VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Rica Nidelven Hotel, Trondheim 31. mai 2013

2 2

3 Velkommen til representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden har blant annet vært preget av arbeidet med oppfølging av den nye loven gjennom utvikling og videreutvikling av studieforbundets opplæringsplattform med rammeplaner, studieplaner og lagets opplæringsplan. Det har også vært arbeidet mye med det nye kursog administrasjonsprogrammet, KursAdmin. Dette hefte inneholder saker med styrets innstillinger til representantskapet. Heftet sendes ut elektronisk til samtlige delegater på representantskapsmøtet i PDF format. Vi ønsker alle delegater, observatører og gjester velkommen til representantskapsmøtet og til fine og utbytterike dager Trondheim. Innhold Program... 5 Deltakerliste... 7 R-sak 1og 2 Fullmakter, saksliste og forretningsorden...11 Vedlegg...12 R-sak 3 Møteledelse...15 R-sak 4 Melding om virksomheten...17 R-sak 5 Regnskap R-sak 7 Vedtektsendringer...21 Vedlegg...23 R-sak 8 Handlingsprogram...31 vedlegg...33 R-sak 9 Kontingent...39 vedlegg...40 R-sak 10 Langtidsbudsjett...41 vedlegg R-sak 11 Valg

4

5 PROGRAM TRONDHEIM 31. MAI 2. JUNI 2013 Musikkens studieforbunds og Norsk musikkråds felles landsmøtehelg Fredag 31. mai kl kl Registrering Lunsj kl MSF REPRESENTANTSKAPSMØTE 2013 Åpning: kulturinnslag hilsen til landsmøtehelgen styreleders tale kl Konstituering av representantskapet R - sak 1 Godkjenning av representantenes fullmakter R - sak 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden R - sak 3 Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere R - sak 4 Melding om virksomheten R - sak 5 Regnskap 2012 R - sak 7 Innkomne saker vedtektsendringer kl kl Pause kaffe m.m. Presentasjon av utkast til felles strategi- og handlingsplan for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund R - sak 8 Handlingsprogrammet kommende toårs periode R - sak 9 Kontingent til MSF for 2014 og 2015 R - sak 10 Langtidsbudsjettet R - sak 11 Valg kl kl Avslutning representantskapsmøtet Middag på hotellet, kulturinnslag 5

6 Lørdag 1. juni Kl Registrering kl 9.00 NMR MUSIKKTING 2013 Åpning : kulturinnslag hilsen til landsmøtehelgen styreleders tale kl 9.45 M-sak 1 Konstituering av musikktinget a. Godkjenning av fullmakter b. Godkjenning av sakliste og forretningsorden c. Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere M-sak 2 Melding om virksomheten kl Kl kl kl kl kl kl Pause, avgang ti Olavshallen Faglig bit i Olavhallen, i forbindelse med Norsk sangerforbunds landssangerstevne Professor Sven Svebak (NTNU), kulturinnslag, presentasjoner, sang Lunsj på hotellet NMR MUSIKKTING forts. Kulturinnslag M-sak 3 Regnskap 2012 M-sak 4 Søknad om medlemskap M-sak 5 Innkomne saker a. Vedtektsendringer b. Frifond organisasjon nytt regelverk Rockheim Musikkfest / kor i byen Festmiddag i landsmøtesalen Søndag 2. juni kl NMR MUSIKKTING forts. Kulturinnslag Kort presentasjon av utkast til felles strategi- og handlingsplan for Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd M - sak 6 Prinsipprogram og handlingsplan for M - sak 7 Kontingent for 2014 og 2015 M - sak 8 Langtidsbudsjett M - sak 9 Valg kl Lunsj og avreise 6

7 Deltakerliste Nr. Organisasjon/fylke Navn Delegat MSF Delegat NMR 1 AKKS Hilde Hammer x x 2 bandorg Jo Tandrevold x x 3 De Unges Orkesterforbund Terje Winther x 4 De Unges Orkesterforbund Carl Ninian Wika x 5 FolkOrg Linda Dyrnes x x 6 FolkOrg Mari Skeie Ljones x x 7 Foreningen Musikk fra livets Unni Leyser Roaldsøy x x begynnelse 8 Foreningen Musikk fra livets Guri Årsvoll x x begynnelse 9 KLASSISK Åsne Kvamme x 10 KLASSISK Tore Verne x 11 Korpsnett Norge Aksel Roksti x x 12 MFO Anders Hovind x 13 Norges kirkesangforbund Ragnhild Hadland x x 14 Norsk jazzforum Unni Partapuoli x x 15 Norsk jazzforum Tore Flesjø x x 16 Norsk Kammermusikkforbund Randi M. Selvik x x 17 Norsk Mandolin- og Kari Hartveit x x balalaikaorkesterforbund 18 Norsk Munnspillforum Torkil Skaug x x 19 Norsk Munnspillforum Jon Krogstad x x 20 Norsk musikkbibliotekforening Bjørnar Bruket x 21 Norsk Rockforbund Torbjørn Heitmann Valum x 22 Norsk Rockforbund Bård Flikke x 23 Norsk Sangerforum Jon G. Reinholdt x 24 Norsk Viseforum Maja Svisdahl x x 25 Norsk Viseforum Birger Aasland x x 26 NASOL Jan Ola Amundsen x x 27 NASOL Torleif Jacobsen x x 28 Norske Musikklæreres Rune Knoff x Landsforbund 29 Norske Trekkspilleres Trond Smalås x x Landsforbund 30 Norske Trekkspilleres Lise Bendixen x x Landsforbund 31 Pascal Norge Lars Espen Rath Vestad x 32 Pascal Norge Ola Narten Svendsen x 33 Ung I Kor Frank Stenløs x x 34 Ung Kirkesang Birgit Salomonsen Øygard x x Observatør NMR Observatør MSF 7

8 Fylkesmusikkrådene 35 Østfold musikkråd Øyvind Frydenlund x 36 Oslo Musikkråd Unni Færøvik x x 37 Akershus musikkråd Bjørn Hansen x x 38 Buskerud musikkråd Sven Arne Trolsud x x 39 Hedmark og Oppland Helge Tryggeseth x x musikkråd 40 Aust-Agder musikkråd Arlette Grøvan Vareberg x x 41 Vest-Agder musikkråd Øyvind Nyvoll x x 42 Rogaland musikkråd Jon Egil Henriksen x x 43 Hordaland musikkråd Kristine Drake x 44 Møre og Romsdal musikråd Arne-Dag Gjærde x x 45 Sør-Trøndelag musikkråd Torkild Lønvik x x 46 Nord-Trøndelag musikkråd Kari Anne I. Simonsen x x 47 Nordland musikkråd NN x x 48 Troms musikkråd Arne Kristian Torbergsen x x Observatører 49 Østfold musikkråd Birgitte Magnus x x 50 Hedmark og Oppland Kåre Haugli x x musikkråd 51 Buskerud musikkråd / NMRstyret Ole-Jacob Thorkildsen x x 52 Aust-Agder musikkråd Inger Haugan Aasland x x 53 Rogaland musikkråd/ MSFstyret Rolv Stokka x x 54 Hordaland musikkråd Kari Anne K. Drangsland x x 55 Møre og Romsdal musikråd Else Marie Outzen x x 56 Sør-Trøndelag musikkråd Kari K. Engen x x 57 Troms musikkråd Anne Grete Seljebakk x x 58 Norsk kulturskoleråd Nils R. Sandal x x 59 Norsk kulturskoleråd Merete Wilhelmsen x x 60 Ung i Kor Victoria Liedbergius x x Styrene 61 NMR-styret Halvard Kausland x x 62 NMR-styret Britta Samuelsen x x 63 NMR-styret Per Ivar Tamnes x x 64 NMR-styret Elisabeth Weisser-Svendsen x x 65 NMR-styret Ivar Sveen x x 66 NMR styret Kristine Drake x 67 MSF-styret Hans Kåre Flø x x 68 MSF-styret Jon G. Olsen x x 8

9 69 MSF-styret Greta Langlo Jagtøien x x 70 MSF-styret Trond Eklund Johansen x x 71 MSF-styret Jon G. Reinholdt x Administrasjon 72 MSF Kristin Orestad Clementz x x 73 MSF Mari Tangen x x 74 MSF Katarina de Brisis x x 75 NMR Magnar Bergo x x 76 NMR Anders Kjærmann Jensen x x 77 NMR Erlend Rasmussen x x 78 NMR Christin Sund x x 79 NMR Yakob Tekle Argan x x 80 NMR Britt Lillehagen x x Valgkomite 81 NMR valgkomite Hilde Killingdalen x 9

10 10

11 R-SAK 1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER R-SAK 2 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN Styret foreslår følgende saksliste: Sak 1 Godkjenning av representantenes fullmakter Sak 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden Sak 3 Valg av dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Sak 4 Melding om virksomheten Sak 5 Regnskap for 2012 Sak 7 Innkomne saker - vedtektsendringer Sak 8 Handlingsprogrammet for kommende to-års periode Sak 9 Kontingent til Musikkens studieforbund for 2014 og 2015 Sak 10 Langtidsbudsjett for 2014 og 2015 Sak 11 Valg Vedlegg: Forretningsorden for representantskapsmøter i Musikkens studieforbund Delegattall 11

12 FORRETNINGSORDEN FOR REPRESENTANTSKAPSMØTER I MUSIKKENS STUDIEFORBUND 1. Møtet ledes av to møteledere som velges av representantskapet. 2. Representasjon og rettigheter: I representantskapet møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med over studietimer: 5 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 3 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 2 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil 999 studietimer: 1 delegat Hvert fylkes-/regionledd av MSF med skriftlig avtale med MSF: 1. delegat Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Styrets varamedlemmer Valgkomitéens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komitéer valgt av representantskapet Personer representantskapet gir fullmakt d) Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Representanter fra fylkes-/regionledd Gjester invitert av styret Ansatte 3. Representanter som ønsker ordet i debatten, skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til møteleder med sin nummerplate. Møteleder opplyser talerens navn, og samtidig hvem som er neste taler. Møtelederne kan gi adgang til replikkordskifte. Den enkelte representant gis bare adgang til en replikk pr. sak. 4. Om det er nødvendig av hensyn til møteavviklingen kan møteleder foreslå begrenset taletid. 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis anledning til utenom taletiden å holde korte innlegg om saksbehandling, avstemningsform, forslag om strek, begrensning av taletid eller liknende. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang- og høyst to minutter- til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realiteten i vedkommende sak. 6. Fungerende møteleder som ønsker ordet, skal overlate møteledelsen til den andre møtelederen. 7. Når det framsettes forslag om strek, skal nye talere gis adgang til å tegne seg på talerlista før strek blir satt. 8. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og skal refereres muntlig av denne. Nytt forslag kan ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten forbindelse med sakene på sakslista kan ikke behandles. 9. Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, i henhold til vedtektenes 5.3. Vedtektsendring krever i henhold til vedtektenes 8 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. 12

13 Delegattall etter studietimer Gradering medlemsorganisajonene Medlemsorganisasjoner studiet 2012 Delegater Studietimer Antall delegater bandorg > Norsk sangerforum Norske Trekkspilleres Landsforbund Norsk jazzforum Norges Kirkesangforbund Korpsnett Norge FolkOrg Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund De Unges Orkesterforbund Norsk sangerforbund Akks Norge Ung i Kor Dissimilis Norge Ung Kirkesang Norsk Viseforum Norsk Kammermusikkforbund Foreningen Musikk fra livets begynnelse Musikk i Skolen Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk country musikk forbund Norsk Rockforbund Pascal Norge Norsk Munnspillforum 93 1 Foreningen Norske Kordirigenter 0 1 Klassisk 0 1 Norsk Festivalsangerforbund 0 1 Hvert fylkesledd av MSF med skriftlig avtale 1 Totalt Studiet Fylkesmusikkråd 2012 Delegater Østfold Akershus Oslo Hedmark og Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 0 1 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 0 1 Nordland Troms Finnmark 42 1 Totalt

14 14

15 R-SAK 3 VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER MEDLEMMER I REDAKSJONSKOMITÉ OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Dirigenter Referenter Redaksjonskomité Protokollunderskrivere

16 16

17 R-SAK 4 MELDING OM VIRKSOMHETEN Melding om virksomheten for Musikkens studieforbund i ligger vedlagt. I meldingen finnes regnskapet for både 2011 og Regnskapene gjelder kalenderårene 2011 og Virksomheten som er beskrevet i årsmelding gjelder for samme tidsrom, dvs. kalenderårene 2011 og Etter styrets vurdering viser meldingen et godt tverrsnitt av aktiviteten i Musikkens studieforbund i perioden. Med bakgrunn i dette, ber styret om at representantskapet gir sin tilslutning til dette vedtaket: Vedtak: Melding om virksomheten for Musikkens studieforbund godkjennes. 17

18 18

19 R-SAK 5 REGNSKAP 2012 Regnskap for 2012 er gjengitt i Melding om virksomheten. Regnskapet omfatter Musikkens studieforbunds sentrale virksomhet som helhet, herunder også Musikk i fengsel og frihet. Revisjonsberetningen for 2012 er gjengitt i Melding om virksomheten. Med bakgrunn i dette, ber styret om at representantskapet gir sin tilslutning til dette vedtak: Vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes. 19

20 20

21 R-SAK 7 INNKOMNE SAKER - VEDTEKTSENDRINGER Vedtektene til Musikkens studieforbund ble endret på representantskapsmøtet i 2011 i tråd med krav som lå i den nye loven om Voksenopplæring. Styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund mener det er behov for å samkjøre og harmonisere organisasjonenes vedtekter mer enn hva gjeldende vedtekter gjør. Forslaget til MSFs nye vedtekter er utarbeidet i nær dialog med Norsk musikkråd og vurdert opp mot NMRs forslag til nye vedtekter for sin organisasjon. Det vises til vedlagte matrise med oversikt over foreslåtte vedtektsendringer for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Strykninger er overstrøket mens tillegg er markert i rødt. Representantskapet skal kun ta stilling til studieforbundets vedtekter. Vurderinger Generelt 1 Verdigrunnlaget har samme formulering i begge organisasjonene. Styret fremmer ikke forslag om å endre denne. 3 Medlemskap MSF kan ha medlemsorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til 1 og 2 i MSFs vedtekter. Norsk musikkråd har stilt krav til organisasjonens oppbygging og styret foreslår at følgende legges til i MSFs vedtekter: Organisasjonen må være åpen for alle Organisasjonens ledelse må være valgt av medlemmene Videre er det foreslått et nytt punkt under denne paragrafen, en eksklusjonsparagraf. Det kan være nyttig å ha mulighet for å ekskludere en organisasjon dersom denne ikke oppfyller krav til medlemskap. 4 Regionledd og lokalledd Styret ønsker i større grad å benytte begrepene sentralledd, regionledd og lokalledd. Disse begrepene benyttes innledningsvis, deretter slås det fast at MSFs fylkesledd er fylkesmusikkråd og MSFs lokalledd er lokale musikkråd. For øvrig benyttes regionledd og lokalledd. 21

22 5 Representantskapet Den vesentlige endringen gjelder kulepunkt nr 6 i 5.3. Styret foreslår en endring om at representantskapet skal behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap. Altså ikke bare behandling av søknader om medlemskap. Det kan også gjelde eksklusjon av en medlemsorganisasjon. 6 MSFs styre Styret foreslår at det tas inn i vedtektene at styret har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i MSF (kulepunkt 3). Videre legges det til i neste kulepunkt at virksomheten også må drives i samsvar med tildelingsbrev. I tråd med styrevedtak og gjeldende rutiner vedrørende kravet om utarbeidelse av rammeplaner og godkjenning av disse, foreslås det også lagt inn et nytt kulepunkt om at styret fatter beslutning om organisasjonenes tilskuddsrett. Vedtektene til fylkesleddene skal godkjennes av styret i Musikkens studieforbund ( 4). Styret foreslår derfor et nytt punkt i 6 om at styret har som oppgave å godkjenne vedtektene til fylkesleddene. 7 Ledermøte Det er kun foretatt redaksjonelle enderinger. Med bakgrunn i dette, ber styret om at representantskapet gir sin tilslutning til dette vedtak: Vedtak: Vedtektsendringene godkjennes. Nye vedtekter gjøres gjeldende umiddelbart. Vedlegg: Vedtektsendringer 22

23 Norsk musikkråd 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 FORMÅL Norsk musikkråd musikklivets nettverk er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd skal: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet 3 MEDLEMSKAP 3.1 Musikkorganisasjoner og kulturorganisasjoner som har musikk som vesentlig arbeidsområde hovedvirksomhet, og som slutter seg til 1 og 2 i Norsk musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Norsk musikkråd. Musikkens studieforbund 1 VERDRIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 FORMÅL Musikkens studieforbund (MSF) har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave. Musikkens studieforbund MSF skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv. Studieforbundet MSF driver sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende målformuleringer i Lov om voksenopplæring som sier at studieforbundene i Norge skal: a) bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon c) bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet f) være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne 3 MEDLEMSKAP 3.1 Medlemmer av Musikkens studieforbund kan være: Landsomfattende musikk- og kulturorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til 1 og 2 i studieforbundets MSFs vedtekter. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene Organisasjonen er åpen for alle. For 23

24 landsdekkende organisasjoner er det sentralleddet som er medlem Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene 3.2 Organisasjoner som ikke fyller kravene under 3.1, og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer. 3.3 Musikktinget kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfelle. 3.4 Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest året før medlemskapet opphører. 3.5 Organisasjoner som arbeider i strid med Norsk musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap kan fratas medlemskapet. Musikktinget fatter slike vedtak med 2/3 flertall.. 4 REGIONALLEDD OG LOKALLEDD Norsk musikkråd har en gjennomgående struktur med sentralledd og regionalledd og lokalledd. Norsk musikkråd har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk/administrativt hensiktsmessig å ha dette. Regionalledd kan være fylkesmusikkråd eller kulturnettverk godkjent av styret i Norsk musikkråds sentrale ledd. Norsk musikkråds regionledd er fylkesmusikkråd med vedtekter godkjent av styret i Norsk musikkråd. Norsk musikkråds lokalledd er lokale musikkråd med vedtekter godkjent av styret i regionleddet. Regionleddene og de lokale leddene skal arbeide i tråd med Norsk musikkråds formålsparagraf. Region- og lokalleddene av Norsk musikkråd har ansvar for egne budsjett og egne administrasjoner egen administrasjon. Medlemskap i regional- og lokalledd regionleddene og lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for regionalledd og for lokalledd regionleddene og for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter godkjent vedtatt av styret Norsk musikkråds sentrale ledd. 3.2 Representantskapet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlig tilfelle Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest juli året før medlemskapet opphører. 3.4 Organisasjoner som arbeider i strid med studieforbundets verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap kan fratas medlemskapet. Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall. 4 REGIONLEDD OG LOKALLEDD Musikkens studieforbund MSF har en gjennomgående struktur med sentralledd og fylkeseller regionledd. Studieforbundet har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk/administrativt hensiktsmessig å ha dette. Studieforbundets MSFs fylkes-/regionledd er fylkesmusikkråd/kulturnettverk med vedtekter godkjent av styret i Musikkens studieforbund. Studieforbundets MSFs lokalledd er lokale musikkråd med vedtekter godkjent av styret i regionleddet. fylkesmusikkrådet/kulturnettverket. Fylkesmusikkrådene/kulturnettverkene og lokalleddet lokale musikkråd Regionleddene og de lokale ledd skal arbeide i tråd med MSFs formålsparagraf. Region- og lokalleddene Fylkes- /regionleddene Fylkesmusikkråd/kulturnettverk og lokalleddene lokale musikkråd av studieforbundet MSF har ansvar for egne budsjett og egne administrasjoner egen administrasjon. Medlemskap i fylkes- og lokalledd fylkesleddene og lokalleddene bygger på prinsippene i studieforbundets MSFs sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtektene for fylkes-/regionleddene og for lokalleddene som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styret i Musikkens studieforbund. 5 MUSIKKTINGET 5 REPRESENTANTSKAPET 24

25 Musikktinget er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni. Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni. 5.1 Representasjon og rettigheter På Musikktinget møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med eller flere medlemmer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 3 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil medlemmer: 2 delegater Fylkesmusikkråd/kulturnettverk Regionledd med vedtekter godkjent av styret i Norsk musikkråd sentrale ledd: 1 delegat Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Styrets varamedlemmer En representant fra hver assosiert medlemsorganisasjon Valgkomiteens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komiteer valgt av Musikktinget som ikke har rettigheter etter ovenstående punkter a) og b). Personer Musikktinget gir fullmakt d) Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra regionalleddene. Gjester invitert av styret Ansatte 5.1 Representasjon og rettigheter I representantskapet møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med over studietimer: 5 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 3 delegater Medlemsorganisasjoner med studietimer: 2 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil 999 studietimer: 1 delegat Hvert fylkes-/regionledd av Musikkens studieforbund MSF med skriftlig avtale med studieforbundet MSF: 1 delegat Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har en stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Styrets varamedlemmer Valgkomitéens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komitéer valgt av representantskapet Personer representantskapet gir fullmakt d) Følgende kan møte som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra fylkesregionleddene Gjester invitert av styret Ansatte 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært Musikkting sendes ut senest 4 måneder før Musikktinget holdes. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 måneder før Musikktinget. 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært representantskapsmøte sendes ut senest 4 mnd før møtet holdes. Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 mnd før representantskapsmøte. 25

26 Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 måned før Musikktinget. 5.3 Dagsorden for Musikktinget Musikktinget skal: Foreta konstituering o o Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne saksliste og forretningsorden o Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden Behandle regnskap for musikktingperiodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for musikktingperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor. Behandle søknader om medlemskap styrets innstilling vedrørende medlemskap. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle strategi- og handlingsplan prinsipprogram og handlingsplan for kommende to-års periode Fastlegge kontingent til Norsk musikkråd Behandle budsjett for kommende to-års periode Foreta valg av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer To varamedlemmer til styret Leder, 2 medlemmer og 1 vara til valgkomité Leder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmene velges samlet og rangeres etter stemmetall. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen må normalt ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra Musikkting til Musikkting. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 mnd før representantskapsmøtet. 5.3 Dagsorden for representantskapet Representantskapet skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden Behandle regnskap for representantskapsperiodens andre regnskapsår. Studieforbundets MFSs ledermøte behandler regnskap for representantskapsperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor. Behandle styrets innstilling vedrørende søknader om medlemskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle strategi- og handlingsplan handlingsprogram for kommende to-års periode Fastlegging av kontingent til studieforbundet MSF Behandle budsjett for kommende to-års periode Foreta valg av: Leder Nestleder To styremedlemmer 1. og 2. varamedlem til styret Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité Leder og nestleder velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i studieforbundet MSF må normalt ha medlemstilknytning til en av medlemsorganisasjonene. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra representantskapsmøte til representantskapsmøte. 26

27 5.4 Ekstraordinært Musikkting Styret innkaller til ekstraordinært Musikkting med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært Musikkting må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært Musikkting kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til tinget. 5.4 Ekstraordinært representantskapsmøte Styret innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært landsmøte må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet. 6 STYRET 6.1. Styret består av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer De ansattes hovedtillitsvalgt eller vararepresentant for denne kan møte med tale- og forslagsrett. 6 MSFs STYRET 6.1 Sammensetning Styret består av: Leder Nestleder To styremedlemmer Ett styremedlem valgt av og blant de tilsatte De ansattes hovedtillitsvalgt eller vararepresentant for denne, kan møte med tale- og forslagsrett Mandat og oppgaver Styret skal: Lede organisasjonen i perioden mellom musikktingene Iverksette Musikktingets vedtak Tilsette daglig leder på i åremål og utarbeide tilsettings- og personalreglement for sekretariatet. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sekretariatet ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Norsk musikkråd. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og, regler og tildelingsbrev. Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/institusjoner Utarbeide melding om virksomheten for to-års perioden og regnskap for hvert år Fremme forslag til prinsipprogram og handlingsplan og budsjett for kommende to-års periode Godkjenne regionleddenes vedtekter Mandat og oppgaver Styret har som oppgave å: Lede studieforbundet i perioden mellom representantskapsmøtene Iverksette representantskapsmøtets vedtak Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Musikkens studieforbund. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og, regler og tildelingsbrev. Fatte beslutning om medlemsorganisasjonenes tilskuddsrett. Oppnevne nødvendige utvalg i perioden Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/ institusjoner Utarbeide melding om virksomheten for toårs perioden og regnskap for hvert år. Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett for kommende to-års periode Godkjenne regionleddenes vedtekter. Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme (nestleder ved leders fravær). 27

28 7 RÅDSMØTET 7.1 Sammensetning Rådsmøtet består av: 2 representanter fra ledelsen i hver medlemsorganisasjon. De valgte ledere for medlemsorganisasjonene som har to delegater hver. 1 representant fra ledelsen i hvert regionledd. De valgte ledere for regionalleddene, som har en delegat hver Observatører fra medlemsorganisasjonenes styrer, regionalleddenes styrer og assosierte medlemsorganisasjoner o o o o medlemsorganisasjonenes styrer og ansatte regionleddenes styrer og ansatte assosierte medlemsorganisasjoner Administrativ ledelse i Norsk musikkråd 7 LEDERMØTE 7.1 Sammensetning Ledermøtet består av: 2 representanter fra ledelsen i hver medlemsorganisasjon 1 representant fra ledelsen i hvert fylkes- /regionledd Observatører fra medlemsorganisasjonenes styrer og ansatte fylkes-/regionleddenes styrer og ansatte administrativ ledelse i Musikkens studieforbund Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap. Observatører fra sekretariatene i Norsk musikkråd og medlemsorganisasjonene Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap. Hver delegat har én stemme. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. 7.2 Mandat og oppgaver Rådsmøtet er et kontakt- og debattorgan for landsstyret, medlemsorganisasjonene og Norsk musikkråds regionalleddene. Rådsmøtet behandler Norsk musikkråds regnskap for Musikktingperiodens første år. Under behandlingen av regnskapet settes Rådsmøtet som Musikkting. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. Rådsmøtet er rådgivende i forhold til styret i alle andre saker. 7.2 Mandat og oppgaver Ledermøtet er et kontakt- og debattorgan for styret, medlemsorganisasjonene og Musikkens studieforbunds regionledd fylkesmusikkrådene i MSF. Ledermøtet behandler studieforbundets regnskap for representantskapets periode første år. Under behandlingen av regnskapet settes ledermøtet som representantskapsmøte. har Medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene/kulturnettverkene samme antall stemmer som antall delegater på ordinært Representantskapsmøte. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. Ledermøtet er rådgivende i forhold til styre i alle andre saker. Rådsmøtet skal avholdes minimum 1 gang per år det året det ikke er Musikkting eller når styret eller 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene ønsker det. Rådsmøtet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang det året det ikke er representantskap, eller når styret eller 1/3 av medlemsorganisasjonene ønsker det. Ledermøtet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 1 måned før 28

29 Rådsmøtet må være styret i hende innen 1 måned før Rådsmøtet avholdes. 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært Musikkting, eller på ekstraordinært Musikkting dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære Musikkting. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. 9 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Norsk musikkråd må behandles i ordinært Musikkting. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemsorganisasjoner minst seks måneder før musikktinget. Oppløsning av Norsk musikkråd krever 3/4 flertall. Ved oppløsning bestemmer musikktinget hvordan Norsk musikkråds frie midler skal disponeres. ledermøtet avholdes 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært representantskapsmøte, eller på ekstraordinært representantskapsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære representantskap. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. 9 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Musikkens studieforbund må behandles i ordinært representantskapsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemsorganisasjoner minst seks måneder før representantskapsmøtet. Oppløsning av MSF krever 3/4 flertall. Ved oppløsning bestemmer representantskapet hvordan Musikkens studieforbundets MSFs frie midler skal disponeres. 29

30 30

31 R-SAK 8 MUSIKKENS STUDIEFORBUND HANDLINGSPROGRAM FOR MØTEPERIODEN Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene har stort sett samme medlemsorganisasjoner, og arbeider for å fremme musikklivets interesser, med ulike virkemidler og forskjellig hovedfokus. For å synliggjøre sammenhengen i organisasjonenes arbeid, og vise at de gjensidig styrker hverandre foreslås det en felles strategi- og handlingsplan. Dette vil også i seg selv styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene, effektivisere arbeidet og øke organisasjonene kulturpolitiske innflytelse. Kulturloven av 2007 slår fast myndighetenes nasjonale, regionale og lokale kulturpolitiske ansvar. Voksenopplæringsloven fra 2010 setter klare mål for studieforbundenes arbeid, både i et samfunns-, organisasjons- og privat perspektiv. Medlemsorganisasjonene med sine fylkesledd og lokale lag, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene spiller sentrale roller for at Kulturlovens og Voksenopplæringslovens intensjoner skal bli ivaretatt og for at musikk- og kulturlivet skal få løft på alle forvaltningsnivåer. Strategi- og handlingsplanen er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag og et handlingsprogram som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år. Planen gjelder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er også retningsgivende for medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. Strategi- og handlingsplanen omfatter Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds arbeid som bl.a.: interessepolitiske paraplyorganisasjoner for medlemsorganisasjonene kompetanseorgan gjennom voksenopplæringssystemet tilretteleggere for medlemsorganisasjonene, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene samarbeidende organisasjoner på tvers av musikksjanger, profesjonalitet og det frivillige musikklivet forvaltere av statlige midler fellesorgan for hele musikklivets interesser samarbeidende med andre kulturorganisasjoner 31

32 Strategi- og handlingsplanen understreker betydningen av at et godt organisert musikkliv bidrar til kompetanseheving, utøvernes egenutvikling, utvikling av musikklivet i Norge og trivsel og folkehelse. Planen understreker også det frivillige musikklivets betydning for demokrati og samfunnsengasjement over hele landet. Handlingsprogrammet ivaretar hver av organisasjonenes identitet, særegenhet, hovedarbeidsområder og felles mål. Under handlingsprogrammet er det tatt inn noen eksempler på tiltakspunkter, for å synliggjøre relevant tiltak under enkelte av punktene i planen (markert som kulepunkt i kursiv). Styrene skal følge opp handlingsprogrammet med konkrete og målbare tiltak i arbeidsplaner for musikkrådet og studieforbundet. Dette arbeidet vil bygge på hver av organisasjonenes sterke sider, og tydeliggjøre oppgave- og ansvarsdeling på tiltaksnivå så vel på nasjonalt som på regionalt og lokalt nivå. Det er også et mål at medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og fylkesmusikkråd skal bidra på tiltaksnivå til å oppfylle planen, som på den måten kan bli hele musikklivets strategi- og handlingsplan. Vedtak: 1. Representantskapet vedtar de overordnede målene i strategi- og handlingsplan Med bakgrunn i innspill fra representantskapet, gis styret fullmakt til å følge opp handlingsplanen med konkrete og målbare tiltak i arbeidsplaner for Musikkens studieforbund i samarbeid med Norsk musikkråd. Vedlegg: Forslag til strategi- og handlingsplan

33 MUSIKKENS STUDIEFORBUNDs HANDLINGSPROGRAM Norsk musikkråd Musikkens studieforbund Strategi- og handlingsplan Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene har stort sett samme medlemsorganisasjoner, og arbeider for å fremme musikklivets interesser, med ulike virkemidler og forskjellig hovedfokus. For å synliggjøre sammenhengen i organisasjonenes arbeid, og vise at de gjensidig styrker hverandre foreslås det en felles strategiog handlingsplan. Dette vil også i seg selv styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene, effektivisere arbeidet og øke organisasjonene kulturpolitiske innflytelse. Kulturloven av 2007 slår fast myndighetenes nasjonale, regionale og lokale kulturpolitiske ansvar. Voksenopplæringsloven fra 2010 setter klare mål for studieforbundenes arbeid, både i et samfunns-, organisasjons- og privat perspektiv. Medlemsorganisasjonene med sine fylkesledd og lokale lag, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene spiller sentrale roller for at Kulturlovens og Voksenopplæringslovens intensjoner skal bli ivaretatt og for at musikk- og kulturlivet skal få løft på alle forvaltningsnivåer. Strategi- og handlingsplanen er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag og et handlingsprogram som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år. Planen gjelder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er også retningsgivende for medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. Strategi- og handlingsplanen omfatter Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds arbeid som bl.a.: interessepolitiske paraplyorganisasjoner for medlemsorganisasjonene, kompetanseorgan gjennom voksenopplæringssystemet, tilretteleggere for medlemsorganisasjonene, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene, samarbeidende organisasjoner på tvers av musikksjanger, profesjonalitet og det frivillige musikklivet, forvaltere av statlige midler, fellesorgan for hele musikklivets interesser, samarbeidende med andre kulturorganisasjoner. Strategi- og handlingsplanen understreker betydningen av at et godt organisert musikkliv bidrar til kompetanseheving, utøvernes egenutvikling, utvikling av musikklivet i Norge og trivsel og folkehelse. Planen undertreker også det frivillige musikklivets betydning for demokrati og samfunnsengasjement over hele landet. Handlingsprogrammet ivaretar hver av organisasjonenes identitet, særegenhet, hovedarbeidsområder og felles mål. Under handlingsprogrammet er det tatt inn noen eksempler på tiltakspunkter, for å synliggjøre relevant tiltak under enkelte av punktene i planen (markert som kulepunkt i kursiv). Styrene skal følge opp handlingsprogrammet med konkrete og målbare tiltak i arbeidsplaner for musikkrådet og studieforbundet. Dette arbeidet vil bygge på hver av organisasjonenes sterke sider, og tydeliggjøre oppgave- og ansvarsdeling på tiltaksnivå så vel på nasjonalt som på regionalt og lokalt nivå. Det er også et mål at medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og fylkesmusikkråd skal bidra på tiltaksnivå til å oppfylle planen, som på den måten kan bli hele musikklivets strategi- og handlingsplan. 33

34 1. Verdigrunnlag (Dette er sammenfallende i begge organisasjoners vedtekter.) Verdigrunnlaget for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst- og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. Alle musikksjangere skal være likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2. Formål Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er samarbeidsnettverk og interesseorganisasjoner for musikklivet i Norge. (Dersom det vedtas justering av en eller begge organisasjoners formålsparagraf på representantskapsmøtet/musikktinget skal de nye formuleringene benyttes.) Norsk musikkråd (NMR) skal: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet Musikkens studieforbund (MSF) Har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave. Skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner, og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv. Driver sine opplæringsaktiviteter på grunnlag av målformuleringene i Lov om voksenopplæring. 34

35 3. Strategisk grunnlag Kapittelet omfatter hvordan organisasjonene skal jobbe overordnet strategisk for å oppnå formålene. Strategier ligger fast over lang tid og er uavhengig av hvilke konkrete tiltak som velges i handlingsprogrammet for neste periode, fundamentet som vi bygger hele vårt arbeid på, ut fra en strategisk synsmåte. Politisk arbeid NMR og MSF skal arbeide overfor det politiske systemet, myndigheter på alle plan, opinion og publikum, media mm slik at (det frivillige) musikklivet får bedre arbeidsvilkår rammebetingelser mulighet til å drive sine aktiviteter og tiltak. Påvirke musikkpolitikken og frivillighetspolitikken slik at de økonomiske rammevilkårene for (det frivillige) musikklivet bedres Påvirke musikkpolitikken og frivillighetspolitikken slik at alle gis tilgang til egnede lokaler til øving og konserter Arbeide for økt forståelse for betydningen av frivillige organisasjoner som verdiskaper i samfunnet - lokalt, regionalt og nasjonalt Være synlige i samfunnet Samarbeid Punktet omfatter den store organisasjonen; NMR/MSF, alle medlemsorganisasjonenes alle ledd, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd og lokale lag som er medlem i systemet vårt. Vi skal også være aktive overfor nære samarbeidsparter (offentlige og andre)(rikskonsertene, profesjonelle orkestre etc). NMR og MSF skal være samarbeidende organisasjoner, med fokus på samarbeid med medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd og musikklivet for øvrig. Ha fokus på å bygge egen organisasjon som et sterkt og felles knutepunkt for medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene Være paraplyorganisasjoner for hele det frivillige musikklivet i Norge og arbeide for hele musikklivets interesser Gjennom samarbeid med medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd utforme felles strategier for (det frivillige) musikklivet Samarbeide aktivt med øvrige organisasjoner og institusjoner på musikkområdet og kulturområdet for øvrig Pådriverrolle og utviklerrolle NMR og MSF som paraplyorganisasjoner har et ansvar for utvikling av norsk musikkliv, og samtidig sørge for at tradisjoner og kulturarv blir ivaretatt. Være åpne for nye tanker og initiativ Ta del i, og bistå gode ideer og utviklingsprosjekter fra medlemsorganisasjonene Gjennom faglig og aktiv innsats utvikle alle nivåer i organisasjonen Sette i gang tiltak og prosjekter, egne eller i samarbeid med andre, samt være aktiv i forbindelse med finansiering av dette Etikk og verdier NMR og MSF er frivillige organisasjoner. De representerer et stort fellesskap, og sørger på vegne av disse, for å forvalte økonomiske og menneskelige ressurser til beste for alle. Norsk musikkråd forvalter statlige tilskuddsordninger ansvarlig og bidrar til at pengene blir brukt på best mulig måte Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsordningen ansvarlig og bidrar til at pengene blir brukt på best mulig måte NMR og MSF har gode og konsistente rutiner i tilbud til medlemmene nasjonalt, regionalt og lokalt I alt arbeid har NMR og MSF verdigrunnlaget som rettesnor 35

36 Tillitsvalgte og ansatte skal opptre på en slik måte at etiske verdier følges 4. Handlingsprogram Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund skal bidra til at alle skal ha mulighet til å utøve og oppleve musikk, delta i musikkopplæring for utvikling av egne ferdigheter, for rikere opplevelser, for personlig vekst og for økt livskvalitet. Det er spesielt viktig at barn og unge gis gode muligheter for å delta aktivt i musikklivet. Politikk NMR og MSF skal arbeide for at det utvikles et godt og mangfoldig musikkliv i Norge. Vi skal arbeide for å bedre rammebetingelsene slik at musikklivets plass i norsk kulturliv styrkes. Frivillighetspolitikken spiller en stadig sterkere rolle for kulturlivet generelt og spesielt for det frivillige musikklivet. NMR og MSF skal være synlige og aktive organisasjoner og fronte musikklivets interesser overfor politikere, offentlig forvaltning og media. Bidra til å sikre bedrede rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom egen innsats og eksterne allianser o Bidra til økt fokus på rammebetingelsene, samt arbeide for å påvirke frivillighetspolitikken slik at de økonomiske rammevilkårene for det frivillige musikklivet bedres o Være representert i nasjonale organer som utformer og påvirker den nasjonale frivillighetspolitikken Arbeide for at musikklivet gis tilgang til egnede og rimelige lokaler for øvelse og fremføring av musikk o Arbeide for at tilskuddordningen for "lokale og regionale kulturbygg" styrkes o Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser om gratis lokaler ivaretas Arbeide for at forholdene legges spesielt til rette for at barn og unge, eldre og etniske minoriteter skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk Arbeide for å bevare og styrke eksisterende støtteordninger og initiere nye støtteordninger for musikklivet o NMR skal arbeide for at musikklivet gis mer "frie" midler, som kan brukes i tråd med egne prioriteringer o NMR skal arbeide for en styrking av driftstilskuddet til medlemsorganisasjonene o NMR skal arbeide for at tilskuddsordningene til FRIFOND og KOMP samt momskompensasjonsordningen forenkles og styrkes o MSF skal arbeide for en styrking av VO-ordning, både faglig og økonomisk Styrke ekstern kommunikasjon Forvaltning, tilrettelegging og aktiviteter NMR og MSF forvalter betydelige ressurser på vegne av det offentlige. Forvalterrollen er et viktig bindeledd mellom medlemsorganisasjonene, og mellom det frivillige musikklivet og de bevilgende myndigheter. NMR og MSF skal være kompetent, relevant og troverdig i denne rollen. Fellestiltak for administrasjon av statlige tilskudd o Kontrollrutiner og rutiner skal være i tråd med departementale krav o Bidra til god dialog med bevilgende myndigheter o Sikre god kunnskap og informasjon til brukerne Forvalte Frifond; Frifond organisasjon og Frifond musikk o NMR skal utvikle samarbeidet med LNU og Norsk teaterråd Forvalte KOMP o NMR skal prioritere økning av den økonomiske rammen Forvalte Driftstilskudd til organisasjonen o NMR skal fordele tilskuddet i samarbeid med organisasjonene, gjennom eget fordelingsutvalg Forvalte voksenopplæringsordningen o MSF skal sørge for å etablere et fullstendig system av medlemsorganisasjoners rammeplaner, faglige studieplaner og lokale lags opplæringsplaner i tråd med den nye voksenopplæringsloven o MSF skal bidra til utvikling av effektive og brukervennlige dataverktøy for voksenopplæringen i Norge 36

37 o MSF skal arbeide for å øke deltakelsen i voksenopplæringsaktivitet NMR skal sørge for gode rutiner i driften av Musikkens hus, slik at samhold og samarbeid styrkes gjennom dette samboerskapet NMR og MSF skal utvikle og gjennomføre prioriterte større nasjonale og sjangerovergripende tiltak og prosjekter, der finansiering skjer fra eget budsjett eller med tilskudd fra statlige organer o.l. Paraplyene skal også arbeide for å tilrettelegge for aktiviteter i medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd. Egnede musikklokaler til øving og konserter o Normer for musikklokaler og samarbeidet med Standard Norge skal gjøres kjent o Arbeide for større rettferdighet i de statlige tilskuddene til kulturanlegg og idrettsanlegg o Etablere en grunnfinansiering av arbeidet med musikklokaler i NMR og MSF Dirigent- og instruktørutvikling for det frivillige musikklivet o NMR og MSF skal i samarbeid med andre arbeide for kompetansegivende utdanning for dirigenter og instruktører o MSF skal i samarbeid med medlemsorganisasjonene utvikle tilpassede opplæringstilbud for eksisterende dirigenter/instruktører o MSF skal bistå medlemsorganisasjonene i deres utvikling av ledere og instruktører Syng for livet o Videreutvikles som en felles plattform for sang- og korvirksomhet i Norge o Krafttak for sang skal utvikles i samarbeid med øvrige samarbeidspartnere Etablering og utvikling av lokale musikkråd o Videreutvikle nasjonale og regionale møteplasser og kurs for lokale musikkråd Grenser for lyd (plugin-turnon) o NMR deltar aktivt i videreutvikling av prosjektet Musikk i fengsel og frihet o MSF skal utvikles tiltaket videre til varige og forutsigbare landsomfattende aktiviteter o MSF har ansvar for å sørge for faglig og administrativ utvikling og oppdatering av ansatte i MIFF-prosjektet Musikk og samfunn NMR og MSF er frivillige organisasjoner og er kunnskapsformidlere for medlemmer og for samfunnet. Gjennom musikk- og tjenesteproduksjon, ulønnet innsats, dugnadsarbeid og idealisme ytes det store bidrag til samfunnet på en rekke områder. Bidra til at forholdene legges bedre til rette for at barn og unge kan være aktive i musikklivet på alle plan og nivåer. o Alle barn og unge skal kunne spille eller synge o Alle barn og unge skal få tilgang til levende musikk o Barn og unge skal være med på å utvikle musikklivet o Kulturskolene skal gi alle barn som ønsker reelle og rimelige tilbud om opplæring Bidra til økt forståelse av musikklivets og musikkens betydning for o livskvalitet, trivsel og folkehelse o samfunnsutvikling o verdiskaping, sysselsetting og næringsutvikling o inkludering Sørge for at det offentlige ser, forstår og anerkjenner helheten i musikkorganisasjonenes oppbygging slik at NMR og MSF bedre kan ivareta fritidsmusikklivets oppgaver og aktiviteter Være rede til å påta seg oppdrag, tiltak og prosjekter på vegne av det offentlige o Tilføre offentlige og andre finansierte tiltak kompetanse og ressurspersoner. Bidra til å styrke den forskningsbaserte kunnskapen om musikk- og kulturlivet, frivillig sektor og om samfunnsnytten av dette. o Samle og presentere forskning og statistikk 37

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( )

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( ) MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE (2015-2017) Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. og 2. juni 2013 Velkommen til Trondheim og Musikktinget 2013! På Musikktinget på Oscarsborg i 2011 inviterte Sør-Trøndelag musikkråd til Musikkting

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Oscarsborg 27. mai 2011 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2009 2011 har vært preget av implementering av ny lov om voksenopplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Hamar kulturhus, Hamar 30. og 31. mai 2015 Hamar kulturhus (Foto: Mads Frederik, Tegnestuen Vandkunsten) Velkommen til Hamar og Musikktinget 2015! Det nye kulturhuset på Hamar

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Musikktinget

VELKOMMEN TIL. Musikktinget VELKOMMEN TIL Musikktinget Drammen 6. og 7. juni 2009 Velkommen til Musikktinget for Norsk musikkråd! Så har det gått to nye år for musikklivet i Norge. Norsk musikkliv og organisasjonen Norsk musikkråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET Hamar 29. mai 2015 Representantskapsmøte Hamar kulturhus, Hamar 29.mai 2015 PROTOKOLL ÅPNING Kåre Haugli, styreleder i Hedmark og Oppland musikkråd, ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Oscarsborg 28. og 29. mai 2011 Velkommen til Oscarsborg og Musikktinget 2011! På Musikktinget i Drammen i 2009 inviterte Akershus musikkråd til Musikkting i Akershus i 2011.

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Lørdag 24.mars kl på Kultursenteret ISAK, Prinsens gt. 44 Trondheim

Innkalling til ÅRSMØTE Lørdag 24.mars kl på Kultursenteret ISAK, Prinsens gt. 44 Trondheim Innkalling til ÅRSMØTE 2012 Lørdag 24.mars kl 13.00 på Kultursenteret ISAK, Prinsens gt. 44 Trondheim Dagsorden for årsmøtet. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter 2. Godkjenning av saksliste og

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Drammen 5. juni 2009 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2007 2009 har vært preget av viktig reformarbeid når det gjelder opplæring

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Velkommen til Molde og Musikktinget 2017!

Velkommen til Molde og Musikktinget 2017! Velkommen til Molde og Musikktinget 2017! Norsk musikkråd kunne i fjor markere 40 år som interesseorganisasjon for det frivillige musikklivet i Norge. Et tilbakeblikk viser at vi har vært et viktig talerør

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer