TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6010"

Transkript

1 TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6010

2 - 2 - Disse kvalitetsprduktene er knstruert, prdusert, testet g gdkjent fr msjnstrening. Kjære kunde, Vi takker fr at du valgte en DBS trimsykkel g ønsker deg lykke til med treningen. Les g følg vedlegget fr sikkerhet g mnteringsinstruksjn nøye. Hvis du har nen spørsmål, - kntakt din frhandler. Innhldsfrtegnelse: 1. Sikkerhetsinstruksjn... s Splittegning... s Mnteringsanvisning... s Bruksanvisning fr cmputer... s Treningsinstruksjn... s Deleliste... s Pulsfrekvens... s. 12 Sikkerhetsinstruksjn Les bruksanvisningen nøye før du mnterer g bruker treningsapparatet. Ta vare på bruksanvisningen fr en senere anledning. Mdell HM-6010 er kun beregnet fr hjemmebruk g bør ikke brukes av persner ver 100 kg. Følg stegene i mnteringsanvisningen nøye. Bruk kun riginale deler. Ved mntering brukes verktøy sm er spesielt egnet, Kntakt din frhandler fr hjelp m nødvendig. Plasser sykkelen på et stødig g flat underlag. Fr å unngå slitasje på underlaget, kan man legge et teppe eller lignende under sykkelen. Før førstegangsbruk bør sykkelen sjekkes grundig, slik at alle blter g mutrer er skrudd fast riktig. Bytt ut defekte deler så frt sm mulig g ikke bruk utstyret før alt er fikset. Ved reparasjner skal kun riginale reservedeler brukes. Spør din frhandler m råd når det gjelder reparasjn g vedlikehld. Unngå all bruk av aggressive rengjøringsprdukter ved rengjøring av prduktet. Sikre deg at trening først skjer etter at mntering er krrekt. Fr de justerbare delene, vær ppmerksm på at det finnes en maks psisjn fr justering sm ikke bør verstrides. Dette treningsapparatet er kun beregnet fr vksne. Barn skal være under ppsyn ved bruk av apparatet. Garanter at de tilstedeværende er klar ver mulig risik, fr eksempel bevegelige deler under bruk. Rådfør din lege før du starter et treningsprgram. Han kan gi deg råd m treningsmetde sm er mest riktig fr din helsetilstand. Advarsel: Gal/verdreven trening kan frårsake helseskader. Følg rådene fr krrekt trening sm står i treningsinstruksjnen s 8. Belastningen/arbeidsnivå kan reguleres ved å vri på innstillingsknappen på styrestemmen.

3 - 3 - Splittegning

4 - 4- Mnteringsanvisning Steg 1 1. Mnter det fremre stabilisatrbenet (2) g det bakre stabilisatrbenet (3) med 2 låseskruer (34) fra undersiden av benene. Fest med 2 skiver (36) & mutrer (3) til hvedramme (1). Steg 3 1.Kple til øvre cmputerkabel (12) på baksiden av cmputer (11). 2. Fest cmputeren til braketten på tppen av styrestammen. Steg 2 1. Kple til øvre cmputekabel (12) til nedre cmputer kabel.(14) 2. Sett på belastnings kntrll(15) på styrestamme (4). Feste med blt (50) g pakning (49). Trekk til. 3. Skru løs de 4 frmnterte skrubltene (37). Fest, deretter styrestammen (4) til hvedrammen (1) med de 4 skrubltene (37) g pakninger (38). Steg 4 1. Skru løs festeskrue (13) fra styrestammen (4). Åpne pp feste. Sett på plass styre (7). 2. Velg ønsket psisjn (7). Fest justeringsskruen (13) med pakning (36). Stramm til. 3. Kple til sensrledning fr håndpuls (17) bak på cmputer (11).

5 -5 - Steg 5 Steg 7 1. Fest salpinne (5) til salen (8). Festes med 3 x skive (52) g låsemutter (51). 1. Skru pedal (24) inn på krankarm (20). Pedalene er merket med R høyre g L venstre. Skru høyre pedal med klkka, venstre mt klkka. Steg 6 1. Løsne skrue fr sal (19). Sett sal (5) ned i rammen (1). Velg riktig høyde (19). Skru inn skruen. 2. Se til at skruen alltid er strammet til. Steg 8 1. å er trimsykkelen klar til bruk.

6 Bruksanvisning fr cmputer Scan Viser autmatisk alle funksjner. Flyttes hver 6 sek. 6. Calries - Viser kalrifrbruk 2. Speed Viser hastighet. 3. Distance Viser treningsdistanse fra 0,00 pptil 99,99 km eller ml. 4. Time Viser treningstiden 0:00 99:59 (minute : secnd) 5. Od - Viser ttalt distanse 7. Pulse Viser puls 8. Mde knapp:flytter mellm de frskjellige verdier 9. Denne cmputer er utstyrt med en autmatisk av/på funksjn. Cmputeren vil slå seg på når du begynner å trene. Den slår seg av 4 minutter etter at treningen avsluttes. Skifte av batterier. 1) Ta ut batteriene fra baksiden av cmputeren. 2) Sett inn 2 nye AA-batterier. 3) Kntrller at batteriene sitter skikkelig. 4) Batterienes levetid er nrmalt 2 måneder ved nrmalt bruk. 5) Om cmputeren ikke viser hele tall, ta ut batteriene g vent 15 sec. før de settes inn igjen. 6) Fjerning av batterier vil slette minnet i cmputeren. Bruksanvisning cmputer SCA Autmatisk gjennmgang av alle funksjner hvert 6 sekund. Rekkefølhen er: SPEED-DIST-TIME-ODO-CAL-PULSE. SPEED. Viser farten, maks hastighet er 99,9 km/t eller ml/h. DISTASE. Viser treningsdistanse fra 0,00 pptil 99,99 km. eller ml. TIME Viser treningstiden (minutt-sekund) ODO Viser ttal treningsdistanse. CALORIE Viser kalrifrbruket. PULSE Pulsen vises i displayet etter at du har hatt hendene på sensren i nen sekunder.

7 Training Instructins Fr å ppnå frbedringer av din fysikk g helse, har du her nen ideer m hvrdan du finner det beste trenings- prgram fr deg. Kntakt din lege før du starter trening. Spesielt viktig m du ikke har trent ver en lengre peride. Dette fr å unngå vertrening eller skader. Intensitet Fr å ppnå maksimal resultat, må du velge den rette intensitet. Hjertefrekvensen blir brukt sm en guide fr å nå dette. Frmelen fr dette er: Maksimum hjertefrekvens = 220 minus Alder år du trener skal pulsen være mellm 60 % g 85 % av maksimalpuls. Fr dine treningstall, se nærmere på side 11. De første ukene du starter å trene bør du ha en puls på 60 % av maks. år du merker frbedringer kan du langsmt øke til 85 % av maks. Frbrenning av fett Krppen din begynner å frbrenne fett rundt 60 % av maks. Fr å ppnå ptimal frbrenning, bør man hlde seg mellm 60 % til 70 % Optimal trening pr uke er 3 treninger med 30 minutters treningstid hver Trening: Under trening bør du ha mellm 70 % g 85 % av maksimalpuls. Tidslengden på treningen kan velges ut ifra denne regelen Daglig trening: ca. 10 min. pr trening 2-3 x pr uke: ca. 30 min. pr trening 1-2 x pr uke: ca. 60 min. pr trening Avslutning g uttøyning: De siste 5-10 minuttene skal man redusere mtstanden g trene rlig fr at krppen skal slappe av. Deretter tøyer du ut de musklene du har brukt. Suksess Etter en krt peride med jevnlig trening, vil du legge merke til at du må øke mtstanden g intensitet fr å ppnå ptimal puls. DU vil merke at du blir sprekere, g at trening har blitt enklere enn slik det var før. Fr å ppnå disse resultatene bør du lære å kunne mtivere deg til å trene regelmessig. Mtivasjn er et viktig stikkrd i treningssammenheng. Lag gjerne en treningsplan med faste tider i uken. Husk å starte rlig, g lytt til krppen din. Vi ønsker deg en riktig gd trening. Eksempel: Du er 52 år g har lyst til å starte med trening. Makspuls = (alder) = 168 pulsslag pr minutt. 60 % = 168 x 0,6 = 101 pulsslag pr minutt. 70 % = 168 x 0,7 = 117 pulsslag pr minutt. Den første uka du trener bør du starte med 101 i puls (60 %), g deretter øke til 117 (70 %). Fr å øke frbrenningen, bør du øke til 70 % - 85 % av makspuls, f. eks med mer mtstand, høyere frekvens eller lengre treningsperide. Organisering av treningen Oppvarming: Før hver trening bør du varme pp i minimum 5-10 minutter. Start ppvarming med lav mtstand.

8 - 8 - Deleliste r. Beskrivelse Antall 1 Hvedramme Main frame 1 2 Fremre stabilisatrbein Frnt stabalizer 1 3 Bakre stabilisatrbein Rear stabalizer 1 4 Styrestamme Handlebar pst 1 5 Salpinne Saddle pst 1 6 Hlder fr strammehjul Idle wheel fixture 1 7 Styre Handlebar 1 8 Sal Sal 1 9 Ftstøtter fremme Frnt stabilizer cap 2 10 Ftstøtter bak Rear stabilizer cap 2 11 Cmputer Cmputer 1 12 Cmputer kabel øvre Cmputer cable (upper) 1 13 T blt T - knp 1 14 Cmputer kabel nedre Cmputer cable (lwer) + mtr 1 15 Belastnings kntrll Tensin kntrl 1 16 Hånd puls sensr Hand pulse sensr 2 17 Hånd puls sensr wire Hand pulse sensr wire 1 18 Fring fr salpinne Fastener (fr saddle pst) 1 19 Festeskrue fr sal Knb (fr saddle adjustable pst) 1 20 Driv hjul Belt wheel 1 21 Plastdeksel fr hvedramme Plastic cver (fr main frame) 1 22 Plastdeksel fr kjede Chain cver (R & L) 1 23 Indre kjededeksel Inner chain cver (R&L) 1 24 Pedal Pedal (R&L) 1 25 Strammehjul Idle wheel 1 26 Hlder fr sensr Sensr (fr cmputer sensr wire) 1 27 Endeplugger End caps (pair) 1 28 Håndtak Fam grips (pair) 1 29 Svinghjul Flywheel 1 30 Fjær Spring 1 31 Kranklager Ball bearing set 1 32 Magnet Magnet 1 33 Drivreim V - belt 34 Blt Carriage blt (fr frnt & rear stabilizer) 4 35 Mutter Cap nut (fr frnt & rear stabilizer) 4 36 Skive Washer (fr frnt & rear stabilizer ) 4 37 Blt Blt (fr handlebar pst) 4 38 Skive Washer (fr handlebar pst ) 4 39 Skrue Screw (fr sensr hlder) 40 Blt Blt (fr idle wheel fixture) 1 41 Blt Blt (fr idle wheel fixture) 1 42 Mutter ut (fr idle wheel ) 2 43 Mutter ut (fr idle wheel fixture) 2 44 Hylse Sleeve (fr idle wheel fixture) 1 45 Mutter ut (fr flywheel) 1 46 Skive Washer ( flywheel) 1 47 Skive Washer (fr flywheel) 1 48 Skrue Screw (fr tensin cntrl) 4 49 Skive Washer (fr flywheel) 1 50 Blt Blt (fr tensin cntrl) 1

9 51 Låsemutter Lcknuts (fr saddle) 3 52 Skive Washer (fr saddle) 3 53 Skrue Screw (fr hand pulse sensr) 2 54 Skrue Screw (fr plastic cver) 1 55 Skrujern Screw driver 1 56 Umbrac nøkkel Allen key wrench 1

10 Pulsfrekvens Imprtør i rge: Cycleurpe rge A.S Pstbks SADES

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON For å bli tatt opp som elev ved Forsvarets befalsskoler stilles det krav til din fysiske form gjennom tester, både under opptak, seleksjon og elevperioden. Fysisk fostring er et viktig virkemiddel og del

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer