Taleserie Storsalen 7. April 16. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taleserie Storsalen 7. April 16. Juni 2013"

Transkript

1 Taleserie Storsalen 7. April 16. Juni 2013 For ca 2000 år siden ble en omflakkende teltmaker kastet i fengsel beskylt for å skape uro. Der brukte han mye tid og betydelige mengder stivt og raspete papyrus til å skrive et brev. I dag ville få vite navnet på den romerske keiseren på den tiden, selv om Nero var en produktiv forfatter. Ingenting av hans litteratur er bevart. Paulus sitt navn, på den andre siden, er umiddelbart kjent av millioner og hans skriverier fra mørke fengselsceller leses på utallige språk verden over hver eneste dag. I denne serien skal vi besøke Paulus og hans brev til en menighet han plantet i Filippi. Paulus ville vært noe ukomfortabel med sin suksess. Han hadde aldri tvil om at evangeliet ville vinne frem uhindret inntil den siste dag når Jesus selv skal komme til syne og hver tunge bekjenne ham som Herre. Men korset hadde satt et uutslettelig avtrykk på evangeliet og hadde gjort det klart for Paulus, og fra hans ståsted alle som forstod evangeliet rett, at Guds kraft fullendes i svakhet. Om Paulus kunne besøkt en kirke i det 20. århundrets vestlige demokrati, ville han nok lurt på hvordan hans eget brev, skrevet fra fengsel til en liten forfulgt gruppe troende, kunne bli forstått av folk så annerledes fra ham og fra filipperne. Hvordan kan folk som tilber i katedraler som er oppkalt etter St. Paul, kunne han undres, forstå at Gud fremmer sitt evangelium gjennom apostelens fengsling og forfølgelsen av filipperne? (Phillipians, NIV applivation commentary: Frank Thielman) Håpet for serien Jeg håper at denne serien kan rotfeste oss dypt i skriften og la oss se og erfare at det er liv i og fra Guds Ord. Vi tror at Jesus blir synlig og virkelig der evangeliet blir forkynt rent og klart og at et skarpstilt blikk på Jesus ikke bare vil tilfredsstille våre dypeste behov, men også mobilisere oss til en livsstil som reflekterer han i hverdagen. Hvordan kan dette skje? Det finnes ingen bedre måte å gjøre det på en å åpne bibelen og lese og reflektere over Han som er skriftens sentrum: Jesus Kristus. Og så å leve det! 1

2 Vår måte å være i verden på MÅ preges av troen på Han; det er det den hellige Ånd gjør. Og Åndens beste og fremste verktøy er Ordet. Der og da skapes et liv som fylles av glede og takknemlighet, også midt i det vanskelige, ikke- optimale og smertefulle. Jeg håper også at serien kan vise at glede både er utgangspunkt og mål for Jesu verk for oss, i oss, og gjennom oss. Kristenliv er et gledeliv! Filippi har kanskje mange likhetstrekk med Oslo i dag. Mange forskjellige mennesker bor her. En travel by, passe stor, brytninger mellom ulike kulturer og religiøse retninger. Kristne og kristen livsstil utfordrer ikke en keiserkult, men utfordrer majoritetskulten i vår tid: nemlig individualistisk, konsumsentrert nytelse for seg selv. Kristen vekst, menneskelig vekst er en vekst i Kristus først og fremst, ikke selvrealisering. Vi er ikke forfulgt som de i Filippi var, men det kan være utfordrende å være motkultur. Tidene forandrer seg, men våre hjertet forblir de sammen. Dette gjør filipperbrevets budskap til et høyst relevant budskap for oss i vår tid. Litt om Filippi i det 1. århundret: Filippi, var ikke fryktelig stor, men en svært strategisk by grunnet dens beliggenhet på den store sletten mellom fjellene Lekanis og Pangaion. (dagens Nord- Hellas) Ruten fra nord til sør gikk gjennom her og den Egnatianske veien, en viktig hovedfartsåre for handel og reiser som koplet Roma sammen med dens østlige provinser gikk rett igjennom bykjernen. Filippi var således en travel by med mange besøkende og reisende. Byen ble opprettet i 356 f.kr av Filip II av Makedonia, kanskje bedre kjent som far til Alexander den Store. Selv om provinsen som Filippi lå i var gresktalende, hadde byen vært romersk koloni siden Markus Antonius og Oktavian hadde nedkjempet styrkene til Brutus og Cassius (drapsmennene til Julius Cæsar) ved Filippi i 42 f.kr. Mange i Filippi var etterkommerne etter disse romerske soldatene. I kjølvannet av Oktavians seier over Markus Antonius ca 10 år senere, kom ennå flere romere hit. Dette resulterte i at latin var dagligtale i Filippi og byen beholdt en stolt romersk karakter: arkitekturen og administrasjonen av byen var modellert etter den i Roma, og tilbedelse av keiseren var en viktig del av det religiøse livet i byen. Paulus i Filippi Det er altså ikke tilfeldig at Paulus valgte denne byen for sine første evangeliserende forsøk i Makedonia (Apg 16). Han valgte den mest strategiske og viktigste byen i regionen som brohode inn i Europa. Eller det vil si: Gud valgte. At Paulus kom hit var ene og alene på basis av et syn han hadde: han så en mann stå og rope: kom over til Makedonia og hjelp oss. (Apg 16) Paulus opprinnelige plan for sin 2. misjonsreise var å dra nordover inn i sentral- Asia. Men Gud ledet ham en annen vei. Paulus går straks i gang. Av vane starter han i synagogene, men i Filippi var det ingen. Antagelig var det ikke nok jødiske menn som bodde i byen (minimum 10 menn med sine husholdninger skulle til for å etablere en synagoge). Derfor gikk han til en elv utenfor bymurene der noen kvinner som trodde på jødenes Gud møttes. Kanskje møttes de der fordi jødisk tro ikke var velkommen i den dypt romerske byen. Jøder hadde et ujevnt forhold til romerne, og selv om Adresse: glede! Filipperbrevet vers for vers 2 Storsalen menighet, VT

3 anti- semittisme ikke var universell blant romerne, var det ikke uvanlig. Ting tyder i alle fall på at Filippi ikke var spesielt vennlig innstilt mot jøder (Apg 16.20f) De første som kommer til tro i Filippi i løpet av de første dagene er: en rik asiatisk forretningskvinne som heter Lydia og hennes husholdning, en navnløs fattig slavekvinne, trolig en greker, og en romersk, middelklasse fengselsvokter og hans hus. Når Paulus, Timoteus og Silas forlater Filippi, forlot de en svært mangfoldig og forskjellig konstellasjon av mennesker Klassemessig, rasemessig, sosialt, økonomisk og personlig var de alt annet enn en homogen gruppe. Dette var virkelig ikke en gjeng som klikket godt sammen grunnet kjemi. Men Gud hadde kalt hver og en av dem fra hennes eller hans sfære til å bli en del av hans folk. Selv om de levde i et utpreget hierarkalsk og klassebevisst samfunn, hadde de ikke noe valg: de måtte kjempe og arbeide for enhet. Koinonia kom ikke av seg selv. Dersom Paulus sitt brev til dem er en måling på deres suksess, så opplevde de dette som vanskelig. (Fil 2,14; 4,2) På tross av slike utfordringer, later det til at Fillippermenigheten var en av Paulus favoritter. Menigheten var villig til å støtte Paulus sine misjonsaktiviteter i andre byer (4,15a) og gav ham til og med hjelp gjennom perioder der andre kirker ikke ville eller kunne (4,15b) Også i evangeliseringen av nabobyen Tessaloniki fikk Paulus finansiell støtte, mer en én gang (4,16). Filipperne ble også, sammen med andre makedonske menigheter, med og støttet Paulus stormfulle tjeneste i Korint (2.Kor 11,8-9). I tillegg gav filipperne så sjenerøst til Paulus i hans innsamling til de sultrammede kirkene i Jerusalem at Paulus kunne bruke dem som eksempel for Korinterne på folk som hadde nåde til å gi (2.Kor 8,1-7) All denne sjenerøsiteten, desto viktigere, kom ikke fra en overflod av ressurser, men fra fattigdom. (2. Kor 8,1-2) I tider med prøvelser og harde tak for Paulus må måten filipperne hjalp og støttet ham på ha vært til stor oppmuntring og glede og et symbol på deres partnerskap i hans proklamasjon av evangeliet. Dette var ekte vennskap. Og Paulus var svært glad i dem. Brevets bakgrunn Der er litt usikkert når brevet er skrevet. Vi vet om tre fengslingsperioder Paulus hadde, en i Efesos (år jf Apg ,12, se også innledningen til galaterbrevet), en i Cæsarea (ca år 57-59, jf Apg 23,34-35; 24,27) og en i Roma (ca år 60-62, jf Apg 28,16-20) Av ulike grunner er forskningsmiljøet delt her. Man haller nok mot Roma og en datering av brevet til ca 62 e. Kr. Det passer best med nevnelsen av pretorianerne (militært mannskap stasjoner i Roma) i Fil 1,13 og hilsenen fra de i den keiserlige tjeneste Fil 4,22. Men at Paulus sitter i fengsel når han skriver, det er i alle fall sikkert. Anledningen for brevet er Paulus ønske om å takke for gaven han har mottatt fra dem, sendt med en mann fra filippermenigheten. Epafroditus het han. Han var selv en del av gaven. I fengsel på den tiden var det ikke alltid at fangene fikk mat av de som holdt dem fanget. De var derfor avhengige av venners og families hjelp for å overleve. Epafroditus ble sendt for å overbringe gaven og for å hjelpe og bistå Paulus med det han trengte. Men den gode Epafroditus var blitt syk, fryktelig syk. (2,25-30) Nå når han var kommet til hektene igjen, og bekymringene fra Filippi over han fremdeles var så store, sender Paulus Epafroditus hjem igjen, med brevet til Filippi. Samtidig er brevet mye mer enn et forlenget takkekort. Paulus sier også at han med tiden vil sende Timoteus til dem (2,19). Timoteus og Epafroditus er trukket frem fordi de eksemplifiserer det Jesussentrerte, evangeliefokuserte livet som Paulus ønsket at filipperne skal leve. 3

4 Paulus ville oppmuntre menigheten i deres tro, og fordi han var i fengsel kunne han bare gjøre dette gjennom et brev. Til og med i fengsel, med potensiell nært forestående dødsdom hengende over seg, der angst og bekymring kunne tatt Paulus, ville han forsikre menigheten om at han var ved godt mot i troen på Jesus (1,12-18). Paulus ivret også for å takke dem for deres pågående støtte til han: fengsling bar med seg potensialet for sosialt stigma, og det kunne vært enkelt for filipperne å vende Paulus ryggen. Men de hadde forblitt trofaste mot Paulus. Brevets tema Paulus hensikt med å skrive brevet går lenger enn å formidle praktiske hensyn, høflighet og takknemlighet. I brevet er han fremfor alt opptatt av at filipperne må holde frem med å gjøre fremgang i troen (1,25). Selv om det utvilsomt var konflikt i menigheten (Evodia og Synteke 4,2) fremstår filippermenigheten som et sunt trosfellesskap, i kontrast til de mer trøblete tilstandene i Galatia og Korint. Kan de derfor slappe av og hvile på sine laubær? Paulus sitt svar er et empatisk: Nei! Verden er for farlig, og evangeliet for herlig til at de skal være fornøyd med tidligere oppnåelser (3,12-16). De må følge Paulus eksempel og jage fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. (3,14) Paulus forklarer hvordan åndelig fremgang ser ut. Åndelig modenhet kommer ikke gjennom mystiske innsikter tilgjengelig for bare noen få, men heller gjennom den tålmodige praktiseringen av kjente dyder som kjærlighet og tjeneste for andre. Paulus presenterer seg selv som eksempel for en slik livsstil (1,12-18; 3,17; 4,9) og han roser Timoteus og Epafroditus på lignende måte (2,19-30) Men den absolutte modellen for framgang i troen kommer fra Jesus selv, og midtstykket i brevet er den majestetiske Kristus- hymnen i 2,5-11: Jesus gav villig avkall på sine gudommelige privilegier og sin herlighet for å ta på seg en slaves form, en tjeners skikkelse ja han til og med omfavnet den absolutte ydmykelsen: korsdøden. Hvorfor? For å frigjøre verden fra synd. Jesus er derfor akkreditert den høyeste herlighet og ære: å motta universell tilbedelse som Guds Messias. De som følger Kristi eksempel eier også håpet om at Gud vil beskytte og godtgjøre for dem på Jesu Kristi dag, og derfor kan de glede seg. (1,18; 3,1; 4,4). De kan også hvile sikkert i at Gud ikke kommer til å etterlate dem til å klare seg som best de kan selv. Åndelig modning krever forsøk: filipperne oppmuntres til å arbeide på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. (2,12b) Men de kan gjøre det vel vitende om at det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje (2,13) og fordi han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. (1,6) Guds suverene nåde er basis den er virksom i og under de menneskelige gjerninger. De fire store temaene. Filipperbrevet bygger på 4 teologiske grunnsøyler: 1. Glede som Gudgitt mulighet og virkelighet i det kristne livet 2. kristen enhet 3. lidelsens paradoks og kristnes erfaring av lidelse sammen med gleden 4. forholdet mellom Guds nåde og menneskers gjerninger Alt dette spilles ut i en tydelig, men mindre eksplisitt strømning: kirkens forhold til den falne verden rundt seg. 4

5 Glede. Paulus gleder seg mye i filipperbrevet. Han gleder seg over filipperne, over deres sjenerøsitet, over Epafroditus. Han gleder seg stort over at evangeliet har fremgang. Mest gleder han seg i Kristus, og denne gleden er en glede han alltid har, også i prøvelser og lidelse, i motgang og fengsel. Den kristne glede er ikke en glede som kommer fra omstendighetene du befinner deg i, men en glede som er i vissheten om at Jesus er din og du er hans, uansett hva som skjer. Den er i alt han har gjort for deg og i alt som tjener til at han blir større og virkeligere for andre. Derfor kan glede og lidelse gå sammen for en kristen. Fordi det alltid er håp. Til og med mennesker som motarbeider deg og vil det onde, kan ikke røve fra deg den gleden. For meg er livet Kristus og døden en vinning, skriver Paulus. Han kan ikke tape. Han kan ikke miste mer en han allerede har mistet, som forøvrig bare var skrap (3,8). Det er mange år siden han gav sitt liv til Jesus som først hadde gitt sitt liv for Paulus. Livet er Jesus, og der Jesus er, er det alltid grunn for glede. Dette perspektivet ønsker vi å gjøre som spissen i denne serien. Målet som Jesus har for livet ditt er glede! Motivasjonen for å arbeide på sin frelse er glede likesom resultatet av å arbeide på sin frelse er glede. Vår tids utfordring til den kristne gleden er kristent pliktløp og kontekstbetinget glede og selververvet glede den du får gjennom egen flinkhet og lydighet og fortreffelighet. Kristen enhet Den andre søylen er kristen enhet. Særlig 1,27-30 og 2,12-18 vektlegger dette. Paulus formidler at kristen enhet er nødvendig for å kunne stå seg mot angrep fra krefter som er fiendtlig innstilt mot evangeliet. (1,27-28 og 2,16) for å presentere et troverdig vitnesbyrd til en ikke- troende verden (2,15) og mer enn alt for å bli funnet uklanderlige og rene (2,15) på Jesu Kristi dag. Filipperbrevet viser også at denne enheten ikke kan oppnås der prisen å betale er å endre på innholdet i evangeliet. Slik sett har Paulus bare harde ord i 3,2-11 til dem som hevder å følge Jesus, men som ikke tror at den rettferdigheten som Gud gir gjennom Kristus er nok for frelsen. Koinoniabegrepet, som dukker opp gjentatte ganger i brevet er langt mer en fellesskap. Partnere i en forretning har koinonia. De deltar, gjensidig avhengig og forpliktet på hverandre i samme prosjekt. Lykkes den ene, lykkes den andre. Feiler den ene, feiler den andre. Det kristne fellesskapet er absolutt forpliktet til hverandre og til oppdraget, ikke løst sammenkoplet av hvorvidt det er givende for meg nå og forblir givende. Enheten i Kristus er total. Og den er praktisk. Handlende. Livet eies ikke lenger av meg selv, men er gitt bort: først til Jesus, dernest til medkristne. Det har ingenting å si om vi er forskjellige. I Kristus er vi alle ett. Det eneste Paulus kritiserer filipperne for er manglende enhet (kapittel 4) Derfor er uenighet mellom kristne brødre og søstre alltid invitert inn til forsoning, og et enkeltmedlems etiske livsførsel sammenvevd med de andres. Slik er kristen enhet absolutt kjerne for en kristen, men enheten er bare kristen når den er fundert på det apostoliske evangelium om Jesus og ham korsfestet. we belong to one another only through and in Jesus Christ. (Dietrich Bonhoeffer: Life together) Vår tids utfordring til den kristne enhet er vår individualistiske, konsumdrevne holdning til alle delene av livet vårt, der personlig avkastning og nytelse er eneste måleparameter på om noe er godt eller ikke. 5

6 Lidelsens paradoks Filipperbrevet har mye å si til menigheten om lidelsens problem. Det tilbyr ingen løsning til det klassiske ondes problem om hvordan en god og allmektig Gud kunne skape en verden der ondskap erfares, ofte intenst. Men brevet beskriver det kristne perspektivet på lidelse. Paulus led når han skrev brevet, fengslet som han var, uten å ha gjort noe galt. Han avventet en rettsak som lett kunne føre til dom og henrettelse som om han var kriminell. (1,13-14, 17, 20) For ytterligere å legge stein til byrden, brukte noen kristne brødre anledningen til å fremme sin egen sak i stedet for å hjelpe ham. (1,17) Filipperne led også fordi fiendtlig innstilte ikke- troende i samfunnet rundt dem la hånd på dem (1,28a) På tross av dette er Paulus full av glede og forventer at filipperne også skal være fylt av glede (1,4, 18, 25; 2,2,17-18, 28-29; 3,1; 4,1, 4, 10) Grunnen for denne gleden er ikke fordi Paulus mener at lidelse er godt og av det gode, eller at kristne burde tvinge seg selv til å le av smerte. Nei, Paulus anerkjenner sin egen smerte og er også sorgfull p.g.a den (2,28). Men uansett vet Paulus at Gud, gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse, oppnår sitt fremste formål: å forsone verden med seg selv. Derfor har evangeliet fremgang, også - og kanskje særlig - gjennom Paulus fengsling (1,12) og gjennom forfølgelsen av filipperne. De får nå muligheten til å stråle som stjerner på nattehimmelen bland en vrang og villfaren slekt (2,15) Filipperbrevet går derfor implisitt i strupen på all pervers og villfarende herlighetsteologi som lover helsemessig og økonomisk fremgang bare du tror nok og riktig. Det er et falskt evangelium! Gud arbeider oftest gjennom svakhet og lidelse for å fremme sitt verk og oppnå sine mål. Ethvert form for evangelium som ikke er korsmerket, representerer en tydelig avdrift fra apostolisk, bibelsk tro. Vår tids utfordring til lidelsens paradoks er dels at vi har kjøpt herlighetsteologi light varianten, og at Guds jobb er min lykke, komfort og de mange behagelige opplevelser. Forholdet mellom Guds nåde og menneskers gjerninger Dette forholdet er ofte oppe i filipperbrevet, som beskriver frelse ikke som en nåtidig eiendom, men som noe som ligger i fremtiden. Frelsen hører Herrens dag til. (1,6, 10; 2,16). De som kommer til å erfare frelse på den dagen, sier Paulus, er de som har arbeidet på sin frelse med respekt og ærefrykt (2,12) Gud besvarte Jesu lydighet ved å opphøye ham til det høyeste høye (2,9-11) og han vil også besvare filippernes sjenerøse ånd ved å dekke deres behov (4,19). Betyr dette at filippernes frelse kommer gjennom deres egne gjerninger? Og her ligger paradokset. Selv om Paulus virkelig forventer at troende skal gjøre konkrete lydighetshandlinger, forsikrer han dem om at de ikke er basisen for vår frifinnelse og aksept hos Gud på den siste dag. Basisen for det er den rettferdighet som Gud gir oss (3,9). Til og med oppgaven med å arbeide på deres frelse tilhører ikke oss, siden det er Gud som startet den, holder den oppe og vil fullføre den (1,6; 2,13). At filipperbrevet begynner (1,2) og slutter (4,23) med referanse til Guds nåde, indikerer dermed at det ikke her gis et ivrig og samtykkende nikk i retning av et fromt menneskelig prosjekt. Akkurat som med Paulus perspektiv på lidelse i brevet, gjøres ingen forsøk på å forklare filosofisk hvordan denne antitetiske nåde - gjerning greia kan holdes sammen. Han ganske enkelt bekrefter at troende må ha lydighet, men ved å lyde gjør de bare det Gud selv setter dem i stand til å gjøre, i motsetning til å kjøpe sin egen frifinnelse på Herrens dag Vår tids utfordring til nåde- gjerning er ubalansen mellom dem, skapt av legalisme (jeg må gjøre) og antinomisme (jeg gjør ingenting jeg ikke vil). Kilder: ESV study bible NIV Phillippians: the application commentary, Frank Thielman Paul for everyone the prison letters, N. T. Wright 6

7 Søndag for søndag med temaer...i NÅDENS FELLESSKAP 7. april Fil 1,1-11 Team C I åpningshilsenen til filliperne møter vi alle de store temaene i filipperbrevet: gleden, den paradoksale lidelsen, enheten og Guds operative nåde i livet til dem som tror. På en spesiell måte er Paulus takknemlig for filippernes fellesskap/partnerskap/deltakelse i Paulus liv og tjeneste. De hører sammen. I troen på Jesus er de sammen. Og det betyr så mye for Paulus og for evangeliets troverdighet. Paulus gir også selv et eksempel på ydmykhet, som skal til for å elske hverandre og tjene hverandre. I nådens evangelium er vi ett, ikke bare i tanke og verdier, men i levd liv....i MOTGANG, LIV OG DØD 14. april Fil 1,12-26 Team A Paulus er intet eksempel på et mennesket som hadde flyt på alle måter i livet. Han, som alle andre mennesker opplevde motstand, kamp og lidelse. Paulus opplevde også livets bakside som en naturlig følge av hans tjeneste. Og det var for ham aldri forgjeves: det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. Han visste at gleden en dag ville overskygge, ja, seire over smerten. Tenk å kunne skrive: Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Hva slags Jesus- relasjon og livsperspektiv springer disse ordene ut av? Hvordan kan vi, i livets motbakker og i møte med døden finne glede som utgangspunkt og mål for våre liv? I KAMP 21. april Fil 1,27-3 Team B Paulus har ingen rosenrød fremstilling av det kristne liv, snarere tvert imot. Evangeliet er et altomfattende kall, også et kall til lidelse. Og lidelsen ligger nettopp i det å føre et liv som er Kristi evangelium verdig. Vil står ovenfor motstandere, både åndelig og menneskelig talt. En disippel av Jesus er en krigfører, som er kalt sammen med Guds folk til kamp, ved en Ånd. Vi ser gjerne på lidelse som et åk og en byrde. Paulus skriver om kristen lidelse som en gave: For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Er virkelig lidelse en del av Guds gave til oss? I OPPOFRELSE OG LEVD LIV 28. april Fil 2,1-18 Team C Jesus er Paulus referanseramme for alt. Han er den vi skal ligne. Han er den vi skal følge. Det var Han som tok på seg en tjeners skikkelse og viste oss hva en altoppofrende kjærlighet er, og hvilken virkning den har. Å være en kristen er å leve med, ja, leve som Kristus. Hvordan ser dette livet ut for oss? Hvordan lever og henger Guds nåde og menneskelige gjerninger sammen? For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. 7

8 I MEDARBEIDERSKAP 5. mai Fil 2,19-30 Team A I denne teksten kan vi lese om hvordan Paulus fremstiller et tjenende brorskap mellom de hellige. Paulus, Timoteus og Epafroditus gjør seg til tjenere for hverandre, på ulike måter, til ulike tider. Når vi leser Paulus beskrivelser av relasjonene er opplevelsen vi sitter igjen med: et slikt fellesskap vil jeg også være en del av! Paulus tydeliggjør hva en tjenende livsholdning gjør med et fellesskap. Hvordan tjener Gud deg? Hvordan tjener du Gud? Og hvordan kan tjenende medarbeiderskap bli en synlig virkelighet i vårt fellesskap? I JESUS KRISTUS 12. mai Fil 3,1-11 Team B Kristen tro trenger ikke være så komplisert: Gled dere.i Herren. Vi har vår stolthet. i Jesus Kristus. Bare jeg kan vinne. Kristus. Og bli funnet i Ham. Den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! I Jesus Kristus har vi alt. Det er Han det handler om, I MÅLRETTET LIV 26. mai Fil 3,12-16 Team A Hvis man tror at livet som kristen disippel er en laid back, sløv og safe jeg vinner uansett livsvei, må man tenke en gang til etter å ha lest denne teksten. For her snakker Paulus om å legge fortiden bak seg og strekke seg og jage frem mot målet. Han snakker om modenhet og å standhaftig fortsette i samme spor. Man kan få assosiasjoner til melkesyre, treningsdagbøker og blod, svette og tårer av mindre. Paulus gir oss et bilde av en idrettsmann, i datidens olympiske termer; en som ofrer alt og legger alt til rette for å løpe raskest mulig frem mot seierskransen. Vi skal løpe alt det vi har! Og vår seierskrans er ingen ringere enn Jesus Kristus. Hvordan er det du løper ditt løp? I EKSEMPEL OG FORVENTNING 2. juni Fil 3, Team B Paulus forsøker i sin tjeneste å modellere et liv etter Guds vilje andre kan etterleve. Han nøler ikke med å trekke seg selv frem som eksempel, nettopp for å hjelpe mennesker videre i retning Jesus. Disippelskap er ingen ensom ferd der du er overlatt til deg selv. Noen går foran deg. Og noen går bak deg. Vi trenger hverandre for å nå frem til frelsen i Jesus Kristus. Inntil vi møter Han som skal gjøre alle ting nye, må vi oppmuntre hverandre til å vandre på den vei han staket ut for oss. 8

9 I ENHET OG FRED 9. juni Fil 4, 1-9 Team C Det er liten tvil om hvor sentralt kristen enhet står for Paulus når vi leser hans tekster. Det er verdt å merke seg hva som er utgangspunktet og målet for denne enhet. Det er ved å stå fast i Herren, at vi kan glede oss sammen. Og det er ved å leve i gledens kjærlighet og trygghet at Gud vil overøse oss med sin fred som vil bevare oss hos Kristus Jesus. Paulus setter fokus på det som binder og holder oss sammen Guds kjærlighet ved Jesus Kristus. Der er vår glede. Der er vårt fellesskap. Og det er ved vårt gudgitte kall til kjærlighet for verden vi vil erfare Hans fred i våre liv og fellesskap. I OMSORG OG GIVERTJENESTE 16. juni Fil 4, Team A Paulus har opplevd rikdom og fattigdom, rause tider og trange tider. Og i alt dette har han lært seg å klare seg med det han har. Alle livssituasjoner, alle opp og nedturer, all nød og all overflod har Paulus taklet i Ham som gjør han sterk. Omsorgen og rausheten for andre har alltid stått fast. Det er lite fattigdom å spore i Norge om dagen. Allikevel, eller kanskje nettopp derfor, er det mangel på omsorg og giverglede. Vi holder fastere og hardere enn noensinne på det vi eier og har. I verdens beste land. Gud skal gi oss alt vi trenger. Vi trenger ihverfall ikke mer penger. Hva er det da Han vil gi oss?? En ny omsorg? En ny giverglede? 9

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Fullfør løpet. 7 gruppeopplegg over Filipperbrevet. Utarbeidet av Gunnar Elstad.

Fullfør løpet. 7 gruppeopplegg over Filipperbrevet. Utarbeidet av Gunnar Elstad. Fullfør løpet 7 gruppeopplegg over Filipperbrevet. Utarbeidet av Gunnar Elstad. 1. Gruppesamvær: Fil 1,1-19. 19. Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Fellesskap. Filipperbrevet i vårt og menighetens liv. Tema - Våren 2013 i Hana menighet. Temagudstjenester og Fokuskvelder.

Fellesskap. Filipperbrevet i vårt og menighetens liv. Tema - Våren 2013 i Hana menighet. Temagudstjenester og Fokuskvelder. Tema - Våren 2013 i Hana menighet Temagudstjenester Fellesskap Filipperbrevet i vårt og menighetens liv 20. januar Temagudstjeneste: Bønn om kjærlighet, innsikt og dømmekraft Filipperne 1,1-11 24.februar

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Johannes evangeliet. Innholdsfortegnelse

Johannes evangeliet. Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon Innholdsfortegnelse Johannes evangeliet... 1 Bakgrunnsstoff om Filipperne... 3 Hebreerbrevet... 5 Bakgrunnsinformasjon om Peters brev.... 6 Her er eksempler på bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Oversikt over Romerbrevet Roald Kvam 2008 Mål med Bibelfagdagene 07 Å gi innføring i Paulus brev til romerne, med særlig vekt på læren om at mennesket

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10, 10 10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Først legger en merke til hvordan Paulus nå nevner troen og bekjennelsen i deres rette rekkefølge. Når han

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord.

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. FRELSEN. Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. Han underviste i mange ting, både kjærlighet, nåde,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15)

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Titus Struktur Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Hvordan skal vi lese brevene? Les dem fra begynnelse til slutt,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer