INNLEDNING HVORDAN VERVE MEDLEMMER VERVEAKTIVITETER HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING HVORDAN VERVE MEDLEMMER VERVEAKTIVITETER HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER"

Transkript

1 VERVEHÅNDBOKA INNLEDNING 2 HVORDAN VERVE MEDLEMMER 3 VERVEAKTIVITETER 5 HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER 6 SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER 8 SPØRSMÅL VI OFTE FÅR 12 SKOLEBESØK 13 Verving er gøy! Aerobic er for eksempel en fin ting å gjøre på vervestand for å få positiv oppmerksomhet. Her fra valgboden til Oslo MDG i 2011.

2 Innledning Grønn Ungdom er et av Norges raskest voksende ungdomspartier! Vi hviler imidlertid ikke på laurbærene, vi skal bli enda større! Miljøpartiet De Grønne er et av de partiene med størst oppslutning blant unge. Det er de unge som vil føre MDG inn på Stortinget i 2013! Målet vårt i Grønn Ungdom er å doble antall medlemmer innen landsmøte neste år. For å klare det er vi avhengige av din hjelp til å verve! Enten du er fersk eller erfaren er det alltid nyttig med noen tips og råd til hvordan du kan bli en bedre verver. Derfor har vi laget denne vervehåndboka slik at det skal være lettere for deg å bidra til det arbeidet som skaper hele grunnlaget for Grønn Ungdom å få flere medlemmer! Verving gjør du på følgende måter: Fylle ut verveblokk og sende inn til Grønn Ungdom, Skippergata 33, 0154 Oslo Melde inn den du har vervet på nettsidene og skrive «vervet av: dittnavn» i kommentarfeltet Dette er de kanskje tre viktigste punktene å huske når du verver: Husk at alle kan være grønne! Alle kan engasjere seg for våre kjernesaker, uavhengig av tidligere politisk standpunkt, eller mangel på standpunkt. Oppsøk derfor alle typer ungdommer. Finn ut hva den du snakker med interesserer seg i! Hva er vedkommende opptatt av? Hvor står han eller hun på våre kjerneområder? Lytt! Bruk av deg selv DU er engasjert, hvorfor skulle DE bli det samme. Som medlem får du mulighet til å gjøre en forskjell, få DIN stemme hørt, delta i demokratiet på en aktiv måte, stifte nye bekjentskaper og dra på morsomme arrangementer! Videre i vervehåndboka finner du enda mer utfyllende tips og råd til verving, guide til hvordan dere tar i mot nye medlemmer, snakkepunkter på våre viktigste politikkområder, svar på spørsmål vi ofte møter og en mal for søknad om skolebesøk. Håper du finner vervehåndboka verdifull og at du bruker den aktivt i vervearbeidet. Har du spørsmål til vervehåndboka kan du ta kontakt med oss på Grønn hilsen Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom Mai, 2012

3 Hvordan verve medlemmer Dette er et generelt dokument rundt det å verve grønne ungdommer. Det må utvises skjønn under enhver verveprosess, men vi i arbeidsutvalget vil allikevel gi dere noen punkter til inspirasjon! Det kan være lurt å huske på at landsmøtet har vedtatt noen kjerneområder. Det er derfor her vi er sterkest, og har mest å tilby. Du skal finne, prate og presentere digitale rettigheter, dyrevern, landbruk og klima. På tross av dette har du kanskje andre temaer der du føler deg trygg dette vil det selvfølgelig være naturlig at du trekker frem. 1) Se/finne a) Vi liker å tro at alle kan være grønne. Alle kan engasjere seg for våre kjernesaker, uavhengig av tidligere politisk standpunkt, eller mangel på standpunkt. Derfor er ikke «utseende» eller oppførsel viktig i denne sammenheng. b) Hvordan ser en dyreverner ut? Hvordan ser et menneske som ikke liker å bli overvåket ut? c) Hovedmomentet blir allikevel at det er mulig å gå i gang med punkt 2, nemlig å faktisk snakke med folk. Er det mennesker på farten som ikke har tid til å prate, så maser man ikke. 2) Engasjere/samtale a) Når du har funnet en gruppe mennesker du tenker kan være interesserte i å høre ditt budskap kan det være et poeng å finne ut hva de interesserer seg i. b) Engasjement kommer fra de fruktbare meningsutvekslingene. Hva er vedkommende opptatt av? Hvor står han eller hun på våre kjerneområder? c) Bruk av deg selv! DU er engasjert, hvorfor skulle DE bli det samme? d) Bruk mye tid på å lytte. La de selv forklare sitt forhold til saker og kapasitet til engasjement. 3) Verve a) Hvorfor engasjere seg? Vi har tilbud både til de som vil mye, og de som vil lite! b) Lavterskel, lite tid: 1. Bli medlem, passivt eller aktivt. 2. Like oss på Facebook og følge oss på Twitter. 3. Diskutere med oss på FB, Twitter eller nettsidene. 4. Lese om oss på gronnungdom.no. c) Høyterskel, mere tid: 1. Møte på møter i lokallagene og engasjere seg i saker lokalt. 2. Jobbe med våre kjernesaker i våre nasjonale saksutvalg. 3. Dra på våre arrangementer lokalt, nasjonalt eller internasjonalt (!). d) 150 kr gir: Mulighet til å være med å bestemme, mulighet til å gjøre en forskjell, mulighet til å få DIN stemme hørt, mulighet til å delta i demokratiet på en aktiv måte, mulighet til å stifte nye bekjentskaper og dra på interessante hendelser. Selvom du er godt forberedt og har en plan, kan også kunnskap om vår bevegelse være kritisk. Du oppfordres derfor til å følge

4 programkomiteens arbeid med vårt politiske program, kjenne til hva vi mener om forskjellige ting, og inneha visse faktakunnskaper: Grønn Ungdom har nesten 600 medlemmer Grønn Ungdom ble stiftet i 1996 Grønn Ungdom er tilknyttet FYEG (Federation of young European Greens) og Global Young Greens. Talspersonene i Grønn Ungdom er Ida Karina Kann og Hallvard Surlien.

5 Verveaktiviteter For å å vekke interessen til nye medlemmer er det ofte lurt å ha noe å friste med. Kule aktiviteter trekker folk, gjør det enklere for flere å møtes og bli kjent og er en god måte å lære bort grønn politikk. Forslag til aktiviteter er: Åpent møte. Dere inviterer en innleder, kanskje en person som er litt kjent der du bor, til å snakke om noe innenfor grønn politikk. Gjerne en lokalsak som engasjerer folk. NB: Pizza er obligatorisk på slike møter. Skolebesøk. Ta med en bunke vervebrosjyrer og dra på besøk til skolen i ditt nærområde. Det er fint om dere spør skolen om dette på forhånd. En mal for søknad om skolebesøk finner du i Vervehåndboka. Vervestand. Ta med dere vaffeljernet og kaffetrakteren og still opp utenfor nærbutikken. Husk brosjyrer og verveblokk! Hold et kurs. Mest sannsynlig sitter du eller noen andre i ditt lokal- eller fylkeslag inne med kunnskaper om mye som vil være interessant for andre å lære noe om. Er du en dreven vegetarkokk så inviter til vegetarkurs (husk smaksprøver!). Filmkveld. Dere inviterer til filmkveld for å se en film som har noe med våre kjernesaker å gjøre. Inviter gjerne noen til å holde innledning først, og rund av kvelden med diskusjon om det dere så. Bare husk å sjekk rettighetene til filmen - om den kan vises offentlig. Eksempler på filmer som kan streames gratis og lovlig fra nett er Earthlings og Home. NB: Popcorn er obligatorisk på filmkvelder. Grilling i parken. Det er mye lavere terskel for folk å komme på et rent sosialt arrangement, og når man først kjenner folk i partiet er det mye lettere å komme på de andre etterpå. Er arrangementet åpent for ikke-medlemmer er det lurt å starte med en veldig kort og grei introduksjon til hvem Grønn Ungdom og De Grønne er. Vis hva dere gjør. For å trekke medlemmer og aktive er det viktig å være synlig. Slik kan folk se hvor mye spennende dere gjør, og komme neste gang det skjer noe gøy. Det kan være lurt for eksempel å sende en mail til medlemmene i ditt område hver måned, og å oppdatere Facebooksiden eller fylkeslagssiden på nett så ofte som mulig. Ta gjerne kontakt med ditt fylkesstyre eller arbeidsutvalget i Grønn Ungdom nasjonalt hvis du trenger hjelp.

6 Hvordan ta i mot nye medlemmer For Grønn Ungdom er det viktig å ta nye medlemmer inn i varmen på best mulig måte. Vi ønsker ikke bare å øke medlemsmassen, men også å aktivt engasjere våre nye medlemmer! Jo flere som aktivt drar lasset med oss, jo bedre kan vi nå ut med det politiske budskapet vårt og skape en god organisasjon. Vi ønsker at nye medlemmer blir møtt med varme og åpenhet. Her er fylkes- og lokallagene den viktigste delen av organisasjonen det er jo der det skjer! Grunnlag for hvorfor og hvordan man bør ta i mot nye medlemmer på en god måte De viktigste punktene å huske på: Trygghet. Mange ungdommer har nok ikke tidligere erfaring fra politikk eller organisasjonslivet forøvrig, en person eller gruppe må ta på seg ansvaret for å skape et trygt og godt miljø. Eierskap. Neste stikkord er flat struktur. Dersom ingen er redd for å ytre sine meninger, tar de bedre vare på organisasjonen og er med på å skape og videreføre god organisasjonsstruktur. Omsorg. «Hvordan har du det i dag?» Det er viktig å skape et vennskapelig miljø der man lar menneskene være menneskelige. Ved å huske å spørre, og faktisk ønske et ærlig svar, gjør man det lovlig å ikke alltid være helt på topp. Det gjør det enklere å passe på at medlemmene våre har det bra og trives. Motivasjon. Et nettverk, et godt sosialt miljø og muligheten til å jobbe med de sakene man selv er mest engasjert i øker nye medlemmer sin motivasjon for å være med aktivt. Demokrati i praksis. Ved å bli introdusert til laget får medlemmene faktisk innflytelse over hvilken retning vi drar i og samtidig får laget en breier forankring blant medlemmene. Kunnskapen om partiet må spres. Organisasjonskulturen. Det er viktig å introdusere nye medlemmer for organisasjonskultur en i laget, og den må være god. Det blir ofte sagt at en god organisasjonskultur «sitter i veggene», man kan nesten sanse den. En organisasjonskultur kommer til syne gjennom atferd, symbolbruk og skrevne og uskrevne normer. Mange viktige momenter ved en god organisasjonskultur kommer frem i punktene over. Åpenhet, mangfold, flat struktur, respekt for mennesker og alt liv og desentralisering. Det er viktig å skape en kultur der det er mulig å ta det opp dersom man føler noe ikke fungerer som det skal uten at noen med en gang ser på det som et angrep på organisasjonen eller en enkelt person. Fra bunnen og opp. Nye medlemmer bør på et tidlig tidspunkt forstå at Grønn Ungdom ikke er bygget hierarkisk, og at de selv er sterkt involvert i å forme og delta i arbeidet «vårt». I praksis To typer medlemmer (selv om vi ikke skal glemme mangfoldet) - to typer mottakelse:

7 Ikke aktive. En person i laget tar ansvar for å ringe medlemmer som har sagt at de ikke ønsker å være aktive. I denne samtalen skal man først og fremst ønske den nye ungdommen velkommen til partiet. Det er viktig å ikke presse personen til å bli aktiv, men huske at en hyggelig telefonsamtale absolutt kan føre til at personen velger å bli aktiv. Viktigste egenskaper: Hyggelig og snakkesalig. Aktive. Den som har ansvaret for å følge opp nye medlemmer som ønsker å være aktive og introdusere dem til partiet. Her er det veldig flott om man kan ta en samtale i levende live, dersom laget har kapasitet til å gjøre dette til normalen. Det handler om en varm og åpen velkomst! Viktigste egenskaper: Hyggelig, åpen, lett for å komme på nivå med andre og god informasjon om hva som rører seg rundt i laget.gjerne god på å forstå andre. Introduksjonssamtaler i regi av oppfølgeren Oppfølger ringer nytt medlem og spør om personen kan tenke seg å møtes for en uformell samtale. Tenk ut et lurt sted det passer seg å møtes har dere tilgang på et kontor? Vet dere om en koselig kafé med dritgod, økologisk brus? Er møtestedet praktisk for det nye medlemmet å nå? Spør eventuelt personen selv om hvor hun ønsker å ta samtalen. Send så en mail med informasjon og retning til møtestedet. I samtalen kan dere forklare hvordan Grønn Ungdom fungerer i de ulike leddene (forhåpentligvis sett i et positivt lys), fortelle om ulike fokusgrupper eller hvordan dere kan starte en, og aller viktigst: finne ut hvordan det er best og mest givende for den nye å bidra og delta! Etter å ha kartlagt hva personen ønsker å bidra med og hvordan det skal gjennomføres, tar oppfølger kontakt med personen som har koordineringsansvar for området. Del kontaktinformasjon til den nye, og pass på at dette følges opp. Da er jobben gjort!

8 Snakkepunkter på våre viktigste politikkområder Klima Et godt miljø er den grunnleggende forutsetningen for alt liv. Den viktigste saken i vår tid er å redde verdens klima. Skal vi klare det er vi nødt til å tenke grønt overalt i samfunnet. Klimapolitikk handler om å sikre en trygg framtid for verdens befolkning. Norge har fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell i dette spørsmålet! Grønn Ungdom lanserte i vår kampanjen Bytt politikk, ikke klima, der vi legger frem tiltak for å endre det norske samfunnet fra fossilt til fornybart. Vi er lei av at politikerne ikke tør å gjennomføre nødvendige tiltak og at økonomiske interesser alltid settes foran klima. Vi er nødt til å innse hvilke utfordringer vi har i dag, og begynne å løse dem nå! I dag er en alt for stor del av forskningsmiljøene og næringslivet bygget på og avhengig av en gammeldags, faktisk fossil, industri! Det er ikke bærekraftig, hverken for klimaet eller næringslivet. Derfor må vi snu den ensidige satsningen på petroleumsnæringen, som trekker til seg både pengene og de klokeste hodene! Jeg skjønner ikke hvordan regjeringspartiene kan forsvare en klimamelding som legger opp til 6 prosent kutt innenlands fra 1990-nivå innen 2020, når FN sier at vi må kutte 40 prosent! Det er et svik mot dagens unge mennesker å fraskrive seg ansvaret for klimakuttene på denne måten regjeringen gjør! Energipolitikk Samtidig som vi skal sikre energiforsyningen, er vi også nødt til å kutte klimagassutslippene. Rapportene fra FNs klimapanel, kombinert med føre-varprinsippet, tilsier at verdens utslipp av klimagasser bør ha passert toppen i 2015, og så reduseres mot nærmere 90 % av 1990-nivået innen Innen det bør vi ha redusert med 40 %! Vi må altså gi slipp på de fossile energikildene. Her har Norge et stort ansvar. Statseide Statoil er involvert i Oljesandutvinning i Alberta i Canada. En industri som foredler bitumen fra skifer og sand. Den legger beslag på enorme landområder og forurenser grunnvann med kvikksølv og kadmium og lufta med karbondioksid. I tillegg har oljesandutvinning en svært lav energiavkastning. Alt dette så amerikanere kan fortsette å kjøre SUV. Her har den sittende Regjeringen et kjempeansvar. Vi må ut av oljesand! Vi mener at energisparing er et av de viktigste miljøtiltakene. Mange norske bygg kan gjennom støtteordninger tilbys etterisolering og mer praktisk oppvarming. Nye bygg bør bygges etter passivhus- eller aktivhus-standard. Energisparing bør være et mål å strebe etter i moderne elektronikk. Energisparing er ofte et mye billigere alternativ til kraftverkutbygging! Landbruk Med dagens politikk har over halvparten av landets gårdsbruk blitt lagt ned siden Samtidig baseres stadig mer av norsk matproduksjon på areal i utlandet. Derfor

9 trenger vi en ny, grønn landbrukspolitikk som setter bonden og jorda i sentrum! Jordbruk i Norge må utnytte de arealene med dyrket mark og utmark vi har over hele landet vårt. Vi har et ansvar for å sørge for at norske kuer spiser norsk gras. I dag spiser norske kuer stadig mindre norsk gras, og stadig mer importert kraftfôr fra land som for eksempel Brasil. Det er ikke bærekraftig! Den norske bonden har ikke hatt realinntektsvekst siden 1970-tallet og tjener bare en brøkdel av sammenlignbare yrkesgrupper. Det rimer ikke med at produksjon av mat er en av samfunnets viktigste oppgaver! I dag får bonden stadig mindre betalt for sine råvarer, og blir mer og mer avhengig av tilskudd. Fortjenesten er i stor grad forbeholdt de store matkjedene. Det er ikke slik det skal være. Råvareprisene må økes vesentlig, og bonden må gis et skikkelig inntektsløft. Økologisk landbruk gir et bærekraftig system, i motsetning til konvensjonelt landbruk som bare utarmer jorda. Derfor er økologisk helt nødvendig for en trygg matproduksjon i verden i fremtiden. Økologisk landbruk må bli regelen - ikke unntaket Vi må redusere kjøttforbruket! Produksjon av kjøtt fører til 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer. Animalsk produksjon står for 18 % av verdens totale klimagassutslipp, og i Norge spiser vi 30 kg mer kjøtt per person i året enn vi gjorde Planteføde er sunt, godt og bra for klimaet Digitale rettigheter Retten til personvern, ytringsfrihet og retten til kunnskap og deling er forutsetninger for en demokratisk rettsstat. Det er innlysende at dette også må gjelde i den digitale verden! De som blir hardest rammet av overvåkning er vanlige mennesker. Overvåkning handler om en ting - manglende tillitt til at folk oppfører seg ordentlig. Det bryter med et av rettstatens sterkeste prinsipper - at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Internett har bidratt til økt ytringsfrihet og mer deltagende demokrati. Deling av kunnskap og kultur har hatt en enorm vekst. Derfor kan vi ikke tillate et lovverk som åpner for masseovervåkning og kriminalisering av vanlige folk, for at multinasjonale selskaper skal øke sin profitt. Grønn Ungdom mener ytringsfrihet og demokrati alltid trumfer kapitalinteresser. Åpne standarder er viktig for å kunne åpne alle dokumenter, uavhengig av hvilken programvare du bruker. Lik tilgang må være et grunnleggende prinsipp digitalt! Du skal ikke være nødt til å velge programvare ut fra hvilke formater det offentlige bruker. Åpne formater sørger for at filene dine er sikret for fremtiden. Du vil ikke risikere å miste tilgang til dine egne tekster, eller offentlige dokumenter, fordi Microsoft finner ut at de ikke lenger skal støtte Word om 10 år. Dyrs rettigheter Det siste året har vi opplevd et gjennombrudd i kampen mot peldsdyroppdrett i Norge, men fortsatt lider millioner av dyr i norsk kjøttproduksjon og landbruk. At vi mange år har holdt dyr i bur for å pynte oss med pelsen deres, er et

10 symptom på at hensynet til dyr og natur ofte nedprioriteres og ignoreres i norsk politikk! Grønn Ungdom tror ikke at vi mennesker kan skape et godt langsiktig bærekraftig samfunn hvis det samfunnet praktiserer mishandling eller utryddelse av dyr. Grønn Ungdom mener at politikerne må erkjenne at vi mennesker bærer et tungt ansvar som den sterkeste parten i møte med andre arter har vi en plikt til å verne om deres rett til et liv. Kortere arbeidstid og forbruksreduksjon Forbruket vårt er så høyt at vi ødelegger vårt eget livsgrunnlag og skaper fattigdom i resten av verden. De Grønne vil redusere forbruket - og vi vil gjøre det ved å senke arbeidstiden i Norge. Hvis alle skulle levd som nordmenn måtte vi hatt tre jordkloder. Vi tror en verden der lønnsarbeidet tar mindre plass vil være et bedre og varmere samfunn. Mer tid til å pleie familieliv, venner, helse, hobbyer, jobbe frivillig og liknende vil gi flere samfunnsøkonomiske gevinster, men først og fremst øke livskvaliteten. De fleste nordmenn trenger ikke mer lønn. Mer lønn til folk flest i Norge betyr mer forbruk. Mer forbruk betyr at vi fortsetter å plyndre utviklingslandenes ressursgrunnlag i stadig høyere tempo. Partier som lover økonomisk vekst og høyere lønn svikter de grunnleggende miljø og fordelingsutfordringer verden står ovenfor. Hver eneste regjering Norge har hatt har økt forbruk som målsetting, også den sittende. Å erstatte høyere lønn med mer fritid, er god miljøpolitikk uten avgifter, forbud og tvang. Vår politikk for redusert arbeidstid og forbruksreduksjon er et positivt miljøtiltak, som gir folk noe tilbake for å leve mer miljøvennlig. Skolepolitikk I dag har skolen blitt for teoritung og lite relevant for store deler av elevmassen. Det fører til at elever mister engasjementet for å gå på skole. Det kan virke som om skolesystemet er bygget opp for at alle som går der skal blir akademikere! Og om du ikke blir akademiker så har du tapt. Blir du rørlegger, frisør eller sykepleier, så er det ikke fint nok. Sånn bør det ikke være! Alle partiene på Stortinget har vært med å vedta dagens teoritunge skole. Det kan virke litt som om byråkratene i Kunnskapsdepartementet har glemt at vi trenger håndverkere og folk med praktiske evner. Vi tror at alle elever har noe der gode på. Det må være skolens jobb å finne dette og bygge det. Det er elevene skolen skal være til for! Kollektivtrafikk Grønn Ungdom vil skape et samfunn som er tilrettelagt for fotgjengere og syklister. I dag er det biltrafikken som har førsteretten overalt og som tar mest plass. Vi vil snu denne situasjonen på hodet og gjøre plass til trygge sykkelveier, effektiv og langt billigere kollektivtransport. Vi vil sørge for at T-banen/bussen også går om natten, særlig i helgene.

11 Lokaldemokrati Et viktig prinsipp for Grønn Ungdom er at folk selv skal ta styring over eget liv og formingen av samfunnet. Alle skal kunne engasjere seg for sin egen og felleskapets fremtid. Det handler om å skape et aktivt demokrati der det er lett for folk flest å delta. Vi tror at demokratiet trenger å fornye seg. Vi tror at folk flest sliter med å engasjere seg i politikk fordi de tror at det ikke betyr noe. Demokratiet er en fantastisk egenskap ved samfunnet vårt og alle dere har fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell hvis dere virkelig vil engasjere dere. Men et fungerende demokrati krever at vi bruker det! Økonomi Vi ser ikke helt forskjellen på ansvarlig økonomisk politikk og ansvarlig miljøpolitikk. Alle deler av samfunnet avhenger av at vi forvalter vårt eget livsgrunnlag på en riktig måte. Det blir ingen velferd, eller stabilitet i økonomien hvis vi raserer de ressursene vi er avhengig av. Det er ingen motsetning mellom miljøvern og verdiskapning, for de viktigste verdiene vi har er naturverdiene, som vi er avhengig av. Grønn Ungdom er opptatt av å desentralisere makt, også i økonomien. Det betyr at vi er veldig skeptiske til store multinasjonale selskaper, som blir så store at de får makt på bekostning av demokratiet. Samtidig er vi veldig glade i småbedrifter som kan bidra med nye ideer og innovative løsninger, for eksempel når det gjelder miljøteknologi. Det betyr at vi har en skattepolitikk som rammer de rikeste langt hardere enn dagens, samtidig som mindre bedrifter får det lettere. Et konkret eksempel på dette er at vi vil redusere arbeidsgiveravgiften.

12 Spørsmål vi ofte får Hvorfor stemme på De Grønne når dere ikke får makt uansett? I fjor høst fikk De Grønne sitt nasjonale gjennombrudd og kom inn i bystyret i de fem største byene i Norge. Totalt er vi representert i 16 kommunestyrer over hele landet. Det viser at vi er et reelt alternativ! De siste målingene har vist at vi nå er det største partiet utenfor Stortinget og veldig nær stortingsplass fra blant annet Oslo! Det viktige er derfor at dere som ønsker en grønn politikk stemmer på De Grønne. Våre søsterpartier i Europa har vist at det er fullt mulig for et grønt parti å etablere seg! I Sverige er vi tredje største parti og i Tyskland har vi vært i regjering! I denne kommunen trenger vi bare (x) antall stemmer for å komme inn. Aldri har deres stemme telt mer, enn hvis dere velger å stemme på oss. Er De Grønne bare opptatt av miljø er har dere politikk på andre områder også? Grønn politikk handler om hele samfunnet og akkurat som de andre partiene har vi politikk på alle områder. Ofte er det slik at god miljøpolitikk henger sammen med god helsepolitikk, god sosialpolitikk, eller god samferdselspolitikk. Et eksempel på det er at De Grønne ønsker en mer rettferdig fordeling, både i Norge og i verden. Store forskjeller i samfunnet gjør at folk blir mer opptatt av materielt forbruk fordi de ser at noen har mye mer enn dem. Et mer lokalt eksempel er at vår lokale klimapolitikk vil gi store helsegevinster, fordi vi ønsker å fjerne bensin- og dieselbilene i denne byen så raskt som mulig og erstatte dem med elbiler, sykler og kollektivtransport. Et slikt tiltak vil gi enorme helsegevinster i form av bedre luft og flere syklister! Hva mener De Grønne om ruspolitikk? Sammen med Venstre er De Grønne det eneste partiet som faktisk snakker om at Norge har den verste overdosestatiskken i verden. Ingen steder dør flere mennesker av overdoser sammenliknet med Norge. Årsaken er at Regjeringen bruker ressursene på å straffe syke og rusavhengige mennesker med fengsel, i stedet for å gi dem behandling slik at de kan bli kvitt rusproblemene. Den eneste løsningen på denne situasjonen er å gjøre det lettere for rusmisbrukere å oppsøke behandling. Derfor ønsker De Grønne at folk ikke skal straffes for bruk, eller besittelse av for eksempel brukerdoser med hasj. I dag bruker politiet enorme ressurser på nettopp dette. Vi vil bruke de ressursene på økt innsats mot narkotikasmugling, slik at vi kan redusere tilgangen til narkotika ved å ta bakmennene og knekke den organiserte kriminaliteten. Mange av oss som har foreslått liberale tiltak for å gjøre noe med overdosestatistikken i Norge blir ofte møtt med veldig mange rare fordommer. De fleste av disse har imidlertid stilnet etter Stoltenberg rapporten, som kom i fjor, der Thorvald Stoltenberg, altså faren til Jens, gir sin støtte til den samme typen tiltak.

13 Skolebesøk Mal for søknad om skolebesøk: Søknad om tillatelse til skolebesøk Dere mottar dette brevet som ledd i en kampanje for å verve flere medlemmer til vår organisasjon. Vi vet at det er en velkjent og velbrukt praksis at ungdomspartiene besøker skoler for å få frem sitt budskap. Hvorvidt dette er godkjent fra ledelsen på skolen er ikke alltid like klart. Vi velger derfor å være åpne om dette, og på forhånd spørre om tillatelse. Grønn Ungdom er Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon. Vi er et blokkuavhengig politisk parti som jobber for et «grønnere» samfunn, blant annet ved å stille til valg. Ungdomsorganisasjonen er forholdsvis liten, men tilbyr en unik mulighet for unge til å engasjere seg i samfunnet rundt seg, og bli bevisste på sine valg. Vi tror dette er grunnleggende positivt, og at det bør åpnes for og fasiliteres for slikt engasjement også fra skolens side. En tillatelse til at vi kommer på skolen deres trenger ikke å bety at skolens ledelse har tatt et politisk valg, men kan bety at skolen også er enige i at det bør oppfordres til samfunnsengasjement. Vi ønsker fortrinnsvis å snakke med elever ved deres skole i friminuttene på naturlige samlingssteder. Dersom det er ønskelig kan vi derimot bidra til et større arrangement, som valgtorg eller foredrag. [Eventuelle tillegg fra undertegner] [Undertegner], [Telefonnummer og ], Grønn Ungdom Vedlegg: 1, vervebrosjyre

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK 2 INNHOLD Politisk innhold OVERORDNEDE PERSPEKTIVER s. 4 UNDERTEMA: OLJE s. 5 UNDERTEMA: TRANSPORT s. 6 UNDERTEMA: MAT s. 7 SNAKKEPUNKTER PÅ STAND s. 8 MØT

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

Ungdommens storting. tirsdag den 20. mars 2012 kl. 9

Ungdommens storting. tirsdag den 20. mars 2012 kl. 9 Ungdommens storting tirsdag den 20. mars 2012 kl. 9 Ordstyreren: God dag, alle sammen! Velkommen til dag to av Ungdommens storting. Dette er en utrolig spennende dag, og det skal bli artig å ta fatt på

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Lokallagshåndbok bondelaget.no Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Forord Norges Bondelag oppnår resultater. En forutsetning for dette er en velfungerende organisasjon. Dette krever interesserte,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013. Endelig utgave - juli 2013.

ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013. Endelig utgave - juli 2013. ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013 Endelig utgave - juli 2013. INNHOLD Innledning 1. Overordnet kommunikasjonsstrategi 2. Våre hovedsaker i valgkampen og hvordan de skal kommuniseres

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Ungdommens storting. mandag den 19. mars 2012 kl. 10

Ungdommens storting. mandag den 19. mars 2012 kl. 10 Ungdommens storting mandag den 19. mars 2012 kl. 10 Stortingspresident Dag Terje Andersen [09:57:56]: Hei, og hjertelig velkommen alle sammen, kjære ungdomsrepresentanter. Nå skal dere få være med på noe

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Skolehverdagen for barn i barnevernet

Skolehverdagen for barn i barnevernet Skolehverdagen for barn i barnevernet - Rapport fra høring og utvikling av digitale historiefortellinger Utarbeidet av World Wide Narrative og Redd Barna 2 // INNLEDNING INNLEDNING \\ 3 Innhold I dette

Detaljer

UNGES PLASS I VALGKAMPEN

UNGES PLASS I VALGKAMPEN UNGES PLASS I VALGKAMPEN En pamflett om hvordan politikere og media vil nå fram til unge velgere før stortingsvalget 2013 LNU Norges barne- og ungdomsorganisasjoner jobber for å øke valgdeltakelsen blant

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015 LOKALLAGSHÅNDBOKA 2014/2015 INNHOLD 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 20 21 22 24 25 Kontaktinfo Veien til det perfekte lokallag Politiske hovedtema Barn på flukt Helse og utvikling Handel og fred Demokrati

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske

Detaljer

Kultur og tilpasning. Håndbok for dere som er hjemme. Anbefalt lesing både før - og under utvekslingsåret

Kultur og tilpasning. Håndbok for dere som er hjemme. Anbefalt lesing både før - og under utvekslingsåret Kultur og tilpasning Håndbok for dere som er hjemme Anbefalt lesing både før - og under utvekslingsåret KONTAKTINFORMASJON Postadresse AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse

Detaljer

NB! Det anbefales å være (minst) to veiledere på dette kurset!

NB! Det anbefales å være (minst) to veiledere på dette kurset! FORORD NB! Det anbefales å være (minst) to veiledere på dette kurset! Et av Fagforbundets hovedsatsingsområder er verving og medlemsoppfølging. Gjennom vedtatt Prinsipp- og handlingsprogram, strategiplan

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

EKSPEDISJONS- HÅNDBOK

EKSPEDISJONS- HÅNDBOK Changemaker presenterer: EKSPEDISJONS- HÅNDBOK EKSPEDISJON GRØNNPOLEN Å legge ut på ekspedisjon handler om å sette seg mål, forberede seg og gjennomføre. Det handler om å gå dit ingen har gått før. Det

Detaljer