Rapporter til regionårsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter til regionårsmøte 2015"

Transkript

1 Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2015 Acta barn og unge i Normisjon Fermate Sør Eikely Senter Eikely Barnehage Risøy Folkehøyskole Folkehøgskolen Sørlandet Bibelskolen i Grimstad

2 Acta barn og unge i Normisjon Actastyret Reidun Heddeland / Torstein Kaddan Torstein Kaddan /Åsne Andersen Åsne Andersen Marie Igland Ida K. Lund Torgeir Heldal Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Acta-ansatte Tonje Margrete Teistedal Acta-leder 80% Olaug-Eilind Rappe Barneleder og barneleirutvikler 100% Lars Iver Wennerberg Ungdomsleder 50% Ingvild Kristine Rosland Barneleder 40%, Nedenes 60 % Trond Vorhaug Ungdomsleirutvikler, ungdomsleder og webansvarlig 50% Bente Lill Flottorp Ungdom- og tweensleder 40 % Elida Mersland Sesongarbeider Julie Tryfoss Sesongarbeider Asbjørn Smeland Ettåring Margrethe Sundvoll Ettåring Barne- og ungdomslag Først av alt vil vi takke alle de lokale, frivillige medarbeiderne i regionen vår. Dere driver til sammen over 100 lag! Det er imponerende å se hvilken innsats dere legger ned for at barn og unge i Agder skal få høre om Jesus og følge han. Takk for deres trofasthet og glød for dette viktige arbeidet! Vi ønsker Guds rikes velsignelse over livene deres! Actas visjon Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Actas verdier Elsket og Sendt. Strategiplan og handlingsplan Actastyret følger, måler og evaluerer det pågående arbeidet ut ifra den strategi- og handlingsplan som ble vedtatt på årsmøtet i Styret har revidert deler av handlingsplanen og jobber med ny plan for På Actas årsmøte i juni 2015 skal den nye planen godkjennes. Våre fokusområder er medvandring, ledertrening, leirarbeid, lagsarbeid og familiearbeid/tro på hjemmebane. Statistikk Antall lag: 2011: 91 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (125 registrert i Winorg) 2012: 114 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (118 registrert i Winorg) 2013: 112 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (119 registrert i Winorg) 2014: 113 (reg. som aktive i årsrapportsyst.) (112 registrert i Winorg) Antall registrerte medlemmer i frifond: 2010: : : : 2935 (i tillegg har vi medlemmer fra 20 lag som ikke leverte rapport i 2013) 2014: 2671

3 Ledertrening i Acta Acta Umbraco Høsten 2014 dreide vi retningen på ledertreningskurset Acta Umbraco. Deltakerne i Acta Umbraco tilhører ulike styrer av Actas ungdomsarbeid i regionen. Actaansatte oppsøker styrene og følger disse opp med planmessig arbeid rundt bibellesning, medvandring, styrearbeid og programarbeid for laget. Disippelgrupper i Acta Mye av Acta Umbraco sitt opplegg handler om å få i gang bibellesning/disippelgrupper. De er derfor knyttet opp til styrer, men noen grupper er rene disippelgrupper. Leir 2014 fortsatte den gode utviklingen i forhold til Actas leirarbeid. Det er særlig barneleirene som har lykkes i å få mange deltakere. En ny leir så dagens lys; Acta Groovy. Aldersgruppa er år, og vi håper at den kan bidra til å styrke overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Fokuset på denne leiren er bibelsamtale og hva det vil si å være Jesu disippel. Det var mange lederspirer som meldte seg på denne leiren. Takkefest og årsmøte I juni hadde vi takkefest på Rivenes leirsted for våre ledere - samtidig med at vi avholdt årsmøte. Vi skulle gjerne sett at enda flere komme, men høstet gode erfaringer av samlingen og fortsetter med kombinasjonen takkefest/årsmøte i Sesongarbeidere Sommeren 2014 ansatte vi to sesongarbeidere til leirene våre. Dette var meget vellykket, og vi ønsker å ta det videre. Ettåringer Ved utgangen av 2014 har vi lagt bak oss de første ukene med ettåringer. Vi har brukt litt tid i høst på å finne hvilke arbeidsoppgaver de skal prioritere, og vi er svært takknemlig for våre to ettåringer skoleåret 2014/2015. De bidrar bl.a. sterkt til utvikling av lagsoppfølging, leirer og ledertrening. Leir- og kursstatistikk Antall leirer og deltagelse: 2010: Leirer: 9 Deltakere: : Leirer: 10 Deltakere: : Leirer:12 Deltakere: : Kurs/Leirer: 13 Deltakere: : Leirer: 15 Deltakere: 407 Avlyste leirer i 2014: Tonje M. Teistedal, Actaleder Torstein Kaddan, Styreleder 2 (3) leirer

4 Fermate Sør Inge Flaat er fast ansatt (20 %) og Anne Honnemyr har vært inne på timebasis. I tillegg har vi med oss en frivillig sjelesørger; Jenny Hennestad. Det er opprettet et fagråd for Fermate. Fagrådet tas det kontakt med når det dukker opp problemstillinger knyttet til det faglige arbeidet. I 2014 har ikke dette vært nødvendig. I tillegg til de to ansatte, består dette av; Svein Lilleaasen (leder), Else Marie Treldal og Gunstein Vetrhus. Vi kan vel si at det for tiden er et råd som p.t. har lite å gjøre. Fagrådet har ikke hatt fagsamlinger i Fermate Sør eies i sin helhet av Normisjon region Agder og er faglig knyttet opp mot Fermate-familien med Fermate Oslo som hovedkontor. Her arrangeres og tilbys årlige ledersamlinger og fagdager. I Fermate arbeider vi på flere områder. Men med så liten kapasitet vi har nå, er det samtalene med enkeltmennesker som har mest plass. Gjennom året som er gått, har vi hatt 20 mennesker inne hos Fermate og 59 samtaler til sammen. Vi gleder oss over å se at disse samtalene har stor betydning for mange både i forhold til Gud, seg selv og andre. Brukerne våre kommer fra mange ulike sammenhenger. I tillegg til samtaler/sjelesorg, har Fermate Sør også en kompetanse som gjør at vi kan brukes, og har vært brukt i saker som gjelder konflikthåndtering mm. De timene som Inge har til overs i Fermate, brukes til andre gjøremål i Normisjon. Den største utfordringen for Fermate Sør var i starten av året lokalisering. Salget av Misjonsgården vanskeliggjorde situasjonen for Fermate Sør, slik sett. Vi har derfor leid oss inn en dag i uka i Lillesand bedehus. I tillegg har vi hatt samtaler i Grimstad, Vennesla og Mandal. Pågangen har gått noe ned etter at vi flyttet ut av Kristiansand. En annen utfordring er å få tilbudet enda mer kjent og brukt. Det er trykket opp nye brosjyrer og de er blant annet sendt til nesten 30 legesenter på Sørlandet. Vi har god kapasitet til å ta imot flere konfidenter. Det er håp om at Normisjon region Agder satser på å ha Fermate som en viktig del av sitt omsorgstilbud her i sør. Vi tror at sammen med alt det fine arbeidet som skjer i regionen, må det også være plass for å snakke sant om livet, få hjelp til å sortere litt og ha tid til prosesser i tro og liv. Det er et sunnhetstegn at Normisjon også ivaretar dette! Inge Flaat, leder Fermate Sør

5 Eikely Senter Styret har i 2014 bestått av: Styreleder: Siri Svensen Styremedlemmer: Ola Kjetil Kvitstein, Ragnhild Brømnes, Thorvald Hansen og Marianne Rundholt Daglig leder: Frode Sørensen Ansattes representant: Helga Skomedal De ansatte i 2014 har vært: Frode Sørensen (daglig leder 40%), Sonja Aas (kjøkkenleder 100%), Kristen Jamvold (driftsleder 100%, herav utleid 65% til Eikely barnehage), Irene Karin Bjørklund (kokk 70%), Camilla Sørensen (40%) og Helga Skomedal (serviceassistent 60%). I tillegg har vi 10 servitører som tilkalles ved behov. Arrangementer Eikelyringen har også i år hatt noen arrangementer; mannsmøte, sangkveld og den store årlige markedsdagen. Markedsdagen ble flott gjennomført, og en stor gjeng av positive dugnadsfolk stilte opp. Også i år arrangerte vi julebord for generasjonen 18 + i samarbeid med Dalen Misjonshus. Regionen arrangerte seniortreff på Eikely, og ACTA har hatt mange flotte leirer. Økonomi Årsregnskapet er ikke revidert enda, men det ser ut til at vi kommer til å gå med et lite overskudd for andre år på rad. Den negative trenden vi har hatt vedr. økonomien på Eikely Senter ser nå ut til å ha snudd. Bygninger I 2014 ble det pusset opp i salongen. Vegger og tak ble malt, nye gardiner og stoler ble kjøpt inn. Rommet ble lyst og fint, og vi har fått gode tilbakemeldinger på at rommet nå er mye mer attraktivt som selskapslokale. Ellers pusser vi opp ett og ett rom av gangen, for å etter hvert ha litt bedre og finere rom å tilby våre gjester. Vi har jevnlig vedlikehold på bygningsmassen, som til tross av å være en del år er i ganske god stand. Tilsyn Vi har jevnlige tilsyn på Eikely Senter på det elektriske anlegget, brannsystemet og kjøkkenet. Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, så vi har heller ikke i år fått noen pålegg. Veien videre?! Også dette året vil regnskapet for Eikely Senter komme i balanse. Det er vi svært glade for. Bak disse tallene ligger det mye arbeid og mange bevisste valg. I år har vi måtte gå til det drastiske skrittet å si opp vaktmesteren. Alle forstår at dette gir mange nye utfordringer både for daglig leder, øvrige ansatte og styret. Så kommer det et hjertesukk fra styret: Da vi ser at Acta ikke lengre prioriterer Eikely som sitt leirsted, får styret ved Eikely Senter nye økonomiske utfordringer. Styret syntes det er trist at Acta ikke lengre ser seg tjent med å bruke Eikely like mye som tidligere år. Men vi håper fortsatt på at dette stedet kan brukes til formålet som opprinnelig var tiltenkt. Styret/Daglig leder Froland Vandrerhjem/Eikely Senter

6 Eikely Barnehage 2014 har vært et utfordrende år for oss i Eikely Barnehage. Vi fikk færre barn og måtte si opp ansatte. Og i tillegg har også tilskuddet blitt mindre slik at vi også på grunn av pengemangel måtte si opp ansatte. Antall ansatte er ansvarlig i forhold til barnetall. Bruk av vikar følger budsjett. Det settes inn vikar ved ferie og sykemelding. Eikely Barnehage drives svært godt og profesjonelt, både på pedagogikk og andre områder. Eikely Barnehage har et godt arbeidsmiljø. Eikely barnehage har samarbeidspartnere som hjelper oss å holde høyt og godt fokus på sikkerhet. Vi har selvsagt utfordringer, men de er ikke større enn at de vil bli ordnet opp i. Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Eikely leirsted om personalkvelder, planleggingsdager og andre begivenheter. Barnehagen har et greit profesjonelt samarbeid med Froland Kommune og de andre barnehagene i kommunen. Barnehagen samarbeider også godt med både PP-kontor og sosialkontor. I alt er vi ca. 30 ansatte i barnehagen fordelt på hele og delte stillinger. Antall barn pr er 109. Jeg gjør oppmerksom på at antall barn ikke sier noe om hvor full/mindre full barnehagen er. De aller fleste «kundene» våre er svært fornøyde. Eikely barnehage, 4.mars 2015 Audun Dertz, styrer Risøy Folkehøyskole 2014 ble et ekstra travelt og annerledes år for Risøy Folkehøyskole. Ved årets inngang var vårt nye internat- og undervisningsbygg på kvm taktett, og våren ble en travel tid med ferdigstillelse av bygget. Midlertidig brukstillatelse forelå to timer før de første elevene flyttet inn i august. Så har det også krevd en del innsats å kjøre inn nybygget utover høsten, men nå har vi altså et nytt internatbygg med 32 senger, to flotte undervisningsrom fellesarealer m.m. Dette har løftet skolen og bidratt til at vi er i gang med et av våre beste år. Hele 147 elever første skoledag, som er rekord. Nybygget representerer en økning i gjelda, men skolen er innvilget en økning i det statlige husleietilskuddet som finansierer brorparten. Og ikke før var nybygget innviet, før Vegvesenet stengte brua vår. I 61 år gjorde gammelbrua nytten, men nå måtte det en ny bru til. 3 ½ måned skulle det ta, nybrua åpnet først på nyåret i Over tre måneder med all logistikk per båt! Krevende, men allerede nå noe vi ser tilbake på med et smil. Herren bygger ikke bare hus, men også bruer! Og vi tror at vi ikke arbeider forgjeves. Vi ser med glede fram til kommende skoleår på vår vakre øy. Per Kristiansen, rektor

7 Folkehøgskolen Sørlandet FHS Sørlandet opplever gode tider. Til skoleåret 2014/15 fikk vi 525 søkere til de 133 elevplassene vi registrerte per 1. oktober. Elevene melder fra om at de opplever god veiledning og høy servicekvalitet på skolen. Dessuten får vårt informasjonsmateriell høy score hos elevene. Også i 2015 skal vi gi undervisning på et så høyt nivå som mulig, og vekke og nære et personlig kristenliv hos våre elever. Vi er opptatt av begrepene opplevd kvalitet og opplevd utbytte. I den årlige eksterne undersøkelsen vi får gjennomført hos våre elever et halvt års tid etter skoleslutt, scorer FHS Sørlandet på de fleste testområdene over snittet for folkehøgskoler i Norge. Vi arbeider med å styrke vårt omdømme slik at stadig flere av våre elever kommer fordi de har hørt så mye bra om denne skolen. Begrepene aktiv og global skal være synlige på alle linjer. Vi tror på engasjerte og aktive mennesker som ser sine liv i en større sammenheng. Personlig veiledning har en sentral plass hos oss, gjerne i form av folkehøgskolens gave til den norske pedagogikken, 3Dveiledning: Dybde (hvem er jeg, - hva er mine verdier?), bredde (hvilke personlige egenskaper har jeg som kan bety noe for de fellesskap jeg tilhører?), og lengde (på hvilke fagområder har jeg min styrke, - hvilken yrkesretning kan jeg følge?). Dette skoleåret er vi én av fire folkehøgskoler som er pilotskole i prosjektet Aksjonsforskning og Bærekraft, - et tiltak i arbeidet med å bli en mer grønt bevisst skole. Vi ønsker å leve opp til vår egen visjon, Vi engasjerer mennesker. Disse 9 linjene skaper en breddeskole på Birkeland 2014/15: Barn og Ungdom: Bakgrunn for og innsikt i arbeid i skole og barnehage. Bil og Motor: Praktisk og teoretisk opplæring i reparasjon og vedlikehold av bil. Data Media: Datamaskinen som publiseringsverktøy. Internett som kilde til økt kunnskap. Fotball: Utvikle ferdigheter og fotballglede innenfor teknikk, taktikk og samspill. Globalt Fokus: Utfordringen rik/fattig, nord/sør. 4 ukers opphold i Kenya / Uganda / Rwanda. Helse og Velvære: Aktivt forhold til egen helse. Kosthold, trening og aromaterapi. Internasjonal: Norsk språk og kultur for utenlandske elever fra rundt 15 land. Multisport: Gledesfylt mix av aktiviteter og sport, spenning og utfordringer. Musikk Live: Kreativ utfoldelse og utvikling i samspill med andre på scene og i studio. Skolen har god økonomi. Vår årlige omsetning er ca 24 mill kr (2015). Vi er gjeldfrie og har god likviditet. Denne situasjonen betinges av at vi i det daglige driver god folkehøgskole slik at omdømmet styrkes og en god elevtilgang sikres. Unge mennesker forandres i løpet av et år på FHS Sørlandet. Vi utfordrer dem til å engasjere seg og til å ta stilling, - og vi viser dem vei til livet i Jesu følge. Derfor utfordres skolens eiere og venner til å stå med oss og å be for ansatte og elever og å tale vel om oss overalt. Gunnar Birkeland, rektor

8 Bibelskolen i Grimstad Vi kan med glede se tilbake på enda et år med bibelskoledrift i Grimstad. Vi ser det som viktig å være en del av arbeidet til Normisjon. Takk for interesse, omsorg, forbønn og bidrag til å drive Bibelskolen videre! Elevtilgang Skoleåret 14/15 startet vi opp med et kull på 106 studenter. Av disse gikk 24 på TT Til Tjeneste, og 29 på den nye, internasjonale linjen World Wide Walk (WWW). Økonomi Bibelskolen i Grimstad har gjennom 2014 satt fokus på å fortsatt ha en sunn driftssituasjon både for skole og forretningsdrift. Dette har gitt gode resultater. Tallene for 2014 er i skrivende stund ikke klare, men det ser ut til at skolen gikk med et godt overskudd. Et godt studenttall, spesielt for høstsemesteret, bidrar godt til dette. I tillegg ser vi med takknemlighet på gaveinntektene som også i 2014 har tilflytt oss. Skolen ønsker særskilt å takke alle glade givere som jevnlig bidrar til å sikre vår økonomiske situasjon og videre drift av Bibelskolen. Skoletilbudet Skoleåret 14/15 har hovedkurset ved Bibelskolen i Grimstad følgende linjer: Idrett og friluft Vekst Ledelse Musikk TT Til Tjeneste; der studentene er inne på Bibelskolen til seks kursbolker, og har mer enn 20 uker ute i praksis i løpet av året. WWW - World Wide Walk; internasjonal linje der studentene er på Bibelskolen i begynnelsen og slutten av skoleåret, men i perioden medio oktober medio april er de utsendt til ulike destinasjoner rundt i verden. Dette året har vi følgende team: Ecuador i samarbeid med Soul Children Normisjon og Misjonsalliansen. Thailand/Myanmar i samarbeid med Stefanusalliansen og Thaid. Israel/Palestina i samarbeid med Frikirken og Return to Sender. Kenya i samarbeid med KRIK/CHRISC Tanzania i samarbeid med KRIK/CHRISC Japan i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband Etableringen av WWW-linjen har vært svært berikende, og gir skolen en ny, internasjonal dimensjon som godt utfyller den nasjonale erfaring som skolen er kjent for. Team, praksis og reisevirksomhet Skolen har dette året et BiG-team som reiser rundt og besøker ulike menigheter, arbeid innenfor Acta/Normisjon og videregående skoler. I tillegg har vi videreført stipendiatordningen, der studentene knyttes til ulike, daglige funksjoner på skolen, samtidig som de er studenter på TT-linja. Gjennom forskjellige typer praksis og annen reisevirksomhet, har elever og lærere hatt jevn kontakt med foreninger og menigheter både i regionen og utover i landet. Personal De ansatte har utført et godt og målrettet arbeid. Innen pedagogisk personale, har det blitt gjort følgende endringer: Kristin Leite har avsluttet sitt arbeid på Bibelskolen. Karl Johan Kjøde er i studiepermisjon og Bjarte Sandal ble ansatt som vikar i hans sted høsten 14. Anne Mari S. Topland sa opp sin stilling som inspektør med virkning fra Marit Berling ble høsten 2014 ansatt i vikariat som inspektør med virkning fra Høsten 14 ble det ansatt to skoleassistenter: Øystein Skarholm og Inger Fredriksen. Bygning, eiendom og samarbeid Bibelskolen har også i 2014 vært preget av både nybygg og oppussing. Først og fremst har vi i løpet av høsten fulgt grunnarbeidene til den store, nye Normisjonshallen med spenning. Men også skolebygget har fått en nødvendig «ansiktsløfting» med utvidelse av auditoriet, maling og nye fliser i inngangspartiet m.m.

9 Dette er store og økonomisk krevende løft, men også nødvendig oppgradering for å holde den bygningsmessige standard vi ønsker. Med dette vil vi ønske Guds rike velsignelse over vårt felles arbeid videre i Normisjon. Vi ser fram til fellesskap og samarbeid også i tiden som ligger foran! Bibelskolen i Grimstad, 13. februar 2015 Kjetil Vestel Haga, rektor

Acta barn og unge i Normisjon region Agder

Acta barn og unge i Normisjon region Agder Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2013 Acta barn og unge i Normisjon region Agder Acta-styret Espen Berge (t.o.m. juni 2012) Reidun Heddeland (f.o.m. sept. 2012) Maj Helene Christensen

Detaljer

Normisjon region Agder. Rapporter til regionårsmøtet 2011

Normisjon region Agder. Rapporter til regionårsmøtet 2011 Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøtet 2011 9. mars 2011 1 Acta - barn og unge i Normisjon region Agder Fornøyde leirdeltakere. Acta-styret Espen Berge (leder), Maj Helene Christensen, Drottningborg

Detaljer

Acta barn og unge i Normisjon region Agder

Acta barn og unge i Normisjon region Agder Normisjon region Agder Rapporter til regionårsmøte 2014 Acta barn og unge i Normisjon region Agder Acta-styret Reidun Heddeland: Torstein Kaddan: Åsne Andersen : Marie Igland: Ingrid Schiager : styreleder

Detaljer

Årsmelding Normisjon region Agder 2013

Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Fem «på gata»: Det viktigste i 2013 Knut Svein Dale: Alpha har vært til inspirasjon og glede, og det er mange positive signaler om at Alpha fortsatt er et godt redskap.

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo!

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo! Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør Hallo! Hallo! Med denne brosjyren du har fått i handa nå, ønsker vi å informere deg om vårt leirtilbud i Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband. Hva er leir?

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål:

Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål: Acta barn og unge i Normisjon Tlf 23 30 10 00 Linstows gate 3, 0166 Oslo Faks 23 30 10 01 Postboks 7153 St.Olavs plass, 0130 Oslo acta@normisjon.no Org.nr 983 596 428 www.acta.as Kjære Actas regionale

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET 2014.

ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET 2014. ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET 2014. 2014 var jubileumsåret for SØNDAGSSKOLEN NORGE med sine 125 år, og for Vestfold krets med sine 95 år. Søndagsskolens visjon er fortsatt den samme,-

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Filadelfia - Vennesla Fokus på indre legedom og utrustning til tjeneste www.omsorgsskolen.no Velkommen til Menighetsbibelskolen (MBS) avd. OmsorgsSkolen MBS avd.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Høst og førjulsleirer 2015 i nlm sør

Høst og førjulsleirer 2015 i nlm sør Høst og førjulsleirer 2015 i nlm sør Praktisk informasjon: All påmelding skjer på nlm.no/leirsor Hallo! Med denne brosjyren du har fått i handa nå, ønsker vi å informere deg om vårt leirtilbud i Region

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Forum: Til stede: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad, Espen Andreas Hasle, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen,

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Nesset ungdomsskole Levanger kommune 1. INNLEDNING Nesset ungdomsskole ligger på Nesset i Levanger kommune. Elevene kommer fra to barneskoler, Nesheim og Halsan. Det

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Hva skjer a? Ettåring i Barbu

Hva skjer a? Ettåring i Barbu Nr. 3, oktober 2009 Her er en ny utgave av Agder Nytt! Høstens første utgave kommer sent, men forhåpentligvis godt. Her får du servert en oppdatering om litt av det som skjedde i sommer og som skjer fremover

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012 Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole Skoleåret 2011/2012 Om kurset Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Filadelfia - Vennesla Fokus på indre legedom og utrustning til tjeneste www.omsorgsskolen.no Velkommen til Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Vårt ønske for

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Valgkomitéens arbeid: Valgkomitéen for GF13 har bestått av Thomas G. Gardum, Roger Os og Anne-Mari Vadset. Vi startet prosessen med

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer