Hensikten med ekstra utdyping er å oppnå dybde -10,0 NGO langs hele kaien nå når vi nå allikevel må mudre for granatsøking.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikten med ekstra utdyping er å oppnå dybde -10,0 NGO langs hele kaien nå når vi nå allikevel må mudre for granatsøking."

Transkript

1 Side 1 av 5 Fra: Dato: :42:36 Til: Kjelby, Marte Kopi: Haualand, Einar; Tore Gautesen; Postmottak Tittel: SV: Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider Hei igjen! Vedlagte kart viser områder der vi ønsker å deponere ekstra sprengstein. Disse områdene blir på ca 100 m m2, og totalt deponi for sprengstein blir ca 300 m2. Hensikten med ekstra utdyping er å oppnå dybde -10,0 NGO langs hele kaien nå når vi nå allikevel må mudre for granatsøking. Sendt: 20. mars :11 Til: Vil de ekstra (30 m³) sprengsteinsmassene deponeres på samme område som i tillatelsen? Det er oppgitt at sprengsteinsmassene legges ut på bunn ca. 100 m² dumpeplass. Vil dette da totalt tilsvare 250 m²? Hva er hensikten med å utdyping i form av sprengning i også dette området? Fra: Sendt: 20. mars :27 Til: Kjelby, Marte Kopi: Haualand, Einar; Tore Gautesen; Postmottak

2 Side 2 av 5 Det utvidede området er undersøkt av dykkere og målt opp. Det er mye fjell og noen mindre områder med løsmasser. På vedlagte kart er markert hvilke områder som nå ønskes utdypet til -10,0 NGO. Anslåtte mengder: mudringsmasser - ca 30 m3 sprengningsmasser - ca 30 m3 Mudringsmasser skal tas skånsomt opp og leveres til godkjent deponi. Sprengsteinsmasser legges ut på på bunn ca 100 m2 dumpeplass. Sendt: 20. mars :42 Til: Tiltaket er nå vesentlig større i omfang, og vi blir derfor nødt til å anse dette som en søknad om endring av tillatelsen. Det må oppgis anslått volum sedimenter og sprengt fjell, samt hvor stort areal dumpeplassen vil tilsvare. Fra: Sendt: 11. mars :08 Til: Kjelby, Marte Kopi: Haualand, Einar; Tore Gautesen; Postmottak

3 Side 3 av 5 God morgen! Som nevnt kan vi tenke oss å sprenge noe mer enn tidligere planlagt (og godkjent) når vi har foretatt mudring, og da vil evt. dumpeplass for sprengstein kunne bli større enn 150 m2. Berørt sjøbunn blir ca m2 + dumpeplass. Vi har så langt ikke oversikt over hvor mye sedimenter som ligger i det utvidede mudringsområdet. Orlogskaptein Wiggo Korsvik er vår kontaktperson i Forsvaret. Han kan nåes på telefon , arbeid Sendt: 10. mars :11 Til: Vår forståelse av dette blir da følgende: Planlagt dumpeplass for sprengsteinsmassene blir ca. 150 m² (som opprinnelig) Berørt sjøbunn blir da ca m² (totalt berørt sjøbunnsareal inkl. dumpeplass = 1410 m²) Kan du bekrefte dette? Hvor mye sedimenter er det antatt at finnes totalt i hele mudringsområdet? Og hvor stort volum vil sprengsteinsmassene nå utgjøre? Vi ber om å få oppgitt kontaktperson og e-post, samt postadresse til etaten i Forsvaret som håndterer denne saken.

4 Side 4 av 5 Fra: Sendt: 10. mars :40 Til: Kjelby, Marte; Haualand, Einar Kopi: Tore Gautesen; Leiv Sverre Leknes; Postmottak Hei igjen! Vedlagt følger kartutsnitt som viser område (markert med rosa) der det nå må mudres og søkes etter granater. Mudringsmasser håndteres skånsomt og vil bli levert til godkjent deponi. I forbindelse med denne mudringen kan det være ønskelig å sprenge noen mindre områder der kotehøyde overskrider -10 NGO, og vi ber om tillatelse fra Fylkesmannen til dette sprengningsarbeidet. Fra: Sendt: 9. mars :30 Til: Kjelby, Marte Emne: VS: Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider Jeg viser til tillatelse til mudring og sprengningsarbeider på Garpaskjær i Haugesund. Mudringsmasser skal tas opp og fraktes til godkjent deponi i Bergen. Arbeidene ble igangsatt i forrige uke, men rett etter oppstart ble funnet granater i mudringsmassene. Disse er blitt tatt hånd om av Forsvaret. Det er fare for at det ligger flere granater i massene, og videre mudring foretas med stor forsiktighet og med tilstedeværelse fra Forsvaret. Dersom det er ønske/krav om at sjekke eventuelle granatforekomster i et noe større område må det vel sendes ny søknad til Fylkesmannen om dette?

5 Side 5 av 5 Fra: Tore Gautesen Sendt: 24. februar :54 Til: Leiv Sverre Leknes; ; Heidi Synnøve Nymann; Lars Voraa; Bjørn Magne Nilsen Kopi: Vigleik Dueland Emne: VS: Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider Da er godkjennelsen på plass, men med visse forutsetninger. Lars: sjekker du så raskt som mulig hvilke konsekvenser og ekstrakostnader dette vil gi oss? Tore Gautesen Havnedirektør/ Port Director Office: Mobile: Sendt: 24. februar :46 Til: Tore Gautesen Emne: Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider Sendes også per post.

6 Deponiområde sprengstein:110 M2 Deponiområde sprengstein:50 M2 Veidekke Entreprenør AS BAS 1:750 A3