Nettkvalitetsverktøy. Overvåkere. Feilsøkingsverktøy. Loggere. for industribruk og kommersiell bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettkvalitetsverktøy. Overvåkere. Feilsøkingsverktøy. Loggere. for industribruk og kommersiell bruk."

Transkript

1 Nettkvalitetsverktøy for industribruk og kommersiell bruk. Overvåkere Loggere Feilsøkingsverktøy

2 Oversikt over nettkvalitet Hva er nettkvalitet? Hvor driftssikkert takler systemene belastninger? Det er det nettkvalitet handler om. Nettforstyrrelser kan omfatte spenning, strøm eller frekvens, og viser seg vanligvis i form av fall, stigninger, harmonisk forvrengning, ubalanse, flimmer og transienter. Disse problemene kan stamme fra ditt eget nettsystem eller fra spenningsnettet. Når det gjelder størrelse og varighet, kan spenningsforstyrrelser vare i alt fra mikrosekunder til flere timer eller mer. Kostnadene ved dårlig nettkvalitet De økende kostnadene for elektrisk energi gjør at industrien må bruke energi så effektivt som mulig. Flukes effekt- og energimålingsverktøy er avgjørende komponenter i kampen om å få kontroll på disse kostnadene. Den tradisjonelle måten å redusere energiforbruk på er overvåking og målretting. Overvåking og målretting fastslår når og hvor energi blir brukt, og ved å gjøre dette registreres det om denne energien blir brukt effektivt. Eksempler på dette inkluderer sammenligning av besittere i en bygning og energiprofiler. Enkle ting, som å sørge for at lys- og oppvarmingssystemer ikke er i bruk når en bygning er ubebodd, kan gi betydelige besparelser. Andre eksempler på sløsing av energi omfatter spenningstilførsel til maskiner og anlegg når det ikke pågår noen produksjon, og å la utstyr stå i standby-modus over lengre perioder. Nett- og energiloggingsegenskapene i Flukes nettkvalitetsverktøy lar brukeren overvåke og målrette energiforbruk for å identifisere disse sparingsmulighetene. En annen måte å fastslå om elektrisk utstyr brukes effektivt, er å identifisere potensielle problemer med nettkvaliteten. Dårlig nettkvalitet er kostbart. Først og fremst gir det økte energikostnader, både i form av overdrevent høyt strømforbruk og gebyrer for dårlig effektfaktor eller toppetterspørsel. Dårlig nettkvalitet sliter i tillegg på utstyr og gir økte vedlikeholdsog reparasjonskostnader. For tidlig utstyrssvikt eller skade som følge av spenningsproblemer, resulterer ikke bare i kostnader forbundet med utskiftning av utstyret, men også i arbeidskostnader tilknyttet diagnose og reparasjon. Når utstyr er ute av drift som følge av uforutsett nedetid, faller produktiviteten, og produksjonsprosessen blir inkonsekvent. Dette fører igjen til ødelagte produkter. Flukes nettkvalitetsverktøy gir midlene til å oppdage kilden til og betydningen av problemer med nettkvaliteten, noe som gir muligheter til identifisere og kapitalisere mulige besparelser. Fluke 430 serie II nettkvalitets- og energianalysatorer tar disse egenskapene ett steg videre og beregner den faktiske tilleggskostnaden for bortkastet energi på grunn av dårlig nettkvalitet, noe som til slutt vil være besparende med tanke på strømregningen og effekten av uplanlagt driftsstans. Hvordan vet du at du har problemer med nettkvaliteten? Det er lett å oppdage symptomene: flimrende lys, strømbrudd og stadig utløsing av sikringer, PLSer og frekvensregulerte motorer. Utstyr som motorer og transformatorer går varme eller bråker mye. Noen problemer er mer ubestemmelige, for eksempel at datamaskiner jobber tregt, låser seg og mister data. Alle disse problemene gir høyere regninger og lavere effektivitet. Hvor oppstår problemer med nettkvaliteten? Mer enn 80 % av alle problemer knyttet til nettkvalitet oppstår faktisk inne i anlegget. Store maskiner som startes eller slås av, feil kabling og jording og overbelastede kretser eller harmoniske er bare noen av synderne. Mindre enn 20 % av nettproblemene stammer fra spenningsnettet. Lynnedslag, feil på utstyr, ulykker og værforhold kan virke negativt inn på spenningsnettet. Nærtliggende bedrifter og normal drift av utstyr for spenningsnettet kan også påvirke nettkvaliteten som leveres til ditt anlegg. Følg føre-var-prinsippet Du har mulighet til å forbedre nettkvaliteten. Det beste forsvaret er regelmessig og hyppig inspeksjon av anlegget og bruk av gode vedlikeholdsrutiner og riktig inspeksjonsutstyr. Og det er her Fluke kan hjelpe deg.

3 Rett fra esken-løsninger for energioptimalisering og nettkvalitet Ved hjelp av Flukes verktøy kan du feilsøke, måle og analysere nettkvalitet og energiparametre på en rask og nøyaktig måte. Få detaljert informasjon Lokaliser en rekke kilder til forstyrrelser Diagnostiser problemene riktig Forebygg problemer Alle energioptimaliserings- og nettkvalitetsverktøy fra Fluke er løsninger som begynner med brukervennlige grensesnitt, og som gjør det lett å bruke avanserte funksjoner. Med alle verktøy følger det med fleksibel og kraftig programvare uten ekstra kostnad. Fluke leverer en omfattende serie med feilsøkingsverktøy, effekt- og energiloggere og overvåkere for å håndtere en lang rekke bruksområder for nettkvalitet. Men hvordan vet du hvilket verktøy som passer til hver enkelt jobb? Bruk hurtigreferansen nedenfor for å finne frem til det riktige verktøyet for problemene du opplever. Feilsøkingsverktøy Loggere Overvåkere Hvorfor? Disse instrumentene har en skjerm for umiddelbar diagnoseinformasjon. Loggere er de grunnleggende verktøyene for å opprette profiler for energiforbruk som brukes i overvåking og målretting. Du kan også bruke en nettkvalitetslogger til å kontrollere spenningskvaliteten og se etter generelle trender i nettkvaliteten. Mange problemer er vanskelige å lokalisere umiddelbart, spesielt de som skyldes belastninger som påvirker hverandre. Bruk disse instrumentene til å registrere omfattende informasjon om spenning og strøm over tid, slik at du kan diagnostisere og løse problemer på en bedre måte. Når? Hver gang et problem gjentar seg (for eksempel overopphetede transformatorer og motorer, og stadig utløsning av sikringer). Når du behøver å vite belastningen i et system, eller å kontrollere kvaliteten på den leverte spenningen. Når tilbakevendende spenningsforstyrrelser eller høyhastighetstransienter skaper problemer. Hvem? Elektriker eller elektrotekniker på stedet Nettkvalitetsspesialist, elektriker eller elektrotekniker på stedet, anleggsingeniører og profesjonelle elektroentreprenører, kommisjonær Forsknings- og utviklingsingeniør, anleggsleder, elektriker

4 Industrielle og kommersielle bruksområder Oppdagelse, identifisering og utbedring av problemer med nettkvalitet blir mer og mer viktig for bedrifter så å bygge opp denne viktige kunnskapen vil hjelpe deg med å komme til neste nivå. Du kan stole på at Fluke gir deg den forståelsen og de verktøyene du behøver. Du kan stole på at Fluke hjelper deg med å finne, reparere og forebygge problemer med nettkvaliteten Hvis det haster å identifisere og løse elektriske problemer, har Fluke de nødvendige verktøyene. Er energioptimalisering og nettkvalitet nytt for deg? Fluke tilbyr brukervennlige og trygge feilsøkingsverktøy med tilhørende nettseminarer og brukertipsartikler for å hjelpe deg med å komme i gang. Er du proff på området? Fluke har avanserte produkter og kasusstudier fra bransjen for å løse de vanskeligste problemene. A Profesjonell feilsøking og forebyggende vedlikehold Ved slike bruksområder tar et medlem av anleggets vedlikeholdsteam seg av feil som kan resultere i nedetid. Anlegget genererer ikke inntekter mens det er ute av drift, derfor er det ekstremt viktig å identifisere disse problemene, slik at driften kan gjenopptas så fort som mulig. For utstyr som er ute av drift, ønsker vedlikeholdsteknikeren å se informasjon om problemet direkte på skjermen på verktøyet i stedet for å måtte registrere informasjonen og analysere den på PCen senere. Symptomer omfatter: overopphetede transformatorer overopphetede motorer redusert levetid for motorer og transformatorer problemer i kontrollsystemet (utløsing av PLSer) unødig utløsing av sikringer B Belastningsundersøkelser Før installasjon av nytt utstyr eller større distribusjonsforandringer utføres det belastningsundersøkelser for å finne ut om systemet har nok elektrisk kapasitet til å håndtere de aktuelle belastningene. De tre gruppene som kan utføre en belastningsundersøkelse, omfatter: elektroentrepenører som er leid inn for å installere nytt utstyr. vedlikeholdsteamet hvis de installerer utstyr. spenningsnettet når et nytt anlegg er under konstruksjon, og det er behov for å fastslå hva slags transformatorer og annet utstyr som er nødvendig for å overholde nettkravene. I USA definerer bestemmelsen NEC hvordan man skal utføre en belastningsundersøkelse forskriftsmessig for å få en elektrisk lisens. C Energiundersøkelser Målet med en energiundersøkelse er å redusere forbruket av elektrisk energi. Enkel overvåking og målretting kan oppdage besparelsesmuligheter ved å sammenligne daglig og ukentlig energiforbruk med anleggsaktiviteter. Overvåking og målretting kan også nøyaktig angi reduksjoner i toppetterspørselsbelastninger og effektfaktorgebyrer. En energiundersøkelse utføres over en tidsperiode som gjenspeiler en representativ energiprofil for den aktuelle virksomheten. Dette kan være en dag, en uke eller en måned, avhengig av bransjen. Anlegget bruker resultatene av undersøkelsen til å gjennomføre forbedringer i energiforbruket, for eksempel ved å installere svært effektivt utstyr eller korrigere effektfaktoren. Testen gjennomføres deretter på nytt for å kontrollere om endringene har vært Transformator vellykkede. Flukes nye Unified Power Measurement (UPM) kan også registrere bortkastet energi grunnet spesifikke problemer med nettkvaliteten, f.eks. harmoniske og ubalanse. UPM redegjør i detalj for bortkastet energi grunnet tilstedeværelsen av disse problemene med nettkvaliteten. Ved å redusere harmoniske og ubalanse kan du redusere den totale mengden brukt energi. Transformatorstasjon

5 Inntakspunkt Motorer D Spenningskvalitet Kundene forventer at spenningsnettet leverer spenning som holder et visst kvalitetsnivå, slik at anleggsdriften kan foregå uten problemer. Når kundene opplever problemer med spenningskvaliteten, går de ofte ut fra at det er noe galt med spenningsnettet. Derfor bruker kunden eller netteieren et verktøy for å kontrollere spenningskvaliteten ved inntaksboksen. I Europa har det blitt fastsatt en standard for spenningskvalitet: EN Mange land utenfor Europa følger også denne standarden. (Norge bruker en videreutviklet versjon: FoL). Hvis det kan utelukkes at spenningsnettet er problemet, blir det neste trinnet å teste spenningskvaliteten inne i anlegget og ved belastningen. Symptomer på problemer med spenningskvaliteten omfatter: flimrende lys utløsing/tilbakestilling UPS-aktivering Hovedbryterutstyr Inntakspunkt Datamaskiner Stikkontakter Belysning E Langsiktig og periodisk analyse Mange ganger kan ikke problemet identifiseres umiddelbart. Det kan hende at ulike belastninger i systemet påvirker hverandre, og at dette forårsaker problemet. I slike tilfeller kan et instrument som kan måle informasjon om spenning og strøm over tid, gjøre det lettere for brukeren å diagnostisere forstyrrelsen. Ved slike tester brukes det ofte en serie måleinstrumenter på ulike steder på samme tid for å finne frem til den underliggende årsaken til forstyrrelsen. Testene kan vare i flere måneder mens personalet venter på at symptomet skal oppstå, slik at de kan knytte det til den bestemte hendelsen som forårsaket problemet. Symptomer omfatter: tilbakevendende spenningsforstyrrelser høyhastighetstransienter Transformator Kontor-/forretningsbygg

6 Feilsøkingsverktøy Loggere Fluke 345 nettkvalitetstang Fluke 43B nettkvalitetsanalysator Fluke 430 serie II trefase nettkvalitets- og energianalysatorer Fluke VR1710 nettkvalitetslogger Overvåk elektroniske belastninger. Fluke 345 er en kombinert effektanalysator, nettkvalitetslogger og strømtang, som er ideell for vedlikehold og overvåking av elektroniske belastninger. Sett opp og feilsøk enheter med variabel frekvens og UPSsystemer Nøyaktig måling av viktige parametre for nettkvalitet. Et lavpassfilter fjerner høyfrekvent støy. Avdekk harmoniske problemer som skader eller forstyrrer utstyr Analyser det harmoniske spekteret grafisk med den lyssterke, fargeskjermen, eller digitalt. Mål startstrøm for å registrere unødig utløsing av sikringer fra 3 til 300 sekunder. Kontrollersystemkapasiteten med belastningsundersøkelser før du legger til mer belastning. Mål DC-strøm opptil 2000 A uten å bryte kretsen Hall-effekt-strømtangen gjør det mulig. Analyser trender eller registrer tilbakevendende problemer med nettkvalitetsovervåking over lengre tid. Overvåk i minutter eller måneder, inkludert harmoniske, med internminne med høy kapasitet Måler trefase balanserte belastninger. 600 V CAT IV sikkerhetsklassifisering for bruk ved inntaksboksen. Leveres med Power Log-programvare for generering av rapporter og visning av grafer. Få kontroll over nettproblemene. Håndter nettsystemer, feilsøk nettproblemer, og diagnostiser feil på utstyr med ett robust håndholdt verktøy. Fluke 43B er en kombinasjon av de nyttigste funksjonene i en effektanalysator, et multimeter og et skop. Kombinerer de nyttigste funksjonene i en effektanalysator, et multimeter og et skop. Måler trender for spenning, strøm, frekvens og harmoniske i nettet. Registrerer spenningsfall, transienter og startstrøm. Sporer tilbakevendende problemer og nettsystemets ytelse ved hjelp av overvåkingsfunksjoner. Registrerer to valgfrie parametere i opptil 16 dager. Beregner trefasestrøm på balanserte belastninger ved hjelp av enfasemåling. Måler motstand, diodespenningsfall, kontinuitet og kapasitans. 6,5 timers driftstid med nytt NiMH-batteri. Leveres med FlukeView - programvare for logging av avlesninger over tid, inkludert en fullstendig harmoniskeprofil opptil den 51. harmoniske. Finn årsakene til problemer med effektkvalitet, og fastsett energitap. Den nye 430-serien II med analysatorer tilbyr det beste innen effektkvalitetsanalyse og introduserer, for første gang, muligheten til å kvantifisere verditap grunnet problemer med nettkvalitet. Bruk til: Profesjonell feilsøking Diagnostiser raskt problemer på skjermen, slik at du kan gjenoppta driften. Håndtering av energitap Mål og kvantifiser spesifikke grunner til energitap og utfør enkle lønnsomhetsberegninger på utstyr for reduksjon av harmoniske og ubalanse. Omformereffektivitet Mål AC-inngangsspenning og DC-utgangsspenning for kraftelektronikksystemer samtidig. Registrer raske RMS-data, vis halvsyklus og kurveform for å karakterisere dynamikk i det elektriske systemet. Forebyggende vedlikehold Finn og forebygg problemer med nettkvaliteten før de forårsaker nedetid. Kvalitet på levert spenning Kontroller inngående nettkvalitet ved inntaksboksen. Langtidsanalyse Finn skjulte eller periodiske problemer. Belastningsundersøkelser Kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning. Dynamisk belastningstesting Registrer momentanverdier for å se effekten av belastningsveksling på generatorer og UPS-systemer. En enkel spenningslogger som finner ut hva som skjer ved enfase stikkontakter. VR1710 finner problemet, enten det gjelder løse kontakter eller transienter forårsaket av lynnedslag eller utstyr som slås av eller på. Nettkvalitetsparametere som RMS-gjennomsnitt, transienter, flimmer og harmoniske opp til den 32., registreres ved hjelp av en brukerdefinert gjennomsnittsperiode fra 1 sekund til 20 minutter. Rask og enkel registrering av spenningstrender, -utfall og nettkvalitet Gjør det enkelt å finne årsaken til énfase spenningsproblemer. Kontinuerlig registrering av alle verdier, uten opphold Spar testtid ved å få hele bildet med ett instrument som både registrerer hendelser og spenning. Min., maks. og gjennomsnittlige RMS- verdier (1/4 syklus) med tidsstempel Se raskt hva som skjedde, og når det skjedde. Leveres med PowerLogprogramvare-pakke for rask nedlasting, analyse og automatisk rapportering spar tid ved å generere nettkvalitetsrapporter med forhåndsangitte maler.

7 Overvåkere Fluke 1735 trefase effektlogger Trefase nettkvalitetsloggere i Fluke 1740-serien Memobox Fluke 1750 nettkvalitetslogger Fluke 1760 trefaset nettkvalitetslogger Topas Undersøk energiforbruk og belastninger. For elektrikere eller teknikere som trenger grunnleggende logging av nettkvaliteten. Sett opp alt i løpet av sekunder. Overvåk og registrer de fleste effektparametre i opptil 45 dager. Enkel logging av nettkvalitet. Effektmeter til hverdagsbruk for teknikere som trenger å feilsøke og analysere problemer med nettkvaliteten. Logg opptil 500 nettparametre samtidig i opptil 85 dager for å avdekke tilbakevendende og skjulte problemer med nettkvaliteten. Terskelfri måling sørger for at du aldri går glipp av hendelser. Registrer hver måling og hver hendelse i hver syklus, hele tiden. Fluke 1750 gjør det automatisk. Meget god nøyaktighet og oppløsning gir fullstendig innsyn i distribusjonssystemet. Klasse-A-kompatibel for de mest krevende nettkvalitetstestene. For avansert nettkvalitetsanalyse og konsekvent kompatibilitetstesting av industrielle systemer for kraftdistribusjon. Fluke 1760 er utformet for nettverk med middels og lav spenning. Belastningsundersøkelser Kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning. Energivurderinger Kvantifiser energiforbruket før og etter forbedringer for å rettferdiggjøre energisparingsenheter. Harmoniske undersøkelser Registrer energiprofiler for å muliggjøre tiltak for energioptimalisering. Øk driftssikkerheten ved å registrere spenningshendelser Overvåk fall og stigninger fra belastningsveksling som forårsaker falske tilbakestillinger eller unødig utløsing av sikringer. Leveres med Fluke Power Logprogramvare Generer rapporter og vis grafer. Avdekk underliggende årsaker til utstyrsfeil. Kontroller inngående nettkvalitet ved inntaksboksen. Opprett en basis for nettkvalitet, og kontroller kompatibiliteten med kritiske systemer før installasjon av nytt utstyr. Belastningsundersøkelser Kontroller systemkapasiteten før du legger til mer belastning. Energivurderinger Kvantifiser energiforbruk, nettfaktor og generell nettkvalitet før og etter forbedringer for å kontrollere ytelse. Kan installeres i skapet Kompakt, totalisolert kabinett og tilbehør passer enkelt inn på trange steder, ved siden av strømførende system. Leveres med PQ Log-programvare Analyserer trender, oppretter statistiske oppsummeringer og genererer detaljerte grafer og tabeller på en rask måte Langtidsanalyse Avdekk skjulte eller tilbakevendende problemer. Undersøkelser av nettkvalitet Kvantifiser nettkvalitet overalt i et anlegg, og dokumenter resultater med profesjonelle rapporter. Kvalitet på levert spenning Kontroller inngående nettkvalitet ved inntaksboksen. Transportabel overvåking Overvåk kritisk utstyr for å registrere nettkvalitetshendelser, og finn sammenheng mellom dem og utstyrsfeil. Rask, pålitelig konfigurasjon Det trådløse Android-baserte PDA'en med frontpanelgrensesnitt viser hva instrumentet registrerer, selv i vanskelige testområder. Terskelfritt oppsett Angi terskler etter at dataene er samlet inn. Plug and play Sett opp i løpet av minutter med selvidentifiserende strømprober og enkle spenningstilkoblinger. Leveres med intuitiv PCprogramvare Analyser og rapporter data på en enkel måte med Fluke Power Analyze V2.1- programvare med automatisk rapportgenerering. Detaljert analyse av forstyrrelser Utfør høyhastighets transientanalyse, og avdekk årsaker til utstyrsfeil for iverksetting av tiltak og forebyggende vedlikehold. Registrer også svært korte impulser, f.eks. lynnedslag. Helt i samsvar med IEC klasse A Gir ubestridelig bekreftelse på inngående nettkvalitet ved inntaksboksen. Finn sammenheng mellom hendelser på flere steder Bruk GPS-tidssynkronisering for å oppdage raskt hvor en feil først inntraff, enten i eller utenfor anlegget. Galvanisk separasjon og DCkobling Gjør fullstendige målinger på ulike nettsystemer. Du kan for eksempel feilsøke UPS-systemer ved å registrere batterispenningen og utgangsspenningen samtidig. Nettkvalitet og nettbelastningsundersøkelser Fastsett basisen for nettkvalitet for å kontrollere kompatibiliteten med kritiske systemer før installasjon. Kontroller elektrisk systemkapasitet før du legger til mer belastning. Leveres med omfattendeprogramvare Fluke Power Analyze V2.1- programvare gir trenddiagrammer for årsaksanalyse, statistiske oppsummeringer, rapportskriving og dataovervåking i sanntid i onlinemodus.

8 Anbefalte bruksområder Bruksområder Feilsøkingsverktøy Loggere Overvåkere B 430 II Profesjonell feilsøking og forebyggende vedlikehold Belastningsundersøkelser Energiundersøkelser Spenningskvalitet Langsiktig/ periodisk analyse Energiinntjeningsfunksjon Enfase Enfase Trefase Enfase Trefase Trefase Trefase Trefase i430 Thin Flex-firepakning i5spq3, 5 A AC-strømtenger, trepakning GPS430-II tidssynkroniseringsmodul Fluke. Keeping your world up and running. Fluke. Keeping your world up and running. Fluke Norge AS Postboks 6054 Etterstad 0601 Oslo Tlf: Fax: Web: Copyright 2011 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt i Nederland 10/2011. Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil. Pub_ID: nor Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Fluke Corporation.

Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi.

Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi. Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi. Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 430 serie II Modeller i Fluke 430 serie II Energianalysator i 434 serie II Energianalysatoren

Detaljer

Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart

Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Høst vinter 2015 Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Vi introduserer de nye termokameraene fra Fluke KAMPANJE Fluke T5600/ 1000FLT KIT Fluke. Keeping your world up and running.

Detaljer

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie TEKNISKE DATA Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie Flukes nye 370 FC-serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) gir avansert feilsøking. Den fleksible strømproben iflex gir enkel tilkobling

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

SPECIALS. NYHET Fluke 325 Promopakke. sikkerhet sett NYHET. Vår-sommer 2016

SPECIALS. NYHET Fluke 325 Promopakke. sikkerhet sett NYHET. Vår-sommer 2016 SPECIALS Vår-sommer 2016 NYHET Fluke 115- sikkerhet sett NYHET Fluke 325 Promopakke Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Testverktøyene i Flukes 3000 FC-serie kommuniserer med Fluke

Detaljer

grunner til å koble sammen verktøyene dine

grunner til å koble sammen verktøyene dine 7 grunner til å koble sammen verktøyene dine Grunner til at test- og måleverktøyer er bedre sammen med Fluke Connect 1 telefonen Jobb raskere Fluke Connect -appen hjelper deg med å utføre rutineoppgaver

Detaljer

FLUKE SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Fluke 117 digitalt multimeter. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere.

FLUKE SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Fluke 117 digitalt multimeter. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. FLUKE Specials Vår 2015 SE DET. LAGRE DET. DEL DET. 117 digitalt multimeter Spesialkampanjer på alle s multifunksjonelle installasjonstestere NÅ MED KOSTNADSFRI TOOLPAK, MÅLER OPPHENGSSETT OG C25 BÆREVESKE!.

Detaljer

SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Alle fakta, ute i felten.

SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Alle fakta, ute i felten. SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Alle fakta, ute i felten. Vi lanserer det største systemet med kommuniserende testverktøyer i verden. Vi lanserer det største systemet med kommuniserende testverktøyer i verden.

Detaljer

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske data Oppdag problemer umiddelbart Flukes visuelle IR-termometre kombinerer det praktiske i et punkttermometer med den visuelle fordelen til et infrarødt kamera,

Detaljer

Så avansert at vi måtte opprette en ny kategori. Et feilsøkingsverktøy med et infrarødt varmekart.

Så avansert at vi måtte opprette en ny kategori. Et feilsøkingsverktøy med et infrarødt varmekart. Hils på VT02 Visual IR Thermometer Så avansert at vi måtte opprette en ny kategori Et feilsøkingsverktøy med et infrarødt varmekart. Se mer enn temperatur Det nye VT02 Visual IR Thermometer bygger bro

Detaljer

Fluke Connect - moduler Tekniske data

Fluke Connect - moduler Tekniske data Fluke Connect - moduler Tekniske data Gir deg fleksibiliteten til å bygge det trådløse systemet ditt slik du vil når du vil. Fluke 3000 FC trådløse testverktøy er et lag, og modulene er spillerne. Du kobler

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en KOSTNADSFRI. Bluetoothhøyttaler

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en KOSTNADSFRI. Bluetoothhøyttaler Høst/vinter 2014 FLUKE Specials Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en Bluetoothhøyttaler Nytt fra Fluke Ti90 og Ti95 infrarøde kameraer Bluetoothhøyttaler

Detaljer

Fluke 279 FC termo-multimeter

Fluke 279 FC termo-multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC termo-multimeter Finn. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termografi, som er konstruert for å øke produktivitet og

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Målinger av spenningskvalitet

Målinger av spenningskvalitet Målinger av spenningskvalitet HVOR, NÅR og HVORDAN måle Prioriteringer? Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Noen påstander Man MÅ ikke måle i henhold til den nye norske leveringskvalitetsforskriften,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere TEKNISKE DATA Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere Høytytende to-i-ett isolasjonsmultimeter Isolasjonsmultimetrene Fluke FC 1587 og 1577 kombinerer en digital isolasjonstester med et digitalt, sann

Detaljer

LaserQC måle med hastigheten av en laser

LaserQC måle med hastigheten av en laser LaserQC måle med hastigheten av en laser 1/6 prosess LaserQ måleresultatene innen 20 sekunder! Manuell kontroll og innføring av målene i forbindelse med 2D-emner er en meget tidkrevende prosess. Sjansen

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Strømaggregater fra Wacker Neuson som du kan stole på: Strømaggregatkompetanse ned til minste detalj. Oversikt over alle strømaggregater

Strømaggregater fra Wacker Neuson som du kan stole på: Strømaggregatkompetanse ned til minste detalj. Oversikt over alle strømaggregater Strømaggregater Strømaggregater fra Wacker Neuson som du kan stole på: Strømaggregatkompetanse ned til minste detalj 1. Full effekt hver gang En pålitelig kraftforsyning som er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch NO Drevet av LØSNINGER Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch Alt du trenger til styreenhetsdiagnose Den nye generasjonen diagnosetestere fra Bosch, som modulen

Detaljer

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux»

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Undersøkelse som er utført av Kim Remy Holtet Innhold I. Innledning II. Bakgrunn

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang Fluke 43B Power Quality Analyzer N Jul 2005 2001-2005 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere. Fluke 43B BESTILLE OG

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler

Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler Problembeskrivelse Identifisering/årsak (måleopplegg, resultat) Løsning/videre plan Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no

Detaljer

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene. Generatorer Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Generatorkompetanse til minste detalj. 1. Alltid full av energi. En energiforsyning du kan stole på er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Nye spennende løsninger for temperaturmålinger

Nye spennende løsninger for temperaturmålinger Elveveien 28, 3262 Larvik Tlf. 33 16 57 00 - Faks 33 16 57 01 post@instrutek.no - www.instrutek.no Nye spennende løsninger for temperaturmålinger Kontakttermometre og kontaktfrie termometre fra Fluke Alt

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

TANTEC P E G A TANTEC. Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. www.tantec.

TANTEC P E G A TANTEC. Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. www.tantec. TANTEC P E G A Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. TANTEC www.tantec.no TANTEC Pega Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd,

Detaljer

Måleutstyr for spenningskvalitet

Måleutstyr for spenningskvalitet Måleutstyr for spenningskvalitet Ulike målesystemer og instrumenter. Begrensninger og muligheter. Prioriteringer. Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 INSTRUMENTER FOR Å MÅLE

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 2016

Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 2016 Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 206 Bodø 7.9 206 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema. AEN-tall 2. Utfordringer svake nett, effektkrevende apparater 3. Skarpnes prosjektet nullenergihus 4. Målinger

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Specials + + vår sommer Attraktive tilbud på alle. Laserverktøy fra Fluke: Det handler om presisjon. flerfunksjonelle installasjonstestere NYHET

Specials + + vår sommer Attraktive tilbud på alle. Laserverktøy fra Fluke: Det handler om presisjon. flerfunksjonelle installasjonstestere NYHET Specials NYHET Laserverktøy fra Fluke: Det handler om presisjon. vår sommer 2017 Attraktive tilbud på alle flerfunksjonelle installasjonstestere + + Fluke digitale multimetre: Når driftstiden er viktig.

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis

Håndtering av spenningsproblem i praksis Håndtering av spenningsproblem i praksis Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Case 1: DEAR

Detaljer

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ!

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM START VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! EN INTELLIGENT LØSNING FOR ET SMARTERE HJEM: BLI MED OG FRONTE VANNSIKKERHET

Detaljer

P Q A A S. Kort presentasjon av PQA. Henrik Kirkeby

P Q A A S. Kort presentasjon av PQA. Henrik Kirkeby P Q A A S Kort presentasjon av PQA Henrik Kirkeby henrik@pqa.no PQA AS http://pqa.no 1 K o r t o m P Q A Innhold Bakgrunn / kompetanse Henrik Kirkeby Hva kan PQA tilby? Hva ønsker dere eventuelt fra PQA?

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Fluke 712B og 714B temperaturkalibratorer

Fluke 712B og 714B temperaturkalibratorer Fluke 712B og 714B temperaturkalibratorer Nøyaktighet og enkelhet Tekniske data 712B og 714B er de perfekte testverktøyene for en temperaturkalibreringsspesialist som ønsker seg en svært nøyaktig, lettanvendelig,

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking NDSL & EATON Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery Monitoring 1 Sårbarheten med en streng 36 x 12 volt blokker = 432 volt 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og greit

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og greit 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og greit Matproduksjon er ditt fagfelt Matsikkerhet er vårt Forbrukerne stoler på at ditt firma leverer mat av trygg kvalitet hver dag.

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Elektro, Maskinoffiser operativt nivå. Funksjon 2 Fra Emneplan FTM02B Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.3 Omfang: 4 fagskolepoeng Kunnskap, Forståelse og Dyktighet.

Detaljer

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Informasjonsmøte installatører 29.1.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. Tendenser mot mer effektkrevende utsyr og utfordringer 2. Hva er utfordrende

Detaljer

3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll. Mål renholdet. og vær trygg

3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll. Mål renholdet. og vær trygg 3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll Mål renholdet og vær trygg Se hygienekontroll i et nytt lys Se under overflaten For næringsmiddelindustrien er målet å levere trygge produkter

Detaljer

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 SINTEF

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 ED 250 Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 innhold ED 100 og ED 250 konfigurasjoner for ulike bruksområder til dører 4 5 Det modulbaserte systemet 6 7 For lett tilgjengelighet i inngangspartier

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis

Håndtering av spenningsproblem i praksis Håndtering av spenningsproblem i praksis Problembeskrivelse Identifisering/årsak (inkl. måleopplegg, -resultat og teori) Løsning eller videre plan Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Sammendrag Utfordrende elektriske apparater som kan skape problemer med spenningskvaliteten i distribusjonsnettet har i det siste økt i omfang i Norge.

Detaljer

FoL og KUNDENS opplevelse

FoL og KUNDENS opplevelse FoL og KUNDENS opplevelse Forventninger til og erfaringer fra forskrift om leveringskvalitet Er forventningene innfridd? Hva er behovet til industrikunder framover i tid? Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no

Detaljer

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Er det behov for samordnet håndtering av Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Brukermøte Spenningskvalitet September 2009 Agenda Grunnlag Eksempler Problemstilling

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser.

Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser. Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser. Skann dokumenter der og da: På kontoret, hos kunden og til med på reiser. HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner Produktnummer: L2722A Skannertype:

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis: Portégé M300:

Toshiba EasyGuard i praksis: Portégé M300: Den beste og tøffeste ultrabærbare som har alt. Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningskunders behov for økt datasikkerhet, advansert systembeskyttelse og enkel tilkobling.

Detaljer

Specials. Høst - vinter Fluke 279 FC Det nye Fluke termiske multimeteret NYHET. NYHET Den nye Fluke multifunksjonstesteren

Specials. Høst - vinter Fluke 279 FC Det nye Fluke termiske multimeteret NYHET. NYHET Den nye Fluke multifunksjonstesteren Specials Høst - vinter 2016 NYHET Fluke 279 FC Det nye Fluke termiske multimeteret NYHET Den nye Fluke multifunksjonstesteren Vi introduserer det nye Fluke 279FC Termiske multimeteret 279FC el-nr: 80 919

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Litt kort historikk rundt Forskrift om Leveringskvalitet Etter en høringsperiode sommeren/høsten

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter Vifter Viftene i N-serien som presenteres i denne katalogen, er viktige komponenter i Nedermans produkter for røykavsug og filtrering, og for eksosavsug. Viftene i N-serien dekker fra 0,55 kw til 2,2 kw

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Hurtigstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Hurtigstart Powerline 1200 Modell PL1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide nettverket på

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

3-fase Lavtapstransformatorer

3-fase Lavtapstransformatorer Med forbehold om endringer 3-fase Lavtapstransformatorer Opp til 8% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres Uansett hvor jobben skal gjøres Minarc Evo 180 Fordeler Førsteklasses sveiseresultat Passer alle elektrodetyper Kan brukes med lange skjøtekabler PFC-teknologi for optimal energiutnyttelse Høy utgående

Detaljer

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen.

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning og -kontroll 1681.indd 1 09.09.16 12:44 1681.indd 2 09.09.16 12:44 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning

Detaljer