LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL"

Transkript

1 LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig gevinstrealisering OFFENTLIGE Økonomisk mest fordelaktig Samfunnsnyttige formål Hvordan vet vi om vi når målene og hva koster det?

2 VERDISKAPING HVA ER DET? Verdiskaping er både resultatet av, og begrunnelsen for, å investere i et prosjekt Verdiskapingsstyring handler om å organisere og styre prosjekter for å oppnå ønsket verdiskaping For å utløse verdiskapingspotensialet må man både kartlegge ønsket verdiskaping og definere styringsprinsipper for prosjektet som man er tro mot når beslutninger skal fattes Kartleggingen av verdiskapingen omfatter: prosjektets overordnede mål og leveranser virkemidler og aktiviteter som skaper verdier verdiskaping i prosjektet RAMBØLLS PROSJEKTGJENNOMFØRINGSMODELL

3 HVORDAN VET VI OM VI NÅR MÅLENE - OG HVA KOSTER DET? LCC-analyse sammenligner økonomisk lønnsomhet i definert levetid En god beslutning må også ta hensyn til eventuelle kvalitative mål Evaluere velge alternativ Ønsket verdiskaping LCC-analyse viser da hva prioriteringen mellom de ulike målene koster over byggets levetid Beslutnings grunnlag Absolutte krav Definere alternativer HVORDAN BRUKE LCC? LCC-analyser benyttes til å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre 1. Definer alternativene som skal vurderes 2. Identifiser alle kostnader og gevinster ved de ulike alternativene over prosjektets/ byggets levetid fokuser på forskjellene mellom alternativene 3. Sett opp en kontantstrøm for levetiden, beregn nåverdi og årskostnad basert på definert levetid

4 HVORDAN BRUKE LCC? PRISSATTE/ IKKE PRISSATTE KRITERIER Ikke alle mål/ ønskede verdiskapingspunkter kan/ bør prissettes Ikke prissatte mål kan på sikt gi brukeren av bygget/ leveransen økt verdiskaping som ikke enkelt kan verdsettes på beslutningstidspunktet Bygg som underbygger virksomheten i bygget kan bidra til betydelige reduksjoner i virksomhetens kostnader eller motsatt Om man ikke definerer gode kvalitative mål og/ eller hvordan disse vektes mot kvantitative mål er det lett å vektlegge de kvantitative ved beslutningspunkter med følgen at ønsket verdiskaping sannsynligvis ikke nås REHABILITERING VS NYBYGG EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRS Utløsende faktor for prosjektet: for dårlig fysisk arbeidsmiljø krav om rehabilitering I skisseprosjektfasen vurderte man ulike kombinasjoner av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Ulike investeringskostnader Ulike FDVU-kostnader Ulikt behov for eksternt leide lokaler og mulighet for utleie av lokaler Ulik internlogistikk

5 REGNEEKSEMPEL EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Nullalternativ NV: 911,4 MNOK Årskostn.: 49,5 MNOK År Andel investering pr år 0 % 17 % 33 % 33 % 17 % Prisstigning utover inflasjon 5,0 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Midlertidige leiekostnader Leiekostnader Leieinntekter - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FDV-kostnader Sum årskostn Reinvestering Investering Prisstigning investering Kontantstrøm Full riving og nybygg NV: 608 MNOK Årskostn.: 33,1 MNOK År Andel investering pr år 0 % 0 % 40 % 40 % 20 % Prisstigning utover inflasjon 5,0 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Midlertidige leiekostnader Leiekostnader Leieinntekter - - ( ) ( ) FDV-kostnader Sum årskostn Reinvestering Investering Prisstigning investering Kontantstrøm EVALUERING AV KVALITATIVE MÅL EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Scenarie: Løsninger som stimulerer til helhetlig ledelse på alle plan Løsninger som legger til rette for tverrsektoriell samarbeid og medvirkning Fysiske og tekniske løsninger som gir en bedre og mer attraktiv arbeidsplass Sikkert bygg i bruk Tilrettelegging for bedre publikumsservice God intern og ekstern kommunikasjon Bygningsmessig og teknisk fleksibilitet og generalitet for å møte endring i nåtid og fremtid Relativt sett lavt ressursbruk i driftsfasen (energi, renhold, vedlikehold) Miljøriktige løsninger som gir god innklima og et godt arbeidsmiljø SUM score: Alternativ 3 ga lavest årskostnader Alternativ 1 ble allikevel valgt grunnet klart høyere score på de definerte kvalitative målene for prosjektet Ensidig fokus på LCC gir ikke den beste beslutningen

6 VURDERE ULIKE FORMÅL EKSEMPEL KVARTAL 71 I KRISTIANSAND Oppdrag: vurdere beste totalløsning for kvartalet Ønsket verdiskaping Økt fleksibilitet Økt økonomisk gevinst Bedre parkeringsløsning Alternativene som ble vurdert Maks utnyttelse kontor Kombinasjon kontor og bolig STILL RIKTIGE SPØRSMÅL EKSEMPEL NY BRUK ETTER RIVING? En kunde har en tomt som per i dag består av kontorbygg Tomten er dårlig utnyttet mtp bygg i høyden og ligger i et transformasjonsområde Det ble utlyst en arkitektkonkurranse med maks utnyttelse kontor som formål Verdiskapingskartlegging viste at Kunden ønsker lav risiko og prioriterer sikre kontantstrømmer Sannsynligheten for økt utnyttelse øker ved blandet bruk og gode utearealer på bakken Ulike byggetrinn er viktig for å bevare eksisterende leiekontrakter Omprioritering fra kun kontor til kontor og bolig for å Redusere risikobildet ved ensidig risiko mot kontormarkedet Utløser kapital gjennom salg av boligtomter og reduserer kapitalbindingsrisiko Øker lønnsomheten i prosjektet ved økt utnyttelse og optimaliserte byggetrinn

7 FUNKSJONSKRAV EKSEMPEL AQUARAMA KJØP AV TID I SVØMMEHALL I utgangspunktet ble det utlyst arkitektkonkurranse der vinnerforslaget viste seg ikke realiserbart Prosjektet ble snudd opp ned med spørsmålet hva er det egentlig kommunen trenger? Svaret: tid i basseng til skolesvømming, rehabilitering, vannsport og forbedret folkehelse Funksjonskrav ble beskrevet i detalj - ønskede funksjoner ble foreslått Lavest årlig kostnad for kommunen (40+20 år) kombinert med score på kvalitative tildelingskrav vant Vinner utviklet prosjektet videre til forprosjekt med definert målsum alle endringer etter målsum måtte begrunnes med LCC-analyser FUNKSJONSKRAV EKSEMPEL TOTALENTREPRISE ULLERUD HELSEBYGG Pågående konkurranse der det skal leveres pris på bygget og LCC-kostnader i byggets levetid pris teller 100% LCC-kostnadene skal gjennomgås av ekstern LCCrevisor årlige avvik skal dekkes av entreprenøren i 30 år (1 MNOK i årlig avvik = 30 MNOK!) Konkurransegrunnlaget baseres på ytelsesbeskrivelser og funksjonskrav for at totalentreprenørene skal kunne finne de innovative løsningene som lønner seg over tid! Åtte totalentreprenører har levert tilbud

8 LCC-ANALYSE GULVBELEGG EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRS Diskonteringsfaktor K. rente 5,00% Komponent Int Kosnt. NV sum 5 år pr enhet pr enhet 0,784 0,614 0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087 0,068 Vedlikehold/ utskifting pr intervall Vinylbelegg m 2 Investering og utskift. 20 år Vedlikehold 10 år Drift årlig Sum kostnader Årskostnad Teppebelegg m 2 Investering og uskift. 15 år Vedlikehold 5 år Drift årlig Sum kostnader Årskostnad HELHETLIG TILNÆRMING DRIFT INN I PLANLEGGINGSFASE 7% 11% Forvaltning Energibesparende tiltak - stadig oftere initiert av byggherre og følger av strengere lovverk 19% 25% Løpende drift Renhold Renhold den største enkeltposten påvirkes i stor grad av prosjekteringen Plassering/ utforming av bygningskropp Energi Utomhusarealer/ overbygde arealer Bæresystem 38% Vedlikehold Renholdsstasjoner Vegghengte møbler Renholdsvennlige overflater/ lik renholdsmetode

9 RAMBØLLS PROSJEKTGJENNOMFØRINGSMODELL LCC SOM BESLUTNINGSGRUNNLAG I ULIKE BESLUTNINGSPORTER TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08 LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering

Detaljer

ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSFORETAK FROGN KOMMUNE

ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSFORETAK FROGN KOMMUNE Beregnet til Frogn kommune Dokument type Rapport Dato August, 2014 ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSFORETAK FROGN KOMMUNE ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSFORETAK FROGN KOMMUNE Revisjon 0 Dato 14.08.2014

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN?

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? Ingvald Grønningsæter Byggesjef, prosjektavdelingen Byggkonferansen Oslo, 14. november 2012 Vi tror på muligheter KRISTIANSAND EIENDOM Etablert i 2000 Forvaltningsansvar

Detaljer

Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning

Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning - En bedriftsøkonomisk vurdering av barnehagestrukturen i Fauske sentrum - Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Effektiv arealutnyttelse i Fauske kommune...

Detaljer

Variasjon i investerings- og LCC-kostnader for skolebygg

Variasjon i investerings- og LCC-kostnader for skolebygg Variasjon i investerings- og LCC-kostnader for skolebygg Sahdat Saleem Malik Qasim Amjid Perveez Veileder Øystein Husefest Meland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved og er godkjent

Detaljer

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser Forfattere: Silje Arnøy, Kari-Anne Lyng og Frode Ramstad Johansen Rapportnr.: OR.03.14 ISBN: 978-82-7520-714-0 ISBN: 82-7520-714-2 Vurdere behov Planlegge og organisere anskaffelse Gjennomføre konkurranse

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Analyse av tildelingsmodeller brukt ved offentlige anskaffelser

Analyse av tildelingsmodeller brukt ved offentlige anskaffelser Analyse av tildelingsmodeller brukt ved offentlige anskaffelser På hvilken måte tilfredsstiller dagens tildelingsmodeller lovverket, og i hvor stor grad verdsetter modellene kompetanse Av Kenneth Furholt

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren 1 Forord Til deg som skal ha ansvar for eller skal gjennomføre konseptfasen for investeringsprosjekter

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 16.06.2011 Sak nr: 44/2011 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler. Strategidirektør SiV Jørn E Jacobsen, prosjektleder Sakstittel: UTVIKLINGSPLAN OG INVESTERINGSPLANER

Detaljer

NHO/KS NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING. Gevinstanalyse bruk av metode for innovative offentlige anskaffelser

NHO/KS NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING. Gevinstanalyse bruk av metode for innovative offentlige anskaffelser Utarbeidet for NHO/KS nasjonalt program for leverandørutvikling November 2014 NHO/KS NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Gevinstanalyse bruk av metode for innovative offentlige anskaffelser 1 KUNDE

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Energitiltak og -merking av bygg

Energitiltak og -merking av bygg Energitiltak og -merking av bygg Kost/nytte analyse ved innføring av energi- og miljøtiltak i byggeprosjekt gjennom ny teknisk forskrift, TEK 2010, og energiklassifiseringsverktøyene BREEAM og Energimerkeordningen.

Detaljer

Bilag 1 til konkurransegrunnlag 1 Beskrivende dokument

Bilag 1 til konkurransegrunnlag 1 Beskrivende dokument Rygge kommune Bilag 1 til konkurransegrunnlag 1 Beskrivende dokument 1. De problemstillingene dialogene skal finne løsning på De problemstillingene oppdragsgiver ønsker at dialogene skal være med på å

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg

Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg Rom for oppvekst 2012 Kristiansand 27. september Dosent Karl Robertsen Universitetet i Agder Karl Robertsen, Institutt for økonomi 1 Skolebyggets økonomi

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer