Møtereferat Oppdatering lokale energiutredninger/klimaplan Lebesby kommune 2010 Tid og Sted Møterom Nordkyn Kraftlag/Skole kl: 09:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Oppdatering lokale energiutredninger/klimaplan Lebesby kommune 2010 Tid og Sted Møterom Nordkyn Kraftlag/Skole kl: 09:00-12:00"

Transkript

1 Org. nr. NO MVA PowerON AS Myggveien 9, 9514 Alta Boks 2215, 9508 Alta Sendes til: Frank Pettersen Kjell Wian Per Kåre Langås Asle Berntsen Geir Ove Teigen Til stede: Møtereferat Oppdatering lokale energiutredninger/klimaplan Lebesby kommune 2010 Tid og Sted Møterom Nordkyn Kraftlag/Skole kl: 09:00-12:00 Kjell Wian Lebesby kommune Asle Berntsen Klimautvalget Geir Ove Teigen PowerON AS Frank Pettersen Lebesby kommune Per Kåre Langås Nordkyn Kraftlag Ref: Emne Frist Ansvar Åpning Per Kåre Langås ønsket alle velkommen på vegne av Nordkyn Kraftlag, som ansvarlig selskap for oppdatering av lokale energiutredning og som bidragsyter for å få fullført klimaplanen for kommunen. PKL Presentasjon av utredning/klimaplan Geir Ove Teigen orienterte om oppdateringsarbeidet som har vært gjort i forbindelse med Lokale Energiutredninger 2008 og 2009, samt arbeidet med å integrere denne delen i klimaplanen for kommunen. Dette med bakgrunnen i et ønske om et felles dokument for energiutredning og klimaplan, som kan oppdateres som en del av arbeidet med lokale energiutredninger. Siden planarbeidet har dratt ut i tid, er det ønskelig å få på plass overordnede visjoner og mål for klimaarbeidet nå. Mer spesifikke tiltak og ønsker vil være letter å få tilbakemeldinger på når rapporten først foreligger. Dette vil bli fanget opp ved revidering av planen/energiutredningen allerede til høsten! GOT Møte Lebesby kommune

2 X:\2010\11008\Møte Lebesby.docx Side 2 av Innhold energiutredning Status del over energibruk og prognoser er oppdatert med statistikk fram tom Klimadata for øvrig gjelder fram tom Andre hovedpunkter Områdevise endringer i bruk av el-energi fram tom 2009 Prognose Implementering av de nye energikravene i kommunene GOT Endringer i PBL med tilhørende ramme og energikrav i TEK ble gjennomgått. Det ble også vist forskjell i levert energi og netto energibehov, med henblikk på lovpålagt energimerking av bygg. Presentasjonen ligger for øvrig vedlagt Mål og Tiltak Klimaplan Utkastet til klimaplan med visjon, mål og tiltak ble bifalt av styringsgruppen fra kommunen. Noen små redaksjonelle endringer i teksten ble foreslått, samt å fremheve en del figurer. Bla. er det et ønske om å ta med en definisjon på energiomlegging, som: ny fornybar energi, omlegging til miljøvennlige energikilder, samt ENØK. GOT/KW Sett i forhold til kommunale bygg, er grunnlaget for dårlig til å utarbeide mer spesifikke tiltak. Dette tas med på et seinere tidspunkt, ved for eksempel neste oppdatering av energiutredningen Videre Arbeid Klimaplanene oppdateres og oversendes kommunen, som så sørger for at denne blir godkjent av kommunestyret i mars møtet. Rapport oversendes ENOVA. For å få fortgang i arbeide med tiltak og registrering av kommunale bygg, velges et av byggene ut for å kunne klargjøres for energimerking. Dette vil nødvendiggjøre innsamling og avgrensning, slik at nøkkeltall kan komme på plass. GOT/ KW Alta den: Geir Ove Teigen Referent Møte Lebesby kommune

3 LEBESBY 2010 NORDKYN KRAFTLAG AL I SAMARBEID MED POWERON AS

4 2

5 Klimakur

6 Prosent % Temperaturavhengig andel for ulike byggningstyper 1,00 0,90 Kilde: Bygningsnettverkets energistatistikk ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Enebolig Rekkehus og kjedehus Boligblokk Industribygning Lagerbygning Kontorbygning Forretningsbygning.Ekspedisjons- og terminalbygn Garasje- og hangarbygning Hotellbygning Bygning for overnatting Restaurantbygning Skolebygning.Universitets- og høgskolebygn Laboratoriebygning.Museums- og biblioteksbygn Idrettsbygning Svømmehall Kulturhus.Bygning for religiøse akt Sykehus Sykehjem Primærhelsebygning.Daghjem/ helse- og sosialbygn Fengselsbygning Beredskapsbygning 4

7 5

8 Energigradtall Lebesby ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % Lebesby Normal gradtall Lavere enn normalt 4,1 % 3,9 % 9,2 % 9,0 % 8,3 % 10,2 % 4,8 % 2,0 % 1,6 % 7,2 % -7,5 % 6

9 Tiltaksmetoden TEK 1997 TEK 2007 TEK 2010 Moderat glass, vindus- og dørareal: maksimalt 20 % av oppvarmet BRA maksimalt 20 % av oppvarmet BRA maksimalt 20 % av oppvarmet BRA Minstekrav glassandel Uverdi * glassandel < 0,24 U-verdi yttervegg: 0,22 W/ m 2 K 0,18 W/ m 2 K 0,18 W/ m 2 K U-verdi yttervegg minstekrav: U-verdi tak: 0,15 W/ m 2 K 0,13 W/ m 2 K 0,13 W/ m 2 K U-verdi tak minstekrav: U-verdi gulv på grunn: 0,15 W/ m 2 K 0,15 W/ m 2 K 0,15 W/ m 2 K U-verdi gulv på grunn minstekrav: U-verdi glass/vindu/dør: 1,6 W/ m 2 K 1,2 W/ m 2 K 1,2 W/ m 2 K U-verdi glass/vindu/dør minstekrav 0,22 W/ m 2 K 0,18 W/ m 2 K 0,18 W/ m 2 K 1,6 W/ m 2 K Normalisert kuldebroverdi: Småhus Inkludert i øvrige 0,03 W/ m 2 K 0,03 W/ m 2 K Normalisert kuldebroverdi: Andre bygg Inkludert i øvrige 0,06 W/ m 2 K 0,06 W/ m 2 K Lufttetthet Småhus v/ 50 Pa 4 oms pr. time 2,5 oms pr. time 2,5 oms pr. time Lufttetthet øvrige v/ 50 Pa oms. Time 3 intil 2 etg /1,5 mer enn 2 etg. 1,5 oms pr. time 1,5 oms pr. time Lufttetthet minstekrav 50 Pa 3,0 oms pr. time Varmegjennvinning av ventilasjonsluft: Bolig 60 % 70 % 70 % Varmegjennvinning av ventilasjonsluft: Øvrige 60 % 70 % 80 % SFP-faktor Bolig Ingen 2,5 kw/m 3 /s 2,5 kw/m 3 /s SFP-faktor Næringsbygg Ingen 2,0/1,0 kw/m 3 /s (dag/natt) 2,0/1,0 kw/m 3 /s (dag/natt) Solkontroll eller andre tiltak for å unngå lokalkjøling Minst mulig Ja Solfaktor gt<= 0,15 Temperaturstyring Ingen Ja Ja 7

10 Ref klimasone Korriger tabell til klimasone: Finnmark/Innland Troms Areal oppvarmet småhus 160 Korreksjonsfaktor varmebehov 1,42 Netto energibehov korrigert for Småhus Bolig-blokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitetsog høyskole Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksted Romoppvarming * Oppvarming ventilasjonsluft * Vannoppvarming Sum varme Vifter og pumper Belysning Teknisk Utstyr Romkjøling Kjølebatterier Sum Korrigert for Sone: Basis TEK 07 Avrundet sone: Småhus 160 m 2 Ref: TEK-07 Sone Økning totalt ref. TEK-07 sone 1 18 % 11 % 28 % 13 % 21 % 12 % 14 % 16 % 15 % 20 % 16 % 20 % 22 % Ref: TEK-2010 Sone Økning totalt ref. TEK-2010 sone 1 22 % 16 % 36 % 25 % 37 % 26 % 23 % 27 % 26 % 31 % 29 % 31 % 29 % * Temp.korrigert 42 % Småhus Boligblokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitetsog høyskole Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksted Romoppvarming 46 % 32 % 50 % 25 % 34 % 23 % 22 % 26 % 31 % 31 % 24 % 43 % 42 % Oppvarming ventilasjonsluft 5 % 8 % 19 % 16 % 23 % 17 % 16 % 20 % 15 % 26 % 18 % 17 % 16 % Vannoppvarming 19 % 23 % 5 % 3 % 6 % 2 % 8 % 11 % 11 % 22 % 4 % 5 % 4 % Sum varme 70 % 62 % 74 % 44 % 63 % 43 % 46 % 57 % 57 % 79 % 45 % 65 % 63 % Vifter og pumper 5 % 8 % 12 % 12 % 15 % 13 % 15 % 18 % 13 % 10 % 15 % 11 % 9 % Belysning 11 % 13 % 11 % 13 % 13 % 12 % 13 % 17 % 17 % 9 % 21 % 11 % 8 % Teknisk Utstyr 14 % 17 % 3 % 18 % 8 % 17 % 13 % 8 % 2 % 1 % 1 % 1 % 10 % Romkjøling 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kjølebatterier 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 15 % 14 % 0 % 11 % 0 % 17 % 12 % 9 % 8

11 Bygningskategori TEK '07 - Ramme-krav kwh/m 2 oppvarmet BRA år Småhus /oppvar met BRA TEK '10 - Ramme-krav kwh/m 2 oppvarmet BRA år /oppvar met BRA Boligblokk Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitet/høyskole Sykehus (335) Sykehjem (250) Hotell Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksteder (190) 9

12 Levert Energi. TEK 07 gir C merke! ENERGIMERKE A B C D E F G Mindre enn Mindre enn Mindre enn Mindre enn Mindre enn Mindre enn større enn kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Småhus > = 458 Boligblokker > = 353 Barnehager > = 414 Kontorbygg > = 395 Skolebygg > = 389 Universitet/Høyskolebygg > = 434 Sykehus > = 713 Sykehjem > = 576 Hoteller > = 560 Idrettsbygg > = 488 Forretningsbygg > = 540 Kulturbygg > = 453 Lett industri/verksted > = 494 Nivåbeskrivelse "TEK07 og både sol/vp og isolasjon/bedre vindu "TEK07 + sol el. VP el mer isolajon/bedre vindu Minimumskrav TEK07 Eksisterende bygg Lav andel el og fossilt Høy andel el og fossilt Oppvarmingsmerke 30 % 47,50 % 65 % 82,50 % 100 % Eksempler Biobrenselfyrt vannbårent system Fjernvarme, vann til vann VP Luft til luft VP el. Vedovn Eloppvarming Olje 10

13 Egenprodusert fornybar energi Beregnet levert energi Primærenergi Netto energibehov

14 Eksempel enbolig Lebesby 12

15 Temperatur i konstruksjon/rom 13

16 Forbruk i kwh Snittforbruk husholdninger og fritidsboliger Økning siste 5 år % Husholdningskunder 9,7 % Hytter og Fritidsboliger 2,7 % Tempkorrigert Husholdninger 7,1 % Tempkorrigert Hytter 0,3 % Hytter og Fritidsboliger Tempkorrigert Hytter Husholdningskunder Tempkorrigert Husholdninger

17 KWh Antall Forbruk kommunal virksomhet Totalforbruk 2009: 3,6 GWh 2008: 3,5 GWh Undervisning 20,8 % Gate og veilys 7,7 % Helse og sosialtjenester 26,0 % Tjenesteyting 25,1 % Husholdninger Offentlig 11,3 % forvaltning 9,1 % Gate og veilys Helse og sosialtjenester Husholdninger Offentlig forvaltning Tjenesteyting Undervisning Forbruk Forbruk Antall

18 MWh Energibalanse Nordkyn Forbruk Lebesby og Gamvik Tap distribusjon Mårøyfjord kraftverk Gartefjell Vindpark Tap Regionalnett Adamselv middelproduksjon Netto eksport regional Klimaeksport Nordkyn Sum produksjon

19 Totalt Lebesby og Gamvik 57 GWh Sum Gamvik; 23,6 GWh; 41 % Luostejok Lebesby; 0,8 GWh; 2 % Andre; 33,42042; kr 0,59 Nordkyn Lebesby; 32,6 GWh; 57 % 17

20 kwh Utvikling energi Lebesby kommune Ant Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: , Andel av forbruket i kommunen i %: 100,0 Sum Ytelse Antall Totalt Lebesby Lebesby Temp. Korrigert

21 kwh Utvikling energi Kifjord Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,5 18,5 0, Sum Ytelse 132 Antall Kifjord Kifjord Temp.korrigert

22 kwh Utvikling energi Dyfjord Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,3 3, Sum Ytelse 332 Antall Dyfjord Dyfjord Temp.korrigert

23 kwh Su Ant Utvikling energi Kjøllefjord Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: , Andel av forbruket i kommunen i %: 58,9 Sum Ytelse Antall Kjøllefjord Kjøllefjord Temp.korrigert

24 kwh Utvikling energi Hytteområdet Antall timer med maks effektuttak: 1178 Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: 13, Andel av forbruket i kommunen i %: 1, Sum Ytelse 282 Antall Hytteområdet Hytteområdet Temp.korrigert

25 kwh Utvikling energi Laksefjord Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: , Andel av forbruket i kommunen i %: 11,4 Sum Ytelse Antall Laksefjorden Laksefjorden Temp.korrigert

26 kwh Utvikling energi Friarfjord Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: Sum Ytelse Antall ,5 12, Friarfjord Friarfjord Temp.korrigert

27 kwh Utvikling energi Adamselv Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,6 9,7 Sum Ytelse Antall Adamselv Adamselv Temp.korrigert

28 kwh Utvikling energi Veidnesklubben Antall timer med maks effektuttak: 1300 Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: 14,8 Andel av forbruket i kommunen i %: 2, Sum Ytelse Antall Veidnesklubben Veidnesklubben Temp.korrigert

29 Område Sum Sum ytelse ID Trafonr. Trafo-navn Ytelse 2009 kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total kwh total KIFJORD KIFJORDHØYDEN JERNSTEINVANN DYFJORD SENTRUM BRENNGAMEN DYFJORDBOTN KÅVEN GAMVIK BARNEHAGE GAMVIK KIRKE STRANDVEIEN ELVEVÅGEN SLETNES SANDFJORDEN GAMVIK SENTRUM GAMVIK VANNVERK GAMVIK SEAFOOD GAMVIK PUMPESTASJON HOPSEIDE SEKUNDÆRSTA HOPSEIDE KOBBVIKK VÆRNES IVERSFJORD SANDHOLM ADAMSELV KUNES KUNES ELV KUNES BOLIGFELT BRATTHOLMEN KUNES JERKUM LANDERSFJORD TVERRSLAG ISHAVSSMOLT JERKUM STORE MÅSEVANN OFFERVANN Sum

30 Totalforbruk 60,1 GWh Total energibruk Lebesby 2008 Stasjonær annen energi 5,2 GWh 9 % Mobil Energibruk 20,0 GWh 33 % Stasjonær Energibruk 40,1 GWh 67 % Stasjonær Elenergi 34,9 GWh 58 % Stasjonært forbruk Annen energi; 5,2 GWh; 13 % Elenergi; 34,9 GWh; 87 % 28

31 70,0 60,0 50,0 Energi Lebesby 100 % 90 % 80 % 70 % Tall fra SSB Gjelder både mobilt og stasjonært forbruk. Herunder Elektrisitet og andre energiklider 40,0 30,0 20,0 10,0 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0, Tungolje og spillolje 0,1 0,2 0,3 0,3 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 12,8 14,3 15,2 15,4 Bensin, parafin 6,3 6,1 5,8 5,4 Gass 0,3 0,2 0,2 0,3 Ved, treavfall og avlut 3,9 4,1 3,7 3,8 Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrisitet 30,0 29,1 30,6 34,9 Sum mobil og stasjonær 53,4 54,0 55,8 60,1 Andel stasjonær 66 % 64 % 64 % 67 % Andel mobilt 34 % 36 % 36 % 33 % 0 % 29

32 CO2-ekvivalenter Utslipp til luft 14 N2O (1000 tonn CO2-ekvivalenter) CH4 (1000 tonn CO2-ekvivalenter) 12 CO2 (1000 tonn) Klimagasser i alt (1000 tonn CO2-ekvivalenter)

33 18,0 Kommunevis utslipp av klimagasser pr. innbygger 16,0 Tonn CO2 ekvivalenter pr. innbygger 14,0 12,0 10,0 Kilde: SSB ,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kval sund Tana Kaut okei no Ness by Kara sjok Lebe by Annen mobil forbrenning 0,8 1,9 1,8 1,4 1,4 1,1 1,7 1,1 1,5 1,7 1,1 1,4 1,3 1,3 0,8 1,4 0,6 Veitrafikk 8,3 4,1 3,4 7,2 3,2 2,6 3,4 0,9 2,8 1,9 1,1 1,2 2,0 1,5 2,2 1,1 1,1 Andre prosessutslipp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Avfall 3,3 3,0 0,3 0,0 0,2 0,2 1,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 Landbruk 3,2 3,6 7,4 3,9 5,3 3,6 1,1 4,3 0,9 1,4 3,0 2,6 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 Oppvarming utenom industri 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 Industri og bergverk 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Olje- og gassutvinning, landanlegg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 16,1 13,3 13,2 12,9 10,5 7,8 7,8 7,1 6,2 6,0 5,6 5,5 4,4 4,4 4,3 3,5 2,5 Pors ange Mås øy Alta Gam vik Hasv ik Lopp Nor dkap Berl evåg Sør- Vara Båts fjord Ham.fest 31

34 1000 tonn CO 2 Ekvivalenter 1000 tonn CO 2 Ekvivalenter Kommune og sektorfordelt utslipp av CO Vardø 2003 Vadsø 2011 Guovda geaidn 2012 u Alta Kautok eino 2014 Loppa 2015 Hasvik 2017 Kvalsun d 2018 Måsøy 2019 Nordka pp 2020 Porsan ger Porsán gu Porsan ki 2021 Kárásjo hka Karasjo k 2022 Lebesb y Berlevå Gamvik g Annen mobil forbrenning Veitrafikk Andre prosessutslipp Landbruk Avfall Oppvarming utenom industri Industri og bergverk Sum kommune Finnmark med gass Hammerfest med gass Finnmark uten gass Deatnu Tana 2027 Unjárg a Nesseb y 2028 Båtsfjo rd 2030 Sør- Varang er 2004 Hamm erfest Uten Gass

35 Energiprognose stasjonær energi 50,0 45,0 40,0 Fossile energikilderfra 2008 og temperaturkorrigert el fra 2009, framskrevet til Alle tall i GWh. Egne tall for ukorrigert elforbruk avviker noe fra ssbtall. Skyldes ulik fordeling mellom Gamvik og Lebesby kommune. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Historisk Prognose 0, Tungolje og spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass-og lett fyringsolje, spesialdestillat 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bensin, parafin 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gass 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Ved, treavfall og avlut 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrisitet 28,9 30,5 29,6 33,2 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Basis 34,2 35,9 34,5 38,4 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 Økning 1,5 % til ,2 35,9 34,5 38,4 39,2 42,3 45,5 45,5 45,5 Reduksjon -1 % 34,2 35,9 34,5 38,4 39,2 36,4 33,8 31,4 29,1 33

36 Sak Tiltakshaver Kommune Stadium Effekt MW Produksjon GWh Driftstid Kommentar Hamnefjell STATOIL ASA Båtsfjord Konsesjonsøkt Båtsfjordfjellet STATOIL ASA Båtsfjord Konsesjonsøkt Hammerfest STATKRAFT DEVELOPMENT AS Hammerfest Konsesjonsøkt Snefjord STATOIL ASA Måsøy Konsesjonsøkt Ut fra 3200 i snitt Laksefjorden FREDOLSEN RENEWABLES AS Lebesby Konsesjonsøkt Nordkyn STATKRAFT DEVELOPMENT AS Lebesby(+) Melding mottatt Skjøtningsberg NORSK MILJØKRAFT AS Lebesby Melding mottatt Digermulen FREDOLSEN RENEWABLES AS Gamvik Konsesjonsøkt Ut fra 3500 i snitt Dønnesfjord VINDKRAFT NORD AS Hasvik Konsesjonsøkt Bjørnevatn TROMSKRAFT PRODUKSJON AS Sør-Varanger Melding mottatt Falerassa FINNMARK KRAFT AS Kvalsund Melding mottatt Kvalsund FREDOLSEN RENEWABLES AS Kvalsund Melding mottatt h Laukvikdalsfjellet STATKRAFT DEVELOPMENT AS Berlevåg Melding mottatt Antatt som Elias Eliastoppen NORSK MILJØKRAFT AS Berlevåg Melding mottatt Kilde NVE PowerON AS Sum

37 Visjon Lebesby kommune skal være landets største nettoeksportør av fornybar kraft! 35

38 Målsetninger Lebesby kommune skal 10 doble eksporten av fornybar energi pr. innbygger innen 2020, tilsvarende det dobbelte av dagens forbruk i fylket. Lebesby kommune skal bli vertskommune for et kompetansesenter innen vindkraft og utnyttelse av fornybar energi. Innen 2020 skal Lebesby kommunes nå en energiomlegging i egen virksomhet, tilsvarende 20 % av stasjonært forbruk. Øvrig virksomhet skal inviteres med på energidugnaden. 36

39 Tiltak Beskrivelse Aktivitet Beskrivelse Kompetanseoppbygging/Informasjon T1.1 T2.1 Videreutvikle eksisterende energisamarbeidet i kommunen, herunder å få på plass en aktiv og felles arena for energiomlegging i kommunen Videreføre enøk-arbeid i kommunale bygg, og knytte dette opp mot Enovas støtteordninger. Organisere søknader om Enova-støtte til større grupper av kommunale bygg T3.1 Arbeide for ny vindkraft i kommunen A1.1.1 A1.1.2 A1.1.3 A1.1.4 A1.1.5 Kommunale bygg A A A A A A Energiforsyning/Infrastruktur A A A A A Evaluering av klima og energiplan og komme innspill til forbedringer Innføre årlig temadag, med framlegging av status på klimaarbeidet samt generell informasjon om energiomlegging. Etablere felles samarbeidsorgan med Gamvik, for å håndtere felles energiutfordringer på Nordkyn Kartlegging av privat varmemarked og samarbeidsmuligheter med private aktører Informasjon/kampanjer. Oppfølging av byggesøknader Opprette energioppfølging av kommunale bygg Energimerke og energiberegne alle bygg Gjennomføre enøkanalyser og konverterings muligheter med bakgrunn i energiberegninger Søke om støtte til lokale energisentraler/bygg anlegg evt konvertering fra olje Rapportering og oppfølging i lokale energiutredninger Utarbeide forprosjekt varmesentral Kjøllefjord Være aktiv i forhold til utarbeidelse av plandokument for vindkraft i Finnmark. Herunder prioritere utbygninger i eget område Jobbe aktivt for en utvidelse av Sentralnettet til Adamselv Tilrettelegge for oppgradering av nytt regionalnett Markedsføre seg som vindkraftkommune Etablering av kompetanse-/dokumentasjonssenter for vindkraft i Kjøllefjord 37

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter

Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter Nye energikrav i tekniske byggeforskrifter QuickTime and a IFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KRD BE HUSBANKEN LOVVERK: PBL PLAN (MD) BYGNING

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Norske energikrav i lov, forskrift og standard. FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav i lov, forskrift og standard FBA-seminar, 16.april 2009 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norske energikrav Nye energikrav i teknisk forskrift Skjerpede krav til netto energibehov i bygg

Detaljer

2008-2025 Lokal Energiutredning Lebesby kommune Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG TABELLER... 5 SAMMENDRAG...

2008-2025 Lokal Energiutredning Lebesby kommune Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG TABELLER... 5 SAMMENDRAG... Lokal energiutredning Lebesby kommune Utgave 4. 2007 Avsluttet 03.12.2007 2008-2025 Lokal Energiutredning Lebesby kommune Side 2 av 45 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010

Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK2010 TEKNA/NITO-kurs tirsdag 11. mai kl. 10.05 10.50 Energikrav i ny Plan og bygningslov TEK Thor Endre Lexow, Statens Bygningstekniske etat ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle

Detaljer

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter 22.09.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT LOVVERK: ENERGIBRUK store utslipp bidrar til klimaffekter, forsuring,overgjødsling, lokale forurensningsproblemer

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling

01.03.2013. 4. UV-stråling. Energibruk. UV-stråling 4. UV-stråling Energibruk UV-stråling 1 Energibruk UV-stråling og transmisjon 2 5. TEK og U-verdier Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar:

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del III Handlingsrommet lovverk og retningslinjer Eivind Selvig, Civitas Lover og forskrifter Energilovgivning Energiloven - Lov om produksjon, omforming,

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007)

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007) VEDLEGG 4 KORT ÅRLEG OVERSYN OVER KLIMASTATUS HORDALAND Vi vil her rapportere om utviklinga for nokre faktorar som er sentrale for klimautfordringane. Det er ikkje faktorar som Klimaplan for Hordaland

Detaljer

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen?

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Potensial for energieffektivisering og energiomlegging for norske bygninger Bjorn.J.Wachenfeldt@sintef.no Igor.Sartori@ntnu.no Bakgrunn Bygningssektoren står

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav Gunnar Grini STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BAKGRUNN Soria Moria-erklæringen Kyotoforpliktelsene Svakheter i dagens krav Ønske om forenkling EU-direktiv

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING

LOKAL ENERGIUTREDNING LOKAL ENERGIUTREDNING Versjon 15.12.2008 Nordkyn Kraftlag Lebesby kommune 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 4 FORUTSETNING OG INFORMASJON... 5 Mål for arbeidet... 5 Historiske

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 Olav K. Isachsen Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 I hereby declare.. Energimerking for yrkesbygg er i gang - men fortsatt noen forbehold.. Fra direktiv til norsk ordning Direktiv

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Klimapåvirkning - nye og bestående bygg

Klimapåvirkning - nye og bestående bygg Klimapåvirkning - nye og bestående bygg FSTL Stiklestad 17.juni 2010 Anders Overrein - Sentrale klimapåvirkninger - Føringer, krav, standarder - Rive kontra bygge nytt? - Eksempler og metoder Siviling.

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED:

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: Your proposal is innovative. Unfortunately We won t be able to use it because we ve never Tried something like that before. DAGENS

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Energieffektivitet og energiforsyning STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Lokal energiutredning for Vennesla kommune

Lokal energiutredning for Vennesla kommune Lokal energiutredning for Vennesla kommune 13/3-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Linda Rabbe Haugen, Rejlers Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Lokal energiutredning. Lebesby kommune. Utgave

Lokal energiutredning. Lebesby kommune. Utgave Lokal energiutredning Lebesby kommune Utgave 3. 26 Avsluttet 18.12.26 27-222 Lokal Energiutredning Lebesby kommune Side 2 av 45 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG TABELLER...

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Lokal Energiutredning Gamvik kommune Side 2 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER OG TABELLER... 4 FIGURER... 4 SAMMENDRAG...

Lokal Energiutredning Gamvik kommune Side 2 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER OG TABELLER... 4 FIGURER... 4 SAMMENDRAG... Lokal energiutredning Gamvik kommune Utgave 4. 2007 Avsluttet 03.12.2007 2008-2025 Lokal Energiutredning Gamvik kommune Side 2 av 38 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER OG TABELLER...

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Finnmark Kraft AS fra bris til storm. Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1

Finnmark Kraft AS fra bris til storm. Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1 Finnmark Kraft AS fra bris til storm Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1 Fra bris til storm. 2 Vi har tenkt å snakke om Trekk i tiden Utvikling i viktige næringer Utvikling i kraftbransjen

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng

Miljø og klima endrer fokus fra bygningen og brukerne til bygningen i global sammenheng Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Krav i lov og forskrift Gustav Pillg ram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning Advokat Erling Erstad 1 Energiriktige bygninger Miljø og klima endrer fokus

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer