Innhold. The City Hall in Haugesund English summary Das Rathaus im Haugesund Deutche Zusammenfaßung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. The City Hall in Haugesund English summary... 164. Das Rathaus im Haugesund Deutche Zusammenfaßung... 172"

Transkript

1 Innhold Forord... 6 Byens stolthet i år... 9 i et internasjonal perspektiv Milliongaven Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S Et byen verdig Hvor skal et ligge En engere arkitektkonkurranse Skandalen Arkitekt Ole Landmarks bitre nederlag Bystyrets maratonmøte Se, gudene arbeider med sine nye utkast Arbeidet starter Bankkrisen stopper byggearbeidet Reddet av deflasjonen Fargevalget Innvielsen En taler av rang Ridderordenen Den flyvende maake Ørnene lander Fontenekomitéen gjenoppstår Hvor skal fontenen stå Ny milliongave Innvielse av plassen Den innvendige utsmykning Bystyresalens utsmykning Dydene i trappehallen Middagsservise for 200 personer Piazzettaen som byens blomstertorg Utsmykningen i parken Nyere utsmykning En vandring gjennom et Fra ets kunstsamling Omtale om kunsten The City Hall in English summary Das Rathaus im Deutche Zusammenfaßung Kildehenvisninger Litteraturliste

2 Ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Das Ehepaar Elisabeth und Knut Knutsen O.A.S. 14 The couple Elisabeth and Knut Knutsen O.A:S

3 Til s ordfører, hr. bankchef P. Haugen. p.t. Kristiania 6. oktober I anledning av min 50-aarsdag tillater jeg mig herved aa meddele Dem, at min hustru og jeg stiller til disposition for s kommune 1 million kroner til bygning av et raadhus for. P.t. Kristiania 6. oktbr Ærbødigst Knut Knutsen O.A.S. Milliongaven Ved en tilfeldighet befant både ordføreren i, Peder Haugen, og ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. seg i hovedstaden torsdag den 6. oktober Knutsen hadde lite til overs for oppmerksomhet rundt egen person. Ekteparet hadde derfor rømt i anledning den store dagen. Haugen var i Kristiania i embetets medfør. I tillegg til å være ordfører var Peder Haugen også banksjef i s Sparebank. Torsdag ettermiddag var Haugen ferdig med sine møter i hovedstaden. Han hadde reservert plass på natt-toget til Bergen. Like før han skulle stige ombord på toget kom selveste Knut Knutsen O.A.S. vandrende i mot ham. Haugen var en av de nærmeste naboene til Knutsen sør i Haraldsgata. Både som nabo og bekjent visste han naturligvis om den store dagen til Knutsen. Haugen tar av seg hatten og bukker høflig. - Dette var jo overraskende. Må jeg få lov til å overbringe min hjerteligste gratulasjon for dagen herr Knutsen. Får jeg kanskje gleden av å ha Dem som reisefølge tilbake til? - Mange takk herr ordfører Haugen. Jeg skal være kort. Det er ikke verdt at De mister toget. Min hustru og jeg planlegger å bli her noen dager. Vi kommer ikke tilbake til før over helgen. Jeg har med et brev til Dem som jeg håper De vil finne av interesse. Etter det min frue og jeg forstår, sliter "raadhuskomitéen" av 1919 med å finne økonomisk dekning innenfor de kommunale budsjetter til det planlagte et. Elisabeth og jeg har i lang tid snakket om at vi ønsker å bidra til å løse dette problemet. I anledning min 50-års dag ønsker vi derfor å gi kommunen en million kroner til formålet. Pengene blir satt inn på konto i Torvestad og Skaare Sparebank og s Privatbank med kroner hver. Pengene blir gitt uten noen form for bindinger. Jeg ville imidlertid satt pris på om De herr Haugen tok på dem vervet som formann i den nye "raadhuskomitéen". Ja, for jeg regner jo med at det vil bli nedsatt en ny raadhuskomité. En del Formann i komiteen, banksjef Peder Haugen. Vorsitzender des Rathausausschusses, Bankdirektor Peder Haugen. Chairman of the City Hall committee and bank manager Peder Haugen. 15

4 Gjennom sjenerøse donasjoner og et sterkt samfunnsengasjement har Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. risset sine navn inn i byens historie for all evighet. Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fra begynnelsen av 1800-tallet og 150 år fremover i tid ble kysten av Vestlandet hver vår velsignet med enorme mengder norsk vårgytende sild. Silden sto tett som en vegg i sjøen, og de som bodde langs kysten kunne øse opp av havets sølv. Et av de stedene hvor silden pleide å stå tettest var i havområdet mellom Bømlo og Karmøy. Lune havner og nærhet til de rike sildeforekomstene, dannet grunnlaget for byen. fikk ladestedsrettigheter, det vil si bystatus, den 26. august Den gang var som en liten fiskerlandsby å regne, med knappe tusen innbyggere - og et samlet areal på kvadratmeter. Det eventyrlige sildefisket gjorde at vokste i ekspressfart. I år 1900 var blitt en norsk småby med nærmere innbyggere. Folk kom til den nye byen fra fjern og nær for å søke arbeid og velstand. Mange fikk arbeid noen fikk velstand. er vokst frem ved hjelp av et stort antall driftige kvinner og menn. Fremst i rekken av disse driftige kvinner og menn finner vi ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Ikke bare delte de med bysamfunnet av sin store rikdom. Det som gjør at ekteparet Knutsen står fremst i byens stolte anegalleri, er at de også brukte mye tid og krefter på samfunnsnyttig arbeid. Knut Knutsen O.A.S. ble født i den 6. oktober Hans far, Ole Andreas Knudsen ( ), var notbas og skipsreder. (Derav initialene O.A.S. Knut Knutsen var Ole Andreas Sønn.) Moren, Ida Caroline, født Magnesen ( ), døde da Knut Knutsen var seks år gammel. Han hadde to søstre, men begge døde i ung alder. På sildabein e byen lagt heter det i et gammelt ordtak fra. Det samme kunne man si om rederiet Knut Knutsen O.A.S. På sildabein e Knutsenrederiet lagt. Det var nemlig silden som skapte grunnlaget for det som skulle bli landets nest største rederi. Knutsen begynte sin karriere som forretningsmann i 1892 som fersksildspekulant. Sammen med sin fetter, Knud Johan Knudsen, kjøpte han levende sild Byens gamle byvåpen med tre sildetønner som symbol. Das alte Stadtwappen. The old city coat of arms. 19

5 Man var enige om, at tomten ved Barneparken burde foretrækkes hvis den for øvrig viser sig skikket, likesom der hersket enighet m.h.t. arkitektspørsmaalet. Saavel giverne som ordføreren mener, at alle hensyn taler for at der bare blir indbudt til en engere arkitektkonkurranse. Herved vil baade tid og penge spares samtidig som man sikrer sig tegninger av folk, som baade er anerkjendt dyktige og som sitter inde med praktisk erfaring. (s Dagblad 17. oktober 1921.) Hvor skal et ligge? Etter at ordfører Haugen hadde mottatt den store gaven, kalte han sporenstreks inn til et ekstraordinært møte i formannskapet lørdag den 8. oktober klokken I tillegg til at han ville informere medlemmene i formannskapet om det glade budskapet, ønsket han en tilslutning fra samtlige medlemmer, uansett politisk ståsted, at de skulle uttrykke sin store takk til giverne. Ja, de skulle ikke bare uttrykke sin takk; de skulle sågar møte opp mannsterke hjemme hos Knutsen og utrope et trefoldig hurra for den storslåtte gaven. Milliongaven skapte stor oppmerksomhet både i og utenfor. Aftenposten hadde stort oppslag om gaven på sin førsteside både i morgen- og aftennummeret mandag den 10. oktober. Naturlig nok hadde de fire avisene i (s Avis, s Dagblad, s Folkeblad og s Social-Demokrat) nyheten om milliongaven allerede lørdag den 8. oktober. Overskriften i s Dagblad lød: Skibsreder Knut Knutsen O.A.S. og frue skjænker 1 million kroner til nyt raadhus for. En storslagen gave som vil hjælpe betydelig paa den kommende arbeidsløshet. Både avisene og politikerne var veldig opptatt av at byggingen av nytt ville avhjelpe arbeidsledigheten som den gang var i byen. Alle så for seg at et skulle bli reist i en fart, og at grunnarbeidet måtte starte opp allerede den kommende vinteren. Ordfører Haugen var blant de mange optimistene og uttalte følgende til s Dagblad den 8. oktober: Først og fremst vil denne donation hjælpe os overordentlig til aa kunne møte en kommende arbeidsløshet, uttaler ordføreren, hr. bankchef Haugen paa vor henvendelse. Arbeidet med raadhuset, som vil s Avis 8. oktober

6 Jeg har under hele denne saks behandling hat en følelse av at man har villet favorisere Landmark, og i sig selv er det ikke noget at si paa det, han er en utmerket arkitekt og en sympatisk mand, men hvorfor utskriver man da en konkurranse? Jeg ber Dem gjøre hva De kan for at forhindre en saadan skandale, som spender ben under hele vort konkurrancevæsen. Det vilde være daarlig tak for det bryderi styret efter anmodning har hat med at opnævne deltakere og jurymænd. (Brev fra styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund til borgermesteren i.) Skandalen Ettersom komitéen ikke klarte å bli enige seg imellom, ble det besluttet å legge saken frem for formannskapet i et ekstraordinært møte den 30. august Dette likte styret i Arkitektforbundet svært dårlig. At politikerne i skulle overprøve juryen, mente et av styrets medlemmer var uhørt. Dette gikk på prestisjen løs. To dager før formannskapet i skulle behandle saken, sendte styremedlem Harald Aars et følelsesladet brev til borgermester Klaveness med bønn om at man holdt fast ved juryens valg: Mit personlige syn falder helt sammen med de øvrige styremedlemmer og gaar ret og slet ut paa at det vilde være i høieste grad nedstemmende for hele arkitektstanden om man vilde forbigaa forfatterne av 1ste premieobjektet. Juryens dom var samstemmig om at her forelaa et utmerket arbeide og juryen anbefaler sterkt at dette prosjekt lægges til grund for utførelsen. Hva i al verden skal man holde en konkurranse for, naar man ikke vil bøie sig for resultatet? Det er jo at holde arkitektene for nar. Jeg har under hele denne saks behandling hat en følelse av at man har villet favorisere Landmark, og i sig selv er det ikke noget at si paa det, han er en utmerket arkitekt og en sympatisk mand, men hvorfor utskriver man da en konkurranse? Jeg ber Dem gjøre hva De kan for at forhindre en saadan skandale, som spender ben under hele vort konkurrancevæsen. Det vilde være daarlig tak for det bryderi styret efter anmodning har hat med at opnævne deltakere og jurymænd. 22) Ole Landmark Uavhengig av følelsesladede styremedlemmer i Arkitektforbundet, ble det den 30. august holdt et ekstraordinært formannskapsmøte som kun hadde saken som tema. Det viste seg at det var tre ulike meninger i komitéen. Ett av medlemmene, ordfører Westerlund, ønsket at det skulle lyses ut ny alminnelig konkurranse. Dette synet var Westerlund alene om å ha i komitéen. Formannen i komitéen, Peder Haugen, la frem komitéens flertallsinnstilling (Klaveness, 41

7 Kjære Carl Berner Jeg mottar tilbudet om jeg faar det, om det saa skal betyde min utmeldelse av Landsforbundet og maaske starten av en fri arkitektforening med den største exklusivitet. Vennlig hilsen Ole Landmark. (Brev fra Ole Landmark til styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund, Carl Berner.) Arkitekt Ole Landmarks bitre nederlag I 1922 var Ole Landmark ( ) en av Bergens mest kjente arkitekter. Hans faglige kvalifikasjoner var udiskutable. Gjennom sin lange karriere mottok han flere norske og internasjonale priser for sitt arbeide. I sin hjemby er han kanskje mest kjent for å ha tegnet Forum kino ved Danmarksplass og Bergens Kunstforenings bygg ved Lille Lungegårdsvann. I følge Norsk Kunstnerleksikon var Landmark en varm tilhenger av de bergenske og vestnorske byggetradisjoner. Han sto som; "En av de fremste representantene for den særegne Bergens-stil, som bygger på og viderefører den lokale byggeskikk." 25) Årsaken til Landmarks popularitet blant to av komitéens medlemmer, henger muligens sammen med at han i 1922 hadde oppnådd å bli en kjent og ettertraktet arkitekt blant de kondisjonerte i. Landmark hadde fått seg et navn i byen, mens Munthe-Kaas og Blakstad var totalt ukjente. I 1917 hadde Landmark tegnet villaen til skipsreder John K. Haaland, den såkalte "Blåsenborg". Villaen, som er en av s største og vakreste, ligger på en høyde sør i byen med utsikt over hele Karmsundet. I 1920 ble Landmark engasjert av skipsreder Knut Knutsen O.A.S. til å bygge om familiens privatbolig i Haraldsgaten 37. Boligen, som ble tatt i bruk i 1901, var opprinnelig tegnet av haugesundsarkitekten Einar Halleland. 18 år etter at huset sto ferdig, ønsket ekteparet Knutsen å få en ombygging i forbindelse med at det skulle installeres sentralvarmeanlegg. Med sin særegne stil endret Landmark boligens fasade til det ugjenkjennelige. Byggestilen gikk fra jugend til romantisk barokk. Året etter ble Landmark engasjert av enda en skipsreder fra. Denne gangen var det Knutsens svigersønn, skipsreder Christian Haaland, som ønsket bergenserens hjelp til å få tegnet sin privatbolig. Salhusveien 11 ble en praktfull villa, en skipsreder fra verdig. Som en kuriositet kan det nevnes at John K. og Christian Haaland var tvillingbrødre. Begge gjorde karriere som skipsredere ved hjelp av sine svigerfedre. John K. Haaland giftet seg med Aslaug Stolt-Nielsen. Skipsreder Christian Haaland var medlem av komiteen. Der Reeder Christian Haaland war Mitglied des Rathausausschusses The Shipowner Christian Haaland was member of the City Hall committee. 45

8 Arkitektene Munthe-Kaas og Blakstad inntar en av de mest fremskutte plasser blandt vaart lands yngre arkitekter. For arkitektene tror vi at den opgave s raadhus ga dem, vil komme til aa staa som et av deres livs store verk, kanskje det største. Det som vil sikre dem en plass i vaar kunsthistorie. De har skapt en bygning som i menneskealdrene fremover vil komme til aa glede byens innbyggere og der er derfor all grunn for oss haugesundere til ogsaa aa sende disse to en varm takk i dag. (s Dagblad 1. oktober 1931.) - Se, gudene arbeider med sine nye utkast! Fire måneder etter at juryen hadde funnet "Non per dormire" som det beste utkastet, fikk Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas oppdraget med å være arkitekter av det nye et i. Det var ikke hvilke som helst arkitekter komitéen engasjerte. De to unge arkitektene var blant banebryterne for den nye stilarten innen norsk arkitektur på begynnelsen av 1920-tallet. Stilarten de dyrket var rene linjer og store flater. Arkitekturen, eller stilarten, ble kalt for nyklassisisme. Deres målsetting var å forene det beste fra den klassiske arkitekturen med det beste i den moderne. Rådhuset i var det første offentlige bygg i Norge som ble konstruert etter de nye prinsipper om klassisk byggekunst kombinert med moderne krav til komfort og praktiske arrangementer. Rådhuset blir i dag fremhevet som det fremste eksempelet på nyklassisisme i Norden. I sin samtid var arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas suverene enere og ble av yngre kollegaer lovpriset som guder. De hadde sine kontorer i øverste etasje på Odd Fellow-bygget med fri utsikt over hele Oslo. Da det i sene nattestimer lyste fra kontorvinduene til Blakstad og Munthe-Kaas, pleide deres yngre kollegaer å si: Gudene arbeider med sine nye konkurranseutkast. 31) Det var ikke uten grunn de hadde kalt vinnerutkastet til et i for Non per dormire eller Ikke gjennom søvn. Underforstått; bak suksessen til Blakstad og Munthe-Kaas lå det mye hardt arbeid og lite søvn. Herman Munthe-Kaas ble født 25. mai 1890 i Kristiania. Hans foreldre var direktør William Marius Munthe-Kaas ( ) og Hermine Cathrine Blichfeldt ( ). Munthe-Kaas ble uteksaminert som ingeniør ved bygningsavdelingen på Kristiania Tekniske Skole i I de første årene etter ingeniørutdanningen jobbet han som assistent ved ulike arkitektkontorer i hovedstaden. Han ble mer og mer fascinert av arkitektur. Høsten 1918, i en alder av 28 år, dro han derfor til Stockholm for å ta fatt på arkitektstudier ved Kungliga Tekniska Høgskolan. Som utdannet ingeniør, og med mange års erfaring som 55

9 Det er gjerne saa, at en by mer eller mindre blir præget av sit raadhus. Det er den bygning hvor byens øverste myndigheter har sit sæte, der er byens hjerte og hjerne, og det repræsenterer byen utad. Saalænge en by mangler sit raadhus, mangler den saaledes ogsaa tegnet paa sin værdighet som by, og det er derfor grundstensnedlæggelsen i dag har en saa stor betydning for. (Leder i s Dagblad 4. desember 1924.) Arbeidet starter Fra gaven ble gitt, og til bystyret gav grønt lys for valg av arkitekter, hadde det gått 13 måneder. Mange håpet at arbeidet nå kunne ta til. I forbindelse med bystyrets behandling av saken var det flere talere som ba om at byggearbeidet ble satt i gang snarest mulig av hensyn til byens mange arbeidsledige. Det skulle imidlertid gå nye 13 måneder før de første byggearbeidene startet. Den 20. november 1922 ble arkitekt Gudolf Blakstad intervjuet pr. rikstelefon av s Avis. Blakstad var naturligvis fornøyd med bystyrets avgjørelse. Avisen var opptatt av å vite når arbeidet kunne påbegynnes. Kunne det påbegynnes før nyåret? Den unge arkitekten var optimistisk i sitt svar: "- Om det ikke lar sig gjøre i høst, saa vil det rimeligvis kunne igangsættes i begyndelsen av det nye aar." Hvordan arkitekt Ole Landmark tok nederlaget står det ingenting om i avisene. Når det gjelder mindretallet i komitéen, er det grunn til å anta at nederlaget var tungt å svelge. Pastor Lindeland valgte å tre ut av komitéen. I et brev til komitéen den 18. november 1922 skrev han følgende korte meddelelse: "Jeg tar konsekvensen av bystyrets beslutning og træder ut av komitéen." Lindeland ble erstattet med skipsreder/forretningsfører Olaf Risøen. Hva med Christian Haaland? Gikk han også ut av komitéen? 1. desember 1922 var det nytt møte i komitéen. Merkelig nok var Landmarks fremste talsmann fraværende. Det til tross for at det skulle være et viktig møte i anledning av at arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas var ventet til hvor de skulle ha møte med komitéen. Var dette et tegn på at Haaland også trakk seg? Heldigvis valgte han ikke å følge Lindelands eksempel. Dagen etter kom også Haaland, og fra nå av trakk hele komitéen i samme retning. Den 2. desember 1922 var arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas i, hvor de hadde møte med komitéen. I løpet av møtet ble man enige om at 63

10 Et forlydende om at arbeidet ved det nye raadhus vil bli innstillet. En stor del av gavebeløpet er sperret i Torvestad & Skaare Sparebank. Arbeidskomitéen har dog det beste haap om at arbeidet skal kunne fortsettes. (s Dagblad 24. juli 1925.) Bankkrisen stopper byggearbeidet Grunnen til at komitéen ikke delte ut nye byggeoppdrag, skyldtes at de ikke følte seg trygg på at de hadde den nødvendige finansieringen i orden. Så langt hadde det gått med ca kroner. 42) Inklusiv renter burde det jo være mer enn nok penger til den videre fremdriften. Problemet var imidlertid å få tilgangen til pengene som sto i to av byens banker. Milliongaven fra Knutsen var nemlig fordelt på to bankbøker pålydende kroner hver. Den ene bankboken var i s Privatbank, mens den andre bankboken var i Torvestad & Skaare Sparebank. I ettertid kan en kanskje undre seg over hvorfor ikke alle pengene sto i s Privatbank? Knutsen var blant initiativtakerne da banken ble etablert i Han satt også i dens ledelse i de 14 årene banken var selvstendig. Da Knutsen gav millionen i oktober 1921, visste han at s Privatbank hadde problemer. I løpet av 1921 ble nesten halvparten av innskuddskapitalen på 70 millioner kroner tatt ut, og banken måtte bokføre store tap på spekulanter som ikke kunne gjøre opp for seg. For å unngå konkurs ble Privatbank i 1922 tvunget til å la seg fusjonere inn i Bergens Privatbank. 43) Knutsens kjennskap til den økonomiske situasjonen i s Privatbank kan være en årsak til at millionen ble fordelt på to banker. Dessverre visste ikke Knutsen at det sto enda verre til i Torvestad og Skaare Sparebank. Som resten av norsk bankvesen hadde også Torvestad & Skaare Sparebank vokst kraftig under 1. verdenskrig. Banken hadde vokst fordi den hadde finansiert spekulative foretak. Den slags lånevirksomhet hadde ikke banken lov til å drive med. Ved årsskiftet ble det foretatt en gjennomgang av bankens utlån. Det ble fort klart at banken manglet dekning for mer en fem prosent av sine totale forpliktelser. 44) Den 14. januar 1922 besluttet banken å innstille sine utbetalinger. Etter s Avis 24. juli

11 Efter nøie studium av bygningen har vi valgt den mørke farve, og spesielt en rød farve vil fremheve alle detaljer vakrest. Den røde farve må ikke være for krass, men avstemmes forholdsvis mørk. (Brev fra arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas til komitéen i juni 1931.) Fargevalget I likhet med et i Stockholm, ønsket arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas at et skulle ha en fasade med fuget rød teglstein. Dette for å føye bygget inn i datidens trend når det gjaldt nordiske. 50) Arkitektene ble imidlertid advart mot dette av lokale bygningskyndige. Det harde vestlandsklimaet tilsa at et burde ha en pusset fasade. Og slik ble det. Men hvilken farge skulle et ha? Selv om arkitektene hadde funnet inspirasjon i Italia til selve bygget, er det ikke opplagt at det var fra dette landet de hentet inspirasjonen til valget av den utvendige fargen. I forbindelse med at utkastene, eller arkitekttegningene, ble stilt ut i juli 1922, kommenterte s Dagblad fargevalget. Avisene likte verken bygningen eller den påtenkte rødfargen: "Klagene gaar væsentlig ut over taarnet på det præmierte utkast. Dette, som bygningen i det hele, vil ihvertfald ikke harmonere paa bedste maate med Festivitetslokalets nærmest gotisk-byzantiske stil. Den påtænkte røde farve vil ogsaa stikke sterkt av mot Festiviteten." 51) I lang tid sto et med en pusset fasade i grått. Folk i ble vant til den grå fargen og flere slo til lyd for at nettopp det burde bli ets farge. Valget av utvendig farge sto uløst helt frem til midten av juni 1931, altså bare noen måneder før et skulle innvies. I et brev datert 11. juni 1931 til komitéen, la arkitektene frem to alternativer for valg av farger for ets fasade. Det ene alternativet var hvit farge med grålige gesimser. Det andre alternativet var en rød farge med grå gesimser. Av disse to farver holder vi selv på den røde. Bygningen er komponert på en farvekontrast, idet de mange lister og detaljer først kommer til sin rett når de skilles ut ved farve. Man har da to veier å gå. Enten å gjøre bakgrunnen lysere enn detaljene, eller å 77

12 Ørnemor (t.v.) og ørnefar vokter inngangen til et. Figurene er laget av billedkunstneren Dyre Kristofer Vaa og ble satt opp i Adler Mutter (links) und Adler Vater bewachten den Eingang. Beide sind von Dyre Kristofer Vaa gemacht und wurden 1933 aufgestellt. 94 Eagle mother (at left) and eagle father are guardening the entrance. Both were made by Dyre Kristofer Vaa and put in place in 1933.

13 Fontenen er tegnet av kunstneren Nils Flakstad og sto ferdig til plassens innvielse i Die Fontäne von Nils Flakstad wurde bei die Fertigstellung des Rathausplates,1949, aufgestellt. The fontain by Nils Flakstad was erected as part of the park 1949.

14 Fra innvielsen av plassen den 28. august Die Einweihung des Rathausplatzes am 28. August 1949 The opening of the park on August 28th

15 Det har vært spurt om en mann av Knut Knutsens støpning ville ha kunnet gjennomføre det han har gjort under et sosialistisk styre. Svaret må bli et ubetinget nei. Hvis landet hadde hatt sosialistisk regjering da Knutsen startet sin bedrift, ville ikke haugesunderne hatt sitt og sin vakre festplass i dag. Det er verd å tenke over også denne siden av sosialismen nå foran den avgjørende kamp om landets framtidige samfunnsform. (Kommentar i Morgenavisen i Bergen i anledning innvielsen av plassen i august 1949.) Innvielsen av plassen Den store innvielsen fant sted den 28. august Komitéen hadde lenge fundert på hvilken dato som ville være passende for plassens innvielse. 17. mai og St. Hans ble vurdert, men til slutt falt man ned på den sjenerøse givers fødselsdag. Den 28. august 1949 fylte Elisabeth Knutsen 82 år. Av alle ting falt dagen på en søndag med strålende sommervær. I følge avisene møtte det frem et sted mellom og mennesker for å overvære åpningen av plassen. Innvielsesfestlighetene startet klokken ett om formiddagen med korpsmusikk, sang og taler. Mens mor og far fikk overvære den høytidelige innvielsen, var det gratis kinoforestilling i Festiviteten for barna. Om kvelden ble det invitert til folkefest på plassen med variert underholdning og dans. Klokken halv tolv ble det hele avsluttet med et stort festfyrverkeri. For 150 prominente gjester fra fjern og nær var det festmiddag i et om kvelden. I forbindelse med festmiddagen ble en del av gjestene overrasket med kommunens hederstegn Den fykende måke. Som tidligere nevnt ble det kommunale hederstegnet første gang delt ut i forbindelse med innvielsen av et den 1. oktober år senere hadde komitéen funnet ut at de burde hedre noen av dem som hadde jobbet mye for at plassen kunne bli en realitet. De som i 1949 fikk det kommunale hederstegnet var: Sigurd Lie, Nils E. Nilsen, Einar Osland, Helge Gundersen, Nils Flakstad, Eyvind Strøm og Sigvart Sigvartsen. Fru Elisabeth Knutsen mottar St. Olavs-orden fra ordfører Einar Osland. Frau Elisabeth Knutsen empfängt die Orden St Olav von Bûrgermeiser Einar Osland. Mrs Elisabeth Knutsen receiving the order of St Olav from Mayor Einar Osland. 115

16 Formannskapssalen er dekorert med tre vevde tepper av kunstneren Kåre Mikkelsen Jonsborg. 120 Der Ausschusssaal ist mit Gobelins geschmückt von Kåre Mikkelsen Jonsborg. The meeting chamber has three gobelins made by Kåre Mikkelsen Jonsborg.

17 Historien av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Historien (Die Geschichte) von Kåre Mikkelsen Jonsborg Historien (The history) by Kåre Mikkelsen Jonsborg Geografien av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Geografien (Die Geografie) von Kåre Mikkelsen Jonsborg Geografien (Geography) by Kåre Mikkelsen Jonsborg 123

18 Bystyresalen. Die Ratshalle. The City Council Hall. 124

19 Det er jo noe ganske enestående at en borger kan skjenke sin fødeby et slikt praktfullt og plass, og dessuten midler til utsmykning. Det er denne tanken som har fått meg til å velge en dekorasjon i 3 felter et midtfelt hvor havet, symbolisert ved Poseidon, velter sine rikdommer inn mot havnen, et felt til venstre som gir et glimt av arbeid og travelhet i sundet, og så til slutt feltet til høyre hvor Knutsen og frue gir sin gave til byen. (Alf Rolfsen om sitt kunstverk i bystyresalen.) Bystyresalens utsmykning Like etter at komitéen hadde gitt grønt lys for Kåre Mikkelsen Jonsborg og hans tepper til formannskapssalen, leverte arkitektene et forslag om utsmykning av bystyresalen. Mens formannskapssalen ville bli dekorert med vevde tepper, skulle det bli malerier i bystyresalen. Arkitektene la an føringen og foreslo den kjente kunstmaleren Alf Rolfsen ( ). Rolfsen var for øvrig en gammel kjenning av de to arkitektene. Da det i juli 1922 ble kjent at juryen hadde kåret Blakstad og Munthe-Kaas som vinnere av arkitektkonkurransen, mottok de flere gratulasjonstelegrammer. Et av dem var fra ekteparet Ingrid og Alf Rolfsen. 77) Sommeren 1950 var Alf Rolfsen i ferd med å avslutte sitt omfattende dekorasjonsarbeid i Oslo. Komitéen takket for forslaget, og i desember 1950 ba de Alf Rolfsen levere en del utkast. Et drøyt år senere, nærmere bestemt den 29. mars 1952 kom Rolfsen til med ulike skisser. I tillegg til et stort tre-delt maleri bak ordførerstolen, foreslo Rolfsen å dekorere brystningen rundt galleriet samt kuppelen i bystyresalen. Komitéen fant skissene til Rolfsen svært passende. I april 1952 inngikk komitéen avtale med kunstneren om den omfattende oppgaven til en samlet kontraktsum av kroner. Det 5,5 meter lange og 4,5 meter høye triptykonet (tredelt maleri) i bystyresalen skulle bli hovedverket i ets innvendige utsmykning. Maleriet har fått navnet Havets rikdommer. Her møtes nåtiden, representert ved motorskøyter, sammen med symboler fra gresk mytologi tre tusen år tilbake. I midtfeltet kjører havguden Poseidon inn på havnen i med et firspann hester. I et intervju med s Avis den 1. oktober 1953 fortalte Alf Rolfsen at det var ekteparet Knutsens gave til byen som gav ham inspirasjon til den utformingen dekorasjonen fikk: - Det er jo noe ganske enestående at en borger kan skjenke sin fødeby et slikt praktfullt og plass, og dessuten midler til utsmykning. Det er denne tanken som har fått meg til å velge en dekorasjon i 3 felter et midtfelt hvor havet, symbolisert ved Poseidon, velter sine rikdommer inn mot havnen, et felt til venstre som gir et glimt av arbeid og travelhet i sundet, og så til slutt feltet til 125

20 Væren (Aries) - Mars: Lofotfiske Tyren (Taurus) - April: Pløying og såing Løven (Leo) - Juli: Seterdrift Jomfruen (Virgo) - August: Skuronn Skytten (Architenens) - November: Tømmerhugst Steinbukken (Caper) - Desember: Julen Hvert stjernetegn følges av et månedsbilde. Om hvert bilde se side 150. Jedes Sternzeichen ist mit einem Monatsbild verbunden. Genaueres ab Seite 150. Each sign ist followed by a monthpicture. Details on page 150. Her ser vi kunstneren Alf Rolfsen montere maleriene i galleribrystningen. Hier sieht man den Künstler Alf Rolfsen beim montieren der Bilder an die Brüstung der Gallerie. Here you see the artist Alf Rolfsen mounting the pictures in the gallery parapet. 129

21 I anledning byens 100-års jubileum i 1954, mottok kommunen middags- og kaffeservise til 200 personer fra Anna og Ole Andreas Knutsen. 136 Anlässlich des Stadt Jubileums, 1954, hat Anna und Ole Andreas Knutsen ein Gedeck für 200 Gäste, der Stadt geschenkt. At the Centennial in 1954, Anna and Ole Andreas Knutsen donated cuver for 200 guests.

22 I anledning av byens 100-års jubileum har vi tillatt oss å sende til s diverse kuvertartikler bestemt for 200 personer. Det er vårt ønske at dette skal være til bruk i Rådhuset. Middagsservise for 200 personer I anledning 100-års jubileet til kommune, mottok et en meget spesiell og verdifull gave. Den 16. august 1954 mottok ordfører Karl Sørensen brev fra sønn av giverne, skipsreder Ole Andreas Knutsen ( ), med følgende ordlyd: I anledning av byens 100-års jubileum har vi tillatt oss å sende til s diverse kuvertartikler bestemt for 200 personer. Det er vårt ønske at dette skal være til bruk i Rådhuset. Vi benytter anledningen til å uttale våre beste ønsker for byens fremtid og trivsel. Anna og O.A. Knutsen. Diverse kuvertartikler var en beskjeden beskrivelse. Det byen, eller rettere sagt et fikk, var et komplett middagsservise til å kunne dekke på til 200 personer. Det var sterling sølvbestikk fra David Andersen i Oslo, slipte krystallglass fra Hadeland Glassverk og ekte porselen fra Porsgrunds Porcelænsfabrik. Ikke uventet hadde arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas vært konsulenter også når det gjaldt dekketøyet. Basert på deres tegninger og skisser, fikk porselenet byvåpenet som dekorasjon og i glassene ble det slipt inn de tre måker. Når det gjelder både glass og tallerkener, ble alt levert med reserver i tilfelle noe skulle bli knust. I tillegg til middagsservise fikk et også et kaffeservise med tilbehør samt duker, servietter og dekketøy av alle slag. Det Knutsen omtalte som Diverse kuvertartikler var på nærmere syv tusen deler. Det var en fantastisk gave som gjorde et enda mer unikt i norsk sammenheng. Nyheten om den flotte gaven ble sluppet i byens aviser den 23. august Bakgrunnen for at nyheten slapp ut tre dager før selveste jubileumsdagen var åpningen av den nye broen mellom fastlandet og Hasseløy dagen før. I anledning den nye broen hadde nemlig byen invitert alle som hadde jobbet med broen, samt bystyrets medlemmer og ikke minst familien Knutsen, til lunsj i bystyresalen. Og for første gang ble det dekket på bordet med det nye serviset. Som om ikke dette var nok, ble kuvertartiklene supplert året etter av samme giver. Den 20. mai 1955 sendte Ole Andreas Knutsen følgende brev til byens ordfører: Jeg har i dag tillatt mig å sende til et 18 kaffekanner og 24 fløtesett til supplering av spisebestikket for et. Ved en forglemmelse var disse ting ikke inkludert i fjor sommer. 137

23 Omtale av kunsten: Bystyresalen: I: Triptykonet Havets rikdommer Det tredelte maleriet i bystyresalen, Havets rikdommer, er hovedverket i ets innvendige utsmykning. Triptykonet er laget av den kjente maleren Alf Rolfsen ( ). Kunstverket ble overrakt kommunen den 6. oktober Det er bokstavelig talt et stort kunstverk og har en lengde på 5,5 meter og en høyde på 4,5 meter I maleriet møtes nåtiden, representert ved motorskøyter, sammen med symboler fra gresk mytologi tre tusen år tilbake. I midtfeltet kjører havguden Poseidon med sitt skummende firspand, brimhestene som de kalles i norrøn mytologi. Poseidon er for øvrig et portrett av den kjente danske maleren Willumsen. Som en annen artig detalj har kunstneren også fått med seg fiskerinummeret på Knutsens fiskebåt D/S Vibran, R-58-H, fra Til høyre på bildet ser vi ekteparet Knutsen som gir et til byen. Midtfeltet representerer det eventyrlige, mens sidefeltene viser hverdagens slit og resultatet av hardt arbeid. Det tredelte maleriet er bygget inn i et forgylt rammeverk som hviler over et marmorert sokkelfelt. II: Galleribrystningen Dyrekretsen 158 Alf Rolfsen fikk også arbeidet med å dekorere galleribrystningen i bystyresalen. Galleribrystningen, som fikk navnet Dyrekretsen, er 33 meter lang og 90 centimeter høy. Det sto ferdig til byens 100-års jubileum i august I det store maleriet viser Rolfsen årets gang gjennom dyrekretsens tegn. Etter gammel middelaldertradisjon har hver måned, foruten sitt himmeltegn, også fått sitt månedsbilde med motiver fra det norske arbeids- og familieliv. Teksten til bildene er hentet fra et gammelt latinsk distikon (verselinje). Denne verselinjen skiller seg på noen punkter ut i fra det vi er vant til når det gjelder navn på stjernetegn. Arcitenenes i stedet for Sagitarius, Caper i stedet for Capricornus og Amphora i stedet for Aquarius. Motivene er som følger: Januar: Sildefiske - Vannmannen (Amphora) Februar: Tømmerkjøring - Fiskene (Pisces) Mars: Lofotfiske - Væren (Aries) April: Pløying og såing Tyren (Taurus) Mai: Tømmerfløting Tvillingene (Gemini) Juni: St. Hans Kretsen (Cancer) Juli: Seterdrift Løven (Leo) August: Skuronn Jomfruen (Virgo) September: Frukthøsten Vekten (Libraque) Oktober: Potetopptak Skorpionen (Scorpius) November: Tømmerhugst Skytten (Architenens) Desember: Julen Steinbukken (Caper)

24 The City Hall in The City Hall in is the best example of neoclassical architecture in Norway, and has been elected the most beautiful building in the city. Since 1993 the hall and its park has been preserved according to the law of cultural memorial sites. The City Hall is a gift from the married couple Elisabeth ( ) and Knut Knutsen O.A.S. ( ). The gift was the amount of one million Norwegian Kroner and was given in 1921 on the occasion of the 50th birthday of the shipowner Knutsen on the October 6th. The monumental building was drawn by the architects Gudolf Blakstad ( ) and Herman Munthe-Kaas ( ). With its characteristic columns, arches and the dome on the roof, the City Hall of is a result of the strong impressions that the two architects got during a study trip in Italy in The inauguration of the City Hall took place on October 1st The City Hall of stands out both concerning its grand architecture and physical size. The front of the building is 60 metres long, and from the top of the dome to the ground is 25 metres. The total area of the hall is more than 3000 square metres and contains several offices for the city administration, including meeting rooms for the city council. A beautiful park area surrounds the City Hall. This park was inaugurated on August 28th 1949, and is near to square metres. The Knutsen family also sponsored the park. In 1947 Elisabeth Knutsen donated one million Norwegian Kroner to decorations of the City Hall and its park. The hall and its park are being used for both everyday and ceremonial purposes. On everyday basis the City Hall is the working place for more than 50 employees for the local administration and meeting place for the city electorates. The Piazzetta, a part of the park, is used as a marketplace. On big official occasions the city council room is used for ceremonials, and can take a dining table laid for up to 200 persons. On the large bricked place of celebration outside the City Hall several thousands of people can gather. Some of the foremost pictorial artists of Norway have participated in decorating the City Hall and its park. Nearly all of this art has been sponsored by the Knutsen family. 164 A Walk Through the City Hall: Concerning size, architecture as well as colour, the City Hall emerges as the most significant buildings of. Whether arriving the city by water or land, the City Hall is visible from afar. It is situated on a small hill just a short walk from the harbour. It is not very far from the city centre, to the south. The City Hall building is divided into three sections. The tower is literally the

25 Das Rathaus im Das Rathaus in ist das bedeutenste Beispiel für den Neoklassizismus in Norwegen und wurde zum schönsten Gebäude der Stadt gewählt. Seit 1993 steht das Rathaus und Teile des Rathausparkes, unter Denkmalschutz. Das Rathaus ist ein Geschenk des Ehepaares Elisabeth ( ) und Knut Knutsen O.A.S ( ). Anlässlich seines 50igsten Geburtstags, am 6. Oktober 1921, schenkte der Reeder der Stadt eine Million Kronen für den Rathausbau. Das monumentale Gebäude wurde von den Architekten Gudolf Blakstad ( ) und Herman Munthe-Kaas ( ) gezeichnet. Die beiden Architekten standen beim Entwurf des Rathauses unter dem starken Einfluss der Eindrücke die sie,1921 von einer Studienreise, aus Italien mitbrachten. Die charakteristischen Säulen, Bogen und die Dachkuppel sind ein Ergebnis dieser italienischen Inspiration. Die Einweihung des Rathauses fand am 1. Oktober 1931 statt. Das Rathaus in ist einzigartig, nicht nur wegen seiner grossartigen Architektur, sondern auch wegen seiner Grösse. Hinter der Fassade, die 60 m lang und 25 m hoch ist, verbergen sich 3000 m2. Außer Büros für den Bürgermeister, die Stadträte und Teile der übrigen Stadtverwaltung, beinhaltet das Gebäude die Sitzungssäle für das Stadtparlament und den Hauptausschuss. Das Rathaus ist von einer schönen Parkanlage umgeben. Der Rathauspark wurde am 28. August 1949 eingeweiht, und misst fast m2. Auch diese Anlage ist ein Geschenk der Familie Knutsen spendete Elisabeth Knutsen 1 million Kronen für die Aufarbeitung des Rathausplatzes und für die künstlerische Ausschmückung des Rathauses. Die Rathausanlage kommt heute sowohl als Festanlage als auch im täglichen Leben zur Anwendung. Sie ist Arbeitsplatz für ungefähr 50 Angestellte und Tagungsstätte für die Gemeinderäte. Ein Teil der Anlage, die Piazzetta, dient als Gemüsemarkt. Bei grossen offiziellen Anlässen wird der Sitzungssaal in einen Festsaal verwandelt. Hier können dann bis zu 200 Personen tafeln und auf dem grossen, steinbelegten Festplatz können sich mehrere tausend Menschen versammeln. Einige der bedeutendsten Künstler Norwegens haben die Rathausanlage mitgestaltet. Nahezu alle Kunstwerke im Rathaus und auf dem Rathausplatz sind mit Spenden der Familie Knutsen finanziert worden. Eine Wanderung durch das Rathaus: 172 Sowohl hinsichtlich Farbe, Größe und Architektur, präsentiert sich das Rathaus von als das markanteste Bauwerk der Stadt. Egal wie man der Stadt sich nähert, es sei vom Wasser oder übers Land, das Rathaus kann man von weitem sehen. An einem Hügel gelegen, unweit des Hafens. Vom Zentrum aus, liegt es im südlichen Teil der Stadtmitte.

26 Den italienske drømmen En praktbok i tekst og bilder om. er Norges fremste eksempel på nyklassisistisk arkitektur, og er kåret til byens vakreste bygg. Rådhuset er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, og ble bygget med midler gitt av ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Med sine karakteristiske søyler og kuppel på taket, er et resultat av de sterke inntrykk som de to arkitektene fikk under et studieopphold i Italia. Den italienske drømmen forteller historien om byggingen av, om giverne, om arkitektene, om parkanlegget og all kunsten både i og utenfor et. Teksten er skrevet av forfatter og journalist Tor Inge Vormedal, mens fotograf Hans Einar Johannessen har tatt bildene. Alle billedtekster og deler av innholdet er oversatt til engelsk og tysk. Forfatter Tor Inge Vormedal (t.v.) og fotograf Hans Einar Johannessen. (Foto: Katrin Heyer) Tor Inge Vormedal, (f. 1961) er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet 18 år som næringslivsjournalist, og har tidligere vært ansatt i s Avis, Kapital og TV-Haugaland. Dette er den sjette boken til Tor Inge Vormedal. Han har tidligere gitt ut B. Stolt- Nielsen Den glemte pioneren (2001), Knut Knutsen O.A.S. Høvdingen av (2002), H.M. Wrangell Fremst blant likemenn (2003), Kim-Ka-Kor og omegn (2004) og Kim-Ka-Kor og omegn (2005). Hans Einar Johannessen (f. 1956) har sin fotoutdannelse fra Lette-Verein i Berlin fra årene Han tok svenneprøven som fotograf i 1979 ved Photographeninnung Berlin og ble fotografmester i i I 1982 mottok han den tyske fagprisen Agfa Colorphotopreis, som gav ham stipend til studieopphold i München. Hans Einar Johannessen har fra 1990 arbeidet som selvstendig fotograf. ISBN Vormedal Forlag

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL VISE CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO Originaltittel: Only Time Will Tell Copyright originalutgave by Jeffrey Archer 2012 Copyright norsk

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet 1 Familien Mo ønsket seg til havet og slo til da det gamle Block Watne-huset ved Karmsundet ble lagt ut for salg. Nå har de havørret plaskende i hagen. Nr. 4 2009 5

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Sommer oase på liten plass

Sommer oase på liten plass Sommer oase på liten plass Gjennom lavendelbusker i store tønner, oliventrær og lavthengende greiner kommer man inn i hagen til Renate og Trond. Den bare 250 kvadratmeter store hagen er innredet som et

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer