Har min forretningsidé livets rett?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har min forretningsidé livets rett?"

Transkript

1

2 Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000 unike besøkende i året er vi en av de største private aktørene på Internett innen innovasjon i Norge. Hjelp jeg skal starte eget er et gratis pdfhefte utviklet av firma.no Har min forretningsidé livets rett? Kjøp vårt medlemskap og øk dine sjanser til å lykkes! Les mer på firma.no Firma.no Hjelp serien Utgitt av Firma.no Postboks Horten E-post: Internett: Firma.no Det må ikke kopieres fra denne e-boken utover det som er tillatt etter bestemmelsene i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. Hjelp jeg skal starte eget! Side: 1

3 Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Innledning Når du nå har lastet ned vårt gratis hefte er dette første skirtt mot egen virksomhet. Vi anbefaler deg først å lese dette gratis hefte for å få et lite innblikk i hva det faktisk vil si å starte eget og hva du bør være spesielt oppmerksom på. I Norge er vi helt avhengig av at flere starter egen virksomhet i fremtiden. Innen år 2020 mener ekspertene at Norge trenger 800,000 nye arbeidsplasser for å opprettholde sysselsettingen på det nivå vi har i dag. Hvert eneste år kan myndighetene med selvsyn konstatere at tusenvis av arbeidsplasser blir borte. De forsøker å øke nyskaping frekvensen ved å satse på opplæring blant ungdommen i skoleverket. Både i Ungdomskolen, Videregående skole og Høyskoler/Universitet er nyskaping og etablering av egen arbeidsplass kommet inn på timeplanen. Allikevel må nok flere nordmenn i fremtiden regne med å måtte "skaffe" seg sin egen arbeidsplass. Hvert år forsvinner mange bedrifter som følge av konkurser, flytting av arbeidsplasser til lav kost land etc. Denne trenden vil forsette i årene som kommer selv om myndighetene i Hjelp jeg skal starte eget! Side: 2

4 Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no en årrekke har fremhevet viktigheten av å styrke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i Norge. Småbedriftene er næringslivets ryggrad heter det i festtaler fra politikere og byråkrater. Dette er alle skjønt enige om, men det er dessverre langt fra ord til handling. Som gründer har du dårligere sykelønnsordninger enn ordinært ansatte, ikke alltid krav på arbeidsledighetstrygd, ingen rettigheter i lønnsgaranti fondet ved konkurs etc. Slik diskrimineres gründere i Norge og dette bidrar ikke til å øke nyskapingen. Myndighetene har riktignok prøvd å bedre rammevilkårene for gründere og småbedrifter gjennom opprettelsen av bl.a. Bedin og Narvik-telefonen. Man har fra politisk hold innført tiltak for å kutte skjemaveldet gjennom tiltak som Et Enklere Norge. Men ulempene nevnt ovenfor er imidlertid andre signaler som neppe er med på å styrke nyskapingen i Norge. Myndighetene har valgt å prioritere hva vi kan kalle nyskaping. Det vil si oppfinnelser, unike tjenester og produkter med stort internasjonalt potensial foretrekkes framfor tradisjonelle etableringer. Med tradisjonelle etableringer mener vi «vanlige mennesker» Hjelp jeg skal starte eget! Side: 3

5 Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no som deg og meg som først og fremst starter sin egen virksomhet for å skape sin egen arbeidsplass. Legger vi så til at mer enn 90% av alle etableringer i Norge kan kalles tradisjonelle, har de fleste dessverre lite eller ingen hjelp å hente i støtteordninger fra det offentlige virkemiddelapparatet i dag. Derfor må du nok i stor grad stole på deg selv og det nettverk du har rundt deg i form av familie, venner, kollegaer etc. som de beste Hjelp jeg skal starte eget! Side: 4

6 Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no støttespillere og bidragsytere i oppstarten av din nye virksomhet. Vi i Firma.no har i har hjulpet tusenvis av gründere i gang med sin virksomhet. Vi har kunnskap og kompetanse som vi gjerne ønsker å dele med deg. Vi ser at hvert eneste år begåes de samme feil og vi ønsker å hjelpe deg slik at du unngår å gjøre disse. For altfor mange er veien fra idé til drift for kort. De er rett og slett for dårlig forberedt når de starter opp sin nye virksomhet. Derfor er det en god start når du nå leser dette pdfheftet. Lykke til med din etablering! Hjelp jeg skal starte eget! Side: 5

7 1. Skal du starte for deg selv? Har du fått en bra idé, eller ønsker du å realisere en gammel drøm? Er du lei av å jobbe for andre? Uansett hva dine motiver er for å starte egen virksomhet, står du nå ovenfor en stor utfordring som vil kreve mye av deg som skal etablere virksomheten. Utfordringene er mange og de står i kø og venter på deg. Veien fram til egen virksomhet er både lang og kronglete og inneholder mange feller du lett kan gå i hvis man ikke har nok kunnskap om det å starte egen virksomhet. Hjelp jeg skal starte eget Side: 6

8 Vet du egentlig hva det vil si å starte eget? Du syntes kanskje dette høres ut som et banalt spørsmål? Det er faktisk et meget relevant spørsmål fordi selv om de fleste tror de vet hva det vil si å drive egen virksomhet påstår vi at de fleste faktisk ikke gjør det. Grunnen til det er at altfor mange har et for glorifisert bilde av hva det vil si å drive egen virksomhet. Man har en tendens til å tro at egen virksomhet er synonymt med høy lønn, flott bil, lange ferier og gode dager. Du kjenner kanskje noen, eller du har en nabo som driver eget og synes at det ser ut som han gjør det bra. Prater du med en som er selvstendig næringsdrivende forteller han gjerne om hvor godt han har det. Han kan si, jeg kan stå opp når jeg vil, jeg kan ta en ferie når jeg vil. Ja, i prinsippet har han rett men tror du en som driver eget har mer ferie enn lønnsmottagere? Nei, i teorien har de kanskje friheten men i praksis må du regne med å jobbe langt mer enn vanlige lønnsmottagere. Hvis du ser en som driver eget kan vi allerede nå si noe om denne personen. Sjansen er meget stor for at han jobber mer enn 1 årsverk(1800 timer) i året, han tjener mindre enn deg i timen, det er større sjanser for at han blir skilt, han behøver ikke å ha en stor Hjelp jeg skal starte eget Side: 7

9 grad av trygghet i sin hverdag, han takler det å ha mange utfordringer på en og samme tid. Mange Gründere er avhengige av å selge fra måned til måned for å overleve. Driver du en butikk eller selger varer/tjenester via nettet sier mange gründere at det er en vanskelig kombinasjon å smile og være positiv samtidig som du vet at neste uke forfaller hus lånet og du har langt fra nok penger til å betale dette. Vi i Firma.no hjelper tusenvis av gründere hvert eneste år med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Vårt mål er å forenkle oppstarten og øke dine sjanser til å lykkes. Gründere er positive, dyktige, initiativrike, utålmodige og optimistiske mennesker som brenner sterkt for sin forretningsidé. Denne kombinasjonen av egenskaper gjør at det i mange tilfeller kan gå litt for fort i svingene. Som Gründer er det selvsagt viktig at du er positiv, man må kanskje være det, men det er enda viktigere å være realistisk når man skal starte opp egen virksomhet. Hjelp jeg skal starte eget Side: 8

10 Vi kan gi deg påfyll av den aller viktigste kunnskapen, nemlig den praktiske kunnskapen om det å starte egen virksomhet. Vi kan dele med deg de erfaringer som tusenvis av gründere har gjort før deg. Så ved å være ydmyk, lytte til andre som har vært i samme situasjon som du er nå, og ved å lytte til den kunnskap og kompetansen de besitter øker du rett og slett dine sjanser til å lykkes! Denne kunnskapen har andre benyttet før deg med stort hell. Hjelp jeg skal starte eget Side: 9

11 Det totale rollebytte: fra ansatt til Gründer. Først bør du tenke igjennom, Vet jeg hva det faktisk vil si å drive sin egen virksomhet? De fleste som ikke har erfaring med dette har en tendens til å tro at det utelukkende er rosenrødt. De tror virkeligheten består av: Høy lønn, firmabil, ansvar, lange ferier og stor grad av frihet. Slik er det selvsagt ikke, å gå fra den trygge tilværelsen som ansatt til å være gründer vil vi nesten si er å gå fra himmel til helvete. Som ansatt har du en trygghet i form av fast lønn hver måned, du har et stillingsvern, du har krav på ferie, sykelønnsordninger, krav på arbeidsledighetstrygd, blir du syk kan du benytte en egenerklæring og fortsatt motta lønn. I større bedrifter er det regulert i form av stillingsbeskrivelser hvem som skal gjøre hva av arbeidsoppgaver og du kan bare konsentrere deg om dine oppgaver. Når du snakker med mennesker som er ansatte kommer samtalen fort innpå tema som: trygghet, lønn(som regel for dårlig), ferie, liten valgfrihet, sjefer/kollegaer(gode/dårlige), overtid, ansvar(for mye/lite). Tar du en prat med en gründer vil samtalen Hjelp jeg skal starte eget Side: 10

12 fort dreie seg om: hardt arbeid, stort ansvar, frihet, ensomhet, skatter, kunder og konkurrenter, økonomi, fleksibilitet, lite fri, planlegging. Ser du forskjellen? Spesielt er forskjellen stor når det gjelder trygghet. Mange anser at det å være ansatt innebærer en stor grad av trygghet. De vet at lønnen kommer inn hver eneste måned. Som gründer må du lære deg å leve med at budsjetter/prognoser sier at du mest sannsynligvis også får lønn neste måned. Mange mennesker søker bevist til yrker hvor de mener det er stor grad av trygghet. For disse er det viktig å ha trygge stabile rammer hvor de vet at lønnen kommer inn og hvordan arbeidsdagen stort sett ser ut. Disse menneskene passer ikke til å være gründere, de vil rett og slett ikke takle å leve med den usikkerheten det er å vite at først skal alle andre ha penger og så hvis det er noe igjen kan du ta ut det som lønn. Slik er faktisk virkeligheten for mange gründere i Norge. En gründer tar egentlig aldri fri, jobben vil han alltid ta med seg uansett hvor han er. Problemstillinger, løsninger og ideer kommer ikke bare mellom 8 og 16. Hjelp jeg skal starte eget Side: 11

13 Så tenk godt gjennom: hva er viktig for meg og kan jeg og min familie leve med den usikkerheten det er å være gründer? Hva vil være avgjørende? De fleste som skal starte opp egen virksomhet starter med å fokusere på sine egne produkter eller tjenester. Erfaring viser at de fleste gründere har mer enn nok kunnskap om sitt produkt eller tjeneste. Det er ikke her de største utfordringene ligger. Det vi først vil sette fokus på er hva gründere ofte ikke gjør godt nok. Det meste av dette ligger utenfor din kjernevirksomhet, det vil si: det er ikke direkte relatert til ditt produkt eller tjeneste. Her er fem punkter som i stor grad vil være avgjørende for hvordan du vil lykkes med din etablering. Hjelp jeg skal starte eget Side: 12

14 Dine personlige egenskaper Kommersialisering av dine produkter/tjenester. Hvordan du klarer å bygge/benytte deg av ditt personlige nettverk. Forberedelser før oppstart av virksomheten. Avgjørelser tatt på sviktende grunnlag. Dine personlige egenskaper som Gründer Det er ikke til å legge skjul på at dine personlige egenskaper som Gründer vil ha stor betydning for hvor vellykket etableringen vil bli. I innovasjons kretser snakker rådgivere om en tommelfinger regel som sier at en vellykket etablering avhenger av 80% rett person og 20% forretningsidé. Det finnes dessverre ingen enkel universal oppskrift som garanterer deg suksess. De som starter opp egen virksomhet må ofte inneha flere stillinger og ansvarsområder i det nye selskapet. Alle selskap må i en eller Hjelp jeg skal starte eget Side: 13

15 annen form ha en daglig leder, en kundeansvarlig, regnskapsansvarlig, salgsansvarlig, sentralbord osv. Ofte er det gründeren selv som må inneha alle stillingene i selskapet. Derfor må du aller først forstå forskjellen på deg som leder av virksomheten og deg som fagperson som skal utøve det fag/tjeneste som skaffer virksomheten inntekter. Selv om du er dyktig i ditt fag eller behersker den tjenesten du skal leve av til nesten det optimale betyr ikke det at du er en god som leder. Nei, det er nesten fristende å si at mest sannsynlig er du ikke den rette leder til den nye virksomhet. For det første har du liten erfaring i å lede en ny virksomhet, du har kanskje ingen relevant utdannelse innen ledelse og du har ikke nok kunnskap om det å starte opp en egen virksomhet. Utfordringen blir ikke mindre av at nå skal du inn i en prosess hvor du skal ta en rekke viktige avgjørelser innen emner/fagområder du har liten kunnskap om. For mange ville det vært riktig å la andre lede den nye virksomheten. Spør deg selv: Ville jeg fått daglig leder jobben hvis jeg hadde søkt den som en ordinær arbeidssøker? Nei, sannsynligvis ikke, men for de fleste er det Hjelp jeg skal starte eget Side: 14

16 ikke noe realistisk alternativ å ansette en daglig leder, man må gjøre det meste selv i oppstarten. Da er vi enige om at du i utgangspunktet ikke er den beste lederen virksomheten din kunne få, men ditt selskap har faktisk ingen andre alternativer. Ved å innse, innrømme og forstå dette har du faktisk allerede blitt marginalt bedre som leder av din nye virksomhet. I Norge er vi alle født verdens mestre. Det er bare slik det er og når man prater med gründere er også disse verdens mestre. Ingen skal komme her og fortelle meg noe som helst om mitt yrke, det kan jeg faktisk best selv takk. Ja, det er mulig men her er det viktig å skille mellom deg som fagperson og deg som leder av virksomheten. Husk, vi er jo allerede enig om at du faktisk ikke var førstevalget som daglig leder for virksomheten din. Poenget er: Som leder av virksomheten er du helt avhengig av å være ydmyk slik at du kan ta til deg kunnskap og erfaring som andre har gjort før deg. Gjør du det vil du ikke begå de samme feil og tabber som mange gründere gjør hvert eneste år fordi de ikke klarer balansen mellom å være verdensmester i utøvelsen av sitt fag og ydmyk nok til å ta til seg kunnskap som Hjelp jeg skal starte eget Side: 15

17 daglig leder. I tiden før du starter opp kan vi si at du som gründer med fordel kan ha mye av egenskaper som utholdenhet og masse pågangsmot. På Firma.no kan du en liten uhøytidelig gründer test som tester litt av dine egenskaper som gründer. Kommersialisering av dine tjenester/produkter All erfaring viser at din suksess er veldig avhengig av din evne til å selge deg selv og dine tjenester eller produkter. Jo før du forstår dette, jo større mulighet har du til å lykkes. De aller fleste gründere undervurderer tiden det tar og kostnadene forbundet med det å skaffe nok kunder til sin virksomhet. Mange tror at en annonse i lokalavisen og et skilt utenfor på fortauet er nok, men det kan vi si med en gang: det fungerte kanskje en gang men så enkelt er det nok ikke i dag. Derfor må du gå langt mer systematisk til Hjelp jeg skal starte eget Side: 16

18 verks. Før du starter opp må du kjenne godt til dine kunder, ditt marked, dine konkurrenter og deres produkter osv. Her er de fleste for dårlig forberedt og får seg en negativ overraskelse når de er over i driftsfasen. Vi hører mange Gründere sier til oss: Mitt produkt er unikt så det skal nok gå bra. Da svarer vi: Da kjenner du ikke ditt marked. I hvilken grad du klarer å bygge opp/benytte ditt personlige nettverk. Noe av det mest verdifulle alle gründere har er sitt personlige nettverk. Med nettverk menes alle de du kjenner som innehar kompetanse som du kan ha glede av i din nye virksomhet. Det kan være tidligere kollegaer, venner, familie, bekjente, rådgivere, regnskapsførere, revisorer, datakyndige, selgere osv. Nettverket kan skaffe deg kunder, samarbeidspartnere, merverdi for dine tjenester og ikke minst praktisk kunnskap og erfaring som du kanskje selv ikke har. Det beste av alt er at denne kunnskapen ofte er gratis for deg. Å bygge opp et nettverk krever jobbing og nettverket må vedlikeholdes. Kanskje du har en i ditt nettverk som allerede Hjelp jeg skal starte eget Side: 17

19 har startet opp egen virksomhet? En undersøkelse fra Sverige viser at de som har en gründer i sitt nettverk som forbilde/sparringpartner har større sjanser for å lykkes og oftere realiserer sine drømmer om egen virksomhet. Hjelp jeg skal starte eget Side: 18

20 Gründere som har foretatt en vellykket etablering sier alltid i etterkant av etableringen at råd fra sitt nettverk var blant de mest verdifulle råd man tok med seg på veien. Råd basert på erfaring er mer konkret enn generelle råd om det å starte eget. Disse rådene har noen faktisk erfaring med og benyttet med godt resultat. Dine forberedelser før oppstart av virksomheten De fleste gründere i Norge er for dårlig forberedt når de starter opp sin virksomhet. Det gjør at de begår kjente og elementære feil. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Ved å være godt forberedt øker du dine sjanser til å lykkes. Dette gjelder blant annet innen alle nye administrative rutiner etableringen av en ny bedrift medfører. For liten kunnskap her og for dårlige rutiner utsetter din virksomhet for unødvendig risiko. Hjelp jeg skal starte eget Side: 19

21 Avgjørelser du må ta på sviktende grunnlag Etablering av en ny virksomhet krever kunnskap innen mange ulike områder og fag. Selskapsformer, regnskap, forsikring, HMS, markedsføring, data, aksjelov, skatt, tillatelser, merverdiavgift, innkjøp, ansettelser er bare noen få av de områdene du må ta viktige strategiske avgjørelser innen når du ønsker å starte egen virksomhet. Her må gründere ofte ta avgjørelser på sviktende grunnlag. Avgjørelser på fag- og områder langt utenfor din kjernevirksomhet hvor litt for raske avgjørelser utsetter deg og din virksomhet for unødig risiko. Disse feiltrinnene kan få fatale følger for deg og din virksomhet. Derfor er det viktig at du som leder av virksomheten klarer å være ydmyk nok til å innse at du ikke kan klare alt selv. Det vil være et godt utgangspunkt og en god egenskap for en suksessfull gründer. Søk kunnskap, lytt til andre og kanskje har du også noen i ditt nettverk du kan rådføre deg med? Hjelp jeg skal starte eget Side: 20

22 Dette er kjente utfordringer som alle Gründere har ved oppstart av egen virksomhet og ved å starte de rette prosessene i riktig kronologisk rekkefølge vil du være bedre forberedt og dermed øke dine sjanser til å lykkes. Lykkes du med din etablering er gevinsten det mange av oss drømmer om: total frihet, gleden av å eie hver eneste arbeidsdag, realisere seg selv, ansvar, arbeidsdager som aldri er like, gleden av å ha fornøyde kunder pluss mye mye mer. Hjelp jeg skal starte eget Side: 21

23 2. Forstår du din risiko? En ting er å være villige til å ta risiko, det er mange mennesker som er villige til dette. Mange spiller hardt med høy risiko, de som spiller ved spilleautomater, hester, lotto etc. De som spiller hardt på disse spillene har en lav terskel i forhold til risiko. De vet at sjansen for å vinne i Lotto er usannsynlig liten og du bedrer dine odds minimalt om du legger på en tusenlapp eller to i uken. Her har vi mennesker som er villige til å ta risiko selv om sjansen for gevinst er små. Det er viktig at du greier å se sammenhengen mellom hva du satser og hva kan du få igjen. Ingen fornuftige mennesker bør med risiko satse kr.100,000 med sine egne penger hvis du får igjen 110,000 etter 1 år om du lykkes. Du kan plassere de med 100% trygghet og få et par tusenlapper mindre. Her bør du se at gevinsten er for lav til at man bør ta en risiko. Det er alltid lett å ta risiko med andres penger. Det er jo det ulike fonds, investerings rådgivere, banker osv. Hjelp jeg skal starte eget Side: 22

24 gjør. Skulle de tatt risiko med sine egne sparepenger hadde nok risikoprofilen i de ulike fonds sett annerledes ut. Husk for deg tar det lang tid å få kr.100,000. Hvis du i tillegg må ta det opp som lån vil du slite med tap i mange år. Kan du anslå din risikoen ved ditt prosjekt? Slik er det også med risiko ved nyetablering. Spør du Gründere vil de fleste svare at sjansen for at de skal lykkes er 110%. Den nest største gruppen er 99% og de mest pessimistiske svarer 92-93%. Vi har ingen gode vitenskapelige tall for hvor stor sjanse det er for at en nyetablering skal lykkes. Vi vet at mange etableringer går konkurs i en tidlig fase. Som et gjennomsnitt kan man si at 20% av selskapene som går konkurs mindre enn 2 år gamle. Det å starte egen virksomhet er en stor utfordring og det er viktig at du og dine nærmeste forstår hva dere gir dere ut på med hensyn til risiko og risikoens omfang. Det er dessverre mange eksempler på gründere som setter i gang med overtenning på egen idé og med overdreven stor tro på egen ferdighet og vurderingsevne. Uten at man stiller noen kritiske spørsmål setter de i gang og låner penger på huset og 1 år senere Hjelp jeg skal starte eget Side: 23

25 sitter man igjen blakk, ulykkelig og nedsunket i gjeld. De som ikke lykkes vil alltid i etterkant med fasit i hånden kunne finne forklaringer på hva de kunne gjort annerledes. Man ser at man kanskje var for naiv og de nødvendige kritiske spørsmål til prosjektet ble aldri stilt. Ingen har selvsagt penger å tape men det er viktig at du vet at det faktisk er en viss sannsynlighet for at du kan tape pengene du satser. Satser du kr. 100,000,- er det selvsagt mye penger men går det galt kommer du over det. Surt, men du kan jo alltid trøste deg med: jeg måtte jo bare prøve, den som intet våger intet vinner, hadde jeg bare osv. Hva kan egentlig gå galt med min etablering? Det som oftest går galt er som regel ikke relatert til det faget du utøver. Det er ikke slik at en snekker kunne ikke snekre allikevel, eller at en datakonsulent fikk ikke maskinene i gang igjen. Nei, faget du utøver kan du med stor sannsynligvis mer enn nok om. Det er hendelser utenfor din kjernevirksomhet som oftest er avgjørende. De fleste markeder er Hjelp jeg skal starte eget Side: 24

26 regulert med børser og svingninger på disse. Børsene gjør igjen at enten er man optimistiske eller pessimistiske. Det er igjen avgjørende for din virksomhet selv om du har ditt marked i en liten kommune i Norge. En krig som bryter ut et annet sted i verden, valuta svingninger, arbeidsledighet som øker, renten stiger eller lignende er alle eksempler på faktorer som faktisk påvirker din etablering. Mer nære ting kan være et en konkurrent som åpner en ny avdeling akkurat i ditt lokale marked, et nytt produkt som ødelegger for ditt produkt eller rett og slett et benbrudd på det verst tenkelige tidspunkt. Så hva er det du satser og hva kan du få igjen hvis du lykkes? Det bør du og din familie ha en klar formening om og at det finnes en risiko for å tape alt dere satser. Hjelp jeg skal starte eget Side: 25

27 3. Hva venter deg? Utfordringene er mange og de står i kø. Det er skjemavelde, lover og regler, paragrafer, og tillatelser, regnskapslov, aksjelov, offentlig byråkrati, HMS, forretningsplan, budsjetter skal lages og markedet og konkurrenter skal gåes etter i sømmene. Veien du nå skal gå mot egen virksomhet kan være både lang og kronglete og utfordringen blir ikke mindre av at, du ikke kan prøve og feile, lære av egne feil og så gå tilbake å gjøre det riktig ved andre forsøk. Du er rett og slett avhengig av å gjøre ting riktig ved første forsøk. Derfor er det viktig å lytte til de som har vært der du er nå og ta med deg den lærdommen de kan gi deg. Det finnes ingen enkel oppskrift fra a-å som garanterer deg suksess. Vi kan bare forsøke å hjelpe deg med å gi deg råd på veien og vise deg hva andre har gjort av erfaringer før deg. Det vil i det minste hjelpe deg forbi alle Hjelp jeg skal starte eget Side: 26

28 fellene som ligger der i en tidlig fase av din etablering. Ved å være for dårlig forberedt og måtte ta ting på sparket vil du begå mange kjente og elementære feil. For mange går det galt og hele 20% av alle etableringer i Norge blir aldri 2 år. I etterkant og med fasit i hånd ser man imidlertid alltid at ting burde vært gjort annerledes men da er det dessverre for sent. For de fleste er veien fra idé til etablering for kort, vi nordmenn er nok litt for vant med å ta ting på sparket. I Norge er vi ikke så flinke til å planlegge, vi legger planer men de er kanskje ikke alltid så detaljerte. Derimot er vi veldig flinke til å ta avgjørelser. Vi har ingen angst for å ta avgjørelser. Vi har i oss at vi får heller stå for den avgjørelsen vi har tatt. Det er vår kultur og det ligger i oss. Går vi til Sverige er det helt annerledes. Her planlegger de opp og ned og i mente mange ganger, for oss nordmenn til det kjedsommelige. Her er de mer redde for å ta avgjørelser men alt er timet og tilrettelagt Hjelp jeg skal starte eget Side: 27

29 for å bruke et kjent begrep. I Sverige planlegger man absolutt alt. Her kan man til og med laste ned maler for hvordan en kvittering skal se ut på innovasjon sider. Den er planlagt ned i minste detalj og diskutert med hele sitt nettverk. I Norge blir dette løst når du skal skrive din første kvittering etter at du er over i drift. Men når det gjelder innovasjon er det ikke tvil om at det er kanskje litt mer svensk man bør være. Mange vil nok med fordel tjene på å planlegge litt mer enn man er vant til før man starter opp sin egen virksomhet. De fleste gründere er for dårlig forberedt når de starter opp. Mange tar avgjørelser på strak arm etter hvert som utfordringene dukker opp. Dette vil garantert koste deg dyrt. TTT - Ting Tar Tid Ting vil alltid ta lenger tid en du tror. En ting er når du budsjetterer dine inntekter men selv enkle ting som å ta en telefon for å få en avklaring på et spørsmål er ikke gjort på For det første er det ikke alltid så lett å få tak i rett person, forretningsreiser, møter, interne prosesser, ferie, avspasering har høyere prioritet en deg. Dette gjør at du mest sannsynlig må ha flere forsøk og benytte Hjelp jeg skal starte eget Side: 28

30 masse tid selv på enkle arbeidsoppgaver. Benytter du e-post vil du oppleve at når du sender forespørsler til leverandører, samarbeidspartnere etc. vil mange se på din henvendelse som "spam" og ikke besvare deg selv om innholdet er relatert til deres virksomhet. Hvordan er du som Økonomisjef? Når du skal starte egen virksomhet må du beherske å ha mange baller i luften samtidig. Dette er både jobber i forbindelse med det yrke du utøver men også arbeidsoppgaver utenfor din kjernevirksomhet. Det kan være bestillinger, betalinger, regnskap, fakturering, kontrakter etc. Ofte går ikke ting helt som planlagt og du pådrar deg uforutsette kostnader. I et stramt budsjett kan dette være kritisk. Derfor bør du skaffe deg fastpris avtaler der det er mulig. Oversikt over økonomien er en forutsetning for god økonomistyring. Forsøk så godt det lar seg gjøre å holde de faste kostnadene så lave som overhodet mulig. Bil, leasingavtaler, kontorlokaler, telefon, Hjelp jeg skal starte eget Side: 29

31 mobiltelefon, Internett, programvare er eksempler som gjør at du pådrar deg tusenvis av kroner i faste utgifter i måneden. Ikke la noen drepe ditt pågangsmot.. Du er utålmodig, godt over gjennomsnittet interessert i det du har påbegynt men vær klar over din etablering ikke har samme betydning for andre. Du vil møte mennesker hvor din etablering ikke betyr noen verdens ting. De er mer opptatt av når de kan gå hjem fra jobben, eller var det fra 10 eller 12 mai vi innfører sommertid. Når du sliter i motbakke og møter mennesker som ikke bryr seg om noen verdens ting kan det lett ødelegge ditt pågangsmot. Det er i slike stunder du virkelig får testet din Hjelp jeg skal starte eget Side: 30

32 utholdenhet. Da er det viktig at du har gode motiver for å starte din egen virksomhet slik at du kan bruke motivene dine til å motivere deg selv. Hjelp jeg skal starte eget Side: 31

33 Lytt til andre.. Når du forteller andre at du skal starte for deg selv vil du oppleve at mange åpner opp og gir deg råd på veien. De råd du får fra de som allerede har startet opp bør du spesielt legge vekt på. Vi kan selvsagt ikke garantere deg suksess men vi kan garantere deg at vi kan hjelpe deg med å øke dine sjanser til å lykkes. Du kan ta del av praktisk erfaring gründere har gjort før deg og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå vil du få med deg verdifull kunnskap på veien mot egen virksomhet. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Bla bla bla... En ting du fort vil erfare, når du skal etablere egen virksomhet du vil treffe mange ulike mennesker. Det kan være representanter for leverandører, eventuelle samarbeidspartnere, potensielle kunder, offentlige aktører osv. De kan virke hyggelig og veldig positive og uttrykker både tro og velvillighet både til deg og ditt prosjekt. Men du vil fort lære deg at det er forskjell på tomt prat og konkret handling. Derfor må du lære deg å gå rett på Hjelp jeg skal starte eget Side: 32

34 mål og tvinge fram avgjørelser. Sett krav til handling, det er alltid bedre å få en avklaring etter 2 dager enn etter 2 måneder uavhengig av utfall. Ditt personlige nettverk. Noe av det mest verdifulle alle gründere har er ditt nettverk. Det kan være kollegaer, venner, familie, bekjente osv. som innehar kompetanse og erfaring som kan være verdifull for din virksomhet. I tillegg er ofte denne kunnskapen gratis for deg. Mange gründere sier i etterkant av etableringen at råd fra sitt nettverk har vært blant de mest verdifulle råd man har fått. Råd basert på erfaring er mer konkret enn generelle råd om det å starte eget. Disse rådene har noen faktisk erfaring med og benyttet med godt resultat. Derfor er det helt avgjørende at du helt bevist bygger opp ditt nettverk og benytter den kunnskapen som finnes der. Mangel på gode faste rutiner Når du skal starte for deg selv er det viktig at du fra dag 1 innarbeider faste rutiner. Ikke begynn med å ta ting på sparket etter hvert som de MÅ taes. Vær nøye med å overholde frister, avtaler etc. Fakturer Hjelp jeg skal starte eget Side: 33

35 umiddelbart når du har utført en jobb og send faktura umiddelbart. Send alltid de som ikke har betalt purringene dine til inkasso. Du kan lese mer om hvordan du kan legge opp dine administrative rutiner på Firma.no. Administrative oppgaver Det å starte en ny virksomhet medfører mange nye administrative oppgaver. Dette er oppgaver som ikke er relatert til din kjernevirksomhet. Derfor er det viktig at du identifiserer disse og bestemmer deg for hvilke oppgaver du skal gjøre selv og hvilke du skal sette bort. Mange gründere tar disse oppgavene på sparket når de dukker opp etter at de har startet opp sin nye virksomhet. Av Hjelp jeg skal starte eget Side: 34

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer