Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/ESF Avsender TN-ADM/ESF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Bekreftelse på levert doktorgradsavhandling og bestått disputas Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / nnkalling til seminar og møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / ide: 1 av 27

2 Formål ved reise til i - ***** ***** ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / Mottaker Den norske ambasaden i Kairo A 70/12 Oppnevning av intern komité for doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid, st.id , Ansettelsesutvalget V sirkulasjonsmøte august 2 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2/ / V-ADM/KB V-ADM/GAK Bekreftelse på opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap - Ledelse Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / Bekreftelse på mottatt søknad til ledig doktorgradsstipend i samfunnssikkerhet, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samfunnssikkerhet, st.id / / V-ADM/GAK Mottaker Til søker V-ADM/GAK ide: 2 av 27

3 Forslag til intern komité - doktorgradsstipendiat i samfunnssikkerhet, st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samfunnssikkerhet, st.id / / V-ADM/GAK V-ADM/GAK DV 85/12 Revidert søknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap, inkludert endelig prosjektplan, med spesialisering i Risikostyring og samfunnssikkerhet - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 86/12 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 87/12 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / ide: 3 av 27

4 DV 88/12 Revidert endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 89/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emner - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 90/12 Reglement for opplæringsdelen for kandidater tatt opp gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 91/12 øknad om godkjenning av opplæringsdel - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / ide: 4 av 27

5 DV 92/12 Klage på vedtak fattet av DV (DV 78/12) - Revidert endelig prosjektplan - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 93/12 tudieprogrambeskrivelse Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 94/12 øknad om utsettelse for innsending av endelig prosjektplan - ***** ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / DV 95/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / ide: 5 av 27

6 DV 96/12 øknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - ***** ***** ***** Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / nnvilget søknad om overgang til ph.d.-program i amfunnsvitenskap med spesialisering i Risikostyring og samfunnssikkerhet - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / nnvilget søknad om overflytting til doktorgradsprogram i amfunnsvitenskap med spesialisering i Risikostyring og samfunnssikkerhet - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / nnkalling til møte i fordelingsutvalget MK Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag - 2 2/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 6 av 27

7 nternt notat angående rekrutteringsprosessen Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat ved nstitutt for data- og elektroteknikk st.id / / TN-ADM/HKH Offl TN-ADM/HKH Vedrørende søknad på stilling som doktorgradsstipendiat innen informasjonsteknologi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat ved nstitutt for data- og elektroteknikk st.id / / TN-ADM/HKH Offl TN-ADM/HKH Referat fra møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Doktogradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / Vedrørende forsvaring av doktorgradsavhandling Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / ide: 7 av 27

8 Ny behandling etter klage på avslag om opptak Klage på avslag - ***** 2/ / FRE-E/LEH FRE-E/LEH Avslag på søknad om godkjenning av opplæringsdel - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/ / Godkjent søknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / Godkjent søknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ / ide: 8 av 27

9 Vurdering av søkere til doktorgradsstipend Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i samfunnssikkerhet, st.id / / V-ADM/GAK Offl V-ADM/GAK Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL nnvilget søknad om overflytting til utdanningsvitenskap - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** 2010/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL ide: 9 av 27

10 Anbefaling om tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Endret kursplan - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Anbefaling til tyret om tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/NNL V-MK/JL ide: 10 av 27

11 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JL V-MK/JL nnvilget søknad om permisjon fra studier - bachelor i sosiologi tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL Vedrørende avslag på søknad om endring av studieplan tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL ide: 11 av 27

12 Angående avslag på ombytting av emnet BJO120 Kommunikasjon og medier med emnet KN2 Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JL V-MK/JL nnvilget arbeids og oppholdstillatelse ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-T/MOL 221 Mottaker TN-T/MOL TE tlendingsdirektoratet Avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/H FRE-E/ALA nnviglet søknad om fjerde gangs forsøk og utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2 V-ADM/JGO V-HH-/OMK ide: 12 av 27

13 A 248 Mariakirken i Bergen. Rapporter over behandling av 4 malerier og epitafier A248 Mariakirken i Bergen 2009/ /2 AM-KONERV/ANY 755 Mottaker Riksantikvaren AM-KONERV/ANY var på klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2 V-ADM/TOL V-NH/JGO nnvilget søknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/THAR V-/MHA nnvilget søknad om tilgang til utsatt eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/JL V-MK/JL ide: 13 av 27

14 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/JL V-MK/JL nnvilget søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/BMHA V-/MHA nnvilget søknad om semesterregistrering tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2 V-ADM/MGJ V-H/MHA nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2 TN-ADM/MAH TN-MN/TBRB ide: 14 av 27

15 nnvilget søknad om deltidsstudie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om endring av utdanningsplanen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2 V-ADM/ALB V-HH-/OMK nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 15 av 27

16 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2 HF-ADM/AK HF-G/AK Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 HF-ADM/AK HF-G/AK Arbeidsavtale fornyet dato i hht visum ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 TN-T/MOL Offl Mottaker TN-ADM/MOL ***** Rettinger i arkivplan for niversitetet i tavanger Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets- og høgskolesektoren 2010/ /2 FRE-D/B Mottaker Riksarkivet FRE-D/JR ide: 16 av 27

17 øknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** øknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** øknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** øknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/RBA Mottaker HF-MD/RBA ***** ide: 17 av 27

18 nnvilgelse av forlenget uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-A/AWB 221 Mottaker TAB-HR/AWB tatens ensjonskasse nnvilgelse av uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-A/AWB 221 Mottaker TAB-HR/AWB tatens ensjonskasse øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/BMHA Mottaker V-H/BMHA ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AM Mottaker TN-T/AM B 3 ***** ide: 18 av 27

19 Ettersendelse av karakterutskrift tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/JL Mottaker V-MK/JL TE ***** ignert leieavtale - Berings gate 17 Leiekontrakt - fremleie av leilighet - Borettslaget olhøgda, Beringsgt / /2 FRE/RLR 035 Mottaker FRE/EG ***** Lønnsvurdering ersonalmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/KB 221 V-ADM/KB Vedrørende oppgave i BHO270 markedsføring tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2 V-ADM/TOL Mottaker V-NH/TOL B ***** ide: 19 av 27

20 Arbeidsmiljø til ansatte ved niversiteter og Høyskoler Arbeidsmiljø til ansatte ved universiteter og høyskoler 2/ / TAB-HR/GAAT 254 Mottaker TAB-HR/GAAT Arbeidstilsynet ignert samarbeidsavtale om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved i - mellom i og Vatnekrossen barnehage raksisbarnehager 2/2013 2/ / HF-FL/BBJO 426 Mottaker HF-FL/BBJO Vatnekrossen barnehage ignert avtale om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved i - mellom institutt for førskolelærerutdanningen og Rise og æbbe barnehage A raksisbarnehager 2/2013 2/ /2 HF-FL/BBJO 426 Mottaker HF-FL/BBJO Rise og æbbe barnehage A ide: 20 av 27

21 ignert samarbeidsavtale om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved i - mellom i og Hagatoppen barnehage raksisbarnehager 2/2013 2/ / HF-FL/BBJO 426 Mottaker HF-FL/BBJO Hagatoppen barnehage Varsel om prisendring niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT 2009/ /2 324 AM-AMLNG/MHØ Mottaker AM-AMLNG/MHØ niversitetets senter for informasjonsteknologi ignert vedtak om forhåndsgodkjenning av bachelorstudium i rettsvitenskap ved niversitet i tavanger Forhåndsgodkjenning av bachelorstudium i rettsvitenskap - opptak på mastergradsstudiet ved niversitetet i Bergen 2011/ / V-HH-/EKR Mottaker V-HH-/EKR niversitet i Bergen - Det jurdiske fakultet ide: 21 av 27

22 akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som professor i pedagogisk psykologi st.id Ansettelsesprosess - professor i pedagogisk psykologi AF st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker HF-ADM/KNO ***** ***** ***** R. andnes k. Høyland gnr 33 bnr 3 kiskytteranlegg Melshei - Detaljregulering lan RFK til Dimensjon Rådgivning A: Befaring foretatt - behov for kulturhistorisk registrering andnes k. Høyland gnr 33 bnr 3. kiskytteranlegg Melshei - Detaljregulering lan / / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen R. andnes k. Gramstad gnr 1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV lan RFK til RA: Bestilling av arkeologisk registrering iht godkjent plan andnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV lan Arkivert under gnr / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 22 av 27

23 Di. Rennesøy k. Askje gnr 46 bnr 149. Detaljregulering for del av Laughammaren - lan D: RA til RFK: Tillatelse til inngrep D og deler av Rennesøy k. Askje gnr 46 bnr 149. Detaljregulering for del av Laughammaren - lan D: / / AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA Riksantikvaren R. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, D RA til Block Berge Bygg A: Kostnader og omfang av ark undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, D / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker AM-FORN/HAA Riksantikvaren tillingsbetenkning - Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, st.id HHi 2011/ /2 V-ADM/KB V-ADM/KB øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/GAK 221 Mottaker V-ADM/KB ***** ide: 23 av 27

24 ignert avtale om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved i - mellom institutt for førskolelærerutdanningen og Finnøy kommune raksisbarnehager 2/2013 2/ / HF-FL/BBJO 426 Mottaker HF-FL/BBJO Finnøy kommune Re. Karmøy k. Austevik gnr 98 bnr 7 m.fl. Regplan Vorrå/Austevik. RFK til etter J. Rasmussen A: ttalelse og rapport fra kulthist. registrering v/ *****, RFK Karmøy k. Austevik gnr 98 bnr 7 m.fl. Regplan Vorrå/Austevik 2/ /2 AM-FORN/HAA 733 Mottaker AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Bekreftelse på sluttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THE Mottaker V-/H ***** ide: 24 av 27

25 Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/H Mottaker V-/H ***** Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id øknad Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id / / AM-ADM/EVN Mottaker AM-ADM/EVN ***** Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id øknad Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id / / AM-ADM/EVN Mottaker AM-ADM/EVN ***** Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id øknad Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id / /2 AM-ADM/EVN Mottaker AM-ADM/EVN ***** ide: 25 av 27

26 Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id øknad Ansettelsesprosess journalist/kommunikasjonsrådgiver (vikariat), st.id / / AM-ADM/EVN Mottaker AM-ADM/EVN ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AKRA 221 Mottaker TN-ADM/AKRA TO ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TWG Mottaker V-H/BMHA ***** AMinfo nr. 7 - AM-info 2 2/ /2 AM-ADM/TMV AM-FORMDL/ANK ide: 26 av 27

27 Oversendelse av rapport og artikkel for prosjektet - Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole - prosjektnummer NFR-prosjekt Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole ***** 2011/ /2 HF-ADM/MTR 632 Mottaker Regionalt forskingsfond Vestlandet HF-ADM/MTR ide: 27 av 27