Forretningsmuligheter i brasil. Brasil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsmuligheter i brasil. Brasil"

Transkript

1 Forretningsmuligheter i brasil Brasil

2 hvorfor brasil? Brasil er et landområde større enn Europa på mer enn 8.5 millioner kvadratkilometer. Landet har en befolkning på ca 180 millioner mennesker, derav en yrkesaktiv befolkning på 90 millioner. Brasil er en innfallsport til Mercosur, en av verdens 10.største økonomier ifølge Verdensbanken, i tillegg til at det er det største og mest omfattende industriområde i Latin Amerika og Karibien. Som medlem av Mercosur (Det Sydlige Fellesmarked) har Brasil frihandelsavtaler med alle land i Syd Amerika og er et godt utgangspunkt for produksjon med eksport til hele regionen. Brasil er på verdenstoppen når det gjelder produksjon av matvarer (soya, oksekjøtt, kaffe, appelsiner, sukker, juice), mineraler (jern og magnesium), biler, forbruksvarer og bioetanol. Landet er også kjent som produsent av små og mellomstore fly. Som et resultat av olje/gass forekomster oppdaget i det såkalte pre-salt feltet har Brasil potensiale til å bli en olje og gass gigant på verdensbasis.. Elektrisitet produseres miljøvennlig av vannkraft og bioenergi. Drivstoff fra bioenergi (bioetanol og biodiesel) brukes i stor utstrekning i transportnæringen. Videre har Brasil har et moderne finans- og banksystem, så vel som et vel utbygget og avansert telekommunikasjonssystem. Brasil er en nasjon preget av et multikulturelt og multietnisk samfunn som respekterer immigranter og deres kulturelle egenart. Landet har et demokratisk regime med stabile offentlige institusjoner basert på den tredeling av makten vi kjenner fra Norge. Rettssystemet er et vel utviklet apparat for løsning av konflikter, respekterer internasjonale lover og støtter opp under regjeringens politikk om å fremme fred og fremgang internasjonalt. Brasil deltar derfor som fredsmegler internasjonalt og i FNs fredsbevarende styrker. Forretningsmuligheter i Brasil De kommersielle relasjoner mellom Norge og Brasil har styrket seg de seneste årene. I 2007 og 2008 var Norge det land i Norden som investerte mest i Brasil og samhandelen mellom Brasil og Norge var større enn mellom Brasil og de andre nordiske land. Etter USA og EU er Brasil i dag den viktigste destinasjon for norsk FDI (Foreign Direct Investment), foran Kina og India. Olje og gass Det såkalte Pre-salt feltet utenfor kysten av Brasil krever store investeringer de nærmeste årene. Petrobras la i 2008 fram en investeringsplan for utvikling av dette t feltet på USD 119 milliarder, hvorav en stor del vil gå til anskaffelse av utstyr til leting og produksjon offshore, et område der Norge har stor ekspertise. Skipsbygging - The Fleet Modernization and Expansion Program (Promef), publisert i 2009, representerer en milepæl innen skipsbyggingsindustrien for større skip i Brasil. De

3 49 nye tankskip som Petrobras planlegger vil både dekke behovet for transportkapasitet for olje og gass på egen kjøl, så vel som være grunnlaget for en fornyet brasiliansk skipsbyggingsindustri. De 26 skip i fase 1av dette programmet vil ha kapasitet til å frakte omtrent 2.7 millioner dødvekt tonn (DWT). 10 Suezmax skip, 5 Aframax skip, 4 Panamax skip, 4 produkttankere og 3 gasstankere skal bygges. Dette ambisiøse flåteprogram vil stimulere og gi ringvirkninger til andre sektorer av industrien, både utstyrsleverandører, stålindustrien og sjøforsvaret. Det forventes derfor en sterk økning av behovet både for nyetableringer og ekspansjon i Brasil og import av spesialisert utstyr og tjenester. Jordbruk (Agriculture) Med sin store utstrekning og store tilgjengelighet av dyrkbar mark er Brasil i stand til å bære en sterk økning i produksjon av matvarer og bioenergi. Jordbruk i Brasil er et tropisk jordbruk med produkter som soyabønner, fjærfe, storfe, lær, sukker, kaffe, bomull, frukt, melk og ikke minst skogsprodukter. Den høye kvalitet på produktene er anerkjent på det internasjonale marked, samtidig som Brasil med sitt relativt lave kostnadsnivå er konkurransedyktig innen de fleste sektorer. Biofuels Ved innføringen av Brasils National Alcohol Program begynte bilindustrien som en foregangsindustri å tilpasse teknologien til nye miljøvennlige drivstoff. Siden introduksjonen av Alkohol Programmet i 1975, har Brasils årlige produksjon av alkohol som energikilde økt fra ca 551 millioner liter til 18 milliarder liter, noe som tilsvarer en årlig vekst på 11.8 %. Et anslag for 2003 indikerer at bruk av etanol som erstatning for bensin i Brasil, i tillegg til erstatningen av olje med sukkerørsavfall som brensel i sukkerrør industrien, har redusert de årlige utslippene av CO2 med 33.2 millioner tonn, en mengdereduksjon som er sammenlignbart med dagens utslipp i et industrialisert land, som Norge. Etanol basert på produksjon av sukkerrør er i dag en industrialisert og kostnadseffektiv energiproduksjon, der også norske interesser er engasjert. Den brasilianske regjering har garantert en viktig skattefordel og gitt andre økonomiske stimuli for å oppmuntre til utvikling av denne sektor og fremme konsolidering av industrien. Akvakultur Akvakultur er en sterkt voksende aktivitet i Brasil med en produksjonsvekst på mer enn 100 % i løpet av de siste 10 år. I mars 2009 signerte Brasil og Norge et Memorandum of Understanding (MoU) om å samarbeide innen Akvakultur. Brasils Minister for Fiskeri og Akvakultur deltok på Aqua Nor 2009, den Internasjonale messen for Akvakultur i Trondheim, i spissen for en stor delegasjon av eksperter, forskere og næringsdrivende. Et seminar om samarbeids- og investeringsmuligheter innen Akvakultur i Brasil, organisert av den Brasilianske Ambassade i Oslo, ble åpnet av Brasils og Norges Ministre på dette området. I sine kontakter med norske myndigheter, forskere og næringsdrivende vektla Minister Gregolin at den Brasilianske regjering har besluttet å utvikle akvakultur og fiskerinæringen i Brasil p.g.a. det store potensialet, spesielt innen områdene matforsyning, arbeidsplasser og næringsutvikling under hensyn til ivaretakelse av miljø, da spesielt i Amazonas regionen. Brasil betrakter Norge som en strategisk partner på dette området.

4 Turisme Med Brasil som arrangør av VM i fotball i 2014 og med Rio de Janeiro som vert for de Olympiske Sommerleker i 2016, forventes mulighetene innen turistsektoren å bli stadig mer attraktive i årene som kommer. Få andre destinasjoner kan tilby det samme mangfold som Brasil. Vakker natur, fredede naturreservater og fargerike populære arrangement som karneval er faktorer som vil veie tungt når norske turister skal velge sine reisemål i framtiden. Å kombinere forretningsreiser med et ferieopphold i en av byene eller på et feriested vil være attraktivt. Kjøp av leiligheter for ferie eller lengre opphold er også et marked som er av interesse for norske. Industri i Brasil generelt Den brasilianske industri er preget av mangfold, fra tradisjonell tungindustri til produksjon av forbruksvarer. Viktige sektorer er stålindustri, aluminiumsproduksjon, bilindustri, olje- og gass produksjon samt annen energiproduksjon, kjemisk industri, flyindustri, maskiner og annet utstyr for industrien, kosmetisk industri, aktiviteter knyttet til bærekraftig utnyttelse av de store skogområdene. Størrelsen og betydningen av et hjemmemarked på 180 millioner mennesker, så vel som de muligheter Brasil har for eksport av både råvarer og industriprodukter gjør Brasil til en av verdens ledende produksjonsland og en av verdens største mottakere av direkte utenlandsk investeringer. Brasil er hovedkontor for en rekke internasjonale selskaper med tradisjonsrik tilstedeværelse i de viktigste globale økonomiske områder. Flere enn 80 norske selskap er i dag etablert i Brasil. Avtaler og Memorandum of Understanding (MoU) mellom Brasil og Norge innen offentlig og privat sektor per januar 2010: Foruten en bilateral avtale for å hindre dobbel beskatning, har de to land nylig fremforhandlet og iverksatt følgende MoUs: I den offentlige sektor finnes blant annet avtaler som: - Samarbeide innen utdanning - Samarbeide innen Vitenskap og Teknologi - Klima, Biologisk mangfold, Bærekraftig utvikling - Samarbeide mellom det Brasilianske Ministerium for Fiskeri og Akvakultur og SINTEF Fiskeri og Akvakultur, Det Norske Veterinær Institutt, samt Institute of Marine Research in Norway. - Samarbeide innen Akvakultur og andre områder med felles interesser - Tekniske og sanitære krav for bilateral handel innen fiskeprodukter - Samarbeide mellom toll administrasjonene

5 I den private sektor finnes blant annet avtaler som: - MoU for et samarbeide innen bedrifters sosiale ansvar undertegnet mellom CNI og NHO - MoU mellom Petrobras og Statoil vedrørende strategisk partnerskap og samarbeide innen utvikling av biofuels. Handelstilretteleggere og nyttige kontakter i Brasil Makroøkonomisk informasjon MINISTRY OF FINANCE - Finansdepartementet CENTRAL BANK Sentralbanken - Makroøkonomiske indikatorer - Valutakurser - Lovgivning og normer - Regulering av utenlandsk investeringer Handelsinformasjon STATISTICS - statistikk COMMON EXTERNAL TARIFF (CET) COMMON NOMENCLATURE (NCM) Brasil og dets MERCOSUR partnere Argentina, Paraguay og Uruguay innførte Common External Tariff (CET) 1ste januar CET nivået varierer mellom 0 og 20% ad valorem, med unntak av tariff på telekommunikasjons utstyr, noe kapitalvare, og produkter som er inkludert i medlemslandets nasjonale liste av unntak av CET, som for eksempel biler og elektroniske forbruksvarer. Ambassadens Handelssektor SECOM ved den Brasilianske Ambassade i Norge er medlem av et nettverk bestående av 61 strategiske steder på verdensbasis som står i kontakt med og samarbeider med Trade Promotion Department i det brasilianske utenriksdepartement.

6 Disse kontorene er ansvarlige for: - samle inn og distribuere data om handels- og investerings muligheter - hjelpe brasilianske selskaper som leter etter nye markeder - tiltrekke utenlandske investeringer og mulige partnerskap i Brasil - hjelpe til med å arrangere forretningsmesser, felles arrangement og andre tilstelninger BrazilTradeNet Gratis informasjon om Brasilianske selskaper, eksport og import tilbud i tillegg til aktivitetskalender. Søk baset på Mercosur Common Nomenclature (NCM). Virtual company showroom. Håndbøker som for eksempel: - Juridisk guide for utenlandske investorer (tilgjengelig bare på engelsk) - Hvordan eksportere til Brasil (tilgjengelig bare på engelsk). Brazilian - Norwegian Chamber of Commerce De fleste medlemmer i BNCC representerer selskap som er representert i Brasil, med personell og profesjonell kunnskap om landet ut fra et forretningsmessig synspunkt. Dessuten har BNCC en rekke brasilianske medlemmer bosatt i Norge som driver selvstendig næringsvirksomhet. BNCC samarbeider også med Norwegian Brazilian Chamber of Commerce basert i Rio de Janeiro. BNCC arrangerer Workshops og seminarer og er generelt et kontaktpunkt for mennesker med ønske om informasjon vedrørende forretningsmuligheter i Brasil. Arbeidsgrupper og seminarer arrangert i den senere tid: - Forretningsseminar i forbindelse med statsbesøk av Brasils President Luiz Inácio Lula da Silva - Seminar om investeringsmuligheter i Biofuels i Brasil - Seminarer om den politiske og økonomiske utvikling i Brasil - Seminar om muligheter innen det brasilianske offshoremarked - Workshop om brasilianske toll- og importbestemmelser SISCOMEX SISCOMEX er et system som registrerer, overvåker og kontrollerer utenlandske handelsoperasjoner. Eksport og import relatert til statlige selskaper blir registrert i et data-

7 system og brukere kan ha tilgang til SISCOMEX fra banker, meglere, eller dedikerte dataterminaler. Det er også mulig å få tilgang til systemet fra eget kontor ved hjelp av et passord som utstedes av de Føderale Toll og Skatte myndigheter (Receita Federal). Det fines to typer import lisenser: - Automatisk Lisens er hovedsaklig gitt for det meste av import til Brasil. - Ikke automatisk lisens er nødvendig for produkter som behøver godkjennelse fra et ministerium, eller byråer som for eksempel National Petroleum Agency (ANP), Brazilian Institute of Environment (IBAMA), Ministry of Science and Technology (MCT). Finansiell informasjon om Brasil BM&F-BOVESPA Integrering i 2008 av Brazilian Mercantile & Futures Exchange (BM&F) med São Paulo Stock Exchange (Bovespa). Nest største børsen i Amerika og den største i Latin Amerika. Håndbok: Hvordan investere i det Brasilianske markedet (tilgjengelig bare på engelsk) Financial News: BNDES NATIONAL BANK FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT BNDES kredit linjer omfatter langtids finansiering med konkurransedyktige renter for utvikling av investeringsprosjekter, kommersialisering av maskiner og utstyr og Brasiliansk eksport. Årlig innvilget kreditt var i 2008 på R$ 92.2 billion og for perioden Jan-Sep 2009 R$ 97billion. BNDES program innen infrastruktur sektoren har som mål: - ekspansjon og modernisering av den elektriske sektor - utvikling av natur gass markedet - arbeid for fornybar energi - redusere flaskehalser innen transport logistikk - ekspansjon av telekommunikasjonsnettverk

8 Kontaktpersoner: Trade Sector of the Brazilian Embassy: Handelssektor ved den Brasilianske Ambassaden Paulo Guimarães Minister Counsellor Embassy of Brazil in Oslo Sigurd Syrs gate Oslo Tel: , Fax: BNCC: Terje Staalstrøm c/o Embassy of Brazil in Oslo Sigurd Syrs gate Oslo Tel.: Brasiliansk Advokat i Norge: Celma Regina Hellebust Askepottveien Sandnes Tel.:

Regjeringens Brasil-strategi. Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold

Regjeringens Brasil-strategi. Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold Regjeringens Brasil-strategi Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold Innledning REGJERINGENS BRASIL-STRATEGI Regjeringens visjon er: Brasil og Norge skal utvikle et strategisk partnerskap på områder

Detaljer

FORORD. Oslo, 26.03.2012. Paulo Guimarães

FORORD. Oslo, 26.03.2012. Paulo Guimarães FORORD Denne boken bygger på en diplomatisk avhandling som jeg fremla for Rio Branco Instituttet i Brasília i 2011, og på boken i portugisisk versjon utgitt av Fundação Alexandre de Gusmão. Teksten dere

Detaljer

BRIKS-LANDENE: BETYDNING OG UTVIKLING I SAMARBEIDET R-2011-061. Utarbeidet for Utenriksdepartementet

BRIKS-LANDENE: BETYDNING OG UTVIKLING I SAMARBEIDET R-2011-061. Utarbeidet for Utenriksdepartementet BRIKS-LANDENE: BETYDNING OG UTVIKLING I SAMARBEIDET Utarbeidet for Utenriksdepartementet Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5ZH110074 ISBN 978-82-8232-192-1 ISSN 0803-5113 Interne koder RRE/SAA/THU/pil,

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil RAPPORTSERIE Rapport 04/2013 Landrapport Brasil INNHOLD Aktuelle adresser Norges ambassade i Brasil www.noruega.org.br/norsk/ambassaden Generalkonsulatet i Rio de Janeiro www.noruega.org.br/norsk/gk Capes

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil RAPPORTSERIE Rapport 04/2013 Landrapport Brasil INNHOLD Aktuelle adresser Norges ambassade i Brasil www.noruega.org.br/norsk/ambassaden Generalkonsulatet i Rio de Janeiro www.noruega.org.br/norsk/gk Capes

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument Internasjonalt nærings- og handelsfremme NHOs politikkdokument 2 Innhold Innledning og oppsummering... 3 Bakgrunn: Norsk næringsliv internasjonaliseres... 4 Prioritert område 1: Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler

Detaljer

FORORD. Paulo Guimarães

FORORD. Paulo Guimarães FORORD Denne boken bygger på en diplomatisk avhandling som jeg fremla for Rio Branco Instituttet i Brasília i 2011, og på boken i portugisisk versjon utgitt av Fundação Alexandre de Gusmão. Min takk går

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde og Torger Reve 11.02.2013

Norske selskapers etableringer i Afrika Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde og Torger Reve 11.02.2013 HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etablering i Afrika fra år 2000-2012, landene sør for Sahara Yuriy Zhovtobryukh, Marius

Detaljer

Nye markeder for pelagisk fisk En studie av mulighetene for norsk sild i det brasilianske markedet

Nye markeder for pelagisk fisk En studie av mulighetene for norsk sild i det brasilianske markedet Rapport 43/2010 Utgitt desember 2010 Nye markeder for pelagisk fisk En studie av mulighetene for norsk sild i det brasilianske markedet Finn-Arne Egeness Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som

Detaljer

Næringsliv skaper utvikling. Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland

Næringsliv skaper utvikling. Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland Næringsliv skaper utvikling Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland Vår ambisjon Det er Regjeringens mål å bidra til at flest mulig mennesker i verden løftes ut

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand til naturressursforvaltning

RESULTATRAPPORT Bistand til naturressursforvaltning 2012 RESULTATRAPPORT Bistand til naturressursforvaltning FORORD Temaet i årets resultatrapport er bistand til naturressursforvaltning. Naturressurser betyr mye for utviklingslands muligheter til å bekjempe

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Næringspolitisk handlingsplan

Næringspolitisk handlingsplan Næringspolitisk handlingsplan Næringspolitisk handlingsplan: NITO Fellesforbundet Industriens rolle norsk økonomi Hovedtall Industrien utgjør fortsatt en betydelig del av norsk næringsliv. Industri og

Detaljer

Rapportserie 03/2014. Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid

Rapportserie 03/2014. Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid av utdanning Rapportserie 03/2014 Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar 2014 Ansvarlig redaktør:

Detaljer

BRASIL. Landrapport. No. 4 2009. Seniorrådgiver Ingebjørg Birkeland Seksjon for utredning og analyse September 2009

BRASIL. Landrapport. No. 4 2009. Seniorrådgiver Ingebjørg Birkeland Seksjon for utredning og analyse September 2009 BRASIL SEN TE R FOR INTERNASJONALISERING AV HØGR E UTDANNING No. 4 2009 Landrapport Seniorrådgiver Ingebjørg Birkeland Seksjon for utredning og analyse September 2009 Innhold Innhold... 1 1. Introduksjon...

Detaljer

Dokument nr. 8:132. Til Stortinget

Dokument nr. 8:132. Til Stortinget Dokument nr. 8:132 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Inge Ryan, Heidi Sørensen, Siri Hall Arnøy og Sigbjørn Molvik Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

Plattform for en helhetlig Afrika-politikk

Plattform for en helhetlig Afrika-politikk Plattform for en helhetlig Afrika-politikk En helhetlig Afrika-politikk Norge vil styrke det politiske samarbeidet med afrikanske land, ikke minst for å fremme et sterkt og rettferdig multilateralt system.

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Maritim strategi 2007. Stø kurs. Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Maritim strategi 2007. Stø kurs. Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer Maritim strategi 2007 Stø kurs Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer Foto: Arvid Samland Norge er et lite land med 4,7 millioner mennesker bosatt i et hjørne av Europa. Vi

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer