GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL I GANDDAL BYDELSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS"

Transkript

1 Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 2/2010 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. MARS 2010 Sak 6/10 KOMMUNEPLAN FOR SANDNES VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI Sak 7/10 SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND 2010 Sak 8/10 Sak 9/10 Sak 10/10 HØRING NY SAKSGANG FOR NAVNESAKER I SANDNES KOMMUNE SNØRYDDING HOVEDPLAN VANN HØRINGSUTKAST MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf eller og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 2. mars 2010 Terje Spanne leder Britt Sandven sentral sekretær

2 Ganddal bydelsutvalg sak 7/10 Utvalg for kultur og oppvekst Bydelsutvalg Sandnes Musikkråd Sandnes Idrettsråd Kultur Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler LP Arkiv: E: 076 C00 Sandnes kommunes kulturpris og kulturstipend 2010 Utvalg for kultur og oppvekst tildeler årlig Sandnes kommunes kulturpris og kulturstipend. Formål med kulturprisen er å hedre personer eller organisasjoner som har lagt ned et særlig stort arbeid for kulturlivet i Sandnes over lang tid. Den kan også tildeles personer som har utmerket seg på et nasjonalt eller internasjonalt nivå det siste året. Prisen kan kun deles ut én gang til samme person eller organisasjon. Grunngitte forslag kan fremsettes av både organisasjoner og enkeltpersoner, herunder Utvalg for kultur og oppvekst. Kulturprisen består av et grafisk blad eller lignende og en gavesjekk på kr ,-, samt et diplom. Sandnes kommunes kulturstipend kan søkes av unge utøvere og formålet med stipendet er å gi støtte til deres videre utvikling innen sitt område samt stimulere til fortsatt innsats for byens kultur. Sandnes kommune kan tildele inntil 4 stipend á kr ,- hvert år. Frist for å komme med forslag til kulturpris er 1. mars, og samme frist gjelder for de som søker om kulturstipend. Informasjon om søknadsfrister er kunngjort i Stavanger Aftenblad, Sandnesposten og på Sandnes kommunes kommune sine hjemmesider. Forslag og søknader sendes til: Sandnes kommune kultur Postboks SANDNES Telefax: e-post: Med hilsen Erland Bræin Kultursjef (sign.) Liv M.R. Pedersen saksbehandler Vedlegg: Oversikt over tidligere kulturprisvinnere Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Besøksadresse: Kultur, Langgt. 54. Telefon: Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn

3 Oversikt over tildelinger av Sandnes kommunes kulturpris År Navn Felt 1981 Harald Tjølsen 1982 Rakel Lapin Amatørmusiker 1983 Odd Fladen Idrettsadministrator 1984 Sverre Haugland Kunstformidling / initiativtaker div. foreninger 1985 Olav Oftedal Musikk / kulturarbeid for pensjonister 1986 Ragnhild Hetland Sang og musikk 1987 Gunnhild Anda Barne- og ungdomsarbeid / søndagskole 1988 Kristine Juul Høiland Sandnes Kunstforening / Sandnes Folkeakademi 1989 Bent Jørgen Andersen Sang og musikk 1990 Aksel Eggebø Byhistorie 1991 Ågot Rovik / Aksli Østvold Frivillig arbeid innen organisasjoner, institusjoner 1992 Bjørn A Stangeby Innsats for Rogaland Arboret 1993 Konrad Korneliussen Byhistorie / trimleder for pensjonister 1994 Alf I. Hansen Idrett 1995 Anfinn Sægrov Aktiv i motstandsarbeide / museumsarbeid 1996 Stein Emanuel Simonsen Pottemaker / har arbeidet for å få etablert potteri-museum 1997 Barnabas Palko Opplæring av unge i Sandnes på slagverkinstrumenter 1998 Otto Dag Olsson Lokalhistorisk arbeid / slektsgranskning 1999 Terje Brodal Innsats for musikklivet i kommunen 2000 Liv Hugstmyr Særheim For sitt arbeid med kor og korvirksomhet 2001 Sandnes Idrettslag For sitt mangeårige og viktige rolle i utviklingen av idrett og friluftsliv i Sandnes kommune 2002 Torbjørg Sægrov og Per Øglænd For deres aktive arbeid med henholdsvis Sandnesmuseet og Øglændsmuseet Per Odd Årrestad For sin kunstneriske virksomhet over mange år 2004 Liv Gramstad og Thomas Dybdahl For deres arbeid innen musikk. Liv Gramstad er innehaver av Skei Musikk og har en unik interesse for musikk og et beundringsverdig minne når det gjelder kunstnere og innspillinger i mange musikksjangre. Thomas Dybdahl er en av landets fremste låtskrivere og sanger Bjørn-Arne Dahl For sin innsats i byens kulturliv gjennom 25 år, ikke minst som leder av operakafeene i Sandnes kulturhus Julius Aakvik For sitt engasjement for eldre Sandnes Historie og Ættesogelag For sin dokumentasjon og formidling av Sandnes sin lokalhistorie Steinar Eielsen For sitt arbeid innen musikklivet i Sandnes 2009 Per Sigmund Rettedal For sitt arbeid innen musikklivet i Sandnes felles/sekretariat/oversikt kulturpris

4 Ganddal bydelsutvalg sak 8/10 Austrått bydelsutvalg Figgjo bydelsutvalg Ganddal bydelsutvalg Hana bydelsutvalg Høle bydelsutvalg Lura bydelsutvalg Malmheim bydelsutvalg Riska bydelsutvalg Sandved bydelutvalg Soma bydelsutvalg Stangeland bydelsutvalg Sviland bydelsutvalg Trones og sentrum bydelsutvalg Sandnes mållag Sandnes historie- og ættesogelag Kultur Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler JAHE Arkiv: E: L32 Høring - ny saksgang for navnesaker i Sandnes kommune. Kultursjefen ber med dette om Deres syn på følgende forslag til ny saksgang for navnesaker i Sandnes kommune. Etter høringsrunden vil saken legges frem til politisk vurdering i utvalg for kultur og oppvekst, som utgjør den kommunale vedtaksmyndighet i navnesaker. En ber om Deres uttalelse innen Eventuelle henvendelser kan rettes til Janne Weisser, tlf.: Bakgrunn Kommunen arbeider med navnesaker etter Lov om stadnamn (med forskrifter) og kulturdepartementets rundskriv nr V- 13/92. Prinsippavgjørelser vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst har innvirkning på behandlingen av navnesakene i kommunen. Dagens saksgang (rekkefølge) for navnesaker er: 1. Det reises navnesak av kommunen eller andre som har denne muligheten, sammen med navneforslag. 2. Kommunen informerer Stedsnavntjenesten på Vestlandet som gir en språklig vurdering. 3. Kommunen sender saken ut på høring til de som har uttalerett. 4. Rådmannens forslag sendes til en siste vurdering hos Stedsnavntjenesten på Vestlandet. 5. Sak med innstilling til utvalget. Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn

5 Vi har sett at denne rekkefølgen ikke alltid gir det optimale grunnlaget for vedtak etter Lov om stadnamn. Dette er noe vi også har fått tilbakemelding på fra Sandnes mållag og Sandnes historie- og ættesogelag. Mengden navnesaker vokser stadig. Dagens saksbehandling fører ofte til ekstra runder med høringer og nye runder hos stedsnavntjenesten, som fører til en svært lang saksbehandlingstid. Mål Målet med forslaget til ny saksgang vil være en saksbehandling etter Lov om stadnamn som gir et godt grunnlag for vedtak, som gir alle høringsinstanser etter loven anledning til å uttale seg og som reduserer saksbehandlingstiden. Forslag til ny saksgang Kultursjefen har invitert Sandnes mållag og Sandnes historie- og ættesogelag til diskusjonsmøte ( ) i forbindelse med dette arbeidet. Kultursjefen har også lagt frem saken i møte med bydelsutvalgenes ledere ( ). Gjennom disse møtene har det kommet flere forslag og innspill til løsning. Kultursjefen har vurdert saken og foreslår følgende saksgang: 1. Navnesak reises. 2. Historie- og ættesogelaget bes om forslag (også mulig uformell kontakt mellom historie- og ættesogelag, mållag og leder for bydelsutvalg). 3. Saken sendes på høring til bydelsutvalg og mållag. 4. Rådmannens forslag og evt. alternativer sendes navnekonsulentene for språklig vurdering. 5. Sak med innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Kultursjefen mener at en slik endring vil gi en saksgang i tråd med målene. Vennlig hilsen Erland Bræin Kultursjef Janne Weisser Rådgiver kultur

6 Ganddal bydelsutvalg sak 9/10 Emne: Vedlegg: VS: Snørydding image001.png Fra: jan-arve jensen Sendt: 25. februar :45 Til: Spanne, Terje; Emne: Snørydding Hei! Har sendt flere ,og hatt telf.samtaler med Sven Tysdal,ansvarlig for vedlikehold på veier i Sandnes kommune. Gjelder måking av veier i Akselhagen i Ganndal.Han har lovet at dette skulle vært gjordt.i dag skriver vi Snøen kom ,og ennda har IKKE kommunen vært her og måket.har snakket med brøytemannskaper i området,og de har opplysninger om at Akselhagen er privat vei.dette har Tysdal forklart er feil.alle disse veiene er kommunalt ansvar.jeg ba han gi de ansvarlige brøytemannskapene beskjed om dette.men ingen ting skjer.ved flere anledninger,har det vært så sporete og høy snø at flere biler har tatt nedpå og fått skader under bilene.glad for at jeg har en høy bil.men jeg har sagt til de som har fått skader,om og sende regning til kommunen med opplysninger om dårlig veivedlikehold.selv om kommunen ikke har penger til snørydding lengre,får det være måte på ansvarfraskrivelse.har vært rundt i de fleste boligområdene i Ganndal,og de er ryddet.det er kun Akselhagen helt opp til oss som IKKE noen gan har vært snøryddet.nå er tolmodigheten slutt.nå får dere gjøre noe. Med vennlig hilsen Jan-Arve Jensen Akselhagen Sandnes telf mob Original Message From: To: Sent: Fri Jan 29 14:15 Subject: Fwd: SV: ing: qhccvf2hmp40m445mtr03z55ee76c38a-fe90-44cb-b3aa c8f2b_copy Det som er farget grått her og ikke skravert, er kommunale veier, og er vårt ansvar. De har nok lågest prioritet. Det betyr at de ikke er på lista til RISA, men blir kun tatt i ordinær arbeidstid av Bulega drift. Skulle nok vært strødd minst en gang nå. F Fra: Jan-Arve Jensen Sendt: 29. januar :53 Til: Tysdal, Sven Emne: ing: qhccvf2hmp40m445mtr03z55ee76c38a-fe90-44cb-b3aa c8f2b_copy 1

7 Hei! Sender deg et kart,slik at du forstår hva vi mener og strøing og måking i område. Det har IKKE vert strødd eller måket i hele vinter i veien Akselhagen og bakken opp til oss. Det er kun veien Luftå og Konradhagen som er strødd og måket.dette skjedde også i 2008.Veien opp til oss ER en kommunal vei,som dere har ansvaret for. Vil at dere tar dette opp med Risa som har jobben for dere.dette kan ikke forsette,uten at noen tar tak i dette. mvh Jan-Arve Jensen Akselhagen Sandnes 2

8 Ganddal bydelsutvalg sak 9/10 - vedlegg

9 MELDINGER 15. MARS 2010 GANDDAL BYDELSUTVALG Nr. 6/10 Nr. 7/10 Nr. 8/10 Brev fra byplansjefen datert vedrørende mindre endring av reguleringsplan for del av Sørbø, plan nr Godkjenning. Brev fra park- og idrettssjefen datert vedrørende parkeringsproblematikken rundt Stokkelandsvannet. Brev fra byplansjefen datert vedrørende dispensasjon for oppføring av bolig i uregulert område, gnr 50 bnr 37, Kvernelandsveien 147.

10 Ganddal bydelsutvalg melding 7/10 park og idrett Ganddal bydelsutvalg Brekkemarkå SANDNES Sandnes, v/terje Spanne Deres ref: Vår ref: Saksbehandler HEUB Arkiv: E: D37 Protokoll - utvalgssak 9/09 - Parkeringsproblematikken rundt Stokkelandsvannet Det vises til møte i Ganddal bydelsutvalg nr 3/09 og utvalgssak 9/09. Park og idrett har hatt en dialog med Lyse vedrørende utvidelse av p-plass på Tronsholen ved transformatorstasjonen. Som godkjent reguleringsplan for området viser, er det avsatt areal for kommunalteknisk anlegg i det aktuelle området. Lyse skal legge nye høyspenningskabler fra Skeiane til Tronsholen i 2010/2011. Traseen er tenkt lagt litt inn på grøntarealet i "trekanten", og videre langs veien til innkjørselen til stasjonen nærmest Prestheiveien. Lyse er villig til å stille areal til disposisjon for utvidet parkeringsplass, også på den aktuelle "trekanten". Frem til nye kabler er lagt i 2011, vil det imidlertid ikke tillates asfaltering på aktuelt område, da dette vil medføre økte kostnader ifm kabelleggingen. Lyse har i datert sagt at de vil lage et utkast til avtale. Park og idrett på sin side vil foreslå at det prioriteres avsatte midler til opparbeidelse av parkeringsplassen i Ingjerd Bratterud park og idrettssjef Hilde Uberg fagansvarlig park/friluft Vedlegg: Kopi: sentral sekretær, Britt Sandven Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Besøksadresse: park og idrett, Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn

11 PROTOKOLL Ganddal bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Ganddal bydelsutvalg 2/ /10 Tilstede: Jane Rønnestad (Frp), Glenn Torkelsen (Frp), Stian Bauge (Frp), Paal Borsheim (H), Anne Marie Pollestad (H), Bjørn Einar Gabrielsen (Ap) (møtte for Kjell Aurenes (Ap)), Heidi Bjerga (Sv), Terje Spanne (Krf), Lillian Iren Eidevik (Krf), Sidsel Margrethe Tybring (Krf), Alida Ramsland (Ungd.repr.), Torill Brekken (Ungd.repr.). Leder Terje Spanne ledet møtet som begynte kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møtet ble godkjent med følgende kommentarer: Sak 2/10 skulle vært et fellesforslag. Stian Bauge er nå fast medlem for Frp. Sak 6/10 KOMMUNEPLAN FOR SANDNES VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI Heidi Bjerga (Sv) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg stemmer imot Punkt 2 i bystyrets vedtak. Ganddal bydelsutvalg stemmer imot Punkt 4 i bystyrets vedtak. Ganddal bydelsutvalg stemmer imot Punkt 5 i bystyrets vedtak. Paal Borsheim (H) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg ber om at fordelingen av næringsområder og boligområder i området Vagle/Stokkeland blir nærmere vurdert. Votering: Bjergas forslag fikk 1 stemme (Bjerga (Sv)) og falt. Borsheims forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ber om at fordelingen av næringsområder og boligområder i området Vagle/Stokkeland blir nærmere vurdert. Sak 7/10 SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND 2010 Heidi Bjerga (Sv) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg foreslår Turid Gramstad Oliver innen feltet kunstformidling. Anne Marie Pollestad (H) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg foreslår Ganddal Teaterverksted.

12 Votering: Bjergas forslag ble enstemmig vedtatt. Pollestads forslag ble enstemmig vedtatt. PROTOKOLL FRA MØTE I GANDDAL BYDELSUTVALG 15. MARS 2010 VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg foreslår Turid Gramstad Oliver innen feltet kunstformidling. Ganddal bydelsutvalg foreslår Ganddal Teaterverksted. Sak 8/10 HØRING NY SAKSGANG FOR NAVNESAKER I SANDNES KOMMUNE Terje Spanne (Krf) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg støtter kultursjefen sitt forslag. Votering: Spannes forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg støtter kultursjefen sitt forslag. Sak 9/10 SNØRYDDING Terje Spanne (Krf) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg ser på denne vinteren som ekstraordinær og forventer at kommunen har høynet beredskap når slike forhold inntreffer. Votering: Spannes forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ser på denne vinteren som ekstraordinær og forventer at kommunen har høynet beredskap når slike forhold inntreffer. Sak 10/10 HOVEDPLAN VANN HØRINGSUTKAST Ganddal bydelsutvalg har ingen kommentarer til sak 10/10. MELDINGER Nr. 6/10 Brev fra byplansjefen datert vedrørende mindre endring av reguleringsplan for del av Sørbø, plan nr Godkjenning. Kommentar: Det er vanskelig finne området som detaljkartet viser, på oversiktskartet. EVENTUELT Ganddal barnehage, kryssing av Kvernelandsveien ved innkjøring til Kvål Anne Marie Pollestad (H) foreslo følgende: Side 2 av 3

13 PROTOKOLL FRA MØTE I GANDDAL BYDELSUTVALG 15. MARS 2010 På grunn av økt bruk av fotgjengerfeltet og økt trafikk på veien ber Ganddal bydelsutvalg om at sikkerheten til myke trafikkanter ved fotgjengerovergangen ved Kvål i Kvernelandsveien vurderes. Det bes om tilbakemelding. Votering: Pollestads forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: På grunn av økt bruk av fotgjengerfeltet og økt trafikk på veien ber Ganddal bydelsutvalg om at sikkerheten til myke trafikkanter ved fotgjengerovergangen ved Kvål i Kvernelandsveien vurderes. Det bes om tilbakemelding. Huller i veien ved rundkjøringen i området rundt Rema 1000 Ganddal bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ber kommunen vurdere kommunale veier i Ganddal. Det meldes om mange hull i veiene. Møtet slutt. Ganddal, Terje Spanne leder Glenn Torkelsen sekretær Side 3 av 3

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19. Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Steinar Lille orienterer om Årsrapport finansplasseringer Barn, familie og helse v/eli Haugen orienterer

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresaken, Kommunehuset Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Lyd/bilde 2. etg., Kommunehuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 Byplansjefen Sviland bydelsutval UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 OPPFØLGING AV VEDTAK I REGULERINGSPLANER Leiv Velle Åreskjold (Sp)

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer