NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09."

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1 Dato Til Johan Sandberg, Drivhuset Sanfo AS Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde og Lars Arne Bø, Rambøll TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL Dato Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T F Ref /23 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Innhold Figurliste... 2 Tabelliste Bakgrunn Dagens situasjon Trafikkmengder Kollektiv Tilbud til gående og syklende Trafikksikkerhet Planforslag Adkomst Parkering Kollektiv Gående og syklende Varelevering Turproduksjon Generelle forutsetninger Hotelldel Konferansedel Ansatte Varelevering Konsekvenser og vurdering Trafikkmengde Adkomst Varelevering Kollektiv Gående og syklende Trafikksikkerhet Parkering Konklusjon Referanser Figurliste Figur 1: Beliggenhet Bodø Airport Hotell... 4 Figur 2: Plangrense... 5 Figur 3: Gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) 2014, kjt/døgn, tunge i %... 6 Figur 4: Kollektivtilbud... 7 Figur 5: Tilbud til gående og syklende... 9 Figur 6: Trafikkulykker og fartsgrense Figur 7: Situasjonsplan Figur 8: Trafikkmengde 2035 med tiltak Figur 9: plantegning 1 etg Figur 10: Sporing lastebil lengde 12 m Figur 11: Sporing City-trailer, 13 m Figur 12: Sikt i avkjørsel /23

3 Tabelliste Tabell 1: Ankomst/avreise hotell Tabell 2: Dagsturer hotell Tabell 3: Konferanse Tabell 4: Turproduksjon hotell og konferanse /23

4 1. Bakgrunn Tiltakshaver Drivhuset Sanfo AS ønsker å utvikle eiendommen Fridtjof Nansens vei 11 i Bodø for hotellvirksomhet. Planforslaget utløser konsekvensutredning. I denne forbindelsen skal det gjennomføres en trafikkanalyse som tar for seg planforslagets trafikale konsekvenser. Fergekai Figur 1: Beliggenhet Bodø Airport Hotell 4/23

5 2. Dagens situasjon Planområdet ligger på østsiden av Fridtjof Nansens veg, slik vist i Figur 2. På området står det i dag tre bygg som er delvis ubrukt. Aspmyra stadion Bodø flyplass Figur 2: Plangrense Nord for planområdet ligger Aspmyra stadion og treningsbane. Sør for planområdet ligger kirkegården, og ca. 700 m vest for planområdet ligger Bodø flyplass. For øvrig er det boligbebyggelse i området. Bodø sentrum ligger ca. 1 km i luftlinje nord for planområdet. Både fv. 8/Olav V gate og Fridtjof Nansens gate er forkjørsveger. 5/23

6 2.1 Trafikkmengder Dagens trafikk i Fridtjof Nansens veg og Olav V gate er vist i Figur 3. Det ble gjennomført trafikktellinger i krysset i 2011 av Norconsult i forbindelse med «Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn». Tallene er i rapporten presentert fremskrevet til 2035 (med og uten tiltak) med trafikkvekst på 1 % langs Olav V gate og 0,9 % på øvrige veger. I Figur 3 er tallene tilbakeskrevet til 2014 med samme vekstfaktor. Figur 3: Gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) 2014, kjt/døgn, tunge i % Det er god avvikling langs vegene og i krysset i dag. 6/23

7 2.2 Kollektiv Buss Nærmeste holdeplass for planområdet er Aspmyra holdeplass, som ligger ved Aspmyra stadion. Aspmyra betjenes av to bussruter, line 1 mellom Bjørndalslia og Langstranda via sentrum og linje 3 mellom Vollen og Stordalen via sentrum. Linje 3 betjener også Bodø togstasjon samt kaiområdet. Figur 4: Kollektivtilbud Linje 1 har en frekvens på 15 minutter og linje 3 på 30 minutter i rush. Det er et godt lokalt kollektivtilbud ved planområdet i dag. I tillegg passerer det tre regionale linjer som går til/fra flyplassen. Disse stopper ikke på Aspmyra. Buss langrute I tillegg til lokale busser går det regionale busser til Bodø flyplass. Regionbuss Salten har fire ruter; 100, 200, 300 og 400 som går hhv mellom Bodø og Fauske, Halsa, Misvær og Kjerringøy. For hotell er kollektivtilbudet for lengre reiser viktig. Til Bodø kan man komme seg via fly, sjøveien og via tog. Til Bodø flyplass er det 700 m, til togstasjonen er det 2 km og havneområdet ca. 2,4 km. 7/23

8 Fly Bodø Flyplass har direkteforbindelse til 19 destinasjoner, blant annet til Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. Tog Bodø er endestasjon for Nordlandsbanen. Det går dag og nattog mellom Trondheim og Bodø og to daglige tog til/fra Helgeland Mosjøen og Mo i Rana. I tillegg betjenes Bodø togstasjon av Saltenpendelen som går mellom Bodø, Fauske og Saltdal med avgang 10 ganger daglig. Båt Nordlandsekspressene (NEX 1 og 2) går henholdsvis sørover til Helgeland og Sandnessjøen og nordover via Steigen og Hamarøy til Svolvær i Lofoten. I tillegg finnes en rekke lokale hurtigbåter som betjener øyene rundt Bodø som Landegode, Helligvær, Ytre Gildeskål og Helnessund i Steigen (Bodø kommune, 2014). Hurtigruten går daglig fra Bodø og nordover på dagtid og sørover om natten og det går ferge mellom Bodø og Lofoten og Mosknes. 8/23

9 2.3 Tilbud til gående og syklende Figur 5 viser en oversikt over tilbudet til gående og syklende på det nærliggende vegnettet. Figur 5: Tilbud til gående og syklende Det er sammenhengende gang- og sykkelveg til Bodø flyplass og bussholdeplassen ved Aspmyra. Inn til Bodø sentrum er det et sammenhengende tilbud til i form av gang- og sykkelveger og fortau. Alle kryssinger med veg er i plan. Rett nord for planområdet går det en tursti fra Aspmyra stadion til boligfeltet til boligområdene ved Torvgata. Langs stien er det to små lekeplasser. 9/23

10 2.4 Trafikksikkerhet Figur 6 viser oversikten over trafikkulykker i nærområdet de siste fem årene. Figur 6: Trafikkulykker og fartsgrense Området er ikke ulykkesbelastet. Det har skjedd tre ulykker langs Fridtjof Nansens veg og en langs Olav V gate i nærheten av planområdet hvor alle involverte kun ble lettere skadd. I to av ulykkene har fotgjengere vært involvert. Den ene ble påkjørt på fortau utenfor Aspmyra stadion ved den nordlige avkjørselen til stadion. Ved Haakon VII gate ble en fotgjenger påkjørt av ryggende kjøretøy. Trafikksikkerheten ved holdeplassene ved Aspmyra stadion er forsøkt ivaretatt ved å skille busslomme og venteareal med rekkverk. Dette forhindrer kaos ved kampslutt/start og fotgjengere som vrimler i kjørefelt eller busslommen og bidrar til å kontrollere på/avstigning. 10/23

11 3. Planforslag Planforslaget omfatter et hotell med 270 gjesterom og konferansesenter på m2. Tiltaket ansees å skape 120 arbeidsplasser. Figur 7: Situasjonsplan 3.1 Adkomst Hotellet får adkomst fra Fridtjof Nansens gate, med innkjøring til parkeringskjeller og varelevering på nordsiden. Det er også kjørbart areal på framsiden av bygget for taxi. 3.2 Parkering Parkering løses i parkeringsanlegg under konferansedelen og i kjeller i to etasjer, med til sammen 150 parkeringsplasser. 11/23

12 3.3 Kollektiv Det etableres busslomme i forbindelse med hotellet på østsiden av Fridtjof Nansens veg. Busslommen er foreslått med refuge på 1 m. Det antas at ved konferanser og messer hvor en stor andel deltagere kommer med fly, tilbys det et skyttelbuss-system mellom flyplass og hotell. Busser som har sluppet av deltagere ved hotellet kan snu i rundkjøringen ved Hålogalandsgata for å komme seg tilbake til flyplassen og hente flere passasjerer. 3.4 Gående og syklende Dagens gang- og sykkelveg forbi planområdet beholdes, men flyttes noe for å gi plass til parkeringslomme. Det etableres gangfelt sør og nord for planområdet, som kobler gang- og sykkelveg utenfor hotellet til gang- og sykkelvegen mot flyplassen og sentrum. 3.5 Varelevering Vareleveranse løses på baksiden av hotellet med innkjøring vi adkomstvegen fra Fridtjof Nansens gate, med vendehammer for varelevering. 12/23

13 4. Turproduksjon 4.1 Generelle forutsetninger Hotellet og ligger rundt 700 m i gangavstand fra flyplassen og ca. 1,5 km fra sentrum. Basert på statistikk fra statistisk sentralbyrå (statistikknett reiseliv, 2014) er det gjort følgende forutsetninger: - Hotellbelegg: 70 % - Gjennomsnittlig oppholdstid: 1,4 døgn - Personer per rom: 1,4 Andre forutsetninger - 10 vareleveringer per dag - Gjester ved hotellet gjennomfører gjennomsnittlig 1 dagstur per døgn - Ansatte 0,15 envegs turer i løpet av arbeidsdagen per ansatt - En tur mer taxi utgjør to envegs bilturer - Bilbelegg for taxi (kun gjester) og privatbil: 1,3 personer per bil/taxi 4.2 Hotelldel Med 70 % belegg på hotellet og 1,4 personer per rom utgjør 270 rom 265 samtidig gjester. Gjennomsnittlig oppholdstid på 1,4 døgn utgjør 189 personer som ankomster/avreiser per døgn. Dagsturer for gjester utgjør 265 turer per døgn. Erfaringstall fra Rica airport hotell i Stavanger viser at 63 % av gjestene ankommer med fly. Det forventes omtrent samme andel med fly til Bodø Airport hotell. Med kort avstand mellom flyplassen og hotellet vil flesteparten velge å gå til/fra hotellet når de ankommer med fly, men noen vil sannsynligvis ta taxi. Det samme gjelder andelen som kommer via tog eller båt. Her er det også mulig å ta lokalbuss mellom kai og togstasjon til hotellet. Antatt reisemiddelfordeling for ankomst er oppsummert i Tabell 1. Tabell 1: Ankomst/avreise hotell Reisemiddelfordeling Kjt/døgn ankomst/avreise Gående/syklende 60 % 0 Buss 10 % 0 Taxi 10 % 29 Privatbil 20 % 29 Sum 58 Med bilbelegg på 1,3 personer blir dette 58 envegs bilturer per døgn for ankomst/avreise. For gjestene som gjennomfører dagsreiser er det antatt en reisemiddelfordeling slik vist i Tabell 2. Denne er basert på at gjestene ikke nødvendigvis benytter samme transportmiddel for dagsturer som de benytter ved ankomst/avreise til hotellet. I tillegg vil for eksempel dagsturer foregå til fots på vei fra hotellet og taxi tilbake. 13/23

14 Tabell 2: Dagsturer hotell Reisemiddelfordeling Kjt/døgn dagsturer Gående/syklende 68 % 0 Buss 2 % 0 Taxi 20 % 163 Bil 10 % 41 Sum 204 Med bilbelegg på 1,3 personer blir dette 204 envegs bilturer per døgn for dagsturer. I sum er det beregnet 276 envegs bilturer per døgn for gjestene ved hotellet. 4.3 Konferansedel Konferansedelen har plass til 1200 deltagere med kinomøblering som vil være typisk konsert eller annen underholdning, men mest lokal trafikk i form av lokalbuss og gange. Ved større messer eller konferanser, med besøkende fra flere steder i landet og/eller utlandet, antas det en kapasitet på rundt 750 personer. Ved slike arrangement vil deltagere hovedsakelig ankomme med fly eller turistbusser. Det forutsettes et opplegg med skyttelbuss fra flyplass og evt. togstasjon/havn til hotellet for besøkende til konferansen. Tabell 3: Konferanse Reisemiddelfordeling Personer Busser Kjt/døgn konferanse (ant) Gående/syklende 5 % Buss 25 % Bil 10 % Fly 60 % Sum 176 Konferansedelen er beregnet til å generere 176 envegsturer med buss/bil per døgn. 4.4 Ansatte Det vil bli ca. 120 ansatte og det antas at 96 er på jobb samtidig (80 %). Med 0,15 reiser i arbeid per ansatt og reise til og fra jobb, totalt 2,15 reiser per ansatt, blir i sum antall reiser for de ansatte 206. Bilandelen for arbeidsreiser generelt i Bodø er 65 % (som fører), men for ansatte ved hotell antas det at den er lavere og at det er begrenset parkering for ansatte. Det antas en bilandel på 35 %. Dette gir 73 envegs bilturer per døgn for de ansatte i sum. 4.5 Varelevering Det antas 10 vareleveringer per døgn, som gir 20 envegs bilturer per døgn. 14/23

15 5. Konsekvenser og vurdering 5.1 Trafikkmengde Planforslaget er beregnet til å generere rundt 530 envegs bilturer per døgn. Tabell 4: Turproduksjon hotell og konferanse Antall kjt/døgn Hotell gjester Hotell konferanse Ansatte Varelevering Figur 8 viser trafikkmengden langs vegnettet i 2035, med fremskrevet trafikk og trafikken fra tiltaket. Det er benyttet de fremskrevne trafikktallene fra tellingene i forbindelse med reguleringsplan for Meholten, som baserer seg på en trafikkvekst på 1 % per år for Olav V gate og 0,9 % per år øvrig (Norconsult, 2011). Figur 8: Trafikkmengde 2035 med tiltak Beregnet trafikk fra hotellet er fordelt på vegnettet basert på at de fleste gjestene ankommer hotellet med fly, og dermed går videre til hotellet. En andel vil velge taxi på grunn av mye bagasje eller at man 15/23

16 er ukjent i området og ikke vet avstanden. God skilting til hotellet ved flyplassen vil gjøre det enklere for gjester å velge å gå. Ved konferansesituasjon vil det være en del skyttelbusstrafikk mellom flyplassen og hotellet. Reiser til og fra hotellet med privatbil kommer i hovedsak langs Olav V gate fra øst, det samme gjelder turistbusser. Dagsturer for hotellgjester vil sannsynligvis foregå inn mot sentrum, i hovedsak til fots, men også noen taxiturer til/fra hotellet samt lokalbuss. Varelevering og ansattetrafikk kommer fra Fridtjof Nansens vei og Olav V gate fra øst. Trafikken som genereres for hotellet i rush er i hovedsak reiser fra hotell i morgenrushet og ankomst konferanse i morgenrush. Dette utgjør 100 envegs bilturer i timen, og fører ikke til avviklingsproblemer i rundkjøringen mellom Olav V gate og Fridtjof Nansens vei. Om ettermiddagen er trafikken være mer spredt og utgjøre en ubetydelig del av totaltrafikken på vegnettet. 5.2 Adkomst Plasseringen av adkomsten synes hensiktsmessig i forhold til bygget men også i forhold til rundkjøringen i Olav V gate. Dagens ankomst flyttes lengre nord og skaper større avstand fra krysset, noe som er nødvendig i og med at det blir økt trafikk inn/ut avkjørselen. 16/23

17 5.3 Varelevering Vareleveranse har adkomst fra samme adkomstveg som til parkeringen. Vareleveringen foregår under tak i en vendehammer med bakenden inn mot varemottaket. Dette gjør vareleveringen mest effektiv, samt at man unngår rygging ut av området. Ulempen er at det må rygges i høyresving for å nå vareleveringen, som er noe mer utfordrende og har mindre sikt enn venstresving. Figur 9: plantegning 1 etg Varelevering omfatter leveranse av råvarer og matvarer til kjøkken, levering av drikkevarer fra ulike leverandører, levering og henting av tekstiler fra eller til vaskeri. Varetransporten vil sannsynligvis foregå med ulik type kjøretøy. Distribusjonsbil på lenge ca. 10 m brukes normalt for levering av råvarer, mat og drikke til kjøkken, restaurant og bar. Henting og levering av tekstiler foregår vanligvis med citytrailer som er en liten semitrailer, med lengde 14 m og mindre svingeradius enn en semitrailer. Utstyr for konserter og lignende blir vanligvis levert med lastebil eller semitrailer. 17/23

18 Det er gjennomført en enkel sporingskontroll med de overnevnte kjøretøyene. Det er satt av tilstrekkelig plass til lastebil på 12 m. Se Figur 10. Figur 10: Sporing lastebil lengde 12 m En city-trailer på 13 m vil ha problemer med å komme seg inn, og må finmanøvrere for å komme seg vinkelrett på vareleveringen. For denne typen varebil er det satt av knapt med plass. Varelevering med semitrailer vil ikke være mulig. Figur 11: Sporing City-trailer, 13 m 18/23

19 5.4 Kollektiv I forbindelse med Bypakke Bodø (Bodø kommune, 2012), satses det på kollektiv. Tiltakene på linje 1 og 3 er allerede gjennomført. Holdeplassen i Fridtjof Nansens gate, ved Aspmyra, skal i henhold til bypakken universelt utformes (Bodø kommune, 2012). Dette er nærmeste holdeplass for rutebusser til/fra hotellet. Ved full konferanse på 750 personer, og alle kommer med fly og skal videre med skyttelbuss, gir dette et behov på 15 busser. Skyttelbusser vil ha en betjeningstid på holdeplassen på ca. 0,5-1 min, som gir behov for totalt 7,5-15 min for å avvikle alle bussene. Turistbusser vil sannsynligvis ha lengre betjeningstid pga en del bagasje, men disse ankommer ikke like hyppig som ved en skyttelbussituasjon. Bussholdeplassen utenfor hotellet er vist som 24 m, ikke inkludert inn og utkjøringslengder. Holdeplassen holder standarden for en buss, men det blir knapt med plass for to busser. I praksis vil sannsynligvis to busser stoppe samtidig dersom de kommer samtidig, noe som gjør at den bakerste bussen vil stå skrått, med bakdelen i innkjøringslenden. Det vil ikke være behov for refuge da det er såpass lav trafikk langs vegen og fartsgrensen er 40 km/t. Refugen vil gjøre holdeplassen vanskeligere å drifte vinterstid, samtidig som den hindrer bakerste buss i å kjøre ut dersom den er ferdig med å betjene holdeplassen før bussen foran (i tilfelle med to samtidige busser). Dersom en skal tilrettelegger for universell utformet holdeplass i henhold til Statens vegvesens normaler, er kravet på min. 54 m total lengde ved etablering av busslomme med 1 buss på eksisterende veg og min 66 m for to busser (Statens vegvesen, 2014). Se Statens vegvesens håndbok V Gående og syklende Gående og syklende ivaretas i planforslaget ved at eksisterende gang og sykkelveg beholdes. I forbindelse med Bypakke Bodø vil gangadkomsten til sentrum for besøkende blir forbedret da det langs Hålogalandsgata til Prinsens gate planlegges 5 m bredt fortau med sykkelfelt på nordsiden av vegen, opphøyde overganger, bedre belysning og ledelinjer (Bodø kommune, 2012). 5.6 Trafikksikkerhet Økt trafikk fører til større sannsynlighet for trafikkulykker, men fartsgrensen på 40 km/t utenfor planområdet bidrar til å holde skadegraden av en eventuell ulykke lav. Planforslaget bidrar ikke til økt antall konfliktpunkt langs vegen. Å flytte avkjørselen lengre unna krysset har positiv effekt på trafikksikkerheten, men samtidig er det mye som foregår ved avkjørselen med busser som benytter avkjørselen som del av utkjøringslengden, inn- og utkjøring til parkering og varelevering samt gående og syklende over avkjørselen. Varelevering etableres som vendehammer, slik at man unngår rygging over gangfelt og ut i veg. 19/23

20 Sikt ut fra avkjørsel til Fridtjof Nansens gate er ivaretatt, se Figur 12. Innenfor sikttrekanten til gang- og sykkelvegen skal det ikke etableres trær eller andre sikthindrende objekter. Dette må det tas hensyn til i videre detaljering av prosjektet. Figur 12: Sikt i avkjørsel (busslomme på vestsiden av vegen er tatt ut av planen) 5.7 Parkering Parkeringskrav for hotell i henhold til Bodø kommunes parkeringsvedtekter er 0,4 parkeringsplasser for bil per rom og 0,2 sykkelparkeringsplasser per rom. Med 270 rom gir dette 108 parkeringsplasser for bil og 54 parkeringsplasser for sykkel. 20/23

21 Planforslaget legger opp til 150 parkeringsplasser for bil, som virker i overkant mye. Hotellet ligger sentralt i forhold til flyplass og Bodø sentrum, og det forventes at en stor andel av gjestene kommer med fly. Ved konferansesituasjon forventes det at de fleste kommer med buss og fly. Behovet for antall parkeringsplasser bør vurderes på nytt og sett på i forhold til parkeringsnormen for kommunen. Ansatteparkering bør begrenses i størst mulig grad for å oppnå en miljøvennlig transportprofil i tråd med målene i Bypakke Bodø med økt bruk av miljøvennlige transportmidler. Det er ikke vist noen parkeringsplasser for sykkel i foreliggende situasjonsplan. Det bør tas med i videre planlegging. 21/23

22 6. Konklusjon Planforslaget for Bodø Airport hotell fører til en trafikkøkning på rundt 530 envegs bilturer per døgn forutsatt at en stor andel av gjestene ankommer med fly og turistbusser. Planforslaget ansees ikke å skape avviklingsproblemer i nærliggende vegnett eller kryss. Trafikksikkerheten ivaretas så lenge sikttrekantene holdes fri for sikthinder. Følgende tiltak foreslås gjennomført/vurdert ved videre planarbeid: - Redusere antall parkeringsplasser. Bodø kommunes parkeringsnorm er en god retningslinje. Begrense ansatteparkering. - Sette av plass til minimum 54 parkeringsplasser for sykkel - Fjerne refuge mellom holdeplass utenfor hotellet, da dette ikke er et behov ved 40 km/t, samt at den vil være et hinder for vinterdrift og avvikling av samtidige busser på holdeplassen. - Fjerne trær i siktsonen fra avkjørsel til gang- og sykkelveg 22/23

23 Referanser Statistikknett Reiseliv, 2014, besøkt Norconsult, 2011, Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Nordland Fylkeskommune, 2012, Linjekart Bodø Bodø kommune, 1) 2014, Bodø regionen i vinden, besøkt ) 2011, Bypakke Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidig transport i Bodø 3) 2012, Bypakke Bodø Handlingsplan for kollektiv 4) 2012, Bypakke Bodø Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø Statens vegvesen, 1) 2013, Håndbok N100 Veg- og gateutforming 2) 2014, Håndbok V123 Kollektivhåndboka 23/23

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

NOTAT. Dato /10/2014. Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim. T Ref

NOTAT. Dato /10/2014. Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim. T Ref NOTAT Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotel Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 003 Dato 10.11.2014 Til Fra Kopi Johan Sandberg, Drivhuset Sanfo AS Lars Arne Bø, Øyvind Børvik, Kjell Øien alle Rambøll Finn

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato NOTAT Oppdrag 1350006961 Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr. 001 Dato 23.06.2015 Til Fra Kopi Monica Marstad, Per Knudsen Arkitektkontor AS Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsgiver Aspaas Cooper Kind AS 2011-12-19 TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM LINDEBERG SYKEHJEM 3 (14) TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsnr.: 1111011 Oppdragsnavn: Trafikkanalyse for Lindeberg

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Helsevakt Mauritz Hansensgate 4 DOKUMENTKODE 417001-RIT-NOT-001- rev002 EMNE Trafikk TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON - SAKSBEH

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL 2 (11) ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Oppdragsnr.: 1350006432 Oppdragsnavn: Bodø Airport

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BARN OG UNGES INTERESSER» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 9 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

N O TA T ALYSE B RE KSTAD VE STRE

N O TA T ALYSE B RE KSTAD VE STRE N O TA T Oppdrag 135000 3150 Reguleringsplan Brekstad vestre Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Lars Arne Bø og Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato April2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Trafikkanalyse Blaklieggen -1 Revisjon 0 Dato 2016-04-06 Utført av Espen Berg Kontrollert av Marte Dahl Godkjent

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer