Henvendelse, søknad om støtte: Prosjekt i Burao, Somaliland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henvendelse, søknad om støtte: Prosjekt i Burao, Somaliland"

Transkript

1 Kjære dere! Oslo, Henvendelse, søknad om støtte: Prosjekt i Burao, Somaliland Vi tillater oss med dette å søke om økonomisk støtte til vårt prosjekt i Burao, en viktig og fattig by i Somaliland/Somalia. Urtehagen International ønsker å etablere et senter for kvinner og barn i byen. Vi har nylig åpnet et barnehjem der. (Vedlegg.) Vi arbeider videre med prosjektet og håper på deres velvillige støtte, som kan være vesentlig for prosjektet. Urtehagen Urtehagen er en ideell, non-profit stiftelse som er registrert hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Urtehagen driver sosialt og kulturelt arbeid, fortrinnsvis for barn og unge. Urtehagen drifter i dag fire barnehager på Grønland i Oslo, og er i ferd med å åpne en femte. Urtehagen samarbeider også med KTL Omsorg AS om drift av Skomakergata gårds- og friluftsbarnehage. I alt når disse tilbud daglig ut til 250 barn. Mange av dem har somalisk bakgrunn. Urtehagen er engasjert i driften av Urtehagen Videregående Privatskole, som driver voksenopplæring for 80 kvinner. Mange av kvinnene er somaliere, som ønsker å delta i prosjektet. Urtehagen driver også en barnebondegård med mange spennende dyr: geiter, sauer, høner, lamaer, ponnier og kaniner. Det er et tilbud for barn å komme «ut av byen», og lære å omgås dyr og natur. Urtehagen har i sine vedtekter slått fast at stiftelsen kan drive sosiale og kulturelle prosjekter i andre land, og har opprettet Urtehagen International for dette. Nå fokuseres det på somaliske områder på Afrikas horn, med stor vekt på å reise et senter på kvinner, og å videreføre, samt bygge, et barnehjem i Burao. Fra Urtehagens aktiviteter i Oslo: Voksenopplæring, barnehage, barnebondegård 1

2 Burao Burao er en fattigslig by. Folk har vært rammet av sultkatastrofer og kriger. Titusener er blitt flyktninger. Noen av dem bor også i Oslo. Det er en oppgave å bygge opp igjen byen, åpne institusjoner og bygge infrastruktur for å gi folket en bedre framtid, i denne viktige somaliske byen. «Velkommen til Burao». Gatebilde fra Burao. Vanlig bolig for folk. Hovedgate i Burao, tidlig en helligdags morgen. Ikke internasjonalt anerkjent. Prosjektet Urtehagen International arbeider med å reise et planlagt prosjekt for kvinner og barn i Burao. Vi ønsker å starte et prosjekt rettet inn mot kvinner og barn; foreldreløse, forlatte og fattige barn. Barn skal gis trygghet og en bedre oppvekst. Kvinner skal tilbys samvær, undervisning, voksenopplæring. Arbeid mot omskjæring skal styrkes. Omskjæring er svært vanlig i regionen, og mer enn 90 % av jentene blir omskåret, ofte med betydelige helseplager som resultat. Det vurderes å starte mindre produksjonsenheter som kan gi folk inntekt. Det planlagte byggeprosjektet i Burao for kvinner og barn. Tegning: Fosse & Aasen AS. 2

3 Prosjektets status Vår lokale representant i Somaliland, Fosiyo Janaale, har nylig forlatt Norge for å bosette seg i Burao. Hun er lokal leder for prosjektet, og gjør et utmerket arbeid. To andre av Urtehagens representanter har nylig besøkt byen for ytterligere tilrettelegging og oppfølging. Dette er noen punkter om hvordan prosjektet står. Formell registrering Urtehagen International er registrert av norske myndigheter, og også offentlig registrert som en Non-Governmental Organization (NGO) i Somaliland. Tomt Urtehagen International har fått gratis tomt til prosjektet, gitt av lokale myndigheter. Representanter for Urtehagen var nylig i møte med Buraos ordfører, Mohamed Yusuf Abdirahman, og med guvernør Togdheer-provinsen der hvor Burao ligger, Ahmed Omar H. Abilahi. Urtehagens representanter ble overrakt et dokument som bekrefter at Urtehagen International nå har fått donert en egnet tomt til det aktuelle prosjektet. Borgermester og guvernør donerer tomt til Urtehagen, og grunnstein legges på tomten. De to representanter for myndighetene dro deretter ut med Urtehagens representanter for å legge ned grunnstein på den aktuelle tomten. Somalilands nasjonale TV-kanal og representanter for landets presse var til stede på tomten for filming og bilder. Filmen ble senere sendt ut på landets TV-kanal, og nådde også seere i Norge. Urtehagen ønsker snarest å komme i gang med å bygge på tomten. Myndighetene venter også på dette. Prosjektets økonomi og eventuell støtte, vil avgjøre når det kan skje. Behov Det er stort behov for denne type arbeid. Når det gjelder kvinner, har de ingen god status. Mange lever i ekstrem fattigdom. Arbeidsløsheten er stor både blant kvinner og menn. De færreste kvinner har utdanning, og knapt formell skolegang. De helsemessige utfordringer for kvinner er store. Omskjæring er allment utbredt. Opplæring og utdanning av kvinner er en humanitær og samfunnsmessig utfordring, og en særdeles viktig oppgave. Når det gjelder barn, er det også påtrengende utfordringer. Det finnes i Burao, som ellers i Somaliland, et stort antall foreldreløse, forlatte og fattige barn, som er sterkt i behov for hjelp. Det er opprettet flere barnehjem og Urtehagen besøkte nylig et slikt. Etablerte barnehjem har overfylte lokaler, og fungerer under trange og enkle forhold (bilde under). Behovet for flere hjem er stort. Urtehagen International vil bidra. 3

4 Bilder fra et annet barnehjem i Burao, med skoleklasse og sovesal/«bolig». Urtehagen International, med bred kontaktflate til somaliere i Norge, ønsker også å være med på å knytte kontakt mellom somaliere i diaspora og somaliere i det opprinnelige hjemland, for praktiske og nyttige tiltak som kan bedre sosiale og humanitære forhold i de samme regioner. Og, når det gjelder behov: Et raskt besøk i fattigstrøk i Burao, på under en time, gir deg barn på en liste over foreldreløse, forlatte og fattige barn som kan trenge plass i et barnehjem. Oppstart av barnehjem Mens vi venter på at det nye prosjektet kan reises, har vi leiet et hus i Burao, og nettopp åpnet det som barnehjem. Åpningsdato var 11. juni Det er nå 20 barn i huset. Huset kan romme 40, dersom det blir økonomisk grunnlag for det Huset Det er et stort hus, med plass til mange barn. Vi håper etterhvert å kunne ta inn flere. Det er mange som «banker på døren». Huset ligger sentralt til. Inntil huset er det god og egen uteplass, for lek og andre aktiviteter. En avgrensende mur går rundt uteplassen. Urtehagen har inngått leiekontrakt for huset. En «drøm» er å kunne kjøpe det. Oppussing og innredning Urtehagen har satt i stand huset, med aktuell oppussing; maling, elektrikerarbeid, rørlegger. Det er kjøpt inn nødvendig utstyr, med blant annet senger. Vi vurderer å sende ned en container til Burao, med leker, stoler, bord og annet utstyr (blant annet overskytende materiell fra de 4-5 barnehager som Urtehagen driver i Oslo). Mat og klær Mat og klær til barna er viktige punkter på budsjettet. Flere trenger også sko. Klær og sko kan eventuelt bli samlet inn og sendt ned med annet utstyr i en container. (Nå kommer barn ofte barbent til huset, og ellers bare med de klær barna går i.) Skole Det er en offentlig barneskole ved siden av huset. Husets større barn kan gå på den skolen. Offentlig skolegang i Somaliland er blitt gratis, men private skoler skal ha bedre kvalitet. Og selv om skolegang i seg selv kan være gratis, trengs penger til å kjøpe skoleuniform, bøker, penner og annet utstyr. Barnehjemmet må dekke dette. 4

5 Bilder fra huset, som nå er barnehjem drevet av Urtehagen International. Personell Det er ansatt lokalt personell: omsorgs- og støttepersoner for barna, personer med ansvar for renhold, vakter, kokk og andre personer, i alt ti personer. Marie fra Urtehagen International og eventuelt andre vurderer å reise ned for å arbeide frivillig på prosjektet i et år. Fosiya er den lokale leder. Hun er en driftig og hengiven person som drar i alle tråder for hjemmet. Personalet et utmerket team. Urtehagen International i Oslo har overordnet ansvar for driften. Den lokale skolen, sett fra taket på huset. Ansatt lokalt personell. 5

6 Skrevne avtaler og regler Alle barn har en slags tilknytning til en større familie eller en klan. Det er gjort skreven avtale med et familiemedlem om at barnet skal bo på barnehjemmet, med de regler som følger det. Alle ansatte har underskrevet arbeidsavtale med de rutiner som hører til, og også med de etiske regler som er fastsatt for arbeidet. Helse Alle barna må gjennom en helsesjekk når de tas inn på barnehjemmet. All informasjon blir tilbørlig arkivert. Helsetilstanden følges opp etter behov. Det føres ukentlig notat om hvordan hvert barn har det, blant annet etter samtaler med barna. Klaner og mangfold Klaner spiller en viktig rolle i mange somalieres liv. Slik er det også i Burao. Barnehjemmet legger vekt på å åpen og inkluderende drift, der både barn og ansatte kommer fra flere familier og klaner. Overdragelse Prosjektet skal drives i nær sammenheng med lokale myndigheter, som har gitt gratis tomt til prosjektet. På sikt må det være en oppgave at lokale myndigheter selv skal ta ansvar for, og drifte det. Økonomi Vi forholder oss til to oppgaver i Burao: 1. Det etablerte barnehjemmet i leid hus. For tiden er det 20 barn i huset. Tallet kan økes til 40. Prosjektet trenger (raskt) midler til videre drift. Dette arbeid er nå prioritert. 2. Bygging av et prosjekt for kvinner og barn, på gratis tomt som myndighetene har gitt oss. Vi håper å kunne starte snares, avhengig av økonomisk støtte. Økonomisk hjelp Vi trenger sterkt til økonomisk hjelp, og tillater oss å be om deres støtte. All økonomisk hjelp skal gå rett til prosjektet. Det er ingen administrative utgifter, da frivillig innsats står sterkt i prosjektet. Innsamlinger Urtehagen International i Oslo driver nå innsamlinger for å skaffe midler. Somaliere i byen er viktige medhjelpere i dette. Et mål er at somaliere i Norge, og ikke minst kvinner, skal ha et bevisst forhold til, å være delaktige i det. Bilder fra innsamlinger til prosjektet. Kvinner, somaliere og andre, er aktive i arbeidet. 6

7 AvtaleGiro Det er etablert avtalegiro som nå går bredt ut til mange som kan tenke seg å støtte prosjektet. Vi sprer flyveblad og annen informasjon om prosjektet, og håper på nødvendig støtte.. Økonomisk styring Vigres Byrå AS, regnskapskontor og økonomiske veiledere, er årelang samarbeidspartner for Urtehagens virksomheter. De er dyktige, erfarne og presise, og arbeider nært med statsautoriserte revisorer. Vigres Byrå AS skal håndtere og styre alle økonomiske disposisjoner, inkludert overføringer, oppfølging og kontroll. Konklusjon Urtehagen International planlegger er prosjekt for kvinner og barn i Burao. Begge målgrupper, både kvinner og barn er viktige i dette fattige, krigsrammete, stadig tørkeutsatte, ofte sultrammete området på Afrikas horn. Utdanning, opplæring, omsorg for barn, og andre tiltak som kan bedre folks liv samt å fremme samfunnsutvikling, er prioriterte oppgaver. Urtehagen International har startet et barnehjem i Burao. Det arbeidet bør sikres, og kunne drives videre. Til det trengs økonomisk støtte snarest, og er en prioritert oppgave. I tillegg bør bygges senteret. Vi håper på deres velvilje og hjelp i arbeidet, og vil sette pris på å høre fra dere. Med vennlig hilsen Prosjektgruppen Urtehagen International. Norbygata 13, 0187 Oslo. Barn på Urtehagens barnehjem (her med nye klær og fotballdrakter!). 7

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer