Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden"

Transkript

1 Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 3.0 Valg av dirigent, referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4.0 Behandling av årsmeldingen 5.0 Behandling av årsregnskap i revidert stand 6.0 Behandling av innkomne forslag 7.0 Fastsettelse av medlemskontingent 8.0 Vedtakelse av budsjett 9.0 Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben 10.0 Valg av 10.1 Leder for 1 år og nestleder for 2 år styremedlem og 2 varamedlemmer revisorer 10.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 10.5 Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 1

2 Styrets beretning 2011 Konstituering av styret På det ordinære årsmøte 23. mars 2011 ble følgende endringer i styret vedtatt: Terje Persson gikk ut av styret og følgende ble valgt inn: Jan Reistad og Jane Larsen. Styret har det siste året hatt følgende sammensetning: Leder: Sissel Haukland Nestleder:Cecilie Stray Styremedlemmer: Lars Røgeberg, Eirik Kristiansen og Bjørn Egidius Helle Varamedlemmer: Tor Nygaard, Jan Reistad og Jane Larsen Valgkomite: Stig Haukland, Terje Persson og Henrik Franck Revisorer for 1 år: Christian Ness og Fredrik Stray Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter. Klubben har vært representert på Tennistinget i Norges Tennisforbund og på årsmøtet i Tennisregion Østland Vest. Klubben var også representert på årsmøtet i Bærum Idrettsråd. Cecilie Stray, Terje Persson, Bjørn E. Helle og Sissel Haukland har vært klubbens representanter i møter med Bærum kommune, Jernbaneverket og konsulentfirmaet Asplan Viak AS i forbindelse med anleggshallen og overdragelse til tennishall. Cecilie Stray har sittet som styremedlem i Bærum Idrettsråd. Sissel Haukland har sittet som medlem i valgkomiteen i Norges Tennisforbund og Tennisregion Østland Vest. Personal og administrasjon Klubben avsluttet sin avtale med Tobias Bejvel som hovedtrener Henrik Franck jobbet som timetrener frem til og ble ansatt på 2 års kontrakt fra Helene Bakke har jobbet både som timetrener og ansvar for noe adminstrativt arbeid i I tillegg har vi hatt Øyvind Alver ansatt på timebasis og følgende som hjelpetrenere: Marianne Moi Danielsen, Christine Moi Danielsen, Heidi Nordsveen, Hedda Bakke og Mats Bakke. Kontoret har vært betjent mandager fra kl og torsdager fra kl Endel administrative oppgaver er også utført av styret i klubben. Jan Netland har ført klubbens regnskap og ajourføring av medlems- og kursregister. Georg Bull har utført vaktmesteroppgaver på anlegget på timebasis. Tennisskolen 2011 Tennisskolen hadde i 1. halvår 109 elever mens det var 40 barn fra SFO på Blommenholm skole og Høvik skole som gikk på kurs. Trenernes hovedmål dette halvåret var å stoppe frafallet av kursdeltakere og øke trivselen blant trenere og spillere. I følge tilbakemeldinger fra foreldre og trenere og økning i antall kursdeltagere høsten 2011, virker det som den målsettingen ble nådd. Det ble avholdt 5 interne turneringer. I april ble det dannet en juniorkomite som består av 3 foreldre og 3 trenere. Marie Skaarnes, Kristin Kielland, Nina Jørgensen, Heidi Nordsveen, Marianne og Christine Moi Danielsen. De har avholdt 4 2

3 møter. Formålet med komiteen er å arrangere sammenkomster for å spille tennis og få til et godt sosialt miljø blant spillerne. Junior komiteen prøvde å arrangere en klubbsøndag i juni, men dessverre satte regnet en stopper for dette For å ha kvalifiserte trenere i klubben vår deltok Henrik og Helene på trener 2 kurs mens Mads, Marianne, Christine og Heidi var på trener 1 kurs våren BSTK har inngått et samarbeid med VBTK, Holmen og Asker TK for å øke kunnskapen og dra veksler på hverandre vedr. NTFs opplegg med rødt/orange og grønt nivå (ROG) hvor det brukes forskjellige typer baller avhengig barnas alder. ROG er forholdsvis nytt i Norge, men vi i BSTK er godt i gang med dette og ser allerede resultater. Vi hadde 5 spillere som deltok i konkurranser. Inndelingen av gruppene rødt/orange/grønt nivå har begynt å sette seg, og vi har 5 timer i uken med røde grupper, hvor vi har inntil 12 barn pr bane. Det ble avholdt sommercamp med 20 spillere, og med avslutning på Tusenfryd var det en fin uke. Det ble også avholdt en sommercamp i august med 20 spillere og hvor det var avslutning på bowling. Høsten var preget av mye regn, og trenerne var lykkelige da de omsider kunne flytte inn i den nye flotte hallen. Denne høsten hadde vi 146 spillere på kurs og 40 på SFO tennis. Nytt av året er at 3. og 4. klassingen går 2 ganger i uken. Samarbeidet med Blommenholm skole er veldig bra. Vi har fått en ny hjelpetrener, Hedda Bakke. Det har vært arrangert 2 turneringer i samarbeidsgruppen vår, en på VBTK og en i Asker. Der hadde BSTK hhv 10 og 12 spillere med. I høst har vi også tilbudt kursdeltakerne ekstra spill på søndager mellom og Dette har vært en stor suksess med bra oppmøte alle søndagene hvor de har fått tilbud. Klubbsøndagen som ble avholdt i oktober med 36 spillende barn på 2 timer og mange foreldre tilstede var meget bra og hadde god stemning. Klubben takker juniorkomiteen for god innsats. Trenere har fortsatt hovedfokus på trivsel og godt miljø. Det er dannet Team BSTK som består av 17 spillere som vil spille konkurranser. Videre har vi en rekrutt gruppe med 36 barn. Det er god vekst i BSTK. Trenerne har hatt et Team BSTK møte med både foreldre og spillere. Tilbudet om fysisk trening i regi av Erik Unneberg har hatt stort oppmøte i høst, mye takket være Henriks iherdige påminnelser til spillerne og bra opplegg av Erik Unneberg. Dette er en verdifullt tilbud for spillerne våre, og vi retter en stor takk til Erik som står på for dette supre tilbudet, som for øvrig er gratis. I desember dro Henrik til Porsgrunn med 5 lag -15 spillere - til lagturnering med overnatting. Her bet spillerne godt fra seg og høstet mye erfaring. Helgenen før hadde vi også 12 spillere med i RM for lag i Drammen. Det ble arrangert 3 juleavslutninger, rett før semesterslutt, med godt oppmøte og stormende jubel. Ungdommen hadde sin avslutning på lørdag med tennisspill og taco, mens de mindre barna ble delt i 2 puljer på søndag formiddag. 40 glade barn var innom. Fra å ha 4 konkurransespillere i vår, har vi nå 32 som har deltatt i minst en turnering i Vi har mange gryende talenter i klubben som vi håper vil blomstre enda mer neste år. 3

4 Banerapport Utendørssesongen 2011 begynte lovende med spillestart allerede i påsken. Påfølgende godværsperiode gjorde at vi fikk alle banene klare i løpet av kort tid. Eneste lille skjær i sjøen var dårlig vanningstrykk en tid. Det ga tørre og løse baner. Nok fuktighet ble det imidlertid senere på sommeren. I lange perioder holdt banene god stand, men kraftig regn skyllet bort mye grus og ny grus måtte stadig legges på. For noen av oss var det litt trist å se at den gamle hard-courtbanen ble gravd opp, men da de nye grusbanene var lagt og gjerder satt opp, ga anlegget et fint og helthetlig inntrykk. Da tilbakestillelse av anlegget ble noe forsinket, rakk vi ikke å ta de nye grusbanene i bruk. De trengte ekstra valsing, men en regnfull høst satte en stopper for det. Det samme regnværet gjorde at ny hard-courtbane i enden av hallen ikke ble helt ferdig. Maling av linjer gjenstår og vil bli utført i Ved stenging av uteanlegget i september/oktober, ble grunnlinjepartiet på de gamle banene forsøkt bygget opp med ekstra grus. Tanken var god, særlig hvis det hadde kommet frost istedet for mildvær med mye regn som igjen vasket bort noe av grusen. Til våren vil det bli lagt en grovere type grus på alle baner, tilsvarende den som nå er på de to nye banene da det ble en god del sand til overs etter ferdigstillelse. Vi håper at det vil gi bedre binding, og at grusen ikke så lett blåser av banene eller skylles bort i regnvær. Det bør også gi bedre feste for plastlinjene. Det ligger til rette for at vi kan få et flott anlegg fra og med utesesongen 2012, men det vil kreve sitt å sette istand og vedlikeholde så mange grusbaner. Styret har derfor en viktig oppgave når det gjelder organisering av dette arbeidet i fortsettelsen. Dugnad ble et brudd på den mangeårige tradisjonen med to dugnader hvor hovedoppgaven har vært boblehall ned om våren og opp om høsten. Det ble bare en dugnad av dette slag i 2011, og det var da boblehallen ble tatt ned i slutten av april. Da kommunen sa ja til at Jernbaneverkets verkstedhall kunne omgjøres til tennishall var en av betingelsene at klubben ikke lenger kunne sette opp boblehallen. Oppmøtet ble bra denne gangen også, og boblehallen ble tatt ned og brettet pent sammen som vanlig med hjelp av innleid mannskap. Litt senere ble boblehallen fraktet til parkeringsplassen for at arbeidet kunne begynne på å sette i stand banene. Klubben inngikk en intensjonsavtale med Lier TK om kjøp av boblehallen. Lier TK betalte kr i depositum for å sikre seg hallen.de betalte også transporten av hall og container fra området de stod på til parkeringsplassen. Lier TK trakk seg imidlertid fra kjøpet. Boblehallen ble lagt ut for salg, og i oktober lyktes klubben i å selge hallen. Dugnaden ble som tradisjonen de siste årene avsluttet med pizza som velvillig ble sponset av Dolly Dimple. Styret takker alle som stilte på dugnaden for god innsats. I tillegg til den store dugnaden er det blitt avholdt flere mindre dugnader for vedlikehold av banene og i forbindelse med anlegging av de to nye grusbanene. Takk også til dem som bidro med dette arbeidet. 4

5 Endelig permanenthall Hallen ble tømt av Skanska og vasket innvendig i slutten av mai og det ble lagt asfalt (av Skanska Asfalt) på toppen av betongen 8. og 9. juni.kjøreportene ble så fjernet og nye moduler satt på plass. Arbeid med montering av lys startet 14. juni og var ferdig 1. juli. BSTK hadde avtale med Norske Tennisbaner A/S om at de skulle starte legging av tennisdekket inne i hallen den 15. juli. Vi var blitt forespeilet at dette arbeidet skulle ta ca 2 uker pluss 5 dager med tørking før man kunne bruke banene. Grunnet noe forsinket oppstart, manglende levering av materiell, som det tok inntil 3 uker å få til landet og at det tok vesentlig lengre tid å gjøre selve jobben, endte det opp med at dekket ikke var ferdig lagt før nærmere midten av september. Så tok det 2 uker for å få tørket dekket tilstrekkelig til at man kunne gå på det! Styret og noen andre snille hjelpere kunne endelig få dekket banene med beskyttende plast helgen september, slik at det kunne monteres PVC-duk langs veggene, skillenett, nettstolper og nett før hallen endelig kunne åpnes for spill. Hallen ble åpnet for spill den 27. september kl Lys og varme er levert og montert av elektroentreprenør Guriby. Låssystemet og nødutgangsdør-åpnere er levert og montert av Trygge Rom. PVC duker er levert og montert av O.B. Wiik. Ventilasjonssystemet ble montert av Bryn Ventilasjon allerede da hallen ble satt opp i Kommunen har som et punkt i sitt vedtak angående tillatelsen som gjelder omgjøring av den midlertidige verkstedhallen til JBV til tennishall for BSTK, at klubben måtte sørge for å få satt opp espaljer og plante klatreplanter rundt 3 av hallens 4 vegger. BSTK har gjort avtale med anleggsgartner Steen og Lund som skal gjøre hele denne jobben. Arbeidet med espaljer ble påbegynt så sent at det var blitt tele i jorden og umulig å få plantet ferdig i høst. BSTK har fått midlertidig brukstillatelse på hallen frem til 1. juni Det som gjenstår for å få ferdigattest er altså beplantning utendørs. Denne jobben skal gjøres ferdig av Steen og Lund rett etter 17. mai Klubbhus I forbindelse med at det ble installert nytt låsesystem i tennishallen ble det også skiftet låsesystem for klubbhuset. Nøkkelsystemet er gradert slik at noen har adgang til alle rom i klubbhuset mens medlemmer som har time i hallen kun har adgang til selve klubbhuset og stue/garderobe, men ikke kjøkken og kontor. Ekstraordinært årsmøte Omdanning av hallen fra verkstedhall til tennishall har opptatt mye av tiden i styret. Vi fikk i årsmøtet 21. mars fullmakt til å bruke inntil kr 1,2 mill til investeringer og oppgraderinger av anlegg og tennishall. Etter årsmøtet hvor vi mottok tilbud på hva de forskjellige arbeidene kostet fant vi ut at dette kanskje ikke ville holde. Det ble derfor innkalt til ekstraordinært årsmøte 20. juni hvor styret ba om utvidet fullmakt til kr 2,0 mill. Dette ble vedtatt. Regnskapet viser at vi har brukt ca 1,8 mill. 5

6 Sportslige resultatet i 2011 Caroline Rohde-Moe (19) stod for klubbens sterkeste idrettsprestasjoner i Hun er nå inne på den internasjonale seniorrankingen, og var på det beste rangert som nummer 886. Ved inngangen til 2012 er hun rangert som nummer 923 (en forbedring på 150 plasser siste år), og er med det nummer tre i Norge. I 2011 oppholdt hun seg for det meste i USA, der hun spiller universitetstennis i Mississippi. Likevel fikk hun med seg flere internasjonale rankingturneringer i sommer. Det ble dessverre litt stang ut i noen av dem, men hun fikk mange verdifulle poeng for å komme til andre runde i en $ turnering i Kristinehamn. I FedCup (VM for landslag) i Egypt i mai vant hun sin single mot Makedonia, men tapte mot Tunisia. Doublekampene endte med seier mot Irland men tap for Egypt og Tunisia. Norge har nå rykket opp fra sin pulje. Caroline Rohde-Moe Også i år spilte Caroline seg frem til flere finaler i NM. Utendørs ble det andreplass i single men seier i double. Innendørs ble det nye andreplasser både i single og double. Karoline Haller (16) deltok også i senior-nm ute, men tapte der i første runde i tre sett. Hun kom imidlertid til kvartfinalen i NM ute i sin egen årsklasse, og fikk også kvartfinale i mixed double i senior-nm sammen med sin bror 6

7 Christopher Haller. Etter utendørssesongen meldte hun overgang til Stabekk, og BSTK ønsker henne lykke til der. På herresiden var Thomas Holla og Christopher Haller med i NM utendørs, og begge klarte å komme seg gjennom kvalifiseringen. Dessverre klarte ingen av dem å vinne første runde i hovedturneringen. Henrik Franck og Jarl Nygaard vant masters i double klasse C som ble spilt på Nittedal i oktober. Pr. 1. januar har BSTK fem rangerte spillere på NTFs ranking for herrer: Erik Unneberg (nr. 94), Thomas Holla (nr. 122), Christopher Haller (nr. 122), Eirik Fjellheim (nr. 154) og Henrik Franck (nr. 200). I juniorklassen har vi én gutt inne på rankingen pr. 1. januar Det er Trym Mjølhus (nr. 72 under 12 år). På jentesiden har vi tre spillere på listene. Det er Helene Reistad (nr. 27 under 12 år), Andrea Isaksen (nr. 43 under 14 år) og Anne Sofie Ness (nr. 130 under 18 år). Camilla Haller Perssonvar klubbens ivrigste turneringsspiller våren 2011 og spilte hele 11 turneringer før juli. Som best fikk hun en 3. plass i regionsmesterskapet innendørs, som ble spilt i Drammen i januar. Hun meldte overgang til Stabekk tennisklubb etter sommerferien. BSTK ønsker henne lykke til videre med tennissatsingen. Andrea Isaksen tapte 1.runde i NM u.14, men gjorde en flott innsats. Hun har spilt ni turneringer i Damelaget klarte nok en gang å holde seg i Eliteserien, og det var også målsetningen. Det ble seier mot Nordstrand 5-2, Vestre Bærum 5-2 og Holmenkollen 6-1. Laget tapte knepent 3-4 mot Stabekk og 3-4 mot Heming, mens Furuset (1-6) og Ullern (0-7) ble for sterke. Kampen mot Heming var en skikkelig thriller der det ble tap på målstreken i et spennende super-tiebreak i den ene doublen. Hadde jentene vunnet den kampen, hadde vi fått en semifinaleplass, men vi hadde ikke marginene med oss denne gangen. Mot Furuset hadde jentene matchball i den ene doublen, og hadde de vunnet den, ville de også gått til sluttspillet. Men uansett - jentene fikk en flott 5. plass i damenes Eliteserie På laget spilte Caroline Rohde-Moe, Anniken Lind, Camilla Stray, Ingrid Gigstad, Kjersti Lund, Karoline Haller, Celin Ringseth og Anne Sophie Ness. Lagtennisen for herrer var i år litt under pari. Førstelaget klarte ikke å stille med sitt sterkeste mannskap i alle kampene og endte som nummer fem av åtte lag i 1. divisjon. Det er den svakeste innsatsen på flere år. Heller ikke andrelaget hadde noen sterk sesong, og ble nummer seks (av åtte) i sin avdeling i 2. divisjon. Det ble dessverre nedrykk med knappest mulig margin, og det skyldes for en stor del at laget måtte avgi mange spillere til førstelaget. Vi må heller ikke glemme veteranene, som også i år sikret seg mange NM titler. Terje Persson (4), Erik Unneberg (2) og Truls Dahl (2) sørget for det. I tillegg vant veteranherrenes førstelag nok en gang den øverste divisjonen i serien, mens fair ladies-laget dessverre ikke klarte å holde plassen i 1. divisjon. Herrenes andre veteranlag, anført av en entusiastisk Truls Dahl, sikret opprykket til det nest øverste nivået på en suveren måte. Også innendørsserien 2010/11 ble som vanlig vunnet av BSTKveteranene. 7

8 Viktige spillere på veteranlaget som vant serien: Bjørn Naume, Erik Unneberg, Morten Unneberg og Terje Persson Turneringer I november arrangerte klubben GP turnering for damer og herrer med 12 spillere i dameklassen og 20 i herreklassen. Arrangementet ble en test på hvordan hallen ville fungere som turneringsarena, og klubben høstet gode tilbakemeldinger på hallen og arrangementet. Den våte høsten gjorde at det i år ikke ble arrangert noe klubbmesterskap hverken for juniorer eller seniorer. Medlemmer Pr har klubben 278 medlemmer som har innfridd sine forpliktelser overfor klubben (dvs har betalt kontingent for 2011). Dette er dessverre en nedgang på 68 medlemmer i forhold til Nedgangen er størst i kategorien junior (13-19) hvor det var en nedgang på 35. For å rekruttere flere juniorer har vi tillatt barn å gå på kurs et semester for å finne ut om tennis er en sport for dem. De barna som har valgt å fortsette etter jul, har fått beskjed om at de da må bli medlem av klubben slik at vi venter en tilvekst i denne kategorien. Barn (u 12 år) 60 Junior (u 18 år) 61 Senior (f.o.m 19 år) 144 Veteran (over 67) 5 Passive: 8 8

9 Økonomi Klubben fikk i 2011 et underskudd på kr ,- før avskrivninger og renter. Etter avskrivninger på kr endte resultatet med et underskudd på kr (før renteinntekter). Netto finansinntekter (renter) beløp seg til kr slik at årets resultat endte med et underskudd på kr Sponsorer Sparebank1 valgte ikke å fornye vår 3 årige sponsoravtale, og det har ikke lykkes styret å skaffe en tilsvarende avtale. Også Ness Risan & Partners har valgt avslutte sin sponsoravtalen med klubben. På utstyrsiden har klubben et samarbeid med A-Sport som en total leverandør på alt fra racketer, baller til tennissand og nettstolper. Denne avtalen gjør også at medlemmer ved direkte henvendelse til A-Sport kan kjøpe tennisutstyr med 15% rabatt. Vi takker A-Sport for godt samarbeid i året som er gått. 9

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

NORDSTRAND TENNISKLUBB

NORDSTRAND TENNISKLUBB NORDSTRAND TENNISKLUBB 2010 ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT 2011 Nordstrand Tennisklubb Styrets beretning for 2010 Klubben Nordstrand Tennisklubb ble etablert i 1905. Klubbens tennisanlegg i Seterveien

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Klubbhistorie I klubbens arkiver finnes mye både nyttig og interessant historie, som er viktig for oss som nå har ansvar for å drive klubben videre

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 2005 VEL MØTT! Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag. Onsdag 1. mars 2006 kl. 1900 i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN

Årsmøte 2005 VEL MØTT! Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag. Onsdag 1. mars 2006 kl. 1900 i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN Årsmøte 2005 Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag Onsdag 1. mars 2006 kl. 1900 i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Behandle lagets og gruppenes

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer