Kontrollpanel DIEMATIC-m3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollpanel DIEMATIC-m3"

Transkript

1 GT GT GT 530 Kontrollpanel DIEMATIC-m3 Kontrollpanel - Kolli MD1 Sideplassert kontrollpanel - Kolli MD138 Norsk 17/01/07 Teknisk instruksjon

2 Innholdsfortegnelse 1 Brukte symboler Viktig råd Instruksjon Presentasjon Innholdet i kolliene og opsjoner Sertifikater Driftsprinsipper Tekniske data Kontrollpanel Elektromekaniske komponenter Display Endring av innstillingene Innstilling av termostatanslagene Tilgjenglige taster ved lukket deksel Tilgjengelige taster ved åpnet deksel Drifts modus Sommerdrift Manuell drift Innstilling av tappevanns temperaturen Velge et program Velge et program Varmtvanns program Tilleggs program Individuell tilpasning Start eller oppstart etter langvarig stopp Meldinger - Alarmer "Bruker" innstillinger Målinger Innstilling av et tidsur for året Plan for "Bruker" instilling Justering Justering av klokke "Installatør" innstillinger «Installatør» innstillinger «Installatør» innstillinger (forsettelse) Parameter og ingang/utgang sjekk (mode tests) Deler Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

3 1 Brukte symboler Advarsel - fare Risiko for personlig skade og/eller skade på utstyret. Det er viktig å følge disse instruksjonene for å opprettholde sikkerheten for personer og utstyr. Spesifikk informasjon Informasjonen er viktig for å sikre en behagelig installasjon og drift. Referanse Referer en annen veiledning eller andre sider i denne veiledningen. varmtvann: Varmt tappevann CDI 2: Interaktiv fjernkontroll Før det skal utføres arbeide må strømmen sjaltes ut. Dette apparatet må jordes. 2 Viktig råd For å få kjelen til å fungere optimalt, må instruksen følges. Alt arbeide i forbindelse med varmeinstallasjonen må utføres av kvalifisert personell. Produsenten har ikke noe ansvar for feilaktig bruk av utstyret eller feil vedlikehold og installasjon (det er brukers ansvar at systemet installeres av kvalifisert personell). Følg polariteten på rekkeklemmene: fase (L), nøytral (N) og jord. For å sikre beskyttelse mot korrosjon i varmtvannsberederen ved hjelp av titananode (beskyttelsesystem Titan Active System ) må kontrollpanelet alltid være sjaltet inn. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 3

4 3 Instruksjon 3.1 Presentasjon Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 brukes på kjelene i serien GT 330, GT 430, GT 530. Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 med innebygget regulator regulerer den automatiske oppvarmingen grunnet på: - Utetemperatur. - Romtemperaturen, hvis en fjernkontroll (ekstra tilbehør) er tilsluttet. Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 kontrollerer følgende operasjoner: - Regulering av direkte kretser og/eller shuntventil-kretser. - Programmering av en varmtvannkrets for tappevann. - Frostbeskyttelse av anlegget og temperaturen ved fravær. - Styring av en 1-trinns, 2-trinns eller modulerende brenner. - Kontroll av en badebasseng-krets eller en andre krets for produksjon av varmtvann. Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 kan som standard kontrollere en direkte krets eller en shuntventi-krets med turløpføler AD199 samt opp til3 kretser (kretskort ekstra). Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 blir sammen med kontrollpanel K3 brukt for høyeffektive anlegg og gjør det mulig å: - Styre kjeler og kjeler i kaskade (inntil 10), som er utstyrt med 1- trinns, 2-trinns eller modulerende brenner. - Styre hydraulikksystemet, tappevannoppvarmingen osv. Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 kan kommunisere med DIEMATIC VM reguleringer og med kompatible telestyring systemer. 3.2 Innholdet i kolliene og opsjoner Kolliet inneholder: - Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 - En uteføler. - En kjeleføler med på forhånd lagte ledninger. - En pakke med dokumentasjon. Tilleggsvalg: - Kretskort + føler for shuntventil (Kolli FM48). Hver enkelt shuntventilkrets krever et eget kretskort. - Interaktiv fjernkontroll CDI 2 med romtemperaturføler (Kolli FM51) - Forenklet fjernstyring med romføler (Kolli FM52) For hver enkelt krets kan det tilsluttes en interaktiv fjernkontroll eller en forenklet fjernkontroll. - Radio fjernstyring (Kolli FM161) - Ekstra fjernstyring CDR 2 (Kolli FM162) - Effekt føler (Kolli AD199) - Dykkføler + Følerlomme (Kolli AD218) - Røykgass føler (Kolli FM47) - En BUS-forbindelseskabel (lengde 12 / 40 meter) for tilkopling av DIEMATIC VM eller for å kople kjeler i kaskade (Kolli AD134 / DB119) - Føler for solpanel-anlegg eller lagringstank (Kolli AD160) - Telefon kontrollenhet TELCOM - Teledatatransmitter DC 3000 med DIEMACOM software (Kolli AD144) - Telestyrings-modul DC 3000 (Kolli AD158) - Berederføler (Kolli AD212] 3.3 Sertifikater Produktet tilfredsstiller forskriftene til følgende Europeiske retningslinjer og normer /95/EF Lavvolts erklæring. Referansestandard : EN /108/EG Elektromagnetisk kompatibilitets erklæring. Artsmessige standarder : EN , EN Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

5 3.4 Driftsprinsipper Med kontrollpanelet DIEMATIC-m3 kan kjelen bli programmert og regulert i avhengighet av utetemperaturen. Kjeletermostaten som er innstilt på maksimal verdi, og termostaten for manuell tilbakestilling, som er innstilt på 110 C garanterer driftsikkerhet. Kjelen reguleres av kontrollpanelet som styrer brenneren, pumper og hvis ønskelig også shuntventil(er). Tilslutning av en forenklet fjernkontroll eller en interaktiv fjernkontroll CDI 2 muliggjør automatisk tilpassing av stigningen og parallellforskyvningen til varmekurven. Frostsikringsfunksjonen er uavhengig av hvilken driftstype som er aktiv. Frostbeskyttelsesfunksjonen sjalter inn sentralvarmen hvis utetemperaturen går under den forhåndsinnstilte verdien på +3 C. Regulering av varmtvanntemperaturen er sikret ved hjelp av regulatoren på matepumpen. Varmtvannsirkulasjonen er sikret gjennom utløpet S.AUX2 eller S.AUX3. Regulatoren har en funksjon for beskyttelse mot legionella. Denne kan aktiveres. 3.5 Tekniske data Strømtilførsel: 230 V(- 10%, + 10%) - 50 Hz Urets resterende løpetid minimum 2 år. Utefølerens tekniske data. Temperatur Motstand - 20 C 2392 Ω - 16 C 2088 Ω - 12 C 1811 Ω - 8 C 1562 Ω - 4 C 1342 Ω 0 C 1149 Ω 4 C 984 Ω 8 C 842 Ω 12 C 720 Ω 16 C 616 Ω 20 C 528 Ω 24 C 454 Ω Vannfølernes tekniske data Temperatur Motstand 0 C Ω 10 C Ω 20 C Ω 25 C Ω 30 C 8080 Ω 40 C 5372 Ω 50 C 3661 Ω 60 C 2535 Ω 70 C 1794 Ω 80 C 1290 Ω 90 C 941 Ω 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 5

6 4 Kontrollpanel 4.1 Elektromekaniske komponenter 1. Hovedstopp (1)/Start (0) bryter 2. Brenner alarmindikator Hvis det oppstår feil på brenneren tenner alarmlyset. 3. Bryter AUTO/ /TEST-STB Innstilling AUTO: Automatisk drift Innstilling : Manuell drift Innstilling TEST-STB: Framgangsmåte for å kontrollere sikkerhets temperatrubegrenseren 4. Sikkerhets temperaturbegrenser med manuell tilbakestilling Innstilt på 110 C 5. Forsinket effektbryter (10A) med forsinket utløsing og manuell tilbakestilling 6. Bryter for utsjalting av pumpen 7. Kjeletermostat (30 til 90 C) Dette anslaget, som er innstilt på fabrikken, begrenes maksimumstemperaturen til 75 C. Dette anslaget kan forstilles etter behov. Se "Innstilling av termostatanslagene". 8. Kjeletermometer 9. Bryter for valg av antall trinn på brenneren 10. Programmeringskontakt 14. Varmekurve «Kjele» Det må alltid være strøm på kontrollpanelet: - for å sikre funksjonen "Antiblokkering av sirkulasjonspumpen", - for å sikre funksjonen Titan Active System hvis varmtvannstanken blir beskyttet av en titan anode. Bruk følgende driftsmoduser: - "Sommer" for å sjalte ut sentralvarmen. - "Frostsikring" for å sjalte ut sentravarmen ved fravær. Hvis en dialig-fjernstyring (CDI2) er tilsluttet og hovedbryteren 1 står i stilling vil fjernstyringen CDI2 ikke lenger anvise.. Se "Drifts modus" Se "Sommerdrift" 6 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

7 4.2 Display 1 Tekst- og tallanvisning 2 Strekanvisning av programmeringen for kretsene A, B eller C 3 Lyst område: Tidsrom for nattemperatur eller innsjaltet tappevannoppvarming 4 Mørkt område: Tidsrom for dagtemperatur eller 5 Blinkende framdriftslinje for løpende tidsangivelse 6 Tallanvisning (dagstid, innstilte data, parametre osv...) 7 Anvisning av kjelens nummer 8 Blinkende piler hvis du med tastene (+) eller (-) kan innstille (endre) det anviste parameteret 9 Anvisning av kretsens driftstype A B C 10 Åpne e-vegs shuntventilen Stenge 3-vegs shuntventilen Pumpen for den anviste kretsen i drift Navnet til den anviste kretsen Piler som viser det valgte tidsprogrammet (P1,P2, P3 eller P4) for den anviste kretsen A, B, C, eller aktiveringen av den manuelle sommerdriften 11 Anvisning av driftstilstanden Matepumpen for tappevannoppvarmingen i drift Sommerdrift (Automatisk. hånd) Brenneren i drift Drift med modulerende brenner Brenneren arbeider med en økning i effektnivået Brenneren arbeider med en reduksjon i effektnivået Brenneren arbeider med konstant effektnivå Drift med 2-trinns brenner Brenneren arbeider med 1 trinn Brenneren arbeider med 2 trinn 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 7

8 5 Endring av innstillingene 5.1 Innstilling av termostatanslagene Dette anslaget, som er innstilt på fabrikken, begrenes maksimumstemperaturen til 75 C. Anslaget forstilles på denne måten: Trekk termostatknappen forsiktig utover (bruk en tang med en omviklet tøyfille til beskyttelse). Ta anslaget ut med tangen. Sett anslaget inn i det hullet som angir den ønskede høyere temperatur (maksimum 90 C). 8 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

9 5.2 Tilgjenglige taster ved lukket deksel Justeringsbrytere MODE Ved å trykke tasten MODE kan forskjellige diftsmoduser bli valgt: AUTOMATIKK HELE DAGEN: Permanent tvangsdrift med dagtemperatur DAG (Inntil midnatt): Forbigående tvangsdrift med dagtemperatur HELE NATTEN: Permanent tvangsdrift med nattemperatur NATT (Inntil midnatt): Forbigående tvangsdrift med nattemperatur FROSTS.DAG: Frostbeskyttelsesdrift for det innstilte antall dager FROSTSIKRET 7/7: Permanent frostbeskyttelsesdrift Tast for innkopling av en oppvarming av varmtvannberederen AUTOMATIKK Innkopling av varmtvannberederen inntil midnatt:.. Hele døgnet Oppvarming av berederen er permanent:.. Etter noen sekunder forsvinner anvisningen. Modusen forblir imidlertid aktivert. Tast for anvisning av de forskjellige tellerne (antall brennerstarter, timeteller for brenneren osv) Nominelle verdier for dagtemperaturer (Sentralvame / varmtvann / Svømmebasseng) Nominelle verdier for nattemperaturer (Sentralvame / varmtvann) Tast for tilgang til slavekjelene (tabell K3) i en kaskade I anlegg med bare en kjele har denne tasten ingen funksjon. Innstilling av stigningen til kretsene A, B og C Innstilling av paralellforskyvningene DECAL.// DEP.A, DECAL.// DEP.B eller DECAL.// DEP.C for varmekurvene til kretsene A, B eller C. Hvis den nominelle DAG-verdien for kretsene A, B eller C ligger over 30 C er det ikke mulig å få tilgang til parallellforskyvingen til den aktuelle kretsen. +/- Justeringsbrytere 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 9

10 Tilgang til parametrene for slavekjelene (tabell K3) i en kaskade Anvisning av føringskjelens temperatur Anvisning av slavekjelens temperatur Trykk tasten Tilgang til alle parametrene og måleverdiene til slavekjelene (kontrollpanel K3) kan oppnås med tastene på kontrollpanelet DIEMATIC-m3. Tasten brukes til å overføre alle informasjonene fra slavekjelene (kontrollpanel K3) til føringskjelen (kontrollpanel DIEMATIC-m3). Slavekjelenes parametre blir vist på displayet til kontrollpanelet DIEMATIC-m3. Hvis det i løpet av 10 sekunder ikke blir trykket på noen taster, blir føringskjelens data vist på kontrollpanelets display. 10 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

11 5.3 Tilgjengelige taster ved åpnet deksel Justeringsbrytere STANDARD Bestemme (i 1/2 times skritt) tidsrommet for dagtemperatur eller innsjaltet varmtvannoppvarming (mørkt område). Bestemmelse (i 1/2 times skritt) av tidsrommet for nattemperatur eller innsjaltet varmtvannoppvarming (lyst område). Ved samtidig å trykke de 2 tastene og blir alle tidsprogrammene tilbakestilt. Tilbakestillings tast Side rulling Linje rulling Rulling av de tilsluttede kjelene Manuell sommerutsjalting. Sentralvarmen er sjaltet ut og varmtvannproduksjonen er sikret. Tigangstast for service innstillinger BRUKES IKKE 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 11

12 5.4 Drifts modus Drei bryteren 3 til AUTO og innstill termostaten 7 til verdier mellom 7 og 9. Ved å trykke tasten 11 (MODE) flere ganger kan det velges forskjellige driftstyper for sentralvarmen: AUTOMATIKK HELE DAGEN (Permanent) og DAG (Inntil midnatt) = Dagdrift HELE NATTEN (Permanent) og NATT (Inntil midnatt) = Nattdrift FROSTS.DAG ((midlertidig)) og FROSTSIKRET 7/7 = Frostsikring Sentralvarmen funksjonerer ifølge de fastlagte tidsprogrammene for hver enkelt krets. Hvis automatisk modus er valgt anviser displayet AUTOMATIKK i 3 sekunder. Se: "Velge et program" Sentralvarmesystemet arbeider ifølge dagdriftstemperaturen, uavhengig av tidsprogrammene. Hvis disse driftstypene blir valgt viser displayet permanent HELE DAGEN eller DAG. Sentralvarmesystemet arbeider med den reduserte temperaturen, uavhengig av tidsprogrammene. Hvis disse driftstypene blir valgt viser displayet permanent HELE NATTEN eller NATT. Sentralvarme og tappevannoppvarming er ute av drift. Anlegget blir allikevel overvåket og beskyttet mot frost. Hvis driftstypen for forbigående frostbeskyttelse blir valgt, viser displayet så lenge denne driftstypen er aktivert. 1 dag trukket fra hver midnatt. Hvis driftstypen for permanent frostbeskyttelse er valgt, viser displayet permanent FROSTSIKRET 7/7. Den driftmodus, fra hvilken fjernstyring for en varmekrets er valgt, har forrang for den driftsmodusen som er innstilt på kjelen for denne modusen. Frostsikringsmodusen beskytter: - Anlegget hvis utetemperaturen synker til under 3 C (fabrikkinnstilling). - Rommet hvis en fjernstyring er tilsluttet og romtemperaturen synker til under 6 C (fabrikkinnstilling). - Varmtvannsberederen, hvis temperaturen i berederen synker til under 4 C (vannet blir da igjen oppvarmet til 10 C). 12 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

13 Driftstypen oppvarming av tappevann velges ved å trykke tasten 12 flere ganger: AUTOMATIKK Innkopling av varmtvannberederen inntil midnatt (Inntil midnatt) og Hele døgnet Oppvarming av berederen er permanent (Permanent) Tappevannoppvarmingen skjer ifølge tidsprogrammet. Tappevannoppvarmingen er koblet inn uavhengig av tidsprogrammet. Sirkulasjonspumpen arbeider hvis den er tilsluttet en av hjelpeutgangene S.AUX1:S.AUX2: eller S.AUX3:og den er innstilt på DHW LO.. Den valgte driftstypen blir anvist i 3 sekunder. Den aktive driftstypen kan kalles opp ved å trykke tasten 12 1 gang. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 13

14 5.5 Sommerdrift Sentralvarmen er sjaltet ut, men er fremdeles sikret mot frost. Tappevannoppvarmingen er fremdeles innkoplet. Automatisk omsjalting til sommerdrift: aktiveres hvis gjennomsnittlig utetemperatur ligger over 22 C. Symbolet kommer opp. Den automatiske sommerdriften blir deaktivert: - Hvis den gjennomsnittlige utetemperaturen faller under 22 C og - Hvis minst en av de installerte kretsene (A, B eller C) arbeider uten fjernkontroll. - Hvis romtemperaturen faller under den nominelle dagtemperaturen til en av kretsene med fjernkontroll. Tvunget "sommer" drift: - aktiveres ved å trykke tasten i 5 sekunder. Symbolet kommer opp. Når denne funksjonen er aktiv lyser anvisningspilen permanent over tasten. - annuleres ved å trykke tasten i 5 sekunder (Hvis symbolet blir anvist konstant er den automatiske sommerdriften aktivert). Pumpen arbeider en gang i uken i 1 minutter for å sikre at den ikke setter seg fast. 5.6 Manuell drift Still bryteren 3 til posisjon. - Brenneren blir styrt av kjeletermostaten (7). - Termostaten (7) regulerer kjeletemperaturen. - Kjeletemperaturen blir ikke lenger begrenset av innstillingen. - Pumpene er sjaltet inn. - Ventilreguleringen funksjonerer ikke. Hvis nødvendig kan de derfor bli innstilt manuelt. - På displayet kommer anvisningen MANUELL og kjeletemperaturen opp. - Denne posisjonen kan velges for innstilling av kjelen. Bryteren 9 brukes til valg av brennerens første eller andre trinn. 14 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

15 6 Innstilling av tappevanns temperaturen Nominell temperatur for sentralfyringen - Varmtvannets nominelle temperatur - Nominell temperatur for svømmebassenget eller nominell temperatur for den andre varmtvannberederen Dag temperatur Senket temperatur Dag- og nattemperaturene blir innstilt separat for hver enkelt varmekrets: - Dag- og nattemperatur for den aktuelle kretsen innstilles ved å trykke tasten eller flere ganger. - Temperaturen innstilles med tastene + eller -. Slutt på innstillingen: Trykk på tastenmode. Framdriftslinjen viser varmeprogrammet på den aktuelle dagen for den anviste kretsen. Med en solar varmtvannstank: For maksimal effektivitet velges en nominell solarverdi som er større enn varmtvann-innstillingen (f.eks. 60 for solar nominell verdi og 45 for varmtvann-verdi). Under oppvarmingen av den solare varmtvannsberederen blir vekselvis anvisningen SOLAR OPPVAMINGog datoen og kjeletemperaturen vist på displayet. Slutt på innstillingen: Trykk på tastenmode. Hvil Temperatur Justerings område Fabrikk instilling KR.A KURVEST. 0 til Dag temperatur. Temperatur Justerings område Fabrikk instilling TEMP.DAG KR.A TEMP.DAG KR.B TEMP.DAG KR.C T.SVØM.A T.SVØM.B T.SVØM.C TEMP. DAG VVB TEMP. VV DAG 2 * TEMP.VVB SOL 5 til 90 C I skritt på 0.5 C :FS Frostsikring 0.5 til 39 C I skritt på 0.5 C 10 til 80 C I skritt på 1 C * Tilslutning til en andre lagertank for varmt tappevann Senket temperatur 20 C 20 C 55 C Temperatur Justerings område Fabrikk instilling TEMP.NATT KR.A TEMP.NATT KR.B TEMP.NATT KR.C TEMP.NATT VVB TEMP.VV NATT2 * 5 til 90 C I skritt på 0.5 C 10 til 80 C I skritt på 1 C 16 C 10 C * Tilslutning til en andre lagertank for varmt tappevann Innstilling av paralellforskyvningene DECAL.// DEP.A, DECAL.// DEP.B eller DECAL.// DEP.C for varmekurvene til kretsene A, B eller C Temperatur Justerings område Fabrikk instilling DECAL.// DEP.A DECAL.// DEP.B DECAL.// DEP.C 0 til 50 C Hvis den nominelle DAG-verdien for kretsene A, B eller C ligger over 30 C er det ikke mulig å få tilgang til parallellforskyvingen til den aktuelle kretsen. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 15

16 Varmekurve med en nominell DAG innstilling lavere enn 30 C Varmekurve med en nominell DAG-verdi høyere enn 30 C (BCT) X : Bereder temperatur Y: Kjeletemperatur (1): DECAL.// DEP.B X : Bereder temperatur Y: Kjeletemperatur TEMP.DAG KR.B = 23 C DECAL.// DEP.B = 5 K KR.B KURVEST. = 1.5 Nominell verdi DAG for kretsene A, B eller C < 30 C : De nominelle verdiene DAG og NATT blir bruks som nominelle romtemperatur verdier. Den parallelle startforskyvningen gjør det mulig å forskyve varmekurven (aktivert i DAG- eller NATT-modus). TEMP.DAG KR.B = 40 C KR.B KURVEST. = 1.5 Nominell verdi DAG for kretsene A, B eller C > 30 C : De nominelle innstillingene DAG og NATT blir brukt som minimalbegrensning av sentralvarme-temperaturen (DAG eller NATT) ved en utetemperatur på 20 C. Startforskyvningen til den aktuelle varmekretsen er ikke lenger tilgjengelig. For å deaktivere funksjonen for minimalbegensning av sentralvarme NATTtemperaturen, må parametret NATT i menyen #SEKUNDÆR stilles på STOPP. 16 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

17 7 Velge et program 7.1 Velge et program Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 inneholder 4 varmeprogrammer: - 1 fast program (P1) er aktivert på fabrikken. - 3 innstillbare programmer (P2, P3, P4) for tilpassing til brukerens behov. Henvisning av et program til en varmekrets: Velg varmekretsen med tasten. Program P1, P2, P3 eller P4 velges med tastene +/-. En pil viser seg over det valgte programmet. Program Dag Dagtemperatur periode P1 Mandag - Søndag 6 timer - 22 timer P2 (Fabrikk instilling) Mandag - Søndag 4 timer - 21 timer P3 (Fabrikk instilling) P4 (Fabrikk instilling) Mandag - Fredag Lørdag, Søndag Mandag - Fredag Lørdag Søndag 5 timer - 8 timer 16 timer - 22 timer 7 timer - 23 timer - Det valgte program er aktivt under automatisk drift. 6 timer - 8 timer 11 timer - 13 timer timer - 22 timer 6 timer - 23 timer 7 timer - 23 timer Det aktuelle dagsdiagrammet kan bli anvist i linjediagrammet med tastene eller. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 17

18 7.2 Varmtvanns program Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 inneholder et innstillbart varmtvannprogram. Program Dag Bereder program Tappevannoppvarming (Fabrikk instilling) Mandag - Søndag 5 timer - 22 timer Det aktuelle dagsprogrammet kan bli anvist med tasten i linjediagrammet. 7.3 Tilleggs program Kontrollpanelet DIEMATIC-m3 inneholder et innstillbart program for hjelpeutgangen. Program Dag Bereder program (AUX) (Fabrikk instilling) Mandag - Søndag 6 timer - 22 timer 7.4 Individuell tilpasning Se: "Bruker" innstillinger - Programmering 18 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

19 8 Start eller oppstart etter langvarig stopp Igangkjøring må utføres av kvalifisert personell. Sjekk vanntrykket i systemet. Fyll opp med mer vann om nødvendig. Hvis det brukes olje må oljestanden i tanken kontrolleres. Innløpsventilen for olje eller for gass åpnes. Bryteren (3) stilles på (AUTO). Kontroller om sikkerhets temperaturbegrenseren 4 er tilbakestilt. Dette gjøres ved å skru av sekskanthetten på sikkerhetstermostaten, og trykke inn tilbakestillingsknappen med en skrutrekker. Still hoverbryteren På/AV 1 til. Hvis det ved innsjalting av sentralvarmen er tilsluttet en lagertank, og dennes temperatur ligger under 25 C, vil tankens varmeveksler bli luftet. Hvis luftingen allerede er utført, trykkes tasten MODE for å avbryte luftingen. Ved første igangsetting kan ønsket språk velges med tastene + og - og bli bekreftet med tasten MODE. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 19

20 9 Meldinger - Alarmer Melding Trolig årsak Tiltak VIS FJERN KTRL. Meldingen SHOW REM.CTRL viser at det er innstilt et avvik på en fjernstyring. For å slette avikene i alle fjernstyringene, trykkes tasten (AUTO) i 5 sekunder. VEDLIKE. Det er nødvendig med vedlikehold av kjelen. Ta kontakt med den spesialist som skal utføre servicen. UTLUFTING FEIL.KJEL.S. FEIL.UTE.S. FEI.VVB SENSOR AUX. F.DEFEKT AUX.2F.DEFEKT UNIV.F.DEFEKT TURL. F.A.DEF F.KR.B TUR.S. F.KR.C TUR.S. FEIL ROMF. A FEIL ROMF.B FEIL ROMF. C FEIL RØYK.S S.DÅRL.A.F.DEF S.DÅRL.B.F.DEF S.DÅRL.C.F.DEF FEIL SOL.S FEIL AKKUTAN VV 2F.DEFEKT Hvis lagertankens temperatur ved innsjaltingen ligger under 25 C utfører kjelen en utluftingssyklus for varmtvanns varmeveksleren. Forbindelsen til den tilhørende føleren er brutt, eller den er kortsluttet. Vent 1 minutt. Kontroller forbindelsen og koplingene. Skift ut føleren hvis nødvendig. Se etterfølgende anmerkninger. TA-S KRT-S Kortslutning i Titan Active System. Kontroller at Titan Active System ikke er kortsluttet. TA-S BRUDD Brudd på strømkretsen i Titan Active System. Kontroller at Titan Active System er korrekt tilsluttet. TA-S DEFEKT Interne problem. Sjalt ut strømmen. Ta kontakt med den spesialist som skal utføre servicen. 20 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

21 Bemerkninger FEIL.KJEL.S. FEIL.UTE.S. Hvis det oppstår en feil på kjeleføleren blir brenneren styrt av kjelens termostat, og kjelekretsene og varmtvannoppvarmingen arbeider normalt. Kjelens nominelle innstilling er lik T.MAKS.KJELE, men kan ved hjelp av kjeletermostaten bli begrenset til en lavere verdi. - Ventilreguleringen er ikke lengre sikret. Overvåking av maksimumstemperaturen etter ventilene blir fortsatt opprettholdt. - Ventilene kan innstilles manuelt. - Oppvarming av varmt tappevann er fortsatt sikret. FEI.VVB SENSOR For å sikre produksjonen av varmtvann, stilles bryteren AUTO/ på. TURL. F.A.DEF, F.KR.B TUR.S. og F.KR.C TUR.S. FEIL ROMF. A, FEIL ROMF.B og FEIL ROMF. C FEIL RØYK.S S.DÅRL.A.F.DEF, S.DÅRL.B.F.DEF, S.DÅRL.C.F.DEF FEIL SOL.S FEIL AKKUTAN TAS... Se: "Kontrollpanel" - "Manuell drift" Den aktuelle kretsen går fra automatisk til manuell modus: Pumpen arbeider. Den aktuelle kretsen arbeider uten påvirkning fra romføleren. Denne feilen har ingen innflytelse på driftsmodusene. Gjenoppvarming av svømmebassenget er uavhengig av temperaturen. Oppvarmingen av varmtvann ved hjelp av solpanelene er ikke lenger sikret. Oppvarming av vanntanken er ikke lenger sikret. Produksjonen av varmtvann blir sjaltet ut, men kan bli startet opp igjen ved å bruke tasten. Lagertanken er ikke lenger beskyttet. Ta kontakt med den spesialist som skal utføre servicen. En lagertank uten Titan Active System er tilsluttet kjelen: Kontroller at simuleringspluggen for Titan Active System (levert i kolli AD212) er m ontert på følerkortet. De siste ti feilene blir lagret i avsnitt #FEIL HISTO Se: "Parameter og ingang/utgang sjekk (mode tests)" 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 21

22 FEIL.KJEL.S. Hvis det oppstår en feil på kjeleføleren blir brenneren styrt av kjelens termostat, og kjelekretsene og varmtvannoppvarmingen arbeider normalt. FEIL.UTE.S. Kjelens nominelle innstilling er lik T.MAKS.KJELE, men kan ved hjelp av kjeletermostaten bli begrenset til en lavere verdi. - Ventilreguleringen er ikke lengre sikret. Overvåking av maksimumstemperaturen etter ventilene blir fortsatt opprettholdt. - Ventilene kan innstilles manuelt. - Oppvarming av varmt tappevann er fortsatt sikret. FEI.VVB SENSOR For å sikre produksjonen av varmtvann, stilles bryteren AUTO/ på. Se: Kontrollpanel - Manuell drift TURL. F.A.DEF, F.KR.B TUR.S. og F.KR.C TUR.S. Den aktuelle kretsen går fra automatisk til manuell modus: Pumpen arbeider. FEIL ROMF. A, FEIL ROMF.B og FEIL ROMF. C Den aktuelle kretsen arbeider uten påvirkning fra romføleren. FEIL RØYK.S Denne feilen har ingen innflytelse på driftsmodusene. S.DÅRL.A.F.DEF, S.DÅRL.B.F.DEF, S.DÅRL.C.F.DEF Gjenoppvarming av svømmebassenget er uavhengig av temperaturen. FEIL SOL.S Oppvarmingen av varmtvann ved hjelp av solpanelene er ikke lenger sikret. FEIL AKKUTAN Oppvarming av vanntanken er ikke lenger sikret. 22 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

23 10 "Bruker" innstillinger Tast for tilgang til innstilling og målinger Side rulling Linje rulling Programmeringstaster Bestemme (i 1/2 times skritt) tidsrommet for dagtemperatur eller innsjaltet varmtvannoppvarming (mørkt område) Bestemmelse (i 1/2 times skritt) av tidsrommet for nattemperatur eller innsjaltet varmtvannoppvarming (lyst område) Tilbakestillings tast 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 23

24 10.1 Målinger I menyen #MÅLINGER kan målingene til de tilsluttede følerne bli avlest: Trykk Display Målinger #MÅLING TEMP.KJEL TEMP.TUR A * KR.B TEMP.TUR * KR.C TEMP.TUR * TEMP KASKADE * TEMP.VVB * TEMP.VVB SOL * TEMP.ROM A * T.SVØM.A * T.SVØM.B * Tillat verdien nedenfor i å bli lest Vanntemperatur i kjele Vanntemperatur i krets A Vanntemperatur i krets B Vanntemperatur i krets C Kaskade temperatur Vanntemperatur i bereder Vanntemperaturen i lagertanken oppvarmet av solpanel Romtemperatur A Basseng temperatur Krets A Basseng temperatur Krets B deretter T.SVØM.C * Basseng temperatur Krets C TEMP. VVE 2 * Anvisning av varmtvanntemperaturen i den andre lagertanken (tilsluttet krets A) TEMP.ROM B * TEMP.ROM C * TEMP.UTE TEMP. RØYKGASS * STOR.TANK.TEMP * TEMP SOL * Romtemperatur B Romtemperatur C Kjeletemperatur Røyktemperatur Varmtvannstankens temperatur Solpanelens temperatur TEMP AUX 1 * Temperaturen til den føleren som er tilkoplet innløpet E.AUX 1 TEMP AUX 2 * Temperaturen til den føleren som er tilkoplet innløpet E.AUX 2 TEMP UNIV * TILFØ.0-10V * Temperaturen til den føleren som er tilkoplet innløpet E.UNIV Spenning ved tilførsel 0-10 V CTRL Informasjon for teknisk personell * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. 24 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

25 Fabrikkinnstilling Se: Velge et program Tilbakestilling av alle programmene til utgangstilstanden Trykk tastene MODE og samtidig. Alle programmer, innstilt av brukeren, blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Programmering for utførelse av brukeren Program P1, P2, P3 eller P4 velges med tastene +/-. #PROG. KR.A Program P1 blir tatt i bruk for alle varmekretsene. Dag Dagtemperatur periode P1 P2 P3 P4 Mandag kl. 6 til kl. 22 Tirsdag kl. 6 til kl. 22 Onsdag kl. 6 til kl. 22 Torsdag kl. 6 til kl. 22 Fredag kl. 6 til kl. 22 Lørdag kl. 6 til kl. 22 Søndag kl. 6 til kl. 22 #PROG. KR.B Dag Dagtemperatur periode P1 P2 P3 P4 Mandag kl. 6 til kl. 22 Tirsdag kl. 6 til kl. 22 Onsdag kl. 6 til kl. 22 Torsdag kl. 6 til kl. 22 Fredag kl. 6 til kl. 22 Lørdag kl. 6 til kl. 22 Søndag kl. 6 til kl. 22 #PROG. KR.C Dag Dagtemperatur periode P1 P2 P3 P4 Mandag kl. 6 til kl. 22 Tirsdag kl. 6 til kl. 22 Onsdag kl. 6 til kl. 22 Torsdag kl. 6 til kl. 22 Fredag kl. 6 til kl. 22 Lørdag kl. 6 til kl. 22 Søndag kl. 6 til kl /01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 25

26 #PROG. FBV: Varmt tappevann #EKSTER. PROG.:Programmering av hjelpeutgangen Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bereder program Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tillatt driftsprogram Trykk Display Parameter set Fabrikk instilling #PROG. KR.A * P1, P2, P3, P4 Program P1, P2, Sentralvarmeprogram for krets A, hvis i bruk P3 eller P4 velges med tastene +/-. PROG. HVER DAG PROG. MANDAG Se: "Velge et PROG. TIRSDAG program" PROG. ONSDAG PROG. TORSDAG PROG. FREDAG PROG. LØRDAG PROG. SØNDAG deretter deretter deretter #PROG. KR.B * P1, P2, P3, P4 Program P1, P2, P3 eller P4 velges med tastene +/-. #PROG. KR.C * P1, P2, P3, P4 Program P1, P2, P3 eller P4 velges med tastene +/-. * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. Se: "Velge et Sentralvarmeprogram for krets B, hvis i bruk program" Prinsipp som krets A Se: "Velge et Sentralvarmeprogram for krets C, hvis i bruk program" Prinsipp som krets A Med PROG HVER DAGkan alle ukedagene programmeres samtidig. Innstillingen for hver enkelt dag kan deretter endres individuelt. Når denne operasjonen er utført blir dataene lagret etter 2 minutter eller ved at tasten MODE trykkes. 26 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

27 Trykk Display Parameter set deretter deretter deretter #PROG. FBV * PROG. HVER DAG PROG. MANDAG PROG. TIRSDAG PROG. ONSDAG PROG. TORSDAG PROG. FREDAG PROG. LØRDAG PROG. SØNDAG #EKSTER. PROG. * PROG. HVER DAG PROG. MANDAG PROG. TIRSDAG PROG. ONSDAG PROG. TORSDAG PROG. FREDAG PROG. LØRDAG PROG. SØNDAG #INNST. FOR ÅRET Fabrikk instilling 5 timer - 22 timer - 6 timer - 22 timer STOPP N 1: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG.DATO N 01 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG.MÅNED N 01 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 01 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 01 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 2: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 02 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 02 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 02 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 02 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 3: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 03 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED 03 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 03 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 03 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 04: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 04 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 04 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 04 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen Justerings område NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 27

28 Trykk Display Parameter set deretter SLUTT MÅNED N 04 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 05: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 05 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 05 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 05 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 05 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 06: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 06 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅMED n 06 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 06 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 06 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 7: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 07 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 07 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 07 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 07 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 8: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG.DATO N 08 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG MÅNED N 08 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 08 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 08 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. Fabrikk instilling STOPP N 9: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 09 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 09 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 09 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 09 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen STOPP N 10: Valg av den utsjaltede kretsen NEI BEG. DATO N 10 Innstilling av startdagen for utsjaltingen BEG. MÅNED N 10 Innstilling av startmåneden for utsjaltingen SLUTT DATO N 10 Innstilling av sluttdagen for utsjaltingen SLUTT MÅNED N 10 Innstilling av sluttmåneden for utsjaltingen Justerings område NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C NEI, ALT, ABC, AC, AC+VVB, BC, BC+VVB, A, B, C Når denne operasjonen er utført blir dataene lagret etter 2 minutter eller ved at tasten MODE trykkes. 28 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

29 10.2 Innstilling av et tidsur for året Med tidsuret er det mulig å programmere opp til 10 utsjaltingstidsrom for sentralvarmen. De valgte kretsene blir i den valgte utsjaltingsperioden sjaltet over til frostsikrings-drift. Se "Drifts modus". - Bruk tasten til å velge linjen #ÅRS-INNST. i menyen. - Med tasten velges en av de 10 tilgjengelige utsjaltingsperiodene. Se "Bruker" innstillinger. Velg med tasten +/- den eller de kretsene som er aktuelle for utsjalting Eksempel: Programmering for utførelse av brukeren Stopp nr. Aktuell krets Startdato Sluttdato 1 AC AC Ved innstillingen STOPP : NEI er utsjaltingen deaktivert, og start- og sluttdato blir ikke anvist. NEI ALT ABC AC AC+VVB BC BC+VVB A B C = Ingen utsjalting = Krets A, B, C og varmtvann = Krets A, B, C = Krets A, C = Krets A, C og varmtvann = Krets B, C = Krets B, C og varmtvann = Krets A = Krets B = Krets C Velg start- og sluttdato for den valgte utsjaltingen. Trykk først tasten og deretter tastene + eller -. For å deaktivere en utsjalting, velges denne og innstilles på NEI. Med tasten velges en annen utsjalting. Årsprogram (Fabrikk instilling) Stopp nr. Aktuell krets Startdato Sluttdato 1 NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI /01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 29

30 10.3 Plan for "Bruker" instilling Trykk Display Parameter set Fabrikk instilling #INNSTILLING JUSTER KONT Parameterne innstilles med tastene eller. Tillater å justere kontrasten i displayet ved å trykke og Justerings område Kunde instilling deretter LYS DISP.: DSP SEK.KASK. * ALTERNATIV TID - DAG KJELETEMP. AUTO Lyset er permanent hvis kretsen er i comfort periode. Alternativ visning av de to forrige visningene. Permanent tidsvisning. Permanent temperaturvisning. Brukes for å skifte innsjaltingsrekkefølgen for kaskadesjaltingen hver 7 dag. PÅ ALTERNATIV PÅ. NEI ØKO ALTERNATIV TID - DAG KJELETEMP. AUTO AUTO, 1, 2,...10 SOM/VIN Ekstern temperaturgrense for stengning av varmekurs 22 C 15 til 30 C, NEI KALIBR. UTE Kalibrering av uteføler til +5.0 C KALIBR. ROM A * Kalibrering av romføleren for krets A til +5.0 C TEMP.MAX.ROM A * Endring av romtemperaturen i krets A (Hvis ingen romføler er montert) til +5.0 C FROSTSI. ROM A * Romtemperatur for aktivering av frostsikringsdrift i krets A 6 C 0.5 til 20 C KALIBR. ROM B * Prinsipp som krets A til +5.0 C TEMP.MAX.ROM B * Prinsipp som krets A til +5.0 C FROSTSI. ROM B * Prinsipp som krets A 6 C 0.5 til 20 C KALIBR. ROM C * Prinsipp som krets A til +5.0 C TEMP.MAX.ROM C * Prinsipp som krets A til +5.0 C FROSTSI. ROM C * Prinsipp som krets A 6 C 0.5 til 20 C * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. Når denne operasjonen er utført blir dataene lagret etter 2 minutter eller ved at tasten MODE trykkes. 30 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

31 10.4 Justering SOM/VIN Brukes til å innstille den temperaturen hvor sentralvarmen sjaltes ut, hvis utetemperaturen stiger til over denne innstillingen. - Sirkulasjonspumpene er sjaltet ut - Brenneren går bare når oppvarming av tappevann forlanger det - Symbolet kommer opp Hvis dette parameteret innstilles på "AV" forblir sentralvarmen alltid i drift. KALIBR. UTE: Kalibrering av uteføler Brukes for å justere utetemperaturen. Eksempel: Aktuell utetemperatur = 10 C Anvist temperatur = 11 C : Innstill parameteret CALIBR OUT på -1. CALIBR ROOM: Kalibrering av romføler (Med romføler) Brukes for å justere romtemperaturen. Eksempel: Innstilling av tappevanns temperaturen = 20 C Anvist temperatur = 19 C : Innstill parameteret CALBR ROOM +1 Utfør denne innstillingen 2 timer etter innsjaltingen, når romtemperaturen har staabilisert seg. ANTIFR.ROOM...: Rom avvik (Uten romføler) Tjener til styring av en romtemperaturjustering. Eksempel: Innstilling av tappevanns temperaturen = 20 C Målt temperatur = 19 C : Sett OFFSET ROOM til +1. Utfør denne innstillingen 2 timer etter innsjaltingen, når romtemperaturen har staabilisert seg. ANTIFR.ROOM...: Frostbeskyttelse rom (Med romføler) Brukes for innstilling av romtemperaturen for hver enkelt krets under frostsikringsmodus, hvor frostsikringen skal opprettholdes. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 31

32 10.5 Justering av klokke Trykk Display Parameter set Fabrikk instilling deretter #TID. DAG TIMER MINUTTER DAG MÅNED DATO ÅR SOMMERTID: Parameterne innstilles med tastene + eller -. AUTO: Automatisk omsjalting til sommertid siste søndag i mars og til vintertid siste søndag i oktober. MANU: For land hvor sommertidomsjaltingen skjer på andre datoer, eller hvor sommertid ikke blir brukt. AUTO Justerings område AUTO. MANU Kunde instilling Når denne operasjonen er utført blir dataene lagret etter 2 minutter eller ved at tasten MODE trykkes. 32 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

33 11 "Installatør" innstillinger Dette må gjøres av kvalifisert personell. De forskjellige innstillingene og parametrene blir lagret under et eventuelt strømbrudd. Åpne dekslet på DIEMATIC. Trykk servicemann i 5 sekunder ved hjelp av en tynn skrutrekker eller blyant. Side rulling Linje rulling For å stille parametrene tilbake til fabrikkinnstillingene, uten at tidsprogrammene blir endret(bruker- og Installatør innstillinger), trykkes tastene og samtidig. RESET PARAM blir anvist i 3 sekunder. Denne funksjonen har ingen innvirkning på time- eller impulstellerne. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 33

34 11.1 «Installatør» innstillinger Trykk Display Parameter set 5 sekunder, deretter #KONFIGURASJON Fabrikk instilling Justerings område KR. A: DIREKTE UTKOBLET DIREKTE 3WV DIREKTE+ 3WV+ POOL KR. B: 3WV 3WV DIREKTE+ 3WV+ POOL DIREKTE KR. C: 3WV 3WV DIREKTE+ 3WV+ POOL DIREKTE LAGER FØLER NEI NEI PÅ SOL NEI NEI PÅ VV 2 NEI NEI PÅ S.AUX1: PROGRAM PROGRAM P.PRIM. VMP SIRK.VV S.AUX2 SIRK.VV P.PRIM. VMP SIRK.VV CI.VVE2 S.AUX3: P.PRIM. P.PRIM. VMP SIRK.VV CI.VVE2 E.AUX: UTKOBLET UTKOBLET ROMTEMP.A ROMTEMP.B ROMTEMP.C KASK E.AUX2: UTKOBLET UTKOBLET ROMTEMP.A ROMTEMP.B ROMTEMP.C KASK E.UNIV: UTKOBLET UTKOBLET ROMTEMP.A ROMTEMP.B ROMTEMP.C KASK F.SENSOR Telefonutgangen er sperret på grunn av en følerfeil U.TLF: VEDLIKE. Telefonutgangen er sperret ved anvisning om vedlikehold F.SENSOR F.SENSOR VEDLIKE. F.S.+VED F.S.+VED Ved en følerveil eller en anvisning om vedlikehold er telefonutgangen sperret FROSTS. Start anti-frost drift N FROSTS. BT ECS+C Varmtvannstanken avstengt både for sentralvarme og tappevann FROSTS. BT ECS+C BTP HOT BTP HOT Lagringstank for sentralvarmen VVB VVB Lagringstank for varmtvannproduksjon N ÅPNE Telefoninput aktiveres hvis kontakten er åpen LUKKE ÅPNE LUKKE Telefonen aktiveres hvis kontakten er lukket LUKKE TAS Aktivering av funksjonen Titan Active System NEI PÅ/NEI Kunde instilling 34 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

35 Trykk Display Parameter set #SPRÅK Språk velges med tastene + eller - NORSK NORSK (1) #TEMP.GRENSER Innstilling av temperaturgrenseverdiene med tastene + eller - TEMP. MAX. KJEL Kjelens maksimaltemperatur og temperaturinnstillingen ved produksjon av varmt tappevann. 75 C 50 til 120 C TEMP. MIN. KJEL Kjelens minimaltemperatur 30 C 30 til 50 C TEMP.PRIM.VV * Nominell kjeletemperatur ved produksjon av varmtvann 75 C 50 til 90 C T.MAX.KRETS A Maksimal turløptemperatur (Krets A) 50 C 20 til 95 C KR.A GULV. Uttørking av gulvet (Krets A) NEI NEI. 20 til 55 C T.MIN. KRETS A Minimum turløptemperatur, aktivert av anleggets frostsikringsfunksjon (Krets A) 20 C 10 til 50 C T.MAX.KR. B * Maksimal turløptemperatur (Krets B) 50 C 20 til 95 C KR.B GULV. * Uttørking av gulvet (Krets B) NEI NEI. 20 til 55 C T.MIN. KR. B * Minimum turløptemperatur, aktivert av anleggets frostsikringsfunksjon (Krets B) 20 C 10 til 50 C T.MAX.KR. C * Maksimal turløptemperatur (Krets C) 50 C 20 til 95 C KR.C GULV. * Uttørking av gulvet (Krets C) NEI NEI. 20 til 55 C T.MIN. KR. C * Minimum turløptemperatur, aktivert av anleggets frostsikringsfunksjon (Krets C) 20 C 10 til 50 C UTE.FROSTSIKR. Utetemperatur som aktiverer anleggets frostsikringsfunksjon + 3 C - 8 til + 10 C #KJELE Innstilling av kjeleparametrene TRINN TALL K1 TRINN TALL TRINN TALL K1 K2 MODULER.BREN. TRINN TALL K.0 ST. TALL VV 2 ST. TALL VV 2... ST. TALL VV 20 DHW:KJELE1 ST. TALL VV1 BR.BÅNDBREDDE * Reguleringsbåndbredde for de modulerende brennerne 20 K 10 til 30K TILFØ.0-10V Aktiverer 0-10V signaler NEI NEI/PÅ VMIN/OFF 0-10V * Spenning som sammenlignes med minimums innstilling 0.5 V 0 til 10 V VMAX 0-10V * Spenning som sammenlignes med maksimums innstilling 10 V 0.5 til 10 V CONS.MIN 0-10V * Minimums temperatur 5 C 5 til 100 C CONS.MAX 0-10V * Maksimums temperatur 100 C 5 til 100 C BR.MIN.DRIFT Sette minimum driftstid for brenner 1 minutter 0 til 4 minutter HYSTERESIS A Differanse ved start/utsjalting av et trinn ved kaskadesjalting 4 K 4 til 10K BREN.FORSINK. Brenner forsinkelse 4 minutter 1 til 10 minutter KJEL.P.FORSINK Forsinkelse med utsjalting av sirkulasjonspumpen ved bruk av kaskade. 3 minutter 1 til 30 minutter FRIGI KJEL Sirkulasjonspumpen og varmtvannoppvarmingen stopper hvis kjeletemperaturen går under minimumstemperaturen T. MIN KJELE Fabrikk instilling NEI Justerings område NEI PÅ Kunde instilling 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 35

36 * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. (1) Français - Deutsch - English - Polski - Italiano - Español - Nederlands - Русский Ved avslutning lagres dataene etter 2 minutt eller ved å lukke lokket. T.MAX.KR. Ved en gulvoppvarming må fabrikkinnstillingen (50 C) ikke endres. Forskriftene forlanger et sikkerhetssystem med manuell tilbakestilling, uavhengig av kontrollenheten, som stopper varmetilførselen til gulvoppvaming, hvis væsketemperaturen når 65 C (Frankrike: NF P ). En sikkerhets temperaturbegrense må kobles til kontakten TS på pumpetilkoplingen. FLDRY... Brukes til å innstille en konstant turløptemperatur, for å framskynde tørkingen av et gulv med gulvvarme. Temperaturinnstillingen må gjøres i overensstemmelse med anbefalingene til leverandøren av gulvvarmeanlegget. Aktivering av dette parameteret (annen innstilling enn NEI) framtvinger den permanente anvisningen FLDRY C, og deaktiverer alle andre reguleringsfunksjoner. Hvis en krets for tørking av gulvet i et gulvvarmesystem er aktivert, blir alle andre kretser (f.eks. oppvarming av tappevann) deaktivert. Denne funksjonen kan bare brukes av en krets om gangen. UTE.FROSTSIKR. Under denne temperaturen holdes pumpene permanent på og minimumstemperaturen for hver kurs opprettholdes. Ved innstilling av NATT STOPP blir den reduserte temperaturen i hver enkelt krets opprettholdt V funksjon Denne funksjonen styrer kjelen ved å bruke et eksternt system som inkluderer en 0-10 V output tilkoblet 0-10 V tilkoblingen. Dette systemet styrer dermed kjelens driftstemperatur. Parameteren TEMP.BOILER.MAX må være høyere enn MAX. 0-10V og TEMP.BOILER.MIN lavere enn MIN. 0-10V. 1. Instruksjon for justering av turtemperatur ( C) 2. Spenning på strømtilførsel (V) - DC 3. 0V 4. CONS.MIN 0-10V 5. CONS.MAX 0-10V 6. VMIN/OFF 0-10V 7. VMAX 0-10V V (a) Kjeletemperatur (b) Spenning ved tilførsel Hvis spenningen på strømtilførselen er lavere enn VMIN/OFF 0-10V, skrus kjelen av. Den innstilte kjeletemperaturen samsvarer nøyaktig til inngangsspenningen på 0-10V. Sekundærkjelens kretser fortsetter å arbeide, men har ingen innflytelse på vanntemperaturen i kjelen. Hvis 0-10V inngang og en sekundærkjelekrets blir brukt, må den eksterne regulatoren som gir 0-10V strøm alltid forlange en temperatur, som minst er lik den som trenges i sekundærkretsen. 36 Kontroll panel DIEMATIC-m3 17/01/ B

37 11.2 «Installatør» innstillinger (forsettelse) Trykk Display Parameter set Fabrikk instilling 5 sekunder, deretter #SEKUNDÆR Innstilling av istallasjonsspesifikke parametere med tastene + eller -. Justerings område Kunde instilling BYGN.TREGHET Karakteristikk av bygningens treghet 3 (22 timer) 0(10 timer) til 10(50 timer) KR.A ROMPcÅVI. * Påvirkning fra romføleren A 3 0 til 10 KR.B ROMPÅVI. * Påvirkning fra romføleren B 3 0 til 10 KR.C ROMPÅVI. * Påvirkning fra romføleren C 3 0 til 10 NATT * MODE 3VVM BÅNDBREDDE * REDUK. STOPP EN KRETS AL.KRET. Den lavere temperaturen blir opprettholdt (Driftstype NATT) Kjelen er sjaltet ut (Driftstype NATT) * Linjene eller overskriften blir bare anvist for de valgmulighetene, kretsene eller følerne som er tilsluttet. Den på fjernkontrollen inngitte fjernstyring blir bare brukt på kretsen, hvis denne er tilkoplet fjernkontrollen De fjernstyringene som er inngitt på fjernkontrollen blir brukt til alle kretsene REDUK. EN KRETS REDUK. STOPP EN KRETS/ AL.KRET. Båndbredde for regulering av 3-vegs ventilene. 12 K 4 til 16K MAX VVB/3V VE. * Minimum temperaturforskjell mellom kjelen og ventilene. 4 K 0 til 16K ANL.PUM.FORSI. Forsinkelse for utsjalting av sirkulasjonspumpene. 4 minutter 0 til 15 minutter VVB PUM.FORSI. * Forsinkelse for utsjalting av varmtvannpumpen. 2 minutter 0 til 15 minutter SELV. * VVB * PÅ AV TOTAL + OPBLAN. + VARME Automatisk tilpassing av varmekurven for hver enkelt krets med en romføler med påvirkning > 0. PÅ PÅ AV Varmekurvene kan bare endres manuelt. Avbrytelse av oppvarming og gjenoppvarming av svømmebasseng under produksjon av varmt tappevann. Produksjon av varmtvann og oppvarming av kjelekretsene, hvis den tilgjengelige effekt er tilstrekkelig. Sentralvarme og varmtvannproduksjon. Risiko for overoppheting av den direkte kretsen. TOTAL LEGIONELLA * Aktiverer legionella beskyttelse NEI TOTAL + OPBLAN. + VARME :DAG/UKE NEI Ved avslutning lagres dataene etter 2 minutt eller ved å lukke lokket. 17/01/ B Kontroll panel DIEMATIC-m3 37