Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett."

Transkript

1 Læringsspillet Mellom Brukerveiledning Læringsspillet Mellom er utviklet av Turbo Tape Games AS i samarbeid med Høyskolen i Bodø. Spillet kan fritt distribueres og brukes. Alle andre rettigheter er forbeholdt utviklerne. Velkommen til læringsspillet Mellom, hvor du tar rollen som lærer på mellomtrinnet i grunnskolen, og skal lede klassen gjennom en undervisningstime. Fokuset for dette spillet er klasseledelse. Målet med spillet er at elevene skal øke sin faglige forståelse gjennom å arbeide med oppgaver og motta undervisning. For å oppnå det, må du også opprettholde ro og orden i klassen og hjelpe elever som har problemer med faglig forståelse eller motivasjon. Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett. Klassesettene inneholder spesifikasjon for alle elevene med deres egenskaper og relasjoner til læreren og til medelever. Disse egenskapene vil ha stor innvirkning på hvordan elevene mestrer det faglige stoffet og den sosiale situasjonen i klasserommet, hvordan de reagerer på de forskjellige virkemidler du som lærer benytter, og også hvordan de reagerer på sine medelevers handlinger. Innhold Systemkrav... 2 Installasjon... 2 Hovedmeny... 2 Gjennomføring av spillet... 3 Interaksjon med hele klassen... 3 Interaksjon med enkeltelever... 4 Informasjon om enkeltelever... 5 Elevenes tilbakemeldinger... 5 Undervisningsformer... 7 Utkastelse fra klasserommet... 7 Informasjonsvinduet... 8 Avslutning... 8 Avspilling av lagret spill... 8 Mellom Editor

2 Systemkrav Mellom krever en PC med Microsoft Windows XP SP3, Vista, 7 eller nyere. Maskinen må ha minimum 2Gb RAM, og skjermkort som støtter minimum hovedvinduets oppløsning på 1152 x 672. Applikasjonen bruker ikke lyd. Installasjon Applikasjonen Mellom kan distribueres over web, CD eller DVD ROM eller på andre måter. Om du har lastet ned programmet fra web, kan det være nødvendig å pakke ut en komprimert fil til et forløbig sted på harddisken. Kjør Setup. Du kan velge om spillet skal være tilgjengelig for kun den nåværende bruker på maskinen eller for alle brukerne. Velg Neste (Next) inntil applikasjonen er ferdig installert, deretter Avslutt (Close). Mellom er nå ferdig installert og klar for kjøring. Et ikon for å starte programmet er nå lagt på ditt skrivebord. Ikon for å starte programmet samt for Editor for klassesett er også lagt inn i en egen gruppe under Start-menyen i Windows. Hovedmeny Når spillet starter opp, vises en liste over installerte klassesett. Disse filene befinner seg i mappen Mellom under Mine dokumenter (My documents). Ved å trykke på et av klassesettene vil spillet starte. Eventuelt kan du velge følgende valg fra menyen: Fil: Nytt spill Starter et nytt spill. En fildialog vil åpne opp, slik at spilleren velger et klassesett. Ved valg av klassesett vil spillet det åpne seg et klasserom på skjermen, og spillet er klart til å starte. Fil: Avspilling Laster inn og spiller av et lagret spill. Se beskrivelse senere i denne brukerveiledningen. Fil: Avslutt Avslutter applikasjonen. Innstillinger: Hastighet Rolig eller hurtig. Gjennomføring av spillet tar omtrent like lang tid, men ved rolig hastighet har spilleren mer finkontroll. Hurtig er standard. Ved rolig er hvert tikk 10 sekunder. Ved hurtig er hvert tikk 30 sekunder. 2

3 Gjennomføring av spillet Ved oppstart er klassen satt opp, men spillet er pauset. Trykk på Play knappen for å starte. Denne knappen skifter når som helst mellom spill og pause-modus. Interaksjon med hele klassen Interaksjonspanelet for hele klassen er til høyre for klasserommet på arbeidsflaten. Det inneholder følgende funksjoner: Symbol Navn Beskrivelse Tidsforbruk (tikk) Gi arbeid Gir alle elevene arbeidsoppgaver. Basert på 3 elevenes individuelle komfort med undervisningsform bidrar dette virkemiddelet til å øke entusiasme eller frustrasjon. Se arbeid Hører klassen i arbeidsoppgavene som elevene 6 har jobbet med. Basert på elevenes individuelle lærevilje, pliktoppfyllenhet og komfort med undervisningsform bidrar dette virkemiddelet til å øke forståelse, oppmerksomhet og motivasjon. Gi positiv Gir alle elevene positiv tilbakemelding, for 2 oppmerksomhet eksempel ved å rose arbeidsinnsats, faglig forståelse, orden og/eller oppførsel. Øker motivasjon, oppmerksomhet og entusiasme i hele klassen. Be elever være stille Gir elevene melding om å være stille og utføre arbeidsoppgavene. Beroliger alle elever med høy aggresjon og/eller frustrasjon. Motiverer alle elever med motivasjon og/eller entusiasme over snittet. Dette kan være et kraftig virkemiddel i en urolig klasse, men også være bortkastet tid hvis ingen elever finnes innen grenseverdiene. Irettesett klasse Gir alle elevene negativ tilbakemelding for manglende ro, orden og arbeidsinnsats. Bidrar til økt oppmerksomhet fra alle elever, uavhengig av tilstand. Demper aggresjon og frustrasjon hos elever som har høye verdier for disse attributtene. Merk at det øker frustrasjon hos elever som faktisk er rolige (føles urettferdig). Gi faglig påfyll Gir elevene faglig påfyll og støtte. Øker forståelse og oppmerksomhet marginalt i hele klassen. Øker forståelse ytterligere hos elever med høyere læringsvilje. Øker / minsker motivasjon, entusiasme og frustrasjon basert på elevens komfort med gjeldende undervisningsform

4 Når du gir kommandoer, både til hele klassen og enkeltelever, blir de lagt inn i aktivitetskøen øverst på skjermen og utført i rekkefølge. Den vertikale grønne linjen i aktivitetskøen viser tiden nå. Hver rute representerer et tikk av tid. De fleste aktiviteter tar mer enn et tikk. Aktiviteter til venstre for den grønne linjen er alt utført. Aktiviteten umiddelbart til høyre for linjen utføres nå. De andre aktivitene ligger i kø, og blir utført senere. Dobbel-klikk med venstre mustast på en aktivitet i køen for å slette den. Du kan reorganisere køen ved å dra og slippe aktiviteter, om det er mulig. Aktiviteter som blir eller alt er utført kan ikke berøres av en slik reorganisering av køen. Hvis du enkelt-klikker på en aktivitet i køen med venstre mustast, og denne aktiviteten gjelder en enkelt-elev (se under) og ikke hele klassen, vil den gjeldende eleven bli markert. Du kan velge aktiviteter som vanlig også i pause-modus, og de blir lagt til i køen. De blir først gjennomført når spillet igjen kjører. Symbolet ovenfor viser tidspunktet for undervisningstimens slutt. Du kan ikke legge til aktiviteter som vil falle utenfor køens lengde, eller som vil falle etter at timen vil være slutt. Interaksjon med enkeltelever Trykk på kroppen til en elev for å få frem interaksjonsmeny for enkelt-elever. Følgende funksjoner kan velges for interaksjon med denne eleven: Symbol Navn Beskrivelse Tidsforbruk (tikk) Gi arbeid Gir denne eleven flere arbeidsoppgaver. 2 Se arbeid Gjennomgår arbeidsoppgavene som eleven har jobbet med. 2 4

5 Positiv oppmerksomhet Hvisk til elev Be eleven være stille Gir alle elevene positiv tilbakemelding, for eksempel ved å rose arbeidsinnsats, faglig forståelse, orden og/eller oppførsel. Gir eleven en beroligende tilbakemelding, men privat slik at andre elever ikke kan høre det. Senker aggresjonen hvis den er høy. Gir eleven melding om å være stille og utføre arbeidsoppgavene Irettesett elev Gir eleven negativ tilbakemelding for manglende ro, orden og arbeidsinnsats. 1 Gi faglig påfyll Gir eleven faglig informasjon. 1 Mer detaljert beskrivelse av effekten av disse virkemidlene finnes tidligere i dokumentet, hvor den tilsvarende funksjonen for hele klassen er beskrevet. Informasjon om enkeltelever Trykk på hodet til en elev for å få opp en informasjonsboks med detaljert informasjon om denne eleven. Verdiene er uttrykt med et tall fra 0 (null) til 1 (èn), bortsett fra poeng, som ikke har en øvre grense. Den vertikale linjen viser hvor langt eleven er kommet med pågående arbeidsoppgaver. Den blå delen viser utført arbeid, mens den røde delen viser arbeid som gjenstår. Klikk hvor som helst i vinduet for å lukke informasjonsboksen. Elevenes tilbakemeldinger 5

6 Elevene kan rekke opp hånden. Et spørsmålstegn i hånden, som vist til venstre over, betyr at eleven har faglige problemer med oppgaven de utfører. Et utropstegn i hånden, som vist til høyre over, betyr at eleven er ferdig med sine arbeidsoppgaver og trenger mer arbeid. Ansiktsuttrykket til elevene viser deres humør og trivsel. Når elever har pratebobler over hodet betyr det at de sier noe høyt. Et sett spørsmålstegn, som vist over, indikerer høy frustrasjon og lav forståelse. Dette symbolet betyr at eleven gir høylytt uttrykk for meget høy aggresjon. En fotball i prateboblen viser at eleven snakker høyt i klassen om faglig irrelevante ting. Dette symbolet indikerer at eleven har høy entusiasme og lav faglig forståelse. En spillkontroller indikerer også snakking om faglig irrelevante ting. Dette symbolet indikerer en elev med høy entusiasme for annet enn faget, men ikke at eleven mangler faglig forståelse. En regnsky viser en elev med lav entusiasme og høy frustrasjon. 6

7 Prateboblen kan også vise symbolene ovenfor. En lyspære betyr at eleven snakker høyt til læreren om faglig relevante ting. En lyspære med megafon indikerer at eleven snakker høyt til medelevene om faglig relevante ting. Elever kan også reise seg fra pulten uten tillatelse og begynne å vandre rundt i klasserommet, som vist over. Dette vil ha negativ effekt på andre elevers aggresjon og oppmerksomhet. Ta tak i nederste del (beina) på eleven og dra figuren tilbake på plass for å få eleven til å sette seg ned igjen. Denne operasjonen blir utført umiddelbart, og påvirker ikke køen. Uro i klassen vil påvirke de andre elevene. De som sitter nær en elev som snakker høyt eller reiser seg blir mer påvirket enn de som sitter lengre borte. Du kan også, ved å ta tak i pultene, flytte elevene rundt i klasserommet for å organisere klassen slik du ønsker det. Hvis du prøver å flytte en pult på en slik måte at den sperrer for at elever kan stå ved siden av den eller andre pulter, vil ikke flyttingen finne sted. Undervisningsformer Spilleren kan endre undervisningsform i løpet av timen. Følgende undervisningsformer er tilgjengelig fra en rullegardinmeny i øvre høyre hjørne: Lærerstyrt undervisning Individuelt arbeid Pararbeid Elever har forskjellige preferanser til undervisningsform, og vil reagere negativt eller positivt på en endring. Formen som er valgt påvirker også elevens attributter mens denne undervisningen gjennomføres. Å endre undervisningsform tar to tikk, og symbolet ovenfor fremkommer i aktivitetskøen øverst på skjermen. Denne endringen vil ikke flytte på elevene eller pultene i klasserommet; det må eventuelt gjøres manuelt. Utkastelse fra klasserommet Læreren har mulighet til å kaste ut elever som forstyrrer undervisningen. Elever kan sendes på gangen (i korridoren) eller til inspektørens kontor. En slik avgjørelse kan påvirke holdningene til andre elever i positiv eller negativ retning. For å utføre dette, ta tak i elevens nedre del (føttene eller pulten) og dra han eller henne til den riktige boksen på høyre side av klassen. 7

8 Eleven vil automatisk returnere til klassen etter 5 minutter etter å ha blitt sendt på gangen, og 10 minutter etter å blitt sendt til inspektørens kontor. Informasjonsvinduet Når spillet kjører, vil informasjonsvinduet liste opp din samlede poengsum og andre opplysninger om klassen som helhet. Når Klasserommet er det aktive vinduet, vil funksjonstasten F4 åpne informasjonsvinduet igjen hvis det er blitt lukket. Avslutning Spillet varer en klassetime, 45 minutter slik tiden går på klokken på høyre side i vinduet. Når timen er over, vil spillet spørre om du vil lagre gjennomgangen under et navn du må angi. Et lagret spill kan kjøres på nytt fra hovedmenyen. Poengsummen du har oppnådd vises i informasjonsvinduet. Poengsummen reflekterer hvor stort faglig utbytte elevene har hatt av undervisningstimen. Avspilling av lagret spill Ved avslutning av spillet, får du mulighet til å lagre. I hovedmenyen kan du velge å åpne et slikt lagret spill. Det finner du på menyvalget Avspilling under Fil. Når et lagret spill startes, åpnes klasserommet på samme måte som når du spiller. Avspillingen er pauset. Trykk Play for å starte avspllingen. Du kan pause og gjennoppta avspillingen når som helst, og inspisere enkeltelevers og klassens egenskaper. For å avbryte avspillingen slik at du kan spille videre fra dette punktet, pause spillet og trykk funksjonstasten F8. Du vil da kunne spille ferdig fra det tidspunktet til timens slutt. 8

9 Mellom Editor Spillet kommer med en editor som tillater brukeren å lage nye klassesett eller endre på eksisterende klassesettet. En snarvei til editoren finnes i Start meny-gruppen for spillet. Editoren er på engelsk. Dette dokumentet gir en meget kortfattet oversikt over dette verktøyet. Skjermbildet over viser hvordan du redigerer grunnleggende personopplysninger om eleven. Navn, kjønn, øyenfarge, etnisitet, og så videre er utelukkende for visuell representasjon i spillet. Hvis gruppetilhørighet i klassen skal markeres visuelt, bruk ShirtEmblem. Merk at studentrelasjoner må settes opp separat; ingen av elevens holdninger til lærer eller andre elever påvirkes av visuelle markører. Skjermbildet over viser redigering av en eleves FixedAttributes, som er egenskaper som ikke endres ved påvirkning i klassen. Alle verdier beskrives av en verdi fra 0 (null) til 1, bortsett fra attributten ExtrovertIntrovert, hvor verdien settes fra -1 (ekstremt introvert) til 1 (ekstremt ekstrovert), hvor 0 9

10 (null) er nøytral. Verdiene her, og i tilsvarende skjerm for VariableAttributes, vil ha meget stor betydning for elevens respons til undervisningen og andre virkemidler. I skjermene RelationToTeacher og AttributeModifiers kan du sette elevenes forhold til lærer og til hver av medelevene. Disse verdiene er også i intervallet 0 til 1, hvor 0.5 er nøytral. Merk at relasjoner må settes opp begge veier for at de skal være gjensidige. 10

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer