menighetsblad Årgang 60 Vi må le mer i kirken! Hva nå, Randi Tytingvåg? Bydelsprofil Side 10 Ny barneskole midt i bydelen vår Side 7 Side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Årgang 60 Vi må le mer i kirken! Hva nå, Randi Tytingvåg? Bydelsprofil Side 10 Ny barneskole midt i bydelen vår Side 7 Side 12"

Transkript

1 menighetsblad 1 14 Årgang 60 Vi må le mer i kirken! Side 7 Hva nå, Randi Tytingvåg? Bydelsprofil Side 10 Ny barneskole midt i bydelen vår Side 12 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste Hva skal barna lære? Mange barn blir døpt, men vokser opp uten å kjenne verken Fadervår eller bibelfortellingene. Nå kommer kirka på banen! En storstilt trosopplæringsplan skal realiseres. Også hos oss i Kampen. Se side 4

2 Domprostens påskehilsen NÅ Jesus sier: Jeg lever og dere skal leve. (Johannesevangeliet 14.19) Påske, den himmelske gledesdans, det er påske, det er Herrens påske, roper Ånden, ikke en minnehøytid, men den Guds påske som er Guds virkelighet Nå. Dette skrev Hippolytus som var biskop i Roma på 200-tallet. Påsken 2014 skal jeg kjempe for å holde fast i dette «Nå», presens. Hvem er vi som lever nå? «Hele skaperverket lovpriser Gud, kanskje særlig om våren. Blomsten gjør det ved å være blomst, mennesket ved å være menneske» Domprost Anne Lise Ådnøy Grunnlaget for alt som sies om å leve som kristne er menneskesynet, slik det kommer til uttrykk gjennom skapelse og frelse. Vi er skapt i Guds bilde. Det skapte er så verdifullt i Guds øyne at ingen må gå tapt. Derfor gir Gud gjennom Jesus alt vi trenger for å leve Nå og evig. En setning fra salmedikteren Grundtvig er blitt stående, åpen for feiltolkninger, men likevel: Menneske først, kristen så. Hvis vi mangler syn for at menneskeverdet er forankret i skapelsen, hvis vi hopper over skapelsens evangelium, da vil vår tro og vårt kristenliv mangle feste i det konkrete menneskelivet og troen bli livsfjern. Dette at hvert menneske er skapt i Guds bilde betyr at jo sannere et menneske lever sitt liv, jo klarere vitner det om Gud. Det er helgenens liv som blir husket, ikke mest ordene. Hele mennesket er skapt i Guds bilde, ikke bare en «åndelig» del av oss. Målet med vårt liv er å bli et gjenskinn av Gud etter Sønnens forbilde, Imitatio Christi. Hele skaperverket lovpriser Gud, kanskje særlig om våren. Blomsten gjør det ved å være blomst, mennesket ved å være menneske. Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv, den himmelske gledesdans, Guds virkelighet Nå. God vår og god påske! Kampen menighetsblad I redaksjonen: Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid, Liv Ingunn Salomonsen Grafisk produksjon: Omega trykk - Stavanger Kontakt: Tlf: Lyst å bidra? Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer. Frist for innlevering til neste nummer: 4. juni 2 Forsidebildet: Matilde og Tale, 1.klassinger på Dåpsskole denne våren.

3 Fasteaksjonen 2014 Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen! Tekst: KN/red Vi har sett det på nyhetene i hele vinter; grusomme bilder fra krigen i Syria. Gjennom fasteaksjonen kan vi være med å hjelpe! Her i leiren er det mange traumatiserte barn, sier Wejdan Jarrah. Tenk å se søsken og foreldre blir drept på bestialsk vis foran øynene dine. Wejdan jobber med psykososial førstehjelp. Det er klart det går inn på meg. Jeg møter så mange skjebner at jeg ofte må jobbe med egne tanker etter lange arbeidsdager og bearbeide for å ruste meg opp til en ny dag i leiren. Wejdan er en av mange i teamet til Kirkens Nødhjelp. I de syriske flyktningleirene jobbes det med å levere rent vann og trygge sanitære forhold. Dette er eksempler på hva organisasjonen kan få til med pengene de får inn. I Kampen går konfirmantene med bøsse siste tirsdag før påske. Kom ikke bøssebærerne til din dør? Du kan støtte likevel! Benytte kontonummer Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Ringe givertelefon (200 kroner) Gi så det svir! Tuva Alexandersen og Martine Borgen Søllesvik er to av Kampenkonfirmantene som er med på fasteaksjonen. Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan. Foto: KN 3

4 Hva skal barna lære? Tekst Beate E.Dagestad Hele den norske kirke er i gang med et gigantisk opplæringsprosjekt: Trosopplæring til alle døpte fra 0-18 år. Menigheter i hele landet har laget eller er i ferd med å lage, sin lokale trosopplæringsplan. Nå er også vi i Kampen kirke i gang. Før gikk det av seg selv. Vi lærte Fadervår, bibelfortellinger og salmevers. Alle kunne fortellingen om Noa, eller om den barmhjertige samaritan. Alle hadde hørt om Moses og om Bartimeus. Men sånn er det ikke lenger. Skolen har ikke lenger samme ansvar for å videreformidle den kristne tro og lære, og folk flest er ikke så bevandret i Bibelen som de en gang var. Mange nøyer seg med å gå i kirka til jul, og ellers i barnedåp og brylluper når de blir invitert til det. Det er tid for å tenke nytt! Vi vil gi barn og unge en himmel over livet, sier Gudrun Arnestad Salthe, leder i gruppa som utarbeider Kampen sin lokale plan. De startet arbeidet på forsommeren 2013 og har nå funnet tittelen på planen. Vi ønsker å gi videre en ekstra dimensjon og et håp, utdyper hun, at Jesus er der som en trøst og et forbilde i alt det kaotiske en står i til tider. kjenne at kristen tro er relevant i deres liv. Til sammen skal alle døpte få tilbud om 315 timer med trosopplæring fram til de fyller 18 år. De kommer til å få mange invitasjoner til spennende samlinger i årene som kommer, sier Gudrun. Så håper jeg at de voksne synes dette er så viktig at de tar med barna sine til kirken vår. Vi har en verdifull arv å gi videre! 4 Viktig livsbagasje: Mamma Gudrun tar gjerne med Sigrid (2) til kirka. Foto: priv Gjennom sang og aktiviteter, gjennom gudstjenester og måltider, gjennom fortellinger og samtaler, ønsker utvalget at barna og ungdommene i Kampen skal Dette er trosopplæringen i Kampen i dag: 0 år Dåpsamtale og dåp 0-1 år Babysang 4 år 4-årssamling og utdeling av «min kirkebok» 6 år Dåpskole for 1.klassinger 8 år Tårnagenthelg 10 år 5.klassesamling og ut del ing av Det nye testamentet 14 år Konfirmasjon Har du innspill til hva eller hvordan vi skal formidle til barna og unge? Trosutvalget hører gjerne din mening. Epost

5 Rom for undring Tekst og foto: Beate E.Dagetad Det guddommelige er et mysterium. Derfor jobbes det i Kampen med å la barna oppleve Gud like mye som å høre om Gud. Et eksempel er det blå «undringsteppet» som brukes i søndagsskolen. Når barna har hørt en fortelling settes musikk på, og alle ligger på teppet med lukkede øyne og forestille seg scener fra det de har hørt. Noen ganger er det noen som kommer på ting de vil si eller spørre om, andre ganger fortsetter gruppa bare med andre aktiviteter. Jeg liker at vi lager bønnestasjoner der vi kan gjøre noe, vi trenger ikke snakke eller nødvendigvis forstå, sier Claire Gouldthorp. Teologen fra England er diakonimedarbeider i Kampen og har kommet med mange spennende innspill til Minimessene det siste året. Å tenne et lys og sette i lysgloben er noe alle kan. Eller ta fingeren i døpefonten og tegne korsmerket i pannen. Ellers har vi både malt bønner, formet bønner i leire og plantet frø. En konkret handling som mange av barna liker å gjøre er å flytte en stein. Det som er vondt og vanskelig i livet er som en stein, hardt og tungt. Det forstår barna. Det dumme kan du putte inn i steinen, så kan du legge steinen foran korset i kirka, pleier Claire å forklare. Jesus har sagt at han vil bære det vonde for deg. Det trenger ikke stå så mye på bønneblomstene som legges oppi døpefonten. Følgende episode viser hvordan de konkrete handlingene får betydning for barna: Midt i gudstjenesten var det en yngre gutt som var veldig lei seg. Å, jeg glemte å legge en dum tanke i steinen! Claire forsikret ham om at det ikke Aktive bønner: vi gjør noe i stedet for å si noe. Her planter barn og voksne frø på bønnestasjon i Minimessen i februar i år. Vonde erfaringer og tanker ligger i steinene foran korset. gjorde noen ting; Du kan bare gå bort og ta en ny stein nå, og legge den dumme tanken inn i den. Gutten lyste opp og skyndte seg tilbake for å finne en stein. 5

6 6 Klokkerpatruljen Noe helt nytt. Bare i Kampen kirke! Speidere som er med i gudstjenestene med faste oppgaver. Vi vil at barn og unge skal synes igjen i gudstjenestene våre. En måte å gjøre det på er å la de få konkrete oppgaver. Derfor har vi startet opp Klokkerpatruljen i kirken vår, forteller Asbjørn Salthe, selv en gammel speidergutt. Det er de eldste av Vandrer-speiderne i «Førerpatruljen», dvs. de som går på ungdomsskolen, som nå får et ekstra navn. Ca. én søndag i måneden har disse speiderne ansvar for å være klokkere ved søndagens gudstjeneste: de har oppgaver med tekstlesning og i forbindelse med dåp, og de hjelper med å dele ut nattverd. I tillegg har de som klokkere oppgaver før og etter gudstjenesten, for eksempel å gjøre klar dåpsvann og nattverdutstyr, tenne lys på alteret eller telle opp penger etter gudstjenesten. Asbjørn forteller videre at Kampenspeiderne nå får godkjent et eget klokkermerke som kan syes på skjortene! Dette kommer til å gå inn i Norges KFUK/ KFUM-speidere sitt speiderprogram, og vi skal ikke se bort fra at også speidere andre steder i landet kommer til å etablere klokkerpatruljer slik som vi har gjort. Magnus Akre Thorup fra Kampenspeiderne, en av de første fra Klokkerpatruljen som er i aksjon sammen med prest Asbjørn Salthe. Kampen barnehage på besøk på Hyggetreff Bli som barn! Jesus sa det selv (Matteus 18, 34). Og vi spør: Hva er det med barna som vi voksne kan lære av? Voksne stiller fort spørsmål ved ting, vi tar ikke så uforbeholdent i mot som barn kan, sier Margaret Berland i Søndagskolekonsulent i Rogaland. Søndagskolen Norge bruker blant annet finske Helstens teori om barneegenskaper i sin formidling. Barneegenskaper Disse egenskapene er nysgjerrighet, tillit, avhengighet, sannferdighet, grunnleggende tilfredshet med det livet byr på av goder. Men også evnen til å klage, legger Margaret til. Livet er jo ofte smertefullt. Mange voksne, kanskje særlig innenfor kristne oppofrende miljø, har tendens til å glatter over, men det er ikke nødvnedigvis riktig. Gud tar i mot hele deg, uansett hva som skjer i livet eller hva du måtte stå i, sier Margaret. Dersom vi har greid å formidle Guds ubetingede kjærlighet i den første fasen av livet, har barna en basis som vi som trosformidlere kan bygge videre på. Barns religiøse utvikling Hun peker på forskningen som er gjort om barns religiøse utvikling. En bør ha fokus på ulike ting i ulike faser. Fra 0-6 år er det Guds uforbeholdne kjærlighet og omsorg. Barna har behov for trygghet. Mellom 6 og 9 år kan vi snakke mer om rett og galt og synd og tilgivelse, mens fra 10 år og oppover kan vi fokusere på det å bli en etterfølger, at Jesus viser vei.

7 Jarle Waldemar: Vi må LE mer i kirka! Tekst: Beate E.Dagetad Mannen bak «Jarle-tv» og «Barnas klubb» er klar på hva som er god formidling til barn. Vi må gjøre det levende, spennende og morsomt, sier han. Barns hverdag er jo preget av lek, derfor må vi også leke mer i kirka og bruke moro og humor i tilnærmingen. Inspirasjon I 10 år har Jarle Waldemar jobbet med trosformidling til barn. Han bruker gjerne trylling, musikk og skuespill. Han holder til i Sandnes, der han er i halv stilling som barne og familiepastor i Klippen menighet, og i tillegg driver han firmaet Waldemar Inspiration As sammen med kona. David og Goliat Når jeg skal formidle en bibelhistorie bruker jeg mye tull og tøys, slik følger barna ekstra nøye med, de vil jo ikke gå glipp av noe. Mot slutten blir det mer alvor, for jeg har alltid et poeng jeg vil ha fram. Jarle bruker historien om David og Goliat som eksempel: David hadde en slynge, men barn i dag vet ikke hva det er. Så jeg sier «sprettert», og så legger jeg til «de er i samme familie, for begge begynner på S», da ler ungene! Mot slutten av samlingen spør jeg «hva var det David brukte for å vinne over Goliat?» «Sprettert», svarer barna selvfølgelig. Men det jeg peker på er at han brukte «det han var flink til». Så utdyper jeg poenget med å si at alle har noe de er flinke til; kanskje kan du synge, kanskje er det å tegne, kanskje er det å spille fotball. Hjemmet Det viktigste stedet der tro formidles er imidlertid ikke i kirka, det er hjemme, sier Jarle. Hva foreldrene sier og gjør er svært viktig for om barna får et nært forhold til troen. Selv sang Jarle nattasangen «Kjære Gud jeg har det godt» da han var liten, og det var det. Nå prøver han og kona og gjøre mer sammen Jarle Waldemar (til venstre) i «Jarle-TV» med sine tre barn (6, 10 og 12 år). For eksempel ber vi sammen, forteller han, på litt nye måter. «Legobønnen» er et eksempel. Da sier først Jarle en setning, så må sønnen bruke et av ordene som Jarle har sagt i sin neste setning. Når det er Jarles tur igjen må han bruke et av ordene sønnen har sagt. De bygger på en måte bønnen sammen. Det fine her er at barna ofte ikke vet hva de skal snakke med Gud om, men med denne metoden kommer de i gang. Men for all del, det er viktig å si at ingen må be hvis de ikke har lyst! Det skal ikke være noe press. Flere tips til hva du kan gjøre som forelder finner du i Jarle Waldemars bok «Tro i hjemmet». Se også nettsiden til Jarle Waldermar eller iko.no om du er på jakt etter materiell eller ideer til hvordan du kan dele, praktisere eller snakke om tro med dine barn. 7

8 KORS OG LIV Tekst: Jon Skarpeid Korset er det viktigste symbolet i kristendommen. Det finnes overalt i kirkerommet og noen ganger er til og med kirkebygningen formet som et kors. Symbolet har sitt opphav i kirkens største høytid; påsken. Korset blir et kristent symbol Korset ble for alvor et kristent symbol under Konstantin den store. Kirken hadde seiret og dødens symbol ble til seierens symbol. Før den tid hadde også de kristne opplevd forfølgelse og korsfestelse, noe som gjorde det mindre aktuelt å benytte det som symbol. Latinsk og gresk kors I norsk tradisjon er latinsk kors det viktigste. Her er den vertikale linjen lengre enn den horisontale. I greske kors er de to linjene like lange. Det mest kjente er kanskje emblemet for Røde Kors. Stifteren var sveitser og fargene ble omvendt av det sveitsiske flagget som er hvitt kors på rød bunn. 8 Latinsk kors på vest-veggen av Kampen Kirke Krusifiks De tradisjonelle krusifiksene kan deles inn i to. Den triumferende Kristus som var vanlig fram til rundt 1200 og den gotiske lidende Kristus som tok over på 1200-tallet. Rent teologisk kan den lidende Kristus referere til langfredag hvor Jesus dør for verdens synder. Den triumferende Kristus viser til påskedag og at Jesus har vunnet over dødens- og syndens makt. Da kristentroen skulle forkynnes for vikingene var det denne Jesus de hadde sans for, ikke den lidende. Fortolkninger Det finnes mange tolkninger av korsformen. Vanlig er å se på den vertikale Triumfkrusifiks, Tyskland ca 1200 linjen som en akse mot Gud og den horisontale som en akse mot medmennesker. En annen tolkning er at den vertikale aksen viser til Jesus som sann Gud og den horisontale til Jesus som sant menneske. Det tomme korset tolkes også som et uttrykk for at Jesus er der lenger, i betydningen at han er både død og oppstanden. En måte å fortolke korset på er å sette det sammen med et annet symbol, monogram, slik som vi

9 Munk malte seg selv på korset Korskirken på Gyland. Foto Arne Augedal. Glassmaleri fra Calefornia. Lammet med kors, blod og nattverdbeger. Viser til Jesu offerdød og nattverden, «Dette er mitt legeme Dette er mitt blod.» har med lammet og korset. «Se der er Guds lam som bærere verdens synd», sa Døperen Johannes. Kors fra de britiske øyer På Vestlandet er det funnet flere steinkors som bare finnes her og på De britiske øyer. Dette og andre forhold viser at kristendommen kom fra vest og før slaget i At Olav Den Hellige skal ha kristnet hele Norge er dessverre en seiglivet forestilling. Andre korssymbol Det finnes mange utforminger av kors, Keltisk kors i Loen. Foto: Frode Inge Helland for eksempel Andreaskorset som er formet som en X. Peterskorset er et latinsk kors som er snudd. Dette henspeiler på apostelen Peter som skal ha blitt korsfestet opp ned. Dette er mye brukt i black-metal og beslektede sjangre, formodentlig som et slags antikristent symbol. Denne typen musikk har sitt opphav i en protestantisk kultur og disse musikerne vet kanskje ikke hva de gjør. Korset er i bruk i katolsk tradisjon, som et uttrykk for ydmykhet Korskirker De største korsene som finnes er på sett og vis kirkebygninger, såkalte korskirker. Her består kirkerommet av to akser som til sammen danner et kors. Aksen nord-sør er ofte kortere enn øst-vest. Det finnes mange korskirker i Norge, både eldre og nyere bygg. Moderne trender I vår moderne tid er ikke kirken lenger en dominerende oppdragsgiver. Malere og andre kunstnere lager ofte verkene sine på eget initiativ, ikke som bestillingsverk. Samtidig er kunstnerne påvirket av sin egen tid. En trend inn på 1900-tallet var at kunstneren plasserte seg på korset, som et misforstått menneske av sine omgivelser og sin samtid. I såkalt frigjøringsteologi har man fremholdt at Jesus er den som overvinner og kan frigjøre fra maktstrukturer av politisk og økonomisk slag. Oppsummerende betraktninger Det finnes neppe noen fullstendig oversikt over forskjellige typer kristne kors. Antallet og variasjonene er et uttrykk for ulike kunstneriske tilnærminger. Noen ganger kan sikkert symbolet være mer uttrykksfullt enn ord. Alle kors og fortolkninger har det til felles at de knytter an til Jesu død og oppstandelse påskemorgen. Røde kors 9

10 10 Har du lagt merke til korset på alteret i Kampen kirke? Det er ikke lett å se alle detaljene fra kirkebenken. Dette er et krusifiks i bronse, som Tormod Wasbø, den gang sokneprest i Kampen, kjøpte fra Østerrike en gang på 80-tallet. En tid senere lagde Tore Thorsen en dyktig sølvsmed som bodde i menigheten, sølvplater som ble lagt på selve korset. Det gir et nydelig gjenskinn når lyset faller på det. BYDELSPROFILEN: Randi Tytingvåg Koser meg med mammaperm! Tekst: Jon Skarpeid Det er ikke så enkelt å ta fri et helt år når du er artist. Men akkurat nå har jazzsangerinnen en pause. Det er det aller viktigste og et stort privilegium. I tillegg har jeg noen konserter og i april skal jeg på en liten Tysklandsturné, sier Randi som bor noen steinkast unna Kampen kirke. Stilen din har endret seg siden de første albumene. Måtte du innom det mer eksperimentelle for å finne et enklere formspråk? Ja, på en måte. Jeg begynte bredt og føler jeg har fått prøvd ut mye. Nå har jeg turt å strippe ned lydbildet og jobber enda mer med kjernen i musikken. Det er viktig å ikke stagnere, men forsøke å beholde åpenhet og nysgjerrighet i arbeidet. Jeg ønsker ikke å være ferdigdefinert, men stadig lære og inspireres, både på tekst- og musikksiden Jeg likte godt Blind Ignorance. En verselinje lyder people don t really talk? Hva er ditt forhold til den? I 2012 mistet vi vårt første barn midtveis i svangerskapet. Vi var i dyp sorg, og jeg kjente behov for å uttrykke meg vedrørende tabuene rundt sorg og død. Etter en stund går livet videre, men som sørgende opplevde vi på en måte å være i utakt med omgivelsene våre. Det er liksom ikke rom for disse vanskelige følelsene. Hvordan blir tekst og melodi til? Noen ganger starter det med tekst og andre ganger med melodilinjer. Det viktige for meg er at de henger sammen. Har jeg skrevet en verselinje får den snart følge av noen toner og så vokser de videre sammen. Jeg skriver aldri ut en hel sangtekst så å sette melodi til den, eller omvendt. Hvilke artister har inspirert deg? Fra jazzhistorien må jeg nevne Cole Porter. Han skrev både tekst og melodi selv, noe jeg merker godt når jeg synger sangene hans. Han er et stort forbilde. Av samtidskunstnere kan jeg nevne Tom Waits og Joni Mitchell. Begge er for meg ekte kunstnere med stor integritet og dybde. I tillegg er de dyktige historiefortellere. Joni Mitchell har også vist at hun mestrer alle format, fra kassegitar til symfoniorkester. Hva er det beste og mest krevende med å være artist? Det beste er å skape og formidle.

11 Det er ekthet som driver meg, både som menneske og artist. Det mest krevende er uforutsigbarheten. Planlegging er vanskelig, hva skjer og til hvilken tid. Noen ganger blir det alt for mye på en gang, også privat, men du må bare gjøre jobben som er lagt. Samtidig elsker jeg det uforutsigbare! Det er som kjent minst to sider av alle ting.. Hva er musikk? For meg er musikk et følelsesspråk. Livsviktig! Musikken når inn i sjelen jeg opplever at den er uten filter. Det er også fascinerende at et slikt spørsmål kan få mange svar. Musikk må få være det den er for den enkelte. Har du et favorittsted i distriktet? Jeg liker godt hele bydelen og stortrives med å bo her! Skulle jeg trekke fram et bestemt sted, må det bli området ved Byhaugkafeen og den fantastiske utsikten derfra. Hva er din favorittsalme? «I dine hender, Fader blid». Både tekst og melodi er helt fantastisk. Den favner de store spørsmålene om liv og død på en helhetlig måte og rører meg dypt. Jeg er veldig glad i salmeskatten. Foto hentet fra BLI FAST GIVER! Send sms med koderord NLM FG + e-postadresse til 2377 eller se nlm.no 11

12 KFskolen ny kristen grunnskole midt i hjertet av Kampen Tekst & foto: Liv Ingunn Salomonsen Skyene ligger tungt over Misjonsmarka på Kampen og man skulle tro at alle skoleelever sitter innendørs med skolearbeid. Men ikke for elevene på KFskolen. Her har de utedag hver onsdag året gjennom, og denne grå og regnfulle dagen er ingen unntak. Dagens destinasjon Byhaugen! Du har kanskje lagt merke til det, et nytt lite bygg midt på Misjonsmarken bak NMS sine lokaler. Her ligger den nyetablerte KFskolen (Kristen friskole). Med oppstart høsten 2013 har de til nå 11 elever fra 1-3 klasse og 4 ansatte, men flere skal det bli! Vi er ikke en protestskole og konkurrent til den offentlige skolen, men vi vil være et alternativ til de som ønsker mer fokus på kristne verdier i skolen, sier rektor Svein Bjarte Sårheim. Mer fokus på kristendom Den største forskjellen på KFskolen og offentlig skole er at de har byttet ut faget RLE (Religion, livssyn og etikk) Anton Barclay, Kristian og Sivert gjør seg klar til uteundervisning med Kristendom, religion og etikk. Gjennom dette faget lærer elevene om alle store religioner, men de har et større fokus på kristendommen, ellers følges Kunnskapsløftet. Vi har et fokus på det faglige, det sosiale og det åndelige. De tre faktorene mener vi gir de beste forutsetningene for elevene. Vi har også noen kjerneverdier som kort fortalt er kvalitet, kreativitet, godhet, sannhet og tilgivelse. Dette er kjerneverdier som vi mener gjenspeiler den kristne tro i hverdagen, forteller Sårheim. Ut og lær! Uteskole er et av våre satsningsområder. Det er ikke turen i seg selv det er fokus på, men mer at elevene skal ha 12 Kristen skole er gøy!

13 skole ute, sier en ivrig rektor. Skolen bruker elementer i naturen og nærområdene til hjelp i undervisningen. Vinkler og symmetri blir funnet i arkitekturen og elevene finner ord og begrep på veien. Ungene står klar i pøsende regn når Menighetsbladet kommer på besøk. Dårlig vær legger ikke demper på lærelysten. Denne onsdagen skal elevene opp til Byhaugen for å lære om Palmesøndag. Ved å bruke ting en finner i naturen skal elevene gjenskape et bilde av Jesus på vei inn i Jerusalem. Bregneblad blir plamegrener og kongler til mennesker. På spørsmål om det er gøy å gå på KFskolen roper ungene ut et rungende «Ja!». God tur! Ønsker du leilighet ved Menighetenes Alderssenter på Tasta? De 64 kvm store leilighetene i Prestveien 12 og 16 er tilrettelagt for eldre og har livsløpstandard. 54 leiligheter er i høyblokk som er bygd i 1976, mens 16 leiligheter er i lavblokk bygd i Hvem kan søke? Følgende fire kriterier er vedtatt for tildeling av leilighetene: 1. Bopel i en av menighetene Tasta, Kampen, Domkirken, Tjensvoll, St. Petri, St. Johannes. (Disse er eiere av aldersenteret) Søkere fra andre menigheter kan også tildeles plass, men har prioritet etter førstnevnte. Betjening og service Aldersboligene har ingen betjening, og leietakere som trenger hjelp får dette fra Stavanger kommunes hjemmebaserte tjenester. Imidlertid har leilighetene vaktmestertjenester som blir ivaretatt fra sykehjemmet. Beboerne i leilighetene kan kjøpe middag fra sykehjemmets kjøkken, og kan delta på ulike arrangementer (konserter, kafe, gudstjenester og andakt, gammeldans mm) på sykehjemmet. I tillegg arrangeres sosiale sammenkomster for beboerne i aldersboligene på frivillig basis. 2. Dokumentert behov for en tilrettelagt leilighet som følge av fysiske, psykiske eller sosiale forhold med videre. 3. Nedre aldersgrense er 60 år (Hovedstyret kan fravike aldersgrensen i spesielle tilfeller) Barna har laget bilde av Jesus som rir inn i Jerusalem. Foto: Astrid Eikrem Frette. Ønsker du å vite mer om KFskolen? Se eller send IMI KFINFO til Husleie Leien er for tiden kr ,- pr. mnd. Et depositum på 6 ganger månedsleie ved innflytting som settes på en sperret konto Søknad om tildeling av leilighet kan sendes til: Menighetenes Alderssenter Prestveien 14, 4025 Stavanger Eventuell spørsmål kan rettes til daglig leder Per Andreassen i telefon

14 NYTT OM NAVN Kåre Steinnes kantor i Kampen kirke siden 1984, går ut i permisjon av helsemessige årsaker. En epoke er over, sier han og legger til at det har vært kjekke år, med både opp og nedturer. Han skryter av orgelet som er solid dansk håndtverk. - Kirkerommet i Kampen er jo et spesielt godt rom for musikk! Kåre humrer litt med tanke på at han selv var med å påvirke at akustikken ble bedre. For mange år siden ble blant annet sivmatten i midtgangen fjernet i klangens tjeneste. Stilling som kantor i Kampen kirke ble lyst ut i mars, og kanskje kan vi neste nummer av menighetsbladet presentere en nykommer. Ina-Helene Idsal en av de frivillige klokkerne i Kampen, ble i mars i valgt inn som medlem i Stavanger bispedømmes Ungdomsråd. Fri og villig Tasta og Boganes Sykehjem ønsker flere frivillige i alle aldre som vil gjøre noe de trives med sammen med våre beboere. Kunne du kanskje gå tur, være en samtalepartner, steke vafler, lese aviser? Å være et lyspunkt og en støtte for andre gir gjensidig glede. Du har garantert noe å bidra med! Velkommen som frivillig, til hyggelig miljø og fellesskap med meningsfulle oppgaver. Kurs for frivillige holdes på Tasta og Boganes sykehjem. Første kurs arrangeres 20. mars 2014 Ta kontakt for en uforpliktende samtale og påmelding! Tasta sykehjem: Anbjørg Kiplesund, tlf: eller e-post: Boganes sykehjem: Inger Lise Valskaar, tlf: eller e-post: 14

15 Prikk til prikk SI DE Fargelegg Fargelegg Jesus og disiplene på vei til Emmaus! Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? Le r o. o r t e ll i n g. T k. F år Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Faye Simms 15

16 Siden sist Odd Magnus Magnussen sjenker kaffe på søndagene! Har du også lyst å være kirkekaffevert eller vertinne innimellom? Ta kontakt med Ole Hellebust på tlf Tråkk : Tøff speidergjeng på Kvitsøy. De sov ute i regn og vind en kald helg i mars. Mye moro på konfirmanthelgen i vinter. 16 Sånn gjør vi når vi døper babyene! Fem ivrige 1.klassinger har vært med på dåpsskolen i vår. utpå natten flatet de ut i kirkebenkene!

17 Hvert år får de 5. klassinger som vil sitt eget Det nye testamentet i gave fra kirken. Her et knippe av de som var med på samling sist måned: Fv. Erik Magnus Hareide, Sunniva Berge Gloppen, Åsne Håland Laugaland, og Helle Faret Mamma Anizette med Hermine på Babysang. Mrk! Etter påske starter babysangen opp på onsdager igjen. Klokka Nye babyer er hjertelig velkommen! Det skjer i Kampen 0 år Babysang Onsdag kl Info Beate Dagestad Tlf år Søndagsskole Søndag kl 11.0 (minus skolerferier) Info: Beate Dagestad Tlf år Speider Tirsdag kl Info: Aslaug Jansen Tlf Tårnagenter har vært på symboljakt i mørket! 3.klassinger får tilbud om en spennende agenthelg i kirka i februar følg med på brev i postkassen neste januar! «Godt voksen» Åpen kirkestue Onsdag kl Info Marit Prøis Tlf år KK-klubbens påskemoro Fredag 11.april klokka Ta med en venn Se mer på Denne har vi malt! Eira og Una var med å forberede gudstjenesten under Tårnagenthelgen. For alle! Sytreff Lørdag 14.mai kl Ta med symaskin og eget syprosjekt. Info Kristin Espeset tlf

18 MENIGHETSKALENDEREN 6.april 8.juni Sø. i fastetiden Søndag kl Minimesse med nattverd ved Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes.Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Avslutning dåpsskole. Tirsdag Kl Møte i Kampen misjonsforening Palmesøndag Søndag kl Gudstjeneste med dåp v/atle Moe og Virginija Linkeviciene Skjærtorsdag Torsdag Kl Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. Kveldsmat etter gudstjenesten. Langfredag Fredag kl Ikke gudstjeneste i Kampen, se Stokka Lørdag kl Påskelunsj i kirkestuen. Påsken i ord og toner, bevertning Påmelding, se annonse. Påskedag Søndag kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd v/asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. 2.Sø.i påsketiden Søndag kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Asbjørn Salthe og Kolbein Haga Søndag kl Misjonsfest i Kampen 3.Sø.i påsketiden Søndag kl Sø.i påsketiden Søndag kl Tirsdag kl Sø.i påsketiden Søndag kl Sø.i påsketiden Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd nattverd ved Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. Stavanger Vocalensemble deltar. Søndagssklole Konfirmasjonsgudstjeneste ved Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. Møte i Kampen misjonsforening Gudstjeneste med dåp ved Bjørn Wang og Kjell Bjarne Svanes. Søndagsskole Gudstjeneste med nattverd, fellesgudstjeneste med Stavanger International Church i Misjonshøgskolens aula. Ikke i Kampen kirke Kristi himmelfartsdag Torsdag kl Ikke gudstjeneste i Kampen. Se Stokka. Søndag før pinse Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Atle Moe og Virginija Linkkeviciene Pinsedag Søndag kl Høytidsgudstjeneste med nattverd v/ Asbjørn Salthe Kampen diakoniutvalg inviterer til Påskelunsj I Kampen kirke påskeaften lørdag 19. april klokken PROGRAM: Påsken i ord og toner v/asbjørn Salthe og Lena Wegemo Smørbrød, kaffe & kake Entré kroner 150,- Bindende påmelding til kirken innen onsdag 16.april. Mandag-fredag ring tlf TIL TJENESTE HELE DØGNET Vår erfaring din trygghet Tlf

19 Livets gang Døpte Lykke Sofie Flakk Bekkelaget kirke Henrik Mæland Idsøe Magnus We Klippenberg Breidvik Johan Gryte Eliassen Jonathan Løvik-Sola Evander Ertsland Askvik Anine Ness Meling Aleksander Bakker Kontakt oss i Kampen menighet! Ole Hellebust - daglig leder Tlf: / Epost: Trine Osen Lande - formann menighetsråd Tlf: / Epost: Asbjørn Salthe - sogneprest Tlf: / Epost: Døde Tordis Gerd Bjergsted Leif Magne Larsen Margot Johannesen Inge Åsen Berit Johanne Jonassen Mona Hansen Thor Johannessen Ingeborg Therese Tvedt-Gundersen Jordan Toscheff Stig Arve Johannesen Astrid Vatland Ingve Ritland Anne Brit Einarsson Lars Tytlandsvig Signy Tordis Kristiansen Harriet Judith Ommundsen Elise Fintland Anny Johanne Tytlandsvik Jan Rein Nising Ivar Schmidt Johannesen - vaktmester/kirketjener Tlf : / Epost: Beate Dagestad - trosopplærer (deltid) Tlf: / Epost: Claire Gouldthorp - diakonimedarbeider (deltid) Tlf: / Epost: Kampen kirke Seehusensgt 47, pb 201, 4001 Stavanger. Tlf Epost: Nettside: Kirkeskyss kan bestilles søndag morgen kl ved å ringe tlf

20 Gå i fred! Når dagen er lys, er Gud med deg. Når dagen er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred! Ragnhild Bakke Waale Gave til Kampen Menighet Kampen Menighet Postboks Stavanger

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer