POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV"

Transkript

1 POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

2 OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er lavere enn ønskelig. Undersøkelsen er derfor designet for å kunne avdekke kjennskap til doktorgradsutdanningen blant siv.ing-studenter og hvilke drivere og barrierer som er til stede i forhold til å fortsette med doktorgradsstudier etter endt Master. Vi har lagt vekt på å intervjue studenter på år på siv.ing. Det er også inkludert studenter på HF /SVT og medisin på samme trinn som en referanse. Norfakta Markedsanalyse AS ble valgt til å gjennomføre denne undersøkelsen for NTNU Informasjonsavdelingen. UTVALG Norfakta mottok et register med navn på aktuelle studenter påført telefonnummer. Det ble gjennomført 300 intervju med siv.ing-studenter, 100 intervju med HF/SVT- studenter og 25 medisinstudenter, totalt 425 intervju. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført med telefoniske intervju fra Norfaktas lokaler i Trondheim. GJENNOMFØRING Datainnsamlingen ble gjennomført i uke 48 i november Ansvarlig for undersøkelsen i Norfakta Markedsanalyse AS er Jarle Gulbrandsen

3 SANNSYNLIGHET FOR JOBB I PRIVAT SEKTOR, I OFFENTLIG SEKTOR ELLER SOM DOKTORGRADSUTDANNING ETTER ENDT STUDIUM % meget eller ganske sannsynlig, base n=425 Andelen som sier det vil være meget eller ganske sannsynlig at de vil ha startet et doktorgradsstudium etter endt masterstudie er dobbel så høy blant medisinerstudenter og studenter på HF/SVT i forhold til siv.ing-studentene. I tillegg er andelen som uttrykker at det er svært sannsynlig 8% blant medisinerstudentene, 5% blant studenter på HF/SVT og kun 2% blant siv.ing-studenter. Vi ser også at det er vesentlig forskjell mellom disse studentgruppene når det gjelder jobb i offentlig og privat sektor. Kun 10% av siv.ing-studentene ser for seg en jobb i offentlig sektor etter endt studium, mens tilsvarende andel blant studenter på HF/SVT er 63%. Blant de som uttrykker at det er verken eller/ganske sannsynlig/meget sannsynlig at de er i gang med doktorgradsutdanning etter endt masterstudie, er det i overkant av halvparten som sier at det er meget/ganske sannsynlig at de vil gjennomføre doktorgradsstudien ved NTNU.

4 DRIVERE FOR VALGT UTDANNINGSRETNING % Ganske eller stor betydning for valget, base n=425 På mange av disse elementene har studentene på medisin og siv.ingstudentene temmelig lik oppfatning, mens studentene på HF/SVT til dels avviker sterkt fra de to andre studentgruppene. Vi ser at studenter på HF/SVT har langt lavere forventninger til lønnsnivå enn de to ande studentgruppene og forventningene om studiet leder til et yrke med høy status og anseelse er langt lavere blant studenter på AF/SVT enn de to andre studentgruppene. Medisinstudentene og siv.ingstudentene forventer i langt større grad enn studenter på AF/SVT å komme raskt i jobb etter endt eksamen. Kun på elementet om interesse for faget er de tre studentgruppene relativt lik.

5 VURDERING AV HVOR GOD INFORMASJONEN OM DOKTORGRADSUTDANNINGEN VED NTNU ER % Ganske/meget god og ganske/meget dårlig, base n=425 Blant alle disse tre studentgruppene er det et flertall som uttrykker misnøye med informasjonen de har mottatt angående doktorgradsutdanning ved NTNU. Siv.ing-studentene har lavest andel tilfredse med denne informasjonen. Det er helt klart et potensial for å forbedre innhold og mengde informasjon om dette overfor disse studentene.

6 FRA HVILKE KILDER HAR DE HØRT OM DOKTORGRADSUTDANNINGEN VED NTNU %, base n=361 (ikke meget dårlig vurdering av informasjonen) For siv.ing-studentene er venner og andre studenter er den viktigste informasjonskilden ang. doktorgradsutdanningen ved NTNU. Nåværende doktorgradsstudenter og faglærere/veileder er også viktige informasjonskilder. Familiemedlemmer anse som en mindre viktig informasjonskilde.

7 POTENSIAL FOR DOKTORGRADSSTUIDIER VED NTNU %, base n=425 Blant siv.ing-studentene er det 1% som uttrykker at det er meget sannsynlig at de vil starte på et doktorgradsstudium på NTNU, mens andelen for de to andre studentgruppene er 4%. Potensialet i form av andelen som svarer at det er ganske sannsynlig at de vil starte et doktorgradsstudium på NTNU er 5% blant siv.ing-studentene, mens tilsvarende andel for de to andre studentgruppene er 10 og 12%. De viktigste årsakene til at det er lite sannsynlig at siv.ing-studentene ikke vil starte en doktorgradsutdanning er at de ikke ønsker å studere mer. Ønsket om å komme ut i arbeidslivet er også viktig i tillegg til at karakterene ikke er gode nok. Viktigste driverne for å gjennomføre en doktorgradsutdanning som de uhjulpet uttrykker er ønske om å jobbe innen universitets- og høgskolesektoren, at det er spennende å skape ny viten og at de ønsker å fordype seg mer. Det er også viktig at en doktorgrad kan gi bedre jobbmuligheter.

8 UTSAGN OM DOKTORGRADSSTUIDIER VED NTNU % helt eller ganske enig, base n=425 Argumentet som de fleste er enige i når det gjelder doktorgradsutdanning er at den gi et grunnlag for et internasjonalt nettverk og en internasjonal karrieremulighet. Det er også mange som er enige i at det er spennende å skape ny viten med en doktorgradsutdanning og at det kan føre til spennende jobber med doktorgradstittel. Det virker ikke som det er en viktig driver at næringslivet ønsker å ansette folk med doktorgradsutdanning. Her ser vi at medisinstudentene avviker fra de to andre studentgruppene. Den viktigste barrieren en kan se blant disse elementene er at mange sier de kommer til å være lei av å studere etter 5. året på NTNU. Betalingen under doktorgradsutdanningen ser ikke ut til å være en vesenlig barriere og heller ikke at det kan være en ensom tilværelse.

9 HVILKE ELEMENTER KUNNE ØKE SANNSYNLIGHETEN FOR Å VURDERE EN DOKTORGRADSUTDANNING VED NTNU %, base n=425 Det viktigste elementet for å vurdere en doktorgradsutdanning er at en doktorgradsutdanning ville vært mer verdsatt i næringslivet enn i dag. Det nest viktigste elementet er bedre lønn under utdanningen mens mer teamarbeid teamarbeid og bedre karakterer enn i dag er mindre viktige elementer.

10 KJENNSKAP TIL BEGYNNERLØNN PÅ DOKTORGRADSUTDANNINGEN VED NTNU %, base n=425 Det er liten forskjell i estimatet på begynnerlønnen for doktorgradsstudiet mellom de tre studentgruppene. Siv.ing-studentene svarer i gjennomsnitt at begynnerlønnen er , mens de to andre studentgruppene ligge noe over dette.

11 KJENNSKAP TIL NOEN SOM ER FERD MED Å GJENNOMFØRE DOKTORGRADSUTDANNINGEN VED NTNU %, base n=425 Knapt 60% av siv.ing-studentene kjenner noen som er i ferd med å gjennomføre doktorgradsutdanning på NTNU. Det er langt flere medisinstudenter som kjenner doktorgradsstudent. Det er ingen forskjell i potensialet for å starte doktorgradsstudiet blant studentene om de kjenner en doktorgradsstudent eller ikke.

12 KJENNSKAP TIL STUDENTER SOM HAR UTTRYKT AT DE KUNNE TENKE SEG EN DOKTORGRADSUTDANNING VED NTNU %, base n=425 Om lag 50% av siv.ing-studentene kjenner studenter som har uttrykt at de kunne tenke seg å gjennomføre en doktorgradsutdanning på NTNU. Det er langt flere medisinstudenter som kjenner slike studenter. Det er noe høyere potensial blant de som kjenner andre studenter som har uttrykt at de kunne tenke seg å ta en doktorgradsutdanning ved NTNU i forhold til de som ikke kjenner noen slike studenter. Her må vi imidlertid ta høyde for clustereffekter; At de som er mest potente til et slik studium også i større grad holder sammen.

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003

Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003 Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003 Utført av: Sosiolog Mette W. Boesen Ferdigstilt mai 2008 Formål Hovedformålet med prosjektet var å få økt

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen ALL (Adult Literacy and Life Skills) er en omfattende internasjonal kartlegging av voksnes kompetanse på sentrale områder som lesing, tallforståelse og

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer