Rapporter til regionårsmøte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter til regionårsmøte 2015"

Transkript

1 Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2015 Acta barn og unge i Normisjon Fermate Sør Eikely Senter Eikely Barnehage Risøy Folkehøyskole Folkehøgskolen Sørlandet Bibelskolen i Grimstad

2 Acta barn og unge i Normisjon Actastyret Reidun Heddeland / Torstein Kaddan Torstein Kaddan /Åsne Andersen Åsne Andersen Marie Igland Ida K. Lund Torgeir Heldal Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Acta-ansatte Tonje Margrete Teistedal Acta-leder 80% Olaug-Eilind Rappe Barneleder og barneleirutvikler 100% Lars Iver Wennerberg Ungdomsleder 50% Ingvild Kristine Rosland Barneleder 40%, Nedenes 60 % Trond Vorhaug Ungdomsleirutvikler, ungdomsleder og webansvarlig 50% Bente Lill Flottorp Ungdom- og tweensleder 40 % Elida Mersland Sesongarbeider Julie Tryfoss Sesongarbeider Asbjørn Smeland Ettåring Margrethe Sundvoll Ettåring Barne- og ungdomslag Først av alt vil vi takke alle de lokale, frivillige medarbeiderne i regionen vår. Dere driver til sammen over 100 lag! Det er imponerende å se hvilken innsats dere legger ned for at barn og unge i Agder skal få høre om Jesus og følge han. Takk for deres trofasthet og glød for dette viktige arbeidet! Vi ønsker Guds rikes velsignelse over livene deres! Actas visjon Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Actas verdier Elsket og Sendt. Strategiplan og handlingsplan Actastyret følger, måler og evaluerer det pågående arbeidet ut ifra den strategi- og handlingsplan som ble vedtatt på årsmøtet i Styret har revidert deler av handlingsplanen og jobber med ny plan for På Actas årsmøte i juni 2015 skal den nye planen godkjennes. Våre fokusområder er medvandring, ledertrening, leirarbeid, lagsarbeid og familiearbeid/tro på hjemmebane. Statistikk Antall lag: 2011: 91 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (125 registrert i Winorg) 2012: 114 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (118 registrert i Winorg) 2013: 112 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (119 registrert i Winorg) 2014: 113 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (112 registrert i Winorg) Antall registrerte medlemmer i frifond: 2010: : : : 2935 (i tillegg har vi medlemmer fra 20 lag som ikke leverte rapport i 2013) 2014: 2671

3 Ledertrening i Acta Acta Umbraco Høsten 2014 dreide vi retningen på ledertreningskurset Acta Umbraco. Deltakerne i Acta Umbraco tilhører ulike styrer av Actas ungdomsarbeid i regionen. Actaansatte oppsøker styrene og følger disse opp med planmessig arbeid rundt bibellesning, medvandring, styrearbeid og programarbeid for laget. Disippelgrupper i Acta Mye av Acta Umbraco sitt opplegg handler om å få i gang bibellesning/disippelgrupper. De er derfor knyttet opp til styrer, men noen grupper er rene disippelgrupper. Leir 2014 fortsatte den gode utviklingen i forhold til Actas leirarbeid. Det er særlig barneleirene som har lykkes i å få mange deltakere. En ny leir så dagens lys; Acta Groovy. Aldersgruppa er år, og vi håper at den kan bidra til å styrke overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Fokuset på denne leiren er bibelsamtale og hva det vil si å være Jesu disippel. Det var mange lederspirer som meldte seg på denne leiren. Takkefest og årsmøte I juni hadde vi takkefest på Rivenes leirsted for våre ledere - samtidig med at vi avholdt årsmøte. Vi skulle gjerne sett at enda flere komme, men høstet gode erfaringer av samlingen og fortsetter med kombinasjonen takkefest/årsmøte i Sesongarbeidere Sommeren 2014 ansatte vi to sesongarbeidere til leirene våre. Dette var meget vellykket, og vi ønsker å ta det videre. Ettåringer Ved utgangen av 2014 har vi lagt bak oss de første ukene med ettåringer. Vi har brukt litt tid i høst på å finne hvilke arbeidsoppgaver de skal prioritere, og vi er svært takknemlig for våre to ettåringer skoleåret 2014/2015. De bidrar bl.a. sterkt til utvikling av lagsoppfølging, leirer og ledertrening. Leir- og kursstatistikk Antall leirer og deltagelse: 2010: Leirer: 9 Deltakere: : Leirer: 10 Deltakere: : Leirer:12 Deltakere: : Kurs/Leirer: 13 Deltakere: : Leirer: 15 Deltakere: 407 Avlyste leirer i 2014: Tonje M. Teistedal, Actaleder Torstein Kaddan, Styreleder 2 (3) leirer

4 Fermate Sør Inge Flaat er fast ansatt (20 %) og Anne Honnemyr har vært inne på timebasis. I tillegg har vi med oss en frivillig sjelesørger; Jenny Hennestad. Det er opprettet et fagråd for Fermate. Fagrådet tas det kontakt med når det dukker opp problemstillinger knyttet til det faglige arbeidet. I 2014 har ikke dette vært nødvendig. I tillegg til de to ansatte, består dette av; Svein Lilleaasen (leder), Else Marie Treldal og Gunstein Vetrhus. Vi kan vel si at det for tiden er et råd som p.t. har lite å gjøre. Fagrådet har ikke hatt fagsamlinger i Fermate Sør eies i sin helhet av Normisjon region Agder og er faglig knyttet opp mot Fermate-familien med Fermate Oslo som hovedkontor. Her arrangeres og tilbys årlige ledersamlinger og fagdager. I Fermate arbeider vi på flere områder. Men med så liten kapasitet vi har nå, er det samtalene med enkeltmennesker som har mest plass. Gjennom året som er gått, har vi hatt 20 mennesker inne hos Fermate og 59 samtaler til sammen. Vi gleder oss over å se at disse samtalene har stor betydning for mange både i forhold til Gud, seg selv og andre. Brukerne våre kommer fra mange ulike sammenhenger. I tillegg til samtaler/sjelesorg, har Fermate Sør også en kompetanse som gjør at vi kan brukes, og har vært brukt i saker som gjelder konflikthåndtering mm. De timene som Inge har til overs i Fermate, brukes til andre gjøremål i Normisjon. Den største utfordringen for Fermate Sør var i starten av året lokalisering. Salget av Misjonsgården vanskeliggjorde situasjonen for Fermate Sør, slik sett. Vi har derfor leid oss inn en dag i uka i Lillesand bedehus. I tillegg har vi hatt samtaler i Grimstad, Vennesla og Mandal. Pågangen har gått noe ned etter at vi flyttet ut av Kristiansand. En annen utfordring er å få tilbudet enda mer kjent og brukt. Det er trykket opp nye brosjyrer og de er blant annet sendt til nesten 30 legesenter på Sørlandet. Vi har god kapasitet til å ta imot flere konfidenter. Det er håp om at Normisjon region Agder satser på å ha Fermate som en viktig del av sitt omsorgstilbud her i sør. Vi tror at sammen med alt det fine arbeidet som skjer i regionen, må det også være plass for å snakke sant om livet, få hjelp til å sortere litt og ha tid til prosesser i tro og liv. Det er et sunnhetstegn at Normisjon også ivaretar dette! Inge Flaat, leder Fermate Sør

5 Eikely Senter Styret har i 2014 bestått av: Styreleder: Siri Svensen Styremedlemmer: Ola Kjetil Kvitstein, Ragnhild Brømnes, Thorvald Hansen og Marianne Rundholt Daglig leder: Frode Sørensen Ansattes representant: Helga Skomedal De ansatte i 2014 har vært: Frode Sørensen (daglig leder 40%), Sonja Aas (kjøkkenleder 100%), Kristen Jamvold (driftsleder 100%, herav utleid 65% til Eikely barnehage), Irene Karin Bjørklund (kokk 70%), Camilla Sørensen (40%) og Helga Skomedal (serviceassistent 60%). I tillegg har vi 10 servitører som tilkalles ved behov. Arrangementer Eikelyringen har også i år hatt noen arrangementer; mannsmøte, sangkveld og den store årlige markedsdagen. Markedsdagen ble flott gjennomført, og en stor gjeng av positive dugnadsfolk stilte opp. Også i år arrangerte vi julebord for generasjonen 18 + i samarbeid med Dalen Misjonshus. Regionen arrangerte seniortreff på Eikely, og ACTA har hatt mange flotte leirer. Økonomi Årsregnskapet er ikke revidert enda, men det ser ut til at vi kommer til å gå med et lite overskudd for andre år på rad. Den negative trenden vi har hatt vedr. økonomien på Eikely Senter ser nå ut til å ha snudd. Bygninger I 2014 ble det pusset opp i salongen. Vegger og tak ble malt, nye gardiner og stoler ble kjøpt inn. Rommet ble lyst og fint, og vi har fått gode tilbakemeldinger på at rommet nå er mye mer attraktivt som selskapslokale. Ellers pusser vi opp ett og ett rom av gangen, for å etter hvert ha litt bedre og finere rom å tilby våre gjester. Vi har jevnlig vedlikehold på bygningsmassen, som til tross av å være en del år er i ganske god stand. Tilsyn Vi har jevnlige tilsyn på Eikely Senter på det elektriske anlegget, brannsystemet og kjøkkenet. Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, så vi har heller ikke i år fått noen pålegg. Veien videre?! Også dette året vil regnskapet for Eikely Senter komme i balanse. Det er vi svært glade for. Bak disse tallene ligger det mye arbeid og mange bevisste valg. I år har vi måtte gå til det drastiske skrittet å si opp vaktmesteren. Alle forstår at dette gir mange nye utfordringer både for daglig leder, øvrige ansatte og styret. Så kommer det et hjertesukk fra styret: Da vi ser at Acta ikke lengre prioriterer Eikely som sitt leirsted, får styret ved Eikely Senter nye økonomiske utfordringer. Styret syntes det er trist at Acta ikke lengre ser seg tjent med å bruke Eikely like mye som tidligere år. Men vi håper fortsatt på at dette stedet kan brukes til formålet som opprinnelig var tiltenkt. Styret/Daglig leder Froland Vandrerhjem/Eikely Senter

6 Eikely Barnehage 2014 har vært et utfordrende år for oss i Eikely Barnehage. Vi fikk færre barn og måtte si opp ansatte. Og i tillegg har også tilskuddet blitt mindre slik at vi også på grunn av pengemangel måtte si opp ansatte. Antall ansatte er ansvarlig i forhold til barnetall. Bruk av vikar følger budsjett. Det settes inn vikar ved ferie og sykemelding. Eikely Barnehage drives svært godt og profesjonelt, både på pedagogikk og andre områder. Eikely Barnehage har et godt arbeidsmiljø. Eikely barnehage har samarbeidspartnere som hjelper oss å holde høyt og godt fokus på sikkerhet. Vi har selvsagt utfordringer, men de er ikke større enn at de vil bli ordnet opp i. Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Eikely leirsted om personalkvelder, planleggingsdager og andre begivenheter. Barnehagen har et greit profesjonelt samarbeid med Froland Kommune og de andre barnehagene i kommunen. Barnehagen samarbeider også godt med både PP-kontor og sosialkontor. I alt er vi ca. 30 ansatte i barnehagen fordelt på hele og delte stillinger. Antall barn pr er 109. Jeg gjør oppmerksom på at antall barn ikke sier noe om hvor full/mindre full barnehagen er. De aller fleste «kundene» våre er svært fornøyde. Eikely barnehage, 4.mars 2015 Audun Dertz, styrer Risøy Folkehøyskole 2014 ble et ekstra travelt og annerledes år for Risøy Folkehøyskole. Ved årets inngang var vårt nye internat- og undervisningsbygg på kvm taktett, og våren ble en travel tid med ferdigstillelse av bygget. Midlertidig brukstillatelse forelå to timer før de første elevene flyttet inn i august. Så har det også krevd en del innsats å kjøre inn nybygget utover høsten, men nå har vi altså et nytt internatbygg med 32 senger, to flotte undervisningsrom fellesarealer m.m. Dette har løftet skolen og bidratt til at vi er i gang med et av våre beste år. Hele 147 elever første skoledag, som er rekord. Nybygget representerer en økning i gjelda, men skolen er innvilget en økning i det statlige husleietilskuddet som finansierer brorparten. Og ikke før var nybygget innviet, før Vegvesenet stengte brua vår. I 61 år gjorde gammelbrua nytten, men nå måtte det en ny bru til. 3 ½ måned skulle det ta, nybrua åpnet først på nyåret i Over tre måneder med all logistikk per båt! Krevende, men allerede nå noe vi ser tilbake på med et smil. Herren bygger ikke bare hus, men også bruer! Og vi tror at vi ikke arbeider forgjeves. Vi ser med glede fram til kommende skoleår på vår vakre øy. Per Kristiansen, rektor

7 Folkehøgskolen Sørlandet FHS Sørlandet opplever gode tider. Til skoleåret 2014/15 fikk vi 525 søkere til de 133 elevplassene vi registrerte per 1. oktober. Elevene melder fra om at de opplever god veiledning og høy servicekvalitet på skolen. Dessuten får vårt informasjonsmateriell høy score hos elevene. Også i 2015 skal vi gi undervisning på et så høyt nivå som mulig, og vekke og nære et personlig kristenliv hos våre elever. Vi er opptatt av begrepene opplevd kvalitet og opplevd utbytte. I den årlige eksterne undersøkelsen vi får gjennomført hos våre elever et halvt års tid etter skoleslutt, scorer FHS Sørlandet på de fleste testområdene over snittet for folkehøgskoler i Norge. Vi arbeider med å styrke vårt omdømme slik at stadig flere av våre elever kommer fordi de har hørt så mye bra om denne skolen. Begrepene aktiv og global skal være synlige på alle linjer. Vi tror på engasjerte og aktive mennesker som ser sine liv i en større sammenheng. Personlig veiledning har en sentral plass hos oss, gjerne i form av folkehøgskolens gave til den norske pedagogikken, 3Dveiledning: Dybde (hvem er jeg, - hva er mine verdier?), bredde (hvilke personlige egenskaper har jeg som kan bety noe for de fellesskap jeg tilhører?), og lengde (på hvilke fagområder har jeg min styrke, - hvilken yrkesretning kan jeg følge?). Dette skoleåret er vi én av fire folkehøgskoler som er pilotskole i prosjektet Aksjonsforskning og Bærekraft, - et tiltak i arbeidet med å bli en mer grønt bevisst skole. Vi ønsker å leve opp til vår egen visjon, Vi engasjerer mennesker. Disse 9 linjene skaper en breddeskole på Birkeland 2014/15: Barn og Ungdom: Bakgrunn for og innsikt i arbeid i skole og barnehage. Bil og Motor: Praktisk og teoretisk opplæring i reparasjon og vedlikehold av bil. Data Media: Datamaskinen som publiseringsverktøy. Internett som kilde til økt kunnskap. Fotball: Utvikle ferdigheter og fotballglede innenfor teknikk, taktikk og samspill. Globalt Fokus: Utfordringen rik/fattig, nord/sør. 4 ukers opphold i Kenya / Uganda / Rwanda. Helse og Velvære: Aktivt forhold til egen helse. Kosthold, trening og aromaterapi. Internasjonal: Norsk språk og kultur for utenlandske elever fra rundt 15 land. Multisport: Gledesfylt mix av aktiviteter og sport, spenning og utfordringer. Musikk Live: Kreativ utfoldelse og utvikling i samspill med andre på scene og i studio. Skolen har god økonomi. Vår årlige omsetning er ca 24 mill kr (2015). Vi er gjeldfrie og har god likviditet. Denne situasjonen betinges av at vi i det daglige driver god folkehøgskole slik at omdømmet styrkes og en god elevtilgang sikres. Unge mennesker forandres i løpet av et år på FHS Sørlandet. Vi utfordrer dem til å engasjere seg og til å ta stilling, - og vi viser dem vei til livet i Jesu følge. Derfor utfordres skolens eiere og venner til å stå med oss og å be for ansatte og elever og å tale vel om oss overalt. Gunnar Birkeland, rektor

8 Bibelskolen i Grimstad Vi kan med glede se tilbake på enda et år med bibelskoledrift i Grimstad. Vi ser det som viktig å være en del av arbeidet til Normisjon. Takk for interesse, omsorg, forbønn og bidrag til å drive Bibelskolen videre! Elevtilgang Skoleåret 14/15 startet vi opp med et kull på 106 studenter. Av disse gikk 24 på TT Til Tjeneste, og 29 på den nye, internasjonale linjen World Wide Walk (WWW). Økonomi Bibelskolen i Grimstad har gjennom 2014 satt fokus på å fortsatt ha en sunn driftssituasjon både for skole og forretningsdrift. Dette har gitt gode resultater. Tallene for 2014 er i skrivende stund ikke klare, men det ser ut til at skolen gikk med et godt overskudd. Et godt studenttall, spesielt for høstsemesteret, bidrar godt til dette. I tillegg ser vi med takknemlighet på gaveinntektene som også i 2014 har tilflytt oss. Skolen ønsker særskilt å takke alle glade givere som jevnlig bidrar til å sikre vår økonomiske situasjon og videre drift av Bibelskolen. Skoletilbudet Skoleåret 14/15 har hovedkurset ved Bibelskolen i Grimstad følgende linjer: Idrett og friluft Vekst Ledelse Musikk TT Til Tjeneste; der studentene er inne på Bibelskolen til seks kursbolker, og har mer enn 20 uker ute i praksis i løpet av året. WWW - World Wide Walk; internasjonal linje der studentene er på Bibelskolen i begynnelsen og slutten av skoleåret, men i perioden medio oktober medio april er de utsendt til ulike destinasjoner rundt i verden. Dette året har vi følgende team: Ecuador i samarbeid med Soul Children Normisjon og Misjonsalliansen. Thailand/Myanmar i samarbeid med Stefanusalliansen og Thaid. Israel/Palestina i samarbeid med Frikirken og Return to Sender. Kenya i samarbeid med KRIK/CHRISC Tanzania i samarbeid med KRIK/CHRISC Japan i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband Etableringen av WWW-linjen har vært svært berikende, og gir skolen en ny, internasjonal dimensjon som godt utfyller den nasjonale erfaring som skolen er kjent for. Team, praksis og reisevirksomhet Skolen har dette året et BiG-team som reiser rundt og besøker ulike menigheter, arbeid innenfor Acta/Normisjon og videregående skoler. I tillegg har vi videreført stipendiatordningen, der studentene knyttes til ulike, daglige funksjoner på skolen, samtidig som de er studenter på TT-linja. Gjennom forskjellige typer praksis og annen reisevirksomhet, har elever og lærere hatt jevn kontakt med foreninger og menigheter både i regionen og utover i landet. Personal De ansatte har utført et godt og målrettet arbeid. Innen pedagogisk personale, har det blitt gjort følgende endringer: Kristin Leite har avsluttet sitt arbeid på Bibelskolen. Karl Johan Kjøde er i studiepermisjon og Bjarte Sandal ble ansatt som vikar i hans sted høsten 14. Anne Mari S. Topland sa opp sin stilling som inspektør med virkning fra Marit Berling ble høsten 2014 ansatt i vikariat som inspektør med virkning fra Høsten 14 ble det ansatt to skoleassistenter: Øystein Skarholm og Inger Fredriksen. Bygning, eiendom og samarbeid Bibelskolen har også i 2014 vært preget av både nybygg og oppussing. Først og fremst har vi i løpet av høsten fulgt grunnarbeidene til den store, nye Normisjonshallen med spenning. Men også skolebygget har fått en nødvendig «ansiktsløfting» med utvidelse av auditoriet, maling og nye fliser i inngangspartiet m.m.

9 Dette er store og økonomisk krevende løft, men også nødvendig oppgradering for å holde den bygningsmessige standard vi ønsker. Med dette vil vi ønske Guds rike velsignelse over vårt felles arbeid videre i Normisjon. Vi ser fram til fellesskap og samarbeid også i tiden som ligger foran! Bibelskolen i Grimstad, 13. februar 2015 Kjetil Vestel Haga, rektor

Acta barn og unge i Normisjon region Agder

Acta barn og unge i Normisjon region Agder Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2013 Acta barn og unge i Normisjon region Agder Acta-styret Espen Berge (t.o.m. juni 2012) Reidun Heddeland (f.o.m. sept. 2012) Maj Helene Christensen

Detaljer

Rapporter til regionårsmøte 2016

Rapporter til regionårsmøte 2016 Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2016 Acta barn og unge i Normisjon Fermate Sør Eikely Barnehage Eikely Senter Risøy Folkehøyskole Folkehøgskolen Sørlandet Bibelskolen i Grimstad Acta

Detaljer

Normisjon region Agder. Rapporter til regionårsmøtet 2011

Normisjon region Agder. Rapporter til regionårsmøtet 2011 Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøtet 2011 9. mars 2011 1 Acta - barn og unge i Normisjon region Agder Fornøyde leirdeltakere. Acta-styret Espen Berge (leder), Maj Helene Christensen, Drottningborg

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Acta barn og unge i Normisjon region Agder

Acta barn og unge i Normisjon region Agder Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2014 Acta barn og unge i Normisjon region Agder Acta-styret Reidun Heddeland: Torstein Kaddan: Åsne Andersen : Marie Igland: Ingrid Schiager : styreleder

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Årsmelding Normisjon region Agder 2013

Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Fem «på gata»: Det viktigste i 2013 Knut Svein Dale: Alpha har vært til inspirasjon og glede, og det er mange positive signaler om at Alpha fortsatt er et godt redskap.

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

MBU valg Landsmøte 2016

MBU valg Landsmøte 2016 MBU valg Landsmøte 2016 Kandidater til landsstyret: Leder: Stephanie Buadu Økonomiansvarlig: Åse Karen Mortensen Styremedlem: Kristin Halvorsen Styremedlem: Kristin Tvedt Styremedlem: Marthe Katrine Larsen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål:

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål: Acta barn og unge i Normisjon Tlf 23 30 10 00 Linstows gate 3, 0166 Oslo Faks 23 30 10 01 Postboks 7153 St.Olavs plass, 0130 Oslo acta@normisjon.no Org.nr 983 596 428 www.acta.as Kjære Actas regionale

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Hovedmål Barnehagens visjon; Vennskap, Mangfold og Fellesskap Evaluering av februar og mars Etter noen utfordringer knyttet til bemanning på avdelingen i januar,

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd Lydbilder Kurs i å produsere lyd Forord Prosjektnavn: Lydbilder. Referansenummer: 2VS3X7 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte i 2013 kurs i å lage og produsere lyd. Prosjektet var finansiert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Leder kjenn deg selv.

Leder kjenn deg selv. Nevn fem positive egenskaper ved deg selv - egenskaper som du tror kan være gode å ha i en lederposisjon: Hvilke typer arbeid tror du selv at du i dag fungerer bra i? Skriv ned de fem typene i prioritert

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Periodeplan for Salutten. September November

Periodeplan for Salutten. September November Periodeplan for Salutten September November Hei, her kommer periodeplan for de neste månedene på Salutten. Vi har valgt oss ut et tema som vi skal fokusere på den neste perioden. Vi har også valgt en hverdagsaktivitet

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer