Huldra INFORMASJON. Informasjonsavis for Lardal kommune nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra INFORMASJON. Informasjonsavis for Lardal kommune nr 1 2015 22. årgang"

Transkript

1 Huldra INFORMASJON Informasjonsavis for Lardal kommune nr årgang Huldra nr

2 Huldra Utgiver Lardal kommune Svarstadtunet Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Hjemmeside Trykk Erik Tanche Nilssen AS, Skien Opplag Utgaver Deadline Utgivelse Mars Uke 10 Juni Uke 25 November Uke 46 Ansvarlig redaktør Rådmann Mette Hvål Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Forsidebilde Foto: Kjell Harangen Ordføreren har ordet En super sommer etterfulgt av mange fine høstdager har fløyet forbi og året 2014 har blitt et kapittel i historieboken. Aktivitetsnivået har ligget høyt i Mange prosjekter er ferdigstilt og noen er på god vei til å bli avsluttet. Jeg gleder meg over initiativ både fra det private og det offentlige. I den kommunale hverdagen dreier mye seg om økonomi og budsjetter. Det kan være krevende, i tillegg til kommunens nye oppgaver som skal løses og utføres innenfor de samme ressursene. I desember ble budsjettet for 2015 vedtatt. Det er verd å merke seg følgende fra rådmannens sammendrag til budsjettet: «Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok innenfor enkelte områder, og ikke modernisert i tråd med befolkningens behov og statlige og faglige føringer. Dette gjelder spesielt i forhold til samhandlingsreformen og forebyggende og helsefremmende innsats. Det foreslås derfor en omprioritering av ressurser fra oppvekst- og kultursektoren til helse-, omsorg- og velferdssektoren.» Med en økning i antall eldre og brukere med stort hjelpebehov øker vi ergoterapistillingen til 80%, setter av midler til dagsenter for demente og søker om statlige midler til frivillighetssentral. Dette ble et enstemmig vedtak. Å være en kommune som ikke vokser i innbyggertall når landet ellers har stor vekst, er en utfordring. Inntektene fra staten er blant annet regulert etter antall innbyggere i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel som nå er vedtatt, er vi enige om at vi må ha økt oppmerksomhet på å få til vekst i Svarstad, derfor kaller vi det «Krafttak for Svarstad», og har vedtatt å nedsette en prosjektgruppe. Til slutt vil jeg si noe om kommunestruktur som alle kommuner og ordførere har fått i oppdrag å utrede. Dette skal fylkesmannen i alle fylker følge opp. Vi er, etter vedtak i kommunestyret, i gang med denne utredningen. Foto: Kjell Harangen 2 Huldra nr

3 I den sammenheng er det mange spørsmål. Hva er de vanskelige oppgavene for Lardal, klarer vi oppdraget som kommune? Har vi tilstrekkelig kapasitet og kompetanse? Er vi effektive nok? Klarer vi de økonomiske utfordringene framover? Noe vil vi få gode og sikre svar på i kommende utredning, men svar med to streker under tror jeg ikke vi får. Jeg ser fram mot en saklig diskusjon når rapporten kommer. Kom gjerne innom ordførerkontoret for en prat! Politiske møter 1. halvår 2015 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.4 og 5.6 Hovedutvalg 13.4 og 8.6 Arbeidsmiljøutvalg 21.4 og 16.6 Admin og formannskap 21.4 og 16.6 Kommunestyre 28.4 og 25.6 (torsdag) Arbeid med den nye gang- og sykkelstien. Foto: Kjell Harangen Huldra nr

4 Lardal settes på kartet i barnehagefeltet! Erfaringsdeling hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet Av Heidi Skaug «Et kikkhull inn i praksis fortellingen om en læringsreise», Styrvoll barnehage. 15. januar i år ble lang barnehagepraksis og stort engasjement på vegne av barn og barndom i Lardal, delt med alle ansatte i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som i sine stillinger har berøringspunkt med barnehage. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet hadde sitt årlige fagseminar der Fylkesmannen i Vestfold var sterkt representert. Først med Utdanningsdirektør Kari Evensen og fagdirektør Petter Lodden om kommunereformen; konsekvenser og muligheter for barnehagefeltet, sammen med representant for kommunenivå ved rådgiver skole og barnehage Johanne Fjellestad Eikenes fra Hof. I tillegg var 2 styrere fra Vestfold invitert for å snakke om praksis, og det levde livet i barnehagene knyttet til læring og læringsmiljø. Slagen barnehage fra Tønsberg v/styrer Wenche Høiseth og Styrvoll barnehage v/styrer Heidi Skaug. I tillegg snakket professor May Britt Drugli om hvordan fremme ettåringens utvikling og læring, og Sigurd Aukland, assisterende kommunalsjef skole og barnehage i Klepp kommune, med skråblikk på læring i barnehagen. Begge de inviterte barnehagene har tidligere vært med i pilotprosjekt og forskende partnerskap med høgskolen og i regi av Utdanningsdirektoratet knyttet til barns medvirkning, fagområder i rammeplan og barnehagen som dannings- og læringsarena. Det ga en unik mulighet for oss til å være barns talerør og til å løfte de overordna perspektivene i en institusjonalisert barndom og hva som kreves for at det skal bli bra. Nødvendige rammevilkår satt opp mot de nære fortellingene med masse bilder fra dagliglivet i barnehagen i alle situasjoner gjennom dagen som representerer læring; sosialt, emosjonelt, språklig, i natur, i kreativitet og i lek. Jeg deler mine avslutningsord til den nasjonale barnehageforvaltningen med dere: «Å jobbe i barnehage er ikke privat praksis, det er et samfunnsmandat» Kritisk & begeistra Vi må sørge for: Å ta de langsiktige og kortsiktige grepa. Å tenke utenfor boksen vi må se helhetlig og i langt større grad samarbeide på tvers. Å sette ungen på bordet som metafor for å få tak i de ulike perspektivene for ungenes beste i barnehagen. Å sette barnehagen på bordet for å få tak i de ulike perspektivene i barndommen. Det er ingen tvil om at små barn har en stor lærelyst og stor kapasitet til å lære. Det er ingen tvil om at barnehagen som arena har alle muligheter for å understøtte dette, forutsatt at rammevilkårene kompetente voksne og nok voksne er på plass. Det gjelder å velge rett, for å velge ja, det må vi. 4 Huldra nr

5 Vi skal la oss begeistre. Vi skal ta det kritiske blikket. Begge er like nødvendige hvis vi skal lykkes. Lege Mats Gilbert uttalte i Dagbladet for ei tid tilbake at helse og politikk er som siamesiske tvillinger, helsepersonell må velge side de må velge pasienten. Huldra nr Etter å ha fulgt barnehagelivet tett siden 1981 kjenner jeg stadig oftere på klemmen i rammebetingelsene i hverdagen, yngre barn, større barnegrupper, lengre oppholdstid, press på personaltetthet, opp mot all kunnskap og forskning om det relasjonelle gode oppvekst og læringsmiljøet som er livsnødvendig hvis vi skal lykkes i forvaltningen av denne mest verdifulle kapitalen vi har, ungene. I dag møtes praksis og forvaltning la oss fortsette å gjøre det, for sammen vil vi kunne bli enda sterkere i utvikling av de beste vilkåra for nettopp den gode barndommen med de beste læringsmiljøene, i den gode barnehagen! På vegne av barn 1000 takk for oppmerksomheten!! 5

6 Lardal Ungdomsskole, nå også kjent i «utlandet» I januar reiste Gunhild Rustad, lærer ved Lardal Ungdomsskole til konferansen Dialog 2015 på Åland. På denne konferansen holdt hun to foredrag for ålandske lærere, skoleledere og politikere. Her fortalte hun om undervisningsformen Flipped learning (omvendt undervisning). Og lærerne på Åland lot seg inspirere! Undervisningsmetoden går i korte trekk ut på at læreren lager undervisningsøkter med egenprodusert film som elevene får tilgang til å se via skolens digitale læringsplattform. Slik kan elevene få mulighet til å se undervisningen før timen. Gunhild har jobbet med denne metoden dette skoleåret og har allerede holdt flere foredrag om temaet, og hvordan hun bruker dette med sine elever. Lærerne på ungdomsskolen er nå kurset i det samme, og mange har startet å jobbe med egenproduserte videoer i undervisningen. «Verden er i konstant digital utvikling, og det er viktig at vi tar i bruk de gode mulighetene de digitale verktøyene gir oss», sier hun. Mange elever opplever det som en positiv læringsmetode. Man kan se filmen flere ganger, stoppe, spole, pause når det passer en selv. Med bruk av videoer som har mulighet til å konkretisere lærestoffet bedre med lyd, bilder og filmer. Elevene setter også stor pris på å benytte seg av videoene som repetisjon før prøver. Denne metoden erstatter ikke læreren i klasserommet, men er et veldig godt supplement, både for å tilpasse undervisningen, få mer engasjerte elever, og forhåpentligvis økt læringsutbytte. Så gikk sistemann ut av døra... En epoke er over. Foto: Kjell Harangen 6 Huldra nr

7 SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET Skolerute for Vestfold 2015/2016 Høsthalvåret: Mandag 17. august - fredag 18. desember 2015 Vårhalvåret: Mandag 4.januar fredag 17.juni 2016 MÅNED ANTALL DAGER FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Høstferie uke 40: Oktober 20 Høstferie uke 40: 1/10-2/10 November 21 Desember 14 Siste skoledag før jul: fredag 18/12 Januar 20 Første skoledag etter nyttår: Mandag 4/01 Februar 16 Vinterferie uke 8: 22/02 26/02 Mars 17 Påskeferie: April 21 Mai 18 Fridager: 5/05 (Kr. Himmelfartsdag), 6/05, 16/05 (2.pinsedag) og 17/05 Juni 13 Siste skoledag fredag 17/6 190 Transportordningen for funksjonshemmede Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave og er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger. Nytt reglement gjelder fra Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Huldra nr Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering og sendes fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Dette og mer kan du lese på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside, under Tema og tjenester/samferdsel. Det ligger også informasjon på Lardal kommunes hjemmeside. For informasjon om transportordningen kan saksbehandler i Lardal kommune kontaktes på telefon

8 Info fra Lardal legekontor Åpningstider ved Lardal legekontor Mandag Onsdag Kl , Lab: , Torsdag Kl / , Fredag Kl /Lab. blodprøver til innsending må tas før kl Ved innsending av urin-/avføringsprøver er det viktig at navnet står på prøveglasset. Om navnet ikke står på er det ikke sikkert at prøven kan undersøkes. I vinterferien uke 8 holder vi stengt fra onsdag 18. til fredag 20. februar. Disse dagene har Kvelde legekontor vakt på telefon I uke 10 må vi oppgradere datasystemet vårt. Vi må da stenge i 2 dager, men vet ikke hvilke dager vi må stenge. Også disse dagene vil Kvelde legekontor ha vakt, telefon Bestilling av E-resepter: Ved bestilling av resepter over telefon kan de hentes etter kl samme dag. Selvbetjent utlån/innlevering ved Lardal bibliotek Lardal bibliotek har nå innført selvbetjent utlån og innlevering av bøker og andre medier på en utlånsautomat. Instruksjon om hvordan dette gjøres, står på et skriv på automaten. Lånerne kan også spørre de ansatte om hjelp til å komme i gang. Dette er for at personalet skal få mer tid til veiledning og andre arbeidsoppgaver. Faktura for manglende innlevering av bøker Fakturaer som har blitt sendt ut til lånere på grunn av manglende innlevering av bøker, må betales selv om lånerne finner bøkene etter at regningen har kommet. Dette er fordi det da allerede har påløpt mye arbeid med bøkene som ikke er levert inn. Lånerne kan da velge å beholde bøkene, men fakturaen må betales. Hvis låneren mener det er noe feil med kravet, at bøkene har blitt levert inn, må biblioteket kontaktes. Leselykke på biblioteket Mandag 2. februar hadde Lardal bibliotek og Lardal bygdekvinnelag besøk av bokinspirator Liv Gade. Hun hadde med seg to lokale forfattere, Frode Eie Larsen og Gøril Emilie Hellen. Det ble bokprat på en engasjerende og humoristisk måte iblandet litt lyrikk. En flott forestilling, og et fyrverkeri av ei dame! 8 Huldra nr

9 Resultater fra TV-aksjonen 2014 Kirkens Nødhjelp hadde i 2014 fått tildelt TV-aksjonen. Inntektene gikk til deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land. Aksjonens navn var «Vann forandrer alt». Mennesker i Afghanistan, Etiopia, Haiti, Pakistan, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Tanzania skal få tilgang til rent vann. Dette vannet vil forebygge sykdom og smitte, hindre fl ukt og død, redde liv og hindre konfl ikt, verne mot vold og overgrep, gi utdannelse og arbeid og utvikle hele samfunn. Med midlene fra TV-aksjonen kan kvinner bruke tid på arbeid hjemme eller på å tjene penger. Mennesker overlever og holder seg friske. Barnedødeligheten går ned. Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år bygget brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Nå fortsetter de arbeidet med fornyet styrke takket være TV-aksjonen I Lardal ble resultatet til slutt kr 55,03 pr innbygger, totalt kr Av dette ble blant annet kr samlet inn av bøssebærerne, kr fra næringslivet, kr fra Lardal kommune. Totalt innsamlet beløp i Norge pr var på kr ,08. Bøssebærere var som vanlig ungdomsskoleelever fra 8. og 9. klasse med hjelp av foreldre/ foresatte samt fl ere andre frivillige hjelpere. Stor takk til alle som bidro ved aksjonen: bøssebærere, givere, næringslivet, administratorer fra kommunen og tellekorpset fra DnB. Åpningstider og telefontid på servicetorget i påskeuka Mandag 30. mars kl Tirsdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl Saksbehandlere som er til stede utenom disse tidene kan nåes på direktetelefon eller mobiltelefon. Huldra nr

10 4H-plakettmottakere i Lardal 7. november var det 4H-plakettfest på Gjennestad i Stokke for 36 ungdommer fra hele Vestfold. Fra Firkløver 4H i Lardal var det 6 ungdommer som var plakettmottakere. I tillegg fikk de utdelt vitnemålet som bevis på at de har gjennomført hele 4H-løpet. Festtaler var Trine Skei Grande, som også selv har vært 4H`er. Ordfører Liv Grinde overrakte blomster til ungdommene fra Lardal. Bak fra venstre: Åge Røse, Mathias Bjørge Styrvold, Niklas Patell og Andreas Hustuft Aadne. Foran: Ordfører Liv Grinde og Marie Kristine Hagen. Anders Holtan Larsen hadde dessverre ikke anledning til å delta på plakettfesten. Plakettmottakere i Vestfold. Lardal Klokkergårds Venner Lardal Klokkergårds Venner Årsmøte i Lardal Klokkergårds Venner avholdes 21. april 2015 kl i Klokkergården. 10 Huldra nr Lardal Klokkergårds Venner (LKV) ble stiftet 1. april Foreningen skal støtte oppunder dr fremme bruken av Klokkergården som Lardals kulturhistoriske senter. LKV ønsker å samle alle

11 100 år i Sanitetens tjeneste 5. november feiret Styrvold og Svarstad sanitetsforeninger sine 100-årsdager med jubileumsmiddag for medlemmer og innbudte gjester, bl.a. fylkesleder i Vestfold, Anne Marie Jahre Larsen. Kvelden besto av middag, underholdning, jubileumsberetninger og taler. I løpet av kvelden ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer i Styrvold sanitetsforening. Dessuten var Aase Styrvold, æresmedlem fra tidligere, til stede. Fra 2015 blir de to foreningene slått sammen til en. Fra venstre: Berit Styrvold, Aase Styrvold, Helene Stensholt, Solfrid Svae. Foto: Laila Omholt Svarstad utnevnte 2 æresmedlemmer på sitt siste årsmøte. I tillegg var Edny Hansen, æresmedlem fra tidligere, til stede. Alle ble tildelt blomster. Fra venstre: Ulla Kalleberg, Edny Hansen, Karen Anne Evju. Foto: Laila Omholt Ukraina-aksjon 2015 Filadelfia, Svarstad: 16., 17. og 18. april Torsdag og fredag: kl Lørdag: kl Innsamling av pent brukte klær, fottøy til barn og voksne, sengetøy, håndklær, leker med mer. Kr 50 pr sekk i frakt. Samling på Filadelfia lørdag kl Vi får besøk av Hallvard Hasseløy. Mye sang og musikk. Velkommen! Vi setter i gang en innsamling dette året også. Samtidig vil vi rette en takk til Lardal og omegns innbyggere for gode resultater de Huldra nr foregående åra. Det er organisasjonen, Open Heart, med Hallvard Hasseløy i spissen, som videreformidler det som blir samlet inn. De kjører tre trailere stort sett hver måned til Ukraina med klær med mer. Open Heart gir også ca 4000 barn varm middag hver dag. Dette arbeidet har pågått i mer enn 20 år. Trailer står ved Filadelfia på dagene som er nevnt ovenfor. Hjertelig takk for din gave! Gratis kaffe og vafler serveres! Med vennlig hilsen oss på Filadelfia v/gunn Elisabeth Lie 11

12 VÅRTILBUD! Alle helt nye pasienter som bestiller time til tannlegesjekk (rens/røntgen/undersøkelse) får 25% avslag som en del av vårkampanjen i mars! Ring oss på eller send e-post til Hjertelig velkommen! 12 Huldra nr

13 Fagertun, 17. mai 1914 Svarstad Lardal Bygdekvinnelag arrangerer Åpen Dag på Klokkergården lørdag 11.april 2015, kl.10:00 til 16:00 Tema: Baking i bakerovn og steking av lefse på takke. Stor utstilling av nye og gamle kofter. Stor utstilling av vevde produkter fra vevstua vår. Demonstrasjon av oppstadvev og flatvev. Salg av rømmegrøt, vafler, kaffe og bakerovnsbrød m.m. Stor utlodning. (trekning kl ) Foredrag med Liv Sandvik Jakobsen: «Om koftejakten og kofteboken.» Informasjon legges ut på nettsida til Bygdekvinnelaget Historielaget holder låven åpen! Velkommen til en trivelig dag på Bygdetunet vårt! Borgermesteren besøkte Hem kirke 18. mai Huldra nr

14 Tlf: Lågaveien Svarstad Berganmoen Verksted AS Lågendalsveien 2637, 3277 Steinsholt Tlf Josef Borgersens Begravelsesbyrå a/s Etablert 1952 Leif Josef Borgersen Døgnvakt Tel Svarstad SANDEFJORD STENHUGGERI GRAVMONUMENTER Stort utvalg Tilføyelser og oppussing Haslebakken 2a 3229 Sandefjord Tlf Vår repr i Lardal: Jørn Lie Tlf mobil: Gavelstad Gjestegård AS Østsideveien 545, 3275 Svarstad Overnatting, kurs, konferanser, alle slag selskaper, minnesamvær. Vi serverer god mat i hyggelige omgivelser Tlf / Svarstad Blomster LÅGAVEIEN 29, 3275 SVARSTAD TLF: Din lokale faghandel med lang erfaring innen alt av binderi til både sorg og glede. Velkommen til SPAR Svarstad - Følg oss også på Facebook

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-7 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten Simensen

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Huldra. Lardal kommunes hederspris for 2016 ble 17. mai tildelt Ove Henning Berrefjord. Informasjonsavis for Lardal kommune nr 2 2016 23.

Huldra. Lardal kommunes hederspris for 2016 ble 17. mai tildelt Ove Henning Berrefjord. Informasjonsavis for Lardal kommune nr 2 2016 23. Huldra INFORMASJON Informasjonsavis for Lardal kommune nr 2 2016 23. årgang Lardal kommunes hederspris for 2016 ble 17. mai tildelt Ove Henning Berrefjord Sambygdingene beskriver Ove med disse egenskapene:

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Øyslebø skole har ved oppstart 125 elever. SFO er et frivillig omsorgs og fritidstilbud, og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås,

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE.

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE. MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE. Det er fint å se at både nye barn og voksne har begynt å komme godt på plass hos Grønnfinkene. Gr 3 har hatt noen uker med aktiviteter nå. De andre gruppene vil starte med

Detaljer

SOMMERHILSEN 2017 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2017 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2016/2017 avsluttes i dag torsdag 22. juni, og sommerferien står for døren. Også i år vil Sommerskolen Oslo ha skolen vår som base i uke 26 og 27, og mange av våre elever vil fortsette læringen

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014. Skolerute 2016-2017 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler

Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014. Skolerute 2016-2017 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag De videregående skolene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014 Skolerute 2016-2017

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-8 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom Bergtun, Rødberg Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE I august har vi blitt kjent med mange flotte, nye barn. Vi har arbeidet for at alle skal få en trygg og forutsigbar hverdag, og for at barna skal føle seg ivaretatt og sett.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Tilvenning kyllinggryte 11 12 13 14 15 blomkålsuppe 18 19 20 21 22 PLANLEGGINGS grøt DAG 25 26 27 28 29 Gruppemøter fiskegrateng Velkommen til

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5 11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl Skolestarterne på tur

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl Skolestarterne på tur Februar 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 5 30 31 1 2 3 Uke 6 6 7 8 Gruppe rød: Tur til uteområdet på Dronning Maud minnes høgskole Eliplass: Hege Stokkstad musikkstund i Olavshallen kl. 10.30

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Program Velkommen og presentasjon v/ fungerende rektor Åsta Bjerkestrand Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs Den første skoletiden

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Hei! Vi håper dere alle har hatt en riktig fin sommer, og ønsker dere alle velkommen tilbake til et nytt barnehageår! Spesielt velkommen ønsker vi alle

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012. Skolerute 2014-2015 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler

Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012. Skolerute 2014-2015 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag De videregående skolene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012 Skolerute 2014-2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Varamedlem samarbeidsutvalget for Uvdal barnehage: Det ordnes i etterkant, leder gir beskjed til pol. sekr. når representant er valgt.

HOVEDUTSKRIFT. Varamedlem samarbeidsutvalget for Uvdal barnehage: Det ordnes i etterkant, leder gir beskjed til pol. sekr. når representant er valgt. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 15:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten Simensen

Detaljer

PRIODEPLAN FOR GJØLME BARNEHAGE

PRIODEPLAN FOR GJØLME BARNEHAGE PRIODEPLAN FOR GJØLME BARNEHAGE Uke 33 uke 39 (15. august 30. september) RAMMEPLAN VENNSKAPSPLAN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2012 2013

BARNEHAGEÅRET 2012 2013 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I LARDAL KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2012 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013 1. GENERELL INFORMASJON Det foretas samlet opptak for alle barnehagene i kommunen ut fra felles opptakskriterier.

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten.

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten. Info fra SFO 2015 Adventstiden på SFO I hele er alle trinn samlet i sokkelen. Bruk egen garderobe. SFO begynte med adventsaktiviteter fra i går, 1.. Vi har adventskalender (video) på morgenen ca. kl. 07.40

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Tiden går fort og vi er allerede kommet til november. En måned for de voksne, er det det samme som en måned for barna? Barna opplever mye i løpet av en dag i barnehagen. Vi lærer

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2016 Hei alle sammen! Da var vi i gang med et nytt barnehageår her i Dronningåsen barnehage. I løpet av denne måneden har Skjoldet fått 12 nye barn på avdelingen.

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer