Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom"

Transkript

1 Globalaksjonen 2007 er et samarbeid mellom og

2 Innhold globalaksjonshefte Info til lederne Målsetninger for Globalaksjonen Hovedaktiviteter Markedsføring Forberedelser Hvordan få inn penger Bruk av arbeids-/giverkortet Premiering av speiderne Innrapportering Om prosjektet og russisk KFUM Det russiske alfabetet Forslag til aktiviteter på speidermøte Leker Ta Global-merket Lag russisk mat Skrive/snakke russisk Fargelegge flagget Aksjonsmateriell programhefte klistremerke plakater arbeids- og giverkort takkekort - 2 -

3 Informasjon til lederne Aksjonen foregår i uke 9 og 10 (26. februar til 9. mars) Målsetninger for Globalaksjonen Landsstyret har vedtatt følgende målsetninger: Skape samfunnsengasjement og mellommenneskelig forståing Samle inn penger til et internasjonalt misjons- og bistandsprosjekt Profilering av KFUK-KFUM-speiderne Hovedaktiviteter: Globalaksjonen inneholder to hoveddeler: Troppsmøte med internasjonalt preg. I dette heftet finner du forslag til aktiviteter på speidermøter med internasjonalt program. Møtene kan gjennomføres som en del av et opplegg hvor speiderne også skal gjøre tjenester i lokalmiljøet for å samle inn penger til KFUM i Russland, eller de kan gjennomføres som egne tropps-/patruljemøter. Med i dette opplegget finner dere også hjelpemateriell for innsamling av penger. Her er det mange metoder som kan brukes! Innsamlingsmøte til støtte for Russland I tida før Globalaksjonen kan dere henge opp aksjonsplakater med informasjon om speiderne som samler inn penger og som tar på seg tjenester/jobber til den rimelige pris av 50 kr per time. Markedsføring Dere må gjøre aksjonen kjent lokalt. Globalaksjonen er en fin måte å la nærmiljøet ditt bli kjent med KFUK-KFUM-speiderne og hvem vi er. Vedlagt følger en aksjonsplakat. Dette er en kopioriginal. Plakaten bør henges opp på strategiske steder. Skriv på viktig lokal informasjon som kontaktperson og telefonnummer. Menigheten: Få presten til å informere om aksjonen under en gudstjeneste. Speiderne kan selv delta på gudstjenesten sammen med presten. Media: Oppsøk redaksjonen i lokalavisa, nærradioen, menighetsbladet, helst iført speiderskjorte. Kanskje noen vil lage en reportasje om aksjonen! Når speiderne deltar i aksjonen bør vedlagte klistremerke benyttes. Her signerer lederen på og speiderne bærer merket på det ytre plagget: Ytterjakke, genser e.l. Etter at speiderne har gjort en tjeneste eller fått penger til Russland KFUM, er det viktig at de deler ut et lite takkekort hvor prosjektet er nærmere omtalt. Alt materiell ligger tilgjengelig på forbundet sine nettsider (www.kfuk.kfum.speiderne.no/arkiv/programstoff). Dere som ønsker det kan - 3 -

4 skrive ut materiellet, også i farger. Flere klistremerker kan fås tilsendt ved å henvende seg til forbundskontoret. Forberedelser Bruk gjerne et helt troppsmøte/patruljemøte, eventuelt et leirbål eller en tur. Bruk konkurransen/premiene som motivasjon og inspirasjon. Be speiderne ta Global aktivitetsmerke. Fortell hva pengene går til, besøk forbundet sine nettsider for programstoff og informasjon. Avtal med foreldre/eldre rovere om sjåførtjeneste om nødvendig. Husk at alle speidere må ha underskrift på blokker og klistremerke. Alle bør ha en kulepenn (ikke blyant), og en pose eller lignende til å ha blokk og penger i. Ikke glem speiderskjorta! Ha klar kakao og boller e.l. til speiderne når de kommer inn igjen. Hvordan få inn penger Alle gaver som kommer skal registreres på arbeids- /giverkortet. På dette kortet kan alle givere skrive inn sin gave. Vi legger også til rette for at speiderne kan tilby ulike tjenester til en minstepris av kr 50 pr. time. Klassiske tjenester som kan selges er: Rydding (garasje, kjellerbod, kommunelager etc.) Maling (gjerde, husvegger etc.) Saging av ved Husarbeid (vasking, støvsuging etc.) Hjelpe bedrifter med pakking og ymse praktiske oppgaver Vaske og polere biler Diverse hagearbeid Måke snø Noen speidergrupper velger også andre aksjonsformer, for eksempel: Barnevakt på kjøpesenteret mens foreldre gjør fredags-/lørdagshandel Kakelotteri, blomster- eller fruktlotteri Salg av vafler eller boller Speidertivoli der alle kan få prøve seg på speideraktiviteter Felles dugnadsarbeid Auksjon på menighetsfester/kirkekaffe etc. Lån innsamlingsbøsse på menighetskontoret og stå noen timer utenfor kjøpesenteret. Sett Global-klistremerket på selve bøssa. Globalløp, der speiderne sponses av familie og kjente med et på forhånd avtalt beløp for hver km de går/løper - 4 -

5 Bruk av arbeids-/giverkortet Arbeids-/giverkortet er både et kvitteringskort og legitimasjonen til speiderne (sammen med klistremerket) når de er ute og gjør avtalte tjenester eller samler inn penger. Det er derfor viktig at en leder skriver under både på klistremerkene og på kortene før de skal deles ut. Snakk på forhånd med speiderne om hvordan de bør oppføre seg når de skal ut på jobb, og hvordan de brukar arbeidskortet. Lederen eller speideren selv fyller ut navn, alder, adresse og hvilken gruppe speideren er medlem av. Når arbeidet er utført skal arbeidsgiveren fylle ut ei linje med dato, hva slags arbeid, antall timer og pris, og deretter skrive under. Dermed har du som leder en bekreftelse på hvor mye penger speiderne har mottatt. Husk: Det kan være lurt av speiderne å inngå avtaler på forhånd om arbeid de vil ta på seg i arbeidsukene. Premiering av speiderne Penger jobbet inn: Kr 250,- til kr. 500,- Kr. 500,- til kr. 1000,- Kr. 1000,- til kr 2500,- Kr. 2500,- + Premie: Nøkkelbånd Buff (lue/hals) Turbestikk Livline Innrapportering Alle innsamlede beløp settes inn på forbundet sin konto: Det er viktig at innbetalingen er merket med Globalaksjonen 07. Send deretter inn informasjon om innsendt beløp, antall speidere som har jobbet inn nok til de ulike premiene, navn på gruppe og ansvarlig leder til innen 1.april 07. Premiene blir sendt ut når vi har mottatt informasjonen

6 Info om prosjektet og russisk KFUM Pengene som samles inn i årets Globalaksjon går til KFUK-KFUM Global sitt arbeid for demokrati i Russland gjennom KFUM i Russland. Russisk KFUM er en ungdomsorganisasjon for jenter og gutter. I dag finnes det 28 aktive grupper, og programarbeidet har mange former. For eksempel finnes speiding, Ten Sing, dansegrupper, arbeid blant gatebarn og funksjonshemmede, sport og leirer. Det å være med i en frivillig organisasjon er en god opplæring i demokrati, medbestemmelse og påvirkning. Forebyggende HIV/AIDS arbeid I Russland sprer HIV/AIDS seg raskere enn noe annet sted i verden. Mye rusmisbruk bidrar sterkt til det. De siste halvannet årene har forebyggende arbeid på denne sektoren hatt høyeste prioritet i russisk KFUM. Alle deler av organisasjonen er blitt kurset i forhold til dette. Med stor kreativitet og entusiasme markedsfører de det gode liv innenfor et fellesskap hvor en får utfordringer til å utvikle seg som menneske innenfor trygge rammer. Noen av aktivitetene som tilbys er villmarksleir på Kola og ridetur på rasehester i Kaliningrad. I Bryansk hjelper KFUMere til med å restaurere et gammelt kloster. I Novosibirsk lager de tegnefilmer med innhold som skal lede til et sunt liv. I Moskva driver de diskotek hvor Ten Sing gruppa framfører sitt show med klart budskap om å velge riktig. En gledelig utvikling er at den russisk ortodokse kirke nå også har satt forebyggende arbeid på dagsorden, og at det har ført til et økende samarbeid mellom kirken og KFUM. Noen steder er ortodokse prester direkte involvert i KFUMs arbeid. Dette samarbeidet styrker helt klart begge parter. Demokratiopplæring Demokrati er ikke det folk flest forbinder Russland med. Opp gjennom historien har det vært forskjellige former for totalitært styre, fra tsaren til kommunismen. Enkeltmennesket har hatt liten innflytelse. Etter omveltningene tidlig på 90-tallet har det endret seg. Man har frie valg, men folket har ingen tradisjon for demokratisk tenkning. Det å tenke selvstendig i forhold til samfunnets styre og utvikling har vært forbundet med direkte fare i hundrevis av år

7 Det var derfor mange utfordringer da russisk KFUM gjenoppstod etter 70 års forbud under kommunismen. Hvordan kunne en lokal gruppe ha tillit nok til en person til å la det være talsmann for seg? Hvordan skal en velge et styre, og hva skal styrets enkeltmedlemmer ha ansvar for? I tillegg er det offentlige Russland synonymt med et enormt byråkrati. Det å skape en landsdekkende organisasjon krever et utall av dokumenter og offentlige stempler helt ned til lokalplan for å kunne drive lovlig. I dag, utallige lederkurs senere, fremstår russisk KFUM som en organisasjon hvor demokratiet er gjennomført i alle ledd. Ryddig struktur som sikrer representasjon i det nasjonale styret fra alle regioner i det vidstrakte landet gjør at også en liten lokal gruppe har reell innflytelse. Mye flyter i samfunnet i Russland. Det er mye nød, og avgjørelser som betyr noe for menneskenes liv fattes ofte langt borte. Mange føler avmakt i forhold til å påvirke egen livssituasjon. Desto sterkere oppleves det da å være med i en frivillig organisasjon hvor en får bruke seg selv, og hvor en får erfare at ens egen mening har betydning. De frivillige organisasjonene er viktige i oppbygging av demokrati i Russland, fordi barn og unge får trene seg på å bruke demokratiske strukturer, velge ledere, styre etc. Denne kunnskapen kan de senere benytte til å gjøre styret i Russland mer demokratisk. En felles utfordring Den store utfordringen for Breakdance er en populær aktivitet i KFUM i Russland russisk KFUM er å utvikle en bærekraftig økonomi. I et land hvor sponsing og offentlig støtte er fremmedord, og hvor gapet mellom de mange fattige og de meget få rike er økende, er det ikke lett. Hittil har de overlevd på bidrag utenfra. Dels har det kommet gjennom lokale partnerskap (mellom lokal russisk gruppe og lokal gruppe eller område i utlandet), dels gjennom Field Group Russia. Field Group Russia er en støttegruppe for KFUM i Russland i regi av europeisk KFUM, hvor også Norge er representert

8 Den utfordringen russerne står overfor er også vår utfordring, fordi vi er en del av det samme fellesskapet. Hver krone vi investerer i dette arbeidet får ringvirkninger. Gjennom disse aktivitetene er det også fokus på spre kristne verdier til unge, og til å finne en måte å gjøre denne verden til et bedre sted å leve for alle. Vi står sammen med dem i det arbeidet. Beliggenheten av russiske KFUM-grupper: Inntektene fra prosjektet Inntektene fra Globalaksjonen 2007 skal brukes til å organisere lekerom på to russiske sykehus. I dag er det ingen lekeplasser eller lekerom i tilknytning til sykehusene. Inntektene skal også brukes til forebygging av hiv/aids gjennom informasjon og å gi ungdom et meningsfylt fritidstilbud

9 Det russiske alfabetet I Russland bruker de et annet alfabet enn oss, nemlig det kyrilliske alfabetet. Det kyrilliske alfabetet brukes også blant russiske minoriteter i mange andre land, i det tidligere Sovjetunionen, Israel og Amerikas forente stater. I store deler av Øst-Europa brukes modifiserte versjoner, bl.a. i Ukraina og Hviterussland. Varianter av kyrillisk brukes for å skrive russisk, ukrainsk, hviterussisk, bulgarsk, serbisk og makedonsk. Den russiske versjonen av alfabetet består av 33 bokstaver. Alfabetet oppstod i Makedonia i det 10. århundre, delvis basert på gresk majuskelskrift (skrifttype med bare store bokstaver), og delvis på det glagolittiske alfabetet, som ble oppfunnet av to brødre fra Thessaloniki kalt «slavernes apostler», Kyrillos ( ) og Methodios ( ), som hadde bruk for et slavisk skriftspråk for å kunne oversette Bibelen. Det kyrilliske alfabetet er oppkalt etter Kyrillos. Stor bokstav Liten bokstav A a A Б б B В в V Г г G Д д D Norsk transkripsjon Е е e/je/ie (j-forslag etter bløtt tegn eller vokal og i begynnelsen av et ord, e etter konsonant) Ё ё jo/io (som i (å) jåle (seg)) Ж ж zj (som i fransk jour) З з Z И и I Й й J К к K - 9 -

10 Л л L М м M Н н N О о o (trykksterk som i år, trykksvak likner den på en slapp "a"-lyd) П п p Р р r С с s Т т (håndskrift "m") t У у u (som i sol) Ф ф f Х х kh (som i tysk (a)ch) Ц ц ts Ч ч tsj Ш ш sj Щ щ sjtsj ъ Ы ы y ь Э э e Ю ю ju/iu (som i Jonas) Я я ja/ia (hardt tegn, sløyfes i transkripsjon - viser at forrige konsonant skal uttales ikke-palatalisert, sjelden i dagens russisk) (mykt tegn, sløyfes i transkripsjon - viser at forrige konsonant skal uttales palatalisert)

11 Forslag til aktiviteter på speidermøte Russiske leker Kaniner i skogen Denne leken passer for flere enn 10 deltakere. Før leken starter må dere velge ut en/to/tre speidere til å være rev(er), og resten deles inn i kaniner og trær, flere kaniner enn trær. (Antallet av de forskjellige avhenger av hvor mange som skal leke.) Tegn to linjer på motsatt side av området dere skal leke på og en sirkel som er revehiet. Reven(e) starter i hiet, og kaninene bak linja på den ene siden av lekeplassen. Det er om å gjøre for kaninene å bevege seg over lekeplassen uten å bli tatt av reven(e). De kaninene som blir tatt av reven(e) blir tatt med til revehiet og må holde seg der. Trærne sprer seg utover hele lekeområdet og skal beskytte kaninene. Trærne må stå stille med beina, men kan bruke armer og kroppen for å hindre reven(e)/beskytte kaninene. Leken er slutt når alle kaninene er fanget. Spiselig, ikke spiselig Denne leken passer best for 5-7 deltakere. En av deltakerne står i midten med en ball i hånda. Denne personen roper så ut ting som er spiselige eller ikke spiselige. Dersom det han/hun sier er spiselig, skal alle deltakerne forte seg og ta på ballen. Dersom personen i midten roper ut noe som ikke er spiselig, skal de andre bli stående. Den siste personen som tar på ballen (ved spiselig) må i midten neste gang. Tilsvarende hvis noen tar på ballen etter noe ikke-spiselig. Karve Alle deltakerne minus én danner en sirkel, sistemann står inne i ringen. Deltakerne leser følgende rim i kor, og gjør det de sier, hele tiden mens de holder hverandre i hendene. Karve, karve Du kan gå hvor du vil Du kan gå til venstre Du kan gå til høyre Du kan bli veldig høy (løfte armene og stå på tærne) Du kan bli veldig lav (krøke seg sammen og gå mot midten)

12 Personen i midten forsøker på dette tidspunktet å få to personer i ringen til å miste taket i hverandre. Dersom han får det til, tar en av disse personene hans/hennes plass i ringen og leken fortsetter. Leken kan varieres med å lese rimet kjempefort eller veldig sakte. Ta Global-merket En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. Å være med i KFUK-KFUM-speiderne er å være del av store, betydningsfulle og verdensvide bevegelser. KFUK og KFUM har medlemmer i over 100 land. Et slikt fellesskap gir oss en unik mulighet til å lære noe om andre og samtidig lære noe om oss selv. Som speidere har vi gjennom speiderloven forpliktet oss til å arbeide for fred og forståelse mellom mennesker. Gjennom Globalaksjonen har vi muligheten til å hjelpe barn og unge i andre deler av verden. Ved å lære mer om KFUM-arbeidet i Russland kan vi også lære mer om oss selv. Global aktivitetsmerke Besøk KFUK-KFUM Globals hjemmeside og lær deg hvilke land Global samarbeider med (se Øst- Europa for Russland) Drøft i patruljen på hvilke måter vi som KFUK-KFUM-speidere kan engasjere oss for hvordan folk lever i Russland Delta i Globalaksjonen 2007 Vite hva det betyr å være partner til Global KFUK-KFUM Aktivitetsmerke Global kan bestilles fra Speiderbutikken og koster 10 kroner stk (kontakt Lage russisk mat Russiske pannekaker (blini) (4 porsjoner) Russiske pannekaker blini (en blin flere blini) - lages gjerne med bokhvete og gjær, og serveres ofte med kaviar og rømme, og gjerne litt vårløk, sitronsaft og pepper eller annen topping om man måtte ønske. Røkelaks er også en favoritt som brukes mye. I denne oppskriften brukes blini som dessert. La gjerne pannekakene bli litt tykke, og spis dem gjerne helt nystekte! Ingredienser: 70 g smør 150 g hvetemel

13 6 stk egg 2,5 dl melk 6 stk sitronbåt 50 g sukker 1 ts salt 2,5 dl vann rørte bær/syltetøy til servering (for eksempel appelsinmarmelade, aprikos eller rabarbra) evt vaniljesaus til servering. Smelt smøret. Rør i melet. Spe med melk og vann. Kok opp. Ha i sitrondråper (press sitronbåtene), salt og sukker. Avkjøl. Rør i eggeplommer og stivpiskede eggehviter. Stekes i smeltet smør på panne ved svak varme. Server med syltetøy/rørte bær mellom pannekakene, 2-3 i høyden. Du kan også legge alle pannekakene oppå hverandre (med syltetøy mellom) og skjære stykker som en bløtkake. Kan også serveres med vaniljesaus. Råd: Lag røren og stek i stekepanne med lav kant, det er viktig å bruke svak varme. Når pannekaken skal snus, la den gli over på et grytelokk eller bunnen av en springform (sukkerbrødform) og la pannekaken skli med den ustekte siden ned i pannen. Bruk nyrørte bær mellom pannekakene ved servering. Dryss med melis. Russiske pannekaker kan også lages som små porsjonspannekaker, og kan stekes på takke på bål, eller på stormkjøkken. Rødbetsuppe (variant av borsj) Borsj er en populær rett i Russland. Det er en suppe som kokes på kål, oksekjøtt, knoker og rødbeter. Denne varianten er uten kjøtt. Ingredienser: 1 kg rødbeter 2 løk 500 g poteter 2 gulrøtter en dæsj Tabascosaus 3 fedd hvitløk saften fra en liten sitron salt og pepper rømme eller yoghurt Skrell rødbetene og del dem i omtrent like store biter, med rundt 3 cm i diameter. Ha dem i en gryte eller dyp stekepanne og hell over så mye vann at det dekker rødbetene. Smak til med salt. Kok opp og la koke i omtrent 20 minutter, eller til rødbetene begynner å bli møre

14 Hell vannet fra kokingen i en bolle (du trenger det seinere). Ha rødbetene i en annen bolle. Hakk løk, gulrøtter og hvitløk. Varm olje i en panne og stek løken forsiktig til den er blank. Skrell poteter og del dem i biter. Ha dem oppi sammen med løken, gulrøttene og hvitløken og la steke forsiktig i 5 minutter. Hell over saften fra kokingen av rødbetene. Kok i minutter, til potetene er møre, men fortsatt faste. Ha i rødbetbitene, sitronsaft og tabasco. Kok i et par minutter til. Hell alt sammen i en kjøkkenmaskin og kjør til en fin mos. (Ingen kjøkkenmaskin? Det er slett ikke nødvendig å mose suppa.) Smak til med fersk pepper og tabasco. Hell i tallerkener. Ha en klatt rømme eller yoghurt i hver porsjon. Øve på russisk Skrive på russisk Øv dere på å skrive de kyrilliske bokstavene. (se s. 9-10) Skriv for eksempel deres eget navn på russisk, eller skriv hemmelige beskjeder til hverandre. La speiderne lære noen av de enkleste tegnene, og lag et lite kodeløp. Russisk uttale Hvis dere har tilgang til internett, kan dere gå inn på siden I den øverste boksen til høyre Travlang's Foreign Language for Travelers kan dere velge at dere snakker norsk og ønsker å lære russisk. Der får dere opp de vanligste ordene, tallene, hilsner osv med lyd så dere kan høre den korrekte russiske uttalen. Si opp ordene etter tur og se hvem som klarer å komme nærmest russisk uttale! Det russiske flagget Øverste stripe: hvit Midterste stripe: blå Nederste stripe: rød

15 Andakt Markus 10, Men Jesus kalte dem til seg og sa Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. Jesus var en helt annen ledertype enn de fleste lederne i vårt samfunn. Mange ledere i dag har folk til å gjøre tjenester for seg. Statsministeren har folk som kan skrive tale for ham, planlegge hvor og når han skal reise og slike ting. Jesus fokuserte på at man som leder skulle tjene de man leder. Det betyr at lederen gjør tjenester for de han er leder for. Som speidere og speiderledere vil vi ha Jesus som forbilde. Når det gjelder å lede, kan Jesus lære oss dette: Vi vil la alle i patruljen være med å bestemme. Som patruljefører eller leder vil vi ha omsorg for de vi leder. Det å ha omsorg kan være å lytte ordentlig når noen har noe å fortelle, å ha med et ekstra par ullsokker i tilfelle noen fryser når vi er på haik, eller noe helt annet. Med andre ord: tenke på hva vi kan gjøre for andre, istedenfor hva de kan gjøre for oss. Alle vi mennesker trenger å kjenne at noen bryr seg om oss og liker oss sånn som vi er. Speidergruppa er et godt sted for å fortelle hverandre at vi setter pris på hverandre, enten i ord eller gjennom det vi gjør. Dette er å lære av Jesus sin måte å lede på. Bønn Kjære Gud, hjelp oss å lede på den måten du gjorde. Hjelp oss å bry oss om hverandre og la alle oppleve at de har en plass i fellesskapet

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

Julebukkaksjonen 2005

Julebukkaksjonen 2005 Julebukkaksjonen 2005 Programhefte Innholdsfortegnelse Informasjon og fakta Praktisk informasjon om aksjonen s. 1-2 Hilsen fra KFUK-KFUM Global s. 3 Fakta om Gaza stripen s. 4-5 Gaza KFUMs sommerleir s.

Detaljer

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON Foto: Erlend Seilskjær Fakta om Sudan KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider

Detaljer

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon AKSJONSHEFTE: Program og informasjon TEMA: UMULIG! Foto: Julia Dahr Til leder og patruljefører De siste to årene har Globalaksjonen støttet et skoleprosjekt på Madagaskar. I år og neste år skal vi få være

Detaljer

Vi vil oppfordre dere til å laste opp bilder til instragram, med hashtag #CHRISCdagen2013 og #CHRISC20år De kuleste bildene vil bli premiert!!

Vi vil oppfordre dere til å laste opp bilder til instragram, med hashtag #CHRISCdagen2013 og #CHRISC20år De kuleste bildene vil bli premiert!! Hei Så GØY at dere kan tenke dere å arrangere CHRISC-dagen 2013. Dette er en dag hvor vi skal feire KRIK i Norge og Øst-Afrika. Vedlagt vil du finne: -Litt info om hva er CHRISC. -Informasjon om hva pengene

Detaljer

Programhefte Gå med-aksjonen 2004

Programhefte Gå med-aksjonen 2004 Programhefte Gå med-aksjonen 2004 DELTA I NT ER N ASJO NA LT k f u k - k f u 1 m Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon s. 3-4 Premier s. 5-6 Hilsen fra Delta Internasjonalt s. 7 Fakta om Sri Lanka s.

Detaljer

Centenary Celebration Day

Centenary Celebration Day Centenary Celebration Day stemmer voices Share del stories historier 100 years of changing lives 1 Velkommen Velkommen til det tredje og siste aktivitetsheftet i forbindelse med 100-årsjubileet for speiderarbeidet.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og aktiviteter. Inneholder salgstips og spesialistmerker.

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og aktiviteter. Inneholder salgstips og spesialistmerker. KALENDER- SALG 2016 Kalenderhefte med tips og aktiviteter. Inneholder salgstips og spesialistmerker. 1 Innhold Om kalenderheftet 3 Salgstips for speiderkalenderen 4 Involver foreldrene 6 Spesialistmerker

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å komme hjem Det er fint å komme hjem, enten det er etter en lang dag på skolen eller etter en slitsom speidertur.

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

LEDER FORUM. Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no. Nr. 3/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no. Nr. 3/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Hva er vårt svar? Lederforum Nr. 3/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010

I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010 I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010 Velkommen til aktivitetsheftet for 100-årsfeiringen! 2011 er det andre året i WAGGGS' 100 jubileum og igjen vil vi markere og feire 10. april. På denne datoen

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE 2014 2015. Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania!

NYTT HÅP FOR FRAMTIDA TEMA: BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN AKSJONSHEFTE 2014 2015. Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania! AKSJONSHEFTE 2014 2015 TEMA: NYTT HÅP FOR FRAMTIDA BLI MED PÅ GLOBALAKSJONEN Din innsats hjelper barn og unge i Tanzania! Foto: Ingun Tøndel GLOBALAKSJONSHEFTET 2013 2014 // 1 HVERDAGEN I ILULA Det er

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SPILLHEFTE GLOBAL- SPILLET

SPILLHEFTE GLOBAL- SPILLET SPILLHEFTE GLOBAL- SPILLET - et spill om å bry seg INNHOLD 1. REGLER s.3 2. FORKLARING TIL SPILLBRIKKENE s.4 3. FLAGG: PROSJEKTLAND s.6 4. LOGOER: VERDENSORGANISASJONER OG KFUK-KFUM GLOBAL s.9 5. PROSJEKTMERKER

Detaljer

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Illustrasjoner: foto (DSC_0063, klipp bort speideren til venstre) og forbundslogo Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Program for rovere 1 2 Roverprogram Utgitt 2008 3 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer