Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars 2010. Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om:"

Transkript

1 Dialogforum Kripos Nyhetsbrev mars 2010 Forebyggende arbeid Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om: viktigste oppgaver. Å bidra til å forhindre overgrep mot barn er en oppgave for alle aktører som mottar dialogforumet. Vår målsetting er å tydeliggjøre og informere om hvilke utviklingstrekk vi ser fra vårt virke på nett, samt bidra til at dere og oss har best mulig kunnskap. Som hos mange av dere, er også vår erfaring at et for dystert bilde av Forebyggende arbeid...1 virkeligheten ikke virker konstruktivt. Det er de enkle ting som dialog, åpenhet og ens vurderingsevne som ofte er avgjørende for hvorvidt Status på tips 4.kv man utsetter seg selv for noe som kan ende uheldig - eller ende med overgrep i en eller annen form. Det fremmer ikke arbeidet med overgrep at barn hindres tilgang til nett; ei heller det motsatte. Det er Statistikk den positive bruken som må overskygge de negative sidene. Ansvaret for kriminalitet mot barn ligger på gjerningsmannen. Det er der Trender...2 ansvaret må plasseres. Tips om rasistiske ytringer på Internett...3 Kripos mottar med jevne mellomrom henvendelser fra skoler, forskjellige FaU, politidistriktene og andre om hvilken informasjon man bør gi ved fordrag om nettbruk. Vi bidrar med våre erfaringer fra slettmeg.no...3 tipsmottaket og straffesaker, og henviser til ressurser hos Trygg Bruk, Barnevakten og andre. I forrige utgave av nyhetsbrevet skrev Utvidet samarbeid med Nettby...5 Barnevakten bl.a. om ressurser de har tilgjengelig for politiet, noe som resulterte i kontakt fra flere tjenestemenn som ønsker materiell og Omsorg på nettet; Er det mitt ansvar?...5 samarbeid rundt forbyggende virksomhet. Et annet tema i Barnevaktens innlegg var mangelfull kunnskap blant skolelever, foreldre og lærere om hva som er straffbar oppførsel på Internett. Vi Interessante domsavsigelser...7 håper å øke den generelle kompetansen gjennom dialogforumet, og mottar gjerne problemstillinger fra dere for vurdering. E-postadresse til forumet:...9 Redd Barna skriver i dette nummer om barnevernet som ofte arbeider Medlemmer av Dialogforum Kripos...9 med barn og risikoatferd på nett. Utfordringen er å ta opp dette i samtale for å forhindre overgrep. En annen positiv utvikling er et tettere samarbeid med Nettby, hvor Kripos er tilbudt en partnerprofil for bedre synlighet. Vi skal også sammen utarbeide retningslinjer for moderatorer.

2 Status på tips 4.kv kvartal 2009 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Ca 50 % av tipsene ble vurdert nøyere. Antall tips og henvendelser totalt: 761 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 501 Rasistiske ytringer på Internett: 111 Menneskehandel: 44 Generelle spørsmål: 105 Statistikk Antall tips og henvendelser per år til tips.kripos.no siden opprettelsen i 2004: Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips siden 4. september Av de 3005 tips og henvendelser vi mottok i 2009 var tema Seksuell utnytting av barn: 1774 Rasistiske ytringer på Internett: 505 Menneskehandel: 190 Generelle spørsmål: 536 Trender Hittil i 1. kvartal 2010 (primo mars) har vi besøkende og 501 tips og henvendelser. Når det gjelder innhold i tipsene, ser vi følgende trender: Sjikane og trakassering Eldre menn vil møte yngre jenter. Det er en økning av menn i 60 årene som søker kontakt men unge jenter på nett Mobbing Unge jenter stjeler passord til venninners nettidentiteter, og benytter disse til å sende falske meldinger 2

3 Våre etterforskere som kontakter foreldre til unge med krenkende adferd på nett blir tatt godt imot. Vi møter mange ansvarlige voksne som samler både unge og foreldre, og formaner til forbedring. En langvarig trend fra straffesaker er at gjerningsmenn bruker mange ulike identiteter på Internett for å bearbeide ofre. Ofte er det identiteter med ulik alder og av begge kjønn. Bilder og bakgrunnshistorier til identitetene hører med. Gjerningsmann og offer blir til sammen en liten gruppe av personer som utforsker grenser, seksualitet eller f.eks. drømmer om modellyrket sammen. De eldste identitetene opptrer ofte som rene rådgivere og sjelesørgere. Det som kanskje starter med gjensidige undertøysbilder mellom to unge jenter, kan utvikle seg til trusler, seksualiserte bilder og filmer og en tvangssituasjon den unge ikke kommer seg ut av. Særlig er trusler om å publisere kompromitterende bilder av den unge, et sted der venner vil se dem, et effektivt våpen. Det er ikke vanlig at unge tipser oss via tips.kripos.no om slike forhold. Denne typen kriminalitet avdekkes oftest etter at gjerningsmannen er anmeldt av ett av ofrene, og etterforskningen viser at det finnes et større eller mindre nettverk av ofre og overgriper. reaksjoner. Vi har derfor foretatt en sammenhengende gjennomgang av de siste to måneders tips i denne kategorien. Hensikten er å få en enda bedre forståelse av innholdet i tipsene og hvilken oppfølging som var blitt gitt. Det generelle inntrykket var at denne kategorien brukes i relativt stor grad av publikum til å tipse om ting de ønsker å fortelle politiet, og som ikke passer inn i noen kategorier. Useriøse tips utgjorde 34 % av tipsene, mens krangling og mobbing blant bekjente på Internett utgjorde 24 % av tipsene. Støtende utsagn i personlige blogger, facebookgrupper, youtubevideoer og nettprofiler utgjorde 24 % av tipsene. Noen av disse utsagnene kunne virke krenkende, men ingen ble altså vurdert som publisering av rasistiske ytringer som bryter med straffelovens 135A. En del av disse tipsene ble videreformidlet til redaktørene av nettsamfunnene det gjaldt. Tips om nettsider ble vurdert av påtalejurist, og en håndfull tipsere ble kontaktet av etterforskere ved gruppen for hjelp til å håndtere alvorlig hat/trusler/trakassering. De fleste av disse personene anmeldte forholdet til sitt lokale politi. Tips om rasistiske ytringer på Internett Kripos mottok i 2009 totalt 505 tips via tips.kripos.no om rasistiske ytringer på Internett. Det er melder selv som koder tipset innen en av de tre tipskategoriene seksuell utnytting av barn, rasistiske ytringer på Internett eller menneskehandel. Det er ikke opprettet straffesaker ved Kripos på bakgrunn av tips om rasistiske ytringer på Internett. Tallene kan indikere at vi mottar mange tips om rasisme, uten at dette resulterer i slettmeg.no Krenket på nett? Nå kan du få hjelp! Nå kan alle som føler seg krenket på Internett kontakte slettmeg.no for å få råd og veiledning. 3

4 Skrevet av Lars-Henrik Paarup Michelsen, Rådgjevar i Datatilsynet Slettmeg.no er en ny tjeneste fra Datatilsynet som skal gi råd og veiledning til publikum ved hjelp av en egen nettside, telefon, epost og chat. På nettsiden finnes guider til hvordan man kan gå frem for å få personopplysninger slettet fra nett, samt en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder ved publisering på Internett. Tjenesten kan dessuten bidra med å avklare hvorvidt en opplysning (bilder, tekst, lydfiler) publisert på nettet kan antas å være innenfor det lovlige eller ikke. Målgruppen for slettmeg.no er personer i alle aldre som oppdager uønskede opplysninger om seg selv på nett, og som lurer på om det er mulig, og hvordan man best kan gå frem, for å få disse slettet eller endret. Det kan være et bilde som er publisert uten samtykke, personlige opplysninger, uriktig informasjon eller sjikane. Det kan også være opplysninger man selv har publisert, men som man nå ønsker å få slettet. Hjelp til selvhjelp Slettmeg.no er et personverntiltak med praktiske løsninger for øyet, men det er ikke et sensurorgan. Tjenesten vil derfor ikke ha en magisk sletteknapp som kan trykke på ved behov. Slettmeg.no skal basere seg på hjelptil-selvhjelp ved bruk av sunn fornuft, og ikke trusler om sanksjoner fra Datatilsynets side. Nytt tilbud til stadig flere nettbrukere Stadig flere nordmenn bruker Internett til å dele informasjon om seg selv og andre. I 2009 var 66 prosent av de mellom 15 og 75 år brukere av nettsamfunn, mot 53 prosent året før. Størst var økningen i aldersgruppen år. Frem til nå har det ikke eksistert noen samlet tjeneste som unge og gamle kan henvende seg til når de opplever personvernkrenkelser på Internett. Alternativet for mange har vært rettsapparatet eller ingenting, og da faller valget som regel på ingenting. Med etableringen av slettmeg.no har man fått et tilbud for folk i alle aldre som både er gratis og ubyråkratisk.. Toårig prøveprosjekt Tjenesten er et direkte resultat av Personvernkommisjonens rapport fra 2009 hvor det ble foreslått å opprette en tjeneste som kan bistå de som får sitt personvern krenket på Internett. Slettmeg.no er et toårig prøveprosjekt som blir drevet av Datatilsynet og finansiert av Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet. Fakta om slettmeg.no Slettmeg.no er resultat av regjeringens oppfølging av Personvernkommisjonens rapport Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet (NOU 2009: 1). Slettmeg.no er et lavterskeltilbud for folk som føler seg krenket på nett. Formålet med tjenesten er å gi råd og veiledning for sletting av uønskede personopplysninger som ligger på nett. Det kan være materiale man har lagt ut selv og senere ønsker fjernet, eller materiale lagt ut av andre. Tjenesten skal ha en nøytral stilling til de henvendelsene som kommer inn. Slettmeg.no skal ikke fungere moraliserende i forhold til det materialet som er publisert, men begrense seg til å gi mest mulig objektive råd og veiledning til alle som ønsker det. Dette kan slettmeg.no hjelpe med: Råd og veiledning om hvordan man kan gå frem for å få slettet/endret uønskede personopplysninger på Internett. Råd om hvilke rettigheter og lover som gjelder. Praktisk hjelp til å komme i kontakt med nettjenester og ansvarlige bak krenkende materiale publisert på nett. 4

5 Hjelp til å fylle ut klageskjemaer og lignende som finnes på de enkelte nettjenestene. Hjelp til å benytte selvbetjente slettetjenester (eks. Googles webpage removal request tool). Hjelp til å slette falske/uønskede profiler på sosiale nettsamfunn. Gi råd og tips om andre relevante aktører/organisasjoner som kan bistå med annen hjelp forebygge, avdekke og reagere på ulovlig adferd, er de velkomne til å ta kontakt med oss. Dette kan slettmeg.no ikke gjøre: Drive saksbehandling og fatte vedtak Pålegge sletting eller selv foreta sletting av opplysninger på Internett Utvidet samarbeid med Nettby Som kjent er Nettby et av de største nettsamfunnene i Norge. Det fremgår også i tips og straffesaker at Nettby er en yndet arena for første gangs treff av det som senere ender som straffesak. Vi ser klart behovet for å følge bedre med. Nettby og Kripos er enige om å inngå et utvidet samarbeid for å forebygge og forhindre ulovlig adferd på nettstedet. Planene inkluderer en godt synlig rød knapp og partnerprofil der Kripos kan informere brukere av Nettby om hva det bør tipses om og hvordan man inngir tips. Nettby og Kripos vil utarbeide en veiledning med eksempler til moderatorene. Veiledningen vil inneholde informasjon om hva som er ulovlig adferd på Internett og hvordan det er mulig å avdekke og følge opp straffbar adferd i samarbeid. Denne informasjonen vil bli en del av retningslinjene for arbeidet til moderatorene på Nettby. Vi ser frem til dette utvidede samarbeidet med Nettby! Dersom andre nettsamfunn ønsker informasjon om hvordan moderatorer kan Omsorg på nettet; Er det mitt ansvar? Barnevernets utfordringer i å møte overgrep på internett Rapport fra Redd Barna Sammendrag ved Kaja Hegg, Redd Barna Hva slags kunnskap ansatte i barnevernet har om barns risikoatferd på nettet, og hvordan de forholder seg til temaet i sitt daglige arbeid, har hittil vært lite kjent. Redd Barna har imidlertid erfart at mange har følt behov for større kompetanse på ungdoms nettbruk og hvordan de best kan beskytte barn mot overgrep på nettet. Inntrykket har vært at mange barnevernsansatte av ulike grunner vegrer seg for å ta tak i temaet. Gjennom intervjuer med informanter ved barnevernskontorer og institusjoner om hva slags kompetanse, holdninger og erfaringer ansatte har med nettatferd, ønsket vi å finne ut mer om hvorfor temaet har en tendens til å usynliggjøres. Risikoatferd på nettet er et problem barnevernsansatte møter jevnlig i sitt arbeid med barn og unge. De aller fleste informantene hadde erfaring med eller kjente til saker der klienter hadde hatt nettkjærester, 5

6 møtt fremmede de hadde truffet på nettet og utsatt seg for situasjoner informantene selv betegnet som risikable. Mange av informantene kjente til at klientgruppen var mer utsatt for overgrep og krenkelser via nettet enn andre barn og ungdom. Til tross for dette var mange usikre på hvordan de skal håndtere slike saker. Studien avdekket at barnevernsansatte har ulike oppfatninger av i hvilken grad risikoatferd på nettet er deres ansvarsområde. Et flertall av informantene svarte at de oppfattet dette som sitt ansvar, men mente samtidig at kolleger ikke nødvendigvis så det slik. Informanter som erkjente et ansvar, fortalte også at det ikke nødvendigvis ble fulgt opp i praksis. Flere fortalte om saker der de i ettertid har tenkt at de selv eller kolleger burde sett at noe foregikk, eller at de burde foretatt seg mer. De oppga at de sjelden definerer risikoatferd på nettet som et problem i seg selv, og få hadde rutiner på å spørre om eller søke å kartlegge klienters nettatferd. Blant årsakene til at nettatferden har en tendens til å usynliggjøres, synes å være: Barnevernsansatte føler at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om problematikken til å ta det opp på en skikkelig måte Mange vegrer seg mot å stille spørsmål om klienters seksualliv og seksuell utprøving på nettet Det er vanskelig å forholde seg til gråsoneproblematikken der ungdom ikke selv opplever at de er blitt utnyttet, og heller ikke er interessert i å dele det de har opplevd Det er lettere å ta tak i problemområder som oppleves som mer synlige og akutte Flere opplever arbeidshverdagen som så overlasset med oppgaver at de ikke har kapasitet til å ta tak i et nytt tema Det er ingen uttalt politikk på tjenestestedet om å kartlegge nettatferd, og ansvarsforholdet kan være uklart Enkelte mener at andre instanser, som foreldre, skole og helsesøster, har større ansvar Enkelte mener at temaet ikke bør inngå som del av en kartlegging, men vurderes fra sak til sak Ansatte på institusjon opplever usikkerhet om balansen mellom omsorg og kontroll, og ungdoms rett til privatliv i henhold til barnevernloven Generasjonsforskjeller innad i barnevernet, og uenighet om i hvilken grad man skal bruke ny teknologi for å treffe ungdom, framfor tradisjonell oppsøkende virksomhet Studien fikk også fram en rekke gode eksempler på hvordan ansatte har grepet inn forebyggende og håndtert saker der ungdom allerede er blitt utsatt for overgrep og krenkelser. Det ble nevnt eksempler på gode måter å snakke med ungdommene for å bevisstgjøre dem på hva de utsetter seg for, hvordan foreldre kan veiledes i å engasjere seg mer, og erfaringer med å sette tydelige grenser og selv bruke nettet for å nå de unge. Studien bekreftet likevel våre antagelser om at unges risikoatferd på nettet ikke er et tema som vies selvstendig oppmerksomhet blant de fleste barnevernsansatte. Dette er uheldig, siden vi vet at risikoatferden er mer utbredt blant den gruppen barn som kommer i kontakt med barnevernet, og gjør dem spesielt utsatt for krenkelser og seksuelle overgrep. Som det blant annet fremkommer i Online-prosjektet til BUP-Elefanten Linköping, kan nettovergrep ha svært alvorlige konsekvenser for barns psykiske helse (Nyman 2006, Jonsson, Warfvinge og Banck 2009). Det er ikke nok bare å hjelpe de unge med omsorgssvikt i hjemmet, atferdsvansker, skole- og rusproblematikk. Risikoatferd på nettet krever et eget fokus, ikke minst fordi disse ungdommene har færre voksne omsorgspersoner som bryr seg om hva de holder på med på en arena det er lett å holde skjult for omverdenen. 6

7 Bortimot alle informantene i denne studien uttrykte et behov og klart ønske om mer kunnskap om ungdoms nettatferd. De ønsket seg kunnskap om risikoatferd, faresignaler og symptomer generelt, slik at de kan bli flinkere til å fange opp og tolke de signaler ungdom gir om det de holder på med på nettet. De ønsket seg også bedre kartleggingsrutiner og metoder for å stille gode spørsmål om nettvenner, nettkjærester og seksuell utprøving på nettet. Mange etterlyste fagbøker og litteratur om emnet, og det var et sterkt ønske om at temaet ble dekket i fagutdanningen. Etterutdanning gjennom kurs og seminarer ble nevnt som like viktig, slik at ansatte som har vært i yrket en stund, kan få muligheten til faglig påfyll og oppdatering. I tillegg ble det nevnt et behov for overordnede retningslinjer ved tjenestestedet, bedre utveksling av erfaringer og rutiner mellom barnevernskontorer og institusjoner, og bedre tverrfaglig samarbeid mellom skole, helsevesen, barnevern og politi. Ønsker du å bestille rapporten, ta kontakt med Redd Barna eller telefon ) Interessante domsavsigelser 1. Dom fra Ringerike tingrett 22. januar Dette var en sak Kripos selv har etterforsket og som Kripos aktorerte. Han var tiltalt slik: Straffeloven 201 bokstav c, jf strl 49 for i ord eller handling å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år. Grunnlag: I perioden 17. april 2006 og frem til pågripelse 5. mars 2009 fra sin bopel skrev han ved gjentatte anledninger meldinger til flere jenter under 16 år og/eller som for han fremstod å være jenter under 16 år, blant andre N.N., født i Han oppfordret jentene til å kle av seg foran webkamera og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv og/eller instruerte dem hvordan dette skulle gjøres og/eller forsøkte å avtale møter med et seksuelt innhold for penger og/eller andre motytelser. Han kommenterte jentenes handlinger på MSN og beskrev hva han ønsket å gjøre blant annet slik: har lyst å kjøre deg hardt, hvor vil du ha sæden da, tør du bli knullet av flere enn en, har du sugd kuk før og hei du tjene litt (.) søker cam eller treff (.) 5000 for treff eller annet for cam. Ved enkelte anledninger viste han sitt eget kjønnsorgan på webkamera. Han ble dømt etter tiltalen til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dagers betinget. Han fikk deldom av individualpreventive hensyn. Retten følger Kripos fullt ut på at omfanget er vesentlig større enn det vi kunne dokumentere og uttaler følgende: En av moderatorene har forklart seg som vitne i tingretten. Hun har forklart at tiltalte notorisk var på jakt etter jenter i års alderen. Tiltalte ble kastet ut flere ganger pr. dag og vitne har forklart at tiltalte fikk en lang rekke mailer fra Chat.no om at hans aktivitet var uønsket. Han har operert under en lang rekke nick for å forsøke å lure Chat.no. Hun har forklart at språkbruken var grov, dvs av den karakter som er gjengitt i tiltalebeslutningen. Vitnet har forklart at hun i den perioden tiltalen omfatter kan ha observert anslagsvis 750 samtaler og at hun har oversendt nesten 100 samtaler til Kripos. Vitnet har forklart at tiltalte på MSN overfor henne har vist bilder av seg med klær, han har vist ryggen med tatoveringer og han har vist kjønnet sitt. 7

8 Retten legger vitnets forklaring til grunn. Når det gjelder antall samtaler finner retten at det må være vanskelig å anslå, men konkluderer med at det dreier seg om flere hundre samtaler. Retten er enig med Kripos hva gjelder allmennpreventive hensyn, både at barn som sårbar gruppe med stort behov for samfunnets beskyttelse på internett og det at etterforskning av slike saker er ressurskrevende og risikoen for å bli tatt er liten. Det heter i dommen: Det er først og fremst allmennprevensjon som skal tillegges vekt ved straffeutmålingen. Barn som kommuniserer på nettsamfunn er en sårbar gruppe som har behov for samfunnets beskyttelse mot krenkende eller annen uanstendig adferd. Samtidig er etterforskningen av denne typer saker ressurskrevende og risikoen for å bli tatt liten. Dette tilsier en streng reaksjon. Det er positivt både at retten er så klare på at slik virksomhet er et sammenhengende straffbart forhold og at retten er med på at det retten får dokumentert av chatteutskrifter bare er "toppen av isfjellet". om å begå en handling som nevnt i 195, 196 eller 200 annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. De to første vilkårene er at tiltalte må ha avtalt et møte med fornærmede og kommet frem til møtestedet. Det tredje vilkåret er at tiltalte må ha hatt forsett om å begå en handling som nevnt i strl 195, 196 eller 200 annet ledd. Tiltalte må altså ha møtt fornærmede med forsett om å ha seksuell omgang eller seksuell handling med henne, eller forlede henne til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Det er ofte dette som er vanskelig å bevise. Men retten fant det bevist, blant annet på bakgrunn av en rekke sms, at dette vilkåret var oppfylt. Tiltalte ble dømt både for faktisk overtredelse av 201A og forsøk på overtredelse av 201A. Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig. Det Kripos ikke fikk medhold i er straffepåstand på 6 mnd fengsel, hvor retten mener at en så vidt streng reaksjon ikke har støtte i rettspraksis, og at uttaler at endringen av straffenivået må skje gradvis. Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig. 2. Dom fra Oslo tingrett av 7. januar 2010 I Oslo tingrett ble en mann domfelt for blant annet overtredelse av strl 201a, en tiltale tatt ut av Politimesteren i Oslo. Dette er så vidt vi vet den første domfellelsen etter den nye groomingbestemmelsen. Denne mannen var også tiltalt for overtredelse av strl 201 bokstav C (seksuelt krenkende atferd mot noen under 16 år). Strl 201A straffer den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, o som med forsett 8

9 E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com Nettby.no nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 9

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010 Innhold: Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Status på tips 2.kv. 2010 Hva skjer på Facebook? Internet and noninternet sex offenders Interessante

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2010 Innhold: Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Trender i tips En kritisk studie av ISP filtrering av barneovergrepsmateriale Utvidelse av voldtektsbegrepet

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv. 2011 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Arbeidsgrupperapport. Forebygging av internettrelaterte

Arbeidsgrupperapport. Forebygging av internettrelaterte Arbeidsgrupperapport Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn Til Justis- og politidepartementet Justisministeren oppnevnte 1. juni 2006 en arbeidsgruppe for å utrede og fremme forslag til tiltak

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Tilgjengelige, tøffe OG trygge? Feltteamet

Tilgjengelige, tøffe OG trygge? Feltteamet Tilgjengelige, tøffe OG trygge? Forebygging av kriminalitet på Internett Feltteamet INNHOLD FORORD s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 10 s 11 s 12 s 13 s 17 s 18 s 19 Forord Innledning Kafédialog som metode Tilgjengelige,

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Nettsamfunn og sikkerhet

Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Temahefte 1/2008 Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Dato Versjon Endringer Godkjent av 2008-05-01 1.0 Side 2 av 29 Innhold Forord...4 Sikkerhetskultur og

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV DRØMMEN OM DET GODE LIV EN RAPPORT OM UTENLANDSKE KVINNER, GIFT MED NORSKE MENN, SOM MÅTTE SØKE TILFLUKT PÅ KRISESENTRENE I 2001 av Tove Smaadahl, Helene Hernes og Liv Langberg OSLO 2002 DRØMMEN OM DET

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

En god barndom varer livet ut

En god barndom varer livet ut En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Foto: Colourbox OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1

Detaljer

Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker

Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker ikke Stikka - VI TRENGER HVERANDRE nr.02/2004 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker 1 www.sentermotincest.no SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN - HJELPEAPPARATETS ROLLE

Detaljer

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET NOTAT Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet Av Merete Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer