Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Torsdag, 3. juni 2010 i Lindeberg skoles auditorium, mellombygget kl. 18:30. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Lindebergskogen Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lindebergskogen Borettslag avholdes torsdag, 3. juni 2010 kl. 18:30 i Lindeberg skoles auditorium, mellombygget. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 4 medlemmer til miljøutvalget for 1 år G) Valg av 3 medlemmer til redaksjonsutvalget for 1 år H) Valg av blokk og rekkehusutvalg for 1 år Oslo, 10. april 2010 Styret i Lindebergskogen Borettslag Egil Thorstensen /s/ Morten Karlsen /s/ Jane Harvåg /s/ Mai Britt Andersen /s/ Kolbjørn Feyling /s/

3 Side Lindebergskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2009 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Egil Thorstensen Lindebergvn 51 C Nestleder Morten Karlsen Lindebergvn 61 F Styremedlem Jane Harvåg Lindebergvn 83 C Styremedlem Mai Britt Andersen Lindebergvn 53 C Styremedlem Kolbjørn Feyling Lindebergvn 71 A VARAMEDLEMMER TIL STYRET Sajjad Hussain Bjørn Tore Åsmul Max-Kristian Sæthre Linda Halvorsen Lindebergvn 47 B Lindebergvn 73 C Lindebergvn 53 B Lindebergvn 65 D DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Egil Thorstensen Lindebergvn 51 C Varadelegert Morten Karlsen Lindebergvn 61 F VALGKOMITEEN MILJØUTVALG Kari Elton Haakon Lorentzen Alf Martin Hanssen Ira Elvebakk Lill Øistad Anne Britt Berg Kari Løvheim Ausra Pavoliene Lindebergvn 79 C Lindebergvn 57 C Lindebergvn 77 H Lindebergvn 51 C Lindebergvn 67 C Lindebergvn 45 A Lindebergvn 57 B Lindebergvn 71 F REDAKSJONSUTVALG Terje Lund Lis Pedersen Tone Sundsdal Hansen Lindebergvn 51 C Lindebergvn 57 B Lindebergvn 57 B BLOKK OG REKKEHUSUTVALG Lindebergveien : Åge Klafstad Lindebergvn 61 A Jostein Sønnesyn Lindebergvn 75 A Svein Elton Lindebergvn 79 C 43 Solfrid Arnsen Lindebergvn 43 B 45 Ivan Benasic Lindebergvn 45 B 47 Wanda Fransrud Lindebergvn 47 A 51 Ken A. Kjeldsen Lindebergvn 51 B 53 Bilhan Øtgun Lindebergvn 53 A 57 Haakon Lorentzen Lindebergvn 57 C

4 Side Lindebergskogen Borettslag FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Lindebergvn Lindebergvn Lindebergvn 57 Lindebergvn Borettslaget består av 288 andelsleiligheter, fordelt på 6 blokker og 12 småhus. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 113, bruksnummer 17 og er på m 2. Borettslaget er stiftet Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. VAKTMESTERTJENESTE Stig Lasse Klemetsen ble ansatt som vaktmester og ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til vaktmesterinstruks. Vaktmester kan kontaktes på telefon mellom kl og kl mandag til fredag. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i Lindebergveien 47 med kontortid mandager mellom kl og kl og onsdager mellom kl og kl Styrerommet har telefon , faks og e-post Se også borettslagets hjemmesider på

5 Side Lindebergskogen Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har fire ekstra parkeringsplasser ute som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, sendes skriftlig søknad til styret. For øvrig formidler daglig leder kontakt mellom de som ønsker å leie ut sine plasser og de som ønsker å leie. NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til vaktmester eller styrekontoret. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester/styrekontoret. Skiltene betales av borettslaget. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på digital-tv, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https://telenor.infored.no/nbbl

6 Side Lindebergskogen Borettslag FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. ELEKTRIKERTJENESTER Borettslaget har inngått avtale med Datelco AS om kjøp av elektrikertjenester. Avtalen innebærer rimelige priser og kort responstid. Beboerne kan også benytte seg av denne avtalen. Forespørsel om tjenester rettes direkte til Datelco AS på tlf , e-post: ENERGIREGNSKAP FOR LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man verdifull informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009: Borettslaget består av både blokker og rekkehus. I rekkehusene er alt energiforbruk individuelt for hver husholdning, mens blokkene har felles forsyning av varmt tappevann. Det gjennomsnittlige totalforbruket for rekkehusbebyggelsen var 157 kwh/m² i Sett i forhold til sammenlignbar bebyggelse er dette et normalt forbruk. Energiforbruket i blokkene lå i 2009 på ca 125 kwh/m². Sett i forhold til tilsvarende bebyggelse er dette et svært lavt forbruk. Hovedgrunnen til det lave forbruket er at det er installert varmepumper til produksjon av varmt tappevann. Varmepumpene gjenvinner varmen fra avtrekksluften fra leilighetene. Forbruksutvikling: Lindebergskogen borettslag har hatt energiregnskap over flere år. Nedenfor gjengis utviklingen i det gjennomsnittlige forbruket i borettslaget gjennom de årene de har hatt energiregnskap (alle bygninger og alt forbruk er her slått sammen):

7 Side Lindebergskogen Borettslag Totalforbruk i 2001: 154 kwh/m² Totalforbruk i 2002: 145 kwh/m² Totalforbruk i 2003: 134 kwh/m² Totalforbruk i 2004: 130 kwh/m² Totalforbruk i 2005: 129 kwh/m² Totalforbruk i 2006: 131 kwh/m² Totalforbruk i 2007: 126 kwh/m² Totalforbruk i 2008: 129 kwh/m² Totalforbruk i 2009: 133 kwh/m² En ser at forbruket er gradvis redusert de tre første årene og er stabilisert på et lavt nivå de siste årene. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 9 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

8 Side Lindebergskogen Borettslag FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

9 Side Lindebergskogen Borettslag Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Borettslaget har siden 1992 gjennomført fullstendig betongrehabilitering av blokkene i maling av all mur og treverk i blokkene i oppføring av traktorgarasje i 1994 drenering og rehabilitering av ballplassen i reparasjon og utskifting av ringetablåene i 1993, 1995 og 1998 montering av strekkmetalltrapper ned til garasjene i 1994 nedsetting av 7 overvannskummer i borettslaget i 1995 nye tak lagt på rekkehusene i 1995 maling av rekkehusene i utbedring av lekeplasser i 1996 oppussing av oppgangene i blokkene i 1996 lagt nytt takbelegg i Lindebergveien 57 i 1997 lagt nytt takbelegg i Lindebergveien 43 og 53 i 1998 oppgradering av antenneanlegget i 1997, 1998 og 1999 utskifting av inngangsdørene i blokkene i 1998 utskifting av pakningene i søppellukene i 1998 lagt nytt takbelegg Lindebergveien 45, 47 og 51 i 1999 skiftet varmtvannsbeholderne i blokkene og montert varmegjenvinningspumper i 1999 utbedring av lekeplasser i 1999 skiftet ut og montert 3 nye bommer i 3 av innkjøringene til borettslaget i 2000 skiftet ut oppslagstavlene i 2000 startet fellesmåling av strøm i 2001 kontroll av el-anlegg i hele borettslaget i skiftet koblingsenheter (wagoklemmer) i alle leiligheter i 2002 omfattende rehabilitering av rekkehusene i 2003/04 omfattende rehabilitering av blokkene i 2004/05 montert mekaniske avtrekksvifter i rekkehusene i 2006 varmekabler lagt i bakker utenfor Lindebergveien 57 og 43 i 2007 nye kart- og oppslagstavler i 2007 utbedring/ oppgradering av lekeplasser/ uteområder 2007/08 oppgradering av fellesrommet 2007

10 Side Lindebergskogen Borettslag rensing av ventilasjonsanlegget i blokkene 2008 utskifting av inngangsdører i 2009 maling av rekkehusene i 2009/10 STYRETS ARBEID Den ordinære generalforsamling ble avholdt hvor 40 stemmeberettigede andelseiere var til stede, hvorav 8 med fullmakt. Siden forrige ordinære generalforsamling har det vært avholdt 12 styremøter. Styret har behandlet 172 saker i Fortsatt er det høy aktivitet i borettslaget som medfører at det legges ned mye arbeid både fra vaktmester, daglig leder og styret, jf. opplistingen av saker. Mange av sakene krever oppfølging over lengre tid. Borettslaget er nå 33 år gammelt, og det dukker opp enkelte vedlikeholdsproblemer som ikke er behandlet i vedlikeholdsplanen, og som styret ikke alltid har vært tilstrekkelig forberedt på. Disse sakene krever både tid og penger som f. eks. vannlekkasjer av større og mindre omfang. Styret har normalt møte en gang i måneden, men mye av arbeidet foregår utenfor styremøtene, antakelig uten at beboerne er klar over arbeidsmengden. Det er viktig å huske på at styremedlemmene er alminnelige beboere som vanligvis er i jobb på dagtid, og som derfor må utføre styrearbeidet i fritiden. Det er imidlertid svært ofte behov for å være til stede på dagtid for å kontakte fagfolk/håndverkere, og for å følge opp at de gjør den jobben de skal. Det brukes fortsatt mye tid på å få tak i, og følge opp, håndverkere så de kan få gjort nødvendig arbeid i borettslaget. Vaktmesteren har i stor grad andre oppgaver når han er på jobb, og kan bare i begrenset grad følge opp fagfolk som kommer til borettslaget. Styret er derfor avhengig av å ha ekstra hjelp til disse oppgavene, og vi har de siste årene vært så heldige å ha en innleid daglig leder som kan ta seg av mye av dette. Uten ham til stede på dagtid i deler av uken, ville det vært svært vanskelig for dagens styremedlemmer å ivareta de nødvendige oppgavene. Av saker som styret har behandlet det siste året nevnes 1. Oppfølgningsarbeid etter rehabiliteringen av blokkene 2. Kjøring og parkering 3. Trefelling 4. Parabolantenner 5. Utområdene 6. Vannskader 7. Utskifting av stoppekraner 8. Elektrikerarbeid 9. Husbråk 10. Oppvarmet gangvei 11. Beredskapsavtalen 12. Garasjeportene 13. HMS 14. Økonomisk støtte til nærmiljøet 15. Inngangsdører til blokkleilighetene

11 Side Lindebergskogen Borettslag 16. Inngangsdører til oppgangene 17. Rensing av overvannskummer 18. Søppelhåndtering 19. Innglassing av terrasser 20. Rensing av ventilasjonsanlegget i blokkene 21. Maling av gjerder 22. Fjernsynsdekodere 23. Maling av rekkehusene 24. Dyrehold 25. Overvåkningskamera i fellsgarasjene 26. Tillitsvalgte i blokkene og rekkehusene 27. Spørsmål om våtromsrehabilitering 28. Asfaltering av gangbroene 29. Klage på støy fra naboer 30. Våtrom i vaktmestergarasjen 31. Bomiljøvakt 32. Beboermøte 33. Varmepumper 34. Nye nummerskilt på gavlveggene 35. Vernerunder 36. Ballplassen 37. Innkjøp av ny arbeidsmaskin 38. Nye adressemerker 39. Støy fra T-banen 40. Fellesrommet 41. Velkomst til nye beboere 42. Informasjon til beboerne om saker som pågår, og som krever handling eller oppmerksomhet fra beboerne Oppfølgingsarbeid etter rehabiliteringen av blokkene Styret har også i 2009 brukt en del tid på oppfølging av rehabiliteringsarbeidet som ble utført blokkene i 2004/2005. Fortsatt mottar styret enkelte klager på trekk langs vinduer og terrassedører. Dette har blitt fulgt opp ved at styret har engasjert både ingeniøravdelingen i OBOS, som hadde prosjektlederansvaret under rehabiliteringen, og OPAK som eksternt konsulentfirma for å vurdere problemene. Dette arbeidet er ennå ikke avsluttet. Saken følges opp av styret. Kjøring og parkering Også i 2009 har det kommet klager på uvettig kjøring og unødvendig parkering både på gangveiene og på gjesteparkeringsplassene. Borettslagets husordensregler, som er vedtatt av beboerne på generalforsamling, beskriver reglene for både parkering og kjøring på borettslagets område. Styret beklager at noen beboere ikke viser hensyn overfor sine naboer. I løpet av året har det kommet flere henvendelser fra beboere/sjåfører som har fått gebyr for feilaktig parkering. Blir man tildelt gebyr vil man som regel selv være skyld i dette. Det skal gode grunner til at styret gjør noe med slike gebyrer. Den enkelte må selv ta konsekvensen av sin ulovlige parkering.

12 Side Lindebergskogen Borettslag Trefelling I løpet av høsten ble det felt noen trær. Praksis er at felling av trær blir vurdert en gang i året, sammen med en gartner. Mellom disse organiserte fellingene blir det vanligvis ikke felt trær på fellesområdene. Det er plantet nye og mindre trær på noen av de stedene der det er felt trær. Styret vil fortsette med nyplanting flere steder. Parabolantenner I ekstraordinær generalforsamling besluttet beboerne at man skulle tillate plassering av parabolantenner på balkonger/terrasser i blokkene under visse forutsetninger. Stort sett har beboerne innrettet seg etter dette, men det er dessverre noen unntak. Styret må da gjøre beboerne oppmerksomme på forutsetningene for å montere parabolantenner. De beboere dette gjelder blir så i eget brev tilskrevet og oppsøkt av representanter fra styret. Styret følger opp at alle holder seg til de vedtak generalforsamlingen har trukket opp. Utområdene Arbeidet med utområdet har fortsatt i På den store ballplassen midt i borettslaget er det nå en sandvolleybane, en mindre fotballbane med kunstgress og en petanquebane. Det er også satt opp noen benker. Styret håper at beboere i alle aldre vil benytte seg av anleggene, og vil vurdere om det er behov for ytterligere opprustingstiltak. Vannlekkasjer Det har i flere år vært flere tilfeller av vannlekkasjer både innendørs og utendørs, og 2009 var ikke noe unntak. Det er viktig at beboerne er svært nøyaktige med å følge våtromsnormen dersom man gjør noe bygningsmessig inne på våtrommene, jf. egne bestemmelser i husordensreglene. Vannskader må meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS, tlf , slik at borettslagets forsikringsselskap kan vurdere skaden som forsikringsskade. Beklageligvis er det mange beboere som foretar oppussing av våtrommene uten å melde fra til styret, slik regelverket krever. Når det gjelder utendørs forhold har det i 2009 vært en stor vannlekkasje i en av rekkehusrekkene på grunn av dårlig taktekking da tilbygg ble satt opp, eventuelt manglende vedlikehold senere. Reparasjonen strekker seg over flere leiligheter og har så langt kostet over kroner. Dette var ikke tatt med i budsjettet. Beredskapsavtalen Styret har sammen med Søndre Lindeberg borettslag også foran vintersesongen 2009/2010 inngått en beredskapsavtale om helgevakt for vaktmesterne, for rydding av snø. Ordningen har fungert svært tilfredsstillende til glede for beboerne. Begge borettslagene har dyktige vaktmestere som tar i et tak i helgene ved behov, og bidrar til at vi kommer oss frem selv om det snør i helgene. Garasjeportene Borettslaget skiftet for noen år siden ut portene inn til fellesgarasjene. I 2008 inngikk borettslaget en avtale om service på portene, denne gang med firma Hörmann. Det ser ut til at dette har hatt en positiv effekt. Portene har ikke stått så mye åpne som tidligere. Responstiden er også blitt langt kortere til glede for beboerne, og vi har etablert et nærlager med de viktigste delene, som det ellers er bestillingstid på.

13 Side Lindebergskogen Borettslag HMS Vernerunder Det er gjennomført to vernerunder med styreleder, driftsleder og vaktmester det siste året. Både kritiske og mindre kritiske forhold blir avdekket, og fulgt opp, slik at vaktmester skal ha en trygg arbeidsplass, og beboerne skal ha et trygt borettslag å leve i. Møter med vaktmesteren Som et ledd i oppfølgingen av vernerundene, og som et normalt ledd i den daglige driften av borettslaget, blir det jevnlig holdt møter mellom styreleder, driftsleder og vaktmester. Våtrom i vaktmestergarasjen Bedriftshelsetjenesten har pekt på at vaktmesteren burde få tilgang på vann i de lokalene som vi kaller vaktmestergarasjen. Både på grunn av anstrengt økonomi, og fordi det må etableres vann inn og ut, har dette ikke vært helt lett å bestemme seg for. Nå er det imidlertid hentet inn både løsninger og priser som ser akseptable ut, for våtrom med håndvask, dusj og toalett. Dette vil styret nå forsøke å få gjennomført så snart som mulig. Økonomisk støtte til nærmiljøet Også i 2009 har det kommet inn flere søknader om økonomisk støtte til organisasjoner i nærmiljøet. Styret har gitt kroner til Furuset Pensjonistforening, kroner til Lindeberg Kulturens Venner, kroner til Lindeberg Sportsklubb, kroner til Lindebergskolenes Musikkorps og kroner til Formiddagstreffen. Utskifting av dører inn til leilighetene I 2006 vedtok generalforsamlingen nye vedtekter for borettslaget. De nye vedtektene inneholdt en bestemmelse om ansvar for bl.a. dørene inn til leilighetene. Firma Origo Bygg fikk etter en anbudsrunde arbeidet med utskifting av dørene. Utskifting i blokkene kom på noe over 2 millioner kroner, og ble utført i mai og juni Høsten 2009 ble det skiftet ut inngangsdører i rekkehusene. Mange andelseiere hadde alt skiftet ut til nye dører, og trengte ikke utskifting igjen. Til sammen ble det skiftet ut ca. 40 dører i rekkehusene. Dette arbeidet kom på kroner. Det har i ettertid vært noen problemer med tetningslister i disse dørene ved at de har løsnet, dette blir reparert etter hvert som problemene oppstår. Bråk i oppgangene Dessverre kommer det inn klager på ungdom som oppholder seg i trappoppgangene til sjenanse for de som bor i oppgangen. Dette er ikke tillatt i henhold til husordensreglene for borettslaget. Beboerne skal ikke avfinne seg med det, og styret ber om å bli kontaktet om dette blir for plagsomt. Vi viser også til omtale av Bomiljøvaktordningen. Rensing av ventilasjonsanlegget Ventilasjonsanlegget i blokkene ble renset forrige vinter. Dessverre var det slik at noen beboere av ulike årsaker ikke lot arbeidsfolkene slippe inn. Det medførte at det måtte gjennomføres et oppsamlingsløp i Fra rapportene kom det frem at noen beboere enten har bygget igjen ventilen på kjøkkenet (med skap eller lignende), eller har montert en ulovlig vifte med avtrekk gjennom ventilen. I blokkene våre skal det kun benyttes kullfilteravtrekk som kjøkkenvifter.

14 Side Lindebergskogen Borettslag Gjør man noe uregelmessig, vil det kunne virke inn på avtrekk til de leiligheter som er på samme kanal. Det blir gitt pålegg om at de beboere som ennå ikke har fått renset ventilene, må gjøre det for egen regning, og gi attest for at arbeidet er utført. TV-dekodere Det har kommet noen forespørsler fra beboere om oppgradering av dekoderne som fulgte med da det ble inngått avtale med Get for et par år siden. Dette koster en del, og det er mange beboere som nok ikke føler behov for å ha noe mer enn den PVR-dekoderen som følger med i dagens avtale med Get. Styret har derfor foreløpig besluttet ikke å bruke penger på dette nå. Den enkelte beboer kan likevel inngå en privat avtale med Get om utvidelse til en HDdekoder eller noe annet, hvis det er ønskelig, og må da selv dekke de ekstra kostnadene. Styret fikk først opplyst at PVR-dekoderen som inngår i avtalen med Get, skulle følge leiligheten. Det er nå klart at de som vil bytte til HD-dekoder, kan gjøre det, og levere inn borettslagets dekoder. Ved salg av leiligheten/bytte av andelseier, skal man også levere inn dekoder, og ny eier skal hente en ny dekoder, fordi avtalen er basert på personlige abonnementer (men PVR-dekoderen blir altså betalt av borettslaget). Dyrehold Det kommer av og til klager på dårlig dyrehold. Det gjelder katter som går fritt omkring og som gjør fra seg i sandkassene. Det gjelder også hunder som løper fritt omkring, og som gjør fra seg på fellesområdene, og hvor hundeeier ikke tar opp hundeekskrementene. Styret beklager at noen beboere ikke er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder dyrehold. Vi minner om Husordensreglenes bestemmelser om dyrehold. Våtromsrehabilitering Styret har mottatt av og til henvendelser om oppussing av badene. Etter at det var gjennomført en inspeksjon av 30 bad, fikk styret for over ett år siden en tilstandsrapport som konkluderte med at borettslaget kunne avvente en felles rehabilitering av våtrommene. Det ble samtidig ikke sagt noe konkret om når det ev. var nødvendig med rehabilitering, men antydet en 8-10 år. En fullstendig våtromsrehabilitering vil bli svært kostbart for borettslaget, og styret mener det vil være en fordel om man kunne vente noen år med å gå inn i en ny, kostbar oppgradering av borettslaget. Styret har derfor tatt rapporten til etterretning, og beboerne er informert om dette, blant annet i rundskriv 12/09 av Klage på støy fra naboer Heldigvis er det sjelden med klager på bråk fra naboer, men noen klager blir det gjennom året. Det er viktig å huske på at man må innrette seg etter den bosituasjonen som er valgt. Vi bor tett sammen, og det skal være rom for individuell tilpasning, men det må også tas hensyn til at man bor nært innpå naboene, og at beboerne selv har etablert regler for fellesskapet. Bomiljøvakt I desember 2009 inngikk borettslaget en avtale med Securitas om bomiljøvakt i borettslaget. Avtalen gjelder foreløpig som en prøveordning i ett år.

15 Side Lindebergskogen Borettslag Ordningen innebærer at det blir foretatt inspeksjoner av hele borettslaget et par ganger i løpet av døgnet. I tillegg kan også beboerne ringe et bestemt telefonnummer dersom det oppstår uønskede hendelser, f. eks. høyt støynivå fra naboer, eller hvis man opplever situasjoner som kan virke truende (men i slike situasjoner må man også vurdere å ringe politiet). Det er heldigvis ikke ofte vi opplever forhold som krever at vi må ringe politi eller bomiljøvakt, men det er viktig å vite at muligheten er der. Stell av hageflekkene Det er vanlig at beboerne selv steller hageflekkene utenfor leilighetene i underetasjene. Noen eldre beboere synes imidlertid at det er for tungt å stelle hageflekkene selv, og ønsker at vaktmesteren hjelper dem. Styret har bestemt at beboere i rekkehus eller blokker som synes det blir vanskelig å stelle hagene selv, kan sende en skriftlig henvendelse til styret. Styret vil så vurdere hvert enkelt tilfelle. Indre vedlikehold Styret har funnet det nødvendig å innskjerpe beboernes vedlikeholdsplikt inne i leilighetene. Vedlikeholdspliktene er omtalt både i vedtekter og husordensregler. Det gjelder slikt som rørleggerarbeid, elektrikerarbeid m.m. Det har vært flere utrykninger fra rørleggerfirma på grunn av vannlekkasjer, hvor årsaken har vært beboers dårlige eller manglende vedlikehold. Styret har derfor vedtatt at utgifter til rørlegger eller annen håndverker som rekvireres av styret, men som viser seg å gjelde beboers vedlikeholdsplikt, ikke skal belastes fellesskapet. I stedet må den enkelte andelseier som ikke har ivaretatt sin vedlikeholdsplikt, dekke de aktuelle kostnadene. Dette har vært kunngjort i et eget rundskriv. Beboermøte Torsdag 4. februar 2010 ble det arrangert beboermøte i fellesrommet. Styreleder fortalte om store og små saker som styret arbeider med, og det var god mulighet for å stille spørsmål, noe mange gjorde. Av saker som ble diskutert vil styret spesielt nevne disse: Brannsikring: det vil bli gjort en egen brannsikringsgjennomgang med fagfolk, og antakelig blir det holdt en brannøvelse for beboerne. Energimerking: staten har bestemt at for alle leiligheter som skal selges eller leies ut, skal eier, dvs. beboer, gjøre en energimerking. Styret vil vurdere om borettslaget kan bidra med noe felles informasjon som kan lette arbeidet. Kildesortering: Oslo kommune har bestemt at det nå skal kildesorteres avfall. På grunn av at det var vanskelig å få tak i nye blå og grønne poser, skulle borettslaget henvende seg til renholdsverket for å få utdeling på Lindeberg. Nå er det mulig å få poser på Kiwi og Prix. Fellesrommet: Styret har sagt ja til at det kan kjøpes inn nye bord og stoler til fellesrommet, etter konkret forslag fra Miljøutvalget. Oppussing av oppgangene: Etter en livlig diskusjon, ble det klar at når det skal planlegges oppussing av oppgangene, skal mursteinsveggene ikke males. Styret fikk inntrykk av at beboerne synes det er bra med beboermøter, for å få bedre innsikt i de sakene som styret arbeider med, og som gjelder alle beboerne. Det vil nok derfor blir holdt flere beboermøter i fremtiden.

16 Side Lindebergskogen Borettslag Kasting av avfall Enkelte beboere tar for gitt at naboen, vaktmester eller andre skal rydde vekk søppel etter en. Noen tar plenene i bruk som søppelsjakt ved å kaste søppelposer over blomsterkassene. Andre bruker inngangspartier og baksiden av blokkene som askebeger. Og det er også noen som tror at området rundt papircontainerne er det riktige stedet å sette fra seg oljekanner, tønner eller gamle møbler. Hvis styret får konkret kunnskap om hvem det er som bryter husordensreglene på denne måten, vil det bli gitt advarsler. Ved gjentakelse av brudd på husordensreglene vil styret eventuelt vurdere pålegg om tvangssalg av leiligheten. Innglassing Noen beboere glasser inn sine terrasser, for å få en lengre utesesong og økt bruk av terrassen. Dette er i utgangspunktet en avtale mellom beboer og entreprenør. Da slik montering startet opp for mange år siden, fikk firma Solberg en godkjennelse for slikt fremtidig arbeid uten at den enkelte beboer behøvde å søke om offentlig godkjennelse. Det er satt en mal for hvordan denne innglassingen skal være. Det må følges, ellers risikerer man å måtte rive ned innglassingen igjen, etter krav fra kommunen. En beboer opplevde dette i Selv om man glasser inn terrassen, anses terrassen som et uterom hvor det bl.a. kan forekomme at det kommer vann inn på terrassen. Det er det også noen som har opplevd. Det må tas hensyn til dette ved bruk av den innglassede terrassen, både når det gjelder møbler og andre gjenstander som oppbevares på terrassen. Støy fra T-banen Beboere i noen av rekkehusene har klaget over økt støy fra T-banetunnelen etter at de nye hvite vognene kom i bruk. Også noen som bor i blokk nr. 57 mener å ha registrert dette. Styret har brakt saken videre til selskapet Ruter, som driver T-banen. De har lovt å se nærmere på saken, og rapportere tilbake når de vet noe mer. Fellesrommet Det nyoppussede fellesrommet er blitt lyst og trivelig, og det er stor interesse for å leie lokalet blant beboerne. Beklageligvis blir det knust glasstøy uten at dette blir erstattet. Det har også vært tilfeller av skadeverk på vegger, vinduer osv. Det har ført til at den som er ansvarlig for utleie av fellesrommet må bruke mer tid både i forkant og i etterkant av utleie for å kontrollere hvordan det ser ut. Styret oppfordrer beboerne til å være med og ta vare på fellesrommet som vi eier sammen, til glede for alle beboere. Varmepumper Det ble under generalforsamlingen 2008 vedtatt at beboerne skulle kunne montere varmepumper i rekkehusene. Samtidig ble styret gitt fullmakt til å utarbeide retningslinjer for slik montering. Retningslinjene er delt ut til alle beboere. Blant annet skal det sendes søknad til styret før montering, og varmepumpene skal kles med en kasse av tre, som skal males i husets farger. Maling av rekkehusene Arbeidet med å male rekkehusene ble besluttet i Det ble innhentet pristilbud fra 3 4 firmaer. Valget falt på Regnbuen. Arbeidet startet opp etter ferien i fjor, og holdt på frem til kulda og vinteren kom. Ca. halvparten av arbeidet ble utført i 2009, resten skal utføres våren 2010.

17 Side Lindebergskogen Borettslag Tillitsvalgte i blokkene og rekkehusene Generalforsamlingen vedtok i fjor å gjeninnføre kontaktpersoner både for den enkelte blokk og for rekkehusene. Det har blitt utarbeidet en ny instruks for dette arbeidet, og det har vært gjennomført to fellesmøter mellom styret og de tillitsvalgte for bl.a. å diskutere arbeidet som de tillitsvalgte skal utføre. I møtene har det kommet frem at de tillitsvalgte ikke har opplevd stor pågang fra beboerne. Styret innrømmet at informasjonen til beboerne om de blokk- og rekkehustillitsvalgte nok har vært noe mangelfull, og lovte å bedre denne. Det var også i flere runder diskusjon om retningslinjene for de tillitsvalgte. Retningslinjene skal fastsettes av styret, men det er viktig at både styre og de blokkog rekkehustillitsvalgte har en god, felles forståelse av de oppgaver som de tillitsvalgte skal utføre. Det kan derfor bli behov for flere gjennomganger for å få utarbeidet retningslinjer som partene er fornøyde med. De blokk- og rekkehustillitsvalgte skal være bindeledd mellom beboerne og styret, og bidra til et best mulig beboermiljø innenfor sitt område. Når det er nødvendig, skal de hjelpe beboere med å rette henvendelser til styret, og tilsvarende skal de hjelpe styret med å få igangsatt tiltak der det kan være behov for nærkontakt med beboerne. De tillitsvalgte skal også lede dugnader innenfor sitt eget ansvarsområde. Nyordningen med blokk- og rekkehustillitsvalgte har bare holdt på ett år når generalforsamlingen holdes. Styret regner med at det vil ta litt tid før denne ordningen finner sin naturlige plass i borettslagets liv, men ønsker at ordningen skal fortsette. Beretning fra Formiddagstreffen for 2009 Teamet har hatt følgende sammensetning: Anne-Britt Berg Cindy Cho Wanda Fransrud Ruth Danielsrud Bente Lund I 2009 har vi hatt 18 møter, et julebord, en dagstur og en langtur til Krakow. Vi har møter annenhver tirsdag fra januar til juni og september til desember. Økonomisk har 2009 vært bra takket være støtten fra styret i vårt borettslag. Kr ,00 til driften og kr ,00 til julebordet. Nå kan vi igjen servere enkle, men gode smørbrød til deltagerne samt en kake som vi baker selv. Fortsatt har vi loddsalg på møtene. Dette kommer medlemmene til gode da vi alltid sponser turene vi er på. Ikke alle kan delta på turer, disse får isteden et gratis julebord. En ordning alle er fornøyd med. I tillegg husker vi alle som fyller runde år fra 60 og oppover hvert femte år. Vi er veldig glade for den støtten vi får fra styret. Det viser at vårt arbeid for eldre og andre hjemmeværende blir satt pris på. Vi har plass til flere, så har du lyst så ta deg en tur og hils på oss. På vegne av Formiddagstreffen Anne-Britt Berg leder Wanda Fransrud

18 Side Lindebergskogen Borettslag Miljøutvalgets aktiviteter juni 2009 mai 2010 Juni, juli, august Ferietid, ingen aktiviteter. September Husleielotteriet (kun 1 gang, har tatt pause). Oktober Komprimatorbil November Tenning av julegrana. Første søndag i advent Servering av gløgg og pepperkaker. Underholdning ved Lindeberg skolekor, appell av sognepresten ved Furuset kirke. Desember Juleverksted Innkjøp av diverse materiell og servering av grøt og saft. Januar 2010 Juletrefest i regi av Østre Lindeberg Borettslag. Februar Servering av kaffe og kaker til beboermøte Februar Vask av fellesrommet April Komprimatorbil April Utskifting av møbler i fellesrommet. April Vårdugnad Mai Ingen aktivitet. Juni Generalforsamling Servering av kaffe og kaker. Med vennlig hilsen Miljøutvalget Lindebergskogen borettslag v/ira Elvebakk REGNSKAP FRA MILJØUTVALGET 2009 FELLESROMMET Inntekter utleie av fellesrommet kr Utgifter til div. innkjøp og aktiviteter kr Overskudd fellesrommet kr HUSLEIELOTTERIET Inntekter kr Utgifter (vinnere) kr Overskudd husleielotteriet kr Akkumulert overskudd totalt for 2009 kr overføres til regnskap Med vennlig hilsen Miljøutvalget Lindebergskogen Borettslag v/ Ira Elvebakk

19 Side Lindebergskogen Borettslag Årsmelding fra Lindaredaksjonen. Redaksjonen har bestått av Tone Sundsdal Hansen, Lis Pedersen og Terje Lund. Alle bidrar med innlegg, mens Tone står for layout og produksjonen av bladet. Alf Martin Hanssen, som har vært med i flere år, gikk ut av redaksjonen ved siste års valg, men har bidratt med stoff fortsatt. Det har kommet fire nr. siden siste generalforsamling, sommer, høst, jul og påske. Redaksjonen har diskutert om det er grunnlag for flere utgivelser, men har kommet til at mengden stoff passer til de fire utgavene. Det avholdes møte for planlegging av hvert nummer, og videre framdrift er stort sett basert på bruk av internett. Det betyr at vi har gjort oss avhengige av dette medium for utveksling av stoff og kommentarer. Vi mottar også noe stoff fra andre som innlegg i Linda og oppfordre fortsatt skriveføre til å sende innlegg. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- mer enn budsjettert og skyldes andre inntekter som blant annet gjelder tilskudd mottatt fra Oslo Kommune på kr ,-. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak Origo Bygg, montering av nye dører som ble vedtatt på ordinær generalforsamling

20 Side Lindebergskogen Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Diagrammet viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i Generelt vedlikehold 8,9 % Finanskostnader 15,6 % Avdrag lån 15,5 % [sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning] Større vedlikehold 27,4 % Andre driftskost. 4,8 % Diverse honorarer 5,2 % Forsikringer 3,3 % Energi 1,4 % Kom.avg. 7,5 % Kabel TV 4,9 % Styrehonorar 1,4 % Personalkostnader 4,1 % KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en flytende rentesats 2,30 % pr , i tillegg 3 lån i OBOS til en flytende rentesats 3,45 % pr

21 Side Lindebergskogen Borettslag Borettslaget har den refinansiert lånenr : og lånenr : i OBOS over til Terra Boligkreditt AS. Renten i Terra Boligkreditt AS, er nå på 3,35 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 2,75 % under kr ,85 % over kr FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2009 til 2010 med ca. 6 %. Denne økningen inkluderer 2,8% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 33 % av total strømpris.

22 Side Lindebergskogen Borettslag BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til generelt vedlikehold. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, 10. april 2010 I styret for Lindebergskogen Borettslag Egil Thorstensen /s/ Morten Karlsen /s/ Jane Harvåg /s/ Mai Britt Andersen /s/ Kolbjørn Feyling /s/

23 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Lindebergskogen Borettslag Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Lindebergskogen Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 10. april 2010 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ketil Heyerdahl Rosenborggaten 15 C Styremedlem Stine Ørbeck Rosenborggaten

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

kl 19.00 i styrerommet

kl 19.00 i styrerommet Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Katrine, Margrete Meldt forfall: Svetlana, Kai Referent: Nina I.Eslami Møte avsluttet: kl 21.15 Saksoversikt: 43/12 Konstituerende styremøte. 44/12

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer