ST-nytt. Åpnet SAMBA-tilbud. Hjerte-drop-in på ST. Kreftkurer øker på ST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Åpnet SAMBA-tilbud. Hjerte-drop-in på ST. Kreftkurer øker på ST"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 februar 2010 Åpnet SAMBA-tilbud STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Et 50-talls samhandlingstiltak er lansert etter at ST og kommunene Skien og Porsgrunn for et drøyt år siden samlet seg om å få fart på samhandlingen seg imellom. Ett unikt eksempel på nettopp det -SAMBA-prosjektet ble åpnet av en imponert helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. En ny modell skal sikre foreldre med sterkt funksjonshemmede barn en tverrfaglig og helhetlig omsorg. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Kreftkurer øker på ST Kreftpoliklinikken på ST klarer å holde ventelistene nede -selv om arbeidsmengden øker år for år. Side 4. -Sykehuset Telemark er sammen med kommunene Skien og Porsgrunn det helseforetaket i Helse Sør Øst som er kommet lengst når det gjelder planmessig arbeid rundt samhandling. Det sa Hanne Harlem styrelederen for Helse Sør Øst etter at hun og helseministeren hadde fått presentert samhandlingssatsingen i Grenland. Helseministeren ga også uttrykk for at hun var imponert over inititaivene som er tatt i Grenland på samhandlingsfeltet. Reformen kommer for fullt i Les mer på side 6 og 7: Hjerte-drop-in på ST Nest størst på fertilitet Fler står i jobb på ST Nå er det åpnet drop-in også for hjertepasienter på ST i Skien. Side 2: Siden 2002 er ST vokst til å bli neststørst på kunstig befruktning. Side 5 Seniorsatsingen har bidratt til at fler ansatte står i jobb litt lengre. Side 4

2 Første drop-in-hjertepoliklinikk 1.februar åpner STs første dropin-hjerte-poliklinikk: -Vi håper det skal få ned de lange ventelistene for å bli undersøkt på hjertepoliklinikken, sier enhetsleder Rita Raastad. Et nytt ultralyd-apparat er på plass for å gjøre ekko-undersøkelser av hjertet til pasienter som ønsker å slippe lang ventetid. Lenge har det vært opptil tre måneders ventelister for å få tatt en arbeids-ekg. Målet med drop-in-tilbudet er å komme ned i tre ukers ventetid. Siden oktober har lokalene i 3.etasje i Skien vært brukt til å utføre arbeids-ekg på inneliggende pasienter. Raskere inn for de som velger drop-in -Fordelen er at pasientene raskere kan komme inn for å få undersøkt hjertefunksjonen. Her kan vi ta pasienter som har brystsmerter og som vil vite om de f. eks har trange årer til hjerte, som kan være et forvarsel om et framtidig hjerteinfarkt eller avdekke rytmeforstyrrelser i hjertet. Poenget er å få en rask avklaring på hva f. eks brystsmertene skyldes og dermed komme i gang med behandling. Mange går sykmeldt lenge mens de venter på å F.v: Hilde West, Rita Raastad, Gunn Marit Hauge. ST åpner drop-in for hjertepasienter. Treningssykkel til arbeids-ekg og ultralydapparat, er en del av utstyret som sykepleierne og legene bruker i den nye drop-in-poliklinikken. slippe til hos oss. Får vi utnyttet kapasiteten på drop-in-hjertepoliklinikken kan flere friskmeldes og komme tilbake til et normalt liv igjen, understreker Raastad som leder hjerte-nyre-poliklinikken. Drop-in-fem dager i uka Drop-in-tilbudet vil bli betjent av tre sykepleiere og en hjertespesialist på dagtid fra mandag til fredag. Drop-in poliklinikken vil være stengt i sommerferier og på helligdager.-det er viktig å understreke at dersom pasienten har et sammensatt sykdomsbilde må de henvises til våre ordinære hjertepoliklinikk, understreker enhetslederen.fastlegene er allerede informert om det nye tilbudet som avhenger av at pasienten først skaffer seg en henvisning, før han eller hun selv ringer opp for å bestille time: - Vi er spente på hvor mange som vil benytte muligheten til å komme litt raskere til undersøkelse, sier Rita Raastad. -Kom med forslag til STs Arbeidsmiljøpris -Nå er det på tide å komme med forslag til enheter som fortjener STs arbeidsmiljøpris for 2010, minner hovedverneombud Marit Skau om. Hun er overbevist om at det fins flust med kandidater rundt om på sykehuset som fortjener å få prisen.i år er nedslagsfeltet bare ST i Skien og Porsgrunn, men fra neste år, vil alle ST-enheter bli invitert til å konkurrere om prisen som skal belønne enheter som har klart å utvikle godt arbeidsmiljø.-alle ansatte står fritt til å foreslå sin kandidat. Bare send forslaget til meg på e-post eller skriftlig eller lever det til PO-avdelingen innen fristen den 26.februar, oppfordrer hovedverneombudet. I fjor var det 3.etasje på Moflata som stakk av med heder og på deling for sin innsats med å kombinere høge krav i jobben med godt arbeidsmiljø. ST-ansatte har bak seg enda 2 -Kom med forslag til arbeidsmiljøprisen, oppfordrer hovedverneombud Marit Skaubildet til venstre. Til høyre ser vi arkivbilde av Moflata 3.etasje-vinnerne fra ifjor. et år med høg innsats for å nå de krevende medisinske målene som innbyggerne stiller. Høg innsats bak resultatene - Vi vet at den jobben som gjøres på ST blir lagt merke til år etter år. Og bak de gode resultatene ligger det høy innsats fra mange, minner Marit Skau om. -Hva legger juryen vekt på? - Stikkord er at enheten flinke til å skape godt arbeidsmiljø gjennom trivsel, samarbeid og ved f. eks drive kompetanseutvikling og jobbe effektivt. Det teller også at lederen er god på følge opp ansatte, skape lagånd og samle ansatte rundt felles mål på avdelingen, svarer Marit Skau. Statuttene er å finne i sin helhet på Pulsen og den 12. mars blir det kjent hvilken avdeling som stikker av med arbeidsmiljøprisen for 2010.

3 Nær null ventelister i årevis Ett sted på ST har de hatt praktisk talt null ventelister i mange år: Det er kreftpoliklinikken på Moflata som hele tida jobber for at ingen skal vente mer enn fra dager til maksimalt fire uker: -Kreftpasienter skal ikke vente for lenge, fastslår Randi Ersnes med fast blikk. Hematolog Erwin Müller vet at cytostatikapoliklinikken har hatt korte ventelister i mange år. - Det handler om at alle som jobber der-på alle nivå- er gode på å samhandle. De har gode rutiner og er svært engasjerte. Det gir gode resultater, konstaterer overlegen som er aldri så lite stolt av gjengen han jobber sammen med. -Vi ser på henvisningen med en gang den kommer. Og så er det selvsagt legene som på faglig grunnlag vurderer hvor raskt den enkelte pasient skal komme inn til behandling. Det kan ta fra dager til noen uker. Her er alt lagt opp i forhold til at ventetida skal være så kort som mulig, sier enhetslederen for kreftpoliklinikken i Skien. Der jobber seks sykepleiere, fire sekretærer og fem leger med å sørge for at alt skal flyte så glatt som mulig for en utsatt gruppe pasienter: De står på for å gi kretpasientene rask behandling:bak f.v: Elisabeth Holmberg, Ingunn Skredtveit, Randi Ersnes, Ragnhild Riis Gustavsen, Vigdis Eckholdt,Torild Nilsen Lie, Runi Bolstad. Foran f.v: Janne Sjøberg Carlson og Rita Strømsli. Forlenger livet for mange De med konstatert kreft som trenger å komme til undersøkelse, kontroll eller behandling med en av de mange cellegiftkurene som skal holde i sjakk sykdommen som stadig flere nordmenn rammes av. I behandlingsstolene sitter opptil ni pasienter samtidig mens de får intravenøs overføring av medikamenter som kan gi lindring av sykdommen eller livsforlengelse. Når kurene hoper seg opp, kan det være mer enn travelt. Men Ersnes tror de ansatte holder ut fordi de har et særdeles godt arbeidsmiljø. Det hjelper å vite at de er på jobb hver dag for å hjelpe medmennesker til å leve et så godt liv som mulig til tross for en alvorlig sykdom. -Noe av grunnen til at vi klarer å holde kort ventetid for pasientene, er at vi har flinke og svært arbeidsomme leger, mener Randi Ersnes. Fra 1. mars er Frode Ramslien på plass som hematolog ved siden av Erwin Müller. I tillegg til Fløtterød, jobber Tor Jensen som onkolog, mens asslege Dahlia Dietzel er undervegs til å bli kreftspesialist. - Hva sier pasientene? -De fleste er fornøyd, men det er naturlig nok noen som helst ville hatt behandling i går og som synes de må vente for lenge, svarer Randi Ersnes. Jobber hardt for å ta unna økningen Arbeidsmengden øker år for år på kreftpoliklinikken.det legger stort press på ansatte om å jobbe hardt og effektivt. Ifjor steg antall cellegiftkurer med sju prosent. Og den trenden har pågått i et par tiår nå:flere eldre betyr flere som får kreft-og nye avanserte cellegiftkurer åpner for livsforlengende eller livreddende behandling. Den økte arbeidsmengden år for år innenfor stort sett samme ressurstilgang legger et press på de ansatte som skal henge med. Overlege Erwin Müller mener forklaringen på at de likevel klarer å holde unna og sikre kreftpasientene rask behandling ligger i godt samspill mellom legene, sekretærene, sykepleierne og ikke minst enhetsleder Randi Ersnes og fagutviklingsykepleier Ragnhild Riis Gustavsen som holder streng kontroll på henvisningene.dermed utnytter de kapasiteten best mulig samtidig som pasientene får rask behandling. Jobber kveldtid for å ta unna -Også kjører legene kveldspoliklinikk en gang i uka for å ta unna pågangen, påpeker Randi Ersnes. De har klarsignal fra ledelsen på ST på å tilby pasientene de svært dyre kurene - så lenge det er medisinsk begrunnet. Men det fører naturlig nok ofte til røde tall som gjør det vanskelig å argumentere for flere ansatte eller andre investeringer:noen dager er det god plass i behandlingsrommet. Men når de skal presse inn mange pasienter enkelte dager, for å innfri kravet om kort ventetid, kunne de ønsket seg fler enn de Randi Ersnes og Øystein Fløtterød. Stadig mer å gjøre på kreftpoliklinikken ni stolene som er der i dag og mer plass. Også på bemanningssida har de som så mange andre sykehusposter et godt begrunnet ønske om litt mer ressurser: -På de verste dagene sitter pasientene som sild i tønne. Med litt større plass, kunne vi fått kabalen til å gå opp slik at vi ble enda mer effektive, sier overlege Müller. 3

4 Kreftkurer øker år for år Det er blitt stadig mer å gjøre for kreft-og hematologisk poliklinikk på ST de siste 20 årene. I 2009 økte tallet på kreftpasientkonsultasjoner med 330, mens det ble gitt 220 flere cellegiftkurer enn i Økningen på ST er helt i tråd med myndighetenes prognoser på et sykdomsområde som har vokst over det meste av Norge i en årrekke:det har seksjonsoverlege Øystein Fløtterød tanker om: Eldrebølge gir mer kreft - Økningen år for år skyldes blant annet at det blir flere eldre i Norge - og at kreft øker generelt med høgere alder. Den andre drivkraften bak økningen i antall cellegiftkurer, er at det år om annet introduseres nye kurer som pasientene kan ha nytte av. Den farmasøytiske industrien utvikler stadig nye cellegiftkurer. Og når de først er godkjent i Norge, skal pasientene få tilbud om dem hvis det er medisinske grunner for det. Noen av dem kan f. eks forlenge livet med fra noen måneder og opptil flere år. Øystein Fløtterød og de ansatte på kreftpoliklinikken merker presset. Hvert år øker antall kreftkurer. Bildet til høyre:kreftsykepleier Rita Strømsli gjør klar nye kurer. Fler kurer gir helsegevinst -For få år siden fantes det f. eks bare en cellegiftkur å tilby f. eks brystkreftpasienter. Nå fins det 5-6 kurer med ulike egenskaper. Virker ikke en kur godt nok, kan vi prøve en annen kur, hvis den kan gi bedre medisinsk effekt, konstaterer Fløtterød.I 2009 stod kreft-og hematologipoliklinikken for 7780 pasientkonsultasjoner og det ble gitt 3131 cellegiftkurer til kreftpasientene. De nye og mer avanserte kurene stiller også sykepleierne overfor store faglige utfordringer. - Noen kurer tar bare en halvtime, mens enkelte kan kreve at en sykepleier jobber med en og samme pasient 6-7 timer, forklarer enhetsleder Randi Ersnes. -Hvordan klarer dere å ta unna? - Det går så vidt det er nå. Men hadde vi hatt mer plass, ville det vært enklere å få kabalen til å gå opp slik at vi kunne drive mer effektivt, svarer Fløtterød. Fler står lenger før pensjon på ST Snittalderen for når ST-ansatte velger å gå av med pensjon øker.stadig fler velger å stå lenger i jobb. Målet for seniorprosjektet er nå innfridd- med god margin. Da seniorprosjektet startet i 2007 var målet at ansatte skulle stå et halvt år lenger i jobb etter at prosjektet var ferdig. - Målet var å øke pensjonsalderen i snitt med seks måneder i løpet av årene 2005/2006 til 2008/2009. Ved utgangen av 2009 var AFP-pensjonsalderen økt til 64,29. Inkluderer vi de som gikk av med 85 årsregelen/ særaldersgrense, blir avgangsalderen 63,91 år. Det kan vi være fornøyd med, sier Anlaug Botnen som ledet prosjektet men som nå jobber som klinikkrådgiver i Medisinsk klinikk. Det systematiske seniorpolitikkarbeidet på ST startet i Det var etter etter at PO hadde fått på bordet en rapport som avdekket holdninger til seniorerene 4 Seniorprosjektet på ST er nå avsluttet- med et godt resultat- fler blir i jobb.her er de involverte knipset på det siste møtet 20. januar- da prosjektet ble avsluttet. og en avgangsalder på bare 62,69 pensjon, har fokuset i prosjektet vært inår.bekymringen dengang gikk på at det dividuell tilnærming ut ifra den enkeltes kunne føre til mangel på kompetent persituasjon. -Like viktig er bevisstgjøring sonell ved sykehuset hvis så mange med av holdninger til senioransatte og bedriftmye erfaring og kompetanse avsluttet skulturer på ST. Her har det skjedd posisin yrkeskarriere så tidlig som rapporten tive endringer, sier Botnen. På det siste antydet. Et forprosjekt i 2006 ledet til møtet den 20.januar fikk hun godord for et hovedprosjekt som ble avsluttet ved innsatsen i det krevende prosjektet som årsskiftet. har vakt oppmerksomhet langt utover STs grenser. Prosjektet er evaluert av ArIndividuelt seniorfokus beidsforskningsinstituttet som vil legge I tillegg til generelle velferdsgoder i form fram en rapport i mars. Nå jobber ST med av noen ekstra seniorfridager og formiå utforme sin framtidige seniorpolitikk. dling av informasjon og kunnskap om

5 Nest-størst på fertilitet Bare Oslo Universitetssykehus gjør flere fertilitetsbehandlinger i Norge enn STs Fertilitetsklinikk.- Vi gjør behandlinger med prøverørsteknikk årlig, mens Oslo universitetssykehus ligger på ca 1000 årlig, konstaterer Jarl Kahn. Seksjonsoverlegen mener de 10.5 årsverkene driver mest effektivt av de offentlige klinikkene som i dag tilbyr hjelp til par som sliter med å få barn. målt i forsøk på å befrukte egg. Og de er ikke dårligere når det gjelder hvor mange som blir gravide ved hjelp av de høgt kvalifiserte fagfolkene:sju av ti par som prøver assistert befruktning en eller flere ganger, får barn barn siden starten -Det begynte forsiktig høsten Nå har vi økt til rundt 800 fertilitetsbehandlinger årlig som gir mellom barn pr år. Nå nærmer vi oss 2000 barn siden starten. Det er ganske bra, synes seksjonsleder Paula Faye Rode.Hun er litt stolt over at de er blitt nest-størst i Norge- på få år ett fulgt av Fertilitetsklinikken i Trondheim og Haugesund. Vel så fornøyd er hun med at de får så gode tilbakemeldinger fra parene som får hjelp. Før jul flommer det inn med julekorthilsener fra par som har fått hjelp- og Det var fokus på å lære mer om hvordan det er mulig å rehabilitere pasienter med traumatiske hodeskader i konferansesenteret ved ST i Skien den 25. og 26. januar. To spesialister på rehabilitering av hodeskader var hyret inn for å undervise og trene ansatte hovedsaklig fra Nevrologisk-slagenheten ved ST i Skien:I løpet av de to fagdagene fikk de et faglig løft på hvordan Affolter metoden kan benyttes på ulike typer hodeskader og hjerneslag.- Vi har fått opplæring i Affolter-konseptet som er en en metode som er mye brukt i Danmark som kan brukes på alle typer hodeskader. Ved en hodeskade er ofte evnen til å F.v: Caroline Vegheim Haraldsen, Trine Gullhaug Nilsen, Ellen Eriksen, Monica Arnestad, Annette Bergh, Hanne Johansen, Nicola Boldt, Jarl Kahn og Katarina Isfoss godordene fra de som kommer i lykkelige omstendigheter. Men hilsener fra de som de ikke kan gjøre gravide, varmer også: Gode på å snakke med parene... - Jeg tror vi er ganske gode på å snakke ordentlig med de parene vi prøver å hjelpe. Det setter de pris på- enten vi kan hjelpe eller ikke, tror Faye Rode. En vegg tapetsert med hundrevis av babybilder dokumenterer lykkelige utfall av den faglige innsatsen for foreldre fra store deler av Sør-Norge. I fjor sørget Sosial og helsedirektoratet-via et EU-direktiv at de måtte installere et anlegg som sikret samme luftkvalitet i laboratoriet som på operasjonsstuene. Samtidig sikret fikk de et kombinert møterom og samtalerom. Ryktet om den lille klinikken i Porsgrunn har ført til venteliste på 250 par som må vente ca et halvt år fra de søker til de får komme inn til første samtale. 25 prosent av de som søker kommer fra andre steder enn klinikkens nedslagsfelt: Vi får mange søknader fra par i Østfold, Oslo og Akershus. Jeg tror det handler om at vi er faglig gode samtidig som parene har hørt at de som jobber her er enestående empatiske, sier Jarl Kahn. Både han og Paula Faye Rode, var blant pionerene som sammen med kolleger sørget for at det aller første prøverørsbarnet så dagens lys i Trondheim i Nå har de bygget opp en Fertilitetsklinikk i Porsgrunn som målt i behandlinger er litt større enn den de forlot for bare 7 år siden.bare Oslo Universitetssykehus gjør flere behandlinger i Norge enn STs Fertilitetsklinikk.- Vi gjør mellom behandlinger med prøverørsteknikk årlig, mens Oslo universitetssykehus ligger på ca 1000 årlig, konstaterer Jarl Kahn. Lærte rehabilitering av hodeskader organisere svekket og Affolter-konseptet er en metode som brukes til å arbeide med organisering av sanseinput. Behandlingen foregår som guiding av dagligdagse aktiviteter. Vi har tidligere forsøkt den på pasienter med store hodeskader og den viser seg å være svært effektiv, forklarer fagutviklingssykepleier Kristin Abrahamsen. Teori og praksis i to dager -Metoden går ut på at pasienten skal bli bevisst på sin egen kropp. Og mye av behandlingen går ut på å stabilisere pasienten enten i sittende eller liggende stilling samt skape trygge rammer rundt pasienten, røperabrahamsen.konferansesenteret ble brukt til praktiske rehabiliteringsøvelser med sykehussenger -De er veldig ivrige etter å lære, forsikret fysioterapeut Lone Blek Lund på tampen av siste kursdag. Sammen med sykepleier Lisbeth Pedersen sørget de for både å gi teorien bak, og praktisk trening i metodikken som har dokumentert effekt på mestringsevnen hos pasienter med store hjerneskader. 5

6 Stasråden åpnet SAMBA -Det er en stor glede å åpne et tilbud som SAMBA. Det sa en rørt helseminister før hun klippet snoren i nybygget som nå tilbyr tverrfaglig og helhetlig omsorg for sterkt funksjonshemma barn-og pårørende i Skien. Anne Grete Strøm-Erichsen la vekt på at samhandling mellom ulike instanser er spesielt viktig for barn med store funksjonshemminger og deres pårørende. Berømmet SAMBA-satsing Statsråden berømmet kommunene Skien og Porsgrunn for å ha tatt intitiativet til det nye behandlingstilbudet som de har samarbeidet med ST om å få på beina. Det skjedde etter at både Porsgrunns rådmann Egil Johansen, Skiens-rådmann Knut Wille og ST-direktør Arne Rui hadde sagt sitt om SAMBA som et eksempel på hva man kan få til når det samarbeides til pasientenes beste.i SAMBA-prosjektet som betyr sammen for barna - står kommunene for driften, mens ST bidrar faglig gjennom en sam-arbeidsavtale. Under åpningen 19.januar var det stort medieoppbud og det manglet ikke på lovord,l ykkeønskninger og gaver fra samarbeidspartnere som hadde høge forventninger til det 21 ansatte jobber rundt barn og unge med store og omfattende skader eller funksjonshemminger i det interkommunale kompetansesenteret SAMBA. Sykepleiere, vernepleiere, spesialpedagoger, fysio-og ergoterapeuter samarbeider tett med HABU når det trengs i den andre fløyen av det store nybygget ved barnehagen på ST. Like tett blir samarbeidet med barneavdelingen der mange av de som har fått store hjerneskader f. eks etter en nesten-drukning eller en vanskelig fødsel.habu og SAMBA deler på en sekretærstilling, mens ST på sin side betaler for en 30 prosent legestilling til SAMBA som vil bidra til å få en slutt på at barn og unge med store skader slipper å ligge i uker og måneder på en travel barneavdeling, før de kan 6 Anne Grete Strøm-Erichsen åpner-fl ankert av Svein Skaara. Lill Tove Arctander forteller hvordan det er å ha en funksjonshemmet sønn. unike pionertilbudet til en liten gruppe barn og unge og deres pårørende som før ofte ramlet mellom flere stoler i behandlingstilbudet. Mamma jublet for SAMBA Sterk var historien til Lill Tove Arctander som har en 6 år gammel sønn som er avhengig av respirator døgnet rundt. I avlastninghelgene har gutten vært på et sykehjem der han ofte lengtet hjem. Nå strålte mammaen da hun fortalte at gutten etter den første helga på SAMBA hadde hatt det så fint at han fullstendig sendes hjem med foreldrene: Sluse mellom ST og hjemmet -Det spesielle med SAMBA er at det skal være en sluse mellom sykehuset og hjemmet. SAMBA skal hjelpe foreldrene slik at de slipper å måtte gå canossagang fra kontor til kontor for å få hjelp til å klare hverdagen med et sterkt funksjonshemmet barn eller ungdom, sier virksomhetsleder Svein Skaara. Han tror samarbeidsmodellen mellom kommunene og ST har mye for seg: På det døgnåpne kompetansesenteret med fire ordinære pluss to beredskapsplasser, skal foreldrene lære å leve et krevende hverdagsliv med et sterkt funksjonshemmet barn. Det skal også gi foreldre hjelp og være, en trygghetsbase når noe uforutsett glemte å mase om få komme hjem. - Det å ha et sted som SAMBA der vi kan spørre om hjelp, gir en enorm trygghet. Et slik tilbud burde alle fylker ha, sa Lill Tove Arctander. Hun husker da gutten ble født og mor og far måtte bo 13 måneder på en trang barneavdeling, før de kunne reise hjem.-samba på ST gir kort veg til brei tverrfaglig kompetanse. Her kan det utvikles nye tilbud og ikke minst kan an det overføres kompetanse begge veger mellom kommuner og sykehus, sa leder for barne og ungdomsklinikken - Gunnar Gausel. Trygg base for slitne foreldre inntreffer. Foreldre og søsken får f. eks opplæring og veiledning i hvordan de skal forholde seg og hjelpe en bror eller søster med store funksjonshemminger. Kan ta imot barn i sluttfasen av livet De kan også overnatte der når det er nødvendig. De får hjelp av når hjemmet skal utstyres med hjelpemidler og fagfolk bidrar også med å lære opp f.eks sykepleiere i hjemmetjenesten og de stiller opp når de trengs i en avlastningsbolig. SAMBA er også en hjelp i kriser som kan oppstå med syke foreldre eller ved familiekriser. På SAMBA får barn i slutt-fasen av livet sammen med sine kjære større ro rundt seg enn f. eks på en travel barneavdeling.

7 ST best på samhandling -Sykehuset Telemark er sammen med kommunene det helseforetaket i Helse Sør Øst som er kommet lengst når det gjelder planmessig arbeid rundt samhandling. Det sa en tydelig imponert styreleder for Helse Sør Øst- Hanne Harlem- da hun oppsummerte inntrykk i forbindelse med åpningen av SAMBAtilbudet i Skien. Uttalelsen kom rett før snorklippingen av SAMBA-prosjektet. Utsagnet fra topplederen i Norges største helseregion kom etter en bred presentasjon av tenkningen og organiseringen av samhandlingsbestrebelsene som ST og kommunene Skien og Porsgrunn har jobbet med i et drøyt år nå. Samhandler i hele Telemark Nå er det skissert en modell som skal sikre at de øvrige 16 kommunene i Telemark der mange kommuner allerede er kommet godt i gang, samordnes etter samme mal med egne samhandlingskoordinatorer i hver av regionene. Da hadde både ordføreren og rådmannen i Skien, Porsgrunns rådmann Egil Johansen og ST-direktøren forklart hva som er bakgrunnen for den tunge og offensive sats- Anne Grete Strøm-Erichssen og Hanne Harlem innfelt til venstre: Øvrige bilder:arne Rui,rådmenen Knut Wille og Egil Johansen og overlege på ST Ørnulf Paulsen. ingen fram mot samhandlingsreformen som introduseres for fullt fra 2012: Wille presenteret tunge tiltak Først hadde Skiensrådmann Knut Wille trukket fram et knippe av de til sammen 50-talls samhandlingstiltakene som er undervegs eller lansert som ideer etter at kommunene og ST ansatte en egen samhandlingssjef. Her dro han fram tunge tiltak som vedtak om å legge en felles legevakt til ST i Skien og planene om å opprette forsterka sykehjem på ST. Deretter var det overlege Ørnulf Paulsens tur til å presentere kontaktsykepleiernettverket som i samarbeid med Palliativt team gjør det mulig for kreftpasienter å få lov til være hjemme-og kanskje dø der framfor på sykehus. Lisbeth Østby presenterte intravenøsprosjekt som har ført til at mange eldre får behandling på sykehjemmet istedenfor å bli sendt til ST. Bjørnar Nyen redegjorde for et prosjekt som forsøker å øke kapasiteten på poliklinikkene bl.a ved å overføre kontroller til fastlegene der det er mulig.etterpå avsluttet helseministeren med å erklære at hun var veldig inspirert av besøket i Skien og av ildsjelene som har bidratt til å få til gode eksempler på samhandling: -Jeg vil takke for mange gode innlegg og er imponert over de intitiativ dere har tatt her i Grenland. Ikke minst er det fint å høre at dere har fokus på kompetanseoverføringen som samhandling kan føre med seg, sa helseministeren. Telemark og Vestfold viste fram forskning Under fagdagen 21.januar fikk et 60-talls fagfolk fra PiV, HiT og store deler av ST-psykiatrien smakebiter av hva som skjer på forskningsfronten i vårt sykehusområde. -Mitt inntrykk er at fagdagen var ganske vellykket. ST fikk vist fram at det faktisk foregår ganske mye både i bredde og dybde når det gjelder forskning og fagutvikling på ST, oppsummerer fagsjef Halvor Kjølstad etter fagdagen i konferansesenteret. Først ut var STs forskningssjef Geir Hoff som la fram sin argumentasjon for hvorfor han mener sykehus bør koste på seg å drive med forskning. PiVs forskningssjef Jens Egeland fikk på sin side vist fram noe av forskningen som bedrives på den andre siden av fylkesgrensa.geir Moshuus ved Høgskolen i Telemark tok for seg prosessen fra en ide til et ferdig forskningsprosjektet, mens STs statistiker Martin Svendsen fokuserte på hvordan man best kan utnytte interne ressurser i forhold til å lykkes med eksternt samarbeid på Fou-feltet.Overlege Ulrike Sagen la fram sin forskning på forekomst av angst, depresjon og apati hos pasienter som har hatt hjerneslag. Erfaringer fra tvangsinnlegging Spesialsykepleier Anne Marte B. Evenstad løftet i sin mastergradsoppgave fram hvordan pasienter som er lagt inn på tvang i akuttpsykiatrien i praksis opplever sin rett til brukermedvirkning, ivaretatt. I siste bolk fikk spesialsykepleierne Beate Alstad og Linn Lyche Lunde legge fram synspunktene til barn med en mor eller far som er psykiatrispasient. I Barnas Dag-prosjektet fikk de si hvordan de syntes om å få snakke med fagfolk fra psykiatrien: Om egne erfaringer med å ha en mor eller far som er psykisk syk. Psykiatrien på ST med forskningsfagdag 7

8 til ST-trimmen Før jul vedtok Arbeidsmiljøutvalget på ST å bevilge kroner for å fortsette hele 2010 med hold-deg-i-form-kampanjen som fikk flere hundre ansatte til å trimme ifjor høst. Arkivbilde fra trimaktivitet i Porsgrunn. Nå er det satt av penger til ny trimkampanje... Tilbudet om gratis morgen-svømming i Skien og Porsgrunn fortsetter.i tillegg blir det Yogakurs for ansatte både i Porsgrunn og Skien.Også tilbudet om pilates og styrketrening i Kragerø står ved lag i ganger i måneden, ble med i trekningen om et gavekort på 2000 kroner. Kampanjen fikk forholdsvis stor oppslutning på Rjukan og Notodden og til sammen ca 400 ansatte sluttet opp om tiltaket. Nå er det lagt nye i potten for å forlenge kampanjen ut Gode tilbakemeldinger fra ansatte - Kampanjen har ført til mange gode tilbakemeldinger fra ansatte. Det er også en kjent sak at det er ganske in i tida for bedrifter å satse på trening og helse for sine ansatte.arbeidsmiljøutvalget valgte derfor å satse enda ett år på kampanjen, sier en fornøyd PO-konsulent Karen Anne Braathen Hun understreker at det nå jobbes for å i gang trimtiltak også for ansatte på sykehusene på Notodden og Rjukan. Selv om PO-konsulenten er glad for at flere hundre ansatte lot seg dra opp av godstolen ifjor, tror hun det er potensiale for at langt flere kunne bli med: - Vi har jo fått med ca. 400 registrerte av ca ansatte. Dermed bør det fortsatt være mulig å få med fler,sier Braathen. Hun understreker at hun er klar over at det er mange ST-ansatte som trimmer masse på fritida uten å registrere seg i kampanjen. Det viktigste er at flest mulig er fysisk aktive på den måten som passer best for hver enkelt, synes Karen Anne Braathen. God oppslutning ifjor I fjor la HMS, PO og AMU på bordet for å friste fler til å bli mer fysisk aktive. De som registrerte seg og trimmet i en eller annen variant en halvtime ti Dette bør du ikke gjøre Denne varianten av effektiv barneoppdragelse, kan ST-nytt redaksjonen på ingen måte anbefale.: Mesteparten av Norges befolkning mener det er galt å klapse eller slå barn. Jeg har forsøkt en annen metode.jeg har funnet ut at det beste er å ta med barnet på en liten kjøretur, og ta en prat.noen sier det er vibrasjonene fra bilen, andre sier det er tiden borte fra andre distraksjoner som fjernsyn, videospill, PC er, Mp3-spillere etc. Uansett - Barnet roer seg ned og slutter straks å oppføre seg dårlig etter bilturen.det morsomme er at jeg bare trenger å gjøre det én gang.jeg har lagt ved et bilde fra en av turene, i tilfelle du ønsker å bruke samme teknikken. Metoden virker på de fleste Jeg regner med at den samme metoden virker med nevøer, nieser,barnebarn, dårlige naboer, og folk med en generelt dårlig innstilling... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En blomst til LMS og Vigdis Bringsværd -Lærings -og mestringssenteret er et veldig godt sted for veldig mange. Jeg tror alle som kommer dit, både for å lære og for å lære bort, trives veldig godt der. Det er en lun og hyggelig atmosfære som en raskt blir en del av. Jeg synes Vigdis Bringsværd, som er leder, gjør en så god jobb for folk der borte at hun fortjener en ST-Nytt reportasje, skriver Ellen Grindal i en e-post der hun også sender en ST-nytt-rose til lederen for Læringsog mestringssenteret i samme slengen. Kari prest er tilbake -Nå må du få inn en notis på at Kari prest er tilbake på ST, minner sykehusprest Terje Talseth Gundersen ST-nytt om. Han har kjent på hvordan det er å være alene om det ansvaret i fire måneder mens Kari Ripegutu har vikariert som prest i Gjerpen sogn. - Det har vært veldig fint å ha et avbrekk som vanlig prest. Da ser du sykehusprestjobben litt på avstand. For meg var det hyggeligf. eks å snakke med lykkelige dåpsforeldre i Gjerpen. Men det er OK å være tilbake på sykehuset igjen. Nå er jeg i god gjenge og det er nok å gjøre. Men bare ta kontaktdet er plass til flere oppdrag, forsikrer Kari prest. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Store kutt for STHF. Flere velger Skien. Nr 2 i Norge-etter SiV. Fødeberedskap i boks. Bedriftsblad for Sykehuset Telemark

ST-nytt. Store kutt for STHF. Flere velger Skien. Nr 2 i Norge-etter SiV. Fødeberedskap i boks. Bedriftsblad for Sykehuset Telemark ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Januar 2013 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Ros til fagmiljøet. 139 tok røykepakka. ST nr 2 i Norge- men..

ST-nytt. Ros til fagmiljøet. 139 tok røykepakka. ST nr 2 i Norge- men.. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 November 2011 Ros til fagmiljøet STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang...

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 oktober 2010 Samlet rundt ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 juni 2010 Takk til 4000 ansatte STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Direktør Arne Rui var klar i

Detaljer

ST-nytt. Ny strategiplan. Nesten føderekord. Brannalarm i Kragerø. Endringer i 4-etasje. Urologi landet i Skien

ST-nytt. Ny strategiplan. Nesten føderekord. Brannalarm i Kragerø. Endringer i 4-etasje. Urologi landet i Skien ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 Januar 2011 Ny strategiplan STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 13.desember 2010 vedtok ST- styret

Detaljer

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9. november 2013 Skal bli tryggere STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl...

ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Februar 2012 Stø Kragerøkurs STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker...

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 22 Desember 2010 Hjerte på Rjukan STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Best brystkreft-tall. V.g-elever inn på ST. Felles HMS i to fylker. Hjelpepleiere feiret. ST sparer 31 millioner

ST-nytt. Best brystkreft-tall. V.g-elever inn på ST. Felles HMS i to fylker. Hjelpepleiere feiret. ST sparer 31 millioner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 januar 2010 Best brystkreft-tall STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Telemark er best i landet når

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 november 2009 Sterk hotellåpning STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Med egenkomponert sang og i

Detaljer

ST-nytt. inn sykemeldinger som må dekkes opp i vaktplanen. 3. Medisinske satsingsområder

ST-nytt. inn sykemeldinger som må dekkes opp i vaktplanen. 3. Medisinske satsingsområder ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 18 November 2011 Starter vikarpool STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. På rekordtid har Medisinsk

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 21 desember 2009 ST innfører Joint Care STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For ett år siden vendte

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer