Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden"

Transkript

1 Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 19. mars 2012 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 3.0 Valg av dirigent, referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4.0 Behandling av årsmeldingen 5.0 Behandling av årsregnskap i revidert stand 6.0 Behandling av innkomne forslag 7.0 Fastsettelse av medlemskontingent 8.0 Vedtakelse av budsjett 9.0 Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben 10.0 Valg av 10.1 Leder for 1 år og nestleder for 2 år styremedlem og 2 varamedlemmer revisorer 10.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 10.5 Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 1

2 Styrets beretning 2011 Konstituering av styret På det ordinære årsmøte 23. mars 2011 ble følgende endringer i styret vedtatt: Terje Persson gikk ut av styret og følgende ble valgt inn: Jan Reistad og Jane Larsen. Styret har det siste året hatt følgende sammensetning: Leder: Sissel Haukland Nestleder:Cecilie Stray Styremedlemmer: Lars Røgeberg, Eirik Kristiansen og Bjørn Egidius Helle Varamedlemmer: Tor Nygaard, Jan Reistad og Jane Larsen Valgkomite: Stig Haukland, Terje Persson og Henrik Franck Revisorer for 1 år: Christian Ness og Fredrik Stray Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter. Klubben har vært representert på Tennistinget i Norges Tennisforbund og på årsmøtet i Tennisregion Østland Vest. Klubben var også representert på årsmøtet i Bærum Idrettsråd. Cecilie Stray, Terje Persson, Bjørn E. Helle og Sissel Haukland har vært klubbens representanter i møter med Bærum kommune, Jernbaneverket og konsulentfirmaet Asplan Viak AS i forbindelse med anleggshallen og overdragelse til tennishall. Cecilie Stray har sittet som styremedlem i Bærum Idrettsråd. Sissel Haukland har sittet som medlem i valgkomiteen i Norges Tennisforbund og Tennisregion Østland Vest. Personal og administrasjon Klubben avsluttet sin avtale med Tobias Bejvel som hovedtrener Henrik Franck jobbet som timetrener frem til og ble ansatt på 2 års kontrakt fra Helene Bakke har jobbet både som timetrener og ansvar for noe adminstrativt arbeid i I tillegg har vi hatt Øyvind Alver ansatt på timebasis og følgende som hjelpetrenere: Marianne Moi Danielsen, Christine Moi Danielsen, Heidi Nordsveen, Hedda Bakke og Mats Bakke. Kontoret har vært betjent mandager fra kl og torsdager fra kl Endel administrative oppgaver er også utført av styret i klubben. Jan Netland har ført klubbens regnskap og ajourføring av medlems- og kursregister. Georg Bull har utført vaktmesteroppgaver på anlegget på timebasis. Tennisskolen 2011 Tennisskolen hadde i 1. halvår 109 elever mens det var 40 barn fra SFO på Blommenholm skole og Høvik skole som gikk på kurs. Trenernes hovedmål dette halvåret var å stoppe frafallet av kursdeltakere og øke trivselen blant trenere og spillere. I følge tilbakemeldinger fra foreldre og trenere og økning i antall kursdeltagere høsten 2011, virker det som den målsettingen ble nådd. Det ble avholdt 5 interne turneringer. I april ble det dannet en juniorkomite som består av 3 foreldre og 3 trenere. Marie Skaarnes, Kristin Kielland, Nina Jørgensen, Heidi Nordsveen, Marianne og Christine Moi Danielsen. De har avholdt 4 2

3 møter. Formålet med komiteen er å arrangere sammenkomster for å spille tennis og få til et godt sosialt miljø blant spillerne. Junior komiteen prøvde å arrangere en klubbsøndag i juni, men dessverre satte regnet en stopper for dette For å ha kvalifiserte trenere i klubben vår deltok Henrik og Helene på trener 2 kurs mens Mads, Marianne, Christine og Heidi var på trener 1 kurs våren BSTK har inngått et samarbeid med VBTK, Holmen og Asker TK for å øke kunnskapen og dra veksler på hverandre vedr. NTFs opplegg med rødt/orange og grønt nivå (ROG) hvor det brukes forskjellige typer baller avhengig barnas alder. ROG er forholdsvis nytt i Norge, men vi i BSTK er godt i gang med dette og ser allerede resultater. Vi hadde 5 spillere som deltok i konkurranser. Inndelingen av gruppene rødt/orange/grønt nivå har begynt å sette seg, og vi har 5 timer i uken med røde grupper, hvor vi har inntil 12 barn pr bane. Det ble avholdt sommercamp med 20 spillere, og med avslutning på Tusenfryd var det en fin uke. Det ble også avholdt en sommercamp i august med 20 spillere og hvor det var avslutning på bowling. Høsten var preget av mye regn, og trenerne var lykkelige da de omsider kunne flytte inn i den nye flotte hallen. Denne høsten hadde vi 146 spillere på kurs og 40 på SFO tennis. Nytt av året er at 3. og 4. klassingen går 2 ganger i uken. Samarbeidet med Blommenholm skole er veldig bra. Vi har fått en ny hjelpetrener, Hedda Bakke. Det har vært arrangert 2 turneringer i samarbeidsgruppen vår, en på VBTK og en i Asker. Der hadde BSTK hhv 10 og 12 spillere med. I høst har vi også tilbudt kursdeltakerne ekstra spill på søndager mellom og Dette har vært en stor suksess med bra oppmøte alle søndagene hvor de har fått tilbud. Klubbsøndagen som ble avholdt i oktober med 36 spillende barn på 2 timer og mange foreldre tilstede var meget bra og hadde god stemning. Klubben takker juniorkomiteen for god innsats. Trenere har fortsatt hovedfokus på trivsel og godt miljø. Det er dannet Team BSTK som består av 17 spillere som vil spille konkurranser. Videre har vi en rekrutt gruppe med 36 barn. Det er god vekst i BSTK. Trenerne har hatt et Team BSTK møte med både foreldre og spillere. Tilbudet om fysisk trening i regi av Erik Unneberg har hatt stort oppmøte i høst, mye takket være Henriks iherdige påminnelser til spillerne og bra opplegg av Erik Unneberg. Dette er en verdifullt tilbud for spillerne våre, og vi retter en stor takk til Erik som står på for dette supre tilbudet, som for øvrig er gratis. I desember dro Henrik til Porsgrunn med 5 lag -15 spillere - til lagturnering med overnatting. Her bet spillerne godt fra seg og høstet mye erfaring. Helgenen før hadde vi også 12 spillere med i RM for lag i Drammen. Det ble arrangert 3 juleavslutninger, rett før semesterslutt, med godt oppmøte og stormende jubel. Ungdommen hadde sin avslutning på lørdag med tennisspill og taco, mens de mindre barna ble delt i 2 puljer på søndag formiddag. 40 glade barn var innom. Fra å ha 4 konkurransespillere i vår, har vi nå 32 som har deltatt i minst en turnering i Vi har mange gryende talenter i klubben som vi håper vil blomstre enda mer neste år. 3

4 Banerapport Utendørssesongen 2011 begynte lovende med spillestart allerede i påsken. Påfølgende godværsperiode gjorde at vi fikk alle banene klare i løpet av kort tid. Eneste lille skjær i sjøen var dårlig vanningstrykk en tid. Det ga tørre og løse baner. Nok fuktighet ble det imidlertid senere på sommeren. I lange perioder holdt banene god stand, men kraftig regn skyllet bort mye grus og ny grus måtte stadig legges på. For noen av oss var det litt trist å se at den gamle hard-courtbanen ble gravd opp, men da de nye grusbanene var lagt og gjerder satt opp, ga anlegget et fint og helthetlig inntrykk. Da tilbakestillelse av anlegget ble noe forsinket, rakk vi ikke å ta de nye grusbanene i bruk. De trengte ekstra valsing, men en regnfull høst satte en stopper for det. Det samme regnværet gjorde at ny hard-courtbane i enden av hallen ikke ble helt ferdig. Maling av linjer gjenstår og vil bli utført i Ved stenging av uteanlegget i september/oktober, ble grunnlinjepartiet på de gamle banene forsøkt bygget opp med ekstra grus. Tanken var god, særlig hvis det hadde kommet frost istedet for mildvær med mye regn som igjen vasket bort noe av grusen. Til våren vil det bli lagt en grovere type grus på alle baner, tilsvarende den som nå er på de to nye banene da det ble en god del sand til overs etter ferdigstillelse. Vi håper at det vil gi bedre binding, og at grusen ikke så lett blåser av banene eller skylles bort i regnvær. Det bør også gi bedre feste for plastlinjene. Det ligger til rette for at vi kan få et flott anlegg fra og med utesesongen 2012, men det vil kreve sitt å sette istand og vedlikeholde så mange grusbaner. Styret har derfor en viktig oppgave når det gjelder organisering av dette arbeidet i fortsettelsen. Dugnad ble et brudd på den mangeårige tradisjonen med to dugnader hvor hovedoppgaven har vært boblehall ned om våren og opp om høsten. Det ble bare en dugnad av dette slag i 2011, og det var da boblehallen ble tatt ned i slutten av april. Da kommunen sa ja til at Jernbaneverkets verkstedhall kunne omgjøres til tennishall var en av betingelsene at klubben ikke lenger kunne sette opp boblehallen. Oppmøtet ble bra denne gangen også, og boblehallen ble tatt ned og brettet pent sammen som vanlig med hjelp av innleid mannskap. Litt senere ble boblehallen fraktet til parkeringsplassen for at arbeidet kunne begynne på å sette i stand banene. Klubben inngikk en intensjonsavtale med Lier TK om kjøp av boblehallen. Lier TK betalte kr i depositum for å sikre seg hallen.de betalte også transporten av hall og container fra området de stod på til parkeringsplassen. Lier TK trakk seg imidlertid fra kjøpet. Boblehallen ble lagt ut for salg, og i oktober lyktes klubben i å selge hallen. Dugnaden ble som tradisjonen de siste årene avsluttet med pizza som velvillig ble sponset av Dolly Dimple. Styret takker alle som stilte på dugnaden for god innsats. I tillegg til den store dugnaden er det blitt avholdt flere mindre dugnader for vedlikehold av banene og i forbindelse med anlegging av de to nye grusbanene. Takk også til dem som bidro med dette arbeidet. 4

5 Endelig permanenthall Hallen ble tømt av Skanska og vasket innvendig i slutten av mai og det ble lagt asfalt (av Skanska Asfalt) på toppen av betongen 8. og 9. juni.kjøreportene ble så fjernet og nye moduler satt på plass. Arbeid med montering av lys startet 14. juni og var ferdig 1. juli. BSTK hadde avtale med Norske Tennisbaner A/S om at de skulle starte legging av tennisdekket inne i hallen den 15. juli. Vi var blitt forespeilet at dette arbeidet skulle ta ca 2 uker pluss 5 dager med tørking før man kunne bruke banene. Grunnet noe forsinket oppstart, manglende levering av materiell, som det tok inntil 3 uker å få til landet og at det tok vesentlig lengre tid å gjøre selve jobben, endte det opp med at dekket ikke var ferdig lagt før nærmere midten av september. Så tok det 2 uker for å få tørket dekket tilstrekkelig til at man kunne gå på det! Styret og noen andre snille hjelpere kunne endelig få dekket banene med beskyttende plast helgen september, slik at det kunne monteres PVC-duk langs veggene, skillenett, nettstolper og nett før hallen endelig kunne åpnes for spill. Hallen ble åpnet for spill den 27. september kl Lys og varme er levert og montert av elektroentreprenør Guriby. Låssystemet og nødutgangsdør-åpnere er levert og montert av Trygge Rom. PVC duker er levert og montert av O.B. Wiik. Ventilasjonssystemet ble montert av Bryn Ventilasjon allerede da hallen ble satt opp i Kommunen har som et punkt i sitt vedtak angående tillatelsen som gjelder omgjøring av den midlertidige verkstedhallen til JBV til tennishall for BSTK, at klubben måtte sørge for å få satt opp espaljer og plante klatreplanter rundt 3 av hallens 4 vegger. BSTK har gjort avtale med anleggsgartner Steen og Lund som skal gjøre hele denne jobben. Arbeidet med espaljer ble påbegynt så sent at det var blitt tele i jorden og umulig å få plantet ferdig i høst. BSTK har fått midlertidig brukstillatelse på hallen frem til 1. juni Det som gjenstår for å få ferdigattest er altså beplantning utendørs. Denne jobben skal gjøres ferdig av Steen og Lund rett etter 17. mai Klubbhus I forbindelse med at det ble installert nytt låsesystem i tennishallen ble det også skiftet låsesystem for klubbhuset. Nøkkelsystemet er gradert slik at noen har adgang til alle rom i klubbhuset mens medlemmer som har time i hallen kun har adgang til selve klubbhuset og stue/garderobe, men ikke kjøkken og kontor. Ekstraordinært årsmøte Omdanning av hallen fra verkstedhall til tennishall har opptatt mye av tiden i styret. Vi fikk i årsmøtet 21. mars fullmakt til å bruke inntil kr 1,2 mill til investeringer og oppgraderinger av anlegg og tennishall. Etter årsmøtet hvor vi mottok tilbud på hva de forskjellige arbeidene kostet fant vi ut at dette kanskje ikke ville holde. Det ble derfor innkalt til ekstraordinært årsmøte 20. juni hvor styret ba om utvidet fullmakt til kr 2,0 mill. Dette ble vedtatt. Regnskapet viser at vi har brukt ca 1,8 mill. 5

6 Sportslige resultatet i 2011 Caroline Rohde-Moe (19) stod for klubbens sterkeste idrettsprestasjoner i Hun er nå inne på den internasjonale seniorrankingen, og var på det beste rangert som nummer 886. Ved inngangen til 2012 er hun rangert som nummer 923 (en forbedring på 150 plasser siste år), og er med det nummer tre i Norge. I 2011 oppholdt hun seg for det meste i USA, der hun spiller universitetstennis i Mississippi. Likevel fikk hun med seg flere internasjonale rankingturneringer i sommer. Det ble dessverre litt stang ut i noen av dem, men hun fikk mange verdifulle poeng for å komme til andre runde i en $ turnering i Kristinehamn. I FedCup (VM for landslag) i Egypt i mai vant hun sin single mot Makedonia, men tapte mot Tunisia. Doublekampene endte med seier mot Irland men tap for Egypt og Tunisia. Norge har nå rykket opp fra sin pulje. Caroline Rohde-Moe Også i år spilte Caroline seg frem til flere finaler i NM. Utendørs ble det andreplass i single men seier i double. Innendørs ble det nye andreplasser både i single og double. Karoline Haller (16) deltok også i senior-nm ute, men tapte der i første runde i tre sett. Hun kom imidlertid til kvartfinalen i NM ute i sin egen årsklasse, og fikk også kvartfinale i mixed double i senior-nm sammen med sin bror 6

7 Christopher Haller. Etter utendørssesongen meldte hun overgang til Stabekk, og BSTK ønsker henne lykke til der. På herresiden var Thomas Holla og Christopher Haller med i NM utendørs, og begge klarte å komme seg gjennom kvalifiseringen. Dessverre klarte ingen av dem å vinne første runde i hovedturneringen. Henrik Franck og Jarl Nygaard vant masters i double klasse C som ble spilt på Nittedal i oktober. Pr. 1. januar har BSTK fem rangerte spillere på NTFs ranking for herrer: Erik Unneberg (nr. 94), Thomas Holla (nr. 122), Christopher Haller (nr. 122), Eirik Fjellheim (nr. 154) og Henrik Franck (nr. 200). I juniorklassen har vi én gutt inne på rankingen pr. 1. januar Det er Trym Mjølhus (nr. 72 under 12 år). På jentesiden har vi tre spillere på listene. Det er Helene Reistad (nr. 27 under 12 år), Andrea Isaksen (nr. 43 under 14 år) og Anne Sofie Ness (nr. 130 under 18 år). Camilla Haller Perssonvar klubbens ivrigste turneringsspiller våren 2011 og spilte hele 11 turneringer før juli. Som best fikk hun en 3. plass i regionsmesterskapet innendørs, som ble spilt i Drammen i januar. Hun meldte overgang til Stabekk tennisklubb etter sommerferien. BSTK ønsker henne lykke til videre med tennissatsingen. Andrea Isaksen tapte 1.runde i NM u.14, men gjorde en flott innsats. Hun har spilt ni turneringer i Damelaget klarte nok en gang å holde seg i Eliteserien, og det var også målsetningen. Det ble seier mot Nordstrand 5-2, Vestre Bærum 5-2 og Holmenkollen 6-1. Laget tapte knepent 3-4 mot Stabekk og 3-4 mot Heming, mens Furuset (1-6) og Ullern (0-7) ble for sterke. Kampen mot Heming var en skikkelig thriller der det ble tap på målstreken i et spennende super-tiebreak i den ene doublen. Hadde jentene vunnet den kampen, hadde vi fått en semifinaleplass, men vi hadde ikke marginene med oss denne gangen. Mot Furuset hadde jentene matchball i den ene doublen, og hadde de vunnet den, ville de også gått til sluttspillet. Men uansett - jentene fikk en flott 5. plass i damenes Eliteserie På laget spilte Caroline Rohde-Moe, Anniken Lind, Camilla Stray, Ingrid Gigstad, Kjersti Lund, Karoline Haller, Celin Ringseth og Anne Sophie Ness. Lagtennisen for herrer var i år litt under pari. Førstelaget klarte ikke å stille med sitt sterkeste mannskap i alle kampene og endte som nummer fem av åtte lag i 1. divisjon. Det er den svakeste innsatsen på flere år. Heller ikke andrelaget hadde noen sterk sesong, og ble nummer seks (av åtte) i sin avdeling i 2. divisjon. Det ble dessverre nedrykk med knappest mulig margin, og det skyldes for en stor del at laget måtte avgi mange spillere til førstelaget. Vi må heller ikke glemme veteranene, som også i år sikret seg mange NM titler. Terje Persson (4), Erik Unneberg (2) og Truls Dahl (2) sørget for det. I tillegg vant veteranherrenes førstelag nok en gang den øverste divisjonen i serien, mens fair ladies-laget dessverre ikke klarte å holde plassen i 1. divisjon. Herrenes andre veteranlag, anført av en entusiastisk Truls Dahl, sikret opprykket til det nest øverste nivået på en suveren måte. Også innendørsserien 2010/11 ble som vanlig vunnet av BSTKveteranene. 7

8 Viktige spillere på veteranlaget som vant serien: Bjørn Naume, Erik Unneberg, Morten Unneberg og Terje Persson Turneringer I november arrangerte klubben GP turnering for damer og herrer med 12 spillere i dameklassen og 20 i herreklassen. Arrangementet ble en test på hvordan hallen ville fungere som turneringsarena, og klubben høstet gode tilbakemeldinger på hallen og arrangementet. Den våte høsten gjorde at det i år ikke ble arrangert noe klubbmesterskap hverken for juniorer eller seniorer. Medlemmer Pr har klubben 278 medlemmer som har innfridd sine forpliktelser overfor klubben (dvs har betalt kontingent for 2011). Dette er dessverre en nedgang på 68 medlemmer i forhold til Nedgangen er størst i kategorien junior (13-19) hvor det var en nedgang på 35. For å rekruttere flere juniorer har vi tillatt barn å gå på kurs et semester for å finne ut om tennis er en sport for dem. De barna som har valgt å fortsette etter jul, har fått beskjed om at de da må bli medlem av klubben slik at vi venter en tilvekst i denne kategorien. Barn (u 12 år) 60 Junior (u 18 år) 61 Senior (f.o.m 19 år) 144 Veteran (over 67) 5 Passive: 8 8

9 Økonomi Klubben fikk i 2011 et underskudd på kr ,- før avskrivninger og renter. Etter avskrivninger på kr endte resultatet med et underskudd på kr (før renteinntekter). Netto finansinntekter (renter) beløp seg til kr slik at årets resultat endte med et underskudd på kr Sponsorer Sparebank1 valgte ikke å fornye vår 3 årige sponsoravtale, og det har ikke lykkes styret å skaffe en tilsvarende avtale. Også Ness Risan & Partners har valgt avslutte sin sponsoravtalen med klubben. På utstyrsiden har klubben et samarbeid med A-Sport som en total leverandør på alt fra racketer, baller til tennissand og nettstolper. Denne avtalen gjør også at medlemmer ved direkte henvendelse til A-Sport kan kjøpe tennisutstyr med 15% rabatt. Vi takker A-Sport for godt samarbeid i året som er gått. 9

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Konstituering av styret På det ordinære årsmøte 23 mars 2010 ble følgende styret valgt;

Konstituering av styret På det ordinære årsmøte 23 mars 2010 ble følgende styret valgt; STYRETS BERETNING 2010 Konstituering av styret På det ordinære årsmøte 23 mars 2010 ble følgende styret valgt; Leder: Terje Persson Nestleder: Cecilie Stray Styremedlemmer: Sissel Haukland, Lars Røgeberg

Detaljer

STYRETS BERETNING 2007

STYRETS BERETNING 2007 STYRETS BERETNING 2007 Konstituering av styre På det ordinære årsmøte 13 mars 2007 ble følgende endringer av styret vedtatt; Per Måreid gikk ut av styret og Eilif Brodtkorb ble valgt inn som nytt styremedlem.

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Styret i HTK i 2010 : Leder Knut Botten Heieren valgt for 09 og 10 Nestleder Kurt Erik Brinch 09 og 10 Sekretær ivaretatt av leder Kasserer John Olav Rønning valgt for 09

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2015 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2015 Side 2 Forord I 2014 satte styret fokus på å lage en bred plattform for konkurransespillerne

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

HANDLINGSPLAN Innhold

HANDLINGSPLAN Innhold Handlingsplan 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere/breddetennis... 5 2.3 Turneringer og turneringsformer...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN Innhold

HANDLINGSPLAN Innhold Handlingsplan 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 6 2.5

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt.

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt. Årsrapporter - 2011 Tennisskolen 2011 har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi har om lag 300 barn, ungdom og voksne i trening på ukentlig basis. Vi

Detaljer

Vi har fått ny sportssjef og trenerkabalen faller på plass. Klubben har et trenerteam av meget høy kvalitet.

Vi har fått ny sportssjef og trenerkabalen faller på plass. Klubben har et trenerteam av meget høy kvalitet. Årsmelding 2016 1 Ord fra formannen - 2016 Det økonomiske resultatet for 2016 er akseptabelt; 199.000 i overskudd. Takk til alle ansatte som har bidratt til at inntektene har økt og holdt utgiftene under

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015

Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015 Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015 1) Styret Styret har i 2015 bestått av: formann: Hans Erik Lie på valg nestformann: Nils Petter Dale ikke på valg styremedlem: Hege Saastad Haugan ikke på valg

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsrapporter fra gruppene 2. Årsregnskap 2012 med revisors beretning, samt budsjett for

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb Guide til turneringer Nesodden tennisklubb 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 4 Juniorturneringer... 5 Klubbmesterskapet... 5 Follo-tour... 5 Team tennisskolen... 5 Red... 5 Orange... 5

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017

Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Agenda Personal Medlemsutvikling Kursvirksomhet Turneringsvirksomhet Klubbens måltall Personal 7,4 årsverk Fast ansatte Antonio Rivera, hovedtrener, 100 %

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK.

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Halden Tennisklubb www.haldentennis.com Handlingsplan 2014 2016 Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer.

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer