Referat fra Generalforsamling 25 januar 2003 Holmenkollen Rica Park, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Generalforsamling 25 januar 2003 Holmenkollen Rica Park, Oslo"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 25 januar 23 Holmenkollen Rica Park, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen Møteleder og referent ble valgt. Møteleder ble Steinar Salminen Referent ble Erik Langeland 2. Årsberetningen opplest av Steinar. Ingen hadde kommentarer ang. årsberetningen. 3. Regnskapet bestående av Resultatregnskap, balanse, beholdning, ClubShop samt budsjett for 23 ble gjennomgått av Erik. Regnskap og budsjett ligger vedlagt. Det ble satt spørsmål om det er behov for å sitte med 17. på konto, utfra at vi ikke ser noen spesielle kostnadsfarer for neste år. Utgangspunktet for styret her er å ha en

2 buffer mot medlemsreduksjon, slik at dette ikke begrenser aktivitetsnivået på kort sikt og samtidig ha midler om det er spesielle behov/ønsker som melder seg. Det ble videre diskutert det med en "payback" til regionene. Hvordan dette gjennomføres utredes av styret. Dette er ikke lagt inn i budsjettet slik at dette vil komme som en ekstra post iforhold til budsjett-oppsette for 23. Det ble også satt spørsmål om det er ønskelig med mer inntekter og forslaget gikk på å opprette "portal" på vår nett-side. Fra styrets side er filosofien at vi skal kunne dekke utgiftene mhp. aktivitetene som tilbys medlemmene og holde kontigenten så lav som mulig. Det er ikke tanker på å drive med kommersiell drift. (Det er også begrensninger på hvor mye vi kan drive på med både når det gjelder aktiviteter og saker rundt disse. All jobb i klubben gjøres på frivillig basis og kommer oppå en allerede fullspekket dag)

3 4. Valg av styre, revisor, valgkomite Styret for 23: Jan Hunsbet Per Tore Lunden Ole Tom Hovind John B Roligheten Tom Solberg Erik Langeland Svein Aannestad og Steinar Salminen var valgt for to år fra 22 Revisor: Rune Sørensen Valgkommite: Flemming Larsen Rune Johansen 5 Kontigenten består med kr. 5,- pr år for A-medlem og kr. 1,- pr. år for B og C medlem 6 Innkomne forslag: Forsikring: Det er gjort en avtale med Oslo og Bærum Assuranse (vil ikke bli gjort skriftlig). Her kan den enkelte kontakte for å få ett forsikringstilbud på Porschen, og vi er lovet bra pris, men det er ikke så veldig aktuelt å

4 forsikre Porschen alene. Det gjelder når Porschen er en del av en pakke med andre forsikringsobjekter. Det vil også bli gitt gode priser på de andre forsikringsobjektene. Kontakt: OSLO & BÆRUM ASSURANSE Strandveien 5C 1366 Lysaker. Telefon Fax Bulletinen: Denne har vært tynn i det siste. Det gjelder stort sett de månedene det ikke skjer noe. Kan vi redusere ant. utgivelser? sende ut pr. mail? Det er blandet syn på å sende pr. post eller mail. Vi vil undersøke hvordan vi kan sende denne ut pr. mail og sende ut en forespørsel om hvem som vil ha den på denne måten. Videre vil vi redusere utgivelser i de månedene det ikke er noe å formidle. Vi ser for oss at det gjelder først og fremst oktober og november, slik at det dermed ikke gis ut bulletin i januar, juli, oktober, november.

5 7 Evt. Logo: Den nye logoen ble dømt "nord og ned" av profesjonelle personer i forsamlingen. Det ble tilbudt fra et designbyrå å lage utkast til ny logo. Utkastene legges frem for styret som jobber mot designbyrået for å finne den endelige logoen. Web. Sidene har bra besøk og har fått god omtale. Det er flere ting på gang som teknisk forum, oppdeling av kjøp/salg sidene, etc. Men sidene blir ikke bedre enn det medlemmene bidrar så vær aktiv, bruk diskusjonsforumet, kjøp/salg.. Mange er flinke til å bidra her, takk til dem, men tenk også på at noe av det som skrives her kunne være godt stoff for Classic, som trenger bidrag til stoff. Skien 29/1 23 Erik Langeland

6 Regnskap 22 PCN Konto Kontonavn Inntekter Utgifter Saldo Kontant pr 1/ , Bank pr 1/ ,27 5 Medl kontigenter ,1, ,1, 6 Porsche Classic 22 8, 9 236, ,5 61 Bulletin, , ,5 62 Internett/Web, , , 61 Porto, 9 575, , Trykksaker, 13 73, ,14 62 Banetreff 26 4, 79 45, , 621 Slalom cup, 9 7, -9 7, 63 Arrangement , 97 95, ,34 64 Godtgjørelser, 36 5, -36 5, 65 Andre int/utg 7 621, , ,, Total , , ,15 Kontant 31/ , Bank pr. 31/ ,12 2

7 BUDSJETT PCN 23 Konto Kontonavn Inntekter Utgifter Saldo 5 Medl kontigenter Porsche Classic Bulletin Internett/Web Porto Trykksaker Banetreff Slalom cup Arrangement Godtgjørelser Andre int/utg Total 39 39