SILJAN MENIGHET. Nr Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SILJAN MENIGHET. Nr. 1 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring"

Transkript

1 Nr Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet trosopplæring

2 SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: Fax: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Kontoret vil ofte være betjent også utenfor disse tidene. Sokneprest: Trond Engnes Kontor: Mobil: Daglig leder/ kirkeverge: Ruth Elisabeth Lien Myrvang Kontor: Mobil: Menighetssekretær: Vigdis Øjerud Kontor: Mobil: Kantor: Terje Tjervåg Mobil: Trosopplærer: Tormod Klovning Kontor: Mobil: SILJAN MENIGHETSBLAD NR Årgang 55 Utgis av Siljan menighet - Den norske kirke, 4 ganger pr. år. Bladet sendes vederlagsfritt til alle husstander i Siljan. Utenbygds kr 150 pr. år. Gavekonto: Redaktør og grafisk formgiver: Sindre Klakegg Bruflot Siljan menighetsråd står ikke nødvendigvis inne for innhold i signerte innlegg. Forsidefoto: V igdis Øjer ud Døpefonten er pyntet av Edgar Kløverød Trykk: Erik Tanche Nilssen AS I trygge hender I barndomshjemmet mitt hang det et stort bilde på veggen, et bilde jeg aldri glemmer. Det viste Jesus som satt på en stein. Foran ham var det en flokk med sauer, og i fanget hadde han et lite lam. Jeg husker godt at jeg helt fra jeg var ganske liten, var sikker på at det lammet, ja, det var meg. Det hadde mor og far fortalt meg. Det kjentes trygt og godt! Siden har det alltid betydd noe spesielt for meg at Jesus omtaler seg selv som den gode gjeter og at vi får høre til i flokken hans. Derfor var det sterkt for meg første gangen jeg kom inn i Siljan kirke og fikk se den vakre billedveven med motiv av Jesus som den gode gjeter. Utallige ganger har jeg tittet bort på den når jeg sto for alteret. Det ga meg en trygg og god følelse, både med tanke på situasjonen der og da og for livet mitt for øvrig. For 2 år siden ble kona mi, Randi, svært alvorlig kreftsyk. Lenge visste vi ikke om hun ville overleve. Det var sterkt å oppleve at det midt i uvissheten og fortvilelsen gikk an å kjenne seg trygg, tross alt. Vi var i Jesu omsorg, uansett hva utfallet av sykdommen ville bli. Et par sanger kom til å bety mye for oss denne tiden. En av dem var «Jeg er i Herrens hender». En dag mens sykepleierne skulle stelle Randi og jeg måtte forlate sykerommet, benyttet jeg tiden til å gå meg en tur. For å komme litt vekk fra trafikkstøyen, gikk jeg inn på Solvang kirkegård, som ligger rett på nedsiden av sykehuset i Tønsberg. Plutselig nesten hoppet jeg til, for på en stein sto det med stor og tydelig skrift: «Jeg er i Herrens hender». Det viste seg å være gravsteinen til domprost Erling Tobiassen, som har skrevet sangen. Ja visst har gravstøtta stått der i 30 år, men akkurat i den situasjonen ble ordene en hilsen til oss om at vi fikk være i Herrens hender, vi fikk høre til hos den gode gjeter. «I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær». Ja, også «-når dødens bud meg når». Selv når vi ikke kjenner at «Herren er meg nær», og det ikke går som vi inderlig ønsker og ber om, også da har Jesus lovet å være med oss, uansett hva vi måtte føle og oppleve. Trosopplæring er en av kirkens aller viktigste oppgaver. For meg ble barndomshjemmets bilde en liten detalj i min egen trosopplæring. Dette var med å gi meg trygghet da livet ble ekstra krevende. Ole Martin Damskog. Ser vi på kalenderen er vi nå inne i fastetiden. Dette er kirkeårets fjerde periode og forberedelsestiden fram til påsken. Fasten innledes med Askeonsdag (som i år var 18. februar) og varer som kjent i 40 dager. Eller, det vil si; teller man dagene er det riktignok 46 av de, men søndagene regnes ikke som fastedager fordi hver søndag er en festdag til minne om påskedag og Jesu oppstandelse. I tidligere tider ble budet om å faste, altså det å avstå fra mat og drikke, fulgt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet var det vanlig med fastetradisjoner her i landet. I våre dager er fastetiden kanskje først og fremst en tid for ro og ettertanke før påskehøytiden. Dette er noe vi kan ha god nytte av i en stressende og travel hverdag. Jeg leste nylig et intervju med en ungdomsprest som mener at vi kan markere fasten ved å for eksempel droppe eller redusere bruken av sosiale medier. Vi lever i en verden der informasjon og kommunikasjon strømmer gjennom digitale kanaler i et stort omfang. Mange er alltid «pålogget» og vi er tilgjengelige så å si hele døgnet. Som ungdomspresten i intervjuet sa: Noen ganger kan det være sunt å gi slipp på noe, for å ta inn andre inntrykk. Og det er kanskje ikke så dumt å bruke fastetiden til å se litt opp fra mobiltelefonen, stoppe opp litt, få nye perspektiver og reflektere over egne prioriteringer. I dette nummeret av menighetsbladet kan du blant annet lese om trosopplæringen i Siljan. Vi har reportasje fra KodeB-helga et av trosopplæringstiltakene og et intervju med tre av de som jobber med dette. Trosopplæring er også temaet i Prestens penn. I tillegg kan du få et innblikk i dugnadsarbeidet som foregår på bedehuset, for å nevne noe av innholdet. God lesning og god vår!...pip fra redaktøren

3 KodeB-helg tekst OG FOtO: VIGDIs ØJeRUD Prestens penn 1964 Et forbilde, er noe, for ikke å si noen, vi kan se opp til, og ønsker å bli formet av og ta etter. Vi har alle våre forbilder, noen som gjennom livet har preget våre holdninger og verdier. Det er lett å tenke at det er de som er eldre, mer erfarne eller de som har kommet lengre enn oss, de som har kommet seg opp og fram her i livet, som er våre idoler, de vi ser opp til. Det kan det være, men Jesus løfter fram BARNET som forbilde. Hvis dere ikke blir som barn tekst: trond engnes Hvis dere ikke blir som barn barn som forbilder KodeB står for Kode Bibelen. Og når åringene samles til KodeB er det en klar link til at de fikk Bibelen da de var på Lys Våken før jul. Mange knekker aldri koden med å slå opp i Bibelen, finne fortellingene de husker, men ikke vet hvor står. Vi ser glimtet av mestring i øynene og forståelsen av at Bibelen både er fortellingene om et folk og deres Gud før Jesus ble født, og fortellingene om Jesus, og brevene som folk skrev om denne mannen og betydningen han hadde. Med mange konkurranser og leker og oppgaver, filmsnutter og samtale blir KodeB alt annet enn et kjedelig kurs. Bildene viser bake-konkurransen, der mange ingredienser skulle finnes i Bibelen, måles opp og røres sammen og til slutt stekes som Bibelkake. Jesus-figuren ble full av post-it lapper med beskrivelser av Jesus og hva han er for oss. Jesus er i alle fall ikke uaktuell for mennesker i dag. KodeB er et tiltak som er kommet for å bli det er godt å være sammen med denne aldersgruppen og høre og lære mer om hvordan de tenker. Godt å ha tid til å snakke og leke, undre seg og forstå noe nytt sammen. Som deltagerne sjøl sa: Jeg tror at flere hadde kommet hvis de hadde visst dette Barn som forbilder. Dette opplever vi i trosopplæringen. Barn våger. De er uredde. Mange er litt som Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til!» Å prøve noe nytt er fortsatt spennende og ikke så farlig å gi seg i kast med. Barn har heller ikke lært seg de uuttalte reglene for hvem som «har lov til» å gjøre dette og hint. De er med på f.eks. «Kode B» og er søndagens tekstlesere og deltar i prekenen eller de er «Tårnagenter» og utformer dagens forbønn, enkle setninger på et hjerte, men ekte og oppriktige bønner og takk til Gud. De finner det helt naturlig at de leder an i dåpsprosesjonen, og at de er viktige når de heller vannet i dåpsfatet, tenner dåpslyset eller lys i globen ved forbønn. Ja, de er viktige og de gjør noe som er av avgjørende betydning for at vi skal kunne feire gudstjeneste sammen. Det er gylne øyeblikk når vi i samtale med barna får del i deres tanker om Jesus eller om gode og vonde opplevelser de har hatt. Når de deler med oss at noen synger aftenbønn med dem, når de forteller om oldemors Jesusbilde med Fadervår eller på annen måte setter ord på sin barnlige tro, så gir de oss så mye, og vi opplever at vi er på hellig grunn. Som årene går blir vi mer reserverte. Vi har lært oss at ikke alle har den samme rett til å være synlige og hørbare. Nå skal de sies at ikke alle er komfortable med å stå foran mange eller si noe i all offentlighet, og det er greit. Alle må respekteres for dem de er. Jeg tror imidlertid at mange flere enn de som i dag deltar aktivt har mye å gi til berikelse for andre. Det gjør noe med meg når jeg får høre enkle, men dype hverdagsberetninger som setter ord på livserfaringer og hva Jesus betyr for mennesker. Vi mister noe vesentlig i kirken, i menigheten, når disse erfaringene blir tause. Det heter menighetens gudstjeneste, ikke prestens eller stabens gudstjeneste. Hver og en som lar seg involvere har muligheten til å prege gudstjenesten. Når flere tar del i ulike oppgaver, så synliggjøres det at menigheten er mangfoldig. Flere røster kommer til orde. Flere ansikter blir synlige i de oppgaver som utføres. Det fine med dette er at flere vil kjenne seg igjen i dem som deltar og opplever seg representert, «han/hun er som meg». Jeg drømmer om en menighet som tar barna som forbilde. Jeg ser for meg en menighet der det er helt naturlig at voksne gjør som barna i trosopplæringen, at de tar sin plass i gudstjenesten. For når det skjer vil flere oppleve at gudstjenesten er min gudstjeneste og kirken er også mitt hus, hvor jeg får lov til å være meg selv og får bety noe for andre med det jeg gjør. 4 5

4 3 på KodeB om trosopplæring Tormod Klovning er trosopplærer i Siljan i 11 % og de resterende prosent er han trosopplærer i Skien. Han har historikk, fakta og tall inne når det gjelder trosopplæringsreformen. Vigdis Berntsen Aas har vært med som frivillig i mange år, og kjenner både barna (gjennom arbeidet på helsestasjonen) og trosopplæringen (gjennom arbeidet i menighetsrådet og i trosopplæringsutvalget.) Trond Engnes er soknepresten, og siden de fleste tiltakene i trosopplæring er koblet til en gudstjeneste, er han som oftest med på planlegging og gjennomføring av tiltakene. Trosopplæring er et nytt ord, men det vi gjør er gammelt nytt. Hva var grunnen til og starten på det som nå kalles trosopplæring? I 1969 forandret kristendomsfaget seg fra å være dåpsopplæring for alle, til å bli en formidling av kunnskap om religion for de som ville (ikke søkte om fritak). Kirken fikk dermed ansvaret for trosformidlingen, det å lære barna å erfare at troen er virkelig, å be og å høre bibelfortellingene forkynt som sanne fortellinger med relevans for nåtida. I 2010 fikk Siljan menighet tildelt midler til å innføre den største reformen i kirken på veldig lenge: trosopplæringsreformen. Hva er målsetningen til den norske kirke sentralt når det gjelder trosopplæring? Målet er at alle barn mellom 0 og 18 år skal ha et tilbud fra sin lokale kirke på hvert årstrinn til sammen 315 timer. Nå er konfirmant-tiden inne i dette timetallet, men likevel ser vi at det er en del timer igjen. Kan vi lære barn og unge å tro? Dåpen er en trosgave, barna som blir døpt får troen inni seg. Når de vokser og begynner å tenke og forstå, er trosopplæringen med på å pakke gradvis opp den gaven de fikk i dåpen, slik at troen vokser hos den enkelte. Selvsagt 6 INteRVJU OG FOtO: VIGDIs ØJeRUD kan man også tro uten å være døpt, men vi sier gjerne at dåpskjolen er noe å vokse i. Derfor er den altfor stor. Men til konfiramasjon har man vokst litt til. Men det tar gjerne et helt liv å bli godt kjent med troen sin. Hvilke tiltak lykkes vi med i Siljan, ellers i landet, hvilke aldre og tiltak slår ikke an? De nasjonale og store tiltakene som Tårnagent-helg for 9-åringer, Lys Våken for 11-åringer og KodeB for 12-åringer er enklere å få til enn de mer lokale tiltakene. Vi ser at det har en viss smitte-effekt når vi flere år kan fortelle at åringer sover i kirkene sine akkurat den første helga Dåpsamtale og dåp Pinsefest med Petrus på Kapitelberget (7 år) Gudstjeneste Tårnagenthelg for 9-åringer Trosopplæringen i Siljan en enkel tidslinje. i advent. Og Tårnagent-helga kan føre til at noen blir Tårnagenter på nettet, og får kontakt med andre Tårnagenter rundt om i landet. Hvert år arrangeres det en 24H-festival i fritidsparken. Det er et døgn fullt av gode opplevelser. Det er veldig populært når Siljan menighet innviterer 12-åringene til gratis festival. Hvem er det som driver dette arbeidet i Siljan? Menighetsrådet er ansvarlige for trosopplæringen, og det var MR som fikk ansvaret for å lage en plan som viste antall timer, innhold, hvem som hadde ansvar for gjennomføring osv. Et utvalg jobbet for MR, og så ble planen sendt inn til godkjenning hos biskopen. Utvalget består av frivillige for tiden: Vigdis Berntsen Aas (leder), Lisbeth Tveitan, Brynjar Rismyhr, Anne-Jorunn N. Hagen. I tillegg er det to til som trår til når det trengs. På alle tiltakene jobber ansatte sammen med frivillige i planlegging og gjennomføring. Tormod Klovning er trosopplærer i 11 % og den stillingsbrøken utnyttes så godt som mulig. I tillegg er staben for øvrig involvert og det er et godt og optimistisk samarbeid. Få 2-årsbok på Gudstjeneste Huletur til Mikaelshulen for 10-åringer Få 4-årsbok i kirken + 4-årsklubb 5-åringene får gave på juletrefestgudstjeneste Før hadde vi barnearbeid som ble drevet hver uke, søndagsskole, barnekor osv. Nå er det store engangssamlinger for aldersbestemte grupper. Hva er tankene deres om denne utviklingen? I Siljan har det alltid vært fokus på at barn skal få høre om Jesus på det stedet de bor. Men som ellers i landet ble det færre som deltok på det kontinuerlige arbeidet som f.eks søndagsskole, korvett, kor osv. Og det ble vanskeligere å finne ledere. Trosopplæringen er en hjelp til å sette fokus på hva er det aller viktigste i vår kristne tro og tradisjon, og hvordan vi best kan videreføre det. Det blir viktig at de aldersbestemte tiltakene blir gode, at de rommer alvor og lek, kunnskap om Bibelen, og at de lærer å uttrykke troen gjennom bønn, lystenning, dåp, nattverd og selv kunne fortelle hva de tror. Vi som jobber med dette opplever hvert år flotte, gylne øyeblikk der barn viser oss litt av sin tro. Vi må huske at barna blir løftet opp til forbilder av Jesus. Det er ikke bare sånn at barna skal lære av de voksne. I trosopplæringen går det begge veier. Tallenes tale viser at barn i førskolealder er vanskeligere å få høy prosent på tiltakene (4-årsbok, 6-årsbok) enn på tiltak for barn i skolealder. Har dere noen tanker om det? Bøkene vi deler ut når barna er 2, 4 og 6 år og CD ene om jul og påske, er Få 6-årsbok i kirken Petrus-CD i posten til jul og påske (6 år) LysVåken (11 år) KODE B (12 år) 24H barnefestival i Konfirmant-tiden fritidsparken (12 år) 7 trosopplæring i hjemmene. Derfor velger mange menigheter å bruke utdeling av bøker som det viktigste for mindre barn. Å lese bøker for barn er veldig innarbeidet i hjemmene, og foreldre kan få god hjelp til å lære barna opp i kristen tro ved å bruke bøker de får på gudstjenestene. Når et barn blir døpt i kirken vår blir det medlem i Den Norske Kirke. Foreldre og faddere lover sammen med Siljan menighet å lære barnet opp i den kristne tro. Hvordan kan vi foreldre og menighet sammen gi barna kunnskap og kjennskap til Bibelens fortellinger? Mange kjenner på en blyghet eller hjelpeløshet når det kommer til å sette ord på troen sin overfor barna. Men vi ser at mange hjem fortsatt lærer barna aftenbønn og leser bøker med bibelfortellinger. Og nettopp gjennom dåpen gir foreldrene menigheten mandat til å være med på å lære barna opp i det de er døpt inn i. Kirken ønsker å være en ressurs for hjemmene. Vi tilbyr noen tiltak som hjelp til å sikre at barna som vokser opp i dag får både kunnskap om Jesus og kjennskap til hvordan det er å tro på Jesus. Og da er det flott når barna kommer hjem at de blir møtt med interesse og får fortelle hva de har vært med på.

5 Det skjer i Siljan menighet Kirkevergen informerer Sett preg på din kirke. Vil du være med i menighetsrådet? Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer. september Nominasjonskomiteen er allerede i gang med å finne gode kandidater mars i Siljan kirke «Kom, kom igjen, tårnagenter» Alle som bli 9 år i år er invitert til å bli med på tårnagent-helg i kirken. Invitasjon blir sendt ut i posten, men hvis du er ni år og ikke har fått invitasjon, er det bare å ta kontakt med menighetskontoret ( ) eller gå inn på og melde deg på der. KONFIRMANTER I SILJAN KIRKE slik det foreløpig er satt opp: Søndag 3. mai Kl : Mia Gidløv Bergland, Mathias Kløverød Eriksen, Dennis Skilbred, Rikke Louise Røed Heibø, Julie Hogstad, Andreas Løvviken Kiste, Eivind Kjær, Stian Ekmann Rønningene og Theodor Thorbjørnsen. Kl : Lasse Grennes Allum, Ronald Tufte Holtsdalen, Bene Aleksandra Jensen, Torujus Lykseth, Jostein Rønningen og Andrea Allum Steinsholt. Søndag 10. mai Kl : Helle Øyan Borsodi, Åse Marie Simonsen, Andreas Thoresen og Henning Øksenholt. 12. april: gudstjeneste med påske som tema Barn i alle aldre inviteres til å bli med inn i påskens mange fortellinger. I påsken gjør ofte familiene andre ting enn å gå i kirken. Samtidig er påsken en stor og viktig høytid med mange konkrete hendelser å undre seg over. I år ønsker vi å ha «Barnas påske» på den første søndagen etter påske. Vi utfordrer alle faddere til å ta kontakt med sitt fadderbarn og komme på gudstjeneste sammen med storfamilien. Siljan menighet ønsker å være en ressurs for foreldre og faddere i løftet som blir gitt ved døpefonten, om å lære barna om Jesus. Denne søndagen er det dåp, så barna får se hvordan det er når et barn blir døpt. 1. mai: Solidaritetsgudstjeneste i Siljan kirke kl I år vil Siljan Sanitetsforening delta i gudstjenesten og fortelle om solidaritetsarbeidet som sanitetskvinnene over hele Norge driver. Dette er et arbeid som mange ikke vet så mye om, i beste fall vet vi om fastelavnsrisene de selger når fasten begynner. Det blir også sang av koret denne dagen. Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i vår kirke. Her er noen eksempler på ansvarsområdene: Trosopplæring blant døpte mellom 0 18 år Gudstjenester Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop Langsiktig planlegging av menighetens arbeid I Siljan fungerer også menighetsrådet som fellesrådet. Det betyr at menighetsrådet også ivaretar de administrative og økonomiske oppgavene som budsjett, drift og vedlikehold av menighetskontor, kirker og andre bygninger samt kirkegård. Valg i menighetsrådet Til leder i Siljan menighetsråd/fellesråd for 2015 er Lisbeth Tveitan valgt. Til nestleder i samme periode er Gunn Tove R Heisholt valgt. Daglig leder/kirkeverge Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes ca 8 ganger i året. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle. Medlemmene velges for fire år. Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid her i Siljan. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. Her har du 10 gode grunner til å bli med: 1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 2. Du blir del av et kristent fellesskap Kirkegårdsdugnad Velkommen til den årlige kirkegårdsdugnaden torsdag 23. april kl på Siljan kirkegård. Ta med løvrive. Enkel servering. 3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet. 4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge. 5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken. 6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet. 7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke. 8. Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt. 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger. 10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv. Ønsker du å stille som kandidat? Kontakt menighetskontoret på tlf Nytt kontonummer Til alle givere! Siljan menighetsråd har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er:

6 Fasteaksjon for vann og klima Kvartalets salme Hva skjer a, på Bedehuset? Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag. I Siljan vil konfirmantene komme rundt til alle husstandene med bøsser tirsdag 24. mars. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. I år er vann og klima tema for aksjonen. Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Ta vel imot bøssebærerne! I løpet av de to-tre siste tiårene har lysgloben gjort sitt inntog i norske kirker. For mange mennesker har den blitt et viktig element i et kirkebesøk. Det er ikke alle som synes at det er så enkelt å be. Det kan være enklere å tenne et lys og tenke på noe som er vanskelig eller tenke på dem en er glad i. I vår nye salmebok har vi fått en salme til å bruke ved lysgloben, nr. 640 Vi tenner lys i globen vår. Den kan sette ord på noen av tankene vi har når vi tenner et lys. Teksten er skrevet av Grethe Myhre Skottene og melodien av Carl-Andreas Næss. Begge opphavspersonene er fra Sarpsborg, og det var også de som skrev jubileumssangen til 17. mai 20, Det går et festtog gjennom landet. Terje Tjervåg Det har lyst i vinduene på bedehuset både tidlig å seint. Utenfor holder en traktor på med å måke, og flere biler trafikkerer til og fra. Hva er det som skjer? Jo, det er dugnad der bedehuset males og gjennomgår en ansiktsløftning. For en tid siden var det menighetsmøte der spørsmålet om menighetshus ble drøftet. Siljan menighet har til nå bare hatt det lille annekset til rådighet, men har fått låne bedehuset av Normisjon (tidligere Indremisjon). Kunne kirken tenke seg å leie bedehuset som menighetshus? Hadde vi nok frivillige til å drifte huset? Mange var betenkte. Som aktiv misjonsforbunder og innhaver av bil er det ikke farlig med meg. Jeg kan alltids dra ned til Gjerpen misjonsmenighet, der jeg har mange gode venner, og har vært medlem siden Men jeg har også gode minner fra onsdagsmøter i misjonshuset i Opdalen, samlinger som nå dessverre er avviklet. Skulle det gå den veien at alt frivillig kristent arbeid skal sentraliseres til Skien? Mens jeg satt i benken husket jeg også tilbake på en god tid der våre barn og ungdommer deltok i kor og aktiviteter på bedehuset. Skulle man få til noe slikt igjen? Tanken som slo meg var at jeg igrunnen var en praktisk anlagt person, og at jeg godt kunne gjøre noe. Her var det snakk om en periode på to år. Det må være verdt forsøket, tenkte jeg. Derfor tok jeg ordet og sa at jeg kan godt stille opp og måke taket, når det trengs. Flere andre kunne også tenke seg å bidra. Nå har folk skrevet seg på DUGNAD: Her snekres og males det en lørdag ettermiddag i Siljan menighetshus. en liste. Noen er givere. (Alle som gir mer enn 500 kroner i året til dette formålet, får fratrekk på skatten, slik at det egentlig koster deg bare rundt 340 kroner.) Andre er dugnadsfolk. Etter hvert spurte menighetsrådet meg om jeg ville sitte i driftsstyret for menighetshuset. Jeg sa ja, under sterk tvil. Med i styret ble også Anders Rønjom, sammen med Einar Ask som har hatt fritidsklubb for såkalt «uorganisert ungdom» der på fredager. Einar og jeg valgte Anders til leder, og vi fant ut at jo, det er mye som må gjøres. Så vi innkalte til dugnadsmøte der vi skulle informere om at nå skal vi ruste opp kjøkkenet. Nesten før vi var ferdig med å snakke, var noen igang med å tømme 11 kjøkkenet. Andre lurte på om ikke vi skulle male. Fargesikre kvinner plukket ut farge, og siden har mange tatt et tak med pensel og rull. Det har blitt snekret også. Vi har spist dugnadmat og drukket te og kaffe. Salene og gangen er malt lyse og innbydende. Tusen takk til alle! Jeg gleder meg til fortsettelsen. (Hvis noen flere vil stå på liste, kan man kontakte meg på eller Det er ikke farlig å si ja. Jan Bjørn Taranrød medlem av driftstyret for Siljan menighetshus

7 Minnesteinen på Siljan kirkegård Med sine åtte meter ruver den godt der den står på kirkegården, bautasteinen som er reist til minne om de fra Siljan som ofret seg i kamp for fedrelandet. Bekransing av steinen hver 17. mai er en fin tradisjon vi har her i bygda. Det kanskje ikke alle har filosofert over er at det var litt av et prosjekt å få reist den tonn (!) tunge steinen for omlag hundre år siden. TEKST: SINDRE KLAKEGG BRUFLOT FOTO: OLE HOFF Bautasteinen kan karakteriseres som en sjeldenhet. Den er nemlig kilet ut av fjellet ved gården Solverød i Opdalen i den formen den har, uten noe tilhugging eller finpussing i etterkant. Vinkelrett, jevnt smalende mot toppen blir den regnet som et mesterverk av steinuttak ved kiling. Den er så symmetrisk at det ikke var noen vanskeligheter med å få foten planhugget. Det var i 1913 at steinhugger Hans Norland utførte arbeidet med utkilingen. Da steinen var tatt ut, anså en den for stor til å kunne transporteres de seks kilometerne fram til kirkegården. Man vurderte å dele den opp, men det ble imidlertid ikke gjort, og den ble liggende ved Solverød i åtte år. I 1921 laget Hans S. Kåsene en slede av tømmer for å få transportert steinen. Ned bakken fra Solverød var det Hans Rønningen, Karl Forberg, Rangvald Rød m.fl. som gikk i draget for å styre sleden med det tunge lasset. Det ble satt på en talje for å holde den igjen, men denne gikk i stykker underveis og sleden fikk ganske så stor fart nedover bakkene. Men karene i draget holdt seg på beina, og styrte sikkert etter veien. På sletta nedenfor Solverød stoppet det, og det ble spendt for 12 hester for videre kjøring. Sleden manglet stålskonning, og etter hvert ble treverket nedslitt og jernboltene som holdt sleden sammen kom lengre og lengre fram. Til slutt ble det umulig å dra lasset videre og man måtte bare få steinen vekk fra veibanen. Dette skjedde like etter at brua ved Håberget var passert. Her ble steinen liggende til høsten Direktør Lindboe tok da initiativet til framkjøringen til Siljan kirkegård. Fra Tønsberg hadde han med en solid transformatorvogn. Steinen ble lagt på denne ved hjelp av stubbebrytere. Til trekkraft hadde man to, tre lastebiler. Det skulle vise seg at transformatorvognens hjul hadde for liten bæreevne, slik at veigrunnen ga etter. Det gjorde at man ikke kom lengre enn omtrent hundre meter med dette forsøket. Men de ga seg ikke og arbeidet ble raskt satt i gang igjen for å få steinen fram. Ved å flytte transformatorvogna helt fram til «rota» av steinen, og i tillegg bruke en solid tømmerbilhenger, lyktes man til slutt med å få steinen fram til kirkegården. Til å sørge for fundamentering, hugging av bunnplan og inskripsjon valgte 12 kommunestyret ut Karl Forberg, Jakob Øverbø og Johs. Rød. Komiteen hadde flere møter utover vinteren og på et av disse ble det målt ut en plass for å reise steinen. Det ble lagt stor vekt på at den skulle stå i et visst symmetrisk forhold til kirken.. april 1928 var komiteen samlet til et møte på kommunelokalet for å bestemme inskripsjonen. Den ble: «Reist til minne om de fra Siljan som stridde for heim og fedreland ». (Det forelå en liste med 42 navn på menn fra Siljan som var ute i felten i disse åra). I tillegg ble det vedtatt å hugge inn en krans og to nedadvendte sverd. Nils Eriksrød påtok seg huggingen og den ble utført på en meget tilfredsstille måte. Stein til fundamentering og sokkel, som veier 5 tonn, ble tatt ut i Gråtlia og reisingen av steinen gikk helt etter programmet. Planhuggingen i «rota» og sokkelen svarte nøyaktig til hverandre og den har tross spådommer om det motsatte stått uten å forandre seg i årene som har gått siden den ble reist. Avbruddene man hadde under transporten, det tok nesten 15 år fra den ble tatt ut i steinbruddet ved Solverød til den kunne avdukes, førte til noe avisskriving. I en artikkel i Varden ble den døpt for «Mamutten», et navn den bar i mange år. 17. mai 1928 var det endelig klart for avduking av minnesteinen. I Varden 18. mai 1928 er avdukingen omtalt i referatet fra 17. maifeiringen. Det fortelles at det var gudstjeneste kl..00 hvor det etterpå var avsløring av bautasteinen. Johs. Rød ga først en utreding om arbeidet med steinen før avdukingstalen ble holdt av kirkesanger Lars Nesje. I Vardens referat heter det at «så å si hele bygda var samlet». Etter et initiativ fra historielaget ble det i forbindelse med 50-årsmarkeringen av 2. verdenskrig hugget inn en ny inskripsjon i steinen. Ordlyden ble «Vi minnes også de som forsvarte frihet og fedreland ». Det ble lagt vekk på at denne ikke skulle konkurrere med den gamle inskripsjonen til Nils Eriksrød og den fikk derfor en litt mindre skriftstørrelse. Den nye inskripsjonen ble avduket av daværende ordfører Finn Tallakstad etter Allehelgensdaggudstjenesten 5. november Kilder: Bakken, A. (1969) siljan Bygdebok. siljan menighetsblad, nr. 4, 1995.

8 Begravelsesbyrå Lars Vaagland ice t n 7 Siljan/Skien - Tlf.: Haldor Haldor Tveitan Tveitan Bilverksted Bilverksted RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN Opdalsveien Opdalsveien For nærmere informasjon ring eller 177 Byggmester Svein Tore Hagen Mobil: RØNNINGENE AS Rønningene Rønningene Service Service AUT. ENTREPRENØRFORRETNING AUT. ENTREPRENØRFORRETNING MASKINENTREPRENØR Siljan Mob Bjørg Bjørg Sønstvedt Sønstvedt Frisørsalong Frisørsalong Geir: tlf: Jan Gunnar: tlf: Rønningveien 11 - Siljan Rønningveien 11 Siljan Timebest. tlf Timebest. tlf Tlf Vit Vit at at vi vi er er der der SORG SORG En verdig fjerner ikke En verdig men begravelse gjør den fjerner En verdig begravelse fjerner ikke ikke bære. sorgen, men gjør den enklere å bære. sorgen, men gjør den enklere bære. Haldor Tveitan Bilverksted Julehus Opdalsveien Gartneri Juleblomster 167 Sommerblomster Behjelpelig hele døgnet Behjelpelig hele døgnet Leif Olav Olsen Begravelsesbyrå Begravelsesbyrå (Ledig annonseplass) (ta kontakt med menighetskontoret) Siljan/Skien - Siljan/Skien Tlf.: Tlf.: RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN For nærmere informasjon ring For nærmere informasjon ring eller eller 177 Rønningene Service Byggmester Byggmester Svein Svein Bjørg Tore Tore Sønstvedt Hagen Hagen Frisørsalong Mobil: Rønningveien Mobil: Siljan Timebest. tlf O.W. Gundersen a.s. Flatins Flatins Bakeri Bakeri - Bakeri - konditori Bakeri konditori Takk til våre annonsører for verdifull støtte! Hydro Hydro Texaco Texaco Siljan Siljan BENSINSTASJON. - BENSINSTASJON BENSINSTASJON. GATEKJØKKEN GATEKJØKKEN - BILVERKSTED BILVERKSTED Tlf Tlf Tlf Vit at vi er der Leif Olav Olsen Begravelsesbyrå Siljan/Skien - Tlf.: RASKEST OG RIMELIGST FRA SILJAN TIL DRAMMEN, OSLO OG GARDERMOEN For nærmere informasjon ring Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster eller 177 alt innen mur (Ledig annonseplass) (ta (Ledig annonseplass) Våtrom Flis (ta kontakt med menighetskontoret) (ta Mur kontakt med Dekorpuss Betong menighetskontoret) Tlf: Byggmester Odd s Bok og Musikk SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Vil du annonsere her? Behjelpelig hele døgnet Kontakt oss på tlf Skilbred Mur og Flis Morten Skilbred, GUDSTJENESTER STØTTEANNONSØRER: STØTTEANNONSØRER: 02. april: Siljan kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd 03. LOTUS LOTUS april: Siljan Blomsterforretning Blomsterforretning kirke kl Langfredagsgudstjeneste. Lidelseshistorien blir lest 05. april: Siljan kirke kl påskedag. Høytidsgudstjeneste Flatins 06. Bakeri april: Grorud STØTTEANNONSØRER: NICRO NICRO kapell kl påskedag. Høytidsgudstjeneste 12. april: Siljan kirke kl Barnas påske gudstjeneste om påsken Bakeri konditori april: Siljan Siljan Siljan Fotklinikk Fotklinikk kirke kl Gudstjeneste 22. april: Siljan kirke kl Året vårt. Konfirmantene deltar Harald Harald april: Rønningene Rønningene Siljan kirke - drosje drosje kl Kveldsmesse. Nattverd 01. mai: Siljan kirke kl Solidaritetsgudstjeneste Hydro Texaco 03. mai: Siljan LOTUS Blomsterforretning LAVITA LAVITA kirke kl og Konfirmasjonsgudstjeneste 10. mai: Siljan kirke kl Høymesse mai: Lars Lars Siljan NICRO Vaagland Vaagland kirke kl Kristi Himmelfartsdag 17. mai: Siljan kirke kl Gudstjeneste med markering av nasjonaldagen 24. mai: Odd s Odd s Siljan Bok Bok kirke og og Siljan Fotklinikk Musikk Musikkkl pinsedag. Høytidsgudstjeneste 25. mai: Grorud kapell kl pinsedag 31. mai: O.W. O.W. Siljan Gundersen Gundersen kirke Harald Rønningene - drosje a.s. a.s. kl Høymesse BENSINSTASJON. GATEKJØKKEN - BILVERKSTED Tlf mars: Siljan kirke kl mars: Gjerpen kirke kl mars: Siljan kirke kl mars: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan kirke kl juni: Siljan til kirke kl Takk Takk til til våre våre annonsører annonsører for for verdifull verdifull støtte! støtte! Tiril Moen Kråkemo Julehus Gartneri Juleblomster Sommerblomster DØPTE Gudstjeneste Felles gudstjeneste Tårnagentene (9 år) deltar på Maria budskapsdag Palmesøndag Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse LAVITA Lars Vaagland Odd s Bok og Musikk O.W. Gundersen DØDE a.s. Runar Staulen Takk til våre annonsører Trenger du noen å snakke med? for verdifull støtte! STØTTE- ANNONSØRER NICRO Siljan Fotklinikk LAVITA Bjørg Sønstvedt Frisørsalong Takk til våre annonsører for verdifull støtte!

9 Avsender: Siljan menighetsblad, Sentrumsveien 87, N-3748 SILJAN Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt ned arves. N.F.S. Grundtvig

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 3 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. Det gode liv

SILJAN MENIGHET. Nr. 3 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. Det gode liv Nr. 3 2015 Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet Det gode liv SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 3 2014 Årg. 54. Menighetsbladet. tro og tvil

SILJAN MENIGHET. Nr. 3 2014 Årg. 54. Menighetsbladet. tro og tvil Nr. 3 2014 Årg. 54 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet tro og tvil SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 2 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. i samme båt

SILJAN MENIGHET. Nr. 2 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. i samme båt Nr. 2 2015 Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet i samme båt SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 4-2013 Årg. 53. Menighetsbladet. en krybbe var vuggen som ventet ham her

SILJAN MENIGHET. Nr. 4-2013 Årg. 53. Menighetsbladet. en krybbe var vuggen som ventet ham her Nr. 4-2013 Årg. 53 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet en krybbe var vuggen som ventet ham her SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer