Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5"

Transkript

1 Kundeinformasjon fra Støren Treindustri Nr. 1/2014 Årgang 5

2 Ser positive signaler i markedet Boligprisene ser ut til å være på vei oppover igjen, det er et godt mål på temperaturen også i vårt marked, sier salgssjef Jarle Berg. - Heller ikke vi slapp helt unna nedgangen på slutten av 2013, med pessimisme i media og den negative utviklingen i boligmarkedet for 2013 under ett, sier Jarle. Heldigvis for oss var det først og fremst på leiligheter i større blokker at prisene falt, bremsene var i mindre grad på for de boligtypene vi leverer; eneboliger, rekkehus og lavblokker. Hos oss var det mer snakk om at kontraktene var på plass, men at en del av bestillingene kunne bli forskjøvet. Totalt var derfor 2013 et godt år for Støren Treindustri, vi nådde budsjettet og fi kk et godt resultat på bunnlinjen. Og at det aldri har vært solgt fl ere bruktboliger enn i januar i år tar vi som et svært godt tegn for fremtiden. Og det er fl ere positive tendenser i markedet: POSITIVE TRENDER Husbanken setter nå nye begrensinger på areal for å få fl ere boliger for pengene, det er også positivt for oss. Sesongjusterte tall fra SSB viser at antall igangsettelsestillatelser til nye boliger gikk opp med 13% fra november til desember Dette skjer etter en nedgang på 5% måneden før. - Vi ser også tendens til at mange som til nå har hatt produksjon i Øst-Europa vender blikket mot Norge og mot oss. STOR ORDRERESERVE Støren Treindustri har en betydelig større ordrereserve i dag enn på tilsvarende tid i fjor. Ca 150 mill mot 120 mill. Verdien av nye kontrakter skrevet i år er på 56 mill. Noe som er omtrent likt med fjoråret. Det skyldes i hovedsak at vi i uke 10 i fjor skrev en ordre på 34 mill. Salgsavdelingen har all grunn til å tro at vi i år vil inngå kontrakter til en verdi av over 400 millioner. I begynnelsen av mars har vi i år omsatt for ca 50. millioner, noe som er ca 10mill mer enn på samme tid i 2013, og slik det ser ut nå, vil vi ut mai med stor sikkerthet være spot on på budsjettet som ender opp med en omsetting på 350 millioner. I tillegg til den langsiktige jobbingen som gir resultater, og pleie av faste, gode samarbeidspartnere, fi ns det også raskere solskinnshistorier. Salgssjef Jarle Berg SALGSSTABEN Jarle Berg Salgssjef Mobil Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Mobil Stig Arne Berg Selger Mobil John Bergh Selger Mobil Thor Chr. Nilsen Selger Mobil Trond Breidablik Selger Mobil Ole Petter Olsen Prosjektutvikler Mobil

3 - Vi hadde første møte med en helt ny, potensiell kunde 2. januar i år. Kort tid etter møtet var kontrakt signert for 11 boenheter for levering i april i år. ROALD HAUG, adm.dir. STØRRE ENHETER OG SERIER Det er sjeldnere at vi produserer enkeltbygg for våre kunder nå enn det det har vært tidligere. Et typisk prosjekt for oss nå er 2-6 mannsboliger for kunder som kjøper flere bygg i løpet av året, større felt med flere rekkehus, lavblokk med flere leiligheter, eller barnehager/omsorgsboliger til det offentlige. Privatkunder har vi ikke i det heletatt, de passer ikke inn i vår system. OM ÅRET 2014 SIER JARLE BERG: - Vi hadde et godt år i 2013, der vi nådde budsjettert omsetning på 300 millioner kroner. I år er budsjettet 350 millioner. Selv om det er et tøft mål, og nedgangen i boligbyggingen i perioden rundt årsskiftet har bydd på utfordringer, har vi for tiden nok forespørsler å regne på til at vi har god tro på at vi skal levere også i år. Mill. kroner Det finnes ingen hemmeligheter til suksess. Det er et resultat av forberedelser, hardt arbeid og å lære av feil Colin Powell Jeg starter med å si godt nytt år til alle. Litt i seneste laget vil mange kanskje si, men noe av bakgrunnen er at 2014 ser ut til å bli nok et godt nytt år for Støren Treindustri. Inngangen til året var meget god, med fullt trykk i produksjonen og med en kundetillit (les; ordrereserve) større enn noen gang tidligere. Fra 2009 og frem til i dag har vi hatt en eventyrlig vekst. Omsetningen er nesten tredoblet i denne perioden, og i 2013 økte vi produksjonen med 65 % i forhold til som også var et godt år. Det ene gode året avløses av det andre, og vi passerer stadig nye milepæler. I 2013 ble vi kåret til en av landets Gaselle-bedrifter av Dagens Næringsliv, en utmerkelse som er med på å bekrefte vår gode og solide utvikling over tid. I alle disse årene med vekst har vi hatt et viktig punkt på agendaen - kunden. Vår utvikling skal ikke bety problemer for våre kunder, men være en berikelse i form av bedre produkter med høyere ferdiggrad. Veksten skal være styrt, og vi skal ikke bli store for størrelsens skyld, men fordi vi gjennom vekst kan foreta nødvendige og riktige investeringer og derav tilby våre kunder det beste produksjonskonseptet på markedet. Måten vi har gjennomført det på er ved hjelp av gode forberedelser, hardt arbeid og evnen til lære av våre feil, og det skal vi fortsette med. For oss har det vært viktig å kunne rendyrke vårt konsept om automatisert skreddersøm, slik at våre leveranser har den riktige kvaliteten, gir den beste økonomien og styrker våre gode kundeforhold. Jeg føler at vi har lykkes med det. Mens mange andre flagger ut på grunn av høye kostnader og svekket konkurranseevne viser vår satsing at det lar seg gjøre å drive industriell produksjon i Norge. Vissheten om at vi kan tilby en av våre viktigste samarbeidspartnere kunden den beste kvaliteten og de mest innovative løsningene gir oss ekstra energi i vår innsats i å gjøre ting enda bedre Ordrereserve pr. uke 10 Jeg ønsker alle våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder en riktig god påske! 3

4 Ranheimsfjæra Biskop Grimelunds vei Hornebergtunet GODE BYGG, LANDET OVER. UTVIKLET OG PRODUSERT PÅ STØREN. Hybelhus, Stjørdal Boas, Oppdal Øvre Smestad 50 Hornebergtunet Høgmoveien 3, Oppdal Dorthesvei 4

5 Videreutvikler samarbeidet med huskjedene To norske huskjeder står for et uttak på ca 150 boliger i året fra Støren Treindustri. Det genererer en betydelig del av omsetningen rundt 87 millioner kroner. - Vi samarbeider tett med de to huskjedene Blå Bolig og Norske Hus, forteller kjedeansvarlig Frode Kjerstad. - Jeg har en veldig god dialog begge veier med vår tekniske avdeling, og med kjedenes arkitekter. Det ser ikke ut til at denne typen boliger har blitt like sterkt berørt av den generelle pessimismen som har rådet i markedet en periode, og med det antall forespørsler vi har nå ser det positivt ut, sier Frode Kjerstad om utsiktene for dette året. Kjedene har i tillegg til boliger begynt å satse også på omsorgsboliger og barnehager, det venter vi også vil slå positivt ut for oss. SKRYT FOR KVALITETEN Blå Bolig og Norske Hus utvikler selv sine boligtyper, mens Støren Treindustri som eneleverandør står for materialberegninger og priskalkyler - og produksjon av boligene. Rundt 80% av boligene leveres som precut, ca 20% som elementer rett på byggeplass. - Vi får mye skryt for kvaliteten på våre produkter, og ikke minst på feilfrie og presise leveranser. Det er ikke bare vi selv som mener at vi har Norges beste precut-system! For Blå Bolig AS. Kunde er Sverre Svendsen. Dette er en elementleveranse. Tidsforbruk for montering av elementhus: Oppstart tirsdag morgen, ferdig onsdag ettermiddag. Bolig levert av Norske Hus AS. Forhandler Joramo og Tørset Bygg AS, kunde Edvin Eide. Levert som Precut. 5

6 Kenneth Gjessingen (t.v.) ute på byggeplassen. Til høyre byggeleder Ole Roger Aune. Teknisk sjef Kenneth Gjessingen jakter på den perfekte arbeidsflyten Systematisk avdekking av problemstillinger så tidlig som mulig, og grundig kvalitetskontroll, gir resultater. Mye handler om best mulig samhandling. Som teknisk sjef har Kenneth Gjessingen ansvar for en stor del av næringskjeden i Støren Treindustri. Blant annet utarbeiding av arbeidsgrunnlag og dokumentasjon, men også oppfølging av byggelederne og montasje i egenregi. - Vi fokuserer på tre hovedområder, sier Kenneth. Langtidsplanlegging, leveringsdyktighet og kontroll. PÅ BYGGEPLASS - Ute på byggeplassen har vi egne, erfarne arbeidslag i Trøndelag, med tømrere og byggeleder, forteller Kenneth, i tillegg leier vi inn folk etter behov. På Østlandet lærer vi opp snekkerfirma som vi samarbeider med. Vi har også to byggeledere ansatt på vårt kontor i Mjøndalen for å ta seg av vårt marked på det sentrale Østlandet. - På byggeplass så vel som i prosjekteringsfasen legger vi vekt på systematisk jobbing og god kommunikasjon, og vi jobber kontinuerlig med system og holdninger hva gjelder KS og HMS. Vi har kommet langt, men har fortsatt mye å gå på. DE VIKTIGE TEGNINGENE - Oppdragene har blitt mer utfordrende og komplekse, de involverer flere ledd, og produksjonen er mer automatisert, sier Kenneth. - Det stiller enda større krav til at vi lager et godt grunnlag for jobben ved at arbeidstegningene er som de skal. I dag har vi for eksempel et langt tettere samarbeid med de forskjellige arkitektene, og større grad av teamarbeid innen teknisk avdeling. Det handler om å sette sammen team der den enkelte medarbeiders sterke sider blir bedre utnyttet, for å finne best mulige løsninger både for oppdragsgiver og for vår produksjon. Stikkordet er bedre samhandling, samtidig som det krever en mer enhetlig måte å jobbe på. 6

7 Produksjonsutvikling totalt Antall kvm produsert Tak Gulv Lyd og bær Yttervegger Produksjonsvolum 2012: kvm Produksjonsvolum 2013: kvm Økning på 66,5% Fra det daglige morgenmøtet der gårsdagens produksjon vurderes. Fullt fokus på produktivitet og miljø Det er ingen motsetning mellom produktivitet og miljø, snarere tvert om, forklarer fabrikksjef Tom Stamnes. Nesten alle marginer vi utnytter i produksjonen har også en positiv miljøeffekt. oppsto avvik, hva skal vi gjøre for å unngå gjentagelser? Målet er hele tiden bedre flyt, færre stopp, mindre skre, færre feil. Rapporteringen gjør at vi kan ta tak i problemet med en gang og gjøre noe med det - det skal ikke skje igjen! Som et av mange eksempler nevner han gipsen som kappes ut for gi plass til vinduer og dører. Tidligere ble denne kastet - og avfall koster. Nå skal denne gipsen utnyttes på gavel-linja; bedre materialutnyttelse, sparte kostnader og bedre for miljøet. - Det er i detaljene og marginene at gevinstene ligger. SLANK PRODUKSJON - For å optimalisere arbeidsflyten og arbeidsprosessene jobber vi etter LEAN-prinsippet, det vil si slank produksjon der vi kutter ut alt forstyrrende og unødvendig, og rendyrker de gode rutinene og prosessene. Dette må involvere alle, alle må gå i samme retning. - I forkant av produksjonen er vi selvsagt helt avhengig av at teknisk avdeling har gjort grundig forarbeid, at tegneunderlaget stemmer, at alle innkjøp er på plass. Alt henger sammen, sier Stamnes. Det nedtegnes en detaljert produksjonsrapport hver dag. Her registreres alt; stopp, hendelser, mangler, produksjonsresultater etc. Alle operatørene deltar på et møte hver morgen, der rapportene gjennomgås og analyseres. Alle avvik etterforskes - hvorfor Dette fokuset gjør oss ikke bare mer effektive og lønnsomme, men også mer miljøvennlige. Vi genererer lite avfall - vi sorterer allerede 70,9%, men ønsker å komme enda lenger - jobber for å minimalisere kraftforbruk, og optimalisere utnyttelse av materialer. Vi jobber systematisk med forbedringsprosesser innenfor miljø, etter Grønt Ansvar, i samarbeid med Norsk Gjenvinning. Vi har kommet langt, men det fortsatt mye å ta tak i. Det gjøres ikke bare tekniske tilpasninger, men også tiltak og tilpasninger i arbeidsmiljø og lokaler. Eksempler her er bedret lyssetting og oppfrisket maling i lokalene - bedre arbeidsmiljø gir større effektivitet. Det gjennomføres også jevnlige spørreundersøkelser om arbeidsmiljøet. HVA ER OPPNÅDD? Vi har redusert lange stopp Vi har øket produktiviteten på alle produksjonsstasjonene Vi produserer i dag 23% mere element pr dag sammenlignet med samme tid i Arbeidsflyten er bedre Resultatene er bedre 7

8 TRE PÅ JOBBEN I Støren Treindustri er vi tilsammen 133 medarbeidere. Vi har avbrutt arbeidet noe for tre av dem, og stilt tre enkle spørsmål. 1. Hvor lenge har du jobbet hos Støren Treindustri? 2. Hva er det beste med din jobb? 3. Hva liker du å gjøre i fritiden? Eivind Tilseth Tømrer og montør 1. 8 år 2. Allsidig jobb 3. Jeg benytter fritiden på hytta og på jakt. John S. Bordahl Tømrer og montør 1. Jeg har vært her i 18 år. 2. Det beste for meg er et fleksibelt arbeid, der jeg får jobbe med mye forskjellig. 3. Fritiden benyttes flittig til trim på sykkel eller til fotturer. Per Ilvang Operatør 1. Jeg er helt fersk, har jobbet her i 10 måneder. 2. Her er det et godt arbeidsmiljø og jeg trives kjempegodt. 3. Jeg er glad i friluftsliv, men trives også med en god bok i godstolen hjemme. Da går det i historie og krim. SE SÅ FLOTT DET BLE! Boligprosjektet Hornebergtunet i Trondheim har en rolig og attraktiv beliggenhet med nærhet til Nidelva, flotte rekreasjonsområder og mange servicetilbud i Fossegrenda. Veidekke og OBOS står bak prosjektet som består av flere ti-talls leiligheter og kubehus, og 47 rekkehus. De siste rekkehusene ble overlevert før påske. Rekkehusene er alle levert fra Støren Treindustri. Hornebergtunet - Støren har levert elementer til alle de 47 rekkehusene, og til 5 carporter, forteller anleggsleder Ole Morten Skaret hos Veidekke Entreprenør AS. Veidekke har selv stått for monteringen av boligene, etter noen dager med opplæring i starten av det første rekkehuset, i regi av Støren Treindustri. Montasjen startet 25. juni 2012, og siste leveranse ble levert i januar

9 DEN SOSIALE SIDEN Høyt aktivitetsnivå, gledelig mange deltakere Det har vært gledelig stor aktivitet på den sosiale fronten det siste året, både i regi av personalforeningen og av bedriften. Siste arrangement var årsfesten på Rica Nidelven 31.januar. En vellykket aften med stor stemning. Grillkvelden sist sommer var også blant aktivitetene som samlet mange deltakere. Sykkelgjengen trener jevnt og trutt, og målet i år som i fjor er Birken. Ellers har det vært god innsats og godt oppmøte også på arrangementer som putball, skyting, gokart/bowling. Nytt styre Det ble avholdt årsmøte i personalforeningen 13. februar, med 36 personer tilstede. Nytt styre ble valgt: Kjell Edvin Stenbro, Odd M. Skavern og Tore Stensås (leder). Det nye styret håper på god oppslutning også på årets arrangementer, og oppfordrer også medlemmene til å komme med forslag til ønskede aktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt i 2014: Mars: Gokart/bowling Mai: Horg bygdatun Juni: Luftgeværskyting, Hovin Juli: Grillkveld med 7-kamp August: Topptur September: Leirdueskyting November: Quiz i kantina Desember: Julekalender Hele året: Idrettsarrangement GOD INNSATS, GODT OPPMØTE! 9

10 Hele takstolgjengen Disse karene produserer titusenvis av takstoler hvert år Sagekapasiteten har vært en brems i takstolproduksjonen. Med ny sag på plass gir det større fleksibilitet og bedre kapasitet. Produksjonen av takstoler kan deles inn to hovedgrupper; 1/3 går til interne prosjekter, det vil si produksjonen i egen husfabrikk. Resten går til eksterne kunder som Kjeldstad trelast, Gipling og Selvaag Bygg. Nedslagsfelt for produksjonen er hele landet fra Dovre og nordover. Støren Treindustri har produsert takstoler siden VARIERENDE ETTERSPØRSEL Produksjonen av takstoler styres naturlig nok av svingningene i boligmarkedet. Bygges det mange hus rundt omkring, og vår egen elementproduksjon øker, øker etterspørselen, og vice verca. Svingningene kan skje brått, noe som gjør det utfordrende å planlegge produksjonen i lang tid framover. Planlegging og logistikk må likevel til, og produksjon av takstoler kan by på flere utfordringer for teknisk avdeling enn mange kanskje tror. Det er nemlig stor forskjell på takstoler. kommune de skal brukes i. Hver kommune har spesifikke krav til dimensjoner og krav i forhold til forventet nedbørsmengder. Produksjon av takstolene må tilpasses tilsvarende, slik at de tilfredsstiller en belastning på taket som varierer fra 250 til 850 kg vekt pr. kvm. CE-SERTIFISERT Som produsent er Støren Treindustri sertifisert og kan CE-merke takstolene. Det gjennomføres ekstern kontroll av produksjon og produkter, samtidig som det gjøres kontinuerlig KS-arbeid internt. Takstolene våre har en maks størrelse på ca 26 meter lengde og 4,3 meter høyde. Når det gjelder høyden er det transporttekniske ting som utgjør begrensningen. STRENGE KRAV Det er tatt i bruk et nytt og mer krevende euro-lovverk som stiller strengere krav til takstolene. Dernest skreddersys takstolene med hensyn til dimensjoner etc alt etter hvilken 10

11 Teknisk sjef Kenneth Gjessingen presenterer Støren Treindustri på TREbyenTrondheim «Støren-metoden» presentert for et større publikum Det er økende interesse for bruk av tre i store byggeprosjekter, både boliger og næringsbygg. Det er en utvikling ikke minst vi i Støren Treindustri ønsker velkommen. TREbyentrondheim er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, et arkitektur- og byutviklingsprosjekt for Trondheim og regionen. I februar arrangerte prosjektet et seminar i Trondheim under tittelen MER TRE, økt bruk av tre i bygg og anlegg. I invitasjonen het det: En av de største utfordringene er å utvikle og ta i bruk kostnadseffektive produkter og konsepter. Nettopp det vi i Støren Treindustri arbeider for å perfeksjonere hver dag. Blant en rekke interessante presentasjoner holdt også teknisk sjef Kenneth Gjessingen i Støren Treindustri innlegget Masseprodusert skreddersøm som ble godt mottatt av de nesten 150 deltakerne. Deltakerne omfattet representanter fra arkitekter, husleverandører, entreprenører, håndverkere, fylke og kommune. BEHERSKER HELE PRODUKSJONSPROSESSEN Gjessingen presenterte en rekke eksempler på hvor mye som er mulig innen masseprodusert skreddersøm, men la også vekt på hvor viktig det er å være klar over utfordringene med at alt må kunne løses industrielt. Videre leverandørens evne til å se, og bidra, i hele prosjektet, og løse det industrielt. - Mange kan levere elementer til husbygging, sa Gjessingen. Like viktig er kringtjenestene som rådgivning, pakking, logistikk, håndtering på veien, byggeledelse, montering etc. Dette er blant Støren Treindustris suksessfaktorer, og årsaken til at våre kunder kommer tilbake. SPENNENDE NYHETER Gjessingen snakket også om den brede ekspertisen vi har i eget hus, ekspertise som setter oss i stand til å fungere som rådgivere og til å klare å tilpasse til dels kompliserte prosjekter til industriell produksjon. For eksempel ekspertise på lyd, energi og brann. Han snakket også om kontinuerlig videreutvikling av produktet. Vi jobber hele tiden med forbedringer både hva gjelder det fysiske produktet og tjenestene rundt dette. Men i det store og hele handler det om i fremtiden å levere økt ferdigrad. Som et eksempel etterspør kundene elementer med innlagt elektro og som er klar for maling på innsiden. Da jobber vi selvfølgelig med løsninger for å få en industriell framstilling av dette. 11

12 7290 Støren Tlf Faks Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine kunder. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss! Musikkverk Hermod Kjøretøy 477 Bekreft else Anvendelig Lever Avl Sang Dydig Titteskap Røpe Godhet Artikulere Organ Sprut Romertall Gods Besitter Lysne Utenl. drakt Verk Påstå Moderne Vekt fork. Utsyn Bukk Krus Glorie Retning Land Bindeledd Ad To Svar Kortvarig Rydde Dyr Formann Vi trekker ut 2 vinnere som får en flott jaktkniv. Trondheimsavdelingen på plass i Trekanten Fra årsskiftet har vår Trondheimsavdeling vært samlet i Trekanten på Tiller i Trondheim. Her arbeider store deler av vår tekniske stab og salgspersonale. Kort avstand både inn til Trondheim sentrum og opp til vår fabrikk på Støren er opplagte fordeler med beliggenheten. Send løsningsordet på mail til innen Vinnerne av kryssordoppgaven i forrige utgave ble Jon Frydenlund og Olav Bjerke Vi gratulerer! Ny sag Sag nr. 3 i vil bli tatt i bruk etter påske. Den nye sagen er en investering på 5 millioner kroner, og vil gå inn i produksjonen både av elementer, precut og takstoler.

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012 NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 5 sandnes ulf holder skansen SidE 10 storsatsing i hønedalen hyttegrend SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

NR. 14 juni 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 8 øster hus tomter. SidE 20 fotballfeber i sandnes

NR. 14 juni 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 8 øster hus tomter. SidE 20 fotballfeber i sandnes NR. 14 juni 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 7 boligverden.no SidE 8 øster hus tomter SidE 18 sykkel for alle penga SidE 20 fotballfeber i sandnes Moment Kommunikasjon Foto:

Detaljer

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 6 NY HUSBOK! SIDE 8 ØSTER HUS 40 ÅR SIDE 14 NYTT UNIKT BOLIGOMRÅDE I STAVANGER SIDE 18 CATO ØSTERHUS 50 ÅR SIDE 20 TEAM ØSTER

Detaljer

Årsrapport 2006. reisverk

Årsrapport 2006. reisverk Årsrapport 2006 Vakre hjem bygget av spesialiserte håndverkere. I Block Watne gruppen jobber vi for å effektivisere byggeprosessen fra første spikerslag til våre kunder får nøkkelen til sin nye bolig.

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Nr. 2 1997. Magasinet

Nr. 2 1997. Magasinet Nr. 2 1997 Magasinet Leder/ Innhold Konsernsjefens Limtregruppen Kommentar Premiert for miljø i praksis Hva gjør en gulvprodusent og en marketingsjef for å få byfolk til å kjøpe heltre furugulv når man

Detaljer

Timell-effekten side 26

Timell-effekten side 26 E T REPORTASJEBLAD FRA M OELVEN 1/2006 Magasinet Timell-effekten side 26 Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Moelven-bedriften Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. VURDERER KRAFTIGERE TILTAK Side 13. SKAL VÆRE ET STYRINGS- PARAMETER Side 7. Magasinet Næringsliv.

Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. VURDERER KRAFTIGERE TILTAK Side 13. SKAL VÆRE ET STYRINGS- PARAMETER Side 7. Magasinet Næringsliv. Magasinet Næringsliv Møre og Romsdal Sogn og Fjordane IA-avtalen: VURDERER KRAFTIGERE TILTAK Side 13 Januar / Februar 2010 Budsjettet: SKAL VÆRE ET STYRINGS- PARAMETER Side 7 Næringslivsmagasinet 1 JANUAR

Detaljer

Travle dager på Øvre Ullern. I riktig retning. Leilighet med hage på Ullevål Side 22-23. Flott resultat på Handslaget. Side 7. Side 15-18.

Travle dager på Øvre Ullern. I riktig retning. Leilighet med hage på Ullevål Side 22-23. Flott resultat på Handslaget. Side 7. Side 15-18. Nr. 3 2009 13. årgang I riktig retning Side 15-18 Travle dager på Øvre Ullern Side 7 Flott resultat på Handslaget Side 6 Leilighet med hage på Ullevål Side 22-23 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet De viktige

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008 Relasjon Mitt juleønske - Den beste julegaven vi kan få er arbeid, uttalte Harry Bueng til Trønderavisa i slutten av november. Harry er en av svært mange som er personlig

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Rapport. Modulbygg like godt som plassbygde løsninger? En evaluering av modulbygg i Norge

Rapport. Modulbygg like godt som plassbygde løsninger? En evaluering av modulbygg i Norge - Fortrolig Rapport Modulbygg like godt som plassbygde løsninger? En evaluering av modulbygg i Norge Forfattere Anders-Johan Almås Johan Gåsbakk Trond Bøhlerengen Michael Klinski Foto: Moelven SINTEF Byggforsk

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009 Relasjon O`jul med din arbeidsglede Julen i år vil bli spesiell for meg av to grunner. Den markerer mine første 100 dager som leder i Skanska Norge og det vil bli min

Detaljer

Involverende planlegging. i produksjon

Involverende planlegging. i produksjon Involverende planlegging i produksjon Innhold 1 Innledning 1 2 Sammendrag 2 3 Hvorfor Involverende planlegging? 4 I løpet av en godt planlagt arbeidsdag går jeg 5-6000 skritt. Det blir fort det dobbelte

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya

Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya Peabnytt Nr. 3 Oktober 2012 Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya Fotoreportasjen Spektakulær jobbutsikt Portrettet Bjørn Einar Stange leder byggeprosjektet nye Utøya Redaksjonen Kundekommunikasjon

Detaljer