Innhold. side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side side17-19 side 20. s. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10-16. side17-19 side 20. s. 2"

Transkript

1 KURSKATALOG 2012

2 Innhold Om oss. G11 Løfteredskap / Stroppe og anhuker. Truck..... Innføring i sikkerhet ansvar og vedlikehold modul Varmt arbeid Resertifisering varmt arbeid.. Personløfter..... Evakuering fra personløfter. Innføring i fallsikring modul 1... Videregående fallsikring modul 2. Bedriftsintern fallsikring. Observasjonsteknikk..... Utstyrspakker for arbeid i høyden... Verktøy i høyden. Våre kursholdere. side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side side17-19 side 20 Brødrene Langset forbeholder seg retten til å avlyse/flytte kurs dersom det ikke er tilstrekkelig antall kursdeltakere. Alle kursene krever god helse og fysisk form. Vi ønsker også å påpeke at alle deltakere må ha gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) da kursene holdes på norsk. Vi tilbyr også alle kursene på engelsk noen på polsk, ta kontakt for mer informasjon om dette! Presis fremmøte er en betingelse for å få godkjent kurs. Ved Avbestilling senere enn 7 virkedager før kursstart, belastes kunden med 100% av kursavgiften. Ved bestilling senere enn 14 virkedager før avtalt kursdato, belastes kunden med 50% av kursavgiften. Alle våre kurs har en deltakerbegrensning for å sikre kvalitet og sikkerhet. s. 2

3 Om oss Langset kurssenter er godkjent opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert opplæring. Vi tilbyr fagkurs innenfor HMS, on/offshore industri, bygg og anlegg. Som opplæringssenter i Langset stilles det strenge krav til sikkerhets-kunnskaper i våre kurs. Det legges stor vekt på både den teoretiske og praktiske delen av vår opplæring. Langset kurssenter er underlagt kvalitetsstandarden ISO Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi. Våre kursledere er godt kvalifisert innen sine fagområder, og har lang yrkeserfaring. Vi har kurslokaler i Molde, Sunndal, Eidsvåg og Bergen men etter avtale kan våre instruktører holde kurs etter kundens ønske og behov. Kontaktinformasjon: Langset kurssenter v / leder kurssenter Benny Øverli Tlf E-post: s. 3

4 KURS OVERSIKT SERTIFISERT OPPLÆRING G11- Løfteredskap / Stroppe og Anhuker Målsetningen med G11 kurset er å gi deltakerne en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av forskjellige løfteredskap. Opplæringen skal gi elevene innsikt i oppbygging av løfteredskaper, virkemåte, vedlikehold, kasseringsgrunner og bruk, slik at ulykker på personell og utstyr skal unngås i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold og varighet: - Modul 1.1, 8 timer - Modul 2.3 G11Løfteredskap,16 timer Kursbooking: Truck Målsettingen med Truckførerkurset er å gi blivende truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck som har en løftekapasitet t.o.m 10 tonn. Opplæringen skal gi deltakerne god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold: Modul 1.1, Modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2 Kurset gir førerrett til klassene T1,T2,T3,T4,T5 Kursbooking: G4 - Bro og traverskran Målsettingen med G4 kurset er å gi blivende bro og traverskranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro og traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med bruk av denne typen kraner skal unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold: Modul 1.1, modul 2.3, modul 2.7, modul 3.7 og modul 4.7 Kursbooking: s. 4

5 KURS OVERSIKT SERTIFISERT OPPLÆRING Innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold Modul 1.1 Alle som er arbeidstakere i Norge skal ha informasjon/opplæring i norske sikkerhets- og arbeidsforhold med tilhørende konsekvenser. Opplæringen skal gi innføring i basiskunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hvilke sikkerhetskrav som stilles til arbeidsutstyr, aktuelt lovverk, hvem som har ansvar og plikter, krav til opplæring for bruk, krav til vedlikehold og sikkerhetsrutiner, rapporteringsrutiner ved uhell osv. denne dagen er grunnleggende for all sertififisert opplæring som truck, G4 Bro- og traverskran, G11 Løfteredskap, masseforflyttningsmaskiner, mobilkran, tårnkran, lastebilkran, portalkran og teleskoptruck. Kurset passer for: Arbeidsgiver eller den/de som er i hans sted, verneleder, IK- og KSansvarlige, Arbeidsledere, innkjøpere, drifts- og vedlikeholdsansvarlige, AMU-medlemmer, førere/brukere av arbeidsutstyr, andre arbeidere på terminaler, lagre, anlegg o.a. hvor man er utsatt for fare. Varighet: 8 timer Kontaktpersoner: s. 5

6 KURS OVERSIKT DOKUMENTERT OPPLÆRING Varmt arbeid Sertifikat i utførelse av varmearbeider fra Norsk brannvernforening. Hensikten med opplæringen er å gi utførere av varmearbeid en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av varmt verktøy, slik at brann unngås. Kursets innhold: Varmearbeider, innledning og definisjoner Brannteori Lover og forskrifter Brannverntiltak før arbeidsoperasjoner Brannverntiltak under arbeidsoperasjoner Brannverntiltak etter endt arbeid Opptreden ved brann Erfaringer fra brann Avslutning med prøve Opplæringens varighet Teori 1dag / 8 timer. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Praksis: Slukkeøvelse i kurset. Opptakskrav: Ingen. Kursbooking: Resertifisering varmt arbeid Brødrene Langset AS tilbyr også resertifisering av varme arbeider. Sertifikatet for Varme arbeider er gyldig i 5 år og må deretter fornyes. Kurset har en varighet på kun 3 timer og er nødvendig for å fornye sertifikat for varme arbeid. Praktisk brannslukking etter krav, (hvis slukking ikke er øvd siste 2 år) Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører. Kursbooking: s. 6

7 KURS OVERSIKT DOKUMENTERT OPPLÆRING Personløfterkurs Hensikten med opplæringen er å gi føreren en god generell grunnopplæring i sikker bruk av ulike typer personløftere, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bruk av personløfter krever dokumentert opplæring og er underlagt 48 i forskrift 555, Bruk av arbeidsutstyr. Kursets innhold: Innledning - typer personløftere Sikkerhet - bruk Personløfter i trafikken Klasseinndeling Prinsipper - oppbygging Sikkerhetsutstyr - oppstilling Uhell - ulykker Avsluttende prøve Teorikurs A + B +C Varighet: 8 timer teori Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve, samt dokumentert praktisk bruk av personløfter på aktuelle klasse A + B + C Kursbooking: Evakuering fra personløfter Kurs i evakuerings system tilpasset personell som skal arbeide i personløftere. Kurs i evakuering fra personløfter krever et fallsikringskurs. Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr. Kurset Personløfter og Evakuering kan kombineres ved behov. Krav: kurset forutsetter at deltakerne innehar fallsikringskurs. Varighet: 4 timer s. 7

8 KURS OVERSIKT DOKUMENTERT OPPLÆRING Innføring i fallsikring modul 1 Grunnleggende innføring i fallsikring og verktøysikring med opplæring i redning i henhold til OLF retningslinje nr 113, SFS fagplan, samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Info om Fallsikringssystemer - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Hengetraume - Fallredning - Verktøysikring - Risikovurdering - Begrensninger Varighet: 7,5 timer Kursbooking: Videregående fallsikring modul 2 Personell som i sitt arbeid skal bruke personlig fallsikringsutstyr hvor det er særskilte utfordringer. med opplæring i støttebelter, fallsikringssystemer og redninghenhold til OLF retningslinje nr 113, SFS fagplan, samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Støttebelteutstyr - Fallsikringssystemer - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Hengetraume - Fallredning - Verktøysikring - Førstehjelp - Risikovurdering - Begrensninger Varighet: 8 timer Kontaktpersoner: s. 8

9 KURS OVERSIKT DOKUMENTERT OPPLÆRING Bedriftsintern fallsikring Omhandler kun det fallsikringsutstyret som er på plassen. Det er hovedsakelig beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. I henhold til OLF retningslinje nr 113 samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Verktøysikring - Begrensninger Varighet: 4 timer Kontaktpersoner: Observasjonsteknikk Kurset dekker anbefalingene fra DROPS. Det er også i henhold til Samarbeid for sikkerhet sine nyeste retningslinjer des Målsettingen er å bli gode på observasjoner og potensielle risikoer gjennom arbeidsdagen -Observasjonsteknikk teori -Risikovurdering. Hva kan gå galt? -Årsaksanalyse. Hvorfor skjer ulykker? -Sikring av utstyr og verktøy -Praktiske øvelser -Gjennomgang av observasjoner Varighet: 4t Kontaktpersoner: s. 9

10 UTSTYRPAKKER Utstyrspakker for sikkert arbeid i høyden Brødrene Langset AS leverer også utstyr for sikkert arbeid i høyden: I`D Evakueringssett m Denne typen nedfiringsbrems er brukt innenfor Tilkomstteknikk. Dette settet er laget med tanke på hurtig evakuering fra Lifter eller andre steder en er pålagt et evakuerings system. krever opplæring innenfor fallsikring og liftevakuering. Vertikalt sikringstau m Vertikalt sikringstau med Petzl ASAP kan brukes i kombinasjon med fallsikring. Dette sikrer personell kontinuerlig under arbeidet. Skulle personellet få et fall vil ASAP låse på tauet og brukeren vil være trygg Nb: krever opplæring Petzl Navaho bod fast Tilkomstteknikk sele/fallsikringssele med støttebelte. Hoftefester for Petzl grillon. Feste for fallsikring i front og på rygg. Meget behagelig sele som har polstrede lårløkker. s. 10

11 UTSTYRPAKKER Fallsikringssele Fallsikringssele med polstrede benløkker og mulighet for aktiv posisjonering. Utviklet i tett samarbeid med norske offshore aktører. -Høyt innfestningspunkt med kontrastfarge i front. -Høyt D - ring i bakfeste -D - ringer i sidene for aktiv posisjonering -Rock&Lock hurtigspenne for å lukke selen over brystet -Rimelig god hengekomfort hvis uhellet skulle være ute -Polstring i benløkkene for å reduseretrykkbelastning ved henging Spesifikasjoner: Størrelser: S, M/L, XL Vekt: 1220, 1280, 1330g Godkjennelser, sertifikater: CE 0123, EN361 Y-liner til Fallsikring Singing Rock Octopussy er en dobbel fangline med innkortningsmulighet. O-ring i overgangen fra falldemper til line reduserer mulighetene for farlig feilbruk. O- ringer på begge linene fungerer som innkortningspunkter. Det gir i mange situasjoner muligheten til å redusere potensiell falllengde og feilbelastning. Utviklet i nært samarbeid med norsk offshoreaktør. Egenskaper/Spesifikasjoner: Bruddstyrke: 15 kn etter utløsning av falldemperen. Størrelse: 165 cm Minimumsklarering: 165cm + kroppslengde opp til innfestningspunkt + 1m Godkjennelser, sertifikater: CE 1019, EN 355 s. 11

12 UTSTYRPAKKER Singing rock body fallsikringssele -Høyt innfestingspunkt i kontrastfarge front. -Høyt D-ring bakfeste. - Hurtigspenne for å lukke selen over brystet -God hengekomfort dersom uhellet skulle være ute. Petzl Grillon Justerbar støttestropp for posisjonering; mekanisk justering med en pivoterende kam. Kobles enten i selens sentralløkke, frontfeste (hengende bruker) eller i sidefestene (stående bruker). Flyttbar beskyttelsesstrømpe hindrer slitasje på taue i kontaktpunktene. Tractel teleskop redningsstang Redningstang med teleskopfunksjon, kan brukes sammen med ISC redningstalje. Med denne kan en i enkelte situasjoner redde en forulykket i fallsikring ved å klippe inn kroken i ryggfestet fra gangvei eller stillas uten å måtte eksponere seg selv for fare. Singing Rock fine line Horisontal line for sikring av personell som arbeider i høyden. Et effektivt hjelpemiddel for å gi sikringsmuligheter for bruk av fallsikring. Fine Line får du ofte spent opp der andre sikringsmuligheter ikke er mulig. Bruker kan feste sin Y-line og har dermed et mobilt festepunkt hvor en kan bevege seg fritt innenfor festeområde horisontalt. s. 12

13 UTSTYRPAKKER Sala avlastningsstropp Avlastningstroppen gjør at brukeren etter et fall kan stå i selen og vente på redning. Dette avlaster presset i lysken og reduserer faren for skader. Å redde seg selv etter et fall vil i de fleste situasjoner vil ikke dette være mulig. Man skal være klar over er at et fall kan gi alvorlige skader, personen kan være bevisstløs og ute av stand til å redde seg selv. Sørg for at selene du/dere bruker har avlastningstropper for å hindre sirkulasjonssvikt. Protecta rebell fallblokk Fallblokk med galvanisk wire. Denne kan henges opp i et eget punkt over bruker som gjør at en kan bevege seg fritt vertikalt. Har en bruksbegrensning på 40 grader. Tau/Line kutter Lett og liten Taukutter/redningskniv som en kan henge på selen. Med denne linekutteren kan en raskt og enkelt frigjøre en forulykket person fra sin y-line eller støtteline. Petzl nest redningsbåre Båre som kan brukes til horisontal og vertikal heisting. Gir en god og trygg beskyttelse av forulykket under transport. s. 13

14 UTSTYRPAKKER Singing Rock Tri pod Tripod i aluminium med oppheng for redningstalje og vinsj. Denne har justerbare bein og kan plasserers eks over et mannhull før entring eller om det skulle være behov for redning. Tri pod gir deg et godkjent løftepunkt hvor en kan feste redningstaljen. Bruddstyrke 10kn Høyde: 1,35-2,35 Vekt: 14,5 kg Singing Rock øye slynge 120cm Lett Øyeslynge som er ideell for å lage sikringspunkt for y-liner. Bruker kan kan slå denne rundt konstruksjon og feste krok på Y.line i denne. Hindrer feilbruk av y-line krok. Bruddstyrke 30kn, lender 60,80,120 cm Singing Rock twistlock Karabin som er selv-lukkende som kan brukes med vertikale sikringstau eller i øyeslynge. Karabinieren har et unikt nummer for lettere sporbarhet og inspeksjon Karabiner i aluminium. SR HMS-D skrukarabin Stålkarabin med skrulås. Kan brukes sammen med SR øyeslynge eller med vertikale og horisontale sikringssett. Bruddstyrke 50kn, stål. s. 14

15 UTSTYRPAKKER Petzl William D skrukarabin Karabiner som er selv-lukkende og har en stor åpning. Kan brukes som innfesting av Y-line på fallsikringssele. Bruddstyrke låst 25 kn, aluminium Petzl transport sekk Transport sekk for verktøy eller fallsikringsutstyr. I vanntett materiale der en kan oppbevare fallsikringsutstyret tørt. Petzl pixa3 hodelykt En robust Ex-godkjent, vanntett og kraftig hodelykt med 3 forskjellige lysreguleringer. Denne kan også til fordel monteres i Petzl Vertex hjelm. Reservelys til 15 meter i minimum 10 timer når batteriene er svake. Førstehjelpskoffert Enkelt førstehjelpsskrin dom inneholder de mest nødvendige produkter for rask førstehjelp. 2 Enkeltmannspakke, Uni Hodebandasje, fingerbandasje,elastisk gasbind, Elasto Quick Plaster, Plasterstrips, Bandasjetape Gas kompress Hydrogel, burnblott, Trekanttørkle, Sikkerhetsnåler, Skråpinsett, Øyeglass etc og Førstehjelpsfolder. s. 15

16 UTSTYRPAKKER Hjelm Petzl Vertex ST Hjelm fra Petzl brukt innen tilkomstteknikk, ideell for redningslag on/ offshore så vel som stillasbyggere og andre som jobber i høyden. -Side spor for montering av hørselvern -Spor i front for å klikke inn hodelykt -Mulighet for å montere brillevisir i front -Hakestropp designet for å frigjøre vis en henger seg opp (styrke mindre enn 25 dan) Evakuering / redningssele Singing Rock evakueringssele er en lett sele som er enkel å bruke. Kan brukes i en redningssituasjon eller ved evakuering fra lift. Teknisk redningstalje fra ISC En enkel redningstalje med 4:1 utveksling. Redningstalje som er brukt av alt personell som bruker fallsikrings utstyr. Kontroll av fallsikringsutstyr Standard NS-EN 365 krever at utstyr mot fall fra høyden skal ha periodisk kontroll minimum hver 12. måned.. Langset har kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av fallsikringsutstyr. Dette gjøres on-site om ønskelig. Kontakt: Gjennom vår samarbeidspartner leverer vi alt Petzl, Singing Rock og Protecta utstyr på foresørsel. s. 16

17 VERKTØY I HØYDEN Komplett koffert for sikring av verktøy og løst utstyr - Koffert med 2 stk Raaco sortimentsbokser. - Wire i 2 og 4mm rustfri, henholdsvis med MBL 2,35 og 8,5 kn. - Klemhylser i kobber (talurit ) for 2 og 4mm wire. - Presstang manuell for opp til 2mm wire. - Presstang hydraulisk/manuell for opp til 5mm wire. - Knipex avbiter. - Rustfrie mutrer av type Nylock. M6 M20 - Rustfrie mutrer av type Spiralock. M6-M12 - Rustfrie låseskiver av type Heli Lock (tilsvarende Nor-Lock). M6 M20 - Rustfrie låsesplinter. 2-3,2-4-5mm. - Rustfrie karabiner med lås - Rustfrie koblingsledd/quick link/p ledd. s. 17

18 VERKTØY I HØYDEN Brødrene Langset AS tar verktøysikring på alvor, vi presenterer her noen løsninger vi bruker selv. Mobilt verktøyskap fra Pelican Den amerikanske hæren ga Pelican oppdraget med å bygge et mobilt verktøyskap, for bruk ved vedlikehold i felt. Hurtig deployering i tøffe miljø er vanlig kost, og da er det kritisk for oppdraget at verktøy er intakt og fungerer som det skal.2 års intensiv utvikling, testing og undersøkelser har ført til at Pelican Products kan tilby verdens tøffeste verktøyskap. Over 70 ulike tester var påkrevd, deriblant nedsenking i vann, ekstreme temperaturer og dropptester fra 1,5m høyde med full last. Det mobile verktøyskapet 0450 bestod alle testene. Nå også tilgjengelig for det sivile markedet. Alt verktøy i kassen er sikret for arbeid i høyden for bruk i vår avd for Tilkomstteknikk.Ta kontakt for demonstrasjon s. 18

19 VERKTØY I HØYDEN SIKRINGSMULIGHETER EKSEMPEL TOPPSKUFFE KARABINKRO- KER / WEAKLINK / DIV Assortert utvalg karabinkroker, weaklinks, festewire, slangeklemmer, tau & tape. SKREDDERSYDD Vår leverandør av verktøy Molde Jarnvare leverer skreddersydde innlegg tilpasset kundens behov. HDFI er markedets overlegent beste oppbevaringssystem, med 2-komponent hardplastbelagt skum. Ekstremt god passform takket være høypresisjonsmaskinering. Høyvisuell løsning med gravert merking. Flere farger tilgjengelig. KRAFTIGE RUSTFRIE HENGSLER Korrosjonsbestandige pinner. Forhøyde profiler stopper lokket ved 180º åpning, noe som gir en arbeidsflate med maks. belastning på 22kg. BRED HJULBASE, STABIL MOBILITET 0450 har 51mm polyuretanhjul for optimal vektfordeling ved bruk på mykt underlag. Ved å plassere hjulsettet i bakkant av kassen oppnås bred og stabil sporing. Hjulplasseringen gir også bedre rom for utnyttbar kapasitet internt i kassen. s. 19

20 Våre kursledere Langset har engasjerte og dyktige kursledere med lang erfaring. Vi ønsker at våre kursholdere skal kunne relatere teori til praksis, derfor er det viktig at våre kursholdere har praktisk erfaring. Alle våre kursledere har deltatt på kursledersamlinger og har instruktørutdannelse. Flere av våre instruktører har også pedagogisk utdannelse. Langset bruker også eksterne kursholdere. Vi har samarbeid med bedriftshelsetjenesten ( BHT) og private aktører. Dette er for å gi våre kunder et bredere faglig tilbud og dekke etterspørselen. Benny Olsen Øverli Leder kursavdeling Tlf Sindre Sperrevik Kursleder Tlf Brian Nyland Kursleder Tlf Svein Olav Høysæther Kursleder Vi ønsker alle velkommen til et trivelig og lærerikt kurs hos Langset! Tlf Kontakt kurs: Langset kurssenter v / leder kursavdeling Benny Øverli Tlf E-post: Kontakt utstyr: Karl Einar Bergheim Kursleder Tlf Torgny Nesdal Hansen Kursleder Tlf Utstyrsansvarlig Karl Einar Bergheim Tlf: E-post: s. 20