Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 5"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 INNHOLD Klar for nye utfordringer 4 Årskavalkade Hotell St. Olav 8 Laboratoriesenteret 9 Kvinne-barn-senteret 10 Nevrosenteret 11 Fra start til mål i K5 12 Faktastoff 14 Organisasjon 15

3 En rivende utvikling... «Riveavfall skal ses på som en ressurs, der man skal tilstrebe gode ordninger for ombruk og materialgjenvinning.» (Miljøoppfølgingsprogrammet, 1997) 3

4 Klar for nye utfordringer 2005 har vært et år der Helsebygg har vært nødt til å løse mange oppgaver samtidig. I løpet av høsten og vinteren 2005 har vi gjort ferdig mer enn kvadratmeter sykehus, og ansatte har tatt i bruk ny teknikk og nye rom. Trykket på sykehuset, universitetet og vår egen organisasjon har vært enormt. Det har vært liten tid til å trekke pusten og nyte følelsen av å ha oppnådd noe, fordi nye utfordringer har ventet hele tiden. På slutten av et byggeprosjekt er det bestandig hektisk. Endringer, feil eller forventningsforskjeller blir plutselig synlige for alle, og alt MÅ rettes før innflytting. Da er det spesielt viktig å holde styringen slik at prioritering og kostnadskontroll ikke forsvinner, og det krever stadig oppmerksomhet fra alle parter markerte også starten på byggefase 2. Helsebygg fikk de nødvendige fullmakter slik at det ble en direkte overgang til fase 2, og farten og effektiviteten i organisasjonen kunne holdes oppe, selv om finansiering og nøyaktige totalrammer for prosjektet måtte behandles flere ganger før de kom på plass. Endelig utbyggingsvedtak kom i mars 2006, og da hadde rive- og byggeaktiviteten egentlig vært i gang et halvt år. Her fortjener entreprenørene en honnør for å binde opp ressurser og mannskap med tillit og entusiasme selv om formelle vedtak lot vente på seg. En rask oppsummering av fase 2 viser at dette blir enda mer krevende enn det vi har gjort til nå. Ikke nok med at rammene er trangere enn i fase 1, det er også sykehusets mest krevende installasjoner vi skal i gang med. Disse pasientgruppene er også de som 4

5 vokser mest. Byggeplassen vår ligger enda nærmere sykehuset, og fra de aller fleste avdelingene kan du se rett ned i byggegropa. Vi har svart på utfordringen med å forutsette størst forandring hos oss selv. I stedet for å redusere på kvalitet eller areal for å løse kostnadsproblemet, gjennomfører vi de utprøvde løsningene fra fase 1 med større effektivitet. Vi bruker entreprenørenes kompetanse til å finne enda mer praktiske måter å bygge på, og vi styrker viktigheten av tekniske fag fordi den tekniske funksjonaliteten i bygningene er så viktig. Fase 2 vil kreve stor disiplin hos de ansatte, både når det gjelder få endringer (fase 1 har bevist at det lønner seg) og et nøkternt utstyrbudsjett. Vårt mål er ikke noe mindre enn å endre måten det bygges på, og vi satser helseregionens økonomiske framtid på at vi klarer det. Samarbeidsstilen prosjektet har valgt for fase 2 passer meg godt. Konstruktivt samarbeid er effektivt, selv om vi nok må tåle noen brytninger for å få frigjort kreativ energi. Og når konflikter oppstår, må de løses på riktig nivå, det vil si det laveste. Min hovedoppgave blir å tilføre prosessen lederskap og kraft. «K5»-strategien må omsettes til operativ handling, ellers blir den bare en papirmodell. Vi må unngå «sånn-har-vi-gjort-det-før-magneten», som det er så lett å trekkes til hvis ikke føringene er tydelige nok. Johan Arnt Vatnan Adm. dir. Helsebygg Midt-Norge 5

6 Årskavalkade 2005 Januar Helsebygg og skatteetaten inngår avtale om enda sterkere innsats mot useriøse bedrifter og svart arbeid. Årets byggekontrakt i Anbudsåpningen 27. januar viser at både Skanska Norge og NCC Construction ønsker å bli totalentreprenør for byggefase 2. Februar Nøkkelpersoner tilsatt. Helsebygg Midt-Norge har tilsatt Knut Jonny Johansen og Knut Ragnar Heimdal som henholdsvis utbyggingsdirektør bygg og utbyggingsdirektør teknikk for byggefase 2. Nevro øst ferdig. Nevro øst ble overlevert det nye sykehuset 22. februar. Mars NCC Construction fikk byggekontrakten på byggefase 2. Kontrakten er verdt rundt 900 millioner kroner den største i sitt slag i Skandinavia. Hvor stort sykehus? Både St. Olavs Hospital og Helsebygg går inn for å bygge kvm kvm uinnredet areal. En utbygging på kvm ville gitt hundre sengeplasser færre enn i dag. Forprosjektet vedtatt. Styret for Helse Midt-Norge slutter seg til forprosjektet for fase 2 og videresender til politisk behandling. Helsebygg har klart å redusere kostnadene for byggefase 2. Innsparinger tilsier at det er mulig å nå Stortingets pålegg. April Helsebygg innfører minstelønn. Tariffestet minstelønn skal gjelde for alle som deltar i den videre sykehusutbyggingen. Mai Klarsignal med forbehold. I revidert nasjonalbudsjett sikres finansieringen av byggefase 1. Når det gjelder videre utbygging, mener regjeringen at Helse Midt- Norge må dekke det som kalles merkostnader for et sykehus på i alt kvm. Regjeringen mener det er påkrevd med en nærmere redegjøring for hvordan den økonomiske belastningen skal håndteres. Avfallsystem i verdensklasse. Den hypermoderne søppelsentralen forventes ferdig i august. Avfallet suges ved hjelp av undertrykk til en sorteringssentral der det samles opp i store, lukkede containere. Rørposten pakker i ekspressfart! Verdifulle småpakker går med ekspressfart i den moderniserte rørposten en svært viktig del av vareflyten i det nye sykehuset. Utstyrsflom. De neste ti månedene utstyres nybyggene med rundt hundre tusen store og små produkter. Pris: 655 millioner kroner! Nytt psykiatrisenter på Øya er økonomisk gunstigere enn å pusse opp Haukåsen og Østmarka. Nybygg koster femten millioner kroner mindre enn rehabilitering, går det fram av en utredning. juni NCC krever seriøsitet. Helsebyggs hovedpartner i byggefase 2, NCC, vil kreve at alle underleverandører registreres i StartBANK, bygg- og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning. Støtter psykiatriutbygging. Styret i Helse Midt-Norge slutter seg til planene for Psykiatrisenteret på Øya. Ønsker byggestart i Sommerflytting av data. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) flytter regionens mest sentrale og brukte datasystemer til nybyggene på Øya. Utstyret flyttes inn i nye datarom i Nevrosenteret, Forsyningssenteret og Kvinne-barn-senteret. juli Heimdal Entreprenør har fått oppdraget med å bygge fase 2 av Forsyningssenteret på Øya. Kontrakten er verdt rundt 44 millioner kroner. Automatiske skap. Det nye universitetssykehuset i Trondheim skal spare flere millioner kroner på spesielle skap for personaltøy. Systemet baseres på en posisjoneringsbrikke innsydd i tøyet som registrerer uttak, innlevering og vasking. august Til sammen skal NCC Construction kjøpe og leie varer og tjenester for rundt 600 millioner kroner mens de bygger fase 2 av det nye sykehuset. Lydfontene ved Ceciliebrua. En uvanlig, satelittlignende skulptur monteres ved Ceciliebrua; «Hvite manns magi». Styret i Helse Midt-Norge gir sin tilslutning til at fase 2 av sykehusbyggingen fortsetter at prosjektering og kontrahering gjennomføres ut fra planlagt byggestart i oktober Samtidig ber styret om et møte med statsråden for å avklare de økonomiske forholdene. Departementet har gjort det klart at St. Olavs Hospital ikke kan forvente flere statlige tilskudd. 6

7 september Storkontrakter i fase 2. Styret i Helsebygg går inn for at Siemens/Vintervoll får den store elektrokontrakten i byggefase 2. Laboratoriesenteret overdras. NTNU og St. Olavs Hospital overtok 12. september det nye Laboratoriesenteret. NTNU skal disponere mer enn seksti prosent av arealet. Største enkeltkontrakt på utstyr. Helsebygg og Siemens har signert en enkeltkontrakt verdt vel 25 millioner kroner. Kontrakten gjelder MR til Nevrosenteret. Utbyggingsvedtak. Styret i Helse Midt-Norge avgjør om byggefase 2 skal iverksettes - slik administrasjonen i regionforetaket går inn for. Oktober Fase 2 i gang. Byggefase 2 blir omfattende, dyr og byr på større utfordringer enn fase 1, ikke minst fordi vi bygger så nært dagens sykehusdrift, sa adm. dir. Johan Arnt Vatnan da starten på andre store etappe av det nye universitetssykehuset ble markert 3. oktober. De tre-fire neste åra oppføres store pasientbygg på Øya: Gastrosenteret, Akutten og Hjerte-lunge-senteret og Bevegelsessenteret. Norges beste blodbank. St. Olavs Hospital har tatt i bruk landets mest moderne blodbank. Regner med rød-grønn psykiatri. Ny medisinsk dekan, Stig Slørdahl, regner med at Psykiatrisenteret kommer på plass med den nye regjeringen. Fjorårets statsbudsjett var nedslående, men i årets valgkamp ble det nærmest garantert at det skulle komme penger. Statsbudsjett som ventet. Avtroppende regjering fastholder at Psykiatrisenteret på Øya ikke kan prioriteres. Hektisk ved Laboratoriemedisinsk klinikk. Etter to uker med flytting er første driftsuke gjennomført uten redusert produksjon. Press mot ny regjering. Det nye helseministeren må raskt avklare hvordan den videre utbyggingen skal finansieres. En byggestopp kan bli dyr. Hvis vi skal endre våre planer, begynner det å haste, sier Johan Arnt Vatnan. 21. oktober ble Kvinnebarn-senteret overlevert til Sameiet St. Olavs Hospital. november St. Olavs Hospital får trolig sitt psykiatrisenter selv om saken ikke omtales i det nye statsbudsjettet. Statssekretær Wegard Harsvik sier til Adresseavisen at 24 dager i regjering har vært for kort tid. Men vi jobber videre og ønsker å få psykiatrien på plass. Dette skal skje så snart som mulig, sier Harsvik. Regjeringens forslag til budsjettendringer innebærer at det vedtatte statlige bidraget på 2,9 milliarder kroner til St. Olavs-utbyggingen i sin helhet utbetales i år, ikke over tre år, som Stortinget tidligere gikk inn for. Desember Rivingsspesialisten har fått oppdraget med å rive ni gamle sykehusbygninger for å gi plass til sentrene i byggefase 2. Helseminister Sylvia Brustad vil finansiere fase 2 med én milliard ekstra kroner til fordeling mellom alle helseregionene i landet. Fase 2 skal videreføres. Regjeringen øker de årlige bevilgningene til Helse Midt-Norge med 140 millioner kroner. Dette sikrer videre sykehusutbygging i Trondheim. Nå får vi mulighet til å realisere byggefase 2 med de planlagte kvm, sier styreleder Arent M. Henriksen ved St. Olavs Hospital. Helseministeren har gjort det klart at Helse Midt-Norge ikke får øremerkede midler til Psykiatrisentret. Dermed må helseregionen selv vurdere mulighetene. 7

8 Tilfredse hotellgjester Gjestene er stort sett fornøyde med det meste. Det slår en brukerundersøkelse om Hotell St. Olav fast, etter nesten ett og et halvt års drift. Pasienthotellet er et billigere og friere alternativ til tradisjonelle sykehussenger. Det er tilpasset for de som er for friske til å trenge en sykehusseng, men som er for syke til å være hjemme. Det gjelder pasienter som trenger overnatting, mens de får behandling eller gjennomgår utredninger. Hotellet er også et tilbud til pårørende. Pasienthotellet har i tillegg en fast barselavdeling i 5. etasje og hudavdeling i 4. etasje (provisorium). Av de som har spist maten på Pasienthotellet er mer enn 90 prosent positive. Restauranten er åpen for alle og har kategorisk forbud mot hvite frakker det er viktig å holde på hotellpreget. Til gjengjeld har restauranten mer enn vanlig høyt innslag av nyfødte barn! Pasienthotellet kom i drift i september 2004, og er drevet av Norlandia Omsorg. En avtale med sykehuset sikrer grunnlag for drift, og fullt hotell er gunstig for begge parter. Derfor er det også mulig for vanlige reisende å få rom, hvis det er plass. 8

9 Tyngdepunkt for universitetet Laboratoriesenteret er det eneste senteret som har mer NTNU-areal enn sykehusareal. Den røffe arkitekturen passer kanskje også bedre for studenter. Dette blir mye ros, men det er fullt fortjent, sier Kristian Jensen, øverste tillitsvalgt for ca. 640 medisinstudenter i Trondheim. Jeg er rett og slett superfornøyd. Med Laboratoriesenteret og de andre nybyggene legges det fantastisk bra til rette for den problembaserte læringsmodellen vi bruker. Vi får masse lekre undervisningsarealer og utstyr. Samtidig gir det integrerte universitetssykehuset en helt spesiell nærhet til pasientene, fastslår Jensen, og forsetter: Det hele er utrolig motiverende og setter ny standard for legeutdanningen. Studentkolleger andre steder ser mer og mer på Trondheim som en spydspiss. Internasjonalt vekker vi også oppmerksomhet. Jeg gleder meg virkelig til verdens medisinske utdanningskongress i Da skal vi ta i mot 1700 professorer og studenter på Øya! Sykehusets laboratorievirksomhet gir 4 millioner prøvesvar i året, og nær halvparten av dette går til legekontor, klinikker og annen virksomhet utenfor Øya. Mange mindre laboratorier har flyttet sammen. Rutiner, utstyr og arbeidsform er endret, men analysekapasiteten måtte holdes oppe. Noe annet ville påvirket pasientbehandlingen i hele regionen. Laboratoriemedisinsk klinikk har hatt et år med usedvanlig store utfordringer og endringer. 9

10 Kvinner og barn først Kvinne-barn-senteret består av Barne- og ungdomsklinikken, Kvinneklinikken og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Det viktigste er at all barnemedisinsk kompetanse etter hvert samles i ett senter. Med kortere transportlinjer og tettere kontakt mellom personalet og pasientene, vil barn i sykehus bli enda bedre ivaretatt i det nye senteret. Enerommet har også stor betydning, ikke minst for pårørende, sier Barne- og ungdomsklinikkens sjef Gudmund Marhaug. Noen vil kanskje savne den gamle barneklinikken, men en pasientundersøkelse fra høsten 2005 viste at pasientene merket den tiltagende slitasjen på bygg og utstyr. Kvinneklinikkens sjef Fredrik Sunde er også opptatt av de muligheten nye bygg gir. Han har ansvar for de høyteknologiske avdelingene Fertilitetsseksjonen og Nasjonalt senter for fostermedisin, i tillegg til fødsel og gynekologi. Naturlig nok synes han at samlet virksomhet i nye bygg er bedre enn å drive spredt i gamle. Fødevirksomheten vår har i årevis vært drevet i provisorier som ikke er bygd for dagens krav til differensiert og tilpasset fødselsomsorg. Likevel har vi allerede lagt om arbeidsrutiner og endret logistikken for fødsler. Når vil flytter, ligger alt til rette for å gjøre denne jobben enda bedre. Ja, jeg utroper allerede nå den nye fødeavdelingen til landets beste! sier Sunde. 10

11 Nevro største senter Nevrosenteret var både først og sist i byggefase 1. Mens spinalavdelingen i Nevro øst ble tatt i bruk som første sengepost i det nye sykehuset våren 2005, flyttet størstedelen av senteret inn i mars-mai Nevrosenteret er bygd i fem fløyer og er det største senteret i første del av sykehusutbyggingen i Trondheim. Vel en femtedel er universitetsområde. Om lag 800 personer vil ha sitt arbeid i Nevrosenteret. Aktiviteten i senteret omfatter diagnose, behandling og forskning innen nevrologi, nevrokirurgi, nevrofysiologi, øre-nese-hals, kjevekirurgi, øye, slag, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering. Senteret inneholder 192 pasientplasser og 13 operasjonsstuer. Likevel er det spesielt poliklinisk kapasitet som økes. Mange tusen mennesker vil i de neste årene vandre inn under det særegne, buede hjørnet som allerede tegner til å bli et landemerke i Trondheim. Den fargesprakende korridoren får meg i godt humør. Veggkunsten gjør det også lettere å orientere seg i bygget fordi den skaper identifikasjon og gjenkjennelighet. Her har arkitektene virkelig vært flinke! sier senterkoordinator Ivar Myrstad om den utsmykkede gangen som leder pasienter fra lobby til dagkirurgi og gjennom senteret på vei til pasienthotellet. 11

12 Fra start til mål i K5 I fase 2 skal vi bygge både billigere og bedre. Da trenger vi K5-modellen, sier Johan Arnt Vatnan. Som habil kajakkpadler har helsebyggsjefen opprettet en hittil ukjent klasse for laginnsats på høyt nivå. Ikke for kajakk, men for alle samarbeidende parter i det største byggeprosjektet på norsk landjord: Sykehusutbyggingen i Trondheim. Med begrepet K5 ønsker Vatnan å nå tydelig ut med det som må til for å lykkes med denne kjempeoppgaven: Kompaniskap, for ærlig, åpent og forpliktende samarbeid. Kompetanse, for den kunnskap og erfaring som trengs. Koordinering, for å utføre riktige oppgaver når de skal gjøres. Kreativitet, for oppfinnsomme løsninger. Kommunikasjon, for dialog, informasjon og involvering. Dessuten viser K5 at det er fem parter som står sammen om prosjektet, nemlig byggherre, rådgivere, entreprenører, leverandører og naturligvis våre oppdragsgivere. Alle må vi ustanselig ha målet for øyet, yte maksimalt, sitte rolig i båten, padle i takt og holde tempoet oppe, fastslår Vatnan. Alle rundt bordet Hva skiller K5 fra gjennomføringsmodellen i første byggefase? Med K5 signaliserer vi først og fremst at kompetanse skal inn langt tidligere enn i fase 1 og i byggebransjen for øvrig. Når gjenstående beslutninger skal tas, skal våre entreprenører og andre partnere involveres så fort som mulig. De skal ha eierskap til prosjektet, til tegninger, til tekniske beskrivelser og alt som er nødvendig for god gjennomføring. Med alle samlet rundt bordet oppnår vi langt bedre kontroll og effektivitet, ikke minst på grensesnitt. K5-modellen er unik. Ingen store byggeprosjekter i Norge er bygd ut etter den modellen vi har valgt på Øya. Er fase 2 en vanskeligere byggeoppgave enn fase 1? Helt klart. Denne delen av utbyggingen er dimensjonert knappere og prosjektert rimeligere. Dessuten bygger vi enda nærmere et sykehus i full drift. Og ikke minst er byggemarkedet langt mer krevende i dag enn da vi satte i gang fase 1 for rundt tre år siden. Både materialog lønnskostnader har steget betydelig. Men la oss ikke overdrive problemene. Nå har vi heldigvis fått muligheten til å bygge et universitetssykehus i verdensklasse. Den oppgaven skal vi greie med K5! K5 innebærer: Én prosjekteringsgruppe for kliniske bygg Samlokalisering av beslutningstakere Tverrgående (faglige) entrepriser Mer modulbygging, mer standardisering K5 skal: Fremme motivasjon og tillit mellom byggpartene Sikre framdrift og byggetid Kutte kostnader Opprettholde kvaliteten Redusere feil i byggefasen Senke skadetallet Trygge sykehusdriften 12

13 13

14 Økonomien Finansieringen av nye St. Olavs Hospital har vært behandlet politisk på flere nivå. Det er et stort prosjekt, og det kommer midt mellom gammel og ny eierstruktur for sykehusene. Spleiselaget mellom de to departementene (Det medisinske fakultet utgjør en fjerdedel av prosjektet), er også en kompliserende faktor. Så hvor kommer pengene fra? Sør-Trøndelag fylkeskommune rakk å betale et større beløp i begynnelsen av prosjektet. Direkte tilskudd fra de to berørte departementene er selvsagt en stor del av finansieringen, men mye mindre i fase 2 enn i fase 1. De siste kronene må Helse Midt- Norge låne i Norges Bank. Prosjektet har et kostnadsmål og en viss mengde reserver. Til sammen er dette budsjettrammen. Hvorfor ikke bruke opp budsjettet? I fase 1 kommer prosjektet i mål flere hundre millioner kroner under budsjettrammen. Det betyr lavere låneutgifter for Helse Midt-Norge i årene som kommer. Alle kostnader på slutten av prosjektet påvirker altså Helse Midt- Norges økonomi direkte. Helsebygg er svært nøye med å få kostnader utover opprinnelige planer godkjent av regionens styre. Hvorfor trenger man reserver? Reserver er gode å ha, selv om de ikke brukes. For trange rammer fører lett til at man mister fokus på å gjøre de riktige tingene til rett tid. Det som er viktig er å holde tidsplanene og den store oversikten, da kommer også innsparingene. Tenk på det som motorkraft i en bil, der du trenger et visst overskudd for å kjøre trygt. Blir det for dyrt? Fem og seks milliarder kroner (fase1 og 2) er mye penger. Likevel koster ikke det nye sykehuset mer enn drøyt to ganger St. Olavs Hospitals årlige driftsbudsjett. I løpet av et år blir mennesker innlagt på sykehuset, mens en kvart million har legetime der. Hver dag bruker sykehuset mer enn 12 millioner kroner på å behandle pasienter. Finansiering (mill. kroner) Fase 1 Fase 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune Helse- og sosialdepartementet (før reformen) Utdannings- og forskningsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Lån Annet Styringsmål 14

15 Organisasjonskart Helsebygg Midt-Norge Adm. direktør Administrasjon Prosjektstyring Informasjonssjef Medisinsk sjef Helhet Infrastruktur Bygg Teknikk 15

16 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Besøksadresse: Prof. Brochsgt 6 e-post:

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Korte fakta om Skanska Skanska er et

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE VELKOMMEN TIL ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE Bjørn Remen 7. des. 2010 1 Før riving av høyblokka 7. des. 2010 2 Ferdig utbygd 7. des. 2010 3 BYGGEFASE 2 Godkjenning HMN i mars 2006 Areal (brutto)

Detaljer

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen - En arkitektonisk hjertetransplantasjon - Det å gjennomføre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g. Å r s r a. p p o r t

U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g. Å r s r a. p p o r t U n i k s y k e h u s u t b y g g i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Kvinne-barn-senteret INNHOLD Byggende og turbulent v/adm. direktør 3 Helsebygg-året 2006 6 Fase 2 tar form 9 Norges største riveprosjekt

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.05.09 kl. 10.30 15.25 Møtested: Strandveien 1, Stjørdal Saksnr.: 46/09 56/09 Arkivsaksnr.: 2009/25 Møtende medlemmer:

Detaljer

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser Bjørn Remen Norges største sykehusutbygging 226 000 kvm (brutto) - 10 års bygging 12,7 mrd

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Erfaringer fra organisering for samhandling i byggeprosessen

Erfaringer fra organisering for samhandling i byggeprosessen Johan Arnt Vatnan 1 Lean Construction - BI Nydalen 21.06.11 Erfaringer fra organisering for samhandling i byggeprosessen Johan Arnt Vatnan Johan Arnt Vatnan Johan Arnt: Utdannelse: BI 1990, bedriftsøkonom

Detaljer

Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset

Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset Kunnskapsportalen en innovativ satsing i universitetssykehuset Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Manifestasjon 2013 Næringsforeningen i Trondheimsregionen 1 Det integrerte universitetssykehus Faglig

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 13.09.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 26/06 Godkjenning av møteprotokoller

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/3932-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 06.06.2007, kl 13.00 Sak SAKSLISTE 24/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/6672-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 05.09.2007, kl 13.00 Sak 39/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 27. oktober 2011 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Mandat for styringsgruppen Nytt forskningsbygg på Montebello (utrykt)

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10 Tertialrapport 3. TERTIAL 2007 Pr. 31.12.2007 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Status... 3 1.1 Byggefase 1 i perioden... 3 1.2 Byggefase 2 i perioden... 3 1.3 Bemanning...

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Mandat prosjektstyret SNR

Mandat prosjektstyret SNR Mandat prosjektstyret SNR 1 Innhold Formål med dokumentet... 3 Forankring og oppgaver... 3 Styresammensetning... 3 Ansvar... 3 Forutsetninger... 3 Fullmakter... 4 Budsjettrammer... 4 Rapportering... 4

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Innst. S. nr. 193 (2001-2002)

Innst. S. nr. 193 (2001-2002) Innst. S. nr. 193 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om ny universitetsklinikk i Trondheim St.prp. nr. 53 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Helsedepartementet legger i proposisjonen fram

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Byggebørsen, 9 februar. Helle Jensen, prosjektdirektør

Byggebørsen, 9 februar. Helle Jensen, prosjektdirektør Byggebørsen, 9 februar Helle Jensen, prosjektdirektør Pasienten sin helsetjeneste Vår oppgave er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud Prosjektoppdraget

Detaljer

Læring og samarbeid i byggenæringen

Læring og samarbeid i byggenæringen Læring og samarbeid i byggenæringen Prosjekt i regi Senter for byggenæringen om læring og samarbeid på tvers av aktører og prosjekter i byggenæringen Gjennomført i perioden 2007-2009 med støtte fra blant

Detaljer

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde

Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Preimplantasjonsdiagnostikk PGD Hvorfor, hvordan, hva får vi vite? Arne Sunde Leder, Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital HF, Trondheim Professor II, Cellebiologi, NTNU Genetiske tester før fødsel

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 07.05.2009 50/09 Saksbeh: Nils Arne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging Flemming Lykke Utdannet bygningsingeniør, Horsens, Danmark 1974 Jobbet i Norge siden 1982, hvorav de siste 12 år i Bærum kommune Prosjektleder i Bærum kommune 105.000 innbyggere og en fremtidsrettet kommune,

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland Arealutvikling i Helse Bergen Adm.direktør Stener Kvinnsland Nøkkeltall for Helse Bergen ca. 12 000 medarbeidere, fordelt på ca. 7 700 årsverk 77% kvinner og 23 % menn Driftsbudsjett 8,4 mrd (2010) 105

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

FAGNETTVERK HUNTINGTON

FAGNETTVERK HUNTINGTON FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verk for kommunale pleie- og omsorgstjenester 3l personer med Hun3ngton sykdom Organisering Funksjon Aktører FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verket skal bidra 3l å forbedre omsorgs3lbudet

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok Statsbudsjettet 2010 Bjarne Håkon Hanssen Karasjok 13.10.2009 Styrking av samiske språk Oppfølging av handlingsplan: 5 millioner kroner Avskriving av utdanningsgjeld for samisk lærerutdanning Mer til Sametinget

Detaljer

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Unntatt. Off. 6.2a Notat Sak Utarbeidet av Til Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Styreleder Kolbjørn Almlid Dato 10.03.06 Kopi Adm. dir. Paul Hellandsvik

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Protokoll nr. 10/10 Styremøte

Protokoll nr. 10/10 Styremøte Protokoll nr. 10/10 Styremøte 05.11.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel Royal Christiania.05.13 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift vatnan@online.no Johan Arnt: Utdannelse: BI 1990, bedriftsøkonom

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Helsevakt Prosjektering BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.1 - kontrakter prosjektering\forprosjekt\bilag

Detaljer

SAK 026/2014 SLUTTREGNSKAP BYGGEFASE 2 UNIVERSITETSSYKEHUSET ST. OLAVS HOSPITAL PER 01.06.2014

SAK 026/2014 SLUTTREGNSKAP BYGGEFASE 2 UNIVERSITETSSYKEHUSET ST. OLAVS HOSPITAL PER 01.06.2014 PROSJEKTSTYRET SAKSFRAMLEGG SAK 026/2014 SLUTTREGNSKAP BYGGEFASE 2 UNIVERSITETSSYKEHUSET ST. OLAVS HOSPITAL PER 01.06.2014 OPPSUMMERING Sluttoppgjøret for byggefase 2 viser en totalkostnad på 7 233 mill.

Detaljer

NSH / ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG

NSH / ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG NSH / ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG Konferanse Trondheim 20.03.2014 St. Olav Hospital, erfaringer fra prosess og gjennomføring Bjørn Remen, Helsebygg Midt-Norge Vi fikk det til! Det store bildet viser et

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 102/15 Avvikling av prosjekt Nytt Universitetssykehus i Trondheim, avtale mellom St Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6 Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/3494-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 07.05.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE

Detaljer