Norsk ArbeidslivsForum Petter A. Knudsen Personalhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk ArbeidslivsForum 28.4.2009 Petter A. Knudsen Personalhuset"

Transkript

1 Omstilling uten konflikt Norsk ArbeidslivsForum Petter A. Knudsen Personalhuset

2 Agenda: Omstilling uten konflikt: Ledelse av omstillingsprosesser Den viktige samtalen Fra sluttpakke til startpakke

3 Ledelse av omstilling Prosessplan for omstilling

4 Prosess for omstilling hvem gjør hva og når Omstillingsprosessens faser ved nedbemanning Tid 1 mnd 2 mnd 1 mnd 1 mnd Fase STRATEGI MÅL PLAN Tiltaksplan GJENNOM- FØRING NY ORGANISASJON Ansvar Styre Toppledelse HR sjef Linjeledere HR Hovedtillitsvalgt Linjeleder Tillitsvalgt Linjeleder Avslutning gammel organisasjon Overgang Ny organisasjon

5 Handlingsplan for hver fase Strategi Avviklingsanalyse problemdefinisjon - målavklaring Styrevedtak rammer for ledergruppen tidsplan HR policy Kompetanse- og kapasitetskrav Konsekvensanalyse Plan Bemanningsrammer Sluttavtaledesign: ansiennitet/alder/stilling oppstart startpakke: karriererådgivning mot ny jobb Avklaring pakker og tidsplan med tillitsvalgte Kompetansekrav Utvelgelse av de som berøres Kvalitetssikring mot regler i AML Kommunikasjonsplan internt/eksternt pressemelding Ledertrening linjeledere den viktige samtalen rolleavklaring med tillitsvalgte

6 Handlingsplan for hver fase Gjennomføring Endelig avtaler er klarert Spørsmål/svar problemstillinger (feriepenger sykepenger permisjoner bonus) Gjennomføring drøftelsesmøtet = den viktige samtalen Mer enn 10 orientere NAV Ny organisasjon: Innsalg til gjenværende organisasjon Oppfølging kunder, leverandører og media Oppfølging ledere Verdistyring medarbeidersamtale Oppfølgingsrapport vedrørende de som forlater organisasjonen Rask prosess tilsier grundig analyse Produktivitetstapet er i gjennomføringsfasen g

7 Viktig hensyn å ta ved omstilingsprosess: Produktutvikling pr fase ved nedbemanning 110 Produktivitetsnivå i bedriften/ avdelingen God prosess 100 % 90 Reaksjon Manglende fokus Nye prosesser Lønnsomhetsrisiko Konfliktfylt prosess Avslutning gammel organisasjon Overgang Ny organisasjon Tid mnd. Kritisk: - tidsperiode i gjennomføringsfasen/ overgang - nivå produktivitetstap

8 2 Nedbemanning ref. AML prosess Frivillig jobb den viktig samtalen Alternativ jobb Styringsrett Endringsoppsigelse Drøftelses møte Presentasjon A) Styrt prosess aksept Jobbprogram Ny jobb Sluttpakke Ikke aksept Oppsigelse Drøftelse B) Oppsigelse

9 Ledelse av omstilling - gjennomføring uten konflikt "Den viktige samtalen

10 Drøftelsesmøtet Den viktige samtalen Linjeleder HR Den berørte Tillitsvalgt

11 Roller og ansvar Rolle Ansvar Behov Begrensninger HR Kvalitetssikring Sikre rett prosess vs AML vs policy Rutiner for lik behandling Sluttpakkerammer Tariffavtaler Linjeleder Møteleder Iverksette prosessen Tydeliggjøre alternativer Finne løsninger Vise handlingskraft Tillitsvalgte Støtte for medlemmet Finne frem til best mulig pakke Vise viktigheten av tillitsmannsapparatet (organisasjonen) Den berørte Selvrespekt Sikre økonomisk k trygghet t Sikre mulighet for ny jobb Trygghet for fremtiden HR policy Styrende verdier Økonomiske rammer Tidsplan Avtale med arbeidsgiver Lik behandling av medlemmet Tariffavtaler FOKUS MÅ VÆRE DEN BERØRTES BEHOV FOR TRYGGHET!

12 Tillitsvalgtes rolle og ansvar Korrektiv til ledelsens utkast til premisser for omstillingen Gi innspill til rammer for kriteriene for avvikling og nedbemanning Ha fokus på prosess Være tydelig på hvilken rolle man har overfor den berørte Tenke trygghet mer enn bare økonomi (antall måneders lønnspakke) Tenke mulighet for å finne frem til ny jobb for de som rammes

13 Reaksjonsmønsteret Hvordan opplever den berørte personen situasjonen under prosessen Beslutning Oppnå Fremtid Fortrengning 6 mnd 12 mnd Sinne Utrygghet Unngå Tiltak Sviktende selvfølelse? Apati

14 Den viktige samtalen Møtet med den berørte er avgjørende for prosessens suksess Målsetning Hindre at konflikt oppstår med den ansatte Hindre dårlig omdømme Sikre at den berørte opplever prosess som ryddig Sikre at prosessen gjennomføres effektivt etter tidsplanen Forutsetninger Vise respekt overfor den berørte part Tydelighet i situasjonsbeskrivelse og mulige alternativer tilgjengelig Unngå misforståelser Reaksjonsmønster Fortrening og sinnereaksjoner søkende form falsk kontroll følelsesutbrudd (irrasjonell reaksjon) - taushet

15 Den viktige samtalen Forberedelse fra linjeleder Sluttpakke individualisert og kvalitetssjekket mot gjeldende ansettelseskontrakt Oppdatering mot siste medarbeidersamtale (ref. individuelle prosesser) Ryddighet i utvelgelseskriteriene og definisjonene Klar beskrivelse av handlingsalternativ Innkalling møtested bruk av tillitsvalgte l Trening og samkjøring med andre linjeledere og HR Mental forberedelse Oppfølgingsplan etter møtet Tilgjengelighet

16 Vurdering A) Oppsigelse med søksmål og konflikt lønn i perioden frem til dom + oppsigelsestid ledelsestid brukt til konfliktprosessen omdømme i markedet uro i avdelingen for de som er igjen pensjon + forsikring + alle sosiale goder i hele perioden den berørte sitter i stillingen frem til dom B) Sluttpakke lønn i oppsigelsestiden + etterlønnsperioden rask prosess med trygghet for ny jobb

17 Ledelse av omstilling - gjennomføring uten konflikt Fra Fra Sluttpakke til Startpakke

18 Fra sluttpakke til startpakke - bruk av sluttpakke fra et juridisk perspektiv Sluttpakke er et tilbud om frivillig fratredelsesavtale Hvis korrekt gjennomført: eliminerer risikoen for søksmål og videre forhandlinger raskere gjennomføring av beslutningene normalt lavere konfliktnivå Berørtes rådgiveres vurdering av tilbudet er arbeidstaker bedre tjent med å takke nei? foreligger det saklig grunnlag for oppsigelse? er sluttpakken for liten til å at det bedre å ta en prosess etter oppsigelse?

19 Fra sluttpakke til startpakke - bruk av sluttpakke fra et juridisk perspektiv AML s minimumsvilkår vs Sluttpakke Sluttpakkeavtalen er ikke formelt bundet av AML Sluttpakken er en avtale mellom 2 likeverdige parter Den ansatte frasier seg: rett til forhandling og rettslit vurdering stå i stillingen rett til å komme tilbake i stillingen rett til søksmål Arbeidsgiver gir: Arbeidsgiver får: økt trygghet i form av etterlønn økt trygghet for ny jobb med innlagt jobbsøkeprogram arbeidsfritak rask overgang til aktivt jobbsøk rask kbehandling og avklaring av prosessen ingen prosessuelle advokatkostnader mulighet for å rekruttere til stillingen igjen ledelsestid tilgjengelig for drift og ny organisasjon opprettholdt et godt omdømme

20 3 Elementer i sluttpakken - faktorer Etterlønn: Pensjon og forsikring: Sosiale goder: Bonus: Arbeidsfritak: Karriereprogram: Definert som lønn uten feriepenger/bonus Etterlønn med avkorting stoppes utbetalt når ny jobb er etablert Dekkes i oppsigelsestiden Dekkes i oppsigelsestiden (telefon/ bredbånd/ PC/ avis/ bil) Regnes frem til dato for fratredelse Vanlig fra start av oppsigelsestiden starter fra fratredelsestidspunktet og frem til ny jobb. Tilbys som individuelt program/ gruppeprogram eller jobbsenter

21 Tydelig ledelse + Riktige virkemidler + God informasjon = God prosess uten konflikt Ledelse av omstillingsprosesser = Åpenhet + Ærlighet + Tydelighet Vis respekt + Vær tilgjengelig

Nyhetsbrev. Få stillinger annonseres. Les mer om: En verdifull rekrutteringspartner. Endringer i arbeidsmiljøloven

Nyhetsbrev. Få stillinger annonseres. Les mer om: En verdifull rekrutteringspartner. Endringer i arbeidsmiljøloven Utgave nr. 2-2009 Nyhetsbrev Få stillinger annonseres Les mer om: Spre ordet. Tre av ti ledige stillinger annonseres, syv av ti er nettverk. Mister du jobben, så spre ordet blant venner og kjente, oppfordrer

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett Foto: istockphoto temahefte arbeidsrett Arbeidsrettsteamet i FØYEN Advokatfirma DA Annette Rygg 413 27 980 annette.rygg@foyen.no Anniken Astrup 922 41 495 anniken.astrup@foyen.no Jens-Ove Hagen 911 08

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Omstillingsavtalen Posten Norge AS

Omstillingsavtalen Posten Norge AS Omstillingsavtalen i Posten Norge AS Posten Norge AS desember 2007 side 1 av 9 1 Innledning Omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS vil kunne være nødvendig, blant annet som følge av effektivisering

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Nyhetsbrev. Samtalen som aldri glemmes. Les mer om: Omstilling i Tollpost Globe. 13 gode råd for nedbemanningsprosesser

Nyhetsbrev. Samtalen som aldri glemmes. Les mer om: Omstilling i Tollpost Globe. 13 gode råd for nedbemanningsprosesser Utgave nr. 1 - Juni 2009 Nyhetsbrev Samtalen som aldri glemmes Les mer om: Oslo International School i Bærum måtte som følge av finanskrisen ta farvel med flere av sine dyktige ansatte, men de fikk hjelp

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til?

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? - Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? Omstillingsprosessen i Aller 2012 Forlagsredaktør Ellen Arnstad, Aller Media AS Advokat Per Benonisen, DLA Piper AS Omstilling et uunngåelig fenomen Date

Detaljer

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning?

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning? VELKOMMEN! "Så, her er jeg for å tale til dere. Og dere er her for å lytte til meg. Vær overbærende hvis dere blir ferdige før meg." Jan P Syse Nedbemanning etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

DELTAKELSE I OMSTILLINGSPROSESSER VEILEDER

DELTAKELSE I OMSTILLINGSPROSESSER VEILEDER DELTAKELSE I OMSTILLINGSPROSESSER VEILEDER April 2008 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen I dagens arbeidsliv er omstillinger en del av hverdagen. Sykehusene er i kontinuerlig utvikling,

Detaljer

NEDBEMANNING REKRUT TERING OMSTILLING UT VIKLING TILTAK I OMSTILLING. Profil som

NEDBEMANNING REKRUT TERING OMSTILLING UT VIKLING TILTAK I OMSTILLING. Profil som REKRUT TERING NEDBEMANNING UT VIKLING OMSTILLING TILTAK I OMSTILLING Profil som Hva kan Norsk Omstilling og Utvikling bidra med i en omstilling Alle bedrifter bør ha som mål å fremstå som en attraktiv

Detaljer

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F.

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Personalavdelingen - arbeidsgiverseksjonen Styresak 14/09 Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Mentzoni Saksnr.: 2009/502 Dato: 23.02.2009 Dokumenter i saken:

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2015 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2015 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer