Under Dusken ESTETISKE OPPLEVELSER 28 12/2000. studentavisa i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Under Dusken ESTETISKE OPPLEVELSER 28 12/2000. studentavisa i Trondheim"

Transkript

1 Under Dusken studentavisa i Trondheim 12/2000 ESTETISKE OPPLEVELSER 28 Framtidas universitet 18 av 21 er jenter Studenter i duell Design i 100 år Feminisjon Fokus: sportsbiografier

2 INNHOLD 12/2000 ansvarlig redaktør kulturredaktør Breidar Mide Solberg Hedda Fredly Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 ansvarlig redaktør: Reidar Mide Solberg Nede for telling Hva er galt med studentdemokratiet i Trondheim? Det er betenkelig, nærmest tragisk, at det ikke er større rift om plassene til Kollegiet og Studenttinget. At valgstyret må utsette valgene fordi det ikke finnes kandidater forteller om et studentdemokrati som ikke fungerer. Kollegiet er NTNUs øverste styringsorgan. De 13 representantene i Kollegiet fatter vedtak om viktige saker som angår universitetet, og de tre studentrepresentantene i Kollegiet har store muligheter til å påvirke dagsorden i universitetsmiljøet. Studenttinget er det øverste studentorgan ved NTNU og representerer i overkant av studenter. Det i seg selv burde være nok til å tiltrekke seg engasjerte studenter og politikeraspiranter. Men slik er det altså ikke. Det er ikke første gang Under Dusken skriver om krisetilstander i studentdemokratiet. I fjor høst var det bare 6,2 prosent av studentmassen som i det hele tatt gadd å stemme til studenttingsvalget. Det spørs om resultatet blir bedre i år. Studentpolitikerne og valgstyret skylder på at NTNU ikke bevilger nok penger til å markedsføre valgene. Dette har de sikkert rett i, men studentpolitikerne lurer seg selv hvis de tror dette er hovedgrunnen til at kandidatene uteblir. Den egentlige årsaken vil studentpolitikerne først finne når de retter et kritisk blikk mot sin egen virksomhet. Da vil de se at de driver på med noe som totalt mangler appell i studentmassen. Og da vil de kanskje innse at en rekke ting må skje for at dette skal endre seg. For det første må studentpolitikerne vise seg blant studentene. Det bør være et mål at alle studenter vet hvem som sitter i Kollegiet og hvem som leder Studenttinget og Velferdstinget. For det andre bør alle studentpolitikere tenke grundig gjennom hva som betyr noe for den jevne student. Det er viktig at man tar stilling til komplekse spørsmål som Mjøs-utvalgets innstilling, men det er ikke disse tingene som når fram til studentene. Studentpolitikerne må i langt større grad ta tak i spørsmål som busspriser, kantinetilbud, pensumutgifter og eksamensregler. Og da kommer vi til det tredje punktet: Studentpolitikerne må vise, og dokumentere, større grad av handlekraft. Man kan snakke så mye man vil om lobbyisme og taktikkeri, men til sjuende og sist er det resultatene som teller. Og da spørs det om dagens studentpolitikere kan vise til særlig mye. Mer refs nødvendig «Vi har såpass mange søkere at dette ikke innebærer noe problem for oss», sa assisterende universitetsdirektør Peter Lykke da Under Dusken spurte om det var riktig av NTNU å møte sine sommervikarer med arroganse. Utspillet skapte så sterke reaksjoner at saken ble tatt opp i Kollegiet. Der dementerte universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein utspillet og sa at Peter Lykke følte seg feilsitert. Samtidig understreket hun at NTNU ikke sto for en slik holdning som ble tilkjennegitt i Under Dusken. Vi tviler ikke på at Moe Skarstein har et ærlig og ryddig forhold til både ansatte og samarbeidspartnere, men hun har nok mye å gripe fatt i i egen organisasjon. Da hjelper det ikke å skylde på feilsiteringer og tabloid journalistikk for å beskytte sine kolleger. NYHETER 3 18 av 21 er jenter 4 Framtidas universitet 6 Klart for karakterskifte 7 Rot rundt ex.phil. 10 Grunnfag uten grammatikk 11 Rømmer Realfagbygget 12 Teknisk rot på Dragvoll Angriper siv.ing.-studentene 8Lederne for studentutvalgene på Dragvoll har lite til overs for det de mener er klaging fra siv.ing.-studentene. - Vi vil gjerne ha mer undervisning og større arbeidsbelastning, men NTNU har ikke råd til å undervise oss, sier Kristin Holmgren og Ivar M. Clausen. REPORTASJE 21 Aktuelt: Studenter i duell 24 Portrett: Bjørn Alterhaug 28 Estetikkbegrep i endring 29 Tusen toner 30 Godt i glasset 32 Klassisk stil 35 Ting som snakker 36 Design i 100 år 28 Tema: Estetiske opplevelser Estetikk er ikke hva det engang var. I dag er det stuerent å snakke om estetikken i en mordscene, en barberhøvel eller en vellagret flaske cognac. Og dagens smaksdommer, det er deg. KULTUR 27 Kulturleder: Kinoproblemet 38 Teater som metode 39 To møre on the road 40 Ny start for SIT 40 HomoUKA 41 Aksjon Feminisjon! 44 Fokus: Sportsbiografier 44 Sportsbiografiene - antilitteratur? De olympiske leker er i gang, og mens dopingantatte nordmenn får en pinlig retur, ser Under Dusken på bøkene som på tilsvarende måte burde ha blitt nullet ut av bibliotekenes innkjøpsordning. featureredaktør fotoansvarlig grafisk ansvarlig sivilarbeidere økonomi maskinansvarlig annonser Kjersti Nipen Kristin Ellefsen Jostein Syvertsen Jan-Are Hansen Jørgen Binningsbø Anders Hanevik Eirik Bjørsnøs Jan-Are Hansen Anita Skagnæs JOURNALISTER Sæba Bajoghli, Eirik Bjørsnøs, Kjetil Fallan, Preben Fonahn, Simen V. Gonsholt, Eivind S. Gransæther, Hans Jørgen Gåsemyr, Jan-Are Hansen, Erlend Langeland Haugen, Gunn Kari Hegvik, Anne Kristine Stokkenes Johansen, Karen Moe Møllerop, Alf Isak Nordli, Helge Magnus Opsahl, Henning Wisth Pedersen, Julie Kleppen Rafn, Sigrid Sandvand, Magne-Petter Sollid, Ove Stapnes, Hege Kristin Ulvin FOTOGRAFER Siv Dolmen, Kristin Ellefsen, Christin Hagen, Anders Hanevik, Halldor Gjernes, Rikard Nilsen, Carl André Nørstebø, Sara Odén, Noralv Pedersen og Camilla Tanem GRAFISKE MEDARBEIDERE Jørn Haabeth, Ola Huseth, Katrine Johansen, Camilla Meier, Helge Magnus Opsahl, Jostein Syvertsen TEGNERE Christian Gilhuus, Christian Hartmann og Jostein INTERNETT Stian Strøm og Morten Volan OMSLAG Halldor Gjernes(Foto) og Jostein Syvertsen KORREKTUR Sæba Bajoghli, Erlend Langeland Haugen, Morten Volan telefon telefax e-post nettadresse adresse kontortid trykk (fax) Under Dusken Postboks 6855, Elgeseter 7433 Trondheim Hverdager Wennberg Trykkeri AS Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Som om ikke høye bensinpriser var nok, så plyndrer Shell Under Dusken sitt forpleiningsbudsjett. 453 kr for is og litt godteri måtte vi ut med for å holde liv i slitne og ferske grafikere. 86 PROSENT JENTER: NTNU innførte tilleggspoeng for jenter som ville bli sivilingeniører. På teknisk design resulterte det i en jenteboom i år. (Foto: Carl Andre Nørstebø) Kvotering ga jenteboom 18 jenter og tre gutter ble tatt opp på teknisk design i år. Likevel er det jentene som får to tilleggspoeng ved opptaket. AV MAGNE-PETTER SOLLID OG REIDAR MIDE SOLBERG På de fleste sivilingeniørstudiene får kvinnelige søkere to ekstrapoeng under opptaket. Dette er fordi NTNU ønsker en jevnere kjønnsfordeling på sivilingeniørstudiene, som tradisjonelt har vært mannsdominert. Årets opptak av studenter til sivilingeniørstudiet i teknisk design på Gløshaugen er imidlertid oppsiktsvekkende. Med 86 prosent jenter er det stor forskjell i kjønnsfordelingen, men med en helt annen ubalanse enn det som er normalt. Til tross for dette ser ikke fakultetsdirektøren noen grunn til å endre på opptaksreglene for teknisk design. Vi har ikke analysert årets tall, men det er lite sannsynlig praksisen blir endret, forteller direktør Åge Søsveen ved Fakultet for maskinteknikk. Primærvitnemålskvote Teknisk design var i år det mest ettertraktede studiet ved NTNU, med nærmere 1000 søkere og en poenggrense på 65,6. 40 prosent av studentene tas opp på en såkalt primærvitnemålskvote, forbeholdt søkere som kommer rett fra videregående skole. Her gis det ikke tilleggspoeng, og alle som kom inn på denne kvoten på teknisk design var jenter. Dette forklarer mye. Jentene gjør det bedre på gymnaset og er mer motivert for kreative studier enn gutter, sier førsteamanuensis Johannes Sigurjonsson på Institutt for teknisk design. Han synes det er på tide å fjerne tilleggspoengene for jenter som søker teknisk design. Det er ingen grunn til å gi jentene fordel ved opptaket hos oss. De klarer greit å kvalifisere seg uten hjelp fra NTNU, mener Sigurjonsson. Nestleder på instituttet, førsteamanuensis Bjørn Baggerud, synes ikke det er noe problem med høy jenteandel i 1. klasse på teknisk design. Han mener at regelen med tilleggspoeng i utgangspunktet er rettferdig fordi guttene får ekstrapoeng for militærtjeneste. Vi ønsker en jevn kjønnsfordeling på studiet. Men vi vil ikke foreta oss noe aktivt for å endre opptaksreglene på teknisk design, ettersom de bør være like for alle linjer på NTNU, sier Baggerud, som poengterer at han bare har hatt gode erfaringer med årets «jenteklasse». Det er artig å se at jentene er flinkere enn gutta, kommenterer førsteamanuensen, og sier det må være en utfordring for guttene å gjenerobre tapte plasser ved studiet. Mot sin hensikt Peter Måseide er én av tre gutter i 1. klasse på teknisk design, og dessuten tillitsvalgt. Måseide mener det er på tide å droppe tilleggspoengene for jenter. Likestillingen på dette studiet har kommet så langt at tilleggspoengene virker mot sin hensikt. Jeg tviler på at dette var intensjonen, sier Måseide. Førsteårsstudentene Silje Evensen og Sofia Husen tror jenter blir mer fristet av teknisk design enn de andre sivilingeniørstudiene. Jentene tenker generelt mer design og funksjon enn gutta, som er mer tekniske. Gutta i klassen er ettertraktet for tekniske spørsmål, sier jentene. Men vi tror ikke at jenter som vil bli sivilingeniører trenger de to ekstrapoengene. De som ønsker å bli sivilingeniører har uansett nok poeng, mener Evensen og Husen.UD Nyheter 3

3 Mjøs-utvalget I mai la det regjeringsoppnevnte Mjøs-utvalget fram en innstilling som skisserer mulige løsninger for organisering og finansiering av høyere utdanningsinstitusjoner. Mjøs-utvalget foreslår i korte trekk intensivering av utdanningsløpet, tilnærming til utdanningsgrader etter britisk og amerikansk modell og styrking av samarbeidet mellom lærestedene, det private næringsliv og offentlig forvaltning. I dette ligger det at flere høgskoler skal få status som universiteter og at hvert lærested skal få en mer selvstendig rolle. I dag ruller debatten om Mjøs-utvalgets innstilling i akademiske miljøer og i samfunnet forøvrig. Dette artikkelmaterialet tar ikke utgangspunkt i Mjøs-utvalgets innstilling, men ser på utdanning i en større sammenheng. Klart for Populære nettstudier Nettverksuniversitetet tilbyr 155 universitets- og høgskolefag over nett. I høst har antall studenter økt med 40 prosent. Nettverket er en sammenslutning av sju høgskoler og to universiteter. Til sammen tilbys 550 vekttall spredt over de fleste fagområder, og så langt har 2650 studenter meldt seg på i høst. De fleste som studerer hos oss er i en situasjon som gjør det vanskelig å følge vanlig studieopplegg, opplyser daglig leder Kjell Atle Halvorsen. Via internett kan studentene hente inn forelesninger, besvare oppgaver, delta i gruppediskusjoner og rette spørsmål til faglærer. På denne måten kan de selv bestemme når de vil jobbe, og da lar det seg kombinere med både jobb og familie, sier Halvorsen. HiST dominerende Over 75 prosent av studentene ved Nettverksuniversitetet tar fag tilknyttet HiST. Til sammenligning har NTNU rundt 20 personer påmeldt på sine nettfag. HiST har vært aktiv på dette området i flere år og har utviklet fagopplegg som er attraktive. Store aktører innen næringslivet som Statoil og Telenor har i lengre tid benyttet seg av fagtilbudet. Daglig leder er glad over utviklingen, men ser ikke for seg at ungdom skal strømme fra lærestedene og over til rene nettstudier. Unge, ferske studenter trenger et sosialt miljø og personlig veiledning. Vi kan ikke tilby samme kontaktflate som ordinære universitet og høgskoler, understreker han.ud Framtidas utdanning legges på nett. Kunnskapen blir billigere og mer tilgjengelig. Men den som vil gjøre karriere bør ta sikte på å bli evig student. AV HANS JØRGEN GÅSEMYR Allerede i dag henter mange studenter inn forelesningene sine over nettet. Kommunikasjon med foreleseren og innlevering av oppgaver sendes via e-post, og stadig flere velger å droppe de tradisjonelle auditoriumsforedragene. Mange læringsmiljøer har satt papirutgaver av pensumbøkene på hylla og søker i verdensveven etter nødvendig informasjon. Tradisjonelle forelesninger er på vei ut, og vi vil se en overgang til virtuelle klasserom der studenter og lærere ved hjelp av teleteknologi kommuniserer med hverandre og verden utenfor, forklarer Bernt Bremdal. Han har doktorgrad i kunnskapsteknologi fra NTH, og som direktør for CognIT AS utvikler han kommunikasjons- og læringsverktøy for hele skoleverket. Bremdal er også professor II ved Høgskolen i Narvik og har gitt studentene sine virtuelt klasserom og tilgang på «live» forelesninger fra blant annet USA. Han spår store forandringer i både undervisningsform og organisering av studier. Dyre, tunge pensumbøker i papir vil snart være en saga blott. Vi vil se en utvikling hvor grunnutdanningen blir kortere og mer intensiv. Studentene vil tidligere trekke ut i arbeidslivet og fortsette læringen i et praktisk miljø, sier Bremdal. Han har ikke tro på at konservative akademikere vil kunne holde utviklingen tilbake og mener beklagelser over kostbare investeringer er et paradoks. Det er nettopp knapphet på ressurser og strammere budsjetter som vil drive utviklingen fram. Ingen vil ha råd til å drive utdanning som i dag, slår han fast. Knallhard konkurranse I høst la Arbeidsgruppen for digitale AVLEGGS: Tradisjonelle forelesninger i folksomme auditorium er på vei ut. (Foto: Sara Odén) læremidler fram en rapport om framtidas studie-norge. I «Scenarier.edu» beskrives en pågående læringsrevolusjon hvor kampen om studentene hardner til i konkurranse med flere private og utenlandske aktører. Internett gjør det mulig å velge gode utdanningstilbud på den andre siden av kloden, og amerikanske og europeiske eliteuniversiteter utvikler nå internett-baserte undervisningsopplegg. Norske læresteder må skjønne at framtidens studenter blir kunder i et enormt utdanningsmarked, uttaler Terje Osmundsen, leder av Future Preview og medlem i Arbeidsgruppen for digitale læremidler. Osmundsen understreker at det slett ikke trenger gå så ille som enkelte deler av «Scenarier.edu» forespeiler. Løsningen ligger i å ta i bruk multimedialøsninger som kan spre kompetanse og spare ressurser. - Hvert lærested må spesialisere seg og tilby noe andre ikke har, sier han. Et godt produkt og målrettet markedsføring skal trekke studenter til lærestedene og større grad av samarbeid mellom institusjonene vil gjøre det mulig å dele på dyrebar spisskompetanse. Årets studieopptak bekrefter at korte, yrkesrettede utdanninger er i skuddet. Private høgskoler har hatt sterk vekst. Handelshøgskolen BI økte eksempelvis i høst studenttallet med nesten 24 prosent. Flere andre private skoler opplever det samme. Veksten er størst på de IT-baserte fagene. Optimistisk rektor For rektor ved NTNU, Emil Spjøtvoll, er ikke tanken på konkurranse og et raskt utviklingstempo fremmed. Han har derimot stor tro på universitetenes overlevelsesevne i kunnskapssamfunnet. Vi kommer nok til å miste en del studenter på de laveste nivåene, selv om universitetene også nå går over til mer nettbasert undervisning, sier han. Etterutdanning kommer til å bli enda viktigere i framtiden. Tiden for én utdanning, ett yrke og én jobb er for lengst passert. Stadige krav til ny kunnskap og skolering har gitt innhold til begrepet «livslang læring». Her har universitetene et stort potensiale og spesielt mye å tilby. Universitetet er en unik samling av kompetanse og høyt faglig miljø. Slik vil det fortsatt være, og vekten på høyere utdanning i høyere grader, spesial- og etterutdanning blir nok større, påpeker rektoren. Spjøtvoll tegner et bilde av framtidas universitet som en mer levende og dynamisk institusjon, med tettere kontakt med næringsliv og offentlig forvaltning. Sosial problemløsning Selv om mye av debatten om framtidens utdanningsformer er knyttet til effektivisering og implementering av ny teknologi, tør ingen undervurdere betydningen av sosial kontakt, samarbeid og personlig veiledning. Lite kan måle seg mot personlig veiledning og assistanse av en dyktig pedagog, slår Bernt Bremdal fast. Det er nettopp derfor vi må frigjøre tid brukt på intetsigende forelesninger, og heller bruke den knappe tiden i mindre grupper hvor studentene får mulighet til å stille spørsmål og uttrykke seg, sier han. Arbeidsmarkedet ønsker kreative problemløsere. Slike egenskaper kan ikke utvikles foran en PC-skjerm, understreker Terje Osmundsen. Rektor ved NTNU velger å si det på denne måten: Et faglig godt tilbud er på langt nær nok til å trekke nye studenter til Trondheim og NTNU. Vi må i tillegg tilby et sosialt miljø like mye et godt «værested» som et godt «lærested». Vi må på sikt overbevise de unge om at utdanning er mer enn fag og leksjoner, sier Spjøtvoll.UD NETTBASERT: Elisabeth Solberg og Kjetil Sandvoll har alt de trenger på ett sted. (Foto: Sara Odén) Hyperpedagogikk På mellomfag informatikk på Lade har de sluttet med regulære forelesninger. Studentene Kjetil Sandvoll og Elisabeth Solberg har, i likhet med 240 studiekamerater, sluttet å gå på ordinære forelesninger. I stedet logger de seg flere ganger i uken på fagets hjemmesider og følger forelesninger tatt opp på video. Bildet av faglærer vises i et hjørne. Samtidig som han gjennomgår ukens pensum kommer det bilder fram på skjermen som demonstrerer aktuelle prosesser og visualiserer begreper. Hypersystemet gjør at elevene selv kan velge tempo. Blir de slitne, eller er det noe de ikke forstår, kan de stoppe forelesningen og gå tilbake der de slapp, forklarer Arvid Staupe, undervisningsleder ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. I tillegg til overføring av forelesninger, fungerer systemet som fyldig lærebok på rundt 400 sider og 700 forklarende figurer. Brukervennlig Det geniale med dette systemet er at du enkelt kommer deg fram til den informasjon du søker, sier studentassistent Kari Rannov Bostad. Hun har vært med på å utvikle et øvingsprogram som studentene arbeider med selvstendig eller i kollokviegrupper. Studentene har tatt godt i mot det nye systemet, og fjorårets prøveperiode resulterte i en vesentlig forbedring av gjennomsnittskarakteren. Elisabeth Solberg er svært begeistret. Jeg er alenemor, og med ordinært opplegg kunne jeg aldri ha gjennomført dette faget på ordinær tid, sier hun. Hypersystemet er utviklet av Arvid Staupe, Arild Holme og hovedfagsstudent Hans Olav Warholm. Systemet representerer noe av det fremste innen denne type teknologi. Etterspørslen er svært stor, og systemet er eksempelvis tatt i bruk i Helse- og sosialfag på videregående skole.ud 4 Nyheter Nyheter 5

4 Karakterskifte neste høst Forvirring rundt ex.phil. og ex.fac. Omregningen til det nye karaktersystemet foreligger nå i tabellform. Bokstavkarakterer blir innført neste høst. AV ANNE KRISTINE S. JOHANSEN «Ved overgangen til ny karakterskala skal alle studenter som ikke har avsluttet sitt studium frem til en grad, konverteres til den nye karakterskalaen», heter det i tilrådingen fra Universitetsdirektøren fra mai i år. I praksis betyr dette at de som avslutter sin grad innen vårsemesteret neste år ikke blir berørt av det nye systemet. De som er midt i et studie vil få en utskrift av alle sine eksamener med både gamle og nye karakterberegninger. Den nye skalaen går fra A til F, hvor F er strykkarakter. Omregningen vil bli noe forskjellig fra lærested til lærested. Karakteren 2,5, som i dag er kravet for laud, vil for eksempel gi C på sivilingeniørstudiet, mens den tilsvarer B på samfunnsvitenskaplige studier. Andre studieretninger Både det medisinske fakultet og kunstfagutdanningen ved Kunstakademiet i Trondheim bruker i dag skalaen bestått/ikke-bestått, og trenger dermed ikke konvertering til nytt system. Bokstavkaraktersystemet heter European Course Credit System, ECTS, og skal innføres på NTNU fra og med høstsemesteret Dette er et europeisk karaktersystem som vil gjøre det lettere for norske studenter å hevde seg internasjonalt. Målet er et enklere og mer samordnet system for karaktergivning i norsk utdanning. NTNU blir det første universitetet i Norge med den nye ordningen. Det juridiske fakultet ved universitetet i Oslo er foreløpig den eneste utdanningen som allerede har kommet i gang med systemet, forteller kollegierepresentant Ramnath Ambathy. For å slippe problemene for studenter som ønsker å skifte til et lærested med et annet karaktersystem, er det viktig at alle universiteter og høgskoler i Norge følger opp dette raskest mulig, påpeker Ambathy.UD Valg utsatt i to uker Uengasjerte studenter og budsjettproblemer har ført til at valget til Kollegiet og Studenttinget blir utsatt i to uker. AV SÆBA BAJOGHLI Late studenter som ikke gidder å engasjere seg i sin egen hverdag er en av årsakene til at valget blir utsatt i to uker. Til tross for at Valgstyret har brukt mye penger på dyre plakater, har de ikke greid å fange studentenes interesse. Det er nemlig ikke nok kanditater til valget! Studentene bør engasjere seg mer. Det er stor enighet om at oppslutningen blant studenter er mindre nå enn før, sier Ørjan Vårdal fra Valgstyret. Grunnen til det mener han er at studentene ikke lenger har noen bestemte saker de brenner for. Pengemangel Etter å ha brukt en stor del av pengene på dyre plakater og lønn til medlemmene i Valgstyret, har de ikke råd til å betale mer enn fem urnevakter. Ørjan Vårdal forklarer at de har prøvd å satse på frivillig innsats, men det ble ikke så godt mottatt. Etter en lang kamp fikk vi kroner fra NTNU, noe som er mindre enn det vi har fått før. I tillegg til dette har det vært problemer med manntallet. Over 7000 studenter er ikke registrert i manntallet, men Vårdal mener det kommer til å gå i orden. Om to uker skal det være i orden. Vi er optimistiske og tror flere kandidater kommer til å melde seg, avslutter Ørjan Vårdal.UD De forskjellige fakultetene og Program for lærerutdanning ved NTNU har utarbeidet forslag om hvordan dagens karakterer konverteres til det nye karaktersystemet: Det historisk-filosofiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse: Emneeksamner (mat.nat.): Sivilingeniørutdannelsen: Hovedfag og profesjonsstudiet i psykologi: Hovedoppgaven, cand.scient.: Høsten 1999 ble et nytt reglement for førstesemesterstudiet innført ved NTNU. Den formelle siden av saken skulle være grei, men hvordan fungerer egentlig regelen i praksis? AV HEGE KRISTIN ULVIN Den nye 30-vekttallsregelen står beskrevet i studiehåndboka, men kan virke noe tvetydig. Gjelder regelen bare for studenter som planlegger en cand.mag.-grad, eller gjelder den for alle som kommer til å overstige 30 vekttall ved NTNU? Og hvordan kontrollerer NTNU at regelen blir overholdt? Ola Furre er leder for studieseksjonen ved HF-fakultet. Han mener det formelle skulle være helt klart. Ex.phil. og ex.fac. er obligatorisk for alle studenter immatrikulert ved NTNU fra og med høsten Dette må være gjennomført før 30 vekttall ved NTNU, sier Furre. Kontorsjef ved Ex.phil.-senteret, Rune Kristian Hansen, gir imidlertid en annen tolkning av regelen: Det kommer tydelig fram i studiehåndboka at dette kravet kun gjelder studenter som skal ta cand.mag.-grad. Problemet ligger i at få studenter setter seg inn i cand.mag.- reglementet, sier han. Kontrollproblem Ola Furre innrømmer at det er problematisk å kontrollere hvorvidt studentene overstiger 30-vekttallsgrensa. Per i dag foreligger ingen rutine på dette. En manuell kontroll er jo ikke mulig. Det kan nok diskuteres om ikke regelen burde vært bedre gjennomtenkt da den ble innført, vedgår han. Furre understreker imidlertid at det ikke er snakk om noen sovende regel. Studieavdelinga jobber med å få en kontroll lagt inn i sitt studentdatasystem, fastslår han. Hvorfor ble denne nye regelen innført? Førstesemesterstudiet skal fungere som en overgang mellom videregående skole og universitetsstudier, og være en basis for videre studier ved universitetet. Det bør ikke være slik at dette er de siste eksamenene studentene tar, slik det ofte har vært med den gamle ordninga, sier Ola Furre. Søknader innvilget HF-fakultetet opplyser at dispensasjoner fra den nye regelen ikke kan gis. Fakultetsservice gir derimot uttrykk for en langt mildere holdning. Vi har fått inn noen søknader om dispensasjon fra 30-vekttallsregelen, og disse er blitt innvilget, opplyser Erik Sigvaldsen, førstekonsulent i fakultetsservice ved NTNU Dragvoll. Han mener studentene selv må ta ansvar for å få tak i nødvendig informasjon knyttet til gradsreglementet. Såpass må man kunne kreve av studentene. Dersom de ser det nye reglementet som problematisk, bør de jo oppsøke de fullstendige kildene, sier Sigvaldsen.UD Førstesemesterstudiet Førstesemesterstudiet består av examen philosophicum og examen facultatum, til sammen 10 vekttall. Fram til høsten 1999 var regelen at man måtte ta examen philosophicum før man fikk cand.mag.-grad ved HF- eller SVT-fakultetet. Ifølge det nye reglementet fra 1999 er hele førstesemesterstudiet obligatorisk i cand.mag.-graden. Både ex.phil. og ex.fac. må være bestått før oppmelding til fag- og emne eksamener ut over 30 vekttall ved NTNU. MÅ UTSETTE: Martin Berg får studieopplegget sitt forstyrret på grunn av ufullstendig informasjon om den såkalte 30-vekttallsregelen.(Foto: Sara Odèn) For dårlig informasjon 30-vekttallsregelen gjør det knallhardt for studenter som stryker i et fag, sier historiestudent Martin Berg. Han mener informasjonen om den nye regelen var alt for dårlig da den ble innført høsten Martin Berg ble immatrikulert ved NTNU høsten 1999, og var ikke klar over at han slik havnet inn under den nye 30-vekttallsregelen. Berg begynte rett på engelsk grunnfag, uten å gå veien om førstesemesterstudiet. Jeg forhørte meg ved engelsk institutt, og der fikk jeg beskjed om at jeg kunne ta opptil 70 vekttall før jeg måtte ta ex.phil. og ex.fac, forteller han. Studieopplegget forstyrret Martin Berg slo seg til ro med informasjonen han hadde fått ved engelsk institutt, og valgte å konsentrere seg om engelsk. I vår strøk han på grammatikkdelen i engelsk, og hadde også valgt å utsette sin litteratureksamen på grunn av den store arbeidsmengden på engelsk. Da han i høst startet på grunnfag i historie, planla han i tillegg å gjennomføre de eksamenene han manglet fra engelsk grunnfag. Så fikk han tilfeldigvis høre om 30- vekttallsregelen. På Låven fikk jeg nå beskjed om at jeg måtte ha både ex.phil. og ex.fac. før jeg tok inntil 30 vekttall. Jeg hadde planlagt å ta 22,5 vekttall dette semesteret, og ville dermed overstige denne grensen. Derfor må jeg ta førstesemesterstudiet nå,og det forstyrrer hele studieopplegget mitt. Nå må jeg utsette engelskeksamenene igjen, sier han frustrert. Vanskelig ved stryk Historiestudenten synes i utgangspunktet at tanken bak førstesemesterstudiet er fornuftig. Jeg var kanskje dum som ikke tok ex.phil. og ex.fac. den første høsten ved NTNU, men jeg ønsket ikke å bruke et helt semester på dette. Det er for sløvt. Men etter min mening er det blitt altfor dårlig informert om den nye regelen, ikke minst med tanke på hvor viktig den er, mener Martin Berg. Han påpeker de problemene 30- vekttallsregelen skaper for studenter som stryker til eksamen. Mange studenter tar førstesemesterstudiet ved siden av andre fag. Den nye regelen gjør det vanskelig for studenter som stryker, og ønsker å ta opp eksamener igjen så fort som mulig, sier Martin Berg.UD 6 Nyheter Nyheter 7

5 Unødvendig å klage på vekttall Det er urimelig at de mest prioriterte studentene ved NTNU skriker etter enda mer, mener lederne i studentutvalgene for humaniora og samfunnsvitenskap og cand.scient., Ivar M. Clausen og Kristin Holmgren. AV HEGE KRISTIN ULVIN SU-HSV og SU cand.scient. slår nå tilbake mot påstanden om at siv.ing.-studentene ikke får rettferdig vekttallsuttelling for sin arbeidsbelastning. Vi er ikke ute etter å skape noen krig mellom siv.ing. og frie fag, men vi synes det er viktig å presisere en del faktiske forhold i denne saken, sier Kristin Holmgren, leder i SU-cand. scient. Ivar M. Clausen er leder i SU- HSV. Han mener siv.ing.-studentene overdriver sin arbeidsbelastning. I følge den statlige Underdalsrapporten som det refereres til, skal det reelle tallet være på 27,5 vekttall per. SU-siv.ing. påstår altså at de har en arbeidsbelastning som er 60 prosent større enn studenter på frie fag, mens det virkelige tallet er 37,5 prosent, påpeker han. Ønsker mer undervisning Kristin Holmgren understreker at like fag med likt pensum ikke nødvendigvis krever samme arbeidsmengde. Siv.ing.-studenter har korte lab-øvelser, og de får ferdige labrapporter utlevert. Disse tar det bare en halvtime å fylle ut. Cand-.scient.-studenter i kjemi har det ikke så enkelt. Arbeidet bak en labrapport for vår del kan være på opptil ti timer, forteller hun. Et annet eksempel er at det til eksamen ved siv.ing.-studiet kun gis stoff som er gjennomgått på forelesning. Slik er det ikke ved de frie fagene. Her må man gjennom alt pensum, og slik kan man si at det reelle pensum for siv.ing.- studentene er mindre, fortsetter Holmgren. SU-lederne fremhever den brede oppfølgingen og store undervisningsmengden som årsak til siv.ing.-studentenes arbeidsbelastning. Selv om vi skjønner siv.ing.- studentenes problemstilling, bør de egentlig ikke skrike opp om tapte vekttall. De økonomiske bevilgningene til siv.ing.-studiet ligger tre-fire ganger høyere enn til HF-studier, og siv.ing.-studentene burde heller se på hvor heldige de er som får så mye oppfølging. Vi ønsker oss mer undervisning, sier Ivar Clausen engasjert. Overdreven vekttallsfokusering SU-siv.ing. hevder at man på frie fag har større mulighet til å melde seg opp i flere fag og få vekttallsuttelling for det. Kristin Holmgren synes det er viktig å se på forholdet mellom kvantitet og kvalitet. Man kan jo ikke bare se på antall vekttall. Skal man ta flere vekttall enn det som er normert, er det vanskelig å få gode resultater - også på frie fag, sier hun. Holmgren og Clausen synes egentlig siv.ing.-studentenes fokusering på vekttall er unødvendig. Siv.ing.-studiet er jo et profesjonsstudium, og for en ferdigutdannet sivilingeniør har ikke vekttall noe å si. Dessuten har ikke en cand.scient.-utdanning på noen måte samme «goodwill» som det siv.ing.-utdanningen har, understreker de.ud KUF forstår ikke problemet Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) hevder vekttallsystemet er til for å kunne sammenligne studier, men erkjenner samtidig at det er reell forskjell i arbeidsbelastning for fag med like vekttall. AV EIVIND S GRANSÆTHER KUF vektlegger lik belastning og standardisering av universitetsstudiene når de fastholder prinsippet om at et programmert studium ikke skal være mer enn 20 vekttall. Det er opp til de enkelte lærestedene å tilpasse studiet slik at belastningen blir 20 vekttall, det blander vi oss ikke borti, sier avdelingsdirektør i KUFs universitetsavdeling, Johan Raaen. Henviser til Giske Er departementet villig til å ta konsekvensene av dette, og forlenge studiet til 7,5 år? Dette er et politisk og ikke minst et budsjettspørsmål som jeg ikke vil ha noen formening om, men som statsråd Giske kan svare på, sier Raaen. Er det rettferdig at det er så stor forskjell i tildeling av vekttall mellom fag på siv.ing. og andre universitetsstudier? De får jo en siv.ing.-utdannelse, så jeg skjønner ikke problemet, sier Johan Raaen. Han legger til at NTNU selv må ta opp dette hvis studentene ser på dagens vekttallsordning som et reelt problem, ettersom KUF ikke ser noen grunn til å ta intitativ til dette. Under Dusken forsøkte å få et intervju med Trond Giske, men statsråden var ikke tilgjengelig for kommentar.ud HF-dekan ber om opprydding Selv om et årsverk skal bestå av 20 vekttall, kan dette lett ese ut dersom studiet blir for fragmentert, mener dekanus Petter Aaslestad ved historiskfilosofisk fakultet. AV HEGE KRISTIN ULVIN Petter Aaslestad påpeker at en del studieårsverk er splittet i mindre delemner. Denne fragmenteringen kan lett føre til at den samlede arbeidsmengden blir veldig stor. Dette er nok noe av hovedproblemet for siv.ing.- studentene. Det ser ikke ut til at siv.ing.-studiet er tilpasset de vekttallsrammene som foreligger, og at for mye er presset inn i et årsverk, sier han. Ved HF-faktultet er man nå i gang med en kritisk gjennomgang av fagenes målsetting. Vi har jo en del overordnede mål å jobbe ut fra, og det er viktig at pensum og eksamen svarer til disse målene. Denne vurderinga må gjøres i alle fagmiljøer, fastslår Petter Aaslestad. Hvordan ser du på påstanden om at det er lett å samle opp mange vekttall på fire fag? Jeg har registrert at Trond Giske har uttalt at han har fått noen billige vekttall ved NTNU. Dersom studenter har fått lette vektall, er det evalueringsrutinene det er noe galt med, sier Petter Aaslestad.UD SLÅR TILBAKE: Studentutvalgslederne Kristin Holmgren og Ivar M. Clausen mener siv.ing.- studentene ikke bør klage på tapte vekttall. (Foto: Siv Dolmen) Strid om vekttall I forrige nummer skrev Under Dusken om sivilingeniørstudenter som ikke får uttelling i form av vekttall i forhold til den arbeidsmengden de legger ned. Her ble det referert til et statlig utvalg som i 1996 beregnet vekttallsbelastninga for ett års siv.ing.- studium til å være 32 vekttall. Til tross for at arbeidsmengden ikke er redusert, er antall vekttall kuttet ned til 20. «Det er en ren provokasjon av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet å definere siv.ing.-studiet til 20 vekttall når studentene jobber mye mer enn det», uttalte leder for SU-siv.ing., Alf Reidar Sandstad. Nyheter 9

6 Grunnfag uten grammatikk Engelskstudentene på grunnfag har ingen fast lærebok eller eksamen i grammatikk. Uforsvarlig, mener amanuensis Kjell Eirheim. AV GUNN KARI HEGVIK OG HANS JØRGEN GÅSEMYR Uten systematisk undervisning i grammatikk tilbyr vi ikke lenger et fremmedspråk. Grunnfagsstudentene vil forlate oss med samme kunnskaper i grammatikk som da de kom, sier Eirheim. Han går hardt ut mot sitt eget institutt og stiller seg negativ til årets omorganisering av faget. Men studieleder ved Engelsk institutt, førsteamanuensis Mila Vulchanova, forsvarer omleggingen: Det er ikke snakk om dårligere grammatikkundervisning, men en dreining i mer akademisk retning, sier Vulchanova. Omorganiseringen har kommet etter påtrykk fra både studenter og faglig ansatte. Den gamle grammatikkundervisningen var både tung og lite hensiktsmessig. Mer lingvistikk Pensum og forelesninger i grammatikk er erstattet med en teoretisk innføring i lingvistikk. Vulchanova mener den nye læreboka er enklere å forstå, siden den anvender teorier og forklarer bakgrunnen for grammatikken. Eirheim er ikke enig. Han beskriver lingvistikken som svært abstrakt og lite relevant for studenter som skal bedre sine ferdigheter i engelsk språk. Mange av våre studenter skal ut i skoleverket og trenger mer praktisk undervisning. Jeg stiller spørsmål til om vårt studium etter dette vil kvalifisere til lærerjobber i engelsk, sier Eirheim. NTNU alene Høgskolen i Nord-Trøndelag prioriterer annerledes. Fire undervisningstimer i uka er satt av til grammatikk, og i tillegg kommer kollokvieøvinger. I slutten av semesteret tar elevene en egen grammatikkeksamen. Og slik er det ved stort sett alle høgskoler og universiteter i Norge. Undervisningsleder ved Universitetet i Bergen, Bjørg Bækken, tror NTNU skiller seg ut med sin omorganisering. Vi har ingen planer om å erstatte grammatikkbøker eller undervisning, bekrefter hun. Vulchanova ser ikke på omleggingen av engelsk grunnfag på NTNU som en forringelse av faget, og mener slett ikke at studentene blir dårligere kvalifisert til jobb i skoleverket. Dessuten er ikke faget bare beregnet på kommende lærere, derfor er en mer akademisk tilnærming med lingvistikk mer hensiktsmessig, sier hun.ud Forsvarer omleggingen RYGGPLAGER: Håvard Berland og Siren Henriksen sliter med ubehagelige sittestillinger. (Foto: Carl André Nørstebø) Den gamle grammatikken var ikke holdbar. Eirheim tar feil. AV GUNN KARI HEGVIK Dette sier hovedfagsstudenter ved Engelsk institutt. Eirheim kritiserer mangelen på grammatikk fordi dette er hans kampsak og domene. Kritikken er ensidig, og han har ikke bidratt med forslag til endringer til et fag som var overmodent for forandring, sier hovedfagsstudent Tone Lise Ludvigsen og støttes av flere medstudenter. Vanskelig grammatikk Ifølge hovedfagstudentene var grammatikkfaget både komplisert og vanskelig, noe som gjorde faget til harde to vekttall. Faget var så avansert at det uansett ikke var relevant for undervisning av engelsk i skolen, der elevene er på et helt annet nivå. Den nye lingvistikken tar for seg det språklige mer helhetlig, i motsetning til grammatikken der det meste var både oppstykket og lite forklarende. Ikke bare lærere De fleste hovedfagsstudenter ender opp i skolen som lektorer, men de FEILSLÅTT KRITIKK: Hovedfagsstudenter på engelsk hovedfag mener endringen av grammatikkpensumet var nødvendig. (Foto: Sara Odén) understreker at engelsk ikke bare er rettet mot framtidige lærere. Intensjonen med endringen er derfor god, de som skal bli lærere får bruke Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) istedet. Studentene kommer ikke bedre kvalifisert ut fra grunnfag nå, men det gjorde de heller ikke med den gamle modellen. Flere av hovedfagsstudentene har fått praktisert sin engelsk i skolen, og mener at de hadde liten direkte nytte av den grammatikken de lærte på grunnfag.ud Professor Harald E. Krogstad ved Institutt for matematiske fag har flyttet forelesningene sine fra Realfagbygget til Gamle Fysikk etter at studenter fikk problemer med ryggen. AV ERLEND LANGELAND HAUGEN Selv om Realfagbygget er universitetets mest moderne bygg, holder ikke alt like høy standard. Stolene i auditoriene kan føre til rygg- og nakkeproblemer etter lengre tids bruk. Jeg prøvde å sitte der selv, og det var ikke spesielt behagelig, forteller Krogstad. Studentene han underviser gjorde ham oppmerksom på situasjonen i forrige uke, etter at flere hadde fått vondt i ryggen av å bruke auditorium R9. Krogstad så ingen annen løsning enn å flytte forelesningene, men legger til at det ikke var noen stor sak å bytte auditorium. F3, som jeg foreleser i nå, er like behagelig å bruke, men gir et dårligere undervisningstilbud. Jeg kan ikke benytte multimediautstyret i Realfagbygget slik jeg hadde håpet, sier han. Flyttingen fører nemlig til at han mister muligheten for PC-tilkobling med internett, interaktive løsninger og videokanon. Han henvises istedet til tavle og prosjektør. Det slår meg at brannforskriftene forlanger at setene skal være såpass langt unna pulten at det utgjør en helsefare for studentene som sitter der og skal notere, sier han. Han synes det er en pinlig sak for universitetet, og irriterer seg over at sikkerhet og brannforeskrifter brukes som unnskyldning. Grunnen til at vi har bygningsingeniører er at de skal sørge for at slike problemer løses, mener Krogstad. Det er tross alt derfor de utdannes. Vond rygg Håvard Berge Berland og Siren Torsvik Henriksen går fjerde året på industriell matematikk og er blant Rømmer Realfagbygget studentene som ble flyttet til Gamle Fysikk. Jeg kjente det i ryggen hele kvelden etter å ha sittet en time i R9, forteller Håvard. Han synes det er bemerkelsesverdig ettersom han aldri har vært plaget av ryggproblemer før. Jeg sa til Krogstad at jeg ble nødt til å droppe forelesningene så lenge de ble holdt der. Han ble naturlig nok litt fortvilet over dette, og spurte klassen om flere hadde det på samme måten, fortsetter han. Det var bare én person som kunne si at hun satt behagelig, sier Siren. Hun var ikke like plaget som Håvard, men innrømmer at ubehagelige sittestillinger gikk merkbart ut over konsentrasjonen. Forøvrig legger hun til at hun også fant noe positivt ved stolene. De er veldig gode å ligge på, smiler hun. Skal forbedres Nina Tanche-Nilssen er brukerkoordinator for Realfagbygget. Hun har nylig vært på befaring i auditoriene med stolprodusenten, og forteller at sistnevnte har foreslått flere konkrete tiltak for å bedre studentenes arbeidsforhold. Avstanden mellom skrivebord og stolrygg er regulert av brannforskrifter og har med rømningsveier å gjøre. Dette kan vi ikke gjøre noe med, beklager Nilsen. Produsenten har derimot foreslått å montere klosser mellom leddene for å hindre at festet for stolsetene bøyer seg. Seter som knekker er en følge av dette, og har vært et problem. De planlegger dessuten å skifte leddene slik at stolsetet tipper mindre oppover, fortsetter hun. Det siste vil gi grunnlag for en bedre sittestilling. Avtalen så langt går ut på at produsenten skal sende opp deler som skal monteres opp på fire seter og testes grundig. I løpet av nesten uke skal ting være klart. Vi mener dette vil gi bedre arbeidsforhold for studentene, sier Nina Tanche-Nilssen.UD 10 Nyheter Nyheter 11

7 Teknisk rot på Dragvoll Dragen flyr igjen! Stadige feil og mangler ved det tekniske utstyret på Dragvoll gjør undervisningstilbudet dårligere. Studentene blir skadelidende, tordner professor i historie, Steinar Imsen. AV ERLEND LANGELAND HAUGEN Lover bot og bedring Teknisk Avdeling forteller at de jobber hardt med å utbedre auditoriene på Dragvoll. Til nyttår skal alt være klart, lover Ella Sandvik. Teknisk avdeling er på saken, men lider under upraktiske arbeidstider. Auditoriene er i bruk hele dagen, og vi kan bare arbeide der etter klokken åtte om kvelden, samt i helgene, forteller seksjonsleder Jan Sætherhaug ved Teknisk Avdeling. Derfor tar det tid å få utstyret på plass og i stand, påpeker han. Han ser ikke på forsinkelsene som Auditorium I og X på Dragvoll har i hele vår og hittil i høst sééékapt irritasjon for foreleserne. Det tekniske utstyret har enten ikke vært tilgjengelig, eller ikke fungert tilfredsstillende. Samtidig er auditoriene plaget av rot og uorden. Kritt mangler, lamper i prosjektørene har ikke fungert, utstyr som bestilles kommer ikke og mikrofoner har vært i ustand, forteller professor og undervisningsleder Ingar Kaldal ved Historisk Institutt. Som undervisningsleder er det gjerne meg foreleserne kommer til når det oppstår problemer, fortsetter han. Han sier at det stadig kommer klager, og at mange forelesere er frustrerte over dårlig vedlikehold på auditoriene. Spesielt problemer med lyden har vært omfattende og gått ut over undervisningen. Tunghørte rammes hardt Studenter som hører dårlig er helt avhengige av mikrofonsystemet, forteller universitetslektor Eiri Elvestad ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Mikrofonen kobles nemlig til en teleslynge som forsterker signalene slik at også tunghørte hører hva som blir forelest. Da må det være en selvfølge at den tekniske delen fungerer, fortsetter hun. Mangelfullt utstyr Det er synd at Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ikke har teknisk utstyr som fungerer brukbart, bemerker stipendiat Jørn Almberg ironisk. Han foreleser i auditorium I og har sett seg nødt til å justere undervisningsopplegget sitt. Auditoriet har manglet PC, videokanon, lydanlegg og mikrofon, utstyr som han ble lovet klart til semesterstart. Utstyret på auditorium I begynner endelig å komme på plass nå, men det er ikke komplett, forteller han. Auditorium X er det verre med. Så langt er bare muligheten for å koble til utstyr tegn på at de har for lite å rutte med. I prinsippet har vi nok ressurser, men arbeidsmengden kunne vært bedre rasjonalisert. Vi har nok mer arbeid enn det som trenger å være nødvendig, mener Sætherhaug. Ferdig til semesterstart Auditorium I skal nå være i orden, mens arbeidet i auditorium X vil bli fullført i løpet av de neste månedene. Noen småjobber gjenstår, men etter planen skal alt være på plass og fungere til semesterstart i januar, forteller Ella Sandvik ved Driftssentralen. Hun legger til at auditoriene er fullt brukbare per dags tilstede. Forelesere som vil bruke PC og videokanon i undervisningen må selv ta med dette til hver forelesning. Utstyret som er på plass er veldig bra, men i praksis ubrukelig fordi det fortsatt mangler noen elementer. Dessuten finnes det ikke kompetanse til å betjene det, sier Almberg. Ingen bagatell Steinar Imsen er professor og instituttleder ved Historisk Institutt, og har forelest ved Dragvoll siden Han mener grunnen til at en del av problemene vedvarer kan skyldes uklarheter rundt ansvarsfordelingen mellom vaktmesterkontoret på Dragvoll og Teknisk Avdeling på Gløshaugen. Før i tiden hadde vaktmesteren her på Dragvoll ansvaret for Dragvoll, mens de på Gløshaugen tok seg av Gløshaugen. Etter opprettelsen av NTNU har det vært mye rot. En av de viktigste oppgavene universitet har er å holde auditoriene i stand slik at det er mulig å forelese der, men dette virker det som om man ikke vet hvem som har ansvaret for, sukker Imsen. Det er ingen bagatell når studentene blir skadelidendede, påpeker han.ud dato, selv om ikke alt utstyret er tilgjengelig ennå. Det skal ikke være noe problem å holde forelesninger nå. Mikrofoner med teleslynge er på plass og skal fungere tilfredsstillende på begge auditoriene, fortsetter hun. Kursing kommer Flere forelesere har etterlyst kursing i det nye utstyret. Også her har Teknisk Avdeling planene klare. De faste foreleserne har fått undervisning i det nye utstyret, men det kommer flere kurs utover høsten, forteller driftstekniker Tommy Braseth ved vaktmesterkontoret på Dragvoll. Illustrasjon: Christian Gilhuus Fakultetene vil få beskjed om dette når den tid kommer, fortsetter han. Det finnes også forelesere som har reagert på at vaktmesterkontoret har innskrenket åpningstiden. Nå holder det stengt mellom klokken elleve og ett. Sætherhaug forteller at dette er fordi det hoper seg opp såpass mye arbeid i løpet av formiddagen at de ansatte trenger å stenge luka noen timer for å få gjort unna dette. Han legger til at vaktmester er tilgjengelig på personsøker og mobiltelefon også i dette tidsrommet dersom uhellet skulle være ute.ud Legoklossene ligger strødd rundt i forelesningssalen. Professor Kjetill Østgaard har akkurat demonstrert hvilke krav som må være oppfylt for at det skal kunne finnes liv på andre planeter. AV ANNE KRISTINE S. JOHANSEN Han er professor i bioteknologi ved NTNU. Broren, Erlend Østgaard, er professor ved Institutt for fysikk. Sammen foreleser de om utradisjonelle tema i faget exobiologi og kosmologi. Faget skal gi en oppdatert innføring og oversikt over verdensrommet og dets potensielle innbyggere, forklarer professoren smilende. Det eneste kravet vi stiller studentene er at de ikke er redde for det kjente Fleip eller fakta? For å drive vitenskap på dette området er det viktig å skille mellom fantasi og virkelighet. Problemene oppstår allerede når en vil lage statistiske beregninger ut fra bare ett målepunkt, nemlig livet på jorda, fortsetter Østgaard. Derfor er jorda selv den største forskningslaben vi har på dette området. Han definerer liv som et selv-opprettholdende kjemisk system med evne til evolusjon. Fra livet på jorda vet en at organismer kan tilpasse seg under ekstreme forhold. Foreløpig ser han ingen grunn til at det ikke skulle finnes slike system utenfor vår planet. Det finnes uendelig mange muligheter for liv. Selv om en tar utgangpunkt i at sannsynligheten for liv på en annen planet er uendelig liten, vil en få en sannsynlighet nærmere 100% når en multipliserer dette med alle planetene som finnes, sier Kjetill Østgaard. Personlig har jeg stor tro på overraskelser, ler han. SVEVENDE: I faget «exobiologi og kosmologi» prøver professor Kjetill Østgaard å overbevise studentene om at det kan finnes liv på andre planeter. (Foto: Carl Andrè Nørstebø) Er det noen der ute? Det mest spennende er at vi snart vil få vite sikkert, røper professoren. Det har lenge vært spekulert på om det finnes liv på Mars. Han er overbevist om at en om fem til ti år endelig vil ha prøver som kan gi oss sannheten. Østgaard forteller om teorier som går på at livet oppstod på Mars før det i det hele tatt var tegn til liv på jorda. Vitenskapelig forklarer han dette med at livsbetingelsene på Mars i utgangspunktet var bedre enn på vår blå planet. Mars ble fortere avkjølt, og den hadde også mindre meteorittregn. Under jordas utvikling gikk det forholdsvis kort tid mellom den kjemiske evolusjonen kom i gang til den biologiske begynte. Teorien går på at den biologiske evolusjonen må ha fått et dytt utenfra. Var det kanskje livet på Mars som satte igang prosessene på jorda? Da er det faktisk mulig at våre forfedre var Marsboere. Egen teori Selv liker jeg best tanken på at hele universet ble skapt forrige torsdag, ler Østgaard frydefullt. Kanskje er alle oppfatninger mennesket har programmert inn i oss av en eller annen slags skaper. Hele livet vårt er kanskje bare et lite ukesprosjekt, hvor alt vil være avsluttet innen neste helg? Frem til da lar jeg dragen symbolisere alle oss som flyver fargerikt og høyt, men som lider samme skjebne: At vi kanskje ikke finnes. Kjetill Østgaard er i hvert fall ikke redd for å leke med tankene. På det faglige nivået holder han seg likevel strengt til fakta. Kurset tar for seg både kjemi, fysikk, informasjonsteknologi, psykologi og religionshistorie for å gi en bred innfallsvinkel på saken. Har du ellers noe å si om NTNUs syn på faget ditt? Det er viktig at et universitet er åpent for nysgjerrighet. Det er nemlig nysgjerrigheten som er drivkraften i all intellektuell aktivitet. På dette planet svikter NTNU fullstendig. Universitetet må utdanne generasjoner for fremtiden! Da må en være åpnere for nye ideer og tanker, mener Kjetill Østgaard.UD «Selv om en tar utgangspunkt i at sannsynligheten for liv på en annen planet er uendelig liten, vil en få en sannsynlighet på nærmere 100% når en multipliserer dette med alle planetene som finnes.» Kjetill Østgaard, professor i bioteknologi 12 Nyheter Nyheter 13

Under Dusken KAPRET KREMJOBBEN S 24 07/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken KAPRET KREMJOBBEN S 24 07/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 07/2001 KAPRET KREMJOBBEN S 24 Bakfulle studenter på lab Lego mot rasisme Dekonstruksjon av Rosenborg Uffa lever igjen Narrerier før og nå INNHOLD 07/2001 ansvarlig

Detaljer

Under Dusken YES! JAZZ! S 42 06/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken YES! JAZZ! S 42 06/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 06/2001 YES! JAZZ! S 42 Ikke klare for bokstavkarakterer Studenter mest stressa Hvem vil bli politi? Akttegning på skolen Lidenskapelig tango INNHOLD 06/2001 ansvarlig

Detaljer

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim studentavisa i Trondheim 01/2001 TID FOR ØL s. 33 NTNU ga gratis øl til studentene Slår i fylla Dobbelt så dyr øl 842 halvlitere for lånet Sixpackpraten:ARK INNHOLD 01/2001 Under Dusken studentavisen i

Detaljer

Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 04/2001 KUNSTNER- VERKSTED s. 32 Vil fjerne stemmeretten Fem av seks direktører gikk Falkenborg asylmottak Klart for ISFiT Sære boforhold Hva er patetismen? INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Tema: Ut i verden s. 21. studentavisa i Trondheim 03/2001

Under Dusken. Tema: Ut i verden s. 21. studentavisa i Trondheim 03/2001 Under Dusken studentavisa i Trondheim 03/2001 Tema: Ut i verden s. 21 Brannfelle i Realfagbygget Fikk ikke hjelp for angst Kanskje kommer Clinton Forelesere med futt Anarkisme til salgs INNHOLD 03/2001

Detaljer

Under Dusken DISSEKSJON PÅ TIMEPLANEN S.17 05/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken DISSEKSJON PÅ TIMEPLANEN S.17 05/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 05/2001 DISSEKSJON PÅ TIMEPLANEN S.17 Retter egen eksamen Samlebåndsuniversitetet kommer Gelebryting på Ricks Hva skjedde under ISFiT? Krise på Kons en INNHOLD 05/2001

Detaljer

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8 Samskipnaden tjener rått Klart for bygg på Fengselstomta Eksamen, liksom Kunstnerne ut i verden Pøbelrock Sixpackprat

Detaljer

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l Under Dusken 10/2000 studentavisa i Trondheim ER DETTE GØY? Lønnsrot på NTNU l Zoologi til topps l 4 Fersk foreleser l Sesam by night l Lettmelkdiktatur l Fokus:DJ INNHOLD 10/2000 Under Dusken studentavisa

Detaljer

Under Dusken. Velkommen til akademia. Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser. studentavisa i Trondheim 10/2002

Under Dusken. Velkommen til akademia. Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser. studentavisa i Trondheim 10/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 10/2002 Velkommen til akademia Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser LEDER INNHOLD 10/2002 Åpne studier 4 Gratis vekttall på Dragvoll? 6

Detaljer

Under Dusken. Kjær leik. Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37. studentavisa i Trondheim 13/2002

Under Dusken. Kjær leik. Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37. studentavisa i Trondheim 13/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 13/2002 Kjær leik Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37 LEDER INNHOLD 13/2002 Dolket i ryggen Forslaget om å fjerne reisestipendet

Detaljer

studentavisa i Trondheim Amatørene 19 Nyhet: Kvinner mot kjønnskvotering Kultur: Stenger krana tidligere

studentavisa i Trondheim Amatørene 19 Nyhet: Kvinner mot kjønnskvotering Kultur: Stenger krana tidligere studentavisa i Trondheim Amatørene 19 S. Nyhet: Kvinner mot kjønnskvotering Kultur: Stenger krana tidligere 05/2002 LEDER INNHOLD 05/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim siden 1914 NYHETER ansvarlig

Detaljer

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 01/2002 Overvåket 19 S. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret LEDER INNHOLD 01/2002 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 ansvarlig redaktør:

Detaljer

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2001 stud.sex Få kvinner ved NTNU Krangel i Kollegiet På go`fot med Eggen Ny fotoskole på Ila Grønnsåpe og vievann Motorpsycho goes pop Piggtråd INNHOLD 11/2001

Detaljer

Under Dusken. Nostalgitripp. Nyhet: Datakaos på NTNU Reportasje: Bak et halleluja. studentavisa i Trondheim 14/2002

Under Dusken. Nostalgitripp. Nyhet: Datakaos på NTNU Reportasje: Bak et halleluja. studentavisa i Trondheim 14/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 14/2002 Nostalgitripp Nyhet: Datakaos på NTNU Reportasje: Bak et halleluja LEDER INNHOLD 14/2002 En samskipnad for studenter? Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Detaljer

Under Dusken. Byens siste proletar s. 36 12/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Byens siste proletar s. 36 12/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 12/2001 Byens siste proletar s. 36 Klarer ikke å innføre bokstavkarakterer Endelig billigere buss Rottelab på NTNU UKA-tradisjonene Sosialrealisme i tegneserier INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2001 Eksamen i bleieskift s. 21 Psykisk syke får ikke forsikring Mistillit mot konsernsjefen Renessanserektoren Ode til eksamensvaktene Fittpreik på scenen INNHOLD

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Under Dusken. Lidenskapens pris s. 19. Kultur: Går mot mediemonopol. Nyhet: Kutter «konteeksamen»? studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Lidenskapens pris s. 19. Kultur: Går mot mediemonopol. Nyhet: Kutter «konteeksamen»? studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim Lidenskapens pris s. 19 Kultur: Går mot mediemonopol Nyhet: Kutter «konteeksamen»? 04/2002 LEDER INNHOLD 04/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim siden 1914 NYHETER

Detaljer

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2002 Vått og rått Nyhet: Frie fag i fare s.4 Kultur: Radio n vil gå riks s.41 LEDER INNHOLD 11/2002 Lykke til, NTNU! 4 Frie fag i fare Assisterende universitetsdirektør

Detaljer

Under Dusken. Studenter som forsøker. Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann. studentavisa i Trondheim 16/2002

Under Dusken. Studenter som forsøker. Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann. studentavisa i Trondheim 16/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2002 Studenter som forsøker Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann LEDER INNHOLD 16/2002 Tafatte NTNU-studenter 20 000 studenter ved NTNU

Detaljer

Under Dusken. Hårreisende god. Nyhet: Meld flytting, få penger Kultur: Djevelunger. studentavisa i Trondheim 06/2003

Under Dusken. Hårreisende god. Nyhet: Meld flytting, få penger Kultur: Djevelunger. studentavisa i Trondheim 06/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 06/2003 Hårreisende god Nyhet: Meld flytting, få penger Kultur: Djevelunger LEDER INNHOLD 06/2003 NYHETER Dyrekjøpt borgerrettighet Til høsten har du som trondheimsstudent

Detaljer

Under Dusken. Den svakestes rett. Nyhet: Studentby uten brannsikring Kultur: Dragvoll trenger drahjelp. studentavisa i Trondheim 04/2003

Under Dusken. Den svakestes rett. Nyhet: Studentby uten brannsikring Kultur: Dragvoll trenger drahjelp. studentavisa i Trondheim 04/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 04/2003 Den svakestes rett Nyhet: Studentby uten brannsikring Kultur: Dragvoll trenger drahjelp LEDER INNHOLD 04/2003 NTNU er udemokratisk For to uker siden vedtok

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

En ildsjel mønstrer av SIDE 26

En ildsjel mønstrer av SIDE 26 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 6 90. ÅRGANG 23. MARS- 20. APRIL En ildsjel mønstrer av SIDE 26 Dragvoll skal bli enda større SIDE 3 Semesteravgiften reduserer helsekøene SIDE 4 Kulturpolitisk pressgruppe

Detaljer

Under Dusken. Kald fusjon. Nyhet: ISFiT snarveien til Norge. Kultur: Kunsten å kjøpe kunst. studentavisa i Trondheim 08/2003

Under Dusken. Kald fusjon. Nyhet: ISFiT snarveien til Norge. Kultur: Kunsten å kjøpe kunst. studentavisa i Trondheim 08/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2003 Kald fusjon Nyhet: ISFiT snarveien til Norge Kultur: Kunsten å kjøpe kunst Vitenskapskløften I denne utgaven av Under Dusken kan du lese en historie som startet

Detaljer

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere studentavisa i Trondheim 15/2003 4. - 18. november 2003 88. årgang Surfer gjennom studiene Halvferdig AiT provoserer Nytt kapittel for Skarstein Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere LEDER INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Med ordet i sin makt. Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Med ordet i sin makt. Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim Med ordet i sin makt Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling 07/2002 S. 24 LEDER INNHOLD 07/2002 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden

Detaljer

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater studentavisa i Trondheim 10/2003 26. august - 9. september 2003 88. årgang Nyhet: It s learning misbrukes Reportasje: Stemmehøsten Kultur: Populistisk teater Kjemisk krigføring LEDER INNHOLD 10/2003 Digital

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BAKLEKSA 8 / FLERVALGSEKSAMENSSJOKK 36 / V.I.P. FOR EN DAG 42/ ØKT KULTURLEDIGHET

BRANNSIKKERHET I BAKLEKSA 8 / FLERVALGSEKSAMENSSJOKK 36 / V.I.P. FOR EN DAG 42/ ØKT KULTURLEDIGHET STUDENTAVISA STUDENTAVISA I TRONDHEIM I TRONDHEIM 1914-2008 NR. NR. 7 195. 94. ÅRGANG 21. 15. APRIL JANUAR - 4. MAI - 28. JANUAR BRANNSIKKERHET I BAKLEKSA 8 / FLERVALGSEKSAMENSSJOKK 36 / V.I.P. FOR EN

Detaljer