Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 08:30 13:45 Kommunestyresalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Storslett skole Sindre Franzen Linnea Rasch Jenssen Martin Kaasen Malin Elise R. Hansen Håkon Sellevoll Dyrstad Pia Nystu Pitak Kingmanee Eirik Bøyum Frida Hansen Sellevoll Ragnhild Dyrstad Lotte Brekmo Larsen Marit Mikalsen Andrea Aspelund Liv Beate Sandøy Maja Andreassen Trond Eri Bråstad Carl Fredrik Salo Vilde Fyhn Ronja Emilie Nyvoll Bergland Inna Minakova Robert Li Sofie Gamst Holm Vegeir Elvestad Leder ungdomsråd Følgende fra Nordreisa kommunestyre møtte: Navn Funksjon Lidvart Jakobsen Ordfører Helga Wigdel Nestleder i Oppvekstutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling May Halonen Konsulent Ellinor Evensen Fagleder Karl Mattis Nyheim Ungdomskontakt Rotsundelv skole Reisa Montessoriskole Straumfjordnes skole Nordreisa videregående skole Ungdomsrådet Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Sofie Gamst Holm BUK Ordfører Vegeir Elvestad Ellinor Evensen Inna Minakova

2 Utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr RS Sakstittel Turn aktivitet - Basketballtrening/lag - Ny kunstgress All bruks hall Fotball hele året - Netting bak målene på kunstgresset Stupebrett og sklie ref.sak fra tidligere sak - Bassenget er ikke dypt nok, og det må mange millioner kroner for å få dette i stand. Kommunen har ikke økonomi til å gjøre noe med dette. Bowlinghall ref.sak fra tidligere sak Nytt kulturhus/samfunnshus ref.sak fra tidligere sak, eventuelt hvordan er planene for Halti II Bussskur i Rotsundelv ref.sak fra tidligere sak Leksefri skole ref.sak fra tidligere sak Åpen idrettshall - Reparasjon/vedlikehold av idrettshallen sak før Alpin bakke, en grunneier som har meldt inn at det ønskes alpinbakke i Saga. Skal legges av i arealplan plass til denne. Kommunen kan ikke drifte dette anlegget Fiberdekning: Beate Brostrøm sier, da må politikerne bestemme det. Ca 8 mill. må til for å få dette til. Leksefri skole må arbeides mer med Ungdommens hus Point, flere aktiviteter Skjøytebane er planer om å ha en i trekanten, men det kan ødelegge plenen til neste år pga. isbrann. Jobbes for at man får skøyte/is bane i nærheten av Storslett skole. Finnes i dag på Høgegga og i Rotsund ved skolen PS 6/11 Flere turneringer i fotball BUK`s representanter: Til møtet bes dere komme med forslag til tidspunkt for turneringer, hvordan/hvem som skal organisere og arrangere dette, og hvor stort det skal være. Forslaget fra dere vil bli videre sent til aktuelle idrettslag/foreninger Skøytebane Næringskonsulent Beate Brostrøm sier følgende: Næringslivet stiller med materialer!! Noen må ta ansvar for bygging og kanskje evemtuelt vedlikehold. Vi lager en liten skøytebane i trekanten. Finnes i Rotsundelv og på Høgegga (nesten årlig). Kan man få til noe ved Storslett

3 skole? Også som aktivitet i skoletida? Snøaktivitet / vinteraktivitet v/ungdomsrådet Ungdomsrådet sier følgende: Ungdomsrådet har i flere år betalt maskiner for å måke til en snowboardbakke ved hoppbakken. Kostnad ca kr Her er det også lys. Kan Buk overta denne kostnaden? Det tar lang tid å få til noe annet, og dette er bedre enn ingenting. Svømmehall i ferien Ungdomsrådet sier følgende: Ungdomsrådet betalte for badevakter på dagtid i vinterferien i mars i dager med 3 timer for dagen. Ca kr Ungdomsrådet håper at Buk kan ta denne kostnaden. Er det interesse for at bassenget skal være åpent på dagtid i romjula 2011? Det er antakelig stengt på kveldstid. Kanskje 3 timer i 2 dager. Kan Buk betale det? Under forutsetning om at man får badevakter som kan jobbe. Buss skur Oksfjord og Kildal Saken legges frem på møtet Ungdomskafè, dramakurs og flere aktiviteter på Point/Ungdommens hus. Ungdomskontakt er tilstede og kan si litt om det EVENTUELT PS 6/11 Sak Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre Behandling: Referatsaker: 1. Turn aktivitet- Basketballtrening/lag - Ny kunstgress All brukshall - Fotball hele året - Netting bak målene på kunstgresset Nordreisa IL v/ Elin Kaasen har svart som følgende: 1. NIL leier hallplass (idrettshall og videregående) til fotball og håndball på vinterstid, kapasiteten er god nok men det er ikke alltid at vi får tak i frivillige voksne til å stille som trener og barna kan ikke leie hallen uten voksne. 2. Netting er bestilt og blir satt opp til sommeren Det er per i dag ikke tilbud om turn, det kommer av at vi ikke har klart å få inn noen som kan være trenere. 4. Dette kan vi se på dersom det er ønskelig. Vi må gjerne få vite mer om hva de tenker på. Håper dette er godt svar på spørsmålene. NIL ønsker å være best mulig og tar gjerne imot innspill om forbedringer. Stupebrett og sklie ref.sak fra tidligere sak - Bassenget er ikke dypt nok, og det må mange millioner kroner for å få dette i stand. Kommunen har ikke økonomi nå til å gjøre noe med dette. Bowlinghall ref.sak fra tidligere sak Næringskonsulent, Beate Brostrøm, svarer: Å bygge bowlinghall er også dyrt. Koster om lag 1 million per bowlingbane. Kommunen har ingen ansvar for å tilrettelegge for slike aktiviteter. For å få til en Bowlinghall må en eller annen få dette regnestykket til å gå opp:

4 Bowlinghall koster omkring 5 millioner. Jeg må betale utgifter på ca kr i måneden og og jeg må ha lønn kr. Det vil si at jeg må ha minst kroner i inntekter i måneden. Det vil si at jeg må ha 600 betalende gjester hver måned. Det vil si at minst 100 stk må besøke hallen 6 ganger hver på en måned, for at bedriften ikke skal tape penger. Nytt kulturhus/samfunnshus ref.sak fra tidligere sak, eventuelt hvordan er planene for Halti II Tegning av Halti II starter i mars. Midler til å bygge er på plass, men drift pengene er ikke helt på plass, men der kommer inn noen penger slik at de forskjellig kan betale det det koster. Museumsbiten er ,- i året, dette er gitt fra departementet til drift. Kvenkultursenteret venter ennå på finansiering på drift. Kulturhus inneholder iflg. Ordfører Lidvart Jakobsen: - Formidlings hall (han har selv tenkt at den bør ha 200 sitteplasser) må kunne ta imot teater, holde konserter, scene og scenerigg - Utstillingslokaler til museum - Kontorarbeidsplasser - Nasjonalpark kommune og landsby, kun 1 av 5 i landet som er nasjonalpark landsby. Må ha en plass for å vise hva som er spesielt for oss. - Teater og kino I tillegg til det som er allerede er der i dag. Blir 1 ½ gang større enn det som står der i dag, og mulig høyere og annen form en den som er der i dag. Bussskur ref.sak fra tidligere sak Formannskapet har behandlet saken, Skal innarbeides i økonomiplan for , men er ikke funnet plass til dette ennå i denne planen. Foreslår at man bruker grendelagene/grendeutvalg til å søke om midler og at de igjen sørger for at det blir rett plassering på hvor skurene skal stå. Leksefri skole ref.sak fra tidligere sak Nestleder i oppvekstutvalget Helga Wigdel informerte at man må bruke litt lengere tid på å få utredet denne saken, og at BUK vil få infoormasjon om fremgangen i denne saken. Åpen idrettshall - Reparasjon/vedlikehold av idrettshallen sak før Det er ønske om åpen hall med litt uorganisert aktivitet. Må ha noen voksne ansvarlige som kan bidra her, ungdommen må selv spørre. Forslag kom på at ungdommen gjennom Facebook kunne prøve å engasjere foreldre. Ønske er å kunne bruke hallen fredager og lørdagskvelder. De får det til på Skjervøy, ca unge som har aktiviteter der som foreldre/voksne er med på. PS 6/11 Dårlig vedlikehold på idrettshallen, denne saken følges opp. De er allerede i gang med å ordne speaker anlegget, nye høyttalere er kjøpt inn, og lysene skal ordnes slik at de ikke slår seg av.

5 Flere turneringer i fotball Robert Li fra Nordreisa videregående skole og Martin Kaasen fra Storslett skole fremmet følgende felles forslag: Nordreisa IL kan komme i samarbeid med A-laget for arrangering av fotball-turneringer. NIL låner idrettshallen, A-laget organiserer og arrangerer turneringer. A-laget er dommere og tjener penger på lagkontingenter. Enstemmig vedtatt. Nordreisa Il kan komme i samarbeid med A-laget for arrangering av fotball-turneringer. Nil låner idrettshallen, A-laget organiserer og arrangerer turneringer. A-laget er dommere og tjener penger på lagkontingenter. Skøytebane Inna Minakova fra Nordreisa videregående skole fremmet følgende forslag: Er det mulig å samarbeide med Ymber for å lage en skøytebane der kunstgressbanene er. De har lys der allerede, slik at det vil gi mulighet til å være der på kveldene. Er det mulig å samarbeide med Ymber for å lage en skøytebane der kunstgressbanene er. De har lys der allerede, slik at det vil gi mulighet til å være der på kveldene. Snøaktivitet / vinteraktivitet v/ungdomsrådet Vegeir Elvestad fra ungdomsrådet fremmet følgende forslag: Ungdomsrådet foreslår at BUK overtar kostandene på ca kr til å betale maskiner for å måke til en snowboardbakke ved hoppbakken, og at dette er noe BUK kan gjøre hvert år. Enstemmig vedtatt. BUK overtar kostandene på ca kr til å betale maskiner for å måke til en snowboardbakke ved hoppbakken, og at dette er noe BUK kan gjøre hvert år. Svømmehall i ferien Vegeir Elvestad fra ungdomsrådet fremmet følgende forslag: Ungdomsrådet foreslår at BUK betaler for svømming 3 dager i romjula og vinterferien. Enstemmig vedtatt. BUK betaler for svømming 3 dager i romjula og vinterferien. Buss skur Oksfjord og Kildal Denne saken utgår da det ble redegjort for denne saken under referatsakene. Ungdomskafè, dramakurs og flere aktiviteter på Point/Ungdommens hus. Inna Minakova og Robert Li fra Nordreisa videregående skole fremmet følgende forslag til aktiviteter på Point: - Gitarkurs - Sminke (Teatersminke) kurs

6 - Førstehjelpskurs - Film regissør kurs - Qviss-kveld - Film kveld - Danse kurs (Sving før jul) Forslagene enstemmig vedtatt, og blir sent videre til Mattis Nyheim Vi foreslår at det dannes en ungdomsklubb på Point. Klubber har lov å søke om midler fra Frifond for å opprette og opprettholde ungdomskafeen. Ungdomskafè: Storslett ungdomsskole kan arrangere det. Og pengene går til klassetur i tiende. Lørdag 14:00 til 19:00. Inna Minakova og Robert Li fra Nordreisa videregående skole fremmet følgende forslag: Ungdomskafè: Mattis lager kake. Mulighet for qviss/bingo aktiviteter underveis 1 gang i uken Er det mulighet for at kommunen lyser ut en stilling som kan holde på med dette en gang i uke, 3-4 timer. Saken videresendes administrasjon forslag fra Inna Minakova og Robert Li enstemmig vedtatt: EVENTUELT Hopp bakke og rampe Point v/ungdomskontakt Mattis Nyheim har behov for økonomisk støtte til å kunne lage hopp og rampe i Fritjofbakken. Sofie Gamst Holm, leder i ungdomsrådet, fremmet følgende forslag: Penger som er igjen på årets budsjett til BUK, etter at tidligere vedtak om utgifter er gitt, gis til Point v/mattis Nyheim til bruk for å lage hopp og ramper. Enstemmig vedtatt. Penger som er igjen på årets budsjett til BUK, etter at tidligere vedtak om utgifter er gitt, gis til Point v/mattis Nyheim til bruk for å lage hopp og ramper. Voksne som mobber elever på skolen Ordfører Lidvart Jakobsen informerte BUK om rapport som sier at elever blir mobbet av lærere. ene ble bedt om å tenke over hvem de ønsker som kontaktperson slik at slike saker blir rapportert og tatt tak i når dette forekommer. Helga Wigdel, nestleder i Oppvekstutvalget og Ordfører Lidvart Jakobsen kan tas kontakt med vedrørende denne saken: Helga Wigdel, e-post: Helga sier hun kan bli tatt kontakt med om når det skjer noe med mobbing. Tenk på saken, så bare ta kontakt med Ordfører Lidvart Jakobsen e-post og tlf. nr

7 Snakk med dette i klassene/skolene. Frida Marie Karlsen: Flere tilbud om sommerjobber for ungdom under 16 år. Da blir ungdom mer aktiv om sommeren, og krever ikke så mye penger av foreldre. Denne forespørselen kan sendes til Administrasjon. Håkon Sellevoll: Kan lage plakat å henge opp, å oppgi hva du kan gjøre og hva det koster Inna Minakova fremmet følgende: Er det mulighet for å samarbeide med Reisa Næringslivet? Alt stemmes under ett: Sendes til administrasjon, enstemmig vedtatt. Forslag til kandidat til 17. Mai komité : Inna Minakova enstemmig vedtatt. Barnas- og unges krisetelefon: Forespørsel å være ambassadør til Ordfører. Nordreisa Il kan komme i samarbeid med A-laget for arrangering av fotball-turneringer. Nil låner idrettshallen, A-laget organiserer og arrangerer turneringer. A-laget er dommere og tjener penger på lagkontingenter. Er det mulig å samarbeide med Ymber for å lage en skøytebane der kunstgressbanene er. De har lys der allerede, slik at det vil gi mulighet til å være der på kveldene. BUK overtar kostandene på ca kr til å betale maskiner for å måke til en snowboardbakke ved hoppbakken, og at dette er noe BUK kan gjøre hvert år. BUK betaler for svømming 3 dager i romjula og vinterferien. Følgende saker vedtatt videresendt til administrasjonen og ungdomskontakt, Mattis Nyheim: Følgende aktiviteter ønskes på Point: - Gitarkurs - Sminke (Teatersminke) kurs - Førstehjelpskurs - Film regissør kurs - Qviss-kveld Film kveld - Danse kurs (Sving før jul) - Det dannes en ungdomsklubb på Point. Klubber har lov å søke om midler fra Frifond for å opprette og opprettholde ungdomskafeen. - Ungdomskafè: Storslett ungdomsskole kan arrangere det. Og pengene går til klassetur i tiende. Lørdag 14:00 til 19:00. -Mattis lager kake. Mulighet for qviss/bingo aktiviteter underveis 1 gang i uken

8 - Er det mulighet for at kommunen lyser ut en stilling som kan holde på med dette en gang i uke

Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45

Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre Møtested: Kinosalen og kantina, Nordreisahallen Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 11:30 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Representerer Johanne

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Ungdomsrådet Karoline Olaussen, ordfører Sara Sofie Samane, varaordfører

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Ungdomsrådet Karoline Olaussen, ordfører Sara Sofie Samane, varaordfører Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Nordreisa idrettshall Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Storslett skole 10A: Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009 Kultur og fritid Barn og unges kommunestyre (BUK) BUK- representantene div. Deres ref. Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 09/120-24 Else Bjørke 033/B33/ 02.11.2009 09/27580 : REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK!

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK! Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Til valgte representanter i Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Til rektorer v/storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole,

Detaljer

Nyhetsbrev nr 2. 2007.

Nyhetsbrev nr 2. 2007. Full innsats av ungdom og ordførere Konkurranseinstinktet var på topp på turen til Lyngen med ungdommene i det regionale ungdomsrådet og ordførerne s.4 Imponerte stortingspolitikerne på Skjervøy Ungdommene

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45 Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Lyd/bilde 2. etg., Kommunehuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-12.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer