NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09."

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1 Dato Til Johan Sandberg, Drivhuset Sanfo AS Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde og Lars Arne Bø, Rambøll TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL Dato Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T F Ref /23 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Innhold Figurliste... 2 Tabelliste Bakgrunn Dagens situasjon Trafikkmengder Kollektiv Tilbud til gående og syklende Trafikksikkerhet Planforslag Adkomst Parkering Kollektiv Gående og syklende Varelevering Turproduksjon Generelle forutsetninger Hotelldel Konferansedel Ansatte Varelevering Konsekvenser og vurdering Trafikkmengde Adkomst Varelevering Kollektiv Gående og syklende Trafikksikkerhet Parkering Konklusjon Referanser Figurliste Figur 1: Beliggenhet Bodø Airport Hotell... 4 Figur 2: Plangrense... 5 Figur 3: Gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) 2014, kjt/døgn, tunge i %... 6 Figur 4: Kollektivtilbud... 7 Figur 5: Tilbud til gående og syklende... 9 Figur 6: Trafikkulykker og fartsgrense Figur 7: Situasjonsplan Figur 8: Trafikkmengde 2035 med tiltak Figur 9: plantegning 1 etg Figur 10: Sporing lastebil lengde 12 m Figur 11: Sporing City-trailer, 13 m Figur 12: Sikt i avkjørsel /23

3 Tabelliste Tabell 1: Ankomst/avreise hotell Tabell 2: Dagsturer hotell Tabell 3: Konferanse Tabell 4: Turproduksjon hotell og konferanse /23

4 1. Bakgrunn Tiltakshaver Drivhuset Sanfo AS ønsker å utvikle eiendommen Fridtjof Nansens vei 11 i Bodø for hotellvirksomhet. Planforslaget utløser konsekvensutredning. I denne forbindelsen skal det gjennomføres en trafikkanalyse som tar for seg planforslagets trafikale konsekvenser. Fergekai Figur 1: Beliggenhet Bodø Airport Hotell 4/23

5 2. Dagens situasjon Planområdet ligger på østsiden av Fridtjof Nansens veg, slik vist i Figur 2. På området står det i dag tre bygg som er delvis ubrukt. Aspmyra stadion Bodø flyplass Figur 2: Plangrense Nord for planområdet ligger Aspmyra stadion og treningsbane. Sør for planområdet ligger kirkegården, og ca. 700 m vest for planområdet ligger Bodø flyplass. For øvrig er det boligbebyggelse i området. Bodø sentrum ligger ca. 1 km i luftlinje nord for planområdet. Både fv. 8/Olav V gate og Fridtjof Nansens gate er forkjørsveger. 5/23

6 2.1 Trafikkmengder Dagens trafikk i Fridtjof Nansens veg og Olav V gate er vist i Figur 3. Det ble gjennomført trafikktellinger i krysset i 2011 av Norconsult i forbindelse med «Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn». Tallene er i rapporten presentert fremskrevet til 2035 (med og uten tiltak) med trafikkvekst på 1 % langs Olav V gate og 0,9 % på øvrige veger. I Figur 3 er tallene tilbakeskrevet til 2014 med samme vekstfaktor. Figur 3: Gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) 2014, kjt/døgn, tunge i % Det er god avvikling langs vegene og i krysset i dag. 6/23

7 2.2 Kollektiv Buss Nærmeste holdeplass for planområdet er Aspmyra holdeplass, som ligger ved Aspmyra stadion. Aspmyra betjenes av to bussruter, line 1 mellom Bjørndalslia og Langstranda via sentrum og linje 3 mellom Vollen og Stordalen via sentrum. Linje 3 betjener også Bodø togstasjon samt kaiområdet. Figur 4: Kollektivtilbud Linje 1 har en frekvens på 15 minutter og linje 3 på 30 minutter i rush. Det er et godt lokalt kollektivtilbud ved planområdet i dag. I tillegg passerer det tre regionale linjer som går til/fra flyplassen. Disse stopper ikke på Aspmyra. Buss langrute I tillegg til lokale busser går det regionale busser til Bodø flyplass. Regionbuss Salten har fire ruter; 100, 200, 300 og 400 som går hhv mellom Bodø og Fauske, Halsa, Misvær og Kjerringøy. For hotell er kollektivtilbudet for lengre reiser viktig. Til Bodø kan man komme seg via fly, sjøveien og via tog. Til Bodø flyplass er det 700 m, til togstasjonen er det 2 km og havneområdet ca. 2,4 km. 7/23

8 Fly Bodø Flyplass har direkteforbindelse til 19 destinasjoner, blant annet til Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. Tog Bodø er endestasjon for Nordlandsbanen. Det går dag og nattog mellom Trondheim og Bodø og to daglige tog til/fra Helgeland Mosjøen og Mo i Rana. I tillegg betjenes Bodø togstasjon av Saltenpendelen som går mellom Bodø, Fauske og Saltdal med avgang 10 ganger daglig. Båt Nordlandsekspressene (NEX 1 og 2) går henholdsvis sørover til Helgeland og Sandnessjøen og nordover via Steigen og Hamarøy til Svolvær i Lofoten. I tillegg finnes en rekke lokale hurtigbåter som betjener øyene rundt Bodø som Landegode, Helligvær, Ytre Gildeskål og Helnessund i Steigen (Bodø kommune, 2014). Hurtigruten går daglig fra Bodø og nordover på dagtid og sørover om natten og det går ferge mellom Bodø og Lofoten og Mosknes. 8/23

9 2.3 Tilbud til gående og syklende Figur 5 viser en oversikt over tilbudet til gående og syklende på det nærliggende vegnettet. Figur 5: Tilbud til gående og syklende Det er sammenhengende gang- og sykkelveg til Bodø flyplass og bussholdeplassen ved Aspmyra. Inn til Bodø sentrum er det et sammenhengende tilbud til i form av gang- og sykkelveger og fortau. Alle kryssinger med veg er i plan. Rett nord for planområdet går det en tursti fra Aspmyra stadion til boligfeltet til boligområdene ved Torvgata. Langs stien er det to små lekeplasser. 9/23

10 2.4 Trafikksikkerhet Figur 6 viser oversikten over trafikkulykker i nærområdet de siste fem årene. Figur 6: Trafikkulykker og fartsgrense Området er ikke ulykkesbelastet. Det har skjedd tre ulykker langs Fridtjof Nansens veg og en langs Olav V gate i nærheten av planområdet hvor alle involverte kun ble lettere skadd. I to av ulykkene har fotgjengere vært involvert. Den ene ble påkjørt på fortau utenfor Aspmyra stadion ved den nordlige avkjørselen til stadion. Ved Haakon VII gate ble en fotgjenger påkjørt av ryggende kjøretøy. Trafikksikkerheten ved holdeplassene ved Aspmyra stadion er forsøkt ivaretatt ved å skille busslomme og venteareal med rekkverk. Dette forhindrer kaos ved kampslutt/start og fotgjengere som vrimler i kjørefelt eller busslommen og bidrar til å kontrollere på/avstigning. 10/23

11 3. Planforslag Planforslaget omfatter et hotell med 270 gjesterom og konferansesenter på m2. Tiltaket ansees å skape 120 arbeidsplasser. Figur 7: Situasjonsplan 3.1 Adkomst Hotellet får adkomst fra Fridtjof Nansens gate, med innkjøring til parkeringskjeller og varelevering på nordsiden. Det er også kjørbart areal på framsiden av bygget for taxi. 3.2 Parkering Parkering løses i parkeringsanlegg under konferansedelen og i kjeller i to etasjer, med til sammen 150 parkeringsplasser. 11/23

12 3.3 Kollektiv Det etableres busslomme i forbindelse med hotellet på østsiden av Fridtjof Nansens veg. Busslommen er foreslått med refuge på 1 m. Det antas at ved konferanser og messer hvor en stor andel deltagere kommer med fly, tilbys det et skyttelbuss-system mellom flyplass og hotell. Busser som har sluppet av deltagere ved hotellet kan snu i rundkjøringen ved Hålogalandsgata for å komme seg tilbake til flyplassen og hente flere passasjerer. 3.4 Gående og syklende Dagens gang- og sykkelveg forbi planområdet beholdes, men flyttes noe for å gi plass til parkeringslomme. Det etableres gangfelt sør og nord for planområdet, som kobler gang- og sykkelveg utenfor hotellet til gang- og sykkelvegen mot flyplassen og sentrum. 3.5 Varelevering Vareleveranse løses på baksiden av hotellet med innkjøring vi adkomstvegen fra Fridtjof Nansens gate, med vendehammer for varelevering. 12/23

13 4. Turproduksjon 4.1 Generelle forutsetninger Hotellet og ligger rundt 700 m i gangavstand fra flyplassen og ca. 1,5 km fra sentrum. Basert på statistikk fra statistisk sentralbyrå (statistikknett reiseliv, 2014) er det gjort følgende forutsetninger: - Hotellbelegg: 70 % - Gjennomsnittlig oppholdstid: 1,4 døgn - Personer per rom: 1,4 Andre forutsetninger - 10 vareleveringer per dag - Gjester ved hotellet gjennomfører gjennomsnittlig 1 dagstur per døgn - Ansatte 0,15 envegs turer i løpet av arbeidsdagen per ansatt - En tur mer taxi utgjør to envegs bilturer - Bilbelegg for taxi (kun gjester) og privatbil: 1,3 personer per bil/taxi 4.2 Hotelldel Med 70 % belegg på hotellet og 1,4 personer per rom utgjør 270 rom 265 samtidig gjester. Gjennomsnittlig oppholdstid på 1,4 døgn utgjør 189 personer som ankomster/avreiser per døgn. Dagsturer for gjester utgjør 265 turer per døgn. Erfaringstall fra Rica airport hotell i Stavanger viser at 63 % av gjestene ankommer med fly. Det forventes omtrent samme andel med fly til Bodø Airport hotell. Med kort avstand mellom flyplassen og hotellet vil flesteparten velge å gå til/fra hotellet når de ankommer med fly, men noen vil sannsynligvis ta taxi. Det samme gjelder andelen som kommer via tog eller båt. Her er det også mulig å ta lokalbuss mellom kai og togstasjon til hotellet. Antatt reisemiddelfordeling for ankomst er oppsummert i Tabell 1. Tabell 1: Ankomst/avreise hotell Reisemiddelfordeling Kjt/døgn ankomst/avreise Gående/syklende 60 % 0 Buss 10 % 0 Taxi 10 % 29 Privatbil 20 % 29 Sum 58 Med bilbelegg på 1,3 personer blir dette 58 envegs bilturer per døgn for ankomst/avreise. For gjestene som gjennomfører dagsreiser er det antatt en reisemiddelfordeling slik vist i Tabell 2. Denne er basert på at gjestene ikke nødvendigvis benytter samme transportmiddel for dagsturer som de benytter ved ankomst/avreise til hotellet. I tillegg vil for eksempel dagsturer foregå til fots på vei fra hotellet og taxi tilbake. 13/23

14 Tabell 2: Dagsturer hotell Reisemiddelfordeling Kjt/døgn dagsturer Gående/syklende 68 % 0 Buss 2 % 0 Taxi 20 % 163 Bil 10 % 41 Sum 204 Med bilbelegg på 1,3 personer blir dette 204 envegs bilturer per døgn for dagsturer. I sum er det beregnet 276 envegs bilturer per døgn for gjestene ved hotellet. 4.3 Konferansedel Konferansedelen har plass til 1200 deltagere med kinomøblering som vil være typisk konsert eller annen underholdning, men mest lokal trafikk i form av lokalbuss og gange. Ved større messer eller konferanser, med besøkende fra flere steder i landet og/eller utlandet, antas det en kapasitet på rundt 750 personer. Ved slike arrangement vil deltagere hovedsakelig ankomme med fly eller turistbusser. Det forutsettes et opplegg med skyttelbuss fra flyplass og evt. togstasjon/havn til hotellet for besøkende til konferansen. Tabell 3: Konferanse Reisemiddelfordeling Personer Busser Kjt/døgn konferanse (ant) Gående/syklende 5 % Buss 25 % Bil 10 % Fly 60 % Sum 176 Konferansedelen er beregnet til å generere 176 envegsturer med buss/bil per døgn. 4.4 Ansatte Det vil bli ca. 120 ansatte og det antas at 96 er på jobb samtidig (80 %). Med 0,15 reiser i arbeid per ansatt og reise til og fra jobb, totalt 2,15 reiser per ansatt, blir i sum antall reiser for de ansatte 206. Bilandelen for arbeidsreiser generelt i Bodø er 65 % (som fører), men for ansatte ved hotell antas det at den er lavere og at det er begrenset parkering for ansatte. Det antas en bilandel på 35 %. Dette gir 73 envegs bilturer per døgn for de ansatte i sum. 4.5 Varelevering Det antas 10 vareleveringer per døgn, som gir 20 envegs bilturer per døgn. 14/23

15 5. Konsekvenser og vurdering 5.1 Trafikkmengde Planforslaget er beregnet til å generere rundt 530 envegs bilturer per døgn. Tabell 4: Turproduksjon hotell og konferanse Antall kjt/døgn Hotell gjester Hotell konferanse Ansatte Varelevering Figur 8 viser trafikkmengden langs vegnettet i 2035, med fremskrevet trafikk og trafikken fra tiltaket. Det er benyttet de fremskrevne trafikktallene fra tellingene i forbindelse med reguleringsplan for Meholten, som baserer seg på en trafikkvekst på 1 % per år for Olav V gate og 0,9 % per år øvrig (Norconsult, 2011). Figur 8: Trafikkmengde 2035 med tiltak Beregnet trafikk fra hotellet er fordelt på vegnettet basert på at de fleste gjestene ankommer hotellet med fly, og dermed går videre til hotellet. En andel vil velge taxi på grunn av mye bagasje eller at man 15/23

16 er ukjent i området og ikke vet avstanden. God skilting til hotellet ved flyplassen vil gjøre det enklere for gjester å velge å gå. Ved konferansesituasjon vil det være en del skyttelbusstrafikk mellom flyplassen og hotellet. Reiser til og fra hotellet med privatbil kommer i hovedsak langs Olav V gate fra øst, det samme gjelder turistbusser. Dagsturer for hotellgjester vil sannsynligvis foregå inn mot sentrum, i hovedsak til fots, men også noen taxiturer til/fra hotellet samt lokalbuss. Varelevering og ansattetrafikk kommer fra Fridtjof Nansens vei og Olav V gate fra øst. Trafikken som genereres for hotellet i rush er i hovedsak reiser fra hotell i morgenrushet og ankomst konferanse i morgenrush. Dette utgjør 100 envegs bilturer i timen, og fører ikke til avviklingsproblemer i rundkjøringen mellom Olav V gate og Fridtjof Nansens vei. Om ettermiddagen er trafikken være mer spredt og utgjøre en ubetydelig del av totaltrafikken på vegnettet. 5.2 Adkomst Plasseringen av adkomsten synes hensiktsmessig i forhold til bygget men også i forhold til rundkjøringen i Olav V gate. Dagens ankomst flyttes lengre nord og skaper større avstand fra krysset, noe som er nødvendig i og med at det blir økt trafikk inn/ut avkjørselen. 16/23

17 5.3 Varelevering Vareleveranse har adkomst fra samme adkomstveg som til parkeringen. Vareleveringen foregår under tak i en vendehammer med bakenden inn mot varemottaket. Dette gjør vareleveringen mest effektiv, samt at man unngår rygging ut av området. Ulempen er at det må rygges i høyresving for å nå vareleveringen, som er noe mer utfordrende og har mindre sikt enn venstresving. Figur 9: plantegning 1 etg Varelevering omfatter leveranse av råvarer og matvarer til kjøkken, levering av drikkevarer fra ulike leverandører, levering og henting av tekstiler fra eller til vaskeri. Varetransporten vil sannsynligvis foregå med ulik type kjøretøy. Distribusjonsbil på lenge ca. 10 m brukes normalt for levering av råvarer, mat og drikke til kjøkken, restaurant og bar. Henting og levering av tekstiler foregår vanligvis med citytrailer som er en liten semitrailer, med lengde 14 m og mindre svingeradius enn en semitrailer. Utstyr for konserter og lignende blir vanligvis levert med lastebil eller semitrailer. 17/23

18 Det er gjennomført en enkel sporingskontroll med de overnevnte kjøretøyene. Det er satt av tilstrekkelig plass til lastebil på 12 m. Se Figur 10. Figur 10: Sporing lastebil lengde 12 m En city-trailer på 13 m vil ha problemer med å komme seg inn, og må finmanøvrere for å komme seg vinkelrett på vareleveringen. For denne typen varebil er det satt av knapt med plass. Varelevering med semitrailer vil ikke være mulig. Figur 11: Sporing City-trailer, 13 m 18/23

19 5.4 Kollektiv I forbindelse med Bypakke Bodø (Bodø kommune, 2012), satses det på kollektiv. Tiltakene på linje 1 og 3 er allerede gjennomført. Holdeplassen i Fridtjof Nansens gate, ved Aspmyra, skal i henhold til bypakken universelt utformes (Bodø kommune, 2012). Dette er nærmeste holdeplass for rutebusser til/fra hotellet. Ved full konferanse på 750 personer, og alle kommer med fly og skal videre med skyttelbuss, gir dette et behov på 15 busser. Skyttelbusser vil ha en betjeningstid på holdeplassen på ca. 0,5-1 min, som gir behov for totalt 7,5-15 min for å avvikle alle bussene. Turistbusser vil sannsynligvis ha lengre betjeningstid pga en del bagasje, men disse ankommer ikke like hyppig som ved en skyttelbussituasjon. Bussholdeplassen utenfor hotellet er vist som 24 m, ikke inkludert inn og utkjøringslengder. Holdeplassen holder standarden for en buss, men det blir knapt med plass for to busser. I praksis vil sannsynligvis to busser stoppe samtidig dersom de kommer samtidig, noe som gjør at den bakerste bussen vil stå skrått, med bakdelen i innkjøringslenden. Det vil ikke være behov for refuge da det er såpass lav trafikk langs vegen og fartsgrensen er 40 km/t. Refugen vil gjøre holdeplassen vanskeligere å drifte vinterstid, samtidig som den hindrer bakerste buss i å kjøre ut dersom den er ferdig med å betjene holdeplassen før bussen foran (i tilfelle med to samtidige busser). Dersom en skal tilrettelegger for universell utformet holdeplass i henhold til Statens vegvesens normaler, er kravet på min. 54 m total lengde ved etablering av busslomme med 1 buss på eksisterende veg og min 66 m for to busser (Statens vegvesen, 2014). Se Statens vegvesens håndbok V Gående og syklende Gående og syklende ivaretas i planforslaget ved at eksisterende gang og sykkelveg beholdes. I forbindelse med Bypakke Bodø vil gangadkomsten til sentrum for besøkende blir forbedret da det langs Hålogalandsgata til Prinsens gate planlegges 5 m bredt fortau med sykkelfelt på nordsiden av vegen, opphøyde overganger, bedre belysning og ledelinjer (Bodø kommune, 2012). 5.6 Trafikksikkerhet Økt trafikk fører til større sannsynlighet for trafikkulykker, men fartsgrensen på 40 km/t utenfor planområdet bidrar til å holde skadegraden av en eventuell ulykke lav. Planforslaget bidrar ikke til økt antall konfliktpunkt langs vegen. Å flytte avkjørselen lengre unna krysset har positiv effekt på trafikksikkerheten, men samtidig er det mye som foregår ved avkjørselen med busser som benytter avkjørselen som del av utkjøringslengden, inn- og utkjøring til parkering og varelevering samt gående og syklende over avkjørselen. Varelevering etableres som vendehammer, slik at man unngår rygging over gangfelt og ut i veg. 19/23

20 Sikt ut fra avkjørsel til Fridtjof Nansens gate er ivaretatt, se Figur 12. Innenfor sikttrekanten til gang- og sykkelvegen skal det ikke etableres trær eller andre sikthindrende objekter. Dette må det tas hensyn til i videre detaljering av prosjektet. Figur 12: Sikt i avkjørsel (busslomme på vestsiden av vegen er tatt ut av planen) 5.7 Parkering Parkeringskrav for hotell i henhold til Bodø kommunes parkeringsvedtekter er 0,4 parkeringsplasser for bil per rom og 0,2 sykkelparkeringsplasser per rom. Med 270 rom gir dette 108 parkeringsplasser for bil og 54 parkeringsplasser for sykkel. 20/23

21 Planforslaget legger opp til 150 parkeringsplasser for bil, som virker i overkant mye. Hotellet ligger sentralt i forhold til flyplass og Bodø sentrum, og det forventes at en stor andel av gjestene kommer med fly. Ved konferansesituasjon forventes det at de fleste kommer med buss og fly. Behovet for antall parkeringsplasser bør vurderes på nytt og sett på i forhold til parkeringsnormen for kommunen. Ansatteparkering bør begrenses i størst mulig grad for å oppnå en miljøvennlig transportprofil i tråd med målene i Bypakke Bodø med økt bruk av miljøvennlige transportmidler. Det er ikke vist noen parkeringsplasser for sykkel i foreliggende situasjonsplan. Det bør tas med i videre planlegging. 21/23

22 6. Konklusjon Planforslaget for Bodø Airport hotell fører til en trafikkøkning på rundt 530 envegs bilturer per døgn forutsatt at en stor andel av gjestene ankommer med fly og turistbusser. Planforslaget ansees ikke å skape avviklingsproblemer i nærliggende vegnett eller kryss. Trafikksikkerheten ivaretas så lenge sikttrekantene holdes fri for sikthinder. Følgende tiltak foreslås gjennomført/vurdert ved videre planarbeid: - Redusere antall parkeringsplasser. Bodø kommunes parkeringsnorm er en god retningslinje. Begrense ansatteparkering. - Sette av plass til minimum 54 parkeringsplasser for sykkel - Fjerne refuge mellom holdeplass utenfor hotellet, da dette ikke er et behov ved 40 km/t, samt at den vil være et hinder for vinterdrift og avvikling av samtidige busser på holdeplassen. - Fjerne trær i siktsonen fra avkjørsel til gang- og sykkelveg 22/23

23 Referanser Statistikknett Reiseliv, 2014, besøkt Norconsult, 2011, Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Nordland Fylkeskommune, 2012, Linjekart Bodø Bodø kommune, 1) 2014, Bodø regionen i vinden, besøkt ) 2011, Bypakke Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidig transport i Bodø 3) 2012, Bypakke Bodø Handlingsplan for kollektiv 4) 2012, Bypakke Bodø Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø Statens vegvesen, 1) 2013, Håndbok N100 Veg- og gateutforming 2) 2014, Håndbok V123 Kollektivhåndboka 23/23

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12 Rambøll Norge AS Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS Mjøndalen stadion trafikkanalyse (Rev.3) 2009-01-12 Mjøndalen stadion - trafikkanalyse Rapport Oppdragsnr.: 2080041 Oppdragsgiver: Bermingrud

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune Acona Technopole for Statsbygg Trafikkanalyse Tromsø Politihus Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune 2011-11-30 Oppdragsnr.: 5113699 01 2011-11-30 Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Oppdragsgiver Norconsult AS Rapporttype Trafikkanalyse 2011-03-04 TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Forsidebilde: NSW Arkitekter og Planleggere AS 2010- Landside FLESLAND LUFTHAVN 2 (60) TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE:

Detaljer

Reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt Oalsgata inklusiv vurdering av undergang i Langgata. OPPSTARTSNOTAT

Reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt Oalsgata inklusiv vurdering av undergang i Langgata. OPPSTARTSNOTAT Reguleringsplan Rv 509 kollektivfelt Oalsgata inklusiv vurdering av undergang i Langgata. OPPSTARTSNOTAT Statens vegvesen Region vest oktober 2009 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 STYRENDE DOKUMENT

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer