Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 27. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 27. oktober 2012"

Transkript

1 Invitasjon til regionale dommersamlinger lørdag 27. oktober 2012 Alle dommere og TDer inviteres herved til regionale dommersamlinger lørdag 27. oktober kl Det avholdes fire regionale dommersamlinger (tilsvarende høsten 2011) og vi har tatt utgangspunkt i den enkeltes bostedsadresse (iht. adresselisten) for å fordele til de enkelte samlingene. Se oversikt på side Det er tre dommernivåer (Dommer, NGF-Dommer og Forbundsdommer) man kan kvalifisere seg til. Dommertestene i år er som for to år siden (nye spørsmål selvsagt ): 1) Dommertest (tilsvarende den som avholdes på DK2), og 2) NGF-Dommertest, og 3) Forbundsdommertest. De tre dommernivåene skilles i praksis mest på: - hvor man dømmer (geografi) - hvilke turneringer man dømmer (nivå/størrelse) - hvilken rolle man har i turneringene (HD eller meddommer) - hvor mange turneringer man dømmer - bruk av kompetanse/erfaring i forbindelse med samlinger, kurs etc. Vi håper at mange kan delta i dommergjerningen på det nivået eller på den mengden man ønsker eller har mulighet til. Det arrangeres svært mange turneringer hvor det er behov for dommere (regeleksperter/regelkyndige, regelveiledere) og det er behov for mange dommere som kan være med å hjelpe spillerne i alt fra lokale juniorturneringer til store internasjonale proffturneringer. I år har norske dommere dømt i alt fra små Junior Tour til The Open. Altså et ganske variert utvalg av turneringer med mulighet å være med på. De tre dommernivåene er mer beskrevet under på side 6-8. Årets dommertester: Dommertesten (nivå 1) er som den regeltesten som avholdes i forbindelse med DK2 (hvor man etter å ha bestått blir Dommer). NGF-Dommertesten (nivå 2) og Forbundsdommertesten (nivå 3) har identiske spørsmål. Forskjellen mellom disse to testene er hvor lang tid man har til rådighet og i hvor stor grad man kan benytte hjelpemidler. 1

2 Hjelpemidler: Kun regelbok, decisions bok og egne notater kan benyttes under dommertestene. Elektroniske dingser (nettbrett, smarttelefoner og lignende) og PCer kan ikke benyttes. Nytt i forbindelse med dommertestene i 2012: Enkelte har utfordringer ved dommertestene grunnet dysleksi. Kan man dokumentere at dette er en utfordring i forbindelse med dommertester og lignende kan man få følgende utvidet tid. NGF-dommertest: oppgave 1, 2 og 3: +15 min. Oppgave 4 og 5: + 30 min. Forbundsdommertest: oppgave 1, 2 og 3: + 7,5 min. Oppgave 4 og 5: + 30 min. Se beskrivelser på side 4-5. Hvem kan ta hvilke tester? Alle er kvalifisert til å ta Dommertesten Dagens Dommere er i tillegg kvalifisert til å ta NGF-Dommertest. Dagens NGF-Dommere og Forbundsdommere er i tillegg kvalifisert til å ta Forbundsdommertest. Tidligere dommere som ønsker å være med igjen er kvalifisert til å ta dommertest tilsvarende det nivået man sluttet som dommer på. Man velger selv hvilken test man ønsker å ta iht. ovennevnte og man behøver ikke å bestemme seg før dommersamlingen. NB! Selv om man tar Forbundsdommertest og får 60 % eller mer (bestått) er det ikke sikkert at man blir Forbundsdommer, da det normalt kun tas ut rundt 20 Forbundsdommere. De som ikke når helt opp her får normalt status som NGF-dommer. Tilsvarende gjelder for NGF-dommertesten. Videregående dommerkurs (DK3) for Forbundsdommere og TDer ble første gang arrangert i april Nå planlegges et nytt DK3 i slutten av januar 2013 hvor neste periodes ( ) forbundsdommere (som ikke deltok i april 2012) vil bli invitert, samt TDer som ikke deltok i april Agenda høstens dommersamling: Kl Del 1: dommertest Kl lunsj Kl Del 2: dommersamling Har du noen innspill til generelle temaer som bør belyses på høstens dommersamling del 2, vennligst send en e-post til undertegnede så raskt som mulig. Mer info om del 2 kommer på dommerforum når det nærmer seg. 2

3 PÅMELDING! Vi må nå så raskt som mulig vite hvem som kommer og hvem som ikke kommer. Dette for at vi kan bestille et riktig antall dagpakker på de ulike stedene. I tillegg vennligst informer om hvilken dommertest du regner med at du vil ta, altså Dommertest eller NGF-Dommer/Forbundsdommertest. (dette med tanke på kopiering på forhånd). Svar derfor så raskt som mulig tilbake til Thore på og skriv hvor du kommer og hvilken dommertest du regner med å ta. SISTE FRIST FOR PÅMELDING/AVMELDING ER MANDAG 22. OKTOBER Har vi ikke hørt noe fra deg innen mandag 22. oktober antar vi at du verken kommer eller har lyst til å fortsette som dommer. NB! Har du av ulike årsaker ikke mulighet til å stille på høstsamlingen, ta kontakt så avtaler vi nærmere hvordan vi løser dommertesten(e). Vel møtt! PS! Husk påmelding innen 22. oktober. 3

4 Mer utdypende beskrivelse av årets ulike dommertester Dommertesten (nivå 1): Dommertesten består av 4 oppgaver og man kan benytte regelbok, decisionsbok og egne notater hele veien. Alle fire testene skal besvares i løpet av tre timer, og man får alle fire testene utlevert ved start. Poengiving og bedømmelse: Oppgave 1: Kjennskap til reglene. 15 spørsmål. Du kan oppnå maks. 45 poeng Eksempel spm: Spilleren kan bare ha én caddie av gangen Svar: Regel 6-4 Oppgave 2: Påstander, sant eller usant. 20 spørsmål Du kan oppnå maks. 20 poeng Oppgave 3: Hvilke konsekvenser. 10 spørsmål. Du kan oppnå maks. 20 poeng Eksempel spm: Du berører sanden i baksvingen i forbindelse med et slag Svar: To straffeslag Oppgave 4: Multiple choice. 25 spørsmål. Du kan oppnå maks. 75 poeng Eksempel spm.: I matchspill raker en spiller fotavtrykk i en bunker i sin spillelinje, før han spiller. Hva sier reglene? a) Ingen straff b) Spilleren pådrar seg ett straffeslag c) Spilleren taper hullet Svar: c). Dec. 13-2/28 Alt riktig besvart gir 160 poeng. NGF-Dommertesten (nivå 2) og Forbundsdommertesten (nivå 3) NGF-Dommertesten og Forbundsdommertesten består av fem tester og er bygget opp på samme måte som forrige dommertest i Forbundsdommertesten Testene 1, 2 og 3 skal besvares i løpet av 30 minutter uten noen form for hjelpemidler. Testene 4 og 5 skal besvares i løpet av to timer. Regelbok, decisionsbok og egne notater kan da benyttes. NGF-Dommertesten: Testene 1, 2 og 3 skal besvares i løpet av én time. Deretter skal testene 4 og 5 besvares i løpet av to timer. Regelbok, decisionsbok og egne notater kan benyttes til alle 5 testene. 4

5 Alle må levere inn testene 1, 2 og 3 innen hhv. 30 minutter og én time. Alle starter samtidig på testene 4 og 5. Poenggiving og bedømmelse: Test 1: Her er det 20 spørsmål om hvilken regel som gjelder. Riktig hovedregel gir 2 poeng og så kan du oppnå et tileggspoeng på hvert spørsmål hvor du har riktig hovedregel og også har riktig underregel. Det trekkes ikke poeng for feil underregel. Du kan oppnå maks 60 poeng. Test 2: Her er det 30 spørsmål du skal svare om påstanden i spørsmålet er sant eller usant. Du får to poeng for hvert riktig svar. Det trekkes ikke poeng for feil svar. Du kan oppnå maks 60 poeng. Test 3: 12 spørsmål med Multiple Choice her skal du velge mellom et av de tre oppsatte svar, a, b eller c. Du får fem poeng for hvert riktig svar. Hvis du svarer mer enn et av alternativene på samme spørsmål får du null poeng, selv om et av svarene er riktig. Det trekkes ikke poeng for feil svar. Du kan oppnå maks 60 poeng. Test 4: Hvilken decision? Her får du 10 spørsmål og 8 poeng for hvert riktig svar. Svar som ikke er helt riktige gir ingen poeng. Du kan oppnå maks 80 poeng. Test 5: Her får du syv spørsmål i form av situasjoner som beskrives omfattende. Hver situasjon avsluttes med et spørsmål (Multiple Choice) og du må bestemme deg for hvilke av de oppgitte svar du mener er riktig. Videre skal du finne en decision som styrker din avgjørelse. Du kan oppnå 10 poeng for riktig svar og 10 poeng for riktig decision. Du kan oppnå maks 140 poeng. Alt riktig besvart gir 400 poeng. 5

6 Dommerstruktur: Dommer (nivå 1): Krav: - Gjennomført DK1 og DK2 og bestått DK2 Dommertest (i forbindelse med DK2). - Bør dømme minimum to turneringer i året - Bør delta på vår- og høstsamlinger for dommere - Ha bestått teoretisk Dommertest (det årets DK2 dommertest) som tas hvert partall år (på regional høstsamling) for å opprettholde status som Dommer 1. Oppdrag: Skal primært være meddommer i åpne klubbturneringer som spilles lokalt 2, men kan også være meddommer i nasjonale forbundsturneringer som spilles lokalt. Enkelte Dommere kan oppnevnes som HD i åpne klubbturneringer som spilles lokalt. Praktisk: NGF oppnevner HD (normalt en NGF-Dommer) og meddommere. Økonomi: Som meddommer oppnevnt av NGF dekkes kilometer- og diettgodtgjørelse av NGF. Utstyr: Dommere mottar en basispakke fra NGF som for tiden inneholder en dommerveske, cap, dommerskilt, regelbok og Decisionsbok. 1 Har man for første gang bestått Dommertesten (ifm. DK2) i et oddetall år, kan man ta Dommertest enten påfølgende år eller igjen om tre år. 2 Lokalt menes at det er innenfor en dagsturs reise hjemmefra. 6

7 NGF-Dommer (nivå 2): Krav: - Minimum ett år praksis som Dommer - Bestått teoretisk NGF-Dommertest 3 som tas hvert partall år for å opprettholde status som NGF-Dommer. - Et minimum antall dommeroppdrag (fastsettes av NGFs styre, pt. tre oppdrag). Oppdrag: Skal primært være Hoveddommer i åpne klubbturneringer og meddommer i nasjonale forbundsturneringer som spilles lokalt. Blir normalt tildelt minst ett oppdrag utenfor sitt lokalområde i løpet av sesongen. Økonomi: Kilometer- og diettgodtgjørelse dekkes av NGF 4. Praktisk: NGF-Dommere oppnevnes av NGF. Utstyr: NGF-Dommere mottar en basispakke fra NGF som for tiden inneholder en dommerveske, cap, dommerskilt, regelbok og Decisionsbok. I tillegg utstyres NGF-Dommere med basispakke dommerklær, som er jakke, genser og et antall piqueter. NGF-Dommere som dømmer minst tre turneringer får også utstedt NGFs introduksjonskort (gyldig i Norge). 3 Dersom man ikke når helt opp på testen blir man normalt kvalifisert som Dommer. 4 Eventuell overnatting skal på forhånd være avtalt med NGF, og dekkes da av NGF. 7

8 Forbundsdommer (nivå 3): Krav: - Minimum ett år praksis som NGF-dommer - Bestått Forbundsdommertest 5 som tas hvert partall år for å opprettholde status som Forbundsdommer - Et minimum antall dommeroppdrag (fastsettes av NGFs styre, pt. tre oppdrag). - Skal delta på NGFs nasjonale vårsamling og regionale høstsamlinger - Skal kunne bidra i regional dommergruppe og på samlinger - Skal kunne bidra som kurslærer på DK1, DK2 og DK3. - Skal kunne være mentor for nye Dommere - I tillegg vil NGF vurdere forhold som egnethet, resultat og bosted. Oppdrag: Oppnevnes normalt som Hoveddommer eller meddommer i de større turneringene/mesterskapene, men skal også dømme i mindre lokale turneringer etter behov. Økonomi: Kilometer- og diettgodtgjørelse samt eventuell overnatting 6 dekkes av NGF. Praktisk: Forbundsdommere oppnevnes av NGF. Utstyr: Forbundsdommere mottar en basispakke fra NGF som for tiden inneholder en dommerveske, cap, dommerskilt, regelbok og Decisionsbok. I tillegg utstyres Forbundsommere med basispakke dommerklær, som er jakke, genser og et antall piqueter. Forbundsdommere som dømmer minst tre turneringer får også utstedt NGFs introduksjonskort (gyldig i Norden). 5 Dersom man ikke når helt opp på testen blir man normalt kvalifisert som NGF-Dommer. 6 Eventuell overnatting skal på forhånd være avtalt med NGF. 8

9 Dommersamling Oslo Nord Sted: Comfort Hotel Runway (der vårsamlingen var i 2012). NB! Du får parkeringslapp i resepsjonen slik at du ikke behøver å betale for parkering. Tid: kl For de som bor i/på: Bodø Gjerdrum Hamar Harstad Hokkåsen Kolnes Moelv Rasta Spongdal Stjørdal Trondheim Ålesund Dommersamling Oslo Sør Sted: Quality Hotell 33 på Økern i Oslo. NB! Du får parkeringslapp i resepsjonen slik at du ikke behøver å betale for parkering. Tid: kl For de som bor i/på: Drøbak Hafslundsøy Hof Holmestrand Hønefoss Larkollen Lier 9

10 Moss Nesbru Oppegård Oslo Røyse Sarpsborg Sofiemyr Ytre Enebakk Dommersamling Sveio Sted: Haugaland Golfklubb (Sveio) Tid: kl For de som bor i/på: Frekhaug Hagavik Laksevåg Loddefjord Mjølkeråen Nesttun Voss Hafrsfjord Haugesund Hauglandshella Mandal Sandnes Stavanger Dommersamling Skien Sted: Quality Hotell Bryggeparken Tid: kl For de som bor i/på: Duken 10

11 Færvik Grimstad Horten Kristiansand Larvik Lillesand Nøtterøy Porsgrunn Sandefjord Siljan Skien Tønsberg Vear Er ikke ditt poststed nevnt ovenfor? Er du usikker på hvor du skal møte? Befinner du deg i en annen landsdel på det aktuelle tidspunktet? Mener du det er mer naturlig for deg å delta et annet sted enn ovennevnte oversikt? Hvis ja på ett eller flere av disse spørsmålene, vennligst kontakt Thore. Vel møtt på høstens dommersamling! NB! HUSK PÅMELDING INNEN 22. OKTOBER! 11