Digital kompetanse og nettvett. Røyken kommune Røyken lensmannskontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital kompetanse og nettvett. Røyken kommune Røyken lensmannskontor"

Transkript

1 Digital kompetanse og nettvett 1

2 Digital kompetanse og nettvett I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 2

3 Digital kompetanse og Nettvett Tverrfaglig prosjekt Kjekstadmarka Kanvas barnehage 3

4 Bakgrunn for prosjektet Saker lokalt Kunnskapsløftet Nasjonalt og internasjonalt fokus I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 4

5 Tverrfaglig prosjektgruppe Bente Dahl Karlsen (rådgiver oppvekst) Geir Emil Westrum, IKT (kommunen) Håvard Steinbakk Nordbø (politiet) Margrethe Woie (politiet) Chris Kverum (helsetjenesten) Hege Heiberg (Kjekstadmarka Kanvas barnehage) Susanne Vist (slt-koordinator) prosjektleder 5

6 Stikkord 1. Digital kompetanse 2. Nettvett 3. Kildekritikk 4. Personvern 5. Helsefaktorer 6. Trygg bruk 7. Lov og reaksjoner 8. Forebygging 6

7 Organisering av prosjektet Hovedprosjekt primærforebyggende Delprosjekt sekundærforebyggende Pilotprosjekt utforskende 7

8 Organisering Sammenheng mellom bakgrunn for prosjektet mål organisering 8

9 Organisering Piotprosjekt Lek og utprøving Hovedprosjekt - Det alle må vite Den berømte gråsonen Delprosjekt noen 9

10 Mål Bidra til at barn og unge utvikler digital kompetanse og utøver nettvett I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 10

11 Mål Forebygge internettrelaterte overgrep, mobbing og trakassering I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 11

12 Mål Bidra til at digital kompetanse og nettvett blir en naturlig del av skolehverdagen I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 12

13 Målgrupper Barn og unge i 13

14 Målgrupper Foreldre Lærere, skoleledere og annet personale ved skolene i Røyken Rapport Medietilsynet 2008: 45% mener at far kan mye om Internett, 26% mener det samme om mor. Hentet fra Medietilsynets hjemmesider 14

15 Målgrupper Helsetjenesten, PPT, barnevernet og andre aktuelle parter Etter hvert: personalet i barnehagene Rapport Medietilsynet 2008: I følge barna snakker foreldrene kun noe eller lite med dem om hva de gjør på Internett Hentet fra Medietilsynets hjemmesider 15

16 Anvendte kilder [ ] Et initiativ bør omfatte tilrettelagt informasjon og opplæringspakker, samt utadrettet foredragsvirksomhet. Foreldreansvaret er viktig å understreke, der særlig grensesetting, dialog og tillit mellom voksne og barn fremheves Fra rapporten Internettrelaterte overgrep mot barn s. 4 (Redd Barna) 16

17 Anvendte kilder [ ] Programmene har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid. Det legges ofte vekt på at ansatte i barnehagen/skolen skal ha opplæring og ansvar for gjennomføringen. Fra rapporten Forebyggende innsats i skolen s. (Utd.dir) 17

18 Tiltak prosjektgruppen Kurs Åpent møte Nettvettplakat (pop ups) Brukeravtale Veiledning for rapportering og anmeldelse Veiledning i prosjektperioden Implementering i ordinær drift Omtale i Pusterom I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 18

19 Digital kompetanse Kunnskapsløftet 5 Grunnleggende ferdigheter Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne bruke digitale verktøy Fra 19

20 Digital kompetanse Utfordrer den tradisjonelle forståelsen av kunnskap og kompetanse Remixing Øystein Gilje, forsker (Fra Forskningsrådets konferanse høsten 2007 Den digitale skolesekken)

21 Digital kompetanse Skifte i utdanningspolitikken St.mld 30 fra statisk til dynamisk kunnskap Key competance (OECD) Literacy evnen til problemanalyse, kombinerer digital og analog tenkning Svein Østerud, forsker (Fra Forskningsrådets konferanse høsten 2007 Den digitale skolesekken ) 21

22 Digital kompetanse Ingen autorativ definisjon Dynamisk begrep Eksempel på definisjon av begrepet i prosjektbeskrivelsen (ITU) 22

23 Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Fra Digital skole hver dag ITU 2005 (It i utdanningen, nasjonal fou-enhet) 23

24 Den digitale kompetansens bestanddeler og læringsprosesser Holdninger Kreative kunnskaper Ferdigheter 24

25 Kompetanseplanen for undervisningspersonalet Hovedmål 1: Gjøre lærere og andre tilsatte i skolen i stand til å gi tilpasset opplæring og utvikle de fem grunnleggende ferdighetene hos elevene i alle fag. 25

26 Digital kompetanse digital dannelse Oppfordring til lærere Diskuter begrepene: - digital kompetanse - digital dannelse 26

27 Det kompetente barnet Barn har kompetanse på digitale medier Noe må likevel læres 27

28 Læreplan Samfunnsfag ( trinn ogvgo) Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjøre beregninger, søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett velge ut relevant informasjon om faglige tema. 28

29 Digitale ferdigheter vil òg si: Å være orientert om personvern og opphavsrett Kunne bruke og følge regler og normer som gjelder for internettbasert kommunikasjon 29

30 Digital kompetanse og skolen Oppskrift: 1 del av elevenes kompetanse i sms, mms, chatting, playstation, x-box, youtube, ipod, mp3 1 del av lærerens kunnskap om fag, pedagogikk, samspill 1 del av foreldres kjennskap til egne barn, og oppdragelse (holdninger, verdier, m.m) Blandes, heves og deles ut i porsjoner 30

31 Verktøy nettressurser 31

32 Barbie går online Hos BarbieGirls.com kan småjenter få sin egen avatar og opptre som skjønnhetsdronninger på evig shoppingtur. Her er spill for småpikene! (En avatar er et alter-ego, som man lager på internett)

33 IKT i barnehagen Røys vil ha mer IKT i barnehagen Statsråden setter av midler til å kartlegge bruk av IKT i norske barnehager. I en pressemelding fra departementet for fornying og administrasjon sier fornyingsminister Heidi Grande Røys, at barnehager ikke skal velge bort digitale verktøy. Hun varsler tiltak for å stimulere til at barnehagene gjør større bruk av IKT. (fra digi.no

34 Digital kompetanse - barnehage Tidlig oppstart Tidlig innsats 34

35 Førskolebarna Barnehageloven 1 Formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. [..] Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 35

36 Kjekstadmarka Kanvasbarnehage To stasjonære og en bærbar tilgjengelige for barn og personal. Pc`ene har trådløst nettverkskort og tilgang på internett. Barn ned i 3 års alderen har en viss kjennskap og kunnskap om hva og hvordan en PC virker 36

37 Kjekstadmarka Kanvas barnehage Kan slå på Vet at de må bruke ikoner på startsiden for å komme videre Vet at spill må settes inn i pc før de kan spille Er fortrolige med at bilder som tas på digitale kamra lett overføres til pc. 37

38 Så langt ser vi at.. Det foregår mye læring og mye positiv samhandling rundt pc. Felles opplevelser, som å se på bilder fra tur Det kan gå dager uten at pc er i bruk på avdelingene Flere gutter enn jenter velger å bruke pc både til å tegne/skrive og spille Mange av barna forstår at internett er en kilde for informasjon 38

39 Noen tips Opplæring for personalgruppen La digitale medier være et tilbud, på linje med andre aktiviteter Ha grundige drøftinger i personalet Jobb aktivt med personvern Lag klare regler for bruk (vente på tur, hvor lenge kan man spille o.s.v.) Vær bevisst på hva man ønsker å bruke digitale medier til (underholdning, kommunikasjon, samhandling, læring?) 39

40 Barnehage skole Overgang barnehage skole Være forberedt på at barn har ulik kompetanse I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 40

41 IKT - Grunnskole Storsatsing på IKT i skolen Utgangspunkt i Handlingsplan for digital kompetanse i First Class Læringsplattform Pedagogisk Programvare Opplæringspakke for lærere 41

42 Sperring og sporing Effektive filtreringsverktøy Strenge policyer på elevmaskiner Elevenes nettbruk kan spores og dokumenteres I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk

43 Opplæring Nettvett - del av opplæringspakken for lærerne I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 43

44 Opplæring Nettvett - del av opplæringspakken for lærerne I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 44

45 Personlige medier Skape og dele Narcisissme eller meditativ refleksjon? Marika Lüders og Lin Prøitz (Fra Forskningsrådets konferanse høsten 2007)

46 "Fjesingene" kikker, men mobber ikke Fra Adresseavisen

47 Personlige medier Familiealbum skifte av posisjon: ungdom forteller og tar bilder ny hverdagsestetikk Marika Lüders og Lin Prøitz Youtube broadcast yourself (Fra Forskningsrådets konferanse høsten 2007) 47

48 Nettvett Omfatter Lov og rett Personvern Kildekritikk Skikk og bruk Å si fra I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 48

49 Nettvett Elevenes skrivebordsbakgrunn = nettvett Planer om pop-ups med nettvett Brukeravtale

50 Personvern Hva slags informasjon bør jeg legge ut om meg selv? 50

51 Personvern Hva slags informasjon kan jeg legge ut om andre? 51

52 Personvern Hva slags informasjon kan andre innhente eller legge ut om meg? 52

53 Kildekritikk Læreplan i engelsk: [ ] kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. 53

54 Fra Trygg Bruk Er dette dokumentet til å stole på? Er det oppdatert godt nok? Er forfatteren kompetent i forhold til temaet som beskrives? I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 54

55 Fra Trygg Bruk Er den som legger opp dokumentet pålitelig? Er dokumentet autentisk eller er det forandret? Er fakta i dokumentet dokumentert? I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 55

56 God helse Hvis ikke du gjør som jeg sier nå, må du gå ut! I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 56

57 57

58 Lite oksygen nedsatt læringsevne Inaktivitetstillesitting Tretthet sløvhet sover mye Sterkere nedsatt muskelfylde Nedsatt muskelfylde Mer stillesitting INAKTIVITET Normal aktivitet Deprimert pga inaktivitet og lite frisk luft Orker mindre Vondt i rygg, skulder, nakke Nedsatt magetarmfunk. 58

59 Lite bevegelse - fysiske plager Smerter i nakke og skulder Hodepine Synsproblematikk Tendinitter Redusert muskelfylde, særlig i skulder og arm Ryggplager, særlig korsrygg pga mye sitting Nedsatt aktivitet gir økte fysiske smerter Søvnproblemer 59

60 Psykisk helse Nye venner og bekjente Kommunikasjon på uten hinder av geografi Sosial trening Skrivetrening 60

61 Psykisk helse Depresjon Problemer med virkelighetsoppfatning Spillavhengighet Lavt selvbilde som følge av mobbing og trakassering Ukritisk eksponering Ensomhet Overgrep 61

62 Fysiske plager Når barnet ditt kommer til deg med hodepine og er trett og sliten, spør hvor lenge de har sittet ved datamaskinen! Varier: 1 time data / ½ time uteaktivitet 62

63 Trygg Bruk Tidligere SAFT (Safety Awarness Facts and Tools) Drives av Medietilsynet Kort demonstrasjon I samarbeid med ressurspartner Medietilsynet/ Trygg bruk 63

64 Noen råd på det trivielle plan If you can`t beat them Join them! 64

65 Strafferettslige forhold som anvendes er i utgangspunktet ikke koblet til data og medier Eksempel på saker 65

66 Aktuelle saker i Røyken STORE MØRKETALL!! Ca 20 saker siste året, 4 over nett 16 telefonsjikane 10 % anmeldes Samme person 66

67 Forebygging politiet Konsekvensorientering Løse problemet før eventuell straffesak Fokus; Hva har skjedd? Mål; rapportere, ikke anmelde (veileder) Utfall av anmeldte saker Ett forhold bot eller Konfliktråd Flere forhold dom 67

68 68

69 69

70 70

71 Forebygging Glede ved den digitale verden De voksne setter seg inn i den digitale verden (også hjelpeapparat) De voksne følger med og setter grenser Barn og unge utøver nettvett (enkle regler) Tiltak ved lovbrudd, eller grensetilfeller Samtaler om opplevelser på internett og mobil 71

72 Veiledning oppfølging Materiale og nettadresser publiseres på kommunens hjemmeside (SLT) Tilbakemeldingsskjema (spørsmål) Politi og helsesøster 9. trinn 72

73 Spin-off Videre arbeid med Redd Barna (delprosjektet) Videre arbeid med verktøy (oppvekst) 73

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Å forebygge mot digital mobbing av elever på ungdomstrinnet. Preventive work against cyberbullying of students in lower secondary school. Forfatter: Cecilie Hågensen GLU360 Bachelorgradsoppgave

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

Arbeidsgrupperapport. Forebygging av internettrelaterte

Arbeidsgrupperapport. Forebygging av internettrelaterte Arbeidsgrupperapport Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn Til Justis- og politidepartementet Justisministeren oppnevnte 1. juni 2006 en arbeidsgruppe for å utrede og fremme forslag til tiltak

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Sosial kompetanseplan for Danvik skole Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE. 2005 2009(revideres 2010)

VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE. 2005 2009(revideres 2010) VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2005 2009(revideres 2010) 0 Innhold Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn... 2 Barnehagens visjon... 2 Fakta om barnehagen... 2 Utvidet musikalsk tilbud... 3 Barnehageloven

Detaljer