Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5"

Transkript

1 Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5

2 Ser positive signaler i markedet Boligprisene ser ut til å være på vei oppover igjen, det er et godt mål på temperaturen også i vårt marked, sier salgssjef Jarle Berg. - Heller ikke vi slapp helt unna nedgangen på slutten av 2013, med pessimisme i media og den negative utviklingen i boligmarkedet for 2013 under ett, sier Jarle. Heldigvis for oss var det først og fremst på leiligheter i større blokker at prisene falt, bremsene var i mindre grad på for de boligtypene vi leverer; eneboliger, rekkehus og lavblokker. Hos oss var det mer snakk om at kontraktene var på plass, men at en del av bestillingene kunne bli forskjøvet. Totalt var derfor 2013 et godt år for Støren Treindustri, vi nådde budsjettet og fi kk et godt resultat på bunnlinjen. Og at det aldri har vært solgt fl ere bruktboliger enn i januar i år tar vi som et svært godt tegn for fremtiden. Og det er fl ere positive tendenser i markedet: POSITIVE TRENDER Husbanken setter nå nye begrensinger på areal for å få fl ere boliger for pengene, det er også positivt for oss. Sesongjusterte tall fra SSB viser at antall igangsettelsestillatelser til nye boliger gikk opp med 13% fra november til desember Dette skjer etter en nedgang på 5% måneden før. - Vi ser også tendens til at mange som til nå har hatt produksjon i Øst-Europa vender blikket mot Norge og mot oss. STOR ORDRERESERVE Støren Treindustri har en betydelig større ordrereserve i dag enn på tilsvarende tid i fjor. Ca 150 mill mot 120 mill. Verdien av nye kontrakter skrevet i år er på 56 mill. Noe som er omtrent likt med fjoråret. Det skyldes i hovedsak at vi i uke 10 i fjor skrev en ordre på 34 mill. Salgsavdelingen har all grunn til å tro at vi i år vil inngå kontrakter til en verdi av over 400 millioner. I begynnelsen av mars har vi i år omsatt for ca 50. millioner, noe som er ca 10mill mer enn på samme tid i 2013, og slik det ser ut nå, vil vi ut mai med stor sikkerthet være spot on på budsjettet som ender opp med en omsetting på 350 millioner. I tillegg til den langsiktige jobbingen som gir resultater, og pleie av faste, gode samarbeidspartnere, fi ns det også raskere solskinnshistorier. Salgssjef Jarle Berg SALGSSTABEN Jarle Berg Salgssjef Mobil Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Mobil Stig Arne Berg Selger Mobil John Bergh Selger Mobil Thor Chr. Nilsen Selger Mobil Trond Breidablik Selger Mobil Ole Petter Olsen Prosjektutvikler Mobil

3 - Vi hadde første møte med en helt ny, potensiell kunde 2. januar i år. Kort tid etter møtet var kontrakt signert for 11 boenheter for levering i april i år. ROALD HAUG, adm.dir. STØRRE ENHETER OG SERIER Det er sjeldnere at vi produserer enkeltbygg for våre kunder nå enn det det har vært tidligere. Et typisk prosjekt for oss nå er 2-6 mannsboliger for kunder som kjøper flere bygg i løpet av året, større felt med flere rekkehus, lavblokk med flere leiligheter, eller barnehager/omsorgsboliger til det offentlige. Privatkunder har vi ikke i det heletatt, de passer ikke inn i vår system. OM ÅRET 2014 SIER JARLE BERG: - Vi hadde et godt år i 2013, der vi nådde budsjettert omsetning på 300 millioner kroner. I år er budsjettet 350 millioner. Selv om det er et tøft mål, og nedgangen i boligbyggingen i perioden rundt årsskiftet har bydd på utfordringer, har vi for tiden nok forespørsler å regne på til at vi har god tro på at vi skal levere også i år. Mill. kroner Det finnes ingen hemmeligheter til suksess. Det er et resultat av forberedelser, hardt arbeid og å lære av feil Colin Powell Jeg starter med å si godt nytt år til alle. Litt i seneste laget vil mange kanskje si, men noe av bakgrunnen er at 2014 ser ut til å bli nok et godt nytt år for Støren Treindustri. Inngangen til året var meget god, med fullt trykk i produksjonen og med en kundetillit (les; ordrereserve) større enn noen gang tidligere. Fra 2009 og frem til i dag har vi hatt en eventyrlig vekst. Omsetningen er nesten tredoblet i denne perioden, og i 2013 økte vi produksjonen med 65 % i forhold til som også var et godt år. Det ene gode året avløses av det andre, og vi passerer stadig nye milepæler. I 2013 ble vi kåret til en av landets Gaselle-bedrifter av Dagens Næringsliv, en utmerkelse som er med på å bekrefte vår gode og solide utvikling over tid. I alle disse årene med vekst har vi hatt et viktig punkt på agendaen - kunden. Vår utvikling skal ikke bety problemer for våre kunder, men være en berikelse i form av bedre produkter med høyere ferdiggrad. Veksten skal være styrt, og vi skal ikke bli store for størrelsens skyld, men fordi vi gjennom vekst kan foreta nødvendige og riktige investeringer og derav tilby våre kunder det beste produksjonskonseptet på markedet. Måten vi har gjennomført det på er ved hjelp av gode forberedelser, hardt arbeid og evnen til lære av våre feil, og det skal vi fortsette med. For oss har det vært viktig å kunne rendyrke vårt konsept om automatisert skreddersøm, slik at våre leveranser har den riktige kvaliteten, gir den beste økonomien og styrker våre gode kundeforhold. Jeg føler at vi har lykkes med det. Mens mange andre flagger ut på grunn av høye kostnader og svekket konkurranseevne viser vår satsing at det lar seg gjøre å drive industriell produksjon i Norge. Vissheten om at vi kan tilby en av våre viktigste samarbeidspartnere kunden den beste kvaliteten og de mest innovative løsningene gir oss ekstra energi i vår innsats i å gjøre ting enda bedre Ordrereserve pr. uke 10 Jeg ønsker alle våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder en riktig god påske! 3

4 Ranheimsfjæra Biskop Grimelunds vei Hornebergtunet GODE BYGG, LANDET OVER. UTVIKLET OG PRODUSERT PÅ STØREN. Hybelhus, Stjørdal Boas, Oppdal Øvre Smestad 50 Hornebergtunet Høgmoveien 3, Oppdal Dorthesvei 4

5 Videreutvikler samarbeidet med huskjedene To norske huskjeder står for et uttak på ca 150 boliger i året fra Støren Treindustri. Det genererer en betydelig del av omsetningen rundt 87 millioner kroner. - Vi samarbeider tett med de to huskjedene Blå Bolig og Norske Hus, forteller kjedeansvarlig Frode Kjerstad. - Jeg har en veldig god dialog begge veier med vår tekniske avdeling, og med kjedenes arkitekter. Det ser ikke ut til at denne typen boliger har blitt like sterkt berørt av den generelle pessimismen som har rådet i markedet en periode, og med det antall forespørsler vi har nå ser det positivt ut, sier Frode Kjerstad om utsiktene for dette året. Kjedene har i tillegg til boliger begynt å satse også på omsorgsboliger og barnehager, det venter vi også vil slå positivt ut for oss. SKRYT FOR KVALITETEN Blå Bolig og Norske Hus utvikler selv sine boligtyper, mens Støren Treindustri som eneleverandør står for materialberegninger og priskalkyler - og produksjon av boligene. Rundt 80% av boligene leveres som precut, ca 20% som elementer rett på byggeplass. - Vi får mye skryt for kvaliteten på våre produkter, og ikke minst på feilfrie og presise leveranser. Det er ikke bare vi selv som mener at vi har Norges beste precut-system! For Blå Bolig AS. Kunde er Sverre Svendsen. Dette er en elementleveranse. Tidsforbruk for montering av elementhus: Oppstart tirsdag morgen, ferdig onsdag ettermiddag. Bolig levert av Norske Hus AS. Forhandler Joramo og Tørset Bygg AS, kunde Edvin Eide. Levert som Precut. 5

6 Kenneth Gjessingen (t.v.) ute på byggeplassen. Til høyre byggeleder Ole Roger Aune. Teknisk sjef Kenneth Gjessingen jakter på den perfekte arbeidsflyten Systematisk avdekking av problemstillinger så tidlig som mulig, og grundig kvalitetskontroll, gir resultater. Mye handler om best mulig samhandling. Som teknisk sjef har Kenneth Gjessingen ansvar for en stor del av næringskjeden i Støren Treindustri. Blant annet utarbeiding av arbeidsgrunnlag og dokumentasjon, men også oppfølging av byggelederne og montasje i egenregi. - Vi fokuserer på tre hovedområder, sier Kenneth. Langtidsplanlegging, leveringsdyktighet og kontroll. PÅ BYGGEPLASS - Ute på byggeplassen har vi egne, erfarne arbeidslag i Trøndelag, med tømrere og byggeleder, forteller Kenneth, i tillegg leier vi inn folk etter behov. På Østlandet lærer vi opp snekkerfirma som vi samarbeider med. Vi har også to byggeledere ansatt på vårt kontor i Mjøndalen for å ta seg av vårt marked på det sentrale Østlandet. - På byggeplass så vel som i prosjekteringsfasen legger vi vekt på systematisk jobbing og god kommunikasjon, og vi jobber kontinuerlig med system og holdninger hva gjelder KS og HMS. Vi har kommet langt, men har fortsatt mye å gå på. DE VIKTIGE TEGNINGENE - Oppdragene har blitt mer utfordrende og komplekse, de involverer flere ledd, og produksjonen er mer automatisert, sier Kenneth. - Det stiller enda større krav til at vi lager et godt grunnlag for jobben ved at arbeidstegningene er som de skal. I dag har vi for eksempel et langt tettere samarbeid med de forskjellige arkitektene, og større grad av teamarbeid innen teknisk avdeling. Det handler om å sette sammen team der den enkelte medarbeiders sterke sider blir bedre utnyttet, for å finne best mulige løsninger både for oppdragsgiver og for vår produksjon. Stikkordet er bedre samhandling, samtidig som det krever en mer enhetlig måte å jobbe på. 6

7 Produksjonsutvikling totalt Antall kvm produsert Tak Gulv Lyd og bær Yttervegger Produksjonsvolum 2012: kvm Produksjonsvolum 2013: kvm Økning på 66,5% Fra det daglige morgenmøtet der gårsdagens produksjon vurderes. Fullt fokus på produktivitet og miljø Det er ingen motsetning mellom produktivitet og miljø, snarere tvert om, forklarer fabrikksjef Tom Stamnes. Nesten alle marginer vi utnytter i produksjonen har også en positiv miljøeffekt. oppsto avvik, hva skal vi gjøre for å unngå gjentagelser? Målet er hele tiden bedre flyt, færre stopp, mindre skre, færre feil. Rapporteringen gjør at vi kan ta tak i problemet med en gang og gjøre noe med det - det skal ikke skje igjen! Som et av mange eksempler nevner han gipsen som kappes ut for gi plass til vinduer og dører. Tidligere ble denne kastet - og avfall koster. Nå skal denne gipsen utnyttes på gavel-linja; bedre materialutnyttelse, sparte kostnader og bedre for miljøet. - Det er i detaljene og marginene at gevinstene ligger. SLANK PRODUKSJON - For å optimalisere arbeidsflyten og arbeidsprosessene jobber vi etter LEAN-prinsippet, det vil si slank produksjon der vi kutter ut alt forstyrrende og unødvendig, og rendyrker de gode rutinene og prosessene. Dette må involvere alle, alle må gå i samme retning. - I forkant av produksjonen er vi selvsagt helt avhengig av at teknisk avdeling har gjort grundig forarbeid, at tegneunderlaget stemmer, at alle innkjøp er på plass. Alt henger sammen, sier Stamnes. Det nedtegnes en detaljert produksjonsrapport hver dag. Her registreres alt; stopp, hendelser, mangler, produksjonsresultater etc. Alle operatørene deltar på et møte hver morgen, der rapportene gjennomgås og analyseres. Alle avvik etterforskes - hvorfor Dette fokuset gjør oss ikke bare mer effektive og lønnsomme, men også mer miljøvennlige. Vi genererer lite avfall - vi sorterer allerede 70,9%, men ønsker å komme enda lenger - jobber for å minimalisere kraftforbruk, og optimalisere utnyttelse av materialer. Vi jobber systematisk med forbedringsprosesser innenfor miljø, etter Grønt Ansvar, i samarbeid med Norsk Gjenvinning. Vi har kommet langt, men det fortsatt mye å ta tak i. Det gjøres ikke bare tekniske tilpasninger, men også tiltak og tilpasninger i arbeidsmiljø og lokaler. Eksempler her er bedret lyssetting og oppfrisket maling i lokalene - bedre arbeidsmiljø gir større effektivitet. Det gjennomføres også jevnlige spørreundersøkelser om arbeidsmiljøet. HVA ER OPPNÅDD? Vi har redusert lange stopp Vi har øket produktiviteten på alle produksjonsstasjonene Vi produserer i dag 23% mere element pr dag sammenlignet med samme tid i Arbeidsflyten er bedre Resultatene er bedre 7

8 TRE PÅ JOBBEN I Støren Treindustri er vi tilsammen 133 medarbeidere. Vi har avbrutt arbeidet noe for tre av dem, og stilt tre enkle spørsmål. 1. Hvor lenge har du jobbet hos Støren Treindustri? 2. Hva er det beste med din jobb? 3. Hva liker du å gjøre i fritiden? Eivind Tilseth Tømrer og montør 1. 8 år 2. Allsidig jobb 3. Jeg benytter fritiden på hytta og på jakt. John S. Bordahl Tømrer og montør 1. Jeg har vært her i 18 år. 2. Det beste for meg er et fleksibelt arbeid, der jeg får jobbe med mye forskjellig. 3. Fritiden benyttes flittig til trim på sykkel eller til fotturer. Per Ilvang Operatør 1. Jeg er helt fersk, har jobbet her i 10 måneder. 2. Her er det et godt arbeidsmiljø og jeg trives kjempegodt. 3. Jeg er glad i friluftsliv, men trives også med en god bok i godstolen hjemme. Da går det i historie og krim. SE SÅ FLOTT DET BLE! Boligprosjektet Hornebergtunet i Trondheim har en rolig og attraktiv beliggenhet med nærhet til Nidelva, flotte rekreasjonsområder og mange servicetilbud i Fossegrenda. Veidekke og OBOS står bak prosjektet som består av flere ti-talls leiligheter og kubehus, og 47 rekkehus. De siste rekkehusene ble overlevert før påske. Rekkehusene er alle levert fra Støren Treindustri. Hornebergtunet - Støren har levert elementer til alle de 47 rekkehusene, og til 5 carporter, forteller anleggsleder Ole Morten Skaret hos Veidekke Entreprenør AS. Veidekke har selv stått for monteringen av boligene, etter noen dager med opplæring i starten av det første rekkehuset, i regi av Støren Treindustri. Montasjen startet 25. juni 2012, og siste leveranse ble levert i januar

9 DEN SOSIALE SIDEN Høyt aktivitetsnivå, gledelig mange deltakere Det har vært gledelig stor aktivitet på den sosiale fronten det siste året, både i regi av personalforeningen og av bedriften. Siste arrangement var årsfesten på Rica Nidelven 31.januar. En vellykket aften med stor stemning. Grillkvelden sist sommer var også blant aktivitetene som samlet mange deltakere. Sykkelgjengen trener jevnt og trutt, og målet i år som i fjor er Birken. Ellers har det vært god innsats og godt oppmøte også på arrangementer som putball, skyting, gokart/bowling. Nytt styre Det ble avholdt årsmøte i personalforeningen 13. februar, med 36 personer tilstede. Nytt styre ble valgt: Kjell Edvin Stenbro, Odd M. Skavern og Tore Stensås (leder). Det nye styret håper på god oppslutning også på årets arrangementer, og oppfordrer også medlemmene til å komme med forslag til ønskede aktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt i 2014: Mars: Gokart/bowling Mai: Horg bygdatun Juni: Luftgeværskyting, Hovin Juli: Grillkveld med 7-kamp August: Topptur September: Leirdueskyting November: Quiz i kantina Desember: Julekalender Hele året: Idrettsarrangement GOD INNSATS, GODT OPPMØTE! 9

10 Hele takstolgjengen Disse karene produserer titusenvis av takstoler hvert år Sagekapasiteten har vært en brems i takstolproduksjonen. Med ny sag på plass gir det større fleksibilitet og bedre kapasitet. Produksjonen av takstoler kan deles inn to hovedgrupper; 1/3 går til interne prosjekter, det vil si produksjonen i egen husfabrikk. Resten går til eksterne kunder som Kjeldstad trelast, Gipling og Selvaag Bygg. Nedslagsfelt for produksjonen er hele landet fra Dovre og nordover. Støren Treindustri har produsert takstoler siden VARIERENDE ETTERSPØRSEL Produksjonen av takstoler styres naturlig nok av svingningene i boligmarkedet. Bygges det mange hus rundt omkring, og vår egen elementproduksjon øker, øker etterspørselen, og vice verca. Svingningene kan skje brått, noe som gjør det utfordrende å planlegge produksjonen i lang tid framover. Planlegging og logistikk må likevel til, og produksjon av takstoler kan by på flere utfordringer for teknisk avdeling enn mange kanskje tror. Det er nemlig stor forskjell på takstoler. kommune de skal brukes i. Hver kommune har spesifikke krav til dimensjoner og krav i forhold til forventet nedbørsmengder. Produksjon av takstolene må tilpasses tilsvarende, slik at de tilfredsstiller en belastning på taket som varierer fra 250 til 850 kg vekt pr. kvm. CE-SERTIFISERT Som produsent er Støren Treindustri sertifisert og kan CE-merke takstolene. Det gjennomføres ekstern kontroll av produksjon og produkter, samtidig som det gjøres kontinuerlig KS-arbeid internt. Takstolene våre har en maks størrelse på ca 26 meter lengde og 4,3 meter høyde. Når det gjelder høyden er det transporttekniske ting som utgjør begrensningen. STRENGE KRAV Det er tatt i bruk et nytt og mer krevende euro-lovverk som stiller strengere krav til takstolene. Dernest skreddersys takstolene med hensyn til dimensjoner etc alt etter hvilken 10

11 Teknisk sjef Kenneth Gjessingen presenterer Støren Treindustri på TREbyenTrondheim «Støren-metoden» presentert for et større publikum Det er økende interesse for bruk av tre i store byggeprosjekter, både boliger og næringsbygg. Det er en utvikling ikke minst vi i Støren Treindustri ønsker velkommen. TREbyentrondheim er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, et arkitektur- og byutviklingsprosjekt for Trondheim og regionen. I februar arrangerte prosjektet et seminar i Trondheim under tittelen MER TRE, økt bruk av tre i bygg og anlegg. I invitasjonen het det: En av de største utfordringene er å utvikle og ta i bruk kostnadseffektive produkter og konsepter. Nettopp det vi i Støren Treindustri arbeider for å perfeksjonere hver dag. Blant en rekke interessante presentasjoner holdt også teknisk sjef Kenneth Gjessingen i Støren Treindustri innlegget Masseprodusert skreddersøm som ble godt mottatt av de nesten 150 deltakerne. Deltakerne omfattet representanter fra arkitekter, husleverandører, entreprenører, håndverkere, fylke og kommune. BEHERSKER HELE PRODUKSJONSPROSESSEN Gjessingen presenterte en rekke eksempler på hvor mye som er mulig innen masseprodusert skreddersøm, men la også vekt på hvor viktig det er å være klar over utfordringene med at alt må kunne løses industrielt. Videre leverandørens evne til å se, og bidra, i hele prosjektet, og løse det industrielt. - Mange kan levere elementer til husbygging, sa Gjessingen. Like viktig er kringtjenestene som rådgivning, pakking, logistikk, håndtering på veien, byggeledelse, montering etc. Dette er blant Støren Treindustris suksessfaktorer, og årsaken til at våre kunder kommer tilbake. SPENNENDE NYHETER Gjessingen snakket også om den brede ekspertisen vi har i eget hus, ekspertise som setter oss i stand til å fungere som rådgivere og til å klare å tilpasse til dels kompliserte prosjekter til industriell produksjon. For eksempel ekspertise på lyd, energi og brann. Han snakket også om kontinuerlig videreutvikling av produktet. Vi jobber hele tiden med forbedringer både hva gjelder det fysiske produktet og tjenestene rundt dette. Men i det store og hele handler det om i fremtiden å levere økt ferdigrad. Som et eksempel etterspør kundene elementer med innlagt elektro og som er klar for maling på innsiden. Da jobber vi selvfølgelig med løsninger for å få en industriell framstilling av dette. 11

12 7290 Støren Tlf Faks Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine kunder. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss! Musikkverk Hermod Kjøretøy 477 Bekreft else Anvendelig Lever Avl Sang Dydig Titteskap Røpe Godhet Artikulere Organ Sprut Romertall Gods Besitter Lysne Utenl. drakt Verk Påstå Moderne Vekt fork. Utsyn Bukk Krus Glorie Retning Land Bindeledd Ad To Svar Kortvarig Rydde Dyr Formann Vi trekker ut 2 vinnere som får en flott jaktkniv. Trondheimsavdelingen på plass i Trekanten Fra årsskiftet har vår Trondheimsavdeling vært samlet i Trekanten på Tiller i Trondheim. Her arbeider store deler av vår tekniske stab og salgspersonale. Kort avstand både inn til Trondheim sentrum og opp til vår fabrikk på Støren er opplagte fordeler med beliggenheten. Send løsningsordet på mail til innen Vinnerne av kryssordoppgaven i forrige utgave ble Jon Frydenlund og Olav Bjerke Vi gratulerer! Ny sag Sag nr. 3 i vil bli tatt i bruk etter påske. Den nye sagen er en investering på 5 millioner kroner, og vil gå inn i produksjonen både av elementer, precut og takstoler.

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering»

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» «Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS Skog og tre 28. mai 2015 Agenda! Kort om Kjeldstad-konsernet! Industrialisering i byggenæringen! Utfordringer og

Detaljer

Industrialisering. Kundens behov i sentrum

Industrialisering. Kundens behov i sentrum Industrialisering vs Kundens behov i sentrum Adm.dir. Roald Haug Støren Treindustri AS Etablert: 1969 Fabrikk: Støren (4 mil sør for Trondheim) Bygningsmasse: 20.000 m 2 Avdelinger: Trondheim og Mjøndalen

Detaljer

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING VÅR PLAN 3 til 5 år 1 til 2 år IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING Hva? Beliggenhet Pris Muligheter Risiko For hvem Utforming Utnyttelse Prising Kvalitet Kostnad Produktivitet Feilfri

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Fra husdrøm til drømmehus

Fra husdrøm til drømmehus Fra husdrøm til drømmehus Boliger Hytter Landbruk Takstoler Elementer Ferdighus fra Nord-Trøndelag Overhalla Hus AS ble dannet i 1971, da to bedrifter med lang historie i lokalsamfunnet ble slått sammen.

Detaljer

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE Frokostmøte om trebruk 11. oktober 2017 Per-Inge Heen HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler 7400

Detaljer

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon TOTALENTREPRENØR INNHOLD 1. Historikk 2. Omsetning 3. Organisasjon 4. Satsningsområder 5. Arbeidsområder 6. HMS/Miljø/Kvalitet 7. Prosjekt fremover 8. Utfordringer/muligheter/styrker 9. Åfjord 10. Botngård

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Arkitekt og ingeniørtjenester

Arkitekt og ingeniørtjenester Arkitekt og ingeniørtjenester Litt om oss Dakark AS tilbyr tjenester innen fagområdene byggesøknad, prosjektering og arkitektur. De fleste av våre oppdrag strekker seg fra idè- og skissestadiet, til byggemeldings-

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

stimuli Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 2/2010 Årgang 1

stimuli Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 2/2010 Årgang 1 stimuli Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 2/2010 Årgang 1 Ordre på over 20 mill kroner fra Aker Utvikling Aker Utvikling er en del av Beliggenhetgruppen i Oslo. De utvikler og bygger kun funkishus,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Trebygg i by. Trebygg i by. SSFF s temakonferanse Innovativt Tre. Jostein Byhre Baardsen

Trebygg i by. Trebygg i by. SSFF s temakonferanse Innovativt Tre. Jostein Byhre Baardsen Trebygg i by SSFF s temakonferanse Innovativt Tre Jostein Byhre Baardsen Trebygg i by Utgangspunkt: Markedsutvikling Demografi Holdninger, prioriteringer Fremtid Trusler og Muligheter 1 Fra bygd til by

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold!

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Vi bygger din drøm! Stikk gjerne innom oss på Siva 1, Vestmyra. Fauske eller ta kontakt på tlf. 75 60 11 00 www.galvanotia.no

Detaljer

Eneboliger og fritidshus SE VERDEN PÅ NYTT

Eneboliger og fritidshus SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. Eneboliger og fritidshus VISJON HVEM ER NORDVEST VINDUET?

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Produserer vinduer, skyvedører, balkongdører og ytterdører Vinduer, skyvedører og balkongdører produseres i moderfabrikken på Gilja, 5 mil

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Går du med en drøm om et hus, hytte eller kanskje et tilbygg?

Går du med en drøm om et hus, hytte eller kanskje et tilbygg? Bolig Hytte Garasje Går du med en drøm om et hus, hytte eller kanskje et tilbygg? Vi kan hjelpe deg med å realisere drømmen. Norgeshus Ludviksen Bygg as - 6239 Sykkylven - tlf 92 62 88 18 - Epost: arvid.lbygg@xi.no

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse 2 External / Internal / Confidential / Author Innovasjonskonkurransen Bakgrunnen for prosjektet Hvorfor innovasjonskonkurranse? o o o o Ventilasjonsprosjekter

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no BYGGENTREPRENØR AS - Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no VIDERE KONTAKT Eventuell videre kontakt vil være: ARILD MATHISEN Mob. 90 95 13 91 E-mail: armathi@online.no Informasjon i denne presentasjonen

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Bygg21 Formål Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som bygger på strategien Sammen bygger vi fremtiden.

Detaljer

Hasås AS når naturen skal foredles

Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS En produsent for store og små Yngvar Hasås Daglig leder - Når naturen skal foredles Vi skal se litt på: Hasås AS Historie Hvem er vi? Trelastmarkedet Innovasjon

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Forprosjekt. Bygglogistikk. Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner

Forprosjekt. Bygglogistikk. Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner Forprosjekt Bygglogistikk Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner 1 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag.

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet?

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? 1 OSLO OG AKERSHUS NR. 2 2017 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Tilbake til et normalt nybyggmarked? Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? Les rapporten 2 OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015

BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015 BIM PREFABTRE DEN KLOKE TEGNING 13.-14. OKTOBER 2015 KOMPETANSE KVALITET-INNOVASJON Alfa Tre AS, Larvik Are BrugAS, Askim Norsk Takstol AS, Rygge Jatak Norsk Takstol Element, Rygge Jæren Treteknikk AS,

Detaljer

BIM og tegninger på byggeplassen

BIM og tegninger på byggeplassen BIM og tegninger på byggeplassen Rendra AS Oppstart på NTNU i 2012 Siden oppstarten i 2012 har vi jobbet sammen med bransjen for å utvikle Rendra O 10 ansatte Solid 3D software utvikling fra olje og gass

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Det enkle er ofte det beste. Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek

Det enkle er ofte det beste. Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek Det enkle er ofte det beste Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek Espen Myhre Tømrermester Avdelingsleder i OPAK AS for avdeling byggeledelse Hovedbyggeleder Nye Deichmanske hovedbibliotek

Detaljer

Bransjemøte om prefabrikkerte bygningsmoduler Erfaringer og anbefalinger rundt samspill mellom produsent, prosjekterende og entreprenør/utbygger

Bransjemøte om prefabrikkerte bygningsmoduler Erfaringer og anbefalinger rundt samspill mellom produsent, prosjekterende og entreprenør/utbygger Bransjemøte om prefabrikkerte bygningsmoduler Erfaringer og anbefalinger rundt samspill mellom produsent, prosjekterende og entreprenør/utbygger Ole Petter Haugen, Selvaag Bolig, Oslo, 11.05.2016 BA2015-konferansen,

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

MAXBO Proff. 235 års erfaring. Huseby Fredrikstad. hva mer kan man forlange... MAXBO PROFF FREDRIKSTAD 1

MAXBO Proff. 235 års erfaring. Huseby Fredrikstad. hva mer kan man forlange... MAXBO PROFF FREDRIKSTAD 1 MAXBO Proff Huseby Fredrikstad 235 års erfaring hva mer kan man forlange... MAXBO PROFF FREDRIKSTAD 1 Jan G. Hansen, salgssjef Proff 235 ÅRS ERFARING KAN DU STOLE PÅ! MAXBO Proff Fredrikstad sikrer byggmestre,

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11 Entreprenør Team 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 AS Vi har lang erfaring med EntreprenørTeam og har bare positivt å si om samarbeidet og de jobbene de har utført for oss. Bedriften opptrer profesjonelt

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken.

Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. NBBLs BYGGEST ATI STI KK 2016 Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk viser detaljert statistikk over boligbyggelagenes byggeaktivitet. Statistikken representerer dermed en verdifull

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Messens åpningstider Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1530. Deretter ryddes standene.

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Vi tar juleferie fra og med 22.12. og starter opp igjen mandag 2.1.2012. Den dagen vil det stort sett bli varetelling.

Vi tar juleferie fra og med 22.12. og starter opp igjen mandag 2.1.2012. Den dagen vil det stort sett bli varetelling. SISTE NYHETER Desember 2011 Jul hos Lium Bildet til høyre: Sammen med Østereng & Benestad AS i Arendal leverte vi en større skranke til en BMW forhandler. Utført i høytrykkslaminat med diskplater i glass

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Industriforum Forbedringsarbeid i praksis Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Forbedringsarbeid i praksis Skaslien Gjestgiveri Kirkenær, fredag 19. oktober, kl 8.30-13.30 7sterkes

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Gjett tre kort. Foreldrene betyr all verden! Grunntanken bak Multi. Mastermind. Faglig fokus og tydelige læringsmål. En bred matematisk kompetanse

Gjett tre kort. Foreldrene betyr all verden! Grunntanken bak Multi. Mastermind. Faglig fokus og tydelige læringsmål. En bred matematisk kompetanse Foreldrene betyr all verden! Gjett tre kort Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Matematikksenteret, NTNU 10-Oct-10 2 Mastermind Grunntanken bak Multi Faglig fokus og tydelige læringsmål Elevene skal

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer