Espira Myraskogen. Årsplan MYRASKOGEN SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Myraskogen MYRASKOGEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Praktisk info...4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg...5 Sunn kost...5 Bursdag...7 Markering i Espira Myraskogen...7 Hovedsatsing barnehageåret 2014/ Progresjonsstiger...8 Snakkepakken...10 Skaperglede, Identitet, Bevegelse...10 Vennskap og sosial kompetanse...10 Barns medvirkning...10 Støyreduserende tiltak...10 Miljøfyrtårnsertifisering...10 Overgang barnehage til skole...10 Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole/sfo...12 Dokumentasjon/Planlegging...12 Kvalitetssikring...12 Brukerundersøkelsen...12 Faste møter for personalet...13 Planleggingsdager...13 DEL 2 Generell del Espira...14 Del 1 FAKTA Åpningstid: Kl Åpent 12 måneder i året Sentral beliggenhet Barna får frokost, lunsj og fruktmåltid, 2 dager med varm mat. Ingen medbrakt matpakke. Maten tilberedes av kokk. Førskolegruppe Skolespira Stort attraktivt uteområde med multihus Umiddelbar nærhet til spennende skogsområder, idrettsarena, fotball-, skøyteog sykkelbane Gymsal Ansatte i flere aldersgrupper og av begge kjønn hvorav 50% pedagoger Milfyrtårnsertifisert Spireportalen - elektronisk kommunkasjon, informasjon, dokumentasjon for foreldre/ foresatte INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Myraskogen åpnet i 2007 og har plass til rundt 100 barn i aldersgruppen 0-6 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelse på Myra i Arendal kommune med Idrettsparken, Sam Eyde vgs. og Myra skole like i nærheten. Espira Myraskogen er delt opp i 5 aldershomogene avdelinger, med flere fellesarealer fordelt både ute og inne. Avdelingene heter Slottetjenn ( 0-2 åringer), Soletjenn( 0-2 åringer), Smedplasstjenn( 2- og 3- åringer), Daletjenn( 3- og 4-åringer) og Trisnippa ( 4- og 5-åringer). Espira Myraskogen er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 Inne i Espira Myraskogen har vi: Fem aldersbestemte avdelinger, som er tilrettelagt for alder og interesser. Alle avdelinger har egen foreldrekrok med dokumentasjon og informasjon. Gymsal Formingsrom Moderne lokaler med vannbåren varme og lufteanlegg Tilrettelagt for funksjonshemmede med blant annet heis Kjøkkenkrok på alle avdelinger og stort felles kjøkken Romslig personalavdeling med arbeidsrom og lignende. I uteområdet i Espira Myraskogen har vi: Stort uteområde med variert terreng. Skog og akebakke Mobil Lavvo og multihus Flotte lekehytter, klatrestativer, husker og vippe. Sykkelbane Uteområdet vårt har imponert mange fagfolk, blant annet fysioterapeut og spesialpedagog. I nærmiljøet til Espira Myraskogen har vi: Flotte turområder i umiddelbar nærhet til Espira Myraskogen Tilgang til ballbinge Stor kommunal trafikkregulert sykkelbane Skøytebane Kunstgressbane Myra skole med skolebibliotek Bo og Omsorgssenter Bomullsfabrikken kunstsenter Sansehuset Busstopp på utsiden av barnehagen, med direkte forbindelse til Arendal sentrum (10 min. busstur), med politistasjon, brannstasjon, sykehus, Jumbo lekeland og Arendal bibliotek. Stort handelssentrum med butikker, posthus, treningssenter, legesenter osv. KONTAKTINFO Tlf. barnehagen: Styrer: E-post: Slottetjenn: Soletjenn: Daletjenn: Smedplasstjenn: Trisnippa: Turtelefon: PERSONALET Se hjemmeside eller Spireportalen. PRAKTISK INFO Plasstilbud Etter at du har takket ja til plass for ditt barn i Espira Myraskogen, vil du få tilsendt informasjon fra oss. Her vil du få vite hvilken avdeling barnet skal begynne på, og hvilken dato som er startdagen. Dere er hjertelig velkommen på besøk før oppstartdatoen, ring så setter vi av tid til dere og deres barn. Når barnet begynner Som regel varer tilvenningsperioden i 3 dager. Foreldrene vil gå fra barnet gradvis. Dersom det er behov for lenger tid, eller annen måte å gjøre dette på, er vi selvfølgelig åpen for det. Når du forlater barnet de første dagene, kan det hende at det gråter litt. Dette går vanligvis fort over. Etter at du har gått, må du gjerne ringe avdelingen for å høre hvordan det går. Klær Barnet må ha med klær som passer for årstiden. Espira Myraskogen sitt satsningsområde er å være mye ute og på turer uansett vær. For at dette skal bli en positiv opplevelse for barnet, er det viktig at de har gode klær uansett vær og årstid. Er dere i tvil om hva dere bør ha i barnehagen, så ta kontakt med personalet. Barnet må alltid ha regntøy og sett med skifteklær i barnehagen. Hver fredag tas regntøy og dresser med hjem for vask. Vi ønsker å ha det ryddig i garderoben og det er foreldrenes ansvar å holde orden i barnas klær og utstyr. Det er viktig at dere merker klær og utstyr med barnets fulle navn. Klær kan komme bort, og det er mye lettere å finne det igjen dersom de er tydelig merket. Mat Vi har tilbud om frokost, lunsj og frukt til en pris på kr. 275,- pr. mnd. Dette inkluderer to varme måltider i uken. Fravær/sykdom Det hender at barn blir syke. Spørsmål om når barnet må være hjemme, kommer ofte opp. Hovedregelen for dette er at dersom allmenntilstanden er dårlig, skal barnet holdes hjemme. Har barnet feber skal barnet holdes hjemme til feberen har gitt seg og allmenntilstanden er god. Ved oppkast/diaré må barnet holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré. Ved mistanke om smitte, skal barnet holdes hjemme. Er tilstanden slik at barnet ikke kan gå ut, må barnet være hjemme. Gi beskjed tidligst mulig dersom barnet blir hjemme. Medisiner Personalet har ikke anledning til å gi barn noen form for medisiner uten skriftlig avtale med foreldrene. Vi følger retningslinjer gitt av offentlige myndigheter. Ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen dersom barnet har behov for medisiner i barnehagen. Oppholdsbetaling Oppholdsbetalingen forfaller den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Oppsigelse Oppsigelse av plassen må være skriftlig til barnehagen. I tillegg må dere registrere oppsigelsen i kommunens barnehageportal. Oppsigelsestiden er 2 måneder, og regnes fra siste dagen i den måneden den blir levert. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke. Ferie Alle barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker må være sammenhengende i perioden 1. juni august. Styrer kan etter skriftlig søknad fra foreldrene dispensere fra denne bestemmelsen. All ferieavvikling skal være avtalt med barnehagen på forhånd. For avvikling av ferie/betalingsfri måned ved overgang til skole/annen barnehage, se eget betalingsreglement. Foreldre/foresatte plikter å gi barnehagen beskjed innen 30. april hvert år når barnet skal ha sommerferie. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha Foreldreråd og et Samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (jf. 4 Barnehageloven) Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrerådet og 2 representanter fra personalet. Styrer har møte- og uttalerett og har ansvar for innkalling til møtene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ. Utvalget har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Utvalget skal blant annet fastsette og godkjenne barnehagens årsplan. Foreldremøte Espira Myraskogen har ett foreldremøte pr. år. Foreldresamtale Alle vil få tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, den ene er obligatorisk. Dersom dere ønsker flere samtaler, ta kontakt med ped. leder på avdelingen. SUNN KOST Espira Myraskogen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Vårt arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehagelovens innhold og oppgaver, samt forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Espira Myraskogen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Legge opp til at barna skal klare seg mest mulig selv. Grønnsaker/ frukt til hvert måltid. De voksne skal være gode rollemodeller. La barna være deltakende i forberedningen av måltidet (i den grad det lar seg gjøre). 4 5

4 BURSDAG Barnehagene har forskjellige måter å markere bursdagene til barna. Vi praktiserer ikke å ha medbrakt bursdagsmat. Vi retter fokuset mot barnet, ikke maten. I Espira Myraskogen legges det vekt på at det skal være sunne sukkerfrie alternativer. Med sukkerfrie alternativer mener vi at vi ikke bruker sukker i tilberedningen av mat. - Vi avtaler dagen barnet skal markere bursdagen. - Vi lager krone som barnet er med å pynte. - Ute henger flagget oppe - I samlingsstunden er barnet i fokus. - Til måltidet pyntes bordet til fest. MARKERINGER I ESPIRA MYRASKOGEN FN-dagen/FORUT: Espira Myraskogen har hvert år arrangert barneaksjonen. Vi markerer FN-dagen og FORUT aksjonen ved å invitere foreldre, søsken og besteforeldre til fest. Barna har på forhånd laget ulike produkter i barnehagen som for- eldrene kan kjøpe til inntekt for barneaksjonen. LUCIADAGEN: Vi inviterer foreldre, søsken og besteforeldre til luciatog, lussekatter og kaffe. NISSEFEST: Barna og personalet i barnehagen har nissefest. Vi danser, synger julesanger og spiser grøt. Kanskje kommer nissen på besøk. HOVEDSATSING BARNEHAGEÅRET 2014/15 Språklabben og Tumleplassen Arbeidet med språk i barnehagen har to viktige hovedfunksjoner: Den ene som er mest teknisk, er den delen som utvikler barns begrepsapparat, språkforståelse og artikulasjon. Den andre og minst like viktige, er selve kommunikasjonen og kvaliteten i dialogen. En god dialog bidrar til relasjonsbygging og identitetsskaping, som igjen er av stor betydning for barns emosjonelle og kognitive utvikling. På denne måten blir språk et overordnet område i arbeidet med barnehagens innhold. Det sikrer også både den direkte språktreningen, samt bidrar til utvikling/tverrfaglighet innen de andre fagområdene/lekespira-områdene i Rammeplanen. Når det gjelder Tumleplassen er bevissthet og utvikling av barns motoriske ferdigheter gjennom arbeidet med bevegelse av stor betydning for barnehagens arbeid med språk. En stor og viktig del av språket er kroppsspråket. Barn uttrykker seg gjennom tydelig kroppsspråk. De voksnes aktive rolle i forhold til å stimulere dette gjennom fokus på bevegelse er viktig for barnets utvikling av verbal språkkompetanse. JULEMIDDAG: Barna og personalet spiser julemiddag sammen. Vi pynter oss litt denne dagen. KARNEVAL: Dette er en fest for barna og personalet i barnehagen, og alle kler seg ut i det de vil. PÅSKEFROKOST: Vi inviterer alle foreldre til påskefrokost i barnehagen. 17. MAI: Siste hverdag før 17. mai øver vi på å gå i tog til Myratunet. Etterpå serveres pølser og saft, og det arrangeres ulike leker ute. Dette er en fest for barna og personalet i barnehagen. 6 7

5 Progresjonsstiger 5 6 år lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Tar i bruk data om ikke de har gjort det før. Hjelper barna til større bevissthet rundt språkets form og innhold. Hjelper barna til å sette ord på tanker, ønsker og følelser. 5 6 år få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold Snakke om hvordan vi alle er forskjellige. Samtaler om hvordan vi kan bestemme over vår egen kropp. Lære om hvordan kroppen utvikler seg. Lære hva slags mat som er gode byggesteiner. 4 5 år 3 4 år 2 3 år 0 2 år Arbeider mer med formen på språket. Lærer om symbolene for mengde og lyder. Samtaler om tekster og bilder de hører og ser. Samtaler om hvordan vi snakker til hverandre i lek og samvær. Undrer seg og utforsker språket, både form og innhold. Lærer tulleregler og lager selv tulleord. Er mer aktive i dramalek. Lærer nye sanger, rim og regler. Oppmuntres til å delta mer aktivt i verbal kommunikasjon. Bøker med noe mer tekst og temaer som omhandler noe mer enn de nære, hverdagslige tingene leses for barnet. Møter voksne som er gode språkmodeller og forklarer hva de gjør, hvordan og hvorfor, også i konfliktløsning. Blir sunget og lest for, hører fortellinger og rim og regler. Møter voksne som bruker språket aktivt når de kommuniserer med hverandre og med barnet, og som viser interesse for barnets språklige uttrykk. Har rikelig med tilgang på bilder og symboler som tallsiffer og bokstaver 4 5 år 3 4 år 2 3 år 0 2 år Få stadig flere utfordringer med hensyn til selvstendighet og utholdenhet. Lære navn på kroppsdeler og snakker om hvorfor kroppen må få det den trenger av aktivitet, mat og hvile. Lære seg å si fra når det er noe man ikke liker at andre gjør. Bli mer selvhjulpen og få hjelp til å kjenne igjen og selv håndtere kroppens behov for aktivitet, mat, hvile og toalettbesøk. Møte voksne som omtaler alle barna positivt. Få erfaring med ulikt terreng og utfordres og hjelpes til å prøve seg på nye aktiviteter og områder. Få variert og sunn mat i barnehagen og lære seg gode matvaner gjennom gode rutiner, og voksne som er positive rollemodeller. Møte voksne som tilrettelegger for varierte aktiviteter som stimulerer både grovmotorikk og finmotorikk. Møte voksne som både gjennom ord og handling viser barna at deres forsøk på mestring blir verdsatt og stimulert og barnas ønske om avstand blir respektert. Barnehagen har utstyr og leker som er tilpasset aldersgruppen. 8 9

6 SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en samling med språkstimulerende materiell. Med materiellet blir barnekulturskatter som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelig for alle barn uansett språkferdigheter og morsmål. SKAPERGLEDE, IDENTITET OG BEVEGELSE (SIB) Barnehagen skal bidra til å styrke barnas skaperglede gjennom et barnehagemiljø som stimulerer til forskning og lærelyst. Identitet skal blant annet styrkes gjennom barnas opplevelse av medvirkning og anerkjennelse. Barnehagens ute- og inneområde er tilrettelagt for bevegelse. Bevegelse innebærer både fysisk aktivitet, som gir motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. I samspill med andre barn og voksne utvikles også sosiale ferdigheter og kunnskap. VENNSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebygende faktor mot uheldig og negativ utvikling. (Jmf. veileder fra utdanningsdirektoratet: Barnehage/Pedagogikk/veiledere/Barns-trivsel- voksnes-ansvar/) BARNS MEDVIRKNING De fysiske rommene i barnehagen vår er tilrettelagt med leker og utstyr som gjør at barna i større grad kan velge selv leker/aktiviteter og dermed hvilke lekearenaer de vil benytte seg av. I Espira Myraskogen er de voksne opptatt av å lytte aktivt til barna og det de interesserer seg for. Det er viktig for at barna skal se at de har innflytelse i sin egen hverdag i barnehagen. I Espira Myraskogen har vi daglige utforskerstunder hvor barnas innspill settes i fokus. Barna blir da tatt på alvor og dette fremmer gode læringssituasjoner som gir en god selvutvikling og identitetsutvikling hos barnet. STØYREDUSERENDE TILTAK Høy bevissthet og kunnskap blant ansatte og deres rolle og adferd som forbilder, bidrar til å redusere støy. Vi voksne i Espira Myraskogen tenker over egen støyproduksjon og er bevisst vår egen sinnstemning. Det har smitteeffekt på barna. Støyforebygging trenger verken være dyrt eller vanskelig. Ofte er det enkle grep som skal til. Det viktigste er å være bevisst støyen og bestemme seg for å ta tak i problemet og endre på gamle vaner. Alle avdelingene er utstyrt med desibelmåler i form av et lydøre. MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING Espira Myraskogen ble miljøsertifisert i mars 2012, og skal resertifiseres hvert år. I Espira Myraskogen tar vi miljøet på alvor. Vi sorterer avfall, reduserer energiforbruket og velger mijøvennlige produkter. Mål: Barn utvikler kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern. Under disse målene lar vi barna ta aktiv del i miljøtiltak i barnehagehverdagen, som igjen er tilrettelagt i forhold til alder og modenhet. OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Espira har utviklet en egen Skolespira standard. Barna skal oppleve et fantastisk siste år i barnehagen og få de beste forutsetninger for sin videre livslange læring. Skolespira ligger i skjæringspunktet mellom barnehagens og skolens kultur. Siste året i barnehagen skal ha fokus på at barna vokser seg til trygge, sterke personligheter med fantasi og forskertrang, som er godt rustet til å gå inn i skolens kultur. Skolespirene får utdelt bok, perm, t.skjorte, sekk m/diverse innhold og skolespirekort. Vi har samarbeid med Myra skole/ skolen barnet begynner på. Vi går på skolebesøk og skolen kommer også til barnehagen. Vi har samarbeid med Myra skole. Vi går på skolebesøk og skolen kommer også til barnehagen

7 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole/ SFO kan skape en bedre forutsigbarhet, trygghet, helhet og sammenheng for barnet i overgangsfasen. Målsettingen med å utarbeide felles retningslinjer for skole og barnehage er at 5-6 åringene skal få et mer enhetlig og likeverdig tilbud og at det skal bli mer kontinuitet i læringsinnholdet fra barnehage til skole/sfo. Målsetting: Å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/sfo. Å sikre at barna har fått informasjon om- og kjennskap til SFO før oppstart. Å sikre en trygg og god skolestart til beste for barnet. Å overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte. Forutsetninger: For at barn og foresatte skal oppleve en trygg og god skolestart, er det en forutsetning at ansvaret for det praktiske samarbeidet i forbindelse med overgang mellom barnehage og skole/sfo, er forankret i ledelsen. Systemet er tatt i bruk i alle Espirabarnehagene. Vi vurderer barnehagens arbeid fortløpende på den enkelte avdelingen, på avdelingsmøter og personalmøter. Hensikten med vurderingen er at vi i personalet stadig skal være i utvikling. På bakgrunn av det barna uttrykker gjennom ord og kroppsspråk, gjør vi vurderinger av hvor vellykket det daglige arbeidet er. KVALITETSSIKRING I forbindelse med kvalitetssikring ønsker vi å benytte ulike kartleggingsskjema/observasjonsverktøy. ALLE MED: Observasjonsskjema som dekker seks utviklingsområder hos barnet (språkutvikling, lek, sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling) TRAS: Tidlig Registrering Av Språkutvikling er observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barnet. Observasjonsskjemaet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. SATS: Kartlegging av språkforståelse hos 2 åringene. ASKELADDEN: Testing av språk, begreper, uttale, hukommelse/konsentrasjon. MIO: Matematikken individet omgivelsene. Disse skjemaene er med på å synliggjøre områdene vi skal fokusere på i tilretteleggingen i det pedagogiske arbeidet. FASTE MØTER FOR PERSONALET Et godt personalsamarbeid er en forutsetning for at både barn, foreldre og ansatte skal trives og ha det godt i barnehagen. Espira Myraskogen satser på å utvikle og heve kompetansen til personalet i barnehagene. Personalet deltar på kurs i Espira Akademiet og på andre aktuelle kurs. Morgenmøte Holdes hver morgen. Her får vi oversikt over personalsituasjonen, antall barn som ventes denne dagen og hvilke aktivitetsplaner den enkelte avdeling har. Ped.leder møter Holdes en gang i uka. Her møtes barnehagens lederteam, 5 pedledere og styrer. Disse møtene har utelukkende faglig innhold, med diskusjoner og utveksling av erfaringer og ideer. Avdelingsmøter Hver avdeling holder interne møter. Her informeres det og det lages planer. Både enkeltsaker og andre faglige problemstillinger diskuteres. Personalmøter Holdes på kveldstid. Møtene brukes både til informasjon, faglige tema og opplæring. Noen ganger er de samlet, og andre ganger holdes de avdelingsvis. Utviklingssamtaler og oppfølgingssamtaler Styrer har utviklingssamtaler med pedagogiske ledere. Pedagogiske ledere har utviklingssamtaler med de ansatte på sine avdelinger. I oppfølgingssamtalene evalueres og vurderes mål, planer og tiltak for den enkelte medarbeiders personlige utvikling/måloppnåelse. Styrer har slike samtaler med pedagogiske ledere. Pedagogiske ledere har med de ansatte på sine avdelinger. PLANLEGGINGSDAGER Espira Myraskogen skal ha 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene skal brukes til faglig utvikling, ordningen er avtalt i tariffavtalen mellom PBL (arbeidsgiverorganisasjonen) og de ansattes organisasjoner. Disse dagene er barnehagen stengt. Datoer for planleggingsdagene står på vår hjemmeside; DOKUMENTASJON/PLANLEGGING Dokumentasjon på planlegging, gjennomføring og vurdering vil dere få i form av ukeplaner. Vi dokumenterer også hverdagen med bilder, produkter barna lager, og muntlige overleveringer fra barn og personalet. I denne sammenheng introduserte vi i 2012 datasystemet Espira Vigilo Pro. Dette er et unikt datasystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres hendelser slik at de kan hentes frem i ettertid. Både de ansatte i barnehagen og de foresatte er brukere av systemet. BRUKERUNDERSØKELSEN Foreldrene bidrar i vurderingen ved å svare på brukerundersøkelse, foreldresamtale, foreldrerådsmøte, SU og i det daglige møte. Brukerundersøkelsen er en undersøkelse som gir foreldrene mulighet til å gi barnehagen tilbakemelding. Brukerundersøkelsen er et viktig redskap for Espira Myraskogen. Vi tar utgangspunkt i svarene på undersøkelsen når vi jobber videre for å bli bedre. Det er derfor svært viktig at dere foreldre svarer på denne undersøkelsen

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

9 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

10 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

11 ESPIRA MYRASKOGEN Østensbuveien 137, 4848 Arendal Telefon: Epost:

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer