Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Eskild Haugum / Sosial- og helseavdeling Deres dato Deres ref. Turnusleger, turnusfysioterapeuter og turnuskiropraktorer egen adresseliste Invitasjon til kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger, turnusfysioterapeuter og turnuskiropraktorer i kommunehelsetjenesten i Sør- Trøndelag, oktober 2014 i Trondheim Fylkesmannen i Sør-Trøndelag står som arrangør av kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger, turnusfysioterapeuter og turnuskiropraktorer i kommunehelsetjenesten i Sør-Trøndelag. Kurset er obligatorisk og fravær blir kun godkjent på helt spesielt grunnlag. Det må søkes Fylkesmannen om fritak. Den enkelte må selv søke kommunen/ arbeidsgiver om permisjon med lønn og dekning av kursavgift. Vi viser til følgende regelverk: Leger Ny turnusordning for leger, punkt 2.3 Fysioterapeuter Rundskriv IS-7/2013, punkt (finnes på fysioterapeut Kiropraktorer Rundskriv IK-10/2001 Kursavgiften er kr ,- pr. deltaker, og faktura vil bli sendt kommunen/ arbeidsgiver. Kurset holdes på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim, som også er reservert bosted for de deltakerne som trenger hotellovernatting. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte i henhold til Særavtale for reiser innenlands for statens regning - regjeringen.no. Vi gjør oppmerksom på at det kreves spesiell begrunnelse for å få dekket bruk av egen bil, - se avtalens 6. I så fall anmoder vi om samkjøring med andre fra samme område. Reisekostnadene refunderes umiddelbart etter kurset på bakgrunn av utfylt reiseregningsskjema. Fylkesmannen dekker opphold under hele kurset. Overnatting gjelder for to netter oktober. Dersom noen av særlige grunner trenger overnatting natten før kursstart 15. oktober må dette på forhånd avklares med kursets kontaktpersoner. For de som har privat overnatting, vil vi kunne dekke reise til Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 og fra kursstedet. Ønsker to deltakere dobbeltrom, må dette avtales mellom deltakerne og varsles i påmeldingen. Dersom noen av deltakerne har barn de må ha med, må de selv og for egen regning, avtale med hotellet og selv ordne med barnevakt. Det er ikke akseptabelt at to deltakere deler på å være til stede under kurset. Fylkesmannen henstiller til deltakerne å tenke gjennom problemstillinger i tilknytning til programpostene, og delta aktivt med spørsmål og meningsytringer på kurset. Påmeldingsfrist: senest 23. september Det er kun elektronisk påmelding, og alle deltakere må fylle ut påmeldingsskjemaet. Dette finner du på Fylkesmannen i Sør-Trøndelags nettside se under Kurs og konferanse øverst til høyre på hovedsiden. Vi ønsker velkommen til et turnuskurs med engasjerte og aktive deltakere. Kontaktpersoner hos Fylkesmannen: Kari Hatlen, tlf eller Marit Hombornes Husby, tlf Med hilsen Jan Vaage (e.f.) fylkeslege Eskild Haugum seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: foreløpig program og deltakerliste Kopi med vedlegg: Kommuner og kiropraktorklinikker med turnusplasser egen adresseliste

3 3 foreløpig PROGRAM Kurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste i kommunehelsetjenesten i Sør-Trøndelag oktober 2014, Trondheim Onsdag 15. oktober: Registrering og kaffe Åpning og praktiske opplysninger Helsevesen og samfunn v/ass. fylkeslege Inger Williams Lunsj Erfaringer så langt fra turnustjenesten innledninger v/turnusfysioterapeut, turnuskiropraktor og turnuslege med påfølgende samtale/diskusjon Samhandling om psykisk helsearbeid i kommunene, inkl. gruppearbeid v/stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad Pause Tilsynssaker og klagesaksbehandling (god praksis) v/stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad Middag (Britannia hotell)

4 4 Torsdag 16. oktober: Helsejuss Kasuistikker og lovverk v/seniorrådgiver/jurist Hilde Bøgseth Lunsj forts. helsejuss Pause Parallelle sesjoner: Leger Legemiddelassistert rehabilitering samarbeid og utfordringer v/overlege Berit Nordstrand, Trondheimsklinikken Førerkort v/ass. fylkeslege Knut Erik Skarsaunet Fysioterapeuter (og kiropraktorer) HELFO presenterer sin rolle i fysioterapeutenes møte med det offentlige v/helfos veiledningssenter ( Faglige og organisatoriske forhold v/seniorrådgiver Eskild Haugum) Festmiddag på byen Fredag 17. oktober: Parallelle sesjoner Leger og kiropraktorer Trygdemedisin v/overlege Torkild Sitter og avd.leder Per Olav Gundersen NAV Sør-Trøndelag Fysioterapeuter Kommunale fysioterapioppgaver og samarbeidsforhold v/fysioterapeut Line Idriz Kaffepause og utsjekking Fysioterapi i psykisk helsearbeid v/spesialfysioterapeut Ina Løvås Folkehelsesatsingen i Sør-Trøndelag v/ folkehelsekoordinator John Tore Vik, Sør-Trøndelag fylkeskommune Avslutning og lunsj

5 5 DELTAKER-/ADRESSELISTE Kurs for leger, kiropraktorer og fysioterapeuter i turnustjeneste i Sør-Trøndelag, oktober 2014 NAVN ADRESSE P.NR POSTSTED Turnuslege Joachim Eikeseth Hemne legekontor 7201 Kyrksæterøra Helsetunveien Turnuslege Liz Iren Hansen Agdenes legekontor 7316 Lensvik Turnuslege Ingunn Syvertsen Waage Midtbyen legesenter 7011 Trondheim Olav Tryggvasonsgt. 40 Turnuslege Marius Coucheron Mathesongården 7011 Trondheim legesenter Olav Trygvassons gt. 14 Turnuslege Katrine Melby Risvollan legesenter 7036 Trondheim Ingeborg Aasv. 2 Turnuslege Cecilie Bendiksen Rosten legesenter 7075 Tiller Ivar Lykkes vei 9 Turnuslege Tore Wergeland Meisingset Holtålen legekontor 7380 Ålen Turnuslege Malin Anshushaug Rennebu legekontor 7391 Rennebu Berkåk Turnuslege Jan Ulrik Opstad Sinding Meldal legekontor 7336 Meldal Kvamsveien 2 Turnuslege Ingunn M. Gundersen Rissa legekontor 7100 Rissa Turnuslege Øystein Bakke Larsen Midtre Gauldal 7290 Støren legekontor Turnuslege Christoffer Landfall Sandvik Orkanger legesenter 7300 Orkanger Turnuslege Silje Aune Bjugn legekontor 7160 Bjugn Turnuslege Peter Oscar Svanmo Ørland legesenter 7129 Brekstad Postboks 401 Turnuslege Karen Aukrust Lundamo legesenter 7232 Lundamo Turnuslege Johanne Vikin Klæbu legekontor 7541 Klæbu Postboks 200 Turnuslege Magnus Stein Sætereng Røros legesenter 7374 Røros Henrik Grønns vei 25 Turnuslege Astrid Schjelvaag Frøya legekontor 7260 Sistranda Turnuslege Mari Pettersen Hitra legekontor, Fillan 7240 Hitra Turnuslege Kristian Styles Tydal legekontor 7590 Tydal Turnuslege Marius Momyr Melhus legesenter 7224 Melhus Melhusvegen 505 Turnuslege Torbjørn R. Melhuus Åfjord/Roan legekontor 7170 Åfjord Turnuslege Øyvind Misund Hernes Orkdal legesenter, 7300 Orkanger Orkdalsveien 38 Turnuslege Cathrine Aurdal Vikhammer legekontor, 7550 Hommelvik Rådhuset Turnuslege jon Marius R. Ørnes Selbu legekontor 7580 Selbu Turnuslege Fredrik Guttormsen Lærum Winsnes Skaun legekontor 7353 Børsa Pb. 33 Turnuslege Mari Jetlund Osen legekontor 7740 Steinsdalen Turnusfysioterapeut Helga Rogne Trondheim kommune Østbyen Frostaveien 2C 7004 Trondheim

6 6 Turnusfysioterapeut Marte Dobbertin Gram Trondheim kommune 7004 Trondheim Midtbyen Stabells vei 4 Turnusfysioterapeut Fredrik Handberg Opland Trondheim kommune 7004 Trondheim Midtbyen Stabells vei 4 Turnusfysioterapeut Signe Grete Desserud Trondheim kommune 7004 Trondheim Heimdal Industriveien 7 Turnusfysioterapeut May-Linn Viktil Trondheim kommune 7004 Trondheim Lerkendal Valøyveien 12 Turnusfysioterapeut Daniel Deggert Rehab.tjenesten, 7353 Børsa Skaun kommune Turnusfysioterapeut Maren Tolldalen Ninive Malvik kommune 7551 Hommelvik Postboks 140 Turnusfysioterapeut Kjerstin Næss Skjerve Fysioterapitjenesten 7224 Melhus Lenaveien 65 Turnusfysioterapeut Marit Fagerli Klæbu kommune 7540 Klæbu Turnusfysioterapeut Ola Rogstad Orkdal kommune 7320 Fannrem Tunvegen Turnusfysioterapeut Elle-Mari T. Langøigjelten Helse & familie 7100 Rissa Rissa kommune Rådhusveien 13 Turnusfysioterapeut Ingvild Gisnås Oppdal kommune Inge Krokannsveg Oppdal

7 7 Kopiadressater: Navn Adresse Postnummer Poststed Melhus kommune 7224 Melhus Agdenes kommune 7316 Lensvik Rennebu kommune 7391 Rennebu Midtre Gauldal kommune 7290 Støren Røros kommune Bergmannsgata Røros Bjugn kommune 7160 Bjugn Ørland kommune 7130 Brekstad Klæbu kommune Postboks Klæbu Meldal kommune 7336 Meldal Rissa kommune 7100 Rissa Skaun kommune 7353 Børsa Orkdal kommune 7300 Orkdal Frøya kommune Postboks Sistranda Hitra kommune 7240 Hitra Tydal kommune 7590 Tydal Åfjord kommune 7170 Åfjord Selbu kommune 7580 Selbu Osen kommune 7740 Steinsdalen Malvik kommune 7550 Hommelvik Holtålen kommune 7380 Ålen Oppdal kommune Inge Krokannsveg Oppdal Trondheim kommune 7004 Trondheim Enhet for legetjeneste Trondheim kommune Enhet for fysioterapitjeneste 7004 Trondheim

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 13/97 Møtedato/tid: 20.06.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Tormod S.Slupphaug,leder Nils Prestmo Lisa Ofstad

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9, Telefaks 73 19 91 1 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 12/86 Møtedato/tid: 21.06.2012, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Tom Skare, leder Lindis Heggvik Aune Bjørg Reitan

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 13/123 Møtedato/tid: 16.9.213, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Kerstin Leistad

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2009-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015. Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag

Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015. Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015 Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Det er nå utarbeidet forslag til nytt vedlegg 1, oversikt

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8.

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015 Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. mai 2015: Vannregionmyndigheten (VRM) vil med dette

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer