SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 NORLYS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 NORLYS"

Transkript

1 SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 NORLYS

2 SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 NORLYS 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler slik som de er definert i «reglene», klassereglene for vedkommende klasser og disse seilingsbestemmelsene. 1.2 Deltakende båter skal ha gyldig NOR-rating målebrev eller NOR-rating sertifikat. 1.3 Seilasene er underlagt reklamekategori C. Deltakere som har til hensikt å vise reklame, plikter å løse reklamelisens ihh til NSFs reklamebestemmelser, og å forevise denne for regattastyret. 1.4 Disse seilingsbestemmelsene gjelder Ålesunds Seilforenings (AASF) sesongserie (klubbmesterskap) for båter i NORLYS-klassen(e). 1.5 Disse seilingsbestemmelsene gjelder ikke for nasjonale eller regionale mesterskap, kretsmesterskap eller bedriftsmesterskap. 2. Registrering og mannskapsendring 2.1 Påmelding av båt, rormann og mannskap registreres på eget skjema på Påmeldingsfrist er senest 1 time før første varselsignal. 2.2 Mannskapsendringer kan gjøres uten godkjenning av regattastyret eller protestkomite, og skal registreres på eget skjema på 2.3 Endring av rormann på inntil 1/3 av seilasene i vår- og høstserie kan gjøres uten godkjenning fra regattastyret under forutsetning at endringen registreres på eget mannskapsendring-skjema Ved (eier)skifte av båt må rormann søke regattastyret dersom resultatene skal overføres til en ny båt. 2.4 Startkontingent betales med VISA / Mastercard ved fullføring av påmelding på For oversikt over startkontingenter, se tillegg til Seilingsbestemmelsene, pkt Beskjeder til deltakerne 3.1 Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp på oppslagstavle på Stabburet i Nørvevika Båthavn og publisert på senest kl 0900 den dagen de trer i kraft. Endringer i tidsprogram for seilasene vil bli slått opp innen kl dagen før de trer i kraft. 3.2 Dersom muntlige beskjeder må gis, vil signalflagg «L», Kom på praiehold», bli vist fra standplass eller komitébåt.

3 3.3. Dersom AASF slutter avtale om sponsorreklame for en bestemt regatta, vil beskjed om hvordan deltakerne skal forholde seg bli gitt innen 48 timer før start. 4. Tidsprogram for kappseilasene 4.1 Kappseilasene blir arrangert slik som det går fram av terminlista for sesongen, og pkt.1 i Tillegg til seilingsbestemmelsene. 4.2 Klokkeslett for varselsignal Intet varselsignal vil bli gitt etter Mandag - fred: Lørdag: Søndag: Klasseflagg og startrekkefølge 5.1 Klasse og startrekkefølge: Klasseflagg NORLYS klasse 1: 0,94 NORLYS klasse 2: < 0,94 T U 5.2 I Vår- og Høstserie for NORLYS seiler klasse 1 og klasse 2 som èn klasse med klasseflagg V. Regattasjefen kan velge å starte klasse 1 og klasse 2 som en klasse med klasseflagg V også i øvrige regattaer omfattet av disse bestemmelsene. 6. Baneområde Området ligger innenfor sjøkart nr. 31. Bane for den enkelte kappseilas vil fremgå av terminlista, se pkt. 9 i tillegg til seilings- bestemmelsene. 7. Løpet Kappseilasene vil bli seilt etter de alternative løp som er nevnt i tillegg til seilingsbestemmelsene pkt Merker 8.1 Utlagte merker vil ha orange, gul eller rød farge og rund, kantet eller sylindrisk form. Som beskrevet i tillegg til seilingsbestemmelsene pkt. 7 kan også eksisterende sjømerker eller landformasjoner gjelde som merker.

4 9. Starten 9.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. I kappseilaser der NORLYS-systemet legges til grunn for rangeringen, kan starten alternativt foregå etter stigende NOR-rating, etter «gundermetoden», som fastsatt i årets terminliste, se pkt.1 i tillegg til seilingsbestemmelsene. Dette endrer i så fall RRS, regel Når to eller flere klasser starter etter hverandre, vil varselsignalet for hver etterfølgende klasse bli gitt minst 1 minutt etter at forrige start er helt fullført, medregnet at eventuelle for tidlig startende båter har startet på nytt. Dette endrer RRS, regel Startlinjen vil være mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass eller komitébåt og utlagt eller fast merke. Siktestang på komitébåt kan bli erstattet av utlagt merke med stang og orange flagg, som da vil gjelde som startmerke Ved start ved Volsdalen brygge er startlinjen mellom 2 utlagte bøyer i umiddelbar nærhet av henholdsvis grønn og rød stake like sør av Volsdalen brygge Ved start ved Gåsholmen er startlinjen enten mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass på land og utlagt merke nordøst av Gåsholmen, eller mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på komitebåt og utlagt merke nordøst av Gåsholmen. Ved start fra standplass på land er utlagt merke styrbord begrensning av startlinjen. Ved start fra Komitebåt er utlagt merke babord begrensning av startlinjen Ved start ved fergeleiet på Valderøya er startlinjen mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass på land og utlagt merke sør av moloen ved fergekaia på Valderøya, eller mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på komitebåt og utlagt merke sør av moloen ved fergekaia på Valderøya. Hvilken av startlinjens ender som danner henholdsvis styrbord og babord begrensning vil være angitt i tillegg til seilingsbestemmelsene. 9.4 Båter hvis varselsignal ikke er gitt, skal holde seg unna startområdet. 9.5 En båt som starter senere enn 10 minutter etter sitt startsignal, vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer RRS, regel A Endring av banen under seilasen Endringer følger regel 33. Ved behov kan komitebåten, før og til straks etter at de(n) første båten(e) har rundet, både signalere og selv gå for å endre løpet. Dette endrer RRS, regel 33.

5 11. Mål 11.1 Mållinjen vil være mellom rød og hvit siktestang med orange flagg på standplass eller komitébåt og utlagt eller fast merke. Siktestang på standplass / komitébåt kan bli erstattet av utlagt merke med blått flagg, som da vil gjelde som målmerke Ved målgang ved Volsdalen brygge er mållinjen mellom 2 utlagte bøyer i umiddelbar nærhet av henholdsvis grønn og rød stake like sør av Volsdalen brygge. 12. Straffesystem Som foreskrevet i regel 67 kan protestkomiteen uten en høring straffe en båt som har brutt regel Maksimaltider 13.1 Individuell tidsramme for hver båt ut i fra båtens LYS-tall: Vår- og Høstserie: Sukkertoppseilasen: Borgundfjorden rundt: 2 timer / NOR-rating = maksimaltid 4 timer / NOR-rating = maksimaltid 5 timer / NOR-rating = maksimaltid 14. Prinsipp for poengberegning og bestemmelser for serier 14.1 Ved poengberegningen legges Appendiks A til grunn. Som poengsystem benyttes Lavpoengsystemet i A Vårserie: De fem beste plasseringer teller Høstserie: De fire beste plasseringer teller Poengberegning av Klubbmesterskap for sesongen går fram av tillegg til seilingsbestemmelser pkt Protester og søknader om godtgjørelse 15.1 Protestfrist er 60 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas. Fristen gjelder protester fra alle hold og søknad om godtgjørelser. Dette endrer RRS reglene 61.3 og Beskjed om protester og kunngjøring om tilhørende høringer, parter og vitner vil bli slått opp på samt at involverte parter og vitner blir informert pr e-post.

6 15.3 Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli slått opp for å underrette båter i henhold til regel 61.1b 15.4 Søknad om gjenåpning av en høring leveres innen 30 minutter etter at parten har blitt informert om en avgjørelse samme dag. 16. Sikkerhetsbestemmelser En båt som trekker seg fra en seilas, skal underrette arrangøren så snart som mulig. 17. Utstyr og målekontroller Båt eller utstyr kan når som helst kontrolleres for overensstemmelse med klassereglene og seilingsbestemmelsene. På vannet kan en båt gis beskjed av en regattakomité eller en måler om straks å seile til et bestemt område for kontroll. 18. Bøyebåter / Sikkerhetsbåter Slike båter vil være merket med orange flagg eller vimpel. 19. Radiokommunikasjon En båt skal verken sende eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene, mens den kappseiler. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon. 20. Premiering av regattaer og serier 20.1 Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden rundt for NORLYS Klasse 1, NORLYS Klasse 2: Vanlig premiering klassevis, vandrepokaler til klassevinnere Vår- og høstserier: Vanlig premiering. Vandrepokal til beste båt Premiering av Klubbmesterskap for sesongen går fram av tillegg til seilingsbestemmelser pkt «vanlig premiering»: 1 startende båt i klassen: Ingen premiering 2-4 startende båter i klassen: 1 premiert båt 5-7 startende båter i klassen: 2 premierte båter 8-10 startende båter i klassen: 3 premierte båter

7 11-13 startende båter i klassen: 4 premierte båter startende båter i klassen: 5 premierte båter startende båter i klassen: 6 premierte båter startende båter i klassen: 7 premierte båter Premier tildeles til mannskapet begrenset oppad til 4 personer, rormannen medregnet. Premier til flere mannskapsmedlemmer kan kjøpes. 21. Ansvarsfraskrivelse Deltakerne i kappseilasene deltar ene og alene på eget ansvar, se regel 4; Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myn- dighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter kappseilasen. 22. Forsikring Hver deltakende båt må ha gyldig ansvarsforsikring.

8 TILLEGG TIL SEILINGSBESTEMMELSER 1. Oversikt over terminfestede kappseilaser Se terminliste på 2. Handicapsystem 2.1 NOR-rating fastsatt av NORLYS anvendes som handicapsystem. 2.2 Klasseklubben NORLYS forbeholder seg rett til å kunne foreta uanmeldt kontroll av båter ved regattaer, og kan protestere på et hvilket som helst brudd på NORLYS NOR-rating-reglene. Dette forandrer RRS Båter som starter i vår- eller høstserie uten gyldig NOR-rating målebrev må få dette i orden før siste seilas i den gjeldende serie. Dersom dette ikke er brakt i orden, diskvalifiseres båten fra hele serien uten høring. Dette endrer RRS 63.1 og A Båter som ønsker å anvende Shorthanded målebrev i enkeltseilaser i en serie der båten er påmeldt med sitt standard NOR-rating målebrev, må melde inn denne endringen skriftlig til arrangøren av vedkommende seilas senest 1 time før start. 2.5 Båter som ønsker å anvende måltallet uten spinnaker, må melde fra om dette til regattasjefen senest 96 timer før start for vedkommende seilas eller serie. 2.6 For Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden rundt skal båter som av ulike årsaker ikke har fått orden på sitt NOR-rating målebrev i tide, seile i upremiert tur-klasse. Denne klassen skal være siste startende klasse og benytter klasseflagg D. 3. Skifte av seil 3.1 Bruk av seil som ihht NORLYS klasseregler pkt. 6.4, pkt 6.5 og pkt 7 endrer båtens NOR-rating, skal meldes til regattastyret. 3.2 Dersom en rormann ønsker å benytte et seil med et annet nummer enn det som båten har tildelt, skal dette meldes til og godkjennes av regattastyret. 4. Sikkerhetskategori Alle terminfestede seilaser er klassifisert i kategori 6 i henhold til OSr. 5. Startkontingent NORLYS Regattapass 2013: 1900,-

9 Vårserie: 1000,- Høstserie: 1000,- Enkeltseilaser: 250,- Regattapass gjelder for alle terminfestede seilaser med unntak av InterCity, KM, Brude Doublehanded og seilaser arrangert av Giske Seilforening. 6. Klubbmesterskap 6.1 Klubbmesterskap i Ålesunds Seilforening består av de regattaer som er beskrevet i pkt 6.3. Medlemmer av Ålesunds Seilforening og Giske Seilforening kan seile om klubbmesterskapet. 6.2 Ved seilaser der seilere fra andre foreninger deltar og/eller der flere klasser deltar, trekkes seilere fra Ålesunds Seilforening og Giske Seilforening ut til èn særskilt resultatliste som legges til grunn ved beregningen. 6.3 Tellende regattaer 2013: Vårserie (7 seilaser) og Høstserie (6 seilaser), Borgundfjorden rundt, Vigrafjorden rundt, Storholmen rundt, Gange-Rolv-seilasen. De 10 beste plasseringer av disse teller i Klubbmesterskapet. 6.4 Klubbmesterskap er gyldig når minimum 2 båter stiller til start i minimum 3 av de terminfestede seilasene som inngår i Klubbmesterskapet. Vinner av klubbmesterskapet må ha deltatt i minimum 50% av de terminfestede seilasene, og samme rormann må ha seilt minimum 2/3 av de tellende seilaser. 6.5 Klubbmester tildeles evigvandrende pokal, kfr. pokalstatuttene. 6.6 Ved poengberegningen for klubbmesterskap benyttes bestemmelsene i Appendiks A, pkt. A9 for alle de enkeltseilaser som inngår. 6.7 Ved poenglikhet, benyttes reglene i A8 med den endring at sammenligningen av resultater under A8.2 og A8.3 skal ta utgangspunkt i de seilaser hvor begge eller alle de involverte båtene deltok. Dette endrer regel A8.2 og A Nærmere beskrivelse av løp og merker 7.1 Sukkertoppseilasen Alternativ 1 (ca.12 nm): Start Gåsholmen, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen. Alternativ 2 (ca.12,7 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen.

10 Alternativ 3 (ca.14,5 nm): Start Gåsholmen, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, BB runding av Kjeholmen, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen. Alternativ 4 (ca.15,2 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, BB runding av Kjeholmen, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen. Alternativ 5 (ca.8,7 nm): Start Gåsholmen, ut Hessafjorden, BB runding av grønn stake ved Erknefluda, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen. Alternativ 6 (ca.9,4 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, BB runding av grønn stake ved Erknefluda, inn Hessafjorden, Mål Gåsholmen. 7.2 Borgundfjorden rundt (ca. 12,5 n.mil) Start ved Volsdalen brygge, BB runding av svart/gul lysbøye V av Aspa, BB runding av utlagt merke NØ av Gåsholmen, BB runding av svart stake S av Knappen, Ø og N om Knappen, SB runding av Tyskholmsrompa, Mål ved Volsdalen brygge. Avkortning: Dersom komitebåt viser signalflagg C ved utlagt merke rett sør av Bogneset, foretas BB runding av merket i stedet for svart stake S av Knappen og Ø og N om Knappen. Dersom komitebåten ved denne posisjonen viser flagg S skal målgang være mellom merket og komitebåten, med merket som mållinjens sydligste begrensning og komitebåten som mållinjens nordligste begren- sning. Eventuell avkortning av løpet andre steder skjer ihht KSr, regel Vårserie og Høstserie seiles på faste og utlagte merker med start ved Volsdalen brygge, ved Gåsholmen eller ved det gamle fergeleiet på Valderøya. Ved start Gåsholmen vil signalflagg g vises fra signalmast i Nørvevika senest 1 time før start. Løpsnummer blir vist fra standplass. 7.4 Merkene som benyttes i løpene er gjengitt på kart under pkt Start og målgang utenfor Volsdalen Brygge. Løp 1. Løp 2. Løp 3. Løp 4. start - 4bb - 5bb - 6bb - 7bb - 5sb - mål start - 5bb - 6bb - 3bb - 6bb - 5sb - mål start - 5bb - 8bb - 5bb - 8bb - 3bb - mål start - 3bb - 6bb - 3sb - 5bb - mål Start målgang Gåsholmen Løp1. Løp2. Løp3. start - 7sb - 6sb - 3sb - mål start - 3bb - 8bb - 7bb - mål start - 5bb - 6bb - 3bb - mål

11 Løp4. start - 7sb - 8sb - 6sb - 7bb - 5bb - mål Løp5. start - 8bb - 5bb - 8bb - mål Start målgang Valderøya Løp1. Løp2. Løp3. Kommer senere Kommer senere Kommer senere bb: market skal rundes om babord sb: merket skal rundes om styrbord 1. Utlagt bøye syd av molo Volsdalen brygge 2. Utlagt merke S om Lampeholmen går ut. Brukes ikke i Rød lysbøye Øst av Aspa 4. Gul og svart lysbøye Vest av Aspa 5. Utlagt bøye på Skollane 6. Utlagt bøye NØ av Gåsholmen 7. Utlagt bøye SØ av Hundsvær 8. Utlagt bøye N av Tjuvholmen 9. Svart stake NØ av tyskholmsrompa denne går ut brukes ikke i Godtgjørelse for arrangører i vår- og høstserie 8.1 Båter som er pålagt å være arrangører i vår- eller høstserie for NORLYS, 12,5 kvm og 2.4mr får godtgjørelse for den seilasen de arrangerer. 8.2 godtgjørelse regnes ut av gjennomsnittet av oppnådde plasseringer i de seilaser i den gjeldende serien der båten har deltatt, inkludert seilaser som er scoret OCS, DNF, DNS og DSQ. 8.3 Seilaser som er scoret DNC skal ikke benyttes i grunnlaget for utregning av godtgjørelse 8.4 Dersom en båt har deltatt i seks eller flere seilaser i en serie, skal de fem beste resultatene danne grunnlag for beregning av godt- gjørelse.

12 9. Startprosedyre Gunderstart 9.1 Tabeller over starttidspunkt blir kunngjort på for hver regatta hvor det skal være gunderstart, eventuelt blir starttidspunkt for den enkelte båt opplyst av regattasjef før start. 9.2 Starttidspunktet regnes ut med utgangspunkt i den enkelte båts gjeldende NOR-rating, løpets lengde og antatt gjennomsnittlig vindstyrke i den aktuelle regattaen. 9.3 Det er tatt utgangspunkt i at en båt med NOR-rating = 1,000 seiler 1 nautisk mil på 600 sekunder i vindstyrke 6 m/s. For vindstyrke over eller under 6 m/s er forventet seilt tid justert med en vindfaktor. 9.4 Båter som eventuelt krysser startlinjen før sitt oppgitte starttidspunkt vil bli behandlet på samme måte som en båt som starter for tidlig i en vanlig startprosedyre.

13 10. Merker som benyttes i vår- og høstserie

SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT

SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT SEILINGSBESTEMMELSER REGATTASERIEN 2013 KJØLBÅT 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt reglene slik som de er definert i Kappseilingsreglene for 2013-2016,

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening ÅPENT NORGESMESTERSKAP 2015 FOR ORCi KLASSEN Dato: 12-13. september 2015 Organiserende myndighet: Tønsberg Seilforening Adresse: Fjærholmveien 182, 3132 Husøysund Faks: 33 38 73 65 Telefon: 33 38 42 10

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Klubbmesterskap 2015, Knarr og Tur & Hav (Norrating)

Seilingsbestemmelser. Klubbmesterskap 2015, Knarr og Tur & Hav (Norrating) 1. REGLER Seilingsbestemmelser, Knarr og Tur & Hav (Norrating) Regattasjef: Elling L. Bjelland, mob.: 91610030 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser 6. - 7. juni Stord Rundt 2015 Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Kappseilingsreglene (RR) vil bli endret som følger: 1.2.1 Innledningen til DEL 4 som angitt i SB 4.3 1.2.2

Detaljer

Inviterer til DOUBLEHANDED

Inviterer til DOUBLEHANDED Inviterer til DOUBLEHANDED 15. sept. 2012 1 DOUBLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 og Klassereglene for

Detaljer

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER. Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer!

ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER. Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer! ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer! Det vil bli seilt to avsluttende serier vår og høst.

Detaljer

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 SEILINGSBESTEMMELSER FOR Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012 0 SIKKERHET / NYTTETRAFIKK Haugesund Seilforening 0.1 Sikkerhet har førsteprioritet i Haugesund Race Weekend. Karmsundet og sjøområdene rundt Haugesund er periodevis tett trafikkert av nyttefartøyer. Strømforholdene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 REGLER: Regattaen vil være underlagt ISAF's kappseilingsregler, NSF's forskrifter med de skandinaviske seilforbunds tillegg, samt regler

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring

Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring Crewsaver Doublehanded Opplevelse & Utfordring 1 REGLER SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet. 1.2

Detaljer

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER MILDESKVETTEN 2015 Tur- / Havseilere Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 7. mai 2015 Seilingsbestemmelsene kan bli endret uten forvarsel helt frem til kl. 12.00 fredag 8. mai 2015.

Detaljer