Innhold. The City Hall in Haugesund English summary Das Rathaus im Haugesund Deutche Zusammenfaßung

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. The City Hall in Haugesund English summary... 164. Das Rathaus im Haugesund Deutche Zusammenfaßung... 172"

Transkript

1 Innhold Forord... 6 Byens stolthet i år... 9 i et internasjonal perspektiv Milliongaven Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S Et byen verdig Hvor skal et ligge En engere arkitektkonkurranse Skandalen Arkitekt Ole Landmarks bitre nederlag Bystyrets maratonmøte Se, gudene arbeider med sine nye utkast Arbeidet starter Bankkrisen stopper byggearbeidet Reddet av deflasjonen Fargevalget Innvielsen En taler av rang Ridderordenen Den flyvende maake Ørnene lander Fontenekomitéen gjenoppstår Hvor skal fontenen stå Ny milliongave Innvielse av plassen Den innvendige utsmykning Bystyresalens utsmykning Dydene i trappehallen Middagsservise for 200 personer Piazzettaen som byens blomstertorg Utsmykningen i parken Nyere utsmykning En vandring gjennom et Fra ets kunstsamling Omtale om kunsten The City Hall in English summary Das Rathaus im Deutche Zusammenfaßung Kildehenvisninger Litteraturliste

2 Ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Das Ehepaar Elisabeth und Knut Knutsen O.A.S. 14 The couple Elisabeth and Knut Knutsen O.A:S

3 Til s ordfører, hr. bankchef P. Haugen. p.t. Kristiania 6. oktober I anledning av min 50-aarsdag tillater jeg mig herved aa meddele Dem, at min hustru og jeg stiller til disposition for s kommune 1 million kroner til bygning av et raadhus for. P.t. Kristiania 6. oktbr Ærbødigst Knut Knutsen O.A.S. Milliongaven Ved en tilfeldighet befant både ordføreren i, Peder Haugen, og ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. seg i hovedstaden torsdag den 6. oktober Knutsen hadde lite til overs for oppmerksomhet rundt egen person. Ekteparet hadde derfor rømt i anledning den store dagen. Haugen var i Kristiania i embetets medfør. I tillegg til å være ordfører var Peder Haugen også banksjef i s Sparebank. Torsdag ettermiddag var Haugen ferdig med sine møter i hovedstaden. Han hadde reservert plass på natt-toget til Bergen. Like før han skulle stige ombord på toget kom selveste Knut Knutsen O.A.S. vandrende i mot ham. Haugen var en av de nærmeste naboene til Knutsen sør i Haraldsgata. Både som nabo og bekjent visste han naturligvis om den store dagen til Knutsen. Haugen tar av seg hatten og bukker høflig. - Dette var jo overraskende. Må jeg få lov til å overbringe min hjerteligste gratulasjon for dagen herr Knutsen. Får jeg kanskje gleden av å ha Dem som reisefølge tilbake til? - Mange takk herr ordfører Haugen. Jeg skal være kort. Det er ikke verdt at De mister toget. Min hustru og jeg planlegger å bli her noen dager. Vi kommer ikke tilbake til før over helgen. Jeg har med et brev til Dem som jeg håper De vil finne av interesse. Etter det min frue og jeg forstår, sliter "raadhuskomitéen" av 1919 med å finne økonomisk dekning innenfor de kommunale budsjetter til det planlagte et. Elisabeth og jeg har i lang tid snakket om at vi ønsker å bidra til å løse dette problemet. I anledning min 50-års dag ønsker vi derfor å gi kommunen en million kroner til formålet. Pengene blir satt inn på konto i Torvestad og Skaare Sparebank og s Privatbank med kroner hver. Pengene blir gitt uten noen form for bindinger. Jeg ville imidlertid satt pris på om De herr Haugen tok på dem vervet som formann i den nye "raadhuskomitéen". Ja, for jeg regner jo med at det vil bli nedsatt en ny raadhuskomité. En del Formann i komiteen, banksjef Peder Haugen. Vorsitzender des Rathausausschusses, Bankdirektor Peder Haugen. Chairman of the City Hall committee and bank manager Peder Haugen. 15

4 Gjennom sjenerøse donasjoner og et sterkt samfunnsengasjement har Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. risset sine navn inn i byens historie for all evighet. Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fra begynnelsen av 1800-tallet og 150 år fremover i tid ble kysten av Vestlandet hver vår velsignet med enorme mengder norsk vårgytende sild. Silden sto tett som en vegg i sjøen, og de som bodde langs kysten kunne øse opp av havets sølv. Et av de stedene hvor silden pleide å stå tettest var i havområdet mellom Bømlo og Karmøy. Lune havner og nærhet til de rike sildeforekomstene, dannet grunnlaget for byen. fikk ladestedsrettigheter, det vil si bystatus, den 26. august Den gang var som en liten fiskerlandsby å regne, med knappe tusen innbyggere - og et samlet areal på kvadratmeter. Det eventyrlige sildefisket gjorde at vokste i ekspressfart. I år 1900 var blitt en norsk småby med nærmere innbyggere. Folk kom til den nye byen fra fjern og nær for å søke arbeid og velstand. Mange fikk arbeid noen fikk velstand. er vokst frem ved hjelp av et stort antall driftige kvinner og menn. Fremst i rekken av disse driftige kvinner og menn finner vi ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Ikke bare delte de med bysamfunnet av sin store rikdom. Det som gjør at ekteparet Knutsen står fremst i byens stolte anegalleri, er at de også brukte mye tid og krefter på samfunnsnyttig arbeid. Knut Knutsen O.A.S. ble født i den 6. oktober Hans far, Ole Andreas Knudsen ( ), var notbas og skipsreder. (Derav initialene O.A.S. Knut Knutsen var Ole Andreas Sønn.) Moren, Ida Caroline, født Magnesen ( ), døde da Knut Knutsen var seks år gammel. Han hadde to søstre, men begge døde i ung alder. På sildabein e byen lagt heter det i et gammelt ordtak fra. Det samme kunne man si om rederiet Knut Knutsen O.A.S. På sildabein e Knutsenrederiet lagt. Det var nemlig silden som skapte grunnlaget for det som skulle bli landets nest største rederi. Knutsen begynte sin karriere som forretningsmann i 1892 som fersksildspekulant. Sammen med sin fetter, Knud Johan Knudsen, kjøpte han levende sild Byens gamle byvåpen med tre sildetønner som symbol. Das alte Stadtwappen. The old city coat of arms. 19

5 Man var enige om, at tomten ved Barneparken burde foretrækkes hvis den for øvrig viser sig skikket, likesom der hersket enighet m.h.t. arkitektspørsmaalet. Saavel giverne som ordføreren mener, at alle hensyn taler for at der bare blir indbudt til en engere arkitektkonkurranse. Herved vil baade tid og penge spares samtidig som man sikrer sig tegninger av folk, som baade er anerkjendt dyktige og som sitter inde med praktisk erfaring. (s Dagblad 17. oktober 1921.) Hvor skal et ligge? Etter at ordfører Haugen hadde mottatt den store gaven, kalte han sporenstreks inn til et ekstraordinært møte i formannskapet lørdag den 8. oktober klokken I tillegg til at han ville informere medlemmene i formannskapet om det glade budskapet, ønsket han en tilslutning fra samtlige medlemmer, uansett politisk ståsted, at de skulle uttrykke sin store takk til giverne. Ja, de skulle ikke bare uttrykke sin takk; de skulle sågar møte opp mannsterke hjemme hos Knutsen og utrope et trefoldig hurra for den storslåtte gaven. Milliongaven skapte stor oppmerksomhet både i og utenfor. Aftenposten hadde stort oppslag om gaven på sin førsteside både i morgen- og aftennummeret mandag den 10. oktober. Naturlig nok hadde de fire avisene i (s Avis, s Dagblad, s Folkeblad og s Social-Demokrat) nyheten om milliongaven allerede lørdag den 8. oktober. Overskriften i s Dagblad lød: Skibsreder Knut Knutsen O.A.S. og frue skjænker 1 million kroner til nyt raadhus for. En storslagen gave som vil hjælpe betydelig paa den kommende arbeidsløshet. Både avisene og politikerne var veldig opptatt av at byggingen av nytt ville avhjelpe arbeidsledigheten som den gang var i byen. Alle så for seg at et skulle bli reist i en fart, og at grunnarbeidet måtte starte opp allerede den kommende vinteren. Ordfører Haugen var blant de mange optimistene og uttalte følgende til s Dagblad den 8. oktober: Først og fremst vil denne donation hjælpe os overordentlig til aa kunne møte en kommende arbeidsløshet, uttaler ordføreren, hr. bankchef Haugen paa vor henvendelse. Arbeidet med raadhuset, som vil s Avis 8. oktober

6 Jeg har under hele denne saks behandling hat en følelse av at man har villet favorisere Landmark, og i sig selv er det ikke noget at si paa det, han er en utmerket arkitekt og en sympatisk mand, men hvorfor utskriver man da en konkurranse? Jeg ber Dem gjøre hva De kan for at forhindre en saadan skandale, som spender ben under hele vort konkurrancevæsen. Det vilde være daarlig tak for det bryderi styret efter anmodning har hat med at opnævne deltakere og jurymænd. (Brev fra styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund til borgermesteren i.) Skandalen Ettersom komitéen ikke klarte å bli enige seg imellom, ble det besluttet å legge saken frem for formannskapet i et ekstraordinært møte den 30. august Dette likte styret i Arkitektforbundet svært dårlig. At politikerne i skulle overprøve juryen, mente et av styrets medlemmer var uhørt. Dette gikk på prestisjen løs. To dager før formannskapet i skulle behandle saken, sendte styremedlem Harald Aars et følelsesladet brev til borgermester Klaveness med bønn om at man holdt fast ved juryens valg: Mit personlige syn falder helt sammen med de øvrige styremedlemmer og gaar ret og slet ut paa at det vilde være i høieste grad nedstemmende for hele arkitektstanden om man vilde forbigaa forfatterne av 1ste premieobjektet. Juryens dom var samstemmig om at her forelaa et utmerket arbeide og juryen anbefaler sterkt at dette prosjekt lægges til grund for utførelsen. Hva i al verden skal man holde en konkurranse for, naar man ikke vil bøie sig for resultatet? Det er jo at holde arkitektene for nar. Jeg har under hele denne saks behandling hat en følelse av at man har villet favorisere Landmark, og i sig selv er det ikke noget at si paa det, han er en utmerket arkitekt og en sympatisk mand, men hvorfor utskriver man da en konkurranse? Jeg ber Dem gjøre hva De kan for at forhindre en saadan skandale, som spender ben under hele vort konkurrancevæsen. Det vilde være daarlig tak for det bryderi styret efter anmodning har hat med at opnævne deltakere og jurymænd. 22) Ole Landmark Uavhengig av følelsesladede styremedlemmer i Arkitektforbundet, ble det den 30. august holdt et ekstraordinært formannskapsmøte som kun hadde saken som tema. Det viste seg at det var tre ulike meninger i komitéen. Ett av medlemmene, ordfører Westerlund, ønsket at det skulle lyses ut ny alminnelig konkurranse. Dette synet var Westerlund alene om å ha i komitéen. Formannen i komitéen, Peder Haugen, la frem komitéens flertallsinnstilling (Klaveness, 41

7 Kjære Carl Berner Jeg mottar tilbudet om jeg faar det, om det saa skal betyde min utmeldelse av Landsforbundet og maaske starten av en fri arkitektforening med den største exklusivitet. Vennlig hilsen Ole Landmark. (Brev fra Ole Landmark til styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund, Carl Berner.) Arkitekt Ole Landmarks bitre nederlag I 1922 var Ole Landmark ( ) en av Bergens mest kjente arkitekter. Hans faglige kvalifikasjoner var udiskutable. Gjennom sin lange karriere mottok han flere norske og internasjonale priser for sitt arbeide. I sin hjemby er han kanskje mest kjent for å ha tegnet Forum kino ved Danmarksplass og Bergens Kunstforenings bygg ved Lille Lungegårdsvann. I følge Norsk Kunstnerleksikon var Landmark en varm tilhenger av de bergenske og vestnorske byggetradisjoner. Han sto som; "En av de fremste representantene for den særegne Bergens-stil, som bygger på og viderefører den lokale byggeskikk." 25) Årsaken til Landmarks popularitet blant to av komitéens medlemmer, henger muligens sammen med at han i 1922 hadde oppnådd å bli en kjent og ettertraktet arkitekt blant de kondisjonerte i. Landmark hadde fått seg et navn i byen, mens Munthe-Kaas og Blakstad var totalt ukjente. I 1917 hadde Landmark tegnet villaen til skipsreder John K. Haaland, den såkalte "Blåsenborg". Villaen, som er en av s største og vakreste, ligger på en høyde sør i byen med utsikt over hele Karmsundet. I 1920 ble Landmark engasjert av skipsreder Knut Knutsen O.A.S. til å bygge om familiens privatbolig i Haraldsgaten 37. Boligen, som ble tatt i bruk i 1901, var opprinnelig tegnet av haugesundsarkitekten Einar Halleland. 18 år etter at huset sto ferdig, ønsket ekteparet Knutsen å få en ombygging i forbindelse med at det skulle installeres sentralvarmeanlegg. Med sin særegne stil endret Landmark boligens fasade til det ugjenkjennelige. Byggestilen gikk fra jugend til romantisk barokk. Året etter ble Landmark engasjert av enda en skipsreder fra. Denne gangen var det Knutsens svigersønn, skipsreder Christian Haaland, som ønsket bergenserens hjelp til å få tegnet sin privatbolig. Salhusveien 11 ble en praktfull villa, en skipsreder fra verdig. Som en kuriositet kan det nevnes at John K. og Christian Haaland var tvillingbrødre. Begge gjorde karriere som skipsredere ved hjelp av sine svigerfedre. John K. Haaland giftet seg med Aslaug Stolt-Nielsen. Skipsreder Christian Haaland var medlem av komiteen. Der Reeder Christian Haaland war Mitglied des Rathausausschusses The Shipowner Christian Haaland was member of the City Hall committee. 45

8 Arkitektene Munthe-Kaas og Blakstad inntar en av de mest fremskutte plasser blandt vaart lands yngre arkitekter. For arkitektene tror vi at den opgave s raadhus ga dem, vil komme til aa staa som et av deres livs store verk, kanskje det største. Det som vil sikre dem en plass i vaar kunsthistorie. De har skapt en bygning som i menneskealdrene fremover vil komme til aa glede byens innbyggere og der er derfor all grunn for oss haugesundere til ogsaa aa sende disse to en varm takk i dag. (s Dagblad 1. oktober 1931.) - Se, gudene arbeider med sine nye utkast! Fire måneder etter at juryen hadde funnet "Non per dormire" som det beste utkastet, fikk Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas oppdraget med å være arkitekter av det nye et i. Det var ikke hvilke som helst arkitekter komitéen engasjerte. De to unge arkitektene var blant banebryterne for den nye stilarten innen norsk arkitektur på begynnelsen av 1920-tallet. Stilarten de dyrket var rene linjer og store flater. Arkitekturen, eller stilarten, ble kalt for nyklassisisme. Deres målsetting var å forene det beste fra den klassiske arkitekturen med det beste i den moderne. Rådhuset i var det første offentlige bygg i Norge som ble konstruert etter de nye prinsipper om klassisk byggekunst kombinert med moderne krav til komfort og praktiske arrangementer. Rådhuset blir i dag fremhevet som det fremste eksempelet på nyklassisisme i Norden. I sin samtid var arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas suverene enere og ble av yngre kollegaer lovpriset som guder. De hadde sine kontorer i øverste etasje på Odd Fellow-bygget med fri utsikt over hele Oslo. Da det i sene nattestimer lyste fra kontorvinduene til Blakstad og Munthe-Kaas, pleide deres yngre kollegaer å si: Gudene arbeider med sine nye konkurranseutkast. 31) Det var ikke uten grunn de hadde kalt vinnerutkastet til et i for Non per dormire eller Ikke gjennom søvn. Underforstått; bak suksessen til Blakstad og Munthe-Kaas lå det mye hardt arbeid og lite søvn. Herman Munthe-Kaas ble født 25. mai 1890 i Kristiania. Hans foreldre var direktør William Marius Munthe-Kaas ( ) og Hermine Cathrine Blichfeldt ( ). Munthe-Kaas ble uteksaminert som ingeniør ved bygningsavdelingen på Kristiania Tekniske Skole i I de første årene etter ingeniørutdanningen jobbet han som assistent ved ulike arkitektkontorer i hovedstaden. Han ble mer og mer fascinert av arkitektur. Høsten 1918, i en alder av 28 år, dro han derfor til Stockholm for å ta fatt på arkitektstudier ved Kungliga Tekniska Høgskolan. Som utdannet ingeniør, og med mange års erfaring som 55

9 Det er gjerne saa, at en by mer eller mindre blir præget av sit raadhus. Det er den bygning hvor byens øverste myndigheter har sit sæte, der er byens hjerte og hjerne, og det repræsenterer byen utad. Saalænge en by mangler sit raadhus, mangler den saaledes ogsaa tegnet paa sin værdighet som by, og det er derfor grundstensnedlæggelsen i dag har en saa stor betydning for. (Leder i s Dagblad 4. desember 1924.) Arbeidet starter Fra gaven ble gitt, og til bystyret gav grønt lys for valg av arkitekter, hadde det gått 13 måneder. Mange håpet at arbeidet nå kunne ta til. I forbindelse med bystyrets behandling av saken var det flere talere som ba om at byggearbeidet ble satt i gang snarest mulig av hensyn til byens mange arbeidsledige. Det skulle imidlertid gå nye 13 måneder før de første byggearbeidene startet. Den 20. november 1922 ble arkitekt Gudolf Blakstad intervjuet pr. rikstelefon av s Avis. Blakstad var naturligvis fornøyd med bystyrets avgjørelse. Avisen var opptatt av å vite når arbeidet kunne påbegynnes. Kunne det påbegynnes før nyåret? Den unge arkitekten var optimistisk i sitt svar: "- Om det ikke lar sig gjøre i høst, saa vil det rimeligvis kunne igangsættes i begyndelsen av det nye aar." Hvordan arkitekt Ole Landmark tok nederlaget står det ingenting om i avisene. Når det gjelder mindretallet i komitéen, er det grunn til å anta at nederlaget var tungt å svelge. Pastor Lindeland valgte å tre ut av komitéen. I et brev til komitéen den 18. november 1922 skrev han følgende korte meddelelse: "Jeg tar konsekvensen av bystyrets beslutning og træder ut av komitéen." Lindeland ble erstattet med skipsreder/forretningsfører Olaf Risøen. Hva med Christian Haaland? Gikk han også ut av komitéen? 1. desember 1922 var det nytt møte i komitéen. Merkelig nok var Landmarks fremste talsmann fraværende. Det til tross for at det skulle være et viktig møte i anledning av at arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas var ventet til hvor de skulle ha møte med komitéen. Var dette et tegn på at Haaland også trakk seg? Heldigvis valgte han ikke å følge Lindelands eksempel. Dagen etter kom også Haaland, og fra nå av trakk hele komitéen i samme retning. Den 2. desember 1922 var arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas i, hvor de hadde møte med komitéen. I løpet av møtet ble man enige om at 63

10 Et forlydende om at arbeidet ved det nye raadhus vil bli innstillet. En stor del av gavebeløpet er sperret i Torvestad & Skaare Sparebank. Arbeidskomitéen har dog det beste haap om at arbeidet skal kunne fortsettes. (s Dagblad 24. juli 1925.) Bankkrisen stopper byggearbeidet Grunnen til at komitéen ikke delte ut nye byggeoppdrag, skyldtes at de ikke følte seg trygg på at de hadde den nødvendige finansieringen i orden. Så langt hadde det gått med ca kroner. 42) Inklusiv renter burde det jo være mer enn nok penger til den videre fremdriften. Problemet var imidlertid å få tilgangen til pengene som sto i to av byens banker. Milliongaven fra Knutsen var nemlig fordelt på to bankbøker pålydende kroner hver. Den ene bankboken var i s Privatbank, mens den andre bankboken var i Torvestad & Skaare Sparebank. I ettertid kan en kanskje undre seg over hvorfor ikke alle pengene sto i s Privatbank? Knutsen var blant initiativtakerne da banken ble etablert i Han satt også i dens ledelse i de 14 årene banken var selvstendig. Da Knutsen gav millionen i oktober 1921, visste han at s Privatbank hadde problemer. I løpet av 1921 ble nesten halvparten av innskuddskapitalen på 70 millioner kroner tatt ut, og banken måtte bokføre store tap på spekulanter som ikke kunne gjøre opp for seg. For å unngå konkurs ble Privatbank i 1922 tvunget til å la seg fusjonere inn i Bergens Privatbank. 43) Knutsens kjennskap til den økonomiske situasjonen i s Privatbank kan være en årsak til at millionen ble fordelt på to banker. Dessverre visste ikke Knutsen at det sto enda verre til i Torvestad og Skaare Sparebank. Som resten av norsk bankvesen hadde også Torvestad & Skaare Sparebank vokst kraftig under 1. verdenskrig. Banken hadde vokst fordi den hadde finansiert spekulative foretak. Den slags lånevirksomhet hadde ikke banken lov til å drive med. Ved årsskiftet ble det foretatt en gjennomgang av bankens utlån. Det ble fort klart at banken manglet dekning for mer en fem prosent av sine totale forpliktelser. 44) Den 14. januar 1922 besluttet banken å innstille sine utbetalinger. Etter s Avis 24. juli

11 Efter nøie studium av bygningen har vi valgt den mørke farve, og spesielt en rød farve vil fremheve alle detaljer vakrest. Den røde farve må ikke være for krass, men avstemmes forholdsvis mørk. (Brev fra arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas til komitéen i juni 1931.) Fargevalget I likhet med et i Stockholm, ønsket arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas at et skulle ha en fasade med fuget rød teglstein. Dette for å føye bygget inn i datidens trend når det gjaldt nordiske. 50) Arkitektene ble imidlertid advart mot dette av lokale bygningskyndige. Det harde vestlandsklimaet tilsa at et burde ha en pusset fasade. Og slik ble det. Men hvilken farge skulle et ha? Selv om arkitektene hadde funnet inspirasjon i Italia til selve bygget, er det ikke opplagt at det var fra dette landet de hentet inspirasjonen til valget av den utvendige fargen. I forbindelse med at utkastene, eller arkitekttegningene, ble stilt ut i juli 1922, kommenterte s Dagblad fargevalget. Avisene likte verken bygningen eller den påtenkte rødfargen: "Klagene gaar væsentlig ut over taarnet på det præmierte utkast. Dette, som bygningen i det hele, vil ihvertfald ikke harmonere paa bedste maate med Festivitetslokalets nærmest gotisk-byzantiske stil. Den påtænkte røde farve vil ogsaa stikke sterkt av mot Festiviteten." 51) I lang tid sto et med en pusset fasade i grått. Folk i ble vant til den grå fargen og flere slo til lyd for at nettopp det burde bli ets farge. Valget av utvendig farge sto uløst helt frem til midten av juni 1931, altså bare noen måneder før et skulle innvies. I et brev datert 11. juni 1931 til komitéen, la arkitektene frem to alternativer for valg av farger for ets fasade. Det ene alternativet var hvit farge med grålige gesimser. Det andre alternativet var en rød farge med grå gesimser. Av disse to farver holder vi selv på den røde. Bygningen er komponert på en farvekontrast, idet de mange lister og detaljer først kommer til sin rett når de skilles ut ved farve. Man har da to veier å gå. Enten å gjøre bakgrunnen lysere enn detaljene, eller å 77

12 Ørnemor (t.v.) og ørnefar vokter inngangen til et. Figurene er laget av billedkunstneren Dyre Kristofer Vaa og ble satt opp i Adler Mutter (links) und Adler Vater bewachten den Eingang. Beide sind von Dyre Kristofer Vaa gemacht und wurden 1933 aufgestellt. 94 Eagle mother (at left) and eagle father are guardening the entrance. Both were made by Dyre Kristofer Vaa and put in place in 1933.

13 Fontenen er tegnet av kunstneren Nils Flakstad og sto ferdig til plassens innvielse i Die Fontäne von Nils Flakstad wurde bei die Fertigstellung des Rathausplates,1949, aufgestellt. The fontain by Nils Flakstad was erected as part of the park 1949.

14 Fra innvielsen av plassen den 28. august Die Einweihung des Rathausplatzes am 28. August 1949 The opening of the park on August 28th

15 Det har vært spurt om en mann av Knut Knutsens støpning ville ha kunnet gjennomføre det han har gjort under et sosialistisk styre. Svaret må bli et ubetinget nei. Hvis landet hadde hatt sosialistisk regjering da Knutsen startet sin bedrift, ville ikke haugesunderne hatt sitt og sin vakre festplass i dag. Det er verd å tenke over også denne siden av sosialismen nå foran den avgjørende kamp om landets framtidige samfunnsform. (Kommentar i Morgenavisen i Bergen i anledning innvielsen av plassen i august 1949.) Innvielsen av plassen Den store innvielsen fant sted den 28. august Komitéen hadde lenge fundert på hvilken dato som ville være passende for plassens innvielse. 17. mai og St. Hans ble vurdert, men til slutt falt man ned på den sjenerøse givers fødselsdag. Den 28. august 1949 fylte Elisabeth Knutsen 82 år. Av alle ting falt dagen på en søndag med strålende sommervær. I følge avisene møtte det frem et sted mellom og mennesker for å overvære åpningen av plassen. Innvielsesfestlighetene startet klokken ett om formiddagen med korpsmusikk, sang og taler. Mens mor og far fikk overvære den høytidelige innvielsen, var det gratis kinoforestilling i Festiviteten for barna. Om kvelden ble det invitert til folkefest på plassen med variert underholdning og dans. Klokken halv tolv ble det hele avsluttet med et stort festfyrverkeri. For 150 prominente gjester fra fjern og nær var det festmiddag i et om kvelden. I forbindelse med festmiddagen ble en del av gjestene overrasket med kommunens hederstegn Den fykende måke. Som tidligere nevnt ble det kommunale hederstegnet første gang delt ut i forbindelse med innvielsen av et den 1. oktober år senere hadde komitéen funnet ut at de burde hedre noen av dem som hadde jobbet mye for at plassen kunne bli en realitet. De som i 1949 fikk det kommunale hederstegnet var: Sigurd Lie, Nils E. Nilsen, Einar Osland, Helge Gundersen, Nils Flakstad, Eyvind Strøm og Sigvart Sigvartsen. Fru Elisabeth Knutsen mottar St. Olavs-orden fra ordfører Einar Osland. Frau Elisabeth Knutsen empfängt die Orden St Olav von Bûrgermeiser Einar Osland. Mrs Elisabeth Knutsen receiving the order of St Olav from Mayor Einar Osland. 115

16 Formannskapssalen er dekorert med tre vevde tepper av kunstneren Kåre Mikkelsen Jonsborg. 120 Der Ausschusssaal ist mit Gobelins geschmückt von Kåre Mikkelsen Jonsborg. The meeting chamber has three gobelins made by Kåre Mikkelsen Jonsborg.

17 Historien av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Historien (Die Geschichte) von Kåre Mikkelsen Jonsborg Historien (The history) by Kåre Mikkelsen Jonsborg Geografien av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Geografien (Die Geografie) von Kåre Mikkelsen Jonsborg Geografien (Geography) by Kåre Mikkelsen Jonsborg 123

18 Bystyresalen. Die Ratshalle. The City Council Hall. 124

19 Det er jo noe ganske enestående at en borger kan skjenke sin fødeby et slikt praktfullt og plass, og dessuten midler til utsmykning. Det er denne tanken som har fått meg til å velge en dekorasjon i 3 felter et midtfelt hvor havet, symbolisert ved Poseidon, velter sine rikdommer inn mot havnen, et felt til venstre som gir et glimt av arbeid og travelhet i sundet, og så til slutt feltet til høyre hvor Knutsen og frue gir sin gave til byen. (Alf Rolfsen om sitt kunstverk i bystyresalen.) Bystyresalens utsmykning Like etter at komitéen hadde gitt grønt lys for Kåre Mikkelsen Jonsborg og hans tepper til formannskapssalen, leverte arkitektene et forslag om utsmykning av bystyresalen. Mens formannskapssalen ville bli dekorert med vevde tepper, skulle det bli malerier i bystyresalen. Arkitektene la an føringen og foreslo den kjente kunstmaleren Alf Rolfsen ( ). Rolfsen var for øvrig en gammel kjenning av de to arkitektene. Da det i juli 1922 ble kjent at juryen hadde kåret Blakstad og Munthe-Kaas som vinnere av arkitektkonkurransen, mottok de flere gratulasjonstelegrammer. Et av dem var fra ekteparet Ingrid og Alf Rolfsen. 77) Sommeren 1950 var Alf Rolfsen i ferd med å avslutte sitt omfattende dekorasjonsarbeid i Oslo. Komitéen takket for forslaget, og i desember 1950 ba de Alf Rolfsen levere en del utkast. Et drøyt år senere, nærmere bestemt den 29. mars 1952 kom Rolfsen til med ulike skisser. I tillegg til et stort tre-delt maleri bak ordførerstolen, foreslo Rolfsen å dekorere brystningen rundt galleriet samt kuppelen i bystyresalen. Komitéen fant skissene til Rolfsen svært passende. I april 1952 inngikk komitéen avtale med kunstneren om den omfattende oppgaven til en samlet kontraktsum av kroner. Det 5,5 meter lange og 4,5 meter høye triptykonet (tredelt maleri) i bystyresalen skulle bli hovedverket i ets innvendige utsmykning. Maleriet har fått navnet Havets rikdommer. Her møtes nåtiden, representert ved motorskøyter, sammen med symboler fra gresk mytologi tre tusen år tilbake. I midtfeltet kjører havguden Poseidon inn på havnen i med et firspann hester. I et intervju med s Avis den 1. oktober 1953 fortalte Alf Rolfsen at det var ekteparet Knutsens gave til byen som gav ham inspirasjon til den utformingen dekorasjonen fikk: - Det er jo noe ganske enestående at en borger kan skjenke sin fødeby et slikt praktfullt og plass, og dessuten midler til utsmykning. Det er denne tanken som har fått meg til å velge en dekorasjon i 3 felter et midtfelt hvor havet, symbolisert ved Poseidon, velter sine rikdommer inn mot havnen, et felt til venstre som gir et glimt av arbeid og travelhet i sundet, og så til slutt feltet til 125

20 Væren (Aries) - Mars: Lofotfiske Tyren (Taurus) - April: Pløying og såing Løven (Leo) - Juli: Seterdrift Jomfruen (Virgo) - August: Skuronn Skytten (Architenens) - November: Tømmerhugst Steinbukken (Caper) - Desember: Julen Hvert stjernetegn følges av et månedsbilde. Om hvert bilde se side 150. Jedes Sternzeichen ist mit einem Monatsbild verbunden. Genaueres ab Seite 150. Each sign ist followed by a monthpicture. Details on page 150. Her ser vi kunstneren Alf Rolfsen montere maleriene i galleribrystningen. Hier sieht man den Künstler Alf Rolfsen beim montieren der Bilder an die Brüstung der Gallerie. Here you see the artist Alf Rolfsen mounting the pictures in the gallery parapet. 129

21 I anledning byens 100-års jubileum i 1954, mottok kommunen middags- og kaffeservise til 200 personer fra Anna og Ole Andreas Knutsen. 136 Anlässlich des Stadt Jubileums, 1954, hat Anna und Ole Andreas Knutsen ein Gedeck für 200 Gäste, der Stadt geschenkt. At the Centennial in 1954, Anna and Ole Andreas Knutsen donated cuver for 200 guests.

22 I anledning av byens 100-års jubileum har vi tillatt oss å sende til s diverse kuvertartikler bestemt for 200 personer. Det er vårt ønske at dette skal være til bruk i Rådhuset. Middagsservise for 200 personer I anledning 100-års jubileet til kommune, mottok et en meget spesiell og verdifull gave. Den 16. august 1954 mottok ordfører Karl Sørensen brev fra sønn av giverne, skipsreder Ole Andreas Knutsen ( ), med følgende ordlyd: I anledning av byens 100-års jubileum har vi tillatt oss å sende til s diverse kuvertartikler bestemt for 200 personer. Det er vårt ønske at dette skal være til bruk i Rådhuset. Vi benytter anledningen til å uttale våre beste ønsker for byens fremtid og trivsel. Anna og O.A. Knutsen. Diverse kuvertartikler var en beskjeden beskrivelse. Det byen, eller rettere sagt et fikk, var et komplett middagsservise til å kunne dekke på til 200 personer. Det var sterling sølvbestikk fra David Andersen i Oslo, slipte krystallglass fra Hadeland Glassverk og ekte porselen fra Porsgrunds Porcelænsfabrik. Ikke uventet hadde arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas vært konsulenter også når det gjaldt dekketøyet. Basert på deres tegninger og skisser, fikk porselenet byvåpenet som dekorasjon og i glassene ble det slipt inn de tre måker. Når det gjelder både glass og tallerkener, ble alt levert med reserver i tilfelle noe skulle bli knust. I tillegg til middagsservise fikk et også et kaffeservise med tilbehør samt duker, servietter og dekketøy av alle slag. Det Knutsen omtalte som Diverse kuvertartikler var på nærmere syv tusen deler. Det var en fantastisk gave som gjorde et enda mer unikt i norsk sammenheng. Nyheten om den flotte gaven ble sluppet i byens aviser den 23. august Bakgrunnen for at nyheten slapp ut tre dager før selveste jubileumsdagen var åpningen av den nye broen mellom fastlandet og Hasseløy dagen før. I anledning den nye broen hadde nemlig byen invitert alle som hadde jobbet med broen, samt bystyrets medlemmer og ikke minst familien Knutsen, til lunsj i bystyresalen. Og for første gang ble det dekket på bordet med det nye serviset. Som om ikke dette var nok, ble kuvertartiklene supplert året etter av samme giver. Den 20. mai 1955 sendte Ole Andreas Knutsen følgende brev til byens ordfører: Jeg har i dag tillatt mig å sende til et 18 kaffekanner og 24 fløtesett til supplering av spisebestikket for et. Ved en forglemmelse var disse ting ikke inkludert i fjor sommer. 137

23 Omtale av kunsten: Bystyresalen: I: Triptykonet Havets rikdommer Det tredelte maleriet i bystyresalen, Havets rikdommer, er hovedverket i ets innvendige utsmykning. Triptykonet er laget av den kjente maleren Alf Rolfsen ( ). Kunstverket ble overrakt kommunen den 6. oktober Det er bokstavelig talt et stort kunstverk og har en lengde på 5,5 meter og en høyde på 4,5 meter I maleriet møtes nåtiden, representert ved motorskøyter, sammen med symboler fra gresk mytologi tre tusen år tilbake. I midtfeltet kjører havguden Poseidon med sitt skummende firspand, brimhestene som de kalles i norrøn mytologi. Poseidon er for øvrig et portrett av den kjente danske maleren Willumsen. Som en annen artig detalj har kunstneren også fått med seg fiskerinummeret på Knutsens fiskebåt D/S Vibran, R-58-H, fra Til høyre på bildet ser vi ekteparet Knutsen som gir et til byen. Midtfeltet representerer det eventyrlige, mens sidefeltene viser hverdagens slit og resultatet av hardt arbeid. Det tredelte maleriet er bygget inn i et forgylt rammeverk som hviler over et marmorert sokkelfelt. II: Galleribrystningen Dyrekretsen 158 Alf Rolfsen fikk også arbeidet med å dekorere galleribrystningen i bystyresalen. Galleribrystningen, som fikk navnet Dyrekretsen, er 33 meter lang og 90 centimeter høy. Det sto ferdig til byens 100-års jubileum i august I det store maleriet viser Rolfsen årets gang gjennom dyrekretsens tegn. Etter gammel middelaldertradisjon har hver måned, foruten sitt himmeltegn, også fått sitt månedsbilde med motiver fra det norske arbeids- og familieliv. Teksten til bildene er hentet fra et gammelt latinsk distikon (verselinje). Denne verselinjen skiller seg på noen punkter ut i fra det vi er vant til når det gjelder navn på stjernetegn. Arcitenenes i stedet for Sagitarius, Caper i stedet for Capricornus og Amphora i stedet for Aquarius. Motivene er som følger: Januar: Sildefiske - Vannmannen (Amphora) Februar: Tømmerkjøring - Fiskene (Pisces) Mars: Lofotfiske - Væren (Aries) April: Pløying og såing Tyren (Taurus) Mai: Tømmerfløting Tvillingene (Gemini) Juni: St. Hans Kretsen (Cancer) Juli: Seterdrift Løven (Leo) August: Skuronn Jomfruen (Virgo) September: Frukthøsten Vekten (Libraque) Oktober: Potetopptak Skorpionen (Scorpius) November: Tømmerhugst Skytten (Architenens) Desember: Julen Steinbukken (Caper)

24 The City Hall in The City Hall in is the best example of neoclassical architecture in Norway, and has been elected the most beautiful building in the city. Since 1993 the hall and its park has been preserved according to the law of cultural memorial sites. The City Hall is a gift from the married couple Elisabeth ( ) and Knut Knutsen O.A.S. ( ). The gift was the amount of one million Norwegian Kroner and was given in 1921 on the occasion of the 50th birthday of the shipowner Knutsen on the October 6th. The monumental building was drawn by the architects Gudolf Blakstad ( ) and Herman Munthe-Kaas ( ). With its characteristic columns, arches and the dome on the roof, the City Hall of is a result of the strong impressions that the two architects got during a study trip in Italy in The inauguration of the City Hall took place on October 1st The City Hall of stands out both concerning its grand architecture and physical size. The front of the building is 60 metres long, and from the top of the dome to the ground is 25 metres. The total area of the hall is more than 3000 square metres and contains several offices for the city administration, including meeting rooms for the city council. A beautiful park area surrounds the City Hall. This park was inaugurated on August 28th 1949, and is near to square metres. The Knutsen family also sponsored the park. In 1947 Elisabeth Knutsen donated one million Norwegian Kroner to decorations of the City Hall and its park. The hall and its park are being used for both everyday and ceremonial purposes. On everyday basis the City Hall is the working place for more than 50 employees for the local administration and meeting place for the city electorates. The Piazzetta, a part of the park, is used as a marketplace. On big official occasions the city council room is used for ceremonials, and can take a dining table laid for up to 200 persons. On the large bricked place of celebration outside the City Hall several thousands of people can gather. Some of the foremost pictorial artists of Norway have participated in decorating the City Hall and its park. Nearly all of this art has been sponsored by the Knutsen family. 164 A Walk Through the City Hall: Concerning size, architecture as well as colour, the City Hall emerges as the most significant buildings of. Whether arriving the city by water or land, the City Hall is visible from afar. It is situated on a small hill just a short walk from the harbour. It is not very far from the city centre, to the south. The City Hall building is divided into three sections. The tower is literally the

25 Das Rathaus im Das Rathaus in ist das bedeutenste Beispiel für den Neoklassizismus in Norwegen und wurde zum schönsten Gebäude der Stadt gewählt. Seit 1993 steht das Rathaus und Teile des Rathausparkes, unter Denkmalschutz. Das Rathaus ist ein Geschenk des Ehepaares Elisabeth ( ) und Knut Knutsen O.A.S ( ). Anlässlich seines 50igsten Geburtstags, am 6. Oktober 1921, schenkte der Reeder der Stadt eine Million Kronen für den Rathausbau. Das monumentale Gebäude wurde von den Architekten Gudolf Blakstad ( ) und Herman Munthe-Kaas ( ) gezeichnet. Die beiden Architekten standen beim Entwurf des Rathauses unter dem starken Einfluss der Eindrücke die sie,1921 von einer Studienreise, aus Italien mitbrachten. Die charakteristischen Säulen, Bogen und die Dachkuppel sind ein Ergebnis dieser italienischen Inspiration. Die Einweihung des Rathauses fand am 1. Oktober 1931 statt. Das Rathaus in ist einzigartig, nicht nur wegen seiner grossartigen Architektur, sondern auch wegen seiner Grösse. Hinter der Fassade, die 60 m lang und 25 m hoch ist, verbergen sich 3000 m2. Außer Büros für den Bürgermeister, die Stadträte und Teile der übrigen Stadtverwaltung, beinhaltet das Gebäude die Sitzungssäle für das Stadtparlament und den Hauptausschuss. Das Rathaus ist von einer schönen Parkanlage umgeben. Der Rathauspark wurde am 28. August 1949 eingeweiht, und misst fast m2. Auch diese Anlage ist ein Geschenk der Familie Knutsen spendete Elisabeth Knutsen 1 million Kronen für die Aufarbeitung des Rathausplatzes und für die künstlerische Ausschmückung des Rathauses. Die Rathausanlage kommt heute sowohl als Festanlage als auch im täglichen Leben zur Anwendung. Sie ist Arbeitsplatz für ungefähr 50 Angestellte und Tagungsstätte für die Gemeinderäte. Ein Teil der Anlage, die Piazzetta, dient als Gemüsemarkt. Bei grossen offiziellen Anlässen wird der Sitzungssaal in einen Festsaal verwandelt. Hier können dann bis zu 200 Personen tafeln und auf dem grossen, steinbelegten Festplatz können sich mehrere tausend Menschen versammeln. Einige der bedeutendsten Künstler Norwegens haben die Rathausanlage mitgestaltet. Nahezu alle Kunstwerke im Rathaus und auf dem Rathausplatz sind mit Spenden der Familie Knutsen finanziert worden. Eine Wanderung durch das Rathaus: 172 Sowohl hinsichtlich Farbe, Größe und Architektur, präsentiert sich das Rathaus von als das markanteste Bauwerk der Stadt. Egal wie man der Stadt sich nähert, es sei vom Wasser oder übers Land, das Rathaus kann man von weitem sehen. An einem Hügel gelegen, unweit des Hafens. Vom Zentrum aus, liegt es im südlichen Teil der Stadtmitte.

26 Den italienske drømmen En praktbok i tekst og bilder om. er Norges fremste eksempel på nyklassisistisk arkitektur, og er kåret til byens vakreste bygg. Rådhuset er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, og ble bygget med midler gitt av ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Med sine karakteristiske søyler og kuppel på taket, er et resultat av de sterke inntrykk som de to arkitektene fikk under et studieopphold i Italia. Den italienske drømmen forteller historien om byggingen av, om giverne, om arkitektene, om parkanlegget og all kunsten både i og utenfor et. Teksten er skrevet av forfatter og journalist Tor Inge Vormedal, mens fotograf Hans Einar Johannessen har tatt bildene. Alle billedtekster og deler av innholdet er oversatt til engelsk og tysk. Forfatter Tor Inge Vormedal (t.v.) og fotograf Hans Einar Johannessen. (Foto: Katrin Heyer) Tor Inge Vormedal, (f. 1961) er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet 18 år som næringslivsjournalist, og har tidligere vært ansatt i s Avis, Kapital og TV-Haugaland. Dette er den sjette boken til Tor Inge Vormedal. Han har tidligere gitt ut B. Stolt- Nielsen Den glemte pioneren (2001), Knut Knutsen O.A.S. Høvdingen av (2002), H.M. Wrangell Fremst blant likemenn (2003), Kim-Ka-Kor og omegn (2004) og Kim-Ka-Kor og omegn (2005). Hans Einar Johannessen (f. 1956) har sin fotoutdannelse fra Lette-Verein i Berlin fra årene Han tok svenneprøven som fotograf i 1979 ved Photographeninnung Berlin og ble fotografmester i i I 1982 mottok han den tyske fagprisen Agfa Colorphotopreis, som gav ham stipend til studieopphold i München. Hans Einar Johannessen har fra 1990 arbeidet som selvstendig fotograf. ISBN Vormedal Forlag

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Frodig julemesse. Side 5-8. Side 19. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2008 1. des. Utgivelse nr. 37 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Frodig julemesse. Side 5-8. Side 19. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2008 1. des. Utgivelse nr. 37 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2008 1. des. Utgivelse nr. 37 Årg. 18 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-8 Frodig julemesse Side 19 L E D E R Adventstiden

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK. Våren i anmarsj

Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK. Våren i anmarsj Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK Våren i anmarsj Pensjonist-nytt fortsetter! Pensjonist-nytt har et opplag på omkring 2.000 eksemplarer og distribueres

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR 1 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER

Detaljer

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27 De Tre Kjedeledd 4/09 87. årgang Ordensbygningen i Stavanger. Foto: Karl Olav Vathne Ordensbygningen i Stavanger side 32 33 Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5 Loge nr 61 Terje Vigen fyller 60 år

Detaljer

Innhold FORORD 6 DEL I 8 DEL II 132 CONCORDIA LINE 76 KILDER 212 LITTERATURLISTE 212 FLÅTELISTER 213 MANNSKAPSLISTER 215 VERITAS-RUTEN 112

Innhold FORORD 6 DEL I 8 DEL II 132 CONCORDIA LINE 76 KILDER 212 LITTERATURLISTE 212 FLÅTELISTER 213 MANNSKAPSLISTER 215 VERITAS-RUTEN 112 linjefarten_til trykk.qxp 12.12.2006 09:55 Side 5 LINJEFARTENS MINNEALBUM Innhold FORORD 6 DEL I 8 SKOGLANDS LINJE 10 KNUTSEN LINE 20 DEN SKANDINAVISKE SYD-PACIFIC-LINJE 22 PROFILERINGEN AV REDERIET 26

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Denne gang arrangerer Vinderen Historielag busstur på Østkanten torsdag 15. september. Bussen går kl. 1000 fra Bussterminalen Galleri Oslo. Medlemmer av styret vil være behjelpelig

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2006 29. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008

Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008 Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008 Aud Farstad I januar 1904 la en voldsom brann Ålesund i aske. Byen ble bygd opp igjen fra 1904 til 1907 og framstod som en av Norges mest

Detaljer

NR. 2 2005 28. ÅRGANG

NR. 2 2005 28. ÅRGANG NR. 2 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Annelise slik vi kjenner hennne. Alltid elegant kledd.

Annelise slik vi kjenner hennne. Alltid elegant kledd. Annelise Kleven har ikke levd noen bortgjemt tilværelse. Hennes livshistorie er både rik og spennende. Utrettelig, engasjert, entusiastisk og skarp i kantene når det gjelder. Alltid med glimt i øyet. Aldri

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

INNHOLD: Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70

INNHOLD: Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR: Anne Birgit

Detaljer

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010.

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010. kolonihagesaken i Oslo...3 Solvang blir til...4 Det første møte i det nye Sogn Kolonihageanlegg,...5 Solvang avd. I's første styre:...6 Konstituerende generalforsamling...7 Koloniens navn...7 Byggesaken...7

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Dugnadsånd ut av krisen Vi lever i en nedgangstid krisetid vil mange si, selv om

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Marit Laland. Edvard Munch i Kragerø. Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Marit Laland. Edvard Munch i Kragerø. Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Marit Laland Edvard Munch i Kragerø Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling

Detaljer

www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet

www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet Håkonshallen, Bergen, 17. september 2010 Om Lederne Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. I jubileumsåret 2010 har over

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009 KIRSTI har vært på den 19. Europeiske konferansen i Amsterdam. Les mer om en spennende konferanse og hyggelig fritid på side 4-7 ANNA Sofie Sanderud er blitt 85 år, husmor med stor familie, mange interesser

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer