Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt."

Transkript

1 Region Øst 11. april 124. Årgang Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Les påskeandakter på side 5 og 20 Maleri av Odd Dubland Nytt fra Region Øst 20 år i Mongolia Gunn og Bertil Andersson forteller om jubileet og NLMs historie i landet. Regionside 1 2 Bibelcamping Unn deg en uke på bibelcamping denne sommeren. Regionside 5 Ellen og Marie er 200 år Les om hva de to spreke hundreåringene har på hjertet. Regionside 6

2 1 Region Øst innspill disippelskap i en øyeblikkskultur Vi lever i en øyeblikkskultur, der mye handler om å finne fram til de rette øyeblikkene når alt er på sin rette plass. Når vi har funnet disse øyeblikkene, skal de helst dokumenteres og deles på sosiale medier. I en sånn kultur blir lykke målt i hvor store disse øyeblikkene er og hvor ofte de inntreffer. «Å utruste disipler er ikke gjort over natta. Spørsmålet er om vi er villige til å bruke den tida som trengs.» sven arne LundeBy leder nlm Ung region ØST For oss som driver kristent arbeid representerer øyeblikkskulturen en stor utfordring. Særlig gjelder dette oppdraget vårt om å gjøre disipler. For alle som har vært med på et slikt arbeid vet nemlig at det dreier seg om prosesser som tar tid. Å utruste disipler er ikke gjort over natta. Jesus brukte tre år med daglig oppfølging for å gjøre sine klare. I all ydmykhet tror jeg vi må regne med å bruke minst like lang tid som han. Spørsmålet er om vi er villige til å bruke den tida som trengs. Samtidig opplevde Jesus at disiplene misforsto og bomma jevnlig, til og med etter å ha fulgt ham i tre år. Så i den grad det var store øyeblikk å fortelle om, så var mange av dem skuffende og til tider pinlige. Det er for eksempel lite Facebook-potensiale over Peters benektelse. Likevel ga ikke Gud ham opp. Det forteller oss at vi ikke bare må ha tid, men også overbærenhet. Vi må kunne se lengre enn de store øyeblikkene og våge å gi tillit til noen som kanskje ikke «treffer» på alt. For det var ikke i ett enkelt øyeblikk Peter ble en etterfølger, men i den daglige vandringen med Jesus. Og i denne vandringen var det helt klart noen store, avgjørende øyeblikk, men først og fremst mange små glimt av hva det vil si å følge ham. «Vi må kunne se lengre enn de store øyeblikkene og våge å gi tillit til noen som kanskje ikke treffer på alt.» For mange er dette med disippelgjøring noe litt fjernt som er forbeholdt de mest engasjerte og utrusta kristne. Og kanskje du opplever at denne oppfordringen gjør terskelen for å gjøre disipler enda høyere. Det er det motsatte jeg ønsker. Ressursene som kreves er nemlig noe alle kristne sitter med: tid og evangeliet. Det betyr at dette er noe vi alle kan være med på. Spørsmålet er om vi er villige til å se forbi øyeblikkskulturen, og gå inn i en langsom vandring med noen. Region Øst adresse: Sinsenveien 25, 0572 oslo telefon: telefaks: e-post: internett: Åpningstid: ma to kl regionleder og ansvarlig redaktør: Jarleif gaustad styreleder region Øst: Arne Solberg Ungleder: Sven Arne Lundeby adm. leder: Trond Bjørsvik PÅ FOrnebu. i mars 1994 reiste Johanna og Trygve Gjedrem til Mongolia for å legge til rette for nlms arbeid. FOTO: utsyns arkiv/kåre ekroll «Twenty Years of Working Together». Slik lyder teksten på invitasjonen som ble sendt ut i forbindelse med nlms 20-årsjubileum i Mongolia lørdag den 5. april. gunn og BeRtiL andersson Når dette leses, har samarbeidspartnere og andre gjester allerede vært samlet for å minnes Norsk Luthersk Misjonssambands innsats i Mongolia de siste 20 årene. Gjennom utstillinger, presentasjon av prosjektene, taler og utmerkelser har man satt søkelyset på det allsidige bistandsarbeidet som er utført i landet. Kulturelle innslag og mat hørte også med. gjester fra mange leire Helt fra starten har NLM i Mongolia hatt et tett og godt samarbeid med myndighetene. Kontakten har vært avgjørende for at prosjektene skulle oppnå gode resultater. Det var forventet at både helse- og utdanningsministeren kom til på feiringen. Fra Vest-Mongolia var fylkesledere i tre av de vestligste fylkene invitert. Fra og med dette året er både sosial- og helseprosjektet konsentrert om disse fylkene. gjedrem på storskjerm De som møter opp på jubileet vil få gleden av å se Trygve Gjedrem fra Ås på storskjerm. Gjedrem var på flere turer til Mongolia før NLMs arbeid startet opp, og fra mars 1994 var han og kona Johanna i landet i tre måneder for å legge til rette for arbeidet og utarbeide en ferdig registrering for NLM sammen med mongolske myndigheter. I mai 1994 kom Hjalmar og Mette

3 år i Mongolia SJu PrOSJeKTer. nlm har hatt sju bistandsprosjekter i Mongolia innenfor jordbruk, ullproduksjon, helse og sosialt arbeid, blant annet barneprosjekter, der man har arbeidet for å bedre barnas rettigheter. FOTO: O. ulziisaikhan Hugdal med to små barn til Ulaanbaatar. Etter språkstudier i hovedstaden flyttet de til Darkhan der de startet opp et jordbruksprosjekt. Dette prosjektet omfattet saueavl, grønnsaksdyrking og ullforedling/produksjon. Ettersom nye utsendinger med ulike yrkesutdannelser kom til, ble flere prosjekter satt i gang. Til sammen har NLM hatt sju bistandsprosjekter i Mongolia, innenfor jordbruk, ullproduksjon, helse og sosialt arbeid. Noen prosjekter har holdt på over flere perioder, på tre eller fem år hver. Gjennom bistandsarbeidet har vi fått være med å påvirke og hjelpe mennesker til et bedre liv. Lagt merke til Arbeidet har gitt resultater. Et konkret eksempel er hvordan barnedødeligheten i Darkhan og nabofylket Selenge sank med cirka 75 prosent i løpet av den tiden det første helseprosjektet varte. Et annet eksempel er at NLM har sikret seg et sete som støttemedlem i et statlig organ som arbeider for barns rettigheter. Tre andre internasjonale organisasjoner sitter også i dette organet; organisasjoner som internasjonalt sett er betydelig tyngre enn «lille» NLM. gave til gjestene De siste månedene har NLM arbeidet på mange fronter. Blant annet har det gått med en god del tid til å produsere en publikasjon i forbindelse med 20-årsjubileet. Fra oktober til desember hadde vi besøk av Elise Haugland fra hovedkontoret i Oslo. Hun hjalp oss med å sette sammen ei bok der alle prosjektene presenteres. Boka inneholder hilsener fra stedlig representant og fra de første utsendingene, fra helseministeren og lederen av National Authority for Children. Den har også informasjon om NLMs administrasjon i Mongolia, og om den norske skolen og den er full av flotte illustrasjoner. Det er ikke bare bare å lage bok. Særlig ikke når alle tekster skal være på engelsk og mongolsk, og når tekstene helst både skal være feilfrie og ha rett informasjon på begge språk. Mye av informasjonen handler om prosjekter som ble avsluttet for flere år siden, og som ingen av dagens utsendinger har arbeidet med. Men ved hjelp av dyktige medarbeidere, tidligere utsendinger, og Elise Haugland, håper vi at resultatet blir til glede for mottakerne. I Mongolia kan ingenting feires uten at gjestene får en gave. De som blir invitert til jubileet vil derfor få boka i hånda. I tillegg håper vi å få bruke den i tiden som kommer slik at vi kan skape nye kontakter og nå ut med hva slags arbeid Misjonssambandet driver i landet. Hva med menighetsarbeidet? Verken jubileet eller publikasjonen vil fokusere på kristent arbeid. Det betyr ikke at ikke evangeliserende arbeid opptar oss. Vi støtter Bayariin Medeemenighetene (BM) rundt om i landet, både som vanlige menighetslemmer, men også gjennom undervisning, veiledning og ledelse av forskjellige grupper. Bibelskolen i Darkhan drives av BM og andre lutherske menigheter i samarbeid med NLM og finske FLOM. Vi deltar også i arbeidet med å opprette en framtidig evangelisk-luthersk kirke. Vi har litteraturprosjekt på gang. I tillegg har vi spennende samarbeid med lokale mongoler, og vi har nye visjoner for å nå inn i muslimske områder. Men alt dette kan vi ikke presentere offentlig i en publikasjon. Vi må være profesjonelle med det vi gjør av bistandsarbeid. På fritida, derimot, kan vi være aktive i kristent arbeid. Vår bønn er at mongolene ikke bare får legemlig hjelp, men også hjelp for sitt åndelige liv. De trenger å møte ham som kan gi dem framtid og håp for liv og evighet.

4 3 Region Øst Nyhet Feriekoloni på Solåsen Solåsens feriekoloni for klassinger er sommerens femdagers feriedrøm. Les lista nedenfor og se alt det spennende du kan oppleve juni håper vi på fullt hus. Uteliv, natur og felles opplevelser er hovedtemaet for uka. Formidling av fellesskapsverdier knyttet til respekten for mennesket, naturen og livet. For å oppnå dette bruker vi fortellinger fra Bibelen, naturopplevelser og friluftsliv. Bygging av fellesskap og samhandling. Mestringsopplevelser ved for eksempel fjellklatring. Vannsklie 60 meter med kiling i magen. Taubane 120 meter lang. God mat serveres tre ganger om dagen. Firemannsrom med dusj og WC Feriekoloniens egne t-shirts Kolonisjefer: Camilla og Ole Harald Monsen Pris: kr 2200,00 per barn. I denne prisen ligger: Frokost med smøring av nistepakke, varm middag og kveldsmat. Alt tilberedt av kjøkkenpersonell. Ring Ole Harald Monsen for info og påmelding. Tlf Mer info på Leiroversikt Leirsted Dato LeiR alder Livoll april Påske for alle-leir Hele familien Livoll juni Sommerleir Fra 4 år tom 4. klasse Livoll august LL-leir/Liv og Lek trinn Åreeld juni BBB-leir Besteforeldre med barnebarn Åreeld juni Barneleir/Friskusleir klasse Solåsen 31. mai 1. juni Minileir for barn 3 8 år sammen med voksen Solåsen juni Villmarksleir klasse Solåsen juni Splæsj-leir klasse Solåsen juni Feriekoloni klasse Solåsen juli Leir for utviklingshemma Alle Solåsen august Watergames klasse Solåsen september BBB-leir Besteforeldre med barnebarn Solbukta juni Sommerleir klasse Solbukta juni Betweenleir klasse Solbukta juni Minisommerleir klasse Hurdal juni Superleir 7 10 år Hurdal juni Sankthans-leir år Fangekasa juni Ungdomsfestivalen 16 år +/ Konfirmantopplæring Det blir konfirmantopplæring i regi av NLM Ung Region Øst også skoleåret Opplæringen vil være helgebasert med fire samlinger i løpet av året på ulike steder i regionen. Her vil det bli gitt god undervisning i sentrale kristne temaer, i tillegg til at man har det gøy sammen og blir kjent med andre. Konfirmantopplæringen vil kunne fungere både som en fullgod konfirmasjonsundervisning og som et supplerende tilbud for de som følger lokal undervisning. Ta kontakt med leder for NLM Ung Region Øst, Sven Arne Lundeby, for mer informasjon:

5 Region Øst JENTER. Glade jenter på sommerleir på Solåsen. GUTTER. Guttene trives også på leir på Solåsen. FOTO:Region Øst FOTO: Region Øst Ledige stillinger på Solåsen leirsted I løpet av høsten 2014 vil det bli ledige stillinger tilsvarende to årsverk. De skal dekke oppgavene til kokk, vaktmester og leder. Det vurderes tilsettinger i deltids- eller hele stillinger. Tidspunkt for tiltredelse blir etter avtale med tilsatte. Foruten de som skal slutte, består personalet i dag av to personer i 50% stillinger. Arbeidet deres består av renhold, kjøkken- og vaktmesteroppgaver. Det leies forøvrig inn hjelp etter behov. Fleksibilitet, samarbeid, kvalitet, kreativitet, god organisering og teamarbeid med humør, som oftest godt, er varemerke i oppgaveløsingen på leirstedet. Leirstedet er mye opptatt i helgene, men har ledig kapasitet på hverdagene. Det er en utfordring for de ansatte. Organisering, turnuser og teamarbeid reduserer helgearbeidet for den enkelte. Foruten det leirarbeidet NLM selv arrangerer, nyttes stedet til leirskole vår og høst samt utleie til konfirmantweekender og menighetshelger o.a. Stedet kan også leies til private arrangement. På sommeren er det bibelcamping og i 2014 for første gang en uke med feriekoloni. Leirarbeid når ut og bevarer Leirstedet er renovert, modernisert og utvidet, blant annet med nytt, lettstelt kjøkken og ny gymsal. Det fremstår som brukervennlig. Leir er en unik mulighet vi har til å nå ut til nye mennesker i vårt nærområde. Vi får gitt dem et trygt miljø, vi kan vise dem kristendom i praksis og vi kan forkynne Guds ord mange ganger i løpet av en leir. Eirik Thorvaldsen Solåsen leirsted har arrangert 17 leirer i Av egen erfaring som leirsjef vil jeg si at det bare er vel halvparten av deltakerne som er møtevante og jevnlig får høre om Jesus. Får venner og åndelig påfyll Leirarbeid er også med og bevarer våre egne barn, og barna våre får se at det finnes mange barn som tror på Jesus. De får venner, åndelig påfyll og ser at de er med på noe som er mye større enn sin lokale forening. De blir kjent med misjon og ser at budskapet rekker helt til jordens ende. Spørsmålet er om vi som kristenfolk ser verdien av dette arbeidet. Vi har en kamp mot ondskapens åndehær som vil at vi skal være opptatt med alt som ikke bærer frukt for Herren. Det er så deilig å se på tv og film, men tiden flyr og ofte svekkes vår samvittighet. Til slutt blir vi så bedagelige at vi ikke orker å gå i de ferdiglagte gjerningene Jesus har gjort klare for oss. Vi må våkne opp og ta vare på de fantastiske mulighetene vi har til å drive misjon i våre nærområder. Svar ja til å være leder Vær med på å oppmuntre barn til å dra på leir. Svar ja når du blir spurt om å være leder (det er ofte vanskelig å få nok ledere). Be for arbeidet som skjer på leirstedet. Det er ofte lett å få med andres barn på leir hvis en sender egne barn. Spør! I dagens Norge har vi tid og penger, la oss bruke våre ressurser til å samle sjeler for evigheten. Jesus sier: «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» Joh 4,35 Leirstedet er og har vært et viktig redskap i trosopplæringen, et sted å møte Jesus. Skal arbeidet føres videre, må noen gå inn i oppgavene. Vår bønn er at noen kjenner på kall eller ønske om å gi seg i kast med utfordringene på Solåsen. Vurderer du å søke på en stilling, ta kontakt med leirstedet for nærmere informasjon. Solåsen Leirsted og Leirskole, 3280 Tjodalyng Tlf E-post: Leirgruppa og styret for Solåsen

6 5 Region Øst FAMILIEVENNLIG. Det blir skikkelig ferie for store og små på Kvitsund i Telemark. FOTO: Kvitsund MØTE I vannkanten. På Fangekasa samles man ofte til møte ved Aremarkssjøen. FOTO: Odd Borgestrand SUG I MAGEN. NLMs sprekeste vannsklie på 60 meter finner du på Solåsen. FOTO: Region Øst Ferie + bibelcamping = supersommer Hjertelig velkommen til et kortere eller lengre opphold på en av bibelcampene denne sommeren. Kvitsund bibelcamp juli Kvitsund tilbyr gode feriedager ved Telemarkskanalen. Familievennlig program med møter og sommerlige aktiviteter. Kom med bobil, campingvogn, telt eller få deg et rom i et av internatene juli blir det konserthelg med Trygve Bjerkrheims venner som arrangør. Gode sang og musikkrefter. E-post: Tlf.: Fangekasa bibelcamp 28. juni 27. juli Fangekasa ligger vakkert til ved Aremarksjøen. Campingen har oppstillingsplass for vogner, bobiler og telt og mange små og store hytter kan leies. Bedehussang i Grenseland går av stabelen juli. Glade amatører og profesjonelle sangere byr på et variert program juli er særlig tilrettelagt for barn, unge og familier. 27. juli avsluttes det hele med Fangekasafestival. Bestilling av hytter til årets bibelcamping åpner tirsdag 22. april kl på telefon Vær tålmodig den første dagen. Vi registrerer deg og ringer tilbake etter kort tid for å gi deg best mulig service. Det er mulig å bestille overnatting fra fredag 27. juni til søndag 27. juli. Bestilling mottas hver mandag mellom kl og i mai og juni og siste mandag i april, i tillegg til tirsdag 22. april fra kl Under bibelcampingen tar vi imot bestilling hver dag. NB! Bestilling kun mulig per telefon. E-post: Tlf.: Solåsen Bibelcamping juli Nyt sommeren i Vestfolds skjærgård, mellom Sandefjord og Larvik. Plass for bobiler, vogner og telt. Vi leier også ut rom. Tilgang til felleskjøkken. Bibeltime og barnemøte på formiddagen, kveldsmøte og ungdomssamling om kvelden. Hver tirsdag og lørdag er det sangkveld. Mulig å være med på diverse utflukter. E-post: Tlf.: Studer brosjyrene som ligger vedlagt dette Utsyn!

7 region Øst PÅ FJelleT. ellen vingerhagen er en sprek 100-åring. Hun gikk på ski til hun var 96 år og savner det veldig. FOTO: PrivaT spreke hundreåringer For få måneder siden fylte ellen vingerhagen fra brumunddal og Marie Høgåsen bjørgen fra vågå 100 år. de har mye å se tilbake på, men de ser også framover. TrOFaST MiSJOnSdaMe. Marie Høgåsen bjørgen drev barnelaget Solstrålen i 40 år. Jeg takker Gud for et godt liv, sier hun. FOTO: arnfinn GillebO Gå på ski og drikk tran! Jeg har hatt et godt liv, men de neste 100 blir enda bedre, sier ellen vingerhagen. den driftige damen som gikk på ski til hun var 96 år, fylte 100 år den 3. februar. hans gustav BReivik Medalje fra kongen rett før nyttår, den 29. desember 2013, feiret Marie Høgåsen bjørgen sin 100-årsdag på vågåheimen alders- og sykehjem sammen med familie og venner. da fikk hun medalje fra kongen. arnfinn gillebo Ellen har nettopp kommet hjem fra en bytur på egenhånd i Brumunddal, og venter tre damer på kaffebesøk etter Utsyns intervju. Ellen er en utrolig aktiv og sprek 100-åring. Hun sluttet å gå på ski da hun var 96 år, men savner det veldig. Misjonen har vært viktig Hvordan har du klart å bli 100 år? Da må dere gå på ski og drikke tran! Og helst ha et harmonisk ekteskap, smiler hun lurt. En bibel og diverse aviser og blader ligger på et bord i stua. Ellen liker å følge med på det meste av ting som skjer. Ikke minst har misjonen og NLM vært viktig for henne i alle år. Det var Trygve Bjerkhreim som veiledet meg til å bli barne- og ungdomsarbeider i Hedmark krets, sier Ellen, da hadde jeg gått på Fjellhaug bibelskole i og på et lederkurs på Drottningborg i seterstevner på elmabu Etter fem år som NLM-ansatt flyttet Ellen til Røysheim nord for Brumunddal og startet etter hvert overnattingsvirksomhet. Her har hun og mannen, Magnus Vingerhagen, hatt misjonsmøter i over 60 år. Helst i vinterhalvåret, forteller Ellen, for om sommeren var det oftest så travelt med alle turistene. Men da Sigurd Rydland på 1960-tallet spurte om vi kunne ha seterstevne på hytta vår på Sjusjøen i begynnelsen av august, svarte vi ja. Siden da har det vel blitt førtifire Elmabu-stevner til sammen. frelst på møtekampanje Kan du fortelle hvordan du ble en kristen? I barndomsheimen min lærte jeg å be bordbønn og aftenbønn av mor og far. Av søndagsskolelæreren fikk jeg også fortalt hvor viktig det var å ha navnet sitt skrevet opp i Livets bok i himmelen. Men det var først i ungdomsårene på en møtekampanje i Brumund at jeg ble vakt og overga meg til Jesus. Som en hilsen til Utsyns lesere vil Ellen nevne Johannes 3,16. Det som står der er alt vi trenger. Jesus er kommet som verdens frelser, sier Ellen, og legger til: «Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag.» Intervjuet går mot slutten og Ellen skal snart ta i mot de tre damene på kaffebesøk. Hun beholder likevel roen og sier ettertenksomt: Jeg har hatt et langt og godt liv. Men de neste 100 blir enda bedre! Det var ordføreren i Vågå, Iselin Jonassen, som hilste fra kommunen og overrakte medaljen. Hundreåringen tok seg god tid og holdt takketale. Hun takket alle som ville komme og besøke henne på den store dagen. Marie Bjørgen er født på Grue i Solør, i en søskenflokk på ni barn. Hun ble utdannet til sykepleier ved Lovisenberg og har hatt flere ledende stillinger innen helsevesenet. styrer på Vågåheimen I 1951 kom hun til Vågå for å besøke broren sin. Han var lærer i kommunen og ble senere ordfører. Da ble hun spurt om å ta et vikariat på sykehjemmet, noe hun takket ja til. Etter en tid traff hun Gustav Bjørgen, og de giftet seg i Marie ble enke etter bare 18 års ekteskap. I mange år var hun styrer på Vågåheimen, og var høyt respektert i bygda. Marie åpnet hjemmet sitt for misjonen, og NLM var hennes hjertebarn. Hun var særlig opptatt av barna og de unge og drev barnelaget Solstrålen i over 40 år. I mange år hadde hun møtene i hjemmet sitt, men når det kom over 40 barn ble det for trangt om plassen. Barnemøter på hotellet Tenkte du noen gang på å legge ned barnelaget? Nei, hvorfor det? spør Marie. Alle ungene ville fortsette, og flere kom det til. Jeg spurte på Villa Hotell i Vågå om vi kunne få leie et passende rom til møtene, og der fikk vi en god mottakelse. Marie fikk all den p lassen hun trengte til møter, basarer og juletrefester, helt gratis. Tidligere kretssekretær Magne Nilsen og tidligere ungdomssekretær Sigurd Rydland var også til stor hjelp og inspirasjon for henne. Vil flytte hjem til himmelen Da jeg var ni år gammel ville jeg så gjerne gjøre noe for Jesus, sier Marie. Opp gjennom årene har jeg tydelig fått se at Gud har staket ut en vei for meg. I en årrekke hadde NLM misjonsstevne i Vågå, og Marie var drivkraften der også. Stevnet var i heimen hennes, helt til husverten Kjell Holm på Sandbu Gård (Maihaugen i miniatyr) åpnet dørene og ønsket velkommen for misjonsstevne der. Jeg takker Gud for et godt liv, sier Marie. Han ga meg et kall. Jeg fikk være med i misjonens store rikssak. Nå er jeg 100 år og ønsker å få flytte hjem til himmelen.

8 Region Øst FOTO: Region Øst FOTO: Region Øst FOTO: Harald Harstad FOTO: Kjetil Bergmann Arrangement 2014 Seniorleir på Solbukta Hjertelig velkommen til en tradisjonsrik seniorleir på Solbukta ved Fredrikstad, august. Seniorleiren byr på bibeltimer, kveldsmøter, seminar, gode måltider og god tid til hygge og sosialt samvær. Talere i år er Odd-Åge Ågedal og Gunnar Elstad. Odd Arild Kristiansen er med som sanger. Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjemaet på nettsiden til NLM Region Øst: eller send e-post til eller ring Inspirasjonshelg for kvinner på Høsbjør september er du velkommen til en inspirerende kvinnehelg på Hotell Norge Høsbjør, like nord for Hamar. Helgen starter lørdag formiddag og avslutter søndag med middag. Kari Olafsrud blir med som bibeltimeholder. Tema er «Medvandrere». I programfolderen heter det: «Nærmere Gud gjennom medvandring og Jesus-meditasjon. I fellesskapet og i møte med andre møter vi Gud. Vi gir hverandre styrke på vår trosreise.» Hele helgen med fullpensjon i dobbeltrom koster kr 1350,- Påmelding via regionens nettsider: leirost Voksen+ dager på Åreeld august er dagene du må holde av om du vil oppleve Hermanstølen på Golsfjellet på sitt vakreste og hyggelig samvær med andre godt voksne mennesker. Her blir det bibeltimer, misjonskvelder, hyggesamvær, tur i det blå og mye god mat. Talere i år er forkynner og sangevangelist i Region Midt-Norge Ivar Moen og misjonær og områdearbeider i region Øst Kari Helene Haugen. Ledere blir Berit og Harald Harstad og Elise og Gunnar Skjeggestad. Søndag 17. august avsluttes det hele med Hermanstøldagen. Jakt- og friluftsleir september blir det jakt- og friluftsleir på Livoll Ungdomssenter v/gålå i Gudbrandsdalen. Andaktsholder er Hjalmar Hugdal. Småviltjakt, som rype, skogsfugl og hare. Jaktkort på rype, med og uten hund i Børkdalen kjøpes på Det er begrenset antall kort. Område er Børkdalen felt 1a og 1b. Jakt på skogsfugl, orrhane og tiur jaktes i lokalt terreng. Her må vi få tilsendt kopi av kvittering for betalt jegeravgift innen 1. september. Påmeldingsfrist: 1. september 2014 på regionens nettsider: Påskesamling Solåsen 17. april Pinsestevne, Vestfold Gjennestad 08. juni Til fjells, ferieleir for voksne i alle aldre livoll juni Bibelcamp Fangekasa 28. juni 27. juli Bedehussang i grenseland Fangekasa juli Bibelcamp Kvitsund juli Bibelcamp Solåsen juli Seniorleir Solbukta aug. Voksen+ leir Åreeld aug. Kvinnehelg livoll aug. Kvinnehelg Åreeld sept. Jakt- og friluftsleir livoll sept. Inspirasjonshelg for kvinner Høsbjør sept. Neste utsyn Utgivelsesdag: 2. mai 2014 I neste nummer forteller Frida Blaker om 17. mai-feiring i Ulaanbaatar i Mongolia. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Narve Jonas Nystøyl (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Vi var mye nede på brygga sammen med bryggevaktene. Det ble veldig sosialt og hyggelig. Ofte finner vi på noe sammen, helt spontant utfra hvordan været er, sier Liv Marit. Vi drar på båttur eller besøker Gamlebyen, ungdommene står på vannski, noen av de voksne tar med barna på lekeland eller damene kan finne på å gå en tur eller kjøre til byen for å handle. Det er ikke bibeltime om formiddagen. Dagen starter med morgenbønn i blomsterbedet. Om kvelden er det forskjellig program. Himla bra med skjærgårdsferie Vi hadde det så himla bra på skjærgårdsferie i fjor, det ble sånn som jeg håpet, sier Liv Marit Egeland Pettersen. Nå ønsker hun og de andre i lederteamet velkommen til nye feriedager i sommer. Frida Blaker Skjærgårdsferien på Solbukta i Fredrikstad starter den 18. juli og varer over to helger, til 27. juli. Arrangementet blir dermed litt lengre enn i fjor. Vi ønsket at dette tiltaket skulle være både for godt voksne som kom alene og for familier. Og sånn ble i det. Det var så godt fellesskap i fjor og det var veldig åpent, nesten litt retreatstemning, sier Liv Marit. Ikke leir, men ferie Er skjærgårdsferien bare for kristne? Det var nok flest kristne i fjor, men arrangementet er for alle. Det kom familier som bare ønsket seg ferie. Noen valgte å sitte for seg selv ved frokostbordet, de koste seg på badestranda hele dagen, kom inn til middag klokka fem og var sammen med oss andre på programmet om kvelden, sier Liv Marit. Skjærgårdsferie er nemlig ikke leir. Det er ferie, med løsere program og mer fritid. Bryggekonsert Vi har ikke talerne helt klare ennå, men det blir temarelatert og litt livsnært, forteller Liv Marit. Én ting er i boks. Trygve Skaug skal ha konsert onsdag kveld. Det blir på brygga hvis det blir fint vær med sjømat. I sommer vil de også satse på eget program for små barn, og de har med et eget ungdomsteam som kan «henge» sammen med de unge og arrangere ungdomssamlinger. Solbukta Ungdomssenter ligger i Øyenkilen i Fredrikstad og er en kystperle, med plass for gjestebåter og egen badestrand. Det er valgfritt hvordan man vi bo under skjærgårdsferien. Du kan komme i båt (Solbukta har egen brygge), bestille rom, bo i telt, campingvogn eller bobil. Og du kan stelle maten selv eller komme til dekket bord. Vi oppmuntrer alle til å være noen dager, gjerne hele tiden, men det går an å delta på bare deler av programmet. Men du må melde deg på, også om du bare vil være med på onsdagskonserten med sjømat, avslutter Liv Marit Pettersen. 1. mai-møte Fjellhaug Utdanningssenter Tema: Kristendom og islam Åpning v/ rektor Ketil Jensen Foredrag v/ professor Kurt Christensen: «Lydighet eller lovsang: Likheter og forskjeller mellom islam og kristendom» Pause med kaffe, te og frukt Egil Sjaastad intervjuer dr. Usman Rana: «Muslimers møte med Norge og kristendommen» Lunsj Oddvar Hatlehol (Oslo), Helga og Arnfinn Røyland (Sandnes), Torunn Haukvik Minnesjord (Skien): «Møtepunkter med muslimer i min hverdag» Pause med kaffe, te og frukt Panelsamtale Avslutning Det er mulig å delta på hele eller deler av programmet, og du får anledning til å gi en gave i forbindelse med 100-årsmarkeringen av Fjellhaug stedet for utdanning og utrustning innen teologi og misjon. Vi ønsker å gi hverandre hjelp til å få venner blant muslimer og dele evangeliet med dem. Velkommen til en viktig og lærerik dag. Stevner 2014 Stevne hos Grandhagen, Søndre Land Stevne, Bethel, Ø.Snertingdal Pinsestevnet, Gjennestad Farmendagen, Valdres Vardalstevnet Livolldagen Syddastevnet, Tretten Svesetra, Saksumdal Smiugarda/Rust/Etnedal Stubberudstylen Solbuktastevnet Mustadroa, Gjøvik Skumsjøstevnet, Gjøvik Hermanstøldagen, Åreeld Markengstevnet, Snertingdal Veslestølstevnet Totenstevnet, Kolbu Solåsens dag 24. mai 25. mai 08. juni 15. juni 15. juni 22. juni 29. juni 06. juli 13. juli 20. juli 03.aug. 03. aug. 10. aug. 17. aug. 24. aug. 24. aug. 07. sept. 07. sept.

Sommerleirene. Region Øst

Sommerleirene. Region Øst Sommerleirene 2012 Region Øst SOMMERLEIRENE i Region Øst Gleder du deg til sol, sommer og leir? Det gjør vi også! Sommerleirene står på rad og rekke hvilken kan du tenke deg å være med på? Fangekasa 1.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL PAPPALEIR KVIKK LUNSJ LEIR YNGRES PÅSKELEIR LOVED LEIR 12.-14 MARS 26.-29 MARS 29.MARS - 1.APRIL 1. - 4.APRIL GODT NYTT LEIRÅR! SNØEN LIGGER TETT RUNDT TROVASSLI,

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

SOMMERLEIRER OKSØYA 2016

SOMMERLEIRER OKSØYA 2016 SOMMERLEIRER OKSØYA 2016 Oksøya - perlen i Eidangerfjorden Oksøya er for mange paradis på jord. Her har unge og gamle i over 50 år vært samlet til leir, lek, sol og bading med Jesus i sentrum. I tillegg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9 ReGiOn ØST 25. oktober 123. ÅrgAng 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Foto: Torgeir Hauge. Sommerleirene 400 barn og unge var på leir i sommer.

Foto: Torgeir Hauge. Sommerleirene 400 barn og unge var på leir i sommer. Region Øst 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Øst Ny Ung-leder Sven

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo!

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo! Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør Hallo! Hallo! Med denne brosjyren du har fått i handa nå, ønsker vi å informere deg om vårt leirtilbud i Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband. Hva er leir?

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

RegioN Øst. NYtt FRA REGION Øst. tilbud til konfirmanter Marianne Thormodsæter blir lærer for konfirmantene til høsten.

RegioN Øst. NYtt FRA REGION Øst. tilbud til konfirmanter Marianne Thormodsæter blir lærer for konfirmantene til høsten. RegioN Øst 28. JUNi 123. ÅrgANg 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: Sted: Tilstede: 24. Januar 2013 Fjellhaug, Sinsenveien 25 Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken John Petter Stangeland

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region ØST 19. APril 123. ÅrgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer!

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer! DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013 Våg mer! Velkommen til Sommerfesten 2013! Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her samles folk i alle

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 imf.no 19.30 Åpningsmøte. Evangelist Irene K Alnes taler. 10.30 Bibeltime Radiopastor Johnn Hardang taler. 10.30 Bibeltime. Radiopastor Johnn Hardang taler.

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

DROTTNINGBORG 28.-31. JULI

DROTTNINGBORG 28.-31. JULI DROTTNINGBORG 28.-31. JULI Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her samles folk i alle aldre til en uke med Guds ord i fokus, til inspirasjon

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand ET NYTT STÅSTED Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltakelse 1. Mos. 13, 14-15 Herren sa til Abram etter at Lot

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

Landssommerstevnet. Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014. Focus Quartet. Inger og Bjørg «Strand» Anne-Marthe og Cecilie Lillebø

Landssommerstevnet. Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014. Focus Quartet. Inger og Bjørg «Strand» Anne-Marthe og Cecilie Lillebø Landssommerstevnet Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014 Kjell Furnes Leif Nummela Anne-Marthe og Cecilie Lillebø Inger og Bjørg «Strand» Focus Quartet Program Torsdag 26. juni Fra kl.16.00 Innkvartering

Detaljer

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11.

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11. Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15 GT tekst: Jes 55,8-13 Epistel tekst: Hebr 4,12-13 Barnas tekst: Matt 4,1-11 Støy på linja 26 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E : L UK 8, 4-1

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer