TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/ Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015"

Transkript

1 TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/ Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: et SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap Tinn kommunestyre Rådmannens innstilling: Tinn kommunestyre viderefører et med mål om å være en premissleverandør og tilrettelegger for etablering av ny virksomhet ved. Det ansettes en prosjektleder for en tidsbegrenset periode som skal virke som stedlig leder og ha ansvar for å følge opp, koordinere og tilrettelegge for aktører som skal starte opp ny virksomhet i lokalene til. Vedkommende skal også markedsføre de mulighetene som ligger i et for ny virksomhet. Dekning skjer gjennom allerede bevilgede omstillingsmidler fra Stortinget. Innledning: Etter at Sykehuset i Telemark HF vedtok sin utviklingsplan, er driften ved kraftig redusert og viktige helsetilbud er fjernet fra sykehuset og plassert andre steder i Helseforetaket. Tinn kommunestyre vedtok i sak 130/14 å starte et som har som mål om å: «Benytte bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan - til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på (før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige».

2 Det er jobbet systematisk gjennom forskjellige grupper opprettet i henhold til prosjektplanen for å identifisere aktuelle prosjekter. Det er et firma som fremstår som en troverdig hovedaktør til ny helsevirksomhet i lokalene til. Firmaet er Ibsen sykehuset AS og ved full realisering av deres planer vil det være rundt 1500 operasjoner i året og det er behov for arbeidsplasser i direkte drift. Det vil være muligheter for andre aktører å starte opp andre komplementære helsetjenester slik som rehabilitering. Følgende områder er undersøkt for ny virksomhet; - Ny sykehusdrift, gjennom Nabben AS og Ibsen sykehuset AS - Velferdsteknologi - Annen komplementær virksomhet. Arbeidet med et skal ende ut i en anbefalende konklusjon til Tinn kommunestyre om å gå videre, eller ikke gå videre, med et. Ved en anbefaling om å gå videre i prosjektet gis det en anbefaling om ny organisering av prosjektet med engasjement av en fulltidsansatt prosjektleder/daglig leder som drar prosjektet videre. Stortingsmeldingen som ble lagt fram 7. mai 2015, "Fremtidens primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet", beskriver bl.a. hvordan det kan legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team. I et utdrag fra St.mld står det at det skal stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunen. Gjennom dette skal det kunne legges til rette for etablering av ambulante behandlinger i form av flerfaglige ambulante team der spesialist-helsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgtjenesten arbeider sammen på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer kompetansedeling til rette for primærhelsetjenesten. Vurdering: Vurderingen er en oppsummering basert på opplysningene som ligger i saksutredningen. Næringsprosjektet sitt overordnede mål er å benytte bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan - til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på (før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige. Man har identifisert en realistisk aktivitet for ny virksomhet ved gjennom konsesjonssøknaden til Ibsen sykehuset AS. Driften legger opp til rundt 1500 operasjoner i året og har et behov for rundt ansatte i direkte drift. Andre tjenester som kjøkken, renhold og drift av lokalitetene er tjenester man ser for seg å kjøpe av andre. Ibsen sykehuset AS er avhengig av å få innvilget sin konsesjonssøknad i Helse og omsorgsdepartementet (HOD) før man kan starte opp driften ved Ibsen sykehuset Rjukan. Søknaden er sendt HOD i uke 20, Gjennom drøftingen rundt Nabben AS og Ibsen sykehuset AS sine økonomiske muskler fremstår selskapene som «trygge nok» siden 2014, i forhold til å kunne starte opp sykehusdrift ved Rjukan. Selskapene bør slik de er oppfordret til, fremlegge et investerings-, drift- og likviditetsbudsjettet for å understøtte tallene og planene for drift de neste 5-8 år fremover. 2

3 Ibsen sykehuset driver lignende virksomhet i Porsgrunn i dag, men i mindre skala og omfang enn det søkes om på Rjukan. Man har vist gjennom drift og resultater at man kan drive et helsetilbud. Aktørene er svært erfarende med arbeidsfeltet det søkes drift om i konsesjonsavtalen og man ønsker å legge en stedlig ledelse til Rjukan. Det har vært andre aktører som også har vist sin interesse for virksomhet ved, men ingen av disse har jobbet frem en konsesjonssøknad eller gitt uttrykk for en drift i det omfang Ibsen sykehuset legger til grunn i sin konsesjonssøknad og samtaler med Tinn kommune. De mest nærliggende og aktuelle aktiviteter er virksomheter som kan være komplementere til Ibsen sykehuset og Sykehuset Telemark HF sin drift, slik som for eksempel rehabilitering og bedrifter som jobber med velferdsteknologi og utvikling av dette opp mot nasjonal og internasjonal standardisering. En samlokalisering av tjenester fra Ibsen sykehuset, Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF legger godt til rette for ytterlige næringsvirksomheter i ledige arealer. Fagmiljøet, tjenestetilbudet og omfanget av virksomheter vil i seg selv være attraktive faktorer for andre som ønsker å starte opp med komplementær virksomhet i de ledige lokalene. I presentasjonen av Valdres lokalmedisinske senter, Sykehuset Innlandet HF og Hallingdal sjukestugu, Vestre Viken HF ser man at det finnes gode løsninger i samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Suksesskriteriene er at partene i gavn og ikke bare navn, vil samarbeide om de helsetjenester det er naturlig å samarbeide med. Konklusjon: Tinn kommunestyre viderefører et med mål om å være en premissleverandør og tilrettelegger for etablering av ny virksomhet ved. Det ansettes en prosjektleder for en tidsbegrenset periode som skal virke som stedlig leder og ha ansvar for å følge opp, koordinere og tilrettelegge for aktører som skal starte opp ny virksomhet i lokalene til. Vedkommende skal også markedsføre de mulighetene som ligger i et for ny virksomhet. Dekning skjer gjennom allerede bevilgede omstillingsmidler fra Stortinget. Vedlegg: 1 - utredning 2 Prosjektplan Søknad sykehuskonsesjon Rjukan (ISR) 4 Ibsen SH rettningslinjer for kirurgi og anestesi 5 Finansanalyse Nabben AS 6 Foretaksanalyse Ibsen klinikken AS 7 Kvalitetshåndbok Ibsen Sykehuset 2015 Journalposter i saken: 1 X Prosjektplan - - 3

4 2 X Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av strategisk rådgivning knyttet til 3 U Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av 4 U Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av 5 U Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av 6 U Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av 7 I Tilbudsinnbydelse - anskaffelse av 8 I Tilbud - Strategisk rådgiving knyttet til... 9 X Tilbudsinnbydelse - tilbakemelding fra Agenda Kaupang 10 X Anskaffelsesprotokoll - strategisk rådgivning knyttet til 11 X omstillings/ - informasjons til ekstern referansegruppe 12 X Underskrevet avtale om tjenestekjøp 13 U Deltagere i lokal referansegruppe for et 14 X Referat fra sonderingsmøte med Sykehuset Telemark HF om lokalene ved Ansgar Gabrielsen m.fl. KS-konsulentene Ansgar Gabrielsen Rune Lødøen Fagforbundet i Tinn m.fl. 4

5 15 X Referat fra oppsummeringsmøte etter sonderingsmøte med sykehuset Telemark HF om lokalene ved Rjukansykehus 16 X Prosjektplan - oppdatert S et 18 X utredning 19 X Finansanalyse Nabben AS 20 X Foretaksanalyse Ibsen klinikken AS 21 I Søknad om sykehuskonsesjon Ibsen sykehuset Rjukan Ibsen sykehuset Rjukan 5

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer