Dagligliv under krigen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagligliv under krigen"

Transkript

1 Dagligliv under krigen av Ståle Johansen Dette kompendiet prøver å gi leseren et bilde av hvordan det daglige livet artet seg under krigen i Norge. Det forventes ikke at man skal kunne alt i dette kompendiet, men det er et verktøy for å få en bedre innsikt i dagliglivet under krigen. Innholdet kan grove sett deles i to, den ene delen tar for seg hvordan okkupasjonen endret det daglige livet for folk flest, den andre delen behandler den generelle væremåten og mentaliteten i Norge for seksti år siden.

2 Innhold Dagliglivet Mat og matauk Mat fra nabolandene Rasjonering Tre økonomier Sysselsetting og økonomi Medier Underholdning og sosialt liv Tyskertøser Nye forordninger Skolevesenet under krigen Produkter, lønninger og priser Mentaliteten Ord og uttrykk Språket dengang Høflighet

3 Mat Næringsverdi? Mange har sikkert hørt historier om hvordan man hadde lite mat under krigen. Hvor lite mat man faktisk hadde, varierte sterkt. Dersom man bodde på en gård eller kjente noen som gjorde det, hadde man langt bedre tilgang på råvarer enn man hadde dersom man bodde i en storby. Det samme gjaldt dersom man hadde mye penger, fordi det meste var å få tak i på svartebørsen dersom man kunne betale for det. Sikkert er det hvertfall at man hadde lite av det aller meste, selv om det ikke var snakk om noen hungersnød. Statistikk viser at blandt 14-årige gutter sank ikke bare gjennomsnittsvekten i krigsårene, men også gjennomsnittshøyden. Dette viser jo klart at det var mye mindre næring i kosten. Samtidig viser undersøkelser at man hadde færre hjerte- og karsykdommer pr. innbygger, og man kan kanskje si at kostholdet var sunnere den gang, særlig med hensyn til mindre fett og sukker. Endel varer utgjorde hjørnestener i kostholdet, og av disse er poteten den fremste. Bortsett fra enkelte perioder var det stort sett poteter å få tak i, og disse erstattet mange andre matvarer, i såvel margarin som kaker. En annen slik basisråvare var fisk. De som bodde ved kysten hadde stort sett tilgang på fisk, og hadde det derfor bedre enn mange andre.

4 Nøden gjorde at man spiste mye som tidligere ikke var særlig vanlig. Kanin, kråke, due, måke og tilmed ekorn. Det som tidligere var 'ufisk' ble satt til livs i stort monn. Men det var ikke alltid så lett. En oppskrift på måke lyder slik: "Kok opp i ni vann på rad, kok en time til, kast alt!" I byene ble det etterhvert vanlig å dele inn dyrkbar jord i parseller. Familier, nabolag og bedrifter dyrket opp små felles arealer til parseller, og for å spe på kjøttilfanget holdt de kanin, gris og geit. Samarbeidsånden som ofte omtales og minnes med en magisk aura av krigsgenerasjonen, stammer nok blant annet fra felles slit, svette og glede over nybrottsarbeide og dertil tilhørende resultater. Dette sammen med den velkjente villagrisen gjorde det litt lettere for folk i byene, men det var fremdeles langt tøffere enn i distriktene. Det var vanlig å sende barn på ferie på landet straks anledningen bød seg. Noen arbeidsplasser ble økonomisk istand til å delta i matauken. Avishuset Aftenposten ydet regelmessige matkvoter til sine 1027 ansatte og deres familier. Blant annet startet avisen "A/L Grisebingen" på Ryen gård. Dessuten leide man et større areal for potetdyrking på Voksen gård og det ble leid store grønnsak- og potetarealer i Skedsmo og Fet. I alt brukte Aftenposten 1.2 millioner kroner på matkjøp, grisehold og dyrking av parseller i okkupasjonsårene.

5 Når store bedrifter gikk i bresjen gled matauken over fra å være hobby til attåtnæring. I Bergen gikk Hansa bryggeri i spissen og opprettet en regulær kaninfarm med tre til fire tusen dyr. På den måten skulle de ansatte sikres kjøtt. Kværner Brug A/S i Oslo holdt 50 smågriser på en gård i Østre Aker, grønnsakparseller på bedriftens område og kjøpte ved på rot. I 1943 drev Kværner også frem tobakk. Alle ansatte som var interessert, investerte 50 kroner. Tobakksplantasjen lå i Asker mens tørkingen fant sted i Kværners lakkeringsverksted. Ialt ble det 45 esker tobakk og 60 esker sigaretter på hver ansatt som deltok, merkene het KB Mix og KB Master. Matforsendelser fra nabolandene. Borghild Hammerich startet med dette i Danmark, og utpå året 1941 ble det mere organisert. Danmark hadde langt mere mat enn Norge, og alle ville gi til sine naboer. De som i utgangspunktet mottok det var fangers pårørende, syke, enslige forsørgere og andre trengende. Da NS tok over Nasjonalhjelpen måtte dette reorganiseres, og da ble danskepakkene sendt til privatpersoner. Enten de var hardt rammet eller sentrale personer i samfunn hvor man visst at de ville distribuere innholdet (som var langt mere enn bare mat), av og til fulgte det med indikasjoner om hvem som skulle ha hva. Også mange illegale grupper fikk hjelp på denne måten. Etterhvert som matmangelen ble større gikk man i gang i Oslo med å servere av danskepakkene til skoleelever. De fikk "danskesuppe", og dette var en stor suksess, barna var ikke langer så slappe og trøtte. Dette spredde seg utover i landet. Svenska Norgeshjelpen, opererte , og etter krigen. Det var mindre aksjoner i Hjelpeformene innebefattet suppebespisning til barn og gamle, gavepakker til barn, matleveranser til sykehus, aldershjem o.l., utdeling av klær og kontantstøtte til familier. Det ble opprettet et sykehus i Holmenkollåsen. Det ble noe senere i krigen enn "danskesuppen" servert "svenskesuppe" i skoler. Totalt var det en enorm hjelp ikke bare fysisk, men også moralskfølelsen av at det var noen der ute som var på samme lag.

6 Rasjonering Å rasjonere betyr 'å tilmåle i rasjoner'. I 1940 var Norge avhengig av import av mat fra utlandet, og da krigen kom var allerede endel matvarer rasjonert. Dette gjaldt matmel, sukker og kaffe. Særlig matmel var vi avhengig av å få fra utlandet. Den første halvdel av krigen ble matvaresituasjonen hele tiden dårligere. Først rasjonerte man alle importerte matvarer og brød, fett, sukker, kaffe, kakao, sirup og kaffeerstatning. I 1941 ble allslags kjøtt, flesk, egg og melkeprodukter også rasjonert, og når høsten 1942 kom gjaldt også rasjoneringen poteter og andre grønnsaker. Varemangelen skyldtes ikke bare manglende import og dårlige avlinger, men også ofte store ukontrollerte tyske oppkjøp. Tyskerne tok for seg av varer nordmenn ofte så lite av. Videre utover i krigen ble enda flere varer rasjonert, og ikke minst: rasjonene ble mindre. Noe av det folk savnet mest var skikkelig mel. Melet ble verre og verre utover i krigen, og det var mørkebrunt og vanskelig å bake med. Det var vanlig å sette surdeig for å få brødet til å heve skikkelig, hvertfall etter at gjær forsvant. En annen ting som folk savnet var melk. Da melkerasjonene ble kuttet fra én til en halv liter pr. arbeider i Oslo-industrien ble folk så rasende at det resulterte i storstreik. Man baserte seg på to hovedprinsipper: Rasjoneringskort og 'fast

7 kunde-prinsippet'. Alle barn og voksne fikk sine egne sett med rasjoneringskort for ulike varer med jevne mellomrom. Kjøpmannen fjernet et passende antall rasjons-merker fra det aktuelle kortet når man handlet. Forsyningsnemnda holdt oversikten over varetilgangen og holdbarheten, og endel varer var det så knapp tilgang på at det i tillegg ble innført kvoter fra grossistene. Dette gjaldt eksempelvis smør og margarin. Tilgangen på varer matchet ikke alltid antall rasjoner i omløp, og det hjelper lite med merker i hopetall når det ikke finnes varer. Historien forteller om en mann fra Oslo som hadde 15.5 kilo smør tilgode. Rasjonene var ikke like for alle, man ga naturlig nok større rasjoner til f. eks. småbarn, syke, gravide og kroppsarbeidere. Systemet ble etterhvert ganske kaotisk, og det kunne være opptil forskjellige mottagergrupper av kort. Man var hjelpeløs uten kort. De ble brukt overalt, også på restauranter og sykehus. Man måtte 'flytte kortet' når man skulle reise på besøk til venner langt borte. For endel varer var ikke kortsystemet like godt, dette gjaldt særlig lettbedervelige varer og landbruksvarer som egg, melk, fisk og grønnsaker. Disse varene fikk man en fordeling av ved at folk tegnet seg som faste kunder i sin lokale forretning, og man overlot til kjøpmannen å fordele varene. Det gjelder altså å ha et godt forhold til sin lokale handelsmann. Det gjaldt å planlegge. Hvor mange brødskiver kan jeg sende med mannen på jobb i dag? Jeg må huske å ha nok merker igjen til egg til bursdagskaka neste måned!

8 Etterhvert dukket det opp erstatninger for sjeldne varetyper. Mange fabrikker lanserte en rekke nye erstatningsprodukter på markedet, fra marmelade til såpe. Ymse farve- og smakstilsetninger var et viktig hjelpemiddel i husholdningen. En rekke erstatningsprodukter ble oppfunnet på eget kjøkken, budt frem til gjester som et stolt familiepatent. Andre ting enn mat var også rasjonert. Særlig vin, brennevin, kaffeerstatning og tobakk var vanskelig å få tak i. Kort og merker for disse tingene ble etterhvert hard valuta. Avholdsfolk og ikke-røykere hadde et fortrinn, og mange avholdsfolk hadde et moralsk problem om de skulle bytte bort kortene eller ikke. Tobakk ble etterhvert også hjemmeavlet. Ungdommer som ikke drakk kaffe eller røkte byttet ofte bort merkene mot brennevinsmerker. Tobakkskort ble gitt til menn født før 1/1-24 og til kvinner født før 1/1-21 dersom det kunne bevidnes at de hadde vært faste tobakksforbrukere. Aldri har Norge hatt så mange registrerte storrøykere som i årene !Tusener begynte å røyke, rasjonene måtte da tas ut! Dessuten var tobakkskort et gullkantet byttemiddel. Vinmonopolet hadde også tøffe tider. De hadde lite varer til nordmenn, men lagde f. eks. en rekke likører spesielt for tyskerne. Det ble produsert eget sykebrennevin, som folk kunne få på resept fra lege utenom rasjonene. Det var stort sett Eau de Vie "å'ddevi'", men også en kort periode skikkelig konjakk og whisky. Ellers må det nevnes okkupasjonens eget brennevin, Borger-aquavit, laget på sulfittsprit og ikke potetsprit. Den ble kalt 'nakkeskudd' eller 'en liten borger' Tre økonomier "Av og til når det blev for ille forsøkte vi å handle på landet, da var det godt å ha brennevin i bytte og likeså tobakk. Men det var ikke så meget en fikk i bytte, og prisene var skyhøye på Svartebørsen," sier en Oslo-kvinne.

9 Rasjoneringen og varemangelen gjorde at folk fant nye måter å skaffe seg ting på. Det ble vanlig å bytte varer. Avisene var i periode fulle av bytteannonser. o Grammofon mot sykkel o Barnevogn mot dress eller vinterfrakk o Fyllepenn mot turnsko og bøker o Selskapssko byttes i fem gram gull (!) En dame byttet et Rosenthal-servise til seks personer mot tre levende høner. Bytting ble også kalt 'orging' eller 'clearing' Dessuten grodde det etterhvert frem en omfattende svartebørshandel. Prisene var mye høyere enn på det vanlige markedet, men mange familier hadde ikke noe valg. Endel følte at siden dette var tyskernes skyld gjorde det ikke noe at det var ulovlig. Samtidig skodde endel seg solid på folks nød og gjorde børsing til en levevei. Grensene mellom lovlig og ulovlig handel eller bytting var ofte uklare. Likevel er det fortsatt for mange viktig å markere at de aldri var borti Svartebørsen. Egne avdelinger innen politiet jobbet aktivt mot denne virksomheten, og foretok rett som det var kontroller av transporter og varepartier. I Bergen var for eksempel kontrollørene ekstra ivrige når lokalbåtene kom til byen søndagskveldene. Av og til kunne de gjøre kjempebeslag. Prisene på det svarte markedet svingte etter tid, sted og vare. Et brød kostet ordinært 50 øre mot 16 kroner på svartebørsen. En sigarett gikk for en krone, ca. 10 ganger over butikkpris. Et annet aspekt av dette er ulovlig jakt og ulovlig bærplukking. Man hadde strenge regler for f. eks. når blåbærplukkingen startet. Å plukke bær utenom disse tidene medførte straff. Det er ikke bare våre dagers Securitas-vakter som fortjener betegnelsen "Tyttebær-politiet". Under krigen var det helt reelt. Den siste søndagen i 1943 dro 800 mennesker fra Rjukan på tyttebærtur - og plukket

10 liter! NSB satte opp to ekstra godsvogner. Gjenbruk og nøysomhet. Hvilke virkninger fikk denne spesielle bytte- og mangelkulturen? Helt frem til våre dager har ta-vare-på-holdningen holdt seg. Man kastet ikke noe. Hver minste lille bit av maten ble brukt til noe. Det som før krigen ble kassert, ble bygget om eller brukt som materiale til noe annet. Hjemmelaget var vellaget. Sysselsetting og økonomi. På 30-tallet var Norge fremdeles et samfunn som levde av jordbruk, jakt og fiske. Primærnæringene var de aller viktigste og spilte hovedrollen i økonomien. Norge var som nevnt fullstendig avhengig av internasjonal økonomi. Bare 43% av fortærte kalorier skaffet vi selv. Mye måtte importeres. Samtidig baserte vi også mye av økonomien på eksport av fisk og tømmer. Dessuten skaffet vær moderne handelsflåte, som da var verdens fjerde største, verdifulle inntekter. Da tyskerne okkuperte, ble naturligvis mye av importen og eksporten rammet. Befolkningen var spredt, og folk var ikke konsentrert rundt de store byene i samme grad som i dag. Nordmenn bodde i hovedsak på landsbygda da landet ble okkupert. I byene var det endel industri, men fremdeles var det veldig vanlig å stelle seg selv. Depresjonen i 20-årene rammet også Norge årene var vanskelige for folk selv om leveforholdene hadde bedret seg betydelig for store grupper småfolk. Tvangsauksjoner av småbruk (som det var mange av) var vanlig. Ved inngangen til 40-tallet var det betydelig arbeidsledighet. Det var et klasseskille mellom dem som hadde fast arbeid, og dem som var løsarbeidere - sesongarbeiderne og de mange arbeidsløse. I 30-åra

11 var det ingen arbeidsledighetstrygd å heve. Den ble først innført fra 1. januar Når nøden ble for stor, var det bare en ting å gjøre. Man måtte nødtvungent oppsøke fattigkassen, eller forsorgen som det het så fint. Fattigforstanderen kunne av og til gjøre alt han kunne for avskrekke folk fra et slikt besøk. Menn ble oftest avvist straks. Det var kona som måtte i veg og forklare i minste detalj hvorfor familien trengte hjelp. Der var tilfeller der fattigforstanderen ikke gav ut matlapp i kontortiden - kvinnene måtte komme på kveldstid! Hvis det ble godtatt at familien trengte hjelp, begynte forhandlingene om hva som skulle stå på matlappen. Den måtte ikke overstige fem kroner for en uke. Måtte hun ha en hel kilo havregryn - kunne hun ikke klare seg med en halv? Så fikk de en lapp til meieriet på skummet melk og prim og to kroner i kontanter for å kjøpe middagsmat. Deretter bar det til kolonialbutikken. De fleste gjorde hva de kunne for at ikke

12 andre skulle se at de leverte matlapp fra fattigkassen til betjeningen som veide omsorgsfullt opp akkurat det kvantum det stod på lappen. Fattigfolk flest, enten de sporadisk hadde arbeid eller var permanent arbeidsledige på grunn av dårlig helse, levde av brød, margarin, sirup, syltetøy, fisk og potet, havresuppe og grøt. Det var ikke rart at tuberkulosen blomstret. Tyskernes inntog endret brått alt dette. For første gang opplevde landet full sysselsetting. Nokså umiddelbart satte okkupantene i gang med omfattende bygge- og anleggsprosjekter som krevde store mengder arbeidskraft. Og de betalte godt. Mange flyplasser og veier ble bygget i denne perioden. For mange var dette et dilemma, men for mange var det ingen vei utenom. Dette var en lett vei ut av uføret og en måte å heve levestandarden til en selv og ikke minst familien. Behovet var så stort at det ble innført ulike regler for tvungen arbeidsformidling. Noen hadde mulighet til å sno seg unna registreringen, men andres valg var ett av to: Leve uten lønn eller ta tvangsarbeidet. Betalingen på slike anlegg var ofte svært god. En kommunearbeider tjente før okkupasjonen kanskje 50 kroner i uken. På noen tyske anlegg kunne lønnen være kroner i _timen_! Det hersket til tider en viss Klondyke-stemning, og tyskerne betalte til tider under bordet for å få folk i arbeid raskt nok. For å få til dette gikk seddelpressene i Norges Bank ustanselig. Fra 1939 til 1945 ble landets seddelmengde seksdoblet. "Seddelpressen arbeider omkapp med dagspressen for å skape falske illusjoner om øket velstand, men det er klart for alle at tyskerne undergraver norsk økonomi i nord som i sør." - Toralv Øksnevad i NRK/London 25. mai I denne perioden dukket det opp mange nye bedrifter for å produsere og levere til industri- og kraftanlegg, til Wehrmachts, og da særlig Luftwaffes, byggevirksomhet. Endel av disse nykommerne ble stemplet som krigsprofitører, og ble svært upopulære. Begrepet "brakkebaroner" ble brukt. Gjennom entreprenørbransjen, gruvedriften, sementindustrien og treindustrien - de større bransjer som mest direkte skodde seg på samarbeid med okkupantene, kom store deler av arbeidslivet til å arbeide frivillig for tyskerne. Motstandsbevegelsen advarte under hele okkupasjonen mot dette, og etter krigen ble det økonomiske landssvikoppgjøret blandt annet rettet mot en rekke entreprenører. Flere av dagens kjente entreprenører fantes ikke i 1940.

13 Medier Nyheter er ingen selvfølge i krig. Ikke frie, uavhengige nyheter. Tyskerne drev omfattende sensur av alle medier. Dette gjaldt i 1940 i hovedsak aviser, blader og radio, men også teater og kino. Radioen var enda et ungt medium i Norge, og det var nok først og fremst gjennom avisene at folk flest var vant til å hente sine nyheter. På 30-tallet var enda ikke radioen blitt allemannseie, og det var vanlig å lytte med åpent vindu. Til forskjell fra nordmennene skjønte tyskerne tidlig hvilken betydning radioen ville ha i en krigssituasjon, og de var raske til å sette NRK ut av spill på Marienlyst 9. april Senere fulgte videre sensur. På sensommeren 1941 ble det sendt ut ordre om at alle radioer skulle inndras. Begrunnelse for inndragningen ble ikke gitt, men meningen var klar: Folk skulle nektes å høre på nyheter fra utlandet, og da særlig de norske sendingene fra London. Norge var det eneste land der samtlige radioapparater rett og slett ble tatt. Det fantes bare ett unntak: Betalende medlemmer av Nasjonal Samling kunne beholde apparatet. Det utviklet seg raskt en regulær eterkrig mellom nazifiserte NRKsendinger og nyhetene fra BBC. Hver kveld klokken halv åtte lyttet folk på London. Først lovlig, siden ulovlig. Radolytting ble kriminalisert. Den tyske politisjefen i Norge, höhere SS- und Polizeiführer Nord, Wilhelm Rediess, understreket at også alle radiodeler inngikk i forbudet. Likevel lot tusener være å levere inn apparatet. Mange har minner om ulovlig radiolytting og den spesielle vignetten til NRK London. Folk ble oppfinnsomme og gjemte radioer på de utroligste steder. Kjente radioprodusenter fra tiden: Philips, Radionette, Telefunken, Eisemann, Atwater og ikke minst Tandberg med sine kjente 'Sølvsuper' og 'Huldra'.

14 Avisene led en tilsvarende skjebne. Omkring halvparten av avisene, ca. 120, forsvant fra markedet, den andre halvparten fortsatte å komme ut under hele krigen. De avisene som forsvant var de med klarest politisk profil. Hele A-pressen forsvant unntatt fem aviser. Tyskerne mente at den ikke-sosialistiske delen av pressen kunne fortsette å komme ut, men selvsagt underlagt kontroll. Mange av avisene fikk innsatt nazistiske redaktører, andre måtte hele tiden trykke innsendt stoff og ble underlagt streng sensur. Noen aviser var lettere å få til å fortsette enn andre, og deler av norsk avishistorie under krigen er ikke heroisk. I likhet med forsvaret og NRK kan en i ettertid si at den norske pressen var totalt uforberedt på krig. Mange aviser valgte å gi seg etter å ha fått redaktøren straffet etter å ha trykket en politisk betent leder eller artikkel. Andre fikk stanset utgivelsen i kortere eller lengre perioder for mindre 'forseelser' Norsk Ukeblad ble stanset en periode for å ha en sarkastisk bemerkning om jernkorset i tegneserien om Nr. 91 Stomperud. Hvilke aviser fantes: Vi har eksempelvis Norges Handels- og Sjøfartstidende, Dagbladet og Morgenbladet. Aftenposten og Bergens Tidende var blandt de store. Aftenposten gjennomgikk omfattende nazifisering høsten 1941, siden tyskerne innså (med en viss oppgitthet) at NS-organet Fritt Folk etterhvert hadde mistet enhver sjanse til å påvirke folkeopinionen. Tyskerne prøvde i 1942 å slå sammen aviser slik at det bare skulle være én i hver by. NS hadde et utall aviser, f. eks. Fritt Folk, Hakekorset, Vår Vei, Ny Dag, Norgesposten, Oslo-Arbeideren, Vi vil oss et land og Baunevakt. I Bergen hadde NS avisen Norge Fritt. Tyskerne trykket også endel egne tyskspråklige aviser, f. eks. Deutsche Zeitung in Norwegen og Wacht im Norden. Folk leste aviser i nesten samme grad som tidligere, også fordi de ble brukt til allslags forordninger, kunngjøringer og f. eks. endringer om rasjoneringskort. Det var nødvendig å følge med på slikt. Daglig ble det også trykket slikt som kommunikeer fra Oberkommando der Wehrmacht og taler av folk som Hitler og Quisling. I tillegg kom store mengder bytteannonser.

15 Av magasiner som fantes i perioden har jeg en lang liste: Allers Hjemmet Urd Nynorsk Norsk Ukeblad Norske Gutter Vi selv og våre hjem Vår Tid Norges Bondeblad For Alle Illustrert Oslo Illustrerte Skib O'hoi Norsk Ungdomsblad SportsManden Ukemagasinet Norske Hjem Arbeider-Magasinet Av disse er det trolig at Arbeider-magasinet ikke ble trykket under krigen, denne listen er fra Tyskerne hadde sin Deutsche Monatshefte in Norwegen. Underholdning og sosialt liv Dagens mennesker lever i et samfunn med stor tilgang på passiv underholdning. Fjernsyn og Internet har endret den norske underholdningshverdagen radikalt siden de ble innført. Når en skal sette seg inn i hvordan slike ting var under krigen, er det to viktige forhold å ta hensyn til: 1) Det gjelder å tenke seg 70 år tilbake i tiden. Fjernsyn fantes ikke her i landet hverken før, under eller etter krigen, det kom ikke før i Man var mer vant til å oppsøke underholdningen aktivt eller lage den selv. 2) Under selve krigen var endel ting endret som gjorde ting enda mer forskjellig fra nåtiden. Radioen var forsvunnet, og okkupantene lanserte en rekke forordninger og lover som satte en demper på underholdningslivet. Tar en hensyn til dette, var ting omtrent som i dag. "Det ble et plutselig fravær av alt mulig. Vi sto uten ett gode. Det oppsto et vakuum. I dette vakuumet skjønte vi langsomt hva den

16 totale mangel på kultur kunne bety," sier Kjell Chr. Johanssen - den gang unggutt i Oslo. "Jeg husker at vi fikk en veldig trang til opplevelser, musikk, teater, bildende kunst. Jeg fikk en glupsk leselyst på grunn av det sterke behovet for å fylle tomrommet. Jeg satt på Deichman og leste, skjønnlitteratur og 'De store oppfinnere', rubbel og bit." Jeg vil ta for meg endel spesielle ting som krever egen omtale. Kino, film og teater. Kinoene var svært populære allerede før krigen, og opplevde i tillegg et voldsomt oppsving i besøket under okkupasjonen. Den tunge hverdagen gjorde at folk oppsøkte lerretet som aldri før, og liknende køer foran billettlukene har man hverken sett før eller siden. Tyskerne kontrollerte hvilke filmer som ble vist. Filmer med galt politisk innhold ble forbudt. Amerikanske og engelske filmer forsvant fra kinoene allerede høsten 1940, og det som ble vist var eksempelvis filmer fra Sverige og Tyskland, i tillegg til våre egne filmer. Det ble laget en rekke spillefilmer med upolitisk og oftest komisk innhold her i landet under krigen. De fleste var farser og lystspill. Før filmene ble det oftest vist en nyhetsfilm som ble kalt "Ukerevyen". Den var nokså lik det vi kjenner som "Filmavisen" fra og 60-tallet, men med langt mer politisk innhold. "Ukerevyen" var som alt annet kontrollert av tyskerne, og var ofte preget av nazistisk propaganda og beretninger om Tysklands seier på alle fronter. Dessuten inneholdt den ofte propaganda for Nasjonal Samling og deres verdier. Bilder av store åkre med flagrende aks, og blonde ungdommer med bar overkropp som jobbet med våronna.

17 Mange valgte å se en annen vei mens denne forfilmen ble vist, og andre valgte konsekvent å komme for sent for å gå glipp av den. Dette ble etterhvert vanskeligere. Men stort sett aksepterte folk å måtte se en liten forfilm før hovedfilmen. Gjennom sendingene fra London og de illegale avisene forsøkte man i begynnelsen av 1941 å få i stand en nasjonal boikott av tyske filmer, etterfulgt av en total kinostreik. Dette ble ikke særlig vellykket, kino var rett og slett for populært. Litteratur. "Dikternes krig" Arnulf Øverland skrev allerede i 1936 diktet "Du må ikke sove", med bla strofen "Vår tid er forbi - Europa brenner". Mange av hans dikt ble stensilert opp og spredd, men på grunn av sin egenartede stil ble han arrestert i En annen krigsdikter som var høyt aktet var Nordahl Grieg. Han var kommunist og kjempet for Norge fra 1. dag. Han var flyver og stasjonert i England. Han skrev mange dikt som ble lest opp på London-radio og spredd blant folk. Han ble skutt ned over Berlin senere i krigen men hans diktning satt mot i folk helt til krigens slutt. Etter raidet på Aust-Vågøy (se historiekompendium) kom Inger Hagerup ut med sitt dikt om dette. Dette og flere med det ble sirkulert. Teater og revy Det fantes et eget "Statens Teaterdirektorat" som måtte godkjenne alle sanger og tekster til teaterstykker og revyer. De undertegnet sine brev med "Heil og sæl", og var altså ikke akkurat upolitiske. Også skuespillere ble delt i sitt forhold til NS og okkupanten, og det var flere tilløp til streik blant skuespillere som nektet å spille for og med nazister.

18 Revyteateret fikk en ny vår og ble også svært populært. Det virker som om endel revyforfattere nærmest lekte katt og mus med sensuren, og en kjenner flere tilfeller der "direktoratet" har sluppet gjennom tekster som nærmest drev åpenlyst gjøn med NS og tyskerne. Leif Juster var en av de som med stor suksess også gjorde et stort nummer av selve sensuren, og ofte skjønte ikke de som hadde sensurert tekstene hvorfor folk lo på akkurat "det stedet". I distriktene blomstret også amatørteater opp. Sang, dans og musikk Alle som hadde en platespiller eller grammofon fikk mange nye venner. Stifter og plater var mangelvare, men man orget og byttet til seg som så mye annet. Plater var heller ikke i fritt salg, man måtte ofte levere inn gamle i bytte. Et annet fenomen som blusset opp under krigen var huskonsertene. En måtte i mangel av radio lage ens egen musikk, og folk plukket frem alt som var av instrumenter fra kjellere og loft og lærte seg å spille. Det ble vanlig å møtes hjemme hos hverandre for å spille små konserter for hverandre, og det ble dannet massevis av små trioer, kvartetter og andre musikkgrupper av ulike slag. Konsertene ble aldri annonsert offentlig, men de varierte i størrelse fra bittesmå til flere hundre gjester. Allsang ble også vanlig, og særlig nasjonalsanger ble tatt alvorlig. De var jo som kjent forbudt å synge. "Vi var så flinke til å synge når vi var samlet i krigsårene. Det var mer alvor over julesangene også da, og likeså salme nr. 799 som vi jo serere forbinder så fuldt og helt med krigens dager," skriver en kvinne fra Elverum. 14. mars 1942 ble all offentlig dans forbudt og ble straffet med tre måneders fengsel. Likevel ble det tatt adskillige dansetrinn rundt om i landet. Det kom an på hvor mange norske nazister og tyskere som var i nabolaget. "Det var no dansa litt på låven i utkantane likevel," sier en mann i Nord-Trøndelag. Slike forbud som var en viktig del av NS' sin kulturkamp, spilte nok ofte mindre rolle for tyskerne, men for NS var kulturen en av fanesakene for nazifiseringen av nordmenn. Et

19 grelt eksempel er disse musikkreglene som ble satt i verket for å undertrykke den 'gale' musikken, altså den som ikke var germansk nok ) Musikkstykker i foxtrotrytme (såkalt swing) må ikke overstige 20 prosent av repertoaret for underholdnings- og danseorkestre. 2) I dette såkalte jazzrepertoaret skal man fortrinnsvis holde seg til komposisjoner i dur og tekster som gir uttrykk for livsglede, ikke jødisk-dystre tekster. 3) Med hensyn til tempo skal man også fortrinnsvis holde seg til livlige komposisjoner, ikke langsomme (såkalte blues); likevel må tempoet ikke overstige en viss grad av allegro i overensstemmelse med arisk sans for disiplin og måtehold. Under ingen omstendigheter kan man tolerere negroide utskeielser i tempo (såkalt hot jazz) eller i solo-opptredener (såkalte breaks) 4) Såkalte jazzkomposisjoner kan inneholde maks 10 prosent synkoperinger; resten må bestå av en naturlig legatobevegelse som er blottet for de hysteriske rytmiske innslagene som kjennetegner barbariske rasers musikk og som kaller på mørke instinkter som er fremmede for den germanske rase (såkalte riffs). 5) Det er strengt forbudt å bruke instrumenter som er fremmede for tysk ånd (såkalte cowbells, flexaton, pensler osv.) samt alle sordiner som omdanner blåse- og messinginstrumentenes edle lyder til jødisk-frimureriske ul (såkalt wawa-hat osv.). 6) Det er også forbudt med trommesoloer som er lengre enn en halv takt i fire fjerdedels rytme (unntatt i stiliserte millitærmarsjer). 7) I såkalte jazzkomposisjoner må kontrabass utelukkende spilles med bue. 8) Det er forbudt å klimpre på strengene, ettersom dette er skadelig for instrumentet og uheldig for arisk musikkfølelse. Hvis en s.k. pizzicato-effekt er absolutt nødvendig for komposisjonens særpreg, må man omhyggelig sørge for at strengen ikke får slå mot sordinen, noe som fra nå av er forbudt. 9) Musikerne forbys likeledes vokalistimprovisasjoner (såkalt scat).

20 10) Alle underholdnings- og danseorkestre bør innskrenke bruken av saksofoner av alle slag og erstatte dem med cello, bratsj eller eventuelt et passende folkeinstrument I dag virker disse reglene fullstendig latterlige, men den gang var det faktisk straffbart å ikke følge dem. Det er helt åpenbart at dette var mye viktigere for NS enn for den tyske administrasjonen. Tysk radio sendte jevnlig storbandmusikk som liknet svært på Glenn Millers musikk. Fenomenet 'tyskertøser' Mange norske kvinner hadde under krigen omgang med tyske soldater. Antallet er i etterkant estimert til omtrent Estimatet er bygget på det faktum at omkring barn med norsk mor og tysk far ble født i løpet av okkupasjonstiden. Det fantes forskjellige kategorier av tyskertøser: En del av dem var prostituerte. Ofte var de venerisk syke - for det meste med gonoré. En annen gruppe var kvinner som ved siden av sitt forhold til tyskere også hadde opptrådt som angivere e.l. En tredje gruppe, som omfattet mange, ofte landsens jenter, hadde sitt forhold til en enkelt tysker. Disse kvinnene var ofte meget unge og uerfarne. Tyskerne prøvde seg på alle, fristelsen var stor for ungjentene. Soldatene smigret, snakket pent og høflig, bød fram gaver som var uoppnåelige ellers. Det fulgte spenning og eventyr med dem, de bukket og holdt opp dører for jentene og trakk fram stoler til dem i kafeene. Piker i restaurantarbeid traff ofte tyske soldater. Det samme gjorde piker som arbeidet på kontorer i byggebransjen eller annen virksomhet som okkupasjonsmakten var interessert i. De kom da i kontakt med

21 tyskerne gjennom arbeidet sitt og ble offer for en kurtisede ikke var vant til. De var noe ganske annet til kavalerer enn de sidrompa heimføingene som kanskje ikke kunne takke for dansen en gang. Et par jenter bodde i en leiegård, og det flyttet tyskere inn i samme oppgang. De var alpejegere fra Østerrike; flotte, solbrente karer med Edelweiss på lua og kritthvite smil. Rene hjerteknuserne, syntes jentene, men sa det ikke høyt. Alpejegerne smilte blendende og kom med sjokoladen sin: Vær så god, bare ta, den er ikke forgiftet! Men jentene torde ikke ta, de fniste avvisende og stakk av. De jevnaldrende guttene i gården passet godt på dem. Å ta imot sjokolade fra soldatene betydde det samme som ei spyttklyse fra guttene. I mai 1941 kringkastet "stemmen fra London", Toralv Øksnevad, følgende linjer: "Forholdene gjør det umulig å ta i bruk sterke represalier fra norsk side så lenge tyskerne er herrer i landet. Men det blir en forferdelig pris de kvinner får betale for resten av sin levetid, som ikke avviser tyskerne". Norske eksilmyndigheter hadde allerede fått rapporter om at stadig flere kvinner inngikk nære forhold til tyske soldater, og Øksnevads radiotale må av lytterne ha blitt oppfattet som en sterk advarsel fra lovlige norske myndigheter til kvinner hjemme i det okkuperte Norge. Tyskertøsene hadde forbrutt seg mot det som var rådende rettsoppfatning blant mange under og etter krigen. De hadde brutt Hjemmefrontens paroler om å unngå all unødig kontakt med fienden, og mange mente at de med sin atferd bidrog til å svekke motstandsfronten mot den tyske okkupasjonen. Det er også høyst forståelig at mange reagerte sterkt rent følelsesmessig mot kvinner som var sammen med tyske soldater samtidig som andre risikerte livet i arbeidet for å frigjøre landet. Ei jente som ventet et "tyskerbarn" kunne være ille ute. Hun risikerte å bli kastet ut hjemmefra, utstøtt av familien, frosset ut blant venner og kjente. Og kvinnelige norske flyktninger som i Sverige ble ansett som tyskerjenter, ble avvist av norske flyktningmyndigheter og

22 overlatt til svenske myndigheter sammen med andre "unasjonale" som NS-medlemmer, angivere, rene kriminelle o.l. En norsk tjenestemann uttalte følgende: "En hel del av disse individer er av en type som man ikke har noe spesielt ønske om å se som norske borgere". I illegale norske aviser ble tyskerjentene beskrevet som dumme, stygge luddere. Dette ble også gjort i den norske regjeringens avis utgitt i London. Der ble det bl.a. skrevet at tyskerjenta ikke maktet å lære seg tysk fordi hun ikke hadde plass til noe økt ordforråd "i sin vesle ert av en hjerne". Professorer og leger uttalte også om disse jentene at "de som oftest hadde en dårlig karakter og var litt debile". Følgende sitat er henter fra arkivene på Gaustad sykehus på bakgrunn av direktør Ørnulv Ødegårds undersøkelser av 35 tyskerjenter som hadde vært pasienter der: "Den alminnelige erfaring synes bestemt å tale for at det blant dem har vært uforholdsmessig mange svakt begavede, også en del asociale psykopater - delvis endog likefrem sinnsyke". Han antok at om lag halvparten av krigsbarnas mødre var "arvemessig mindreverdige". Nye forordninger Tyskerne innførte utover i krigen massevis av lover, regler og forordninger. o krav om legitimasjon o krav om grensesonebevis o krav om reisetillatelse og passerseddel Fra 5. februar 1941 måtte alle innbyggere over 15 år ha spesielt identifikasjonskort med bilde som skulle vises på forespørsel. Tyskerne var strengere med folk som bodde nær grensene mot Sverige, Finland og Nordsjøen. Grensesone Øst ble innført sommeren 1940, og grensesone Vest ble vedtatt 6. september Den trådte i kraft 12. september og medførte at alle over 15 år som bodde langs vestkysten opp til Trøndelag til enhver tid måtte bære på seg grenseboerbevis. Å reise ble også strengere. For lettere å holde kontroll med folk og for å begrense belastningen på veier og annen infrastruktur, måtte

23 man søke spesiell tillatelse for å reise over en viss avstand fra hjemstedet. Det innføres etterhvert også reiseskatt på 25% av billettprisen. Skulle man reise inn i en av grensesonene, krevde man at en søkte om en særskilt "passerseddel for grensesone". Denne regelen ble innført allerede 30. september 1940, og berører derved endel av spillet. Det var særlig viktig å hindre ungdom i å krysse grensene til Sverige eller England. Alle slike bevis, tillatelser og kort ble utstedt av politi eller lensmann. Det ble også utstedt en mengde andre særlover og forordninger i løpet av krigen, noen nasjonale, noen lokale. Disse ble ofte kunngjort ved oppslag og i aviser. Utover i krigen ble disse flere og flere og innskrenket handlefriheten mer og mer. Noen av disse var viktigere for NS enn for tyskerne, forbudet mot offentlig dans er et eksempel, forbudet mot å reise seg eller "annen demonstrasjon" på trikken er et annet. Andre ble innført av tyskerne og var langt alvorligere. Priser på varer og tjenester Disse prisene er hentet fra tilsvarende magasiner og aviser, samt endel private notater fra dengang. Det er selvsagt umulig å gi en fullstendig oversikt, men vi håper disse noe løsrevne eksemplene kan gi et visst bilde av prisnivået, særlig med hensyn til lønninger. Selv om disse prisene ofte er rundet av, var det vanlig å angi priser på øret, f. eks. kr Man hadde ettøringer på denne tiden lønninger: Dag med storvask inkludert mat: ting: Campingtelt Soveposer Sommerdresser

24 Middag på restaurant Lunch på restaurant 0.60 Silkekjoler 25.- Teaterbilletter lønninger: Plass for gårdsgjente i måneden Sommerkar i måneden Hushjelp med kost og losji i måneden Gårdsarbeider 60.- i måneden Driftsbestyrer kraftverk i måneden Mannlig fagarbeider industrien: 1.44 kroner i timen Veiarbeider 1.12 kroner i timen Tjenestejente 38 kroner i måneden 1942 lønninger: Tysk anlegg Vaskejobb i offisersbrakke 14-åring i butikk kroner i timen 170 kroner i måneden 20 kroner i måneden 1940: Grisunger, galter 28.- Grisunger, purker 26.- Salt sild, pr. tønne Nyrøket sild, 20 kg Middag på Carl Johan 3.- Årsabonnement "Norske Gutter" 6.- Dampbad i en time 0.50 Lite hotellrom 4.- Radio : Små epler 30 øre pr. stk. Klippekort 12 klipp Oslo Sporveier 2.- Pocketbøker 2.50 til 10.- Innbundne bøker 5.50 til 'Tussipect' hostesaft 3.60 pr. flaske

25 1942 sommer og høst svartebørs: Geitost kr/kg. Hvetemel 10 kr/kg. Sukker 8-12 kr/kg. Egg 30 kr/snes. Kaffe kr/kg. Smør kr/kg. Sigaretter 5 kr/esken. Akevitt kr/flasken Whisky kr-flasken Ost opptil 80 kr/stk. Te 1000 kr/kg. Mentaliteten Språket den gang. I 1940 skrev og snakket folk annerledes. Selv om talespråket nok var ganske likt dagens, var det noen få, men tydelige forskjeller i skriftspråket. Forskjellene i talespråket består for spillets del hovedsakelig i endel ord og uttrykk som var vanlige den gang. Skriftspråket var, for å si det enkelt, mer dansk enn dagens norsk. Den enkleste måten å bli vant til dette på er naturligvis ganske enkelt å lese endel bøker fra den gang. For dem som ikke orker det følger her endel illustrerende eksempler:

26 2000: 1940: Høy Høi Annerledes Anderledes Blant Blandt Ble Blev Finland Finnland Syltetøy Syltetøi Språk Sprog Røpe Røbe Mellom Mellem Budsjett Budgett Skulle Skulde Meg Mig Seg Sig Sjanse Chanse Øyne Øine Ennå Ennu Opptreden Optreden Våpen Våben Høyre Høire Flytur Flyvetur En kommer altså ganske langt ved å merke seg bruken av 'i' i mange ord isetdetfor 'y', og ved å benytte endel 'bløde' konsonanter. Det er viktig å ikke overdrive, forskjellene er ikke så store at en trenger å forandre skriftspråket veldig. Talespråket, ord og uttrykk: Her følger den populære galt/riktig-matrisen: Galt: Riktig: Dødskult! Fabelaktig! Råfett! Storartet! Bare bogus! Oppspinn! Hæ? Hva sa de? Særlig Især Ellers er det fritt frem for alle som vil krydre språket med

27 gamle ord og uttrykk, men vit at det du sier er riktig og oppfattes riktig av andre. Det er ikke gunstig at de andre spillerne ikke forstår det du prøver å si. Eksempler på ord og uttrykk som kan erstatte endel av dagens talemåter uten derved å være 'riktigere': Jommen sa jeg smør! Oppsto under smørmangelen, da folk ga betegnelsen 'smør' til mye rart som definitivt ikke var smør. Hva behager? Hva sa de? Hvilket? Mange takk! Kvikk Det må jeg si! Falsum Fluksens! Prompte! Sitte i klisteret Være i knipe Nå sitter vi fint i det - Kjørebanen Godtfolk "klipp-fri" Boklade Løe Pøs Femm'enalt Tvi-tvi! Kulten/Tarvelig/Lumpen Durkdreven Morn igjen Kan (og bør) brukes i stedet for 'Hæ?' Variant av 'tusen takk' Rask En løgn eller galt utsagn Straks! Være i trøbbel Veien, kanskje særlig for gamle folk. Brukes om en vare som ikke er rasjonert Bokhandel Liten hytte Bøtte Fenomenalt, er vel egentlig for Oslo-folk Lykke til! Varianter av nedsettende uttrykk Utspekulert eller lur Vi sees Nye ord dukket opp. Nye fenomener sto i kø, 'invasjon' ble det mer av på kontinentet, 'hjemmefronten' sendte ut 'paroler', lover ble 'forordninger', Josef Terboven som var 'rikskommisær' oppfant 'sivil unntakstilstand', landet fikk 'standrett', og også 'isfront', 'silkefront', lærer-, kirke- og idrettsfront, 'raid', 'slipp', 'gisler', 'stripete', 'infiltrasjon', 'angiveri', 'illegal presse' og 'illegalt arbeide'.

28 Høflighet Begreper som "folkeskikk", "oppføre seg som folk" og "alminnelig dannelse" har blitt mer og mer utvannet, men for noen tiår siden var dette viktige leveregler for alle i samfunnet fra alle samfunnslag og i alle aldre. Men det var likevel endel regionale forskjeller. Autoritetene. I spillet vil typiske autoriteter være o Eldre personer o Tyskere o Kvinner o Arbeidsgiver o Politi eller lensmenn o Prester eller bedehusforstandere o Høyt utdannede personer o Folk fra høyere klasse enn deg selv o Foreldre og besteforeldre Du må selv finne ut hvor rollen du skal fremstille befinner deg i dette systemet, og hvem du vil betrakte som 'høyere på stigen' enn deg selv. Husk til enhver tid å respektere de som er over deg. Generell dannelse. Dette betegner den generelle omgangsformen blant folk. Disse reglene er bare ment å være en innføring, og du må selv finne ut hvor relevante disse reglene er for din rolle i din situasjon. o Den generelle tiltaleformen er 'De'. Dersom man har kjent hverandre lenge, kan man velge å bli 'Dus'. Dette er for mange et stort skritt, og en veldig tillitserklæring. Det er alltid den med høyest autoritet som skal komme med dette forslaget. Personer med spesielle yrker tiltales med f. eks. 'Herr doktor..' o Man er sjelden på fornavn med folk over en på stigen. Det er vanlig å omtale folk med etternavn, eventuelt med Herr, Fru eller Frøken

29 o Herrer hilser alltid til luen eller hatten. Hilser man på en dame skal luen eller hatten tas av med den hånden som er lengst fra damen. Hatten eller luen kan løftes av i varierende grad. Lue eller hatt skal alltid av når man er innendørs. o Generelle høflighetsregler som - dra ut stolen for damen - stå med luen i hånden når noen spesielle passerer - åpne døren for andre - reise seg på trikken eller i rutebåten - bukking og neiing er selvsagt også på plass i Kilder: Bind fem, "Hverdagsliv" fra verket "Norge i Krig", av Guri Hjeltnes Forskjellige utgaver av krigsvisene, Ukebladene 'Illustrert' og 'Vi Selv og Våre Hjem'. Leserinnlegg i Aftenposten. Private notater fra "Dømte kvinner" av Sigurd Senje Kapitlet "Da freden brøt løs" fra boken "I krigens kjølvann", redigert av Stein Ugelvik Larsen.)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3/2014 38. ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3/2014 38. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3/2014 38. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Å heie på helter INGJERD SKREDE DIREKTØR FOR INFORMASJON, UTSTILLINGER OG JUBILEER FOTO: KETIL BORN

Å heie på helter INGJERD SKREDE DIREKTØR FOR INFORMASJON, UTSTILLINGER OG JUBILEER FOTO: KETIL BORN KRIG OG FRED NB21 Å heie på helter Min farmor kledde ikke av guttene sine om kvelden. Hun kledde på dem. Før hun sang godnattsangen, la hun avispapir på dyna slik at beksømstøvel-bekledde gutteføtter ikke

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge NORGE LESER NORDISK Familien i Norden 2010 Foto: Inger Elise Nipedal Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Norge leser nordisk 2010 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Aslaug og Ivar Nygaard. På venstresida. østkanten. Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008

Aslaug og Ivar Nygaard. På venstresida. østkanten. Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008 Aslaug og Ivar Nygaard På venstresida på østkanten Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008 «På venstresida på østkanten» Aslaug og Ivar Nygaard forteller Aslaug (Sørum) Nygaard og Ivar Nygaard sine fedre

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG

BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG Grete Müller Et norsk-britisk par vei til Olalihytta på ski. Snart kommer konebåtene fra England var overskriften på en artikkel som sto i damebladet

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Vinderen Historielags ønsker velkommen til høsttur til Linderud gård torsdag 27. september. Turen går altså til Linderud en av Akers gamle storgårder. Gården har lang historie som

Detaljer

Vinderen Historielag inviterer til årsmøte 2007

Vinderen Historielag inviterer til årsmøte 2007 Vinderen Historielag inviterer til årsmøte 2007 torsdag 12. april kl 1900 på Diakonhjemmets Høgskole Saksliste til årsmøtet: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder 3 Valg av referent

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig?

Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Av Oddmund Filseth Innhold: Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? (klikkbar) Elev på Nasjonal Samlings gymnas......................................4 Korstog

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

Minner fra Voldsminde

Minner fra Voldsminde Minner fra Voldsminde Erindringsglimt fra 1940 1950 Fritt gjengitt etter hukommelsen 1 Forord Disse små erindringsglimt fra mine oppvekstår på Voldsminde, er skrevet på bakgrunn av at jeg svarte ja til

Detaljer

Roconi: Mine beretninger om meg selv og noen andre og om hvordan det gikk senere

Roconi: Mine beretninger om meg selv og noen andre og om hvordan det gikk senere Roconi: Mine beretninger om meg sellv og noen andre og om hvordan dett giikk senere Min beretning om meg selv og noen andre Bleise Pascal: Sannheten er så tilslørt i vår tid, og løgnen står seg så godt

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGEN

TATERKULTUR I BARNEHAGEN TATERKULTUR I BARNEHAGEN Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 1 Forord... 4 Hvem er taterne?... 5 Myndighetens politikk overfor taterne... 5 Norsk Misjon

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

De fremmede. Av Dino Prohic

De fremmede. Av Dino Prohic De fremmede Av Dino Prohic Innhold Om forfatteren... 3 Luktene... 4 Navn... 6 Morgenprat... 9 Ilidza... 12 17 mai... 15 Ebenezer Good... 27 Stjerner... 34 Kaffepause... 43 Natt i byen... 48 Et tilfeldig

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer