Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt."

Transkript

1 Region Øst 11. april 124. Årgang Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Les påskeandakter på side 5 og 20 Maleri av Odd Dubland Nytt fra Region Øst 20 år i Mongolia Gunn og Bertil Andersson forteller om jubileet og NLMs historie i landet. Regionside 1 2 Bibelcamping Unn deg en uke på bibelcamping denne sommeren. Regionside 5 Ellen og Marie er 200 år Les om hva de to spreke hundreåringene har på hjertet. Regionside 6

2 1 Region Øst innspill disippelskap i en øyeblikkskultur Vi lever i en øyeblikkskultur, der mye handler om å finne fram til de rette øyeblikkene når alt er på sin rette plass. Når vi har funnet disse øyeblikkene, skal de helst dokumenteres og deles på sosiale medier. I en sånn kultur blir lykke målt i hvor store disse øyeblikkene er og hvor ofte de inntreffer. «Å utruste disipler er ikke gjort over natta. Spørsmålet er om vi er villige til å bruke den tida som trengs.» sven arne LundeBy leder nlm Ung region ØST For oss som driver kristent arbeid representerer øyeblikkskulturen en stor utfordring. Særlig gjelder dette oppdraget vårt om å gjøre disipler. For alle som har vært med på et slikt arbeid vet nemlig at det dreier seg om prosesser som tar tid. Å utruste disipler er ikke gjort over natta. Jesus brukte tre år med daglig oppfølging for å gjøre sine klare. I all ydmykhet tror jeg vi må regne med å bruke minst like lang tid som han. Spørsmålet er om vi er villige til å bruke den tida som trengs. Samtidig opplevde Jesus at disiplene misforsto og bomma jevnlig, til og med etter å ha fulgt ham i tre år. Så i den grad det var store øyeblikk å fortelle om, så var mange av dem skuffende og til tider pinlige. Det er for eksempel lite Facebook-potensiale over Peters benektelse. Likevel ga ikke Gud ham opp. Det forteller oss at vi ikke bare må ha tid, men også overbærenhet. Vi må kunne se lengre enn de store øyeblikkene og våge å gi tillit til noen som kanskje ikke «treffer» på alt. For det var ikke i ett enkelt øyeblikk Peter ble en etterfølger, men i den daglige vandringen med Jesus. Og i denne vandringen var det helt klart noen store, avgjørende øyeblikk, men først og fremst mange små glimt av hva det vil si å følge ham. «Vi må kunne se lengre enn de store øyeblikkene og våge å gi tillit til noen som kanskje ikke treffer på alt.» For mange er dette med disippelgjøring noe litt fjernt som er forbeholdt de mest engasjerte og utrusta kristne. Og kanskje du opplever at denne oppfordringen gjør terskelen for å gjøre disipler enda høyere. Det er det motsatte jeg ønsker. Ressursene som kreves er nemlig noe alle kristne sitter med: tid og evangeliet. Det betyr at dette er noe vi alle kan være med på. Spørsmålet er om vi er villige til å se forbi øyeblikkskulturen, og gå inn i en langsom vandring med noen. Region Øst adresse: Sinsenveien 25, 0572 oslo telefon: telefaks: e-post: internett: Åpningstid: ma to kl regionleder og ansvarlig redaktør: Jarleif gaustad styreleder region Øst: Arne Solberg Ungleder: Sven Arne Lundeby adm. leder: Trond Bjørsvik PÅ FOrnebu. i mars 1994 reiste Johanna og Trygve Gjedrem til Mongolia for å legge til rette for nlms arbeid. FOTO: utsyns arkiv/kåre ekroll «Twenty Years of Working Together». Slik lyder teksten på invitasjonen som ble sendt ut i forbindelse med nlms 20-årsjubileum i Mongolia lørdag den 5. april. gunn og BeRtiL andersson Når dette leses, har samarbeidspartnere og andre gjester allerede vært samlet for å minnes Norsk Luthersk Misjonssambands innsats i Mongolia de siste 20 årene. Gjennom utstillinger, presentasjon av prosjektene, taler og utmerkelser har man satt søkelyset på det allsidige bistandsarbeidet som er utført i landet. Kulturelle innslag og mat hørte også med. gjester fra mange leire Helt fra starten har NLM i Mongolia hatt et tett og godt samarbeid med myndighetene. Kontakten har vært avgjørende for at prosjektene skulle oppnå gode resultater. Det var forventet at både helse- og utdanningsministeren kom til på feiringen. Fra Vest-Mongolia var fylkesledere i tre av de vestligste fylkene invitert. Fra og med dette året er både sosial- og helseprosjektet konsentrert om disse fylkene. gjedrem på storskjerm De som møter opp på jubileet vil få gleden av å se Trygve Gjedrem fra Ås på storskjerm. Gjedrem var på flere turer til Mongolia før NLMs arbeid startet opp, og fra mars 1994 var han og kona Johanna i landet i tre måneder for å legge til rette for arbeidet og utarbeide en ferdig registrering for NLM sammen med mongolske myndigheter. I mai 1994 kom Hjalmar og Mette

3 år i Mongolia SJu PrOSJeKTer. nlm har hatt sju bistandsprosjekter i Mongolia innenfor jordbruk, ullproduksjon, helse og sosialt arbeid, blant annet barneprosjekter, der man har arbeidet for å bedre barnas rettigheter. FOTO: O. ulziisaikhan Hugdal med to små barn til Ulaanbaatar. Etter språkstudier i hovedstaden flyttet de til Darkhan der de startet opp et jordbruksprosjekt. Dette prosjektet omfattet saueavl, grønnsaksdyrking og ullforedling/produksjon. Ettersom nye utsendinger med ulike yrkesutdannelser kom til, ble flere prosjekter satt i gang. Til sammen har NLM hatt sju bistandsprosjekter i Mongolia, innenfor jordbruk, ullproduksjon, helse og sosialt arbeid. Noen prosjekter har holdt på over flere perioder, på tre eller fem år hver. Gjennom bistandsarbeidet har vi fått være med å påvirke og hjelpe mennesker til et bedre liv. Lagt merke til Arbeidet har gitt resultater. Et konkret eksempel er hvordan barnedødeligheten i Darkhan og nabofylket Selenge sank med cirka 75 prosent i løpet av den tiden det første helseprosjektet varte. Et annet eksempel er at NLM har sikret seg et sete som støttemedlem i et statlig organ som arbeider for barns rettigheter. Tre andre internasjonale organisasjoner sitter også i dette organet; organisasjoner som internasjonalt sett er betydelig tyngre enn «lille» NLM. gave til gjestene De siste månedene har NLM arbeidet på mange fronter. Blant annet har det gått med en god del tid til å produsere en publikasjon i forbindelse med 20-årsjubileet. Fra oktober til desember hadde vi besøk av Elise Haugland fra hovedkontoret i Oslo. Hun hjalp oss med å sette sammen ei bok der alle prosjektene presenteres. Boka inneholder hilsener fra stedlig representant og fra de første utsendingene, fra helseministeren og lederen av National Authority for Children. Den har også informasjon om NLMs administrasjon i Mongolia, og om den norske skolen og den er full av flotte illustrasjoner. Det er ikke bare bare å lage bok. Særlig ikke når alle tekster skal være på engelsk og mongolsk, og når tekstene helst både skal være feilfrie og ha rett informasjon på begge språk. Mye av informasjonen handler om prosjekter som ble avsluttet for flere år siden, og som ingen av dagens utsendinger har arbeidet med. Men ved hjelp av dyktige medarbeidere, tidligere utsendinger, og Elise Haugland, håper vi at resultatet blir til glede for mottakerne. I Mongolia kan ingenting feires uten at gjestene får en gave. De som blir invitert til jubileet vil derfor få boka i hånda. I tillegg håper vi å få bruke den i tiden som kommer slik at vi kan skape nye kontakter og nå ut med hva slags arbeid Misjonssambandet driver i landet. Hva med menighetsarbeidet? Verken jubileet eller publikasjonen vil fokusere på kristent arbeid. Det betyr ikke at ikke evangeliserende arbeid opptar oss. Vi støtter Bayariin Medeemenighetene (BM) rundt om i landet, både som vanlige menighetslemmer, men også gjennom undervisning, veiledning og ledelse av forskjellige grupper. Bibelskolen i Darkhan drives av BM og andre lutherske menigheter i samarbeid med NLM og finske FLOM. Vi deltar også i arbeidet med å opprette en framtidig evangelisk-luthersk kirke. Vi har litteraturprosjekt på gang. I tillegg har vi spennende samarbeid med lokale mongoler, og vi har nye visjoner for å nå inn i muslimske områder. Men alt dette kan vi ikke presentere offentlig i en publikasjon. Vi må være profesjonelle med det vi gjør av bistandsarbeid. På fritida, derimot, kan vi være aktive i kristent arbeid. Vår bønn er at mongolene ikke bare får legemlig hjelp, men også hjelp for sitt åndelige liv. De trenger å møte ham som kan gi dem framtid og håp for liv og evighet.

4 3 Region Øst Nyhet Feriekoloni på Solåsen Solåsens feriekoloni for klassinger er sommerens femdagers feriedrøm. Les lista nedenfor og se alt det spennende du kan oppleve juni håper vi på fullt hus. Uteliv, natur og felles opplevelser er hovedtemaet for uka. Formidling av fellesskapsverdier knyttet til respekten for mennesket, naturen og livet. For å oppnå dette bruker vi fortellinger fra Bibelen, naturopplevelser og friluftsliv. Bygging av fellesskap og samhandling. Mestringsopplevelser ved for eksempel fjellklatring. Vannsklie 60 meter med kiling i magen. Taubane 120 meter lang. God mat serveres tre ganger om dagen. Firemannsrom med dusj og WC Feriekoloniens egne t-shirts Kolonisjefer: Camilla og Ole Harald Monsen Pris: kr 2200,00 per barn. I denne prisen ligger: Frokost med smøring av nistepakke, varm middag og kveldsmat. Alt tilberedt av kjøkkenpersonell. Ring Ole Harald Monsen for info og påmelding. Tlf Mer info på Leiroversikt Leirsted Dato LeiR alder Livoll april Påske for alle-leir Hele familien Livoll juni Sommerleir Fra 4 år tom 4. klasse Livoll august LL-leir/Liv og Lek trinn Åreeld juni BBB-leir Besteforeldre med barnebarn Åreeld juni Barneleir/Friskusleir klasse Solåsen 31. mai 1. juni Minileir for barn 3 8 år sammen med voksen Solåsen juni Villmarksleir klasse Solåsen juni Splæsj-leir klasse Solåsen juni Feriekoloni klasse Solåsen juli Leir for utviklingshemma Alle Solåsen august Watergames klasse Solåsen september BBB-leir Besteforeldre med barnebarn Solbukta juni Sommerleir klasse Solbukta juni Betweenleir klasse Solbukta juni Minisommerleir klasse Hurdal juni Superleir 7 10 år Hurdal juni Sankthans-leir år Fangekasa juni Ungdomsfestivalen 16 år +/ Konfirmantopplæring Det blir konfirmantopplæring i regi av NLM Ung Region Øst også skoleåret Opplæringen vil være helgebasert med fire samlinger i løpet av året på ulike steder i regionen. Her vil det bli gitt god undervisning i sentrale kristne temaer, i tillegg til at man har det gøy sammen og blir kjent med andre. Konfirmantopplæringen vil kunne fungere både som en fullgod konfirmasjonsundervisning og som et supplerende tilbud for de som følger lokal undervisning. Ta kontakt med leder for NLM Ung Region Øst, Sven Arne Lundeby, for mer informasjon:

5 Region Øst JENTER. Glade jenter på sommerleir på Solåsen. GUTTER. Guttene trives også på leir på Solåsen. FOTO:Region Øst FOTO: Region Øst Ledige stillinger på Solåsen leirsted I løpet av høsten 2014 vil det bli ledige stillinger tilsvarende to årsverk. De skal dekke oppgavene til kokk, vaktmester og leder. Det vurderes tilsettinger i deltids- eller hele stillinger. Tidspunkt for tiltredelse blir etter avtale med tilsatte. Foruten de som skal slutte, består personalet i dag av to personer i 50% stillinger. Arbeidet deres består av renhold, kjøkken- og vaktmesteroppgaver. Det leies forøvrig inn hjelp etter behov. Fleksibilitet, samarbeid, kvalitet, kreativitet, god organisering og teamarbeid med humør, som oftest godt, er varemerke i oppgaveløsingen på leirstedet. Leirstedet er mye opptatt i helgene, men har ledig kapasitet på hverdagene. Det er en utfordring for de ansatte. Organisering, turnuser og teamarbeid reduserer helgearbeidet for den enkelte. Foruten det leirarbeidet NLM selv arrangerer, nyttes stedet til leirskole vår og høst samt utleie til konfirmantweekender og menighetshelger o.a. Stedet kan også leies til private arrangement. På sommeren er det bibelcamping og i 2014 for første gang en uke med feriekoloni. Leirarbeid når ut og bevarer Leirstedet er renovert, modernisert og utvidet, blant annet med nytt, lettstelt kjøkken og ny gymsal. Det fremstår som brukervennlig. Leir er en unik mulighet vi har til å nå ut til nye mennesker i vårt nærområde. Vi får gitt dem et trygt miljø, vi kan vise dem kristendom i praksis og vi kan forkynne Guds ord mange ganger i løpet av en leir. Eirik Thorvaldsen Solåsen leirsted har arrangert 17 leirer i Av egen erfaring som leirsjef vil jeg si at det bare er vel halvparten av deltakerne som er møtevante og jevnlig får høre om Jesus. Får venner og åndelig påfyll Leirarbeid er også med og bevarer våre egne barn, og barna våre får se at det finnes mange barn som tror på Jesus. De får venner, åndelig påfyll og ser at de er med på noe som er mye større enn sin lokale forening. De blir kjent med misjon og ser at budskapet rekker helt til jordens ende. Spørsmålet er om vi som kristenfolk ser verdien av dette arbeidet. Vi har en kamp mot ondskapens åndehær som vil at vi skal være opptatt med alt som ikke bærer frukt for Herren. Det er så deilig å se på tv og film, men tiden flyr og ofte svekkes vår samvittighet. Til slutt blir vi så bedagelige at vi ikke orker å gå i de ferdiglagte gjerningene Jesus har gjort klare for oss. Vi må våkne opp og ta vare på de fantastiske mulighetene vi har til å drive misjon i våre nærområder. Svar ja til å være leder Vær med på å oppmuntre barn til å dra på leir. Svar ja når du blir spurt om å være leder (det er ofte vanskelig å få nok ledere). Be for arbeidet som skjer på leirstedet. Det er ofte lett å få med andres barn på leir hvis en sender egne barn. Spør! I dagens Norge har vi tid og penger, la oss bruke våre ressurser til å samle sjeler for evigheten. Jesus sier: «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» Joh 4,35 Leirstedet er og har vært et viktig redskap i trosopplæringen, et sted å møte Jesus. Skal arbeidet føres videre, må noen gå inn i oppgavene. Vår bønn er at noen kjenner på kall eller ønske om å gi seg i kast med utfordringene på Solåsen. Vurderer du å søke på en stilling, ta kontakt med leirstedet for nærmere informasjon. Solåsen Leirsted og Leirskole, 3280 Tjodalyng Tlf E-post: Leirgruppa og styret for Solåsen

6 5 Region Øst FAMILIEVENNLIG. Det blir skikkelig ferie for store og små på Kvitsund i Telemark. FOTO: Kvitsund MØTE I vannkanten. På Fangekasa samles man ofte til møte ved Aremarkssjøen. FOTO: Odd Borgestrand SUG I MAGEN. NLMs sprekeste vannsklie på 60 meter finner du på Solåsen. FOTO: Region Øst Ferie + bibelcamping = supersommer Hjertelig velkommen til et kortere eller lengre opphold på en av bibelcampene denne sommeren. Kvitsund bibelcamp juli Kvitsund tilbyr gode feriedager ved Telemarkskanalen. Familievennlig program med møter og sommerlige aktiviteter. Kom med bobil, campingvogn, telt eller få deg et rom i et av internatene juli blir det konserthelg med Trygve Bjerkrheims venner som arrangør. Gode sang og musikkrefter. E-post: Tlf.: Fangekasa bibelcamp 28. juni 27. juli Fangekasa ligger vakkert til ved Aremarksjøen. Campingen har oppstillingsplass for vogner, bobiler og telt og mange små og store hytter kan leies. Bedehussang i Grenseland går av stabelen juli. Glade amatører og profesjonelle sangere byr på et variert program juli er særlig tilrettelagt for barn, unge og familier. 27. juli avsluttes det hele med Fangekasafestival. Bestilling av hytter til årets bibelcamping åpner tirsdag 22. april kl på telefon Vær tålmodig den første dagen. Vi registrerer deg og ringer tilbake etter kort tid for å gi deg best mulig service. Det er mulig å bestille overnatting fra fredag 27. juni til søndag 27. juli. Bestilling mottas hver mandag mellom kl og i mai og juni og siste mandag i april, i tillegg til tirsdag 22. april fra kl Under bibelcampingen tar vi imot bestilling hver dag. NB! Bestilling kun mulig per telefon. E-post: Tlf.: Solåsen Bibelcamping juli Nyt sommeren i Vestfolds skjærgård, mellom Sandefjord og Larvik. Plass for bobiler, vogner og telt. Vi leier også ut rom. Tilgang til felleskjøkken. Bibeltime og barnemøte på formiddagen, kveldsmøte og ungdomssamling om kvelden. Hver tirsdag og lørdag er det sangkveld. Mulig å være med på diverse utflukter. E-post: Tlf.: Studer brosjyrene som ligger vedlagt dette Utsyn!

7 region Øst PÅ FJelleT. ellen vingerhagen er en sprek 100-åring. Hun gikk på ski til hun var 96 år og savner det veldig. FOTO: PrivaT spreke hundreåringer For få måneder siden fylte ellen vingerhagen fra brumunddal og Marie Høgåsen bjørgen fra vågå 100 år. de har mye å se tilbake på, men de ser også framover. TrOFaST MiSJOnSdaMe. Marie Høgåsen bjørgen drev barnelaget Solstrålen i 40 år. Jeg takker Gud for et godt liv, sier hun. FOTO: arnfinn GillebO Gå på ski og drikk tran! Jeg har hatt et godt liv, men de neste 100 blir enda bedre, sier ellen vingerhagen. den driftige damen som gikk på ski til hun var 96 år, fylte 100 år den 3. februar. hans gustav BReivik Medalje fra kongen rett før nyttår, den 29. desember 2013, feiret Marie Høgåsen bjørgen sin 100-årsdag på vågåheimen alders- og sykehjem sammen med familie og venner. da fikk hun medalje fra kongen. arnfinn gillebo Ellen har nettopp kommet hjem fra en bytur på egenhånd i Brumunddal, og venter tre damer på kaffebesøk etter Utsyns intervju. Ellen er en utrolig aktiv og sprek 100-åring. Hun sluttet å gå på ski da hun var 96 år, men savner det veldig. Misjonen har vært viktig Hvordan har du klart å bli 100 år? Da må dere gå på ski og drikke tran! Og helst ha et harmonisk ekteskap, smiler hun lurt. En bibel og diverse aviser og blader ligger på et bord i stua. Ellen liker å følge med på det meste av ting som skjer. Ikke minst har misjonen og NLM vært viktig for henne i alle år. Det var Trygve Bjerkhreim som veiledet meg til å bli barne- og ungdomsarbeider i Hedmark krets, sier Ellen, da hadde jeg gått på Fjellhaug bibelskole i og på et lederkurs på Drottningborg i seterstevner på elmabu Etter fem år som NLM-ansatt flyttet Ellen til Røysheim nord for Brumunddal og startet etter hvert overnattingsvirksomhet. Her har hun og mannen, Magnus Vingerhagen, hatt misjonsmøter i over 60 år. Helst i vinterhalvåret, forteller Ellen, for om sommeren var det oftest så travelt med alle turistene. Men da Sigurd Rydland på 1960-tallet spurte om vi kunne ha seterstevne på hytta vår på Sjusjøen i begynnelsen av august, svarte vi ja. Siden da har det vel blitt førtifire Elmabu-stevner til sammen. frelst på møtekampanje Kan du fortelle hvordan du ble en kristen? I barndomsheimen min lærte jeg å be bordbønn og aftenbønn av mor og far. Av søndagsskolelæreren fikk jeg også fortalt hvor viktig det var å ha navnet sitt skrevet opp i Livets bok i himmelen. Men det var først i ungdomsårene på en møtekampanje i Brumund at jeg ble vakt og overga meg til Jesus. Som en hilsen til Utsyns lesere vil Ellen nevne Johannes 3,16. Det som står der er alt vi trenger. Jesus er kommet som verdens frelser, sier Ellen, og legger til: «Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag.» Intervjuet går mot slutten og Ellen skal snart ta i mot de tre damene på kaffebesøk. Hun beholder likevel roen og sier ettertenksomt: Jeg har hatt et langt og godt liv. Men de neste 100 blir enda bedre! Det var ordføreren i Vågå, Iselin Jonassen, som hilste fra kommunen og overrakte medaljen. Hundreåringen tok seg god tid og holdt takketale. Hun takket alle som ville komme og besøke henne på den store dagen. Marie Bjørgen er født på Grue i Solør, i en søskenflokk på ni barn. Hun ble utdannet til sykepleier ved Lovisenberg og har hatt flere ledende stillinger innen helsevesenet. styrer på Vågåheimen I 1951 kom hun til Vågå for å besøke broren sin. Han var lærer i kommunen og ble senere ordfører. Da ble hun spurt om å ta et vikariat på sykehjemmet, noe hun takket ja til. Etter en tid traff hun Gustav Bjørgen, og de giftet seg i Marie ble enke etter bare 18 års ekteskap. I mange år var hun styrer på Vågåheimen, og var høyt respektert i bygda. Marie åpnet hjemmet sitt for misjonen, og NLM var hennes hjertebarn. Hun var særlig opptatt av barna og de unge og drev barnelaget Solstrålen i over 40 år. I mange år hadde hun møtene i hjemmet sitt, men når det kom over 40 barn ble det for trangt om plassen. Barnemøter på hotellet Tenkte du noen gang på å legge ned barnelaget? Nei, hvorfor det? spør Marie. Alle ungene ville fortsette, og flere kom det til. Jeg spurte på Villa Hotell i Vågå om vi kunne få leie et passende rom til møtene, og der fikk vi en god mottakelse. Marie fikk all den p lassen hun trengte til møter, basarer og juletrefester, helt gratis. Tidligere kretssekretær Magne Nilsen og tidligere ungdomssekretær Sigurd Rydland var også til stor hjelp og inspirasjon for henne. Vil flytte hjem til himmelen Da jeg var ni år gammel ville jeg så gjerne gjøre noe for Jesus, sier Marie. Opp gjennom årene har jeg tydelig fått se at Gud har staket ut en vei for meg. I en årrekke hadde NLM misjonsstevne i Vågå, og Marie var drivkraften der også. Stevnet var i heimen hennes, helt til husverten Kjell Holm på Sandbu Gård (Maihaugen i miniatyr) åpnet dørene og ønsket velkommen for misjonsstevne der. Jeg takker Gud for et godt liv, sier Marie. Han ga meg et kall. Jeg fikk være med i misjonens store rikssak. Nå er jeg 100 år og ønsker å få flytte hjem til himmelen.

8 Region Øst FOTO: Region Øst FOTO: Region Øst FOTO: Harald Harstad FOTO: Kjetil Bergmann Arrangement 2014 Seniorleir på Solbukta Hjertelig velkommen til en tradisjonsrik seniorleir på Solbukta ved Fredrikstad, august. Seniorleiren byr på bibeltimer, kveldsmøter, seminar, gode måltider og god tid til hygge og sosialt samvær. Talere i år er Odd-Åge Ågedal og Gunnar Elstad. Odd Arild Kristiansen er med som sanger. Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjemaet på nettsiden til NLM Region Øst: eller send e-post til eller ring Inspirasjonshelg for kvinner på Høsbjør september er du velkommen til en inspirerende kvinnehelg på Hotell Norge Høsbjør, like nord for Hamar. Helgen starter lørdag formiddag og avslutter søndag med middag. Kari Olafsrud blir med som bibeltimeholder. Tema er «Medvandrere». I programfolderen heter det: «Nærmere Gud gjennom medvandring og Jesus-meditasjon. I fellesskapet og i møte med andre møter vi Gud. Vi gir hverandre styrke på vår trosreise.» Hele helgen med fullpensjon i dobbeltrom koster kr 1350,- Påmelding via regionens nettsider: leirost Voksen+ dager på Åreeld august er dagene du må holde av om du vil oppleve Hermanstølen på Golsfjellet på sitt vakreste og hyggelig samvær med andre godt voksne mennesker. Her blir det bibeltimer, misjonskvelder, hyggesamvær, tur i det blå og mye god mat. Talere i år er forkynner og sangevangelist i Region Midt-Norge Ivar Moen og misjonær og områdearbeider i region Øst Kari Helene Haugen. Ledere blir Berit og Harald Harstad og Elise og Gunnar Skjeggestad. Søndag 17. august avsluttes det hele med Hermanstøldagen. Jakt- og friluftsleir september blir det jakt- og friluftsleir på Livoll Ungdomssenter v/gålå i Gudbrandsdalen. Andaktsholder er Hjalmar Hugdal. Småviltjakt, som rype, skogsfugl og hare. Jaktkort på rype, med og uten hund i Børkdalen kjøpes på Det er begrenset antall kort. Område er Børkdalen felt 1a og 1b. Jakt på skogsfugl, orrhane og tiur jaktes i lokalt terreng. Her må vi få tilsendt kopi av kvittering for betalt jegeravgift innen 1. september. Påmeldingsfrist: 1. september 2014 på regionens nettsider: Påskesamling Solåsen 17. april Pinsestevne, Vestfold Gjennestad 08. juni Til fjells, ferieleir for voksne i alle aldre livoll juni Bibelcamp Fangekasa 28. juni 27. juli Bedehussang i grenseland Fangekasa juli Bibelcamp Kvitsund juli Bibelcamp Solåsen juli Seniorleir Solbukta aug. Voksen+ leir Åreeld aug. Kvinnehelg livoll aug. Kvinnehelg Åreeld sept. Jakt- og friluftsleir livoll sept. Inspirasjonshelg for kvinner Høsbjør sept. Neste utsyn Utgivelsesdag: 2. mai 2014 I neste nummer forteller Frida Blaker om 17. mai-feiring i Ulaanbaatar i Mongolia. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Narve Jonas Nystøyl (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Vi var mye nede på brygga sammen med bryggevaktene. Det ble veldig sosialt og hyggelig. Ofte finner vi på noe sammen, helt spontant utfra hvordan været er, sier Liv Marit. Vi drar på båttur eller besøker Gamlebyen, ungdommene står på vannski, noen av de voksne tar med barna på lekeland eller damene kan finne på å gå en tur eller kjøre til byen for å handle. Det er ikke bibeltime om formiddagen. Dagen starter med morgenbønn i blomsterbedet. Om kvelden er det forskjellig program. Himla bra med skjærgårdsferie Vi hadde det så himla bra på skjærgårdsferie i fjor, det ble sånn som jeg håpet, sier Liv Marit Egeland Pettersen. Nå ønsker hun og de andre i lederteamet velkommen til nye feriedager i sommer. Frida Blaker Skjærgårdsferien på Solbukta i Fredrikstad starter den 18. juli og varer over to helger, til 27. juli. Arrangementet blir dermed litt lengre enn i fjor. Vi ønsket at dette tiltaket skulle være både for godt voksne som kom alene og for familier. Og sånn ble i det. Det var så godt fellesskap i fjor og det var veldig åpent, nesten litt retreatstemning, sier Liv Marit. Ikke leir, men ferie Er skjærgårdsferien bare for kristne? Det var nok flest kristne i fjor, men arrangementet er for alle. Det kom familier som bare ønsket seg ferie. Noen valgte å sitte for seg selv ved frokostbordet, de koste seg på badestranda hele dagen, kom inn til middag klokka fem og var sammen med oss andre på programmet om kvelden, sier Liv Marit. Skjærgårdsferie er nemlig ikke leir. Det er ferie, med løsere program og mer fritid. Bryggekonsert Vi har ikke talerne helt klare ennå, men det blir temarelatert og litt livsnært, forteller Liv Marit. Én ting er i boks. Trygve Skaug skal ha konsert onsdag kveld. Det blir på brygga hvis det blir fint vær med sjømat. I sommer vil de også satse på eget program for små barn, og de har med et eget ungdomsteam som kan «henge» sammen med de unge og arrangere ungdomssamlinger. Solbukta Ungdomssenter ligger i Øyenkilen i Fredrikstad og er en kystperle, med plass for gjestebåter og egen badestrand. Det er valgfritt hvordan man vi bo under skjærgårdsferien. Du kan komme i båt (Solbukta har egen brygge), bestille rom, bo i telt, campingvogn eller bobil. Og du kan stelle maten selv eller komme til dekket bord. Vi oppmuntrer alle til å være noen dager, gjerne hele tiden, men det går an å delta på bare deler av programmet. Men du må melde deg på, også om du bare vil være med på onsdagskonserten med sjømat, avslutter Liv Marit Pettersen. 1. mai-møte Fjellhaug Utdanningssenter Tema: Kristendom og islam Åpning v/ rektor Ketil Jensen Foredrag v/ professor Kurt Christensen: «Lydighet eller lovsang: Likheter og forskjeller mellom islam og kristendom» Pause med kaffe, te og frukt Egil Sjaastad intervjuer dr. Usman Rana: «Muslimers møte med Norge og kristendommen» Lunsj Oddvar Hatlehol (Oslo), Helga og Arnfinn Røyland (Sandnes), Torunn Haukvik Minnesjord (Skien): «Møtepunkter med muslimer i min hverdag» Pause med kaffe, te og frukt Panelsamtale Avslutning Det er mulig å delta på hele eller deler av programmet, og du får anledning til å gi en gave i forbindelse med 100-årsmarkeringen av Fjellhaug stedet for utdanning og utrustning innen teologi og misjon. Vi ønsker å gi hverandre hjelp til å få venner blant muslimer og dele evangeliet med dem. Velkommen til en viktig og lærerik dag. Stevner 2014 Stevne hos Grandhagen, Søndre Land Stevne, Bethel, Ø.Snertingdal Pinsestevnet, Gjennestad Farmendagen, Valdres Vardalstevnet Livolldagen Syddastevnet, Tretten Svesetra, Saksumdal Smiugarda/Rust/Etnedal Stubberudstylen Solbuktastevnet Mustadroa, Gjøvik Skumsjøstevnet, Gjøvik Hermanstøldagen, Åreeld Markengstevnet, Snertingdal Veslestølstevnet Totenstevnet, Kolbu Solåsens dag 24. mai 25. mai 08. juni 15. juni 15. juni 22. juni 29. juni 06. juli 13. juli 20. juli 03.aug. 03. aug. 10. aug. 17. aug. 24. aug. 24. aug. 07. sept. 07. sept.