NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 7 Hovedplan vann , Hammerfest kommune Del: Bassengvolum Hammerfest Dato: Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD 1 Formålet med dokumentet Grunnlagsdata Faktiske forhold mht. lekkasjer og frosttappinger Reduksjon av lekkasjer og frosttappeandel til 30% av totalt forbruk Beregning av bassengvolum for Hammerfest vannverk Totalt reservoar behov for Hammerfest på bakgrunn av faktisk vannforbruk Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn og lekkasje og frosttappenivå på 30% Oppsummering ved å se på det totale bassengvolumet for Hammerfest vannverk Alternativ Beregning av bassengvolum for Hammerfest vannverk Grunnlagsdata Totalt reservoarbehov for Hammerfest på bakgrunn av faktisk vannforbruk Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn og lekkasje- og frosttappeandel andel på 30% Oppsummering av alternative beregninger Konklusjon kostnader Konklusjon Kostnader Bibliografi Hammerfest kommune Teknisk drift

2 1 FORMÅLET MED DOKUMENTET Formålet med dette dokumentet er å vurdere det totale bassengbehovet for Hammerfest vannverk. Hammerfest har i dag kun et basseng HB3 som er i Vadsøveien. Volumet på dette bassenget er på 1000 m³. Bassenget dekker i hovedsak Melkøya og Meland. 2 GRUNNLAGSDATA 2.1 Faktiske forhold mht. lekkasjer og frosttappinger Grunnlaget for beregningen er Hovedplan for vann for Hammerfest pkt Vannforbruk. Disse datene blir lagt til grunn for beregning av totalt bassengvolum for Hammerfest. (Kemi, 2009) Følgende vannforbruk gjelder for Hammerfest vannverk for forsyning inntil byen: Tabell 1: Vannforbruk iht. hovedplan vann pkt justert for reduksjon av overføring til Rypefjord (Kemi, 2009) Faktisk vannforbruket for Hammerfest vannverk eksklusive Rypefjord {PRIVATE }Maks. antall personer tilknyttet Hammerfest Pe Maks. antall personer tilknyttet Rypefjord 0 Pe Melkøya Pe Havna 354 Pe Næring Pe Beregnet belastning Pe Vannforbruk Beregnet vannforbruk (250 l/pe*d) 2 537,3 m 3 /d 29,4 l/s Styrt tapping i kommunal regi 1 382,4 m 3 /d 16,0 l/s Stipulert lekkasjeandel 3 158,0 m 3 /d 36,6 l/s Midlere vannforbruk 7 077,7 m 3 /d 81,9 l/s Maks. døgn (f= 1,5) 8 346,3 m 3 /d 96,6 l/s Rypefjord er holdt utenfor da denne er forsynt direkte fra basseng HB1 Rypefjord. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 2

3 2.2 Reduksjon av lekkasjer og frosttappeandel til 30% av totalt forbruk Grunnlaget for beregningene er en situasjon basert på 30 % lekkasjer av det totale forbruket fra Hammerfest vannverk Følgende vannforbruk gjelder for Hammerfest vannverk: Tabell 2: Det totale vannforbruket for Hammerfest iht. hovedplan vann pkt (Kemi, 2009) justert for reduksjon av leveranse Rypefjord HB3 Vannforbruket for Hammerfest vannverk eksklusive Rypefjord (lekkasjeog frosttappeandelen er redusert til 30 %) {PRIVATE }Maks. antall personer tilknyttet Hammerfest Pe Maks. antall personer tilknyttet Rypefjord 0 Pe Melkøya Pe Havna 354 Pe Næring Pe Beregnet belastning Pe Vannforbruk Beregnet vannforbruk (250 l/pe*d) 2 537,3 m 3 /d 29,4 l/s Stipulert frosttappe og lekkasjeandel (30 %) 1 087,5 m 3 /d 12,6 l/s Midlere vannforbruk 3 624,8 m 3 /d 42,0 l/s Maks. døgn (f= 1,5) 4 893,4 m 3 /d 56,6 l/s Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 3

4 3 BEREGNING AV BASSENGVOLUM FOR HAMMERFEST VANNVERK Teoretisk beregning av nødvendig vannvolum i et drikkevannsbasseng kan beregnes som: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum = Utjevningsvolum = Sikkerhetsreserve = Brannvannsreserve 3.1 Totalt reservoar behov for Hammerfest på bakgrunn av faktisk vannforbruk Utjevningsvolum: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Utjevningsvolum = 0,25 = 0,25 ( f + ( + )) = 0,25 = 0,25 ( , ) = 0,25 = 0,25 (8345,5) = 0,25 = m³ Sikkerhetsreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Sikkerhetsreserve = n n: en faktor som varierer fra mellom 0,3 og 2,0 = Middel døgnforbruk På bakgrunn av Beredskapsplan for Hammerfest skal alle ha vann innenfor 24 timer. Faktor n = 1 døgn. = n = 1 døgn m³/døgn = m³ Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 4

5 Brannreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Brannvannsreserve = 2 timer 50 l/s = 2 t 3600 s/t 50 l/s = l = 360 m³ Totalt reservoarbehov for Hammerfest vannverk: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) Totalt reservoarbehov ut fra faktiske vannforbruk inkludert lekkasjer og styrte tappinger: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum + = m³ m³ m³ = m³ Under normale omstendigheter med oppgitt forbruk iht. pkt. 2 i dette dokumentet og 1. døgns reserve, burde nødvendig bassengvolum vært på m³. 3.2 Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn Beregning er basert på at sikkerhetsreserven reduseres fra 1 døgn i beregningen til 0,5 døgn, og at faktisk lekkasje-, frosttappenivå og forbruk er iht. pkt. 2.1: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Bassengets totale nyttbare vannvolum +, er iht beregning i pkt = = n = 0,5 døgn m³/døgn = m³ + = m³ m³ m³ = m³ Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 5

6 Under normale omstendigheter med oppgitt forbruk iht. pkt. 2 i dette dokumentet og 0,5 døgns reserve, burde nødvendig bassengvolum vært på m³. 3.3 Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn og lekkasje og frosttappenivå på 30% Utjevningsvolum: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Utjevningsvolum = 0,25 = 0,25 ( f + + ) = 0,25 = 0,25 ( , ,5) = 0,25 = 0,25 (4 893) = 0,25 = m³ Sikkerhetsreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Sikkerhetsreserve = n n: en faktor som varierer fra mellom 0,3 og 2,0 = Middel døgnforbruk På bakgrunn av Beredskapsplan for Hammerfest skal alle ha vann innenfor 24 timer. Faktor n = 0,5 døgn. = n = 0,5 døgn m³/døgn = m³ Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 6

7 Brannreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Brannvannsreserve = 2 timer 50 l/s = 2 t 3600 s/t 50 l/s = l = 360 m³ Totalt reservoarbehov for Hammerfest vannverk: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) Totalt reservoarbehov ut fra faktiske vannforbruk inkludert lekkasjer og styrte tappinger: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum + = m³ m³ m³ = m³ Under normale omstendigheter med oppgitt forbruk iht. pkt. 2.2 i dette dokumentet og 0,5 døgns reserve, burde nødvendig bassengvolum vært på m³. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 7

8 3.4 Oppsummering ved å se på det totale bassengvolumet for Hammerfest vannverk På bakgrunn av beregningene i pkt. 3.1, pkt 3.2 og pkt. 3.3 kan følgende tabell settes opp: Tabell 3: Oppsummering beregnet bassengvolum = Totalt basseng-volum = Utjevningsvolum = Sikkerhetsreserve = Brannvannsreserve Forutsetning m³ m³ m³ 360 m³ Faktiske forhold, 1 døgns reserve m³ m³ m³ 360 m³ Faktiske forhold, 1/2 døgns reserve m³ m³ m³ 360 m³ Lekkasje og frosttappeandel på 30 %, 1/2 døgns reserve Hammerfest kommune har i dag et basseng i Vadsøvn på 1000 m³. I tilleg er det gjort beregninger i vedlegg 7 Basseng Fuglenes i forbindelse med hovedplanarbeidet. Følgende beregninger basert på 1 døgns sikkerhetsreserve: Tabell 4: Beregnet bassengvolum ved kilden basert på 1 døgns sikkerhetsreserve Beregnet bassengvolum Hammerfest vannverk m³ - Faktisk Volum HB3 Vadsøvn m³ - Beregnet volum Fuglenes m³ Faktisk bassengvolum ved vannbehandlingen m³ Følgende beregninger basert på 0,5 døgns sikkerhetsreserve: Tabell 5: Beregnet bassengvolum ved kilden basert på 0,5 døgns sikkerhetsreserve Beregnet bassengvolum Hammerfest vannverk m³ - Faktisk volum HB3 Vadsøvn m³ - Beregnet volum Fuglenes m³ Faktisk bassengvolum ved vannbehandlingen m³ Beregning i tabell 5 viser en basseng behov på 3200 m³. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 8

9 Følgende beregninger basert på 0,5 døgns sikkerhetsreserve og en redusert lekkasje og frosttappeandel til 30%: Tabell 6: Beregnet bassengvolum ved kilden basert på 0,5 døgns sikkerhetsreserve Beregnet bassengvolum Hammerfest vannverk m³ - Faktisk volum HB3 Vadsøvn m³ - Beregnet volum Fuglenes m³ Faktisk bassengvolum ved vannbehandlingen 596 m³ Tabell 7: Sammenstilling beregnet bassengvolum Basseng volum ved Forutsetning behandlingsanlegget m³ Faktiske forhold, 1 døgns reserve m³ Faktiske forhold, 1/2 døgns reserve 596 m³ Lekkasje og frosttappe andel på 30%, 1/2 døgns reserve På bakgrunn av disse beregningene bør en vurdere 0,5 døgns reserve og samtidig redusere lekkasjeandelen fra Hammerfest vannverk. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 9

10 4 ALTERNATIV BEREGNING AV BASSENGVOLUM FOR HAMMERFEST VANNVERK 4.1 Grunnlagsdata Alternativ beregninger gjelder kun byen hvor både leveranser til Fuglenes og Rypefjord er holdt utenfor beregningen. I denne beregningen har vi forutsatt følgende: Årlig leveranser til Rypefjord (HB1) på m³ pr år blir holdt utenfor da disse leveres direkte til Rypefjord, omregnet utgjør dette 831 m³/døgn. (Hammerfest kommune, 2008) Et tenkt basseng på Fuglenes beregnet i vedlegg 7 til hovedplan vann (Kemi, 2009) på henholdsvis 2650 m³ (n=1) eller 1800 m³ (n=0,5) får leveranser direkte fra vannbehandlingsanlegget uten å gå om høydebassenget Sum målt og beregnet midlere forbruk på Fuglenes er på 1 047,91 m³/døgn, vedlegg 7 (Kemi, 2009) Sum målt og beregnet lekkasje og frosttapping på Fuglenes er på 706,67 m³/døgn, vedlegg 7 (Kemi, 2009) Tabell 8: Vannforbruk iht. hovedplan vann pkt , justert for overføring til Rypefjord og tenkt overføring til et fremtidig basseng på Fuglenes, og beregnet lekkasjeandel for byen på bakgrunn av beregnet lekkasjeandel Fuglenes i henhold til vedlegg 7 i hovedplan vann (Kemi, 2009) Vannforbruk byen ekslusive Rypefjord og Fuglenes Beregnet vannforbruk Hammerfest 3 368,14 m 3 /d 38,98 l/s - Fradrag Rypefjord 3324 pe 831,00 m 3 /d 9,61 l/s - Fradrag Fuglenes 1 047,91 m³/d 12,13 l/s Beregnet vannforbruk i byen 1 489,23 m³/d 17,23 l/s Lekkasjeandel byen Styrt tapping i kommunal regi 1 382,40 m 3 /d 16,00 l/s Stipulert lekkasjeandel 3 157,99 m 3 /d 36,55 l/s Sum lekkasjer/frosttappinger Hammerfest 4 540,39 m 3 /d 52,55 l/s - Lekkasjer/frosttappinger Fuglenes 706,67 m 3 /d 8,17 l/s Sum lekkasjer og frosttappinger for byen 3 833,72 m 3 /d 44, l/s Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 10

11 Teoretisk beregning av nødvendig vannvolum i et drikkevannsbasseng kan beregnes som: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum = Utjevningsvolum = Sikkerhetsreserve = Brannvannsreserve 4.2 Totalt reservoarbehov for Hammerfest på bakgrunn av faktisk vannforbruk Utjevningsvolum: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Utjevningsvolum = 0,25 = 0,25 ( f + + ) ) = 0,25 = 0,25 ( , ) = 0,25 = 0,25 (6067,5) = 0,25 = m³ Sikkerhetsreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Sikkerhetsreserve = n n: en faktor som varierer fra mellom 0,3 og 2,0 = Middel døgnforbruk På bakgrunn av Beredskapsplan for Hammerfest skal alle ha vann innenfor 24 timer. Faktor n = 1 døgn. = n = 1 døgn ( + + ) = n = 1 døgn ( )m³/døgn = m³ Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 11

12 Brannreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Brannvannsreserve = 2 timer 50 l/s = 2 t 3600 s/t 50 l/s = l = 360 m³ Totalt reservoarbehov for Hammerfest vannverk: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) Totalt reservoarbehov ut fra faktiske vannforbruk inkludert faktiske lekkasjer og styrte tappinger: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum + = m³ m³ m³ = m³ Under normale omstendigheter med oppgitt forbruk iht. pkt. 2 i dette dokumentet og 1. døgns reserve, burde nødvendig bassengvolum vært på m³. 4.3 Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn Beregning er basert på at sikkerhetsreserven reduseres fra 1 døgn i beregningen til 0,5 døgn, og at faktisk lekkasje- og frosttappenivå, og forbruk er iht. pkt. 2: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Bassengets totale nyttbare vannvolum +, er iht beregning i pkt = = n = 0,5 døgn m³/døgn = m³ + = m³ m³+ 360 m³ = m³ Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 12

13 Under normale omstendigheter med oppgitt forbruk iht. pkt. 4.1 i dette dokumentet og 0,5 døgns reserve, burde nødvendig bassengvolum vært på m³. 4.4 Totalt reservoarbehov basert på sikkerhetsreserve på 0,5 døgn og lekkasje- og frosttappeandel andel på 30% I denne beregningen har vi forutsatt følgende: Beregnet vannforbruk i byen eksklusive Fuglenes og leveranser til Rypefjord HB1 Lekkasje- og frosttappeandelen er redusert til 30 % Tabell 9: Beregnet forbruk i byen basert på 30% frosttappe og lekkasjeandel Vannforbruk Beregnet vannforbruk (250 l/pe*d) 1 489,23 m³/d 17,23 l/s Stipulert frosttappe- og lekkasjeandel (30 %) 638,24 m 3 /d 7,38 l/s Midlere vannforbruk 2 127,47 m 3 /d 24,62 l/s Maks. døgn (f= 1,5) 2 872,09 m 3 /d 33,24 l/s Utjevningsvolum: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Utjevningsvolum = 0,25 = 0,25 ( f + + ) ) = 0,25 = 0,25 ( , ) = 0,25 = 0,25 (6067,5) = 0,25 = 718 m³ Sikkerhetsreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Sikkerhetsreserve = n n: en faktor som varierer fra mellom 0,3 og 2,0 = Middel døgnforbruk Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 13

14 På bakgrunn av Beredskapsplan for Hammerfest skal alle ha vann innenfor 24 timer. Faktor n = 0,5 døgn. = n = 0,5 døgn ( + + ) = n = 0,5 døgn ( )m³/døgn = m³ Brannreserve: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) = Brannvannsreserve = 2 timer 50 l/s = 2 t 3600 s/t 50 l/s = l = 360 m³ Totalt reservoarbehov for Hammerfest vannverk: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) Totalt reservoarbehov ut fra faktiske vannforbruk inkludert lekkasjer og styrte tappinger: (Norvar prosjektrapport 137, 2004) + = Bassengets totale nyttbare vannvolum + = 718 m³ m³ m³ = m³ Dersom man reduserer frosttappe- og lekkasjeandelen til 30 % og og beholder 0,5 døgns reserve, er det tilstrekkelig med ett bassengvolum på m³ for forsyning til Hammerfest by eksklusive Fuglenes og Rypefjord. 4.5 Oppsummering av alternative beregninger På bakgrunn av beregningene i pkt. 4.2, pkt 4.3 og pkt 4.4 kan følgende tabell settes opp: Tabell 10: Oppsummering beregnet bassengvolum = Totalt basseng-volum = Utjevningsvolum = Sikkerhetsreserve = Brannvannsreserve Forutsetning m³ m³ m³ 360 m³ Faktiske forhold, 1 døgns reserve m³ m³ m³ 360 m³ Faktiske forhold, 1/2 døgns reserve m³ 718 m³ 1064 m³ 360 m³ Redusert frosttappe og lekkasjeandel til 30%, og 1/2 døgns reserve De ulike alternativene gir forskjellige volumer. Det vi kan konkludere med er at lekkasjenivået bør reduseres. En lekkasje- og frosttappeandel på 30 % vil gi et bassengbehov på 2150 m³. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 14

15 5 KONKLUSJON KOSTNADER 5.1 Konklusjon På bakgrunn av de ulike tilnærminger til dette med bassengvolum bør en ut fra oppsummering i kap 3 og kap 4 i dette dokumentet legge følgende til grunn ved valg av reservoarvolum som skal tilknyttes behandlingsanlegget: At Rypefjord og Fuglenes overføres direkte fra behandlingsanlegget til eksisterende og planlagte bassenger Lekkasje- og frosttappe andelen bør reduseres til 30% i løpet av perioden. Bassengvolumet bør dimensjoneres ut fra en sikkerhetsreserve på 0,5 døgn som er et mål i hovedplan vann for Ut fra de aktuelle beregningene i kap 3 og kap 4 har vi fått følgende volumer: I kap 3 gir 0,5 døgns reserve et bassengvolum på 781 m³ til 3185 m³ alt etter hvilket frosttappeog lekkasjenivå en velger å legge til grunn I kap 4 gir 0,5 døgns reserve et bassengvolum for Hammerfest eksklusive Fuglenes og Rypefjord fra 2142 m³ til 4539 m³ alt etter hvilket frosttappe- og lekkasjenivå en velger å legge til grunn På bakgrunn av disse beregningen, og at man på sikt ønsker å redusere frosttappe- og lekkasje andelen, bør en vurdere ett basseng på ca m³. Dette vil også gi nødvendig buffer til man får redusert lekkasje andelen, og på sikt vil det også gi økt sikkerhetsreserve. Kostnadsoverslaget er basert på ett anlegg med bassengvolum på 2100 m³. På bakgrunn av pkt. 4.4 vil vi konkludere med følgende bassengsituasjon for Hammerfest vannverk sitt forsyningsområde. Tabell 11: Beregnet totalt bassengvolum for Hammerfest vannverk Beregnet bassengvolum Hammerfest vannverk m³ Faktisk volum HB3 Vadsøvn m³ Beregnet volum Fuglenes m³ Beregnet nødvendig bassengvolum for Hammerfest vannverk m³ Nødvendig bassengvolum som omfatter Hammerfest inkludert Fuglenes er beregnet til m³. Dette fordelt ut fra et nytt basseng på Fuglenes på 1800 m³, og et nytt basseng ved kilden på 2100 m³ i tillegg til eksisterende basseng HB3 som forsyner Melkøya og Meland. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 15

16 5.2 Kostnader På bakgrunn av beregnet volum på 2100 m³ har vi beregnet følgende kostnader for et basseng (Niittyvuopio, 2008): Beskrivelse Felleskostnader Sum Rigg og drift Grunnarbeider Tilrettelegging vei Graving, sprengning Avretting Tilbakefylling Fundamentering Betongarbeider bunnplate Ledningsanlegg Grøfter/kummer Avløp Prefabrikkert basseng Budsjettpris på basseng Kledning og isolasjon Utrustning Hjelpearbeider betongplate Ventilkammer i GUP Trappehus Entreprisekostnad Generelle kostnader 4% Byggekostnad Spes kostn 0 Prosjektkostnad Reserve forventet tillegg 7,5 % Prosjektkostnad Sikkerhetsmargin 7, Rammekostnad Det vil gi en rammekostnad på kr eks. mva. Prisen er basert på basseng av typen Brimer Kvamsøy som er delvis senket i terrenget. Overføringsledning kommer i tillegg til dette kostnadsoverslaget. Torgrim Fredeng Kemi Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 16

17 6 BIBLIOGRAFI Hammerfest kommune. (2008). Årsrapport for vannmålere VA-Drift. Hammerfest: Hammerfest kommune. Hammerfest kommune. (2008). Driftsovervåking vann. (R. Johansen, Red.) Hammerfest. Kemi, T. F. (2009). Hovedplan Vann for Hammerfest kommune. VA-Drift. Hammerfest: Hammerfest kommune. Niittyvuopio, A. (2008). Nytt Grunnvannsanlegg på Vullusnjarga i Karasjok - Kostnadsestimat. Kostnadsetimat, Asplan Viak AS avd. Karasjok, Karasjok. Norvar prosjektrapport 137. (2004). Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng. AL Norsk vann og avløp BA. Statistisk sentralbyrå. (2001). Folke og boligtelling 2001, Hammerfest, Tabell 16. Statistisk sentralbyrå. Valdor, S. A. (2006). Oversiktskart vannmålere H11. Trondheim: Multiconsult AS. Vedlegg 7 Bassengvolum Hammerfest 17

NOTAT VEDLEGG 6 BASSENGVOLUM FUGLENES / PRÆRIEN INNHOLD. 1 Formålet med dokumentet Grunnlagsdata Befolkningsgrunnlag 3

NOTAT VEDLEGG 6 BASSENGVOLUM FUGLENES / PRÆRIEN INNHOLD. 1 Formålet med dokumentet Grunnlagsdata Befolkningsgrunnlag 3 Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 6 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest Del: Bassengvolum Fuglenes / Prærien Dato: 2009-07-10 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 9 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Inntaksledning Vestfjelldammen Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 5 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

Vedlegg til Hovedplan vann

Vedlegg til Hovedplan vann Vedlegg til Hovedplan vann 2011-2014 Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 1 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Avrenning Hammerfest vannverk Dato: 2009-02-24 Skrevet av: Torgrim

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 8 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Vannbehandling Hammerfest vannverk Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 2 - VURDERING AV VESTFJELLDAMMEN SOM KILDE INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 2 - VURDERING AV VESTFJELLDAMMEN SOM KILDE INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 2 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Vurdering av Vestfjelldammen som kilde Dato: 2009-02-24 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 1 - AVRENNING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 1 - AVRENNING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 1 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Avrenning Hammerfest vannverk Dato: 2009-02-24 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer.

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer. NOTAT Oppdrag 1350006973 Strømsnes områderegulering med KU Kunde Hammerfest kommune Notat nr. K001 Dato 20160527 Til Fra Kopi Hammerfest kommune Rambøll Norge AS v /Frank Lund Overordnede VAvurderinger

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal BAKGRUNN OG MÅLSETTING Mange vannverk har fortsatt store tap og har ikke oversikt over tap og den økonomiske betydningen av lekkasjene Medlemmene i

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag Til: Fra: Nordre Land kommune v/arne Edgar Rosenberg Arild Sponberg Dato 2017-06-02 VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag 1 Innledning Som del av vårt oppdrag med vurdering

Detaljer

1 KORT OM EKSISTERENDE VANNFORSYNING

1 KORT OM EKSISTERENDE VANNFORSYNING 1 KORT OM EKSISTERENDE VANNFORSYNING 1.1 Området Løpshavn- Kløkstad Området er karakterisert med spredt byggelse. Av virksomheter som kan nevnes er campingplass på Løp og Geitvågen samt golfbane på Myklebostad.

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Saksframlegg. Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader

Saksframlegg. Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/3398-18682/2012 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 05.06.2012 Saksframlegg Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader Utv.saksnr

Detaljer

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen VA-plan Storefjellstølen Utgave: 1 Dato: 21.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Storefjellstølen Utgave/dato: 1/ 21.12.2016 Filnavn: VA-plan Storefjellstølen.docx Arkiv

Detaljer

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE Oppdragsgiver: Volda kommune Oppdrag: 526668 Detaljprosjekt UV-anlegg Del: Installasjon av UPS Dato: 2013-05-15 Skrevet av: Martin Meltzer Kvalitetskontroll: INFORMASJON OM ANLEGGENE INNHOLD 1 6B6BVolda

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Sammendrag. Eksamensarbeid ved Luleå tekniske universitet Institutionen for samhällsbyggnad Torgrim Fredeng Kemi

Sammendrag. Eksamensarbeid ved Luleå tekniske universitet Institutionen for samhällsbyggnad Torgrim Fredeng Kemi Hovedplan vann Sammendrag Kortversjon 2011-2014 Eksamensarbeid ved Luleå tekniske universitet Institutionen for samhällsbyggnad 30.04.2010 Torgrim Fredeng Kemi DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13 VEDLEGG 1 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. VURDERING AV FRAMTIDIG VANNBEHOV 1. Eksisterende forhold. 1.1. Eksisterende vannproduksjon Nedenfor har vi

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

SKAUN KOMMUNE VANNBRUKSPLAN 2008 DELRAPPORT: VANNFORSYNING

SKAUN KOMMUNE VANNBRUKSPLAN 2008 DELRAPPORT: VANNFORSYNING SKAUN KOMMUNE VANNBRUKSPLAN 2008 DELRAPPORT: VANNFORSYNING OKTOBER 2008 NO 958 632 126 MVA Vannbruksplan 2008 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Vannbruksplan 2008 Oppdrag nummer: 517538 Rapportnavn:

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå

Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå Miniseminar Godt vann Drammensregionen 25 november 2015 Optimalt lekkasjenivå Ved Børge Bjørndahl Fagleder i lekkasjeleteravdelingen, Vestfold Vann IKS 1 KORT FORTALT Vestfold Vann leverer vann til ca.

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Planområdet er totalt på 794,2 dekar (daa) hvorav 550 daa vurderes med tanke på næring. Av dette er det planlagt 320 daa nytt næringsareal.

Planområdet er totalt på 794,2 dekar (daa) hvorav 550 daa vurderes med tanke på næring. Av dette er det planlagt 320 daa nytt næringsareal. Til: Osterøy kommune v/roald Hovden Osterøy Entreprenør v/ Nils Skjerping Fra: Jan-Inge Nilssen Dato: 2014-04-23 ESPEVOLL NÆRINGSOMRÅDE. REVISJON AV VA-PLAN ENDELIG NOTAT / OPPSUMMERING JANUAR 2014 1.

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO FORPRO53EKT MOLO 2 (11) KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO AS Oppdragsnr.: 1350002796 Oppdragsnavn: KONGSFJORDBRUKET AS - MOLO Dokument nr.: 002 Filnavn: 1350002796_Kongsfjordbruket AS - Forprosjekt molo_ver2.docx

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 08.06.2010 kl. 10.00 i møterom Studenthuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom, Seida skole Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 11 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Gebyrberegning Dato: 2010-05-05 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Norsk Vannforening 20. mars 2007 Odd Atle Tveit Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Jeg vil snakke om Bakgrunn/ motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier Det lekker i Lier: 40% - Hovedplanene 2004 45% - Hovedplanen 2010 42 % Mats 2012 49 % Kostra 2011 47 % Mats 2009 46 % Mats 2010 49 % Vreg 2008 Hva er sannheten? Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer

Detaljer

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 VANNLEKKASJER Dagens lekkasjenivå Økonomisk riktig

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

Revisjonsmerknad: Rev. 1 oppdatert tappetest. INNHOLD, ' : 1 Grunnlag og forbehold 1

Revisjonsmerknad: Rev. 1 oppdatert tappetest. INNHOLD, ' : 1 Grunnlag og forbehold 1 Oppdragsgiver: Rauma Kommune, teknisk Oppdrag: 526004 - Bistand vannforsyning Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Odd Løvoll Kvalitetskontroll: Egenkontroll KAPASITETSBEREGNING 2-2013 ISFJORDEN Revisjon 1 Revisjonsmerknad:

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Kommentarutgave KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET GLITREVANNVERKET ALTERNATIVVURDERING

Kommentarutgave KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET GLITREVANNVERKET ALTERNATIVVURDERING GLITREVANNVERKET KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no ALTERNATIVVURDERING Kommentarutgave OPPDRAGSNR.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig)

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 529630-01 Områderegulering Slemmestad Dato: 15.03.2016 Skrevet av: Utku Koz Kvalitetskontroll:

Detaljer

GeoVA. Nettanalyser vannforsyning Forsyningssikkerhet og kapasitetstester Mars 2013. Rakkestad kommune. Versjon:4 Side 1 av 49

GeoVA. Nettanalyser vannforsyning Forsyningssikkerhet og kapasitetstester Mars 2013. Rakkestad kommune. Versjon:4 Side 1 av 49 Nettanalyser vannforsyning Forsyningssikkerhet og kapasitetstester Mars 2013 Versjon:4 Side 1 av 49 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL OG METODE... 3 3. MODELLOPPBYGGING OG FORUTSETNINGER...

Detaljer

Hol kommune. Hovedplan Vannforsyning 2007 2015. Vedtatt i Hol kommunestyre 26.04.07. Fjellvann (fra Skarvåni ved Raggsteindalen)

Hol kommune. Hovedplan Vannforsyning 2007 2015. Vedtatt i Hol kommunestyre 26.04.07. Fjellvann (fra Skarvåni ved Raggsteindalen) Hol kommune Hovedplan Vannforsyning 2007 2015 Fjellvann (fra Skarvåni ved Raggsteindalen) Vedtatt i Hol kommunestyre 26.04.07 Sammendrag Innholdet i Hovedplan Vannforsyning Del 1: Sammendrag (kortfattet

Detaljer

Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: fra kl. 08:30 til kl. 14:00

Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: fra kl. 08:30 til kl. 14:00 «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» 12/2437-14 M12 HK/TEKN/MSM 10.01.2014 Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: 10.01.2014 fra kl. 08:30 til kl. 14:00 Tilstede: Roar Kjerstadmo, Olav Aa, Ove Røstvold,

Detaljer

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Av sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Erfaringssammenstilling lekkasjesøking Hensikten med prosjektet Erfaringssammenstilling lekkasjesøking

Detaljer

Saksframlegg. Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr. Saksframlegg Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.: 05/40035 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar rapporten fra forstudien

Detaljer

Eks. VBA. Skodje Kommune. Basseng Storsetra. E01 Grunn- og bygningsmessige arbeider. DEL 1: Konkurransebeskrivelsen. Utgave: A

Eks. VBA. Skodje Kommune. Basseng Storsetra. E01 Grunn- og bygningsmessige arbeider. DEL 1: Konkurransebeskrivelsen. Utgave: A Eks. VBA Basseng Storsetra E01 Grunn- og bygningsmessige arbeider DEL 1: Konkurransebeskrivelsen Utgave: A 2014-10-13 A DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: E01 Grunn- og bygningsmessige arbeider

Detaljer

METODER FOR LEKKASJESØKING

METODER FOR LEKKASJESØKING METODER FOR LEKKASJESØKING Foredragsholder: Sven Arvo Valdor Norconsult AS Trondheim GRUNNLAG FOR Å FINNE LEKKASJER Alle metoder og systemer for lekkasjesøkbygger på hva en lekkasje gir og en kan avsløre/lokalisere

Detaljer

Hans A Tandberg. VA-plan Tverrlie 7

Hans A Tandberg. VA-plan Tverrlie 7 VA-plan Tverrlie 7 Utgave: 1 Dato: 08.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Tverrlia 7 Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan Tverrlia 7.docx Arkiv ID Oppdrag: 612346-01 VA-plan

Detaljer

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET PROBLEMSTILLINGER VANN Trondheim og Melhus mangler fullgod reservevannskilde Sårbarhet vannforsyningssystem Trondheim:

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

Vestvågøy kommune, Plan og teknikk

Vestvågøy kommune, Plan og teknikk Vestvågøy kommune, Plan og teknikk VURDERING AV BASSENGVOLUM FOR HØYDEBASSENGER Foto: Haugheia høydebasseng 09.02.2011 Tittel: Vurdering av bassengvolum for høydebassenger RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

EXAMENSARBETE. Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune

EXAMENSARBETE. Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune EXAMENSARBETE 2009:187 CIV Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune Torgrim Fredeng Kemi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2015 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg VA miljøblad vatn til brannsløkking Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Oversikt over krav til brannvann tall fra hpv Molde (noen år tilbake) NBF's håndbok 10 10 20 25-? Hs,kum NTNU 21/85

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter med avgiftsregulativ Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 ENDRING AV FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Forskrifter for vann-

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

P høydebasseng Ballstad

P høydebasseng Ballstad P 36100602 Høydebasseng Ballstad I P 36100602 høydebasseng Ballstad SKISSEPROSJEKT September 2008 Rådhusgt. 3, 9008 Tromsø Telefon 77 75 88 80 Telefaks 77 75 88 81 ASPLAN VIAK AS Postadresse: Rådhusgata

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/10412 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2014

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2014 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2014 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2014 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer