- bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010"

Transkript

1 Riktig renhold - bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? NBEF Trondheim 23. Mars 2010 Agenda Innhold: Kort presentasjon av ISS og foredragsholder Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Måling og oppfølging av renholder - motivasjon Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier Vedlegg 1 - Viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg Vedlegg 2 - Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning 2

2 Presentasjon ISS ISS Facility Services AS Norges største renholdsvirksomhet - landsdekkende Omsetter i 2009 for ca. 6 milliarder totalt, hvorav 2 milliarder innenfor renhold Resterende omsetning fordelt på øvrige forretningsområder: Kantine Eiendom Kontorstøtte Sikkerhet 3 Presentasjon Nils Fredrik Foss I renholdsbransjen siden 1991 Kjøpt opp av ISS i 1997 funksjon som Teknisk konsulent renhold Regionssjef Teknisk Sjef - Fagområde renhold (fra 2001) Totalansvar for: Kalkulasjon og prissetting Fag- og utviklingsavdeling renhold Kalkulerer tilbud for ca. 1 milliard pr. år Tilsvarer ca. 5-7 millioner kvadratmeter pr. år 4

3 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Riktig renhold - bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader? 5 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Alle vet at feil renhold bidrar til å forringe bygningsmessige verdier For mye bruk av vann Feil bruk av kjemikalier Mekanisk påvirkning og slitasje Visuell forringelse (skjolder, striper, etc.) Manglende vedlikehold av beskyttelsesflater (polish, m.m.) Alle vet også at feil (les ineffektivt) renhold koster penger. Dårlig utnyttelsesgrad av hver arbeidet time Det er likevel mer... 6

4 Visste du at svært mange arbeidstakere får kontorsyke hyppigere enn vi tror det er anslått at 20-30% er plaget med kontorsyken opp til 40% på enkelte arbeidsplasser har vært rammet av kontorsyken mørketallene er høye 7 Visste du at visste du at svært mange arbeidstakere i kontorbrygg får kontor syke som er en sykdom forårsaket av dårlig inne-miljø i kontorlokaler, og det forekommer hyppigere enn vi tror. det er anslått at 20-30% er plaget med kontorsyken. Ulike undersøkelser viser at opp til 40% på enkelte arbeidsplasser har vært rammet av kontorsyken. Kilde: Voksentoppen Universitetsklinikk 8

5 Visste du at dårlig inne klima kan lett få uheldig virkning på mange medarbeideres helse med økt sykefravær samtidig som det resulterer i nedsatt arbeidsevne, flere feil og nedsatt produktivitet, noe som til slutt går utover lønnsomhet og effektivitet Kilde: NAV 9 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Påstand 1: Riktig renhold bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader Påstand 2: Billig renhold bidrar da også til reduserte kostnader? Eller gjør det? 2 ytterpunkter: 1. Rimelig importert arbeidskraft på kortidskontrakter, utstrakt bruk av underentrepriser, intensivert i t kontroll og ledelse l 2. Faglærte renholdere hvor samtlige medarbeidere følger obligatorisk opplæring frem til teoretisk fagbrev Direkte e kost 2 1? Indirekte kost Hva er totaløkonomisk mest gunstig? g La oss se på noen definisjoner. 10

6 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva er riktig renhold? Hva er effektivt renhold? Hva er ressursbruk? Riktig renhold = et renhold som bidrar til å bevare bygningmessige verdier, opprettholde et sunt innemiljø og underbygge trivsel Effektivt renhold = At avtalt renholdskvalitet oppnås gjennom Riktig renhold utført med lavest mulig ressursbruk Ressursbruk = de samlede kostnader, herunder også sykefravær, rekrutteringskostnader, bygningsmessig verdiforringelse, m.m. Innsatsfaktorene: Mennesker (lønn) den desidert største kostnadsdriveren Metoder og maskiner 1. Virkemidler for å utføre tjenesten mer rasjonelt (høyere effektivitet) 2. Virkemidler for å øke det kvalitative resultatet 3. Virkemidler for å redusere arbeidsbelastninger 11 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Abidk Arbeidskraft viktigste t kostnadsdriver d og konkurranseparameter. k Hvilke kostkutt kan være aktuelle på timeskost? Kun 2 steder som monner, hvorav det ene er ulovlig. Profesjonell virksomhet Intern renholdsavdeling Selvkostkalkyle pr. renholdstime Lønn renholder (tariff) 142, % 142, % Skf Sykefravær 417% 4, , % 417% 4, , % Lørdagstillegg 50 % 0, % 50 % 0, % Søndagstillegg 75 % 0, % 75 % 0, % Helligdagstillegg 100 % 0, % 100 % 0, % Nattillegg 11 % 0, % 11 % 0, % Ansienitet og Fagbrevtillegg 6 % 8, % 6 % 8, % Opplæring (10 timer pr. år) 0, % 0, % Sum Lønnskostnad 158, % 158, % Feriepenger 12,7 % 20, % 12,7 % 20, % AFP 3,04 % 4, % 3,04 % 4, % OTP 3 % 4, % 3 % 4, % Sluttvederlagsordning g 0,24 % 0, % 0,24 % 0, % Gruppelivsforsikring 0,23 % 0, % 0,23 % 0, % Yrkesskadeforsikring 0,48 % 0, % 0,48 % 0, % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 22, % 14,1 % 22, % Arbeidsgiveravgift av FP/AFP/OTP/Gr.liv 4, % 4, % OU-fond 0,12 % 0, % 0,12 % 0, % Bedriftshelsetjeneste e setje este 0,55 % 0, % 0,55 % 0, % Arbeidstøy (500 pr. år) 0, % 0, % Sum personalkostnader renholder 216, % 216, % Ledelse (prosent av direkte lønn) 8 % 12, % 10 % 15, % Administrasjon (prosent av total kost) 5 % 11, % 7 % 16, % Materialforbruk (prosent av direkte lønn) 6 % 8, % 10 % 14, % Investeringer, maskiner, utstyr 2% 286 2, % 3% 428 4, % Selvkost pr. time 252, % 267, % Forskjell selvkost pr. time 6 % Forskjell på Effektivitet 75 % av profesjonell aktør Antall timer benyttet på tilsvarende oppdrag 133 % Total forskjell selvkost pr. rengjort kvadratmeter 139 % 12

7 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Gitt at vi følger lover og regler, så vil prismessig konkurransekraft på direkte renholdskostnad måtte baseres på ett av følgende: Lønne lavere enn tariff og lavere enn konkurrentene Hvordan vil dette slå ut i kampen om den beste arbeidskraften? Lønne færre timer enn konkurrentene. Dette kan deles i 2: 1. Utføre mindre renhold enn konkurrentene 2. Utføre mer renhold pr. time (høyere effektivitet) enn konkurrentene I det lange løp tror jeg punkt 2 vil være den eneste bærende konkurransefordelen. Vi skal se nærmere på hvordan vi tilnærmer oss dette. 13 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva har vi tradisjonelt hatt fokus på? Metoder for å øke effektivitet, herunder eksempelvis: Redusert bruk av vann og kjemi (kun en operasjon fremfor vask og tørk) Maskininvesteringer vurdert opp mot investeringskost og effektiv utnyttelsesgrad Korrekt renholdsteknikk for effektiv fjerning av smuss og støv Innføring av microfibermopper og kluter, samt impregnerte engangsduker Vedlikehold av overflater (high-speed polering) for å forenkle regelmessig g renhold etc. Fellesnevneren er i grove trekk: Fjerne smuss raskere Er det noe vi har oversett? 14

8 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Hva med den tiden som ikke benyttes til å gjøre rent? 40-50% av avlønnet tid medgår til logistikk (bevegelsestid) herunder bla.: Gå fra rom til rom, etasje til etasje Deponere avfall, bytte avfallsposer Skifte utstyr Medbringe utstyr (tralle) Supplere utstyr (etterfylle dynkeflasker, poser, sekker, etc.) mm m.m. Har vi hatt tilsvarende vitenskapelig tilnærming til denne delen av renholdsarbeidet? Svaret er nei. Ikke i tilstrekkelig grad. Inntil nå. Eksempel Bygge garasje. 15 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Man er ikke tømrer selv om man kan spikre, sage og bruke høvel Dette vet alle Man er ikke Renholder selv om man kan vaske gulv og tørke støv Dette er ikke like åpenbart for alle Renhold er et fag. Skal man utføre et Riktig renhold må faget beherskes. ISS har følgelig valgt å satse på modell nr. 2 Ønsket om kortsiktige gevinster og besparelse på inneværende års budsjetter fremmer imidlertid tilvekst fra leverandører som satser på modell nr. 1 kost Direkte k 2 1 Indirekte kost? 16

9 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Vinteren 2009 ble det gjennomført et omfattende WFprosjekt. Resultatene ble dokumentert i egen rapport, og innebærer i grove trekk følgende: ISS har tradisjonelt vært opptatt av å effektivisere metoder for utførelse av selve renholdet % av arbeidstiden handler imidlertid om logistikk ikke renhold. Gjennom grundig analyse av logistikk-elementene ble det utarbeidet en standard arbeidsmetodikk hvor målsettingen var å minimalisere unødvendig bevegelsestid. Erfaringene innebar 10-25% reduksjon i antall skritt gjennom en arbeidsdag, tilsvarende 7-15% reduksjon i arbeidstid. Effektivitetsgevinsten oppnås uten å øke arbeidstakten. Omfanget av prosjektet ble utvidet til også å omfatte transport, ruteoptimalisering, varedistribusjon, etc. Produksjonsmetodikk (Lean Production) er nå en viktig del av hva vi i dag kaller Den Nye Verden. 17 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Navn: Team Kongsvinger Anne, Emira, Anita Stilling: AL + 2 SM Verdikjede: RBC Arbeidssted: Kongsvinger Tidspunkt opplæring: Høsten 2009 Ansvarlig for opplæring: Una Ugelvik Team Kongsvinger uttaler følgende: Skeptisk før prosjektstart. Har vasket i mange år. Jeg KAN vaske A-ha opplevelse! Veldig positivt overrasket! Hvorfor har ingen gjort dette før? Forsøker nå hele tiden å ha fokus på å jobbe smart. Selv når jeg lager mat hjemme! Vi løper mindre og rekker mer jobben har blitt enklere! 18

10 Effektivt renhold - metoder, maskiner - mennesker Navn: Team Sandsli Trude, Merete Stilling: SM Verdikjede: RBC Arbeidssted: RBC Hordaland Tidspunkt opplæring: Februar 2010 Ansvarlig for opplæring: Kjersti Brenders Team Sandsli uttaler følgende: Endelig noen som viser interesse for hva vi jobber med! Odd Martin (utlånt fra Rogaland) er så hyggelig og flink til å lære bort (og søt)! Vi gleder oss til han kommer tilbake på revisjon! For oss har innføringen i av arbeidsbeltet b t blitt en ny verden! De som ikke bruker beltet aner ikke hva de går glipp av! 19 Måling og oppfølging av renholder - motivasjon Motivasjon handler først og om 3 ting: 1. Ordnede og trygge arbeidsforhold, riktige betingelser 2. Oppfølging fra en god leder som involverer seg og har interesse for faget - bli tatt på alvor 3. Mestring trygg i jobben (eksempel) (I tillegg vil selvfølgelig bonussystemer, mulighet for karriereutvikling, etc. være motivasjonsfremmende) Oppfølging (og involvering): Måling Faste tidspunkter for oppfølging fra leder Opplæringsprogram Arbeidsplasskartlegginger Medarbeidersamtale Sosiale arrangementer I den grad det er mulig benytte benchmarktall og KPI er. Kan være: Kundetilfredshet Beståtte insta-kontroller Kostnadsforbruk og utvikling over tid (teamregnskap) Reklamasjoner og avvik 20

11 Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier Anbudsprosesser For oppdragsgiver er det viktig med: Kunnskap om innkjøpsproduktet p (renholdsleveransen) Kunnskap om innkjøpsprosess (lov om offentlige anskaffelser, etc.) Dersom oppdragsgiver ikke besitter tilstrekkelig kompetanse selv (eller i eget hus ) bør det benyttes konsulenter. Ta kontakt med NHO Service for opplysninger om egnede konsulenter. Kritisk viktig: Full oversikt over volumer som skal omfattes av kontrakten. Her er det mange oppdragsgivere som er for dårlige - endringsordre kan bli dyrt (for begge parter)! Kvadratmeter Type lokaler Frekvenser Gjerne gulvtyper Arbeidsomfang, herunder avklart tilnærming til periodiske arbeider og tilleggsarbeider. (Se eksempel renholdsplanlegging i vedlegg 3.) 21 Anbudsprosesser - bruk av standarder og tildelingskriterier I hovedsak 2 etablerte standarder: NS INSTA 800 NS 8431 Norsk standard for måling av renholdskvalitet Stor utnyttelse i Norge både offentlig og privat Felles referanserammer for måling av renholdskvalitet (objektivt) Omfatter alt renhold, KAN forenkle innkjøpsprosessen dersom oppdragsgiver har tilstrekkelig kompetanse. Setter større krav til operativt personell (fagkunnskap). Vil kunne oppfattes som teknisk tung og oppfølgingsmessig ressurskrevende, dog har NHO Service tatt til orde for smalne inn variasjonsmulighetene. Vil være et godt utgangspunkt for benchmarking (epler mot epler). Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Tildelningskriterier Balansert standard hvor begge kontraktparters interesse blir ivaretatt Gjennomtenkt vesentlig forenkling av kontraktsprosessen Enkelte hevder den kan være noe leverandørvennlig, men det er i så fall sammenlignet med en kontraktsregime som for ofte har vært svært ubalansert til oppdragsgivers fordel. Sistnevnte i parentes, da ubalanserte kontrakter også har en kost som lett oversees. 22

12 Til slutt Vasking vs Renhold Hva er så forskjellen? 23 Til slutt Vasking vs Renhold Vasking.. 24

13 Til slutt Vasking vs Renhold renhold 25 Først tilbake til foredragstittelens påstand: Svaret er JA Riktig renhold bidrar til økt trivsel og reduserte kostnader! 26

14 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg Viktige forhold å vurdere ved oppsetting av nybygg. I tillegg finnes langt flere elementer å hensynta, herunder bla. ulike overflaters varierende behov for vedlikehold og vedlikeholdsprogrammer. UTEAREALER: Asfalterte parkeringsområder Asfalterte eller flislagte (settstein) inngangsveier Varmekabler ved inngangspartiet INNGANGPARTIER: Nedfelt elefantrist utenfor dørene, lengde ca 1.5 mtr Mattebrønn for kraftig avskrapningsmatte innenfor døren, minst 2 mtr Absorberingsmatte minst 2 mtr, gjerne løper som vei markør Matter i alle inngangspartier, type avhengig av hvor man kommer fra Tak eller baldakin over inngangspartiet t 27 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg STORE FELLES AREALER/VESTIBYLE: KONTORER: Steinfliser, for eksempel finslipt skifer (norsk, mørk) Så åpne arealer som mulig, unngå søyler og utspring Ikke gulvmonterte varmekilder Lett adkomst for kombimaskin, størrelse på dører, kapasitet på heis osv Arkivskap som går fra gulv til tak Veggfestet varmekilde, eller via ventilasjon I tak Vinylbelegg l (med pur) uten struktur I overflaten Terskelfrie dører Godt planlagt I forhold til ledninger og kabler I vegg eller veggskinne GARDEROBER/DUSJ/TOALETTER: Veggmonterte toaletter Flisbelagte vegger og gulv, polert på vegg, sklisikre på gulv Alle rør lagt i vegg Mest mulig glatte flater, på dispensere eventuelle skaper Garderobeskap som går fra gulv til tak Sluk i gulv, også garderobe hvis mulig KJØKKEN/RESTAURANT: På kjøkken, sklisikre fliser, gode sluk I restaurant, finslipt skiferfliser, eller vinylbelegg av høy kvalitet, keramisk flis kan også benyttes 28

15 Vedlegg 1 viktige momenter for kostnadseffektivt renhold ved oppføring av bygg LOKALER FOR RENHOLD: TRAPPER: TEPPER: Vaskesentral, med mulighet for moppevaskeri, maskinladestasjon og oppbevaring av traller Bøttekott med utslagsvask og lagerplass for papir osv i hver etasje I vaskesentralen må det være et godt sluk med en elefantrist over slik at man kan regngjøre utstyret Epoxylakkert gulv eller vinylbelegg Steinfliser (sintret type) eller naturstein Trapper med opptrinn Velg tepper av en høy kvalitet Smuss skjulende farger/mønstre Syntetisk materiale Fliser er et godt alternativ i arealer med høybelastning og tilsmussingsgrad. Sentralstøvsuger anlegg hvis det er tepper i store arealer Andre forhold som påvirker renhold: Unngå støvdepoter som åpne stålbjelker i konstruksjonen Etterstreb renholdsvennlige, tilgjengelige flater Tilgjengelighet til vinduskarm, vegg, etc. Fornuftig plassering av etasjevise søppeldeponier (miljøstasjoner) Dersom store åpne flater tilrettelegg for maskinelt renhold (tømmestasjoner, ladestasjoner, tilgang på vann, lagerplass for maskin). Tenk tilgjengelighet for puss/stavsanering av lysåpninger, utsmykning, nedhengte lamper, glasstak, etc. Dersom påkrevet med lift/stillas kommer dette inn døråpningen? 29 Vedlegg 2 Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Benchmarking Problem 1: Epler mot Epler? Felles SLA er. Dersom eksempelvis alle kommuner hadde en felles SLA ville benchmarking blitt et meget effektivt styringsverktøy. INSTA 800 er et riktig skritt på veien. Gode eller dårlig nøkkeltall? Eksempel: Dårlig: Total kvadratmeterpris pr. år (Renholdskost delt på byggareal) Mye brukt, men svært dårlig til benchmarking Godt: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (Renholdskost delt på gjennomsnittlig renholdsareal hensyntatt frekvenser) Tilsvarende på effektivitetsmål it t (totalytelse t t l vs. gjennomsnittlig ytelse) Sammenligningen dog kun 100% korrekt dersom det foreligger noenlunde identiske SLA er. 30

16 Vedlegg 2 Benchmarking, SLA/KPI, Managementrapportering og elektroniske verktøy Elektroniske verktøy RFID - tagg og mobiltelefon for registrering g av tilstedeværelse eller 2 virksomhetsområder: 1. Bekreftelse på oppgaveutførelse 2. Forenkling av (manuelt) registreringsarbeide utført oppgaver. Utfylling av Servicerapport med elektronisk penn 31 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning SimISS er et verktøy for kalkulasjon, planlegging og vedlikehold av renholdsavtaler. Gir oversiktlige rapporter til kunde, servicemedarbeid er og til driftsansvarlig. Systemet utvikles kontinuerlig av den sentrale kalkulasjons- avdeling for renhold. 32

17 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning SimISS har I tillegg integrasjon mot Facility FDV-system for etablering og ajourhold av skraverte plantegninger. All informasjon som har med renholdsplanen å gjøre kan visualiseres på plantegningene. 33 Vedlegg 3 - Planlegging og arealforvaltning Tilleggsleveranser og periodiske oppgaver planlegges i SimISS, og både kunde og drift kan få oversiktlige planer som viser når de enkelte oppgaver skal utføres. 34

Hvorfor en renholdsplan?

Hvorfor en renholdsplan? Norsk Kommunalteknisk Forening 23. oktober 2014 God planlegging gir riktig renholdsøkonomi Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS Ta kontakt: per.arne.lovstad@renconsult.no Tlf: 47348283 Hvorfor en renholdsplan?

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Renholdstjenester til HELFOs kontor i Mo i Rana Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Omfang bygg og lokaler (leveransen) 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Beskrivelse av lokalene 3 2.3 Tidsrom

Detaljer

DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011

DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011 DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011 TEMA; RENHOLD ( MÅ DET NØDVENDIGVIS VÆRE ET RENT HELVETE??) Renholdsbransjen - en mye omtalt og utsatt bransje Har fått stempel av å være en litt rufsete Cowboy bransje Lav status

Detaljer

INSTA 800 Quick guide

INSTA 800 Quick guide INSTA 800 Quick guide omtanke solidaritet samhold Innhold Forord... 2 1. Definisjoner... 4 2. Fem kvalitetsnivåer........................ 5 3. Fire objektgrupper... 6 4. Lett og vanskelige tilgjengelige

Detaljer

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr RENHOLD ET FAG? En profesjonell renholder skal løpende kunne vurdere hva som må til for å fjerne

Detaljer

Nettverket for facility management Inviterer til temamøte NS-Insta 800 Erfaringer og utfordringer videre.

Nettverket for facility management Inviterer til temamøte NS-Insta 800 Erfaringer og utfordringer videre. Nettverket for facility management Inviterer til temamøte NS-Insta 800 Erfaringer og utfordringer videre. Tid: 13.sept 2007 Sted: Høyskolen i Akershus, Kjeller. kl. 12.00 kl. 12.30 kl.12.40 kl.13.15 kl.14.00

Detaljer

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus Evy B. Jaksland Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus NS-INSTA 800: Første utgave: Oktober 2000 Andre utgave: Juli 2006 Tatt i bruk allerede i 1999 av noen brukere Solgt i ca. 3000 eksemplarer Ny

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Moderne renhold hvorfor og hvordan. Av Steinar K. Nilsen Forskningssjef NBI/INST

Moderne renhold hvorfor og hvordan. Av Steinar K. Nilsen Forskningssjef NBI/INST Moderne renhold hvorfor og hvordan Av Steinar K. Nilsen Forskningssjef NBI/INST Renhold og innemiljø Rådhusundersøkelsen (1989) Sammenhenger mellom sick building syndrome og: Loddenfaktor Hyllefaktor Renholdsvennlighet

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Renholdstjenester for Flytoget AS

Renholdstjenester for Flytoget AS Renholdstjenester for Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43879126.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dager (kontant) Dato for offentliggjørelse

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4956-1 Arkiv: 027 &34 Saksbehandler: Therese Iversen Muotkajærvi Sakstittel: EVALUERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLD 2015 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Miljøorientert kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en sertifisering.

Detaljer

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig?

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Behovet for sykehustjenester vil øke med 30% som følge av at andelen eldre øker vesentlig mer enn resten av befolkningen. Vi er i da færre unge

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

Ansvars- og arbeidsfordeling

Ansvars- og arbeidsfordeling Inneklima og brukerinvolvering Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere Steinkjer kommune Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere er et ledd i vårt arbeid med kvalitet,

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer Verneombudets rolle Ved nybygg og endringer Arbeidsmiljøloven loven 26. Verneombudets oppgaver 1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

GULVMATERIALER OG INNEMILJØ. Rengjøringsvennlighet

GULVMATERIALER OG INNEMILJØ. Rengjøringsvennlighet GULVMATERIALER OG INNEMILJØ Rengjøringsvennlighet Av Steinar K. Nilsen Seniorforsker/Enhetsleder Gevinster ved rengjøringsvennlige bygg Reduserte renholdskostnader (utgjør 20 30 % av driftskostnad, men

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Samarbeid. -over kommunegrensene.

Samarbeid. -over kommunegrensene. Samarbeid -over kommunegrensene. Kloke ord om samarbeid «Før alle av oss har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe.» Brown. Rosemary Samarbeid «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang.

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Kravspesifikasjon Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Side 1 av 6 1. Historikk Tagging har siden midten på 1980-tallet vært en stor utfordring for Oslo kommune. Et av hovedproblemene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013 KRAVSPESIFIKASJON - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for Stjørdal lensmannskontor DL 2013 NTPD Anbud reholdstjenester 2013 Stjørdal lensmannskontor Del II - Kravspesifikasjon

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Renholderen og det bygde miljø

Renholderen og det bygde miljø Renholderen og det bygde miljø 28. September 2011 Drifts og renholdsleder konferansen NKF bygg og eiendom Nora Johanne Klungseth nora.klungseth@ntnu.no Renholdsbransjen Fagbrev, Renholdsoperatør BSc Husøkonomi

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Energiøkonomisering HELSE BERGEN

Energiøkonomisering HELSE BERGEN HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Ergoterapiavdelinga Energiøkonomisering Hva er energiøkonomisering? Å finne den mest hensiktsmessige bruk av kroppen sin resterende yteevne, sett i forhold til

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

Kjøp av Vikartjenester via katalog

Kjøp av Vikartjenester via katalog Dag Steinar Mikaelsen - ManpowerGroup mandag, 17. september Agenda Kort om ManpowerGroup E-handel historikk i Manpower Status e-handel i Manpower Kataloger Erfaringer - Utfordringer - Fordeler 2 Kort om

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

Bestemmelser om renholdstjenester

Bestemmelser om renholdstjenester Bestemmelser om renholdstjenester fastsettes til bruk i forsvarssektoren Oslo, 01. mai 2016 Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstab Bestemmelser om renholdstjenester KORTTITTEL: Renholdsbestemmelsen

Detaljer

Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431.

Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431. Norsk Standard hth@standard.no Standard Norge Postboks 242 1326 LYSAKER Vår dato: 3. august Saksbehandler: H. Bjørge Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431. NHO Service og renholdsmarkedet

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Rombehandlingsskjema SIDE 1 AV 3 HONNINGSVÅG HELSESENTER, AMBULANSEGARASJE, ROMSKJEMA UTEN MENGDER, DATERT 12.03.15, TEGN.NR.389.7.6 Rom nr. Rom Gulv Vegger Tak/himling 101 Eks.gang 102 Eks.akuttmottak-

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Sosial Dumping og anbudspolitikk Har det noen innvirkning på vår helse?

Sosial Dumping og anbudspolitikk Har det noen innvirkning på vår helse? Sosial Dumping og anbudspolitikk Har det noen innvirkning på vår helse? Anbud Hvor mange av dere har fått jobben deres satt ut på anbud? Renholds bransjen Normalt sett er arbeidsplassen ut på anbud 1.gang

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, VEDLIKEHOLDSFRIE OG ESTETISK TILTALENDE OVERFLATER MEN ALLE FLISFLATER ER AVHENGIG AV GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALER FOR Å

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

KONTINURELIG FORBEDRING PÅ PUKKVERKENE. MainTech Konferansen, Trondheim 8. April 2015 Kari H. Berntsen

KONTINURELIG FORBEDRING PÅ PUKKVERKENE. MainTech Konferansen, Trondheim 8. April 2015 Kari H. Berntsen KONTINURELIG FORBEDRING PÅ PUKKVERKENE MainTech Konferansen, Trondheim 8. April 2015 Kari H. Berntsen INNHOLD Kort om Veidekke ASA og Veidekke Industri AS Pukk og Grus i Veidekke Industri Kontinuerlig

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Renhold og innemiljø. Rådhus-undersøkelsen

Renhold og innemiljø. Rådhus-undersøkelsen Renhold og innemiljø Fag STE 6228 Innemiljø Rådhus-undersøkelsen Dansk spørreundersøkelse 1984-85 Ved sammenligning av symptomer fra personer som arbeidet i rom med harde golvflater, med personer som arbeidet

Detaljer

MOBIL HVERDAG M_SOLUTION FUNKSJONALITET

MOBIL HVERDAG M_SOLUTION FUNKSJONALITET Agenda Presentasjon av løsningen. Noen eksempler på hvordan våre kunder benytter M_SOLUTION. Demonstrasjon ute i pausene. Interessevekker - vi kommer til dere! M_SOLUTION AS 12 ansatte på IT Fornebu 6

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen

Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1 Notat Fra Vista Utredning AS, Finn Aslaksen Tema Kostnader ved universell utforming av bygg alternativ beregning Dato 21. november 2006 Konklusjoner Kostnadene

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer