Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Innhold kapittel 1 kjønnsperspektivet kan gjøre folkehelsen bedre 15 Berit Schei og Leiv S. Bakketeig Kjønn får folkehelsebudskapet til å angå oss Helse mer enn fravær av sykdommer Folkehelsearbeid hva er det? Tidlig oppdagelse av kreft tiltak blant kvinner for sjelden blant menn?.. 23 Ikke bare mannssykdommer kan bekjempes Kan helseundersøkelser gjøre kvinner og menn sykere? Unngå det gale eller gjøre det rette for helsen Helse som en kjønnet ideologi Folkets helse ikke bare helsevesenets eller den enkeltes ansvar Medikalisering et nyttig begrep også for folkehelsearbeidet Hvilke spørsmål bør stilles til folkehelsetiltak? Hvilke sykdommer ønsker man å forebygge? Hva kan iverksettes? Hvordan virker tiltaket? kapittel 2 kjønn og helse begreper og modeller Berit Schei og Johanne Sundby Framveksten av kjønnsperspektivet innen helse «Medisinmenn» og «sykepleiersker» Helsevesenet i endring Kvinnefrigjøring, likestilling og utviklingen av kvinneforskning Medisinsk kvinneforskning synliggjøring av kvinners helseproblemer Kan kunnskap fra hannrotter brukes på kvinner? Et annet bilde av mannen og hans helse Kjønn og helse forståelsesmodeller Biologien er i endring ikke bare skjebne

2 Kjønn som fødselsgave Fra roller til identitet Samfunnsmessige kjønnsforskjeller Arbeidslivet Dagens kvinner en sammensatt gruppe Å overkomme kjønnsstereotype modeller kapittel 3 vil kvinner alltid leve lenger enn menn? Leiv S. Bakketeig og Berit Schei Hva er levealder? Kjønnsforskjeller i levealder for 100 år siden Fattigdommen rammet kvinner og barn mest? Tuberkulosen rammet de unge kvinnene Økning i levealder for både kvinner og menn Færre barn Økning av kvinners innflytelse i samfunnet Livsstilssykdommene endrer kjønnsforskjellene Et globalt blikk på kjønn og levealder Hvor gamle kan menn og kvinner bli? Er kjønnsforskjellene miljøbetinget? Kvinner er viktigere for artens overlevelse? Kvinner har reserverceller Guttebarn mindre «levedyktige»? kapittel 4 det syke kjønn? John Gunnar Mæland og Siren Haugland Kjønnsforskjellene starter i barndommen og blir tydelige i ungdomstiden Selvrapportert helse Somatiske tilstander Psykiske vansker og lidelser Kjønnsforskjellene i sykelighet fortsetter i voksen alder og alderdom Selvrapportert sykelighet og funksjonsevne Legediagnostisert somatisk sykelighet Legediagnostisert psykiatrisk sykelighet Helsetjenesteforbruk Bruk av legemidler Trygdeytelser Hvordan kan kjønnsforskjellene i sykelighet forklares? Somatisk sykelighet Psykisk sykelighet Sykdomsatferd

3 kapittel 5 hva feiler menn? Leiv S. Bakketeig og Rannveig Nordhagen Lovmessige kjønnsforskjeller? Sårbare guttefostre Helse blant voksne menn Menns atferd Andre særegne mannlige plager Mannens overgangsalder kapittel 6 det lange liv er feminint? Bernard Jeune Jeanne Calment: «Jeg begynder at vænne mig til idéen om, at jeg er et fænomen.» «Jeg lovede, at jeg ville blive 120 år.» «Jeg har mistet min mand, min datter, mit barnebarn.» «Gud har givet mig alt det, jeg har bedt ham om.» «Jeg frygtede intet. Det blev jeg tit bebrejdet.» «Jeg lever i mine drømme. Jeg har et godt liv.» Sarah Knauss: Tiptipoldemoderen, som «hadede grøntsager» Marie-Louise Meilleur: Vegetaren med 300 efterkommere Maria Esther Capovilla: «Blot et lille glas vin til frokost.» Hendrikje van Andel-Schipper: «Blot trukket vejret, intet andet.» Elisabeth Bolden: En afro-amerikansk kvinde med 10 tiptipoldebørn Chris Mortensen: Verdens ældste mand, som røg cigarer til det sidste Havde de noget tilfælles? kapittel 7 er kreft en verre svøpe for kvinner enn for menn? Inger Torhild Gram Innledning Kreftbiologi Hva er kreftsykdommen? Kreft Cancer Karkinos Hva skiller en kreftcelle fra en normal celle? Fra kreftcelle til kreftsvulst Hvorfor får vi mer kreft? Kreftepidemiologi Hvor i verden er det flest krefttilfeller? Hvilke krefttyper er de vanligste? Betyr landet man bor i noe for hvilken krefttype man kan få? Dør flere menn enn kvinner av kreft? Antall døde av kreft i global målestokk

4 Fem års overlevelse i global målestokk Lungekreft Lungekreft den vanligste tobakksrelaterte kreftsykdom hos begge kjønn. 129 Får kvinner en annen type lungekreft enn menn? Hvordan forklarer vi den dramatiske økningen i lungekreft i Norge? Hvordan ligger norske menn og kvinner an når det gjelder lungekreft? Hvem blir framtidas lungekreftpasient i Norge? Dødsfall i Norge som følge av lungekreft Forebygging av kreft Anbefalte leveregler for å forebygge kreft Primær og sekundær forebygging Forebygging i global målestokk Hvorfor er det så vanskelig å slutte å røyke? Nikotinavhengighet og tobakksindustrien Røykeavvenning Hva skjer med dødeligheten av lungekreft hvis andelen røykere synker? Trender i global målestokk Primærforebyggende tiltak som virker Vil vaksiner bli det viktigste kampmiddel mot kreft i framtida? Hvorfor har vi kreftscreeningprogram bare for kvinner i Norge? Kjønnsperspektiv på kreft oppsummering kapittel 8 myter og realiteter om kvinner og hjertesykdom 146 Maja-Lisa Løchen og Inger Njølstad Dødelighet og sykelighet av hjerte kar-sykdommer hos kvinner og menn Kjønnsforskjeller i forekomst av koronarsykdom Overlevelse etter hjerteinfarkt Betyr risikofaktorene det samme for kvinner og menn? Røyking Blodfettstoffer og diabetes Blodtrykk Fysisk aktivitet og vekt Hva skyldes kjønnsforskjellene i risikofaktorene? Er resultatene av forebygging og behandling ved koronarsykdom like gode for kvinner og menn? Blodtrykksbehandling Kolesterolsenkende behandling Acetylsalisylsyrebehandling Klinisk presentasjon og behandling ved akutt hjerteinfarkt og ustabil angina 154 Koronar bypassoperasjon og utblokking av koronararterier ved stabil koronarsykdom Får kvinner og menn samme behandlingstilbud ved koronarsykdom?

5 kapittel 9 triste kvinner, tøffe menn om kjønn og psykisk helse Solveig Dahl Psykisk helse Kjønnsperspektivets plass i psykologi og psykiatri Psykiske plager/lidelser hos kvinner og menn, likheter og forskjeller Kliniske studier Psykiske lidelser og kjønn hva forteller disse resultatene oss? Den komplekse og sammensatte etiologi hva har kjønnsperspektivet å bidra med? Mental helse knyttet til reproduksjonen Svangerskap Psykiske vansker hos kvinnen etter fødsel Hva med barnefaren? Forebygging av psykiske lidelser hva har kjønnsperspektivet å bidra med? Helseopplysning Oppfostring av barn og unge Tidlig intervensjon ved sykdom Andre samfunnstiltak kapittel 10 undervekt og overvekt Bjarne K. Jacobsen Hvordan måles under- og overvekt? Kroppsmasseindeks som mål på kroppsfett Bukfedme, livvidde og liv hofte-forholdet Nordmenn er slankere enn andre folk Hvor vanlig er overvekt og fedme i Norge? Hvor vanlig er undervekt i Norge? Utvikling av vekt og overvekt i Norge Oppfølgingsundersøkelser gir et mer fullstendig bilde av vektutviklingen Fedme er hyppig blant personer med kort utdanning og i noen innvandrergrupper Fører undervekt og overvekt til sykdom og død? noen metodiske problemer 192 Hvilke sykdommer er undervekt og overvekt en risikofaktor for? Kroppsmasseindeks og total dødelighet Både for lav og for høy vekt øker dødeligheten Eldre tåler overvekt bedre enn de yngre, og kvinner bedre enn menn Flere dødsfall på grunn av overvekt blant de eldre! Lever man lenger hvis man går ned i vekt? Overvekt: Kort om årsaker og forebygging

6 kapittel 11 er menn farligst for seg selv eller for andre?. 204 Ingeborg Rossow Rusmiddelbruk og -misbruk Alkohol Vanedannende legemidler Illegale rusmidler Kjønnsforskjeller i rusmiddelrelaterte skader Alkoholisk leversykdom Overdoser Trafikkulykker Voldsskader kapittel 12 kvinners og menns helse i globalt perspektiv Per Bergsjø og Johanne Sundby Dødelighet som uttrykk for helse Demografiske forskjeller Helse som begrep Fattigdom og kjønnsforskjeller Mødredødelighet Kan svangerskapsomsorg bidra til å hindre mødredød? Aidsepidemien Omskjæring av kvinner om forfatterne stikkord