Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Torsdag, 3. juni 2010 i Lindeberg skoles auditorium, mellombygget kl. 18:30. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Lindebergskogen Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lindebergskogen Borettslag avholdes torsdag, 3. juni 2010 kl. 18:30 i Lindeberg skoles auditorium, mellombygget. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 4 medlemmer til miljøutvalget for 1 år G) Valg av 3 medlemmer til redaksjonsutvalget for 1 år H) Valg av blokk og rekkehusutvalg for 1 år Oslo, 10. april 2010 Styret i Lindebergskogen Borettslag Egil Thorstensen /s/ Morten Karlsen /s/ Jane Harvåg /s/ Mai Britt Andersen /s/ Kolbjørn Feyling /s/

3 Side Lindebergskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2009 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Egil Thorstensen Lindebergvn 51 C Nestleder Morten Karlsen Lindebergvn 61 F Styremedlem Jane Harvåg Lindebergvn 83 C Styremedlem Mai Britt Andersen Lindebergvn 53 C Styremedlem Kolbjørn Feyling Lindebergvn 71 A VARAMEDLEMMER TIL STYRET Sajjad Hussain Bjørn Tore Åsmul Max-Kristian Sæthre Linda Halvorsen Lindebergvn 47 B Lindebergvn 73 C Lindebergvn 53 B Lindebergvn 65 D DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Egil Thorstensen Lindebergvn 51 C Varadelegert Morten Karlsen Lindebergvn 61 F VALGKOMITEEN MILJØUTVALG Kari Elton Haakon Lorentzen Alf Martin Hanssen Ira Elvebakk Lill Øistad Anne Britt Berg Kari Løvheim Ausra Pavoliene Lindebergvn 79 C Lindebergvn 57 C Lindebergvn 77 H Lindebergvn 51 C Lindebergvn 67 C Lindebergvn 45 A Lindebergvn 57 B Lindebergvn 71 F REDAKSJONSUTVALG Terje Lund Lis Pedersen Tone Sundsdal Hansen Lindebergvn 51 C Lindebergvn 57 B Lindebergvn 57 B BLOKK OG REKKEHUSUTVALG Lindebergveien : Åge Klafstad Lindebergvn 61 A Jostein Sønnesyn Lindebergvn 75 A Svein Elton Lindebergvn 79 C 43 Solfrid Arnsen Lindebergvn 43 B 45 Ivan Benasic Lindebergvn 45 B 47 Wanda Fransrud Lindebergvn 47 A 51 Ken A. Kjeldsen Lindebergvn 51 B 53 Bilhan Øtgun Lindebergvn 53 A 57 Haakon Lorentzen Lindebergvn 57 C

4 Side Lindebergskogen Borettslag FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Lindebergvn Lindebergvn Lindebergvn 57 Lindebergvn Borettslaget består av 288 andelsleiligheter, fordelt på 6 blokker og 12 småhus. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 113, bruksnummer 17 og er på m 2. Borettslaget er stiftet Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. VAKTMESTERTJENESTE Stig Lasse Klemetsen ble ansatt som vaktmester og ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til vaktmesterinstruks. Vaktmester kan kontaktes på telefon mellom kl og kl mandag til fredag. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i Lindebergveien 47 med kontortid mandager mellom kl og kl og onsdager mellom kl og kl Styrerommet har telefon , faks og e-post Se også borettslagets hjemmesider på

5 Side Lindebergskogen Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har fire ekstra parkeringsplasser ute som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, sendes skriftlig søknad til styret. For øvrig formidler daglig leder kontakt mellom de som ønsker å leie ut sine plasser og de som ønsker å leie. NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til vaktmester eller styrekontoret. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester/styrekontoret. Skiltene betales av borettslaget. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på digital-tv, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https://telenor.infored.no/nbbl

6 Side Lindebergskogen Borettslag FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. ELEKTRIKERTJENESTER Borettslaget har inngått avtale med Datelco AS om kjøp av elektrikertjenester. Avtalen innebærer rimelige priser og kort responstid. Beboerne kan også benytte seg av denne avtalen. Forespørsel om tjenester rettes direkte til Datelco AS på tlf , e-post: ENERGIREGNSKAP FOR LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man verdifull informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009: Borettslaget består av både blokker og rekkehus. I rekkehusene er alt energiforbruk individuelt for hver husholdning, mens blokkene har felles forsyning av varmt tappevann. Det gjennomsnittlige totalforbruket for rekkehusbebyggelsen var 157 kwh/m² i Sett i forhold til sammenlignbar bebyggelse er dette et normalt forbruk. Energiforbruket i blokkene lå i 2009 på ca 125 kwh/m². Sett i forhold til tilsvarende bebyggelse er dette et svært lavt forbruk. Hovedgrunnen til det lave forbruket er at det er installert varmepumper til produksjon av varmt tappevann. Varmepumpene gjenvinner varmen fra avtrekksluften fra leilighetene. Forbruksutvikling: Lindebergskogen borettslag har hatt energiregnskap over flere år. Nedenfor gjengis utviklingen i det gjennomsnittlige forbruket i borettslaget gjennom de årene de har hatt energiregnskap (alle bygninger og alt forbruk er her slått sammen):

7 Side Lindebergskogen Borettslag Totalforbruk i 2001: 154 kwh/m² Totalforbruk i 2002: 145 kwh/m² Totalforbruk i 2003: 134 kwh/m² Totalforbruk i 2004: 130 kwh/m² Totalforbruk i 2005: 129 kwh/m² Totalforbruk i 2006: 131 kwh/m² Totalforbruk i 2007: 126 kwh/m² Totalforbruk i 2008: 129 kwh/m² Totalforbruk i 2009: 133 kwh/m² En ser at forbruket er gradvis redusert de tre første årene og er stabilisert på et lavt nivå de siste årene. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 9 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

8 Side Lindebergskogen Borettslag FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

9 Side Lindebergskogen Borettslag Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Borettslaget har siden 1992 gjennomført fullstendig betongrehabilitering av blokkene i maling av all mur og treverk i blokkene i oppføring av traktorgarasje i 1994 drenering og rehabilitering av ballplassen i reparasjon og utskifting av ringetablåene i 1993, 1995 og 1998 montering av strekkmetalltrapper ned til garasjene i 1994 nedsetting av 7 overvannskummer i borettslaget i 1995 nye tak lagt på rekkehusene i 1995 maling av rekkehusene i utbedring av lekeplasser i 1996 oppussing av oppgangene i blokkene i 1996 lagt nytt takbelegg i Lindebergveien 57 i 1997 lagt nytt takbelegg i Lindebergveien 43 og 53 i 1998 oppgradering av antenneanlegget i 1997, 1998 og 1999 utskifting av inngangsdørene i blokkene i 1998 utskifting av pakningene i søppellukene i 1998 lagt nytt takbelegg Lindebergveien 45, 47 og 51 i 1999 skiftet varmtvannsbeholderne i blokkene og montert varmegjenvinningspumper i 1999 utbedring av lekeplasser i 1999 skiftet ut og montert 3 nye bommer i 3 av innkjøringene til borettslaget i 2000 skiftet ut oppslagstavlene i 2000 startet fellesmåling av strøm i 2001 kontroll av el-anlegg i hele borettslaget i skiftet koblingsenheter (wagoklemmer) i alle leiligheter i 2002 omfattende rehabilitering av rekkehusene i 2003/04 omfattende rehabilitering av blokkene i 2004/05 montert mekaniske avtrekksvifter i rekkehusene i 2006 varmekabler lagt i bakker utenfor Lindebergveien 57 og 43 i 2007 nye kart- og oppslagstavler i 2007 utbedring/ oppgradering av lekeplasser/ uteområder 2007/08 oppgradering av fellesrommet 2007

10 Side Lindebergskogen Borettslag rensing av ventilasjonsanlegget i blokkene 2008 utskifting av inngangsdører i 2009 maling av rekkehusene i 2009/10 STYRETS ARBEID Den ordinære generalforsamling ble avholdt hvor 40 stemmeberettigede andelseiere var til stede, hvorav 8 med fullmakt. Siden forrige ordinære generalforsamling har det vært avholdt 12 styremøter. Styret har behandlet 172 saker i Fortsatt er det høy aktivitet i borettslaget som medfører at det legges ned mye arbeid både fra vaktmester, daglig leder og styret, jf. opplistingen av saker. Mange av sakene krever oppfølging over lengre tid. Borettslaget er nå 33 år gammelt, og det dukker opp enkelte vedlikeholdsproblemer som ikke er behandlet i vedlikeholdsplanen, og som styret ikke alltid har vært tilstrekkelig forberedt på. Disse sakene krever både tid og penger som f. eks. vannlekkasjer av større og mindre omfang. Styret har normalt møte en gang i måneden, men mye av arbeidet foregår utenfor styremøtene, antakelig uten at beboerne er klar over arbeidsmengden. Det er viktig å huske på at styremedlemmene er alminnelige beboere som vanligvis er i jobb på dagtid, og som derfor må utføre styrearbeidet i fritiden. Det er imidlertid svært ofte behov for å være til stede på dagtid for å kontakte fagfolk/håndverkere, og for å følge opp at de gjør den jobben de skal. Det brukes fortsatt mye tid på å få tak i, og følge opp, håndverkere så de kan få gjort nødvendig arbeid i borettslaget. Vaktmesteren har i stor grad andre oppgaver når han er på jobb, og kan bare i begrenset grad følge opp fagfolk som kommer til borettslaget. Styret er derfor avhengig av å ha ekstra hjelp til disse oppgavene, og vi har de siste årene vært så heldige å ha en innleid daglig leder som kan ta seg av mye av dette. Uten ham til stede på dagtid i deler av uken, ville det vært svært vanskelig for dagens styremedlemmer å ivareta de nødvendige oppgavene. Av saker som styret har behandlet det siste året nevnes 1. Oppfølgningsarbeid etter rehabiliteringen av blokkene 2. Kjøring og parkering 3. Trefelling 4. Parabolantenner 5. Utområdene 6. Vannskader 7. Utskifting av stoppekraner 8. Elektrikerarbeid 9. Husbråk 10. Oppvarmet gangvei 11. Beredskapsavtalen 12. Garasjeportene 13. HMS 14. Økonomisk støtte til nærmiljøet 15. Inngangsdører til blokkleilighetene

11 Side Lindebergskogen Borettslag 16. Inngangsdører til oppgangene 17. Rensing av overvannskummer 18. Søppelhåndtering 19. Innglassing av terrasser 20. Rensing av ventilasjonsanlegget i blokkene 21. Maling av gjerder 22. Fjernsynsdekodere 23. Maling av rekkehusene 24. Dyrehold 25. Overvåkningskamera i fellsgarasjene 26. Tillitsvalgte i blokkene og rekkehusene 27. Spørsmål om våtromsrehabilitering 28. Asfaltering av gangbroene 29. Klage på støy fra naboer 30. Våtrom i vaktmestergarasjen 31. Bomiljøvakt 32. Beboermøte 33. Varmepumper 34. Nye nummerskilt på gavlveggene 35. Vernerunder 36. Ballplassen 37. Innkjøp av ny arbeidsmaskin 38. Nye adressemerker 39. Støy fra T-banen 40. Fellesrommet 41. Velkomst til nye beboere 42. Informasjon til beboerne om saker som pågår, og som krever handling eller oppmerksomhet fra beboerne Oppfølgingsarbeid etter rehabiliteringen av blokkene Styret har også i 2009 brukt en del tid på oppfølging av rehabiliteringsarbeidet som ble utført blokkene i 2004/2005. Fortsatt mottar styret enkelte klager på trekk langs vinduer og terrassedører. Dette har blitt fulgt opp ved at styret har engasjert både ingeniøravdelingen i OBOS, som hadde prosjektlederansvaret under rehabiliteringen, og OPAK som eksternt konsulentfirma for å vurdere problemene. Dette arbeidet er ennå ikke avsluttet. Saken følges opp av styret. Kjøring og parkering Også i 2009 har det kommet klager på uvettig kjøring og unødvendig parkering både på gangveiene og på gjesteparkeringsplassene. Borettslagets husordensregler, som er vedtatt av beboerne på generalforsamling, beskriver reglene for både parkering og kjøring på borettslagets område. Styret beklager at noen beboere ikke viser hensyn overfor sine naboer. I løpet av året har det kommet flere henvendelser fra beboere/sjåfører som har fått gebyr for feilaktig parkering. Blir man tildelt gebyr vil man som regel selv være skyld i dette. Det skal gode grunner til at styret gjør noe med slike gebyrer. Den enkelte må selv ta konsekvensen av sin ulovlige parkering.

12 Side Lindebergskogen Borettslag Trefelling I løpet av høsten ble det felt noen trær. Praksis er at felling av trær blir vurdert en gang i året, sammen med en gartner. Mellom disse organiserte fellingene blir det vanligvis ikke felt trær på fellesområdene. Det er plantet nye og mindre trær på noen av de stedene der det er felt trær. Styret vil fortsette med nyplanting flere steder. Parabolantenner I ekstraordinær generalforsamling besluttet beboerne at man skulle tillate plassering av parabolantenner på balkonger/terrasser i blokkene under visse forutsetninger. Stort sett har beboerne innrettet seg etter dette, men det er dessverre noen unntak. Styret må da gjøre beboerne oppmerksomme på forutsetningene for å montere parabolantenner. De beboere dette gjelder blir så i eget brev tilskrevet og oppsøkt av representanter fra styret. Styret følger opp at alle holder seg til de vedtak generalforsamlingen har trukket opp. Utområdene Arbeidet med utområdet har fortsatt i På den store ballplassen midt i borettslaget er det nå en sandvolleybane, en mindre fotballbane med kunstgress og en petanquebane. Det er også satt opp noen benker. Styret håper at beboere i alle aldre vil benytte seg av anleggene, og vil vurdere om det er behov for ytterligere opprustingstiltak. Vannlekkasjer Det har i flere år vært flere tilfeller av vannlekkasjer både innendørs og utendørs, og 2009 var ikke noe unntak. Det er viktig at beboerne er svært nøyaktige med å følge våtromsnormen dersom man gjør noe bygningsmessig inne på våtrommene, jf. egne bestemmelser i husordensreglene. Vannskader må meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS, tlf , slik at borettslagets forsikringsselskap kan vurdere skaden som forsikringsskade. Beklageligvis er det mange beboere som foretar oppussing av våtrommene uten å melde fra til styret, slik regelverket krever. Når det gjelder utendørs forhold har det i 2009 vært en stor vannlekkasje i en av rekkehusrekkene på grunn av dårlig taktekking da tilbygg ble satt opp, eventuelt manglende vedlikehold senere. Reparasjonen strekker seg over flere leiligheter og har så langt kostet over kroner. Dette var ikke tatt med i budsjettet. Beredskapsavtalen Styret har sammen med Søndre Lindeberg borettslag også foran vintersesongen 2009/2010 inngått en beredskapsavtale om helgevakt for vaktmesterne, for rydding av snø. Ordningen har fungert svært tilfredsstillende til glede for beboerne. Begge borettslagene har dyktige vaktmestere som tar i et tak i helgene ved behov, og bidrar til at vi kommer oss frem selv om det snør i helgene. Garasjeportene Borettslaget skiftet for noen år siden ut portene inn til fellesgarasjene. I 2008 inngikk borettslaget en avtale om service på portene, denne gang med firma Hörmann. Det ser ut til at dette har hatt en positiv effekt. Portene har ikke stått så mye åpne som tidligere. Responstiden er også blitt langt kortere til glede for beboerne, og vi har etablert et nærlager med de viktigste delene, som det ellers er bestillingstid på.

13 Side Lindebergskogen Borettslag HMS Vernerunder Det er gjennomført to vernerunder med styreleder, driftsleder og vaktmester det siste året. Både kritiske og mindre kritiske forhold blir avdekket, og fulgt opp, slik at vaktmester skal ha en trygg arbeidsplass, og beboerne skal ha et trygt borettslag å leve i. Møter med vaktmesteren Som et ledd i oppfølgingen av vernerundene, og som et normalt ledd i den daglige driften av borettslaget, blir det jevnlig holdt møter mellom styreleder, driftsleder og vaktmester. Våtrom i vaktmestergarasjen Bedriftshelsetjenesten har pekt på at vaktmesteren burde få tilgang på vann i de lokalene som vi kaller vaktmestergarasjen. Både på grunn av anstrengt økonomi, og fordi det må etableres vann inn og ut, har dette ikke vært helt lett å bestemme seg for. Nå er det imidlertid hentet inn både løsninger og priser som ser akseptable ut, for våtrom med håndvask, dusj og toalett. Dette vil styret nå forsøke å få gjennomført så snart som mulig. Økonomisk støtte til nærmiljøet Også i 2009 har det kommet inn flere søknader om økonomisk støtte til organisasjoner i nærmiljøet. Styret har gitt kroner til Furuset Pensjonistforening, kroner til Lindeberg Kulturens Venner, kroner til Lindeberg Sportsklubb, kroner til Lindebergskolenes Musikkorps og kroner til Formiddagstreffen. Utskifting av dører inn til leilighetene I 2006 vedtok generalforsamlingen nye vedtekter for borettslaget. De nye vedtektene inneholdt en bestemmelse om ansvar for bl.a. dørene inn til leilighetene. Firma Origo Bygg fikk etter en anbudsrunde arbeidet med utskifting av dørene. Utskifting i blokkene kom på noe over 2 millioner kroner, og ble utført i mai og juni Høsten 2009 ble det skiftet ut inngangsdører i rekkehusene. Mange andelseiere hadde alt skiftet ut til nye dører, og trengte ikke utskifting igjen. Til sammen ble det skiftet ut ca. 40 dører i rekkehusene. Dette arbeidet kom på kroner. Det har i ettertid vært noen problemer med tetningslister i disse dørene ved at de har løsnet, dette blir reparert etter hvert som problemene oppstår. Bråk i oppgangene Dessverre kommer det inn klager på ungdom som oppholder seg i trappoppgangene til sjenanse for de som bor i oppgangen. Dette er ikke tillatt i henhold til husordensreglene for borettslaget. Beboerne skal ikke avfinne seg med det, og styret ber om å bli kontaktet om dette blir for plagsomt. Vi viser også til omtale av Bomiljøvaktordningen. Rensing av ventilasjonsanlegget Ventilasjonsanlegget i blokkene ble renset forrige vinter. Dessverre var det slik at noen beboere av ulike årsaker ikke lot arbeidsfolkene slippe inn. Det medførte at det måtte gjennomføres et oppsamlingsløp i Fra rapportene kom det frem at noen beboere enten har bygget igjen ventilen på kjøkkenet (med skap eller lignende), eller har montert en ulovlig vifte med avtrekk gjennom ventilen. I blokkene våre skal det kun benyttes kullfilteravtrekk som kjøkkenvifter.

14 Side Lindebergskogen Borettslag Gjør man noe uregelmessig, vil det kunne virke inn på avtrekk til de leiligheter som er på samme kanal. Det blir gitt pålegg om at de beboere som ennå ikke har fått renset ventilene, må gjøre det for egen regning, og gi attest for at arbeidet er utført. TV-dekodere Det har kommet noen forespørsler fra beboere om oppgradering av dekoderne som fulgte med da det ble inngått avtale med Get for et par år siden. Dette koster en del, og det er mange beboere som nok ikke føler behov for å ha noe mer enn den PVR-dekoderen som følger med i dagens avtale med Get. Styret har derfor foreløpig besluttet ikke å bruke penger på dette nå. Den enkelte beboer kan likevel inngå en privat avtale med Get om utvidelse til en HDdekoder eller noe annet, hvis det er ønskelig, og må da selv dekke de ekstra kostnadene. Styret fikk først opplyst at PVR-dekoderen som inngår i avtalen med Get, skulle følge leiligheten. Det er nå klart at de som vil bytte til HD-dekoder, kan gjøre det, og levere inn borettslagets dekoder. Ved salg av leiligheten/bytte av andelseier, skal man også levere inn dekoder, og ny eier skal hente en ny dekoder, fordi avtalen er basert på personlige abonnementer (men PVR-dekoderen blir altså betalt av borettslaget). Dyrehold Det kommer av og til klager på dårlig dyrehold. Det gjelder katter som går fritt omkring og som gjør fra seg i sandkassene. Det gjelder også hunder som løper fritt omkring, og som gjør fra seg på fellesområdene, og hvor hundeeier ikke tar opp hundeekskrementene. Styret beklager at noen beboere ikke er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder dyrehold. Vi minner om Husordensreglenes bestemmelser om dyrehold. Våtromsrehabilitering Styret har mottatt av og til henvendelser om oppussing av badene. Etter at det var gjennomført en inspeksjon av 30 bad, fikk styret for over ett år siden en tilstandsrapport som konkluderte med at borettslaget kunne avvente en felles rehabilitering av våtrommene. Det ble samtidig ikke sagt noe konkret om når det ev. var nødvendig med rehabilitering, men antydet en 8-10 år. En fullstendig våtromsrehabilitering vil bli svært kostbart for borettslaget, og styret mener det vil være en fordel om man kunne vente noen år med å gå inn i en ny, kostbar oppgradering av borettslaget. Styret har derfor tatt rapporten til etterretning, og beboerne er informert om dette, blant annet i rundskriv 12/09 av Klage på støy fra naboer Heldigvis er det sjelden med klager på bråk fra naboer, men noen klager blir det gjennom året. Det er viktig å huske på at man må innrette seg etter den bosituasjonen som er valgt. Vi bor tett sammen, og det skal være rom for individuell tilpasning, men det må også tas hensyn til at man bor nært innpå naboene, og at beboerne selv har etablert regler for fellesskapet. Bomiljøvakt I desember 2009 inngikk borettslaget en avtale med Securitas om bomiljøvakt i borettslaget. Avtalen gjelder foreløpig som en prøveordning i ett år.

15 Side Lindebergskogen Borettslag Ordningen innebærer at det blir foretatt inspeksjoner av hele borettslaget et par ganger i løpet av døgnet. I tillegg kan også beboerne ringe et bestemt telefonnummer dersom det oppstår uønskede hendelser, f. eks. høyt støynivå fra naboer, eller hvis man opplever situasjoner som kan virke truende (men i slike situasjoner må man også vurdere å ringe politiet). Det er heldigvis ikke ofte vi opplever forhold som krever at vi må ringe politi eller bomiljøvakt, men det er viktig å vite at muligheten er der. Stell av hageflekkene Det er vanlig at beboerne selv steller hageflekkene utenfor leilighetene i underetasjene. Noen eldre beboere synes imidlertid at det er for tungt å stelle hageflekkene selv, og ønsker at vaktmesteren hjelper dem. Styret har bestemt at beboere i rekkehus eller blokker som synes det blir vanskelig å stelle hagene selv, kan sende en skriftlig henvendelse til styret. Styret vil så vurdere hvert enkelt tilfelle. Indre vedlikehold Styret har funnet det nødvendig å innskjerpe beboernes vedlikeholdsplikt inne i leilighetene. Vedlikeholdspliktene er omtalt både i vedtekter og husordensregler. Det gjelder slikt som rørleggerarbeid, elektrikerarbeid m.m. Det har vært flere utrykninger fra rørleggerfirma på grunn av vannlekkasjer, hvor årsaken har vært beboers dårlige eller manglende vedlikehold. Styret har derfor vedtatt at utgifter til rørlegger eller annen håndverker som rekvireres av styret, men som viser seg å gjelde beboers vedlikeholdsplikt, ikke skal belastes fellesskapet. I stedet må den enkelte andelseier som ikke har ivaretatt sin vedlikeholdsplikt, dekke de aktuelle kostnadene. Dette har vært kunngjort i et eget rundskriv. Beboermøte Torsdag 4. februar 2010 ble det arrangert beboermøte i fellesrommet. Styreleder fortalte om store og små saker som styret arbeider med, og det var god mulighet for å stille spørsmål, noe mange gjorde. Av saker som ble diskutert vil styret spesielt nevne disse: Brannsikring: det vil bli gjort en egen brannsikringsgjennomgang med fagfolk, og antakelig blir det holdt en brannøvelse for beboerne. Energimerking: staten har bestemt at for alle leiligheter som skal selges eller leies ut, skal eier, dvs. beboer, gjøre en energimerking. Styret vil vurdere om borettslaget kan bidra med noe felles informasjon som kan lette arbeidet. Kildesortering: Oslo kommune har bestemt at det nå skal kildesorteres avfall. På grunn av at det var vanskelig å få tak i nye blå og grønne poser, skulle borettslaget henvende seg til renholdsverket for å få utdeling på Lindeberg. Nå er det mulig å få poser på Kiwi og Prix. Fellesrommet: Styret har sagt ja til at det kan kjøpes inn nye bord og stoler til fellesrommet, etter konkret forslag fra Miljøutvalget. Oppussing av oppgangene: Etter en livlig diskusjon, ble det klar at når det skal planlegges oppussing av oppgangene, skal mursteinsveggene ikke males. Styret fikk inntrykk av at beboerne synes det er bra med beboermøter, for å få bedre innsikt i de sakene som styret arbeider med, og som gjelder alle beboerne. Det vil nok derfor blir holdt flere beboermøter i fremtiden.

16 Side Lindebergskogen Borettslag Kasting av avfall Enkelte beboere tar for gitt at naboen, vaktmester eller andre skal rydde vekk søppel etter en. Noen tar plenene i bruk som søppelsjakt ved å kaste søppelposer over blomsterkassene. Andre bruker inngangspartier og baksiden av blokkene som askebeger. Og det er også noen som tror at området rundt papircontainerne er det riktige stedet å sette fra seg oljekanner, tønner eller gamle møbler. Hvis styret får konkret kunnskap om hvem det er som bryter husordensreglene på denne måten, vil det bli gitt advarsler. Ved gjentakelse av brudd på husordensreglene vil styret eventuelt vurdere pålegg om tvangssalg av leiligheten. Innglassing Noen beboere glasser inn sine terrasser, for å få en lengre utesesong og økt bruk av terrassen. Dette er i utgangspunktet en avtale mellom beboer og entreprenør. Da slik montering startet opp for mange år siden, fikk firma Solberg en godkjennelse for slikt fremtidig arbeid uten at den enkelte beboer behøvde å søke om offentlig godkjennelse. Det er satt en mal for hvordan denne innglassingen skal være. Det må følges, ellers risikerer man å måtte rive ned innglassingen igjen, etter krav fra kommunen. En beboer opplevde dette i Selv om man glasser inn terrassen, anses terrassen som et uterom hvor det bl.a. kan forekomme at det kommer vann inn på terrassen. Det er det også noen som har opplevd. Det må tas hensyn til dette ved bruk av den innglassede terrassen, både når det gjelder møbler og andre gjenstander som oppbevares på terrassen. Støy fra T-banen Beboere i noen av rekkehusene har klaget over økt støy fra T-banetunnelen etter at de nye hvite vognene kom i bruk. Også noen som bor i blokk nr. 57 mener å ha registrert dette. Styret har brakt saken videre til selskapet Ruter, som driver T-banen. De har lovt å se nærmere på saken, og rapportere tilbake når de vet noe mer. Fellesrommet Det nyoppussede fellesrommet er blitt lyst og trivelig, og det er stor interesse for å leie lokalet blant beboerne. Beklageligvis blir det knust glasstøy uten at dette blir erstattet. Det har også vært tilfeller av skadeverk på vegger, vinduer osv. Det har ført til at den som er ansvarlig for utleie av fellesrommet må bruke mer tid både i forkant og i etterkant av utleie for å kontrollere hvordan det ser ut. Styret oppfordrer beboerne til å være med og ta vare på fellesrommet som vi eier sammen, til glede for alle beboere. Varmepumper Det ble under generalforsamlingen 2008 vedtatt at beboerne skulle kunne montere varmepumper i rekkehusene. Samtidig ble styret gitt fullmakt til å utarbeide retningslinjer for slik montering. Retningslinjene er delt ut til alle beboere. Blant annet skal det sendes søknad til styret før montering, og varmepumpene skal kles med en kasse av tre, som skal males i husets farger. Maling av rekkehusene Arbeidet med å male rekkehusene ble besluttet i Det ble innhentet pristilbud fra 3 4 firmaer. Valget falt på Regnbuen. Arbeidet startet opp etter ferien i fjor, og holdt på frem til kulda og vinteren kom. Ca. halvparten av arbeidet ble utført i 2009, resten skal utføres våren 2010.

17 Side Lindebergskogen Borettslag Tillitsvalgte i blokkene og rekkehusene Generalforsamlingen vedtok i fjor å gjeninnføre kontaktpersoner både for den enkelte blokk og for rekkehusene. Det har blitt utarbeidet en ny instruks for dette arbeidet, og det har vært gjennomført to fellesmøter mellom styret og de tillitsvalgte for bl.a. å diskutere arbeidet som de tillitsvalgte skal utføre. I møtene har det kommet frem at de tillitsvalgte ikke har opplevd stor pågang fra beboerne. Styret innrømmet at informasjonen til beboerne om de blokk- og rekkehustillitsvalgte nok har vært noe mangelfull, og lovte å bedre denne. Det var også i flere runder diskusjon om retningslinjene for de tillitsvalgte. Retningslinjene skal fastsettes av styret, men det er viktig at både styre og de blokkog rekkehustillitsvalgte har en god, felles forståelse av de oppgaver som de tillitsvalgte skal utføre. Det kan derfor bli behov for flere gjennomganger for å få utarbeidet retningslinjer som partene er fornøyde med. De blokk- og rekkehustillitsvalgte skal være bindeledd mellom beboerne og styret, og bidra til et best mulig beboermiljø innenfor sitt område. Når det er nødvendig, skal de hjelpe beboere med å rette henvendelser til styret, og tilsvarende skal de hjelpe styret med å få igangsatt tiltak der det kan være behov for nærkontakt med beboerne. De tillitsvalgte skal også lede dugnader innenfor sitt eget ansvarsområde. Nyordningen med blokk- og rekkehustillitsvalgte har bare holdt på ett år når generalforsamlingen holdes. Styret regner med at det vil ta litt tid før denne ordningen finner sin naturlige plass i borettslagets liv, men ønsker at ordningen skal fortsette. Beretning fra Formiddagstreffen for 2009 Teamet har hatt følgende sammensetning: Anne-Britt Berg Cindy Cho Wanda Fransrud Ruth Danielsrud Bente Lund I 2009 har vi hatt 18 møter, et julebord, en dagstur og en langtur til Krakow. Vi har møter annenhver tirsdag fra januar til juni og september til desember. Økonomisk har 2009 vært bra takket være støtten fra styret i vårt borettslag. Kr ,00 til driften og kr ,00 til julebordet. Nå kan vi igjen servere enkle, men gode smørbrød til deltagerne samt en kake som vi baker selv. Fortsatt har vi loddsalg på møtene. Dette kommer medlemmene til gode da vi alltid sponser turene vi er på. Ikke alle kan delta på turer, disse får isteden et gratis julebord. En ordning alle er fornøyd med. I tillegg husker vi alle som fyller runde år fra 60 og oppover hvert femte år. Vi er veldig glade for den støtten vi får fra styret. Det viser at vårt arbeid for eldre og andre hjemmeværende blir satt pris på. Vi har plass til flere, så har du lyst så ta deg en tur og hils på oss. På vegne av Formiddagstreffen Anne-Britt Berg leder Wanda Fransrud

18 Side Lindebergskogen Borettslag Miljøutvalgets aktiviteter juni 2009 mai 2010 Juni, juli, august Ferietid, ingen aktiviteter. September Husleielotteriet (kun 1 gang, har tatt pause). Oktober Komprimatorbil November Tenning av julegrana. Første søndag i advent Servering av gløgg og pepperkaker. Underholdning ved Lindeberg skolekor, appell av sognepresten ved Furuset kirke. Desember Juleverksted Innkjøp av diverse materiell og servering av grøt og saft. Januar 2010 Juletrefest i regi av Østre Lindeberg Borettslag. Februar Servering av kaffe og kaker til beboermøte Februar Vask av fellesrommet April Komprimatorbil April Utskifting av møbler i fellesrommet. April Vårdugnad Mai Ingen aktivitet. Juni Generalforsamling Servering av kaffe og kaker. Med vennlig hilsen Miljøutvalget Lindebergskogen borettslag v/ira Elvebakk REGNSKAP FRA MILJØUTVALGET 2009 FELLESROMMET Inntekter utleie av fellesrommet kr Utgifter til div. innkjøp og aktiviteter kr Overskudd fellesrommet kr HUSLEIELOTTERIET Inntekter kr Utgifter (vinnere) kr Overskudd husleielotteriet kr Akkumulert overskudd totalt for 2009 kr overføres til regnskap Med vennlig hilsen Miljøutvalget Lindebergskogen Borettslag v/ Ira Elvebakk

19 Side Lindebergskogen Borettslag Årsmelding fra Lindaredaksjonen. Redaksjonen har bestått av Tone Sundsdal Hansen, Lis Pedersen og Terje Lund. Alle bidrar med innlegg, mens Tone står for layout og produksjonen av bladet. Alf Martin Hanssen, som har vært med i flere år, gikk ut av redaksjonen ved siste års valg, men har bidratt med stoff fortsatt. Det har kommet fire nr. siden siste generalforsamling, sommer, høst, jul og påske. Redaksjonen har diskutert om det er grunnlag for flere utgivelser, men har kommet til at mengden stoff passer til de fire utgavene. Det avholdes møte for planlegging av hvert nummer, og videre framdrift er stort sett basert på bruk av internett. Det betyr at vi har gjort oss avhengige av dette medium for utveksling av stoff og kommentarer. Vi mottar også noe stoff fra andre som innlegg i Linda og oppfordre fortsatt skriveføre til å sende innlegg. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- mer enn budsjettert og skyldes andre inntekter som blant annet gjelder tilskudd mottatt fra Oslo Kommune på kr ,-. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak Origo Bygg, montering av nye dører som ble vedtatt på ordinær generalforsamling

20 Side Lindebergskogen Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Diagrammet viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i Generelt vedlikehold 8,9 % Finanskostnader 15,6 % Avdrag lån 15,5 % [sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning] Større vedlikehold 27,4 % Andre driftskost. 4,8 % Diverse honorarer 5,2 % Forsikringer 3,3 % Energi 1,4 % Kom.avg. 7,5 % Kabel TV 4,9 % Styrehonorar 1,4 % Personalkostnader 4,1 % KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en flytende rentesats 2,30 % pr , i tillegg 3 lån i OBOS til en flytende rentesats 3,45 % pr

21 Side Lindebergskogen Borettslag Borettslaget har den refinansiert lånenr : og lånenr : i OBOS over til Terra Boligkreditt AS. Renten i Terra Boligkreditt AS, er nå på 3,35 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 2,75 % under kr ,85 % over kr FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2009 til 2010 med ca. 6 %. Denne økningen inkluderer 2,8% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 33 % av total strømpris.

22 Side Lindebergskogen Borettslag BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til generelt vedlikehold. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, 10. april 2010 I styret for Lindebergskogen Borettslag Egil Thorstensen /s/ Morten Karlsen /s/ Jane Harvåg /s/ Mai Britt Andersen /s/ Kolbjørn Feyling /s/

23 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Lindebergskogen Borettslag Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Lindebergskogen Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 10. april 2010 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 23. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. BRUK BLOKKBOKSTAVER Eierens navn : Eierens adresse : Leilighetsnummer:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 22.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer