INNLEDNING HVORDAN VERVE MEDLEMMER VERVEAKTIVITETER HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING HVORDAN VERVE MEDLEMMER VERVEAKTIVITETER HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER"

Transkript

1 VERVEHÅNDBOKA INNLEDNING 2 HVORDAN VERVE MEDLEMMER 3 VERVEAKTIVITETER 5 HVORDAN TA I MOT NYE MEDLEMMER 6 SNAKKEPUNKTER PÅ VÅRE VIKTIGSTE POLITIKKOMRÅDER 8 SPØRSMÅL VI OFTE FÅR 12 SKOLEBESØK 13 Verving er gøy! Aerobic er for eksempel en fin ting å gjøre på vervestand for å få positiv oppmerksomhet. Her fra valgboden til Oslo MDG i 2011.

2 Innledning Grønn Ungdom er et av Norges raskest voksende ungdomspartier! Vi hviler imidlertid ikke på laurbærene, vi skal bli enda større! Miljøpartiet De Grønne er et av de partiene med størst oppslutning blant unge. Det er de unge som vil føre MDG inn på Stortinget i 2013! Målet vårt i Grønn Ungdom er å doble antall medlemmer innen landsmøte neste år. For å klare det er vi avhengige av din hjelp til å verve! Enten du er fersk eller erfaren er det alltid nyttig med noen tips og råd til hvordan du kan bli en bedre verver. Derfor har vi laget denne vervehåndboka slik at det skal være lettere for deg å bidra til det arbeidet som skaper hele grunnlaget for Grønn Ungdom å få flere medlemmer! Verving gjør du på følgende måter: Fylle ut verveblokk og sende inn til Grønn Ungdom, Skippergata 33, 0154 Oslo Melde inn den du har vervet på nettsidene og skrive «vervet av: dittnavn» i kommentarfeltet Dette er de kanskje tre viktigste punktene å huske når du verver: Husk at alle kan være grønne! Alle kan engasjere seg for våre kjernesaker, uavhengig av tidligere politisk standpunkt, eller mangel på standpunkt. Oppsøk derfor alle typer ungdommer. Finn ut hva den du snakker med interesserer seg i! Hva er vedkommende opptatt av? Hvor står han eller hun på våre kjerneområder? Lytt! Bruk av deg selv DU er engasjert, hvorfor skulle DE bli det samme. Som medlem får du mulighet til å gjøre en forskjell, få DIN stemme hørt, delta i demokratiet på en aktiv måte, stifte nye bekjentskaper og dra på morsomme arrangementer! Videre i vervehåndboka finner du enda mer utfyllende tips og råd til verving, guide til hvordan dere tar i mot nye medlemmer, snakkepunkter på våre viktigste politikkområder, svar på spørsmål vi ofte møter og en mal for søknad om skolebesøk. Håper du finner vervehåndboka verdifull og at du bruker den aktivt i vervearbeidet. Har du spørsmål til vervehåndboka kan du ta kontakt med oss på Grønn hilsen Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom Mai, 2012

3 Hvordan verve medlemmer Dette er et generelt dokument rundt det å verve grønne ungdommer. Det må utvises skjønn under enhver verveprosess, men vi i arbeidsutvalget vil allikevel gi dere noen punkter til inspirasjon! Det kan være lurt å huske på at landsmøtet har vedtatt noen kjerneområder. Det er derfor her vi er sterkest, og har mest å tilby. Du skal finne, prate og presentere digitale rettigheter, dyrevern, landbruk og klima. På tross av dette har du kanskje andre temaer der du føler deg trygg dette vil det selvfølgelig være naturlig at du trekker frem. 1) Se/finne a) Vi liker å tro at alle kan være grønne. Alle kan engasjere seg for våre kjernesaker, uavhengig av tidligere politisk standpunkt, eller mangel på standpunkt. Derfor er ikke «utseende» eller oppførsel viktig i denne sammenheng. b) Hvordan ser en dyreverner ut? Hvordan ser et menneske som ikke liker å bli overvåket ut? c) Hovedmomentet blir allikevel at det er mulig å gå i gang med punkt 2, nemlig å faktisk snakke med folk. Er det mennesker på farten som ikke har tid til å prate, så maser man ikke. 2) Engasjere/samtale a) Når du har funnet en gruppe mennesker du tenker kan være interesserte i å høre ditt budskap kan det være et poeng å finne ut hva de interesserer seg i. b) Engasjement kommer fra de fruktbare meningsutvekslingene. Hva er vedkommende opptatt av? Hvor står han eller hun på våre kjerneområder? c) Bruk av deg selv! DU er engasjert, hvorfor skulle DE bli det samme? d) Bruk mye tid på å lytte. La de selv forklare sitt forhold til saker og kapasitet til engasjement. 3) Verve a) Hvorfor engasjere seg? Vi har tilbud både til de som vil mye, og de som vil lite! b) Lavterskel, lite tid: 1. Bli medlem, passivt eller aktivt. 2. Like oss på Facebook og følge oss på Twitter. 3. Diskutere med oss på FB, Twitter eller nettsidene. 4. Lese om oss på gronnungdom.no. c) Høyterskel, mere tid: 1. Møte på møter i lokallagene og engasjere seg i saker lokalt. 2. Jobbe med våre kjernesaker i våre nasjonale saksutvalg. 3. Dra på våre arrangementer lokalt, nasjonalt eller internasjonalt (!). d) 150 kr gir: Mulighet til å være med å bestemme, mulighet til å gjøre en forskjell, mulighet til å få DIN stemme hørt, mulighet til å delta i demokratiet på en aktiv måte, mulighet til å stifte nye bekjentskaper og dra på interessante hendelser. Selvom du er godt forberedt og har en plan, kan også kunnskap om vår bevegelse være kritisk. Du oppfordres derfor til å følge

4 programkomiteens arbeid med vårt politiske program, kjenne til hva vi mener om forskjellige ting, og inneha visse faktakunnskaper: Grønn Ungdom har nesten 600 medlemmer Grønn Ungdom ble stiftet i 1996 Grønn Ungdom er tilknyttet FYEG (Federation of young European Greens) og Global Young Greens. Talspersonene i Grønn Ungdom er Ida Karina Kann og Hallvard Surlien.

5 Verveaktiviteter For å å vekke interessen til nye medlemmer er det ofte lurt å ha noe å friste med. Kule aktiviteter trekker folk, gjør det enklere for flere å møtes og bli kjent og er en god måte å lære bort grønn politikk. Forslag til aktiviteter er: Åpent møte. Dere inviterer en innleder, kanskje en person som er litt kjent der du bor, til å snakke om noe innenfor grønn politikk. Gjerne en lokalsak som engasjerer folk. NB: Pizza er obligatorisk på slike møter. Skolebesøk. Ta med en bunke vervebrosjyrer og dra på besøk til skolen i ditt nærområde. Det er fint om dere spør skolen om dette på forhånd. En mal for søknad om skolebesøk finner du i Vervehåndboka. Vervestand. Ta med dere vaffeljernet og kaffetrakteren og still opp utenfor nærbutikken. Husk brosjyrer og verveblokk! Hold et kurs. Mest sannsynlig sitter du eller noen andre i ditt lokal- eller fylkeslag inne med kunnskaper om mye som vil være interessant for andre å lære noe om. Er du en dreven vegetarkokk så inviter til vegetarkurs (husk smaksprøver!). Filmkveld. Dere inviterer til filmkveld for å se en film som har noe med våre kjernesaker å gjøre. Inviter gjerne noen til å holde innledning først, og rund av kvelden med diskusjon om det dere så. Bare husk å sjekk rettighetene til filmen - om den kan vises offentlig. Eksempler på filmer som kan streames gratis og lovlig fra nett er Earthlings og Home. NB: Popcorn er obligatorisk på filmkvelder. Grilling i parken. Det er mye lavere terskel for folk å komme på et rent sosialt arrangement, og når man først kjenner folk i partiet er det mye lettere å komme på de andre etterpå. Er arrangementet åpent for ikke-medlemmer er det lurt å starte med en veldig kort og grei introduksjon til hvem Grønn Ungdom og De Grønne er. Vis hva dere gjør. For å trekke medlemmer og aktive er det viktig å være synlig. Slik kan folk se hvor mye spennende dere gjør, og komme neste gang det skjer noe gøy. Det kan være lurt for eksempel å sende en mail til medlemmene i ditt område hver måned, og å oppdatere Facebooksiden eller fylkeslagssiden på nett så ofte som mulig. Ta gjerne kontakt med ditt fylkesstyre eller arbeidsutvalget i Grønn Ungdom nasjonalt hvis du trenger hjelp.

6 Hvordan ta i mot nye medlemmer For Grønn Ungdom er det viktig å ta nye medlemmer inn i varmen på best mulig måte. Vi ønsker ikke bare å øke medlemsmassen, men også å aktivt engasjere våre nye medlemmer! Jo flere som aktivt drar lasset med oss, jo bedre kan vi nå ut med det politiske budskapet vårt og skape en god organisasjon. Vi ønsker at nye medlemmer blir møtt med varme og åpenhet. Her er fylkes- og lokallagene den viktigste delen av organisasjonen det er jo der det skjer! Grunnlag for hvorfor og hvordan man bør ta i mot nye medlemmer på en god måte De viktigste punktene å huske på: Trygghet. Mange ungdommer har nok ikke tidligere erfaring fra politikk eller organisasjonslivet forøvrig, en person eller gruppe må ta på seg ansvaret for å skape et trygt og godt miljø. Eierskap. Neste stikkord er flat struktur. Dersom ingen er redd for å ytre sine meninger, tar de bedre vare på organisasjonen og er med på å skape og videreføre god organisasjonsstruktur. Omsorg. «Hvordan har du det i dag?» Det er viktig å skape et vennskapelig miljø der man lar menneskene være menneskelige. Ved å huske å spørre, og faktisk ønske et ærlig svar, gjør man det lovlig å ikke alltid være helt på topp. Det gjør det enklere å passe på at medlemmene våre har det bra og trives. Motivasjon. Et nettverk, et godt sosialt miljø og muligheten til å jobbe med de sakene man selv er mest engasjert i øker nye medlemmer sin motivasjon for å være med aktivt. Demokrati i praksis. Ved å bli introdusert til laget får medlemmene faktisk innflytelse over hvilken retning vi drar i og samtidig får laget en breier forankring blant medlemmene. Kunnskapen om partiet må spres. Organisasjonskulturen. Det er viktig å introdusere nye medlemmer for organisasjonskultur en i laget, og den må være god. Det blir ofte sagt at en god organisasjonskultur «sitter i veggene», man kan nesten sanse den. En organisasjonskultur kommer til syne gjennom atferd, symbolbruk og skrevne og uskrevne normer. Mange viktige momenter ved en god organisasjonskultur kommer frem i punktene over. Åpenhet, mangfold, flat struktur, respekt for mennesker og alt liv og desentralisering. Det er viktig å skape en kultur der det er mulig å ta det opp dersom man føler noe ikke fungerer som det skal uten at noen med en gang ser på det som et angrep på organisasjonen eller en enkelt person. Fra bunnen og opp. Nye medlemmer bør på et tidlig tidspunkt forstå at Grønn Ungdom ikke er bygget hierarkisk, og at de selv er sterkt involvert i å forme og delta i arbeidet «vårt». I praksis To typer medlemmer (selv om vi ikke skal glemme mangfoldet) - to typer mottakelse:

7 Ikke aktive. En person i laget tar ansvar for å ringe medlemmer som har sagt at de ikke ønsker å være aktive. I denne samtalen skal man først og fremst ønske den nye ungdommen velkommen til partiet. Det er viktig å ikke presse personen til å bli aktiv, men huske at en hyggelig telefonsamtale absolutt kan føre til at personen velger å bli aktiv. Viktigste egenskaper: Hyggelig og snakkesalig. Aktive. Den som har ansvaret for å følge opp nye medlemmer som ønsker å være aktive og introdusere dem til partiet. Her er det veldig flott om man kan ta en samtale i levende live, dersom laget har kapasitet til å gjøre dette til normalen. Det handler om en varm og åpen velkomst! Viktigste egenskaper: Hyggelig, åpen, lett for å komme på nivå med andre og god informasjon om hva som rører seg rundt i laget.gjerne god på å forstå andre. Introduksjonssamtaler i regi av oppfølgeren Oppfølger ringer nytt medlem og spør om personen kan tenke seg å møtes for en uformell samtale. Tenk ut et lurt sted det passer seg å møtes har dere tilgang på et kontor? Vet dere om en koselig kafé med dritgod, økologisk brus? Er møtestedet praktisk for det nye medlemmet å nå? Spør eventuelt personen selv om hvor hun ønsker å ta samtalen. Send så en mail med informasjon og retning til møtestedet. I samtalen kan dere forklare hvordan Grønn Ungdom fungerer i de ulike leddene (forhåpentligvis sett i et positivt lys), fortelle om ulike fokusgrupper eller hvordan dere kan starte en, og aller viktigst: finne ut hvordan det er best og mest givende for den nye å bidra og delta! Etter å ha kartlagt hva personen ønsker å bidra med og hvordan det skal gjennomføres, tar oppfølger kontakt med personen som har koordineringsansvar for området. Del kontaktinformasjon til den nye, og pass på at dette følges opp. Da er jobben gjort!

8 Snakkepunkter på våre viktigste politikkområder Klima Et godt miljø er den grunnleggende forutsetningen for alt liv. Den viktigste saken i vår tid er å redde verdens klima. Skal vi klare det er vi nødt til å tenke grønt overalt i samfunnet. Klimapolitikk handler om å sikre en trygg framtid for verdens befolkning. Norge har fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell i dette spørsmålet! Grønn Ungdom lanserte i vår kampanjen Bytt politikk, ikke klima, der vi legger frem tiltak for å endre det norske samfunnet fra fossilt til fornybart. Vi er lei av at politikerne ikke tør å gjennomføre nødvendige tiltak og at økonomiske interesser alltid settes foran klima. Vi er nødt til å innse hvilke utfordringer vi har i dag, og begynne å løse dem nå! I dag er en alt for stor del av forskningsmiljøene og næringslivet bygget på og avhengig av en gammeldags, faktisk fossil, industri! Det er ikke bærekraftig, hverken for klimaet eller næringslivet. Derfor må vi snu den ensidige satsningen på petroleumsnæringen, som trekker til seg både pengene og de klokeste hodene! Jeg skjønner ikke hvordan regjeringspartiene kan forsvare en klimamelding som legger opp til 6 prosent kutt innenlands fra 1990-nivå innen 2020, når FN sier at vi må kutte 40 prosent! Det er et svik mot dagens unge mennesker å fraskrive seg ansvaret for klimakuttene på denne måten regjeringen gjør! Energipolitikk Samtidig som vi skal sikre energiforsyningen, er vi også nødt til å kutte klimagassutslippene. Rapportene fra FNs klimapanel, kombinert med føre-varprinsippet, tilsier at verdens utslipp av klimagasser bør ha passert toppen i 2015, og så reduseres mot nærmere 90 % av 1990-nivået innen Innen det bør vi ha redusert med 40 %! Vi må altså gi slipp på de fossile energikildene. Her har Norge et stort ansvar. Statseide Statoil er involvert i Oljesandutvinning i Alberta i Canada. En industri som foredler bitumen fra skifer og sand. Den legger beslag på enorme landområder og forurenser grunnvann med kvikksølv og kadmium og lufta med karbondioksid. I tillegg har oljesandutvinning en svært lav energiavkastning. Alt dette så amerikanere kan fortsette å kjøre SUV. Her har den sittende Regjeringen et kjempeansvar. Vi må ut av oljesand! Vi mener at energisparing er et av de viktigste miljøtiltakene. Mange norske bygg kan gjennom støtteordninger tilbys etterisolering og mer praktisk oppvarming. Nye bygg bør bygges etter passivhus- eller aktivhus-standard. Energisparing bør være et mål å strebe etter i moderne elektronikk. Energisparing er ofte et mye billigere alternativ til kraftverkutbygging! Landbruk Med dagens politikk har over halvparten av landets gårdsbruk blitt lagt ned siden Samtidig baseres stadig mer av norsk matproduksjon på areal i utlandet. Derfor

9 trenger vi en ny, grønn landbrukspolitikk som setter bonden og jorda i sentrum! Jordbruk i Norge må utnytte de arealene med dyrket mark og utmark vi har over hele landet vårt. Vi har et ansvar for å sørge for at norske kuer spiser norsk gras. I dag spiser norske kuer stadig mindre norsk gras, og stadig mer importert kraftfôr fra land som for eksempel Brasil. Det er ikke bærekraftig! Den norske bonden har ikke hatt realinntektsvekst siden 1970-tallet og tjener bare en brøkdel av sammenlignbare yrkesgrupper. Det rimer ikke med at produksjon av mat er en av samfunnets viktigste oppgaver! I dag får bonden stadig mindre betalt for sine råvarer, og blir mer og mer avhengig av tilskudd. Fortjenesten er i stor grad forbeholdt de store matkjedene. Det er ikke slik det skal være. Råvareprisene må økes vesentlig, og bonden må gis et skikkelig inntektsløft. Økologisk landbruk gir et bærekraftig system, i motsetning til konvensjonelt landbruk som bare utarmer jorda. Derfor er økologisk helt nødvendig for en trygg matproduksjon i verden i fremtiden. Økologisk landbruk må bli regelen - ikke unntaket Vi må redusere kjøttforbruket! Produksjon av kjøtt fører til 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer. Animalsk produksjon står for 18 % av verdens totale klimagassutslipp, og i Norge spiser vi 30 kg mer kjøtt per person i året enn vi gjorde Planteføde er sunt, godt og bra for klimaet Digitale rettigheter Retten til personvern, ytringsfrihet og retten til kunnskap og deling er forutsetninger for en demokratisk rettsstat. Det er innlysende at dette også må gjelde i den digitale verden! De som blir hardest rammet av overvåkning er vanlige mennesker. Overvåkning handler om en ting - manglende tillitt til at folk oppfører seg ordentlig. Det bryter med et av rettstatens sterkeste prinsipper - at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Internett har bidratt til økt ytringsfrihet og mer deltagende demokrati. Deling av kunnskap og kultur har hatt en enorm vekst. Derfor kan vi ikke tillate et lovverk som åpner for masseovervåkning og kriminalisering av vanlige folk, for at multinasjonale selskaper skal øke sin profitt. Grønn Ungdom mener ytringsfrihet og demokrati alltid trumfer kapitalinteresser. Åpne standarder er viktig for å kunne åpne alle dokumenter, uavhengig av hvilken programvare du bruker. Lik tilgang må være et grunnleggende prinsipp digitalt! Du skal ikke være nødt til å velge programvare ut fra hvilke formater det offentlige bruker. Åpne formater sørger for at filene dine er sikret for fremtiden. Du vil ikke risikere å miste tilgang til dine egne tekster, eller offentlige dokumenter, fordi Microsoft finner ut at de ikke lenger skal støtte Word om 10 år. Dyrs rettigheter Det siste året har vi opplevd et gjennombrudd i kampen mot peldsdyroppdrett i Norge, men fortsatt lider millioner av dyr i norsk kjøttproduksjon og landbruk. At vi mange år har holdt dyr i bur for å pynte oss med pelsen deres, er et

10 symptom på at hensynet til dyr og natur ofte nedprioriteres og ignoreres i norsk politikk! Grønn Ungdom tror ikke at vi mennesker kan skape et godt langsiktig bærekraftig samfunn hvis det samfunnet praktiserer mishandling eller utryddelse av dyr. Grønn Ungdom mener at politikerne må erkjenne at vi mennesker bærer et tungt ansvar som den sterkeste parten i møte med andre arter har vi en plikt til å verne om deres rett til et liv. Kortere arbeidstid og forbruksreduksjon Forbruket vårt er så høyt at vi ødelegger vårt eget livsgrunnlag og skaper fattigdom i resten av verden. De Grønne vil redusere forbruket - og vi vil gjøre det ved å senke arbeidstiden i Norge. Hvis alle skulle levd som nordmenn måtte vi hatt tre jordkloder. Vi tror en verden der lønnsarbeidet tar mindre plass vil være et bedre og varmere samfunn. Mer tid til å pleie familieliv, venner, helse, hobbyer, jobbe frivillig og liknende vil gi flere samfunnsøkonomiske gevinster, men først og fremst øke livskvaliteten. De fleste nordmenn trenger ikke mer lønn. Mer lønn til folk flest i Norge betyr mer forbruk. Mer forbruk betyr at vi fortsetter å plyndre utviklingslandenes ressursgrunnlag i stadig høyere tempo. Partier som lover økonomisk vekst og høyere lønn svikter de grunnleggende miljø og fordelingsutfordringer verden står ovenfor. Hver eneste regjering Norge har hatt har økt forbruk som målsetting, også den sittende. Å erstatte høyere lønn med mer fritid, er god miljøpolitikk uten avgifter, forbud og tvang. Vår politikk for redusert arbeidstid og forbruksreduksjon er et positivt miljøtiltak, som gir folk noe tilbake for å leve mer miljøvennlig. Skolepolitikk I dag har skolen blitt for teoritung og lite relevant for store deler av elevmassen. Det fører til at elever mister engasjementet for å gå på skole. Det kan virke som om skolesystemet er bygget opp for at alle som går der skal blir akademikere! Og om du ikke blir akademiker så har du tapt. Blir du rørlegger, frisør eller sykepleier, så er det ikke fint nok. Sånn bør det ikke være! Alle partiene på Stortinget har vært med å vedta dagens teoritunge skole. Det kan virke litt som om byråkratene i Kunnskapsdepartementet har glemt at vi trenger håndverkere og folk med praktiske evner. Vi tror at alle elever har noe der gode på. Det må være skolens jobb å finne dette og bygge det. Det er elevene skolen skal være til for! Kollektivtrafikk Grønn Ungdom vil skape et samfunn som er tilrettelagt for fotgjengere og syklister. I dag er det biltrafikken som har førsteretten overalt og som tar mest plass. Vi vil snu denne situasjonen på hodet og gjøre plass til trygge sykkelveier, effektiv og langt billigere kollektivtransport. Vi vil sørge for at T-banen/bussen også går om natten, særlig i helgene.

11 Lokaldemokrati Et viktig prinsipp for Grønn Ungdom er at folk selv skal ta styring over eget liv og formingen av samfunnet. Alle skal kunne engasjere seg for sin egen og felleskapets fremtid. Det handler om å skape et aktivt demokrati der det er lett for folk flest å delta. Vi tror at demokratiet trenger å fornye seg. Vi tror at folk flest sliter med å engasjere seg i politikk fordi de tror at det ikke betyr noe. Demokratiet er en fantastisk egenskap ved samfunnet vårt og alle dere har fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell hvis dere virkelig vil engasjere dere. Men et fungerende demokrati krever at vi bruker det! Økonomi Vi ser ikke helt forskjellen på ansvarlig økonomisk politikk og ansvarlig miljøpolitikk. Alle deler av samfunnet avhenger av at vi forvalter vårt eget livsgrunnlag på en riktig måte. Det blir ingen velferd, eller stabilitet i økonomien hvis vi raserer de ressursene vi er avhengig av. Det er ingen motsetning mellom miljøvern og verdiskapning, for de viktigste verdiene vi har er naturverdiene, som vi er avhengig av. Grønn Ungdom er opptatt av å desentralisere makt, også i økonomien. Det betyr at vi er veldig skeptiske til store multinasjonale selskaper, som blir så store at de får makt på bekostning av demokratiet. Samtidig er vi veldig glade i småbedrifter som kan bidra med nye ideer og innovative løsninger, for eksempel når det gjelder miljøteknologi. Det betyr at vi har en skattepolitikk som rammer de rikeste langt hardere enn dagens, samtidig som mindre bedrifter får det lettere. Et konkret eksempel på dette er at vi vil redusere arbeidsgiveravgiften.

12 Spørsmål vi ofte får Hvorfor stemme på De Grønne når dere ikke får makt uansett? I fjor høst fikk De Grønne sitt nasjonale gjennombrudd og kom inn i bystyret i de fem største byene i Norge. Totalt er vi representert i 16 kommunestyrer over hele landet. Det viser at vi er et reelt alternativ! De siste målingene har vist at vi nå er det største partiet utenfor Stortinget og veldig nær stortingsplass fra blant annet Oslo! Det viktige er derfor at dere som ønsker en grønn politikk stemmer på De Grønne. Våre søsterpartier i Europa har vist at det er fullt mulig for et grønt parti å etablere seg! I Sverige er vi tredje største parti og i Tyskland har vi vært i regjering! I denne kommunen trenger vi bare (x) antall stemmer for å komme inn. Aldri har deres stemme telt mer, enn hvis dere velger å stemme på oss. Er De Grønne bare opptatt av miljø er har dere politikk på andre områder også? Grønn politikk handler om hele samfunnet og akkurat som de andre partiene har vi politikk på alle områder. Ofte er det slik at god miljøpolitikk henger sammen med god helsepolitikk, god sosialpolitikk, eller god samferdselspolitikk. Et eksempel på det er at De Grønne ønsker en mer rettferdig fordeling, både i Norge og i verden. Store forskjeller i samfunnet gjør at folk blir mer opptatt av materielt forbruk fordi de ser at noen har mye mer enn dem. Et mer lokalt eksempel er at vår lokale klimapolitikk vil gi store helsegevinster, fordi vi ønsker å fjerne bensin- og dieselbilene i denne byen så raskt som mulig og erstatte dem med elbiler, sykler og kollektivtransport. Et slikt tiltak vil gi enorme helsegevinster i form av bedre luft og flere syklister! Hva mener De Grønne om ruspolitikk? Sammen med Venstre er De Grønne det eneste partiet som faktisk snakker om at Norge har den verste overdosestatiskken i verden. Ingen steder dør flere mennesker av overdoser sammenliknet med Norge. Årsaken er at Regjeringen bruker ressursene på å straffe syke og rusavhengige mennesker med fengsel, i stedet for å gi dem behandling slik at de kan bli kvitt rusproblemene. Den eneste løsningen på denne situasjonen er å gjøre det lettere for rusmisbrukere å oppsøke behandling. Derfor ønsker De Grønne at folk ikke skal straffes for bruk, eller besittelse av for eksempel brukerdoser med hasj. I dag bruker politiet enorme ressurser på nettopp dette. Vi vil bruke de ressursene på økt innsats mot narkotikasmugling, slik at vi kan redusere tilgangen til narkotika ved å ta bakmennene og knekke den organiserte kriminaliteten. Mange av oss som har foreslått liberale tiltak for å gjøre noe med overdosestatistikken i Norge blir ofte møtt med veldig mange rare fordommer. De fleste av disse har imidlertid stilnet etter Stoltenberg rapporten, som kom i fjor, der Thorvald Stoltenberg, altså faren til Jens, gir sin støtte til den samme typen tiltak.

13 Skolebesøk Mal for søknad om skolebesøk: Søknad om tillatelse til skolebesøk Dere mottar dette brevet som ledd i en kampanje for å verve flere medlemmer til vår organisasjon. Vi vet at det er en velkjent og velbrukt praksis at ungdomspartiene besøker skoler for å få frem sitt budskap. Hvorvidt dette er godkjent fra ledelsen på skolen er ikke alltid like klart. Vi velger derfor å være åpne om dette, og på forhånd spørre om tillatelse. Grønn Ungdom er Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon. Vi er et blokkuavhengig politisk parti som jobber for et «grønnere» samfunn, blant annet ved å stille til valg. Ungdomsorganisasjonen er forholdsvis liten, men tilbyr en unik mulighet for unge til å engasjere seg i samfunnet rundt seg, og bli bevisste på sine valg. Vi tror dette er grunnleggende positivt, og at det bør åpnes for og fasiliteres for slikt engasjement også fra skolens side. En tillatelse til at vi kommer på skolen deres trenger ikke å bety at skolens ledelse har tatt et politisk valg, men kan bety at skolen også er enige i at det bør oppfordres til samfunnsengasjement. Vi ønsker fortrinnsvis å snakke med elever ved deres skole i friminuttene på naturlige samlingssteder. Dersom det er ønskelig kan vi derimot bidra til et større arrangement, som valgtorg eller foredrag. [Eventuelle tillegg fra undertegner] [Undertegner], [Telefonnummer og ], Grønn Ungdom Vedlegg: 1, vervebrosjyre

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Tankesmie om forbruk og livsstil

Tankesmie om forbruk og livsstil Tankesmie om forbruk og livsstil Tirsdag 18. november ble det arrangert tankesmie om forbruk og livsstil for 7. trinn ved Lundamo Ungdomsskole i regi av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Elevene viste

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr.

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. REFERAT TIL MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-18-1315 Møtedato

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Samfunnslønn. Landsstyret. Ingrid Ophaug Dahl, AU- medlem og Hallvard Surlien, talsperson 16. mai2012. Bakgrunn

Samfunnslønn. Landsstyret. Ingrid Ophaug Dahl, AU- medlem og Hallvard Surlien, talsperson 16. mai2012. Bakgrunn Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget Ingrid Ophaug Dahl, AU- medlem og Hallvard Surlien, talsperson 16. mai2012 LS- 1-1213- 008 Samfunnslønn Bakgrunn Miljøpartiet De Grønne ønsker

Detaljer

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned?

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Given title: Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Årsaker Fordeler - Ulemper 1 Enkelte kretsløp kan vi ikke gjøre så mye med 2 Det hydrologiske kretsløpet Den globale oppvarmingen gir: Kortere

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Tilværelsens uutholdelige tretthet

Tilværelsens uutholdelige tretthet Tilværelsens uutholdelige tretthet Om ensomhet og stress i verdens beste land Svein Gran, Psykologspesialist Noe «mystisk» holder på å skje. Kilde : «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000-2011»

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Introduksjon. Din Personlighet Alder i gruppen

Introduksjon. Din Personlighet Alder i gruppen Introduksjon Velkommen til meg@gud. Dette er et fleksibelt redskap for deg som er engasjerte med kristent ungdomsarbeid og trenger noe som forklarer den kristne troen. I meg@gud har du i hendene dine en

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom

Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom Liv Solemdal, Prosjekt Økomat i Trondheimsregionen, E-post: liv.solemdal@trondheim.kommune.no Økologisk kongress, 9. januar 2013, Trondheim Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom Foto: Helén Eliassen

Detaljer

Kunnskap og holdning til miljøet

Kunnskap og holdning til miljøet Kunnskap og holdning til miljøet Hvorfor er det viktig å ta vare på miljøet? Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med påfølgende ekstremvær. Dette er et stort

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer