Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 Lysaker/Snarøya menighet ÅRSMELDING 2013

2 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE KILENTUNET SØNDAG KL (etter kveldsmessen) Saksliste: 1. Årsmelding Regnskap Budsjett Eventuelt Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

4 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

5 INNHOLDSFORTEGNELSE: Menighetsrådet s. 6 Bærum Kirkelige Fellesråd s. 7 Menighetens ansatte s. 8 Gudstjenesteliv og prestetjeneste s. 10 Barne- og familiearbeid s. 12 Ungdomsarbeidet s. 14 Musikkarbeid s. 19 Møte og gruppevirksomhet s. 20 Diakoni- og omsorgsarbeid s. 20 Informasjon s. 21 Eiendommer s. 22 Den kirkelige utbygging på Fornebu s. 23 Statistikk s. 25 Økonomi s. 26 Regnskap 2013 s. 27 Budsjett 2013 s. 33 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

6 MENIGHETSRÅDET 2013 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING pr Jan Schønheyder, leder Kirsti Hanssen Skolt, nestleder Elsa Brandt Stensrud (permisjon) Marius Claudi Reinung Vigdis Tveranger Jordal Kristin Elisabeth Torbjørnsen Sunniva Fisknes, fung.sokneprest Varamedlemmer: Stein Øgrim Ada Nanette Borna Fossem Mona A. Dvergsdal (permisjon) Per Erik Bjørklund Ellen Camilla Borgenheim Menighetsrådet har i 2013 hatt 9 møter og behandlet 72 saker Menighetsrådet har nedsatt følgende råd og utvalg: Arbeidsutvalg: MR-leder og nestleder, kirkeforvalter, sokneprest, sekretær Trosopplæringsutvalg: Marit W. Schønheyder, Nanette B. Fossem, Sunniva J. Fisknes, kateket, trosopplæringsarbeider. Elsa B. Stensrud (permisjon) Eiendomsutvalg: Jostein Grosås, Ulf Tinglum, Håkon Skotte, Jan Schønheyder, Stein Øgrim. Gudstjeneste-/musikkutvalg: Aashild H. Jørstad, Kirsti H. Skolt, MR-leder, Marius C. Reinung, sokneprest, organist. Økonomiutvalg: MR-leder, kirkeforvalter, sokneprest, Stein Øgrim. Diakoniutvalg: Vigdis Jordal, Kristin Torbjørnsen, Hilde Hvatum, Kristine Grosås, diakon. Estetisk utvalg: Kristine Grosås, Inger Lien Solheim, Marius C Reinung, Jorunn Ravlo. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

7 BÆRUM KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesorgan for alle menighetene i Bærum Ivaretar menighetens interesser i forhold til kommunen når det gjelder økonomiske rammevilkår og forvaltning av eiendommer Arbeidsgiveransvar for fellesrådsansatte på vegne av soknet Koordinerer og setter i gang fellestiltak for menighetene Administrasjonen i BKF ledes av kirkeverge Svein Erik Tøndel Andersen. BKF som rådsorgan består av en representant fra hver av de 10 menighetsrådene i Bærum. Vår representant er Stein Øgrim. Han er også leder av rådet. KIRKETORGET I SANDVIKA Menighetene i Bærum har nå sitt felles Servicekontor, Kirketorget, som holder til i Brambanigården i Sandvika. (Rådhustorget 5) Kirketorget koordinerer dåp, vielser og begravelser for menighetene i Bærum. Telefonnummeret til Kirketorget er: med ekspedisjonstid E-post: Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

8 MENIGHETENS ANSATTE ANSATTE PR Prester: Knut Pedersen, sokneprest Sunniva Johnsen Fisknes, fung.sokneprest Kirkeforvalter: Hege M. Mathiassen Menighetspedagog/kateket: Gunnar Solberg Trosopplæringsmedarbeider: Simon Andreas Skollevoll (40%) Trosopplæringsmedarbeider: Elin Røsok (20%) Kantor: (50%) Larissa Mikkelsen Kirketjener/sekretær: (60%) Håkon Skotte Sekretær/regnskap: (35%) Åse Bommen Diakon: (20%) Ellen Haave ENDRINGER I STABEN 2013 Kirkeforvalter Gunnhild Lande Anda (permisjon 2012 og 2013) Barne- og familiearbeider Hanne Wennberg Tinglum (permisjon ) Menighetspedagog Silje Madelen Salvesen (permisjon ) Kirkeforvalter Hege M. Mathiassen (vikar 2013) Trosopplæringsmedarbeider Simon Andreas Skollevoll (f.o.m ) Trosopplæringsmedarbeider Elin Røsok (f.o.m ) Vikarprest Margrete Thelaug (f.o.m t.o.m ) Vikarprest Olav Tveito (f.o.m t.o.m ) MENIGHETSKONTORET Snarøya kirke, Snarøyveien 126, 1367 Snarøya Kilentunet, Kilenveien 55, 1366 Lysaker Ønsker Hanne Wennberg du å komme Tinglum innom kontoret, er det betjent onsdag og fredag i Snarøya kirke kl og torsdag på Kilentunet kl Telefontid kl (onsdag, torsdag, fredag) Tlf E-post: STABENS ARBEIDSPROGRAM I det daglige arbeidet organiserer den enkelte medarbeider sin arbeidsdag iflg. vedtatte avtaler/instruks. Prestene er ansatt av Oslo Bispedømme, mens alle andre ansatte har Bærum Kirkelige Fellesråd som arbeidsgiver. Menigheten lønner ca. ½ årsverk. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

9 Staben samles annenhver torsdag til stabsmøte. Vi starter med andakt. På stabsmøtene evaluerer vi arrangementer/samlinger som har vært, går gjennom ukens program og drøfter aktuelle saker. - Den torsdagen vi ikke har vanlig stabsmøte, samles de fleste i staben til "infolunsj". I løpet av 2013 har kontorene på Kilentunet blitt ferdigstilt. Vi har også fått to nye kontorer i u.etg. ved at stuen er blitt delt med skillevegg. Institusjonsdiakon Gunnar Holten som har sin tjeneste ved Hospice Stabekk, Stabæktunet og Mariehaven bo- og behandlingssenter, har sitt kontor hos oss og deltar i stabsfellesskapet på torsdager. Det har også vært flere skifter av personer i stillinger i Soknepresten har vært sykemeldt store deler av året og Sunniva Fisknes har fungert som sokneprest. Vi har hatt inne flere vikarer. I forbindelse med at Silje Madelen Salvesen har permisjon, har Gunnar Solberg overtatt kateketfunksjonen, og vikarer har gått inn i hans arbeidsoppgaver. (Se for øvrig oversikt over menighetens ansatte) SAMARBEID MED ANDRE De administrative ansatte i menighetene har fagmøter i regi av BKF, kantorene har sitt "organistforum" noen ganger i semesteret, mens prestene har sine faste møter med tekstgjennomgåelse og aktuelle saker i Vardåsen kirke hver uke. Prestene samles også en gang i måneden til Presteforum på Kirketorget. Prestene i Høvik og i vår menighet, har også i 2013 hatt sine møtepunkter. Asker og Bærum krets av KFUK/M er en viktig samarbeidspartner i barne- og ungdomssektoren og inviterer til fellesarrangementer både for barn og unge. SAMARBEID MED HØVIK MENIGHET Når det gjelder administrativt samarbeid har vi dette året hatt felles kirkeforvalter med Høvik. Forvalter har hatt 1 dag tilstedeværende arbeid i Snarøya kirke. Vi har også samme diakon som er 20 % i Snarøya og 80 % i Høvik. Vår kirketjener er 60 % i Snarøya og 30% i Høvik. Vi har fortsatt nært samarbeid med Høvik menighet når det gjelder prestetjenesten i våre to sokn som er parmenigheter i Bærum prosti. Menighetenes prester samarbeider rundt tjenesteuker (begravelser), instiusjonstjeneste og felles gudstjenester i høytidene. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

10 GUDSTJENESTELIV OG PRESTETJENESTE GUDSTJENESTER Høymesser med dåp Familiegudstjenester Dåpsgudstjenester Skole- og barnehagegudstjenester Speidergudstjeneste 17.-mai gudstjeneste KIRKELIGE HANDLINGER Dåp Konfirmasjon Vigsler Bisettelser/begravelser ANDRE TJENESTER Andakter / Bibeltimer Sjelesorg/Samtaler Skole- og barnehagekontakt Hjemmebesøk ved dåp og bisettelser Soknebud Dødsbud etter anmodning fra politiet SAMARBEID GUDSTJENESTER I 2013 har vi fortsatt hatt nært samarbeid med Høvik når det gjelder gudstjenestene. Dette er i samsvar med den tenkning som rår sentralt innen Bærumskirken. Vi organiserer prestetjenesten i parmenigheter. Når vi nå er to prester i Lysaker/Snarøya, skal menighetene fremover i hovedsak forholde seg til sognets prester ved dåpssamtaler og ved de fleste gudstjenester. I 2013 hadde vi følgende fellesgudstjenester med Høvik: 1. nyttårsdag (Høvik) Skjærtorsdag kveld (Høvik) Kristi Himmelfartsdag (Høvik) 10. juni med Sommerfest på kirkebakken (Snarøya) Hver søndag i skolens sommerferie (Høvik) 11. søndag i treenighetstiden (Snarøya) 4. søndag i advent (Høvik) 2. juledag (Høvik) Romjulssøndag (Høvik) Nyttårsaften (Snarøya) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

11 GUDSTJENESTEDELTAGELSE Statistikken for 2013 viser en liten nedgang når det gjelder gudstjeneste-deltagelse i Snarøya kirke på søn- og helligdager, samtidig som kirkebesøket totalt viser en gledelig økning (kfr. statistikk s.25) Det er gledelig at antall nattverdgjester øker. Dette skyldes nok at vi nå har flere gudstjenester med både dåp og nattverd. Vi har i 2013 hatt Kveldsmesser på Kilentunet første søndag i måneden med litt skuffende oppmøte. BISPEVISITAS Vi hadde gleden av å ha Oslo Biskop, Ole Christian M. Kvarme på visitas i Lysaker/Snarøya sokn september Dette ble noen inspirerende dager med tettpakket program hvor biskopen fikk møte mange. Han hadde møte med staben og menighetsrådet. På tirsdag kveld var det Kaffeprat med biskopen i Kirkestua hvor han møtte representanter fra foreninger, organisasjoner, skoler og andre frivillige på Snarøya og Lysaker. Onsdag formiddag møtte biskopen elever og lærere på Snarøya skole, før en Spasertur på Fornebu stod på programmet. Biskopen ble vist den nye byen som vokser fram, samt kirketomten som pr. i dag er anleggsplass for kjøpesenteret. Torsdag ettermiddag møtte han barn, unge og familier til kveldsmat og forestillingen Bibelen på 30 minutter i Snarøya kirke. Bærum kommunes ledelse inviterte biskopen med prost, kirkeverge og representanter fra menigheten til lunsj og samtale i kommunegården. (kfr. eget punkt om Fornebu-utbyggingen) Gjennom fire dager fikk biskopen dannet seg et godt bilde av menighetens medarbeidere og kirkens mange aktiviteter. Visitasen ble avsluttet med festgudstjeneste søndag 29, september i Snarøya kirke med påfølgende kirkekaffe. Der samlet biskopen sine inntrykk i visitasforedraget som han innledet med å si: Jeg har hørt mye fremsnakking denne visitasuken. Stab og menighetsråd snakker vel om hverandre. Dere er stolte over livet i menigheten. Dere setter pris på lokalmiljøet og de på dere. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

12 Visitasforedraget i sin helhet kan lese på Oslo bispedømmes web-side. DETTE GLEDET OSS I 2013 Bispevisitas Mange møter opp i kirken i forbindelse med kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelser/begravelser. Konfirmantenes deltagelse som medhjelpere ved gudstjenestene i vårsemesteret Fortsatt godt samarbeid med skoler og barnehager når det gjelder markering av de kristne høytidene UTFORDRINGER FRAMOVER Gjennomføring av gudstjenestereformen Ungdom og gudstjenesten Kilentunet som gudstjenestested Etablere kirkelig tilhørighet for innflytterne på Fornebu BARNE- OG FAMILIEARBEID Det har vært et spennende år i 2013 med mange oppturer og noen utfordringer. Vi har hatt et ønske om å videreføre og utvikle barne-arbeidet fra 2012, som blant annet innebærer familiedag i kirken på torsdager og å skape flere møtepunkter som går på tvers av alders-grupper. Torsdagen har etablert seg som en aktivitetsdag i kirken. Mange familier har vært innom, og selv om regelmessigheten varierer så kommer de ofte igjen og igjen. Dette har vi nok først og fremst sett på Sprell Levende, som er tilbudet vårt til barnehagebarn. Når det gjelder barnegospel for aldersgruppen klasse så har vi også her mange flinke barn og foreldre som bidrar aktivt og ofte, men vi ser at tidsrommet på torsdagskveld er en tid som ofte er spist opp av andre aktiviteter. Dette er en utfordring vi må ta på alvor, og det kan medføre endringer kommende år. Babysang gjennomføres på onsdag formiddag og er jevnlig besøkt og en populær aktivitet. Da er det barnesang, latter, kanskje en bæsjebleie og mye god stemning i kirkestua. Ellers har vi jobbet for å skape flere begivenheter som samler de ulike aktivitetene og aldersgruppene. Dette har vært en stor suksess. Vi kan nevne familiegudstjenester, sansedag, påskefest, sommerfest, bibelen på 30 minutter, høsttakkefest og julespill. I disse aktivitetene har vi hatt alt fra de minste barna til aktive ungdommer og foreldre som har bidratt for å skape gode opplevelser. Det er veldig fint å oppleve hvordan du ulike aldersgruppene finner glede i hverandre på ulike måter. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

13 Bildene er hentet fra julespillet, høsttakkefest og Bibelen på 30 minutter. Bildene viser Sprell Levende barn i ulike roller, barnegospelkoret og aktive ungdomsledere. AKTIVITETENE Babysang foregår onsdag formiddag, Her er det rytme, sang og bevegelser tilpasset de små med påfølgende lunsj. 18 deltakere ved årsskifte. Sprell levende er et tilbud for barn i alderen 2-6 år. Samlingene foregår i kirkestua fra på torsdager. Her er det sang og dans, formidling av bibelfortelling, påfølgende hobbyaktivitet og avsluttes med saft og kjeks. Foreldrene er velkommen til å delta eller bare sitte og observere, mens de prater sammen og drikker kaffe. Over 40 barn med foreldre har vært innom i løpet av Barnegospel er et kor for alderen klasse. Øvelser er torsdager klokka i kirkestua. Samlingene består av oppvarming med bevegelser, sangøvelse, formidling av bibelfortelling og avslutning med saft og kjeks. Foreldre er også her hjertelig velkommen til å høre på, samtidig som de kan prate litt og ta en kopp kaffe. Det var 11 deltakere ved årsskifte. ARRANGEMENTER Utdeling av fireårsbok. 30 barn fikk boken. Sansedag. 41 barn og 25 voksne. Bibelen på 30 minutter. 26 deltakere og 60 publikum Juleverksted. 65 deltakere. Julespill. 30 deltakere og 80 publikum. Juletrefest. 55 var til stede. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

14 SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Se prestetjeneste og gudstjenesteliv og statistisk oversikt DETTE GLEDET OSS I 2013 Sosiale torsdager med foreldre og barn i kirkestua Økende kontaktflate med småbarnsfamiliene i området Ulike arrangementer hvor kirkens barne- og ungdomsarbeid samarbeider på ulike områder og finner støtte og glede i hverandre Positivitet og engasjement fra lokalsamfunnet UTFORDRINGER FOR 2014 Utvikle barnearbeidet i Snarøya kirke og skape tilbud/arrangement for aldersgruppene vi foreløpig ikke treffer. Finne gode løsninger for barngospel og videreutvikle denne aktiviteten Utarbeide trosopplæringsplan, ta i bruk trosopplæringsmidler og bygge nye aktiviteter og tilbud med bakgrunn i dette UNGDOMSARBEID SNARØYA UNGDOMSSENTER Årsberetning 2013 KLUBBEN Mandager er det klubb i lokalene i Snarøya kirke. Ungdommene kommer fra halv fire og utover, og vi avslutter i ti tiden. Aktiviteter klubben kan tilby er pingpong, playstation på storskjerm, filmkvelder, instrumenter og sang for de musikkinteresserte, spillkvelder og gode samtaler. Selv om mulighetene for aktiviteter er mange, ser vi at ungdommene helst bare vil henge og skravle. Det er stort sett lederne (15-25 år) og deres venner som er klubben. Kirken blir et slags fristed i en hverdag som ellers preges av forventninger og prestasjonskrav. I kirken finner de en arena hvor de kan være sammen med jevnaldrende og voksne på egne premisser. Flere og flere velger å komme til kirken rett etter skolen for å slappe av eller for å snakke med noen. Også utenom mandagene er det flere som bare stikker innom for å slå av en prat. I 2013 har vi hatt et stadig økende lederteam som igjen fører til at det blir et stort ungdomsmiljø i kirken på mandagene. Det er sjelden under 20 og flere ganger har det vært rundt 45 ungdommer innom. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

15 Klubben arrangerer også flere happenings i løpet av året. Blant annet kampkveld for konfirmanter, våkenatt, julebord og juleverksted. Før disse eventene tar ungdomslederne mye ansvar når det gjelder markedsføring. Flere av eventene har hatt over 100 deltakere i VÅKENATT Våkenatt er et rusfritt arrangement fra åtte om kvelden til åtte om morgenen natt til 1. mai. Det ble arrangert første gang i 2009 som en motvekt til all drikkingen som denne natten er kjent for. Våkenatt 2013 ble en veldig fin natt med over 100 besøkende. Det ble arrangert talentkonkurranse, FIFA-turnering på storskjerm og nattkino oppe i kirkerommet. I tillegg var det kiosk med varm mat fra en tønnegrill natten igjennom, til stor glede for mange i en kjølig Mai-natt. LEDERTEAMET Uten gode og lojale ledere ville verken ungdomsarbeidet eller konfirmantarbeidet i menigheten vært mulig. Hvert semester starter vi med ledermøte, der vi går igjennom semesterplanen, evaluerer forrige semester og planlegger det neste. Hvert år avsluttes med et julebord for alle lederne. Hver høst rekrutteres nye ledere fra årets konfirmantkull. Denne høsten meldte 47 nye lederspirer seg på lederkurs. Gjennom høstsemesteret er det flere ledersamlinger, der både nye og gamle ledere deltar. Denne delen av lederkurset regnes som teoridelen. I vårsemesteret får de nye lederne praksis gjennom konfirmantarbeidet og våkenatt. Hvert semester reiser også ledergjengen på ledertur. Disse turene er svært viktige for samholdet i gruppen. Våren 2013 reiste ledergjengen på tur til Gunnar Solberg sine hjemtrakter i Øvre Eiker, Buskerud. Her hadde vi talentkonkurranse, bingokveld, filmanalyse kveld, kulturseminar, og actionfylte aktiviteter i Buskeruds store skoger. På denne turen var 22 ledere med. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

16 På høsten var det lokal leir med undervisning fredag kveld, hvorpå vi møttes tidlig igjen lørdag og hadde fult program gjennom dagen, overnatting i kirken og avsluttet helgen med en fin høsttakkefest under gudstjenesten på søndag. 45 ungdommer deltok på denne leiren. Konfleir er målet for de fleste lederne. På grunn av stadig tilvekst blant ungdomsledere kan ikke alle være med på konfirmant leiren. Noen må bli igjen hjemme, og det er synd, men det betyr at vi har et godt og stort lederteam. Før konfirmantleiren har vi en helg der vi spikrer opplegget for leiren, og alle får oppgaver. Ledertemaet på sommerens konfirmantleir fungerte utrolig godt, og vi hadde det fantastisk fint på KRIK høyfjellssenter i Hemsedal. KONFIRMASJONSLEIR 2013 I idylliske Lio grend, ved foten av Hemsedalsfjellet, ligger KRIK høyfjellssenter. Naturskjønne omgivelser og moderne fasiliteter gjør dette stedet til et yndet reisemål for mange, og da også Snarøya/Lysaker menighet. Årets konfirmantleir ble avviklet her i tidsrommet 5. til 11. august. Den stillhet og fred som normalt omgir dette stedet ble raskt fortrengt når 59 viltre konfirmanter og 25 gira ledere strømmet ut av bussene midt på dagen, mandag 5. august. Selv om det var mye liv og røre, var nok latter noe av det som slo mest ut på volum-barometeret, og smil og glimt i øyet preget leiren fra første stund. Mandag ettermiddag ble konfirmantene delt inn i grupper og fikk tildelt leirledere som skulle følge dem hver dag. Deretter startet det offisielle leirprogrammet med en undervisningsøkt hvor selvbildet og vår unike verdi som enkelt individer stod i sentrum. Deretter fulgte en sammen-ristning bestående av ymse aktiviteter som raskt smeltet bort det som måtte være av sjenanse og blyghet innad i gruppene. Fra og med sammenristningen på denne første dagen følte vi at gruppene fungerte godt, og det ble en stadig progresjon av god stemning og trivsel utover uken. Etter middag ble konfirmantene introdusert for singspiration hvor de sang, danset og spilte musikk. Dette ble en del av hverdags-rutinen morgen og kveld. Dagen ble avsluttet med skumrings-stund. Skumringsstunden åpnes med en kort andakt, et bibelvers eller noen refleksjoner, før alle får sitte i stillhet med sine egne tanker og har mulighet til å tenne lys for noen eller noe som betyr noe for hver enkelt. Slik avsluttes hver dag i løpet av leiren. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

17 Tirsdag hadde overskriften Kirkeåret. Dagen startet med Luciatog som vekket alle rommene, før juleevangeliet ble fremført på temasamlingen. Deretter fikk hver enkelt konfirmant utdelt en spesiell bibel i gave, før det var en kort undervisningsøkt om bibelens helhetsfortelling og bruk av bibelen. Dagen fortsatte med at gruppene dramatiserte ulike episoder fra Jesu liv for hverandre. I kveldinga ble gruppene igjen samlet for å gå påskevandringen. Da fikk hver enkelt konfirmant bind for øynene og ble ført rundt til ulike poster som hver på sin måte symboliserte og viste ulike deler av påskefortellingen, fra nattverdsmåltidet på Skjærtorsdag til korsfestelsen. Dagen ble avsluttet med Kristi himmelfart hvor Jesus steg opp til himmelen (symbolisert av en kinesisk lykt som steg til værs) og en påfølgende skumringsstund hvor Pinsebudskapet ble fortalt og symbolisert gjennom at åtte konfirmanter og ledere ba Fadervår på ulike språk. På onsdag var temaet Urettferdighet. Til manges store frustrasjon og irritasjon startet dagen med en bråkete vekking, før de deretter ble ført ut i den kjølige morgenluften. Når alle var kommet ut ble 20 % av konfirmantene ført inn igjen til en luksusfrokost i matsalen, mens de resterende 80 % fikk utdelt tørt brød og vann og ble stående å se lengselsfullt inn gjennom vinduet. Dette var da en eksemplifisering av verdens ujevne ressursfordeling. Påfølgende var det en temasamling hvor undervisningen gikk på urettferdighet fremstilt på ulike måter. Både slik vi kjenner den gjennom nyhetsbildet og utfordringene med sult og krig, men også den urettferdighet vi opplever i våre egne liv i vårt samfunn. Mobbing, forventingskrav og press, brutte relasjoner blant familie og venner og selvbilde sto sentralt. Man må først håndtere seg selv på en rettferdig måte, før man kan gjøre noe med urettferdighet i sine omgivelser. Omgivelsene kan være alt fra dine nærmeste venner til bekjempelse av sult og fattigdom i globale sammenhenger. Etter temasamlingen stod handelsspillet på programmet, og gruppene fikk utdelt ulike antall av ark, linjaler, passere etc. Deretter ble de gitt i oppdrag å fremstille ulike former og figurer med spesifikke mål. De opplevde raskt hvor avhengig man er av ressurser, og hvordan dette gir utslag i produksjon og utvikling. Senere på dagen var det volleyball turnering med tilhørende kreative lagnavn og kostymer. Dagen ble avsluttet med filmen Hotell Rwanda og påfølgende samtale og diskusjon. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

18 Torsdagen hadde den tyngste overskriften, Død og håp. Dagen startet med en temasamling hvor fokuset var død. Her ble det snakket om dødens mange ansikter. Døden kan komme brått og snu opp ned på livet, samtidig som døden i noen sammenhenger er noe naturlig og forventet. Savnet, sorgen og smerten er derfor veldig ulik i møte med død. Kirkens måte å møte og håndtere død på var sentralt i denne undervisningen. Men det er ikke bare legemlig død som rommes denne dagen. At noe kan dø inni oss er også et naturlig element under denne overskriften. Kanskje som et resultat av følelser som ikke gjengjeldes, relasjoner som brytes og lignende. Savn og smerte kan føles like sterk i disse situasjonene. Konfirmantene fikk deretter prate sammen i grupper om dette temaet, før en ny samling introduserte det Håp som kirken forkynner. Hva skjer når vi dør? Er det over eller finnes det noe mer? Jesu frelsesbudskapet går forbi døden. Denne dagen ble avsluttet med leik og moro i form av Capture the flag. Ledere og konfirmanter kamuflerte seg som best de kunne og gikk til krig. Fredagen var forbeholdt jenter for seg og gutter for seg. Veggklatring, spa, naturquiz, CelebrityQuiz, massering, bål fellesskap, basketturnering, manndomstest etc. var blant aktivitetene. Midt oppi alt action var det rom for mye av den type prat og utfordringer som passer best internt i jentegrupper eller guttegrupper. Mye av lørdagen gikk med til å forberede søndagens gudstjeneste. Dette inkluderte blant annet estetikk gruppe, dansegruppe, drama gruppe, forbønnsgruppe, band m.m. På kvelden var det rebusløp med påfølgende konfirmantunderholdning. Denne kvelden skulle lederne være tilskuere mens konfirmantene stod for opplegget. Det medførte fantastisk morsomme parodieringer av oss lederne, samt ulike smakstester og utfordringer som vi måtte gjennom. Etter underholdningen var det skumringsstund hvor alle fikk hvert sitt ark på ryggen og hvor alle kunne skrive noe positivt om hverandre. Alle fikk ark fulle av komplimenter. Det kan være godt å trekke frem noe sånt på en trist gråværsdag. Dagen ble avsluttet med nattkino for konfirmantene. På søndag kom det en del besøk fra konfirmantenes familier. Det ble holdt en søndagsgudstjeneste hvor konfirmantene stod for opplegget. Det var vellykket og vi var alle godt fornøyd. Leiren ble avsluttet med middag. Når avskjeden kom var konfirmanter som ledere godt fornøyd, og det var med et snev av vemod at vi vinket hverandre av sted. Takk for nå, og på gjensyn!!! Gunnar Solberg Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

19 MUSIKKARBEID MUSIKK I GUDSTJENESTEN I tillegg til kantors faste tjeneste: Barnegospel deltar ved familiegudstjenester Instrumentalister/solister Forsangergruppe i gudstjenesten SNARØYA BARNEGOSPEL (Se Barne- og familiearbeid) KONSERTER: 8.desember: Bærum Unge Strykere og Soul Children. 9. desember: Korpskonsert. Snarøya skoles musikkorps 15. desember: Menighetens julekonsert med lokale aktører. DETTE GLEDET OSS I 2013 Ny salmebok ble tatt i bruk 1.s. i advent Julekonserten med lokale aktører Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

20 UTFORDRING FRAMOVER Barnegospels videre utvikling Forsangertjeneste / voksenkor Ny liturgisk musikk / Gudstjenestereformen Øve inn nye salmer MØTE- OG GRUPPEVIRKSOMHET KVINNER I MENIGHETEN - KIM Åndelig og sosialt fellesskap for kvinner i alle aldre Samles en gang pr.mnd deltakere Kontaktperson: Ellen Haave DETTE GLEDET OSS I 2013 KIM's engasjement og bidrag i menighetsarbeidet UTFORDRINGER FRAMOVER Opplæring - bibelkunnskap Husgrupper/fellesskap DIAKONI- OG OMSORGSARBEID HYGGETREFF Siste torsdag i mnd. kl på Kilentunet Sosialt fellesskap med ord for dagen Leder: Ellen Haave, Karen Reiersen, Liv Tinglum 8-10 deltakere JULEMARKED Siste lørdag i november Samarbeid med Seniorsenteret, Sanitetsforeningen og Sjøspeideren "Kvinner i menigheten" - KIM står for arrangementet sammen med ansatte Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

21 KIRKEKAFFE Enkel kirkekaffe i våpenhuset etter de fleste gudstjenestene Kirkekaffe i kirkestuen i forbindelse med familiegudstjenester Enkel kveldsmat i forbindelse med Kveldsmesse første søndag i måneden. GLEDET OSS I 2013 Stand på Snarøyadagen 31.august Julemarkedet - et flott samarbeidstiltak i nærmiljøet UTFORDRINGER FRAMOVER Lokal handlingsplan for diakoni Flere frivillige medarbeidere INFORMASJON KIRKENYTT 4 utgivelser årlig Distribueres til de fleste husstander via posten. Noen veier på Lysaker får fortsatt bladet ved hjelp av bladbærere Finansieres ved frivillig kontingent og annonseinntekter ANNEN INFORMASJON Kunngjøringer i kirken Plakater Annonser - kirkelisten Medlemsbrev Internett INTERNETT Vi er inne på en felles portal på internett for menighetene i Bærum Vår egen hjemmeside: NB! INFOBROSJYRE Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

22 KIRKENYTT - LYSAKER/SNARØYA OG HØVIK Det er etablert et godt samarbeid om felles menighetsblad for Høvik og Lysaker/Snarøya menighet. En redaksjonsgruppe med representanter fra begge menigheter planlegger og koordinerer utgivelsene. Målsettingen med Kirkenytt er å informere om hva som skjer i de to menighetene, samtidig med at vi har en del fellesstoff og annonsering av gudstjenester, møter og arrangementer. INFORMAJONSBROSJYRE Høsten 2013 fikk vi laget en informasjons brosjyre med oversikt over noe av det som foregår i løpet av semesteret. Samtidig gir den nødvendige opplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger, utleie av lokaler og en oppdatert oversikt over ansatte. Brosjyren ble distribuert sammen med Kirkenytt, samtidig med at den var tilgjengelig i kirken og på kontorene. UTFORDRINGER FRAMOVER Utarbeide informasjonsstrategi Lage og sende ut semesterplaner Få en aktiv hjemmeside EIENDOMMER SNARØYA KIRKE Kirkerom Menighetskontorer Menighetslokaler/Kirkestue Ungdomsklubb Kommunen har ansvar for vedlikehold KILENTUNET MENIGHETSSENTER OG GRENDEHUS Eies av menigheten Benyttes av menigheten og lag/org. i nærmiljøet Kontorplasser for ansatte Leies ut til selskaper/ arrangementer Kommunen har ansvar for vedlikehold Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

23 KILENVEIEN 47 Eies av menigheten Leies ut til Bærum Kommune som prestebolig vederlagsfritt mot vedlikehold. KILENVEIEN Eies av menigheten Leies ut til ansatte/andre HASLUMSETER KAPELL Kapell og leirsted i Bærums-marka Eies av 15 menigheter, bl.a. Lysaker/Snarøya Vi har ansvar for en gudstj. pr. semester Vi har en representant i kapellutvalget, Marius C. Reinung. Vararepr. er Inger Lien Solheim. KVIKK-HYTTA Speiderhytte i Tanumskogen Eies av 6 menigheter, bl.a.lysaker/snarøya Lånes ut til Tanumspeiderne mot at de tar seg av vedlikeholdet Vi har en representant i styret, Marius C Reinung. Vararepr. er Inger Lien Solheim. DETTE GLEDET OSS I 2013 Etablering av kontorfellesskap for alle ansatte på Kilentunet Interiørmessig oppgradering av Kirkestua i regi av estetisk komité. UTFORDRINGER FRAMOVER Interiørmessig oppgradering av Kilentunet, 1.etg. Følge opp videre vedlikehold DEN KIRKELIGE UTBYGGING PÅ FORNEBU Dette året har det skjedd positive ting når det gjelder fremdriften av planene for kirke- og kulturbygg på Fornebu. (Fornebu senter) Menighetsrådet nedsatte på sitt møte (Sak 26/13) en komité som skal arbeide videre med planene for ny kirke på Fornebu. Komitéen består av Jan Schønheyder, Stein Øgrim, Torger Reve, Knut Lundby og kirkeverge/kirkeforvalter. Det har blitt tatt personlig kontakt med sentrale personer i Bærum kommune, skrevet avisinnlegg og informert om planene. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

24 Komitéen var også med i forberedelsene av Bispevisitasen september, - ikke minst med tanke på møtet med Bærum kommune. For tradisjonen tro inviterte kommunens ledelse biskopen med ledsagere, prosent, kirkevergen og representanter fra menigheten til lunsj og samtale i kommunegården. Der ble kirke på Fornebu et sentralt tema. Vi siterer fra Biskop Ole Christian M. Kvarmes visitasforedrag: Å komme til Fornebulandet er å møte en byggeplass og en vekstsone. Vi er vitne til en byutvikling med en befolkningsprognose på rundt , tilsvarende en norsk by som Lillehammer. Og det innenfor Lysaker og Snarøyas menighetsgrenser. Et så stort byområde vil trenge møteplasser for barn, unge og voksne, steder som er sosialt lim og skaper tilhørighet. Det sier seg selv at Snarøya kirke med sin geografiske plassering, 250 sitteplasser og begrensede ekstrarom ikke har mulighet til å imøtekomme de nye utfordringene. Et stort utredningsarbeid ble for flere år siden lagt ned av menighet, fellesråd og kommune, men ble lagt på is etter kommunestyrets vedtak i Onsdag hadde vi en to timers spasertur rundt Fornebulandet, og torsdag drøftet vi utfordringene med ordfører og ledelse i Bærum kommune. Vi understreket at det nå er tid for å hente frem eksisterende dokumenter og komme i gang med videre samtaler og planer. Det har også vært tenkt fleksibelt om den nye kirken: et vigslet kirkerom som eies av kirken, kombinert med fellesarealer til sambruk med bibliotek og kulturfelt, konserter og andre aktiviteter. Når det gjelder sambruk, må mange spørsmål finne svar, ikke minst i samspill med andre aktiviteter og rom også for andre trossamfunn. Fra kommuneledelsens side ble det understreket at uenighet nå ikke går på sak, men heller på fremdrift og tidsplan. I en stram budsjettsituasjon må barnehage og skole ha prioritet, ble det sagt. Jeg oppfattet det imidlertid slik at ordføreren er positiv til å hente fram planene som finnes, slik at behovsundersøkelse og planer er kommet langt når økonomien tillater byggestart. Så blir det opp til politikerne å prioritere. Når dette er sagt, vil jeg understreke at Lysaker og Snarøya menighet allerede nå har ansvar for dem som bor på Fornebu. Dette ansvaret kan ikke utsettes til ny kirke står der, men må ivaretas med de lokaler og ressurser vi nå har. I et intervju med Kirkenytt sier også ordfører Lisbeth Hammer Krog at kirken på Forenbu kommer, men litt usikkert når. UTFODRINGER FRAMOVER Holde saken varm i forhold til Bærum kommune. Styrke den kirkelige tilhørigheten til den voksende befolkningen på Fornebu med større synlighet i lokalmiljøet og bedre infoarbeid. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

25 MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK - utdrag Nøkkeltall Døpt i Snarøya kirke Døpt i andre kirker Vigsler i Snarøya kirke Gravferder Konfirmanter Gudstjenester Gudstjenester totalt Kirkebesøk totalt Gudstj. søn- og helligdag Besøk søn- og helligdag Gjennomsnitt delt Nattverdgjester Gjennomsnitt delt Skole og barnehage Skolegudstjeneste r Antall deltakere Barnehagegudstj Antall deltakere Offer Offer, i alt Egen virksomhet Givertjeneste Antall faste givere Andre gaveinntekter Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

26 ØKONOMI Lysaker/Snarøya menighet har en nøktern og sunn økonomi der utgiftene holdes på et nivå som er i takt med tilgjengelige økonomiske ressurser. Regnskapet for 2013 viser et mindre forbruk på kr 4560, altså praktisk talt helt etter budsjettet. Det har naturlig nok vært noen forskyvninger i økonomien mellom de ulike arbeidsområdene, men totalen viser at vi har god styring på økonomien. Dette året ble også den store testamentariske gaven fra boet etter Ellen Tuxen Wessel bokført. (kr ) I følge testamentet er denne gaven øremerket barne- og ungdoms-arbeidet. Menighetsrådet disponerer fondet og ønsker at det først og fremst er avkastningen som skal disponeres hvert år. For en mer detaljert oversikt vises til vedlagte regnskapsoversikt og budsjett. (s.20-24) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

27 Lysaker/Snarøya menighet Driftsregnskap 2013 Inntekter Regnskap Noter Reg. budsjett Budsjett Regnskap Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Refusjoner (inkl. mva.komp.) Rammeoverføring/tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Fellesrådet Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Kjøp av andre varer og tjenester Refusjoner/overføringer Mva-kompensasjon Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter 78620, Netto finansinntekter-/utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnsk. messig mindreforbr. Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbr Avsetning til bundne fond Avsetning til ubundne fond 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

28 Lysaker/Snarøya menighet Investeringsregnskap 2013 Regnskap Noter Budsjett Regnskap Inventar og utstyr Vedlikehold og byggetjenester nybygg Mva 0 Sum investering i anleggsmidler Renteutgifter, låneomk. Avdrag på låne, ekstraord. Utlån, kjøp av aksjer, andeler Avsetninger Dekning av tidl. års resultat Årets finansieringsbehov Finansieres slik: Tilskudd fra Bærum kirkelige fellesråd Sum ekstern finansiering Overføringer fra driftsregnskapet 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (+) / Udisponert (-) Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

29 Lysaker/Snarøya menighet Balanse pr EIENDELER 2013 Noter 2012 Anleggsmidler Kilentunet Boliger Kilenveien Inventar Kilentunet Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Momskompensasjon Sum kortsiktige fordringer Kasse menighet Kasse SUK Bank Bank SUK Skattetrekkskonto Sum kasse, bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Disposisjonsfond SUK Disposisjonsfond (sikkerhetsfond) Kapitalkonto, bygg Kapitalkonto, inventar Bundne fond, (undomsarbeidet) Prosjektmidler barne-/ungdomsarbeid Regnskapsmessig mindre-/merforbruk Avsatt bundne fond (Tårnagenthelg) Testamentarisk gave (Ellen Wessel) Sum egenkapital Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

30 Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jan Schønheyder Leder, Lysaker/Snarøya menighetsråd REGNSKAP 2013 Lysaker/Snarøya menighet NOTER TIL REGNSKAPET REFUSJONER Momskompensasjon ANDRE TILSKUDD, GAVER, INNSAMLEDE MIDLER Offer egen virksomhet Innsamlet egen virksomhet Givertjeneste Arrangementsinntekter Offer til annen virksomhet Fasteaksjon Testamentarisk gave Tilskudd/gaver fra andre (KFUK/M, Frifond etc) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER De ansatte er innmeldt i pensjonsordning i KLP gjennom Bærum Kirkelige Fellesråd 4 KJØP AV VARER OG TJENESTER Dette omfatter alle forbruksvarer, inventar, utstyr, honorar selvstendig næringsdrivende, utgifter vedr. leir og wek-ender REFUSJONER/OVERFØRINGER Refusjon til Fellesrådet, lønn kirketjener og ungd.leder, deltid Dekning av underskudd Kirkenytt Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

31 6 TILSKUDD OG GAVER Tilskudd/gave til KFUK/M Overføring av ofringer Overføring av andre inns. midler Tap på krav Årsregnskap 2013 Lysaker/Snarøya menighet NOTER TIL BALANSEN 7 KILENTUNET: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Tilgang Avgang 0 0 Årets avskrivning Bokført verdi BOLIGER I KILENVEIEN: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Årets avskrivning Bokført verdi INVENTER OG UTSTYR: Bokført verdi Tilgang 2012, korrigert fra tidligere år Tilgang Avgang 0 0 Årets avskrivning 0 0 Bokført verdi Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

32 Disp. fond MR Disp. fond MR 9 UBUNDNE FOND IB disposisjonsfond IB disposisjonsfond, SUK IB sikkerhetsfond Utgående balanse BUNDNE FOND Testamentarisk gave motatt ( Ellen Wessel) Årets disponering av gaven Testamentarisk gave, saldo pr Øremerket gave til barne- og ungdomsarbeidet 1 1 ENDRING I EGENKAPITAL IB egenkapital UB egenkapital Forklaring på endring Årets regnskapsmessige merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Akk. eldre underskudd Avskrivning kapitalkonto Tilgang kapitalkonto KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld med forfall i januar Avsatt skattetrekk Avsatt ferielønn Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

33 Lysaker/Snarøya menighet Budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2014 Ansvar Ansvar Inntekt Utgift Resultat Snarøya, Administrasjon Kirken Fellesaktiviteter Julekonsert Dåpsopplæring Konfirmantarbeidet Diakoni Kirkemusikk Barnearbeid Ungdomsarbeid Snarøya Ungdomsklubb Prosjektmidler nye barn/ungd.akt Menighetshus - Kilentunet Hus/leiligheter Kilenveien Kilenveien Driftsoverskudd/underskudd Vedtatt av Lysaker/Snarøya menighetsråd Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

34 Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

35 Lysaker/Snarøya menighet sin visjon: Et mangfold av møtesteder med nærhet til Gud, lokalmiljø og samtid. Årsmelding Lysaker/Snarøya menighet

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE i Lura kirke Søndag 9.mars 2014 Kl. 12.30 i kirkestuen Salg av middag Eget opplegg for barna under møtet Saksliste for årsmøtet: 1) Kort orientering om menighetens arbeid i 2013 med

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

LOMMEDALEN MENIGHET ÅRSMELDING 2013

LOMMEDALEN MENIGHET ÅRSMELDING 2013 LOMMEDALEN MENIGHET ÅRSMELDING 2013 Årsrapport kirkeforvalter 2013... 3 Menighetsrådet i 2013... 4 Konfirmantarbeidet... 7 Barnesektoren i Lommedalen kirke... 9 Årsmelding Lommedalen Ten-sing... 11 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsrapport 2012 Vardåsen menighet

Årsrapport 2012 Vardåsen menighet Årsrapport 2012 Vardåsen menighet Rapporter fra arbeidet i 2012: Vardåsen Menighetsråd, Sokneprest, Daglig leder, Kirkemusikk, Trosopplæring, Supersøndager, Søndagsskole, Myldredag, Kirke/skolesamarbeid,

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Ekholt menighetsråd hadde i perioden 01.01.14 til 31.12.14 følgende sammensetning:

Ekholt menighetsråd hadde i perioden 01.01.14 til 31.12.14 følgende sammensetning: Foto: Jan Holone 2 Innhold Ekholt menighetsråd... 4 Økonomi... 6 Regnskap 2014 - Ekholt Menighet... 8 Balanseregnskap... 9 Statistikk... 10 Årsmelding BUU/ trosopplæringskomiteen... 11 Barne- og ungdomsarbeidet

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Heggedal menighet 2006

Heggedal menighet 2006 Virksomhetsrapport for 2006 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2006 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

VISITASMELDING FOR STORETVEIT 1997-2013 VISJON: Storetveit menighet: Et levende og inkluderende fellesskap som speiler Guds kjærlighet

VISITASMELDING FOR STORETVEIT 1997-2013 VISJON: Storetveit menighet: Et levende og inkluderende fellesskap som speiler Guds kjærlighet VISITASMELDING FOR STORETVEIT 1997-2013 VISJON: Storetveit menighet: Et levende og inkluderende fellesskap som speiler Guds kjærlighet 1. Visitasprogram for visitas i Storetveit menighet25.09. 2013 29.09.

Detaljer

1. FORORD... 5 2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON... 6. 2.1. Råd og utvalg... 6. 2.1.1. Menighetsrådet... 6. 2.1.2. Utvalg i menigheten...

1. FORORD... 5 2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON... 6. 2.1. Råd og utvalg... 6. 2.1.1. Menighetsrådet... 6. 2.1.2. Utvalg i menigheten... 1. FORORD... 5 2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON... 6 2.1. Råd utvalg... 6 2.1.1. Menighetsrådet... 6 2.1.2. Utvalg i menigheten... 8 2.2. Samarbeid med andre... 10 2.2.1. Tro Lys... 10 2.2.2. Menighetene

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding for Høyland sokn

Årsmelding for Høyland sokn Årsmelding for Høyland sokn 2014 Årsmøte søndag 12.4.2014 1 Vår visjon: Levende Jesustro i livsnære fellesskap I denne årsmeldingen vil soknerådet gi en oversikt over aktivitet og status i soknet i 2014.

Detaljer

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding 2011 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding Årsmelding 2011 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 25. mars

Detaljer

Årsrapport 2014 Vardåsen menighet

Årsrapport 2014 Vardåsen menighet Årsrapport 2014 Vardåsen menighet Rapporter fra arbeidet i 2014: Vardåsen Menighetsråd, Sokneprest, Daglig leder, Frivillighetsprosjektet, Kirkemusikk, Orgelutvalget, Trosopplæring, Supersøndag, Søndagsskole,

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2011

Årsmelding Modum sokn 2011 Årsmelding Modum sokn 2011 Årsmelding Modum sokn 2011 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg... 6 1.6.1 Administrasjonsutvalg...

Detaljer

*Et gudstjenestefelleskap som inkluderer hele familien, er basert på deltagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning.

*Et gudstjenestefelleskap som inkluderer hele familien, er basert på deltagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning. ÅRSMELDING 2014 BOGAFJELL SOKN Daglig leders oppsummering Frivillige og stab har nok en gang gjort et veldig godt arbeid og gjort 2014 til ett godt år for menighetene. Utad snakkes det godt om arbeidet

Detaljer

Stor menighet - store muligheter

Stor menighet - store muligheter Visitasmelding for Åsane Menighet Fremlagt ved biskop Halvor Nordhaugs visitas 26. januar - 1. februar 2015 Stor menighet - store muligheter Vår visjon: «Sammen vil vi formidle Jesus Kristus, skape en

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer