Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013

2 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE KILENTUNET SØNDAG KL (etter kveldsmessen) Saksliste: 1. Årsmelding Regnskap Budsjett Eventuelt Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

4 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

5 INNHOLDSFORTEGNELSE: Menighetsrådet s. 6 Bærum Kirkelige Fellesråd s. 7 Menighetens ansatte s. 8 Gudstjenesteliv og prestetjeneste s. 10 Barne- og familiearbeid s. 12 Ungdomsarbeidet s. 14 Musikkarbeid s. 19 Møte og gruppevirksomhet s. 20 Diakoni- og omsorgsarbeid s. 20 Informasjon s. 21 Eiendommer s. 22 Den kirkelige utbygging på Fornebu s. 23 Statistikk s. 25 Økonomi s. 26 Regnskap 2013 s. 27 Budsjett 2013 s. 33 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

6 MENIGHETSRÅDET 2013 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING pr Jan Schønheyder, leder Kirsti Hanssen Skolt, nestleder Elsa Brandt Stensrud (permisjon) Marius Claudi Reinung Vigdis Tveranger Jordal Kristin Elisabeth Torbjørnsen Sunniva Fisknes, fung.sokneprest Varamedlemmer: Stein Øgrim Ada Nanette Borna Fossem Mona A. Dvergsdal (permisjon) Per Erik Bjørklund Ellen Camilla Borgenheim Menighetsrådet har i 2013 hatt 9 møter og behandlet 72 saker Menighetsrådet har nedsatt følgende råd og utvalg: Arbeidsutvalg: MR-leder og nestleder, kirkeforvalter, sokneprest, sekretær Trosopplæringsutvalg: Marit W. Schønheyder, Nanette B. Fossem, Sunniva J. Fisknes, kateket, trosopplæringsarbeider. Elsa B. Stensrud (permisjon) Eiendomsutvalg: Jostein Grosås, Ulf Tinglum, Håkon Skotte, Jan Schønheyder, Stein Øgrim. Gudstjeneste-/musikkutvalg: Aashild H. Jørstad, Kirsti H. Skolt, MR-leder, Marius C. Reinung, sokneprest, organist. Økonomiutvalg: MR-leder, kirkeforvalter, sokneprest, Stein Øgrim. Diakoniutvalg: Vigdis Jordal, Kristin Torbjørnsen, Hilde Hvatum, Kristine Grosås, diakon. Estetisk utvalg: Kristine Grosås, Inger Lien Solheim, Marius C Reinung, Jorunn Ravlo. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

7 BÆRUM KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesorgan for alle menighetene i Bærum Ivaretar menighetens interesser i forhold til kommunen når det gjelder økonomiske rammevilkår og forvaltning av eiendommer Arbeidsgiveransvar for fellesrådsansatte på vegne av soknet Koordinerer og setter i gang fellestiltak for menighetene Administrasjonen i BKF ledes av kirkeverge Svein Erik Tøndel Andersen. BKF som rådsorgan består av en representant fra hver av de 10 menighetsrådene i Bærum. Vår representant er Stein Øgrim. Han er også leder av rådet. KIRKETORGET I SANDVIKA Menighetene i Bærum har nå sitt felles Servicekontor, Kirketorget, som holder til i Brambanigården i Sandvika. (Rådhustorget 5) Kirketorget koordinerer dåp, vielser og begravelser for menighetene i Bærum. Telefonnummeret til Kirketorget er: med ekspedisjonstid E-post: Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

8 MENIGHETENS ANSATTE ANSATTE PR Prester: Knut Pedersen, sokneprest Sunniva Johnsen Fisknes, fung.sokneprest Kirkeforvalter: Hege M. Mathiassen Menighetspedagog/kateket: Gunnar Solberg Trosopplæringsmedarbeider: Simon Andreas Skollevoll (40%) Trosopplæringsmedarbeider: Elin Røsok (20%) Kantor: (50%) Larissa Mikkelsen Kirketjener/sekretær: (60%) Håkon Skotte Sekretær/regnskap: (35%) Åse Bommen Diakon: (20%) Ellen Haave ENDRINGER I STABEN 2013 Kirkeforvalter Gunnhild Lande Anda (permisjon 2012 og 2013) Barne- og familiearbeider Hanne Wennberg Tinglum (permisjon ) Menighetspedagog Silje Madelen Salvesen (permisjon ) Kirkeforvalter Hege M. Mathiassen (vikar 2013) Trosopplæringsmedarbeider Simon Andreas Skollevoll (f.o.m ) Trosopplæringsmedarbeider Elin Røsok (f.o.m ) Vikarprest Margrete Thelaug (f.o.m t.o.m ) Vikarprest Olav Tveito (f.o.m t.o.m ) MENIGHETSKONTORET Snarøya kirke, Snarøyveien 126, 1367 Snarøya Kilentunet, Kilenveien 55, 1366 Lysaker Ønsker Hanne Wennberg du å komme Tinglum innom kontoret, er det betjent onsdag og fredag i Snarøya kirke kl og torsdag på Kilentunet kl Telefontid kl (onsdag, torsdag, fredag) Tlf E-post: STABENS ARBEIDSPROGRAM I det daglige arbeidet organiserer den enkelte medarbeider sin arbeidsdag iflg. vedtatte avtaler/instruks. Prestene er ansatt av Oslo Bispedømme, mens alle andre ansatte har Bærum Kirkelige Fellesråd som arbeidsgiver. Menigheten lønner ca. ½ årsverk. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

9 Staben samles annenhver torsdag til stabsmøte. Vi starter med andakt. På stabsmøtene evaluerer vi arrangementer/samlinger som har vært, går gjennom ukens program og drøfter aktuelle saker. - Den torsdagen vi ikke har vanlig stabsmøte, samles de fleste i staben til "infolunsj". I løpet av 2013 har kontorene på Kilentunet blitt ferdigstilt. Vi har også fått to nye kontorer i u.etg. ved at stuen er blitt delt med skillevegg. Institusjonsdiakon Gunnar Holten som har sin tjeneste ved Hospice Stabekk, Stabæktunet og Mariehaven bo- og behandlingssenter, har sitt kontor hos oss og deltar i stabsfellesskapet på torsdager. Det har også vært flere skifter av personer i stillinger i Soknepresten har vært sykemeldt store deler av året og Sunniva Fisknes har fungert som sokneprest. Vi har hatt inne flere vikarer. I forbindelse med at Silje Madelen Salvesen har permisjon, har Gunnar Solberg overtatt kateketfunksjonen, og vikarer har gått inn i hans arbeidsoppgaver. (Se for øvrig oversikt over menighetens ansatte) SAMARBEID MED ANDRE De administrative ansatte i menighetene har fagmøter i regi av BKF, kantorene har sitt "organistforum" noen ganger i semesteret, mens prestene har sine faste møter med tekstgjennomgåelse og aktuelle saker i Vardåsen kirke hver uke. Prestene samles også en gang i måneden til Presteforum på Kirketorget. Prestene i Høvik og i vår menighet, har også i 2013 hatt sine møtepunkter. Asker og Bærum krets av KFUK/M er en viktig samarbeidspartner i barne- og ungdomssektoren og inviterer til fellesarrangementer både for barn og unge. SAMARBEID MED HØVIK MENIGHET Når det gjelder administrativt samarbeid har vi dette året hatt felles kirkeforvalter med Høvik. Forvalter har hatt 1 dag tilstedeværende arbeid i Snarøya kirke. Vi har også samme diakon som er 20 % i Snarøya og 80 % i Høvik. Vår kirketjener er 60 % i Snarøya og 30% i Høvik. Vi har fortsatt nært samarbeid med Høvik menighet når det gjelder prestetjenesten i våre to sokn som er parmenigheter i Bærum prosti. Menighetenes prester samarbeider rundt tjenesteuker (begravelser), instiusjonstjeneste og felles gudstjenester i høytidene. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

10 GUDSTJENESTELIV OG PRESTETJENESTE GUDSTJENESTER Høymesser med dåp Familiegudstjenester Dåpsgudstjenester Skole- og barnehagegudstjenester Speidergudstjeneste 17.-mai gudstjeneste KIRKELIGE HANDLINGER Dåp Konfirmasjon Vigsler Bisettelser/begravelser ANDRE TJENESTER Andakter / Bibeltimer Sjelesorg/Samtaler Skole- og barnehagekontakt Hjemmebesøk ved dåp og bisettelser Soknebud Dødsbud etter anmodning fra politiet SAMARBEID GUDSTJENESTER I 2013 har vi fortsatt hatt nært samarbeid med Høvik når det gjelder gudstjenestene. Dette er i samsvar med den tenkning som rår sentralt innen Bærumskirken. Vi organiserer prestetjenesten i parmenigheter. Når vi nå er to prester i Lysaker/Snarøya, skal menighetene fremover i hovedsak forholde seg til sognets prester ved dåpssamtaler og ved de fleste gudstjenester. I 2013 hadde vi følgende fellesgudstjenester med Høvik: 1. nyttårsdag (Høvik) Skjærtorsdag kveld (Høvik) Kristi Himmelfartsdag (Høvik) 10. juni med Sommerfest på kirkebakken (Snarøya) Hver søndag i skolens sommerferie (Høvik) 11. søndag i treenighetstiden (Snarøya) 4. søndag i advent (Høvik) 2. juledag (Høvik) Romjulssøndag (Høvik) Nyttårsaften (Snarøya) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

11 GUDSTJENESTEDELTAGELSE Statistikken for 2013 viser en liten nedgang når det gjelder gudstjeneste-deltagelse i Snarøya kirke på søn- og helligdager, samtidig som kirkebesøket totalt viser en gledelig økning (kfr. statistikk s.25) Det er gledelig at antall nattverdgjester øker. Dette skyldes nok at vi nå har flere gudstjenester med både dåp og nattverd. Vi har i 2013 hatt Kveldsmesser på Kilentunet første søndag i måneden med litt skuffende oppmøte. BISPEVISITAS Vi hadde gleden av å ha Oslo Biskop, Ole Christian M. Kvarme på visitas i Lysaker/Snarøya sokn september Dette ble noen inspirerende dager med tettpakket program hvor biskopen fikk møte mange. Han hadde møte med staben og menighetsrådet. På tirsdag kveld var det Kaffeprat med biskopen i Kirkestua hvor han møtte representanter fra foreninger, organisasjoner, skoler og andre frivillige på Snarøya og Lysaker. Onsdag formiddag møtte biskopen elever og lærere på Snarøya skole, før en Spasertur på Fornebu stod på programmet. Biskopen ble vist den nye byen som vokser fram, samt kirketomten som pr. i dag er anleggsplass for kjøpesenteret. Torsdag ettermiddag møtte han barn, unge og familier til kveldsmat og forestillingen Bibelen på 30 minutter i Snarøya kirke. Bærum kommunes ledelse inviterte biskopen med prost, kirkeverge og representanter fra menigheten til lunsj og samtale i kommunegården. (kfr. eget punkt om Fornebu-utbyggingen) Gjennom fire dager fikk biskopen dannet seg et godt bilde av menighetens medarbeidere og kirkens mange aktiviteter. Visitasen ble avsluttet med festgudstjeneste søndag 29, september i Snarøya kirke med påfølgende kirkekaffe. Der samlet biskopen sine inntrykk i visitasforedraget som han innledet med å si: Jeg har hørt mye fremsnakking denne visitasuken. Stab og menighetsråd snakker vel om hverandre. Dere er stolte over livet i menigheten. Dere setter pris på lokalmiljøet og de på dere. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

12 Visitasforedraget i sin helhet kan lese på Oslo bispedømmes web-side. DETTE GLEDET OSS I 2013 Bispevisitas Mange møter opp i kirken i forbindelse med kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelser/begravelser. Konfirmantenes deltagelse som medhjelpere ved gudstjenestene i vårsemesteret Fortsatt godt samarbeid med skoler og barnehager når det gjelder markering av de kristne høytidene UTFORDRINGER FRAMOVER Gjennomføring av gudstjenestereformen Ungdom og gudstjenesten Kilentunet som gudstjenestested Etablere kirkelig tilhørighet for innflytterne på Fornebu BARNE- OG FAMILIEARBEID Det har vært et spennende år i 2013 med mange oppturer og noen utfordringer. Vi har hatt et ønske om å videreføre og utvikle barne-arbeidet fra 2012, som blant annet innebærer familiedag i kirken på torsdager og å skape flere møtepunkter som går på tvers av alders-grupper. Torsdagen har etablert seg som en aktivitetsdag i kirken. Mange familier har vært innom, og selv om regelmessigheten varierer så kommer de ofte igjen og igjen. Dette har vi nok først og fremst sett på Sprell Levende, som er tilbudet vårt til barnehagebarn. Når det gjelder barnegospel for aldersgruppen klasse så har vi også her mange flinke barn og foreldre som bidrar aktivt og ofte, men vi ser at tidsrommet på torsdagskveld er en tid som ofte er spist opp av andre aktiviteter. Dette er en utfordring vi må ta på alvor, og det kan medføre endringer kommende år. Babysang gjennomføres på onsdag formiddag og er jevnlig besøkt og en populær aktivitet. Da er det barnesang, latter, kanskje en bæsjebleie og mye god stemning i kirkestua. Ellers har vi jobbet for å skape flere begivenheter som samler de ulike aktivitetene og aldersgruppene. Dette har vært en stor suksess. Vi kan nevne familiegudstjenester, sansedag, påskefest, sommerfest, bibelen på 30 minutter, høsttakkefest og julespill. I disse aktivitetene har vi hatt alt fra de minste barna til aktive ungdommer og foreldre som har bidratt for å skape gode opplevelser. Det er veldig fint å oppleve hvordan du ulike aldersgruppene finner glede i hverandre på ulike måter. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

13 Bildene er hentet fra julespillet, høsttakkefest og Bibelen på 30 minutter. Bildene viser Sprell Levende barn i ulike roller, barnegospelkoret og aktive ungdomsledere. AKTIVITETENE Babysang foregår onsdag formiddag, Her er det rytme, sang og bevegelser tilpasset de små med påfølgende lunsj. 18 deltakere ved årsskifte. Sprell levende er et tilbud for barn i alderen 2-6 år. Samlingene foregår i kirkestua fra på torsdager. Her er det sang og dans, formidling av bibelfortelling, påfølgende hobbyaktivitet og avsluttes med saft og kjeks. Foreldrene er velkommen til å delta eller bare sitte og observere, mens de prater sammen og drikker kaffe. Over 40 barn med foreldre har vært innom i løpet av Barnegospel er et kor for alderen klasse. Øvelser er torsdager klokka i kirkestua. Samlingene består av oppvarming med bevegelser, sangøvelse, formidling av bibelfortelling og avslutning med saft og kjeks. Foreldre er også her hjertelig velkommen til å høre på, samtidig som de kan prate litt og ta en kopp kaffe. Det var 11 deltakere ved årsskifte. ARRANGEMENTER Utdeling av fireårsbok. 30 barn fikk boken. Sansedag. 41 barn og 25 voksne. Bibelen på 30 minutter. 26 deltakere og 60 publikum Juleverksted. 65 deltakere. Julespill. 30 deltakere og 80 publikum. Juletrefest. 55 var til stede. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

14 SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Se prestetjeneste og gudstjenesteliv og statistisk oversikt DETTE GLEDET OSS I 2013 Sosiale torsdager med foreldre og barn i kirkestua Økende kontaktflate med småbarnsfamiliene i området Ulike arrangementer hvor kirkens barne- og ungdomsarbeid samarbeider på ulike områder og finner støtte og glede i hverandre Positivitet og engasjement fra lokalsamfunnet UTFORDRINGER FOR 2014 Utvikle barnearbeidet i Snarøya kirke og skape tilbud/arrangement for aldersgruppene vi foreløpig ikke treffer. Finne gode løsninger for barngospel og videreutvikle denne aktiviteten Utarbeide trosopplæringsplan, ta i bruk trosopplæringsmidler og bygge nye aktiviteter og tilbud med bakgrunn i dette UNGDOMSARBEID SNARØYA UNGDOMSSENTER Årsberetning 2013 KLUBBEN Mandager er det klubb i lokalene i Snarøya kirke. Ungdommene kommer fra halv fire og utover, og vi avslutter i ti tiden. Aktiviteter klubben kan tilby er pingpong, playstation på storskjerm, filmkvelder, instrumenter og sang for de musikkinteresserte, spillkvelder og gode samtaler. Selv om mulighetene for aktiviteter er mange, ser vi at ungdommene helst bare vil henge og skravle. Det er stort sett lederne (15-25 år) og deres venner som er klubben. Kirken blir et slags fristed i en hverdag som ellers preges av forventninger og prestasjonskrav. I kirken finner de en arena hvor de kan være sammen med jevnaldrende og voksne på egne premisser. Flere og flere velger å komme til kirken rett etter skolen for å slappe av eller for å snakke med noen. Også utenom mandagene er det flere som bare stikker innom for å slå av en prat. I 2013 har vi hatt et stadig økende lederteam som igjen fører til at det blir et stort ungdomsmiljø i kirken på mandagene. Det er sjelden under 20 og flere ganger har det vært rundt 45 ungdommer innom. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

15 Klubben arrangerer også flere happenings i løpet av året. Blant annet kampkveld for konfirmanter, våkenatt, julebord og juleverksted. Før disse eventene tar ungdomslederne mye ansvar når det gjelder markedsføring. Flere av eventene har hatt over 100 deltakere i VÅKENATT Våkenatt er et rusfritt arrangement fra åtte om kvelden til åtte om morgenen natt til 1. mai. Det ble arrangert første gang i 2009 som en motvekt til all drikkingen som denne natten er kjent for. Våkenatt 2013 ble en veldig fin natt med over 100 besøkende. Det ble arrangert talentkonkurranse, FIFA-turnering på storskjerm og nattkino oppe i kirkerommet. I tillegg var det kiosk med varm mat fra en tønnegrill natten igjennom, til stor glede for mange i en kjølig Mai-natt. LEDERTEAMET Uten gode og lojale ledere ville verken ungdomsarbeidet eller konfirmantarbeidet i menigheten vært mulig. Hvert semester starter vi med ledermøte, der vi går igjennom semesterplanen, evaluerer forrige semester og planlegger det neste. Hvert år avsluttes med et julebord for alle lederne. Hver høst rekrutteres nye ledere fra årets konfirmantkull. Denne høsten meldte 47 nye lederspirer seg på lederkurs. Gjennom høstsemesteret er det flere ledersamlinger, der både nye og gamle ledere deltar. Denne delen av lederkurset regnes som teoridelen. I vårsemesteret får de nye lederne praksis gjennom konfirmantarbeidet og våkenatt. Hvert semester reiser også ledergjengen på ledertur. Disse turene er svært viktige for samholdet i gruppen. Våren 2013 reiste ledergjengen på tur til Gunnar Solberg sine hjemtrakter i Øvre Eiker, Buskerud. Her hadde vi talentkonkurranse, bingokveld, filmanalyse kveld, kulturseminar, og actionfylte aktiviteter i Buskeruds store skoger. På denne turen var 22 ledere med. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

16 På høsten var det lokal leir med undervisning fredag kveld, hvorpå vi møttes tidlig igjen lørdag og hadde fult program gjennom dagen, overnatting i kirken og avsluttet helgen med en fin høsttakkefest under gudstjenesten på søndag. 45 ungdommer deltok på denne leiren. Konfleir er målet for de fleste lederne. På grunn av stadig tilvekst blant ungdomsledere kan ikke alle være med på konfirmant leiren. Noen må bli igjen hjemme, og det er synd, men det betyr at vi har et godt og stort lederteam. Før konfirmantleiren har vi en helg der vi spikrer opplegget for leiren, og alle får oppgaver. Ledertemaet på sommerens konfirmantleir fungerte utrolig godt, og vi hadde det fantastisk fint på KRIK høyfjellssenter i Hemsedal. KONFIRMASJONSLEIR 2013 I idylliske Lio grend, ved foten av Hemsedalsfjellet, ligger KRIK høyfjellssenter. Naturskjønne omgivelser og moderne fasiliteter gjør dette stedet til et yndet reisemål for mange, og da også Snarøya/Lysaker menighet. Årets konfirmantleir ble avviklet her i tidsrommet 5. til 11. august. Den stillhet og fred som normalt omgir dette stedet ble raskt fortrengt når 59 viltre konfirmanter og 25 gira ledere strømmet ut av bussene midt på dagen, mandag 5. august. Selv om det var mye liv og røre, var nok latter noe av det som slo mest ut på volum-barometeret, og smil og glimt i øyet preget leiren fra første stund. Mandag ettermiddag ble konfirmantene delt inn i grupper og fikk tildelt leirledere som skulle følge dem hver dag. Deretter startet det offisielle leirprogrammet med en undervisningsøkt hvor selvbildet og vår unike verdi som enkelt individer stod i sentrum. Deretter fulgte en sammen-ristning bestående av ymse aktiviteter som raskt smeltet bort det som måtte være av sjenanse og blyghet innad i gruppene. Fra og med sammenristningen på denne første dagen følte vi at gruppene fungerte godt, og det ble en stadig progresjon av god stemning og trivsel utover uken. Etter middag ble konfirmantene introdusert for singspiration hvor de sang, danset og spilte musikk. Dette ble en del av hverdags-rutinen morgen og kveld. Dagen ble avsluttet med skumrings-stund. Skumringsstunden åpnes med en kort andakt, et bibelvers eller noen refleksjoner, før alle får sitte i stillhet med sine egne tanker og har mulighet til å tenne lys for noen eller noe som betyr noe for hver enkelt. Slik avsluttes hver dag i løpet av leiren. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

17 Tirsdag hadde overskriften Kirkeåret. Dagen startet med Luciatog som vekket alle rommene, før juleevangeliet ble fremført på temasamlingen. Deretter fikk hver enkelt konfirmant utdelt en spesiell bibel i gave, før det var en kort undervisningsøkt om bibelens helhetsfortelling og bruk av bibelen. Dagen fortsatte med at gruppene dramatiserte ulike episoder fra Jesu liv for hverandre. I kveldinga ble gruppene igjen samlet for å gå påskevandringen. Da fikk hver enkelt konfirmant bind for øynene og ble ført rundt til ulike poster som hver på sin måte symboliserte og viste ulike deler av påskefortellingen, fra nattverdsmåltidet på Skjærtorsdag til korsfestelsen. Dagen ble avsluttet med Kristi himmelfart hvor Jesus steg opp til himmelen (symbolisert av en kinesisk lykt som steg til værs) og en påfølgende skumringsstund hvor Pinsebudskapet ble fortalt og symbolisert gjennom at åtte konfirmanter og ledere ba Fadervår på ulike språk. På onsdag var temaet Urettferdighet. Til manges store frustrasjon og irritasjon startet dagen med en bråkete vekking, før de deretter ble ført ut i den kjølige morgenluften. Når alle var kommet ut ble 20 % av konfirmantene ført inn igjen til en luksusfrokost i matsalen, mens de resterende 80 % fikk utdelt tørt brød og vann og ble stående å se lengselsfullt inn gjennom vinduet. Dette var da en eksemplifisering av verdens ujevne ressursfordeling. Påfølgende var det en temasamling hvor undervisningen gikk på urettferdighet fremstilt på ulike måter. Både slik vi kjenner den gjennom nyhetsbildet og utfordringene med sult og krig, men også den urettferdighet vi opplever i våre egne liv i vårt samfunn. Mobbing, forventingskrav og press, brutte relasjoner blant familie og venner og selvbilde sto sentralt. Man må først håndtere seg selv på en rettferdig måte, før man kan gjøre noe med urettferdighet i sine omgivelser. Omgivelsene kan være alt fra dine nærmeste venner til bekjempelse av sult og fattigdom i globale sammenhenger. Etter temasamlingen stod handelsspillet på programmet, og gruppene fikk utdelt ulike antall av ark, linjaler, passere etc. Deretter ble de gitt i oppdrag å fremstille ulike former og figurer med spesifikke mål. De opplevde raskt hvor avhengig man er av ressurser, og hvordan dette gir utslag i produksjon og utvikling. Senere på dagen var det volleyball turnering med tilhørende kreative lagnavn og kostymer. Dagen ble avsluttet med filmen Hotell Rwanda og påfølgende samtale og diskusjon. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

18 Torsdagen hadde den tyngste overskriften, Død og håp. Dagen startet med en temasamling hvor fokuset var død. Her ble det snakket om dødens mange ansikter. Døden kan komme brått og snu opp ned på livet, samtidig som døden i noen sammenhenger er noe naturlig og forventet. Savnet, sorgen og smerten er derfor veldig ulik i møte med død. Kirkens måte å møte og håndtere død på var sentralt i denne undervisningen. Men det er ikke bare legemlig død som rommes denne dagen. At noe kan dø inni oss er også et naturlig element under denne overskriften. Kanskje som et resultat av følelser som ikke gjengjeldes, relasjoner som brytes og lignende. Savn og smerte kan føles like sterk i disse situasjonene. Konfirmantene fikk deretter prate sammen i grupper om dette temaet, før en ny samling introduserte det Håp som kirken forkynner. Hva skjer når vi dør? Er det over eller finnes det noe mer? Jesu frelsesbudskapet går forbi døden. Denne dagen ble avsluttet med leik og moro i form av Capture the flag. Ledere og konfirmanter kamuflerte seg som best de kunne og gikk til krig. Fredagen var forbeholdt jenter for seg og gutter for seg. Veggklatring, spa, naturquiz, CelebrityQuiz, massering, bål fellesskap, basketturnering, manndomstest etc. var blant aktivitetene. Midt oppi alt action var det rom for mye av den type prat og utfordringer som passer best internt i jentegrupper eller guttegrupper. Mye av lørdagen gikk med til å forberede søndagens gudstjeneste. Dette inkluderte blant annet estetikk gruppe, dansegruppe, drama gruppe, forbønnsgruppe, band m.m. På kvelden var det rebusløp med påfølgende konfirmantunderholdning. Denne kvelden skulle lederne være tilskuere mens konfirmantene stod for opplegget. Det medførte fantastisk morsomme parodieringer av oss lederne, samt ulike smakstester og utfordringer som vi måtte gjennom. Etter underholdningen var det skumringsstund hvor alle fikk hvert sitt ark på ryggen og hvor alle kunne skrive noe positivt om hverandre. Alle fikk ark fulle av komplimenter. Det kan være godt å trekke frem noe sånt på en trist gråværsdag. Dagen ble avsluttet med nattkino for konfirmantene. På søndag kom det en del besøk fra konfirmantenes familier. Det ble holdt en søndagsgudstjeneste hvor konfirmantene stod for opplegget. Det var vellykket og vi var alle godt fornøyd. Leiren ble avsluttet med middag. Når avskjeden kom var konfirmanter som ledere godt fornøyd, og det var med et snev av vemod at vi vinket hverandre av sted. Takk for nå, og på gjensyn!!! Gunnar Solberg Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

19 MUSIKKARBEID MUSIKK I GUDSTJENESTEN I tillegg til kantors faste tjeneste: Barnegospel deltar ved familiegudstjenester Instrumentalister/solister Forsangergruppe i gudstjenesten SNARØYA BARNEGOSPEL (Se Barne- og familiearbeid) KONSERTER: 8.desember: Bærum Unge Strykere og Soul Children. 9. desember: Korpskonsert. Snarøya skoles musikkorps 15. desember: Menighetens julekonsert med lokale aktører. DETTE GLEDET OSS I 2013 Ny salmebok ble tatt i bruk 1.s. i advent Julekonserten med lokale aktører Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

20 UTFORDRING FRAMOVER Barnegospels videre utvikling Forsangertjeneste / voksenkor Ny liturgisk musikk / Gudstjenestereformen Øve inn nye salmer MØTE- OG GRUPPEVIRKSOMHET KVINNER I MENIGHETEN - KIM Åndelig og sosialt fellesskap for kvinner i alle aldre Samles en gang pr.mnd deltakere Kontaktperson: Ellen Haave DETTE GLEDET OSS I 2013 KIM's engasjement og bidrag i menighetsarbeidet UTFORDRINGER FRAMOVER Opplæring - bibelkunnskap Husgrupper/fellesskap DIAKONI- OG OMSORGSARBEID HYGGETREFF Siste torsdag i mnd. kl på Kilentunet Sosialt fellesskap med ord for dagen Leder: Ellen Haave, Karen Reiersen, Liv Tinglum 8-10 deltakere JULEMARKED Siste lørdag i november Samarbeid med Seniorsenteret, Sanitetsforeningen og Sjøspeideren "Kvinner i menigheten" - KIM står for arrangementet sammen med ansatte Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

21 KIRKEKAFFE Enkel kirkekaffe i våpenhuset etter de fleste gudstjenestene Kirkekaffe i kirkestuen i forbindelse med familiegudstjenester Enkel kveldsmat i forbindelse med Kveldsmesse første søndag i måneden. GLEDET OSS I 2013 Stand på Snarøyadagen 31.august Julemarkedet - et flott samarbeidstiltak i nærmiljøet UTFORDRINGER FRAMOVER Lokal handlingsplan for diakoni Flere frivillige medarbeidere INFORMASJON KIRKENYTT 4 utgivelser årlig Distribueres til de fleste husstander via posten. Noen veier på Lysaker får fortsatt bladet ved hjelp av bladbærere Finansieres ved frivillig kontingent og annonseinntekter ANNEN INFORMASJON Kunngjøringer i kirken Plakater Annonser - kirkelisten Medlemsbrev Internett INTERNETT Vi er inne på en felles portal på internett for menighetene i Bærum Vår egen hjemmeside: NB! INFOBROSJYRE Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

22 KIRKENYTT - LYSAKER/SNARØYA OG HØVIK Det er etablert et godt samarbeid om felles menighetsblad for Høvik og Lysaker/Snarøya menighet. En redaksjonsgruppe med representanter fra begge menigheter planlegger og koordinerer utgivelsene. Målsettingen med Kirkenytt er å informere om hva som skjer i de to menighetene, samtidig med at vi har en del fellesstoff og annonsering av gudstjenester, møter og arrangementer. INFORMAJONSBROSJYRE Høsten 2013 fikk vi laget en informasjons brosjyre med oversikt over noe av det som foregår i løpet av semesteret. Samtidig gir den nødvendige opplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger, utleie av lokaler og en oppdatert oversikt over ansatte. Brosjyren ble distribuert sammen med Kirkenytt, samtidig med at den var tilgjengelig i kirken og på kontorene. UTFORDRINGER FRAMOVER Utarbeide informasjonsstrategi Lage og sende ut semesterplaner Få en aktiv hjemmeside EIENDOMMER SNARØYA KIRKE Kirkerom Menighetskontorer Menighetslokaler/Kirkestue Ungdomsklubb Kommunen har ansvar for vedlikehold KILENTUNET MENIGHETSSENTER OG GRENDEHUS Eies av menigheten Benyttes av menigheten og lag/org. i nærmiljøet Kontorplasser for ansatte Leies ut til selskaper/ arrangementer Kommunen har ansvar for vedlikehold Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

23 KILENVEIEN 47 Eies av menigheten Leies ut til Bærum Kommune som prestebolig vederlagsfritt mot vedlikehold. KILENVEIEN Eies av menigheten Leies ut til ansatte/andre HASLUMSETER KAPELL Kapell og leirsted i Bærums-marka Eies av 15 menigheter, bl.a. Lysaker/Snarøya Vi har ansvar for en gudstj. pr. semester Vi har en representant i kapellutvalget, Marius C. Reinung. Vararepr. er Inger Lien Solheim. KVIKK-HYTTA Speiderhytte i Tanumskogen Eies av 6 menigheter, bl.a.lysaker/snarøya Lånes ut til Tanumspeiderne mot at de tar seg av vedlikeholdet Vi har en representant i styret, Marius C Reinung. Vararepr. er Inger Lien Solheim. DETTE GLEDET OSS I 2013 Etablering av kontorfellesskap for alle ansatte på Kilentunet Interiørmessig oppgradering av Kirkestua i regi av estetisk komité. UTFORDRINGER FRAMOVER Interiørmessig oppgradering av Kilentunet, 1.etg. Følge opp videre vedlikehold DEN KIRKELIGE UTBYGGING PÅ FORNEBU Dette året har det skjedd positive ting når det gjelder fremdriften av planene for kirke- og kulturbygg på Fornebu. (Fornebu senter) Menighetsrådet nedsatte på sitt møte (Sak 26/13) en komité som skal arbeide videre med planene for ny kirke på Fornebu. Komitéen består av Jan Schønheyder, Stein Øgrim, Torger Reve, Knut Lundby og kirkeverge/kirkeforvalter. Det har blitt tatt personlig kontakt med sentrale personer i Bærum kommune, skrevet avisinnlegg og informert om planene. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

24 Komitéen var også med i forberedelsene av Bispevisitasen september, - ikke minst med tanke på møtet med Bærum kommune. For tradisjonen tro inviterte kommunens ledelse biskopen med ledsagere, prosent, kirkevergen og representanter fra menigheten til lunsj og samtale i kommunegården. Der ble kirke på Fornebu et sentralt tema. Vi siterer fra Biskop Ole Christian M. Kvarmes visitasforedrag: Å komme til Fornebulandet er å møte en byggeplass og en vekstsone. Vi er vitne til en byutvikling med en befolkningsprognose på rundt , tilsvarende en norsk by som Lillehammer. Og det innenfor Lysaker og Snarøyas menighetsgrenser. Et så stort byområde vil trenge møteplasser for barn, unge og voksne, steder som er sosialt lim og skaper tilhørighet. Det sier seg selv at Snarøya kirke med sin geografiske plassering, 250 sitteplasser og begrensede ekstrarom ikke har mulighet til å imøtekomme de nye utfordringene. Et stort utredningsarbeid ble for flere år siden lagt ned av menighet, fellesråd og kommune, men ble lagt på is etter kommunestyrets vedtak i Onsdag hadde vi en to timers spasertur rundt Fornebulandet, og torsdag drøftet vi utfordringene med ordfører og ledelse i Bærum kommune. Vi understreket at det nå er tid for å hente frem eksisterende dokumenter og komme i gang med videre samtaler og planer. Det har også vært tenkt fleksibelt om den nye kirken: et vigslet kirkerom som eies av kirken, kombinert med fellesarealer til sambruk med bibliotek og kulturfelt, konserter og andre aktiviteter. Når det gjelder sambruk, må mange spørsmål finne svar, ikke minst i samspill med andre aktiviteter og rom også for andre trossamfunn. Fra kommuneledelsens side ble det understreket at uenighet nå ikke går på sak, men heller på fremdrift og tidsplan. I en stram budsjettsituasjon må barnehage og skole ha prioritet, ble det sagt. Jeg oppfattet det imidlertid slik at ordføreren er positiv til å hente fram planene som finnes, slik at behovsundersøkelse og planer er kommet langt når økonomien tillater byggestart. Så blir det opp til politikerne å prioritere. Når dette er sagt, vil jeg understreke at Lysaker og Snarøya menighet allerede nå har ansvar for dem som bor på Fornebu. Dette ansvaret kan ikke utsettes til ny kirke står der, men må ivaretas med de lokaler og ressurser vi nå har. I et intervju med Kirkenytt sier også ordfører Lisbeth Hammer Krog at kirken på Forenbu kommer, men litt usikkert når. UTFODRINGER FRAMOVER Holde saken varm i forhold til Bærum kommune. Styrke den kirkelige tilhørigheten til den voksende befolkningen på Fornebu med større synlighet i lokalmiljøet og bedre infoarbeid. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

25 MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK - utdrag Nøkkeltall Døpt i Snarøya kirke Døpt i andre kirker Vigsler i Snarøya kirke Gravferder Konfirmanter Gudstjenester Gudstjenester totalt Kirkebesøk totalt Gudstj. søn- og helligdag Besøk søn- og helligdag Gjennomsnitt delt Nattverdgjester Gjennomsnitt delt Skole og barnehage Skolegudstjeneste r Antall deltakere Barnehagegudstj Antall deltakere Offer Offer, i alt Egen virksomhet Givertjeneste Antall faste givere Andre gaveinntekter Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

26 ØKONOMI Lysaker/Snarøya menighet har en nøktern og sunn økonomi der utgiftene holdes på et nivå som er i takt med tilgjengelige økonomiske ressurser. Regnskapet for 2013 viser et mindre forbruk på kr 4560, altså praktisk talt helt etter budsjettet. Det har naturlig nok vært noen forskyvninger i økonomien mellom de ulike arbeidsområdene, men totalen viser at vi har god styring på økonomien. Dette året ble også den store testamentariske gaven fra boet etter Ellen Tuxen Wessel bokført. (kr ) I følge testamentet er denne gaven øremerket barne- og ungdoms-arbeidet. Menighetsrådet disponerer fondet og ønsker at det først og fremst er avkastningen som skal disponeres hvert år. For en mer detaljert oversikt vises til vedlagte regnskapsoversikt og budsjett. (s.20-24) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

27 Lysaker/Snarøya menighet Driftsregnskap 2013 Inntekter Regnskap Noter Reg. budsjett Budsjett Regnskap Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Refusjoner (inkl. mva.komp.) Rammeoverføring/tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Fellesrådet Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Kjøp av andre varer og tjenester Refusjoner/overføringer Mva-kompensasjon Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter 78620, Netto finansinntekter-/utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnsk. messig mindreforbr. Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbr Avsetning til bundne fond Avsetning til ubundne fond 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

28 Lysaker/Snarøya menighet Investeringsregnskap 2013 Regnskap Noter Budsjett Regnskap Inventar og utstyr Vedlikehold og byggetjenester nybygg Mva 0 Sum investering i anleggsmidler Renteutgifter, låneomk. Avdrag på låne, ekstraord. Utlån, kjøp av aksjer, andeler Avsetninger Dekning av tidl. års resultat Årets finansieringsbehov Finansieres slik: Tilskudd fra Bærum kirkelige fellesråd Sum ekstern finansiering Overføringer fra driftsregnskapet 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (+) / Udisponert (-) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

29 Lysaker/Snarøya menighet Balanse pr EIENDELER 2013 Noter 2012 Anleggsmidler Kilentunet Boliger Kilenveien Inventar Kilentunet Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Momskompensasjon Sum kortsiktige fordringer Kasse menighet Kasse SUK Bank Bank SUK Skattetrekkskonto Sum kasse, bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Disposisjonsfond SUK Disposisjonsfond (sikkerhetsfond) Kapitalkonto, bygg Kapitalkonto, inventar Bundne fond, (undomsarbeidet) Prosjektmidler barne-/ungdomsarbeid Regnskapsmessig mindre-/merforbruk Avsatt bundne fond (Tårnagenthelg) Testamentarisk gave (Ellen Wessel) Sum egenkapital Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

30 Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jan Schønheyder Leder, Lysaker/Snarøya menighetsråd REGNSKAP 2013 Lysaker/Snarøya menighet NOTER TIL REGNSKAPET REFUSJONER Momskompensasjon ANDRE TILSKUDD, GAVER, INNSAMLEDE MIDLER Offer egen virksomhet Innsamlet egen virksomhet Givertjeneste Arrangementsinntekter Offer til annen virksomhet Fasteaksjon Testamentarisk gave Tilskudd/gaver fra andre (KFUK/M, Frifond etc) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER De ansatte er innmeldt i pensjonsordning i KLP gjennom Bærum Kirkelige Fellesråd 4 KJØP AV VARER OG TJENESTER Dette omfatter alle forbruksvarer, inventar, utstyr, honorar selvstendig næringsdrivende, utgifter vedr. leir og wek-ender REFUSJONER/OVERFØRINGER Refusjon til Fellesrådet, lønn kirketjener og ungd.leder, deltid Dekning av underskudd Kirkenytt Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

31 6 TILSKUDD OG GAVER Tilskudd/gave til KFUK/M Overføring av ofringer Overføring av andre inns. midler Tap på krav Årsregnskap 2013 Lysaker/Snarøya menighet NOTER TIL BALANSEN 7 KILENTUNET: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Tilgang Avgang 0 0 Årets avskrivning Bokført verdi BOLIGER I KILENVEIEN: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Årets avskrivning Bokført verdi INVENTER OG UTSTYR: Bokført verdi Tilgang 2012, korrigert fra tidligere år Tilgang Avgang 0 0 Årets avskrivning 0 0 Bokført verdi Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

32 Disp. fond MR Disp. fond MR 9 UBUNDNE FOND IB disposisjonsfond IB disposisjonsfond, SUK IB sikkerhetsfond Utgående balanse BUNDNE FOND Testamentarisk gave motatt ( Ellen Wessel) Årets disponering av gaven Testamentarisk gave, saldo pr Øremerket gave til barne- og ungdomsarbeidet 1 1 ENDRING I EGENKAPITAL IB egenkapital UB egenkapital Forklaring på endring Årets regnskapsmessige merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Akk. eldre underskudd Avskrivning kapitalkonto Tilgang kapitalkonto KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld med forfall i januar Avsatt skattetrekk Avsatt ferielønn Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

33 Lysaker/Snarøya menighet Budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2014 Ansvar Ansvar Inntekt Utgift Resultat Snarøya, Administrasjon Kirken Fellesaktiviteter Julekonsert Dåpsopplæring Konfirmantarbeidet Diakoni Kirkemusikk Barnearbeid Ungdomsarbeid Snarøya Ungdomsklubb Prosjektmidler nye barn/ungd.akt Menighetshus - Kilentunet Hus/leiligheter Kilenveien Kilenveien Driftsoverskudd/underskudd Vedtatt av Lysaker/Snarøya menighetsråd Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

34 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

35 Lysaker/Snarøya menighet sin visjon: Et mangfold av møtesteder med nærhet til Gud, lokalmiljø og samtid. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer