Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom"

Transkript

1 Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom og

2 Innhold globalaksjonshefte Info til lederne Målsetninger for Globalaksjonen Hovedaktiviteter Markedsføring Forberedelser Hvordan få inn penger Bruk av arbeids-/giverkortet Premiering av speiderne Innrapportering Om prosjektet og russisk KFUM Det russiske alfabetet Forslag til aktiviteter på speidermøte Leker Ta Global-merket Lag russisk mat Skrive/snakke russisk Fargelegge flagget Aksjonsmateriell programhefte klistremerke plakater arbeids- og giverkort takkekort - 2 -

3 Informasjon til lederne Aksjonen foregår i uke 9 og 10 (26. februar til 9. mars) Målsetninger for Globalaksjonen Landsstyret har vedtatt følgende målsetninger: Skape samfunnsengasjement og mellommenneskelig forståing Samle inn penger til et internasjonalt misjons- og bistandsprosjekt Profilering av KFUK-KFUM-speiderne Hovedaktiviteter: Globalaksjonen inneholder to hoveddeler: Troppsmøte med internasjonalt preg. I dette heftet finner du forslag til aktiviteter på speidermøter med internasjonalt program. Møtene kan gjennomføres som en del av et opplegg hvor speiderne også skal gjøre tjenester i lokalmiljøet for å samle inn penger til KFUM i Russland, eller de kan gjennomføres som egne tropps-/patruljemøter. Med i dette opplegget finner dere også hjelpemateriell for innsamling av penger. Her er det mange metoder som kan brukes! Innsamlingsmøte til støtte for Russland I tida før Globalaksjonen kan dere henge opp aksjonsplakater med informasjon om speiderne som samler inn penger og som tar på seg tjenester/jobber til den rimelige pris av 50 kr per time. Markedsføring Dere må gjøre aksjonen kjent lokalt. Globalaksjonen er en fin måte å la nærmiljøet ditt bli kjent med KFUK-KFUM-speiderne og hvem vi er. Vedlagt følger en aksjonsplakat. Dette er en kopioriginal. Plakaten bør henges opp på strategiske steder. Skriv på viktig lokal informasjon som kontaktperson og telefonnummer. Menigheten: Få presten til å informere om aksjonen under en gudstjeneste. Speiderne kan selv delta på gudstjenesten sammen med presten. Media: Oppsøk redaksjonen i lokalavisa, nærradioen, menighetsbladet, helst iført speiderskjorte. Kanskje noen vil lage en reportasje om aksjonen! Når speiderne deltar i aksjonen bør vedlagte klistremerke benyttes. Her signerer lederen på og speiderne bærer merket på det ytre plagget: Ytterjakke, genser e.l. Etter at speiderne har gjort en tjeneste eller fått penger til Russland KFUM, er det viktig at de deler ut et lite takkekort hvor prosjektet er nærmere omtalt. Alt materiell ligger tilgjengelig på forbundet sine nettsider (www.kfuk.kfum.speiderne.no/arkiv/programstoff). Dere som ønsker det kan - 3 -

4 skrive ut materiellet, også i farger. Flere klistremerker kan fås tilsendt ved å henvende seg til forbundskontoret. Forberedelser Bruk gjerne et helt troppsmøte/patruljemøte, eventuelt et leirbål eller en tur. Bruk konkurransen/premiene som motivasjon og inspirasjon. Be speiderne ta Global aktivitetsmerke. Fortell hva pengene går til, besøk forbundet sine nettsider for programstoff og informasjon. Avtal med foreldre/eldre rovere om sjåførtjeneste om nødvendig. Husk at alle speidere må ha underskrift på blokker og klistremerke. Alle bør ha en kulepenn (ikke blyant), og en pose eller lignende til å ha blokk og penger i. Ikke glem speiderskjorta! Ha klar kakao og boller e.l. til speiderne når de kommer inn igjen. Hvordan få inn penger Alle gaver som kommer skal registreres på arbeids- /giverkortet. På dette kortet kan alle givere skrive inn sin gave. Vi legger også til rette for at speiderne kan tilby ulike tjenester til en minstepris av kr 50 pr. time. Klassiske tjenester som kan selges er: Rydding (garasje, kjellerbod, kommunelager etc.) Maling (gjerde, husvegger etc.) Saging av ved Husarbeid (vasking, støvsuging etc.) Hjelpe bedrifter med pakking og ymse praktiske oppgaver Vaske og polere biler Diverse hagearbeid Måke snø Noen speidergrupper velger også andre aksjonsformer, for eksempel: Barnevakt på kjøpesenteret mens foreldre gjør fredags-/lørdagshandel Kakelotteri, blomster- eller fruktlotteri Salg av vafler eller boller Speidertivoli der alle kan få prøve seg på speideraktiviteter Felles dugnadsarbeid Auksjon på menighetsfester/kirkekaffe etc. Lån innsamlingsbøsse på menighetskontoret og stå noen timer utenfor kjøpesenteret. Sett Global-klistremerket på selve bøssa. Globalløp, der speiderne sponses av familie og kjente med et på forhånd avtalt beløp for hver km de går/løper - 4 -

5 Bruk av arbeids-/giverkortet Arbeids-/giverkortet er både et kvitteringskort og legitimasjonen til speiderne (sammen med klistremerket) når de er ute og gjør avtalte tjenester eller samler inn penger. Det er derfor viktig at en leder skriver under både på klistremerkene og på kortene før de skal deles ut. Snakk på forhånd med speiderne om hvordan de bør oppføre seg når de skal ut på jobb, og hvordan de brukar arbeidskortet. Lederen eller speideren selv fyller ut navn, alder, adresse og hvilken gruppe speideren er medlem av. Når arbeidet er utført skal arbeidsgiveren fylle ut ei linje med dato, hva slags arbeid, antall timer og pris, og deretter skrive under. Dermed har du som leder en bekreftelse på hvor mye penger speiderne har mottatt. Husk: Det kan være lurt av speiderne å inngå avtaler på forhånd om arbeid de vil ta på seg i arbeidsukene. Premiering av speiderne Penger jobbet inn: Kr 250,- til kr. 500,- Kr. 500,- til kr. 1000,- Kr. 1000,- til kr 2500,- Kr. 2500,- + Premie: Nøkkelbånd Buff (lue/hals) Turbestikk Livline Innrapportering Alle innsamlede beløp settes inn på forbundet sin konto: Det er viktig at innbetalingen er merket med Globalaksjonen 07. Send deretter inn informasjon om innsendt beløp, antall speidere som har jobbet inn nok til de ulike premiene, navn på gruppe og ansvarlig leder til innen 1.april 07. Premiene blir sendt ut når vi har mottatt informasjonen

6 Info om prosjektet og russisk KFUM Pengene som samles inn i årets Globalaksjon går til KFUK-KFUM Global sitt arbeid for demokrati i Russland gjennom KFUM i Russland. Russisk KFUM er en ungdomsorganisasjon for jenter og gutter. I dag finnes det 28 aktive grupper, og programarbeidet har mange former. For eksempel finnes speiding, Ten Sing, dansegrupper, arbeid blant gatebarn og funksjonshemmede, sport og leirer. Det å være med i en frivillig organisasjon er en god opplæring i demokrati, medbestemmelse og påvirkning. Forebyggende HIV/AIDS arbeid I Russland sprer HIV/AIDS seg raskere enn noe annet sted i verden. Mye rusmisbruk bidrar sterkt til det. De siste halvannet årene har forebyggende arbeid på denne sektoren hatt høyeste prioritet i russisk KFUM. Alle deler av organisasjonen er blitt kurset i forhold til dette. Med stor kreativitet og entusiasme markedsfører de det gode liv innenfor et fellesskap hvor en får utfordringer til å utvikle seg som menneske innenfor trygge rammer. Noen av aktivitetene som tilbys er villmarksleir på Kola og ridetur på rasehester i Kaliningrad. I Bryansk hjelper KFUMere til med å restaurere et gammelt kloster. I Novosibirsk lager de tegnefilmer med innhold som skal lede til et sunt liv. I Moskva driver de diskotek hvor Ten Sing gruppa framfører sitt show med klart budskap om å velge riktig. En gledelig utvikling er at den russisk ortodokse kirke nå også har satt forebyggende arbeid på dagsorden, og at det har ført til et økende samarbeid mellom kirken og KFUM. Noen steder er ortodokse prester direkte involvert i KFUMs arbeid. Dette samarbeidet styrker helt klart begge parter. Demokratiopplæring Demokrati er ikke det folk flest forbinder Russland med. Opp gjennom historien har det vært forskjellige former for totalitært styre, fra tsaren til kommunismen. Enkeltmennesket har hatt liten innflytelse. Etter omveltningene tidlig på 90-tallet har det endret seg. Man har frie valg, men folket har ingen tradisjon for demokratisk tenkning. Det å tenke selvstendig i forhold til samfunnets styre og utvikling har vært forbundet med direkte fare i hundrevis av år

7 Det var derfor mange utfordringer da russisk KFUM gjenoppstod etter 70 års forbud under kommunismen. Hvordan kunne en lokal gruppe ha tillit nok til en person til å la det være talsmann for seg? Hvordan skal en velge et styre, og hva skal styrets enkeltmedlemmer ha ansvar for? I tillegg er det offentlige Russland synonymt med et enormt byråkrati. Det å skape en landsdekkende organisasjon krever et utall av dokumenter og offentlige stempler helt ned til lokalplan for å kunne drive lovlig. I dag, utallige lederkurs senere, fremstår russisk KFUM som en organisasjon hvor demokratiet er gjennomført i alle ledd. Ryddig struktur som sikrer representasjon i det nasjonale styret fra alle regioner i det vidstrakte landet gjør at også en liten lokal gruppe har reell innflytelse. Mye flyter i samfunnet i Russland. Det er mye nød, og avgjørelser som betyr noe for menneskenes liv fattes ofte langt borte. Mange føler avmakt i forhold til å påvirke egen livssituasjon. Desto sterkere oppleves det da å være med i en frivillig organisasjon hvor en får bruke seg selv, og hvor en får erfare at ens egen mening har betydning. De frivillige organisasjonene er viktige i oppbygging av demokrati i Russland, fordi barn og unge får trene seg på å bruke demokratiske strukturer, velge ledere, styre etc. Denne kunnskapen kan de senere benytte til å gjøre styret i Russland mer demokratisk. En felles utfordring Den store utfordringen for Breakdance er en populær aktivitet i KFUM i Russland russisk KFUM er å utvikle en bærekraftig økonomi. I et land hvor sponsing og offentlig støtte er fremmedord, og hvor gapet mellom de mange fattige og de meget få rike er økende, er det ikke lett. Hittil har de overlevd på bidrag utenfra. Dels har det kommet gjennom lokale partnerskap (mellom lokal russisk gruppe og lokal gruppe eller område i utlandet), dels gjennom Field Group Russia. Field Group Russia er en støttegruppe for KFUM i Russland i regi av europeisk KFUM, hvor også Norge er representert

8 Den utfordringen russerne står overfor er også vår utfordring, fordi vi er en del av det samme fellesskapet. Hver krone vi investerer i dette arbeidet får ringvirkninger. Gjennom disse aktivitetene er det også fokus på spre kristne verdier til unge, og til å finne en måte å gjøre denne verden til et bedre sted å leve for alle. Vi står sammen med dem i det arbeidet. Beliggenheten av russiske KFUM-grupper: Inntektene fra prosjektet Inntektene fra Globalaksjonen 2007 skal brukes til å organisere lekerom på to russiske sykehus. I dag er det ingen lekeplasser eller lekerom i tilknytning til sykehusene. Inntektene skal også brukes til forebygging av hiv/aids gjennom informasjon og å gi ungdom et meningsfylt fritidstilbud

9 Det russiske alfabetet I Russland bruker de et annet alfabet enn oss, nemlig det kyrilliske alfabetet. Det kyrilliske alfabetet brukes også blant russiske minoriteter i mange andre land, i det tidligere Sovjetunionen, Israel og Amerikas forente stater. I store deler av Øst-Europa brukes modifiserte versjoner, bl.a. i Ukraina og Hviterussland. Varianter av kyrillisk brukes for å skrive russisk, ukrainsk, hviterussisk, bulgarsk, serbisk og makedonsk. Den russiske versjonen av alfabetet består av 33 bokstaver. Alfabetet oppstod i Makedonia i det 10. århundre, delvis basert på gresk majuskelskrift (skrifttype med bare store bokstaver), og delvis på det glagolittiske alfabetet, som ble oppfunnet av to brødre fra Thessaloniki kalt «slavernes apostler», Kyrillos ( ) og Methodios ( ), som hadde bruk for et slavisk skriftspråk for å kunne oversette Bibelen. Det kyrilliske alfabetet er oppkalt etter Kyrillos. Stor bokstav Liten bokstav A a A Б б B В в V Г г G Д д D Norsk transkripsjon Е е e/je/ie (j-forslag etter bløtt tegn eller vokal og i begynnelsen av et ord, e etter konsonant) Ё ё jo/io (som i (å) jåle (seg)) Ж ж zj (som i fransk jour) З з Z И и I Й й J К к K - 9 -

10 Л л L М м M Н н N О о o (trykksterk som i år, trykksvak likner den på en slapp "a"-lyd) П п p Р р r С с s Т т (håndskrift "m") t У у u (som i sol) Ф ф f Х х kh (som i tysk (a)ch) Ц ц ts Ч ч tsj Ш ш sj Щ щ sjtsj ъ Ы ы y ь Э э e Ю ю ju/iu (som i Jonas) Я я ja/ia (hardt tegn, sløyfes i transkripsjon - viser at forrige konsonant skal uttales ikke-palatalisert, sjelden i dagens russisk) (mykt tegn, sløyfes i transkripsjon - viser at forrige konsonant skal uttales palatalisert)

11 Forslag til aktiviteter på speidermøte Russiske leker Kaniner i skogen Denne leken passer for flere enn 10 deltakere. Før leken starter må dere velge ut en/to/tre speidere til å være rev(er), og resten deles inn i kaniner og trær, flere kaniner enn trær. (Antallet av de forskjellige avhenger av hvor mange som skal leke.) Tegn to linjer på motsatt side av området dere skal leke på og en sirkel som er revehiet. Reven(e) starter i hiet, og kaninene bak linja på den ene siden av lekeplassen. Det er om å gjøre for kaninene å bevege seg over lekeplassen uten å bli tatt av reven(e). De kaninene som blir tatt av reven(e) blir tatt med til revehiet og må holde seg der. Trærne sprer seg utover hele lekeområdet og skal beskytte kaninene. Trærne må stå stille med beina, men kan bruke armer og kroppen for å hindre reven(e)/beskytte kaninene. Leken er slutt når alle kaninene er fanget. Spiselig, ikke spiselig Denne leken passer best for 5-7 deltakere. En av deltakerne står i midten med en ball i hånda. Denne personen roper så ut ting som er spiselige eller ikke spiselige. Dersom det han/hun sier er spiselig, skal alle deltakerne forte seg og ta på ballen. Dersom personen i midten roper ut noe som ikke er spiselig, skal de andre bli stående. Den siste personen som tar på ballen (ved spiselig) må i midten neste gang. Tilsvarende hvis noen tar på ballen etter noe ikke-spiselig. Karve Alle deltakerne minus én danner en sirkel, sistemann står inne i ringen. Deltakerne leser følgende rim i kor, og gjør det de sier, hele tiden mens de holder hverandre i hendene. Karve, karve Du kan gå hvor du vil Du kan gå til venstre Du kan gå til høyre Du kan bli veldig høy (løfte armene og stå på tærne) Du kan bli veldig lav (krøke seg sammen og gå mot midten)

12 Personen i midten forsøker på dette tidspunktet å få to personer i ringen til å miste taket i hverandre. Dersom han får det til, tar en av disse personene hans/hennes plass i ringen og leken fortsetter. Leken kan varieres med å lese rimet kjempefort eller veldig sakte. Ta Global-merket En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. Å være med i KFUK-KFUM-speiderne er å være del av store, betydningsfulle og verdensvide bevegelser. KFUK og KFUM har medlemmer i over 100 land. Et slikt fellesskap gir oss en unik mulighet til å lære noe om andre og samtidig lære noe om oss selv. Som speidere har vi gjennom speiderloven forpliktet oss til å arbeide for fred og forståelse mellom mennesker. Gjennom Globalaksjonen har vi muligheten til å hjelpe barn og unge i andre deler av verden. Ved å lære mer om KFUM-arbeidet i Russland kan vi også lære mer om oss selv. Global aktivitetsmerke Besøk KFUK-KFUM Globals hjemmeside og lær deg hvilke land Global samarbeider med (se Øst- Europa for Russland) Drøft i patruljen på hvilke måter vi som KFUK-KFUM-speidere kan engasjere oss for hvordan folk lever i Russland Delta i Globalaksjonen 2007 Vite hva det betyr å være partner til Global KFUK-KFUM Aktivitetsmerke Global kan bestilles fra Speiderbutikken og koster 10 kroner stk (kontakt Lage russisk mat Russiske pannekaker (blini) (4 porsjoner) Russiske pannekaker blini (en blin flere blini) - lages gjerne med bokhvete og gjær, og serveres ofte med kaviar og rømme, og gjerne litt vårløk, sitronsaft og pepper eller annen topping om man måtte ønske. Røkelaks er også en favoritt som brukes mye. I denne oppskriften brukes blini som dessert. La gjerne pannekakene bli litt tykke, og spis dem gjerne helt nystekte! Ingredienser: 70 g smør 150 g hvetemel

13 6 stk egg 2,5 dl melk 6 stk sitronbåt 50 g sukker 1 ts salt 2,5 dl vann rørte bær/syltetøy til servering (for eksempel appelsinmarmelade, aprikos eller rabarbra) evt vaniljesaus til servering. Smelt smøret. Rør i melet. Spe med melk og vann. Kok opp. Ha i sitrondråper (press sitronbåtene), salt og sukker. Avkjøl. Rør i eggeplommer og stivpiskede eggehviter. Stekes i smeltet smør på panne ved svak varme. Server med syltetøy/rørte bær mellom pannekakene, 2-3 i høyden. Du kan også legge alle pannekakene oppå hverandre (med syltetøy mellom) og skjære stykker som en bløtkake. Kan også serveres med vaniljesaus. Råd: Lag røren og stek i stekepanne med lav kant, det er viktig å bruke svak varme. Når pannekaken skal snus, la den gli over på et grytelokk eller bunnen av en springform (sukkerbrødform) og la pannekaken skli med den ustekte siden ned i pannen. Bruk nyrørte bær mellom pannekakene ved servering. Dryss med melis. Russiske pannekaker kan også lages som små porsjonspannekaker, og kan stekes på takke på bål, eller på stormkjøkken. Rødbetsuppe (variant av borsj) Borsj er en populær rett i Russland. Det er en suppe som kokes på kål, oksekjøtt, knoker og rødbeter. Denne varianten er uten kjøtt. Ingredienser: 1 kg rødbeter 2 løk 500 g poteter 2 gulrøtter en dæsj Tabascosaus 3 fedd hvitløk saften fra en liten sitron salt og pepper rømme eller yoghurt Skrell rødbetene og del dem i omtrent like store biter, med rundt 3 cm i diameter. Ha dem i en gryte eller dyp stekepanne og hell over så mye vann at det dekker rødbetene. Smak til med salt. Kok opp og la koke i omtrent 20 minutter, eller til rødbetene begynner å bli møre

14 Hell vannet fra kokingen i en bolle (du trenger det seinere). Ha rødbetene i en annen bolle. Hakk løk, gulrøtter og hvitløk. Varm olje i en panne og stek løken forsiktig til den er blank. Skrell poteter og del dem i biter. Ha dem oppi sammen med løken, gulrøttene og hvitløken og la steke forsiktig i 5 minutter. Hell over saften fra kokingen av rødbetene. Kok i minutter, til potetene er møre, men fortsatt faste. Ha i rødbetbitene, sitronsaft og tabasco. Kok i et par minutter til. Hell alt sammen i en kjøkkenmaskin og kjør til en fin mos. (Ingen kjøkkenmaskin? Det er slett ikke nødvendig å mose suppa.) Smak til med fersk pepper og tabasco. Hell i tallerkener. Ha en klatt rømme eller yoghurt i hver porsjon. Øve på russisk Skrive på russisk Øv dere på å skrive de kyrilliske bokstavene. (se s. 9-10) Skriv for eksempel deres eget navn på russisk, eller skriv hemmelige beskjeder til hverandre. La speiderne lære noen av de enkleste tegnene, og lag et lite kodeløp. Russisk uttale Hvis dere har tilgang til internett, kan dere gå inn på siden I den øverste boksen til høyre Travlang's Foreign Language for Travelers kan dere velge at dere snakker norsk og ønsker å lære russisk. Der får dere opp de vanligste ordene, tallene, hilsner osv med lyd så dere kan høre den korrekte russiske uttalen. Si opp ordene etter tur og se hvem som klarer å komme nærmest russisk uttale! Det russiske flagget Øverste stripe: hvit Midterste stripe: blå Nederste stripe: rød

15 Andakt Markus 10, Men Jesus kalte dem til seg og sa Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. Jesus var en helt annen ledertype enn de fleste lederne i vårt samfunn. Mange ledere i dag har folk til å gjøre tjenester for seg. Statsministeren har folk som kan skrive tale for ham, planlegge hvor og når han skal reise og slike ting. Jesus fokuserte på at man som leder skulle tjene de man leder. Det betyr at lederen gjør tjenester for de han er leder for. Som speidere og speiderledere vil vi ha Jesus som forbilde. Når det gjelder å lede, kan Jesus lære oss dette: Vi vil la alle i patruljen være med å bestemme. Som patruljefører eller leder vil vi ha omsorg for de vi leder. Det å ha omsorg kan være å lytte ordentlig når noen har noe å fortelle, å ha med et ekstra par ullsokker i tilfelle noen fryser når vi er på haik, eller noe helt annet. Med andre ord: tenke på hva vi kan gjøre for andre, istedenfor hva de kan gjøre for oss. Alle vi mennesker trenger å kjenne at noen bryr seg om oss og liker oss sånn som vi er. Speidergruppa er et godt sted for å fortelle hverandre at vi setter pris på hverandre, enten i ord eller gjennom det vi gjør. Dette er å lære av Jesus sin måte å lede på. Bønn Kjære Gud, hjelp oss å lede på den måten du gjorde. Hjelp oss å bry oss om hverandre og la alle oppleve at de har en plass i fellesskapet

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Lammeboller Høst er sessong for lam,

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder Fokus på kosthold KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder for oss. Vi bidrar til at barna tilegner seg kunnskap om kosthold, aktivitet og hvile. De utvikler gode kostholdsvaner og gode holdninger.

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 80-87 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANANPANNEKAKER MED GLUTENFRIE CORNFLAKES OG BLÅBÆR Antall porsjoner: 6 3 bananer 6 egg 40 g knuste, glutenfrie cornflakes 200 g blåbær 1 ts vaniljepulver

Detaljer

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser.

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser. Merke: Patruljeliv Møte: Symboler Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker to obligatoriske emner: Patruljesærpreg og Speiderkjennskap. DELER Dette er forslag

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Programhefte. Globalaksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM-speiderne og

Programhefte. Globalaksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM-speiderne og Programhefte Globalaksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM-speiderne og VELKOMMEN TIL GLOBALAKSJONEN Det du har i hendene nå er materiell til forbundets første Globalaksjon. Dette er en programaksjon

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 42-49 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 42 GRANATEPLE MORGENKICK 1 granateple 1 glass bringbærcultura 2 ss FITNESS Rens ut frøene fra granateplet og ha det i en bolle. Hell i bringebærcultura og topp

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

RUSSISK. aktivitetspakke. Disney

RUSSISK. aktivitetspakke. Disney RUSSISK aktivitetspakke Artige fakta! VISST DU? 1. Russland var først ute med å sende et menneske ut i verdensrommet! Russland er så stort at det går over tidssoner! A) 3 2. Russland er større enn Pluto!

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn...

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn... Forord... 5 Aktiv hverdag... 7 Barn og kosthold... 9 Matlaging ute sammen med barn... 13 I den sorte gryte... 29 I steinovn... 53 2010 Vormedal Forlag, Haugesund www.vormedalforlag.no Mat fra naturen...

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

Suppe er godt, næringsrikt og billig.

Suppe er godt, næringsrikt og billig. - 1 Hei Vi i prosjektgruppa ønsket oss økologisk møtemat, men det var ikke alltid lett å få tak i. Det gjorde at vi tok initiativ til å lage dette hefte med økologiske supper. Suppe er godt, næringsrikt

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Oppskrifter Juletapas

Oppskrifter Juletapas Oppskrifter Juletapas Laksecarpaccio Denne oppskriften er beregnet for fire personer. INGREDIENSER: 400 g laksefilet uten skinn og bein, salma e.l. 3 cm ingefærrot 1 fedd hvitløk 1 stk lime soyasaus god

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Blomkålsuppe 2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Onsdag Sånn gjør du det: 1. Stek hakket løk og hvitløk

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Bare rot!

Geitmyra juniorkokk Bare rot! Geitmyra juniorkokk Bare rot! Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Sylta beter Sylting er en gammel konserveringsmetode

Detaljer

Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn.

Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn. Moseboken Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn. 800 g potet 2 dl lettmelk 2 eggeplommer 1/2 ts muskat rapsolje til pensling

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Du får kjøpt ferdigblandet smoohtie-varianter og mikset med vaniljekesam, har du en herlig og frisk proteinrik drikk på under 30 sekunder.

Du får kjøpt ferdigblandet smoohtie-varianter og mikset med vaniljekesam, har du en herlig og frisk proteinrik drikk på under 30 sekunder. Frokostsmoothie 1 dl yoghurt naturell 1 dl lettmelk 20 g mandler 3 ss eplesyltetøy (ca 50 g) 2 ss (10 g) havregryn Ev. sukker og kaneldryss Stavmikses godt (ev. kan du finmale/stavmikse mandlene på forhånd)

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder Fokus på kosthold KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder for oss. Vi bidrar til at barna tilegner seg kunnskap om kosthold, aktivitet og hvile. De utvikler gode kostholdsvaner og gode holdninger.

Detaljer

GNOCCHI. med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto BARNEMENY / 5 DAGER. Tips!

GNOCCHI. med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto BARNEMENY / 5 DAGER. Tips! Hvis du ønsker mer smak på gnocchien, kan du steke den lett i stekepannen med litt smør eller olje og salt og pepper. GNOCCHI med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto ENKEL Gnocchi 500 g gnocchi Extra virgin

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg Vegetarbloggen.com Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58 Jippi! Baking uten egg Oslo Vegetarfestival 2012 Sitronkake Ingredienser Kakebunn Lemon curd Pynting og montering 3 sitroner 3,5 desiliter soyamelk

Detaljer

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet.

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Brenneslesuppe Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Kok opp 1 liter vann tilsatt buljong/kraft. Lag jevning av 1 dl melk

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1 Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 2 2 NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 3 Julen er en tid for å spise

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

Før mors kjøttkaker nå dine

Før mors kjøttkaker nå dine Før mors kjøttkaker nå dine 8 raske middager Nye tider like gode kjøttkaker Ingenting er som mors kjøttkaker men nå er det på tide å ta over og det tar bare et par minutter. Legg Gilde Karbonader, Gilde

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking Kyllingfilet med rotgrønnsaker og fetaost Onsdag 20 40 MIN Saftig, norsk kyllingfilet på sitt beste, servert med salat av gode rotgrønnsaker. Det slår aldri 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet,

Detaljer

EAT MOVE SLEEP skal bidra til et sunnere Norge! DETTE SKAL I SHAKEREN: shaker på kroner gir dette et godt bidrag til klubbkassen.

EAT MOVE SLEEP skal bidra til et sunnere Norge! DETTE SKAL I SHAKEREN: shaker på kroner gir dette et godt bidrag til klubbkassen. EAT MOVE SLEEP skal bidra til et sunnere Norge! Inspirasjons- og motivasjonskonseptet EAT MOVE SLEEP skal bidra til at den norske befolkningen opplever flere leveår med god helse og trivsel. Konseptet

Detaljer

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT HVITLØK & Urter Philadelphia elsker all mat sk pp riftene er 10 ti l O P o rsjone r Philadelphia er en mild kremost som passer til både varm og kald mat. Den

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 104-110 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA Antall porsjoner: 2 Tilberedningstid: 30 minutter 50 g FITNESS Original En liten grønn papaya 2 gulrøtter En håndfull ristede peanøtter

Detaljer

Snøfrisk. En ost med mange muligheter

Snøfrisk. En ost med mange muligheter Snøfrisk En ost med mange muligheter Snøfrisk er en serie med fersk kremost med myk smørbar konsistens. Snøfrisk er laget av 80 % geitemelk og 20 % kufløte. Smaken er frisk og syrlig med karakteristisk,

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 72-79 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHILI SIN CARNE Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Soyafarse 1 boks hakkede tomater 1 hakket løk 2 paprika i terninger 1 boks kidneybønner Olivenolje 2 tsk chilipulver

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter»

Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter» Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter» Prosjekt «Trå lekkert god praksis i ernæringstrappens fire første trinn» 2014 Innhold Småretter... 3 Karbonadesmørbrød... 3 Smørbrød med

Detaljer

Tid for skrei. 7 inspirerende oppskrifter

Tid for skrei. 7 inspirerende oppskrifter Tid for skrei 7 inspirerende oppskrifter Skreien er her! TIPS Ha gjerne litt eddik i kokevannet til skreien, da blir den ekstra skinnende hvit, ca. 1 ss pr. liter vann. Noen har også litt eddik, og kanskje

Detaljer

Oppskrift Speket elg:

Oppskrift Speket elg: KLEIVSTUAS ELGMENY Speket elg på potet flatbrød Servert med pepperrotkrem laget på snøfrisk og en fennikelsalat. Elg i tynne skiver med høstens bær Servert med gruvelagret ost og urtemajones. Tartar med

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur EMNEKURS 18. april 2015 PRIMITIV MAT Kan være både avansert og enkelt Alternativer til pølse på pinne Mat på leir og tur Maten er fra 30 år i 1. Øyestad speidergruppe Even Spiggersoppe a la Skauholmen

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Hot og godt! Dette er fjerde del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

NORSK FRUKT OG BÆR til fest

NORSK FRUKT OG BÆR til fest NORSK FRUKT OG BÆR til fest Smaken av norsk frukt og bær Norges Bygdekvinnelag satser i 2014 og 2015 friskt på norsk frukt og bær. Disse er både rike på smak og stappfulle av viktige næringsstoffer, blant

Detaljer

MER KJØTT MER GLEDE MED KJØTTRIKE PØLSER

MER KJØTT MER GLEDE MED KJØTTRIKE PØLSER MER KJØTT MER GLEDE MED KJØTTRIKE PØLSER SMAKSRIKE TRADISJONER God smak gir mersmak. Våre pølser bygger på årelange tradisjoner innen foredling av kjøtt, og vi benytter kun de beste norske råvarer av aller

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

ÅRETS KAKE 2012/13. - oppskriftshefte

ÅRETS KAKE 2012/13. - oppskriftshefte ÅRETS KAKE 2012/13 - oppskriftshefte Line Tonerud Marita Mæle Gunnvor Fiskå Gratulerer til Marita Mæle fra Vaaland Dampbakeri & Conditori med 1. plassen. Kaken fikk høy score på lagdeling, konsistens og

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min Hellstrøms fiskegryte 15-30 min 2 kg blåskjell 800 g valgfri fiskefilét 4 store poteter 1/2 loff 1 løk 4 fedd hvitløk 500 g tomater eller cherrytomater 1 kvist timian 1/4 ts kajennepepper 2 ss olivenolje

Detaljer

gourmet-klubben.com presenterer Havets aften... 17. mars 2007 (Vigdis & William) Mojito * * * Olivenbrød m/hvitløksmør

gourmet-klubben.com presenterer Havets aften... 17. mars 2007 (Vigdis & William) Mojito * * * Olivenbrød m/hvitløksmør gourmet-klubben.com presenterer Havets aften... 17. mars 2007 (Vigdis & William) Mojito Olivenbrød m/hvitløksmør Blåskjell suppe i karri og safran xxxx Røkelaks med ostekrem xxxx Solbær sorbèt Skrei med

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com C I A L C I W liteter d veitsiske spesia HVAM LIER ØR/NORD VETBY HOLMETRAND RYGGE ØT/VET OLLI i at du liker Marché!

Detaljer

Quinoasalat med grønnkål

Quinoasalat med grønnkål Quinoasalat med grønnkål 200 gram quinoa 200 gram grønnkål 200 gram røde druer 2 desiliter valnøtter 0,5 rødløk 2 spiseskjeer olivenolje Dressing: 1 sitron 0,5 kinesisk hvitløk 2 spiseskjeer olivenolje

Detaljer

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM ekte marsipan MANGE MULIGHETER 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. én marsipan

Detaljer