Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme"

Transkript

1 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye på at gjennom føringen av valget skal gå riktig for seg. Les om hvor mye arbeid som ligger bak dette, og hvilke forberedelser som må til. Valgstyret ledes av ordfører Lene Conradi. Side 4 Ny skole på Nesøya Daniel Fleicher får lærlingelønn mens han utdanner seg, og det vil han få helt til han tar fagbrevet som tømrer om to år. Jeg var lei praktisk teori, og valgte byggfag av den grunn. Jeg ønsker å jobbe som snekker noen år, men målet er å utdanne meg videre til å bli ingeniør og kanskje starte et eget selskap, sier Daniel. Foto: Trine-Lise Gjesdal. Tomine og Sofie og alle de 465 elevene på Nesøya skole er vilt begeistret for sin helt nye skolebygning, her er det romslig! Vi har øvet oss i to år på å ta i bruk de nye mulighetene denne flotte bygningen gir oss, forteller rektor Anne Hallén. Side 8 Hjelp å få hjemme Daniels smarte valg De aller fleste velger allmennfag på videregående skole, men dette valget er ikke alltid det som gir best utgangspunkt for videre jobb og karriere. Konkurransen om studieplasser har blitt tøffere de siste årene. Derfor er det lurt å ta et annet valg, dersom man ikke er motivert for en rent teoretisk linje. Best med fagbrev Yrkesfagene i dag har mye større spenn av muligheter enn tidligere. Det er ikke slik at karrieren stopper med fagbrevet. Tvert i mot. De beste ingeniørene i de ulike bransjene kan ofte være de som har fagbrevet i bunnen. Fordi de kan faget i praksis. Side 5, 6 og 7 Trenger du hjelp i forbindelse med rengjøring, vask av klær, innkjøp og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål? Da kan du søke Asker kommune om hjelp. Dette gjelder alle som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger assistanse. Side 12 Internettkafe for seniorer Side 13 Alltid noe å gjøre for barna i Asker kulturhus Side 18

2 Side 2 AKTUELT Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Innbyggertorget i Heggedal øver seg på å bli større Et helt nytt innbyggertorg skal stå ferdig på sentrumstomta i Heggedal i slutten av Her vil de kommunale tjenestene bli samlokalisert, og innbyggertorget kommer til å fungere som en viktig møteplass for frivilligheten. I dag ligger seniorsenteret, biblioteket, helsestasjonen og Heggedal Nærmiljøsentral i 2. og 3. etasje over Kiwibutikken i Vestlandgården. I dette huset skjer det mye, både på dagtid og kveldstid. Det arrangeres konserter, foredrag, danseaftener, aktivitetsdager, pensjonisttreff og foreningsmøter. De fleste arrangementene er åpne for alle. Biblioteket har til nå vært åpent hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken I tillegg tilpasses aktivitetstilbudet i samarbeid med servicetorget i Asker og SFO-leder på Heggedal skole. Ombygging Før det store, nye innbyggertorget står ferdig i 2017 ønsker vi å teste ut felles drift og samvær i mindre skala, sier Per Sletaune i Heggedal nærmiljøsentral. Derfor er vi nå i ferd med å bygge om dagens lokaler for å tilpasse rommene oppe og nede. Det investeres i ny boklånsautomat for biblioteket, og nye systemer for å bedre informasjonen om aktivitetene som foregår på huset. Tas i bruk 9. februar Seniorsenteret, caféen og biblioteket flytter sammen i 2. etasje, og i 3. etasje kommer det møterom og aktivitetsrom. Ombyggingen vil forhåpentlig gjøre aktivitetene mer synlige og føre til et økt aktivitetsnivået og tilbud på innbyggertorget. Seniortilbudet blir utvidet til flere timer, arealene blir mer effektive og biblioteket blir åpent hver eneste dag fra tidlig til sent, sier Per Sletaune. Innbyggertorget åpner på nytt for publikum 9. februar klokken 16 med en liten markering. Den offisielle åpningen av innbyggertorget i Heggedal skjer 24. mars, med ordføreren til stede. VEL MØTT TIL INNBYGGERTORGET: Elisabeth Lystad er daglig leder for Heggedal Seniorsenter, Anne Kristi Jønland er bibliotekar på Heggedal bibliotek og Per Sletaune er daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral. De ser fram til å kunne ønske Heggedøler og alle andre velkomne til det nye innbyggertorget. Foto: Svein-Ivar Fors. Friluftsåret 2015 nå er det din tur! Medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv her i Asker kommer til å gjennomføre et mangfold av arrangementer i løpet av Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. For Askers del åpnet året ved Semsvannet 13. januar, og under mottoet «24 timer i friluft», hadde Askerspeiderne og NaKuHel invitert ordføreren til overnatting. Vinterværet og stjernehimmelen var FRILUFTSLIV: Ordfører og speidere i stemningsfullt fakkeltog fra Sem til Tangen ved åpningen av Friluftslivets år Der ventet leirbålet. Foto: Dag Solbakken. på plass og etter at ordføreren høytidelig åpnet Friluftslivets år ved leirbålet, var det klart for mat, historier og etter hvert overnatting for ordfører, 30 speidere og en håndfull andre ivrige askerbøringer. Etter en natt hvor noen sov ute og noen i tipi, fikk alle grøt og frokost i Smia på NaKuHel, før speidere og ordfører hastet videre til skole og arbeidsdag. Arrangementer hele året Kommunen og friluftsorganisasjonene planlegger ett arrangement hver måned som vil bli profilert som månedens FÅ2015-arrangement. Blant disse vil det være kjente og kjære arrangementer som Semiaden og Asker Turlags Kom-deg-ut-dag, men også overraskelser beregnet på å få nye friluftsbrukere aktivisert. Speiderne har en rekke spennende planer og bygdens museer vil også bidra. Denne oversikten vil om ikke lenge bli presentert. Positivt for vår folkehelse Kommunestyret ønsket at en askerdugnad mot gjengroing blir en del av Friluftslivets år. Kulturlandskapet vårt gror igjen, og det tettes til langs vann og vassdrag, langs stier og på utsiktspunkter. En satsing hvor private grupper, organisasjoner og frivillige lag vil bli invitert med, vil bli organisert. Utsikt fra topper og rydding av kulturlandskapene og friområdene prioriteres. ASKER KOMMUNES INFORMASJONSAVIS ASKER-POSTEN Redaktør: Svein-Ivar Fors Redaksjon: Vibeke Lindeberg Sand Elisabeth Løvseth Øyvind Moen Henrik Slipher Eirin Hegdal Sommerseth Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud Journalister i denne utgaven: Trude Helén Hole side 4 Trine-Lise Gjesdal side 5-7 Robert Walmann side 14 Produksjon/trykk: Senter Grafisk AS/Agderposten Redaksjon avsluttet: 19. januar 2015 Neste utgave kommer: 18. mars 2015 Innleveringsfrist 18. februar 2015 Telefoner Redaksjonen: E-post Postadresse ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25 Nettsider: asker.kommune.no Facebook: facebook.com/asker.kommuneside Utgitt av Asker kommune, distribueres til alle husstander og næringsdrivende.

3 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 3 AKTUELT ASKER-posten distribueres av Posten Norge AS ASKER-posten distribueres av Posten Norge AS til alle husstander og næringsdrivende i Asker i et opplag på eksemplarer. Av og til får vi klager på manglende levering. Får du ikke ASKER-posten i rett tid? Ring servicetorget på telefon , så får du ASKER-posten ettersendt. Ordfører oppretter Facebook-side ASKER: Slik kan det se ut i Asker om noen år. Illustrasjon: Adept/Asker kommune. Kommuneplanen Asker mot 2026 Følger du Asker kommune på Facebook? Nå kan du også følge ordfører Lene Conradi. På ordførerens nye, åpne Facebookside kan alle følge hennes profil uten å bli venn med henne på Facebook. Søk på ordføreren i Asker, og klikk deg inn og lik siden, så får du jevnlige oppdateringer fra ordførerens hverdag. Asker skal være en fremtidsrettet, inkluderende kommune, der balanse mellom vekst og vern skaper gode lokalsamfunn i en raskt voksende region. Dette er hovedmålet for Kommuneplan for Asker , som ble vedtatt av kommunestyret 18. november Asker tar sin del av veksten i regionen Asker har gjennom mange år hatt en bevisst strategi for vekst rundt kommunikasjonsknutepunktene. Vi skal legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå, slik at vi begrenser bilbruken, sier ordfører Lene Conradi. Derfor lokaliseres nye arbeidsplasser og over 85 % av de nye boligene i gangavstand til dagens jernbanestasjoner og eksisterende busstraséer. En slik samordnet areal- og transportstrategi gjør oss i stand til å ta vår del av ansvaret for befolkningsveksten i Osloregionen. Asker øker utbyggingstakten med 25 % i forhold til forrige kommuneplan, nettopp for å imøtekomme den økte befolkningsveksten, sier Conradi. Boliger for alle livsfaser Boligprisene i Asker er utfordrende. Kommunen ønsker å tilrettelegge for en mer variert boligmasse, samt sikre at også førstegangsetablerere, enslige og lavtlønnede kan bosette seg i Asker. Fram til 2026 skal det bygges inntil 4200 boliger, det vil si 350 boliger per år. For å sikre at det finnes boliger i Asker for folk med lav inntekt, skal det bygges 50 rimelige boliger per år. Satser på folkehelse Vi er opptatte av en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes muligheter til å ta ansvar for egen helse og trivsel, sier ordføreren. Forebyggende folkehelsearbeid skal være et aspekt på alle samfunnsområder, og kommunen skal trekke frivilligheten og næringslivet med i dette arbeidet. Som en direkte oppfølging av kommuneplanen skal kommunestyret behandle en egen folkehelseplan, boligpolitisk strategi og ny strategisk næringsplan denne våren, avslutter hun. Se også våre nettsider: Gratis skibuss til Solli Skibussen til Solli går hver lørdag og søndag til og med palmesøndag 29. mars. Bussen har avgang fra Asker stasjon hver hele time mellom klokken 10 og 14. Påstigning også ved Jansløkka skole og ved utfartsparkeringen på Sem. Retur til Asker stasjon klokken og deretter en gang i timen til og med klokken Parkering på Solli koster fortsatt 30,- kroner per bil. Se også våre nettsider: Arba ny, stor attføringsbedrift i Asker og Bærum Arba er resultatet av en fusjon mellom de tre attføringsbedriftene, Løxa Utvikling AS, Mølla Kompetansesenter As og DIgruppen AS. Det nye selskapet har 112 fast ansatte og 550 tiltaksplasser, og en omsetning på millioner kroner. Det er Asker kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune som står som eiere av Arba. Bedriften har et sterkt fokus på formidling av deltakere til arbeidslivet, og er representert i begge kommunene. En viktig oppgave er å ha et godt samarbeid med NAV, samt å videreutvikle kontakten mot næringslivet med nye tjenesteområder. Fusjonen har vært nødvendig for å samle ressursene og bidra til at det blir et enda sterkere fagmiljø som effektivt kan hjelpe flere i Asker og Bærum til å komme tilbake i jobb eller komme inn i arbeidslivet for første gang, sier administrerende direktør Tage Gam og styreleder Esben Svalastog i Arba. VELLYKKET FUSJON: Administrerende direktør Tage Gam og styreleder Esben Svalastog i Arba, her sammen med noen av sine medarbeidere, har gjennomført en vellykket sammenslåing av tre attføringsbedrifter. I forkant av sammenslåingen fikk hver enkelt av de ansatte møte direktør Gam for å fortelle om sin egen kompetanse og egne ønsker, og resultatet har blitt trivsel, optimisme og høy motivasjon! Foto: Svein-Ivar Fors

4 Side 4 KULTUR VALG 2015 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Å stemme er å bestemme Foto: Petter Ingeberg 14. september i år er det kommune- og fylkestingsvalg, og oppfordringen er klar det er du som skal bestemme hvordan vi skal ha det i Asker. Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg lot 1/3 del av velgerne av ulike årsaker være å brukte stemmeretten sin, og kun halvparten av dagens førstegangsvelgere gikk til stemmeurnene. Dette, og det faktum at valgdeltakelsen totalt sett har vært synkende de siste 40 årene, viser en tendens som er dårlig nytt for et demokrati. Asker på topp, men langt fra toppen Statistikken viser likevel at valgdeltakelse øker med alderen, og ved forrige valg krøp vi såvidt over andelen som stemte ved valget i 2007 så det ser ikke helt mørkt ut. Valgdeltakelsen i Asker var i 2011 på 69,5 prosent, men det er langt igjen til deltagelsen i Da stemte hele 78,6 prosent av de stemmeberettige i Asker. Valgforskning viser at deltagelse henger sammen med utdanningsnivå. Asker og Bærum har høyest utdanningsnivå av Kommunevalg 14. september 14. september 2015 er det kommuneog fylkestingsvalg Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre i henhold til valgloven 4-1. Valgstyrets leder er ordfører Lene Conradi. Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer og består av elleve representanter. samtlige av landets kommuner, men må altså øke valgdeltagelsen med rundt ti prosent skal vi komme opp på 1979 nivå. Flere forhåndsstemmer På landsbasis ble det avgitt 22,2 prosent forhåndstemmer ved lokalvalget i Rolf Brakstad, valgansvarlig i Asker kommune, mener det er flere grunner til at folk forhåndsstemmer. Jeg tror for det første at det er praktisk for de som av ulike årsaker ikke har anledning til å avgi stemme på valgdagen, som studenter, beboere på institusjoner og folk som er på reise. Videre tror jeg at folk som har bestemt seg ønsker å bli ferdig. I Asker er valgkunnskapen høy, og ordningen med forhåndsstemming på Servicetorget er godt innarbeidet og kjent blant velgerne. De aller fleste kommer i ens ærend for å stemme, men vi regner med at en del som har andre gjøremål på Servicetorget, benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme når de først er der, forteller Brakstad. I 2013 utgjorde antall forhåndsstemmer drøye 32,4 % hvilket er interessant med tanke på at det bare kunne avgis forhåndsstemmer på Servicetorget. Ikke stemmegivning via internett I 2011 og 2013 ble det gjort forsøk på stemmegivning via internett. Ved forrige kommunevalg deltok ti kommuner i forsøket med elektronisk forhåndsstemming. Til tross for en stor andel forhåndstemmer med e-valg, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at stemmegivning over internett ikke skal videreføres. Det har vært politisk uenighet om forsøkene, og Stortinget har flere ganger diskutert saken. Regjeringen ønsker å sikre den høye tilliten som finnes til valggjennomføringen i Norge. Når det ikke er et bredt politisk ønske om å innføre internettstemmegivning, har regjeringen konkludert med at det ikke hensiktsmessig å bruke penger og tid på flere forsøk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Endringer ved valget 2015 I 2015 skal det stemmes over nytt kommunestyre og fylkesting, og i følge Brakstad kan vi vente oss følgende endringer: Det blir noen få omfattende endringer. Blant annet skal antall valgkretser og valglokaler reduseres i tråd med kommunestyrets vedtak. Endelig sak om dette skal legges frem for valgstyret i februar. Dette innebærer at en del velgere må forholde seg til nye valglokaler på valgdagen. Videre har Asker takket ja til å delta i et forsøk med å tilrettelegge for elektronisk avkryssing av manntallet i valglokalet på valgdagen mandag 14. september. Ellers tror jeg ikke det er snakk om store endringer, svarer Brakstad. Praktisk informasjon På valgdagen kan du stemme i den kommunen du er oppført i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni Den ordinære forhåndstemmegivningen starter 10. august og avsluttes fredag 11. september. I tillegg vil det bli tilrettelagt for stemmegivning på ulike institusjoner og hjemme hos de velgerne som er forhindret fra å oppsøke valglokalet på egen hånd. Dersom du er i utlandet kan du forhåndsstemme hos mange av de norske utenriksstasjonene. Fristen for å forhåndsstemme utenriks er 4. september. Det er kommunene som bestemmer hvilke valglokaler som skal brukes og åpningstidene for disse, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen. Se også våre nettsider: VALG 2015: Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye på at gjennomføringen av valget skal gå riktig for seg. Det ligger mye arbeid og mange forberedelser bak dette. Foto: Svein-Ivar Fors.

5 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 5 YRKESFAG Spikrer fremtiden Daniel Fleicher får lærlingelønn mens han utdanner seg helt til han tar fagbrevet som tømrer om to år. Asker kommune oppfordrer ungdom til å velge yrkesfag.

6 Side 6 YRKESFAG MILJØ Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 VIL BLI INGENIØR: Etter to år på Nesbru videregående skole fikk Daniel Fleicher lærlingplass hos Tre-Tech AS i august. Han får lærlingelønn mens han utdanner seg og frem til han tar fagbrevet som tømrer om to år. Jeg var lei praktisk teori, og valgte byggfag av den grunn. Og siden jeg følte jeg lyktes med tømrerfaget på Nesbru, ønsket jeg å fortsette videre med dette. Jeg ønsker å jobbe som snekker noen år, men målet er å utdanne meg videre til å bli ingeniør og kanskje starte et eget selskap på sikt, sier han. Foto: Trine-Lise Gjesdal. Smart å velge yrkesfag Ikke alle er akademikere, og hver og én må få kjenne på hva de virkelig ønsker å jobbe med, sier rådgiver Peter W. Dyve i Asker kommune. Yrkesfagutdanning er et godt utgangspunkt for videre utdanning og fører til en spennende yrkeskarriere. Gjennom yrkesfag får man en variert og praktisk tilnærming til teori og man får også noen år å modnes på før man eventuelt tar til med høyere utdanning. FAGBREV GIR JOBB: Med fagbrev i hånden har ungdom mange og gode muligheter til jobb og videre karriere, sier rådgiver Peter W. Dyve. Foto: Svein-Ivar Fors. Nesbru videregående skole er den eneste skolen i Asker og Bærum som tilbyr byggteknikk i vg2. For bare to år siden investerte skolen i et tilbygg på 1100 m2 med moderne verksteder for metall og trearbeid. I tillegg kan Nesbru skilte med engasjerte og dyktige faglærere. De samarbeider tett med byggebransjen, noe som igjen gir avkastning i form av mange praksis- og lærlingplasser. Så alt skulle tilsynelatende ligge til rette for å ønske nye interesserte elever velkommen. Men nei, interessen uteblir. Må tenke nytt Det er generelt svak rekruttering til yrkesfagene landet over og byggfag er spesielt rammet. For seks år siden hadde Nesbru videregående skole 70 søkere til bygg- og anleggsteknikk. For inneværende skoleår er tallet 18. I løpet av fire år har Nesbru redusert antall klasser innen bygg- og anleggsteknikk fra fem til én. Den sviktende interessen kan føre til at byggfaglinjene må legges ned på Nesbru. I verste fall kan vi møte på ett stort samfunnsproblem om de fleste velger bort yrkesfag generelt. Årsaken til den uheldige situasjon har flere årsaker, tror Terje Grimsgård, avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk ved Nesbru videregående skole. Han mener at tiden er inne for å tenke nytt og annerledes. At man må snu den negative utviklingen for byggfagene, som ikke bare rammer Nesbru, men skoler over hele landet. I læretiden får studentene lønn og er i et fagmiljø som gir viktig kunnskap å ta med seg videre, sier Grimsgård. Grimsgård er i iallfall sikker på at yrkesfagutdanning er en bedre plattform enn et dårlig vitnemål fra studiespesialisering. Se mulighetene Det skal heller ikke stikkes under en stol at foreldre med høyere utdanning helst ser at barna går den akademiske veien. Rådgiver i Asker kommune, Peter W. Dyve, mener det ligger en del gamle fordommer til grunn som gjør at ungdommer, og foreldrenes, velge bort yrkesfag. Sammen med Nesbru videregående skole, drøfter de derfor hvordan ungdomsskoleelever i Asker best mulig skal forberedes på valg av utdanning. Han har en sterk oppfordring om å oppsøke rådgiverne på ungdomsskolen for å gjøre seg kjent med hva de ulike yrkesfagene kan tilby av muligheter. Ikke minst basert på ungdommenes Konkurransen om studieplasser har blitt tøffere de siste årene. Derfor kan det være lurt å ta et annet valg. kunnskaper, kompetanse og interesse. Er eleven skolelei, trøtt på teori og ønsker for eksempel å skru og mekke på bil, så la han eller henne få lov til å gjøre nettopp det. Da kan vedkommende få en utdannelse som bilmekaniker. For har man fagbrevet i hånden, er det et yrke som venter på deg etter endt skolegang. Dernest kan man se på hvilke muligheter som finnes om man er klar for videre utdanning. Og her er mulighetene mange, understreker Dyve. Ikke «dead end» Direktøren for oppvekst og utdanning i Asker kommune understreker også at yrkesfagene i dag har mye større spenn av muligheter enn tidligere. Det er ikke slik at karrieren stopper med fagbrevet. Tvert i mot. De beste ingeniørene i de ulike bransjene kan ofte være de som har fagbrevet i bunnen. Fordi de kan faget i praksis. De aller fleste velger allmennfag på videregående skole, men dette valget er ikke alltid det som gir det beste utgangspunktet for en videre jobb og

7 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 YRKESFAG MILJØ Side 7 Avhengig av fagarbeidere Asker kommune ser gjerne at flerer unge velger yrkesfag. Kommunene har alltid behov for fagarbeidere. I vår kommune ser vi et særlig behov for fagarbeidere i stillinger som barne- og ungdomsarbeider og helsearbeidere. Innenfor disse områdene har vi også et kompetansemiljø for å ta i mot lærlinger, forteller Jostein Bø som er HR-sjef i Asker kommune. I følge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle om lag fagarbeidere i Det vil i særlig grad være behov for fagarbeidere innen elektro, industriell produksjon, bygg og anlegg og helse- og oppvekstfag. Og det vil være jobber både i det private, stat og kommune. BYGGFAG I PRAKSIS: Nesbru videregående skole har en byggeplass på Lierskogen. Her ser vi byggfagklassen på stillas i bakgrunnen, mens lærlingekoordinator og byggfaglærer Jan Trudvang, byggfagelevene Josephine Lie og Tobias Svendsen og avdelingsleder Terje Grimsgård blir avbildet av Julie og Jakob, elever ved media og kommunikasjon på Nesbru videregående skole. Julie og Jakob ser for øvrig begge fram til en karriere innen film. Foto: Julie Evensen og Jakob Olsen. karriere. I dag er de fleste studier lukket, og med et dårlig eller middelmådig vitnemål er det få valgmuligheter for videre studier. Konkurransen om studieplasser har blitt tøffere de siste årene. Derfor er det lurt å ta et annet valg, dersom man ikke er motivert for en rent teoretisk linje, påpeker Jo Fiske. Fiske oppfordrer ungdommer og foreldre til å sette seg godt inn i de faktiske mulighetene som finnes på utdanningsfronten. Man bør delta på informasjonsmøter, snakke med rådgivere eller ta direkte kontakt med videregående skoler. Veiledningssenteret i Asker og Bærum kan også kontaktes for informasjon og veiledning, avslutter han. 850 ungdomsskoleelever på 10. trinn skal innen 1. mars velge mellom yrkesfag eller studiespesialisering. KVALIFISERT UNGDOM: Ungdom som velger yrkesfaglig retning i videregående skole og får fagbrev, og som opparbeider seg yrkeskompetanse, er kvalifisert til å studere vider ved høyskole eller universitet. Mulighetene er grenseløse, sier direktør for oppvekst Jo Fiske. Foto: Svein-Ivar Fors. Skole og næringsliv samarbeider Byggfagavdelingen på Nesbru videregående skole har god kontakt med det lokale næringsliv. Elever som har lite fravær, gjør en god innsats og er interessert i faget har svært god mulighet for å få lærlingkontrakt. Mattias Englund Andersen ønsker å komme seg videre i utdanningsløpet og ser fram til den dagen han står med en lærekontrakt i hånden. Han og Trym Otterstad får masse skryt av arbeidsleder Lars Grina, som er en erfaren tømrer og arbeidsleder i firmaet Tømrer Thomas. STORTRIVES: Tømrerlærling Trym Otterstad (med blå lue) var elev på Nesbru i to år og jobber nå i Asker-firmaet Tømrer Thomas AS som lærling. Han har med seg utplassert Nesbruelev Mattis Englund Andersen (med grønn lue). De stortrives med byggearbeidene på en enebolig i Heggedal. Foto: Julie Evensen og Jakob Olsen. Satser på yrkesfag I en kronikk i oktober lovte ordfører Lene Conradi å doble antall læreplasser innen helse- og oppvekstfag over en periode på fire år. 30 skal bli til 60 læreplasser. Målet er å få flere elever til å velge helse- og oppvekstfag. Kommunens lærlingekontor har gjennom mange år samarbeidet tett med blant annet fylkeskommunen og videregående skoler både i og rundt Asker om læreplasser i kommunens egne virksomheter og Vestre Viken foretak. Gjennom kommunens samarbeid med de videregående skolene ser jeg at flere skoler nå introduserer nye utdanningsløp som åpner for at motiverte elever kan ta en kombinert utdanning som gir dem både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Etter fullført videregående skole kan de dermed velge enten å gå rett ut i jobb, eller ta videre høyere utdanning, uttalte ordføreren i kronikken. ASKER TRENGER FAGARBEIDERE: Fagarbeidere står høyt i kurs i kommunen, men det må også legges til rette for at ungdommene får jobb etter endt utdanning. Dette innebærer nok læreplasser, og det er noe vi satser på, sier HR-sjef Jostein Bø i Asker kommune. Foto: Svein-Ivar Fors. Noe som passer for deg? Det finnes ni yrkesrettede programmer i Norge: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. Innenfor disse områdene finnes det mange yrkesfaglige retninger. Kanskje finner du et yrke som du ikke engang visste eksisterte? Og kanskje dette yrket kan bety drømmejobben for nettopp deg. Les mer: og

8 Side 8 OPPVEKST Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Nesøya skole ny, romslig og moderne 1. mars er frist for å søke barnehageplass KOM TIL PIA-DAGEN i Asker Kulturhus 31. januar sammen med oss! Det blir gøy! sier PIA-barnehagene. Kommunale og private barnehager har samordnet opptak i Asker. Foreldre kan prioritere tre barnehager når de søker om barnehageplass for sine barn. Plassene som tildeles ved hovedopptaket er ledige fra august, når et årskull med barn går over til skolene. Dersom barnehagene får ledig plass tidligere, kan de tilby tidligere oppstart dersom dette behovet framgår av søknaden. De som fortsatt venter på plass eller overflytting til annen barnehage, må huske å fornye søknaden fra STOLTE AV SKOLEN SIN: 4. trinns-elevene Victor Bank, Magnus Hægh, Marius Schlytter, Tomine Grongstad, Camilla Austgulen, Sofie Andreassen og rektor Anne Hallén har fått en ny skolehverdag i denne flotte skolebygningen. På kveldstid er det lokalmiljøet på Nesøya som skal nye godt av det praktfulle bygget. Foto: Svein-Ivar Fors. De 465 elevene på Nesøya skole er vilt begeistret for sin helt nye skolebygning, og her er det virkelig romslig! Uteområdet er ikke klart ennå, det vil stå ferdig først i august, etter at den gamle skolen er revet. Vi har øvet oss i to år på å ta i bruk de nye mulighetene denne flotte bygningen gir oss, forteller rektor Anne Hallén. Vi organiserer oss ikke lenger klassevis, men trinnvis, og vi har flere kontaktlærere på hvert trinn enn i en tradisjonell skole. Bygningen er delt opp i fire soner, med plass til to klassetrinn i tre av sonene og ett trinn i den ene. Hver sone har sitt eget atrium og ulike undervisningsrom i forskjellige størrelser, både større og mindre klasserom og grupperom. Dette er den store forskjellen, sier rektor. Romløsningene gir oss mulighet til langt mer fleksible måter å undervise på. Vi kan utnytte ressursene på en annen måte, og vi kan variere mer. Vi kan blant annet få til en større grad av tilpasset opplæring. Vi har også fantastiske spesialrom, blant annet et flott naturfagrom, eller forskerrom som vi kaller det, og vi planlegger å navngi det etter ekteparet May-Britt og Edvard Moser som fikk nobelprisen i medisin i fjor. Digital skolehverdag Nesøya skole har en digital profil. Vi er i ferd med å kjøpe inn mer enn 40 digitale tavler, en til hvert av rommene på skolen, også spesialrommene, til og med på sløyden. Et litt langsiktig mål for oss er at hver elev skal ha sin egen, digitale enhet. Digitale verktøy er rett og slett en del av den pedagogiske praksisen vår nå, forteller rektor Anne Hallén. Ny rektor og inspektør på Billingstad skole Barnehagene inviterer til bli-kjent-dager Private Barnehager i Asker (PIA) arrangerer PIA dagen i Asker Kulturhus 31. januar klokken Førskolekoret, der de største barna i barnehagene er med, skal synge PIAs egenkomponerte sang, og det blir ulike aktiviteter for store og små både inne og ute. Det blir muligheter for å kjøpe kaffe og kaker i caféen. Alle barnehagene i Asker arrangerer også åpen dag onsdag 4. og torsdag 5. februar for de som ønsker å se nærmere på noen av barnehagene, og få svar på spørsmål om aktiviteter, pedagogiske profil, satsingsområder og organisering. Finn ut mer om Askers barnehager Du kan sammenligne barnehager på Asker kommunes nettsider. Du kan sende inn søknad om barnehageplass rett fra nettet. Barnehage/Barnehagene/ NY LEDELSE PÅ BILLINGSTAD: Billingstad skole har fått ny rektor, Bjørn Torgersen. Han kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Hofstad skole, der han var ansatt i 15 år. Han har lærerskole fra Sogndal og er nå i gang med mastergrad i ledelse ved BI. Samtidig har Kristine Ødegaard Ottersen begynt som ny undervisningsinspektør på Billingstad skole. Hun var i mange år inspektør i Oslo, og har også jobbet som avdelingsleder i Bærum. Hun er utdannet som lærer ved Høgskolen i fra Oslo og har engelsk mellomfag fra Bø.

9 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 9 FRIVILLIG Gode, frivillige hjelpere til barnefamilier i Asker Home-Start Familiekontakten holder til i Frivillighetens hus på Hasselbakken i Asker sentrum og tilbyr hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, og som selv ønsker hjelp. Alle ønsker å klare seg selv, men underveis i livet kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for litt ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Folk flytter oftere enn før, og det kan være sårbart å miste nettverket av familie og venner. Home-Start Familiekontakten kommer inn som den ofte omtalte «nabokjerringa» en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntring i hverdagen, sier de to koordinatorene Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann i Home-Start Familiekontakten i Asker. Økt støtte Det vi tilbyr er et medmenneske til familier som i en periode har behov for litt hjelp og støtte. Vi hjalp rekordmange familier i fjor, så hver av koordinatorstillingene våre utvides nå til 75 prosent etter at vi har fått prosjektmidler fra Home-start Norge til å utvide driften i en treårsperiode. De ekstra midlene gjør at vi kan sette et ekstra fokus på familier med barn med nedsatt funksjonsevne. 32 aktive familiekontakter støtter ukentlig småbarnsfamilier i Asker. Det store engasjementet krever oppfølging, og Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann er veldig glade for at Asker fikk tildelt flere midler. Vi vil ha et sterkere fokus på familier med barn med kronisk sykdom og barn med nedsatt funksjonsevne. Frivillig og gratis Familiekontaktene er selv foreldre, eller har erfaring med barn og familieliv gjennom arbeidet sitt. Alle familiekontakter må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs, har taushetsplikt og Koordinatorer i Home-Start familiekontakten Asker Ann Jeanette Heitmann (til venstre) og Hilde Knudsen foran Hasselbakken Frivillighetens Hus. Foto: Line Wejden. må levere politiattest. Familiekontaktene får god oppfølging og veiledning i oppdraget sitt og blir invitert til faglige og sosiale sammenkomster i regi av Home-Start Familiekontakten Asker. Som familiekontakt blir man en del av et veldig hyggelig sosialt fellesskap! Vi er et supplement til det offentlige hjelpeapparat basert på frivillig og gratis hjelp og støtte 2-4 timer en gang i uken i opptil et halvt år, sier de. Ønsker du å være et medmenneske? Har du et fang til noen som trenger litt omsorg? Ta kontakt med oss! oppfordrer Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann. Vi starter kurs for nye som ønsker å bli familiekontakt i begynnelsen av mars. KONTAKTINFORMASJON Familier som ønsker hjelp og støtte kan ta direkte kontakt med: Ann Jeanette Heitmann, telefon , asker.kommune.no Hilde Knudsen, telefon , Home-Start Familiekontakten i Asker holder til i Hasselbakken Frivillighetens hus i Askerveien 47. Leksehjelp for alle Leksehjelpen i Asker startet opp i januar 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom Asker bibliotek og Asker Røde Kors. Elever på alle klassetrinn kan benytte seg av tilbudet. Leksehjelp for ungdomstrinnet, videregående og voksenopplæringen foregår på biblioteket hver tirsdag mellom klokken 15 og 18. Der kommer de fem leksehjelperne Naja Hansen, Kirsten Bjørgum, Tor Marvik, Bora Sieng og Harald Olsen, alle med bred kompetanse, spesielt innen realfag, for å hjelpe til. Oppmøtet har variert noe, og vi ønsker spesielt å informere elever på ungdomstrinnet om dette tilbudet, sier Robert Grønvold i Asker Røde Kors. Leksehjelp for barnetrinnet skjer på Hagaløkka skole. Der er det nå fem frivillige som bidrar med leksehjelp hver tirsdag klokken Oppmøte varierer mellom 15 og 25 elever. Vil du vite mer om leksehjelpen? Kontaktperson er Robert Grønvold, nestleder i Asker Røde Kors, telefon , epost: Foto: Robert Grønvold.

10 Side 10 MILJØ Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Vintersykkeldag på torget i Asker Har du prøvd sykkel på vinterføre? Lørdag 31. januar arrangerer Asker kommune vintersykkeldag, og da kan du låne en sykkel med piggdekk og ta en sykkeltur på isen ved Asker stasjon. Med vintersykkeldagen ønsker kommunen å øke bevisstheten om at det er fullt mulig å sykle om vinteren og oppmuntre til å starte opp med det. La deg imponere av vintersykkeltriksing Denne lørdagen mellom klokken 10 og 15 vil det være mulig å prøve en sykkel med piggdekk. Holder kuldegradene så isen ligger, vil du kunne teste bremselengde og gjøre andre øvelser på isen med en sykkel. Klokken 12 kan du la deg imponere av Eirik Ulltang, profesjonell trialsyklist, som på sykkel trikser på eget utstyr, gatemøbler, snø og is. Det blir konkurranser, utdeling av noe varmt å drikke som kaffe og solbærtoddi og vafler, og utdeling av andre overraskelser. Det blir en egen utstilling av piggdekk for sykkel, hvor man kan få råd om pigg dekk på sykkel. Mange vintersyklister i Asker allerede? I desember i fjor søkte kommunen etter vintersyklister, som ønsket å motta piggdekk til sykkelen. Responsen har vært overveldende. Mange syklister fra hele Asker meldte sin interesse. Den yngste er 12 år og den eldste 82 år. Flere er familier hvor barna har begynt å sykle til skolen. OLJEFRITT DIPLOM: Ordfører Lene Conradi mottok på vegne av Asker kommune et diplom fra Naturvernforbundet som et synlig bevis på at det ikke lenger brukes fossil olje til regulær oppvarming av kommunens bygg og anlegg. Direktør for eiendom i Asker kommune, Ragnar Studsrød, var også med da Martin Brandtzæg fra Naturvernforbundet overrakte diplomet. Foto: Bjørn Nordby På god vei mot et oljefritt Asker Asker kommune er i mål med et viktig tiltak for å nå kommunens klimamål og for å møte klimaforliket i Stortinget. Det er varslet et forbud mot fyring med fossil olje i offentlige bygg innen Innen 2020 må også private byggeiere finne alternativer til oljefyring. Da skal det innføres forbud mot fyring med fossil olje i private husholdninger og til grunnlast i øvrige private bygg. Fossil olje er i kommunens ulike bygg erstattet med varmepumper, pelletsovner, elektrisitet og biologisk fyringsolje. For biologisk fyringsolje har kommunen nylig inngått en rammeavtale om levering av biologisk fyringsolje for bruk til oppvarming av gateområder i Asker sentrum og på 9 ulike bygninger det gjelder først og fremst skoler. I denne anskaffelsen har det i tillegg til pris vært lagt vekt på at oljen i størst mulig grad skal være basert på biologisk materiale fra avfall slik at matproduksjon i minst mulig grad fortrenges. Fare for oljelekkasje En rekke askerbøringer og mange bedrifter i Asker har faset ut sin oljefyring, men det gjenstår mange. Kommunen oppfordrer derfor næringslivet og innbyggere om å komme i gang med prosessen med å skifte over til en mer miljøvennlig, framtidsrettet og for mange også rimeligere oppvarmingsløsning enn fossil olje. Da må man samtidig få fjernet eller sanert sin oljetank, for som del av et oljefyringsanlegg inngår også en oljetank som vanligvis ligger nedgravd i hagen. Disse tankene er ofte gamle og rustne og det er fare for oljelekkasje. Slike tanker må uansett fjernes så raskt som mulig. Asker kommune VEL MØTT TIL VINTER- SYKKELDAG: 31. januar kan du prøve sykling på vinterføre i Asker. Foto: Asker kommune. Oppgradering av vannforsyningen i Vollen Fare for brunt vann i Vollen på grunn av oppgradering av nettet Idriftsetting av nye vannledninger kan føre til brunt vann i kortere tidsperioder i månedsskiftet januar/ februar (uke 5 og 6). Dette vil ikke medføre helsefare. Berørte husstander vil så langt det er mulig bli varslet på SMS eller telefon. Dersom din telefon ikke er registrert på din hjemmeadresse, kan du registrere din adresse på endre.1881.no Oppgraderingen av vannforsyningen medfører at vi snur vannstrømmen i enkelte områder. Dette kan føre til brunt vann i korte tidsrom. Fargen på vannet skyldes at avleiringer i rørene løsner når vannstrømmen endres. Ved farge på vannet anbefaler vi at det tappes kaldt vann inntil vannet blir klart, og ikke at det ikke brukes varmt vann, vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet blir klart. Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper. Asker kommune Kommunalteknisk avdeling Tlf:

11 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 11 MILJØ Ett klikk og feilen er rapportert til kommunen Hull i veien, mørke lamper langs vei eller dårlig trykk i dusjen? Nå kan du melde fra om ulike feil til Asker kommune i en egen meldetjeneste du finner på kommunens nettsider. Her kan du også følge med på behandlingen av meldingen din, eller sjekke om noen andre allerede har meldt inn feilen. Veilys For best mulig vedlikehold av vei- og gatebelysningen på kommunale veier, er vi avhengige av at publikum melder fra om mørke lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster. Melder du inn større områder med feil på lys rettes dette innen utgangen av neste virkedag. Gjelder det enkeltstående lamper skiftes de ut innen 28 kalenderdager. Meldingstjenesten har også en egen lenke til Statens vegvesen slik at du også kan melde inn feil på fylkesveier og E18. Akutte hendelser Ved akutte hendelser som gjelder vei eller vannlekkasjer kontaktes kommunen på vakttelefon Gjelder det farlige forhold på master MELD OM FEIL: Slik ser nettsiden ut der du kan melde om feil på vei, belysning og vanntrykk. Illustrasjon: Asker kommune. og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende skal det meldes til Hafslund Netts driftssentral på beredskapstelefon telefon (hele døgnet). Se også våre nettsider: asker.kommune.no/feil 100 års kommunalteknikk mellom to permer Kunngjøring om veinormalen Kommunestyret vedtok 9. september 2014 opphevelse av veinormalen fra Vei- og gatenormalen fra 2010 har vært og er fortsatt gjeldene og ligger ute på Boken «Bakkekontakt» er et streiftog gjennom 100 år med kommunaltekniske tjenester i Asker. En utvikling fra et jordbrukssamfunn med innslag av industri, til en moderne forstad. Da Asker Gamlehjem ble tatt i bruk i 1910 var det et teknisk sett avansert bygg, blant annet med innlagt vann og sentraloppvarming. Og seks år senere ble vannverkssaken for første gang behandlet i Asker herredsstyre. Dette var starten på utviklingen av de kommunaltekniske tjenestene i Asker. Askers første kommuneingeniør Vannverkssaken skulle ta sin tid. Først i 1937 kunne kronprins Olav foreta den høytidelige åpningen av Asker vannverk. Boken tar for seg den langvarige prosessen og alle diskusjonene og gir et bilde av de mange forhold man måtte ta med i vurderingene. I 1924 ansatte Asker kommune sin første kommuneingeniør. Erik Bergh kom fra stillingen som førsteingeniør i Moss, og skulle komme til å sette sitt sterke preg på ingeniørvesenets utvikling i Asker helt frem til Mange gode historier «Bakkekontakt» er delt inn i fire hovedkapitler. «Kommuneingeniøren og ingeniørvesenet» tar for seg de stadig mer omfattende utfordringene som fulgte av befolkningsveksten i Asker. De øvrige kapitlene omfatter «Vann og avløp», «Samferdsel» og «Renovasjon og miljø». Boken har gitt plass til mange gode historier fra etaten, episoder i arbeidet og ikke minst festlige brev. Det er Kommunalteknisk avdeling, det tidligere Ingeniørvesenet, som har utgitt boken. Forfatter er Svein Aurmark, som har vært informasjonssjef i kommunen og informasjonsmedarbeider i Kommunalteknisk avdeling. - Jeg kalte boken «Bakkekontakt» fordi avdelingens tjenester omfatter arbeid på og under bakken, og ikke minst fordi vi har med jordnære medarbeidere å gjøre. Jeg synes det er viktig å få frem det arbeidet som disse medarbeiderne har utført i kommunen gjennom 100 år, sier Svein Aurmark. Interesserte kan få boken gratis på kommunens servicetorg. Asker kommune KOMMUNALE GEBYRER FOR 2015 Kommunestyret i Asker vedtok i møte følgende endringer av gebyrsatser for tekniske tjenester, gjeldende fra : 1. Vann og avløp Eks.mva. Inkl.mva. Årsgebyr, vann pr. m 3 : kr. 13,15 kr. 16,44 Årsgebyr, avløp pr. m 3 : kr. 12,21 kr. 15,26 Årlig vannmålerleie: kr. 224,80 kr. 281,00 Årsgebyr, tømming av septiktank for inntil 3 m 3, deretter pr. m 3 over 3 m 3 : kr. kr , ,03 kr. kr. 467,54 584,43 2. Renovasjon (Restavfall) Eks.mva. Inkl.mva. Grunnbeløp Kr ,74 Kr ,43 Literpris 2-hjulsbeholder Kr. 12,06 Kr. 15,08 Literpris 4-hjulsbeholder/ Kr. 11,39 Kr. 14,24 nedgravd løsning <1100 liter Literpris stor container/ nedgravd løsning >1100 liter Kr. 8,55 Kr. 10,69 3. Tømmegebyr Yggeset avfallspark Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg. kr. 40,00 kr. 50,00 Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, over 150 kg. (pr tonn) kr. 800,00 kr ,00 4. Feietjenester Eks.mva. Inkl.mva. Årlig feiegebyr pr. pipeløp: kr. 328,00 kr. 410,00 5. Parkeringsavgift Eks.mva. Inkl.mva. Parkeringsavgift Asker sentrum per time kr. 16,00 kr. 20,00

12 Side 12 SENIOR OG HELSE Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Praktisk bistand i hjemmet å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet. Fritt brukervalg Dersom du etter søknad til kommunen har fått innvilget praktisk bistand, kan du velge blant fire leverandører til å utføre tjenesten hos deg. Du kan enten velge kommunens egne medarbeidere, eller en av de tre private leverandørene som har avtale med Asker kommune. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Har du allerede i dag praktisk bistand hjemme, må du henvende deg til kontoret for Renhold og Praktisk bistand dersom du ønsker å bytte leverandør, enten per telefon eller skriftlig til Renhold og Praktisk bistand, postboks 353, 1372 Asker. For deg som ikke allerede har praktisk bistand fatter Tjenestetildelingen vedtak om tildeling etter søknad. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering. Økt tilskudd til Asker idrettsråd Kommunestyret har vedtatt å øke tilskuddet til Asker idrettsråd fra budsjettåret Det økte tilskuddet vil idrettsrådet benytte til å videreføre oppgavene fra prosjekt «IdrettsGlede for alle i Askeridretten», som ble avsluttet ved årsskiftet. Gry Garlie er leder for prosjekt IdrettsGlede og daglig leder i Asker idrettsråd. Idrettsrådet er ikke i tvil om at det frivillige arbeidet som hver dag nedlegges i alle idrettslagene i Asker er en viktig faktor for folkehelsen, sier Gry Garlie. HJEMMEHJELP: Stine Haraldstad jobber i praktisk bistand i Asker kommune. Hovedsakelig vasker vi, vi handler og passer på de gamle i kommunen vår, sier hun. Vi reiser rundt på besøk. Og nå skal jeg til nestemann! Foto: Svein-Ivar Fors. Trenger du hjelp i forbindelse med rengjøring, vask av klær, innkjøp og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål? Da kan du søke Asker kommune om hjelp til å utføre disse tjenestene. Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelpstjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål for eksempel hjelp til renhold av boligen, sengetøyskift, klesvask og handling av matvarer. Hjemmehjelpen kan, foruten Informasjon om tjenestene Du kan få informasjon om tjenesten, men ikke søke om hjelp, ved å ringe disse telefonnumrene: Asker kommunes egne medarbeidere, telefon City Maid, telefon Prima Omsorg, telefon Unicare Omsorg, telefon Se også våre nettsider: IDRETTSGLEDE: Like før jul samlet Asker idrettsråd mange voksne og barn i Askerhallen. Barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne av ulik art viste ekte idrettsglede både på isen og i idrettshallen. Hvalstadguttene Leander Lehrmann, 7 år, og Eirik Sander Viken, 8 år, var to av dem! Noen timer senere på dagen ble samme aktivitetstilbud gjennomført med flerkulturelle som målgruppe, og med like stor suksess! Foto: Svein-Ivar Fors Kulturell spaserstokk for seniorer Den kulturelle spaserstokken i Asker formidler kultur for eldre bosatt på institusjon og til hjemmeboende som ikke har mulighet til å benytte seg av det ordinære kulturtilbudet. Det er Asker kulturskole som siden oppstarten har hatt ansvaret for Den kulturelle spaserstokken i Asker. Programmet har vært gjennomført hvert halvår siden høsten 2008, med konserter og fremføringer av profesjonelle utøvere på institusjoner og seniorsentre. Bredt kulturtilbud for seniorer i Asker Asker kulturskole har mange lærere som også er aktive utøvere, og som Den kulturelle spaserstokken har glede av å benytte i programmet. I tillegg engasjeres utøvere som gjerne er godt kjent for publikum, som Jenny Jenssen, Per Husby, Marian Aas Hansen og Anita Hegerland. Den kulturelle Spaserstokken tilbyr et bredt program med blant annet viser, klassisk musikk, folkemusikk, allsang og diktlesning. For eldre som er hjemmeboende har Den kulturelle spaserstokken samarbeid med Asker kulturhus og Asker bibliotek, Trafo Kunsthall og kirkene om ulike tilbud. I tillegg har Asker kulturskole en teatergruppe for seniorer ved Holmen Seniorsenter. De øver tirsdag formiddager. Holmen Seniorteater er åpent for flere medlemmer i alderen 70+. Ta kontakt med Asker kulturskole dersom du har en skuespiller i magen! Kultur er helsebringende! Kultur gir trivsel og livslyst, uansett alder og førlighet. Kultur gir opplevelser og bidrar til et sosialt og aktivt liv, og det finnes etter hvert bred dokumentasjon på at kultur er et viktig helseforebyggende og trivselsskapende virkemiddel. Tilbudene ved institusjonene er åpne for alle. Pårørende oppfordres særlig til å delta med sine eldre. Programmet for Den kulturelle spaserstokken er tilgjengelig på nettet, og kan fås i Asker kulturhus, i Asker bibliotek, på institusjonene og seniorsentrene. Ta gjerne kontakt med Asker kulturskole på telefon eller dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Se også våre nettsider:

13 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 13 SENIOR OG HELSE PÅ INTERNETTKAFE: Betty Diels Olsen får hjelp med nettbrettet av Seniornett Askers Lise. S. Lunde og Jan Tønseth på Asker seniorsenter. Foto: Svein-Ivar Fors Seniornett Asker med ukentlig internettkafe Asker seniorsenter og Seniornett Asker har gått sammen om å arrangere internettkafe for eldre over 60 hver onsdag mellom klokken 11 og 14. PC, nettbrett, og smarttelefoner blir brukt uten problemer av den yngre generasjon, mens mange eldre har vansker med å følge med på alt det nye. Kom til seniorsenteret for å få hjelp med dine digitale utfordringer, oppfordrer Knut Skattum, leder i Seniornett Asker. Asker kommune Kurs i belastningsmestring starter opp 23. februar Kurset er et tilbud til deg som har behov for bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Belastninger over tid kan gi stressreaksjoner i form av fysiske, kognitive eller emosjonelle plager og på kurset jobber du med å bli bevisst på Over «det digitale gjerdet» Seniornett Asker har som formål å hjelpe de eldre over det vi kan kalle «det digitale gjerdet». De som allerede har litt kunnskap vil få en bedre forståelse i bruken av digitale verktøy. Seniornett Asker har i dag over 250 medlemmer, og 30 av disse har så god datakunnskap at de stiller opp som frivillige lærere og hjelpere. Er du blant de som mestrer digitale verktøy allerede? Da kan du komme og dele dine erfaringer og være til støtte og hjelp for andre. Seniornett Asker stiller sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre belastningene bedre. Undervisningen foregår i grupper på deltagere. Vi holder til på Kunnskapssenteret, Drammensvn hver onsdag med datakyndige medhjelpere på internettkafeen. Seniornett Asker arrangerer kurs i PC, nettbrett og smarttelefoner og har temakurs på Asker bibliotek 2 ganger i måneden. Videre holder klubben «åpent hus» i to timer hver uke på de tre seniorsentrene i Asker, Holmen og Borgen. Her kan alle komme innom for å få konsultasjon om de problemer og utfordringer den enkelte måtte ha. Alle tjenestene er gratis med unntak av kursene, der det tas et lite gebyr. Kurset går over 8 ganger à 2 ½ time og varer fra klokken Det holdes etter dette to oppfølgingsmøter. Kurset koster kr 1000,- som inkluderer kurshefte og enkel servering. Ta kontakt på telefon eller for mer informasjon. Kommuneoverlegens spalte På denne tiden av året kan det være betimelig å stoppe opp et øyeblikk og tenke på hvordan vi har det her Kommuneoverlege Meera Grepp. i Asker. I følge kommunehelsebarometer har askerbøringer aldri vært friskere eller levd lengre enn i dag. Vi har bedre råd, er høyere utdannet og mindre syke enn gjennomsnittet i Norge. Folkehelsen er en av de beste i verden og bedre enn landet for øvrig. Kan vi hvile på laurbærene? Nei i Asker er det en større ulikhet i inntekt med et stort gap mellom de som har minst og de som har mest. Vi vet at mennesker med dårlige levekår også er mer utsatt for sykdommer. Samfunnet som helhet fungerer bedre og produserer bedre om flest mulig er friske og i arbeid. Å leve i et best mulig fungerende samfunn er bra for alle. Det er viktig at vi ikke hviler på laurbærene men fortsetter viktig arbeid for å utjevne sosial ulikhet i helse og forebygge sykdommer samt sikre at helsefremmende faktorer styrkes. Vi har alle et selvstendig ansvar for å bidra til at Asker er en robust kommune med raushet et godt sted for alle å bo. Nyåret er godt i gang, vi tenker fremover og kanskje flere av oss har gitt et nyttårsløfte? Hva er ditt nyttårsforsett for 2015?

14 Side 14 UNG Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Møttes i Asker for å KONGELIG ÅPNING: HKH Kronprins Haakon Magnus åpnet og deltok i paneldebatten under Askerkonferansen. Her er han sammen med ordfører Lene Conradi, visegeneralsekretær i UN-Habitat og assisterende generalsekretær i FN, Aisa Kacyira og Douglas Ragan fra UN-Habitat. Foto: Eirin Hegdal Sommerseth. Verden er avhengig av unges energi, kreativitet og stamina for å skape den framtiden vi ønsker oss, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen da han åpnet konferanse om ungdomsmedvirkning her i Asker rett før jul. Malala Yousafzai ble tildelt Nobels Fredspris som den yngste noen sinne, bare 17 år gammel, sa Kronprins Haakon, og kom med flere eksempler på ungdom som den drivende kraft når nye, store ting er i ferd med å skje. Thomas Alva Edison var 22 år da han søkte om sin første patent. Ivar Kamprad etablerte IKEA da han var 17. Mange har oppnådd mye i ung alder! Utsendte fra hele verden møttes til konferanse i Asker for å diskutere ungdomsmedvirkning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hit kom ministre fra en rekke land, og i tillegg til Norges kronprins deltok statssekretærer og representanter fra UD og FN. Asker kommune vil la de unge bestemme Asker kommune og ordfører Lene Conradi var formelt vertskap for Askerkonferansen, og i sin tale under åpningen trakk hun blant annet frem De unges kommunestyre som en arena der unge i Asker får bidra inn i de politiske prosessene og avgjørelsene som blir tatt. De unges kommunestyre i Asker har to møter i året. Jeg blir alltid like inspirert av disse møtene. De gir meg fornyet tro på fremtiden. Det er i det hele tatt fantastisk å se engasjementet hos de unge når de får bidra i demokratiske prosesser, sa ordføreren. Conradi er svært engasjert i spørsmålene rundt ungdom og politikk. Gjennom sitt verv i United Nations Advisory Committee of Local Authorities UNACLA møter hun topp-politikere fra hele verden for å dele erfaringer. Dette er et organ innenfor FN som har som hovedmål å fremme gode bærekraftige byer og tettsteder. Askerordførerens UNACLA-verv var bakgrunnen for at konferansen ble lagt til Asker. Det er svært interessant å få være med og diskutere ungdomsmedvirkning på internasjonalt nivå. Dette er et tema vi jobber mye med også i Asker, sa ordføreren. Asker kommune er opptatt av å involvere unge i sitt planarbeid, og blant annet fikk 8. klassinger ved skolene i Asker bidra til Kommuneplanen gjennom Gründercamp. Disse erfaringene delte Askers ordfører med deltakerne på konferansen. Ikke til pynt! Målet med Askerkonferansen var å bidra til å øke ungdoms muligheter for deltakelse i politikken. I tre dager var det dialog om konkrete mål og modeller for ungdomsmedvirkning på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan som gjaldt. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Om oppvekstmiljø i De unges kommunestyre De unges kommunestyre ble omtalt og fremhevet både av Kronprins Haakon og ordfører Lene Conradi ved åpningen av Askerkonferansen. Da De unges kommunestyre møttes i november var det oppvekstmiljøet som sto i fokus. De unge representantene fordelte seg i grupper for å finne fram til fengende slagord og setninger som skulle bli til gode regler for et godt oppvekstmiljø. Alle forslagene ble i slutten av møtet presentert i plenum i form av en ordsky, og denne ordskyen skal følge saken i dens videre behandling i Asker kommune. Det var de videregående skolene som etter en spennende votering fikk flest poeng i De unges kommunestyre med sitt slagord: Trygghet skaper utvikling! I KOMMUNESTYRESALEN: Karoline Mydske, Emilie Engen, Daniel O. Rosales, Fanny Widerøe, Sigurd Bratli, Elias Sharif Singstad og Anna Amdal Teppan deltok i møtet i De unges kommunestyre. De presenterte Vollen-sonens forslag til slagord om oppvekstmiljø: Trivsel er bra, en god oppvekst vil vi ha! Foto: Svein-Ivar Fors. ORDSKYEN: Av de foreslåtte setningene om et godt oppvekstmiljø som kom fram i De unges kommunestyre ble det dannet en ordsky, der ord som trygghet, tid, gi, ansvar og mye mer ble framhevet. Se også våre nettsider:

15 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 UNG Side 15 diskutere ungdom (LNU) og FNs bosettingsprogram UN- Habitat stod som arrangør av konferansen i samarbeid med Asker kommune. Ungdom skal ikke være til pynt, sier Stian Seland, leder i LNU. De skal være der bestemmelser tas. De skal lyttes til og de skal ha reell medvirkning i spørsmål som dreier seg om samfunnsliv og politikk. Vi må huske på at over halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Allikevel blir ungdom ofte utelatt av politiske prosesser. Slik vil vi ikke ha det verken i Norge eller i andre land, sier Seland. Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU) har satt utarbeidet rapporten «Med rett til å delta» for å sette nettopp ungdomsmedvirkning på dagsorden. Rapporten svarer på noen spørsmål rundt det å etablere nye spillerom for ungdom. Tar tak i ungdommen For at verdens ungdom skal få like rettigheter og bli hørt, er det særdeles viktig å få en felles forståelse av hva ungdomsmedvirkning betyr, sier Edvard Olai Brekke Værland, 21 år gammel og ansatt i politisk sekretariat i Asker kommune. Han var med å legge til rette for Askers vertskapsrolle. Vi må forstå at ungdom kan forandre verden. Vi må la de unge få troen på at deres stemmer betyr noe. Ungdomsmedvirkning starter i det du rekker hånden opp i klasserommet. Når vi mener noe høyt vil omgivelsene bli preget av det. Det handler om å lage flere gode arenaer for de unge slik at de kan forme sin egen fremtid, sier han. Ved siden av sin jobb i Asker sitter Værland i kommunestyret nabokommunen Bærum, og han tror mange unge vet for lite om lokaldemokratiet og hvilke muligheter det gir. Jeg oppfordrer lærere og foreldre til å snakke med barna sine om lokalpolitikk og mulighetene som ligger der. Å melde seg inn i et ungdomsparti og møte andre som er engasjert kan skape entusiasme og vilje til å gå videre og heve stemmen. Å arbeide med politikk er utrolig spennende, sier Værland. Snakk med de unge om lokaldemokratiet I løpet av konferansen kom deltakerne frem til en erklæring, og ble enige om fem punkter som skal legges frem for generalsekretæren i FN senere i år. Skal vi komme videre er det helt avgjørende at alle land står samlet om et budskap med innhold. Vi har fått på plass en erklæring. En tekst. Et klart budskap. Du kan si at det er hugget i stein og alle er enige, sier Værland. De fem punktene er gjengitt nedenfor. Nigeria, Somalia, Sør-Afrika og Brasil har dannet en egen ministergruppe. Norge er også invitert inn i dette selskapet. Ministre fra disse landene vil arbeide for at budskapet fra Asker til FN omsettes i praksis. Det er spennende som kommune å få være med på dette, og samarbeidet med LNU og UN-Habitat har vært godt og lærerikt. Det er moro at lille Asker kan bidra til å sette dagsorden i så viktige saker. Dette handler om fremtiden vår! sier ordfører Lene Conradi. Les mer på nettet: På kongehusets nettsider, kan du lese talen Kronprins Haakon holdt under Askerkonferansen. Du finner mer informasjon om Askerkonferansen på UNG LEDER: Stian Seland (24) er leder for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Asker har kommet langt i å lytte til ungdom. Kommunen har forstått hvor viktig det er å la ungdom være med å bestemme i politiske saker, sier han. Foto: Robert Walmann. UNG ARRANGØR: Edvard Olai Brekke Værland var nylig med å arrangere Askerkonferansen Konferansen ble så vellykket at deltakerne ytret et enstemmig ønske om å arrangere en ny konferanse i år, sier 21-åringen, som jobber i politisk sekretariat i Asker kommune. Foto: Robert Walmann. UN-HABITAT UN-Habitat er det ledende FN-organet for ungdomsspørsmål, og arrangerte konferansen sammen med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Asker kommune. Ministere fra flere land, blant annet Somalia, Brasil, Sør-Afrika og Nigeria, deltok på konferansen. UNACLA (The United Nations Advisory Committee of Local Authorities) er et FN-organ som jobber for å fremme gode bærekraftige byer og tettsteder. Askers ordfører, Lene W. Conradi, sitter i UNACLA. 5-PUNKTSPLAN Deltagerne på Askerkonferansen ble enige om en 5-punktsplan: 1. Etablere en arbeidsgruppe på ministernivå for Youth 21 (UN-Habitats ungdomsinitiativ) med utgangspunkt i Askerkonferansen som vil jobbe for å videre sette ungdomsmedvirkning på dagsorden. 2. Stimulere til enda større støtte for permanente strukturer for ungdomsmedvirkning i FN-systemet ved å skape en bred koalisjon av medlemsland, FN-byråer, ungdomsrettede- og ungdomsledede organisasjoner, og andre interessenter med ønske om en meningsfull ungdomsmedvirkning i FNs styringsmekanismer. 3. Holde regionale møter som en strategi for å oppnå dybde i diskusjonene på regionalt nivå, og engasjere flere medlemsland og andre interessenter til å delta i å forme denne agendaen. 4. Øke støtten for prosessen ved videre utreding av nevnte scenarier ved de permanente delegasjonene til FN, med blant annet et samlet møte på sidelinjen med FN-kommisjonen for kvinners status, FN-kommisjonen for sosial utvikling, panelet for Post-2015, osv. om denne tematikken 5. Videreføre konseptet Askerkonferansen som et årlig forum for å fremme overnevnte punkter og underbygge ungdomsmedvirkningsspørsmål. Meld deg på Ungdommens Kulturmønstring Ungdommens Kulturmønstring (UKM) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. I UKM er alle kulturuttrykk velkomne. De siste årene har det faktisk blitt færre innslag som er litt tullete. Det savner vi, og vi oppfordrer flere til å melde seg på med morsomme, tullete og kreative innslag. Man kan også delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør, sier Kamilla Stamnes, arrangementsansvarlig hos Radar Ungdomskafé & Scene. I Asker vi heldige. Vi får lov til å holde mønstringen i de fine lokalene til Kulturhuset. To store saler blir brukt til sceneinnslag, og kunstutstillingen blir utstilt i kulturhusets vestibyle. Noen ungdommer fra Asker vil bli plukket ut til å representere kommunen i Fylkesmønstringen. Vårt mål for Askers UKM er at alle som deltar på lokalmønstringen skal få en flott dag med gode og nye opplevelser. I fjor fikk Asker Nysirkus mulighet til å representere Asker både i Fylkesmønstringen i Lillestrøm og på Landsmønstringen i Trondheim, forteller hun. I år hadde det vært veldig gøy om noen meldte seg på som konferansierer. Da vil vi ha ungdommer i absolutt alle roller under mønstringen. Konferansieren vil få opplæring på forhånd, og støtte fra de voksne som jobber med UKM, slik at man er godt forberedt når mønstringen starter, sier Kamilla Stamnes. MELD DEG PÅ INNEN 1. FEBRUAR: Mønstringen vil foregå mars og påmeldingsfristen er 1. februar. For mer info og påmelding, gå inn på UKM.no. Foto: Asker kommune.

16 Side 16 INFORMASJON Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Brannsikker vinterferie Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Dette betyr at du skal ha minst én røykvarsler og slokkeutstyr på hytta. Snart står vinterferien for døren og mange tar turen til egen eller leid hytte. De fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon og tidlig varsling er helt nødvendig for å overleve hvis uhellet er ute. Men det nytter ikke å ha røykvarsler og slokkemiddel hvis det ikke fungerer. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å ta med nytt batteri på hytta i vinterferien. Sjekk også at slokkemiddelet på hytta er i orden. Ikke gamble med egen sikkerhet! Rømningsforhold på hytta Skulle brann oppstå må rømningsveiene være frie. Sjekk at ikke din alternative rømningsvei, slik som vinduer og terrassedører, er blokkert av snø eller annet. Husk gassen! På hytter, i campingvogner og bobiler benyttes ofte gass til oppvarming, matlagning og til å drive kjøleskap. Det er viktig at alle gassinstallasjoner testes regelmessig, og at alle slike boforhold har en gassvarsler installert. Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan bli tett av støv, spindelvev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig, og det dannes kullos som kan føre til kvelning. Kontrollér og rengjør gassutstyret med jevne mellomrom for å unngå dette. Brennere som er nær gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Les mer om gassvett på Hotell, campingvogn og bobil Ikke hyttetur i vinterferien? Sørg for fungerende slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsforhold også i campingvogn, bobiler og på hotell. Det er like viktig der! Sjekkliste for god brannsikkerhet på hytta Sørg for at hytta har røykvarsler og brannslokkingsutstyr Sjekk at røykvarsleren fungerer og at den kan høres på alle soverom med lukkede dører Kontroller at brannslange eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelige og frie for snø Kontroller at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken og at slanger og koblinger er tette Installer gassvarsler Kilde: Kjøp unike gaver hos Galleri Unika Kom innom og se våre flotte håndverksprodukter innen søm, strikk, keramikk og mye mer. Vi holder til i Asker sentrum. Vi minner også om at du kan bestille ved fra Daleløkken arbeidssenter gjennom oss. Våre åpningstider er: Hverdager Torsdag Lørdag Meierisvingen 2, 1383 ASKER TRYGG VINTERFERIE: En god og brannsikker vinterferie ønskes alle fra brannvesenet i Asker og Bærum. Foto: Colourbox Asker kommune Kandidat til Asker kommunes Tilgjengelighetspris 2014 Tilgjengelighetsprisen skal gi honnør til personer eller tiltak som har bidratt til at flest mulig kan ferdes, delta og være inkludert i vårt lokalsamfunn uavhengig av funksjonsnivå. Kandidatene skal ha bidratt på ett eller flere av områdene: bryte ned funksjonshemmende barrierer gjennom universell utforming av produkt /bygg / uteområde legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan arbeide fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske Kandidater for prisen kan være lag, foreninger, privatbedrift, offentlig instans, politisk parti og enkeltpersoner. Alle innbyggere i kommunen kan fremme forslag. Send ditt forslag til eller Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker Kontaktpersoner Juryleder Anne Christine Holt, e-post: Sekretær Gro Eriksen, tlf , e-post: Frist: Forslag til kandidater må være kommunen i hende innen 1. mars 2015 Se kommunens nettsider for mer informasjon: TILBUD TIL ETABLERERE VÅREN 2015 Grunnkurs i etablering 29. januar, 26. mars, 30. april, 28. mai Alle dagene kl Påmelding via: Course - How to start business in Norway 23. april, 11. june. Both days pm Registration: Temakurs i etablering 29. januar: Sosiale medier for Gründere 11. februar: Presentasjonsteknikk 28. mai: Ledelse. Alle dagene kl Påmelding via: Gründerforum 5. mars: Selvledelse 4. juni: Livsglede og entusiasme Påmelding via: Individuell veiledning I Asker: Tirsdager hos Asker Næringsråd, Drammensveien 915 I Bærum: Torsdager hos Bærum kommune, Kommunegården. For informasjon om de enkelte tilbud i regi Etablerertjenesten i Asker og Bærum samt timebestilling for individuell veiledning og Næringsfaglig vurdering (NAV) - henvendelse: Tlf Etablerertelefonen Politiske møter i Asker Møtene starter i hovedsak klokken 18:00 i rådhuset. Andre møtetidspunkter: Eldrerådet klokken Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne klokken Plan-, samferdselsog næringsutvalg klokken Økonomi-, eiendomog eierstyring klokken De unges kommunestyre klokken Kommunestyret Formannskapet 3. februar, 10. mars 10. februar, 24. februar Komité for helse og omsorg 25. februar, 25. mars Komité for oppvekst 24. februar, 24. mars Komité for teknikk, kultur og fritid 26. februar, 26. mars Bygningsrådet 28. januar, 11. og 25. februar, 11. og 25. mars De unges kommunestyre 17. mars, 17. november Eldrerådet 11. februar, 18. mars Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11. februar, 18. mars Partssammensatt utvalg 3. mars, 12. mai Plan, samferdsel og næring 12. februar, 19. mars Økonomi-, eiendom- og eierstyring 23. februar, 23. mars Endringer kan forekomme. Finn møtekalender og sakspapirer på Asker kommunes nettsider: Motekalender-og-sakspapirer/

17 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Side 17 KULTUR Noen smakebiter fra kulturhuset sine arrangementer For hele programmet se askerkulturhus.no ÅRETS FESTKONSERT med Hans Majestets Kongens Garde Torsdag 29. januar kl pris 200,- Teatersalen KJØR DEBATT MED ERIK WOLD Er askerungdommen mer rusa enn andre ungdommer? Vi inviterer deg til debatt med Erik Wold som leder. Torsdag 29. januar kl gratis Asker bibliotek MUSIC FOR A WHILE Stjernelag av musikere feirer 10 år og er ute med nytt album, kritikerrost i riksdekkende aviser. Lørdag 31. januar kl Pris 270,- Multisalen ASKERFILMEN Se Asker i 2014, og glimt fra nær fortid med Lars Bull. Mandag 02. februar kl gratis Asker bibliotek POESIKONSERT «FOSSELYD» Komponistene Kari Beate Tandberg og Karsten Brustad til dikt av Jon Fosse. Onsdag 04. februar kl pris 270,- Multisalen LILL-BABS Lill-Babs byr på minner fra scenens fram- og bakside, om mennesker hun har møtt og musikk som har berørt henne gjennom en snart 60-år karriere. Torsdag 5. februar Kl pris 350,- Multisalen EN AFTEN I ROMA Foredrag ved Tommy Sørbø og Anders Hornslien. Torsdag 05. februar kl pris 50,- Asker bibliotek VINSMAKING OG FOREDRAG MED SIGURD WONGRAVEN Kritikerroste vin av metal-musikeren. Fredag 06. februar kl pris 420,- Multisalen FRÅ ASKER TIL EDEN Alfred Fidjestøl om Askerkretsen ( ). Mandag 09. februar kl pris 50,- Asker bibliotek INFECTED LAN 48-timers datafest med overnatting. Fra 14 år. Billetter på infected.no Fredag februar kl pris 350,- Asker kulturhus Mandagskveld i Heggedal Morten Langhoff om sitt virke som billedkunstner. Mandag 23. februar kl gratis Heggedal fabrikker OSLO RADIO-ORKESTER Mellomkrigsjazz en tidsreise til radioens barndom. Tirsdag 24. februar kl pris 100,- Multisalen HYLLELANGS Hverdagsliv i Øst-Europa etter murens fall med Sigrid. Tirsdag 24. februar kl gratis Asker bibliotek FILOSOFISK KAFÉ Bli med på spennende filosofiske samtaler. Torsdag 26. februar kl gratis Asker bibliotek KJØR DEBATT! Budstikkas samfunnsredaktør Tor Kristian Bakken kommer. Torsdag 26. februar kl gratis Asker bibliotek KUNSTVANDRING med Henrik Placht til Trafo kunsthall. Søndag 01. mars kl gratis Asker bibliotek UKM 2015 OPPVARMING + konsert med Carnival Kids. Konsertstart kl Onsdag 04. mars kl gratis Radar FOLKROCKGRUPPA STAUT Folkemusikk, rock og pop med tekster på dialekt. Torsdag 05. mars kl pris 270,- Multisalen UKM 2015 Bli med på ungdommens kulturmønstring, en kulturfestival for ungdom. For mer informasjon og påmelding gå inn på ukm.no Husk påmeldingsfrist 1. februar. Lørdag 07. mars kl gratis Asker kulturhus FOREDRAG: DYSTRE DYSTOPIER om mørke framtidsfiksjoner ved Nina Aalstad. Fra 10 år. Lørdag 07. mars kl gratis Asker bibliotek JONAS FJELD MED BAND Opplever stor suksess og nå aktuell i Hver gang vi møtes. Lørdag 07. mars kl pris 415,- Teatersalen MANDAGSKVELD I HEGGEDAL Familieshow med Hedda. Mandag 09. mars kl gratis Innbyggertorget i Heggedal LÆR Å HEKLE LUE PÅ EN KVELD Ta med heklenål nr. 7 og garn. Torsdag 12. mars kl gratis Asker bibliotek SOUND OF MUSIC IN CONSERT Arredondo, Skagestad og Sødal med lokale barn og kor. Torsdag 12. mars kl pris 475,- Teatersalen MONICA ISAKSTUEN OG HÅVARD GIMSE Skandalen om Joyce Hatto. Tirsdag 10. mars kl pris 100,- Multisalen 1914 INN I KATASTROFEN Norge og 1. verdenskrig. Foredrag ved Roy Andersen. Torsdag 12. mars kl pris 50,- Asker bibliotek TORGEIR WALDEMAR Bekmørk, stemningsfull og gripende country fra årets platedebutant. Nå nominert til 2 Spellemannpriser. Fredag 13. mars kl pris 250,- Multisalen AN EVENING WITH NORDIC TENORS Vi kan love en forestilling med vakre klassiske perler, store musikalske øyeblikk og mye humor! Lørdag 14. mars kl pris 370,- Teatersalen

18 Side 18 KULTUR Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 Velkommen til Asker kulturhus i vinterferien Fastelavn-pynting Lørdag 14. februar Fortellerstund i biblioteket Søndag 15. februar Tegnekurs februar Filmvisning februar Klangbein Tirsdag 17. februar Eventyrtur Onsdag 18. februar Tegnekurs i Heggedal Torsdag 19. februar Lær sjongleringskunster Lørdag 21. februar Vinterferiedisco Søndag 22. februar GRATIS MINI MATINÉ Klovneskrekk Onsdag 28. og torsdag 29. januar La La Pop Mandag 9. februar Ludde Mandag 23. februar Twist and Tangle Mandag 9. mars Boblebandittene Onsdag 25. mars Musikk og danseeventyr fra Spania Tirsdag 14. april Sirkus Stig og Henny Torsdag 7. mai Kulturhuset satser på gode tilbud til barna Kultur fremmer kreativitet og kreative tanker hos barna. Asker kulturhus ønsker å bidra til og skape positive opplevelser for barn og voksne sammen, og på tvers av generasjoner. I kulturhuset kan alle oppleve noe fint sammen - uten digitale medier! Gjennom gode, kulturelle opplevelser lærer barna om det å være menneske, å forstå andre mennesker og fremme toleransen for andre. Studier viser at kulturelle impulser som musikk, teater eller dans fremmer barnas kognitive ferdigheter som kritisk, kreativ og innovativ tenkning, evne til konsentrasjon og refleksjon. Dette er viktig for all læring spesielt når barna skal lære å lese, skrive og regne. Barn i dag vokser opp i en digital verden, og fra de er ganske små lever de seg inn i digitale, fiktive verdener. Vi hører til stadighet under forestilling at barn spør de voksne om skuespilleren eller danseren finnes på «ekte». Skjer det som skjer på scenen i «virkeligheten»? Svaret er ja, de finnes, de er her og de gjør det nå! Barnas kultursøndag en møteplass for hele familien Asker kulturhus ønsker å bidra til å skape positive opplevelser for barn og voksne sammen på tvers av generasjoner. Derfor har vi alltid gratis kreativt verksted for alle før og etter alle våre forestillinger på Barnas kultursøndag. I denne «tidsklemmas» alder kan disse søndagene i kulturhuset skape positive og varige minner! God kultur gir oss et mentalt pusterom fra hverdagens stress og mas. Stort tilbud på dagtid For barnehager og for de som er hjemme med barn på dagtid finnes det mange tilbud i kulturhuset. I øvre vestibyle har vi daglig besøk av barnehager på tur som spiser matpakken sin her før de besøker biblioteket eller deltar på en av Minimatiné forestillingene våre. Forestillingene på dagtid er åpne for alle, og vi har tilbud helt fra babystadiet opp til skolealder. Biblioteket har også et bredt tilbud av aktiviteter for barn. Her er det alt fra lesestund og babymandag for de aller minste til tegnekurs, dansekurs, film og kreative verksteder. Alle barneaktivitetene i biblioteket er gratis. BARNAS KULTURSØNDAG ASKER KULTURHUS La La Pop 8. februar kl En morsom musikk- og danseforestilling. 1 4 år pris 95,- Twist and tangle 8. mars kl Danseforestilling. 1 5 år pris 95,- Lekene slår tilbake 26. april kl Improvisert, lekent teater år pris 120,- pris 95,- Pysjparty og familiedisco 31. mai kl Kom i pysj, få frokost og en fin Blafrepremie år gratis Denne våren har vi mange flotte arrangementer. For de aller minste kan vi blandt annet by på Twist & Tangle og La La Pop, og for de litt større Oscar Danielson og Lekene slår tilbake. I vinterferien skjer det noe i kulturhuset hver dag, og da er alle aktiviteter gratis. Se hele vårt barneprogram på: askerkulturhus.no/program/kategori/barn Følger du oss? Gratis kreativt verksted én time i forkant av hver forestilling ASKER BIBLIOTEK Barn spiller for barn 22. mars kl Musikk fra unge talenter. gratis Fortellerstund i biblioteket 15. februar, 29. mars, 26. april kl Eventyr og andre fortellinger med Marianthe Salvesen. 3 8 år gratis DET ER ALLTID NOE Å GJØRE FOR BARNA I ASKER KULTURHUS! Hold deg oppdatert på vår Facebookside: Barna i Asker kulturhus

19 Informasjonsavis for ASKER kommune - januar 2015 KULTUR Side 19 NYTT TILBUD: sigrids film Sigrid Aarnes, bibliotekar Pawel Pawlikokowski: Ida (2013) «Ida» er en stillferdig film som forteller en dramatisk historie. Handlingen er lagt til Polen på begynnelsen av 1960-tallet. Ida er en foreldreløs ung jente. Hun har vokst opp i et kloster. I det filmen begynner forbereder hun seg til å avlegge klosterløftene. Ida har bare en slektning, tanten Wanda. Wanda er en suksessrik jurist med stor appetitt på menn, sigaretter og alkoholholdig drikker. Wanda og Ida kjenner hverandre knapt. Abbedissen oppfordrer Ida til å oppsøke tanten. Møtet mellom Ida og Wanda blir skjellsettende for dem begge. «Ida» er en utsøkt visuell opplevelse i svart/ hvitt. Det gir filmen en perfekt tidskoloritt. «Ida» har vunnet en rekke priser. Filmen kan lånes på Asker bibliotek! elisabeths bok Elisabeth Gran, bibliotekar Laurent Gaudé: Eldorado (2014) Noen bøker får en til å ville gjøre noe godt. Eldorado er en slik bok. Vi møter en italiensk kaptein som i 20 år har patruljert farvannet mellom Tunisia og Lampedusa. Kapteinen redder mennesker i nød for så å overlevere dem til myndighetene. Man kan føle de flyktende menneskenes håp, fortvilelse - og sinne. Et møte med en kvinne kapteinen berget på havet, men som mistet sønnen sin ombord, forandrer livet hans. Kapteinen begynner å stille spørsmål ved det han gjør og legger ut på en båtreise. Han seiler motsatt vei, fra Europa til Afrika. Parallelt i boken følger vi en sudanesisk flyktnings dramatiske reise mot det forjettede Europa. Også her er medmenneskelighet og moral et tema. I et avisintervju sier forfatteren at det var sinne som gjorde at han ønsket å skrive «Eldorado». Håpet hans er et rikere og mer stabilt Afrika. Da først vil strømmen fra sør til nord avta. Boken er sørgelig aktuell, men ikke bare trist. Anbefales! Ta turen innom Asker bibliotek og få flere gode tips til våre utallige filmer og bøker. HYLLELANGS - boktips for leseglade Bakenfor bestselgerne gjemmer det seg tusenvis av litterære perler. En av bibliotekets viktigste oppgaver er å formidle alle disse fantastiske bøkene, som fortjener enda flere lesere. Frid Sigrid Rannveig Gro Vi som jobber med litteratur hver dag, ser at det er altfor mange bøker som fortjener flere lesere. I vår nye serie Hyllelangs, har vi plukket fram bøker innenfor temaer og områder vi brenner litt ekstra for, og disse vil vi gjerne dele med dere. Vi tror at dette kan være en spennende måte til å bli kjent med forfattere som kanskje ikke ligger øverst på bestselgerlistene. Vi går hyllelangs hver siste tirsdag i måneden, kl Er det grupper på minimum fem som ønsker dette foredraget, men på et annet tidspunkt, bare ta kontakt med oss, så ordner vi det! Franske perler 27. januar kl Frid har en forkjærlighet for fransk litteratur. Hun vandrer langs hyllene og plukker frem franske forfattere som bringer frem den rette franske atmosfæren. Fransk krim? Vi ser hva vi kan finne i hyllene. Når nobelprisen 2014 gikk til en franskmann, er det et naturlig stoppested. Vandringen avsluttes ved filmhylla, for franske filmer passer perfekt på kalde, nordiske vinterkvelder. Hverdag i Øst-Europa etter murens fall 24. februar kl Sigrid har vandret langs hyllene på jakt etter «Hverdagsliv i Øst-Europa etter murens fall». Hun presentere seks samtidsromaner som beskriver livsvilkår etter kommunismens sammenbrudd. To er skrevet av russiske forfattere, en er ukrainsk, en er rumensk og to er polske. Vil også trekke fram et par filmer. Kontrafaktisk litteratur 24. mars kl Tenk om historien hadde tatt en annen retning enn den faktisk gjorde? Flere forfattere har benyttet seg av denne metoden for å skape et annet bakteppe for fortellingen. Rannveig har funnet fram noen bøker hvor historiske hendelser fikk et annet utfall enn det vi kjenner, for eksempel; hva om Lenin aldri reiste fra Sveits i 1917, Berlinmuren ikke ble revet i 1989 eller om Tyskland hadde gått seirende ut av 2. verdenskrig? Flere forfattere har lekt seg med slike scenarier, og resultatene er spennende og interessante. Svenske storheter 28. april kl Gro har tatt turen til to steder som har oppfostret store og kjente forfattere: Värmland og Västerbotten. Tre av de seks forfatterne ble født omtrent samtidig. Den fjerde er en ung krimforfatter og «kioskveltare», den femte døde i ung alder og den sjette var Nobelprisvinner. De fleste forfatterne har fått mange priser for sine forfatterskap. Ønsker du en fullstendig oversikt over hele kulturtilbudet i Asker? kulturasker.no VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE ÅR I KULTURHUSET Nyt gode opplevelser i ditt nærmiljø. Velkommen til oss! KJØP ET GAVEKORT TIL EN DU ER GLAD I Noen smakebiter: Hans Majestets Kongens Garde 29. januar Music for a while 31. januar Poesikonsert Fosselyd 4. februar Lill-Babs 5. februar La La Pop februar Folkerockgruppa Staut 05. mars Jonas Fjeld med band 7. mars Ungdommens kulturmønstring (UKM) 7. mars Sound of Music in Consert 12. mars Nordic Tenors 14. mars FOR INFORMASJON / BILLETTSALG: askerkulturhus.no

20 Slik kommer du i kontakt med Asker kommune: Telefoner Sentralbord: Servicetorget: E-post Dette er postmottak for dokumenter, brev og offisielle henvendelser. Postadresse Asker kommune Postboks Asker Nettsider Bruk SØK-feltet øverst på nettsiden for å finne det du leter etter. Nettprat/chat Chat direkte med Servicetorget i åpnings-tiden. www. asker.kommune.no/chat AskerDialogen På Asker kommunes nettsider finner du AskerDialogens kontaktskjema, der du kan sende spørsmål, enkle bestillinger og innspill til hvordan vi kan bli bedre. Les om hvordan vi behandler innspill og om personvernet og AskerDialogen. Sosiale medier facebook.com/ asker.kommuneside Besøksadresse Servicetorget Knud Askers vei 24 (over veien fra rådhuset) Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25 En av Askers viktigste jobber RENHOLDERNE: Isabel Lahorra Lund, Gullhella sykehjem, Berit Hongseth og Emee Kavutse, rådhuset og Fiaz Baig Mirza, Arnestad skole, jobber med renhold i Asker kommune, og sørger for helse og trivsel for oss alle. Foto: Svein-Ivar Fors Askers innbyggere bruker hver dag mange av kommunes bygg. I Asker blir hele m2 gulvflate rengjort regelmessig. Renholdet gjøres delvis av kommunens egne ansatte og delvis av innleide byråer. Det er 51 årsverk i den kommunale delen av renholdet, og de ansatte er fra i alt 18 nasjoner. Det er også 7 private leverandører av renhold, og de tar seg av omtrent halvparten av renholdet. Renholdet foretas slik at det ikke er behov for hovedrengjøring slik det er kjent fra tidligere. Renholdet skal holde en jevn standard hele tiden. Det må likevel utføres periodisk renhold, slik som gulvbehandling og støvfjerning i høyden. Hjemmehjelp Under den samme kommunale av delingen som renhold finner vi tjenesten Praktisk bistand i hjemmet, altså hjemmehjelp. Foruten Asker kommune er det tre private leverandører innen hjemmehjelp. Det er fritt brukervalg og alle som får vedtak på praktisk bistand må velge hvilken leverandør de vil benytte seg av. Les mer om dette på side 12. Gjenbruksbutikken i Jørgensløkka 66 Åpningstider: Mandag: stengt Tirsdag-fredag: Lørdag og søndag: Stengt Telefonnummer Se Gjenbruksbutikkens Facebook-side: Gjenbruksbutikken?fref=ts Servicetorget kan hjelpe deg med det meste i Asker. Telefon INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Hva velger de unge? Yrkesfag eller studiespesialisering? Se rådgivernes råd! Side 5, 6 og 7 Vi har en plan Asker mot 2026 Side 3

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 17/00049-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Råd for mennesker med

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017.

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Arkivsak-dok. 17/00049-1 Saksbehandler Vibeke Berggård Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03421-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Valgstyret

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering

Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering Seniorsentrene Asker kommune har i dag 5 seniorsentre: Asker, Holmen, Vollen, Heggedal, Borgen. I tillegg bidrar kommunen med økonomisk støtte til

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Hybelboer i Elverum 2015-2016

Hybelboer i Elverum 2015-2016 Hybelboer i Elverum 2015-2016 Elverum videregående skole Oppdatert 08.01.16 Velkommen til Elverum Velkommen til Elverum og Elverum videregående skole! Når du leser denne brosjyren, tenker du antakelig

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer