Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan 2015-16"

Transkript

1 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan

2 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år og Regnbuen med barn fra 3-6 år. Vi deler barna i 4 klubber to dager i uken for å gå på tur. Klubbene er Troll (1-2 år), Ekorn (3 år), Bamse (4 år) og Maxi (5 år). Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en privat og foreldre eid barnehagen. Det velges fire representanter til Styret som har ansvar for økonomi, sikkerhet, bygg, anlegg og personalet. I tillegg velges det to foreldrerepresentanter og to ansatte representanter til Samarbeidsutvalget som skal bidra til et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen, samt fremme saker som er av felles interesse. SU vedtar Årsplanen. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage er det ansatt daglig leder, to pedagogiske ledere, en frilufts pedagog, en barnehagelærer, en fagarbeider og 4 assistenter hvor flere har annen høyskoleutdanning og lang barnehageerfaring, til sammen 7,3 årsverk. Et vaskebyrå har ansvaret for rengjøring av barnehagen. Barnehagen har egen revisor og regnskapsfører. Et friskt og sporty gjeng som er omsorgsfulle voksne! 2

3 Barnehageloven Det overordnede målet for arbeidet vårt er definert i Lov om barnehager, sist revidert : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Rammeplanen, sist revidert , gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver og skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale. Den skal informere foreldre, eiere og kommunen slik at samarbeid, rammebetingelser og plikter ivaretas. Barns medvirkning blir ekstra vektlagt. Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor de 7 fagområdene. Kirkerudbakken friluftsbarnehage har sine egne vedtekter som er å finne på vår hjemmeside Vi har beskrevet hvordan vi jobber med friluftsliv i heftet Friluftslivet vårt som også er å finne på hjemmesiden vår. Det er gøy å bli stor i Kirkerudbakken friluftsbarnehage! 3

4 Bærum kommune ved Barnehagekontoret har 5 områder i sin plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren : Lekens betydning for barns utvikling Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena Rekruttering og kompetanse Kirkerudbakken friluftsbarnehage følger Bærum kommunes satsningsområder og vil i ha spesielt fokus på «Lekens betydning for barns utvikling» i tillegg til å ivareta de andre satsningsområdene. «Lekens betydning for barns utvikling» Lek og fantasi er hovedarenaen for læring, og vi mener at lek på barnas premisser er noe av det viktigste vi kan tilby barna og som skal vies god tid. Fantasi og lek er livets energi og svært viktig for utvikling av barnets språk, konflikthåndtering, dannelse og respekt. I lekens verden er det viktig at «lekereglene» overholdes og viktigst er gjensidighet, samhandling og turtaging. Vi voksne tilrettelegger hverdagen slik at leken kan prioriteres, og respekterer barnas lek. Vi mener at de voksne skal være aktive og tilstede i barnas lek og hjelpe til ved behov. Vi vil: At alle barn skal ha en god venn i barnehagen At alle barn skal være en god venn At alle barn skal oppleve glede og mestring ved å leke med andre Ha lekemiljø i barnehagen som gir alle barn rom og muligheter for å være den beste seg i lek og samspill med andre barn. Vi skal: Gi tid og rom til leken i barnehagen, både på huset og på tur. De voksne skal være synlige og aktiv deltagelse i leken Arbeide med å stimulere og utvikle samspillsferdighetene hos alle barn Øke vår kunnskap om lekens betydning gjennom kurs, litteratur og idemyldring. Sette inn tiltak for de barna som trenger hjelp til å mestre sosialt samspill og være en positiv deltager i leken. Følge opp, dokumentere og evaluere tiltak slik at kursen kan endres ved behov. Personalet skal ha et inspirasjonskurs med Fantasifantasten medio september. 4

5 REVY Dette barnehageåret skal vi starte med temaet «Prøysen» og vi vil være bevisst på at alle de 7 fagområdene blir dekket. Årets revy i slutten av november vil være basert på Alf Prøysens tekster. Revyen er et prosjekt i november måned hvor alle barna i barnehagen deltar, vi øver på tekster, spiller skuespill, synger og lager kulisser. Til slutt har vi to forestillinger på Grendehuset på Skui hvor barnehagebarn, skolebarn, foreldre og venner er invitert. Dette er en fargesprakende forestilling med aktører i alle aldre. Morten Skogmus og Brumlemann VISJON FOR KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE: Ved å ferdes i naturen skal vi tenne en gnist til varig vennskap, vekst og glede! Verdier: Trygghet Respekt Begeistring 5

6 Mål: Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv. Naturen er arena for omsorg, oppdragelse, dannelse, lek og læring. Foreldrene til barna i Kirkerudbakken friluftsbarnehage føler trygghet for sine barn og har gode muligheter for medvirkning og samarbeid i sitt barns hverdag. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage gir den beste omsorg og har høy kompetanse om barns behov og friluftsliv. FRILUFTSLIV Kirkerudbakken friluftsbarnehage legger stor vekt på uteliv i skog og mark i sol og regn, sommer som vinter. Vi ønsker å formidle gode holdninger til naturen, kunnskap om det som vokser og rører seg, og gleden av å bruke kroppen. Barna trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte. Vi oppmuntrer barna til å undre seg, være observante og nysgjerrige og ikke minst aktive. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er opptatt av friluftsliv på barnas premisser, og søker nye utfordringer som vi tror gir barna rike og nyttige opplevelser og erfaringer. Det krever trygge og kompetente voksne med kunnskaper om friluftsliv og omsorg for barn. Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og egen mestring, og at de kan si dette greier jeg. Vi ønsker å gi barna kunnskaper og erfaringer om dyr og vekster gjennom felles undring og refleksjoner samt ved å finne frem fakta og bilder sammen på ipad eller i bøker. Alle barna er på flere skogsturer hver uke, enten sammen med sin avdeling eller med klubben sin. Både klubbene og avdelingene har egne stamsteder i skogen som vi bruker ofte, også om vinteren med ski og truger. Her er det opparbeidet bålplasser, slengtau og andre ting som gjør at barn og voksne etablerer et nært forhold til sitt sted, og gleder seg til å komme tilbake. Vi har ulike opplegg som sporleker, hinderløyper, tau-installasjoner, hyttebygging, forming og lek med naturmaterialer og orientering med og uten GPS (geocach). Mange av de ansatte er utdannet skileikinstruktører. Vi tilrettelegger skiopplegg for alle barna i barnehagen etter alder og modningsnivå. Alle barna bortsett fra Troll drar på minst èn overnattingstur i året. Ekorn og Bamse reiser på telttur i juni. Da går turen til Haugsvollen i Vestmarka. Her er det fint å leke, sauer som hilser på og god plass til store og små. Vi sover i telt, pusser tenner bak en busk og kan nesten gjøre som vi vil, men skattejakten er nok mest populær. De eldste barna får reise på en overnattingstur siste høsten de går i barnehagen. Det er en spennende tur med to overnattinger hvor de får flere fine og utfordrende turer. Det viktigste er fellesskapet i gruppen og opplevelsen av mestring i tillegg til naturopplevelsen. Turen går som regel til fjells, i år til Nesbyen og Trommenatten. I mars får maxi barna en tur på ski med overnatting. Da går vi på ski med sekker og pulk inn til Mustadkroken som ligger på Krokskogen/Sollihøgda. En trolsk tur. En nyskapning er geocaching, hvor vi finner poster ved hjelp av GPS eller mobiltelefon. Vi finner da små bokser med loggbok og små ting vi kan bytte til oss. Les «Friluftslivet vårt» på 6

7 Ekspedisjon Mustadkroken Progresjon Friluftslivsaktivitetene skal vokse med barna og omvendt. Målet er å få en god progresjon i opplevelser og opplegg, det skal alltid være noe å strekke seg etter. Det skal være morsomt og spennende å bli større i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Det som Trollbarna skal klare, skal selvfølgelig de eldre barna videreføre Troll (1-2 år): Først turer i «Hundremeterskogen» og «Lille Besseggen», etter hvert til eget stamsted og lekeplasser. Vårtur med barnehagen. Lek med naturmaterialer. De som vil kan gå på ski eller ake på jordet. Ha glede av og lære respekt for naturen. Egen tur til Bjørum gård. Sammen med Rådyrhagen familiebarnehage torsdager. Ekorn (3 år): Som Troll, pluss skileik og trugeturer og aking på jordet. Tur til Jordbru. Skileik og turer sammen med Bamsebarna om våren. Lære å pakke sekken. Overnattingstur i telt. Bamse (4 år): Stamsted lenger opp i skogen. Friluftsskoleopplegg høst og vår. De kan ha spikkekniv i sekken. Bamse har trugeturer og skiskole med eget opplegg, skitur til Jordbru og Sollihøgda. De blir kjent med planter, dyr og insekter. Tauinstallasjoner. Natur- og miljøvern. Tur til Sæteren gård og Bolstads gapahuk. Overnattingstur med telt. Maxi (5år): Stamsted lengst opp i skogen. Maxi drar på en rekke andre turer enn til stamstedet, bl.a. krabbefiske på Kalvøya, gruvetur, sykkeltur, friluftsaktiviteter i regi av «Friluftsskolen over alle Hauger» på Knabberud, skiturer på Krokskogen og i Vestmarka, tur til Kolsåstoppen og Veritasstranda, overnattingstur om 7

8 høsten og skiovernattingstur til hytte i marka. De får skiskoleopplegg, drar på trugeturer og aker. Orientering med og uten GPS (geocaching) er andre aktiviteter. Besøk på de aktuelle skolene. Sterkere fokus på natur- og miljøvern, dyr og vekster. Maxiklubben avsluttes på sommerfesten. Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning. Foreldre har anledning til å foreslå aktiviteter når de har innsatsdag. Forslaget blir vurdert i forhold til kapasitet og økonomi. Friluftslivet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er nøye beskrevet i eget dokument som ligger på vår hjemmeside En ring av vennskap 8

9 IKT Barna i barnehagen får en enkel innføring i IKT. Vi ønsker at det skal være en progresjon fra Troll til Maxi. I et samfunn som stadig blir mer digitalisert ønsker vi å tilby barna noe annet enn det vi tror de får hjemme. Troll Ekorn Bamse Maxi kan se på at noen tar bilder, bruke ipad av og til i samhandling med voksne. kan ta bilder som de kan se på og printe ut. ipad av og til i samhandling med voksen. Mobiltelefon, sms, ringelyd, ipad sammen med voksne Ta bilder, velge ut. Paint. Kamera, ta bilder, velge ut og printe. Internett, for eksempel yr.no, hente informasjon. Hjemmesida til barnehagen. ipad sammen med voksne, mobil, Paint. GPS og geocaching. 9

10 DE 7 FAGOMRÅDENE OG KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Her er en oversikt over de ulike fagområdene og hvordan de er tilpasset de ulike alderstrinn hos oss. KLUBBER KOMMUNIKA SJON, SPRÅK OG TEKST TROLL (1-2 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdags situasjoner Språkposer med eventyr og konkreter. «Grep om begreper» Sang, rim og regler. Pekebøker Bruke begreper i barnehagen og i skog og mark. EKORN (3-4 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Språkposer m eventyr. Lese og samtale om bøker. Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. BAMSE (4-5 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Barnemøter og barnesamtaler Legge til rette for rollelek Lese bøker, reflektere Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. MAXI (5-6 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Rim, regler, sang og vitsestund. Opplevelsesfortellinger fra turer Barnemøter og barnesamtaler. Mye ansvar på revyen. Bokstavtrening Trene på begreper i barnehagen og i skogen. 10

11 KLUBBER KROPP, BEVEGELSE OG HELSE TROLL (1-2 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Sangleker og sanger med bevegelse Tilpasset dagsrytme som ivaretar aktivitet og hvile. Gode rutiner for Mat og søvn. EKORN (3-4 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Skileik, truger Litt lenger turer Gode rutiner for mat og hvile BAMSE (4-5 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger turer. Taulek i skogen Spikking m egen Kniv. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Gode rutiner For mat og hvile MAXI (5-6 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger og mer utfordrende turer. Lære mer om egen kropp og helse. Selvstendighetstrening på do. Gode matvaner. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Ulike aktiviteter som utfordrer. Tauinnstallesjoner I skogen 11

12 Klatreparken på Tryvann KLUBBER KUNST, KULTUR OG KREATIVITET TROLL (1-2 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Utkledning. Dramatisering Bevegelsesleker. Besøk på Sansehuset EKORN (3-4 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Teaterbesøk BAMSE (4-5 ÅR) Lek med naturgjenstander. Veving i skogen med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Hyttebygging i skogen Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Veving i skogen med naturgjenstander. Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i Barnehagen. 12

13 KLUBBER NATUR MILJØ OG TEKNIKK TROLL (1-2 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Bli trygg i nærmiljøet. Bli trygg og glad i turer i skogen. Bli kjent med ulike dyr. EKORN (3-4 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Turer i nærmiljøet. Lære å ta med søppel hjem. Lære å ta vare på naturen. Lære fakta om dyr, insekter og planter. BAMSE (4-5 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Søppelprosjekt Ulike turer i nærmiljøet. Turer hjem til hverandre. Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Lære fakta om dyr, insekter og planter. MAXI (5-6 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Litt enkel forskning Ulike turer i nærmiljøet. Geocaching Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Besøk på teknisk Museum. KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) ANTALL Sortering av ROM OG leker. FORM Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak) Telle alle barna på tur. Innpasningsbrett EKORN (3-4 ÅR) Sortering av leker. Telleregler. Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak rund, firkant osv) Telle alle barna på tur. Lære ulike farger og formr. Puslespill og spill. BAMSE (4-5 ÅR) Sortering av leker. Puslespill. Telle mye og hverandre. Lek med ulike former, puter. Enkel matematikk. Bygge jovo og klinkekule bane MAXI (5-6 ÅR) Sortering av leker. Enkle matematikkoppgaver. Telle forlangs og baklengs. Pusle vanskelige puslespill. Se på ulikheter i naturen. Orientering med kart og GPS. 13

14 KLUBBER ETIKK RELIGION FILOSOFI TROLL (1-2 ÅR) Lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Være med på feiringer av høytider, bursdager. Anerkjennende kommunikasjon. EKORN (3-4 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Vennekort Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. BAMSE (4-5 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter. Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) EKORN (3-4 ÅR) BAMSE (4-5 ÅR) MAXI (5-6 ÅR) NÆRMILJØ OG SAMFUNN Besøke Rådyrhagen Sammen med klubb og 2 voksne Turer i nærmiljø sammen med klubb. Eget stamsted Egen klubb. Telttur på våren. Tur til teater. Øve på trafikkregler Eget stamsted Trafikkopplæring. Tur til Seteren gård. Telttur. Tur til Jordbru og Sollihøgda. Tur til Sandvika, bibliotek. Turer hjem til hverandre. Overnattingstur høst Og vinter. Turer litt lenger som klatreparken på Tryvann, grotte på Sognsvann, sykkel- Tur, Kalvøya og Veritasparken. Geocaching. Skolebesøk. Lære å ta vare på hverandre, venner. Fokus på vennskap. 14

15 OMSORG, OPPDRAGELSE, DANNELSE, LEK OG LÆRING Omsorg er etter vår oppfatning å se barnas behov og passe på at de får tilfredsstilt disse. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage jobber vi med å ha en god kommunikasjon med de foresatte, vi er tydelige og vi har løpende vurderinger av vårt samspill med gruppen og enkeltbarn. Det er en tydelig struktur i hverdagen som gir god anledning til å se enkeltbarn, for eksempel i klubbtiden. Alle voksne er i samspill med alle barn. Oppdragelse er etter vår mening ledelse og veiledning i samspill med andre mennesker, dyr og omgivelser. Vi jobber med å være tydelige og gode forbilder med klare rammer for våre forventninger og krav. Vi vektlegger trygghet og respekt for hverandre. Vi ser det som svært viktig med et godt foreldresamarbeid. Vi ser på dannelse som en del av oppdragelsen, men også som en del av livserfaringen, vår kunnskap om historie, kultur, samfunn og hvordan vi best mulig kan sette oss inn i andres situasjon slik at vi kan være gode medmennesker. Siden det blir mer og mer blandede folkegrupper og kulturer fra hele verden, stiller det større krav til oss som medmennesker og vår dannelse utvides. Vi ønsker at våre verdier; Trygghet, respekt og begeistring skal være tydelige. Lek er hovedarenaen for læring, og vi mener at lek på barnas premisser er noe av det viktigste vi kan tilby barna og som skal vies god tid. Vi mener at de voksne skal være aktive og tilstede i barnas lek og hjelpe til ved behov. Gjennom lek utvikler barna språk, fantasi, konflikthåndtering og respekt. Vi voksne tilrettelegger hverdagen slik at leken kan prioriteres, og respekterer barnas lek. Læring er tilegnelse av nye erfaringer. De voksne har et nært samspill med barna, spesielt på alle turene våre. Barna får opplevelser og nye begreper som gir dem nye erfaringer og kunnskap. Vi undrer oss sammen med barna og søker egne kunnskaper for å imøtekomme barnas vitebegjær. LIKESTILLING OG LIKEVERD Lov og rammeplan gir retning til arbeidet. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven 1 Formål). Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen (Rammeplanen pkt 1.1.Barnehagens verdigrunnlag). Barnehagen er en viktig samspillsarena der barn og voksne møtes daglig og utvikler relasjoner over kortere eller lengre perioder. Dette gir barnehagen en unik rolle og posisjon til å bidra til et likeverdig og likestilt samfunn. Det handler ikke om at gutter og jenter skal bli like, men om å gi like muligheter til å bli sett, hørt og til å delta i fellesskapet. Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse om at alle mennesker er like mye verdt, og skal møtes likeverdig til tross for ulike forutsetninger. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage skal vi ha fokus på dette i gjennom å reflektere over egne holdninger og verdier slik at gutter og jenter sikres like muligheter i alle aktiviteter. 15

16 SOSIAL KOMPETANSE Løse konflikter Lytte til andre Hilse, si «hade» Takle å vinne/ tape Kjenne navn på alle i bh Sette ord på følelser Venn skap Dele med andre Vente på tur Gjøre seg ferdig Si ja når noen vil leke Ta imot beskjeder og holde avtaler Vi har et spesielt fokus på sosiale ferdigheter, da vi ser det som grunnleggende for å lykkes i samhandling, lek og læring og etablering av vennskap. Ved at vi voksne, ansatte og foreldre er tydelige og gode forbilder i sosiale ferdigheter, mener vi at barna får gode sosiale ferdigheter og blir gode medmennesker og venner. 16

17 Barns og foreldres medvirkning Barnehageloven sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det legges til rette for barns medvirkning i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Dette søker vi å oppnå gjennom samtale med barna på barnemøter og når vi vurderer våre aktiviteter. Vi lytter på barnas ideer og tanker. Vi er undrende og leter etter det barnet ser og opplever, da kan vi få med barna på avgjørelser. Personalet jobber for å bevisstgjøre oss våre holdninger og verdier. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. Hos de minste barna er vi spesielt oppmerksomme på kroppsspråk, og hos de eldre barna er det fokus på språklig uttrykk. Vi oppmuntrer barna til å gi uttykk for sine tanker og meninger og møter dem med anerkjennelse. Vi har barnemøter der barna kan komme med sine tanker. Blant annet kan barna være med å bestemme regler for hvordan vi skal ha det i barnehagen eller på tur. Barna blir tatt med i vurderingsarbeidet etter ulike aktiviteter, og de får muligheter til å påvirke neste tur eller annet opplegg. Foreldremedvirkning er viktig. Foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom Samarbeidsutvalget og på foreldrerådsmøter. De blir invitert til å delta i vurderingsarbeid, spesielt når vi prøver noe nytt. De som deltar i brukerundersøkelser har og en god mulighet til å medvirke til barnehagens innhold. Vi har foreldresamtaler en gang pr. år. Ved behov innkalles det til flere. Vi har foreldretreff med barna tilstede enten i barnehagen eller i skogen. Hver familie har 2 innsatsdager pr. år hvor de er med på det daglige arbeidet, samt to dugnader i året. Personalet er bevisst på å ha et ekstra godt samarbeid med foreldre til barn som strever, slik at man sammen kan gi barnet optimal oppfølging. Personalet er pliktig til å varsle barnevernet om sin bekymring ved mistanke om omsorgssvikt. Bakerguttene i sving. 17

18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kvalitet krever planlegging. Vi benytter systemet Barnehagebasert vurdering for å planlegge, utføre, dokumentere og vurdere våre aktiviteter. Som hovedplan har vi Årsplanen, som er et offentlig dokument som Bærum kommune ved Barnehagekontoret implementerer i sitt tilsyn med barnehagen. Barnehagen har fra høsten 2014 tatt i bruk «MyKid» som er en digital informasjonskanal mellom barnehagen og foreldrene. Her legger vi ut daglig bilder og tekst fra dagens aktiviteter og turer, samt månedsplan. Viktige beskjeder legges ut på Oppslagstavlen. Årsplanen og andre større dokumenter ligger ute på vår hjemmeside: Hver hovedaktivitet har sin plan; klubbplaner, revy, skiopplegg, skikarneval, overnattingsturer osv. Planene utarbeides på plandager, personalmøter og avdelingsmøter. Etter at en aktivitet er utført, har personalet en systematisk vurdering hvor foreldrene og barna noen ganger deltar. Vi har et omfattende men oversiktlig arkiv som inneholder alle barnehagens aktiviteter med beskrivelser og vurderinger. Hvert enkelt barn har en minneperm for hele barnehageperioden. Vurdering av barnehageåret Første halvår av dette barnehageåret hadde vi Hakkebakkeskogen som tema og hele Revyen ble viet Morten Skogmus og vennene hans. Vi opplevde det positivt å ha et tema, en rød trå, gjennom høsten og barna ble godt kjent med historien og figurene. I tillegg var det god anledning til å snakke mye om vennskap, være en god venn og gjøre hverandre gode. Lagarbeid og et godt arbeidsmiljø både for stor og små er viktig. Fra høsten 2014 startet vi med en ny informasjonskanal, «MyKid», mellom barnehage og hjem. Foreldrene kan enten kjøpe en app, kr 25 pr måned eller logge seg inn på nettet. Her ligger månedsplaner, bilder og «dagen i dag». Foreldrene kan her gi beskjeder om fravær og ferier mm, og barnehagen kan gi beskjeder til alle eller enkeltvis. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i vinter hvor foreldrene ga positive tilbakemeldinger. Vi ser at MyKid kan utnyttes enda mer, men at vi trenger tid til å tilpasse oss. Personalet kan i tillegg se hvor mange og hvem som er inne på «dagens», og her er det et stort forbedringspotensiale. Men det virker som om de aller fleste får med seg beskjeder og leser månedsplaner, så her er det ikke noen forskjell på MyKid og papirutgavene tidligere. Vi tror MyKid er kommet for å bli. Det har vært et spørsmål om avdelings turene har blitt redusert pga at vi har hatt 3 åringer på Regnbuen. Vi mener at turene har vært like innholdsrike og verdifulle selv om turens mål har variert. Avdelingen har brukt «Rota» i større grad, men her er fine lekemuligheter og naturen tett på. Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til bl. a barnegruppens sammensetning. I tillegg skal det være en god opplevelse for barna å være på tur, og da må vi tilpasse turen i forhold til været og temperaturen ute sommer som vinter. Skiskolen for Maxibarna ble i år gjennomført på Vestmarksætra i egen regi. Det var vellykket, men vi har ikke samme tilgang til utstyr og tilrettelegging av skileikområdet som Skiforeningen har så vi anbefaler at vi deltar på Skiforeningens skiskole for 5 åringene så fremt økonomien tillater det. Skikarnevalet endres til egen Skidag og en egen karnevalsdag. Karnevalet blir fortsatt ute men uten ski. Det har de siste årene vært usikre skimuligheter ved barnehagen, det er mye logistikk og vanskelig å planlegge med så usikre snøforhold. Formen på Karnevalet blir det samme, men uten ski. 18

19 Aktiviteter Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning.. Maxi-klubben drar på overnattingstur i august-september. Friluftsopplegg i skogen i klubbtiden for alle barna. Teamsamling for personalet, høst. Aktivitetsdag felles for alle barna. Bålkaffe for foreldrene på stamstedene, avdelingsvis. Revy. Barn og voksne synger og underholder ut fra valgt tema. Vi har fremvisning for familie, skoleelever og venner på Skui grendehus i november. Foreldrene til Maxi rydder etterpå. I desember er det julestemning på ulike vis med julekrok og julemiddag/lunsj. Ekornklubben har ansvaret for å gjennomføre Julebasaren i tilknytning til at julegranen tennes 1. søndag i advent. 11. desember feirer vi Lucia ute. Maxi- og Bamseklubben deltar. Maxiforeldrene baker lussekatter. Sommerfuglen (barn og foreldre) er velkommen til å se på. Siste dagen før juleferien har vi nissefest. Da kler alle barn seg ut som nisser, spiser julegrøt og venter på NISSEFAR. Om ettermiddagen inviteres foreldre til julegløgg ute i mørket. Skileikopplegg for Maxibarna og Bamsebarna. Teamsamling for personalet, vinter. Karneval med aktiviteter og sambadans til karnevalsmusikk. 19

20 Skidag Skiovernatting for Maxibarna. Påskefrokost for foreldre og søsken. Friluftsopplegg for alle klubber, vår. Vårtur, felles utflukt for alle barna. Ekorn- og Bamsebarna drar på telttur. Troll til Bjørum gård. Foreldrene til Bamsebarna arrangerer Sommerfest med Maxiavslutning. Hver høst og vår har foreldrene dugnad i barnehagen. Datoer: UKE 33 Barnehageåret starter. Regnbuen har turdager. Planleggingsdag er torsdag 13 og fredag Barnehagen stengt. UKE 34 Klubbstart alle klubber. Foreldremøte maxi kl UKE 35 Overnattingstur for Maxi tirsdag 25.8 torsdag Teamtur for personalet UKE 36 Dugnad? UKE 37 Foreldremøte Aktivitetsdag 10.9 UKE 38 Bålkaffe Sommerfuglen 16.9 UKE 39 Bålkaffe Regnbuen 21.9 UKE 48 Revyfremvisning onsdag 25 nov, Skui grendehus. Julebasar søndag UKE 49 Årsmøte/ Foreldrerådsmøte UKE 50 Lucia fredag UKE 51 Julelunsj Sommerfuglen onsdag og Regnbuen fredag Nissefest for barn og julegløgg for foreldre tirsdag UKE 1 Plandag 4.1. Barnehagen er stengt. UKE 3 Skiopplegg for Maxi og Bamse starter UKE 6 Team Frost for personalet UKE 7 Skidag torsdag UKE 9 Maxiskitur til Mustadkroken 1-2 mars. UKE 10 Karneval 10.3 Plandag 11.3, barnehagen stengt. UKE 11 Påskefrokost Regnbuen 17.3 og Sommerfuglen

21 UKE 18 Plandag 6.5, barnehagen stengt. UKE 21 Vårtur for hele barnehagen UKE 23 Telttur for Bamse og Ekorn UKE 24 Siste klubbuke UKE 25 Avdelingsvise opplegg, turer, samarbeid på tvers PERSONALET Daglig leder: Gunhild Holsbø Johansen, 100 %, ansatt fra 1992 Pedagogiske ledere Mari Gundhus Torp, 100%, ansatt fra Pernille Kraugerud, Sommerfuglen, 100 %, ansatt 2014 (svangerskapspermisjon) Inger Hellum, 80% vikar (på disp) ansatt 1989 Førskolelærer Karen Bedey, 50%, ansatt 2015 Friluftspedagog Marianne Lien, 30 %, ansatt fra 2009 Fagarbeider Inger Narum Hellum Sommerfuglen, 80 %, ansatt 1989 (på disp som ped.leder) Assistenter Imelda Layda Regnbuen, 100 %, ansatt 2006 Grace Normann, Regnbuen, 50%, ansatt 2006 Nika, Rewada, Sommerfuglen 100% ansatt 2011(svangerskapspermisjon fra ) Elzbieta Bursy, Sommerfuglen, 100%, ansatt 2015, vikar for Nika fra Lucie Mambo, Sommerfuglen, 100%, ansatt Styret: Bjørn Ivar Bergemo, leder David Føre, medlem Karen Gunleiksrud, medlem Hanne Norstrøm Næss, medlem Ane Lande Olsen, vara Samarbeidsutvalget: Marianne Hollup, foreldre(leder) Anne Grete Bakksjø, foreldre Dominika Buszko foreldre (vara) Inger Hellum, personal Marianne Lien, personal Styret ivaretar eiernes interesser og har et spesielt ansvar for personal, økonomi, bygg og anlegg og sikkerhet. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter fra personalet. SU skal ivareta og fremme et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Personlige spørsmål om egne barn tas opp med pedagogisk leder eller daglig leder. På årsmøtet i desember velges det representanter til styrene for kommende barnehageår. 21

22 KLUBBER Troll: Barn født Ekorn: Barn født Bamse: Barn født 2011 Maxi: Barn født Det er en voksne fast i hver klubb, de andre roterer til de andre klubbene slik at vi får fordelt kompetansen og slik at alle blir kjent med alle barna. Dette for å øke samarbeidet og forståelsen for hverandre og de ulike barnas behov. Barna blir i tillegg kjent med alle voksne som jobber i barnehagen. De som er ansvarlige for en klubb har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og dokumentere aktivitetene i klubben. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barna i Kirkerudbakken friluftsbarnehage begynner stort sett på Skui, Tanum, Emma Hjort og Bryn skole. Daglig leder og pedagogisk leder samarbeider med skolens personale vedrørende overgangen fra barnehagen til skolen. Vi deltar i miniskoledag sammen med nabobarnehagene, hvor vi også legger inn leketid, slik at barna fra de ulike barnehagene skal bli kjent med hverandre. Vi tar imot rektor og leder for SFO i barnehagen, slik at barna kan møte skolens representanter. Er det nødvendig, deltar vi i møter hvor det tilrettelegges for barn med spesielle behov. Rammeplanen stiller krav til overgang barnehage-skole. Det skal være en glidende overgang. Det er i Bærum kommune utarbeidet En helhetlig opplæringsplan i Bærum kommune. Den ligger på kommunens nettsider. Kirkerudbakken friluftsbarnehage vil jobbe for å tilfredsstille kravene i Opplæringsloven. I tillegg har Maxibarna skoleforberedende opplegg onsdager annen hver uke. Det skal være gøy å bli stor i Kirkerudbakken friluftsbarnehage 22

23 SAMARBEIDSPARTNERE Ståvi barnehage v Borkenhagenhuset er vår nærmeste nabo, og vi møtes flere ganger i året, bl.a. sier vi takk for det året som var og velkommen til det nye året sammen. Vi har noen skogsturer sammen, spesielt de eldste barna. Helsestasjonen PPT er en kommunal tjeneste som vi eller foreldrene kan kontakte hvis det er noe vi lurer på med enkeltbarn eller barnegruppen. Private barnehager, Bærum Vest har etablert nettverksgrupper for daglige ledere og pedagogiske ledere. Rådyrhagen familiebarnehage. Søsken av barn i barnehagen har fortrinn til opptak i Rådyrhagen familiebarnehage. Vi har besøksordning med Rådyrhagen fam bh ca en gang i uken. Da møtes Trollbarna våre og deres barn på tur eller i en av barnehagene. Bærum kommune avd. for barn og unge, er viktig for normgivende informasjon og bidrar med kommunale støtteordninger. Dette medfører at de har innsynsrett i våre budsjetter og regnskaper. Sandvika 30.juni 2015 Gunhild Holsbø Johansen Daglig leder, KBFB 23

Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan 2014-15 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer