Innhold. Forsidebilder: MorgueFile.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forsidebilder: MorgueFile.com"

Transkript

1 Elever og studenter i utlandet

2 Innhold Forsidebilder: MorgueFile.com Sak: Elever og studenter i utlandet Tabell 1: Elever og gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn,...7 historisk utvikling Tabell 2: Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsutdanning og delstudier, historisk utvikling...8 Tabell 3: Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...9 Tabell 4: Studenter som tar hel grad og elever som tar hele videregående i utlandet Tabell 5: Studenter som tar deler av en grad og elever som tar deler av videregående i utlandte Tabell 6: Gradsstudenter fordelt på fylke Tabell 7: Delstudenter fordelt på fylke Tabell 8: Elever som tar hele videregående i utlandet Tabell 9: Utvekslingselever fordelt på fylke Tabell 10: Alders- og kjønnsfordeling, gradsstudenter Tabell 11: Alders- og kjønnsfordeling, delstudenter Tabell 12: De mest populære fagretningene blant gradsstudentene Tabell 13: De mest populære fagretninger blant delstudenter Tabell 14: Gradsstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå Tabell 15: Delstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå Tabell 16: Fem største læresteder for gradstudenter Tabell 17: Antall gradstudenter i utlandet siden Tabell 18: Antall delstudenter i utlandet siden Tabell 19: Tildeling av lån og stipend til gradstudenter i Tabell 20: Tildeling av lån og stipend til delstudenter i

3 Elever og studenter i utlandet undervisningsåret Tabellene som følger i hefte viser hvordan elever og studenter i utlandet er fordelt i forhold til kjønn, studieland, fagretning og hjemstedsfylke. Støtte til utlandsstudier gis i hovedsak til norske elever og studenter som er fast bosatt i Norge. MorgueFile.com Dataene er hentet fra Lånekassens database, og omfatter bare elever og studenter som har søkt støtte fra Lånekassen. Statistikken omfatter både studenter og elever som tar hele utdanningen i utlandet (gradsstudenter), og studenter og elever som har kortere studieopphold i utlandet som ledd i utdanning ved norsk lærested (delstudenter). Tabellene som følger i heftet viser hvordan elever og studenter i utlandet er fordelt i forhold til kjønn, studieland, fagretning og nivå og hjemstedsfylke. Støtte til utlandsstudier blir i hovedsak gitt til norske elever og studenter som er bosatt fast i Norge. Utenlandske statsborgere, som har rett til støtte til utdanning i Norge, kan få støtte til kortere studieopphold i utlandet (delstudium), som inngår som en del av utdanningen ved et lærested i Norge. Videregående utdanning Lånekassen gir bare unntaksvis støtte til elever ved videregående skoler utenfor Norden. I Norden gis det støtte som til videregående skole i Norge. Utvekslingselever I undervisningsåret fikk elever støtte til utdanning i utlandet, som ledd p 3

4 MorgueFile.com i en utdanning ved et norsk lærested. Elevene reiste enten ut gjennom et samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole, eller gjennom utvekslingsprogram i regi av godkjente utekslingsorganisasjoner. Det mest populære landet blant utvekslings-elevene er USA, hele 55 prosent av elevene oppholdt seg der i , mens 21 prosent valgte å være i Storbritannia. Andre elever i utlandet 981 elever fikk støtte til utdanning i utlandet, uten å delta i noen form for utveksling. 71 prosent av elevene fikk støtte til videregående utdanning i et nordisk land. Høyere utdanning Til høyere utdanning i utlandet blir det gitt basisstøtte etter samme sats som til utdanning i Norge. Til utdanning i land utenfor Norden kan Lånekassen i tillegg tildele skolepengestøtte. Støtten gis dels som stipend og dels som lån. Ordningen ble endret fra undervisningsåret Tidligere kunne det bli gitt støtte til dekning av skolepenger (gebyrstipend) til bestemte fagområder. All skolepengestøtte ble gitt som stipend. Ved innføring av en lånedel i skolepengestøtten har maksimumsbeløpet som kan tildeles økt betraktelig. Gradsstudenter For første gang på flere år var det i en oppgang i antall studenter som valgte å ta utdanningen sin i utlandet. Denne trenden fortsetter i I alt studenter fikk støtte til gradsutdanning utenfor Norge i forrige undervisningsår. Dette er en økning på åtte prosent fra Land De fem mest populære landene i er Storbritannia, Danmark, Australia, Polen og USA. Dette er de samme landene som var på topp både i og i Utviklingen viser at det i disse landene har vært en ytterligere økning av norske studenter sammenlignet med Andre land p 4

5 MorgueFile.com som har en tilvekst av studenter er Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Frankrike, mens vi i Tyskland, Nederland og Italia ser en reduksjon i studentantallet, sammenlignet med året før. Engelskspråklige land, og engelskspråklige studieprogram i østeuropeiske land er fortsatt de landene studentene først og fremst velger når de reiser ut. Fag Medisinutdanningen er også i det mest populære faget blant gradsstudentene. Videre følger fagretningene økonomiske/ administrative fag, samfunnsfag, kunstfag og humanistfag. Alle fagretningene som nevnes ovenfor har hatt en økning i studenttallet sammenlignet med Størst prosentvis tilvekst finner vi på fagene foto/ film, psykologi, økonimi/administrasjon og medie,-bibliotek og journalistutdanning. Utdanning på Ph.D.-nivå og studium innenfor hotellfag og sykepleie, hadde størst prosentvis nedgang fra forrige studieår. Delstudenter I var det studenter ved norske læresteder som mottok støtte til et delstudium i utlandet, som ledd i utdanningen ved et norsk lærested. Siste års økning i antall delstudenter fortsetter noe i , selv om den prosentvise økningen er lavere enn i fjor. Antall delstudenter har hatt en tilvekst på litt over en prosent fra til Land De fire mest populære landene for delstudenter er i år som i fjor USA, Australia, Storbritannia og Tanzania. Sør-Afrika er det femte mest populære landet å reise til, økningen her har vært på 14 prosent fra Kina som hadde femteplassen i , har hatt en nedgang i antall studenter med over 40 prosent. De to landene med flest delstudenter, USA og Australia, hadde en fortsatt økning i studenttallet i , på henholdsvis 12 og 6 p 5

6 MorgueFile.com prosent. Tyskland, Frankrike, Spania og Danmark er alle blant de ti mest populære landene, men her ser vi en liten nedgang i antall delstudenter fra til Engelskspråklige land er populært blant delstudentene, men de har en større geografisk spredning enn gradsstudentene. Det er langt flere delstudenter enn gradsstudenter som har opphold i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fag Det er fagretningene samfunnsfag og psykologi, økonomi/administrasjon og teknologi/ingeniørfag som har flest studenter som tar delstudieopphold. Samfunnsfag og psykologi har hatt en økning på 15 prosent fra Økonomi/administrasjon har en liten nedgang, mens teknologi/ingeniørfag fortsetter den positive trenden vi så i fjor, da økningen var på over 20 prosent. Fra til er økningen på nesten 35 prosent. I er ser vi en nedgang i undervisningsfagene og fag innenfor humaniora. Kjønn Av utlandsstudentene utgjør 59 prosent kvinner. Hele 67 prosent av studentene som tar et deltstudium i utlandet er kvinner. Hjemstedsfylke Flere av tabellene viser elever og studenter i utlandet fordelt på hjemstedsfylker. Fordelingen viser at det er særlig mange fra Oslo og Akershus som studerer i utlandet. I forhold til befolkningen mellom 15 og 29 år i de to fylkene, er det også ekstra mange som studerer i utlandet. Fylkesoversiktene viser imidlertid at andelen fra Oslo og Akershus er relativt mindre når det gjelder delstudenter enn blant dem som tar hele utdanningen i utlandet. Fordelingen av delstudenter i forhold til hjemstedsfylke er mer i samsvar med fordelingen av befolkningen ellers mellom 15 og 29 år, enn tilsvarende fordeling for studenter som tar hele utdanningen i utlandet. Statistikken følger på de påfølgende sidene. 6

7 Tabell 1 Elever og gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn, historisk utvikling. Undervisningsår Kvinner Kvinner i pst Menn Menn i pst Totalt Antall av totalt Antall av totalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kvinner Antall Menn Antall 7

8 Tabell 2 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling. Undervisningsår Gradsutdanning Delstudier Studenter med utlandsopphold Lånekassen har ikke data for delstudenter før undervisningsåret Gradsutdanning Delstudier

9 Tabell 3 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling. Undervisningsår Elever som tar en hel videregående utdanning i utlandet Utvekslingselever Elever med utlandsopphold Elever som tar en hel videregående utdanning i utlandet Utvekslings-elever

10 Studenter som tok hel grad og elever som tor hele videregående i utlandet undervisningsåret Totalt Latin-Amerika Europa ellers Asia Afrika Usa Ungarn Tyskland Tsjekkia Sør-Afrika Sverige Sveits Storbritannia Spania Slovakia Polen Oseania New Zealand Nederland Italia Irland Frankrike Danmark Canada Australia Sum videregående utdannning Allmennfag Diverse videregående Folkehøyskole Lærling Sum høyere utdanning Dans/opera Foto/film Humanistfag Kunstfag Musikk Teater Humaniora og estetikk Idrett Lærerutdanning, pedagogikk Undervisning Jus Journalist, media og bibliotekfag Psykologi Samfunnsfag Samfunnsøk Økonomi og administrasjon Øk/adm, samfunnsfag og jus Arkitektur Realfag Teknologi og ingeniørfag Naturvitenskap og teknologi Hotell- og reiselivsfag Ernæring Farmasi Fysioterapi Helsefag Medisin Odontologi Sosialt arbeid Sykepleie Terapeutiske fag Veterinær Helse- og sosialfag Fiskeri og landbruksfag Forsker Uspesifisert Totalt antall Tabell 4 10

11 Studenter som tok deler av en grad og elever som tok deler av videregående i utlandet undervisningsåret Totalt Oseania Latin-Amerika Europa Asia Afrika USA Tyskland Tanzania Sør-Afrika Sverige Storbritannia Spania Singapore Russland Namibia Kina Japan Italia India Frankrike Etiopia Danmark Canada Australia Sum videregående utdanning Videregående opplæring Diverse videregående Lærling Sum høyere utdanning Estetiske fag Historie, religion og idefag Språk og litteratur Humaiora og estetikk Allmenlærer Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lærer- og lektorutdanning Pedagogiske fag Undervisning Jus Journalist, media og bibliotekfag Samfunnsfag og psykologi Økonomi og administrasjon Øk/adm, samfunnsfag og jus Informasjonsteknologi og informatikk Matematikk og naturfag Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Naturvitenskap og teknologi Hotell- og reiselivsfag Farmasi Helse- og sosialfag Medisin Odontologi Sykepleie Veterinær Helse-og sosialfag Fiskeri-og landbruksfag Annen høyere utdanning Totalt Tabell 5 11

12 Gradsstudenter fordelt på fylke Fylke Antall Prosentandel av befolkningen i aldersgruppa år som tar hel grad i utlandet Oslo ,7 Akershus ,2 Vestfold 703 2,7 Rogaland Buskerud Vest-Agder 417 1,9 Aust-Agder 239 1,9 Østfold 548 1,8 Hordaland 986 1,5 Sør-Trøndelag 613 1,5 Telemark 282 1,5 Hedmark 288 1,4 Oppland 284 1,4 Møre og Romsdal 418 1,4 Nord-Trøndelag 205 1,4 Sogn og Fjordane 134 1,1 Nordland 283 1,1 Troms Finnmark 57 0,7 Ukjent 31 Hele landet ,1 Delstudenter fordelt på fylke Fylke Antall Prosentandel av befolkningen i aldersgruppa år som tar deler av en grad i utlandet Sogn og Fjordane 189 1,5 Hordaland 967 1,5 Aust-Agder 183 1,4 Troms 249 1,3 Akershus 696 1,2 Vest-Agder 274 1,2 Vestfold 311 1,2 Oslo ,2 Sør-Trøndelag 480 1,2 Oppland 227 1,1 Møre og Romsdal 330 1,1 Rogaland 641 1,1 Telemark 206 1,1 Nordland Buskerud Østfold 283 0,9 Hedmark 185 0,9 Finnmark 78 0,9 Nord-Trøndelag 129 0,9 Ukjent 33 Hele landet ,2 Tabell 6 Tabell 7 12

13 Elever som tar hele videregående i utlandet Fylke Antall Prosentandel av befolkningen i aldersgruppen år som tar hele videregående i utlandet Oslo 244 0,9 Hedmark 54 0,4 Østfold 62 0,3 Oppland 39 0,3 Troms 35 0,3 Vestfold 46 0,3 Akershus 104 0,3 Nordland 44 0,3 Vest-Agder 32 0,3 Finnmark 13 0,3 Aust-Agder 18 0,2 Telemark 26 0,2 Sør-Trøndelag 42 0,2 Nord-Trøndelag 21 0,2 Buskerud 35 0,2 Sogn og Fjordane 14 0,2 Hordaland 55 0,2 Rogaland 48 0,2 Møre og Romsdal 23 0,1 Ukjent 26 Hele landet 981 0,3 Utvekslingselever fordelt på fylke Fylke Antall Prosentandel av befolkningen i aldersgruppen år som tar deler av videregående i utlandet Oslo Troms 94 0,9 Oppland 90 0,7 Hedmark 88 0,7 Hordaland 185 0,6 Akershus 200 0,5 Nord-Trøndelag 49 0,5 Finnmark 26 0,5 Sør-Trøndelag 93 0,5 Møre og Romsdal 84 0,5 Vest-Agder 59 0,5 Sogn og Fjordane 38 0,5 Nordland 79 0,5 Buskerud 71 0,4 Aust-Agder 31 0,4 Vestfold 64 0,4 Østfold 62 0,3 Telemark 35 0,3 Rogaland 92 0,3 Ukjent 1 Hele landet ,5 Tabell 8 Tabell 9 13

14 Tabell 10 Alders- og kjønnsfordeling, gradsstudenter Alder Kvinner Menn Antall Under Over Totalt Andel 59 % 41 % Menn; 41 % Kvinner; 59 % Tabell 11 Alders- og kjønnsfordeling, delstudenter Alder Kvinner Menn Antall Under Over Totalt Andel 67 % 33 % Menn; 33 % Kvinner; 67 % 14

15 Tabell 12 De mest populære fagretningene blant gradsstudentene Fagområde Kvinner Menn Totalt Medisinutdanning Økonomi og administrasjon Samfunnsfag Kunstfag Humanistfag Psykologi Medie- og bibliotekfag, journalistutd Fysioterapi Veterinær Teknologi Arkitekt Realfag Terapeutiske fag Sykepleie Odontologi Teknologi Veterinær Fysioterapi Medie- og bibliotekfag, journalistutd. Psykologi Humanistfag Menn Kvinner Kunstfag Samfunnsfag Økonomi og administrasjon Medisinutdanning

16 Tabell 13 De mest populære fagretningene blant delstudentene Fagområde Kvinner Menn Totalt Samfunnsfag og psykologi Økonomi og administrasjon Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Helse- og sosialfag Sykepleie Språk og litteratur Lærer- og lektorutdanning Medie-og bibliotekfag, journalistutd Historie, religion og idefag Medisinutdanning Jus Matematikk og naturfag Estetiske fag Allmennlærer utdanning Pedagogiske fag Pedagogiske fag Allmennlærer utdanning Estetiske fag Matematikk og naturfag Jus Medisinutdanning Historie, religion og idefag Medie-og bibliotekfag, journalistutd. Lærer- og lektorutdanning Menn Kvinner Språk og litteratur Sykepleie Helse- og sosialfag Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon Samfunnsfag og psykologi

17 Gradsstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå, Fagretning Totalt Bachelor Master Phd Økonomi, samfunnsfag og jus Helse- og sosialfag Humaniora og estetikk Naturvitenskap og teknologi Forsker/diverse Undervisning Hotellfag Fiskeri- og landbruksfag Totalt Forsker/diverse 3 % Naturvitenskap og teknologi 11 % Humaniora og estetikk 16 % Undervisning 2 % Hotellfag 1 % Helse- og sosialfag 33 % Fiskeri- og landbruksfag 0 % Økonomi, samfunnsfag og jus 34 % Delstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå, Fagretning Totalt Bachelor Master Phd Økonomi, samfunnsfag og jus Helse- og sosialfag Naturvitenskap og teknologi Humaniora og estetikk Undervisning Hotellfag Forsker/diverse Fiskeri-og landbruksfag Totalt Forsker/diverse 3 % Naturvitenskap og teknologi Humaniora og 11 estetikk % 12 % Humaniora og estetikk 16 % Naturvitenskap og teknologi 16 % Hotellfag Undervisning Forsker/diverse Hotellfag Fiskeri-Fiskeri-og landbruksfag 1 % 2 % 1 % landbruksfag 0 % 0 % Undervisning 9 % Økonomi, samfunnsfag og jus Økonomi, 34 samfunnsfag % og jus 41 % Tabell 14 Tabell 15 Helse- Helse- og og sosialfag 2033 %% 17

18 Fem største læresteder for gradsstudenter, utvalgte land Land Læresteder Antall Storbritannia Antall studenter totalt Kingston University 143 University of Essex 136 Anglo-European College of Chiropractic, Bournemouth 129 University of Edinburgh 117 Southampton Solent University 108 Tabell 16 Danmark Antall studenter totalt Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School) 470 Københavns Universitet 340 Aarhus Universitet, Århus 233 Syddansk Universitet 184 Kunstakademiets Arkitektskole 108 Australia Antall studenter totalt Griffith University 230 Macquarie University, Sydney 91 Curtin University of Technology 89 Deakin University 89 Queensland University of Technology 77 Polen Antall studenter totalt Medical University of Szczecin 296 Medical University of Krakow 288 Poznan University of Medical Sciences 192 Medical University of Bialystok 151 Medical University of Warsaw 108 USA Antall studenter totalt Hawaii Pacific University 63 University of North Dakota, Grand Forks 57 California Lutheran University 41 Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington 24 Berkeley College, New York 23 Sverige Antall studenter totalt 791 Naprapathögskolan 115 Lunds Universitet 83 Göteborgs Universitet, 82 Stockholms Universitet 49 Entry Point North Ab 44 Ungarn Antall studenter totalt 698 Semmelweis University of Medicine, Budapest 193 Pecs University, inkl. Janus Pannonius University 180 Szent Istvan University, Budapest 149 University of Debrecen 113 University of Szeged 45 Nederland Antall studenter totalt 345 Saxion Hogeschool Enschede 125 Fontys Hogescholen 34 Hotelschool Den Haag 27 Universiteit Maastricht 18 18

19 Tabell 17 Antall gradsstudenter i utlandet siden Undervisnings-år Storbritannia Danmark Australia Polen USA Storbritannia Danmark Australia Polen USA 19

20 Tabell 18 Antall delstudenter i utlandet siden Undervisningsår USA Australia Storbritannia Tanzania Sør-Afrika USA Australia Storbritannia Tanzania Sør-Afrika

21 Tabell 19 Tildeling av lån og stipend til gradsstudenter i utlandet Stipendmottakere Fordelt på stipendtypene: Reisestipend innland Reisestipend Norden Reisestipend utland Gebyrstipend Fødselsstipend Skolepengestipend Sykestipend Reisestipend i Norge utlandsstudenter Tilleggsstipend Språkstipend Forsørgerstipend Låntakere Støttesøkere Støttemottakere Tabell 20 Tildeling av lån og stipend til delstudenter i utlandet Stipendmottakere Fordelt på stipendtypene: Reisestipend innland Reisestipend Norden Reisestipend utland Fødselsstipend Skolepengestipend Reisestipend i Norge til utlandsstudenter Tilleggsstipend Språkstipend Forsørgerstipend Låntakere Støttemottakere

22 Statens lånekasse for utdanning 2010 Statistikk: BU-kontoret Lånekassen Bilder: MorgueFile.com

Elever og studenter i utlandet

Elever og studenter i utlandet Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret 21 211 Innhold Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret 21 211 Norske studenter reiser utenlands som aldri før. I fjor valgte 21 811 nordmenn å

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv

8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU 8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv Norge har en stor andel av sine studenter i utlandet, sammenlignet med de fleste vestlige land, Andelen er betydelig

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Lånekassen i 2010 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Lånekassen i 2011 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer