- bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010"

Transkript

1 Riktig renhold - bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010 Agenda Innhold: Kort presentasjon av ISS og foredragsholder Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Måling og oppfølging av renholder - motivasjon Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier Vedlegg 1 - Viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg Vedlegg 2 - Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning 2

2 Presentasjon ISS ISS Facility Services AS Norges største renholdsvirksomhet - landsdekkende Omsetter i 2009 for ca. 6 milliarder totalt, hvorav 2 milliarder innenfor renhold Resterende omsetning fordelt på øvrige forretningsområder: Kantine Eiendom Kontorstøtte Sikkerhet 3 Presentasjon Nils Fredrik Foss I renholdsbransjen siden 1991 Kjøpt opp av ISS i 1997 funksjon som Teknisk konsulent renhold Regionssjef Teknisk Sjef - Fagområde renhold (fra 2001) Totalansvar for: Kalkulasjon og prissetting Fag- og utviklingsavdeling renhold Kalkulerer tilbud for ca. 1 milliard pr. år Tilsvarer ca. 5-7 millioner kvadratmeter pr. år 4

3 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Riktig renhold - bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? 5 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Alle vet at feil renhold bidrar til å forringe bygningsmessige verdier For mye bruk av vann Feil bruk av kjemikalier Mekanisk påvirkning og slitasje Visuell forringelse (skjolder, striper, etc.) Manglende vedlikehold av beskyttelsesflater (polish, m.m.) Alle vet også at feil (les ineffektivt) renhold koster penger. Dårlig utnyttelsesgrad av hver arbeidet time Det er likevel mer... 6

4 Visste du at svært mange arbeidstakere får kontorsyke hyppigere enn vi tror det er anslått at 20-30% er plaget med kontorsyken opp til 40% på enkelte arbeidsplasser har vært rammet av kontorsyken mørketallene er høye 7 Visste du at visste du at svært mange arbeidstakere i kontorbrygg får kontor syke som er en sykdom forårsaket av dårlig inne-miljø i kontorlokaler, og det forekommer hyppigere enn vi tror. det er anslått at 20-30% er plaget med kontorsyken. Ulike undersøkelser viser at opp til 40% på enkelte arbeidsplasser har vært rammet av kontorsyken. Kilde: Voksentoppen Universitetsklinikk 8

5 Visste du at dårlig inne klima kan lett få uheldig virkning på mange medarbeideres helse med økt sykefravær samtidig som det resulterer i nedsatt arbeidsevne, flere feil og nedsatt produktivitet, noe som til slutt går utover lønnsomhet og effektivitet Kilde: NAV 9 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Påstand 1: Riktig renhold bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader Påstand 2: Billig renhold bidrar da også til reduserte kostnader? Eller gjør det? 2 ytterpunkter: 1. Rimelig importert arbeidskraft på kortidskontrakter, utstrakt bruk av underentrepriser, intensivert i t kontroll og ledelse l 2. Faglærte renholdere hvor samtlige medarbeidere følger obligatorisk opplæring frem til teoretisk fagbrev Direkte e kost 2 1? Indirekte kost Hva er totaløkonomisk mest gunstig? g La oss se på noen definisjoner. 10

6 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva er riktig renhold? Hva er effektivt renhold? Hva er ressursbruk? Riktig renhold = et renhold som bidrar til å bevare bygningmessige verdier, opprettholde et sunt innemiljø og underbygge trivsel Effektivt renhold = At avtalt renholdskvalitet oppnås gjennom Riktig renhold utført med lavest mulig ressursbruk Ressursbruk = de samlede kostnader, herunder også sykefravær, rekrutteringskostnader, bygningsmessig verdiforringelse, m.m. Innsatsfaktorene: Mennesker (lønn) den desidert største kostnadsdriveren Metoder og maskiner 1. Virkemidler for å utføre tjenesten mer rasjonelt (høyere effektivitet) 2. Virkemidler for å øke det kvalitative resultatet 3. Virkemidler for å redusere arbeidsbelastninger 11 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Abidk Arbeidskraft viktigste t kostnadsdriver d og konkurranseparameter. k Hvilke kostkutt kan være aktuelle på timeskost? Kun 2 steder som monner, hvorav det ene er ulovlig. Profesjonell virksomhet Intern renholdsavdeling Selvkostkalkyle pr. renholdstime Lønn renholder (tariff) 142, % 142, % Skf Sykefravær 417% 4, , % 417% 4, , % Lørdagstillegg 50 % 0, % 50 % 0, % Søndagstillegg 75 % 0, % 75 % 0, % Helligdagstillegg 100 % 0, % 100 % 0, % Nattillegg 11 % 0, % 11 % 0, % Ansienitet og Fagbrevtillegg 6 % 8, % 6 % 8, % Opplæring (10 timer pr. år) 0, % 0, % Sum Lønnskostnad 158, % 158, % Feriepenger 12,7 % 20, % 12,7 % 20, % AFP 3,04 % 4, % 3,04 % 4, % OTP 3 % 4, % 3 % 4, % Sluttvederlagsordning g 0,24 % 0, % 0,24 % 0, % Gruppelivsforsikring 0,23 % 0, % 0,23 % 0, % Yrkesskadeforsikring 0,48 % 0, % 0,48 % 0, % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 22, % 14,1 % 22, % Arbeidsgiveravgift av FP/AFP/OTP/Gr.liv 4, % 4, % OU-fond 0,12 % 0, % 0,12 % 0, % Bedriftshelsetjeneste e setje este 0,55 % 0, % 0,55 % 0, % Arbeidstøy (500 pr. år) 0, % 0, % Sum personalkostnader renholder 216, % 216, % Ledelse (prosent av direkte lønn) 8 % 12, % 10 % 15, % Administrasjon (prosent av total kost) 5 % 11, % 7 % 16, % Materialforbruk (prosent av direkte lønn) 6 % 8, % 10 % 14, % Investeringer, maskiner, utstyr 2% 286 2, % 3% 428 4, % Selvkost pr. time 252, % 267, % Forskjell selvkost pr. time 6 % Forskjell på Effektivitet 75 % av profesjonell aktør Antall timer benyttet på tilsvarende oppdrag 133 % Total forskjell selvkost pr. rengjort kvadratmeter 139 % 12

7 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Gitt at vi følger lover og regler, så vil prismessig konkurransekraft på direkte renholdskostnad måtte baseres på ett av følgende: Lønne lavere enn tariff og lavere enn konkurrentene Hvordan vil dette slå ut i kampen om den beste arbeidskraften? Lønne færre timer enn konkurrentene. Dette kan deles i 2: 1. Utføre mindre renhold enn konkurrentene 2. Utføre mer renhold pr. time (høyere effektivitet) enn konkurrentene I det lange løp tror jeg punkt 2 vil være den eneste bærende konkurransefordelen. Vi skal se nærmere på hvordan vi tilnærmer oss dette. 13 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva har vi tradisjonelt hatt fokus på? Metoder for å øke effektivitet, herunder eksempelvis: Redusert bruk av vann og kjemi (kun en operasjon fremfor vask og tørk) Maskininvesteringer vurdert opp mot investeringskost og effektiv utnyttelsesgrad Korrekt renholdsteknikk for effektiv fjerning av smuss og støv Innføring av microfibermopper og kluter, samt impregnerte engangsduker Vedlikehold av overflater (high-speed polering) for å forenkle regelmessig g renhold etc. Fellesnevneren er i grove trekk: Fjerne smuss raskere Er det noe vi har oversett? 14

8 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva med den tiden som ikke benyttes til å gjøre rent? 40-50% av avlønnet tid medgår til logistikk (bevegelsestid) herunder bla.: Gå fra rom til rom, etasje til etasje Deponere avfall, bytte avfallsposer Skifte utstyr Medbringe utstyr (tralle) Supplere utstyr (etterfylle dynkeflasker, poser, sekker, etc.) mm m.m. Har vi hatt tilsvarende vitenskapelig tilnærming til denne delen av renholdsarbeidet? Svaret er nei. Ikke i tilstrekkelig grad. Inntil nå. Eksempel Bygge garasje. 15 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Man er ikke tømrer selv om man kan spikre, sage og bruke høvel Dette vet alle Man er ikke Renholder selv om man kan vaske gulv og tørke støv Dette er ikke like åpenbart for alle Renhold er et fag. Skal man utføre et Riktig renhold må faget beherskes. ISS har følgelig valgt å satse på modell nr. 2 Ønsket om kortsiktige gevinster og besparelse på inneværende års budsjetter fremmer imidlertid tilvekst fra leverandører som satser på modell nr. 1 kost Direkte k 2 1 Indirekte kost? 16

9 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Vinteren 2009 ble det gjennomført et omfattende WFprosjekt. Resultatene ble dokumentert i egen rapport, og innebærer i grove trekk følgende: ISS har tradisjonelt vært opptatt av å effektivisere metoder for utførelse av selve renholdet % av arbeidstiden handler imidlertid om logistikk ikke renhold. Gjennom grundig analyse av logistikk-elementene ble det utarbeidet en standard arbeidsmetodikk hvor målsettingen var å minimalisere unødvendig bevegelsestid. Erfaringene innebar 10-25% reduksjon i antall skritt gjennom en arbeidsdag, tilsvarende 7-15% reduksjon i arbeidstid. Effektivitetsgevinsten oppnås uten å øke arbeidstakten. Omfanget av prosjektet ble utvidet til også å omfatte transport, ruteoptimalisering, varedistribusjon, etc. Produksjonsmetodikk (Lean Production) er nå en viktig del av hva vi i dag kaller Den Nye Verden. 17 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Navn: Team Kongsvinger Anne, Emira, Anita Stilling: AL + 2 SM Verdikjede: RBC Arbeidssted: Kongsvinger Tidspunkt opplæring: Høsten 2009 Ansvarlig for opplæring: Una Ugelvik Team Kongsvinger uttaler følgende: Skeptisk før prosjektstart. Har vasket i mange år. Jeg KAN vaske A-ha opplevelse! Veldig positivt overrasket! Hvorfor har ingen gjort dette før? Forsøker nå hele tiden å ha fokus på å jobbe smart. Selv når jeg lager mat hjemme! Vi løper mindre og rekker mer jobben har blitt enklere! 18

10 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Navn: Team Sandsli Trude, Merete Stilling: SM Verdikjede: RBC Arbeidssted: RBC Hordaland Tidspunkt opplæring: Februar 2010 Ansvarlig for opplæring: Kjersti Brenders Team Sandsli uttaler følgende: Endelig noen som viser interesse for hva vi jobber med! Odd Martin (utlånt fra Rogaland) er så hyggelig og flink til å lære bort (og søt)! Vi gleder oss til han kommer tilbake på revisjon! For oss har innføringen i av arbeidsbeltet b t blitt en ny verden! De som ikke bruker beltet aner ikke hva de går glipp av! 19 Måling og oppfølging av renholder - motivasjon Motivasjon handler først og om 3 ting: 1. Ordnede og trygge arbeidsforhold, riktige betingelser 2. Oppfølging fra en god leder som involverer seg og har interesse for faget - bli tatt på alvor 3. Mestring trygg i jobben (eksempel) (I tillegg vil selvfølgelig bonussystemer, mulighet for karriereutvikling, etc. være motivasjonsfremmende) Oppfølging (og involvering): Måling Faste tidspunkter for oppfølging fra leder Opplæringsprogram Arbeidsplasskartlegginger Medarbeidersamtale Sosiale arrangementer I den grad det er mulig benytte benchmarktall og KPI er. Kan være: Kundetilfredshet Beståtte insta-kontroller Kostnadsforbruk og utvikling over tid (teamregnskap) Reklamasjoner og avvik 20

11 Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier Anbudsprosesser For oppdragsgiver er det viktig med: Kunnskap om innkjøpsproduktet p (renholdsleveransen) Kunnskap om innkjøpsprosess (lov om offentlige anskaffelser, etc.) Dersom oppdragsgiver ikke besitter tilstrekkelig kompetanse selv (eller i eget hus ) bør det benyttes konsulenter. Ta kontakt med NHO Service for opplysninger om egnede konsulenter. Kritisk viktig: Full oversikt over volumer som skal omfattes av kontrakten. Her er det mange oppdragsgivere som er for dårlige - endringsordre kan bli dyrt (for begge parter)! Kvadratmeter Type lokaler Frekvenser Gjerne gulvtyper Arbeidsomfang, herunder avklart tilnærming til periodiske arbeider og tilleggsarbeider. (Se eksempel renholdsplanlegging i vedlegg 3.) 21 Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier I hovedsak 2 etablerte standarder: NS INSTA 800 NS 8431 Norsk standard for måling av renholdskvalitet Stor utnyttelse i Norge både offentlig og privat Felles referanserammer for måling av renholdskvalitet (objektivt) Omfatter alt renhold, KAN forenkle innkjøpsprosessen dersom oppdragsgiver har tilstrekkelig kompetanse. Setter større krav til operativt personell (fagkunnskap). Vil kunne oppfattes som teknisk tung og oppfølgingsmessig ressurskrevende, dog har NHO Service tatt til orde for smalne inn variasjonsmulighetene. Vil være et godt utgangspunkt for benchmarking (epler mot epler). Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Tildelningskriterier Balansert standard hvor begge kontraktparters interesse blir ivaretatt Gjennomtenkt vesentlig forenkling av kontraktsprosessen Enkelte hevder den kan være noe leverandørvennlig, men det er i så fall sammenlignet med en kontraktsregime som for ofte har vært svært ubalansert til oppdragsgivers fordel. Sistnevnte i parentes, da ubalanserte kontrakter også har en kost som lett oversees. 22

12 Til slutt Vasking vs Renhold Hva er så forskjellen? 23 Til slutt Vasking vs Renhold Vasking.. 24

13 Til slutt Vasking vs Renhold renhold 25 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Svaret er JA Riktig renhold bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader! 26

14 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg Viktige forhold å vurdere ved oppsetting av nybygg. I tillegg finnes langt flere elementer å hensynta, herunder bla. ulike overflaters varierende behov for vedlikehold og vedlikeholdsprogrammer. UTEAREALER: Asfalterte parkeringsområder Asfalterte eller flislagte (settstein) inngangsveier Varmekabler ved inngangspartiet INNGANGPARTIER: Nedfelt elefantrist utenfor dørene, lengde ca 1.5 mtr Mattebrønn for kraftig avskrapningsmatte innenfor døren, minst 2 mtr Absorberingsmatte minst 2 mtr, gjerne løper som vei markør Matter i alle inngangspartier, type avhengig av hvor man kommer fra Tak eller baldakin over inngangspartiet t 27 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg STORE FELLES AREALER/VESTIBYLE: KONTORER: Steinfliser, for eksempel finslipt skifer (norsk, mørk) Så åpne arealer som mulig, unngå søyler og utspring Ikke gulvmonterte varmekilder Lett adkomst for kombimaskin, størrelse på dører, kapasitet på heis osv Arkivskap som går fra gulv til tak Veggfestet varmekilde, eller via ventilasjon I tak Vinylbelegg l (med pur) uten struktur I overflaten Terskelfrie dører Godt planlagt I forhold til ledninger og kabler I vegg eller veggskinne GARDEROBER/DUSJ/TOALETTER: Veggmonterte toaletter Flisbelagte vegger og gulv, polert på vegg, sklisikre på gulv Alle rør lagt i vegg Mest mulig glatte flater, på dispensere eventuelle skaper Garderobeskap som går fra gulv til tak Sluk i gulv, også garderobe hvis mulig KJØKKEN/RESTAURANT: På kjøkken, sklisikre fliser, gode sluk I restaurant, finslipt skiferfliser, eller vinylbelegg av høy kvalitet, keramisk flis kan også benyttes 28

15 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg LOKALER FOR RENHOLD: TRAPPER: TEPPER: Vaskesentral, med mulighet for moppevaskeri, maskinladestasjon og oppbevaring av traller Bøttekott med utslagsvask og lagerplass for papir osv i hver etasje I vaskesentralen må det være et godt sluk med en elefantrist over slik at man kan regngjøre utstyret Epoxylakkert gulv eller vinylbelegg Steinfliser (sintret type) eller naturstein Trapper med opptrinn Velg tepper av en høy kvalitet Smuss skjulende farger/mønstre Syntetisk materiale Fliser er et godt alternativ i arealer med høybelastning og tilsmussingsgrad. Sentralstøvsuger anlegg hvis det er tepper i store arealer Andre forhold som påvirker renhold: Unngå støvdepoter som åpne stålbjelker i konstruksjonen Etterstreb renholdsvennlige, tilgjengelige flater Tilgjengelighet til vinduskarm, vegg, etc. Fornuftig plassering av etasjevise søppeldeponier (miljøstasjoner) Dersom store åpne flater tilrettelegg for maskinelt renhold (tømmestasjoner, ladestasjoner, tilgang på vann, lagerplass for maskin). Tenk tilgjengelighet for puss/stavsanering av lysåpninger, utsmykning, nedhengte lamper, glasstak, etc. Dersom påkrevet med lift/stillas kommer dette inn døråpningen? 29 Vedlegg 2 Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Benchmarking Problem 1: Epler mot Epler? Felles SLA er. Dersom eksempelvis alle kommuner hadde en felles SLA ville benchmarking blitt et meget effektivt styringsverktøy. INSTA 800 er et riktig skritt på veien. Gode eller dårlig nøkkeltall? Eksempel: Dårlig: Total kvadratmeterpris pr. år (Renholdskost delt på byggareal) Mye brukt, men svært dårlig til benchmarking Godt: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (Renholdskost delt på gjennomsnittlig renholdsareal hensyntatt frekvenser) Tilsvarende på effektivitetsmål it t (totalytelse t t l vs. gjennomsnittlig ytelse) Sammenligningen dog kun 100% korrekt dersom det foreligger noenlunde identiske SLA er. 30

16 Vedlegg 2 Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Elektroniske verktøy RFID - tagg og mobiltelefon for registrering g av tilstedeværelse eller 2 virksomhetsområder: 1. Bekreftelse på oppgaveutførelse 2. Forenkling av (manuelt) registreringsarbeide utført oppgaver. Utfylling av Servicerapport med elektronisk penn 31 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning SimISS er et verktøy for kalkulasjon, planlegging og vedlikehold av renholdsavtaler. Gir oversiktlige rapporter til kunde, servicemedarbeid er og til driftsansvarlig. Systemet utvikles kontinuerlig av den sentrale kalkulasjons- avdeling for renhold. 32

17 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning SimISS har I tillegg integrasjon mot Facility FDV-system for etablering og ajourhold av skraverte plantegninger. All informasjon som har med renholdsplanen å gjøre kan visualiseres på plantegningene. 33 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning Tilleggsleveranser og periodiske oppgaver planlegges i SimISS, og både kunde og drift kan få oversiktlige planer som viser når de enkelte oppgaver skal utføres. 34

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2008 15. ÅRGANG En tøff jobb som gir anerkjennelse i bransjen: Aril Teigseth i Nexus Renhold henger i bæresele på toppen av Radisson SAS Plaza Hotel. Vi har renholdsbransjen som tema.

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse Education is a preparation for life Fagopplæring av renholdere skal sikre yrkesfaglig kompetanse Ellen Petrine Fretheim November 2011 Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie

Detaljer

UNDERVEISEVALUERING AV PILOT FOR FREMSTILLING OG TRANSPORT AV VARETEKTSINNSATTE

UNDERVEISEVALUERING AV PILOT FOR FREMSTILLING OG TRANSPORT AV VARETEKTSINNSATTE UNDERVEISEVALUERING AV PILOT FOR FREMSTILLING OG TRANSPORT AV VARETEKTSINNSATTE INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 RAMMER FOR EVALUERINGEN... 6 2.1 Formål med piloten... 6 2.2 Om piloten... 6 2.3 Formål med evalueringen...

Detaljer