SILJAN MENIGHET. Nr Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SILJAN MENIGHET. Nr. 1 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring"

Transkript

1 Nr Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet trosopplæring

2 SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: Fax: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Kontoret vil ofte være betjent også utenfor disse tidene. Sokneprest: Trond Engnes Kontor: Mobil: Daglig leder/ kirkeverge: Ruth Elisabeth Lien Myrvang Kontor: Mobil: Menighetssekretær: Vigdis Øjerud Kontor: Mobil: Kantor: Terje Tjervåg Mobil: Trosopplærer: Tormod Klovning Kontor: Mobil: SILJAN MENIGHETSBLAD NR Årgang 55 Utgis av Siljan menighet - Den norske kirke, 4 ganger pr. år. Bladet sendes vederlagsfritt til alle husstander i Siljan. Utenbygds kr 150 pr. år. Gavekonto: Redaktør og grafisk formgiver: Sindre Klakegg Bruflot Siljan menighetsråd står ikke nødvendigvis inne for innhold i signerte innlegg. Forsidefoto: V igdis Øjer ud Døpefonten er pyntet av Edgar Kløverød Trykk: Erik Tanche Nilssen AS I trygge hender I barndomshjemmet mitt hang det et stort bilde på veggen, et bilde jeg aldri glemmer. Det viste Jesus som satt på en stein. Foran ham var det en flokk med sauer, og i fanget hadde han et lite lam. Jeg husker godt at jeg helt fra jeg var ganske liten, var sikker på at det lammet, ja, det var meg. Det hadde mor og far fortalt meg. Det kjentes trygt og godt! Siden har det alltid betydd noe spesielt for meg at Jesus omtaler seg selv som den gode gjeter og at vi får høre til i flokken hans. Derfor var det sterkt for meg første gangen jeg kom inn i Siljan kirke og fikk se den vakre billedveven med motiv av Jesus som den gode gjeter. Utallige ganger har jeg tittet bort på den når jeg sto for alteret. Det ga meg en trygg og god følelse, både med tanke på situasjonen der og da og for livet mitt for øvrig. For 2 år siden ble kona mi, Randi, svært alvorlig kreftsyk. Lenge visste vi ikke om hun ville overleve. Det var sterkt å oppleve at det midt i uvissheten og fortvilelsen gikk an å kjenne seg trygg, tross alt. Vi var i Jesu omsorg, uansett hva utfallet av sykdommen ville bli. Et par sanger kom til å bety mye for oss denne tiden. En av dem var «Jeg er i Herrens hender». En dag mens sykepleierne skulle stelle Randi og jeg måtte forlate sykerommet, benyttet jeg tiden til å gå meg en tur. For å komme litt vekk fra trafikkstøyen, gikk jeg inn på Solvang kirkegård, som ligger rett på nedsiden av sykehuset i Tønsberg. Plutselig nesten hoppet jeg til, for på en stein sto det med stor og tydelig skrift: «Jeg er i Herrens hender». Det viste seg å være gravsteinen til domprost Erling Tobiassen, som har skrevet sangen. Ja visst har gravstøtta stått der i 30 år, men akkurat i den situasjonen ble ordene en hilsen til oss om at vi fikk være i Herrens hender, vi fikk høre til hos den gode gjeter. «I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær». Ja, også «-når dødens bud meg når». Selv når vi ikke kjenner at «Herren er meg nær», og det ikke går som vi inderlig ønsker og ber om, også da har Jesus lovet å være med oss, uansett hva vi måtte føle og oppleve. Trosopplæring er en av kirkens aller viktigste oppgaver. For meg ble barndomshjemmets bilde en liten detalj i min egen trosopplæring. Dette var med å gi meg trygghet da livet ble ekstra krevende. Ole Martin Damskog. Ser vi på kalenderen er vi nå inne i fastetiden. Dette er kirkeårets fjerde periode og forberedelsestiden fram til påsken. Fasten innledes med Askeonsdag (som i år var 18. februar) og varer som kjent i 40 dager. Eller, det vil si; teller man dagene er det riktignok 46 av de, men søndagene regnes ikke som fastedager fordi hver søndag er en festdag til minne om påskedag og Jesu oppstandelse. I tidligere tider ble budet om å faste, altså det å avstå fra mat og drikke, fulgt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet var det vanlig med fastetradisjoner her i landet. I våre dager er fastetiden kanskje først og fremst en tid for ro og ettertanke før påskehøytiden. Dette er noe vi kan ha god nytte av i en stressende og travel hverdag. Jeg leste nylig et intervju med en ungdomsprest som mener at vi kan markere fasten ved å for eksempel droppe eller redusere bruken av sosiale medier. Vi lever i en verden der informasjon og kommunikasjon strømmer gjennom digitale kanaler i et stort omfang. Mange er alltid «pålogget» og vi er tilgjengelige så å si hele døgnet. Som ungdomspresten i intervjuet sa: Noen ganger kan det være sunt å gi slipp på noe, for å ta inn andre inntrykk. Og det er kanskje ikke så dumt å bruke fastetiden til å se litt opp fra mobiltelefonen, stoppe opp litt, få nye perspektiver og reflektere over egne prioriteringer. I dette nummeret av menighetsbladet kan du blant annet lese om trosopplæringen i Siljan. Vi har reportasje fra KodeB-helga et av trosopplæringstiltakene og et intervju med tre av de som jobber med dette. Trosopplæring er også temaet i Prestens penn. I tillegg kan du få et innblikk i dugnadsarbeidet som foregår på bedehuset, for å nevne noe av innholdet. God lesning og god vår!...pip fra redaktøren

3 KodeB-helg tekst OG FOtO: VIGDIs ØJeRUD Prestens penn 1964 Et forbilde, er noe, for ikke å si noen, vi kan se opp til, og ønsker å bli formet av og ta etter. Vi har alle våre forbilder, noen som gjennom livet har preget våre holdninger og verdier. Det er lett å tenke at det er de som er eldre, mer erfarne eller de som har kommet lengre enn oss, de som har kommet seg opp og fram her i livet, som er våre idoler, de vi ser opp til. Det kan det være, men Jesus løfter fram BARNET som forbilde. Hvis dere ikke blir som barn tekst: trond engnes Hvis dere ikke blir som barn barn som forbilder KodeB står for Kode Bibelen. Og når åringene samles til KodeB er det en klar link til at de fikk Bibelen da de var på Lys Våken før jul. Mange knekker aldri koden med å slå opp i Bibelen, finne fortellingene de husker, men ikke vet hvor står. Vi ser glimtet av mestring i øynene og forståelsen av at Bibelen både er fortellingene om et folk og deres Gud før Jesus ble født, og fortellingene om Jesus, og brevene som folk skrev om denne mannen og betydningen han hadde. Med mange konkurranser og leker og oppgaver, filmsnutter og samtale blir KodeB alt annet enn et kjedelig kurs. Bildene viser bake-konkurransen, der mange ingredienser skulle finnes i Bibelen, måles opp og røres sammen og til slutt stekes som Bibelkake. Jesus-figuren ble full av post-it lapper med beskrivelser av Jesus og hva han er for oss. Jesus er i alle fall ikke uaktuell for mennesker i dag. KodeB er et tiltak som er kommet for å bli det er godt å være sammen med denne aldersgruppen og høre og lære mer om hvordan de tenker. Godt å ha tid til å snakke og leke, undre seg og forstå noe nytt sammen. Som deltagerne sjøl sa: Jeg tror at flere hadde kommet hvis de hadde visst dette Barn som forbilder. Dette opplever vi i trosopplæringen. Barn våger. De er uredde. Mange er litt som Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til!» Å prøve noe nytt er fortsatt spennende og ikke så farlig å gi seg i kast med. Barn har heller ikke lært seg de uuttalte reglene for hvem som «har lov til» å gjøre dette og hint. De er med på f.eks. «Kode B» og er søndagens tekstlesere og deltar i prekenen eller de er «Tårnagenter» og utformer dagens forbønn, enkle setninger på et hjerte, men ekte og oppriktige bønner og takk til Gud. De finner det helt naturlig at de leder an i dåpsprosesjonen, og at de er viktige når de heller vannet i dåpsfatet, tenner dåpslyset eller lys i globen ved forbønn. Ja, de er viktige og de gjør noe som er av avgjørende betydning for at vi skal kunne feire gudstjeneste sammen. Det er gylne øyeblikk når vi i samtale med barna får del i deres tanker om Jesus eller om gode og vonde opplevelser de har hatt. Når de deler med oss at noen synger aftenbønn med dem, når de forteller om oldemors Jesusbilde med Fadervår eller på annen måte setter ord på sin barnlige tro, så gir de oss så mye, og vi opplever at vi er på hellig grunn. Som årene går blir vi mer reserverte. Vi har lært oss at ikke alle har den samme rett til å være synlige og hørbare. Nå skal de sies at ikke alle er komfortable med å stå foran mange eller si noe i all offentlighet, og det er greit. Alle må respekteres for dem de er. Jeg tror imidlertid at mange flere enn de som i dag deltar aktivt har mye å gi til berikelse for andre. Det gjør noe med meg når jeg får høre enkle, men dype hverdagsberetninger som setter ord på livserfaringer og hva Jesus betyr for mennesker. Vi mister noe vesentlig i kirken, i menigheten, når disse erfaringene blir tause. Det heter menighetens gudstjeneste, ikke prestens eller stabens gudstjeneste. Hver og en som lar seg involvere har muligheten til å prege gudstjenesten. Når flere tar del i ulike oppgaver, så synliggjøres det at menigheten er mangfoldig. Flere røster kommer til orde. Flere ansikter blir synlige i de oppgaver som utføres. Det fine med dette er at flere vil kjenne seg igjen i dem som deltar og opplever seg representert, «han/hun er som meg». Jeg drømmer om en menighet som tar barna som forbilde. Jeg ser for meg en menighet der det er helt naturlig at voksne gjør som barna i trosopplæringen, at de tar sin plass i gudstjenesten. For når det skjer vil flere oppleve at gudstjenesten er min gudstjeneste og kirken er også mitt hus, hvor jeg får lov til å være meg selv og får bety noe for andre med det jeg gjør. 4 5

4 3 på KodeB om trosopplæring Tormod Klovning er trosopplærer i Siljan i 11 % og de resterende prosent er han trosopplærer i Skien. Han har historikk, fakta og tall inne når det gjelder trosopplæringsreformen. Vigdis Berntsen Aas har vært med som frivillig i mange år, og kjenner både barna (gjennom arbeidet på helsestasjonen) og trosopplæringen (gjennom arbeidet i menighetsrådet og i trosopplæringsutvalget.) Trond Engnes er soknepresten, og siden de fleste tiltakene i trosopplæring er koblet til en gudstjeneste, er han som oftest med på planlegging og gjennomføring av tiltakene. Trosopplæring er et nytt ord, men det vi gjør er gammelt nytt. Hva var grunnen til og starten på det som nå kalles trosopplæring? I 1969 forandret kristendomsfaget seg fra å være dåpsopplæring for alle, til å bli en formidling av kunnskap om religion for de som ville (ikke søkte om fritak). Kirken fikk dermed ansvaret for trosformidlingen, det å lære barna å erfare at troen er virkelig, å be og å høre bibelfortellingene forkynt som sanne fortellinger med relevans for nåtida. I 2010 fikk Siljan menighet tildelt midler til å innføre den største reformen i kirken på veldig lenge: trosopplæringsreformen. Hva er målsetningen til den norske kirke sentralt når det gjelder trosopplæring? Målet er at alle barn mellom 0 og 18 år skal ha et tilbud fra sin lokale kirke på hvert årstrinn til sammen 315 timer. Nå er konfirmant-tiden inne i dette timetallet, men likevel ser vi at det er en del timer igjen. Kan vi lære barn og unge å tro? Dåpen er en trosgave, barna som blir døpt får troen inni seg. Når de vokser og begynner å tenke og forstå, er trosopplæringen med på å pakke gradvis opp den gaven de fikk i dåpen, slik at troen vokser hos den enkelte. Selvsagt 6 INteRVJU OG FOtO: VIGDIs ØJeRUD kan man også tro uten å være døpt, men vi sier gjerne at dåpskjolen er noe å vokse i. Derfor er den altfor stor. Men til konfiramasjon har man vokst litt til. Men det tar gjerne et helt liv å bli godt kjent med troen sin. Hvilke tiltak lykkes vi med i Siljan, ellers i landet, hvilke aldre og tiltak slår ikke an? De nasjonale og store tiltakene som Tårnagent-helg for 9-åringer, Lys Våken for 11-åringer og KodeB for 12-åringer er enklere å få til enn de mer lokale tiltakene. Vi ser at det har en viss smitte-effekt når vi flere år kan fortelle at åringer sover i kirkene sine akkurat den første helga Dåpsamtale og dåp Pinsefest med Petrus på Kapitelberget (7 år) Gudstjeneste Tårnagenthelg for 9-åringer Trosopplæringen i Siljan en enkel tidslinje. i advent. Og Tårnagent-helga kan føre til at noen blir Tårnagenter på nettet, og får kontakt med andre Tårnagenter rundt om i landet. Hvert år arrangeres det en 24H-festival i fritidsparken. Det er et døgn fullt av gode opplevelser. Det er veldig populært når Siljan menighet innviterer 12-åringene til gratis festival. Hvem er det som driver dette arbeidet i Siljan? Menighetsrådet er ansvarlige for trosopplæringen, og det var MR som fikk ansvaret for å lage en plan som viste antall timer, innhold, hvem som hadde ansvar for gjennomføring osv. Et utvalg jobbet for MR, og så ble planen sendt inn til godkjenning hos biskopen. Utvalget består av frivillige for tiden: Vigdis Berntsen Aas (leder), Lisbeth Tveitan, Brynjar Rismyhr, Anne-Jorunn N. Hagen. I tillegg er det to til som trår til når det trengs. På alle tiltakene jobber ansatte sammen med frivillige i planlegging og gjennomføring. Tormod Klovning er trosopplærer i 11 % og den stillingsbrøken utnyttes så godt som mulig. I tillegg er staben for øvrig involvert og det er et godt og optimistisk samarbeid. Få 2-årsbok på Gudstjeneste Huletur til Mikaelshulen for 10-åringer Få 4-årsbok i kirken + 4-årsklubb 5-åringene får gave på juletrefestgudstjeneste Før hadde vi barnearbeid som ble drevet hver uke, søndagsskole, barnekor osv. Nå er det store engangssamlinger for aldersbestemte grupper. Hva er tankene deres om denne utviklingen? I Siljan har det alltid vært fokus på at barn skal få høre om Jesus på det stedet de bor. Men som ellers i landet ble det færre som deltok på det kontinuerlige arbeidet som f.eks søndagsskole, korvett, kor osv. Og det ble vanskeligere å finne ledere. Trosopplæringen er en hjelp til å sette fokus på hva er det aller viktigste i vår kristne tro og tradisjon, og hvordan vi best kan videreføre det. Det blir viktig at de aldersbestemte tiltakene blir gode, at de rommer alvor og lek, kunnskap om Bibelen, og at de lærer å uttrykke troen gjennom bønn, lystenning, dåp, nattverd og selv kunne fortelle hva de tror. Vi som jobber med dette opplever hvert år flotte, gylne øyeblikk der barn viser oss litt av sin tro. Vi må huske at barna blir løftet opp til forbilder av Jesus. Det er ikke bare sånn at barna skal lære av de voksne. I trosopplæringen går det begge veier. Tallenes tale viser at barn i førskolealder er vanskeligere å få høy prosent på tiltakene (4-årsbok, 6-årsbok) enn på tiltak for barn i skolealder. Har dere noen tanker om det? Bøkene vi deler ut når barna er 2, 4 og 6 år og CD ene om jul og påske, er Få 6-årsbok i kirken Petrus-CD i posten til jul og påske (6 år) LysVåken (11 år) KODE B (12 år) 24H barnefestival i Konfirmant-tiden fritidsparken (12 år) 7 trosopplæring i hjemmene. Derfor velger mange menigheter å bruke utdeling av bøker som det viktigste for mindre barn. Å lese bøker for barn er veldig innarbeidet i hjemmene, og foreldre kan få god hjelp til å lære barna opp i kristen tro ved å bruke bøker de får på gudstjenestene. Når et barn blir døpt i kirken vår blir det medlem i Den Norske Kirke. Foreldre og faddere lover sammen med Siljan menighet å lære barnet opp i den kristne tro. Hvordan kan vi foreldre og menighet sammen gi barna kunnskap og kjennskap til Bibelens fortellinger? Mange kjenner på en blyghet eller hjelpeløshet når det kommer til å sette ord på troen sin overfor barna. Men vi ser at mange hjem fortsatt lærer barna aftenbønn og leser bøker med bibelfortellinger. Og nettopp gjennom dåpen gir foreldrene menigheten mandat til å være med på å lære barna opp i det de er døpt inn i. Kirken ønsker å være en ressurs for hjemmene. Vi tilbyr noen tiltak som hjelp til å sikre at barna som vokser opp i dag får både kunnskap om Jesus og kjennskap til hvordan det er å tro på Jesus. Og da er det flott når barna kommer hjem at de blir møtt med interesse og får fortelle hva de har vært med på.

5 Det skjer i Siljan menighet Kirkevergen informerer Sett preg på din kirke. Vil du være med i menighetsrådet? Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer. september Nominasjonskomiteen er allerede i gang med å finne gode kandidater mars i Siljan kirke «Kom, kom igjen, tårnagenter» Alle som bli 9 år i år er invitert til å bli med på tårnagent-helg i kirken. Invitasjon blir sendt ut i posten, men hvis du er ni år og ikke har fått invitasjon, er det bare å ta kontakt med menighetskontoret ( ) eller gå inn på og melde deg på der. KONFIRMANTER I SILJAN KIRKE slik det foreløpig er satt opp: Søndag 3. mai Kl : Mia Gidløv Bergland, Mathias Kløverød Eriksen, Dennis Skilbred, Rikke Louise Røed Heibø, Julie Hogstad, Andreas Løvviken Kiste, Eivind Kjær, Stian Ekmann Rønningene og Theodor Thorbjørnsen. Kl : Lasse Grennes Allum, Ronald Tufte Holtsdalen, Bene Aleksandra Jensen, Torujus Lykseth, Jostein Rønningen og Andrea Allum Steinsholt. Søndag 10. mai Kl : Helle Øyan Borsodi, Åse Marie Simonsen, Andreas Thoresen og Henning Øksenholt. 12. april: gudstjeneste med påske som tema Barn i alle aldre inviteres til å bli med inn i påskens mange fortellinger. I påsken gjør ofte familiene andre ting enn å gå i kirken. Samtidig er påsken en stor og viktig høytid med mange konkrete hendelser å undre seg over. I år ønsker vi å ha «Barnas påske» på den første søndagen etter påske. Vi utfordrer alle faddere til å ta kontakt med sitt fadderbarn og komme på gudstjeneste sammen med storfamilien. Siljan menighet ønsker å være en ressurs for foreldre og faddere i løftet som blir gitt ved døpefonten, om å lære barna om Jesus. Denne søndagen er det dåp, så barna får se hvordan det er når et barn blir døpt. 1. mai: Solidaritetsgudstjeneste i Siljan kirke kl I år vil Siljan Sanitetsforening delta i gudstjenesten og fortelle om solidaritetsarbeidet som sanitetskvinnene over hele Norge driver. Dette er et arbeid som mange ikke vet så mye om, i beste fall vet vi om fastelavnsrisene de selger når fasten begynner. Det blir også sang av koret denne dagen. Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i vår kirke. Her er noen eksempler på ansvarsområdene: Trosopplæring blant døpte mellom 0 18 år Gudstjenester Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop Langsiktig planlegging av menighetens arbeid I Siljan fungerer også menighetsrådet som fellesrådet. Det betyr at menighetsrådet også ivaretar de administrative og økonomiske oppgavene som budsjett, drift og vedlikehold av menighetskontor, kirker og andre bygninger samt kirkegård. Valg i menighetsrådet Til leder i Siljan menighetsråd/fellesråd for 2015 er Lisbeth Tveitan valgt. Til nestleder i samme periode er Gunn Tove R Heisholt valgt. Daglig leder/kirkeverge Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes ca 8 ganger i året. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle. Medlemmene velges for fire år. Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid her i Siljan. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. Her har du 10 gode grunner til å bli med: 1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 2. Du blir del av et kristent fellesskap Kirkegårdsdugnad Velkommen til den årlige kirkegårdsdugnaden torsdag 23. april kl på Siljan kirkegård. Ta med løvrive. Enkel servering. 3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet. 4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge. 5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken. 6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet. 7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke. 8. Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt. 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger. 10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv. Ønsker du å stille som kandidat? Kontakt menighetskontoret på tlf Nytt kontonummer Til alle givere! Siljan menighetsråd har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er:

6 Fasteaksjon for vann og klima Kvartalets salme Hva skjer a, på Bedehuset? Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag. I Siljan vil konfirmantene komme rundt til alle husstandene med bøsser tirsdag 24. mars. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. I år er vann og klima tema for aksjonen. Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Ta vel imot bøssebærerne! I løpet av de to-tre siste tiårene har lysgloben gjort sitt inntog i norske kirker. For mange mennesker har den blitt et viktig element i et kirkebesøk. Det er ikke alle som synes at det er så enkelt å be. Det kan være enklere å tenne et lys og tenke på noe som er vanskelig eller tenke på dem en er glad i. I vår nye salmebok har vi fått en salme til å bruke ved lysgloben, nr. 640 Vi tenner lys i globen vår. Den kan sette ord på noen av tankene vi har når vi tenner et lys. Teksten er skrevet av Grethe Myhre Skottene og melodien av Carl-Andreas Næss. Begge opphavspersonene er fra Sarpsborg, og det var også de som skrev jubileumssangen til 17. mai 20, Det går et festtog gjennom landet. Terje Tjervåg Det har lyst i vinduene på bedehuset både tidlig å seint. Utenfor holder en traktor på med å måke, og flere biler trafikkerer til og fra. Hva er det som skjer? Jo, det er dugnad der bedehuset males og gjennomgår en ansiktsløftning. For en tid siden var det menighetsmøte der spørsmålet om menighetshus ble drøftet. Siljan menighet har til nå bare hatt det lille annekset til rådighet, men har fått låne bedehuset av Normisjon (tidligere Indremisjon). Kunne kirken tenke seg å leie bedehuset som menighetshus? Hadde vi nok frivillige til å drifte huset? Mange var betenkte. Som aktiv misjonsforbunder og innhaver av bil er det ikke farlig med meg. Jeg kan alltids dra ned til Gjerpen misjonsmenighet, der jeg har mange gode venner, og har vært medlem siden Men jeg har også gode minner fra onsdagsmøter i misjonshuset i Opdalen, samlinger som nå dessverre er avviklet. Skulle det gå den veien at alt frivillig kristent arbeid skal sentraliseres til Skien? Mens jeg satt i benken husket jeg også tilbake på en god tid der våre barn og ungdommer deltok i kor og aktiviteter på bedehuset. Skulle man få til noe slikt igjen? Tanken som slo meg var at jeg igrunnen var en praktisk anlagt person, og at jeg godt kunne gjøre noe. Her var det snakk om en periode på to år. Det må være verdt forsøket, tenkte jeg. Derfor tok jeg ordet og sa at jeg kan godt stille opp og måke taket, når det trengs. Flere andre kunne også tenke seg å bidra. Nå har folk skrevet seg på DUGNAD: Her snekres og males det en lørdag ettermiddag i Siljan menighetshus. en liste. Noen er givere. (Alle som gir mer enn 500 kroner i året til dette formålet, får fratrekk på skatten, slik at det egentlig koster deg bare rundt 340 kroner.) Andre er dugnadsfolk. Etter hvert spurte menighetsrådet meg om jeg ville sitte i driftsstyret for menighetshuset. Jeg sa ja, under sterk tvil. Med i styret ble også Anders Rønjom, sammen med Einar Ask som har hatt fritidsklubb for såkalt «uorganisert ungdom» der på fredager. Einar og jeg valgte Anders til leder, og vi fant ut at jo, det er mye som må gjøres. Så vi innkalte til dugnadsmøte der vi skulle informere om at nå skal vi ruste opp kjøkkenet. Nesten før vi var ferdig med å snakke, var noen igang med å tømme 11 kjøkkenet. Andre lurte på om ikke vi skulle male. Fargesikre kvinner plukket ut farge, og siden har mange tatt et tak med pensel og rull. Det har blitt snekret også. Vi har spist dugnadmat og drukket te og kaffe. Salene og gangen er malt lyse og innbydende. Tusen takk til alle! Jeg gleder meg til fortsettelsen. (Hvis noen flere vil stå på liste, kan man kontakte meg på eller Det er ikke farlig å si ja. Jan Bjørn Taranrød medlem av driftstyret for Siljan menighetshus

7 Minnesteinen på Siljan kirkegård Med sine åtte meter ruver den godt der den står på kirkegården, bautasteinen som er reist til minne om de fra Siljan som ofret seg i kamp for fedrelandet. Bekransing av steinen hver 17. mai er en fin tradisjon vi har her i bygda. Det kanskje ikke alle har filosofert over er at det var litt av et prosjekt å få reist den tonn (!) tunge steinen for omlag hundre år siden. TEKST: SINDRE KLAKEGG BRUFLOT FOTO: OLE HOFF Bautasteinen kan karakteriseres som en sjeldenhet. Den er nemlig kilet ut av fjellet ved gården Solverød i Opdalen i den formen den har, uten noe tilhugging eller finpussing i etterkant. Vinkelrett, jevnt smalende mot toppen blir den regnet som et mesterverk av steinuttak ved kiling. Den er så symmetrisk at det ikke var noen vanskeligheter med å få foten planhugget. Det var i 1913 at steinhugger Hans Norland utførte arbeidet med utkilingen. Da steinen var tatt ut, anså en den for stor til å kunne transporteres de seks kilometerne fram til kirkegården. Man vurderte å dele den opp, men det ble imidlertid ikke gjort, og den ble liggende ved Solverød i åtte år. I 1921 laget Hans S. Kåsene en slede av tømmer for å få transportert steinen. Ned bakken fra Solverød var det Hans Rønningen, Karl Forberg, Rangvald Rød m.fl. som gikk i draget for å styre sleden med det tunge lasset. Det ble satt på en talje for å holde den igjen, men denne gikk i stykker underveis og sleden fikk ganske så stor fart nedover bakkene. Men karene i draget holdt seg på beina, og styrte sikkert etter veien. På sletta nedenfor Solverød stoppet det, og det ble spendt for 12 hester for videre kjøring. Sleden manglet stålskonning, og etter hvert ble treverket nedslitt og jernboltene som holdt sleden sammen kom lengre og lengre fram. Til slutt ble det umulig å dra lasset videre og man måtte bare få steinen vekk fra veibanen. Dette skjedde like etter at brua ved Håberget var passert. Her ble steinen liggende til høsten Direktør Lindboe tok da initiativet til framkjøringen til Siljan kirkegård. Fra Tønsberg hadde han med en solid transformatorvogn. Steinen ble lagt på denne ved hjelp av stubbebrytere. Til trekkraft hadde man to, tre lastebiler. Det skulle vise seg at transformatorvognens hjul hadde for liten bæreevne, slik at veigrunnen ga etter. Det gjorde at man ikke kom lengre enn omtrent hundre meter med dette forsøket. Men de ga seg ikke og arbeidet ble raskt satt i gang igjen for å få steinen fram. Ved å flytte transformatorvogna helt fram til «rota» av steinen, og i tillegg bruke en solid tømmerbilhenger, lyktes man til slutt med å få steinen fram til kirkegården. Til å sørge for fundamentering, hugging av bunnplan og inskripsjon valgte 12 kommunestyret ut Karl Forberg, Jakob Øverbø og Johs. Rød. Komiteen hadde flere møter utover vinteren og på et av disse ble det målt ut en plass for å reise steinen. Det ble lagt stor vekt på at den skulle stå i et visst symmetrisk forhold til kirken.. april 1928 var komiteen samlet til et møte på kommunelokalet for å bestemme inskripsjonen. Den ble: «Reist til minne om de fra Siljan som stridde for heim og fedreland ». (Det forelå en liste med 42 navn på menn fra Siljan som var ute i felten i disse åra). I tillegg ble det vedtatt å hugge inn en krans og to nedadvendte sverd. Nils Eriksrød påtok seg huggingen og den ble utført på en meget tilfredsstille måte. Stein til fundamentering og sokkel, som veier 5 tonn, ble tatt ut i Gråtlia og reisingen av steinen gikk helt etter programmet. Planhuggingen i «rota» og sokkelen svarte nøyaktig til hverandre og den har tross spådommer om det motsatte stått uten å forandre seg i årene som har gått siden den ble reist. Avbruddene man hadde under transporten, det tok nesten 15 år fra den ble tatt ut i steinbruddet ved Solverød til den kunne avdukes, førte til noe avisskriving. I en artikkel i Varden ble den døpt for «Mamutten», et navn den bar i mange år. 17. mai 1928 var det endelig klart for avduking av minnesteinen. I Varden 18. mai 1928 er avdukingen omtalt i referatet fra 17. maifeiringen. Det fortelles at det var gudstjeneste kl..00 hvor det etterpå var avsløring av bautasteinen. Johs. Rød ga først en utreding om arbeidet med steinen før avdukingstalen ble holdt av kirkesanger Lars Nesje. I Vardens referat heter det at «så å si hele bygda var samlet». Etter et initiativ fra historielaget ble det i forbindelse med 50-årsmarkeringen av 2. verdenskrig hugget inn en ny inskripsjon i steinen. Ordlyden ble «Vi minnes også de som forsvarte frihet og fedreland ». Det ble lagt vekk på at denne ikke skulle konkurrere med den gamle inskripsjonen til Nils Eriksrød og den fikk derfor en litt mindre skriftstørrelse. Den nye inskripsjonen ble avduket av daværende ordfører Finn Tallakstad etter Allehelgensdaggudstjenesten 5. november Kilder: Bakken, A. (1969) siljan Bygdebok. siljan menighetsblad, nr. 4, 1995.

8 Begravelsesbyrå Lars Vaagland ice t n 7 Siljan/Skien - Tlf.: Haldor Haldor Tveitan Tveitan Bilverksted Bilverksted RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN Opdalsveien Opdalsveien For nærmere informasjon ring eller 177 Byggmester Svein Tore Hagen Mobil: RØNNINGENE AS Rønningene Rønningene Service Service AUT. ENTREPRENØRFORRETNING AUT. ENTREPRENØRFORRETNING MASKINENTREPRENØR Siljan Mob Bjørg Bjørg Sønstvedt Sønstvedt Frisørsalong Frisørsalong Geir: tlf: Jan Gunnar: tlf: Rønningveien 11 - Siljan Rønningveien 11 Siljan Timebest. tlf Timebest. tlf Tlf Vit Vit at at vi vi er er der der SORG SORG En verdig fjerner ikke En verdig men begravelse gjør den fjerner En verdig begravelse fjerner ikke ikke bære. sorgen, men gjør den enklere å bære. sorgen, men gjør den enklere bære. Haldor Tveitan Bilverksted Julehus Opdalsveien Gartneri Juleblomster 167 Sommerblomster Behjelpelig hele døgnet Behjelpelig hele døgnet Leif Olav Olsen Begravelsesbyrå Begravelsesbyrå (Ledig annonseplass) (ta kontakt med menighetskontoret) Siljan/Skien - Siljan/Skien Tlf.: Tlf.: RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN For nærmere informasjon ring For nærmere informasjon ring eller eller 177 Rønningene Service Byggmester Byggmester Svein Svein Bjørg Tore Tore Sønstvedt Hagen Hagen Frisørsalong Mobil: Rønningveien Mobil: Siljan Timebest. tlf O.W. Gundersen a.s. Flatins Flatins Bakeri Bakeri - Bakeri - konditori Bakeri konditori Takk til våre annonsører for verdifull støtte! Hydro Hydro Texaco Texaco Siljan Siljan BENSINSTASJON. - BENSINSTASJON BENSINSTASJON. GATEKJØKKEN GATEKJØKKEN - BILVERKSTED BILVERKSTED Tlf Tlf Tlf Vit at vi er der Leif Olav Olsen Begravelsesbyrå Siljan/Skien - Tlf.: RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN For nærmere informasjon ring Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster eller 177 alt innen mur (Ledig annonseplass) (ta (Ledig annonseplass) Våtrom Flis (ta kontakt med menighetskontoret) (ta Mur kontakt med Dekorpuss Betong menighetskontoret) Tlf: Byggmester Odd s Bok og Musikk SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Vil du annonsere her? Behjelpelig hele døgnet Kontakt oss på tlf Skilbred Mur og Flis Morten Skilbred, GUDSTJENESTER STØTTEANNONSØRER: STØTTEANNONSØRER: 02. april: Siljan kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd 03. LOTUS LOTUS april: Siljan Blomsterforretning Blomsterforretning kirke kl Langfredagsgudstjeneste. Lidelseshistorien blir lest 05. april: Siljan kirke kl påskedag. Høytidsgudstjeneste Flatins 06. Bakeri april: Grorud STØTTEANNONSØRER: NICRO NICRO kapell kl påskedag. Høytidsgudstjeneste 12. april: Siljan kirke kl Barnas påske gudstjeneste om påsken Bakeri konditori april: Siljan Siljan Siljan Fotklinikk Fotklinikk kirke kl Gudstjeneste 22. april: Siljan kirke kl Året vårt. Konfirmantene deltar Harald Harald april: Rønningene Rønningene Siljan kirke - drosje drosje kl Kveldsmesse. Nattverd 01. mai: Siljan kirke kl Solidaritetsgudstjeneste Hydro Texaco 03. mai: Siljan LOTUS Blomsterforretning LAVITA LAVITA kirke kl og Konfirmasjonsgudstjeneste 10. mai: Siljan kirke kl Høymesse mai: Lars Lars Siljan NICRO Vaagland Vaagland kirke kl Kristi Himmelfartsdag 17. mai: Siljan kirke kl Gudstjeneste med markering av nasjonaldagen 24. mai: Odd s Odd s Siljan Bok Bok kirke og og Siljan Fotklinikk Musikk Musikkkl pinsedag. Høytidsgudstjeneste 25. mai: Grorud kapell kl pinsedag 31. mai: O.W. O.W. Siljan Gundersen Gundersen kirke Harald Rønningene - drosje a.s. a.s. kl Høymesse BENSINSTASJON. GATEKJØKKEN - BILVERKSTED Tlf mars: Siljan kirke kl mars: Gjerpen kirke kl mars: Siljan kirke kl mars: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan til kirke kl Takk Takk til til våre våre annonsører annonsører for for verdifull verdifull støtte! støtte! Tiril Moen Kråkemo Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster DØPTE Gudstjeneste Felles gudstjeneste Tårnagentene (9 år) deltar på Maria budskapsdag Palmesøndag Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse LAVITA Lars Vaagland Odd s Bok og Musikk O.W. Gundersen DØDE a.s. Runar Staulen Takk til våre annonsører Trenger du noen å snakke med? for verdifull støtte! STØTTE- ANNONSØRER NICRO Siljan Fotklinikk LAVITA Bjørg Sønstvedt Frisørsalong Takk til våre annonsører for verdifull støtte!

9 Avsender: Siljan menighetsblad, Sentrumsveien 87, N-3748 SILJAN Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt ned arves. N.F.S. Grundtvig

SILJAN MENIGHET. Nr. 2 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. i samme båt

SILJAN MENIGHET. Nr. 2 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. i samme båt Nr. 2 2015 Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet i samme båt SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 1-2014 Årg. 54. Menighetsbladet. varige spor

SILJAN MENIGHET. Nr. 1-2014 Årg. 54. Menighetsbladet. varige spor Nr. 1-2014 Årg. 54 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet varige spor SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015 Kirkevalget 2015 Familiegudstjenester våren 2015 Fasteaksjonen 2015 se side 2 se side 3 se side 4 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Jubelfest i Øverbygda Øvre Saltdal kirke er 75 år! Dette skal feires og markeres i fem dager! Kirka er vår og den betyr mye for oss som bor her. Kirka ble reist med

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nordsinni kirke i høstdrakt

Nordsinni kirke i høstdrakt Nr. 3 September 2014 79. årgang Nordsinni kirke i høstdrakt Menighetsbladet for nordre land nr. 3 2014 Foto: Hans Olav Smedsrud KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka Sokneprest i Nordre

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang

www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang Øyvind Å. Berg er ny trosopplærer - side 4 Glattkjøringskurs for brudepar - side 7 Fasteaksjon for vann - side 8 Gull for 50 år siden - side 13 Konfirmantene

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv.

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 1/07 23. årg. Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen!... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Gunnar Tømte

Detaljer

Fra drøm til virkelighet... side 6. Jan Erik blir pensjonist!... side 8. Ny messehakel til Mefjordvær kjerke... side 9

Fra drøm til virkelighet... side 6. Jan Erik blir pensjonist!... side 8. Ny messehakel til Mefjordvær kjerke... side 9 Nr. 1/2008 63. årgang Fra drøm til virkelighet... side 6 Jan Erik blir pensjonist!... side 8 Ny messehakel til Mefjordvær kjerke... side 9 Konfirmasjonsdager i mai... side 15 Ta Miljøsteget og bli deltaker

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Påskekonsert Søm kirke Urfremføring: A PASSION SERVICE av Konrad M.Øhrn: SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Kort og godt D et er en kunst å kunne

Detaljer