lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet INNKOMNE FORSLAG KIM OSLO Nominasjonsmøte Foreslått av/ organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet INNKOMNE FORSLAG KIM 2010-2013 - OSLO Nominasjonsmøte 10.10.09 Foreslått av/ organisasjon"

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet INNKOMNE FORSLAG KIM OSLO Nominasjonsmøte Foreslått av/ organisasjon Fornavn Etternavn Alder KjønnLandbakgr. Bosted CV - oppsummert Afghanske kulturelle forening i Oslo Nazif Rahman Sarshar 36 M Afghanistan Oslo Utdanning: Letteratur v/universietet i Kabul; EDB-kontor og administration; togførerkurs v/oslo sporveier; Gruppelederkurs arrangert av barn og familieetaten. Medlem av afghanisk folke demokratisk party (ungdom) Arbeidserfaring: Togfører for Oslo T-banedrift; instruktør/vakt Gol Idrettslag; servitør Pers hotell. Interesser: forebyggende arbeid blant ungdom, integrering av innvandrere/flyktninger. Alam Pur Gondalan Welfare Society Alam Pur Gondalan Welfare Society Rbiah Anwar Muhammad Anwar Soofi 32 K Pakistan Oslo Utdanning: i Norge- Bahelor i sykepleie, videregående skole, Steinerskolen 96. Alampur Gondalen W.S., fastmedlem i KIM (05-09). Arbeidserfaring: Sykepleier Interesser: forebyggende helsearbeid Soofi 67 M Pakistan Oslo Utdanning:Mastergrad i Økonomi fra Punjab Universitetet, Lahore, Pakistan. BAZM-E Pakistan, Norway; Anjuman-E Islam, Norway; 14 august komité, Norge; oundation dialog for fred, medlem og 2.vara medlem i KIM ( ). Arbeidserfaring: i Pakistanforeleser, økonomisk gransker, programleder (radio), assisterende direktør for Nasjonal Sparings Etat i den pakistanske regjeringen. i Norgehjelpearbeider, trafikkbetjent, postekspeditør, morsmålslærer, selvstendig næringsdrivende, pensjonist.

2 Alna kvinnegruppebibi Thaiba Mussavi 44 K Pakistan Oslo Utdanning: Bachelor i offentlig styring v/hio kjenner til innvandrerorg. I Oslo gjennom sitt arbeid i EMI, bidro til opprettelsen av Flerkulturelle kvinnegruppe og netverk for musikk og dans i Oslo, leder for Alna kvinnegruppe Arbeidserfaring: Fagkonsulent i Enhet for Mangfold og Integrering (EMI); prosjektleder "smarte mødre" i bydel Alna; informasjonskonsulent Voksenopplæring. Interesser: likestillingsarbeid, utdanning, å formidle informasjon til "svake" minoritetsgrupper, helse samt arbeidsmarked for kvinner. Annet: medlem i Konsultasjonsrådet i utviklingsfondet, styremedlem i MIR(minoritetspråklig ressurs nettverk). Antirasistisk senter Bangladesh Association Norway Ubah M. Abduqadir 40 K Somalia Oslo Utdanning: Cand.mag fra høyskolen Tawfiiq Islamisk senter Arbeidserfaring: Minoritetsrådgiver i IMDi, NAV Interesser:kvinnesaker og flerkulturelle utfordringer; familie og barn; skole og utdanning Sonia Angelina Esperanza 25 K Bangladesh Oslo Utdanning: Medier og kommunikasjon i England. I Norge- Bachelorgrad i barnepedagogikk, fordypning i flerkulturelt arbeid Bangladesh association Norway Arbeidserfaring: i Norge - arbeider i barnehage/skole med fokus på barn og foreldre, samarbeid og tilrettelagt årsplan og satsingsområder. Interesser: jobber stadig for å utvikle og tilrettelegge for barn og foreldre med flere språk. Skriver artikler, deltar i debatter og engasjerer i frivillig arbeid for den bengalske organisasjonen. Annet: behersker 5 språk.

3 Chinese Professionals in Norway Den Etiopiske Foreningen i Norge Den Etiopiske Foreningen i Norge Alfredo Biamont 57 M Peru Oslo Utdanning: Europeisk og amerikanske studier UiO; litteraturvitenskap UiO; Sosionom Diakonhjemmets høyskolesenter; Sosiologi San Marcos Universitetet i Lima, Peru. Styreformann i avisen Utrop; ansvarlig redaktør avis La Ventana; styremedlem i kvinnebanken; rådgiver Norsk Folkehjelp; leder for Latinamerikansk forening ved UiO; styremedlem i latin-amerika gruppene i Olo; styreleder i nasjonal sammenslutning av organisasjoner for fattige bydeler i Peru; Organisasjonssekretær i nasjonalstyret til Forente Venstre i Peru. Arbeidserfaring: programansvarlig - kvalifiseringsprogram Nav Nordre Aker; ansvarlig redaktør, Utrop; prosjektleder for "Ny sjanse" i Bydel Nordre Aker; prosjektleder i Norsk Folkehjelp; opplæringskonsulent for prosjekt Alfa i bydel Gamle Oslo; konsulent i INovasjon Norge; kursleder for MOD; rådgiver for NOAS; Rådgiver for menneskerettighets komité i Peru; mfl. Leoul Mekonen 39 M Etiopia Oslo Utdanning: Intercultural Mediation, Waterloo University Canada; sosionom utdanning v/hio, tolkeut.v/uib, masterutdanning (student) v/hig talsperson for Voksne for Barn siden 2007, medlem i kontrollkommisjon - Akershus, leder for Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence(AMPCOM) Arbeidserfaring: i utlandet- Assistent forsker i medisinsk antropologi; i Norge - prosjektleder og studieleder v/regionsenter for barn og unge psykisk helse, timelærer ved flere høyskoler i Norge om helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Interesser: Holder foredrag om etnisk minoriteters levekår og flerkulturell spørsmål. Skriver avisinnlegg og kronikk om kritiske situasjoner som angår innvandrere. Kelemwork Biru K Etiopia Oslo Utdanning: i Norge - 3år på Voksen gym., fysioterapeut v/hio, tolkeutdanning UiO Arbeidserfaring: i Norge - omsorgtjeneste, Omo catering, fysioterapi assistent, tolk, daglig leder og styreformann Interesser: Jobbe med barn, ungdom og asylsøkere

4 Den irakiskkurdiske asylsøker og flyktningeorgani sasjonen i Norge (IKAF) Det oromiske sambandet i Oslo Kamil Ahmed Faraj 41 M Irak/kurder Oslo Utdanning: bachelor i engelsk språk og litteratur fra Universitetet i Mosul. Master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Styremedlem i Teacher's Union in Kurdistan/Irak. Leder for IKAF, meldem i Rådet for innvandrer organisasjoner i Oslo, varamedlem i KIM, medlem i Samarbeidsrådet i Heimdal asylmottak. Arbeidserfaring: Lærer på videregående skole i Irak. ICRC og Save the children Fund som lærer i Irak. MedicoInternational som lærer og tolk i Irak. HelpAge International som områdesjef i Irak. I Norge: Lærer og SFO assistent, kantinemedarbeider, tolk, førstesekretær på voksenopplæringsservice senter, prosjektkoordinator /Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (nå). Interesser: Jobber med kvinners- og barnas rettigheter både i Kurdistan/Irak og Norge. Jobber med asylsøkere og flyktninger, integrering og jobbmuligheter for kurdere og irakere. Og er opptatt med innvandrer spørsmål og integrering generellt. Daniel Gemtessa 59 M Etiopia (Oromia) Oslo Utdanning: Statsviter UiO tidligere leder og medlem av Det Oromiske Samband i Oslo, medlem av KIMde siste to periodene Arbeidserfaring: transportarbeider, tolk, div. Interesser:brubygge mellom organisasjoner Frelsesarmeen Matthew P. Nanang 46 M Ghana Oslo Utdanning: PHD - Educational Leadership, University of Atlanta; bachelor of Education (Hons); Diploma religious Studies, University of Cape Coast. I Norge- Frelsarmeens offisersskole i Asker; Cand.polit i skoleforskning v/uitø. Frelsesarmeen Arbeidserfaring: lærer på videregående skole; forskningsarbeid ved Curriculum and Research Development Division of Ghana Education Service. I Norge - leder for frelsarmeen Flerkulturelt og internasjonal studenttjeneste.

5 Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) Tayyab M. Choudri 45 M Pakistan Oslo Utdanning: Community Public Health Salford Metropolitan University, UK; helse sosialfag i Norge. New look Fashion, NAZ Project UK. I Norge- Anti rasistisk senter; Pakistansk Akademisk forening; leder for Internasjonal helse- og sosialgruppe. Arbeidserfaring: i utlandet - student, restaurant medarbeider, fashion show kordinator. I Norge- hjelpepleier, konsulent i Oslo kommune, rådgiver og nettverkskoordinator i IHSG. Interesser: jobber daglig med minoritetshelse og sosiale utfordringer. Er opptatt av likeverd og likestilling for alle grupper i Norge og verden. InterSom Internasjonal somalisk organisasjon Latinamerikansk e forening ved UiO Hassan Ali Omar 39 M Somalia Oslo Utdanning: Videregående skole i Somalia; 1år russisk på Univ. i Moskva. I Norge- Master i offentlig lederskap, HiH; bachelor i informasjon og samfunnskontakt v/høyskolen i Hedmark FN, International organisation for Migration (IOM). i Norge - NAV Drift og Utvikling, Landsforbundet mot stoffmisbruk og innovasjon i Norge. Arbeidserfaring: Tolk for FN i Somalia, bosettingskonsulent for IOM, dagligleder og engelsk lærer på en språkskole i Somalia. i Norge - Rådgiver i NAV Drift og utvikling, Oslo; prosjektleder i Landsforbundet mot stoffmisbruk; innovasjonskonsulent i Innovasjon Norge. Interesser: Kartlegge og gjennomføre informasjonskampanjer til innvandrere i Norge. Erlinda Muñoz 63 K Peru Oslo Utdanning: Videregående skole i Peru styremedlem i Utrop TV; medlem i NOAS råd; leder for Latinamerika gruppenes kvinnegruppe i Norge; leder for CORAMUL "Nettverk av kvinneforeninger" i Lima, Perú; folkevalgt representant i bydeladministrasjonen av bydel Villa El Salvador i Lima. Arbeidserfaring: dagligleder for Norsk Folkehjelp Oslos kvinneintegreringsprogrammet OASEN; prosjektleder for "NABOSKAPET"; husmor v/grefsenlia Sykehjem; medarbeider ved Statens kantiner; Kostymeassistent v/grünerløkka Miljøkorps; assistent v/sofienberg barnehage; assistent redaktør i kvinnetidskrift "CHOLA" i Perú; daglig leder v/cepromup- senter for kvinners utvikling i Perú.

6 Norske kirkeakademier Bushra Ishaq 24 K Pakistan Oslo Utdanning: Studerer medisin v/uio; kjemi v/uio Leder i Muslimsk studentsamfunn; dialogarbeider; kontaktgruppa mellomkirkelig råd og islamsk råd i Norge; styremedlem medisinsk studentutvalg Arbeidserfaring: Forsker v/fysiologisk avdeling IMB v/uio; Veileder med ansvar for kjemiaktiviteter i vitensenteret, Norsk teknisk museum. Interesser: religionsdialog og frivillig arbeid. Er aktiv samfunnsdebatant og har skrevet en rekke kronikker. OMOD - Organisasjonene Mot Offentlig Diskriminering Isis Shamila Sunniva de Leon 23 K Indisk norsk trinidadisk britisk Oslo Utdanning: Kurs: Racially Biased policing v/national Institute of crime prevention i USA; Jusstudent v/uio (3.år); deltakelse på programmet Intercultural Navigators v/the British Council. OMDO Arbeidserfaring: Studerer Jus v/uio. Interesser: jobbe med spørsmål knyttet til ungdom og identitet/tilhørighet; minoriteters møte med politiet og utlendingsmyndighetene; bidro til rapporten, "Politiarbeid i et multietnisk samfunn". Oslo katolske bispedømme Malgorzata Tumidajewic z 25 K Polen Oslo Utdanning: Master of Arts i Europastudier fra det Jagiellonske Universitet i Krakow; Bachelorgrad i Sentraleuropeiske studier fra UiO; vektall i fransk språk. Studentutvalg ved Europastudier Krakow( ); norsk-polsk forening, vara i foreningens styre; nemndsmedlem i Utlendingsnemnda (UNE) ; representant for avdeling for nasjonal sjelesorg i OKB i Frivillighet Norge; Representant for OKB i Norges Kristne Råds Flyktningenettverk; Styremedlem i Studentutvalg EAS Blindern ( ); Norges Unge Katolikker (NUK), mfl. Arbeidserfaring: Praktikant og konsulent v/den norske Ambassade i Warszawa; lærer i norsk v/polsk-norsk forening i Warszawa. Rådgiver i Oslo Katolske Bispedømme; Førstekonsulent i Utenriksdepartementet; Ombud for polakker i Fellesforbundet. Interesser: Politisk innflyttelse for grupper innvandrere med liten oppfølging; informasjonsarbeid blant arbeidsinnvandrere; flerkulturelt sosialt arbeid blant barn og unge; empowerment av kvinner.

7 Pak Norwegian welfare research center Mukhtar Ahmad 43 M Pakistan Oslo Utdanning: høyskole utdanning fra Pakistan prosjekt for utdanning sammen med frivillige org. i Pakistan. I Norge - vara medlem i Rådet for innvandreror. i Oslo Arbeidserfaring: industri arbeider i utlandet, I Norge - erfaring fra restaurant, Sporveisbussene AS og Norgesbuss AS (yrkessjåfør). Ressurs og integrasjonssent er for afghaniske flyktninger (RISAF) Rådet for innvandrerorgan isasjoner i Oslo Aref Joian 50 M Afghanistan Oslo Utdanning: Jusstudent i utlandet, samfunnsøkonom fra UIO, PPU fra UIO, tolkeutdanning fra UIO og prosjektledelse fra Metier medlem i GRP (politisk organisasjon), HEF og RISAF i Norge. Arbeidserfaring: politisk aktivist og koordinator for humanitær arbeid i Pakistan. I Norge: forskerassistent, lærer og tolk. Interesser: forskning, kartlegging og prosjektarbeid. Liker å holde foredrag og delta i debatter. Maia Loftesnes 55 K Russland Utdanning: Hovedfag i fransk, engelsk og pedagogikk -Universitetet i Dagestan, Sovjet; fransk fagoversetterstudiet- Distriktshøyskolen i Kristiansand. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Arbeidserfaring: tolk v/international Seamens Club, Sovjet. Lærer i rusisk v/friundervisningen i Kristiansand. reiseleder på turer i Sovjet. Frilans fagoversetter og tolk til/fra fransk. Prosjektstyring, tolk og administrative oppgaver v/apropos Translatørbyrå AS. Statsautorisert translatør fra russisk til norsk. Union of Nigerian Nationals Norway Nneka Okoye 39 K Nigeria Vestby Utdanning: International (European) Excutive Management of Business Administration (EMBA), Sosial økonom embetseksamen (Cand.Oecon). Union of Nigerian Nationals Norway, African Forum Norway, International Students union. Arbeidserfaring: Offentlig forvaltningstjeneste i departmentene og kommuner; privat foretning og konsulentvirkesomhet. Interesser: engasjert i samfunnsproblemstillinger, og bidrar med kompetanse og ekspertise når det gjelder minoritetsbefolkningen. Annet: har sittet i KIM tidligere.

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Forsiden.indd 1 28/05/12 16:23 # INNHOLD 1 Styrets og arbeidsutvalgets årsberetning

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE

NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE Innhold Innledning... 2 Innspillsmøte i Bergen... 3 Innspillsmøte i Sarpsborg... 5 Innspillsmøte

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING STORTINGSLISTEN 2013 - OSLO 1 Rasmus Hansson 2 Une Aina Bastholm 3 Lars Gaupset 4 Camilla Williams 5 Hallvard Surlien 6 Helene Gallis 7 Thomas Hylland Eriksen 8 Andrew

Detaljer

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large Byrådsavdeling for kultur og næring Side 2 Innhold 3 4 5 7 8 9 11 14 15 21 23 28 31 Bystyrets vedtak Byrådssak

Detaljer

GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?

GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo? GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniskee minoritetsgrupper i Oslo? Yes, we can Barack Obama, O 2008 Utarbeidet av: Informasjonsleder Ida Løfsgaard Kojedahl,

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Deltakere Hordaland 2013-2014

Deltakere Hordaland 2013-2014 Deltakere Hordaland 2013-2014 Global Future er NHOs nasjonale program for å mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til relevante posisjoner i arbeidslivet; til ledelse og

Detaljer

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Stiftelsen Amathea 29.11.2011 ~ 1 ~ Innhold Forord... 5 1. Sammendrag og bakgrunn... 6 1.1 Utdanning og jobb i Norge.... 9 2. Stiftelsen Amathea: formålsparagraf...

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/12438 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 96905/2010 Dato: 06.09.2010 Sb: Elisabeth Sofie Hansen Klassering: 144 FØRSTEUTKAST 6.9.10 PLAN FOR

Detaljer

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave)

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) Pris kr 80,- mangfoldige stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) 2 Flyktning, Mangfoldige stemmer minoritetskvinner i

Detaljer

Se vedlagte høringsliste

Se vedlagte høringsliste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Se vedlagte høringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102421-/HEG g.o6.2o11 Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering Barne-, likestillings- og

Detaljer

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd KM 02.8/10 Lederkandidater til Mellomkirkelig råd Jakobe Olea T.H. Juul Bispedømme Nidaros Fødselsår 1977 Yrke/stilling Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri Utdanning Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet.

mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet. Motivasjonsbrev- -lederverv-i-saih- - Mitt navn er Almaz Asfaha. Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, fullført våren 2014. Jeg stiller til valg som leder

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Begivenheter 2006 2 Januar Groruddalssatsingen. IMDi får i IMDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

GLOBAL FUTURE HORDALAND 2014-2016

GLOBAL FUTURE HORDALAND 2014-2016 nho.no HORDALAND 2014-2016 "talentutviklingsprogram" ALAN VIDI EMAIL: alanvidi@gmail.com OPPRINNELSESLAND: Italia FODSELSÅR: 1974 TELEFON: 926 90 017 SPRÅK: Italiensk, Norsk UTDANNELSE: mastergrad i skog

Detaljer

Natur og Kultur som Folkehelse

Natur og Kultur som Folkehelse Nasjonal konferanse: Natur og Kultur som Folkehelse Thon Vettre Hotell Asker 5 6 november 2012 NaKuHel 25 år Bli med å skape en fremtid der forebygging og helsefremmende natur - og kulturaktiviteter baseres

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Påmeldingsfrist 11. september. For påmelding, trykk her eller ring 23 42 27 30. Konferansen er gratis Registrering fra kl 8:30 Program kl

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge Interkulturelle arbeidsplasser i Norge September 2006 1 Detaljert analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og studier i et utvalg virksomheter Vi vil takke alle som har bidratt til denne publikasjonen.

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen, valgt av årsmøte i Oslo MDG 2012, har bestått av Sindre Buchanan (leder), Rune Hauger, Monica Løvdahl og Trygve Mongstad

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer